You are on page 1of 1

Teme

23 noiembrie 2011 15:04

1. Piata Revolutiei Concepeți o forma de interpretare care să spună povestea acestui areal. Transmiteti mesajul găsind coerența dintre elementele întâlnite în zona de studiu . Interpretarea poate avea orice formă, cu mențiunea că trebuie să conțină o parte grafică. 2. Dealul Mitropoliei Având în minte întrebările la care ați răspuns pe teren, creați un tur al Dealului Mitropoliei destinat unui grup-țintă specific. Scoateți în evidență elementele pe care insistați în prezentarea adaptată la grupul țintă (Ex: Ce și cum ați prezenta unui grup de elevi și nu ați prezenta unui grup de istorici britanici și invers) 3. Zona Uranus - Patrimoniu industrial a. Informații de pe teren despre cele 4 locații: Bursa Mărfurilor, Turnul de Apă, Fabrica de bere Bragadiru, Palatul Bragadiru. Fotografii b. Informații de detaliu despre acestea. Istoric. c. Concluzii privind formele de management și măsura în care acestea pun în valoare clădirile, le conservă și le protejează. d. Propuneri personale de gestionare a celor 4 locații, mai bine decât se face în prezent (urmărind pașii din fișa care se află pe grup). 4. Cimitirul Bellu Concepeți o formă de interpretare pentru a pune în valoare patrimoniul prezent în cimitirul monumental, pornind de la stadiul în care se află în prezent ( Ex: tururi tematice). Va puteti alege intregul cimitir, anumite areale sau doar o serie de monumente. 5. Parcul Carol Privind parcul ca pe un tot unitar, un peisaj care inglobeaza stadii ale puterii (landscape of power), un palimpsest (cu mai multe straturi), alegeti 2 elemente reprezentative pentru 2 perioade distincte și, prin comparație, găsiți o metodă pentru a le pune în valoare astfel încât să fie evidențiat statutul de ”hibrid de patrimoniu” al parcului. Nota: Portofoliul se realizează în echipe de câte 3-4 persoane. Portofoliul va fi predat la o dată anunțată ulterior. Pentru consultări se poate stabili o întâlnire la facultate cu cât mai mulți membri ai grupei. Pentru nelămuriri, obiecții, plângeri, mulțumiri ( :) )ș.a. vă stă la dispozitie adresa de e-mail: anca.tudoricu@gmail.com

-

managementul patrimoniului Page 1