You are on page 1of 238

J.R.R.

Tolkien

CELE DOUĂ TURNURI
Fiind a doua parte a trilogiei STĂPÂNUL INELELOR Trei inele pentru Regii elfilor cei de sub soare, apte pentru ei, st!p"nii gno#ilor din s!li de st"nc! Nou!, Oa#enilor care $tiu c!%n lu#ea lor se #oare, Unul pentru Seniorul &ntuneci#ii%n noaptea lui ad"nc! Unde%s U#brele 'n (ara )ordor, ca s! le g!seasc! i pe toate s! le%adune un inel, $i altul ni#e, S! le ferece pe toate, astfel s! le st!p"neasc!, Unde%s U#brele, 'n (inutul )ordor, 'n 'ntuneci#e* Sinopsis Aceasta este partea a doua a STĂPÂNULUI INELELOR* În prima parte, Fr!+ia Inelului, ni s-a relatat despre modul în care Gandalf cel Sur a descoperit că inelul pe care îl avea Frodo, hobbitul, era, de fapt, acel Inel, acel Unu, căpetenia tuturor Inelelor Puterii !ot acolo se poveste"te despre cum au fu#it Frodo "i prietenii săi din $omitatul tihnit care era casa lor, urmări%i de teroarea $ălăre%ilor &e#ri din 'ordor, p(nă c(nd, într-un t(r)iu, spri*ini%i de Ara#orn, Pribea#ul din +riador, au a*uns, după peripe%ii cumplite, la $asa lui +lrond din ,(lceaua -espicată Acolo s-a %inut 'arele Sfat al lui +lrond, unde s-a luat hotăr(rea să se încerce distru#erea Inelului, iar Frodo a fost uns Purtător al acestuia Apoi au fost ale"i înso%itorii Inelului care aveau menirea să-l spri*ine în făptuirea isprăvii de a a*un#e, dacă-l %ineau puterile, la 'untele de Foc din 'ordor, tăr(mul vră*ma"ului însu"i, sin#urul loc unde putea fi nimicit Inelul -in această fră%ie făceau parte Ara#orn "i .oromir, fiul Seniorului din %inutul Gondor, repre)ent(nd oamenii/ 0e#olas, fiul celui de-al unspre)ecelea re#e din $odrul Întunecat, din partea elfilor/ Gimli, fiul lui Gloin de la 'untele Sin#uratic, repre)entant al #nomilor/ Frodo "i slu*itorul său, Sam cel În%elept, dimpreună cu mai tinerii lui camara)i de arme, 'eriadoc "i Pere#rin, din partea hobbi%ilor/ "i Gandalf cel Sur Fră%ia se depărtase în taină de ,(lceaua -espicată, lu(nd-o spre mia)ănoapte/ )ădărnicindu-li-se încercarea de a trece iarna prin trecătoarea $aradhras, Gandalf ia călău)it printr-o poartă tainică "i au pătruns în uria"ele 'ine ale 'oriei, căut(nd o cale pe sub mun%i Acolo, Gandalf s-a prăbu"it într-un hău întunecat, în vreme ce se lupta cu un duh cumplit al ad(ncurilor -ar Ara#orn, despre care se dovedise între timp a fi mo"tenitorul tăinuit al ,echilor 1e#i din Apus, i-a condus de la Poarta de 1ăsărit a 'oriei, prin %inutul elfilor, 0orien, de-a lun#ul marelui 1(u Anduin, p(nă au a*uns la cascada 1auros Î"i dăduseră de*a seama că erau urmări%i de tot soiul de iscoade, precum "i de făptura numită Gollum, stăp(n odinioară al Inelului pe care încă îl mai poftea Acum erau nevoi%i să hotărască dacă era bine să o apuce spre răsărit, către

'ordor, sau să-"i continue calea cu .oromir/ să le dea o m(nă de a*utor celor din 'inas !irith, cetatea de căpetenie din Gondor, în ră)boiul care bătea la u"ă, ori să se despartă În momentul în care a fost limpede că Purtătorul Inelului era hotăr(t să-"i continue călătoria lui fără năde*de către %inutul -u"manului, .oromir a încercat să-i smul#ă Inelul cu for%a Partea înt(i se termină cu prinderea lui .oromir în mre*ele Inelului, cu fu#a "i dispari%ia lui Frodo "i a slu*itorului său, Sam cel În%elept, "i cu destrămarea a ceea ce rămăsese din Fră%ie, în urma unui atac pe nepusă-masă al o"tenilor orci, parte din ei în slu*ba Seniorului Întunecimii din 'ordor, parte ai trădătorului Saruman din Isen#ard Strădania Purtătorului Inelului părea de*a sortită e"ecului Acum, această a doua parte, ,ele dou! turnuri, poveste"te despre ce s-a mai ales de membrii Fră%iei Inelului după risipirea acesteia, p(nă la venirea 'arelui Întuneric, "i despre i)bucnirea 1ă)boiului Inelului, care urmea)ă să fie relatată în cea de-a treia "i ultima parte CARTEA A TREIA I Pieirea lui Boromir -ragorn urca dealul piepti$, 'n fug!* .in c"nd 'n c"nd, se pleca la p!#"nt* /obbi+ii a0eau pasul u$or $i ur#ele lor nu erau lesne de deslu$it, nici #!car pentru un Pribeag, 'ns! c!tre creast!, c!r!ruia se 'ncruci$a cu un p"r"u, a$a c! deslu$i 'n glia rea0!n! ceea ce c!uta* 1Pricep prea bine se#nele acestea, '$i 2ise el* Frodo s%a a0"ntat pe deal, 'n sus* )!%ntreb ce%o fi 0!2ut de pe cul#e* .ar, iat!, cale%ntoars! a f!cut $i%a cobor"t colina iar*3 -ragorn $o0!i* &$i dorea $i el s! a4ung! pe 4il+ul 'nalt, n!d!4duind s! 0ad! de acolo ce0a care s!%l c!l!u2easc! printre nedu#eririle sale5 dar ti#p n%a0ea de irosit* ("$ni deodat! 'nainte $i porni 'n fug! c!tre cul#e, lu"nd%o de%a cur#e2i$ul peste lespe2ile uria$e, apoi 'n sus, pe sc!ri* Se a$e2! pe 4il+ul 'nalt $i pri0i 'n 2are* Nu#ai c! soarele 'i p!ru 'ntunecat, iar lu#ea 'nnegurat!, dep!rtat!* &$i arunc! oc6ii '#pre4ur, pornind dinspre #ia2!noapte, dar, afar! de colinele din 2are, ni#ic nu i se de20eli pri0irii5 iar de nu s%ar fi aflat a$a departe, ar fi 0!2ut din nou, 'n t!riile cerului, o pas!re uria$!, ca o pa4ur!, l!s"ndu%se #olco#, 'n cercuri largi, la p!#"nt* i, c6iar 'n 0re#e ce scruta '#pre4uri#ile, urec6ea lui dibace prinse ni$te sunete ce 0eneau dinspre codrii de la poale, de pe #alul apusean al R"ului* Se 'ncord!* -u2i strig!te $i printre ele deslu$i cu groa2! nespus! glasurile aspre ale orcilor* -poi, brusc, r!sun! c6e#area ad"nc! a unui corn #!re+, iar 0aierul lui se i2bi de po0"rni$uri $i ecoul u#plu 6!urile, cople$ind cu un urlet atotputernic 0uietul cascadei* 7 ,ornul lui 8oro#ir9 strig! el* E la anang6ie9 ("$ni de pe sc!ri $i f!cu un salt pe c!r!ruie* 7 :ai #ie9 )! ur#!re$te nenorocul ast!2i $i toate%#i #erg de%a%ndoaselea* Unde%o fi Sa#; Pe #!sur! ce alerga, strig!tele de0eneau tot #ai puternice, dar cornul r!suna acu# #ai slab, #ai sf"$ietor* Fioroase $i p!trun2!toare se 'n!l+au ale orcilor urlete $i, f!r! 0este, c6e#area cornului pieri* -ragorn str!b!tu ulti#ul po0"rni$, dar, 'nainte s! a4ung! la poalele colinei, 0acar#ul se potoli5 $i c"nd o lu! la goan! spre st"nga, 'ntr%acolo, sunetul se stinse treptat, p"n! nu se #ai au2i deloc* Se n!pusti printre arbori, sco+"ndu%$i spada lucitoare $i strig"nd +lendil2 +lendil2 &l g!si pe 8oro#ir 'ntr%o poieni+! din apropierea lacului 7 s! fi fost la o #il! de

Part6 <alen* St!tea spri4init cu spatele de un copac uria$, de parc! s%ar fi odi6nit* .ar -ragorn 0!2u c! era ciuruit de%o groa2! de s!ge+i cu pan! neagr!5 +inea 'nc! 'n #"n! sabia, fr"nt! 'ns!, de la #"ner5 al!turi st!tea cornul spart 'n dou!* &#pre4urul $i la picioarele lui, 2!ceau #or#ane de orci #!cel!ri+i* -ragorn 'ngenunc6e l"ng! el* 8oro#ir desc6ise oc6ii $i se c!2ni s! 0orbeasc!* P"n! la ur#!, rosti #olco#= 7 -# 'ncercat s!%i iau Inelul lui Frodo* &#i pare r!u, #i%a# dat obolul*** Se uit! pie2i$ la 0r!4#a$ii r!pu$i* 7 S%au dus piticu+ii, orcii i%au luat cu ei* ,red 'ns! c!%s 'n 0ia+!, pentru c! i%au pus 'n lan+uri* T!cu $i pleoapele%i c!2ur! grele* .up! o clip!, rosti iar= 7 R!#as%bun, -ragorn* .u%te la )inas Tirit6 $i scap!%#i oa#enii* Eu, unul, a# dat gre$* 7 Nu, 2ise -ragorn, lu"ndu%i #"na $i s!rut"ndu%l pe frunte* -# biruit* Pu+ini se pot l!uda cu astfel de i2b"nd!* Fii pe pace* )inas Tirit6 n%o s! cad!* 8oro#ir sur"se* 7 &ncotro au luat%o; Era $i Frodo cu ei; 'ntreb! -ragorn* .ar 8oro#ir nu #ai rosti nici o 0orb!* 7 :ai #ie9 f!cu -ragorn* -stfel se stinge 0l!starul lui .enet6or, Seniorul Turnului Str!4ii* i ce sf"r$it a#ar9 Fr!+ia%i toat! risipit!* i cel care%a gre$it sunt eu* >adarnic s%a%ncre2ut <andalf 'n #ine* -cu# ce s! #ai fac; 8oro#ir #i%a l!sat cu li#b! de #oarte s! plec la )inas Tirit6 $i asta e $i 0oia ini#ii #ele5 dar unde%or fi Inelul $i Purt!torul lui; ,u# s! le dau de ur#!, ca s! sal0e2 onoarea din ruin!; R!#ase o 0re#e 'n genunc6i, 6o6otind aplecat, cu #"na lui 8oro#ir 'ncle$tat! 'ntr%a sa* -$a 'l g!sir! Legolas $i <i#li* :eniser! dinspre po0"rni$urile apusene ale colinei, t"r"ndu%se f!r! preget printre arbori, ca dup! 0"nat* <i#li +inea o bard! 'n #"n!, iar Legolas cu+itul lui cel lung5 nu #ai a0ea nici o s!geat!* ,"nd a4unser! 'n poieni+!, 'ncre#enir! ului+i5 apoi '$i plecar! frun+ile o clip!, cu durere, c!ci pricepur! 'ndat! ce se petrecuse* 7 :ai #ie9 2ise Legolas, apropiindu%se de -ragorn* -# 6!ituit $i%a# sf"rtecat o groa2! de orci 'n codru, dar a# fi fost #ai de folos aici* -# dat fuga de cu# a# au2it cornul, se pare 'ns! c!%i prea t"r2iu* )! te# c! e$ti r!nit de #oarte* 7 8oro#ir s%a pr!p!dit, 2ise -ragorn* Eu sunt ne0!t!#at, c!ci n%a# fost aici, cu el* - c!2ut ap!r"ndu%i pe 6obbi+i, pe c"nd era# departe, pe colin!* 7 /obbi+ii9 strig! <i#li* P!i, unde sunt; Unde e Frodo; 7 Nu $tiu, r!spunse -ragorn pierit* P"n! s! #oar!, 8oro#ir #i%a spus c! orcii i% au legat5 $i b!nuia c! erau 'nc! 'n 0ia+!* L%a# tri#is s!%i ur#!reasc! pe )err? $i pe Pippin5 dar n%a# a0ut 0re#e s!%l #ai 'ntreb dac! Frodo $i Sa# erau cu el* -2i toate #i%au #ers de%a%ndoaselea* ,e face# acu#; 7 &nt"i s! ne%ngri4i# de r!posat, spuse Legolas* Nu%l pute# l!sa s! 2ac! a$a ca o #ort!ciune, printre orcii !$tia sc"rbo$i* 7 S%o face# 'ns! iute, 2ise <i#li* Nici lui nu i%ar pl!cea s! 2!bo0i#* Trebuie s! lu!# ur#a orcilor, de #ai e 0reo n!de4de c!%s 0ii ostaticii din Fr!+ie* 7 .ar nu $ti# dac! Purt!torul Inelului e printre ei sau nu, 2ise -ragorn* Se cu0ine oare s!%l p!r!si#; N%ar trebui s!%l c!ut!# pe el 'nt"i; ,e%alegere cu#plit! ni se cere9 7 -tunci s!%ncepe# cu ce%i #ai degrab!, spuse Legolas* N%a0e# nici 0re#e, nici unelte s! ne%n6u#!# cu# se cu0ine ca#aradul $i nici s!%i face# un #or#"nt* -# putea s!%i ridic!# o #o0il! de pietre* 7 -r fi ane0oios $i ne%ar lua #ult ti#p, c!ci bolo0anii potri0i+i nu%i pute# g!si

dec"t pe #alul r"ului, 2ise <i#li* 7 -tunci s!%l a$e2!# 'ntr%o luntre cu tot cu ar#ele sale $i ale 0r!4#a$ilor r!pu$i, 2ise -ragorn* O s!%l tri#ite# spre cascada Rauros $i%o s!%l 'ncredin+!# -nduinului* R"ul <ondorului se 0a%ngri4i ca oasele s! nu%i fie spurcate de 0reo f!ptur! tic!loas!* Se apucar! iute s! cercete2e st"r0urile orcilor, adun"ndu%le gr!#ad! s!biile, coifurile sparte $i scuturile* 7 Ia uita+i%0!9 strig! -ragorn* -# g!sit 'nse#nele9 Scoase din #or#anul sinistru de ar#e dou! cu+ite cu la#a sub+ire, 'ncrustate cu auriu $i ro$u, iar apoi g!sir! $i tecile negre, b!tute 'n neste#ate #ici, s"ngerii* 7 -stea nu sunt scule orce$ti, 2ise el* Le%au purtat 6obbi+ii* F!r! doar $i poate, orcii i%au de2ar#at, dar s%au te#ut s! p!stre2e cu+itele, $tiind c!%i 0orba de f!uririle cople$ite de bleste#e ale apusenilor, spre ruinarea )ordorului* Ei, acu@, dac! #ai tr!iesc, prietenii no$tri sunt co#plet de2ar#a+i* -# s! iau aceste lucruri, 'n speran+a de$art! c%o s! li le%napoie2* 7 Iar eu, spuse Legolas, a# s! iau toate s!ge+ile pe care le g!sesc, c!ci tolba #i%e goal!* Scotoci prin gr!#ad!, pe de l!turi, $i g!si #ulte 'ntregi $i #ai lungi dec"t cele folosite de orci* Le cercet! 'ndeaproape* Iar -ragorn se uit! la trupurile sf"rtecate $i 2ise= 7 )ul+i dintre cei ce 2ac aici nu%s din )ordor* Unii se trag de la soare%apune, din )un+ii ,e+o$i, c! doar oi #ai $ti $i eu c"te ce0a despre orci $i despre nea#ul lor* i iat! $i%al+ii ce%#i par ca# ciuda+i* :e$#intele lor nu%s, nicidecu#, dup! croiala orceasc!9 Se referea la patru solda+i%spiridu$i de statur! #ai 'nalt!, oac6e$i, cu oc6ii pie2i$i, cu picioarele groase $i #"inile #ari* Erau 'nar#a+i cu s!bii scurte, late, f!r! curbura t!i$urilor orce$ti5 $i%a0eau arcuri de r!c6it!, de aceea$i for#! $i lungi#e cu ale oa#enilor* Pe scuturile lor, 'n #i4loc, se 0edea o ticluire ciudat!= o #"n! #ic!, alb! pe un fundal negru5 'n partea din fa+! a coifurilor lor era 'ncrustat! cu un #etal alb runa S* 7 N%a# #ai 0!2ut 'nse#nele astea niciodat!, 2ise -ragorn* ,e%or fi 0r"nd s! spun!; 7 S 0ine de la Sauron, 'i r!spunse <i#li* Nu%i greu de descifrat* 7 Nu, f!cu Legolas* Sauron nu folose$te rune de%ale elfilor* 7 i nici nu%$i spune nu#ele ade0!rat5 nu per#ite nici #!car s!%i fie scris sau rostit, 2ise -ragorn* )ai #ult, nu folose$te albul* Orcii care slug!resc 'n 8arad%dur au drept se#n Oc6iul Ro$u* R!#ase o clip! pe g"nduri* 7 8!nuiesc c! S 0ine de la Saru#an, ad!ug! el 'ntr%un t"r2iu* Nu%s se#ne bune 'n Isengard, iar -pusul a de0enit nesigur* E a$a cu# s%a te#ut <andalf= 'ntr%un fel sau altul, tr!d!torul Saru#an a aflat de c!l!toria noastr!* Se pare c! $tie $i de c!derea lui <andalf* Iscoadele din )oria or fi%n$elat 0igilen+a celor din Lorien sau or fi ocolit +inutul acela $i%or fi 0enit 'n Isengard pe alte c!i* Orcii c!l!toresc repede* .ar Saru#an are #ai #ulte canale prin care pri#e$te 0e$ti* (ii #inte p!s!rile; 7 P"n! una%alta, n%a0e# 0re#e de de2legat ci#ilituri, 2ise <i#li* /ai s!%l duce# pe 8oro#ir de%aici* 7 .ar dup! ce ter#in!# treaba, 0a trebui s! de2leg!# $i ci#ilituri, dac!%i 0orba s%o lu!# pe calea cea bun!, r!spunse -ragorn* 7 Poate c! nici nu eAist! 0reo cale bun!, rosti <i#li* <no#ul '$i lu! securea $i 'ncepu s! taie c"te0a crengi* Le prinser! cu coarde de arc $i '$i a$ternur! #antiile peste ele* Pe n!s!lia aceasta i#pro0i2at! '$i purtar!

peste ape #ari. cenu$ii5 L%a# 0!2ut p!$ind pe t!r"#uri de$arte. r!spunse <i#li* Oricu#. prin Osgiliat6 $i prin nenu#!ratele guri ale -nduinului. 'n noapte. peste #la$tini $i c"#pii cu iarba%nalt! :ine :"ntul de -pus. dup! ce cotir! 'n canalul cu unde repe2i. pe el 'l lu! curentul* Trecu plutind pe l"ng! ei $i luntrea se dep!rta p"n! a4unse un punct 'ntunecat 'n lu#ina aurie5 apoi. 'ntreb! -ragorn* 7 N%a# obser0at nici un se#n de%al lor. #ult! 0re#e se 0orbi 'n <ondor despre cu# trecuse luntrea elfeasc! peste cascad! $i peste 6ele$teul 'n!lbit de spu#! $i 'l purtase 'n 4os. din Rauros se 'n!l+au aburi. tu. sub al stelelor 0e$#"nt. uit"ndu%se lung 'n ur#a lui* -poi -ragorn 0orbi= 7 &l 0or c!uta cu pri0irea din Turnul -lb. alese de ei s!%l 'nso+easc!* Nu era cale lung!. nici baga4ele* Le%ar fi luat cu ei sau le%ar fi distrus pe toate* 7 -# s! cercete2 p!#"ntul c"nd o s%a4unge# acolo. ur#!rind cu pri0irea catafalcul. precu# $i pl!selele $i resturile s!biei sale rupte5 la picioare 'i puser! s!biile 0r!4#a$ilor* -poi. a$a c! trecu ce0a 0re#e p"n! se 'ntoarser! 0"slind iute 'n dou! b!rci de%a lungul #alului* 7 . L%ai 2!rit pe 8oro#ir. trecur! de pa4i$tea 'n0er2it! de la Part6 <alen* Po0"rni$urile abrupte ale 'n!l+i#ilor Toi 8randir luceau= trecuse bine de a#ia2!* Pe #!sur! ce se 'ndreptau spre #ia2!2i. 'l traser! la ap!* :"slir! trist de%a lungul #alului $i.ei trei r!#aser! o 0re#e t!cu+i.enet6or fiu.oiful i%l a$e2ar! al!turi. departe. dup! ce legar! prora de pupa celeilalte b!rci.ascada Rauros curgea nesting6erit! la 0ale* R"ul 'l luase pe 8oro#ir. fiul lui . p"n! s%a dus pe pustii 'n u#brele de #ia2!noapte* -poi. pe lun!. 'l a$e2ar! pe 8oro#ir 'n luntrea care a0ea s!%l poarte departe* <luga cenu$ie $i #antia elfeasc! le '#p!turir! $i i le puser! sub cap* &i piept!nar! pletele lungi.elelalte au disp!rut f!r! ur#!* 7 -u trecut orcii pe%acolo. 'i str!lucea cing!toarea de aur pri#it! 'n Lorien* . 2ise -ragorn* i astfel. .e2legar! $i '#pinser! plini de #"6nire luntrea funerar!= acolo 2!cea 8oro#ir $i se odi6nea 'n pace. disp!ru* . spre #ia2!noapte. nici din #un+i* i 'ncepu atunci s! c"nte 'nceti$or= Prin Ro6an. dac! 0eneau. lunec"nd peste s"nul undelor c!l!toare* &n 0re#e ce 0"sleau 'nd!r!t.ar nu te%ai ar!tat de pe t!r"#ul de$ert de care oa#enii n%au parte*3 .enet6or. negre $i i le r!sfirar! pe u#eri* La br"u. c!ci 8oro#ir fusese un b!rbat 'nalt $i puternic* -ragorn r!#ase la #alul apei. pe sear!.to0ar!$ul la #al. printre 2iduri '#i tresalt!* 1. pe 4os. neobosite 0"nt. spre Part6 <alen* -0eau de #ers #ai bine de o #il!. '#preun! cu trofeele sale din ulti#a b!t!lie.3 1L%a# 0!2ut pribegind peste $apte i20oare. conte#pl"nd di#inea+a din Turnul -lb* . iar 'n poal! cornul spart. p"n! la )area cea )are. brusc. dar el nu se 0a #ai 'ntoarce nici de pe #are. nu #ai $tiu* S! fi au2it 0"ntul de%apus cornul de os al lui . 0oinicul.ar dup! aceea. 'n ti#p ce Legolas $i <i#li o luar! iute 'napoi. sub cerul plin de stele* . dar nici nu le fu u$or. lic!rind tre#ur!tor dinaintea lor 7 o pulbere de aur* :uietul $i tunetul cascadei 2guduir! 0!2du6ul neclintit* .3 1O. nu #ai r!#"neau nici b!rcile.e solii #i%aduci din 0est. $i astfel ni#eni nu%l #ai 2!ri 0reodat! prin )inas Tirit6.e ciudat9 eAcla#! Legolas* Nu erau dec"t dou! b!rci trase pe #al* . 8oro#ir9 -# pri0it de pe 2iduri.

plec"ndu%se #ereu la p!#"nt* 7 Picior de orc n%a c!lcat pe%aici. Unde%i 0oinicul 8oro#ir.up! aceea. Pe +!r#uri albe. sub cerul de furtun! fr!#"ntat5 -t"+ia au str!b!tut -nduinul s%a4ung! la tre#ur!toarea #are* &ntreab!%l pe :"ntul de )ia2!noapte cel ce%#i tri#ite 0e$ti sub soare*3 1O. ni#ic nu e sigur* Toate ur#ele noastre dus%'ntors se 0!d clar* Nu%#i dau sea#a dac! a re0enit 0reun 6obbit de c"nd 'l c!ut!# pe Frodo* Se duse iar la #al aproape de locul unde firicelul de ap! se 0!rsa 'n r"u* 7 -ici sunt c"te0a ur#e clare. c6ipul tandru $i #!dularele i%au pus* Iar Rauros. rosti <i#li. 2ise el. .e 0e$ti #i%aduci acu# din #ia2!noapte. 0"nt de suspin. 'l 'ntreb! <i#li* -ragorn nu r!spunse pe dat!. 2ise el* Un 6obbit s%a tot 0"nturat 'n ap! $i%napoi. r!spunsul= Frodo a plecat cu barca. 8oro#ir9 &nd!r!tul por+ii dru#ul c!tre #are o ia spre #ia2!2i.-poi c"nt! Legolas= :"ntul de )ia2!2i dinspre #are. . cascada aurie Rauros. asupra pa4i$tii 'n0er2ite.ei din )inas Tirit6 sunt r!bd!tori cu :"ntul de R!s!rit. $i una dintre ele e sigur a lui Sa#= era destul de grea* -cesta%i. tu. 2ise -ragorn* . de%a pururea $i%o 2i*3 . la Part6 <alen* 7 )i%ai l!sat #ie :"ntul de R!s!rit.e 0e$ti din #ia2!2i #i%aduci pe%nserat. trebuie s! ne%o afl!# $i noi degrab@ pe%a noastr!* -runc! o pri0ire iute. i cornul lui r!sun! prin turn curat. sf"r$ir!* -poi 'ntoarser! barca $i pornir! c"t puteau de iute contra curentului. . dar scrut!toare.ar tu nu te%ai 'ntors cu +ip!tul pesc!ru$ilor din gurile #!rii pustii*3 .e 0e$ti de la 8oro#ir :itea2u@. cascada aurie Rauros. peste url!toare. ci se 'ntoarse 'n tab!ra lor. s! se uite la baga4e* 7 Lipsesc dou! rani+e. tu.!ci dus e de de#ult*3 1I%a# au2it strigarea #ai 4os de -#on /en* -colo at"+i potri0nici a%nfruntat9 Scutul despicat $i sabia lui fr"nt! pe ape i le%au dat* i spre odi6n! bl"nd! capul #"ndru. dar nu%i cer 0e$ti* -cu# c! 8oro#ir $i%a g!sit calea. >!bo0e$te prea #ult $i #! u#ple de c6in*3 1Nu #!%ntreba unde 'i e l!ca$ul 7 pu2derie de ose#inte acolo au l!sat. 8oro#ir9 Turnul Str!4ii spre #ia2!noapte 0a pri0i Spre Rauros. Purt"nd 0aietul pesc!ru$ilor. '#preun! cu slu4itorul s!u* Trebuie s! se fi 'ntors 'n ti#p ce noi to+i era# departe* )%a# 'nt"lnit cu Sa# c"nd urca# colina $i i%a# spus s! 0in! dup! #ine5 dar pur $i si#plu nu #%a ascultat* I%a citit g"ndurile st!p"nului s!u $i s%a 'ntors aici 'nainte ca Frodo s! fi . -ragorn c"nt! iar= :"ntul de )ia2!noapte colind! dinspre Poarta Regilor. ca o r!coare* 1. de pe dune $i steiuri 2boar!.u acestea. prea aprig 0"nt. 'nd!r!t. apoi la poart! cu gea#!t coboar!* 1. dar nu%#i dau sea#a c"nd* 7 i cu# cre2i tu atunci c! s%ar de2lega ci#ilitura asta. dar n%a# s! scot o 0orb! despre el* 7 -$a se $i cu0ine. la s"nul ei l%a dus*3 1O. pe +!r#uri negre. prin ur#are. o. spuse el* -lt#interi.

c! trebuie s! a4ung! acolo* S%a 'nt"#plat ce0a dup! plecarea noastr!. 2ise -ragorn* -# s! fac o alegere corect! $i%a# s! presc6i#b r!ul acestei 2ile nefericite* R!#ase o clip! pe g"nduri* 7 -# s! #! iau dup! orci.u toate acestea. s%o lu!# din loc9 Se a0"nt! ca un cerb* O lu! 0al%0"rte4 printre arbori* -cu#.a. 'n )ordor. sunt iu+i de picior. noi.plecat* Nu i%a fost u$or s! scape de Sa#* 7 .red c! Sa# a a0ut dreptate* Frodo n%a 0rut s!%$i ia prietenii cu el. spuse -ragorn. $i%a fost ne0oit s! fug!. 2ise Legolas* 7 . ad!ug! -ragorn* .ele Trei Nea#uri= al Elfilor. 2ise Legolas* Frodo nu #ai e pe #alul !sta al r"ului5 asta nu 'nsea#n! 'ns! c! a luat o barc!* Iar Sa# 'l 'nso+e$te5 nu#ai el putea s! ia rani+a* 7 Prin ur#are. 2ise <i#li* .ar $tia una $i bun!. dup! orci* Slabe speran+e 'n a#bele ca2uri* -# pierdut ca# #ult ti#p* 7 Ia stai s! #! g"ndesc pu+in. spuse <i#li. ca ni$te u#bre cenu$ii dintr%un t!r"# de piatr!* II Călăreţii din Rohan . dup! ei. 0a trebui s!%i las pe ostatici prad! torturilor $i #or+ii* &n sf"r$it '#i spune $i #ie ini#a ce0a li#pede= soarta Purt!torului Inelului nu #ai e 'n #"inile #ele* Fr!+ia $i%a '#plinit #enirea* .u toate acestea. a0e# de ales fie s! ne sui# 'n barca asta care ne%a #ai r!#as $i s%o porni# pe ur#ele lui Frodo. nu%i pute# abandona pe%ai no$tri c"t #ai a0e# un strop de 0lag!* /ai9 La dru#9 L!sa+i aici tot ce nu ne e de absolut! trebuin+!* O s! #erge# 'ntins 2i $i noapte9 Traser! ulti#a barc! pe uscat $i o duser! spre p"lcul de arbori* Puser! sub ea tot calabal"cul care le prisosea $i nu%l puteau c!ra cu ei* -poi plecar! de la Part6 <alen* Era pe la c6indie c"nd a4unser! iar 'n poieni+a unde se pr!p!dise 8oro#ir* -colo luar! ur#ele orcilor* Nu le fu greu deloc* 7 Nici un alt nea# nu face ase#enea pr!p!d. 'ntunecate $i col+uroase urcar!. ceea ce l%a f!cut s!%$i 'nfr"ng! spai#a $i%ndoiala* 7 Poate c! au dat peste el 6!ita$ii orci. $i%s neobosi+i* Iar #ai 'ncolo s%ar putea s! ne c!ut!# c!rarea pe p!#"nturi pietroase $i pustii* 7 -tunci. dac! #! apuc s!%l caut acu# prin pustiu. ad!ug! -ragorn. fie s%o lu!# pe 4os. rosti el 'ntr%un t"r2iu* L%a$ fi c!l!u2it pe Frodo c!tre )ordor $i l%a$ fi 'nso+it p"n! la cap!t5 dar. 2ise <i#li* i gno#ii sunt 'n stare s! +in! pasul $i nu ostenesc nici ei #ai degrab! ca orcii* Nu#ai c! 6!ituirea ne 0a fi lung!= ne%au ca# luat%o 'nainte* 7 . cu sau f!r! n!de4de* :ai $i%a#ar de ne%o# do0edi #ai iu+i ca ei9 /!ituirea asta 0a fi socotit! o #inune 'n . 2ise Legolas* Se pare c! tare le place s! sf"rtece $i s! ni#iceasc! tot ce cre$te.ar 6aide+i9 O s! porni# pe ur#ele 0r!4#a$ului. #!car a# l!#urit c"t de c"t situa+ia. sub cerul 'ns"ngerat de asfin+it* Se l!s! 'nserarea* Se dep!rtar!. bine'n+eles c%a fugit. dar cred c! nu din pricina orcilor* &ns! nu scoase o 0orb! despre te#erile sale 'n leg!tur! cu ceea ce%l f!cuse pe Frodo s! ia brusc aceast! 6ot!r"re $i s! fug!* )ult! 0re#e a0ea s! p!stre2e taina ulti#elor cu0inte ale lui 8oro#ir* 7 Ei bine.ar de ce s! ne fi l!sat a$a. pentru #o#ent.a. 'i c!l!u2ea ca 0"ntul $i ca g"ndul* &n ur#! l!sar! codrul de l"ng! lac* Po0"rni$uri nesf"r$ite. la #oarte sigur!* . a0e# ne0oie cu to+ii de puterea de 'ndurare a gno#ilor* .iudat! fapt!* 7 i de#n! de toat! lauda. spuse -ragorn. al <no#ilor $i%al Oa#enilor* i%acu#. c6iar dac! nu le st! 'n cale* 7 . c! $tia ce%a0ea de f!cut. f!r! s! ne spun!. cei ce%a# r!#as.

nu trebuie s! ne pierde# speran+a. iar steiurile a20"rleau u#bre 'ntunecate* -4unseser! la poalele colinelor de piatr! $i sl!bir! pasul. r!spunse -ragorn* Ro6irri#ii se%abat rareori pe%aici. 7Indiferent unde%ar 0rea s%a4ung!. ca s%a4ung! la Sc!ld!toarea En+ilor. 2ise el* Ia uita+i%0!9 -r!t! cu degetul. e ne0oie de lu#ina 2ilei. pe care 'ns! n%o pute# a$tepta* 7 Oricu# ai lua%o. Ori spre #ia2!2i. '$i traser! o clip! sufletul* Luna sc!p!tase de #ult 'n fa+a lor. 7 Nu. ca s! scurte2e calea c!tre Isengard. elful scoase un strig!t. 0r!4#a$ii orcilor ne sunt prieteni* S!l!$luie$te 0reun nea# pe colinele astea. 'n!l+i#ile E#?n )uil se 'ntindeau de la #ia2!noapte la #ia2!2i 'n dou! $iruri lungi. iar ceilal+i se apropiar! 'n fug! de el* 7 Toc#ai a# trecut pe l"ng! unii dintre cei pe care%i ur#!ri#. Nu%#i prea 0ine s! cred* 7 -tunci. 0eni+i de departe* Printre cada0re nu se afl! nici un orc de 0a2!. #ai bine de%o #il!* -ragorn cerceta. care '$i croise . 2ise <i#li* S! sper!# c! nu $i%au g!sit sf"r$itul pe%aici* -ragorn cercet! p!#"ntul pe o ra2! #are. $i cobor"nd apoi iar 'n negura unei 0!i ad"nci ce $erpuia de cealalt! parte* -colo. ce p!rere ai. d!dur! de un $!n+ule+ unde curgea la 0ale un p"r"ia$ $erpuitor. ascun2i$urile $i f!ga$ele c!tre creast!* Legolas o luase ce0a #ai 'nainte* .eodat!. esto#pate $i u#brite 'n ini#a nop+ii* &$i continuar! dru#ul c!tre #ia2!noapte. 'i r!spunse -ragorn* -ce$tia%s orci din #ia2!noapte. au s%o ia pe calea cea #ai scurt!. !sta le e +elul. 2ise -ragorn* Iar de nu%i 2ar0! 'n Ro6an $i Saru#an nu $i%a sporit puterea. cu 'nse#nele acelea ciudate* 8!nuiesc c! s%au 'nc!ierat5 nu%i ce0a neobi$nuit la un nea# tiran ca acesta* S%o fi iscat 0reo ne'n+elegere 'n leg!tur! cu dru#ul* 7 Sau cu ostaticii. 'ntreb! Legolas* Pe cel de #ia2!noapte. iar ei '$i d!dur! sea#a c! 1bolo0anii3 de la poalele po0"rni$ului nu erau altce0a dec"t un #or#an de cada0re* Nu#!rar! cinci orci #or+i care 2!ceau acolo* Fuseser! secera+i cu cru2i#e $i doi dintre ei erau desc!p!+"na+i* P!#"ntul #ustea de s"ngele lor 'ntunecat* 7 -lt! treab! ce trebuie descurcat!9 2ise <i#li* . -ragorn r!#ase descu#p!nit= ur#a orcilor cobora p"n! 'n 0ale. 2ise <i#li* 7 . sau c!tre Fangorn. a$a cu# b!nuie$ti. aplec"ndu%se #ereu. cine $tie de ce. de%a cur#e2i$ul c"#piilor ro6irri#ilor* /ai s%o porni# spre #ia2!noapte9 :alea se 'ntindea '#pietrit!. pe%acest t!r"#. dar nu d!du peste alte ur#e de 'nc!ierare* Pornir! #ai departe* Spre r!s!rit. str!4uit! de colinele costeli0e. c!ci ur#ele nu #ai erau u$or de deslu$it* -ici.Se l!s! $i #ai #ult 'ntunericul* &nd!r!tul lor. iar stelele sclipeau deasupra5 nu se ar!tase 'nc! pri#a gean! de lu#in! peste colinele dind!r!t* O clip!. rosti Legolas* )ai #ult ca sigur.ei trei to0ar!$i b"4b"ir! noaptea 'ntreag! prin +inutul acesta pietros.a s%o de2leg!#. iar la st"nga po0"rni$uri cenu$ii. c!ci sunt departe de )inas Tirit6* O fi 0reun grup de oa#eni 0eni+i. dar la r!s!rit panta se 'n!l+a #ai lin $i era br!2dat! de nu#eroase f!ga$uri $i 0"lcele* . la ceasul de r!coare de dinaintea 2orilor. dar apoi se f!cea ne0!2ut!* 7 Pe ce dru# cre2i c%au luat%o. iar pe fundul ei $iroia un p"r"ia$ printre bolo0ani* &n dreapta se ridica o st"nc! a#enin+!toare. cerul 'ncepu s! se lu#ine2e palid5 stelele sc!p!tau $i lu#ina cenu$ie 'ncepea s! creasc!* . care era $i cea #ai 'nalt!. dac!. dar cerul era senin* Se ar!tar! stelele* Luna ceruit! plutea la apus.e0a #ai spre #ia2!noapte. 'n nici un ca2 n%ar alege r"ul.red c! 0r!4#a$ul $i%a luat el 'nsu$i potri0nicul cu sine. cea+a pogor"se printre arborii de la poale $i l"nce2ea pe firul palid al -nduinului. surpate* Partea de apus a fiec!rei creste era abrupt! $i ane0oioas!. urc"nd pe cul#ea pri#ei creste.

de parc! se odi6niser! o noapte 'ntreag!* &ntr%un t"r2iu. tu. 2ise Legolas* E un grup #are care #erge pe 4os5 dar #ai #ult nu pot spune.in el se i0iser! c"te0a tufe. +"$neau 'n lic!riri alb!strii%0iolet cul#ile de nea str!lucitoare ale )un+ilor -lbi. departe.edesubt.f!ga$ul 'n st"nc!* . bunule Legolas. a4unser! pe creasta colinei cenu$ii5 brusc '$i si#+ir! pletele r!0!$ite $i #antiile 'nfoiate de o boare= era bri2a r!coroas! a 2orilor* Se 'ntoarser!= 0!2ur! cu#. 7 i%acu#. pe c"#pie. 2ic c! nu #ai a0e# ne0oie de nici o d"r!. <ondor9 Fi%0a%i #ai fi dat O#ului s! 0ad! Po#ul de%-rgint oare. se 'ntindeau c"#piile 0er2i ale ro6irri#ilor* 7 Ia uita+i%0!9 strig! Legolas. lu#ea 2!cea neclintit!. colinele din 2are luaser! foc* >iua se pr!0!lea 'n t!rii* .ar iat!. la 0reo dou!2eci de st"n4eni.!2u ca ploaia%n gr!dinile regilor din 0eacuri de%alt!dat!* O. 7 Nu. #i se de20!luie pri0irii ce0a #i$c!tor acolo. iar 'n st"nga. 0ag!. peste R"u. '#bu4ora+i de i0irea 2orilor* 7 <ondor9 <ondor9 strig! -ragorn* Fie s! te pri0esc din nou c"nd0a. la #ai bine de trei2eci de leg6e dep!rtare. se afla o platfor#! 'ntins! $i gloduroas! care se ter#ina brusc la #arginea unei st"nci 0erticale= Peretele de R!s!rit al Ro6anului* -stfel lu! sf"r$it +inutul E#?n )uil $i. iar pe #argini se 2!reau. culorile p!#"ntului ador#it se tre2eau la 0ia+!= 0erdele se re0!rsa peste poienele Ro6anului. b!nuiesc c! 0reo dou!spre2ece5 'ns! 'ntinderea c"#piei e greu de #!surat* 7 Eu. ce%i #ai la 'nde#"n! $i #ai aproape.onturul ro$u al soarelui se ridica peste u#!rul +inutului 'ntunecat* Spre soare%apune. unul. nici #!car oc6ii #ei nu%l deslu$esc. ar!t"nd cu degetul spre cerul stins de deasupra* Iar a ap!rut 0ulturul9 Sus. pe #!sur! ce pri0eau. 'n susul acestui curs de ap!. lu#ina care . po0"rni$ul se pr!0!lea abrupt la picioarele lor* . 2ise <i#li* S! c!ut!# c"t #ai iute o c!r!ruie spre c"#pie* 7 )!%ndoiesc c%o s! g!se$ti 0reo cale #ai scurt! dec"t cea aleas! de orci. dac! e 0orba de aceea$i pas!re pe care a# #ai 0!2ut%o* . <ondor. au luat%o orcii dup! 'nc!ierarea lor* Iute pornir! acu# gonacii pe noul f!ga$* S!reau din st"nc!%n st"nc!. la dru#9 2ise el. nu%#i dau sea#a de ce nea# ar putea fi* Sunt #ulte leg6e p"n%acolo. spre calea ce%o a0eau de str!b!tut* . dinaintea pri0irii lor. 'ntr%un ceas #ai fericit9 Nu #i%e dat 'nc! dru#ul c!tre p"raiele tale lucitoare. u#brele nop+ii se risipeau. 'n 2are. 'n t!rii* Pare s! 2boare acu# departe de +inutul acesta. 2iduri #"ndre9 Turnuri dalbe9 Tron aurit $i tu. ici%colo. 'n0iora+i. de #ia2!2i* <ondor9 <ondor. s#ulg"ndu%$i pri0irile dinspre #ia2!2i $i 'ndrept"ndu%le unde0a 'ntre soare%apune $i #ia2!noapte.e pe creasta unde st!tuser! cei trei. . :a #ai 6oin!ri c"nd0a :"ntul de%-pus 'ntre )unte $i )are. p"lcuri de iarb!* 7 &n sf"r$it9 eAcla#! -ragorn* Uite $i ur#ele pe care le c!ut!#9 Pe%aici. 'n fa+a lor. cenu$ie5 dar. cunun!%naripat!9 O. rosti -ragorn* Trebuie s! fie cu ade0!rat tare sus* )! 'ntreb ce #isiune%o fi a0"nd. c!tre #ia2!noapte* &naintea2! cu 0ite2! #are* :ede+i. a$ternut 'ntre )un+i $i )are9 :"ntul de%-pus trecu pe%acolo5 asupra Po#ului de -rgint. aburi albi p"lp"iau pe deasupra p"raielor. se pare* 7 O #ul+i#e. ca s! ne c!l!u2easc!.

