You are on page 1of 14

Analiza financiara

Conf.dr. Laura OBREJA BRASOVEANU

ASE- Bucuresti
Master DAFI “Management financiar si bursier”

octombrie 2008

casa si conturi la banci) C. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an . Active circulante nete. corporale. investitii financiare pe termen scurt. &enituri in avans '. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an #. Active imobilizate (imobilizari necorporale. Cheltuieli in avans D. Capital si rezerve .Analiza financiara pe baza bilantului Formatul bilantului: A. Active circulante (stocuri. creante. respectiv datorii curente nete F. financiare) B. $rovizioane pentru riscuri si cheltuieli %. !otal active minus datorii curente ".

+ an . + an .constituire ( 4epartizarea profitului net : cre-terea capitalurilor proprii (profit reinvestit) sau / -i distribuirea de dividende . financiar fictive 0 ch. financiar fictive 0 ch.n active temporare/curente ( ( liminarea activelor considerate dpdv.Pregătirea informaţiilor contabile pentru analiza financiară Corecţii a e acti!u ui" ( )ncadrarea activelor cu termen lichiditate * +an .n active permanente -i a activelor cu termen de lichiditate .n pasive permanente -i a pasivelor cu termen de e2i3ibilitate .n pasive temporare/curente ( liminarea valorii aferent1 activelor considerate dpdv.constituire liminarea amortiz1rii -i a provizioanelor aferente activelor Corecţii a e #asi!u ui" ( )ncadrarea pasivelor cu termen e2i3ibilitate * +an .

stocuri .furnizori .Analiza financiara pe baza bilantului  5copul: analiza situatiei financiare pe baza bilantului 0 echilibrul financiar prin compararea resurselor pe termen lun3/scurt cu utilizarile pe termen lun3/scurt Activ Active permanente .imobilizari corporale .Pasive de trezorerie .(alte pasive curente) ..imobilizari financiare Active curente (temporare) .datorii financiare pe termen scurt .imobilizari necorporale .………….…………(alte active curente) .datorii pe termen lung Pasive curente (temporare) .capital propriu .active de trezorerie (cash in casa sau cont curent) Pasiv Pasive permanente .creante-clienti .

Analiza financiara pe baza bilantului In$icatorii $e ec%i ibru financiar" fon$u $e ru ment F4 6 $asive permanente 0 Active permanente acti! curent net AC76 Active curente 0 $asive curente &ecesar $e fon$ $e ru ment 7F4 6 (Active curente 0 Active de trezorerie) 0 ($asive curente 0 $asive de trezorerie) 're(oreria neta !7 6 F4 0 7F4 6 Active de trezorerie 0 $asive de trezorerie cas%-f o) CF68!7 acti! economic A 6 $asive permanente 6 C$4 9 DA! termen lun3 6 Active imobilizate 9 AC7 Active permanente Pasive permanente FR=ACN Active curente Pasive curente .

00 .00 .: .00 010 10 +000 C +000 +:: 800 +800 +000 +>: 800 +800 0 0 -10 10 +000 D +000 +:: 800 +800 +.00 +800 -00 <:: ++00 +800 100 100 080 +20 +200 F 800 +<: +000 +800 -00 <:: ++00 +800 +00 +00 20 80 800 * .00 ++: .0 .00 -.00 +>: +200 +800 .Indicatori de echilibru financiar Firma #asi!e #ermanente pasive de trezorerie #asi!e curente #asi! imobilizari acti!e stocuri #ermanente active de trezorerie acti!e curente acti! F/ AC& &F/ '& AE A +000 +:: 800 +800 -00 <:: ++00 +800 000 000 200 +00 +000 B +000 +:: 800 +800 .00 +=: +200 +800 -00 <:: ++00 +800 -+00 -+00 -+.+0 +0 +000 E +200 .0 .00 +800 -.00 -.

????????????? Cum interpretati .cresterea necesarului de fond de rulment? .valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment? .valoarea ne3ativa a fondului de rulment? -cresterea fondului de rulment? .valoarea ne3ativa a trezoreriei nete? .cresterea trezoreriei nete? .

