You are on page 1of 4

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: Bertea Daniela Şcoala: cu clasele I-VIII ,, Ştefan Luchian’’ Moineşti Data: 04. 04. 2011 Clasa: a VI-a C Aria c rric lar!: "ate#atic! $i Ştii%&e ale %at rii O'iect l: Matematică – Algebră Te#a lec&iei: A( %area % #erelor )%tre*i Ti+ l lec&iei: Lec ie mi!tă O'iecti,e ca(r " O1 - #unoaşterea şi $n elegerea conce%telor, a terminologiei şi a %roce&urilor &e calcul s%ecifice matematicii' O2 - De()oltarea interesului şi a moti)a iei %entru stu&iul şi a%licarea matematicii $n conte!te )ariate* O'iecti,e (e referi%&!: OR1 – +fectuarea &e calcule cu numere $ntregi ,a&unarea-' OR2 - .re(entarea clară, corectă şi concisă, oral sau $n scris, a meto&elor &e a&unare a numerelor $ntregi' OR. – /ormarea obişnuin ei &e a e!%rima $n limba0 matematic anumite %robleme %ractice* O/IECTIVE OPERAŢIO0ALE: A: CO10ITIVE OC1: 1ă enun e regulile &e a&unare a numerelor $ntregi* OC2: 1ă a%lice aceste reguli $n e!erci ii &i)erse* /: P2I3O - "OTORII OP1: 1ă manifeste interes %entru lec ie* OP2: 1ă aşe(e corect $n %agină* OP.: 1ă scrie li(ibil %e caiete* C: A4ECTIVE OA1: 1ă %artici%e acti) la lec ie* OA2: 1ă-şi &e()olte interesul %entru stu&iul matematicii* 2trate*ii (i(actice: a5 "eto(e $i +roce(ee (i(actice" - con)ersa ia euristică - e!%lica ia - e!erci iul - munca in&e%en&entă '5 Res rse #ateriale" - .robleme alese &e matematică clasa a VI-a' +&itura 2e%rogra%h - /işă &e lucru, creta şi tabla'

obiecti)ul fun&amental al acestei lec ii fiin& formarea &e %rice%eri şi &e%rin&eri $n lucrul cu această o%era ie* 2egula &e a&unare a numerelor $ntregi c +le)ii notea(ă $n caiete* acela$i se#% este" . dacă a>b (-a)+(+b) = + (b-a) .itatea ele.itatea +rofesor l i Acti. Pre6e%tarea co%&i% t l i $i (iri8area )%.(a-b) .regătirea caietelor &e temă 2trate*ii (i(actice #on)ersa ia "o(alit!&i (e e. "o#e%t or*a%i6atoric II.e OA1 III.se scrie semnul celui cu mo&ul mai mare şi se sca&e &in cel cu mo&ul mai mare %e cel cu mo&ul mai mic #on)ersa ia +!%lica ia A%recieri )erbale (+a)+(+b) = +(a+b) (-a)+(-b) = . dacă a<b +le)ii notea(ă $n caiete* #on)ersa ia A%recieri frontale .ilor 1e creea(ă con&i iile o%time %entru buna &esfăşurare a lec iei* Verificarea temei* +le)ii )or a)ea %e bănci caietele şi manualul* .Desf!$ rarea lec&iei Co%&i% t $i sarci%i (e i%str ire Acti.!&!rii OP1 OC1 OC2 OR2 3n această oră )om $n)ă a &es%re" .&ouă numere $ntregi care au acelaşi semn se a&ună astfel" se scrie semnul comun şi se a&ună mo&ulele lor* 2egula &e a&unare a &ouă numere $ntregi c se#%e (iferite este" .elor o+era&io%al O'iecti.al are A%recieri )erbale 2tr ct ra lec&iei I.(a+b) (-a)+(+b) = . A% %&area lec&iei %oi $i a o'iecti..A( %area % #erelor )%tre*i77 1e scrie titlul lec iei %e tablă* Astă(i la ora &e matematică ne %ro%unem să +le)ii notea(ă titlul lucrăm &i)erse a%lica ii %entru o%era ia &e lec iei $n caiete* a&unare a numerelor $ntregi.

47.1e $m%art fişe &e lucru ele)ilor şi se e!%lică mo&ul &e utili(are a acestora* +!* a-.8 459 b.-56-8 4 : &-. O'&i%erea +erfor#a%&ei $i asi* rarea fee('ac9.it!&ii ele.-8 .-66-8 -5 g-..-7-4.-5:-4.ilor VI.-9-8 45 f.59 c-.4.l i V.-:-4.asociati)itatea ( a + b) + c = a + ( b + c) element neutru a+< = <+a = a . 457-4.-.ro%un s%re re(ol)are a&unările &in fişa &e lucru* Voi a%recia cu note $n caietul &e e)aluare ele)ii care au fost acti)i $n tim%ul orei* 1e &ă e!%lica ii referitoare la tema &in fişa &e lucru* +le)ii notea(ă tema* - +!erci iul IV.-:-8 -= Pro+riet!&ile a( %!rii % #erelor ra&io%ale +o6iti.456-4. 4=.465-4. A+recierea acti.e .. Te#a +e%tr acas! OA1 OA2 +le)ii re(ol)ă a&unările &in fişa &e lucru #on)ersa ia euristică* +!%lica ia* +!erci iul #on)ersa ia* A%recieri )erbale A%recieri )erbale .#omutati)itatea a + b = b + c .4:-8 < e-.