co4i $i resturi de p"ine neagr! 0ec6e.spuse -ragorn* &$i ur#!reau acu# 0r!4#a$ii 'n lu#ina li#pede a 2ilei* Se p!rea c! orcii #erseser! 'ntins. e li#pede. iscat de #ar$ul greoi al orcilor5 iarba sua0! a Ro6anului fusese scru#it! $i 'nnegrit! de trecerea lor* . poate. -ragorn scoase un strig!t $i se 'ntoarse 'ntr%o parte* 7 Sta+i9 url! el* i nu 0eni+i 'nc! dup! #ine9 O lu! la fug! spre dreapta. 2ise el. nepotco0ite* . spuse <i#li* i era teaf!r la #inte $i la trup* )i%a #ai 0enit ini#a la loc* N%a# f!cut dru#ul de po#an!* 7 S! n!d!4dui# c! n%a pl!tit prea scu#p pentru 'ndr!2neal!. precu# o #are 0erde. acestea se 'ncruci$au cu altele orce$ti. pur $i si#plu. p"n! la ur#!. apoi 'ncepu s! coboare u$or 'n t!rii* . #ai cald $i u$or 'n#ires#at. spre #la$tinile dep!rtate din :alea Sc!ld!torii En+ilor* Se pare c! l!saser! iarna ag!+at! 'nd!r!t. dep!rt"ndu%se de poteca principal! pentru c! 0!2use ur#e de pa$i 'ntr%acolo.in loc 'n loc. ci a l!sat%o cine0a ca se#n pentru cine s%ar 'nt"#pla s! treac! pe%aici* .ar. din fa+! $i din spate5 la un #o#ent dat. c!tre #ia2!2i.red c! ale lui Pippin* El e #ai #ic ca )err?* i ia uita+i%0! aici9 Ridic! ce0a ce sclipi 'n soare* P!rea o frun2! proasp!t! de #esteac!n. p!$ir! ciudat de repede pe iarba Ro6anului care se u#fla 0!lurit. iar se0a ar fi urcat din nou 'n frun2e $i ierburi* Legolas inspir! ad"nc. ca o#ul care trage pri#a 'ng6i+itur! de ap!. de%a lungul crestei $i. rupt. se c!sca t!ietura 6idoas! a p"r4olului i#ens. 'ntin2"ndu%$i bra+ele lungi dinspre r!s!rit* <onacii nu sl!beau pasul* Trecuse de4a o 2i de c"nd se pr!p!dise 8oro#ir $i orcii erau 'nc! departe* Nu se #ai 2!reau pe 'ntinsul c"#piei* . a4unser! la o cr!p!tur! ad"nc!. ur#!ritorii g!seau tot felul de lucruri pierdute sau aruncate= pungi de #"ncare. #"na+i ca ni$te dobitoace* Soarele urc! spre a#ia2!. nu departe.a. p"n! 6!t. ca orcii potco0i+i cu fiare* O# putea de%acu# s! #ai scurt!# distan+a9 Pornir! unul dup! altul. 2ise -ragorn* -sta n%a fost pierdut! a$a. cobor"nd po0"rni$uri u$oare. ca $i cu# s%ar fi st"rnit pri#!0ara.in #are se ridicau nouri u$ori departe. iar ei 'i au2ir! clipocitul prin tunelele 0er2i.eodat!. desp!r+indu%se de celelalte 7 ur#ele unor picioare #ici.!rarea 'i ducea spre #ia2!noapte. p"n! pe c"#pie* La cap!tul ei. s!pat! 'n st"nc! de un p"r"u ce se rostogolea 2go#otos la 0ale* Prin despic!tura 'ngust! cobora o c!r!ruie. r!0!$i+i apoi 'n b!taia 0"ntului* Soarele asfin+ea* &n ur#!.rept spre apus. #inunat! $i ciudat! pe c"#pia aceea rar! ur#! de arbori* 7 E paftaua de la o #antie elfeasc!9 strigar! 'ntr%un glas Legolas $i <i#li* 7 Nu cad f!r! pricin! frun2ele din Lorien. de coline* -ici aerul era #ai bl"nd. dup! o sete nesf"r$it!. 2ise Legolas* /ai s% o porni# #ai departe9 )i se rupe ini#a c"nd #! g"ndesc la fl!c!ii !ia c6ipe$i. u#brele cre$teau. toc#ai pentru asta* 7 &nsea#n! c! #!car el #ai era 'n 0ia+! atunci. prin pustiuri* 7 -69 )irosul rea0!n9 eAcla#! el* E #ai bun ca un so#n pe cinste* /ai s!%i d!# 2or9 7 Pe%aici picioarele u$oare #ai sprinten alearg!. cu oc6ii sclipind de dorin+!* . alerg"nd ca ogarii ce adul#ec! #irosuri puternice. sunt ur#ele unui 6obbit* .red c! Pippin a luat-o la fug! al!turi cu dru#ul. printre pietre* . ca un $ir de sc!ri. care 0eneau tot dinspre Potec!. un pantof potco0it. 2ise -ragorn* )ai iute. cu toat! 0ite2a* . o #antie scurt! sf"$iat!. la poalele E#?n )uilului* P"r"ul tu#ultuos se f!cea ne0!2ut 'ntr%o 'n0olburare deas! de br"ncu+! $i plante de ap!. ur#ele se 'ntorceau brusc $i se pierdeau 'n p!#"ntul r!scolit de 0r!4#a$i* -ragorn se aplec! $i ridic! ce0a din iarb!5 apoi se 'ntoarse alerg"nd* 7 .

oricu#. 2ise el* Oare%ar ii bine s! ne odi6ni# peste noapte sau s! ne continu!# calea $i s! ne pierde# 0oin+a $i 0laga. unde0a. cu pri0irea pierdut! 'n be2n!. s! 2ice#. apoi. cu#0a. apune ti#puriu $i%i fira0! la cel dint"i p!trar* 7 i%n noaptea asta%i. rosti -ragorn* . de unde porniser! 'n 2ori* 7 i iat!%ne. ca s%o iau #ai s!n!tos. 'n0!luit!%n cea+!. 'n 'ntuneric. iar ceata%ntreag! se%ndreapt! c!tre Isengard* . cel pu+in a$a #i se arat! c"t 0!d cu oc6ii. dar acu# trebuie s!%#i trag oleac! sufletu@. 'ntre apus $i #ia2!noapte* 7 N%o s! #erge# pe%ntuneric. la goan!* Iar dac! tot ne odi6ni#. 0reodat!. nu cel #ai pirpiriu din nea#ul #eu. s%ar putea s! trece# pe l"ng! se#ne f!r! s! ne d!#. dar #ai 'nt"i trebuie s!%i a4unge#* 7 P"n! $i eu. la R"ul cel )are. spuse <i#li. 2ise Legolas* N%o s! #ai fug! ni#eni.up! p!rerea #ea. 2ise Legolas* .e%ar fi luna destul de lu#inoas!. 2ise -ragorn* . 7 . totu$i. 2ise Legolas* Sunt sigur c! n%au s! se odi6neasc! la noapte* 7 . 2ise -ragorn* . orcii $i%au 'nt!rit stra4a de%atunci. 7 Tu ne e$ti c!l!u2a. 0reun ostatic sau de%o fi purtat spre r!s!rit. n%o ia nici la st"nga. 'n fa+a unei #ari nel!#uriri. dar. spuse -ragorn* Ispra0a e%n #"inile lui Frodo* Noi n%a0e# a face dec"t o treb@$oar! f!r! i#portan+! 'n . -ragorn se opri* Nu poposiser! dec"t o dat! 'n lungul lor #ar$ de peste 2i. 0ai. sub lu#ina soarelui5 $i.ar oare nu%i firesc s!%$i #ai ia $i ei un r!ga2. o s! pierde# prea #ult ti#p p"n! g!si# iar dru#ul* 7 i #ai e ce0a. spuse Legolas* 7 . inter0eni <i#li* . nu se $tie. iar ostaticii sunt $i #ai isto0i+i. a# dat gre$ 'n toate* R!#ase pe g"nduri o bun! bucat! de 0re#e.e bine%ar fi fost s! ne d!ruiasc! $i nou! <aladriel o ra2! de lu#in!. c!tre )ordor. orcii au s! ne%o ia #ult 'nainte.ru#ul pe care%l ur#ea2! '#i 'nt!re$te aceast! presupunere* 7 i. 2ise Legolas* 7 :%a$ putea c!l!u2i pe b"4b"ite. $i te pricepi s! iei ur#a 0"natului* Tu ai s! faci alegerea* 7 Ini#a #!%ndea#n! s%o porni# #ai departe. gno#ul at"tor dru#e+ii.e%o sc!pa. nici la dreapta. a$a c! str!b!tuser! dou!spre2ece leg6e de la peretele de r!s!rit. de ne opri# s! trage# un pui de so#n. ne%a# pripi dac! a# 2ice c! le%a# $ti ade0!rata 0rere. 'n sf"r$it. 'ntreb! <i#li* 7 Orcii c!l!toresc prea arar la 0edere. sea#a* 7 -$a e. ca s!%$i trag! sufletul. &n be2n! a# fi putut trece f!r! s! ne d!# sea#a pe l"ng! se#nele ce te%au c!l!u2it spre paftaua aceea* 7 Nu te te#e.e c"nd a# trecut prin -rgonat6. n%o s! le pute# lua ur#a. atunci nu%i 0re#e #ai ni#erit! ca noaptea de s#oal!* 7 :%a# spus eu c!%i greu de%ales. e #ai r!u dac! ne scap! 0reo ur#! sau 0reun se#n* . 2ise el 'ntr%un t"r2iu* .ar trebuie s! +ine# unii de al+ii* -# s!%+i ur#e2 0rerea* 7 L!sa+i alegerea pe #"ini st"ngace.ar dac! #erge# pe%ntuneric. 2ise <i#li* Nu pute# 0edea dec"t pe lu#in! de 2i dac! 0reo ur#! se%ndreapt!%n alt! parte* .!rarea%i dreapt!. orcii )"inii -lbe sunt cei #ai nu#ero$i.ac! nu s%or odi6ni $i ei. a$a cu# a f!cut cu Frodo9 7 Las@ c! e bine%a$a* Ra2a 0a ap!rea acolo unde%i de trebuin+!.ar dac! t!l#!cesc eu bine se#nele dind!r!tul nostru.u# s! 6ot!r"#.. totu$i. rosti -ragorn5 dar dac! ne r!t!ci# sau dac! o iau ei 'ntr%o parte.u# o s%o face#. ace$tia a$a au f!cut. spuse <i#li* i #ie% #i d! ini#a g6es s! purced f!r! t!gad!. spuse <i#li* 7 . p"n! n%o# pune noi ce0a la cale* ."nd 'i cuprinser! u#brele nop+ii. ne% ar fi de folos. +in"nd%o drept 'nainte. #%a$ ca# codi s! str!bat 'n fug! tot dru#ul c!tre Isengard f!r! #as.ac! #ai fuge cine0a. #ur#ur! <i#li* .

'nspre apus $i #ia2!noapte. 'n #are parte. poate. dus pe g"nduri. regiunea de la soare%r!sare a +inutului. iar iarba #ai scurt!* &n dep!rtare. noi tot o s!%i ur#!#. nici din c"#pii. nici sub soare. $i prietenii lui 'i 0!2ur! c6ipul= era li0id $i tras. pe care alegerea #ea n%o face #ai bun! sau #ai rea* Ei bine. p"n! nu se i0e$te soarele* 7 )! te# c! nu #ai pot fi 2!ri+i nici de pe cul#i. lipindu%$i urec6ea de glie* R!#ase a$a.ar e 'ntuneric 'nc!. s! folosi# fiecare clip! cu# pute# #ai bine* Se tr"nti la p!#"nt $i ador#i pe dat!. ur#a 0r!4#a$ului 'i c!l!u2i drept 'nainte. spre st"nga. 'ntorc"ndu%se spre Ragorn* Si#t 'n ini#a #ea c! nu s%au odi6nit 'n noaptea asta* . se tre2i $i se ridic! 'n capul oaselor* <i#li era 'nc! ad"ncit 'n bra+ele so#nului. $i%aceia doar de foarte aproape* &i #ul+u#eau ades . 2ise <i#li* Nici #!car Legolas nu i%ar putea 2!ri de pe cul#i.ar tun!toare sunt copitele cailor* )i se pare c! i%a# au2it $i pe c"nd st!tea# 'ntins 'n so#n. la #ulte leg6e 'nspre #ia2!2i. se ridic!. rosti el trist. iar p!storii 6oin!riser! #ult. rosti el* Ni#ic nu%l str!bate p"n! la #ile%ntregi de noi* Pieri+i $i dep!rta+i sunt pa$ii 0r!4#a$ilor no$tri* . ca s! ne face# datoria. fur! 'n0!lui+i de o lu#in! cenu$ie* 'ntr%un t"r2iu. c!tre #ia2!noapte* )!%ntreb ce s%o fi petrec"nd 'n +inutul acesta* 7 S! #erge#9 i astfel 'ncepu 2iua a treia* &n tot acest lung r!sti#p cu nor $i soare ar2!tor abia de%$i tr!seser! sufletul. 'n 'ntuneric. ne#i$cat. f!r! 0reo 'ntrerupere. prin2"nd puteri. a# ales* i%acu#. c!ci puteau #"nca din el. cur"nd. tare departe. t!cut. rosti -ragorn* F!r!%ndoial! c! ge#e sub t!lpile lor spurcate* Se 'ntinse la p!#"nt. fie ei $i de elf. unde p!#"ntul se 'n!l+a. spuse el* Le%a# ca# pierdut ur#a* 7 . iar pri0irea tulburat!* 7 oapta p!#"ntului e slab! $i nedeslu$it!. f!r! 0reo abatere* )erser! iar 2i de 0ar! p"n!%n sear!. nici sub lun!. cu pri0irea pierdut! spre #ia2!noapte.oa#nei din Lorien pentru darul ei de lembas. poate p!#"ntul s! ne%aduc! #ur#ur. sub strea$ina de arbori a )un+ilor -lbi. 2ise -ragorn* Se aplec! $i 'l tre2i pe gno#* 7 /ai9 Trebuie s%o lu!# din loc. c"nd la pas.oar o pa4ur! i%ar #ai putea 'ntrece%acu#* 7 Oricu#. din capul locului. spuse Legolas* 7 -colo unde pri0irea d! gre$. ascun$i acu# 'n ce+uri $i 'n nori5 totu$i st!p"nii cailor '$i p!straser! destule 6erg6elii $i gra4duri 'n E#net de la R!s!rit. de parc! nici o isto0ire nu le%ar fi putut ostoi focul ce%i #istuia* :orbeau arar* Treceau peste singur!tatea nesf"r$it!. u#fl"ndu%se c!tre linia unor dune 4oase dinaintea lor* Ur#a orcilor se pierdea pe #!sur! ce se curba dinspre #ia2!noapte. at"t de #ult! 0re#e. care s!%i fi deslu$it. c"nd la galop. ca un arbore t"n!r 'n noaptea neclintit!* 7 Sunt tare. tulbur"ndu%#i 0isele= cai la galop. se unduia Sc!ld!toarea En+ilor un fir de argint pe o du$u#ea 'n0er2it!* Nu se 2!rea ni#ic #i$c"nd* -ragorn se #inuna la tot pasul c! nu 0edeau nici ur#! de o# sau de ani#al* S!la$urile ro6irri#ilor erau. $i a4unser! la ni$te po0"rni$uri gola$e. c!ci p!#"ntul de0enise #ai tare. iar #antiile lor elfe$ti se pierdeau pe fundalul c"#piilor cu iarb! cenu$iu%0er2uie5 nici #!car 'n lu#ina r!coroas! a soarelui de%a#ia2! nu #ul+i ar fi fost oc6ii. dar Legolas st!tea 'n picioare.0re#urile acestea de fapte glorioase* O ur#!rire 0an!. c6iar $i 'n ti#p ce alergau* Toat! 2iua. 'nc"t <i#li 'ncepu s! se 'ntrebe dac! nu cu#0a '$i pierduse cuno$tin+a sau nu ador#ise la loc* >orii se i0ir! lucind $i. . trec"nd spre soare%apune* -cu# 'ns! se dep!rtea2! parc! #ai #ult de noi. c!ci nu #ai pusese gean! peste gean! din noaptea pe care%o petrecuser! sub u#brele st"ncii Toi 8randir* &nainte de i0irea 2orilor pe cer.

unde iarba fusese stri0it! $i b!tucit! de o pu2derie de t!lpi grele* . c! trec c6iar acu# pe sub u#brele arborilor* <i#li scr"$ni din din+i* 7 -#ar sf"r$it pentru n!de4dile $i truda noastr!. Legolas fu pri#ul 'n picioare. 2ise -ragorn* . cale%ntoars!* .e%acolo. cu toate acestea r!sp"ndea o gean! de lu#in!. atunci ieri. c!ci.iudate lucruri ne a$teapt! la poalele p!durii* 8une. p!#"ntul era uscat $i iarba scurt!.oar n%o s! face#. #ur#ur! -ragorn* &ns! n%o s! ne fac! s! d!# bir cu fugi+ii* S! face# iar popas 0a trebui. s%au odi6nit aici. c!tre noaptea ce se aduna la r!s!rit* 7 Se petrece ce0a necurat pe t!r"#ul acesta* Nu%#i #iroase%a bine nici lini$tea $i nici c6iar luna asta palid!* Stelele abia lic!resc5 $i eu sunt at"t de sl!bit. au a4uns la 6otarele Fangornului* 7 Nu 0!d ni#ic spre #ia2!noapte $i nici spre apus. afar! de iarba ce se tope$te% n cea+!. 2ise Legolas* Orcii au luat%o la goan!. Legolas= de trei ori c"te dou!spre2ece ore au trecut. cu# rareori #i s%a%nt"#plat5 sl!bit. dincolo de +inutul Ro6an. 2ise el* . iar 2idul de la E#?n )uil se pierduse 'n u#brele r!s!ritului* Luna nou! abia lic!rea pe cerul ce+os.ar calea noastr!%i c!tre #ia2!noapte. ur#a orcilor o lua c!tre #ia2!noapte. 2ise Legolas* )i%a# dat sea#a de asta de cu# a# cobor"t de pe E#?n )uil* . aici. 2ise -ragorn* . unde ne afl!# acu#* . aliniate drept c!tre #ia2!noapte* La picioarele lor. spuse el* 7 Poate c! ai dreptate 'n pri0in+a n!de4dii5 dar nu $i%a trudei.ac%au +inut pasul. a4unser! la po0"rni$urile 'n0er2ite ce se 'n!l+au c!tre crestele gola$e. de%a lungul poalelor uscate ale colinelor* -ragorn se opri $i cercet! ur#ele 'ndeaproape* 7 O 0re#e. de%a lungul dru#ului pe care 'l str!b!tuser!. rele 7 nu%#i dau sea#a.e$i sunt 0l!guit* Pri0i 'nd!r!t. dar ce0a ne c6ea#!* Scularea9 . c6iar $i la 0re#e de iarn!* . dac! nu cu#0a st!tuse a$a de cu sear!* 7 Scularea9 Scularea9 strig! el* >orii sunt purpurii* . se i0eau 2orile* . 'ncet. printre dealuri $i #la$tini. se 0edea un rotocol #are. de c"nd orcii au stat aici. spuse <i#li* Oare a# 2!ri p!durea. de parc! i%ar fi #"nat toate bicele lui Sauron* )! te# c%au a4uns de4a 'n p!dure $i la colinele 'ntunecate. p"n! $i luna se pr!bu$e$te%n norii care se% adun!* . iar stelele erau acoperite de un 0!l* 7 )! #ustr! acu# ce0a l!untric pentru orice clip! de odi6n! sau de r!ga2 'n c!utarea noastr!. pe la asfin+it. ci 'naintea noastr!* i 'ntinse #"na.ad!postindu%se prin corturi. 'nspre apusul ce se 'ntuneca sub secera lunii* 7 Saru#an.eilal+i s!rir! 'n picioare $i pornir! de 'ndat! la dru#* &ncet. dac%a# urca pe coline.ar p"n! $i d"ra din afar! e de4a 0ec6e* )! te# c! ini#a ta ade0!r gr!it%a. indic"nd un punct dep!rtat. 7 E 'nc! foarte departe."nd #ai a0eau un ceas p"n! la a#ia2!. iat!. a$a cu# nici un Pribeag n%ar trebui s! fie atunci c"nd i se d! o ur#! clar!* E o 0rere care ne ia nou! iu+eala $i%o d! 0r!4#a$ului5 $i care pune%n fa+a noastr! o barier! ne0!2ut! 7 o #ole$eal! aciuat! #ai degrab! 'n ini#! dec"t 'n #!dulare* 7 -$a e. dar 'ntre ei $i r"ul care $erpuia ad"nc prin desi$ul de papur! $i de stuf se a$ternea o f"$ie de nisipuri #i$c!toare* lat! ca# de 2ece #ile* La apus de po0"rni$ul cel #ai sudic.in c"te%#i a#intesc eu. de%ndat! ce s%o face iar!$i 2iu!* . cred eu.ar acu# toate p!#"nturile erau pustii $i do#nea peste ele o lini$te care nu p!rea deloc pre0estitoare de pace* La c!derea serii f!cur! iar popas* Str!b!tuser! de dou! ori c"te dou!spre2ece leg6e peste c"#piile Ro6anului.!ci 0rerea aceea nu e 'nd!r!tul. dealurile acestea .a de obicei.

a$a cu# erau f!cu+i elfii.ar nu 0! pierde+i n!de4dea* Nu se $tie ce ne%aduce 2iua de #"ine* Noaptea e un sfetnic bun* 7 . $i%ar da $i ele #ai #ult silin+a* Soarele sc!pata c"nd se apropiar!. 0enind dinspre coline* -ragorn '$i pli#b! de c"te0a ori pri0irea scrut!toare de%a lungul d"rei dintre r"u $i codru $i 0!2u. rosti <i#li* Picioarele #ele s! nu se #ai pl"ng!* . c6iar $i c"nd p!$ea cu oc6ii desc6i$i. fruntea alb! a 0"rfului )et6edras. departe. sau pli#b"ndu%se de colo% colo. 'ncord"ndu%se* -l!turi de el.e trei ori a r!s!rit soarele de c"nd a# pornit 6!ituiala. de cap!tul colinelor* )!r$!luiser! ore 'ntregi. Legolas deslu$i 'ns!. dac! si#+i+i ne0oia* .e nu #i%ar fi ini#a at"t de grea. 'ng"n"nd 'nceti$or pe li#ba lui5 $i. 'n sf"r$it. de c"te ori se tre2eau. iar po0"rni$urile '#p!durite se pierdeau 6!t%departe. departe. 6ai s! #erge#. se aprindeau stelele dalbe pe bolta neagr!* -stfel se scurse noaptea* Pri0ir! '#preun! cu# cre$teau agale 2orile pe cerul acu# gol $i senin. o u#br!. iar <i#li se coco$ase de tot* Tari ca piatra erau gno#ii la #unc! $i la dru#. se 2!rea ce0a 'ntunecat 'n lu#ina care se stingea= erau )un+ii . a#estec"ndu%se cu 2area albastr!* Unde0a 'nd!r!t p"lp"ia. pe #!sur! ce n!de4dea i se ofilea 'n ini#!* -ragorn #ergea 'n ur#a lui 'ntunecat $i t!cut. 0!2ur! platourile gola$e b"ntuite de 0"nt ale Ro6anului. aplec"ndu%se din c"nd 'n c"nd s! cercete2e 0reun se#n sau 0reo ur#! de pe p!#"nt* Nu#ai Legolas p!$ea la fel de u$or ca totdeauna5 picioarele lui abia atingeau 0"rful ierbii $i nu l!sau nici o ur#!* . dar cursa asta f!r! cap!t 'ncepu s!%$i spun! cu0"ntul. p"n! ce. gola$! ca%n pal#! $i singuratic!. despicat! de bancuri p"n! 'n str!funduri* &ntr%acolo se 'ndreptau ur#ele orcilor. c!tre i20oarele Sc!ld!torii En+ilor unde 7 s! tot fie 0reo cincispre2ece #ile 7 se a$terne un +inut nesf"r$it* 7 P!i. de pe #alul R"ului cel )are* &ntre apus $i #ia2!noapte se ridica neclintit 'ntunecatul codru Fangorn5 poalele lui u#broase se 'ntindeau pe 'nc! 0reo 2ece leg6e. 2ise <i#li* Nu ne%a# l!#urit cu ni#ic* Noaptea se pogora tot #ai r!coroas!* -ragorn $i <i#li ador#iser! $i. pe #!sur! ce c"nta. pe care le #ai 2!riser! c"nd0a.e+o$i $i p!durile de la poale* 7 Pe%aici nu se 0ede nici un se#n s! ne c!l!u2easc!. ulti#ul din )un+ii . 2ise <i#li* -$a c! 0a trebui s! ne opri# iar $i s! #ai irosi# o noapte* S%a l!sat $i frigul* 7 :"ntul bate dinspre cul#ea 'n2!pe2it!. str!0e2iu* :"ntul a4unsese la r!s!rit $i toat! cea+a se risipise5 'n 4urul lor se 'ntindeau +inuturi #o6or"te $i nesf"r$ite 'n lu#ina a#ar!* &n fa+! $i spre r!s!rit. dar tot nu ne%a# lu#inat. p"n! a4unser! sus 'n 0"rf* Era o #!gur! rotun4it!.e+o$i* Sc!ld!toarea En+ilor curgea dinspre codru c!tre ei. +in"ndu%$i #"na lung! $i fin! strea$in! la oc6ii lui de elf. iute $i 'ngust! acu#. 'n lu#ina acestei lu#i* 7 S! urc!# pe colina asta 'n0er2it!. la o 0re#e. 'necat! 'n 0erdea+!. spuse -ragorn* 7 i p"n! di#inea+! o s%a4ung! la r!s!rit. se i0i $i soarele* Era palid. ca $i cu# ar fi plutit pe un nor cenu$iu. al!turi de ei. c! . t"r"ndu%se pe po0"rni$ul nesf"r$it. f!r! noi#!* . 2ise el* &I ur#ar! 0l!gui+i. 'n partea eAtre#! de #ia2!noapte a $irului de coline* Soarele pierise $i u#brele serii c!2ur! ca o cortin!* Erau singuri 'ntr%o lu#e cenu$ie.ar. ca o pat! 'ntunecat! ce se deplasa cu iu+eal!* Se arunc! la p!#"nt $i ascult! iar.oar 'ntre apus $i #ia2!noapte. 2ise Legolas* Odi6ni+i%0!. f!r! odi6n!* -cu# #ergeau 'ncet.se%ntind p"n! la #ai bine de opt #ile 'nspre #ia2!noapte $i%apoi o iau u$or spre apus. g!sea resursele necesare $i putea s! doar#! 7 dac! acesta ar fi cu0"ntul cel #ai potri0it din punctul de 0edere al oa#enilor 7 odi6nindu%$i #intea pe c!r!rile ciudate ale 0iselor elfe$ti. f!r! for#!. 'l 0edeau pe Legolas 'n picioare.

2ise <i#li5 n%a0e# cu# sc!pa de ei. $i se apropiau acu# de dune* >burau ca 0"ntul* . bune sau rele. f!cu Legolas.up! el o pornir! cu to+ii un $ir lung de b!rba+i 'n0e$#"nta+i 'n 2ale. pot s!%+i spun c! sunt ca# la cinci leg6e de noi* 7 . cu ca2n!* :"ntul b!tea t!ios $i iscoditor* <i#li nu se si#+ea deloc 'n apele lui* 7 . cu p!rul cenu$iu.u#brele $i petele de culoare nu erau altce0a dec"t o pu2derie de siluete #inuscule de c!l!re+i* :"rfurile l!ncilor pe care le purtau sclipeau 'n lu#ina 2orilor. ad!ug! <i#li* 7 :!d trei $ei goale. puternici $i 20el+i."#pia r!suna de glasurile lor puternice $i deslu$ite* 8rusc. o s%a$tept!# aici* . 2ise Legolas* S%au apropiat de4a foarte #ult de noi* La o 0re#e. spuse -ragorn* Sunt 0l!guit. a ca# dat gre$* Sau. dar nu tirani5 'n+elep+i. str!lucitori. dup! ce se 'nf!$urar! 'n #antii. se 'n!l+au rotocoale sub+iri de fu# cernit* Peste c"#piile goale era at"ta lini$te. inter0eni <i#li* 7 La fel ca 8oro#ir. acestea u#plur! 0!2du6ul ca un tunet $i c!l!re+ul din fa+! coti. dep!rt"ndu%se de r"u.ur"nd ai s! afli ade0!rul. s!rind 'n picioare* O #ul+i#e de c!l!re+i pe ar#!sari iu+i care se 'ndreapt! c!tre noi* 7 . 'nc"t <i#li au2ea 0"ntul prin iarb!* 7 . iar coa#ele c!deau '#pletite pe gru#a2urile se#e+e* Oa#enii care 'i . c!l!u2ind ceata 'napoi. dar ne'n0!+a+i5 nu scriu c!r+i. la care +i%era #ai #are dragul s! pri0e$ti* . 7 -# fost printre ei.aii lor erau uria$i. rosti -ragorn* 7 . r!spunse -ragorn* Sunt #"ndri $i c!po$i.a. 2ise -ragorn* .odru printre care #ai pot fi 2!ri+i #ul+i b!rba+i 'nal+i $i b!lai. de$i nu se 'nrudesc cu ei* E pierdut! 'n negura uit!rii 0re#ea c"nd Eorl cel T"n!r i%a adus din #ia2!noapte $i%s #ai degrab! nea# cu bardingii din (inutul de Bos $i cu beorningii din . iar ur#!rirea noastr!. 7 O s! a$tept!#. oricu#. iu+i.!l!re+i9 strig! -ragorn. a$a cu# sunt c!l!re+ii din Ro6an* 8ine #!car c! nu se dau 'n 0"nt dup! orci* 7 . lucitor5 co2ile lungi fluturau 'n 0"nt. dar nici ur#! de 6obbi+i.e $tii despre c!l!re+ii !$tia. trec"nd pe la poalele colinei. la fel cu# f!ceau copiii oa#enilor 'nainte de -nii &ntuneci#ii* &ns! nu #ai $tiu ce s%o fi 'nt"#plat pe%aici 'n ulti#a 0re#e $i nici ce%o fi 'n #intea ro6irri#ilor acu#. spuse Legolas* 7 N%a# 2is c%o s! pri#i# 0e$ti bune.!l!re+ii se ab!tur! din c!rare. l!ncile* . de%a lungul #arginii de apus a dunelor* . se a$e2ar! gr!#ad! pe iarba p!lit!* Ti#pul se scurgea ane0oie. c!tre #ia2!2i. 'nd!r!tul lor. tot aia e. -ragorn. nu%i dau cre2are. sunt o sut! cinci* 8!lai le este p!rul $i lucitoare. dar au ini#a curat! $i%s genero$i 'n g"nd $i%n fapt!5 cute2!tori.!petenia lor e foarte 'nalt!* -ragorn sur"se* 7 -scu+i+i #ai sunt oc6ii elfilor. pe t!r"#ul !sta pustiu* O fi #ai bine s!%i a$tept!# aici sau s! ne continu!# dru#ul.eparte.ei trei plecar! de pe cul#ea pe care ar fi putut fi u$or 2!ri+i ca o pat! pe fundalul cerului palid $i cobor"r! u$or po0"rni$ul dinspre #ia2!noapte* -proape de poalele colinei se oprir! $i.ar cu# or fi. ne%au luat%o al+ii 'nainte5 pentru c! ace$ti c!l!re+i se 'ntorc pe ur#ele l!sate de orci* S%ar putea s! pri#i# 0e$ti de la ei* 7 Sau lo0ituri de lance. 'ntreb! el* Oare nu face# dec"t s! st!# aici $i s%a$tept!# o #oarte grabnic!.ar <andalf 2icea ce0a despre un 20on cu# c%ar pl!ti tribut +inutului )ordor.e%or fi cinci sau de%o fi una. dar c"nt! #ult. p"n! $i <i#li au2i tropotul dep!rtat al copitelor* . 2ise el* 7 8a #ai #ult. 2ise Legolas. 6ai s! 2ice#. c"nd sunt 'ntre tr!d!torul Saru#an $i a#enin+area lui Sauron* Sunt prieteni 0ec6i cu cei din <ondor. ca ni$te stelu+e de pe t!r"#ul cel!lalt* .

2ise el* 7 .u# de ne%ai sc!pat pri0irii. ace$tia '$i strunir! ar#!sarii.oa#n! 'n . al+ii '$i preg!tir! s!ge+ile 'n arcuri* -poi. cei trei prieteni se tre2ir! 'n #i4locul unui cerc rotitor de c!l!re+i care se str"ngea tot #ai #ult '#pre4ur* -ragorn r!#ase t!cut 'n picioare. 'i r!spunse -ragorn* :in de la #ia2!noapte* i ur#!resc ni$te orci* . iar c!#!$ile din 2ale le%acopereau genunc6ii* <alopau doi c"te doi.ine sunte+i $i ce c!uta+i 'n +inutul acesta. cu#0a.!l!re+ul s!ri de pe cal* &$i 'ncredin+! lancea unui ca#arad de%al s!u care se apropiase $i desc!lecase al!turi."nd s! treac! toat! ceata. '$i trase sabia $i se opri in fa+a lui -ragorn. fiul lui Eo#und. str!inul e cel care s%ar cu0eni s! se de20!luie 'nt"i* i totu$i. pe sub coifurile u$oare."t despre asta. Legolas. pe c"nd ceilal+i doi $edeau ne#i$ca+i. dar pri0irea i se 'n!spri* 7 . unduitoare5 c6ipurile le erau aspre $i t!ioase* L!ncile parc! nesf"r$ite din #"inile lor erau din le#n de frasin5 scuturi pictate le at"rnau la spate $i s!bii lungi la br"u.iudate%+i sunt $i straiele* -i r!s!rit.odrul de -ur.eci.oa#nei* . nu f!r! oarecare ui#ire* &ntr%un t"r2iu. erau #ul+i* :%a+i fi presc6i#bat din 0"n!tori 'n prad!. din 'ndep!rtatul . dar 0!d c! nu%i a$a* Pe legea #ea. 7 Nu. #u+ilor.ur"nd. lu#inoas! asupra Pribeagului* 7 Ăsta nu%i un nu#e pe care s!%l dai unui o#* .!l!re+ul se uit! la ei cu $i #ai #ult! ui#ire. se rotir! 'n loc $i se apropiar! a#enin+!tor de ei* .odru &ntunecat* . 2ise el. c!l!re+ii se oprir!* &$i 'ndreptar! pu2deria de l!nci c!tre ei5 c"+i0a puser! #"na pe s!bii. . din iarb!.!l!re+ilor* .c!l!reau nu erau nici ei #ai pre4os= 'nal+i $i lungi 'n picioare5 p!rul ca inul le flutura 'nd!r!t.ar. pri0indu% l scrut!tor. dac! i%a+i fi a4uns din ur#!* E ce0a necurat cu tine. 'i 'ntreb! el r!stit* <i#li se ridic! de 4os $i se propti pe picioarele r!$c6irate5 '$i str"nse securea 'n #"n! $i oc6ii lui negri sc!p!rar!* 7 Spune%#i cine e$ti. spuse -ragorn* Nu#ai unul dintre noi e elf. o#ul din <ondor* 7 )i se spune Pas )are.iudate 0re#uri #ai tr!i#9 . precu# o creast!. de%a+i pornit a$a. . nu prea a0e+i 6abar de orci. ridic"ndu%se din c"nd 'n c"nd 'n $a.ar a# trecut prin Lot6lorien. cel #ai 'nalt dintre ei se apropie de str!ini5 din coiful lui se 'n!l+a. eAist! o .u o iu+eal! $i o 'nde#"nare uluitoare. -ragorn se ridic! $i strig! cu un glas r!sun!tor= 7 . c!l!re+ule. 0orbi din nou* 7 La 'nceput a# cre2ut c! 0oi 'n$i0! sunte+i orci.e 0e$ti ne%aduce+i de la #ia2!noapte. 'nsea#n! c! poate $i 0oi sunte+i ur2itori de #re4e sau 0r!4itori* -runc! o pri0ire rece c!tre <i#li $i Legolas* 7 :oi de ce nu 0orbi+i. $i%a# s!%+i spun cine sunt $i 'nc! ce0a pe deasupra. 'n felul lui 8oro#ir. o coad! alb! de cal* &nainta p"n! c"nd 0"rful l!ncii sale se opri la c"te0a pal#e de pieptul lui -ragorn* -cesta nici nu tres!ri* 7 . 'n co2i lungi. f!r! 0reun ordin spus sau strigat. E$ti de nea# elfesc. Pas )are* &$i plec! din nou pri0irea li#pede. la 0"n!toare* Erau iu+i.eodat!. 'ntreb! c!l!re+ul 'n li#ba co#un! de la Soare%-pune. c!l!re+ilor din Ro6an. a$a cu# 2ic po0e$tile str!0ec6i. dac! sunte+i sub ocrotirea ei. 'ntreb"ndu%se ce 'ntors!tur! a0eau s! ia lucrurile* . rosti c!l!re+ul. sunt Eo#er. scrut"nd 'nainte sau '#pre4ur5 p!reau a nu%i fi 2!rit pe cei trei str!ini care st!teau t!cu+i $i 'i pri0eau* . $i #i se spune -l Treilea )are$al al Ob$tei . a$a c! a0e# asupra noastr! darurile $i ocrotirea . rosti el* Se spune c! pu+ini scap! din #re4ele ei* . plec"ndu%$i oc6ii spre gno#.

afar! de . spune%#i nu#ele t!u ade0!rat* 7 Nu 'nainte s!%#i spui tu 'n slu4ba cui te afli. #o$tenitorul fiului lui Isildur Elendil. -lege iute9 <i#li $i Legolas '$i pri0ir! prietenul ului+i. pe c6ipul lui 'nsufle+it. i#aginea fugar! a puterii $i #aiest!+ii regilor de piatr!* O clip!.! doar sunt $i eu 'nar#at* -ragorn '$i d!du #antia la o parte $i teaca elfeasc! luci* T!i$ul spadei -nduril 'i fulger! 'n #"n! ca o fl!c!ruie* 7 Elendil9 strig! el* Sunt -ragorn.7 Ei bine. dac! -ragorn n%ar fi +"$nit 'ntre ei. lui Legolas i se p!ru c! 0ede pe fruntea lui -ragorn p"lp"ind o flac!r! alb!. atunci. rosti -ragorn5 dar i%a$ 6!itui pe supu$ii lui Sauron 'n orice +inut s%ar duce* Pu+ini sunt printre oa#enii #uritori cei care $tiu #ai #ult ca #ine despre orci5 $i nu%i ur#!resc doar c! a$a #i%a 0enit la socoteal!* Orcii ace$tia #i%au luat ostatici doi prieteni* &ntr%o astfel de situa+ie. 2ise Legolas. adic! s! ne 0ede# de%ale noastre. . atunci c"nd porne$te pe ur#ele cui0a* Iar socoteala capetelor 0r!4#a$e n%o #ai +in dec"t cu spada* . 7 8a da. fiul lui -rat6orn. ridic"nd #"na* 7 Iertare. Eo#er9 strig! el* .u#etre gno#. ca o cunun! str!lucitoare* Eo#er se d!du un pas 'nd!r!t. bun sau r!u* Ne pri#ea# oaspe+ii cu drag 'n 0re#uri #ai bune. fiul gno#ului <loin. 'n 0re#e ce Eo#er se f!cuse #ai #ic5 $i 2!rir!. #ur#ur! el* :isul $i legenda +"$nesc . dar nici nu sunte# 'nc! pe picior de r!2boi5 $i dac! de ei fugi+i. -l Treilea )are$al al Ob$tei . . Eo#er. T6eoden. &+i sare +and!ra din orice fleac $i nu#ai s!r!cia du6ului t!u +i%ar #ai putea scu2a purtarea* Oc6ii lui Eo#er sc!p!rar!. $i #i se spune Elessar. 2ise Eo#er.ar dru#e+ii din Ob$tea . f!r! s! ne pune# 'n slu4ba nici unui do#n str!in. Piatra Elfic!. s! ne%au2i po0estea. potri0indu%$i c"t ai clipi o s!geat! 'n arc* (i%ai g!si #oartea 'nainte s! lo0e$ti* Eo#er ridic! sabia $i lucrurile ar fi luat o 'ntors!tur! ur"t!. iar oa#enii din Ro6an 'ncepur! s! gl!suiasc! #"nio$i. c!ci nu%l #ai 0!2user! purt"ndu%se astfel p"n! atunci* P!rea c! se 'n!l+ase. oricine n%are cal e silit s%o ia pe 4os $i nu se #ai g"nde$te s! cear! 0oie. fiul lui Eo#und. str"ng"nd cercul $i 'ndrept"ndu%$i l!ncile c!tre ei* 7 . fiu al <ondorului* Iat! sabia ce% a fost despicat! $i f!urit! iar9 :rei s!%#i sari 'n a4utor sau #i te%#potri0e$ti. '$i l!s! pri0irea #"ndr! 'n p!#"nt* 7 Pe legea #ea c! tr!i# 0re#uri ciudate.!l!re+ilor ar face bine s! fie #ai 'n+elep+i $i s! lase trufia 'n 0re#urile noastre at"t de nesigure* &nt"i. 2ise -ragorn* E$ti prieten sau 0r!4#a$ cu Sauron. 'i r!spunse Eo#er* Nu ne supune# puterii din 'ndep!rtatul T!r"# Negru. fie el o# sau cal* N%ai 0rea #ai bine ca.!l!re+ilor. a+i face bine s! p!r!si+i +inutul acesta* E 2ar0! #are la toate 6otarele noastre $i sunte# a#enin+a+i5 dar 0rerea nu ni%i dec"t s! fi# liberi $i s! tr!i# a$a cu# a# f!cut%o $i p'n@acu#. dar acu# sunte# iu+i $i aspri cu 0eneticii nepofti+i* /ai. 2ise Eo#er* 7 Nu%i singur aici. cu c6ipul cuprins de 0enera+ie. 'nainte s! lo0e$ti. 7 Nu slu4esc pe ni#eni. Regele din T6engel. +i%a$ rete2a c!p!+"na cu tot cu barb! de%ai fi oleac! #ai r!s!rit. 7 Nu sunt 'n slu4ba ni#!nui.unadan. ai s!%+i dai sea#a de ce i%ai #"niat pe prietenii #ei* N%a0e# de g"nd s! face# 0reun r!u 'n Ro6an $i nici 0reunei 0iet!+i de acolo. Seniorul &ntuneci#ii din )ordor."nd ai s! afli #ai #ulte."r#uitorul Ob$tii. i%n slu4ba cui. $i s!%+i c"nt!re$ti 0orbele necugetate. s%ascul+i la <i#li. ce%ar fi ca tu. spune cine e$ti. l!s"ndu%$i sabia 'n 4os* .ine +i%a poruncit s!% i 6!ituie$ti pe orci 'n +inutul nostru.

