You are on page 1of 3

No 1 2 3

Nama Tn. Dahrumsyah Tn. Razali Ibrahim Tn. Husen Sadi Tn. M.Jamil Ny. Fhatmawati Ny. Mariani

Umur 51 thn 65 thn 61 thn

No.Reg 965405 959803 929343

No.Pem PARS1351/2013 PARS1179/2013 PARS1760/2012 FRS148/2012 PARS306/2012 PARS796/2012 PARS1039/2012 PARS950/2012

Lokasi Laring Palatum Sinistra Laring

4 5 6

70 thn 59 thn 55 thn

112423 883979 900331

Tonsil Dextra Hipofaring Tonsil

7 8

Tn. Abdul Gani Tn. Nurdin Thaleb

53 thn 64 thn

909290 877275

Laring Laring

9 10

Ny. Neubok Tn. M. Hasan

79 th 52 thn

900950 889825

PARS763/2012 PARS356/2012 FRS472/2012 PARS357/2012 PARS1621/2013 FARS1487/2013 FNAB1433/2013

Nasal Dextra Palatum

11 12 13 14

Tn. Abdullah 68 thn Budiman Tn. Zulkarnaen 58 thn Ny. Jamilah Tn. Saimi Abubakar Nn. Mariani 64 thn 42 thn

895292 887014 973560 969883

Fasilis Sinistra Laring Sinus Maksilaris Dextra Lidah dan Leher (Submandibula kanan) Paltum Durrum

Hasil PA Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Larynx Suatu Squamous Cell Caecinoma Palatum Suatu Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Suatu Undifferentiated Carcinoma Suatu Undifferentiated Carcinoma Non Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Suatu Squamous Cell Carcinoma Larynx Invasive Moderately Squamous Cell Carcinoma Non Keratinizing Keratinizing Squamous cell carcinoma Non Keratinizing squamous cell carcinoma Squamous Cell carcinoma Squamous Cell carcinoma Larynx Keratinizing squamous cell carcinoma Keratinizing squamous cell carcinoma Glositis akut dan squamous cell carcinoma dengan infesksi skunder pada palatum Suatu Mikro invasive squamous cell carcinoma Non Keratinizing Squamous Cell Carcinoma pada inverted papilloma Suatu Squamous Cell carcinoma Suatu squamous cell carcinoma pallatum Keratinizing squamous cell carcinoma Squamous Cell

15

21 thn

969060

16

Tn. Yahman

49 thn

963945

PARS1316/2013 PARS1354/2013

Laring

17

Tn. Syeh Ahmad Rasyid

55 th

965207

Buchal Dextra

18 19 20 21

Tn. Andrea Saputra Tn. Razali Ibrahim Tn. Amirullah Ny. Rohani

36 th 65 thn 48 thn 44 thn

961992 959803 958487 958365

PARS1330/2013 PARS1179/2013 FRS1083/2013 FRS-

Palatum Sinistra

Lidah Kanan

959/2013 22 23 24 Tn. M.Nafi Tn. Mahmud Tn. Anwar Hasan Ny. Saniyah 82 thn 68 thn 61 thn 937978 852880 933075 FRS184/2013 FRS337/2013 PARS155/2013 FRS123/2013 PARS141/2013 FRS1533/2012 PAV140/2012 PARS1793/2012 PARS692/2012 PARS1735/2012 PARS733/2013 PARS1356/2013 FRS372/2009 Hidung Kanan Palatum Palatum Dextra Palatum Dextra

25

63 thn

879772

26

Ny. Tursina

58 thn

935810

Massa pada Cavum nasi Dextra Gingiva

Carcinoma dengan radang akut Squamous Cell Carcinoma Suatu Squamous Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma Moderatelly Differentiated Squamous Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma Moderatelly Differentiated Squamous Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma dengan Infeksi Sekunder Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Suatu Squamous cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma Moderatelly Differentiated Invasif Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Suatu Micro Invasi Squamous Cell Carcinoma Malignant Smears Suatu Metastasis Crcinoma Nasofaring DD/Lymphoepithelioma Non Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma Suatu Undifferentiated Carcinoma Suggestive Squamous Cell Carcinoma Undifferentiated Carcinoma Keratinizing Squamous Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma

27 28

Ny. Syamsidar Oki Dzakiya

22 thn 20 thn

931108

Palatum Lidah

29 30 31

Tn. Ibrahim Daud Tn. Samoin Arsyad Amirul Mukminin Ny. Hindun

49 thn 75 thn 10 thn

930923 772015 925345

Lidah

Nasal Dextra

32

66 thn

877137

33

Tn Zainon Umar Firmansyah

60 thn

965327

34

24 thn

723405

Colli Dextra

35

Tn. Suryanto

65 thn

806213

PARS0985/2010 PARS0412/2010 FRS062/2010 PARS0696/2010 FRS0207/2010 PARS1165/2011 PARS450/2011 FRS0607/2011

Laring

36 37 38 39 40 41 42

Tn. Abdul Kader Ismail Ny. Faridah Tn. Abdulah Bintang Tn. M.Jafar Ny. Rahmani Tn. Bailis Tn. M.Isa Ibrahim

56 thn 49 thn 55 thn 60 thn 53 thn 59 thn 61 thn

765986 755261 785460 776632 868177 839846 850616

Laring Lidah Laring Pangkal Lidah Sinistra Cavum Nasi Sinistra Rongga Mulut (Bawah hidung) Bucal Kanan

43

Ny. Rahmani

52 thn

868177

FRS908/2011

Kavum Nasal Sinistra

44

Nn. Nova Fitriana

22 thn

870040

FRS0938/2011

45 46

Tn. M.Jamil Ny. Phatmawati

70 thn 59 thn

112423 883979

FRS148/2012 PARS306/2012

Cavum Nasi Sinistra dan Sinus Maksilaris Sinistra Tonsil Dextra Hipofaring

Malihnant Smear, Suggest Undifferentiated Carcinoma Squamous Cell Carcinoma pada Cavum Nasi dengan Metastasis pada Pipi Kiri Suatu Undifferentiated Carcinoma Undifferentiated Carcinoma