Analiza financiara pe baza bilantului – strategii de dimensionare a fondului de rulment .

Analiza bilantului financiar Alte variante de analiza a bilantului  $rin procent din total activ/pasiv 0 se analizeaza structura bilantului  $rin durate de rotatie 0 se analizeaza rotatia prin CA a elementelor din bilant  $rin ponderea in cifra de afaceri 0 se analizeaza ponderea in CA a elementelor din bilant .

*-) sume datorate institutiilor de credit -/) stocuri de produse finite .) 1"2! ++.) creante comerciale ()) alte creante () investitii financiare pe termen scurt () casa si conturi la banci +*.) "76 +() 2007 1 !0 *)) +*)) (-) 0! +.) .) !!! 760 0. activ 1#36 .) +-) (/) *) (()) 26!! $atorii %1 an datorii comerciale alte datorii active circulante nete $atorii &1 an capital si rezerve capital social rezerve 276 ((( /300 !"0 1210 00) --) 360 (.Analiza financiara pe baza bilantului e emplu !I"#A $I%A&' 2006 active imobilizate imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare active circulante stocuri de materii prime 1360 ()) +))) +.

term.Analiza financiara pe baza bilantului e emplu !I"#A Active permanente Active temporare din care A. /. .lg Pasive temporare 2006 2007 1360 1 !0 "76 0! +/.) 276 360 '( ) '( 1 capital propriu 1 dat.+ *' A- 220 76 1"6 22! 6 1660 22 ! 1!! .term.) A*+ ) A*+ 1 stocuri 1 creante comerciale 1 alte creante 1 active de trezorerie 1 datorii comerciale 1 alte datorii 300 !!! 1!! +)) /) +) . ((1660 22 ! +(+) +/(-/) 0. (.lg 1 imobilizari 2006 2007 300 !!! 1!! *+*+) -.trezorerie Pasive permanente din care capital propriu dat..nterpretare/// +'( ) +'( .

Analiza financiara pe baza bilantului e emplu !I"#A 0ilant 1 structura Active permanente imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare Active temporare stocuri de materii prime stocuri de produse finite creante comerciale alte creante active de trezorerie .(2/3 /02.otal activ 2006 2007 2006 2007 70223 6#263 Pasive "273 62!3 +)2*3 ++2*3 capital propriu .2(3 .3 +2)3 +2+3 alte datorii (2.2*3 42+3 2#2 3 302!3 .2+3 -2+3 /2*3 Pasive temporare 1!233 13263 +)2*3 42/3 datorii comerciale ++2/3 +)2.203 .3 /+203 -42(3 datorii 5 + an (*2(3 (.3 *2)3 +2)3 )243 100203 100203 .otal pasiv 100203 100203 .

Analiza financiara pe baza bilantului e emplu !I"#A 0ilant 1 $urate $e rotatie 2006 Active permanente imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare Active temporare stocuri de materii prime stocuri de produse finite creante comerciale alte creante active de trezorerie .* 211 -( *0 Pasive temporare . 4) 4 0) 71 2007 ! ! Pasive permanente 04 capital propriu *-( datorii 5 + an .otal pasiv 2006 7!7 /-/ ()* 2007 600 -)) ()) 12! +)) (71 #" 0(+ 6#" .. datorii comerciale .otal activ 612 4) -/) 0( 2"# /*. alte datorii /4 6#" .

3 datorii comerciale (3 alte datorii +.3 03 2!23 263 ()3 .3 1#33 .3 "#3 +(3 +)3 Pasive temporare +.otal activ 2006 1703 (/3 +(/3 ()3 723 +/3 +)3 (/3 *3 ()3 2!23 2007 13!3 Pasive permanente ((3 capital propriu 4/3 datorii 5 + an +.Analiza financiara pe baza bilantului e emplu !I"#A 0ilant 1 procent $in *A Active permanente imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare Active temporare stocuri de materii prime stocuri de produse finite creante comerciale alte creante active de trezorerie .3 1#33 .otal pasiv 2006 20 3 +/+3 /.3 2007 1673 +++3 //3 3"3 (.