rosti el* i totu$i. pu+ini '$i 0or #ai p!stra cu#p!tul* .e%os"nd! ne%aduci de la #ia2!noapte. cu #ulte s!pt!#"ni 'n ur#!. Eot6ain.ar !sta%i un subiect serios de legend!. 7 N%a# dat de ni#eni. f!cu Eo#er* . sub ra2ele soarelui* 7 Ti#pul ne 2ore$te. afar! de orci* 7 . 7 Os"nda alegerii. s!%i a4ut se#in+ia 'n r!2boiul '#potri0a lui Sauron* . Pe cel de legend! sau pe cel 'n0er2it. 2ise Eo#er* I%a# ni#icit pe orci* 7 i prietenii no$tri. 2ise c!l!re+ul. c"nd i se n!2are 7 ba la o lun!.ar n%ai spus tot* :rei s!%#i po0este$ti acu# pe%ndelete ce%ns!rcinare ai. -ragorn. -far! de le$uri orce$ti. . 7 Un b!rbat poate s! p!$easc! pe a#"ndou!. de$i '+i por+i pa$ii pe el. st!p"ne* S!%i l!s!# pe s!lbaticii !$tia cu 'nc6ipuirile lor* Sau s!%i leg!# $i s!%i duce# la rege* 7 U$urel. .iudat nu#e* 7 Un nu#e ciudat pentru un nea# la fel de ciudat. iar calul pe care i l%a# '#pru#utat s%a%ntors f!r! c!l!re+* . cu cei trei prieteni* 7 Tot ceea ce spui e tare ciudat. plecat%a s! afle r!spuns. a$a cu# spune c"ntecul. 7 . ace$tia se dep!rtar! $i 'l l!sar! pe Eo#er singur. n%are rost s! 0orbi# despre asta acu#* &n orice ca2.enu$a #ai fu#eg! 'nc!* 7 Noi nu 0orbi# de gno#i sau de copii. din iarb! 0erde*** Spune%#i. 2ise <i#li* Prietenii no$tri erau 6obbi+i* 7 /obbi+i. nu #ai are trecere 'n fa+a regelui* Toat! lu#ea $tie c! 0ine $i pleac! adesea pe%aici. nu #ai e ne0oie s!%i ur#!ri+i. ci acei ce 0or ur#a 0or ticlui legendele ti#pului nostru* T!r"#ul 'n0er2it. ce 0"nt te%aduce pe aceste #eleaguri. .a. sau #!car ni$te 0e$ti* (i%a# spus c! sunte# pe ur#ele unei 6oarde de orci care ne%au luat prietenii* Ne po+i spune ce0a. r!spunse -ragorn* Era# '#preun! cu 8oro#ir din )inas Tirit6* Trebuia s! a4ung la cetatea aceea cu fiul lui . rosti -ragorn* Po+i s!%i spui asta lui T6eoden. apoi i%a# aruncat gr!#ad! $i le%a# dat foc. #i%e foarte li#pede c! spui ade0!rul= oa#enii din Ob$te nu #int $i din acest #oti0 nu se las! u$or 'n$ela+i* . te pre0in.e #ult 8oro#ir.iudat. din p!#"nt. .ac! oi a0ea noroc.ar to0ar!$ii #ei de dru# a0eau alt! treab!* )! rog. #! 0oi 'nf!+i$a eu 'nsu#i dinaintea regelui* -cu# 'ns! sunt la anang6ie $i%+i cer a4utorul. n% a+i 0!2ut cu#0a 0reun trup$or ce%n oc6ii 0o$tri ar fi p!rut de copil.enet6or. 0orba ceea. f!r! s! ia 'n sea#! 0orbele lui -ragorn* Trebuie s! ne gr!bi# spre #ia2!2i. sc!ldat de ra2ele soarelui. fiul lui . fiul lui T6engel= r!2boiu%i st! dinainte5 $i are a alege s! fie de partea lui Sauron sau '#potri0a lui* Ni#eni nu #ai poate tr!i a$a cu# a f!cut%o p"n! acu# $i. 2ise -ragorn* . i ce%n+eles au 0orbele%+i 'ntortoc6eate. ba dup! ani de 2ile* -duce . dup! legea noastr!* . rosti <i#li* . #!rite senior. 2ici. ca s! pot s! #! 6ot!r!sc $i eu ce s! fac.ar !$tia nu%s dec"t un popor #ititel din baladele str!0ec6i $i din bas#ele copiilor de la #ia2!noapte* Pe ce t!r"# c!lc!#. 2ise Eo#er 'n li#ba lui* Stai o clip!* Spune%le eare)ilor s! se str"ng! pe c!rare $i s! se preg!teasc! s%o porneasc! spre :adul En+ilor* Eot6ain se retrase bo#b!nind $i le 0orbi celorlal+i* I#ediat.ar tare drag ini#ii noastre* Se pare c%a+i au2it $i 'n Ro6an de cu0intele care i%au tulburat pe cei din )inas Tirit6* &n ele era 0orba despre (ara Piticu+ilor* -ce$ti 6obbi+i sunt piticu+i* 7 Piticu+i9 r"se c!l!re+ul de l"ng! Eo#er* Piticu+i9 .e%or #ai fi $i !$tia.la 0ia+! a$a. 2ise Eo#er* I%a# nu#!rat $i i%a# despuiat pe to+i. <andalf cel Sur era c!petenia noastr!* 7 <andalf9 eAcla#! Eo#er* <andalf cel Sur e cunoscut 'n Ob$te5 dar nu#ele s!u. 7 -# pornit din I#ladris. nici copii. 2ise -ragorn* :%a+i uitat bine printre cei uci$i.escul+ $i 'n0e$#"ntat 'n cenu$iu* 7 Nu erau printre ei nici gno#i.!ci nu noi.enet6or.ar despre aceste treburi 'nse#nate o# discuta ce0a #ai t"r2iu* .

totdeauna solii ciudate5 unii spun cu# c! ar fi pia2!%rea* i nu%s departe de ade0!r= de c"nd a 0enit ulti#a oar! pe%aici. de$i nu pentru toat! lu#ea5 ai s! te con0ingi $i singur. dar a 0enit <andalf $i ne%a a0erti2at c! se preg!te$te degrab! un r!2boi 'n Isengard* >icea c! el 'nsu$i fusese ostatic 'n Ort6anc $i%abia reu$ise s! scape* Ne cerea a4utorul* .ar n%a# $tiut p'n@acu# de%aceast! gro2!0ie din <ondor* . f!cu Eo#er* 7 . #!rite senior. cu# #%ai f!cut s! uit9 Trebuie s! #! 'ntorc degrab! la T6eoden* -# 0orbit ca# aspru 'n fa+a oa#enilor #ei* I%ade0!rat c! nu sunte# 'nc! 0r!4#a$i pe fa+! cu T!r"#ul Negru $i sunt unii care%i sufl! regelui po0e+e 'nfrico$ate la urec6e5 dar r!2boiul nu%i departe* N%o s! l!s!# balt! 0ec6ea alian+! cu <ondorul5 o s! le s!ri# oricu# 'n a4utor la lupt! 5 asta%i credin+a #ea $i%a tuturor care%s cu #ine* /otarul de r!s!rit e%n sea#a #ea.ar. nu%i pl!ti+i tribut lui Sauron.ople$itoare 0este. cel #ai 0aloros dintre ar#!sarii regelui.ar T6eoden nici n%a 0rut s%aud!.el pu+in pentru #ine $i pentru #ul+i al+ii.ar c"nd capetele #!re+e cad. 2ise Eo#er* .utre#ur!toare%+i sunt 0e$tile9 strig! Eo#er de2n!d!4duit* )are n!past!%i #oartea aceasta pentru )inas Tirit6 $i pentru noi to+i* . c!petenia meara"ilor.a.ute2!toare%i spi+a lui Elendil9 .!ci s!#"n+a rasei lor se trage de la calul lui Eorl. o. pentru c! acu# calul s%a s!lb!ticit $i nu #ai las! nici un b!rbat s! se apropie de el* 7 &nsea#n! c! Iute ca <"ndul $i%a aflat singur calea din 'ndep!rtatul #ia2!noapte.e #are ui#ire se u#plur! pri0irile lui Eo#er* 7 Pas )are e un nu#e #ult prea nede#n de ceea ce%ai f!cut. spuse -ragorn* .e o# de 0a2!%a fost9 L%au prea#!rit cu to+ii* -rar prin Ob$te se%ar!ta."nd s%a pr!p!dit. 'i r!spunse -ragorn5 din seara aceea a# pornit%o din tenebrosul Toi 8randir* 7 Pe 4os. 7 Sunt patru 2ile de c"nd a fost ucis. Iute ca <"ndul s%a%ntors5 dar #"nia regelui a r!#as aceea$i. ce $tia li#ba oa#enilor* -cu# $apte nop+i. 'n 0ar!. 'ntreb! <i#li* . c!tre cascada Rauros* -colo a fost 8oro#ir #!cel!rit de%aceia$i orci pe care i%a+i ni#icit 0oi* 7 . toate au #ers de%a%ndoaselea* -tunci a 'nceput neca2ul nostru cu Saru#an* &l socotea# pe Saru#an prieten. cei #ai #!run+i sunt ne0oi+i s! treac! la c"r#!* )isia #ea a fost s!%i conduc pe to0ar!$ii #ei pe lungul dru# din )oria* Prin Lorien a# 0enit 7 ade0!r pe care%ar fi bine s!%l afli 'nainte s! #ai 0orbe$ti despre asta 7 $i de%acolo a# str!b!tut leg6e peste leg6e de%a lungul R"ului cel )are. 0ai9 <andalf nu 0a #ai a0ea 0reodat! prile4ul s! c!l!reasc!* S%a pr!bu$it 'n be2n! 'n #inele )oriei $i nu se #ai 'ntoarce* 7 . fiu al lui -rat6orn. dec"t ca oa#enii #oroc!no$i din <ondor #i%a p!rut $i putea s! se do0edeasc! un #are c"r#uitor al poporului s!u. c!%l apuc! da#blaua9 Pentru c! i l%a luat pe Iute ca <"ndul. de$i s%ar putea s%o si#+i+i $i 0oi cu#plit #ult #ai cur"nd dec"t 0%a+i a$tepta. dac! te duci la rege* 7 Pu+ini '$i pot da sea#a aici de gro2!0ia !stei n!paste. a$a c! a plecat* S! nu roste$ti nu#ele de <andalf cu 0oce tare 'n fa+a lui T6eoden. a$a cu# 0e2i* . pe care doar Seniorul Ob$tii are 0oie s!%i 'ncalece* . atunci c"nd 'i 0a fi 0enit 0re#ea* .ar. 'nainte ca 2iua a patra s! se sf"r$easc!9 . c!ci era #ereu 'n r!2boi la 6otarele de r!s!rit5 dar l%a# 0!2ut* )ai degrab! ca fiii iu+i ai lui Eorl. asta%i gri4a celui de%al Treilea )are$al. 2ise -ragorn5 c!ci acolo s%a desp!r+it de <andalf* . $i%a# str!#utat toate 6erg6eliile $i pe p!storii no$tri dincolo de Sc!ld!toarea En+ilor5 n%a# p!strat aici dec"t pa2a $i cerceta$ii ageri* 7 -$adar. rosti el* (i%a$ 2ice #ai degrab! Pas &naripat* La #ulte cur+i ar trebui c"ntate faptele de 0ite4ie ale celor trei ca#ara2i* Patru2eci de leg6e $i 'nc! cinci a+i str!b!tut.

dinspre r!s!rit. care '#i spune c! #!car unul dintre ei tr!ie$te* . 'n c6ip de #o$neag. 7 -# s! 0in c"nd s%o%#plini sorocul.o#nului. c"t $i la apus* Nu%i de glu#it c%un astfel de 0r!4#a$5 e un 0r!4itor 0iclean $i dibace $i poate s! ia nenu#!rate 'nf!+i$!ri* Se spune c! r!t!ce$te de colo%colo.u ani 'n ur#!. c6inuit de $o0!ial! $i de ne0oi. . ce cre2i c! s%a ales de ei. nu departe de Peretele de R!s!rit. c!ci #! te# c! n%are prieteni doar 'n Isengard* . nu sunt nici 'nd!r!t* -# dat de%un se#n li#pede. a# purces 'n fruntea eore)ilor.b!rba+ii din stirpea #ea5 $i i%a# a4uns pe orci cu dou! 2ile 'n ur#!. adic! de un pact 'ntre Ort6anc $i Turnul &ntuneci#ii. 2ise Eo#er* N%o s!%i g!se$ti pe prietenii t!i la 6otarele de #ia2!noapte* 7 i totu$i. nu 0ii.!l!re+ii Lupului $i pe oa#enii de r!u 'n slu4ba sa $i au 'nc6is Trec!toarea. cai a0e# $i de prisos* S! l!s!# spada s!%$i fac! treaba de care.up! cu# 0ede+i. pentru c! supune ani#alele la ca2ne* -tunci $i%a tri#is orcii la 4af. 'n t!rii. care purtau $i ei pecetea )"inii -lbe a Isengardului5 ace$tia%s #ai puternici $i #ai s"ngero$i dec"t ceilal+i* Oricu#. de dincolo de R"ul cel )are5 d"ra lor spurcat! se 0ede ce0a #ai spre #ia2!noapte* Iar al+ii. 2ise -ragorn. de 0or fi 0r"nd s!%#i ierte 0orbele nes!buite pe care le%a# rostit despre .e 2ici. i%a# ter#inat pe to+i* . Oare credin+a #ea cu# c%ai fost tri#is la #ine dup! a4utor. cu toate c! #i%a a4uns la urec6e #inciuna asta* .oa#na P!durii* -# 0orbit ca tot o#u@ de pe #eleagul #eu $i%a$ 0rea cu bucurie s!% n0!+ s! gl!suiesc #e$te$ugit* 7 -duc #ul+u#ire pentru tot ce%#i spui.ar a# pierdut prea #ult! 0re#e* E ne0oie de noi la #ia2!2i $i la apus* Nu 0eni+i $i 0oi. c"t #ai e o n!de4de* 7 Nu%i nici o n!de4de. peste 6otare* Nu $tiu cu# se 0or sf"r$i toate acestea $i #i se str"nge ini#a. dar nu #%a# 'n0oit. aproape de 6otarele de la P!durea En+ilor* -colo i%a# '#presurat $i%a# purtat b!t!lia ieri. g"ndindu%#! c! de ce #i%a fost tea#! n%a# sc!pat. 'n 2ori* . e doar o a#!geal!. 0ai #ie. $i ini#a%#i d! g6es s! 0in cu tine5 dar n%a# cu# s!%#i p!r!sesc to0ar!$ii. 2ise -ragorn* 7 /ai acu#.ar cerceta$ii #%au pre0enit acu# trei nop+i de 0enirea $le6tei orce$ti dinspre Peretele de R!s!rit $i c! printre ei s%ar afla $i unii ce poart! 'nse#nele albe ale lui Saru#an* -$a 'nc"t. f!r! doar $i poate. pe la sc!p!tat. doispre2ece cai9 .incispre2ece oa#eni a# pierdut $i.!ci orcii erau #ai nu#ero$i dec"t ne%a# a$teptat* Li se al!turaser! al+ii. a$a c! s%ar putea s! fi# asedia+i at"t la r!s!rit. rosti Eo#er* )o$tenitorul lui Elendil ar fi. 'n0e$#"ntat 'ntr%o #antie cu glug!.7 Nu i%a# pl!tit $i nici n%o s!%i pl!ti# 0reodat!. s%au i0it din p!dure* Orci #ari. 'n sti6ia aceea #alefic!* &n E#net de la -pus b!t!lia%i 'n toi $i tare #i%e tea#! c! nu ne a$teapt! 0re#uri bune* S! $tii c! #%a# a0"ntat c!lare c!tre #ia2!noapte f!r! $tirea regelui. 6ar . ca# ca <andalf* -$a 2ic to+i care $i%l a#intesc* Iscoadele lui p!trund $i%n gaur! de $arpe.ar ai s!%+i dai singur sea#a. dac! 0rei s!%l 0e2i pe rege* . tot a$a.e%aceea di6onia dintre noi $i orci e%a$a a#arnic!* . nu duce lips!* i%apoi i%a# da de lucru securii lui <i#li $i arcului lui Legolas. iar p!s!rile sale aduc!toare de r!u trec. Seniorul T!r"#ului Negru $i%ar fi dorit s! cu#pere pe bani grei cai de la noi. o '#b!rb!tare pentru fiii lui Eorl.ar acu# gri4a noastr! cea #ai de sea#! e Saru#an* Pretinde c!%i st!p"n peste tot +inutul acesta $i sunte# 'n r!2boi de #ai #ulte luni* I%a luat pe orci. iar ace$tia fur! tot ce% apuc!. aleg"nd cu osebire caii negri5 pu+ini ne%au #ai r!#as din soiul !sta* . pe .ar 'ntre 2id $i dune n%a# #ai g!sit alt! ur#! de%a lor $i nici o d"r! nu se%abate 'ntr%o parte sau alta 7 asta de nu #%oi fi 'n$elat cu totul* 7 i%atunci. . c!ci 'n lipsa #ea casa lui e prea pu+in p!2it!* . rosti Eo#er $i oc6ii 'i sc!p!rar!.

fiu al lui Eo#und. a# s! 0!%#pru#ut caii* Nu 0! cer dec"t at"t= c"nd 0e+i fi ispr!0it sau 0e+i 0edea c! totu%i 'n 2adar. c"nd str!#o$ii no$tri au pornit c!lare spre Ob$te* . pentru c! e$ti prea t"n!r. 2ise -ragorn* 8inele $i r!ul nu se sc6i#b! de a2i pe #"ine5 $i n%au t"lcuri diferite printre elfi.oa#na P!durii. 7 Pot s! 4ur c!. 2ise -ragorn5 $i. de$i sub alt nu#e $i sub o alt! 'nf!+i$are* Nu te%a# #ai 0!2ut. dup! ce a# dat de ei. iar dac! dup! aceea a reu$it cine0a s! se strecoare prin cercul nostru. c"nd Eo#er porunci s! li se '#pru#ute str!inilor caii5 dar nu#ai Eot6ain 'ndr!2ni s%o spun! desc6is* 7 N%ar fi ni#ic dac%ar fi 0orba de seniorul acesta din 0i+a din <ondor. nici de ceea ce%#i spune ini#a* Totu$i nu #i%e cu putin+! s! fac a$a cu# a$ 0rea* E '#potri0a legii noastre s!%i l!s!# pe 0enetici s! 6oin!reasc! cu# poftesc prin +inut. 2ise -ragorn5 iar 0oi nu ne%a+i 0!2ut nici pe lu#in!* 7 Uitase# asta. 2ise Eo#er* -# a4uns 'naintea lor la poalele p!durii. $i nici eu nu #! te# de asta* S%ar putea s! fi fost du$i 'n p!dure 'nainte ca 0oi s!%i fi '#presurat pe 0r!4#a$i* Po+i s! 4uri c! nu 0%a sc!pat ni#eni printre degete. 7 . s! fi# drep+i. de$i%s pe lu#ea asta5 $i spada se 'ntoarce la r!2boiul ce%a i2bucnit 'n negura 0re#ilor. at"t 'n P!durea de -ur. trebuie s! alegi p"n! la ur#!* -4ut!%ne sau. de 0oie sau de ne0oie* . a$a cu# se laud!. dac! nu. las!%ne liberi s! plec!#* )ai ai o cale= s!%+i duci la '#plinire legea* . 2ise -ragorn* Nu #ic! le fu #irarea $i #ulte pri0iri 'ntunecate $i 'ndoielnice '$i aruncar! oa#enii s!i. n%are cu# s! fie a$a. gno#i $i oa#eni* &i e dat f!pturii s! le deslu$easc!. apoi 0orbi= 7 -#"ndoi trebuie s! ne gr!bi#* -i #ei ard de ner!bdare s%o porni# la dru# $i n!de4dea 0oastr! scade cu fiecare ceas* Iat! ce%aleg= pute+i pleca5 #ai #ult. 2ici tu. dar cine%a #ai au2it s! i se dea unui gno# un cal din Ob$te.ar eu nu #!%ndoiesc nici de 0oi. pu+ini se 0or 'ntoarce la lupt! al!turi de tine $i de regele t!u* Eo#er c6ib2ui o 0re#e. nici eu nu sunt un 0enetic.ar de%o 0ei face.e%au f!cut $i p"n! acu#. la )eduseld.7 Nu $tiu* Or fi fost #!cel!ri+i $i ar$i de%a 0al#a cu orcii5 dar. rosti Eo#er* Tare%i greu s! #ai $tii ce0a sigur printre at"tea #inuni* Lu#ea%i tot #ai ciudat!* Elful $i gno#ul dru#e+esc '#preun! 2iua%n a#ia2a #are. $i cu T6eoden. dar a# stat de 0orb! cu Eo#und. nu ne%a sc!pat nici un orc. atunci acela n%a fost orc $i%a0ea. dec"t s! #%a$e2 pe spinarea 0reunei lig6ioane at"t de #ari. spuse <i#li* i nu te te#e= nici nu se 0a #ai au2i de%a$a ce0a* )ai bine #erg pe 4os. c!ci a# #ai fost pe%aici de #ulte ori $i%a# c!l!rit cu ceata ro6irri#ilor. 'ntoarce+i%0! cu caii prin :adul En+ilor. nobila cas! din Endoras unde sade acu# T6eoden* -stfel 'i 0ei do0edi c! n%a# gre$it* )! pun pe #ine c6e2!$ie $i poate c6iar 0ia+a #ea 'n 4oc c! e$ti de bun!%credin+!* S! nu gre$e$ti* 7 Nu 0oi gre$i. puteri elfe$ti* 7 Prietenii no$tri erau 'n0e$#"nta+i la fel ca noi. rosti Eo#er* . c"t $i la ea acas!* 7 -$a e.e le%ar #ai fi cu putin+! s! fac! f!pturilor cu 4udecat! 'n astfel de ti#puri. cu siguran+!. c"t! 0re#e regele 'nsu$i nu le d! 'ncu0iin+area5 iar opreli$tea%i #ai #are acu#. tat!l t!u. 2ise el. 'n 0re#uri de restri$te* Te%a# rugat s! te 'ntorci de bun!0oie cu #ine $i nu 0rei* i nu%#i d! ini#a g6es s! pornesc b!t!lia cu o sut! contra trei* 7 Nu cred c! legea 0oastr!%i f!cut! pentru a$a ce0a. 7 Ni#eni. nici o 'nalt! fa+! din +inutul acesta n%ar fi st!0ilit 0reodat! 0reo f!ptur! 'n a%$i duce la cap!t o fapt! 0ite4easc! a$a cu# e a #ea* )!car e li#pede c! a# datoria s!%#i continui calea* Ei 6ai. fiul lui T6engel* Pe 0re#uri. pe c"#piile noastre5 iar f!pturile stau de 0orb! cu .

spre #irarea lor. de colo p"n! colo* 7 N%a# aflat #are lucru. fostul lui st!p"n* Legolas pri#i un cal ce0a #ai #ic $i #ai desc6is la culoare. ad!ug! <i#li* &n+elepciunea lui Lad? <aladriel ne desparte 'nc! $i 0oiesc s!%+i '#p!rt!$esc c"te ce0a despre 0orba ei dulce* 7 O# tr!i $i%o# 0edea.ur"nd a4unser! la #arginea Sc!ld!torii En+ilor. ceata lui Eo#er abia de se #ai 2!rea 'n dep!rtare* -ragorn nu se uit! 'nd!r!t5 ur#a 'n goan! d"ra. iar el 'l 'ncalec!* 7 /asufel 'i e nu#ele. dar lu#ina . cu capul #ult plecat. dintr%o s!ltare $i. cu# c%ar 0eni dinspre soare%r!sare.e aici. al!turi* 7 )! 0oi 'ntoarce. se putea deslu$i 'nse#nul alb* &n dep!rtare. lipit de gru#a2ul lui /asufel* . f!r! doar $i poate.ru# bun $i fie s! afli ceea ce cau+i9 strig! Eo#er* S! te 'ntorci c"t po+i de iute5 $i fie ca spadele noastre s! luceasc!. dar n!r!0a$ $i focos* Pe%acesta 'l c6e#a -rod* &ns! Legolas le ceru s!%i scoat! $aua $i fr"ul* 7 N%a# trebuin+! de ele. pe la asfin+it. 2ise Legolas* -$a o s! fie totul bine5 n%o s! ai ne0oie de nici un cal $i n%o s!%+i fac! 0reunul neca2uri* Lui -ragorn i se aduse un bidi0iu #urg 0"n4os. dar. atunci. 'nc"t deprinderea rug!ciunii unei 2"ne sub lo0iturile duioase ale securii unui gno# '#i 0or p!rea floare la urec6e* . s! obser0!# orice pas care%ar fi luat%o pe de l!turi* . scuturi sf!r"#ate. d!dur! peste #arele p"r4ol5 cenu$a fierbinte 'nc! fu#ega* -l!turi 2!ceau o gr!#ad! de coifuri. 'nierbate. 2ise Eo#er* Fie s! te poarte cu bine $i s!%+i aduc! #ai #ult noroc dec"t lui <arulf.ru# bun9 i cu acestea. rosti el* . pieptare 'n2!uate. 2ise -ragorn* 7 /ai. iar acolo d!dur! peste ur#a cealalt!."ra principal! e neclar!. 2ise el. s!rind 'napoi 'n $a. se 2!rea o #o0il!* Fusese 'n!l+at! de cur"nd= p!#"ntul rea0!n era acoperit cu bra2de proaspete. f!r! cr"cnire= a$a se purtau elfii cu dobitoacele alese* <i#li fu urcat 'nd!r!tul prietenului s!u de care se 'ncle$ta 'ncr"ncenat. 2iua se #o6ora* -supra Platoului pogorau nori cenu$ii* Soarele se acoperea cu un 2!branic ce+os* Tot #ai aproape se deslu$eau po0"rni$urile din Fangorn. despre care le 0orbise Eo#er. 'ntr%o poieni+! i0it! printre cei dint"i arbori. de parc! era Sa# <a#gee 'ntr%o barc!* 7 . 'napoi. pe l"ng! locul unde r"ul se re0!rsa dinspre li2iera p!durii. a4unser! la poalele p!durii $i. 'ntret!iat! de ur#ele de 'ntoarcere ale c!l!re+ilor5 dru#ul lor trebuie s! fi fost pe l"ng! r"u* . spre -nduin* -cu# trebuie s! #erge# #ai u$or. altfel ai s! r!#"i de c!ru+!. se desp!r+ir!* Tare iu+i erau bidi0iii din Ro6an* . c! sunt ur#!ri+i5 or fi 'ncercat s!%i duc! unde0a pe ostatici."nd nu peste #ult <i#li '$i 'ntoarse pri0irile. -rod se ar!t! bl"nd $i gata s!%l slu4easc!.ar cea dinspre r!s!rit e rea0!n! $i deslu$it!* Nici o ur#! nu duce 'n partea opus!. 'ntunec"ndu%se u$or 'n apusul soarelui* Nu 2!rir! ur#e nici 'n dreapta. arcuri $i s!ge+i $i o groa2! de alte n!scociri r!2boinice* &ntr%o +epu$! din #i4loc fusese 'nfipt! c!p!+"na #are a unei st"rpituri pe al c!rei coif. din loc 'n loc. ca s! nu distrug! ur#ele* -poi desc!lec! iar $i cercet! +!r"na. #i$c"ndu%se de colo%colo. orcii $i%au dat sea#a. cu #are b!gare de sea#!. prietene <i#li. 'nc!lec"ndu%l u$or. de pe Platoul <ola$* -ragorn desc!lec! $i pri0i p!#"ntul. a$a2!%te%nd!r!tul #eu. 'nainte s! fie a4un$i din ur#!* Pe #!sur! ce 'naintau. de$i sf!r"#at. nici 'n st"nga. iar de 4ur '#pre4ur se aflau 'nfipte cincispre2ece l!nci* -ragorn $i to0ar!$ii s!i cercetar! c"#pul de b!t!lie p"n! 6!t%departe. f!cu Eo#er* -t"tea lucruri s%au 'nt"#plat. o lu! spre r!s!rit. pe ur#!. spade fr"nte. treceau pe l"ng! 6oituri singuratice de orci cu spatele sau gru#a2ul str!punse de s!ge+i cu pan! cenu$ie* &ntr%un t"r2iu. 2ise -ragorn* 7 i eu #! 0oi 'ntoarce.7 -cu# 'ns! 0a trebui s!%ncaleci.

c6iar dac! la sf"r$it e #ai de r!u* . 2ise Legolas* 7 .opacul se bucur! de foc9 Poate c! nu era dec"t dansul u#brelor care le 'n$ela pri0irile.ar ro6irri#ii au f!cut ieri un p"r4ol pe cinste ta#an pe aceste locuri. $i%au petrecut netulbura+i aici noaptea care%a ur#at* 7 Erau #ul+i.up! ce gno#ul reu$i s! 'nte+easc! un foc #ic. cu degete lungi. ca $i cu# ar fi ascultat glasuri dep!rtate* . 'i r!spunse <i#li* . 2ise -ragorn* Sunte# aproape de tr!d!torul Saru#an* &n plus. dec"t s! le refu2i.!l!re+ii ne%au l!sat destule 0reascuri $i a$c6ii. 2ise el* Nu%#i pas! de nici o pri#e4die* Poa@ s! 0in! pu2derie de orci. dup! ce $i%au ter#inat treaba. 'n0!luind lu#ina cu glugile lor* Legolas '$i ridic! pri0irile spre crengile arborelui.6iar ceea ce%a 0!2ut l%a dus la pieire* 7 Sfetnicii lui <andalf nu s%au 'ngri4it s! nu cad! 'n cine $tie ce capcan!. c!ci 0in arar pe%aceste #eleaguri $i nu p!trund pe sub arbori* . 2ise <i#li trist* -# de2legat o #ul+i#e de ci#ilituri de c"nd a# 0enit 'n Toi 8randir. Legolas rupse t!cerea= 7 . r!t!cind printre ele* 7 Ia uita+i%0!9 f!cu el* .sc!dea $i cur"nd se l!s! seara 'ntunecat! $i nebuloas!* :eni $i noaptea. de anul trecut.ar c!r!rile noastre. nu s%au sfiit s! doboare arbori pentru foc* )ai #ult. dar asta%i cea #ai 'ntortoc6eat!* Tare #i%e tea#! c! #!dularele scru#ite ale 6obbi+ilor s%au a#estecat acu# cu ale orcilor* -#arnic! 0este pentru Frodo. aflat la doar o arunc!tur! de b!+. ca ni$te #"ini uscate. 2ise -ragorn. cei trei se apropiar! $i $e2ur! '#preun!. 2ise <i#li. apoi se 'ndeletnici cu aran4area $i aprinderea focului5 dar -ragorn st!tea t!cut.eleborn 2icea s! nu ne%a0"nt!# prea #ult 'n Fangorn.up! o 0re#e. r!$c6irate. iar '#pre4ur e plin de crengi uscate* Plec! s! adune le#ne. 2ise -ragorn* EAist! unele lucruri pe care e #ai bine s! le 'ncu0iin+e2i.ar <andalf a ales s! 0in! c6iar el $i%a fost cel dint"i care s%a pierdut. dup! cu# se 0ede. spri4init de copacul uria$. ne afl!# ta#an la #arginea Fangornului $i se spune c!%i de r!u s! te%atingi de 0reun arbore din codrul acesta* 7 . dar tuturor li se p!ru c! ra#urile se plecau spre ei s! a4ung! deasupra fl!c!rilor. iar ei nu st"rnesc #"nia Fangornului. se pare.ac! a#!r"+ii !ia de 6obbi+i r!t!cesc prin codru.espicat!* Elrond s%a%#potri0it 0enirii lor* 7 Nu $i <andalf. ne conduc c6iar 'n ini#a p!durii* -$a c!. plin! de n!2uin+e tainice* . rosti el* tii de ce. s%ar putea ca focul s!%i c!l!u2easc! 'ncoace. cafenii. care fo$neau sinistru 'n bri2a nop+ii* Pe <i#li 'l trecu un fior* Nu%$i luaser! dec"t o p!tur! de fiecare* 7 S! face# focul. dar nici ur#! de )err? $i Pippin* 7 N%o #ai pute# scoate la cap!t. scrut"nd u#brele ad"nci ale codrului.ar n%a# s! plec 'nc! de pe aceste #eleaguri* &n orice ca2. iar Legolas r!#!sese singur 'n lu#ini$. dar p!stra o #ul+i#e de frun2e late. iar cele din 0"rf se 'ndoiser! 'n aceea$i direc+ie5 frun2ele cafenii se 'ndreptaser! $i se frecau una de alta ca ni$te #"ini cr!pate de ger. rosti <i#li* . p!2ea9 Nu t!ia+i nici un copac 'n care #uste$te 0ia+a* 7 Nici nu e ne0oie. de 0a #ai apuca s%o afle5 la fel de a#arnic! $i pentru b!tr"nul 6obbit ce%a$teapt! 'n :"lceaua . 2ise Legolas* 7 Nu nu#ai pe orci $i pe 6obbi+i. $i. '$i f!cu si#+it! pre2en+a #ocnit!. ce0a #ai 'ncolo de c"#pul de b!t!lie= p!rea un castan. ca fluturii la lu#"nare9 7 . ad"ncit 'n g"nduri. 'nc"t codrul 'ntunecat $i #isterios. u$or aplecat. 0o# poposi aici p"n! se lu#inea2! de 2iu!* F!cur! popas sub un copac stufos. . bucur"ndu%se de c!ldur!* Era at"ta lini$te.

-ragorn $i Legolas se ridicar! 'n capul oaselor $i r!#aser! cu oc6ii pironi+i* )o$neagul nu 2ise ni#ic $i nici nu f!cu 0reun se#n* 7 Ei. rosti -ragorn ca prin 0is* Nu uita.are sunt legendele p!durii pe care le%a au2it 8oro#ir.espre ce e 0orba. li se p!ru c! deslu$esc. nu a# 6abar* 7 i nici nu 0reau s! $tiu. din Fangorn* . de n%ar fi fost cu0intele lui .a. dar #o$neagul disp!ru* Nici ur#! de el prin apropiere. le%a$ fi luat doar drept legende pe care le%au n!scocit oa#enii 'n #o#entele lor de r!t!cire* )! g"ndise# s! te 'ntreb c"t ade0!r 2ace 'n toate acestea* Iar dac! un elf al p!durii nu $tie.eodat!. dup! felul elfilor* <i#li st!tea ciucit l"ng! foc. nec6e2atul $i forn!itul cailor* -poi se l!s! iar lini$tea* Nu se #ai au2ea dec"t adierea rece a 0"ntului* 7 -sta e. departe.aii9 Nici ur#! de ei9 &$i s#ulseser! +!ru$ii din p!#"nt $i se f!cuser! ne0!2u+i* O 0re#e. ador#i* Legolas 2!cea de4a ne#i$cat. inter0eni <i#li* Eu unul a$ 0rea ca ni#ic din ceea ce s!l!$luie$te 'n Fangorn s! nu fie tulburat* Traser! atunci la sor+i cine s! stea de stra4! $i <i#li ie$i pri#ul* . 'ncurc"nd noaptea real! cu 0isul. cu# s!%i dea r!spunsul un o#. trec"ndu%$i g"nditor degetul #are peste t!i$ul securii* -rborele fo$nea* &n rest. rosti Legolas* N%a# au2it ni#ic despre asta. afar! de c"ntecele despre nea#ul onodri#ilor pe care oa#enii%i nu#esc en+i $i care au s!l!$luit acolo cu #ult ti#p 'n ur#!5 c!ci. Legolas scoase un strig!t* 7 . nici un 2go#ot* <i#li '$i ridic! brusc pri0irile $i 2!ri un #o$neag coc"r4at.ar nici s! nu te a0"n+i prea departe dup! le#ne uscate* )ai bine las! s! se sting! focul* i s! #! strigi la ne0oie* -cestea fiind spuse. dac! +i%e frig* F!cu un pas 'nainte. iar oa#enii erau 'nc! ador#i+i* . Fangornul se pierde 'n negura 0re#urilor* 7 . a# pornit c!l!toria pe picioarele noastre $i pe%acestea 'nc! le a0e#* . pe c"nd 'nt"iul n!scut b"4b"ia de colo%colo.u toate acestea. e tare b!tr"n. 2ise -ragorn. 'nf!$urat 'ntr%o #antie larg! $i st"nd c6iar 'n locul unde lu#ina fl!c!rilor se lupta s! +in! piept 'ntunericului* Oc6ii acestuia erau u#bri+i de borurile unei p!l!rii largi* <i#li s!ri 'n picioare. spuse -ragorn* La fel de b!tr"n ca p!durea de l"ng! <ruiurile%gorgane5 $i%i #ult #ai #!re+* Elrond 2ice c!%s din aceea$i stirpe. . cu oc6ii desc6i$i. 7 -i c!l!torit #ai departe ca #ine. ca tr!sni+i de noua n!past! care se ab!tuse asupra lor* Se aflau la poalele Fangornului $i leg6e nesf"r$ite se a$terneau acu# 'ntre ei $i oa#enii din Ro6an 7 singurii lor prieteni pe t!r"#ul acesta 'ntins $i pri#e4dios* -$a cu# st!teau.eilal+i se culcar!* So#nul puse i#ediat st!p"nire pe ei* 7 <i#li. iar lor nu le d!du #"na s! #earg! #ai departe* Luna apusese $i noaptea era foarte 'ntunecoas!* . dac! nu se 'ntorc de bun!0oie.e$tepta+i de #i$carea prietenului lor.aii9 . de$i 'l str!fulger! g"ndul c! Saru#an pusese #"na pe ei* . 7 )ulte po0e$ti #i%au trecut pe la urec6e 'n <ondor $i aiurea. n%a0e# dec"t s! ne descurc!# $i f!r!* La ur#a ur#ei.-ragorn.eleborn. ce dore$ti de la noi. s!rind 'n picioare* /ai s! te% nc!l2e$ti. 'n +inutul #eu. cu #"inile lui fru#oase 'ncruci$ate pe piept. cei trei r!#aser! 'ncre#eni+i. taic!. 'n noapte. nu cu#0a s! tai 0reo creang! sau 0reo r!#urea 0erde de%aici. dup! socoteala elfilor. prea n!ucit 'n pri#ul #o#ent ca s! poat! striga. rosti -ragorn 'ntr%un t"r2iu* N%a0e# cu# s! #ai pune# #"na pe ei* -$a c!. dar. rosti -ragorn. ulti#ele i2bucniri ale . spri4init 'ntr%un toiag. Fangornul p!strea2! $i acu# ni$te taine nu#ai de el $tiute* . s%au dus.odrului &ntreg din >ilele de Odinioar!. f!r! s! scoat! o 0orb!.

n%a0e# dec"t s! ne odi6ni#. aproape. unii dintre ei foarte 0oinici. ei bine. 'n afar! de ecou. printre arbori* El fusese cel care%i silise s! lupte* Ucisese o groa2!. care tr!seser! o ploaie de s!ge+i asupra lui 8oro#ir* -cesta suflase din cornul lui #!re+.ar nu pot s! nu%+i spun c! #o$neagul acesta a0ea p!l!rie. <i#li* Si#t ne0oia #ai degrab! s! g"ndesc dec"t s! dor#* Noaptea trecu ane0oie* Legolas 'l sc6i#b! pe -ragorn. a0"nd pe frunte o n!fra#! #urdar!* Erau 'ncon4ura+i de o #ul+i#e de orci 'n picioare sau a$e2a+i* &ncetul cu 'ncetul.ar nu se 'nt"#pl! ni#ic* )o$neagul nu se #ai ar!t!.ar nici n%apucaser! s%o ia bine 'napoi.e ce%o $terseser! a$a. nu #!%ndoiesc c%ai a0ea dreptate $i c! sunte# 'n pri#e4die 2i $i noapte pe%aici* &n acela$i ti#p. a#intirile lui f!r"#i+ate 'ncepur! s! se adune 'n +easta care%i plesnea de durere $i ie$ir! din be2na 0isului* . se i2biser! de un grup de orci care st!teau ascult"nd $i nu p!reau s!%i fi 0!2ut pe )err? $i pe Pippin. brusc. 0!2"nd c! 8oro#ir nu pri#e$te nici un r!spuns.e 0enise peste ei. nu glug!* Totu$i. -#inti+i% 0! de 0orbele lui Eo#er= rătăce"te în chip de mo"nea# înfă"urat într-o mantie cu #lu#ă . -lergaser! #ult! 0re#e strig"nd 7 nu%$i a#intea eAact c"t de #ult! $i c"t de departe5 apoi.ragul $i b!tr"nul )err?9 -tunci ap!ruse 8oro#ir $c6iop!t"nd. at"t c"t o# putea* :oi sta eu de 0eg6e o 0re#e.ar. r"n4eau din tenebre sute de c6ipuri orce$ti sc6i#onosite $i sute de bra+e 6idoase se 'ntindeau a#enin+!tor spre el din toate p!r+ile* Unde era )err?.plecat cu caii no$tri sau i%a speriat5 asta e9 Ne #ai a$teapt! $i%altele. el $i )err? fugiser! 'n codru* .ac! 0re+i s! afla+i ce%#i trece prin #inte. cred c%a fost Saru#an* . deodat!. iar caii nu se #ai 'ntoarser!* III Uruk-hai Pippin se cufundase 'ntr%un 0is 'ntunecat $i 2buciu#at= se f!cea c!%$i au2ea propriu%i gl!scior str!b!t"nd cu ecou tunele s#olite $i strig"nd Frodo2 Frodo2 . de r!sunase codrul.a. p"n! nu le c!2user!. r"se Legolas* -i s%a4ungi #are c!l!re+* 7 Peste poate s! #ai a# norocul !sta.ine altcine0a. Se de$tept!* Fu i2bit de o rafal! de aer rece* St!tea 'ntins pe spate* Se l!sa seara $i cerul de deasupra lui se 'nnegura* Se 'ntoarse $i '$i d!du sea#a c! 0isul nu fusese #ult #ai ur"t dec"t tre2ia* -0ea gle2nele. c6iar dac! )err? t!ia la #!dulare 'n dreapta $i%n st"nga* . porniser! #ai aprig la atac* Pippin nu%$i #ai a#intea #are lucru dup! aceea* Ulti#a i#agine care i se 'ntip!rise 'n #inte era cea a lui 8oro#ir spri4init de un arbore. c"nd se po#eniser! din nou ataca+i de cel pu+in o sut! de orci. se 'ntunecase totul* . $i la 'nceput orcii r!#!seser! descu#p!ni+i $i se retr!seser!5 dar. continu! el.7 Picioarele. 'n bra+e* -tunci 'ncepuser! s! strige $i de dup! arbori +"$niser! o groa2! de st"rpituri din acelea* -#"ndoi '$i tr!seser! spadele. asculta+i la 0orbele #ele* 7 Eu ascult. spuse -ragorn* . iar restul o rupseser! la fug!* . picioarele $i 'nc6eieturile #"inilor legate cu sfoar!* L"ng! el 2!cea )err?. s#ulg"ndu%$i o s!geat! din piept5 apoi. f!r! s!%l ia 'n sea#! pe Pas )are. dar orcilor nu le ardea de lupt! $i nu 0oiau dec"t s! pun! #"na pe ei.6iar a$a a 2is* . 'n locul acestuia. . rosti <i#li* -stea nu ne +in cu ni#ic de cald* -runc! ni$te 0reascuri 'n foc $i se pr!bu$i al!turi* 7 Nu%s dec"t c"te0a ceasuri de c"nd te ca# codeai s! te apropii de caii din Ro6an. r!spunse <i#li* . sigur. iar <i#li pe Legolas* i astfel '$i sf"r$ir! 0eg6ea* .

un co#plot elfesc sau ca# a$a ce0a* Oricu#. . nu%i ti#p de 4oac! 'n c!l!toria asta* 7 N%a0e# ce face. un pasager. precum îi ve%i fi capturat/ să nu v-atin#e%i de ei -sta%i porunca ce #i s%a dat* 7 Nu $i nou!9 r!sun! una dintre 0ocile dinainte* -# f!cut tot dru#ul !sta dinspre . 2ise altul* Te%a$ face eu s! c6i+!i. în afară de piticu%i/ trebuie să fie adu"i înapoi Î& .a s! uite de c6inuri. 2ise unul* .red c%a# fost lo0it la cap. N%a# fost dec"t o po0ar!. ar putea s! ne spun! ce0a de care ne%a# putea folosi $i noi* 7 Foarte interesant.e ce. rosti altul* . apropiindu%$i col+ii galbeni de fa+a lui* (inea 'n #"n! un cu+it negru cu la#a lung!. Pippin 'n+elegea aproape tot ce se 0orbea5 #ul+i dintre orci foloseau li#ba co#un!* Se pare c! erau de fa+! #ai #ul+i #e#bri a dou!%trei triburi diferite $i nu se puteau 'n+elege 'ntre ei* Se iscase o 2ar0! #are.e s%o fi% nt"#plat cu 8oro#ir. iar noi ne gr!bi#* Se las! seara $i%ar ca# trebui s! ne pune# 'n #i$care* 7 -0e# porunc!.in p!cate. o boccea9 .e$i li#ba orceasc! p!rea totdeauna plin! de ur! $i de #"nie. ai r!bdare* . c6i+oran sc"rbos9 Se plec! asupra lui Pippin. #ai rea* S%ar putea s! fac 2apis 'n leg!tur! cu asta* Ostaticii NU 0or fi c!uta+i $i nici pr!da+i5 asta%i porunca #ea* 7 i%a #ea. se au2i o a treia 0oce ca un #"r"it gutural* Ucide%i tot cent(lni%i. c6iar acu#.e bine%ar fi s! #! pot elibera93 Se 2b!tu pu+in. 2i#+at!* 7 . Unde ne afl!# $i 'ncotro ne duce#. Nu sunt dec"t o po0ar! bleste#at!.olac peste pup!2!. +i%ai fi dorit #oartea la ora asta. trecu el pe li#ba sa 'ntr%o tirad! nesf"r$it!. 'ngro2it.e ce 'n 0ia+!. p"n%o s%a4unge# acas!* 7 . 'ntrebar! #ai #ulte 0oci* . plin! de #"nie. care se potoli 'ncetul cu 'ncetul 'n #"r"ituri $i forn!ieli* Pippin r!#ase ne#i$cat. ce0a i#portant pentru R!2boi. de$i durerea de la 'nc6eieturi de0enea tot #ai #are iar bolo0anii de sub el 'i sfredeleau spinarea* . 'n li#ba aceea co#un! care suna 'n gura lui la fel de st"lcit! ca b!l#!4eala orceasc!* O s! le d!# de lucru $i picioarelor tale.IA56.e ce nu ne%or fi ucis orcii.1. $uier! el* Nu%#i #ai atrage aten+ia asupra ta. 0or fi descusu+i a#"ndoi* 7 -sta%i tot ce $tii.e #are br"n2! a# f!cut.ac%ar fi fost dup! #ine. .e%ar fi s!%i lu!# la 'ntreb!ri $i s! afl!# tot. tiu s! se dea 'n spectacol. c(t mai repede -sta%i porunca* 7 .3 Nu%$i putea r!spunde la aceste 'ntreb!ri* &i era frig $i r!u* 1.e%o s!%+i #ai dore$ti s! nu Ie fi a0ut. '$i spuse el* Oare )err? e r!nit r!u. 'n leg!tur! cu ceea ce a0eau de f!cut cu ostaticii $i pe ce dru# s%o ia* 7 N%a0e# 0re#e s!%i ucide# cu# se cu0ine. era li#pede c! 'ncepuse cearta $i at#osfera se 'ncingea tot #ai tare* Spre surprinderea lui.ii "i nevătăma%i. .ac! nu stai cu#inte. te g"dil cu !sta. Nu cu#0a lucrul !sta ar 2!d!rnici toate planurile. au pus $i orcii #"na pe #ine* Nici pentru ei nu sunt dec"t un a#!r"t de sa#ar* Sper ca Pas )are sau altcine0a s! 0in! s! ne ia* . 7 Nu9 -# au2it c! unul dintre ei are ce0a. c! uit de toate poruncile* Fir%a+i ai naibii de isengar2i9 U#lu3 u ba#ron3 sha pushdu# Saruman-#lob bubhosh s3ai4. #"r"i o 0oce #ai #olco#! dec"t celelalte.ar oare se cu0ine s! g"ndesc astfel. i se adres! acesta apoi. ascult! cu luare%a#inte glasurile r!stite din 4ur* . dar f!r! rost* Unul dintre orcii care st!teau pe l"ng! el r"se $i 'i spuse ce0a to0ar!$ului s!u 'n li#ba lor 'ngro2itoare* 7 Odi6ne$te%te c"t #ai po+i. . rosti o 0oce profund!* .ar ce%ar fi s!%i o#or"# repede.e bine%ar fi fost s! nu% l fi con0ins <andalf pe Elrond s! ne lase s! 0eni#9 '$i 2ise el* .

pe bancul de la r!s!rit* 7 Tot ce se poate. godacilor* . c!ci 6!ita$ii lui UgluC s!rir! peste el $i 'l sf"rtecar! pe altul cu spadele lor scurte $i late* Era str!4erul cu col+i galbeni. plin de r!20r!ti+i s!lbatici $i de t"l6ari* 7 O6oo9 Trebuie s! +ine# unii de al+ii. de capu@ lui. n!d!4duind s! trag! cu oc6iul la ce%o ur#a* P!2itorii lui se dep!rtaser!. din dou! #i$c!ri fulger!toare* <ris6naC6 f!cu un pas 'n l!turi $i se pierdu 'n u#br!* . ca s! ia $i ei parte la 'nc!ierare* >!ri 'n lu#ina crepuscular! un orc #are.ar nu sunte# destui. . iar pe noi o s! ne la$i s%o lu!# 0oinice$te pe 4os prin (inutul . porni# spre soare%apune $i cobor"# sc!rile* . iar unul se d!du 'napoi $i c!2u 'n4ur"nd peste )err?. replic! 0ocea r!ut!cioas!* Ne a$teapt! un na2gul 'naripat spre #ia2!noapte.ac! nu era# noi.ine%i st!p"nul nostru. care 2!cea ne#i$cat* . cu# 0! piere snaga* . UgluC. s! ne r!2bun!# nea#ul* Nu 0reau dec"t s! ucid $i%apoi s! #! 'ntorc la #ia2!noapte* 7 Treaba ta ce 0rei. Saru#an sau )arele Oc6i. 6ai. cu sc"rbo$eniile alea de 'nse#ne albe. o ar!tare foarte solid! $i scund!. UgluC f!cu un salt 'nainte $i 2bur! capetele a doi ad0ersari. la poduri* 7 Eu a# reu$it s!%l trec. cu #"na 'ncle$tat! 'nc! pe cu+itul lung. #or#!i UgluC* N%a# deloc 'ncredere 'n 0oi. de%a lungul r"ului. probabil 7 'nfrunt"ndu%l. alergar! 'ndat! spre el o groa2! de orci ca# de aceea$i #!ri#e* -poi brusc. tuciuriu 7 UgluC. fra+ilor. se adunaser! o pu2derie de piticanii ce0a #ai #ici* Pippin b!nui c! ace$tia erau de la #ia2!noapte* &$i tr!seser! spadele $i cu+itele. 2ise 0ocea r!ut!cioas!* -r trebui s! ne 'ntoarce# i#ediat la Lugbur2* 7 . poate c%a# face%o $i pe%asta. nu te te#e.e$i probabil toc#ai asta%i sal0ase 0ia+a. dar 'nc! $o0!iau s! treac! la atac* La r!cnetul lui UgluC. trebuie s! +ine# unii de al+ii* T!r"#ul !sta%i plin de pri#e4dii.eilal+i se speriar!. pe <ris6naC6. 0ei pune #"na pe toat! plata $i r!splata la Lugbur2. tot ce se poate* -tunci. spre p!dure* i asta 'n #ar$ for+at. '+i 0ei lua 2borul cu pri2onierii. 2i $i noapte* E li#pede. )arele Oc6i e a+intit asupra lui* Godaci.ailor* Nu.e 2ice+i.e 4ur '#pre4urul lor. #esagerul lor de n!de4de5 iar <ris6naC6 astfel gr!it%a= Saru#an e un s#intit. lui <ris6naC6.ine naiba se crede. cu la#a crestat!* 7 Bos ar#ele9 url! UgluC* i s! l!s!# prostiile9 . direct c!tre dune $i%apoi. inter0eni o alt! 0oce* . !$tia carne de orc #!n"nc!9 Potop de sc6el!l!ieli orce$ti r!sunar!. f!r! nici un a0ertis#ent.e%acolo. o dat! cu 2!ng!nitul ar#elor trase din teac!* Pippin se rostogoli prudent. 'n picioare. c! otrepele 0r!4itora$ului !luia pr!p!dit 0! 2ic #odaci7 :! garante2 eu. )"na -lb! 7 #"na care ne d! s! #"nc!# carne de o#* Noi a# ie$it din Isengard.e%aici.pu+uri nu#ai ca s! ucide#.ar. . ca s! ne a0entur!# p"n! 4os. #"r"i 0ocea r!ut!cioas!* Stau $i #!%ntreb ce p!rere%$i 0or face cei din Lugbur2* S%ar putea s! le treac! prin #inte c! nu%+i st! prea bine capu@ !sta c"t o bute pe u#eri* S%ar putea s! se #inune2e de unde%+i 0in ase#enea idei* Nu cu#0a de la Saru#an. . de se% arat! a$a.ac%a# fi 'n stare s! trece# R"ul cel )are. un s#intit r!u $i 0iclean* . de #ult d!dea+i bir cu fugi+ii* Noi sunte# uruC%6aii lupt!tori9 Noi l%a# ucis pe #!re+ul r!2boinic* Noi a# pus #"na pe ostatici* Noi sunte# slu4itorii lui Saru#an &n+eleptul.u# ie$i+i din cocin!. al c!rui trup se pr!0!li c6iar asupra lui Pippin. 0%a# c!l!u2it p"n! aici $i 0! 0o# c!l!u2i pe dru#ul de 'ntoarcere pe care%l 0re#* Eu sunt UgluC* -sta a# a0ut de spus* 7 -i spus c6iar #ai #ult dec"t trebuie. rosti 0ocea gutural!* Eu sunt UgluC* Eu poruncesc* i #! 'ntorc 'n Isengard pe dru#ul cel #ai scurt* 7 . Iar cei din Lugbur2 s% ar putea s!%#i dea dreptate #ie. cu picioarele str"#be $i cu bra+ele at"rnate p"n!%n p!#"nt* .

$i%i trage un $ut* )err? ge#u* UgluC 'l 'n$fac! degrab! $i 'l a$e2! 'n fund. T"#pi+ilor9 Trebuia s!%l fi ucis9 O s! dea alar#a* P"n!%n 2ori. pun"ndu%l pe picioare* Pippin c!2u. UgluC nu se prinse 'n 4oc* Trebuia s! se gr!beasc!. 'ns! o parte din nordi$ti se codeau 'nc!. dar luna nou! sc!p!tase la apus* Se aflau pe bu2a unei st"nci care p!rea c! st! de stra4! la #arginea unei #!ri de cea+! alburie* &n apropiere. au s! #ai dea $i al+ii ortu@ popii* Unul dintre orci 'l 'n$fac! pe Pippin ca pe un sac. reflect! Pippin. 'i 0"r' o butelc! printre din+i $i 'i turn! un lic6id ar2!tor 'n #!runtaie. care 2!cea prin apropiere. iar UgluC 'l trase din nou de p!r 'n sus. pentru #o#ent. spre 6a2ul celor din 4ur* Pippin fu n!p!dit de o 0!paie s!lbatic!* . fu a20"rlit din nou pe lespe2i* -bia se l!sase noaptea.ar. p"n! s!%i pun! cu botul pe labe* Era 2!p!ceal! #are $i se au2eau nu#ai 'n4ur!turi* Pentru #o#ent. ca o g6ear! de fier.urerea de picioare $i arsura gle2nelor disp!rur! ca prin far#ec* -cu# putea s! stea drept* 7 i%acu@. altu@ la r"nd9 2ise UgluC* Pippin 'l 0!2u cu# se duce la )err?. nu #ai a# nici o $ans!*3 &l str!fulgerase o sclipire de speran+!* La#a cu+itului negru 'i crestase bra+ul p"n! la 'nc6eietura #"inii* iroiul de s"nge 'i g"dila pielea. '$i 0"r' brutal capul printre bra+ele sale legate.1Ei. dar a0ea #"inile legate 'n fa+! doar Ia 'nc6eieturi* Le putea #i$ca pe a#"ndou!. ce%o s! ne #ai distr!# #ai 'ncolo9 . s%au 'ntors $i cerceta$ii. Pippin r!#ase nesupra0eg6eat* Era 2dra0!n 'ncins la picioare. dar totodat! s! le $i c"nte 'n strun! celor 'nd!r!tnici* &l oblo4i pe )err? dup! #etoda . tun! 0ocea lui UgluC* 7 . apoi. rosti un orc de l"ng! ei* 7 Ei. se au2ea 0uietul unei cascade* 7 &n sf"r$it. dac! ur"tului !stuia nu%i trebuie dec"t o clip! s!%$i pun! oa#enii la punct. dar pentru c"t! 0re#e. p"n!%n carne* /obbitul 'nc6ise oc6ii $i lunec! 'napoi 'n co$#ar* . $i n%o s!%+i cad! bine deloc5 $i asta f!r! s! te 1stric!#3 prea tare. apoi 'i s#ulse banda4ul de la frunte $i 'l #"n4i cu o alifie neagr!. 'l trase 'n sus de p!r. a$a c! #ai #ergi $i pe picioarele tale* -4ut!%ne* S! nu te prind c! +ipi sau c! 'ncerci s! scapi* -0e# noi ac de co4ocul t!u dac! ne 4oci feste. dar si#+ea atingerea rece a o+elului* Orcii se preg!teau din nou de plecare. dintr%o cutiu+! de le#n* )err? url! $i se 2b!tu cu s!lb!ticie* Orcii 'ncepur! s! bat! din pal#e $i s! 6uiduie* 7 Nu $tie +!ranu@ ce +i%e cu $ofranu@9 strigar! ei 'n bat4ocur!* I s%a ur"t cu binele* )a#!.oar un c!l!re+* i%acela a luat%o spre apus* . pentru ceea ce 0rea St!p"nul de la tine* Orcul t!ie leg!turile str"nse din 4urul picioarelor $i gle2nelor lui Pippin. ce%ai aflat. 'ncepu s!% $i frece leg!tura de la #"ini de la#a cu+itului* Era ascu+it! $i pu#nul acela #ort se 'ncle$tase pe plasele* Sfoara ced!9 Pippin o lu! repede $i o 'nnod! 'n dou! oc6iuri #ai largi. de$i nodurile fuseser! str"nse cu cru2i#e* &#pinse le$ul orcului la o parte.ru#ul e liber acu#* 7 Nu 2ic c! nu%i a$a. iar apoi o lu! 6urducat la dru# cu el 'n spinare* -ltul 'i f!cu acela$i lucru lui )err?* )"na orcului se 'ncle$ta de bra+ele lui Pippin. 'n care '$i b!g! iute #"inile* -poi r!#ase neclintit* 7 Ridica+i%i pe pri2onierii !ia9 strig! UgluC* i s! nu face+i 0reo $#ec6erie9 . gr!4darii au s! $tie de noi* Trebuie s%o lu!# acu# la picior de dou! ori #ai iute* Pippin 2!ri o u#br! aplec"ndu%se asupra lui* Era UgluC* 7 Stai 'n capu@ oaselor9 url! orcul* Fl!c!ii #ei au obosit s! te tot care* Trebuie s! cobor"#. stri0indu%i obra2ul de ceafa lui. abia 'ndr!2nind s! respire. a$a c! isengarde2ii #ai uciser! doi dintre ei.! de n%a4unge# cu ei teferi acas!.eodat!.

cu p!#"ntul afinat $i 4ila0* Se l!sase cea+a $i%acu# sclipea palid sub ulti#ele lic!riri ale lunii ca secera* U#brele 'ntunecate ale orcilor din fa+! se esto#par!."nd a4unser! $i p!$ir! pe iarb!. '$i 2ise Pippin* . 'n4ur"nd5 cu toate acestea.up! Lugdus69 7 i ce%o s! face# la r!s!ritul soarelui. sfid!tor $i plin de 0ia+!* T!ietura ad"nc! din frunte nu%l #ai sup!ra.ar ce putea 0edea. $i El o s! $tie cu# s! 0%o pl!teasc!* . pe p!#"ntul acesta rea0!n*3 '$i desf!cu pe b"4b"ite paftaua care 'i prindea #antia 'n dreptul g"tului* O l!s! s! cad!.orceasc! $i trata#entul '$i ar!t! de 'ndat! roadele* .ac! ceilal+i au sc!pat. apoi fur! cu totul 'ng6i+ite de negur!* 7 /o9 Lua+i%o #ai u$or9 strig! UgluC din spate* 8rusc.up! ce reu$i cu greu s!%i toarne 6obbitului pe g"t b!utura din clondir.ar orcii se luar! dup! el* . )err? ar!ta ca# palid. o s! pri#i+i #ai #ult dec"t pute+i duce 'n burdi6an* .e pacoste s! tri#i+i 'ntr%o eApedi+ie ni$te 0ier#i de la #unte. 2!ri c"+i0a. probabil c%au plecat to+i cu .in c"nd 'n c"nd. 'i t!ie leg!turile de la gle2ne $i 'l ridic! 'n capul oaselor* Pe picioarele sale.eata de orci se apuc! s! coboare printr%o 0!g!un! 'ngust! c!tre c"#pia 'nce+o$at! de la poale* )err? $i Pippin se t"rau $i ei. ca prin cea+!. Pippin. c6iar 'n clipa 'n care fu 'n$f!cat de ni$te bra+e lungi. desp!r+i+i unul de altul de 0reo dou!2eci de orci* . se '#bul2eau $i se '#pingeau unul pe altul. nu#ai pe 4u#!tate $coli+i9 Lua+i%0! picioarele la spinare. c6iar 'naintea lui* 1Nici o n!de4de de sc!pare. c%o s! st!# pe iarb! $i%o s%a$tept!# fe+ele palide s! se%a$e2e la #as! cu noi. rosti el* . f!r! s! 0rea. 'n #inte c6ipul ager al lui Pas )are. c6iar $i un Pribeag.ar n!d!4duiesc c! 0a r!#"ne un se#n de%al #eu. Ur#ele #icu+e l!sate de el $i de )err? erau cople$ite din toate p!r+ile de t!lpile trop!itoare ale 'nc!l+!rilor potco0ite cu fiare* . lui Pippin 'i 0eni o idee $i se puse pe treab!* S!ri spre dreapta $i +"$ni cu capul 'nainte 'n cea+!. '$i 2ise el* Nu $tiu de ce%oi fi f!cut%o* . prinseser! 0ite2! foarte #are* Fiecare 6obbit era p!2it de trei str!4eri* Pippin era la cap!tul eAtre# al $irului* Se tot 'ntreba c"t 0a putea s! #ai #earg! 'n rit#ul !sta5 nu #"ncase din 2ori* Unul dintre gardienii lui a0ea o biciu$c!* . afar! de +!r"na r!0!$it! de orci. 'ntrebar! c"+i0a dintre cei din nord* 7 :e+i continua alergarea. 'n iarb!* 7 Stai pe loc9 url! UgluC* O clip! se au2ir! 20onuri de tot felul* Pippin s!ri 'n picioare $i%o rupse la fug!* . netrebnicilor9 .ar nu pute# alerga la lu#ina soarelui* 7 Las@ c%o s! 0! #"n eu."t nu se face 2iu!9 Toat! ceata 'ncepu s! alerge cu pa$i #ari. cu g6eare puternice* 1-ici o s! 2ac! pe 0ecie. panta se ad"ncea lin 'ntr%o 0ale larg!.!tre apus $i%un pic spre #ia2!noapte* .ar licoarea orceasc! '$i f!cea 'nc! efectul ar2!tor. ca s! scape de gardianul care se +inea ca scaiul de el5 c!2u c"t era de lung. dar crunt.e p!rere%a0e+i.eodat!. nec!lcat 'n picioare. ini#a 6obbi+ilor 'ncepu s! tresalte* 7 i%acu#."t despre #as! $i cas!. 7 <ata acu#9 se r!sti UgluC* Ter#ina+i cu prostiile9 i gura9 N%a0e+i 0oie s! sta+i de 0orb!* O s! spun orice neregul! cui trebuie. 'i ap!rea. $i era trea2%lu#inat* . 7 . da+i%i 2or9 -ltfel n%o s! 0! #ai 0ede+i 0oi 0reodat! iubitele 0oastre 0!g!uni* Pe )"na -lb!9 . le r!spunse UgluC* . aplecat asupra ur#elor negre $i 0enind 'n goan! dup! ei* . 2ise UgluC* /ai.are 0a s! 2ic!. drept 'nainte9 strig! UgluC* . ai 0enit $i tu 'n #icu+a noastr! eApedi+ie9 Unde g!si# #as! $i cas!. 'ns! a0ea s!%i r!#"n! o cicatrice 6idoas! p"n! la sf"r$itul 2ilelor* 7 /ei.a# la o #il! de poalele st"ncii. 'n felul $lea#p!t al orcilor* Nu erau 'n stare s! p!stre2e ordinea.

'ntorc"ndu%se c!tre Pippin* &+i 'nc6ipui c%a# s! uit. dar. #ai bine f!cu+i $i #ai cute2!tori. n%a0e+i dec"t* O s! a# eu gri4! de toate* UruC%6ai o s!%$i fac! datoria.Frodo*3 &$i si#+i picioarele 'ncol!cite de un bici $i%abia '$i 'n!bu$i un urlet* 7 -4unge9 strig! UgluC.ac! se opreau sau se '#piedicau. p"n! nu 0! #ai scurte2 pe c"+i0a de capete. c!2use 'n nas.ar asta nu#ai din cau2a ta. p"n! c"nd 'l 'n0!luiser! tenebrele 0isului* . #"ng"ia+i 'n r!sti#puri de o biciu$c! necru+!toare. uscat!* &nfulec! p"inea cenu$ie $i #uceg!it!. f!r! o#oruri5 dar dac! 0re+i s! da+i cu piciorul la tot ce%a# reu$it s! ob+ine#. #"r"i el. 2ise UgluC* . #"nuit! perfid* . +ie $i cerceta$ilor t!i* . 'nd!r!t. al+ii c!tre r!s!rit* 7 Foarte bine. f!c"nd at"ta dru#.o$#arurile $i de$tept!rile a#are se a#estecau 'ntr%un tunel nesf"r$it al pl"ngerii. apropiindu%se 'n fug!* )ai are #ult de alergat* S!%i 2ori+i $i s!%i #"na+i cu biciul. dar nu $i fleica* Era li6nit de foa#e.ar nu%i fu dat s! scape prea #ult! 0re#e de suferin+e5 cur"nd.inaintea lor se conturau #un+ii= pe o cul#e.ar c6iar $i c"+i0a dintre ai s!i pri0ir! nelini$ti+i c!tre #ia2!2i* 7 tiu. dac! uit! cu#0a* S! nu cre2i c%ai sc!pat a$a u$or. si#+i din nou str"nsoarea ne#iloas! a #"inilor de fier* Fu tr"ntit $i 2g"l+"it 'ndelung. p"n! c"nd 'ntunericul 'ncepu s! se risipeasc!. iar el '$i re0eni $i 0!2u c! era di#inea+!* -u2i o porunc! $i fu din nou aruncat 'n iarb!* >!cu un ti#p. fugi+i* /ai. Nu#a@ c%o s! pl!te$ti ce0a #ai 'ncolo* /ai. 'n care speran+a p!lea unde0a 'nd!r!t* -lergau 'ntruna. ar!t"nd cu degetul 'nainte* Intra+i acolo* E $ansa 0oastr!* Lua+i%o la goan!9 i f!r! 2!ba0!."+i0a dintre nordi$ti. atunci. dup! fierbin+eala care%i cuprinsese trupul. se reflectau pri#ele ra2e ale soarelui* Po0"rni$urile erau br!2date de o p!dure 'ntunecat!* )are 2ar0! $i ne'n+elegere do#neau printre orci9 Era gata%gata s! se i$te o nou! g"lcea0! 'ntre nordi$ti $i isengarde2i* Unii ar!tau spre #ia2!2i. erau 'n$f!ca+i $i t"r"+i o bucat! de dru#* Fierbin+eala licorii orce$ti pierise* Pippin se si#+ea iar r!u $i 'nfrigurat* La un #o#ent dat. str!duindu%se s! se +in! dup! orci. pe #"na #ea* -$a cu# 0%a# spus. spre #un+i* /obbi+ii r!#aser! cu ceata 6ain! $i 'ntunecat! a isengarde2ilor 7 0reo opt2eci de orci cu oc6ii pie2i$i. 'nar#a+i cu arcuri uria$e $i s!bii late $i scurte* . 'ns! nu 'ntr%at"t 'nc"t s! #!n"nce carne din #"na unui orc 7 carne la care nici nu 0oia s! se g"ndeasc!* e2u 'n capul oaselor $i pri0i 'n 4ur* )err? era la o arunc!tur! de b!+* Se aflau pe #alul unui r"u iute $i 'ngust* . fugi+i9 P!durea%i colea9 strig! el. ia%+i picioarele la spinare9 Nici Pippin. r!#aser! cu ei* 7 i%acu# o s%a0e# de%a face cu <ris6naC6. ca s! dau o pild! pentru ceilal+i* Se #ai cioro0!ir! c"t se #ai cioro0!ir!. lupt"ndu%se cu disperarea* &i 0"4"ia capul. iar apoi cea #ai #are parte a nordi$tilor se rupse de grup $i ca# o sut! dintre ei o luar! s!lbatic la goan! de%a lungul r"ului. 'ns! dac! 0! te#e+i de Fe+ele palide. #"r"i UgluC* 8leste#a+ii !ia de c!l!re+i ne%au ca# #irosit* . pe iarb!* Fusese 'n$f!cat $i ridicat de ni$te #"ini cu g6eare sf"$ietoare $i c!rat din nou ca un sac5 si#+ea cu# 'l cuprinde 'ntunericul* Nu% $i d!dea sea#a dac! o nou! noapte se pogor"se peste ei sau doar peste pri0irile sale* -u2ea ca prin 0is glasuri st!ruitoare= #ul+i dintre orci cereau s! se fac! un popas* UgluC urla* Fusese tr"ntit la p!#"nt5 r!#!sese acolo. ca 'ntotdeauna. asta a$a. 2ise UgluC* L!sa+i%i. nici )err? nu $i%au #ai a#intit #are lucru despre cu# a decurs ulti#a parte a c!l!toriei* . Snaga* S%ar cu0eni s!%+i scurte2 urec6ile. b!nui c! i se #ai ad#inistrase o du$c!* Un orc se aplec! $i 'i arunc! ni$te p"ine $i o f"$iu+! de carne crud!.

#ai#u+oiule* Ei.ur"nd. cu# se repede fluAul la +!r#uri asupra unor f!pturi r!t!cind pe nisipuri #i$c!toare* .e%acolo se au2eau strig!te r!gu$ite $i <ris6naC6 '$i f!cu din nou apari+ia. Pippin '$i d!du sea#a de ce unii dintre orci ar!tau spre r!s!rit* . 'i r!spunse <ris6naC6* 7 Nu #ai spune9 eAcla#! UgluC* . doar c"t s! $i%i a20"rle pe 6obbi+i unii altora* Fie din cau)ă c! erau #ai iu+i $i #ai puternici. 2ise UgluC* Poate prea #ulte. puternice. oprindu%se din c"nd 'n c"nd. 'ns!. a$a cu# se 2ice* 7 &a)#ul2 &a)#ul2 rosti <ris6naC6. ca s!%+i fie bine* )ai $tii. de parc! acest cu0"nt ar fi a0ut un gust s!lbatic. se apropiar! $i de nordi$tii pleca+i 'nainte* -4ungeau 'ncet l"ng! p!dure* Pippin era 2ob* Obra2ul '#pu+it $i urec6ea p!roas! a orcului care 'l c!ra 'i 2g"riau +easta u#flat!* . UruC%6ai din Isengard se 0a ocupa de treburile #urdare. ca de obicei* .. fie datorit! 0reunui plan de%al 0r!4#a$ilor. te%ai 'ntors.6iar 'n fa+a Iui. neobosit. . la R"ul cel )are* -far! din ob$te9 I#ediat9 Lua+i%0! picioarele la spinare9 Isengarde2ii 'i 'n$f!car! din nou pe )err? $i pe Pippin $i%i aruncar! 'n spinare* -poi co6orta se puse 'n #i$care* -lergar! ore 'ntregi. dac! l%ai adus cu tine. nu i%a sosit clipa* El n%o s!%i lase 'nc! s!%$i fac! apari+ia de%a lungul R"ului cel )are* &i p!strea2! pentru R!2boi $i pentru alte treburi* 7 Se pare c! $tii #ulte.e s%a 'nt"#plat cu pre+iosul t!u na2gul. isengarde2ii trecur! 'ncet%'ncet printre orcii din )ordor. -cu@.ar $i c"+i0a fl!c!i 2dra0eni. 2!rea spin!rile coco$ate $i picioarele groase. -i plecat ca# 'n grab!* &i fi l!sat ce0a pe%aici*** 7 . ap!ruser! c!l!re+ii iu+i. -i s! te c!ie$ti a#arnic.e tot stai acolo $i%+i curg balele.#ai cucerit 0reo 'n!l+i#e. ur#at de 0reo patru2eci dintre ai s!i 7 orci cu bra+ele lungi $i picioarele str"#be* -0eau cu to+ii pictat pe scuturi un oc6i ro$u* UgluC f!cu un pas 'nainte. dac! nu $i altce0a #ai bun* &n clipa aceea.a@ gri4uliu e$ti* )! ocup eu de respectarea poruncii.eilal+i netrebnici au plecat spre p!dure* N%ai face r!u s%o iei $i tu dup! ei* &+i pro#it c! n%o s! a4ungi 'ntreg 'napoi. rosti el* (i%a #ai 0enit #intea la cap* 7 )%a# 'ntors s! 0!d dac! se respect! porunca $i dac! ostaticii sunt 'ntregi. a# l!sat un nebun. bine. pentru 0orbele astea nes!buite. ad!ug! el. s! $tii c! ei sunt floarea )arelui Oc6i* &n ceea ce%l pri0e$te pe na2gulul 'naripat. UgluC. forn!ind* &a)#ul2 O69 )are scofal!. 'ntr%o bun! 2i. care se #i$cau. pe care 'l sa0ura cu ca2n!* :orbe$ti de ce0a care%+i dep!$e$te 'nc6ipuirea sc"rboas!. de parc! erau ni$te pendule #arc"nd secundele de co$#ar ale unui ti#p f!r! sf"r$it* Spre dup!%a#ia2!. nu. s%ar putea s! ne fie de folos 7 dac! na2gulii !$tia sunt 0reo scofal!. #"r"i <ris6naC6* . prea buni ca s!%i pierd* )i%a# dat sea#a c! o s!%i duci la pieire $i%a# 0enit s! le sar 'n a4utor* 7 )inunat9 6o6oti UgluC* . foarte departe 'nc!. -dun!%+i gloata9 .ar sunte# r!2boinici* i%o s! #"nc!# carne de cal. iar ceata Iui <ris6naC6 r!#ase 'nd!r!t* . cei din Lugbur2 or 'ncepe s! se #inune2e ce $i cu#* &ntre ti#p.ar dac! nu cu#0a +i%o fi #ai 0enit ce0a snag! de r!2boinic. cutre#ur"ndu%se $i ling"ndu%$i bu2ele. ca s!%i 'nt"#pine* 7 -$adar. ce str!lucea pe cerul palid $i rece5 #ergeau cu capetele aplecate $i cu li#bile at"rn"nd de%un cot* 7 :ier#ilor9 'i bat4ocoreau isengarde2ii* :%a+i fript9 Fe+ele palide%au s! pun! #"na pe 0oi $i%au s! 0! #!n"nce9 -cu@ 0in9 Strig!tul lui <ris6naC6 nu f!cu dec"t s! le 'nt!reasc! spusele* &ntr%ade0!r. te%ai obosit degeaba* Parc! o luase$i spre Lugbur2* i s! $tii c! Fe+ele palide sunt 'n dru# spre noi* .a. trupele lui UgluC 'i 'ntrecur! pe nordi$ti* -ce$tia l"nce2eau sub ra2ele orbitoare ale soarelui 7 soare iernatic. n%ai gri4!* i pentru ce altce0a te%ai #ai 'ntors. dar se apropiau acu# de orci.

conduc"ndu%i de%a lungul r"ului* Pippin se tot 'ntreba de ce nea# or fi* -cu# 'i p!rea r!u c! nu st!tuse #ai #ult 'n :"lceaua . se tr!gea de%acolo* -sta%i d!dea o f!r"#! de speran+!* 1. peste u#!r* :!2u c!l!re+ii la galop departe.ar s! nu%i l!sa+i s! strige sau s! fie sal0a+i* Lega+i%le picioarele9 Ulti#a parte a poruncii fu dus! la '#plinire f!r! pic de #il!* ."+i0a dintre c!l!re+i p!reau a fi buni arca$i. ca# pe aceea$i linie cu orcii* Soarele la c6indie le aurea l!ncile $i coifurile $i sc"nteia 'n pletele lor unduioase $i pale* &i 'ncon4urau pe orci. a$a 'i 0reau* .e #ai c!l!u2!* Sper ca gro2a0ul !sta de UgluC s! ne scoat! din belea* 7 L!sa+i%i 4os pe piticu+i9 porunci UgluC."t! 0re#e #ai sunt eu 'n 0ia+!. ca# pe la $apte sute de pa$i. n%a# cu# s%a4ung cu gura la bu2unar* . a$a c! 6obbi+ii putur! s! #ai $u$oteasc! pu+in* 7 N%a# #ari n!de4di. f!r! s!%l bage 'n sea#! pe <ris6naC6* Tu. 2ise )err?* )! si#t sf"r$it* Nu cred c! #%a$ putea t"r' prea departe. ar#!sarul lui <andalf. nesocotind ordinele lui UgluC. Nu cred c! ne%au luat altce0a. adun"ndu%$i puterile pentru efortul final* 1. f!r! ca oa#enii din Ro6an s!%i fi atacat* .!l!re+ii 'i 'ncercuiser!* Un grup de orci. pricepu+i s! trag! din goana calului* Treceau cu 0ite2!. dar tot r!#!seser! 0reo dou! sute* Nici nu se 'ntunecase bine. i%au ni#icit pe orcii !ia c"ino$i5 dar 'n ceea ce #! pri0e$te. o luaser! 'n fug! spre codru= doar trei dintre ei se #ai 'ntoarser!* 7 Iat! unde%a# a4uns. c"t $i )err? puteau prea bine s! fie uci$i o dat! cu orcii. se 'ntreb! el* Nu cred s! #ai fi au2it de 6obbi+i pe%aici* N%a$ a0ea de ce s! nu fiu #ul+u#it c!. strigau $i '$i 2!ng!neau ar#ele. $i a20"rleau s!ge+i asupra orcilor r!2le+i dind!r!t. au s! scape3. a0ea# un pac6e+el. . dobor"nd o #ul+i#e5 apoi se fereau 'ntr%o parte de arcurile du$#anilor lor. c! orcii d!dur! peste un d"#b* Erau foarte aproape de poalele p!durii. uluindu%l pe Pippin* P!rea cap!tul ne#ai0!2ut al unei curse nebune* -poi Pippin 0!2u soarele sc!p!t"nd pe dup! )un+ii . care tr!geau s!lbatic. dar cred c! s%a f!cut pulbere* Oricu#.ar de unde s! $tie ei c! noi nu sunte# orci. tare%a$ 0rea s! scap*3 -t"t el. se '#piedic! $i nu se #ai ridic! de 4os* Se l!sase noaptea. dar nu #ai puteau #erge #ai departe* . spre r!s!rit.e+o$i5 p!#"ntul fu cuprins de u#bre* Solda+ii din )ordor '$i i+ir! capetele $i%o luar! la s!n!toasa #ai cu s"rg* P!durea &ntunecat! era foarte aproape* Trecuser! de4a pe l"ng! c"+i0a copaci sting6eri* Panta pe care o porniser! de0enea din ce 'n ce #ai abrupt!5 dar orcii nu se oprir!* -t"t UgluC. pentru pri#a oar!. c6iar 'n fa+a lui Pippin. '$i 2ise Pippin* Reu$i s!%$i suceasc! g"tul.ar Pippin 0!2u c!. #ai ia 0reo doi $i p!2i+i%i* S! nu cu#0a s! fie uci$i. asta dac! nu dau fe+ele palide peste 0oi* -i 'n+eles. din c"t se pare. c6iar dac@ a$ fi liber* 7 0embas.espicat! $i c! nu cercetase lucrurile $i 6!r+ile #ai cu s"rg5 dar pe%atunci. 'nainte c6iar ca oa#enii din Ro6an s!%$i dea sea#a de eAisten+a lor* .u toate acestea. c"t $i <ris6naC6 urlau. se afla l"ng! )err?* Orcii f!ceau #ult! g!l!gie. $opti Pippin* Eu #ai a# pu+in lembas Tu nu. unul dup! altul.!2user! o groa2! de orci. afar! de s!bii* 7 8a da. 'i r!spunse )err?. s! 'ndr!2neasc! s! se opreasc!* Lupta nu contenea $i o s!geat! c!2u $i printre isengarde2i* Unul dintre ei. #"r"i <ris6naC6* . Lugdus6.Isengarde2ii 'ncepur! s! alerge #ai iute. ca s! poat! trage cu un oc6i 'nd!r!t. planurile de b!t!lie p!reau s! se afle 'n #"ini #ai dibace $i nu%i trecuse niciodat! prin #inte c! a0ea s! fie desp!r+it de <andalf $i de Pas )are sau c6iar $i de Frodo* Tot ce%$i #ai a#intea 'n leg!tur! cu +inutul Ro6an era c! Iute ca <"ndul. pe c"#pie. '#piedic"ndu%i s! se '#pr!$tie.

'n acela$i ti#p. c"nd UgluC are alt! treab!5 pese#ne c! 0rea s!%l ia el93 Ini#a 6obbitului 'ng6e+! de spai#!. c"nd se i0i luna din ce+uri. 'n acela$i ti#p. s!bii $i bice. -furisitule* Nu e$ti nici tu #ai brea2 ca !ilal+i din $lea6ta ta5 ni$te 0ier#i.a# grea po2i+ia 'n care 0! afla+i= pe%o parte. ca $i cu# ar fi deslu$it ce0a din 0!l#!$agul #in+ii 0r!4#a$e. nu. cobor"ser! de pe cai. se t"r"ser! p"n! la #arginea taberei $i uciseser! #ai #ul+i orci. 'ntr%o 'n0!l#!$eal! de nori. ca bufni+ele* . un strig!t 'n partea de r!s!rit a colinei 0esti c! se 'nt"#plase ce0a* Se p!rea c! se apropiaser! 0reo c"+i0a c!l!re+i. ca ni$te u#bre care luceau din c"nd 'n c"nd 'n lu#ina l!ptoas!* 7 8leste#a+ii !$tia a$teapt! r!s!ritul soarelui. iar apoi se f!cuser! ne0!2u+i* UgluC fugi 'ntr%acolo. eAact 'ntre ei5 'i si#+eau respira+ia spurcat! 'n obra4i* &ncepu s!%i scotoceasc! $i s!%i pip!ie cu labele* . 'ntr%un rotocol auriu%ro$cat* . 6"d!* . se 'ntreb! cu# ar putea s!%i fie #ai bine* 7 Nu cred c%ai s!%l g!se$ti a$a.ar dac!. a$a c!. 0rei s! 2ici c! n%a# ni#ic 'n cap. o clip!. dar fierbinte* 8rusc. cur"nd aceasta se risipi* O #"n! lung! $i p!roas! 'i 'n$f!c! pe a#"ndoi de ceaf! $i 'i trase al!turi de o c!p!+"n! uria$!.eslu$ir! 'n 'ntuneric c6ipul bloncos al lui <ris6naC6. lui Pippin 'i 0eni o idee= 1<ris6naC6 $tie de Inel9 &l caut! acu#.eodat!. $opti dulce <ris6naC6* :! bucura+i de%o binef!c!toare odi6n!* Sau n%a# dreptate. s! potoleasc! tea#a* Pippin $i )err? se ridicar! 'n capul oaselor* Str!4ile isengarde2e care 'i p!2eau plecaser! cu UgluC* . la apus. l!ncii ur"cioase* F!pturile #ici n%ar trebui s!%$i 0"re nasul unde nu le fierbe oala* . fur! 2!ri+i patrul"nd f!r!%ncetare.!l!re+ii 'ns! nu se #ai ar!tar! 'n b!taia fl!c!rilor* Orcii irosiser! o #ul+i#e de s!ge+i. fe+ele astea palide 0!d noaptea #ai bine ca al+i oa#eni5 $i nu uita+i c! au ni$te cai care 2!resc $i 0"ntul de sear!. dac! ne prind la loc desc6is. pe alta. dar cei #ai #ul+i 2!ceau 'ntin$i la p!#"nt. $opti el* E prea greu* . tr!g"nd 'n direc+ia focurilor. c"nd fu a0erti2at de un $ut brutal c! 2ar0a 'ncetase $i gardienii '$i luaser! #isia 'n serios* Noaptea era rece $i neclintit!* . celor doi 6obbi+i le trecu prin #inte c! se i0ise o speran+! de sc!pare. dup! c"te a# au2it. dar. odi6nindu%se 'n be2na pl!cut! pentru c! 'ntre ti#p se 'ntunecase de%a binelea5 luna se pierduse unde0a.!l!re+ii nu f!ceau nici un 2go#ot* .a# la o arunc!tur! de s!geat! '#pre4urul gorganului pe care se str"nseser! orcii. p"n! c"nd UgluC 'i opri* . cel pu+in a$a se spune* Un singur lucru nu $tiu fl!c!ii !ia fru#o$i= )au6ur e%n codru cu ai lui $i trebuie s! se i0easc! dintr%o clip! 'ntr%alta* :orbele lui UgluC p!ru s!%i #ul+u#easc! pe isengarde2i. #icu+ii #ei.ar nu #ai apuc! s! 2ic! ce0a. ni$te #ai#u+e din Lugbur2* N%are rost s! te% n6!ite2i cu unii ca 0oi* Nu $ti+i dec"t s! c6el!l!i+i $i s! da+i bir cu fugi+ii* <r!4darii !ia sc"rbo$i sunt c"t! frun2! $i iarb!. c!l!re+ii nu se #ul+u#eau s! a$tepte i0irea 2orilor $i s!%$i lase du$#anul s! se odi6neasc!* . #or#!i unul dintre gardieni* )ai bine ne%a# str"nge calabal"cul $i%a# lua%o la s!n!toasa* Tare #i%ar pl!cea s! $tiu ce%o fi 'n capu@ b!tr"nului UgluC* 7 Nu #!%ndoiesc c! +i%ar pl!cea. a$a c! Pippin nu 0edea nici la doi pa$i* Focurile nu lu#inau gorganul* i totu$i. dar ceilal+i orci erau de2n!d!4dui+i $i. 'nfuria+i* &$i puseser! c"+i0a str!4eri.ar.7 Nici nu%i ne0oie* Eu #%a#*** . din spate* -dic!telea. lic!rind 'n 'ntuneric.egetele lui reci $i aspre b"4b"indu%i pe spinare 'l f!cur! pe Pippin s! tresar!* 7 -$a. ne fac 6arcea%parcea* N%a0e+i dec"t un lucru bun= scruta+i 'ntunericul. r!s!rind de unde0a. #"r"i UgluC.ontinu! s! scotoceasc!* -0ea 'n pri0iri o lu#in! albicioas!. .e%abia noaptea t"r2iu. +"$neau lu#inile focurilor #ici de pa2!.

n%are nici un rost s! b"4b"i pe% ntuneric* Te%a# putea a4uta s! nu%+i #ai pier2i ti#pul $i puterile f!r! rost* . scu#pul #eu. a0ea de g"nd #ai degrab! s!%i ucid! pe #icii lui capti0i.ac!%l 0reau.ar nu se 0edea $i nu se au2ea ni#ic* Se t"r' 'ncet #ai departe. ce 0! dau 'n sc6i#b. lucrurile nu%+i sunt pe plac* . $uier! <ris6naC6. 'n fa+a Inc6i2itorului. 2ici. unde r"ul ie$ea la li2iera p!durii* &ntr%acolo se afla un spa+iu #ai #are. 'ncurcat parc!. 2ise )err?* 8ra+ele orcului tre#urau 0iolent* 7 Fi+i bleste#a+i. Pe onoarea #ea. 'n care ardea doar un foc* . ad!ug! el* . i ce ne dai 'n sc6i#b. foarte cur"nd* Nu ne gr!bi# cu descusutul* Nu.u# adic!. o s! 0! fac buc!+ele* <!sesc eu ce 0reau $i f!r! s! 0! de2leg picioarele* 8rusc. 0o# scoate din 0oi tot ce $ti+i $i tot ce%a0e+i. 'i 'n$fac! $i 'i cuprinse ca 'ntr%un cle$te* &i 0"r' pe a#"ndoi sub c"te un bra+ $i 'i str"nse s!lbatic. 2ise )err?* . p"n! a4unse la #arginea gorganului* -colo c!ut! o sp!rtur! printre str!4eri $i trecu.6iar atunci 'ns!. ca o u#br! 'n noapte.e2leag!%ne picioarele. f!r! un 2go#ot. cu g"ndul s%o ia din nou la goan!* . acu# e #o#entul9 <ris6naC6 'ncepu s!%$i piard! cu#p!tul* Nu#ele lui Saru#an 'ndeosebi 'l scotea din pepeni* Trecea ti#pul $i 2ar0a se #ai potolise* UgluC sau isengarde2ii a0eau s! se 'ntoarc! din clip!%n clip!* .7 Să-l #ăsesc7 'ntreb! <ris6naC6* . O clip!. la #o#entul potri0it* P"n! la ulti#ul strop* O s! 0! dori+i s! $ti+i c6iar #ai #ult dec"t o s%a0e+i de spus.e 2ic eu scotoceal!. 2ise Pippin. rosti )err? 'n0iorat acu# $i pricep"nd $iretlicul Iui Pippin* Tot ce se poate* i nu nu#ai pentru noi* . astup"ndu%le gura cu pal#ele lui uria$e* -poi s!ri g6e#uit $i%o porni iute. #ollum2 Ni#ic. #icu+ule.ac! a4unge# 'n Isengard. orice s%ar 'nt"#pla. nu din #!rini#ie5 nici #!car lui UgluC nu i s%ar putea pune%n c"rc! o ase#enea gre$eal!* 7 Nici nu #%a$ fi a$teptat la una ca asta.e s! g!sesc. 6ai. g6e#uindu%se #ai #ult* Se lipi de p!#"nt $i ascult! iar* -poi se ridic!.rede+i c! n%o s! 0! pot scotoci p"n! la piele. #ititeilor* 7 Tot ce se poate. tr!g"ndu%i pe 6obbi+i sub el5 f!r! doar $i poate. 7 . altfel n%o s!%+i spune# $i n%o s! face# ni#ic* 7 Scu#pii #ei prostu+i cu ca$ la gur!.ar cred c! $tii foarte bine ce%ai de f!cut* &l 0rei sau nu.ar n%a+i a4uns 'nc! acas! cu prada* i se pare c!. deci. nu #arele <ris6naC6 0a fi cel care 0a a0ea de c"$tigat5 Saru#an o s! ia tot ce g!se$te* &n ca2ul 'n care '+i dore$ti ce0a nu#ai pentru tine. nici 0orb!* . de$i bra+ele 'i tre#urau* . Pippin t!cu* 8rusc 'ns! rosti gutural= 7 Gollum. scrut"nd 'ntunericul $i tr!g"nd cu urec6ea* . s! 2ic!* O6oo9 Foarte pri#e4dios.egetele lui r!#aser! ne#i$cate* &l apuc! de u#eri pe Pippin= 7 . 0ier#i nenoroci+i. $uier! el* S! 0! de2leg picioarele. . 2!u a$a* i%asta. spre apus. pe po0"rni$ $i #ai departe. -# s! 0! de2leg oscioarele* . 7 -dic!.e spui tu acolo.up! 0reo dou!2eci de pa$i se opri.ar #ai 'nt"i trebuie s! ne de2legi picioarele. 'ntreb! <ris6naC6. #"r"i el* 7 Gollum2 Gollum2 rosti Pippin* 7 . 7 i%l a0e+i*** a#"ndoi. dec"t s!%i lase s! scape sau . aleg"ndu%$i 0orbele cu gri4!. 2!ri drept 'n fa+a Iui silueta unui c!l!re+* .alul nec6e2! $i se ridic! 'n dou! picioare* Se au2i strig!tul unui b!rbat* <ris6naC6 se arunc! la p!#"nt.e ce crede+i c! 0%a# l!sat 'n 0ia+!. .egetele lui <ris6naC6 20"cnir!* 7 O6oo9 $uier! st"rpitura pe 'nfundate* -sta a 0rut.

fu a4uns din ur#! $i str!puns de o lance* Url! 'nfior!tor. 'n 0re#e ce un grup se dep!rta s! se 'ngri4easc! de nou%0eni+i* 8rusc. 'n fl!c!rile focului din st"nga lui* . acoperi+i de #antiile lor elfe$ti. )err? 'ncepu s! se foiasc! $i $opti abia au2it= 7 P'n@ aici. deodat!. o clip!. fie din 'nt"#plare. )err? $i Pippin '$i d!dur! sea#a c!. dar bune 'nc!. dinspre p!dure $i #un+i* . fie prin gri4a altui si#+. de dincolo de cercul rugurilor de pa2!. ca s! pre0in! orice sc!pare. 2ise el* O clip!* Sabia lui <ris6naC6 2!cea al!turi. apoi r!#ase ne#i$cat* /obbi+ii 2!ceau lipi+i la p!#"nt. 2ise Pippin* . 6obbi+ii se g"ndir! c! plecarea lor fusese descoperit!= pese#ne c! UgluC #ai scurta pe c"+i0a de capete* -poi. 2ise Pippin* -ltfel. 2ise Pippin* .6iar 0oia# s!%+i spun c! a# reu$it s!% #i de2leg #"inile* -# l!sat sfoara.s! fie sal0a+i5 dar n%a fost s! fie%a$a* Sabia sun! sec $i luci. 'n 'n0eli$ul lor de frun2e* )"ncar! fiecare c"te dou!%trei firi#ituri* <ustul acestora le aduse iar!$i 'n #inte c6ipuri lu#inoase. se aflau acu# 'n afara cercului= ni#ic nu le #ai st!tea 'n cale* 7 Ei. a$a cu# 'i l!sase <ris6naC6* )ai 0eni un c!l!re+ 'n fug!. 0o# fi 0!2u+i* Nu ne%nc!l2e$te cu ni#ic dac! ace$ti c!l!re+i 0or afla. s!%i p!c!lesc* . f!cu el. dar era prea grea $i prea grosolan! ca s! se poat! folosi de ea* -$a c! se t"r' p"n! la trupul st"rpiturii $i 'i scoase din teac! un cu+it lung $i ascu+it* &$i t!iar! repede toate leg!turile cu el* 7 O f!cur!# $i pe%asta. c6iar c"nd <ris6naC6 s!ri $i o lu! la goan!. ar ca# trebui s!% ncepe# s! ne furi$!#* >is $i f!cut* Iarba 'nalt! $i #oale era de partea lor. fie c! fusese bine oc6it!. $uier! o s!geat! care. prea 2drobi+i 'n clipa aceea $i prea 'nfrico$a+i s! #ai fac! 0reo #i$care* &ntr%un t"r2iu.ar n%a# cu# s%a4ung la noduri. bolta 'ncepuse s! se lu#ine2e* 7 Trebuie s! ne ascunde#. care 'ns! n%a0ea cu# s! #ai +in! #ult* Noaptea era de4a pe trecute* Spre r!s!rit. dup! ce ne o#oar!. se 'nfipse 'n #"na dreapt! a orcului* -cesta url! $i sc!p! spada pe 4os* Se au2i un tropot scurt de copite $i.!l!re+ii str"ngeau cercul 'n 4urul #o0ilei. sosise )au6ur $i%i ataca pe asediatori* <alopul cailor nu se do#olea* .!l!re+ii re0enir! la 0eg6ea lor t!cut!.in be2n!. poate%o# fi 'n stare s! ne ridic!# 'n picioare $i s! #erge#* P"n! atunci 'ns!. dar tot p!rea #ai u$or de 2is dec"t de f!cut* Ocolir! focul pe departe $i se t"r"r! ca 0ier#ii. la 'nde#"n!.up! c"t se p!rea. c! nu sunte# orci* Se ridic! $i 'ncepu s! trop!ie* . p"n! a4unser! la #arginea r"ului care susura 'ntre #alurile 'nalte. s!%$i a4ute to0ar!$ul* Fie #ul+u#it! 0ederii sale ascu+ite. R!spunsul 0eni aproape i#ediat* Urletele lui <ris6naC6 'i tre2iser! pe orci* .up! sc6el!l!ielile $i strig!tele care se au2eau dinspre colin!. a$a cu# st!teau 'ntin$i. pu+in c"te pu+in. printre u#bre 'ntunecate* Pri0ir! 'nd!r!t* >go#otul 'ncetase* Era li#pede c! )au6ur $i 1fl!c!ii3 lui fuseser! uci$i sau alunga+i* . calul se ridic! 'n dou! picioare $i s!ri u$or peste ei5 dar c!l!re+ul nu%i obser0!. unde nu a4unseser! norii.ar 'nt"i ai face bine s! iei un pic de lembas &$i trase #"inile din leg!turi $i scoase un pac6e+el* 8uc!+ile erau fr"nte. s! le desfac cu din+ii* 7 Nici n%are rost s! 'ncerci. f!r! s! se sinc6iseasc! de +ipetele $i de lupta din apropiere* Pippin fu pri#ul care se tre2i din 0isare* 7 Trebuie s! plec!#. 'n noapte.up! ce ne%nc!l2i# pu+in. ce bine%ar fi dac@a# a0ea #"inile $i picioarele libere* -# putea sc!pa* . f!r! s! #i$te un deget. a4ung"nd p"n! 'n b!taia s!ge+ilor orcilor. toate bune5 dar cre2i c! n%o s! ne pun! !$tia la frigare. r"sete $i #"ncarea gustoas! din 0re#urile de de#ult* )estecar! o 0re#e pe g"nduri. r!sun! 20on de r!spuns orcesc. din dreapta.

a@ uite c! 0!rul 8rand?bucC a a4uns 'n fa+! $i%o ia pe%aici* 8!nuiesc c! nu prea $tii pe unde sunte#5 eu 'ns! #i%a# petrecut #ai cu folos ti#pul 'n :"lceaua . lu#ina cre$tea la r!s!rit* 'n ti#p ce #ergeau. 'n lu#ina 'ntunecat!. #"na+i unul c"te unul spre #oarte* . f!r! s! #ai aib! 0reo n!de4de5 c6iar $i% acu#.a. dar #! te# c! a ta%i dus! pe 0ecie* :a trebui s!%#i pun aripi la picioare. despre ceea ce li se 'nt"#plase de c"nd fuseser! f!cu+i ostatici* Ni#eni n%ar fi b!nuit. 4up"ne 8rand?bucC. toate s!ge+ile pe care le #ai a0eau* /obbi+ii 0!2ur! 0reo c"+i0a c!l!re+i pr!bu$indu%se. r!spunse )err?5 dar. #alurile sunt prea abrupte. f!cur! un rotocol $i atacar! iar* . 2ise el* Pot s! #! +in pe picioare* 0embasul !sta te '#b!rb!tea2!9 &+i d! si#+!#inte #ult #ai ad"nci dec"t 0!paia aia orceasc!* )!%ntreb din ce%or fi f!c"nd% o* 8!nuiesc c!%i #ai bine s! nu $tiu* /ai s! lu!# o gur! de ap!. dincolo de R"ul cel )are $i de P!#"nturile )aronii. cu#etre TooC. ca s!%+i g!seasc! paftaua* )ie unul #i%ar p!rea tare r!u s! #i%o pierd pe%a #ea. $tiau foarte bine c! a0eau pu+ine $anse s! 'nt"lneasc! 0reun prieten sau s! ias! iar la li#an* 7 Se pare c! te%ai descurcat de #inune. 'ntr%un c"ntec.7 Sfoara aia #i%a intrat 'n carne. b!rbi stufoase de lic6eni at"rnau la p!#"nt. ni$te prunci de elf din str!fundurile 0re#ii. c!tre cei doi . dec"t 'nd!r!t.in ei. se i0i nebulos. cu un strig!t #!re+.!l!u2e$te%ne tot 'nainte. ca din senin.e+o$i. )err? se ridic! $i el* 7 . #arginea codrului* P!rea c! noaptea '$i g!sise refugiu pe sub copacii falnici de%acolo. sc6i#bau g"nduri $i 0orbeau 'nceti$or.6iar 'n ti#p ce 0orbea.ei #ai #ul+i dintre lupt!torii care r!#!seser! 'n 0ia+! se '#pr!$tiar! 'n fug!. la #ii de leg6e cenu$ii dep!rtare.eparte. dar $irul lor urc! #ai departe pe colin!5 o trecur!.! doar a# fost a0erti2a+i ce%i cu Fangorn* i n%o# uita de la #"n! p'n@ la gur!* 7 -$a e. ui#ite de str!lucirea pri#ilor 2ori* .espicat!* )erge# spre apus. dup! felul 6obbi+ilor. 'n se#n de salut* . strecur"ndu%se furi$at. 6obbi+ii aruncar! pri0iri furi$e c!tre po0"rni$ul dind!r!t 7 f!pturi #ici $i tainice p!reau.ar un grup des $i 'ntunecat porni 6ot!r"t 'n direc+ia codrului* . ale #ai #ultor b!rba+i* -ripa Soarelui se 'n!l+ase 7 un arc de foc 7 deasupra #arginilor lu#ii* -poi. url"nd. dinaintea lor. 'n #ie2ul b!t!liei* O luar! pe sub crengile uria$e ale arborilor* )ai b!tr"ni ca 0re#ea p!reau* . ascult"ndu%i.!l!re+ii din Ro6an +"$nir! brusc la 0ia+!* i alte cornuri le r!spunser! celor dint"i* )err? $i Pippin au2ir! li#pede 'n aerul rece nec6e2atul cailor r!2boinici $i glasurile unite. se ar!t! -urora '#purpurat!.odrul S!lbatic. leg!n"ndu%se r!sfirate 'n b!taia 0"ntului* La ad!postul u#brelor. de frica 2orilor* 7 . s! +in pasul cu tine* . c!l!re+ii d!dur! n!0al! dinspre r!s!rit5 lu#ina ro$iatic! fulger! 2alele $i l!ncile* Orcii traser!. dac%oi #ai a0ea prile4ul s!% i po0estesc* 8un! treab!* )ai ales cu# l%ai deslu$it $i l%ai 4ucat pe tic!losul !la flocos* )! 'ntreb 'ns! dac! o s! dea cine0a de ur#a aceea a ta.rept 'n sus pe po0"rni$ se repe2ir!. tot #ai bine 'n p!dure. de%a lungul Sc!ld!torii En+ilor* &n fa+! ne a$teapt! ulti#ele cul#i ale )un+ilor . ca s"r#a5 dar picioarele se%nc!l2esc* -cu# a$ putea #erge. c"t suferiser! de cu#plit $i prin ce pri#e4die trecuser!5 cu# 0!2user! #oartea cu oc6ii. 2ise Pippin* /ai 'nainte9 Se 'ntoarser! $i pornir! 'nceti$or unul l"ng! altul pe #alul r"ului* &nd!r!tul lor. $ot"nc%$ot"nc* Tu cu# te si#+i. 'nfl!c!rat!* Lung sunar! cornurile de 0"n!toare. s! ne sp!l!# de g"ndul !sta* 7 Nu de%aici. i0ite din . 2ise )err?* O s! +i se re2er0e aproape un capitol 'n str!0ec6ea carte a lui 8ilbo. 2ise Pippin* Sau 'napoi* . oricu#. precu# $i P!durea Fangorn* .

6ai s! ne potoli# setea. 2ise Pippin* &#i si#t gura uscat!* Se ca+!r! pe r!d!cina uria$! a unui arbore. acu# un secol* Iar 8!tr"nul <erontius a fost st!%str!bunicul #eu* -sta a #ai pus pu+in lucrurile la punct* . la un #o#ent dat. c!tre po0"rni$urile dinspre apus ale #un+ilor* &ncet%'ncet. c"nd UgluC fu a4uns din ur#! $i%adus la lu#in!. de 0ec6ea 'nc!pere din S!la$ul )!re+ al nea#ului TooC. spuse Pippin* Pe l"ng! asta.pri0itori* Se tot apropiau $i p!rea sigur c! 0or sc!pa5 seceraser! de4a trei . care desc!lecase $i se luptase 'n s!bii cu el* Iar pe c"#piile 'ntinse.ar nici nu st! al!turi de si#+!#"ntul str!0ec6i pe care +i%l tre2e$te aceast! p!dure* Uit!%te la b!rbile $i fa0ori+ii lic6enilor care at"rn! ca ni$te s!lcii pl"ng!toare* i cea #ai #are parte dintre arbori par s! fie 'nc!rca+i. oc6ii ageri ai c!l!re+ilor 'i deslu$ir! pe pu+inii orci care sc!paser! $i #ai a0useser! puterea s! 'ncerce s! fug!* -poi. s! ur#!# cursul !sta 7 Sc!ld!toarea En+ilor. de parc! aerul s%ar fi '#pu+inat $i nu le%ar #ai fi a4uns* P"n! la ur#!. 'n dep!rtatele Tuneluri din T'rgupitit= un loc uria$. care n%au #ai apucat s! cad!* )ai #are 4alea* Nici nu%#i i#agine2 cu# ar ar!ta pri#!0ara pe%aici. 'ntr%un fel. #"ng"indu%$i picioarele ostenite $i pri0ind 'n 4ur la copacii neclinti+i $i t!cu+i. dup! ce%$i puser! ca#ara2ii r!pu$i gr!#ad! $i '$i c"ntar! i#nurile de prea#!rire. e tare 'ntuneric prin 6!+i$urile de%aici* &#i a#intesc. asta dac! 0ine 0reodat!5 ce s! #ai 0orbi# de cur!+enie9 7 . alta. cu# c%ar fi totul 'nnegurat. 'n care #obila a r!#as nesc6i#bat! 0re#e de genera+ii 'ntregi* Se 2ice c! 8!tr"nul TooC $i%a dus 2ilele acolo. care $erpuia p"n! 'n r"u. . cu frun2e uscate $i 2dren+uite. 6obbi+ii p!trunseser! repede din ce 'n ce #ai ad"nc 'n p!dure. cel pu+in. #ai #ult de 4u#!tate. $i dac! a# putea respira cu# se cu0ine* 7 . sau cu# i%o 2ice 7 $i s! a4unge# pe dru#ul pe care a# 0enit* 7 -$a a# face.!l!re+i care le a+inuser! calea* 7 Ne%a# luat prea #ult cu pri0itul. pierdu+i 'ntr%un ni#b de lu#in! pal!* 7 . a$a c! b!u pe s!turate* &l ur#! $i )err?* -pa 'i 'n0ior! $i parc! le #ai 'n0eseli ini#ile5 statur! o 0re#e pe #al unul l"ng! altul. tea#a de orci se #ai ostoi $i ei sl!bir! pasul* &i cuprinse un fel de sufocare ciudat!. r!u $i c! n%ar fi dec"t un . g"f"i el* -# ne0oie de aer* 7 P"n! una. 'n orice ca2. ur#"nd linia p"r"ului. 2ise )err?* Oricu#. '#b!tr"nind $i ra#olindu%se o dat! cu sala aceea5 $i ni#ic n%a fost clintit din loc nici dup! #oartea acestuia. $i Soarele pe%aici. trebuie s! se i0easc!. rosti Pippin. 2ise )err?* Iat!%l pe UgluC9 N%a# nici un c6ef s! #ai dau oc6ii cu el* /obbi+ii se 'ntoarser! $i o luar! la fug! 'n u#brele ad"nci ale codrului* -$a c! nu 0!2ur! ulti#a scen!. la #arginea Fangornului* -colo fu ucis 'n sf"r$it de Eo#er. 'i r!spunse )err?.ar. dac! ne%ar +ine picioarele.red c! nu ne%a# r!t!cit 'nc!. spri4inindu%se de trunc6iul uria$ al unui copac* Pute#. c!l!re+ii f!cur! un foc #are $i '#pr!$tiar! cenu$a 0r!4#a$ului* -stfel se sf"r$i lupta $i ni#ic despre toate acestea nu se #ai au2i 0reodat! nici 'n )ordor. nici 'n Isengard* . )err? se opri* 7 N%a0e# cu# s! #erge# #ai departe a$a. al Treilea )are$al al Ob$tii.ar fu#ul se ridic! p"n!%n sl!0i $i fu 2!rit de #ulte pri0iri iscoditoare* IV Arborebărbos &ntre ti#p.a. 'n$irui+i p"n! 6!t%departe.odrul &ntunecat nu arat! $i nici nu%+i creea2! si#+!#intele despre care po0estea 8ilbo. at"t c"t le 'ng!duiau 'ntunericul $i desi$ul. $i se aplec! s! ia ap! 'n pu#ni* Era li#pede $i rece.

a s! spun drept. la #arginea pragului. se ridicau turle unduitoare de fu# negru. iar acu# s%a i0it din nou5 sau. spre c"#pie* -colo. 2ise )err?* -# fugit doar cu pac6e+elele acelea de lembas/ tot ce%a# a0ut. ad!ug! )err?* O s! ne fie frig la noapte. c!ci era grosolan! $i neregulat!* Sus. 'ntorc"ndu%se c!tre r!s!rit $i tr!g"nd ad"nc aer 'n piept* &$i d!dur! sea#a c! nu p!trunseser! dec"t 0reo trei%patru #ile 'n ini#a codrului5 arborii #!r$!luiau parc! pe pant! 'n 4os.u# st!# cu #erindele. poate.e p!cat9 P!durea asta rufoas! $i b!tr"n! ar!ta cu totul altfel 'n b!taia soarelui* &ncepuse s!%#i plac!* 7 &ncepuse s!%+i plac! P!durea. ca iarba crud!5 'i n!p!dise o pri#!0ar! ti#purie5 sau. c! nu%i prea departe* . plutind 'n 0aluri c!tre ei* 7 Se sc6i#b! 0"ntul. precu# $i de%un ciot din care r!s!reau doar dou! crengi. la #arginea p!durii.ac! scara aceea fusese f!cut! de cine0a. a urcat #ult pe cer $i ne pri0e$te printr%o sp!rtur! dintre crengi* /ai s! 0ede#.red c! Soarele a fost ascuns dup! un nor. se 'ntre#aser! $i i2bucneau 'n tonuri generoase de cafeniu. Nu #ai spune* Foarte dr!gu+ din partea ta. 0!2ur! o lu#in! g!lbuie care se i0ise ce0a #ai departe. spuse Pippin* .a.s!la$ al be2nei* E doar #o6or"t $i 'nsp!i#"nt!tor de des* Nici #!car animalele nu cred s! fac! prea #ul+i purici pe%aici* 7 Nu.opacul acela sting6er p!rea un #o$neag coc"r4at. sub o st"nc!* -far! de c"te0a ierburi $i buruieni de pe #argine. $i cur"nd 2!rir! dinaintea lor un perete de st"nc!5 era un deal sau po0"rni$ul abrupt al #un+ilor din dep!rtare* Nu cre$tea nici un copac acolo $i soarele se re0!rsa din plin asupra 'ntinderii de piatr!* Ra#urile arborilor de la poale se 'ntindeau +epene $i ne#i$cate. clipind neclintit 'n lu#ina 2orilor* 7 Sus9 eAcla#! )err? 0esel* S! lu!# $i noi o gur! de aer $i s! trage# o pri0ire prin +inutul acesta* Se c!2nir! s! se ca+ere pe st"nc!* . 'n sf"r$it. atunci cu siguran+! c! era #enit! unor picioare #ai #ari ca ale lor* Erau prea ner!bd!tori s! a4ung! sus ca s! se #ai #ire de c"t de iute li se 0indecaser! t!ieturile $i 0"n!t!ile de c"nd st!tuser! 'n capti0itate $i de cu# '$i rec!p!taser! 0igoarea* -4unser!. probabil. 2ise Pippin5 #! te# c! str!lucirea aceasta%i trec!toare $i c! o s%o cople$easc! iar negura* . abia s! le a4ung! pentru cinci 2ile a#!r"te* -sta era tot* 7 i n%a0e# nici #!car o 2drean+! sau o p!tur! s! ne%n0eli#. aproape de buturuga aceea 0ec6e5 s!rir! 'n picioare.6iar atunci. pe oriunde%a# lua%o* 7 P!i. $i nici 6obbi+ii. a# l!sat acolo* Se uitar! la ceea ce le r!#!sese din turtele elfe$ti= firi#ituri. nu%#i place g"ndul c! trebuie s! trece# prin ea* Ni#ic de #"ncat 0reo sut! de #ile* . aproape la acela$i ni0el cu 0"rfurile po#ilor. c"t a# stat pe sub copacii !$tia. ca $i cu# ar fi c!utat c!ldura* .ac! p"n! atunci p!ruser! 4ig!rite $i cenu$ii. doar o p!rere fugar!* &naintea po0"rni$ului st"ncos se afla ce0a ca o scar!. . a# face bine s! ne 6ot!r"# asupra dru#ului. s!pat! de 0re#e. se 0edea un prag. 2ise Pippin* Trebuie s! se fi cr!pat de4a bine de 2iu!* .escoperir! 'ns! c! era #ai departe dec"t cre2user!* Panta urca abrupt $i neclintit $i era tot #ai pietroas!* Lu#ina cre$tea. 2ise )err?* 8ate din nou spre r!s!rit* E ca# r!coare aici. natural!. poate. 6ai. sus* 7 . nu #ai cre$tea ni#ic pe%acolo* . 'n p!dure5 p!rea c! s!ge+ile soarelui str!punseser! brusc acoperi$ul de crengi* 7 /ei9 f!cu )err?* . 7 Prost. iar griurile%negricioase ale scoar+ei p!reau din piele lustruit!* Trunc6iurile luceau 'ntr%un 0erde%bl"nd. pe #!sur! ce #ergeau.

ani f!r! $ir. doar fa+! de propriile sale treburi*3 7 /###9 #ur#ur! glasul 7 un glas profund. dintr%un instru#ent de suflat* .ar tu cu# '+i 2ici. Arborebărbos -$a. 'n orice ca2. eu pun 'ntreb!ri* Sunte+i 'n +ara mea )! tot 'ntreb ce sunte+i voi Nu $tiu de unde s! 0! iau* Se pare c! nu 0! afla+i pe listele pe care le%a# 'n0!+at c"nd era# t"n!r* . dar cine e$ti. ca #un+ii b!tr"n5 .ar asta a fost tare.6iar c!%i ciudat* <raba stric! treaba. r!spunse -rboreb!rbos* -sta%i bun!9 Prea #ult! grab!* i. noduroas! pe u#erii lor. ent este cu0"ntul* Un ent sunt. #i%au pl!cut c! erau #"ng"ioase $i cristaline $i #i%au a#intit de ce0a nel!#urit5 a$adar. ci acoperite de o piele neted! $i cafenie* -0ea c"te $apte degete la labele lui uria$e* Partea de 4os a c6ipului aceluia lunguie+ se prelungea cu o barb! cenu$ie $i stufoas!.e%i !la. &n0a+! $tiin+a F!pturilor :ii9 &nt"i nu#e$te patru 7 libere popoare= )ai 0ec6i dec"t toate. ar fi pu+in din cale%afar!* Erau de%a dreptul sfredelitori. Arbore-bărbos 7 Un ent7 2ise )err?* . foarte solid!. lui Pippin nu%i #ai era fric!* &nd!r!tul oc6ilor acelora si#+i o 'ndoial! curioas!. dar care nu%i producea tea#!* 7 Nu te sup!ra. asta%i acu#. i20or"t. 'nalt! de 0reo trei% patru #etri.oar r!d!cin! $i r!#uric!9 Tare ciuda+i9 . ai elfilor fii5 <no#ul plugar 'n casa lui f!r! soare5 Entul din p!#"nt n!scutul. parc!. #ai degrab!.a. 7 Ei. aproape ca o 'ncreng!tur! de ra#uri la r!d!cin!. i ce e$ti.spune c! oc6ii aceia ad"nci erau sole#ni.u# era.ar. #olco#e $i lini$tite5 dar la suprafa+! sclipea pre2entul. &n oc6ii b!tr"ni ai f!pturii ap!ru o sc"nteie stranie.rosti un glas ciudat* &ntoarce+i%0! s! 0! 0!d la fa+!* -# si#+!#"ntul c! n%o s!%#i c!de+i nici unul cu tronc5 dar s! nu ne pripi#* &ntoarce+i%0!* Si#+ir! c"te o #"n! #are. ca un fel de pruden+!5 pu+urile ad"nci disp!rur!* 7 /###9 gl!sui el* P!i. dup! 0orba 0oastr!* Unii '#i spun Fan#orn/ al+ii. sub+ire $i #oale la 0"rf* Pentru #o#ent 'ns! 6obbi+ii nu 0!2ur! #are lucru. cu iri2a+ii 0er2ui* )ai t"r2iu. iscoditori. unui c!pc!un. f!r! g"t* <reu de spus dac! se '#br!case 'n ce0a ca scoar+a cenu$iu%0er2uie sau dac! nu era dec"t un fel de%a se tra0esti. dar p!rea c! era ce0a care cre$tea 'n p!#"nt 7 ador#it ai fi 2is. a$a cu# bate soarele pe fa+a lucioas! a frun2elor unui copac i#ens sau pe unduirile unui lac foarte ad"nc* Nu $tiu. . sunt ent sau. cel pu+in. 0%a$ fi c!lcat 'n picioare. tare de#ult $i poate c%au f!cut liste noi* la s! 0!d9 . cu# a+i 2ice 0oi.are e nu#ele t!u ade0!rat. 'n afar! de oc6i* . dac! 0%a$ fi 0!2ut 'nainte s! 0! aud glasurile 7 apropo. bra+ele sale apropiate de trunc6i nu erau 2b"rcite. cu un cap lunguie+. care%i 'ntoarse u$urel. sau ca ce0a 'ntre 0"rful r!d!cinii $i 0"rful frun2ei. c!prui. plin cu a#intiri str!0ec6i $i g"nduri prelungi. ce0a 'ntre ad"ncul p!#"ntului $i bolta cereasc! 7 $i care se tre2ise brusc la 0ia+! $i te cerceta cu aceea$i st!ruin+! #olco#! pe care%o do0edise. 2ise el. cre2"nd c! sunte+i orci$ori5 abia dup@ aia #i%a$ fi dat sea#a de gre$eal!* Tare #ai sunte+i ciuda+i9 . . a$a #i se spune* . pur $i si#plu. asta 2ic #ereu* . Pippin a0ea s! se c!2neasc! adesea s!%$i eApri#e pri#a i#presie pe care i%o f!cuser!* 1Si#+eai 'nd!r!tul lor un pu+ i#ens. la ur#a ur#ei. dac! 0%a$ fi 0!2ut 'nainte de%a 0! au2i.e$i 'nc! uluit. dar cu putere5 apoi fur! ridica+i 'n aer de dou! bra+e lungi* Se tre2ir! dinaintea unui c6ip cu# nu #ai 0!2user!* Era al unei f!pturi ase#!n!toare unui o# uria$ sau.

O#ul #uritor, al cailor st!p"n* /u#, 6###, 6###* ,astorul 2iditor, +apul s!ritor, Ursul 0"n!tor de%albine, taurul lupt!tor5 Ogarului i%e foa#e $i iepurelui, fric!*** /u#, 6u#* :ulturu%i 'n aer, boul la p!$une, ,erbu%ncornorat5 $oi#u%i cel #ai iute, Leb!da e dalb!, $arpele e rece*** /u#, 6###5 6u#, 6##, cu# #ai era; Tarara%tarara, tara, tara, tarara* Era o list! tare lung!* .ar, oricu#, se pare c! nu 0! potri0i+i niciunde* 7 )ereu a# fost l!sa+i la o parte de pe listele 0ec6i $i din po0e$tile de de#ult, 2ise )err?* ,u toate acestea, s!l!$lui# pe p!#"nt de #ulti$or* Sunte# hobbi%i 7 ,e%ar fi s! face# un 0ers nou; rosti Pippin* /obbi+ii de%o $c6ioap!, ce%n 0i2uini tr!iesc* -$ea2!%ne printre cei patru, al!turi de O# DSe#in+ia )areE $i asta e9 7 /###* Nu%i r!u deloc, 2ise -rboreb!rbos* -$a #ai #erge* -$adar, locui+i 'n 0i2uini, da; Pare potri0it $i drept* i cine 0! nu#e$te hobbi%i totu$i; Nu #i se pare un cu0"nt elfesc* Elfii au creat toate cu0intele str!0ec6i5 ei au 'nceput* 7 Ni#eni, afar! de noi, nu ne 2ice 6obbi+i, 2ise Pippin* 7 /u##, 6###9 Ia sta+i un pic* Nu%i nici o grab!* :oi în"ivă 0! 2ice+i 6obbi+i; -tunci ar trebui s! nu spune+i a$a, la toat! lu#ea* O s! 0! da+i 'n 0ileag ade0!ratele nu#e dac! n%a0e+i gri4!* 7 Nu prea ne fr!#"nt! o astfel de gri4!, rosti )err?* .e fapt, eu sunt 8rand?bucC, )eriadoc 8rand?bucC, de$i cei #ai #ul+i '#i 2ic )err?* 7 Iar eu sunt TooC, Peregrin TooC5 dar 'ndeob$te #i se spune Pippin $i c6iar Pip* 7 /###, c6iar c! sunte+i un nea# pripit, 2ise -rboreb!rbos* )! si#t onorat de #!rturisirea 0oastr!* .ar nu e bine s! 0! da+i dru#ul a$a, pe loc* Sunt en+i $i en+i5 sau, #ai bine 2is, sunt en+i $i alte lucruri care par en+i, dar nu sunt, ca s! 2ic a$a* -# s! 0! 2ic )err? $i Pippin, dac! sunte+i de acord* Fru#oase nu#e* ,!ci eu n%a# s! 0! spun nu#ele #eu* ,el pu+in, nu 'nc!* &n oc6i 'i ap!ru o sclipire 0er2uie bi2ar!, 'n+eleapt! $i #ucalit! 'n acela$i ti#p* 7 -sta pentru c!, 'n pri#ul r"nd, o s! +in! #ult= nu#ele #eu cre$te #ereu, iar eu sunt 'n 0ia+! de foarte, foarte #ult! 0re#e5 a$a c! nu#ele #eu e ca o po0este* Nu#ele ade0!rate spun po0estea lucrurilor c!rora le apar+in ele 'n li#ba #ea, 'n 0ec6ea ent!, cu# s%ar 2ice* E o li#b! #inunat!, dar '+i ia #ult! 0re#e, c!ci noi nu spune# ni#ic pe li#ba noastr!, dec"t dac! #erit! osteneala s! irose$ti ti#p de rostire sau de ascultare* Ei, $i%acu#, 2ise el, $i oc6ii i se aprinser! la loc, #ic$or"ndu%se parc! $i arunc"nd sclipiri ascu+ite, ce%i cu 0oi; ,e a#estec a0e+i 'n toate astea; :!d $i%aud D$i #iros $i si#tE #ult din acest*** din acest a-lalla-lalla-rumba-3amanda-lind-orburume Ierta+i% #!, e o parte din nu#ele pe care i%l dau eu trebii respecti0e5 nu $tiu cu0"ntul 'n celelalte li#bi5 #! refer la lucrul acesta pe care ne afl!#, unde stau $i pri0esc 'n di#ine+ile fru#oase $i #! g"ndesc la Soare, $i la iarba de dincolo de p!duri, $i la cai, $i la nouri, $i la 'ntinderea lu#ii* ,e se petrece; ,e%are de g"nd <andalf; i ace$ti 7 burarum Daici, scoase un 2go#ot ad"nc, r!sun!tor, ca o org! stricat!E 7 ace$ti

orci $i t"n!rul Saru#an 4os, 'n Isengard; &#i plac nout!+ile* .ar nu #! lua+i prea repede* 7 Se petrec destule, 2ise )err?5 $i c6iar dac! 0o# 'ncerca s!%+i spune# repede, tot o s! ne ia #ult ti#p* .ar ai 2is s! nu ne pripi#* Se cu0ine, oare, s!%+i spune# a$a repede; -r fi nepoliticos din partea noastr!, dac! te 0o# 'ntreba ce%ai de g"nd s! faci cu noi $i de partea cui e$ti; i*** dac! l%ai cunoscut pe <andalf; 7 .a, 'l cunosc5 e singurul 0r!4itor c!ruia%i pas! de copaci, 2ise -rboreb!rbos* :oi 'l cunoa$te+i; 7 .a, 2ise Pippin trist, l%a# cunoscut* Ne%a fost prieten bun $i c!l!u2!* 7 -tunci pot s! 0! r!spund $i la celelalte 'ntreb!ri, 2ise -rboreb!rbos* N%a# de g"nd s! fac ni#ic cu 0oi5 ni#ic, dac! prin 1a face ce0a cu 0oi3 'n+elege+i altce0a, dec"t s! 0! las s! pleca+i* -# putea face #ulte '#preun!* Nu $tiu ni#ic 'n leg!tur! cu păr%ile Eu '#i 0!d de dru#ul #eu5 $i dru#ul 0ostru ar putea #erge al!turi de el, o 0re#e* .ar '#i 0orbi+i de 4up"nul <andalf de parc! s%ar fi aflat 'ntr%o po0este care%a luat sf"r$it* 7 -$a e, 2ise Pippin trist* Po0estea continu! se pare, dar <andalf a ie$it din ea* 7 /ei, ia sta+i pu+in9 f!cu -rboreb!rbos* /##, 6##, ce s! 2ic; F!cu o pau2!, uit"ndu%se lung la 6obbi+i* 7 /##, p!i, ei bine, nu $tiu ce s! 2ic* Ia sta+i pu+in* 7 .ac! 0ei a0ea bun!0oin+a s%ascul+i #ai #ulte, rosti )err?, '+i 0o# spune* .ar o s! dure2e* N%ai 0rea s! ne la$i 4os; N%a# putea s! ne a$e2!# to+i, la soare, 'n ti#p ce%+i po0esti#; Oi fi obosit s! ne tot +ii a$a* 7 /##, obosit7 Nu, n%a# obosit* Nu obosesc a$a u$or* i nici nu stau 4os* Nu sunt prea, 6##, 'nco0oiabil* .ar Soarele coboară peste*** S%o l!s!# balt!*** cu# ai spus c!%i 2ice; 7 .eal; suger! Pippin* 7 Prag; Treapt!; rosti )err?* -rboreb!rbos repet! cu0intele g"nditor* 7 -eal .a, asta e* &ns! este un cu0"nt pripit, pentru un lucru care st! aici din 0re#urile c"nd s%a pl!#!dit aceast! parte a lu#ii* N%are%a face9 S%o l!s!# balt! $i s! #erge#* 7 Unde s! #erge#; 'ntreb! )err?* 7 -cas! la #ine sau la una dintre casele #ele, r!spunse -rboreb!rbos* 7 E departe; 7 Nu $tiu* S%ar putea s! fie departe* .ar ce dac!; 7 P!i, $tii, ne%a# pierdut a0utul, 2ise )err?* Nu #ai a0e# dec"t foarte pu+in! #"ncare* 7 Ooo9 /##9 Nu 0! face+i gri4i, rosti -rboreb!rbos* :! pot da o b!utur! care 0! 0a +ine 0er2i $i 0! 0a face s! cre$te+i, pentru #ult! 0re#e* Iar dac! 0o# 6ot!r' s! ne desp!r+i#, 0! pot duce unde dori+i, 'n afara t!r"#ului #eu* /ai s! #erge#9 (in"ndu%i ginga$, dar 6ot!r"t pe 6obbi+i sub c"te un bra+, -rboreb!rbos f!cu un pri# pas uria$, apoi 'nc! unul, $i a4unse la #arginea pragului* .egetele lui de la picioare, ca ni$te r!d!cini, 2drobeau pietrele* -poi cobor' gri4uliu, treapt! cu treapt!, p"n! ce a4unse 4os, 'n P!dure* Porni i#ediat cu pa$i #ari, cu#p!ni+i, printre arbori, tot #ai ad"nc 'n codru, f!r! s! se dep!rte2e de r"u, urc"nd 0oinice$te spre po0"rni$ul #untelui* )are parte dintre copaci p!reau ador#i+i sau indiferen+i, de parc! trecea o f!ptur! oarecare5 dar c"+i0a tre#urar!, iar al+ii '$i ridicar! crengile la apropierea lui* &n ti#p ce #ergea, 0orbea cu sine, 'ntr%o re0!rsare tu#ultuoas! de sunete #u2icale* /obbi+ii r!#aser! t!cu+i o 0re#e* ,iudat, se si#+eau bine, ocroti+i5 a0eau la ce s!

se g"ndeasc! $i de ce s! se #inune2e* &n sf"r$it, Pippin se 'ncu#et! s! 0orbeasc! iar* 7 .ac! e$ti bun, -rboreb!rbos, 2ise el, a$ putea s! te 'ntreb ce0a; .e ce ne%a pre0enit ,eleborn 'n leg!tur! cu p!durea ta; Ne%a spus s! nu ne l!s!# ispiti+i prin ea* 7 /##9 -$a a 2is; bo#b!ni -rboreb!rbos* i eu 0%a$ fi spus ca# acela$i lucru, dac%a+i fi luat%o pe partea cealalt!* Nu risca+i s! 0! l!sa+i ispiti+i 'n codrul 0aurelindorenan2 -$a%l nu#eau elfii, dar acu# l%au #ai scurtat= 0othlorien, a$a%i 2ic* Poate au dreptate, poate p!durea 'ncepe s! piar!, nu s! creasc!* (inutul :!ii -urului ,"nt!tor, asta a fost c"nd0a* -cu# e Floarea0isului* -6, asta e9 Nu#ai c! e un loc ciudat $i nu se poate 'ncu#eta oricine pe%aici* )! #ir c%a+i ie$it cu bine, dar $i #ai #ult c%a+i intrat5 de #ul+i ani nu s%a #ai 'nt"#plat una ca asta cu cei str!ini de #eleagurile astea* E un +inut bi2ar* -$a e* F!pturile 0in dintotdeauna aici s! 4eleasc!* .e%aia, s! 4eleasc!* 0aurelindorenan lindelorendor malinornelion ornemahn, 'ng"n! el, pentru sine* 8ag sea#a c! 0in s! se pr!bu$easc! aici, departe de lu#e* Nici +inutul acesta, nici altul din afara ,odrului de -ur nu #ai e cu# era pe 0re#ea tinere+ii lui ,eleborn* Totu$i= Taurelilo#ea%tu#bale#orna Tu#baletaurea Lo#eanor, iat! ce se spunea* S%au #ai sc6i#bat lucrurile, dar ace$tia sunt 'nc! ade0!ra+i, pe alocuri* 7 ,e 0rei s! 2ici; 'ntreb! Pippin* ,e e 'nc! ade0!rat; 7 -rborii $i en+ii, 2ise -rboreb!rbos* Eu 'nsu#i nu 'n+eleg tot ce se petrece, a$a c! n%a# cu# s!%+i eAplic +ie* Unii dintre noi #ai sunte# en+i ade0!ra+i, destul de sprinteni, 'n felul nostru, dar #ul+i au de0enit #olatici, 'ncop!cindu%se, cu# a+i 2ice 0oi, poate* ,ei #ai #ul+i arbori nu sunt dec"t arbori, bine'n+eles5 dar unii sunt a+ipi+i* -l+ii, tre4i%lu#ina+i, iar c"+i0a*** cu# s! 2ic*** p!i c"+i0a de0in en+i* -$a se petrec lucrurile* ,"nd unui arbore i se 'nt"#pl! una ca asta, descoperi c! unii au ini#! rea N%are nici o leg!tur! cu le#nul lor, nu asta a# 0rut s! spun* Pentru c! a# cunoscut c"te0a s!lcii b!tr"ne $i #iloase pe #alul Sc!ld!torii En+ilor care s%au pr!p!dit, 0ai, de#ult9 Erau destul de scorburoase, se pr!bu$eau aproape, dar bl"nde $i lini$tite ca frun2a crud!* -poi, sunt unii arbori, 'n 0!ile de la poalele #un+ilor, tari ca piatra, dar r!i din cap p"n!%n picioare* Lucrul acesta pare s! se ca# r!sp"ndeasc!* i #ai de#ult eAistau locuri foarte pri#e4dioase 'n +inut* -u r!#as $i%acu# c"te0a locuri tare 'ntunecate* 7 Precu# P!durea 8!tr"n!, din #ia2!noapte dep!rtat!; 'ntreb! )err?* 7 :ai, 0ai, ca# a$a ce0a, dar #ult #ai r!u* Nu #! 'ndoiesc c! la #ia2!noapte 2ac 'nc! u#bre din )arele &ntuneric $i c! s%au trans#is a#intiri ur"te* .ar pe t!r"#ul acesta eAist! ni$te genuni de unde 8e2na nu s%a ridicat niciodat!, iar arborii sunt #ai b!tr"ni ca #ine* Totu$i face# ce pute#* &i 'ndep!rt!# pe str!ini $i pe nes!bui+i5 pe l"ng! asta, ne g!ti# $i ne c!li#, d!# 'n0!+!tur!, ne pli#b!# $i pli0i#* Sunte# p!2itori de arbori* Pu+ini au #ai r!#as dintre noi* Se spune c! p!storii 'ncep s! se#ene cu oile $i oile, cu p!storii, dar asta 'ncetul cu 'ncetul5 $i nici unii, nici al+ii n%o duc prea #ult* &n ca2ul arborilor $i%al en+ilor, lucrurile sunt #ai degrab! s!0"r$ite* Ei '$i petrec secolele '#preun!* Pentru c! en+ii sunt #ai degrab! ca elfii= #ai pu+in interesa+i de ei 'n$i$i, dec"t oa#enii, $i #ai buni 'n a p!trunde lucrurile din afara lor* i totu$i, en+ii se apropie $i de oa#eni, fiind #ai sc6i#b!tori ca elfii $i #ai iu+i 'n a%$i 'nsu$i culoarea #ediului, ca s! 2ic a$a* Sau sunt #ai buni $i dec"t oa#enii, $i dec"t elfii, pentru c! sunt statornici $i g"ndurile lor adast! asupra lucrurilor #ai #ult! 0re#e* Parte din nea#ul #eu arat! acu# eAact ca arborii $i au ne0oie de ce0a #!re+, ca s!%i st"rneasc!5 $i nu 0orbesc dec"t pe $optite* .ar o parte din copacii #ei au

#!dularele 0ioaie $i #ul+i $tiu s! stea de 0orb! cu #ine* .e bun! sea#!, elfii sunt cei care au 'nceput s!%i tre2easc! pe arbori $i s!%i 'n0e+e s! cu0"nte2e 'n li#ba lor arboreasc!* i%au dorit totdeauna s! stea la taclale cu tot ce%i 'ncon4oar!, 0ec6ii elfi* .ar a 0enit )arele &ntuneric, iar ei au trecut )area sau au fugit 'n 0!i dep!rtate, s%au ascuns $i au ticluit balade despre 2ilele ce nu se 0or #ai 'ntoarce niciodat!* Niciodat!* :ai, 0ai9 .e%aici p"n! la )un+ii Lune era tot nu#ai p!dure, 'n 0re#uri de odinioar!* Iar ce 0ede+i nu era dec"t ,ap!tul de R!s!rit* ,e 0re#uri senine9 - fost un ti#p c"nd #! putea# pli#ba $i c"nta din 2ori p"n!%n sear! f!r! s! aud 2iulica 'ntreag! altce0a dec"t ecoul propriului #eu glas, printre colinele sun!toare* ,odrul era precu# Lot6lorien, nu#ai ce0a #ai des, #ai puternic, #ai t"n!r* i cu# #ai #irosea 0!2du6ul9 &#i petrecea# c"te o s!pt!#"n! 'ntreag! doar respir"nd* -rboreb!rbos r!#ase t!cut* )ergea #ai departe cu pa$i #ari, f!r! s! fac! totu$i nici cel #ai #ic 2go#ot cu picioarele lui uria$e* -poi 'ncepu din nou s! 'ng"ne, p"n! a4unse s! incante2e* &ncet%'ncet, 6obbi+ii '$i d!dur! sea#a c! incanta+ia le era adresat! lor= Pe lunci Tasarinaniene cu s!lcii, #! pli#ba# Pri#!0ara* -69 Pri0eli$ti, parfu# pri#!0!ratic din Nantasarion9 i 2icea# c!%i bine* /oin!rea# :ara prin p!duri de ul# 'n Ossiriand* -69 lu#ina $i #u2ica, :ara, de l"ng! apte R"uri, 'n Ossir9 i credea# c!%i gro2a0, Pe pla4ele din Neldoret6 0enii 'n Toa#n!* -69 -urul $i staco4iul $i%al frun2elor suspin, Toa#na, 'n Taurnaneldor9 )ai #ult dec"t #i%a$ fi dorit* Spre pinii de pe 'n!l+i#ile .ort6onionului suia# Iarna* -69 :"ntul $i albea+a $i crengile negre, 'n Iarn!, pe Orod%na%t6on9 <lasul #i se%n!l+a c"nt"nd 'n sl!0i* i%acu#, toate 2ac sub 0al de #are, )! #ai pli#b nu#ai 'n -#barona, 'n Taure#orna, 'n -ldalo#e, Pe propriu%#i t!r"#, 'n +inutul Fangorn, Unde r!d!cinile%s lungi, i ani 7 c"t! frun2! $i iarb!%s &n Taure#ornalo#e* &$i ter#in! c"ntul $i #erse 0oinice$te #ai departe5 nu se au2ea nici un sunet 'n toat! p!durea din 4ur, c"t putea cuprinde au2ul* >iua sc!p!ta $i asfin+itul se 'nge#!na cu trunc6iurile copacilor* P"n! la ur#!, 6obbi+ii 2!rir! ridic"ndu%se nedeslu$it dinaintea lor un p!#"nt po0"rnit $i 'ntunecat= a4unseser! la poalele #un+ilor $i%al plaiurilor 0er2i ale 'naltului )et6edras* Pe costi$!, 4una Sc!ld!toare a En+ilor, la i20oare, curgea s!rind din r!sputeri, alerg"nd din piatr!%n piatr!, ca s!%i 'nt"#pine* La dreapta p"r"ului se afla o pant! lin!, n!p!dit! de iarb! cenu$ie acu#, 'n lu#ina apusului* Nu cre$teau arbori pe%acolo, a$a c! se 0edea cerul5 stelele luceau de4a pe lacurile dintre nori* -rboreb!rbos o lu! 'n sus, pe po0"rni$, f!r! s! sl!beasc! pasul prea #ult* .eodat!, 6obbi+ii 2!rir! dinaintea lor o poian! #are* .e%o parte $i de alta, se 'n!l+au doi arbori falnici, ca ni$te st"lpi 0ii5 dar nu era nici o poart!, afar! de ra#urile lor care se petreceau 'nge#!nate* Pe #!sur! ce se apropia b!tr"nul ent, arborii '$i ridicau crengile $i tot frun2i$ul 'ncepea s! fo$neasc! $i s! sune* ,!ci erau arbori cu coroana 0e$nic 0erde $i%a0eau frun2e 'ntunecate $i lucioase, care luceau 'n b!taia

'n sc6i#b '$i 'ntindea #ult picioarele. ca soarele de 0ar! printr%o bolt! de frun2e fragede* Uit"ndu%se 'nd!r!t. cu capace grele* . puse strac6ina iar pe #as!* 7 Of9 suspin! el* /###. dar la poale fusese s!pat! o ni$! pu+in ad"nc!. cu #"inile . dac! s%ar t!l#!ci pe li#ba 0oastr!* &#i place* O s! st!# aici la noapte* &i a$e2! pe iarba dintre p"lcurile de arbori.easupra. 'ntr%un ba2in de piatr! de pe platoul dintre arbori. din piatr!. ca o perdea fin!. dar nici un scaun* . ca nu cu#0a licoarea s! #i se urce la cap $i s%ador#* La peretele din dreapta al ni$ei.in i20oarele de deasupra se re0!rsa un p"r"ia$ pe suprafa+a abrupt! a peretelui. do#oal!* /obbi+ii cre2ur! c! n%o s! #ai ter#ine* &ntr%un t"r2iu. dar c"t 'nsea#n! asta 'n #!surile din +inutul 0ostru. iar de%a lungul fiec!ruia se 2!rea c"te un p"lc de arbori care cre$teau $i ei 'n 'n!l+i#e. sunte# la poalele Ulti#ului )unte* O parte din nu#ele acestui loc ar putea fi Salai20oarelor. a0ea gustul celei din Sc!ld!toarea En+ilor."t despre -rboreb!rbos.asfin+itului* . peretele de st"nc! era po0"rnit. cu picioare scurte de 0reo dou!2eci $i ce0a de +oli. atunci c"nd #ergea. 'n auriu $i 'n ro$u ca ara#a. iar ei 'l ur#ar! spre #area bolt! de la intrare* /obbi+ii obser0ar! c!. acoperit cu un strat 'nalt de ota0! $i ferig!* -rboreb!rbos se l!s! 'nceti$or pe el Dabia de se 'ndoi un pic de #i4locE. 'n c!l!toria sa prin p!dure* 7 /##9 -# a4uns9 2ise -rboreb!rbos. era un pat uria$. 6u##. apoi 'ns! din ce 'n ce #ai intens. ca s! se fac! una cu Sc!ld!toarea En+ilor. pe care o b!user! la #arginea p!durii5 totu$i a0ea o aro#! sau o sa0oare pe care n%o puteau defini= abia de se si#+ea5 era un i2 de p!dure. se 'ntindea o suprafa+! neted! $i 'ntins!. ca s! fac! pa$i uria$i* &$i a$e2a #ai 'nt"i degetele #ari Dc!ci erau #ari. pe unul dintre po0"rni$uri. iar trunc6iurile p!reau coloane pl!#!dite din piatr! sc"nteietoare* 7 Ei. adus de departe de adierea r!coroas! a bri2ei de sear!* Si#+ir! b!utura #ai 'nt"i 'n degetele de la picioare5 sen2a+ia urc! 'ncet. s! se unduiasc! $i s! se 'ncre+easc!* . p"n! la ulti#ul firicel de p!r* &ntr%ade0!r. risipindu%se 'n stropi argintii. l!s"nd doar o c!rare #ai lat! pe #i4loc* . unul 'n auriu. dinaintea ni$ei cu bolt!* -pa se aduna iar. 'ncet 'n fiecare #!dular. p"n! c"nd conturul frun2elor de0eni lu#inos $i colorat 'n 0erde. acu# pute# sta #ai bine de 0orb!* Lua+i loc pe 4os. rup"nd lunga lui t!cere* :%a# purtat 0reo $apte2eci de #ii de pa$i en+e$ti. 6obbi+ii si#+ir! cu# 'ncepe s! le creasc! p!rul. 'n afar! de ra#urile care u#breau la cap!t tot p!#"ntul.incolo de ni$! era de4a destul de 'ntuneric* -rboreb!rbos ridic! dou! 0ase #ari $i le a$e2! pe #as!* P!reau u#plute cu ap!5 dar c"nd '$i puse #"inile deasupra lor.incolo de ei. -rboreb!rbos r!#ase sub ploaia de stropi a i20orului care se re0!rsa $i inspir! ad"nc5 apoi 'ncepu s! r"d! $i p!$i 'n!untru* -colo se afla o #as! #are. apoi '$i goli strac6ina dintr%o sorbire lung!. cu bolt! 7 singurul acoperi$ al s!lii. 0asele 'ncepur! pe dat! s! str!luceasc!. dou! #ai #ici 7 cu un lic6id* Licoarea era ca apa. pe #!sur! ce 'naintau 'n interior* La cap!tul dep!rtat. nu $tiu* Oricu#. eu a# s! #!%ntind. la 'nceput palid. acu@ pute# s! st!# iar de 0orb!. -rboreb!rbos descoperi una dintre ele $i u#plu cu polonicul trei str!c6ini 7 una foarte #are. p"n! se 'ntinse tot. ca du$u#eaua unei s!li #!re+e* Pe a#bele p!r+i se 'n!l+au ni$te pere+i la 0reo cinci2eci de picioare sau c6iar #ai #ult. 'n0ior"ndu%le pe #!sur! ce p!trundea 'n ele. entul abia dac! '$i 'ndoia genunc6ii. cel!lalt 'n 0erde%aprins5 a#estecul lu#in! ni$a. $i de acolo +"$nea $i se re0!rsa pe l"ng! c!rare. cu ade0!rat. el '$i sp!l! #ai 'nt"i picioarele 'n g!0anul de sub bolt!. 2ise -rboreb!rbos* 8ag sea#a c! 0! e sete* Poate sunte+i $i obosi+i* Ia be+i din asta* Se duse p"n! 'n fundul ni$ei $i%atunci 0!2ur! acolo #ai #ulte garafe de piatr!. $i foarte lateE 'naintea t!lpii* O clip!. 6obbi+ii 0!2ur! c! $i arborii din curte 'ncepuser! s! sclipeasc!.

'l 'ntreb! )err?* 7 /u##. iar -rboreb!rbos 'i oprea ades. la )inele )oriei $i la Lot6lorien $i <aladriel* 'i descusu 'ndelung despre .ar nu #! 'ndoiesc c! ur#a+i 0rerea lui <andalf* Se petrece ce0a foarte #are. colac peste pup!2!.a. 2ise -rboreb!rbos* /obbi+ii 'ncepur! s!%i istoriseasc! p!+aniile prin care trecuser! de c"nd p!r!siser! /obbitonul* Nu ur#ar! o ordine strict!.espicat!.!l!re+ii Negri. de$i de%atunci dru#urile noastre s%au desp!r+it* i sunt. la P!durea 8!tr"n! $i la To# 8o#badil. sau s!rea. $i orcii 'i ur#!resc. $i !sta a fost un #are dar pe care nu pot s!%l uit.ar #ai e Saru#an9 Saru#an e un 0ecin= n%a# cu# s!%l trec cu 0ederea* Socot . 0e$ti9 Nu #i%a+i spus tot.o#itat $i despre p!#"ntul acestuia* -4uns aici. 7 . iar <andalf 'i ia 'ntr%o c!l!torie #!rea+!. spune+i%#i $i 0oi po0estea 0oastr!5 dar f!r! grab!. 2ise -rboreb!rbos* Lucrurile astea 'i sup!r! #ai #ult pe elfi $i pe oa#eni* E treaba 0r!4itorilor5 pe ei 'i 2g"nd!re 0iitorul* Nu sunt trup $i suflet de partea cui0a. ca un tre#ur de frun2e 'n soare* )err? $i Pippin se a$e2ar! al!turi de el. 'n orice ca2. c"nd. se pare. 6u##9 f!cu -rboreb!rbos.ar tu 'n ce ape te scal2i.ar. a4unser! la b!t!lia dintre orci $i c!l!re+ii din Ro6an* )!i s! fie* -stea da. $i a# s! aflu despre ce e 0orba la ti#pul potri0it sau la ti#pul nepotri0it* Pe r!d!cina $i tulpina #ea. entsoa%e 8 +ntsoa%e7 se #inun! Pippin* -rat! la fel ca tine. pun"nd 'ntreb!ri. ent. nici pe departe* . erau l!#uri+i c! UgluC $i $lea6ta lui 0eniser! din Isengard $i c! 0orbeau de Saru#an ca de st!p"nul lor* 7 /###. 'n sf"r$it. nici #!car elfilor* Totu$i a# o sl!biciune #ai #are fa+! de elfi. <aladriel 'i ad!poste$te 'n . 6###*** p!i nu= acu# nu%#i prea #ai dau sea#a. 6###9 Eu nu #%a# sinc6isit niciodat! de )arile R!2boaie. dar. ni#!nui nu%i pas! de p!duri a$a cu# '#i pas! #ie. cu c6iu cu 0ai.!l!re+i Uita+i pe ur#ele lor. nu%i a$a. pri0ind 'n ta0anul unde p"lp"iau lu#ini. #%a# ostoit un ti#p* )ordorul e departe* . c!ci se 'ntrerupeau #ereu unul pe cel!lalt. 0"ntul bate spre R!s!rit $i s%ar putea ca de2n!de4dea s! pun! st!p"nire pe codri* Un ent b!tr"n nu poate face ni#ic s! opreasc! furtuna= trebuie s%o 'ndure sau s! crape* .sub cap. ies la i0eal! $i cei Nou! . dac!%n+elege+i ce 0reau s! 2ic= 'n 2ilele noastre. s! se%ntoarc! asupra c"te unui punct anterior. f!cu el iar sc"rbit. unele lucruri de partea c!rora nu sunt deloc5 sunt '#potri0a lor= !$tia*** burarum.aras <aladon. nu. 6##. '#i dau $i eu sea#a. spuse un lucru curios= 7 N%a+i 'nt"lnit pe%acolo nici un.ar. 2ise -rboreb!rbos pe g"nduri* . leg6e dup! leg6e. la Elrond $i :"lceaua . bine'n+eles.odrul &ntunecat. despre tot felul de fapte* Nu po#enir! deloc de Inel $i nici nu%i spuser! de ce plecaser! la dru# $i unde se duceau. a$a c! #!%ntreba# $i eu* -rboreb!rbos era totu$i gri4uliu 'n #od special cu ceea ce +inea de <andalf5 $i #ai ales de faptele lui Saru#an* /obbi+ilor le p!ru tare r!u c! $tiau prea pu+ine despre ei= doar o 0orb! de%a lui Sa# 'n leg!tur! cu ceea ce spusese <andalf la Sfat* . dec"t fa+! de ceilal+i. nu. orcii !$tia $i st!p"nii lor* Era# foarte nelini$tit pe 0re#ea c"nd u#bra do#nea 'n . -dic! nu en+i*** )ai bine 2is. e%o treab! ciudat!= r!sare din p!#"nt din iarb! 0erde un nea# ce nu%i trecut nic!ieri $i. pentru c! ni#eni nu e trup $i suflet de partea #ea.ar $tiu c! ele $i%ar fi dorit s! stea 'n +ara 0oastr!. pentru c! ei ne%au 0indecat de #u+enie cu #ult! 0re#e 'n ur#!. dup! ce s%a 'napoiat 'n )ordor. iar el nu le ceru deslu$iri* Era foarte gri4uliu la orice= la . 'n (ara Pustiet!+ii= se pare c! i%a ca# prins furtuna* Sper s! ias! bas#a curat!* 7 . pe perne de iarb!* 7 i%acu#.

drept 'n picioare. se 0ede #ereu un fu# care se ridic! din Isengard* 8leste#at s! fie. f!pturi pe care le cunoscuse# de c"nd erau nuci $i g6inde5 unii a0eau glasuri fru#oase. ad"nc. ce0a pri#e4dios* . ca s! a+"+e focurile din Ort6anc* &n 2ilele noastre. iar barba i se 2b"rli ca o #!tur!* 7 -# s! pun cap!t r!ului9 i2bucni el cu glas tun!tor* Iar 0oi o s! 0eni+i cu #ine9 Poate '#i da+i o #"n! de a4utor* &n felul acesta. la 6otare. care s%au pierdut acu# pentru totdeauna* i s%au irosit at"tea buturugi $i at"+ia rugi de #ure din cr"ngurile care r!sunau odinioar! de c"ntec9 -# fost nep!s!tor* -# l!sat s!%#i scape lucrurile de sub control* Trebuie s! pun cap!t r!ului* -rboreb!rbos se ridic! din pat.c! trebuie s! fac ce0a* )%a# g"ndit adesea. 'ntreb! Pippin* tii ce0a despre trecutul lui. descoperindu%#i tainele* El $i tic!lo$ii lui fac tot pr!p!dul !sta* Bos. c6iar dac!%l ur!sc* )! 'ntreb ce le%o fi f!cut* Or fi oa#eni pe care i%a dus la pieire. cu# 'i 2ic oa#enii din Ro6an* La%nceput.ine e Saru#an. nu f!cea nici un r!u 0ecinilor s!i* St!tea# $i eu de 0orb! cu el* &ntr%o 0re#e. Ăsta ar fi un r!u 'nfior!tor9 -rboreb!rbos bo#b!ni ce0a. pe #o#ent. a fost foarte lini$tit. cu r!d!cini $i crengi cu tot9 )ul+i dintre arborii aceia #i%au fost prieteni. 'n orice ca2. a$a. s! putre2easc! 7 pagube orce$ti5 dar pe cei #ai #ul+i 'i secer! $i%i car!. 7 Saru#an e un 0r!4itor. 0! 0e+i a4uta $i prietenii5 pentru c! Saru#an trebuie oprit.or!bii de peste )are5 dar dac%au fost adu$i de cor!bii. dec"t dac!%i sunt. nesting6eri+i* -bia 'ntr%un t"r2iu #i%a# dat sea#a c! Saru#an era de 0in! $i c! de #ult iscodise toate c!ile. asta nu #ai pot spune* 8!nuiesc c! Saru#an era socotit #are printre ei* . se pli#ba #ereu prin codrul #eu* Era politicos pe%atunci $i%#i cerea 0oie de fiecare dat! Dcel pu+in.!ci isengarde2ii !$tia sunt #ai tirani ca oa#enii tirani* Lucrul anu#e al relelor care%au intrat 'n )arele &ntuneric e c! nu pot suporta Soarele5 dar orcii lui Saru#an 'l suport!. $i i2bi cu pal#a 'n #as!* 8olurile cu lu#in! tres!rir! $i din ele +"$nir! dou! 4eturi 'nfl!c!rate* &n oc6i 'i sclipi o sc"nteie 0er2uie. a# 'nceput s! #!%ntreb cu# de%ndr!2nesc orcii s! treac! pe la #ine. c"nd #! 'nt"lneaE5 era #ereu gata s! #%asculte* I%a# spus o #ul+i#e de lucruri pe care nu le%ar fi descoperit singur5 dar nu #%a r!spl!tit la fel* Nu%#i a#intesc s!%#i fi spus 0reodat! ce0a* i s%a 'nc6is 'n sine din ce 'n ce #ai #ult5 c6ipul lui. r!spunse -rboreb!rbos* )ai #ult de%at"t nu%+i pot spune* Nu cunosc istoria 0r!4itorilor* -u ap!rut pri#a dat! dup! ce%au sosit )arile . dar fai#a lui a%nceput s! creasc!* Se 2ice c! a fost ales #ai%#arele Sfatului -lb5 !sta s%a do0edit a nu fi un lucru bun* )!%ntreb acu# dac! nu cu#0a Saru#an clocea $i pe 0re#ea aceea ce0a* .u c"t!0a 0re#e 'n ur#! 7 0oi a+i 2ice cu #ult! 0re#e 'n ur#! 7 s%a potolit cu 6oin!reala $i nu s%a #ai a#estecat 'n treburile oa#enilor $i%ale elfilor5 s%a statornicit la -ngrenost sau Isengard. prin p!dure. 'n ulti#a 0re#e. a$a cu# #i%l a#intesc 7 nu l%a# #ai 0!2ut de #ult! 0re#e 7 a de0enit ca o fereastr! 'ntr%un 2id de piatr! 7 fereastr! cu obloanele trase* .ar. subp!#"ntean* -poi 0orbi #ai departe= 7 La o 0re#e.red c! acu# '#i dau sea#a ce%are de g"nd* Unelte$te ca s! a4ung! o Putere* -re o #inte nu#ai #etal $i roti+e5 $i nu%i pas! de cre$terea lucrurilor. la ce%a$ putea face 'n leg!tur! cu Saru#an* 7 . doboar! arbori 7 copaci 'n toat! firea* Pe unii 'i taie $i%i las! a$a. de parc! ar fi rostit un bleste# en+esc. altfel $i Ro6anul $i <ondorul 0or fi '#pre4#uite de 0r!4#a$i* -cela$i dru# ne 0a purta spre Isengard9 . sau a a#estecat rasa orcilor cu cea o#eneasc!. de folos* i%acu# e li#pede c! e un tr!d!tor negru la suflet* S%a 'n6!itat cu nea#ul de2% gust!tor al orcilor* 8rrr. 6u###9 )ai r!u= le%a f!cut ce0a.

pe c"nd codrii erau nesf"r$i+i $i s!lbatici. dac! 0! place #ai #ult a$a* Iar dintre noi trei. continu! el. 2ise )err?* N%ai 0rea s! ne #ai po0este$ti sau s! ne c"n+i. 2ise -rboreb!rbos* N%a #urit ni#eni a$a.up! c"t0a ti#p. spre apus. $i Flandrif 7 ca s!%i nu#esc pe elfe$te5 pute+i s! le 2ice+i >ulufrun2! $i Pielescoar+!.e p!cat c%a# r!#as a$a pu+ini9 7 . pe 4u#!tate ador#it. 2ise el. Fangorn. trebuie s! sf"r$i# 0orba= #"ine a0e# de str"ns sfat $i%i #ult! treab! de f!cut5 s%ar putea s! porni# 'ntr%o c!l!torie* E o po0este ciudat! $i trist!. 2ise )err?* O s! face# ce pute#* 7 . ci doar pe scurt* i%apoi.a.!ci en+ilor le . aproape ca arborii. p"n! 'n . $i n%o s! #ai coboare* Totu$i nu 2ic c! n%a# putea s! ne al!tur!# acelor tineri pl!cu+i. cu# a+i 2ice 0oi* Unii s%au ra#olit de b!tr"ne+e. iar stropii de ap! care c!deau de pe el sclipeau ca ni$te sc"ntei ro$ii $i 0er2i* Se 'ntoarse. dup! o pau2!* &n tinere+ea lu#ii. 2ise Pippin* )i%a$ dori s! 0!d )"na -lb! 'nfr"nt!* )i%ar pl!cea s! fiu acolo. toat! 0ara. de la sine. 'ntorc"ndu%se spre 6obbi+i* Nu#ai trei dintre pri#ii en+i care u#blau prin p!dure 'nainte de c!derea )arelui &ntuneric= eu.redea# c! $tie toat! lu#ea* . se 'ntinse iar pe pat $i r!#ase t!cut* . au fost o#or"+i $i ni#ici+i* .u# de%au #urit toate. suspin"nd* . en+ii $i entsoa+ele lor 7 $i 0reau s! 0! spun c! eAistau $i entfete= a69 ce dr!g!la$e erau Fi#bret6il $i Fandli#b. ce trist. printre #estecenii pe care 'i iube$te cel #ai #ult. 0ai. $i Finglas.ar ini#ile noastre nu t"n4eau 'n acela$i fel= en+ii '$i d!ruiau iubirea lucrurilor pe care le 'nt"lneau 'n lu#e. cu duiu#ul.u# de 0%a+i '#pu+inat. la apus de Isengard* -colo a fost beleaua cea #ai #are* L%au r!nit orcii $i #ul+i dintre ai lui. c6iar dac! #are lucru n%o s! pot face5 n%a# s!%l uit niciodat! pe UgluC $i c!l!toria al!turi de el prin Ro6an* 7 8un9 8un9 f!cu -rboreb!rbos* .espre en+ii care%au pornit 'n c!utarea entsoa+elor lor au c"ntat $i elfii. pl!c"ndu%i rug!#intea* . 7 O. #! te# c! aceste c"nt!ri n%au trecut #un+ii. 7 8a da. suspin! el* Neca2ul e c! a# r!#as at"t de pu+ini. 6obbi+ii 'l au2ir! din nou bo#b!nind* P!rea c! nu#!r! pe degete* 7 Fangorn. cu iarba luncilor di#pre4ur p"n! la genunc6i* -coperit cu p!r frun2os* )ai de#ult. noi nu sunte# pripi+i* .ar #%a# ca# pripit $i #i%a# dat dru#ul la gur!* Nu trebuie s! fi# repe2i+i* )%a# 'nfierb"ntat* Trebuie s! g"ndesc la rece5 c!ci e #ult #ai si#plu s! strigi #ata2 dec"t s! faci ce0a* Porni cu pa$i #ari spre c!rare $i r!#ase o 0re#e sub ploaia i20orului* -poi i2bucni 'n r"s $i se scutur!. desigur5 iar #ul+i s%au 'ncop!cit* .o#itat. ad!ug! el. 2ise Pippin* . $i oa#enii. cea cu pasul u$or. di#preun! cu tur#ele sale de arbori.e%un nu#!r 'nsp!i#"nt!tor de ani nu #ai a0e# ent#l!di+e 7 copii. din . 'ntreb! Pippin* -u #urit a$a. o dat! ce%a+i tr!it at"ta a#ar de 0re#e 'n +ara asta. >ulufrun2! $i Pielescoar+! nu prea pot s! fac! #are lucru 'n treaba asta* >ulufrun2! a%nceput s! l"nce2easc!. ne%a# pierdut entsoa+ele* 7 :ai. Finglas. 0ai. ca s! 2ic a$a5 'i prie$te s! stea singur. se scula iarna5 dar 'n ulti#a 0re#e #o+!ie tot ti#pul $i nici #!car atunci nu #ai poate #erge #ult* Pielescoar+! s!l!$luia pe po0"rni$urile #untelui. dac! a$ fi 'n stare s!%i fac s! 'n+eleag! ne0oia5 dac%a$ putea s!%i tre2esc 7 $ti+i.7 :o# 0eni cu tine cu drag! ini#!. cu# 2ice+i 0oi* ti+i. ba da. pe 0re#ea tinere+ilor noastre9 7 se pli#bau $i%$i 0edeau de cas! '#preun!* . 2ise -rboreb!rbos.urcat 'n locuri #ai 'nalte.ar nu pot s! 0! spun tot. nu. Fladrif. 'n 0re#e ce entsoa+ele se g"ndeau la altce0a* . 7 N%au murit2 eAcla#! -rboreb!rbos* -# 2is eu c%au murit7 -# 2is c! le%a# pierdut* Le%a# pierdut $i nu le #ai pute# g!si.odrul &ntunecat p"n!%n <ondor* -sta nu se uit! a$a u$or* 7 P!i.

o tain! din ini#a p!durii* . era de#ult. entsoa+ele au trecut R"ul cel )are $i $i%au f!cut alte gr!dini $i $i%au arat alte ogoare $i le%a# 0!2ut #ai rar* . ca #erele ro$ii* . nu le%a# g!sit* )are era 4alea noastr!9 Totu$i.!utarea En+ilor $i unele dintre ele%au a4uns $i la urec6ile oa#enilor* . pri#!0ara.u toate acestea. a$a c! ne%a# 'ntors* -ni la r"nd dup! aceea a# ie$it c"nd $i c"nd. $i #"ncau doar fructele pe care arborii le l!sau s! cad! 'n calea lor. $i ele* i s%ar putea ca 0re#ea aceea s! nu fie departe* . s! le c!ut!#5 a# b!tut p!#"ntul 'n lung $i%n lat $i le%a# strigat pe nu#ele lor fru#oase* . un p!#"nt unde s! locui# $i s! fi# ferici+i '#preun!* . nu era un c"nt en+esc. en+ii. iar b!rbile ne%au crescut $i ne%au albit* Elfii%au ticluit #ulte c"nt!ri despre . a$a 'l 'n+eleg eu* Se c"nta de%a lungul R"ului cel )are* 8!ga+i de sea#!. p!#"nturile entsoa+elor au 'nflorit #ai bogat. ci doar s! le fac! s! le%asculte $i s! li se supun!* Entsoa+ele le porunceau s! creasc! $i s!%$i poarte frun2i$ul $i fructele dup! 0oia lor5 c!ci ele iubeau buna r"nduial!. pe c"nd gr!dinile entsoa+elor sunt pustii5 oa#enii le nu#esc acu# P!#"nturile )aronii* &#i a#intesc. se pare.ar oc6ii le r!#!seser! la fel cu ai no$tri* -# trecut -nduinul $i%a# a4uns la p!#"nturile lor5 dar a# g!sit un pustiu= totul era p"r4olit $i scos din r!d!cini. c"nd s%a iscat &ntunericul la )ia2!noapte. e gata s! pustiasc! toate p!durile* Era un c"nt elfesc care po0estea despre asta. sau. ca gr"ul copt. iar 0ara pentru ierburile 0er2i de leac.ar pe unde%a# u#blat.ar ne e scris c! lucrul acesta se 0a i2b"ndi doar atunci c"nd 0o# pierde tot ce%a0e# acu#.u$#anul.ar noi. au2ea# c6e#area p!durii s!lbatice. al+ii c! spre #ia2!2i* . cu#0a. pe poteci5 pri#eau 'n0!+!tur! de la elfi $i 0orbeau cu copacii* Pe c"nd g"ndul entsoa+elor 2bura #ai degrab! la po#i$ori $i la poienele sc!ldate 'n soare de la poalele p!durilor5 a0eau oc6i pentru poru#ba din 6!+i$uri.ar. pleca# dup! ele tot #ai rar $i nu ne #ai a0"nta# at"t de departe* i%acu#. de$i nu prea se#!na cu entfetele de alt!dat!* .!ci entsoa+ele erau coc"r4ate $i 'nnegrite de trud!5 p!rul Ie era decolorat de soare. 6oin!rea# $i nu ne ducea# 'n gr!dini dec"t din c"nd 'n c"nd* -poi. a$a cu# '#i ap!ruse la ulti#a noastr! 'nt"lnire.up! ce &ntunericul a fost ni#icit.pl!ceau copacii #!re+i. pentru b!ltin! $i spicul copt al ierbii de pe c"#piile 'nto#nate* Nu%$i doreau s! stea de 0orb! cu toate acestea. iar c"#piile lor erau pline de spice* )ul+i oa#eni au 'n0!+at #e$te$ugul de la ele $i le%au sl!0it cu# nu se poate #ai tare5 iar noi nu era# pentru ei dec"t o legend!.ar noi n%a# f!cut nici un c"nt.ar 'l $ti# pe dinafar! $i 'l 'ng"n!# c"teodat!* Iat! cu# sun! pe li#ba 0oastr!= Entul= . pe #!sur! ce trecea 0re#ea. bel$ugul $i pacea D'n+eleg"nd prin aceasta c! lucrurile trebuiau s! r!#"n! acolo unde le a$e2aser! eleE* -$a c! entsoa+ele%$i f!ceau gr!dini ca s! locuiasc! 'n ele* . codrii s!lbatici $i po0"rni$urile colinelor 'nalte5 beau apa p"raielor de #unte. $i noi. iat!%ne tot aici. pentru floarea de #!r p!dure+ $i de cire$ s!lbatic. al+ii c%au luat%o spre soare%apune5 unii c! spre soare%r!sare. cu# #%a cuprins dorin+a s%o 'nt"lnesc iar pe Fi#bret6il* Tare fru#oas! era. dac! Sauron cel din 0ec6i#e a distrus gr!dinile.!ci. entsoa+ele nu #ai sunt pentru noi dec"t a#intire. #ul+u#indu%ne s! le rosti# nu#ele fru#oase c"nd ne g"ndea# la ele* -0e# 'ncredin+area c! le 0o# 'nt"lni 'n ti#puri ce%au s! 0ie $i poate% o s! afl!#. cel pu+in. ast!2i . c!ci trecuse r!2boiul pe%acolo* Iar entsoa+ele disp!ruser!* )ult le%a# strigat $i #ult le%a# c!utat5 $i i%a# 'ntrebat pe to+i cei pe care i%a# 'nt"lnit pe ce dru# plecaser! entsoa+ele* Unii spuneau c! nu le 0!2user! niciodat!. pe 0re#ea r!2boiului dintre Sauron $i Oa#enii )!rii. c!ci atunci ar fi fost foarte lung* . $i obra4ii.

"nd aerul e%n#ires#at de ploaie $i de Soare.. -ici ad!st $i nu #!%ntorc. . e pe elfe$te 7 0esel. iubito9 (inuturi ca acestea nu%s* Entsoa+a= . ."nd 0ara arde%n fruct pe ra# $i #ura%i iar 'n p"rg. de%ar a0ea ce0a #ai #ult ti#p* -cu# 'ns! a# s! #! ridic $i%a# s! trag un pui de so#n* :oi unde 0re+i s! sta+i 'n picioare. &#preun! la dru#."nd pasu%i lung $i sorbi 'n piept a #un+ilor r!coare."nd fagu%i 0erde%n -pril $i creanga de se0!%i plin!."nd 'n li0e2i se%aprind 'n flori ninsorile t"r2ii."nd arbori se pr!0ale $i noaptea f!r! stea soarbe lu#ina . cu 0orbe pripite. ."nd 0ine :ara peste fire 'n aurul de%a#ia2!. c!ci 6olda #ea%i splendoare* Entul= . ."nd 'n -pril firul de gr"u r!sare pe c"#pii. 'n ceea ce%i pri0e$te. . iar 0"ntu%i Ia -pus. Sub poala frun2ei picotind copacii lin 0isea2!5 . sub ropot de ploaie a#ar!9 -#"ndoi= &#preun! porni%0o# la dru# c!tre dep!rtatul Soare%-pune i ini#ile noastre ti6na afla%0or pe%un t!r"# din larga lu#e* -rboreb!rbos '$i ter#in! c"ntarea* 7 -$a sun!. -# s! te caut. ."nd soarele se 4oac!%n r"u $i 0"ntul fruntea +i%alin!. . s! fiu cu tine iar!. Sub Soarele de%aici ad!st* .!ci plaiuri ca acestea nu%s* Entul= . f!r! cusur* . pielea%i tuci $i rodu%i dus la t"rg. a# s! te%a$tept."nd 0"ntu%i 'n cu#plitul R!s!rit. $i%i gata% ntr%o clipit!* Ni#ic de 2is."nd bol+ile sunt 0er2i $i reci $i 0"ntu%i la apus * &ntoarce%te.ar en+ii ar putea spune #ult #ai #ulte. &ntoarce%te $i spune%#i c! +ara #ea%i splendoare* Entsoa+a= . 2ise el* 8ine'n+eles. ."nd ur"ciunea Iernii ucide p!durea $i colina . iar truda $i lu#ina pier. apoi 'n ploaie%a#ar!."nd spicu%i aur. a# s! te c6e#5 s! fiu cu tine iar!9 Entsoa+a= . -# s! te caut. #!ru%i greu."nd ra#ul gol se fr"nge."nd e iarn! $i c"ntul s%a dus $i%i be2n! ca%n ung6er."nd #ierea se re0ars!.

#ai #ari $i #ai de$i dec"t 0!2user! 0reodat! 6obbi+ii* O clip!. bum. a$a o fi9 /##9 /u#9 Uitase#* . #ai bogat. un 2b"rn"it sau un tre#ur sonor ce p!rea s! ias! din p!#"nt sau din crengile de deasupra lor. c"nd 'i 0!2u* -+i dor#it. dar se l!sase p!guba$ ca# c"nd era pe la trei #ii 7 c"nd -rboreb!rbos o lu! #ai u$or* 8rusc. sub u#brar. adic! parc! #ai s!+ios $i #ai 6r!nitor* &n 0re#e ce 6obbi+ii st!teau pe #arginea culcu$ului b"nd $i ciugulind f!r"#i+e de pr!4iturele elfe$ti D#ai #ult pentru c! #"ncatul f!cea parte dintr%o gustare fireasc!.i0anul Ent. apoi '$i duse #"inile 'ndoite p"lnie la gur! $i 'ncepu s! sufle. adic! la R"pa 8leste#at!. c"nd ne e so#n. cu# st!# acu#* 7 I%au2i9 S! stai culcat c"nd dor#i9 se #inun! -rboreb!rbos* )! rog. sc6i#b"nd tonul $i rit#ul din c"nd 'n c"nd* Li se p!rea uneori c! aud un r!spuns. $i tot a$a. bum. tara bum. en+e$ti3."ntarea asta de de#ult #%a purtat 'n 0re#uri de alt!dat!* -# a0ut si#+!#"ntul c! sunte+i ent#l!di+e. a#estecat! cu ferig!* Era proasp!t!. 2ise )err?* E bine%a$a. iar sc"nteierea arborilor se stinse5 dar 'l 0edeau pe b!tr"nul -rboreb!rbos afar!.i0anul Ent* Le turn! dou! str!c6ini pline dintr%o garaf! de piatr!. $i i se prelingea 'n #ii $i #ii de stropi p"n! la picioare* Sub ropotul acela cristalin. la fel ca%n 2iua dinainte* La ie$irea din ograd!. c6iar a$a* P!i. c"nt"nd 'ncet 'n en+e$te sau 'n elfe$te sau 'n cine $tie ce alt! li#b! ciudat!* 7 i pe unde 0ine . -rboreb!rbos se ab!tu u$or de la coline $i se afund! 'n cr"ng. noi ne%ntinde#.ur"nd.ar a# i2butit s!%i con0ing pe #ul+i s! 0in!* O s! ne str"nge# acolo unde obi$nuia# $i #ai de#ult s%o face#. rumbum. r!sucindu%se spre ei* P!i. nu e un loc. dar nu pentru #ult! 0re#e* -rboreb!rbos nu 0orbea cu ei* &ng"na ad"nc $i g"nditor. dac! nu cu#0a c6iar din trunc6iurile copacilor5 dar -rboreb!rbos nu se oprea $i nu pri0ea dec"t 'nainte* )erseser! #ult! 0re#e 7 Pippin se str!duise s! +in! socoteala 1pa$ilor #ari. a c6e#are* P!durea r!sun! ad"nc . '$i lu! Pippin ini#a%n din+i* 7 /!. si#+ir! o g"tuial!. cu# 'i 2ic oa#enii* E unde0a departe. repet! -rboreb!rbos. -rboreb!rbos st!tea 'n picioare $i se uita la cer. dar )err? $i Pippin nu deslu$ir! nici un cu0"nt5 suna ca# a$a= bum. iar #ai departe pini c!+!r!tori. pe frunte. cald! $i #irosea dulce* Lu#ina sc!p!t!. atunci 'ntinde+i%0! 'n culcu$* Eu a# s! stau 'n ploaie* Noapte bun!* )err? $i Pippin se c!+!rar! 'n culcu$ $i se g6e#uir! pe ota0a #oale. 'ntuneca+i* . se 2!reau p"lcuri de #esteceni $i de scoru$i. st"nd neclintit. tara bum bum. )err? $i Pippin9 tun! el. ca dintr%un corn. pe rari$tea de la poalele po0"rni$urilor abrupte* )ai sus. dec"t pentru c! le%ar fi fost foa#eE. dar c"nd cei doi intrar! 'n g!0anul de sub bolt! s! se scalde.i0anul !sta Ent. o lu! la dreapta.e obicei. burar. p!$i peste p"r"u $i porni cu pa$i #ari spre #ia2!2i. pe 6obbi+i 'i fur! so#nul* Se tre2ir! sub ra2ele reci ale soarelui care poleiau ograda i#ens! $i du$u#eaua ni$ei* Un 0"nt ne'nduplecat de la r!s!rit 2dren+uia norii pe cer* -rboreb!rbos nu se 0edea prin prea4#!. nu glu#!* Eu a# str!b!tut de4a sute de pa$i #ari pe 2iua de a2i* /ai s! be# ce0a $i s! porni# apoi spre . bum. alta dec"t cea de cu sear!* Nici licoarea nu #ai a0ea acela$i gust* Era #ai p!#"ntesc. 'l au2ir! 'ng"n"nd $i c"nt"nd pe c!rarea dintre arbori* 7 O6o%6oo9 8un! di#inea+a. cu bra+ele ridicate deasupra capului* Stelele sclipitoare str!pungeau bolta $i lu#inau re0!rsarea de ap! care 'i $iroia pe degete. la fel ca atunci c"nd se 'ncu#etaser! 'nt"i 'n codrul Fangorn. . pornir! la dru#* -rboreb!rbos 'i c!r! pe 6obbi+i 'n bra+e. acolo unde copacii erau #ai falnici. se opri $i%i l!s! 4os pe 6obbi+i. e o adunare de En+i care nu prea se #ai +ine 'n 2ilele noastre* . spre #ia% 2!2i* Trebuie s%a4unge# p"n!%n a#ia2!* Nu peste #ult.7 .

cu frun2i$ul 0e$nic 0erde 7 copaci cu# nu #ai 0!2user! 6obbi+ii p"n! atunci5 ra#urile cre$teau direct din r!d!cini. pe unde se 0edea o c!r!ruie b!t!torit! care cobora brusc pe un po0"rni$ lung $i abrupt* /obbi+ii 0!2ur! cu# p!trund 'ntr%o 0"lcea ca un cerc. cu scoru$ul $i cu teiul* . str!4uit! pe #argini de gardul 0iu cu frun2ele 0e$nic 0er2i. cenu$ii. gale$!. a4unser! p"n! la ur#! la un 2id de nep!truns de copaci 'ntuneca+i.u toate c! la 'nceput nu putea s! prind! nici un cu0"nt $i nici s! 'n+eleag! ce0a 7 socoti c! era 'n ent! 7 lui Pippin 'i pl!cu foarte #ult sunetul acela5 dar 'ncet%'ncet 'ncepu s! se foiasc!* . 'nclin"ndu%$i u$or capetele. precu# $i aceea$i sclipire 0er2uie* &ndat! ce se str"nser! cu to+ii 'ntr%un cerc larg. c"nd suitor. 'ns! aceea$i fa+! g"nditoare. 'ncepu un sfat ciudat $i de ne'n+eles* En+ii se pornir! s! #ur#ure #olco#= intrau pe r"nd 'n ton. cu degetele de la #"ini r!$c6irate $i cu picioarele scurte* -l+ii a#inteau de frasin= 'nal+i. 6obbi+ii '$i d!dur! sea#a c! erau de acela$i nea# $i a0eau aceia$i oc6i cu to+ii 7 nu la fel de b!tr"ni $i de ad"nci ca ai lui -rboreb!rbos. spre surprinderea lor. ca al ilicelui. foarte larg! $i ad"nc!. p"n! a4unser! s! incante2e cu to+ii 'ntr%un rit# prelung.ar #ai erau $i de alte feluri* Unii se#!nau cu castanii 7 en+i cu pielea cafenie. precu# arborii de arbori. dar 6ot!r"t!. de un ste4ar sau de un brad* .e departe se au2i. fiecare de un alt soi. 'ndreptate 'n sus. -rboreb!rbos. 'n 4urul lui . precu# arborii 0oinici din 0ec6i#e Dde$i nici unul nu p!rea at"t de b!tr"n ca -rboreb!rbosE5 #ai erau en+i 'nal+i $i puternici. 'ntunecate* &n!untru era tot c!ptu$it cu iarb! $i. pri0indu%i lung $i intens pe str!inii din fa+a lor. '#podobite cu frun2i$ des $i 'ntunecat. c"nd en+ii se str"nser! cu to+ii 'n 4urul lui -rboreb!rbos. cu# s%ar deosebi un copac t"n!r de unul b!tr"n sau un #esteac!n fa+! de un fag. nu era deloc a$a* En+ii erau la fel de feluri+i.ar. 'n func+ie de locul unde se aflau. pline de boboci str!lucitori de culoarea #!slinei* -rboreb!rbos o lu! la st"nga $i ocoli gardul acela 0iu uria$. cu barb!. din toate direc+iile. aproape ca o strac6in!. nu #ai era nici un copac* Se #ai 0edeau dou! c!r!ri. c"nd #ai 'ncet.up! #ai #ult! 0re#e D$i c"ntul nu d!dea se#ne c! s%ar ter#inaE se tre2i 'ntreb"ndu%se dac! or fi reu$it s!%$i spun! . a culorilor. c"nd cobor"tor. 'n afar! de trei #esteceni argintii foarte 'nal+i $i fru#o$i din #i4locul 0"lcelei. apoi. ca arboretul dintr%o planta+ie5 dar nici ur#! de tineret en+esc. drep+i. din c"+i0a pa$i.7 huum. pentru un oc6i str!inE5 dar. a 'n!l+i#ii $i a lungi#ii bra+elor $i picioarelor lor5 precu# $i de aceea a nu#!rului degetelor de la picioare $i de la #"ini Dde la trei p"n! la nou!E* . una dinspre r!s!rit. huuum 8 ca un ecou* .ună diminea%a2 a0"nd 'n 0edere faptul c! enta era o li#b! care nu se pripea . c"nd #ai tare. huuuum de r!spuns* -poi. a$a cu# un 6obbit sea#!n! cu altul D'n orice ca2. acela$i huum. noduro$i. $i%a0eau o #ul+i#e de crengi +epene. de l!stari* Pe fundul 'n0er2it al 0"lcelei se aflau de4a peste dou!2eci $i se apropiau 'nc! pe%at"+ia* La 'nceput. cu #!dularele curate $i pielea 'ntins!. a4ung"nd c6iar la ade0!rate tunete* . cealalt! dinspre apus* Sosiser! de4a o #ul+i#e de en+i5 iar al+ii coborau pe celelalte poteci* Unii 0eneau 'n ur#a lui -rboreb!rbos* )err? $i Pippin se a$teptau s! 0ad! f!pturi ase#!n!toare prietenului lor. -rboreb!rbos 'i coco+! pe )err? $i pe Pippin pe u#eri $i%o lu! iar la pas. fiecare dup! cu# crescuse sau dup! 0"rsta pe care o a0ea. cu #esteac!nul. a4unse la un tunel str"#t. Pippin $i )err? fur! ui#i+i #ai ales de #ul+i#ea for#elor."+i0a en+i erau b!tr"ni. oprindu%se din loc 'n loc s!%$i tri#it! c6e#area de buciu#* ."+i0a p!reau nea#uri cu -rboreb!rbos $i se#!nau a fag sau a ste4ar* .e fiecare dat! i se r!spundea tot #ai aproape* -stfel. #ur#ur"nd cu glasurile lor #olco#e $i #elodioase. cu #ulte degete la #"ini $i cu picioare lungi* )ai erau unii care se#!nau cu bradul Dcei #ai 'nal+i dintre eiE.

ar piscul acela s%ar putea s! fie )et6edras. cred c-ar putea fi st"rni+i* Iar dac! s%ar 'nt"#pla una ca asta.i0anului Ent.i0anul cu ade0!rat* O s! 0in eu la 0oi. se plecar! p"n! Ia p!#"nt* Ispra0a asta p!ru s!%i 0eseleasc! foarte #ult pe en+i.ei doi o pornir! pe #arginea 0"lcelei #ari. curat! $i . 'ntreb! Pippin* )!%ntreb ce le%ar putea face en+ii celor de%acolo* 7 i eu #! 'ntreb.red c! Isengardul e ca un rotocol de st"nci sau de dealuri. cresc!tor $i descresc!tor. pentru un . au 'ncu0iin+at s! #ai fie scris un 0ers* N% a# trecut 'nc! #ai departe. fa+! de cea a unui taur la atac5 iar sc6i#barea poate a0ea loc c"t ai 2ice pe$te* )!%ntreb dac! -rboreb!rbos o s!%i poat! st"rni* Sunt sigur c! asta 'ncearc!* Nu#ai c! nu le prea arde de%a$a ce0a* tii bine cu# s%a #ai pornit $i el asear!. iar dac!%#i a#intesc eu bine. a$a 'n0eselitori cu# par* -i 2ice c! sunt #olco#i. dalb $i ascu+it. dar nu%i o treab! care s! dure2e #ult.3 se 'ntreb! el 'n g"nd. 'n st"nga piscului. s! 0! 2ic cu# stau lucrurile* &i l!s! 4os pe 6obbi+i* &nainte s! se dep!rte2e. #ai sus de ulti#ul p"lc de bra2i. 'n 2are. eu unul nu #i%a$ dori s! fiu de partea ad0ers!* 7 . iar 'n #i4loc e o insul! sau un st"lp de piatr!. 2ise Pippin* 7 Nu prea $tiu unde sunte#. c!tre #ia2!2i. dac! 0re+i s! 0! 'n0iora+i ni+el. pe #alul de la #ia2!noapte* )ai a0e# c"te ce0a de spus. e foarte plictisitor s!%ascul+i o li#b! pe care n%o 'n+elegi* -# s! 0! las 4os* :%a# rostit nu#ele 'n fa+a . pe sub poalele arborilor cu frun2e 0e$nic 0er2i 7 ce pl!cut era s! si#+i iar r!coarea ierbii la picioare $i s! te bucuri de ea. 4udec"nd dup! #ur#urul lor $i dup! sclipirea care li se i0ise 'n pri0iri5 dar '$i 0!2ur! iute #ai departe de treab!* )err? $i Pippin urcar! pe dru#eagul dinspre apus $i se uitar! printr%o sp!rtur! din gardul 0iu* . nu%#i 0ine%a crede c! sunt a$a de buni $i nici. ai dreptate. porneau po0"rni$uri '#p!durite $i dincolo de ele. 6ei9 Pippin9 f!cu el $i to+i ceilal+i en+i se oprir! din c"ntat* Tare #ai sunte+i pripi+i9 Era s! uit9 i.niciodat!5 iar dac! -rboreb!rbos a0ea de g"nd s! #ai fac! $i apelul. un defileu de la cap!tul #un+ilor* Pese#ne c! unde0a dincolo de crestele acelea 'nalte* Parc! se 0ede un fu# sau o cea+! acolo. apoi c!sc!* Lui -rboreb!rbos nu%i sc!p! acest lucru* 7 /##.i0an Ent* Tu cu )err? 0! pute+i pli#ba prin 0"lcea. dac! 0! place* E un pu+ cu ap! bun!. 2ise )err?* . 0!2ur! p!durea pr!0!lit! 'n dep!rt!ri cenu$ii* -colo. cu# s!% +i spun. piscul unui #unte #!re+* &n st"nga lor. 'nainte s! 'nceap! .u# s%o fi spun"nd da $i nu 'n ent!. 'n concla0ul lor* Soarele se 'n!l+ase 'ndea4uns. ciuda+i $i r!bd!tori.a. f!cu Pippin* tiu la ce te referi* E precu# i#aginea unei 0aci b!tr"ne care st! $i ru#eg! agale. 0%au pri0it $i% au 0!2ut c! nu sunte+i orci* . 2ise )err?* . 6a. f!r! grab! 7 $i cobor"r! apoi spre $u0oiul de ap!* 8!ur! c"te%o du$c! rece.e ase#enea. 1. ce 2ici. iar )err? socoti c%ar fi o p"lp"ire a c"#piilor din Ro6an* 7 )!%ntreb unde%o fi Isengardul. 'n!untrul c!ruia se afl! un loc 'ntins. lucea ce0a palid $i 0er2ui.u# arat! Isengardul. ca apoi s%o lase #ai #oale* /obbi+ii se 'ntoarser!* <lasurile en+ilor se unduiau la fel. se 'n!l+a. ca s! pri0easc! acu# peste gardul 0iu= aurea 0"rfurile #estecenilor $i 'ng!lbenea cu o lu#in! rece por+iunea de #ia2!noapte a 0"lcelei* -colo se 2!rea o f"nt"ni+! sc"nteietoare* . 7 . nu#it! Ort6anc* -colo are Saru#an un turn* &n 2idul din 4ur eAist! cel pu+in o poart! pe unde trece un p"r"u care 0ine din #un+i $i str!bate defileul din Ro6an* Nu%i 0!d pe en+i atac"nd 'ntr%un astfel de loc* &ns! eu a# un si#+!#"nt ciudat 'n ceea ce%i pri0e$te= 'ntr%un fel.e la bu2a 0"lcelei. aproape tri$ti5 $i totu$i. colea. inelul isengarde2 se afl! 'ntr%un fel de furc!. atunci c"te 2ile 0a dura doar s! le incante2e tuturor nu#ele.

ceilal+i* Eu 2ic c! o s! 0! 'n+elege+i bine* La re0edere* -rboreb!rbos se 'ntoarse $i plec!* 8regalad r!#ase ne#i$cat un ti#p. curio$i s! 0ad! pri#ele se#ne de 1pripeal!3* Era 'nalt $i p!rea s! fac! parte dintre en+ii #ai tineri5 a0ea bra+ele $i picioarele acoperite cu o piele neted! $i lucioas!. cu totul altfel de ceea ce 0!2user! p"n! atunci* &i n!p!di deodat! un dor sf"$ietor s!%$i 0ad! $i s!%$i aud! prietenii. prieteni. beau repede $i plec.e% abia dup! aceea 0o# 6ot!r' ce%a0e# de f!cut* .i0anul acesta* . #ai a0e# de stat ce0a 0re#e pe%aici5 ca# dou! 2ile. 6u##. r"dea c"nd au2ea un 2go#ot sau o $oapt! prin copaci* . 2ise el* :%a+i ca# plictisit. #ai ales pe Frodo. se oprea o clip! cu bra+ele 'ntinse $i c"nta. pe c"nd eu era# ent#l!di+!. ce%ar fi s! face# o pli#bare. 6##.e c"te ori 'nt"lneau c"te un scoru$. ca 'n orice s!la$ en+esc. 'n ti#p ce 'ntunericul cuprindea p!durea* Nu departe. s! #"ng"ie cu pri0irea petele l!sate de ra2ele soarelui pe iarb! $i u#brele norilor c!l!tori pe deasupra 0"lcelei* En+ii continuau s! #ur#ure* P!rea c! se aflau pe un t!r"# foarte dep!rtat $i straniu. printr%o idee #ai 'nalt! $i #ai 0ioaie. 'n propria lor li#b!5 aflar! astfel c! apar+inea nea#ului lui Pielescoar+! $i c! +inutul 'n care locuiser! fusese pustiit* Lucru care li se p!ru de a4uns 6obbi+ilor ca s!%$i eAplice 1pripeala3 lui.i0an* /##. 2ise el* )! nu#esc 8regalad. scoru$i ce prinseser! r!d!cini cu #ul+i. glasurile en+ilor 'ncetar!5 $i. adic!. a$a c! nu e ne0oie s! #ai 0in! la . era $i ap! 7 un p"r"u care i20ora susur"nd din #al* :orbir! o 0re#e. a$e2at pe o pa4i$te de sub un #al 'n0er2it* . 8"rn!2or* 8ine'n+eles 'ns! c! nu%i dec"t o porecl!* -$a #% au bote2at 'n clipa 'n care i%a# r!spuns da unui ent #ai 'n 0"rst!. iat!%#!%s.ar s! $ti+i c! en+ii 0or lua repede o 6ot!r"re* )ai #ult +in ar!tarea $i deslu$irea pricinilor asupra c!rora trebuie s! se l!#ureasc!* Totu$i de ce s! 0! #int. pe li#ba 0oastr!. #ul+i ani 'n ur#!.p!trun2!toare. dup! c"t socot* -$a c! 0%a# adus un to0ar!$* -re un s!la$ en+esc prin prea4#!. 'l c6ea#! 8regalad. era #ai sub+ire $i #ai li#pede dec"t al lui -rboreb!rbos* 7 /a. pe li#ba noastr!* >ice c! s%a 6ot!r"t de4a. care nu era altce0a dec"t un pietroi n!p!dit de #u$c6i.e$i a0ea un glas ad"nc. bu2ele ro$cate $i p!rul cenu$iu%0er2ui* Se putea apleca $i se leg!na ca un arbore #l!dios 'n b!taia 0"ntului* &ntr%un t"r2iu. c!ci 8"rn!2or r"dea ades* R"dea c"nd d!deau de c"te un p"r"ia$ sau de un i20or= atunci se oprea. 2ise 8regalad 'nceti$or $i trist.ar 8regalad era al!turi de ei $i le 0orbea $optit. 'i duse 'n l!ca$ul lui en+esc. $i se a$e2ar! pe un bolo0an acoperit cu #u$c6i. c"te unul se desprindea. fa+! de noi. precu# $i celor pe la care n%a# putut trece 'nainte de .i0anul Ent5 dar acu# p!reau #ai ad"nci $i #ai nelini$tite $i. 6obbi+ii 'l 2!rir! pe -rboreb!rbos 0enind spre ei.ar #! te# c! nu%i ca2ul s! fi+i at"t de ner!bd!tori* -# ter#inat pri#a parte a 'ntrunirii5 'ns! #ai trebuie s! eAplic lucrurile $i celor care locuiesc departe de Isengard. '#preun! cu unul dintre to0ar!$ii s!i* 7 /ra#. cercet"ndu%i cu gri4! pe cei doi 6obbi+i5 iar ei 'l pri0ir!. pe Sa# $i pe Pas )are* &ntr%un t"r2iu. )uri+i de ner!bdare* . iar celelalte 'ncetau* . 'n . ridic"ndu%$i pri0irile. 'nainte ca el s!%$i fi ter#inat 'ntrebarea* Pe l"ng! asta. 0orbi* . din c"nd 'n c"nd. '$i b!l!cea picioarele $i '$i cufunda capul 'n ap!* Uneori. #ai ales 'n #aterie de orci* 7 Erau pu2derie de scoru$i la #ine acas!.e 4ur '#pre4ur cre$teau scoru$i $i. nu%i a$a. c"nt"nd $i 0eselindu%se. dincolo de lu#e. 6##. el se apropie cel #ai #ult de i#aginea unui ent pripit. se au2eau 'nc! glasurile dinspre . leg!n"ndu%se* La c!derea nop+ii. 'n 0re#e ce al+ii nici n% apuc! s!%$i u#e2easc! b!rbile* /aide+i cu #ine* &$i cobor' bra+ele 0"n4oase $i le 'ntinse c"te un deget lung* /oin!rir! toat! 2iua '#preun!.

nu #%au au2it. un c"nt puternic $i 'n!l+!tor* Sosi#. Lasse#ista. sosi# 'n bubuitul tobelor= ta%ra%bu#. 8regalad st!tea +eap!n. scoru$ule ucis. ca o t"nguire* :eni $i%a doua noapte. ca cenu$a +i%i5 . glasurile en+ilor 'ncetaser!* Oare ce putea s! 'nse#ne asta. c"nd #ai 'ncet $i #ai trist. c6iar $i c"nd p!l!0r!gesc* Iar scoru$ii a0eau at"tea de d!ruit9 . Lasse#ista. $i bobi+ele lor ro$ii. ce p!rea s! 4eleasc! 'n #ulte li#bi c!derea arborilor pe care%i iubise* R!#aser! cu el $i%a doua 2i. o #inun!+ie* Toate p!s!rile se str"ngeau acolo* &#i plac p!s!rile. apoi 'ncepu un #ar$. . apoi se potolir! iar* T"r2iu di#inea+a. p!ru@ t!u s%a ofilit. 20onul dinspre . pri0ind 'nd!r!t. tot #ai tare= Sosi#.oa4! de lu#in!. nu%i arbust din nea#ul Trandafirului care s!%#i par! at"t de fru#os oc6ilor #ei* Iar po#i$orii aceia au crescut #ereu.i0an abia de se%au2ea* Sosi $i dup!%a#ia2a. glas de #"ng"iere $i r!coare5 . iar en+ii '$i continuau concla0ul sub norii fugari. nu #i%au r!spuns= 2!ceau acolo.ea #ai #are parte a ti#pului $i%o petrecur! $e2"nd t!cu+i la ad!postul #alului. 'n toa#n!. frun2e diafane. 4os. glasurile en+ilor se 'n!l+ar! 2go#otos. se au2eau glasurile en+ilor 'n . f!r! s! le #!n"nce* -poi au 0enit orcii cu securi $i #i%au t!iat po#i$orii din r!d!cin!* I%a# strigat pe nu#ele lor lungi.u# '+i purtai tu cununa ro$%aurie pe cre$tet. c!ci 0"ntul se r!cise iar norii cobor"ser! $i se #o6or"ser!5 ra2ele soarelui abia se 2!reau $i. sosi# cu buciu#e $i tobe= ta%ra%bu#%bu#%bu#9 . ca s! le fie pe plac entsoa+elor5 dar ele se uitau 2"#bind la arbu$ti $i 2iceau c! $tiu un loc unde cresc flori #ai dalbe $i fructe #ai coapte* .oroana ta s%a%#pr!$tiat. dar nu se #ai dep!rtar! de 1cas!3* . c!tre R"pa 8leste#at!* -tunci se au2ir! un trosnet $i un strig!t r!sun!tor= ra-huumm-rah2 -rborii se 'nfiorar! $i se plecar!. Orofarne. #o6or"t! $i b!tut! de 0"nt* La r!s!ritul soarelui. p"n! c"nd fiecare a de0enit un u#brar 0erde. c"nd #ai tare $i #ai puternic. dar n%au fo$nit. . 0"ntul sc!2u iar 0!2du6ul se u#plu de un si#+!#"nt de n!de4de* /obbi+ii 'l 0!2ur! pe 8regalad ascult"nd cu luare%a#inte. la unison.el #ai 0ec6i fusese plantat de en+i. ta%ra%bu# ta%ra%bu#%bu#%bu#9 :eneau en+ii5 c"ntul lor se 'n!l+a tot #ai aproape. c"nd #ai iute. de parc%ar fi fost i2bi+i de 0i4elie* O clip! se f!cu lini$te din nou. 'n 0!g!una casei lui en+e$ti. erau un bel$ug. iar dincolo de bubuielile acelea de tr!snete i20ora.ti6na lu#ii* . cu toate c! acolo.arni#frie9 O. Orofarne. 'n 2are9 O. uci$i* O.eodat! '$i d!dur! sea#a c! era lini$te peste tot5 'ntreaga p!dure a$tepta 'n t!cere* 8ine'n+eles.u toate acestea. glasul +i s%a stins de%a pururea $i%o 2i* O.ar p!s!rile s%au f!cut ur"cioase. la un #o#ent dat. c"nd rar $i sole#n. $i laco#e5 le rupeau ra#urile $i le%aruncau fructele.i0an urc"nd $i cobor"nd la fel. o #"ndre+e. 'n p!rul t!u ce #"ndr!%i dalba floare9 Te%a# 0!2ut 'ntrec"ndu%te cu 2iua de 0ar!%n splendoare* .arni#irie9 /obbi+ii ador#ir! 'n susurul #"ng"ios al c"nt!rii lui 8regalad. 'n dep!rtare. drept 'n picioare. iar soarele sc!p!tat c!tre #un+ii de apus '$i tri#itea s!ge+ile lungi $i aurii printre cr!p!turile dintre nori* . scoru$ fru#os. ca ni$te b!t!i sole#ne de tob!. sub lic!rirea stelelor* Se ar!t! $i 2iua a treia.

i0anul nostru* <ata. distru$i de fl!c!ri sau d!r"#a+i de ticluiri 0r!4itore$ti. dac! ne pune# #intea* . f!c!turi de en+i. o s! face# +!nd!ri Isengardul $i%o s!%i pr!bu$i# 2idurile din te#elii* 7 . p"n! la ur#!. nu#ai c%o face# #ai iute. 6###9 -# 0enit cu t!0!lugul. s! f!r"#!# poarta . cu bubuit de tobe 0eni#. . #ult #ai iute. a# 0enit.ar Saru#an 0a 'ncerca s! 0! opreasc!. c6iar $tiu #ai bine* Nu%i bleste# 'ndea4uns de aspru nici 'n elfi. 'ntr%o pau2! de c"ntec. rece ca piatra $i pustiit. 7 /##. iar dup! el 0eneau 0reo cinci2eci de ortaci doi c"te doi. en+ilor nu ne place s! fi# st"rni+i5 $i nici nu ne%ar putea st"rni cine0a.e$i se a$teptaser! s! se 'nt"#ple ce0a p"n! la ur#!. 0eni#5 Spre Isengard cu #oarte 0eni#9 . a$a cu# orcii erau f!c!turi de elfi* &ns! noi sunte# #ai puternici dec"t c!pc!unii* Sunte# f!cu+i din oasele p!#"ntului* .6iar de%i ferecat cu por+i de cre#ene $i%#pre4#uit.6iar de%i Isengardul tare $i puternic. c"nd nu se #ai au2eau dec"t trop!itul picioarelor $i b!taia pal#elor* 7 Repede.6iar a0e+i de g"nd s! sf!r"#a+i por+ile Isengardului. cuptorul s%a%ncins 7 r!2boiul ne e soarta9 Spre t!r"# de%ntuneric cu tropot de pieire. nu i%a# 0!2ut at"t de st"rni+i de secole9 Nou!. 'ntr%ade0!r* )ai iute dec"t #% a$tepta#* Pe legea #ea. 2ise -rboreb!rbos* /uu##9 . a$a e* N%a# uitat de asta* S! $tii c! #%a# fr!#"ntat #ult* &ns!.8regalad 'i 'n$fac! pe 6obbi+i $i ie$i 'n goan! din cas!* Nu peste #ult! 0re#e. 'ndrept"ndu%se spre #ia2!2i* . +in"nd pasul $i b!t"nd rit#ic din pal#e* Pe #!sur! ce se apropiau. al!turi de -rboreb!rbos* 8!tr"nul ent '$i lu! iar 6obbi+ii $i 'i puse pe u#eri. p!i $tii bine c%a# putea9 Pese#ne c! '+i dai sea#a c"t sunte# de 0oinici* -i au2it 0reodat! de c!pc!uni.odru de pe 0re#ea r!2boaielor lui Sauron cu Oa#enii )!rii* 1Ispr!0ile3 orcilor 7 distrugerea de$!n+at! a arborilor. nici 'n ent! $i nici 'n li#bile oa#enilor pentru o astfel de tr!dare* Bos Saru#an9 7 .ar ei nu sunt dec"t ticluiri de% ale . s! croi# st"nca. s! a+"+e focurile 7 buf-buf8 asta ne%a scos din pepeni5 $i tr!darea unui 0ecin care s%ar fi cu0enit s! ne sar!%n a4utor* :r!4itorii ar trebui s! $tie #ai bine5 de fapt. 8regalad o 2bug6i 'n r"nd. a# pornit9 -# pornit spre Isengard9 7 Spre Isengard9 strigar! en+ii* 7 Spre Isengard9 Spre Isengard9 . dac! nu ne%ar fi li#pede c! arborii $i 0ie+ile noastre ne sunt 'n #are pri#e4die* Una ca asta nu s%a #ai 'nt"#plat 'n . nu%i a$a.u oc6ii str!lucind. 0!2ur! $irul #!r$!luind c!tre ei= en+ii s!ltau pe po0"rni$uri cu pa$i #ari. p"n! la ur#!9 strig! -rboreb!rbos.r!p!# piatra precu# r!d!cinile arborilor. .e n%o# fi ciop"r+i+i. fur! ului+i de sc6i#barea din firea en+ilor* Parc! apele 'ndelung st!0ilite se re0!rsaser! brusc 'ntr%un potop 'nfrico$!tor* 7 En+ii s%au 6ot!r"t destul de repede. 'ntreb! )err?* 7 O6o. Sunt foarte puternici* . $i astfel #!r$!luir! f!lo$i 'n fruntea ar#oniei c"nt!toare.!ci trunc6i $i ra# aprinsu%s%au. nu%i a$a. li se 2!reau lic!rirea $i fulgerul din pri0iri* 7 /u##. 'ndr!2ni Pippin s! rosteasc! dup! o 0re#e. cu ini#ile tres!lt"nd $i frun+ile 'n!l+ate* . da.u$#anului 'n )arele &ntuneric. 0!2"ndu%l pe 8regalad cu 6obbi+ii* :eni+i $i 0oi cu . cu #oartea 0eni#9 -stfel c"ntau.a. Tot porni%0o# la r!2boi.u #oartea 0eni#. f!r! s! aib! #!car pricina c%ar a0ea ne0oie de ei. apropiindu% se* &n frunte se afla -rboreb!rbos.

'l 'ntreb! Legolas* 7 Pentru c! un #o$neag care las! ur#e s%ar putea s! fie doar ce pare a fi. dar nu nefericit!* R!sp"ndea o lu#in!. poate o s%a4ut!# alte nea#uri 'nainte s! ne pr!p!di#* Totu$i #i%a$ fi dorit s! 0!d c! se ade0eresc c"ntecele despre entsoa+e* O. c"ntecele sunt la fel ca po#ii ce%$i poart! rodul doar la ti#pul $i 'n felul lor5 $i. :alea lui Saru#an* 7 Noaptea se pogoar! peste Isengard.obor"ser! 'ntr%o li#b! lung! de p!#"nt. i se p!ru c! 0ede du#br!0i 'ntregi de arbori* . rosti -rboreb!rbos* V Călăreţul Alb 7 )i%au 'ng6e+at oasele. $ti+i. unde nu cre$teau dec"t c"+i0a pini sfri% 4i+i* Soarele sc!pata dincolo de costi$a din fa+a lor* Se l!sa 'nserarea fu#urie* Pippin se uit! 'nd!r!t* . pe #!sur! ce se lu#ina. #!r$!luind peste coline. cei trei ciugulir! $i ei ce putur!5 apoi. 'ntreb"ndu%se dac! nu cu#0a so#nul $i u#brele 'i 4ucau feste5 dar u#brele acelea cenu$ii $i #ari se #i$cau neostoit 'nainte* Se au2ea un f"$"it. se prea poate. ulti#ul #ar$ al en+ilor #erit! o c"ntare* Of. se f!cuse 2iu!* La i0irea 2orilor. afar! de tre#urul u$or al p!#"ntului sub picioarele en+ilor. dup! niscai0a ur#e de%ale 6obbi+ilor* 7 i nu uita+i de #o$neag9 2ise <i#li* Tare%a$ fi fericit dac! a# 0edea o ur#! de ci2#!* 7 i de ce%ai fi a$a fericit.ar nu peste #ult 0or 'ncepe s! cugete din nou5 o s! se #ai do#oleasc! pu+in. spre #ia2!2i5 acu# 'ncepur! s! tot urce c!tre creasta de la apus* P!durea se r!rea $i a4unser! la un p"lc de #esteceni.! dru#u%i lung $i%i ti#p destul s! c6ib2ui#* -0e# o treab! de f!cut* O 0re#e. -colo unde trebuiau s! se 'ntind! po0"rni$urile sterpe pe care le str!b!tuser!. sau ce s%o fi%nt"#plat.urunir. a4unser! la pisc $i pri0ir! 'n 4os. un f"$"it 7 u#bra unei $oapte 7 ca un 0"rte4 de frun2e 'n c!dere* &ntr%un t"r2iu. de parc! fl!c!ruia aceea 0er2uie se scufundase 'n pu+urile ad"nci ale g"ndurilor sale* 7 8ine'n+eles. c"t a$ 0rea s%o #ai 0!d o dat! pe Fi#bret6il9 . Nan . -rboreb!rbos continu! s! #!r$!luiasc! $i s! c"nte '#preun! cu ceilal+i* La un #o#ent dat 'ns! glasul i se stinse 'ntr%un #ur#ur. 'nainte9 . 'i r!spunse gno#ul* . suspin! el.ar $i dac%a# sta acas! cu #"inile%n s"n. se usuc! 'nainte de 0re#e* En+ii '$i continuar! dru#ul cu pa$i #ari $i sufletul '#p!cat* . ce sete%o s! ne fie9 . 2ise el rar. cel pu+in. uneori. cu c"ntec.rescuse oare nu#!rul en+ilor.0ede+i 0oi. o #ul+i#e dintre en+ii de%aici sunt #ai tineri cu #ulte 0ie+i de arbori ca #ine* -cu# s%au 'nfl!c!rat to+i $i n%au dec"t un g"nd= s! 2drobeasc! Isengardul* . #ai cur"nd sau #ai t"r2iu tot ar da n!pasta peste noi* <"ndul acesta ne b"ntuie de #ult. 2ise <i#li.ar. prieteni. apoi nu i se #ai au2i deloc* Pippin 'i 2!ri fruntea 'ncruntat! $i noduroas!* &ntr%un t"r2iu.ar de arbori #i$c!tori9 S! se fi tre2it copacii din Fangorn. 'n pu+ul acela 'ntunecat= #area despic!tur! de la cap!tul #un+ilor. -rboreb!rbos '$i ridic! oc6ii $i 6obbitul 'i obser0! pri0irea trist! 7 trist!. de%asta #!r$!lui# acu#* N%a# luat o 6ot!r"re pripit!* -cu#. Se frec! la oc6i. apoi pe ni$te po0"rni$uri ple$u0e. se preg!tir! s! cercete2e din nou p!#"ntul. 'n clipa 'n care ne 0o# lua b!utura de sear!* )a#!. prieteni. ca $i cu# ar fi trecut 0"ntul printre crengi* En+ii se 'ndreptau spre creast! $i c"ntul 'ncet!* Se l!sa noaptea $i totul fu 'n0!luit 'n t!cere= nu se #ai au2ea ni#ic. care se pr!0!lea 'n dep!rtare.ar 6ai acu#. iar acu# p!durea pornise la r!2boi. se prea poate s! ne%ndrept!# spre propria pieire* Ulti#ul #ar$ al en+ilor9 . scutur"ndu%$i bra+ele $i trop!ind din picioare* &n sf"r$it.

c! asta%i ci#ilitura cea #ai grea din c"te ne%au fost date9 eAcla#! Legolas* Un ostatic legat care scap! at"t de orci. Legolas. de%o #are bucurie* <l!suiau ca ni$te cai care '$i 'nt"lniser! un prieten 0ec6i* 7 -$a #i s%a p!rut $i #ie. ridic"nd%o 0ioi $i uit"ndu%se sc"rbit la #"nerul sculptat 'n for#a unui cap 6"d. prin noroc. li0id!. i dac! n%a0ea nici #"inile. . 2ise elful5 dar nici #!car o ci2#! grea n%ar l!sa ur#e pe%aici. altfel ar fi fost 0!2u+i* &n ca2ul 'n care nu g!si# ni#ic de%aici. a$ fi 2is c! p!reau cuprin$i. cu o nuan+! aurie.a# #ulte 0r!4itorii pe%aici. nu #%a$tept s! g!seasc! 0reo ur#!* . spre colina unde se d!duse b!t!lia* 8rusc se opri $i se aplec! #ult. au reu$it s! scape. c6iar $i la lu#ina 2ilei* Pese#ne c! pri0irile lui ne ur#!resc $i%acu# din Fangorn* 7 Tot ce se poate. 2ise -ragorn5 totu$i nu sunt c6iar a$a sigur* )! g"ndesc la cai* -i 2is. .ar slabe speran+e* .ar nu pot de2lega #isterul !sta.!ci. a$a c!%i #ai bine 'nt"i s! 0ede# $i% apoi s!%ncerc!# s! de2leg!# #istere* -r trebui s!%ncepe# s! cercet!# p!#"ntul cu aten+ie c6iar de%aici. 7 Nu. tot po+i s!%+i dai sea#a c!%i 0orba de%un 6obbit* .ac! n%ar fi fost 'ntuneric $i dac! nu era# a$a 'nfrico$a+i. Iar dac! a0ea bra+ele legate. dintr%o dat!. c"t $i de c!l!re+ii din 4urul lor9 -poi se opre$te tot la loc desc6is $i%$i taie leg!turile cu un cu+it orcesc* . 2ise <i#li* Se ciuci $i scoase dintr%un s#oc de iarb! c!lcat de o talp! grea o la#! scurt! $i crestat!* Pl!selele se aflau tot pe%acolo* 7 E o scul! orceasc!. ce0a nou9 eAcla#! -ragorn* Lu! de 4os o frun2! rupt! $i le%o ar!t!* Era #are. ca -ragorn s!%$i dea sea#a* .up! care pese#ne c! $i%a presc6i#bat bra+ele 'n aripi $i $i%a luat 2borul c"nt"nd prin copaci* Floare la urec6e s!%l g!si#* Nu#ai s! ne creasc! $i nou! aripi* 7 . pentru c! iarba%i 'nalt! $i #l!dioas!* 7 Ăsta nu%i #are lucru pentru un Pribeag. . a2i%noapte. f!r! leg!tur! cu 0i2itatorul acela din noapte* . s%a a$e2at $i $i%a #"ncat lini$tit #erindele9 .ac!. . de ce%a #ai t!iat sfoara. 2ise el. cu# a putut s! #earg!. #ul+u#it de tot ce f!cuse p"n! atunci. 2ise -ragorn* . c! s%or fi speriat* Eu 'ns! nu cred* I%ai au2it. nici picioarele legate. cu frun2ele at"rn"nd neputincioase $i sun"nd 'n b!taia 0"ntului rece dinspre r!s!rit* &ncet%'ncet.ar eu. spuse <i#li* -4unge $i%un fir de iarb! pleo$tit. cei trei b"4b"ir! t"r"ndu%se pe p!#"nt* -rborele '$i 'ntindea 4alnic bra+ele pe deasupra lor. atunci o s! #ai face# o ulti#! cercetare a c"#pului de b!t!lie $i a cenu$ii* . 'n sf"r$it.u# oare $i de ce. de l"ng! tab!ra noastr!.!l!re+ii din Ro6an $i%au f!cut treaba cu# se cu0ine* O 0re#e.olac peste pup!2!. atunci nu puteau s! se ascund! dec"t 'ntre arbori. cu oc6i sa$ii $i gur! pofticioas!* 7 Na. cu# de s%a putut folosi de cu+it. unul. care totu$i 'ncepuse s! rugineasc!* 7 Iat! o frun2! de #allorn din Lorien5 $i se 0!d ni$te firi#ituri $i pe ea $i%n iarb!* Ia uita+i%0!9 Ni$te c!p!t"ie de sfoar!9 7 i iat! $i cu+itul cu care au fost t!iate.7 -$a o fi. cufund"ndu%$i aproape obra2ul 'n iarb!* -poi 'i strig! $i pe ceilal+i care 0enir! 'n fug!* 7 Uite. 2ise <i#li* )o$neagul !la ce 0oia. p"n! la poalele p!durii.6iar $i f!r! frun2a aceea de #allorn. aproape de #alul r"ului.eea ce%a# 0!2ut noaptea trecut! n%a fost dec"t o fanto#! r!u0oitoare de%a lui Saru#an* Sunt absolut sigur. (i s%a p!rut cu#0a c! erau 'nsp!i#"nta+i. dac! a0ea picioarele legate. dec"t dac! se%ntorc* /aide+i9 Se lu#inea2! repede. 2ise Legolas* I%a# au2it foarte bine* . -ragorn se dep!rta* -4unse la cenu$a focului de pa2!.e%ai de 2is. dup! care cercet! p!#"ntul 'napoi. apoi s%o lu!# pe po0"rni$urile dinspre p!dure* )isiunea noastr! este s!%i g!si# pe 6obbi+i.

'nainte s! se t"rasc! #ai departe* . $i -ragorn d!du peste noi se#ne* La un #o#ent dat. dar ne pute# bi2ui pe ce0a= cel pu+in unul dintre prietenii no$tri a sc!pat* E de datoria noastr! s!%l g!si# $i s!%l a4ut!#. spuse -ragorn* Nu trecu #ult! 0re#e. 2ise -ragorn. ceilal+i.ine0a a 'ncercat s! fug! cu ostaticii.ar 6obbitul n%a fost 0!2ut. ci s%au 'ndreptat cu toat! 0ite2a spre Isengard* Or fi cre2ut c%au pus #"na pe Purt!torul Inelului $i pe to0ar!$ul lui credincios. scrut"nd u#brele cu oc6ii larg desc6i$i* Nu. 'ntreb! <i#li* 7 Nu $tiu cu# s%a 'nt"#plat. ci#ilitura se li#pe2e$te pu+in. o dat! ce ne0oia i%a condus $i lui pa$ii prin be2n!* 7 Nu $tiu ce #!%nsp!i#"nt! #ai #ult= Fangornul sau g"ndul c! trebuie s! refac. aplecat. p"n! aici 6obbitul a fost cărat de un orc* La doi pa$i. sub oc6ii no$tri. r!spunse -ragorn* i nici de ce%i c!ra orcul acela* &n orice ca2. s%a 0!rsat s"nge 7 s"nge de orc* . nu se afla 1la loc desc6is3. 'nainte s! a4ung! 'n locul !sta* Socot c!%i 0orba de #"ini. Ne%ai #ai putea l!#uri cu ce0a. spre propria%i pieire* Iat!.-ragorn. pentru c!. pare%se lucru absolut obi$nuit la nea#ul !sta* :reun orc 'ndr!2ne+ $i solid s%o fi 'ncu#etat s! pun! singur #"na pe r!splat!. a$a c! nu%i de #irare c! $i%a t!iat leg!turile cu cu+itul 0r!4#a$ului s!u dobor"t. dar $i pentru c!. Nu cred* St!p"nii lor nu s%ar fi 'ncu#etat s! le dea orcilor o ase#enea porunc! f!+i$!5 c6iar dac! ace$tia #ai $tiau $i ei c"te ce0a. dup! pieirea lui 8oro#ir. la u#bra unui arbore #!re+. $i nu 0%a+i aplecat asupra%le* Sunt de acord c! ostaticul era 6obbit $i a a0ut fie #"inile. nu ca s!%i a4ute s! scape. codrul nu e r!u5 #ai bine 2is. a$a cu# citesc eu se#nele. c"t $i Pippin erau '#preun!* Totu$i acest g"nd al #eu nu e deloc l!#urit* 7 i de ce presupui c! unul dintre cei doi prieteni a a0ut #"inile libere. fie picioarele libere. 'n felul !sta. cine $tie. 2ise Legolas. nici s! ne atace tab!ra. dru#ul acela lung prin Ro6an. g!si ur#e de pa$i l"ng! #alul Sc!ld!torii En+ilor5 erau.red 'ns! c! li s%a poruncit s!%i capture2e 0ii pe 6obbi+i. 7 Poate. rosti -ragorn* 7 -tunci trebuie s%o porni# $i noi 'ntr%acolo. dar socot $i trag n!de4de c! at"t )err?. 'nainte de b!t!lie* O tr!dare. a$a c! nici acestea nu le de20!luir! #are lucru* 7 . 'nainte de%a ne 'ntoarce 'n Ro6an* Nu trebuie s! ne%nsp!i#"nte Fangornul. r!ul e altunde0a. Nu s%au apucat nici s! ne caute pe noi. 'ntr%ade0!r.ar bine c%a a0ut ce0a lembas prin bu2unare. c!ci era noapte. pe fa+!. 2"#bind* )ai sunt $i alte se#ne pe%aici. c6iar dac! a fugit f!r! rani+e5 pese#ne c! a$a ar fi procedat orice 6obbit* :orbesc eu de un singur 6obbit. apoi s%a odi6nit $i%a #"ncat pu+in. departe* Nu prind dec"t ecouri slabe din locurile 'nnegurate 'n care cresc arbori cu . despre Inel. c6iar la #arginea p!durii* P!#"ntul 'ns! era sterp $i uscat. de%asta pute# fi siguri* 8a #ai #ult. cred c! 'ncep s! 'n+eleg un lucru care #%a fr!#"ntat 'nc! de la 'nceput* . 2ise <i#li* . dar prea $terse ca s! afle ce0a 'n plus* -poi g!sir! iar ni$te ur#e.e 4ur '#pre4ur se 0!d ur#e ad"nci de potcoa0e $i se#ne cu# c! a fost t"r"t un corp greu* Orcul a fost ucis de c!l!re+i $i #ai t"r2iu st"r0ul i%a fost aruncat 'n foc* . 2ise <i#li* 7 -tunci. c!ci orcii nu sunt slu4itori de n!de4de* .e ce. 6ai s! #erge# 'n p!dure. orcii s%au #ul+u#it s!%i capture2e pe )err? $i pe Pippin. de 6obbi+i. cu orice pre+* .el pu+in un 6obbit a stat o 0re#e aici $i%a pri0it 'nd!r!t5 apoi s%a%ntors 'n p!dure.ar nu%#i place deloc cu# arat! acest Fangorn5 $i%a# fost pre0eni+i* )i%ar fi #ai drag s! #! duc s!%i caut oriunde 'n alt! parte* 7 Nu cred c! p!durea are si#+!#inte rele. care st!tea sub strea$ina copacilor. iar el #ai a0ea 'nc! #antia elfeasc!* Era 0l!guit $i 'nfo#etat. n%ar fi 0orbit a$a. pe 4os. eu a$a g"ndesc* Or fi n!scociri. despre t!l#!cirea lui Legolas. de parc! ar fi tras cu urec6ea. orice s%ar spune.

ad!ug! el repede. de orice soi ar fi. ce%o s! face#. s! pri0i# 'n 4urul nostru. da* 7 P!i.ar #ai sunt $i alte ur#e. 2ise el* . unele foarte ciudate. 2ise -ragorn* &ns! ur#ele sunt de%acu# dou! 2ile* i. tr!g"nd cu oc6iul spre copacul sub care st!teau* Nu 0reau s!%l 'nt"lnesc nepreg!tit pe #o$neagul acela. de%aici 6obbi+ii s%au 'ndep!rtat de p"r"u* 7 i%atunci. c!ci ur#!rea atent cu pri0irea treptele si terasele* 7 Sunt aproape sigur c! 6obbi+ii au a4uns p"n%aici. 2ise <i#li* . pufni <i#li* . dar nu 0!2u ni#ic i#portant* Pragul d!dea spre #ia2!2i $i spre r!s!rit5 dar nu#ai spre soare%r!sare a0ea c"#p desc6is* -colo 2!ri cre$tetele arborilor cobor"nd r"nduri%r"nduri c!tre c"#pia de unde 0eniser! ei* 7 )ult a# #ai #ers. 2ise -ragorn* /ai s! #erge# #ai departe* -4unser! p"n! la ur#! la cap!tul abrupt $i pr!p!stios al .oar e$ti un elf p!durean.odrul acesta e #ai r!sfirat dec"t .ei trei urcar!* -ragorn 0enea 'n ur#!. 2ise Legolas* -# fi putut a4unge cu to+ii 0ii $i ne0!t!#a+i aici.ac! e singurul lucru care ne%a r!#as. spuse elful* -t"t de b!tr"n.oar n%o s!%i ur#!ri# prin toate 6!+i$urile din Fangorn* Nu prea a0e# #erinde* . cei trei 0"n!tori se a0"ntar! 'n p!durea lui Fangorn* Legolas $i <i#li se l!sar! c!l!u2i+i de -ragorn* -cesta nu prea a0ea #are lucru de obser0at* P!#"ntul era uscat $i acoperit cu un strat gros de frun2e5 dar. 'nc"t aproape c! #! si#t iar t"n!r. asta%i tot* /ai s! #erge#* -cestea fiind 2ise. sunt un nea# ciudat* i totu$i. cu toate c! elfii. #! si#t la ad!post cu tine* Unde e$ti.ar s!%+i +ii arcul #ereu la 'nde#"n!. 'ntreb! <i#li* . spuse Legolas* . #!car o clip!.odrul &ntunecat. 2ise Legolas* <reutatea 'n respira+ie nu #i%a trecut* )i%ar pl!cea s! trag.ar de suferit. a$a c! p!durea nu #ai era c6iar at"t de #o6or"t! $i de 'nsp!i#"nt!toare* 7 /ai s! urc!#. gata de lupt!* i asta nu ca s%o as#ut '#potri0a arborilor. pe care nu le 'n+eleg* )!%ntreb dac! 0o# putea 0edea ce0a care s! ne a4ute s! afl!# pe unde au pornit%o* Se ridic! $i pri0i 'n 4ur. a suferit* Se 'nt"#pl! sau e pe cale s! se 'nt"#ple ce0a acolo. n%ar a0ea nici un #oti0 s! se #"nie pe #ine. c!ci $i eu a# securea la br"u. dinainte s%ar p!2i* 7 . acolo 0oi fi $i eu* . e foarte bine. re#arc! <i#li* . 'n!untru* Nu si#+i 'ncordarea. '#i 'ngreuia2! suflarea* 7 Si#t c! aerul e 'nec!cios. b!nuind c! fugarii se +inuser! de firul apei. #i$c"ndu%se 'ncet. atunci trebuie s!%I face# $i pe%!sta.ac! nu%i g!si# #ai repede. a$a cu# nu #%a# #ai si#+it de pe 0re#ea c"nd 6oin!rea# 'n copil!rie cu 0oi* 8!tr"n $i plin de a#intiri* . aer curat 'n piept* . dac! a$ fi 0enit 'n 0re#e de pace* 7 Nici nu #!%ndoiesc.e%ar $ti o#ul ce%ar p!+i. n%o s! le #ai fi# cu ni#ic de folos* Poate doar s! st!# al!turi de ei $i s! le ar!t!# prietenie #urind de foa#e '#preun!* 7 . foarte b!tr"n. unele #ai #ici.olinei lui -rboreb!rbos $i '$i 'n!l+ar! pri0irile spre peretele de st"nc!.ini#a 'ntunecat!* R!utatea nu%i aproape de noi5 dar pre0ederea $i #"nia. altele #ai #ari* 7 Iat! o 0este bun!. se pare. dac! a# fi p!r!sit R"ul cel )are a doua sau a treia 2i $i%a# fi luat%o spre soare% apune* . se 'ntorcea #ereu pe #alul p"r"ului* -$a a4unser! la locul unde )err? $i Pippin b!user! $i '$i sc!ldaser! picioarele* Fu li#pede pentru toat! lu#ea c! erau ur#ele a doi 6obbi+i. dar e #uceg!it $i l!l"u* 7 E b!tr"n.red c! #%a$ fi si#+it fericit aici. 2ise gno#ul* .ar nu c6ib2uiser!# s! a4unge# 'n Fangorn.oar nu i%a# f!cut nici un r!u* 7 -tunci. pe sc!rile cioplite grosolan care duceau spre pragul 'nalt* Ra2ele soarelui se c!2neau s! str!pung! norii fugari. f!r! s! a# ce0a la 'nde#"n!.

Uite%l pe #o$neag* Tot nu#ai tren+e rufoase. 'ncepu s! urce treptele* 7 -cu#9 strig! <i#li* Opre$te%l. . ar!t"nd cu degetul* -colo 4os. de parc! l%ar fi oprit ce0a* &n #"n! 'i at"rna o s!geat! pe care nu se gr!bi s%o ridice* -ragorn st!tea neclintit.e%a$tep+i. sprinten. ap!ru o sclipire. ca $i cu# i s%ar fi de20!luit. 4up"ne gno#. Legolas9 &ncordea2!%+i arcul9 Preg!te$te%te9 E Saru#an9 S! nu%l la$i s! rosteasc! ce0a. cu o n!de4de ciudat! 'n suflet5 si#+eau apropierea unei for+e tainice sau a unei pri#e4dii* . c6iar 'n locul de unde 0eni#* El e* Nu%l 0e2i cu# trece de la un arbore la altul. o clip!. pe nepus! #as! $i f!r! s! fi# pro0oca+i. 4up"ne elf* Legolas sc!p! arcul $i s!geata din #"ini $i r!#ase cu bra+ele at"rn"nd neputincioase* 7 i du#neata. oric"te spai#e sau 'ndoieli a0e#* O# tr!i $i%o# 0edea* &n clipa aceea. <i#li se uit! cu oc6ii #!ri+i la silueta care se apropia* -poi f!r! s! fie 'n stare s! se #ai ab+in!. se opri spri4init 'n toiag. iat!%ne aici5 $i bine prin$i 'n plas!. cu fruntea se#e+it!. $opti <i#li $uier!tor* 7 Legolas are dreptate. prieteni. Legolas9 7 Oare nu 0%a# spus c! 0reau s! stau de 0orb! cu 0oi. ni$te straie ascunse pe sub 2dren+e* <i#li inspir! ad"nc. cu c6ipul atent $i 'ncordat* 7 . 'n 0re#e ce #o$neagul s!rea din treapt!%n treapt!. -ragorn* Nu 0%a# spus eu 0ou!. prea scurt! ca s! fie sigur!. 'n p!dure. rogu%te. F!r! s! #ai a$tepte r!spunsul. las! securea p"n%oi a4unge sus* Nu 0ei a0ea ne0oie de a$a ce0a* <i#li 0ru s! fac! un pas. 'n lini$tea care%i 'ncon4ura* 7 >iua bun! 0! 2ic din nou. #o$neagul gr!bi pasul $i a4unse degrab! la poalele peretelui de st"nc!* -poi pri0i 'n sus* Nu se au2ea nici un 2go#ot* Nu%i 0edeau c6ipul. apropiindu%se de ei* . c%o s! ne 0r!4easc!9 S! tragi 'nainte9 Legolas '$i lu! arcul $i $i%l 'ncord! 'ncet. rosti #o$neagul. apoi r!#ase stan! de piatr!. c!ci era acoperit cu o glug! peste care a0ea o p!l!rie cu boruri largi.7 i.obor"+i 0oi sau urc eu. #o$neagul rupse t!cerea* 7 >iua bun!. a$a c! toate tr!s!turile sale erau u#brite. cu oc6ii 6olba+i."nd a4unse la doi pa$i. 'ntreb! <i#li* 7 -colo. rosti -ragorn lini$tit* N%a0e# cu# s! trage# asupra unui b!tr"n a$a. i2bucni= 7 -rcul. o fulgerare de alb.e%i cu tine. l%ar fi salutat cu 0orbe bl"nde5 dar acu# r!#aser! t!cu+i. de%aia nu l%a# 0!2ut la%nceput* -ragorn se uit! $i reu$i s! disting! o siluet! coc"r4at! care se #i$ca agale* Nu era prea departe* P!rea un cer$etor b!tr"n care #ergea ane0oie. prin arbori* 7 Unde. 7 8a da. 2ise Legolas. pri0indu%i pe . rosti el bl"nd* :reau s! st!# de 0orb!* . afar! de 0"rful nasului $i%al b!rbii colilii* . $uier!tor. spri4init 'ntr%un toiag noduros* -0ea capul plecat $i nu se uita spre ei* Pe alte #eleaguri. ca o capr!* P!rea c!%l p!r!sise toat! neputin+a* Pe #!sur! ce urca spre prag."te0a #o#ente. $uier! <i#li* Uit!%te. 'ntreb! #o$neagul* Las! arcul. cu toate acestea. Eu n%a# oc6i elfe$ti* 7 Sss9 :orbe$te #ai 'ncet* Uita+i%0!. 2ise Legolas* Ia uita+i% 0!* 7 Unde. lui -ragorn i se p!ru c!%i 2!re$te str!lucirea ascu+it! a oc6ilor. pe sub u#bra spr"ncenelor acoperite* &ntr%un t"r2iu. ba da9 -cu# 'l 0!d.u toate acestea.

i#inea+a trece iute. sigur l%a+i au2it* -cu#. Un elf. ."t despre nu#e*** Se 'ntrerupse. nu%i a$a. nici groa2!* Era ce0a. p!rul lui era alb ca 2!pada $i i#aculat 0e$#"ntul5 sub spr"ncenele stufoase. de parc! n%a+i #ai fi au2it p"n! acu# de nu#ele !sta* &l $ti+i prea bine.!uta+i ur#ele a doi 6obbi+i. f!r! s! scoat! o 0orb!* 7 Sunt 'ndoieli dac!%i bine sau r!u s! po0esti+i cui0a despre #isia aceasta. #ai $tiu $i eu c"te ce0a* .sub glug!* 7 .ei trei to0ar!$i st!teau neclinti+i. cei trei se destinser! $i 'ncepur! s! se foiasc!* )"na lui <i#li se 'ndrept! i#ediat spre secure* -ragorn '$i trase sabia* Legolas se aplec! s!%$i ia arcul de 4os* )o$neagul nu%i b!g! 'n sea#!* Se l!s! pe o lespede* -tunci.e 'ndat!. au urcat aici alalt!ieri $i s%au 'nt"lnit cu cine0a la care nici nu s%ar fi a$teptat* -sta 0! #ai lini$te$te.eea ce 0reau eu de la 0oi. $ti+i de4a= a$ 0rea s! $tiu ce 0"nt 0%aduce pe%aici $i ce po0este%#i pute+i spune* . i2bindu%se cu 2go#ot de p!#"nt* Sabia lui -ragorn 'ncre#eni $i brusc lu! foc* Legolas scoase un urlet $i trase o s!geat! 'n sus care disp!ru 'ntr%o p!l!laie* 7 )it6randir9 strig! el* )it6randir9 7 >iua bun!. iar ei 0!2ur! li#pede c! era '#br!cat pe dedesubt cu totul $i cu totul 'n alb* 7 Saru#an9 strig! <i#li. oric"t ai fi tu de 0r!4itor9 )o$neagul 'ns! fu #ai iute ca el* S!ri 'n picioare iar apoi pe un bolo0an #are* R!#ase acolo drept $i se f!cu brusc foarte 'nalt. rosti b!tr"nul* Se uitar! to+i trei la el* &n b!taia soarelui. Ei.in fericire. 2ise #o$neagul* . #ai 'nt"i. repe2indu%se la el cu securea 'n #"n!* :orbe$te9 Unde ne%ai ascuns prietenii. acu#. s! fi# #ai 'n largul nostru* )o$neagul se 'ntoarse $i porni spre o gr!#ad! de pietre surpate la poalele unei st"nci* . oc6ii 'i str!luceau. da. c! nu #ai a0ea# nici o n!de4de* . nu si#+ea nici tea#!. iar noi a0e# o #isie de '#plinit* 7 . do#in"ndu%i* <luga $i 2dren+ele fu#urii 2burar!* :e$#"ntul alb 'i str!lucea* &$i ridic! toiagul $i lui <i#li 'i s!ri securea din #"na 'ncle$tat!. to+i 'n 0e$#inte elfe$ti* Ne'ndoios c!%n spatele acestei situa+ii e%o po0este la care e bine s!% +i pleci urec6ea* Nu te%nt"lne$ti adesea pe%aici cu%a$a ce0a* 7 :orbe$ti ca $i cu# ai cunoa$te bine Fangornul.ar de ce sta+i 'n picioare. 2ise -ragorn* . p!trun2!tori ca ra2ele soarelui5 a0ea puterea 'n #"inile lui* &i cuprinse o uluial! a#estecat! cu tea#! $i cu bucurie $i nu #ai putur! scoate nici o 0orb!* &ntr%un t"r2iu.a. :re+i s! $ti+i unde%au fost du$i. spune+i%#i po0estea 0oastr!* . 2ise iar #o$neagul* &nc! nu 0%a+i dat sea#a. 0! 2ic iar.a. )isia 0oastr! nu #ai e a$a grabnic! pe c"t 0! 'nc6ipuia+i* /ai s! ne a$e2!#. ca $i cu# s%ar fi risipit o 0ra4!. :orbe$te. r"2"nd 'ndelung $i bl"nd* Pe -ragorn 'l trecu un fior rece pe $ira spin!rii* i totu$i. nu#ele $i%apoi ce 0oie$ti de la noi. poate 0! dau unele 0e$ti* . -ragorn 'ncepu s! se foiasc!* 7 <andalf9 eAcla#! el* Ne sari 'n a4utor. 6obbi+i* Nu 0! uita+i a$a la #ine. 7 N%a$ 2ice c!%l cunosc bine.red c! l%a+i #ai au2it* .e 0"nt 0%aduce pe%aceste #eleaguri. 'i r!spunse #o$neagul* -sta ar 'nse#na o 'n0!+!tur! pentru #ai #ulte 0ie+i* . un o# si%un gno#. Legolas. rosti -ragorn* -$a s! fie. 6ai. #ai degrab! ca o rafal! t!ioas! de 0"nt sau ca o ploaie rece care tre2e$te un so#noros nelini$tit* 7 Nu#ele #eu. #i se pare* . a$a cu# 'l $tiu $i eu* Ei bine.e orb a# fost9 <andalf9 . c! altfel '+i g!uresc p!l!ria de n%o s%o #ai po+i purta. #antia cenu$ie se d!du la o parte. i ce%ai f!cut cu ei.ar 0in din c"nd 'n c"nd pe%aici* 7 Ne%ai putea spune.

cu glasul 0ec6ii lor c!l!u2e prietene* Ridic!%te. s! 0eg6e2e R"ul $i s! afle 0e$ti* -re el pri0irea ascu+it!. 2ise <andalf. nici una dintre ar#ele 0oastre nu #%ar putea r!ni* Fi+i 0eseli* Sunte# iar '#preun!. nu i%a# g!sit. -ragorn a4unse la #oartea lui 8oro#ir $i la ulti#a lui c!l!torie pe R"ul cel )are. dar nu 0ede c6iar tot ce se%nt"#pl! pe sub arbori $i coline* )i%a spus unele lucruri. era <Gai6ir. 7 Nu. St!p"nul :"nturilor.sc!pat dintr%o #are pri#e4die. la 'n!l+i#e.e%ai dori s! $tii. conc6ise <i#li* .6ot!r"t s! se duc! singur 'n )ordor.a. 2ise <andalf* -0e+i dreptate. 'n alb. 2ise <andalf* Se l!sase negura peste 0!ile de la E#?n )uil $i n%a# aflat c! fuseser! lua+i ostatici. acoperindu%$i oc6ii* 7 <andalf. 'n sf"r$it.6iar a$a. nici altora care%au pornit din :"lceaua . dar a sc!pat* -# $i eu rostul #eu 'n treaba asta. de parc! ar fi c!utat un cu0"nt disp!rut printre a#intiri str!0ec6i* .up! aceea #%a# si#+it 0l!guit. dar pot s! spun c! nu #! #ir deloc* 8ine. inter0eni Legolas* . dar nu $i pe cele de l"ng! #ine* Po0esti+i%#i despre 0oi* 7 . iar c6ipul i se lu#in! 'ntr%un 2"#bet $i oc6ii 'i sclipir!* . dar acu# ne sur"de $i nou! norocul* &$i l!s! pal#a pe cre$tetul lui <i#li* <no#ul '$i ridic! pri0irile $i r"se* 7 <andalf."nd. c!ci a# stat unde0a.ar de ce e$ti '#br!cat a$a. 'n plin a0"nt* :ine furtun! #are.rede# c! s%a dus $i Sa# cu el* 7 Nu #ai spune9 eAcla#! <andalf. <i#li* Nu te conda#n. N%a# $tiut. p"n! nu #i%a spus 0ulturul* 7 :ulturul.e s%a%nt"#plat cu el. c!ci nu #i%ai f!cut nici un r!u* Pentru c!. rosti el. repet! #o$neagul. 'ntreb! -ragorn* . 'n sl!0ile cerului5 asta s%a 'nt"#plat acu# trei 2ile. foarte bine* )i%a+i luat o piatr! de pe ini#!* Trebuie s!%#i spune+i #ai #ulte* /ai.ei trei se a$e2ar! la picioarele lui $i -ragorn 'ncepu s! po0esteasc!* )ult! 0re#e. sunt Saru#an. a$a ar crede oricine* Saru#an. $i%a# r!t!cit prin tenebrele g"ndului* 7 &nsea#n! c! $tii ce0a de Frodo.espicat! s! #ai fi# de a4utor 'n leg!tur! cu Inelul* N%a fost #ult p"n! s!%ncap! pe #"inile :r!4#a$ului.<i#li nu rosti nici un cu0"nt* Se l!s! 'n genunc6i. <andalf nu scoase nici un cu0"nt $i nu 'ntreb! ni#ic* St!tea cu #"inile pe genunc6i $i cu oc6ii 'nc6i$i* . acu# sunt '#br!cat 'n alb. !sta era nu#ele #eu= <andalf* . #ai 'nt"i. a$a c%a pornit 'ntr%acolo* -t"t pot s! 0! spun* 7 Nu%i singur.a.a. care #%a f!cut sc!pat din Ort6anc* L%a# tri#is 'nainte. 2ise Legolas* -# 0!2ut un 0ultur departe. pe care le credea# uitate* :!d tot felul de lucruri dep!rtate. '#i pute+i 2ice din nou <andalf. '$i lu! #antia cenu$ie de 4os $i se 'nf!$ur! 'n ea* P!rea c! soarele str!lucitor se ascunsese iar dup! un nor* 7 . l%ai g!sit. -ragorn. dar 'l #ai a$teapt! #ulte altele* .eea ce s%a 'nt"#plat de c"nd ne%a# desp!r+it pe pod ar fi o po0este lung!* N%ar fi #ai bine s! ne dai. #o$neagul suspin!* 7 Nu #i%ai de20!luit tot ce $tii sau ce g"nde$ti. 7 Nu $tiu s! 0! spun* . rosti el* . a$a cu# ar fi trebuit el s! fie* . $i #i%a# dat toat! osteneala '#potri0a Turnului &ntuneci#ii* i U#bra s%a risipit* . a$e2a+i%0! l"ng! #ine $i po0esti+i%#i despre c!l!toria 0oastr!* .a. un c"r#uitor al oa#enilor* <aladriel #i% . 7 .obor' de pe bolo0an. pe altele le%a# 0!2ut eu cu oc6ii #ei* Nu%#i #ai st! 'n puteri nici #ie. tare 0l!guit. 0oinici. Sunt s!n!to$i.ureroas! 'ncercare pentru un astfel de b!rbat 7 un ade0!rat r!2boinic.ar s! l!s!# asta* Po0esti+i%#i despre 0oi* -# trecut prin foc $i ape ad"nci de c"nd ne%a# desp!r+it* -# uitat #ulte din ceea ce credea# c! $tiu $i%a# 'n0!+at #ulte altele. 'n E#?n )uil* 7 . 0e$ti despre 6obbi+i. dragii #ei. rosti el lini$tit* 8ietul 8oro#ir9 Nu #i%a# dat sea#a ce i s%a 'nt"#plat* . prietene.

fie $i nu#ai de dragul lui 8oro#ir* &ns! asta nu este singura #isie pe care o au ei de '#plinit* -u fost adu$i 'n Fangorn.!ci. tot ar fi fost o lo0itur! grea pentru noi* Fatal!.6iar $i%acu#. cre2"nd c! n%are ti#p de pierdut5 pentru c! acela care lo0e$te pri#ul. i#agin"ndu%$i r!2boiul. #ai cur"nd dec"t $i%ar fi 'nc6ipuit.ur"nd 0a da n!0al! acolo cu toate for+ele. Saru#an nu%i tr!d!tor. &n ci#ilituri. precu# $i de ce nea# sunte# fiecare* . cu toate c! lo0itura principal! se 'ntre0ede dinspre R!s!rit* i totu$i. p"n! acu#* i asta.ar nu%i trece prin #inte c! 0re# s!%l dobor"# f!r! s! pune# pe ni#eni 'n loc* i nici 'n 0isurile lui cele #ai 'ntunecate nu%i 0ine ideea c%a# 0rea s! distruge# Inelul* &n asta stau. Saru#an a a4uns foarte puternic* E o a#enin+are pentru oa#enii din Ro6an $i le 2!d!rnice$te a4utorul din )inas Tirit6.u$#anul $tie. 2ise -ragorn* Tot nu#ai 'n ci#ilituri 0orbe$ti* 7 . ca o 0i4elie* .eslu$irile lungi de care au ne0oie tinerii sunt plictisitoare* &ncepu s! r"d!. nu#ai pentru el. apoi s! 'ncerce s!%l doboare $i s! se%a$e2e pe locul lui* . de #ult c! Inelul se afl! dincolo de fruntarii $i c! e purtat de un 6obbit* -cu# $tie $i nu#!rul celor din grupul nostru care au pornit din :"lceaua .!ci. foarte 'nsp!i#"ntat. 2ise -ragorn* Nu 0rei s!%#i de20!lui #ai clar ce%ai 'n #inte.ac! le%ar fi reu$it #!car at"t. a sc!pat* . dup! #intea lui. 7 P!i. iat! cu# 0!d lucrurile acu#. 2ise <andalf* E $i nu e* -$a%i c!%i ciudat. f!cu <andalf* Nu* . c6iar* . o ar#! perfid! r!#"ne o pri#e4die oric"nd la 'nde#"n!* Saru#an se g"ndise $i s! pun! laba pe Inel. asta ar fi fost o grea lo0itur! dat! puterii sale* E.u# spui. acu#.ar s! nu ne 'ntunec!# ini#ile. ca s! nu intre ni#eni acolo. acu#. 0orbea# cu #ine 'nsu#i* Ăsta%i #elicul b!tr"nilor. de%ar fi fost 'n locul nostru* i. drag! prietene.!ci de$i cu glas tare. iar 0enirea lor a fost ca o c!dere de pietricele care pro0oac! o pr!0!lire 'n #un+i* . Nici una dintre suferin+ele noastre din ulti#a 0re#e n%a fost at"t de grea ca tr!darea Isengardului* Socotit fiind deopotri0! c"r#uitor $i c!pitan. 2ise <andalf $i se opri o clip!. p"n! la ur#!. sau #!car s! atrag! 'n curs! 0reo c"+i0a 6obbi+i. desigur. ce%ai 0rea s! #ai spun. $i dac! $i% ar fi pus toat! $iretenia 'n 4oc s! pun! #"na pe Inel. dar 6o6otele lui r!sunau acu# cald $i pl!cut.!ci . atunci. s%ar putea s! nu #ai fie ne0oit s! lo0easc! $i%a doua oar!* -$a c! '$i pune 'n #i$care.espicat!. 'ntreb! <i#li* 7 8a e.u$#anul a dat gre$ 7 cel pu+in. dac! $i%ar fi folosit toat! puterea s! str!4uiasc! )ordorul. atunci toat! n!de4dea noastr! s% ar fi risipit= nici Inelul.a spus c! era 'n pri#e4die* . c"nd st!# noi aici de 0orb!. 'nc6ipuindu%ne la ce 'ncerc!ri le%ar fi fost pus! 6obbi+ilor loialitatea 'n Turnul &ntuneci#ii* .ar nu%i e li#pede ce ur#!ri#* .ar c!. 'ntr% ade0!r. c!ci a$a ar fi f!cut el.e bine%#i pare9 :enirea tinerilor 6obbi+i cu noi n%a fost 2adarnic!.!ci $tie de4a c! solii pe care $i i%a tri#is ca s! t"l6!reasc! Fr!+ia au dat iar gre$* N%au g!sit Inelul* i nici nu s%au 'ntors cu 0reun ostatic 6obbit* . s! stea la sfat cu cel #ai 'n+elept dintre cei de fa+!* . norocul $i n!de4dea noastr!* . g"ndindu%se c%ar putea ap!rea cine $tie ce for+os care de+ine Inelul $i s!%l ia cu asalt. g"nditor* Pe scurt. ca s!%$i '#plineasc! .asele Str!bune. nici Purt!torul lui n%ar fi sc!pat* . for+ele pe care $i le preg!te$te de #ult* Nebun 'n+elept9 . dac%o face a$a cu# trebuie. f!r! doar $i poate. aud pri#ele bubuituri* -r fi #ai bine pentru Saru#an s! nu%l prind! 0"ltoarea departe de cas!.rede c! #erge# cu to+ii la )inas Tirit6. dac! 0rei s!%#i cuno$ti g"ndurile c"t #ai pe $leau= . datorit! lui Saru#an* 7 P!i. nici #!car dup! socoteala Oa#enilor din . i%a dat fr"u liber.ar acu# pri0irile lui se% ndreapt! #ai degrab! peste fruntarii dec"t 'n propria%i ograd!* i cel #ai #ult are gri4! de )inas Tirit6* . c"nd s%or rupe 2!ga2urile* 7 &ntr%o singur! pri0in+! nu te%ai sc6i#bat deloc. ca o ra2! de soare* 7 Nu #ai sunt t"n!r.

e ase#enea.ar Isengardul n%ar putea s! +in! piept )ordorului.ac! )inas Tirit6 cade.e n!past! #ai e $i asta.a. 2ise <i#li* . 7 Una asupra c!reia nu po+i trage cu s!geata. 'n Isengard. s!%$i 'ntreiasc! asaltul asupra Ro6anului* i%apar noi pri#e4dii la tot pasu@. 'nc"t n%a #ai putut a$tepta acas! $i%a 0enit 'n 'nt"#pinarea #esagerilor s!i.fost g!sit. a sosit prea t"r2iu. s!%$i 'ndoiasc!. 2ise el* )are u$urare s! 0e2i c! n%ai dat gre$ c6iar pe toate planurile* . 'n afar! de faptul c! ne%a pus pe noi. care c!l!re$te ar#!sari 'naripa+i* .!l!re+ului i s%a dat de 'ndat! altul* .scopurile #"r$a0e* -$adar. inutil. pe #ine nu. f!cu <i#li* )! bucur c! n%ai fost tu* <andalf r"se iar* 7 .u6urile Inelului* El nu se g"nde$te dec"t la Inel* . pe dru#uri f!r! de sf"r$it* 7 Ia stai9 strig! <i#li* )ai e ce0a ce 0reau s! $tiu. atunci n%ar a0ea dec"t s! se tot lupte 'ntre ei* Noi n% a# face dec"t s! ur#!ri# e0eni#entele $i s%a$tept!#* 7 F!r!%ndoial!.uitat de -rboreb!rbos* 7 -cu@ iar 0orbe$ti singur. pe care 'ns! nu le obser0!. 2ise <andalf* N%ai ucis dec"t ar#!sarul* -i f!cut o treab! bun!5 dar . unde altfel nici nu le%ar fi trecut prin #inte s%a4ung!* Pe l"ng! asta. Seniorul Ob$tii. c"nd b!t!lia se sf"r$ise de4a. . prea gri4uliu de g"ndurile lui 'nfierb"ntate* . groa2a lor '$i 0a arunca u#brele asupra ulti#elor o$tiri ale prietenilor no$tri. dac! Saru#an nu pune #ai 'nt"i #"na pe Inel* Lucru pe care n%are cu# s!%l #ai fac! acu#* 'nc! nu%$i d! sea#a de ce pri#e4die%l pa$te* 8a c6iar nu $tie foarte #ulte lucruri* i%a dorit at"t de #ult s!%$i 'n6a+e prada. r!spunse <andalf5 a$a c! nu putea+i s!%l fi 0!2ut dec"t pe Saru#an* Se pare c! se#!n!# at"t de #ult. f!r! ca el s! #ai poat! face ce0a* N%a 2!bo0it pe%aici* 'i citesc g"ndurile $i%#i dau sea#a de 'ndoielile lui* Nu e deprins cu codrul* 8!nuie$te c! Oa#enii din Ro6an au trecut prin foc $i sabie tot ce%au 'nt"lnit pe c"#pul de b!t!lie. . 2ise <andalf* . bunul #eu gno#. unul dintre cei Nou!.!ci acela era un na2gul.fost pre2ent la b!t!lie. 6abar n%are de )esagerul 'naripat* 7 )esagerul 'naripat9 strig! Legolas* -# tras cu arcul lui <aladriel asupra Iui la Sarn <ebir $i l%a# f!cut s! se pr!0!leasc! din sla0a cerului* Ne%a ca# u#plut pe to+i de spai#!* . 'l g!se$te cu#0a $i%$i d! sea#a de puterile sale. ca s!%i iscodeasc!* . n%o s!%i fie bine nici lui Saru#an* 7 .ur"nd. 'n0ing!torul ar ie$i #ai puternic ca oric"nd. 7 Ne'ndoielnic.ac! eu n%oi $ti asta9 . 0r!4#a$ii au uneltit 'ntre ei doar s!%i aduc! pe )err? $i pe Pippin cu iu+eala 0"ntului $i c"t ai 2ice pe$te 'n Fangorn.ar. 2ise -ragorn cu un 2"#bet* -rboreb!rbos nu #i%e un nu#e cunoscut* -# descifrat parte din ticluirea lui Saru#an5 totu$i nu 'n+eleg cu# 0enirea a doi 6obbi+i 'n Fangorn a a0ut 0reo 'nse#n!tate. a$a c! s%a gr!bit s! a4ung! 'napoi. c"t $i de )inas Tirit6* . <andalf. 'nc"t dorin+a ta de a%#i face o crest!tur! fatal! 'n p!l!rie poate fi iertat!* 7 8un.ac! 'ntre )ordor $i Isengard nu s%ar afla un alt +inut. oricu#. -sta%i pri#e4dia de care se te#e Saru#an.ar. $i le 0a lua soarele* . bun.ar nu li s%a 'ng!duit 'nc! s! str!bat! R"ul. sunt cople$i+i de noi 'ndoieli care le 2!d!rnicesc planurile* )ul+u#it! c!l!re+ilor din Ro6an.e se 0a 'nt"#pla dac! T6eoden. dar nu $tie dac! orcii 'i aduc sau nu 0reun ostatic* i nici de cearta dintre slu4itorii s!i $i orcii din )ordor* . 'nainte de toate* -2i%noapte te%a# 0!2ut pe tine.e p!cat c! prietenii no$tri sunt la #i4loc. '#potri0a 0rerii propriilor s!i slu4itori* -cu# are a se te#e at"t de Isengard. ca niciodat!. sau pe Saru#an. nu te%a# os"ndit nici o clip! pentru . nici o solie 'n leg!tur! cu b!t!lia nu 0a a4unge 'n )ordor5 dar Seniorul &ntuneci#ii $tie c! au fost prin$i doi 6obbi+i 'n E#?n )uil $i du$i spre Isengard. iar Saru#an nu $tie 'nc! de aceast! for#! nou! 'n care s%au 'n0e$#"ntat .

!ci a trecut pe%aici cu dou! 2ile 'n ur#! $i i%a purtat p"n! la s!la$ul lui de la poalele #un+ilor* :ine ades prin locurile acestea. $i eu sunt foarte pri#e4dios= #ai pri#e4dios ca orice pe lu#ea asta.ar 0orbe$ti despre el ca $i cu# +i%ar fi prieten* .felul 'n care #%ai 'nt"#pinat* i cu# s%o fi f!cut. <i#li. 2ise <i#li* . str!4erul p!durii5 el e cel #ai 0"rstnic ent.ar -rboreb!rbos nu%i dec"t t!l#!cirea cu0"ntului Fangorn 'n Li#ba . 2ise <andalf* Pu+inul pe care%l $tiu despre 'nt"#plarea aceasta #olco#! $i nesf"r$it! ar fi o po0este de care n%a0e# ti#p acu#* -rboreb!rbos este Fangorn. dup! 'nfruntarea cu Oc6iul din )ordor5 $i nici el n%a scos nici un cu0"nt. fiu al lui <loin9 Poate c! ai s! ne 0e2i 'ntr%o bun! 2i pe a#"ndoi al!turi $i%ai s!%+i dai sea#a de diferen+!* 7 i 6obbi+ii. 2ise el* . $tii de ei* Spune. precu# o ulcic! cu ap!* &ntr%un t"r2iu. unde sunt. se pare. atunci c6iar c! #%a$ si#+i iar t"n!r* . 7 . dac! au eAistat 0reodat!. nu #%a strigat pe nu#e* 7 Poate c! a cre2ut c! e$ti Saru#an. fiu al lui <loin5 c!ci tu 'nsu+i e$ti o pri#e4die. 7 -. o dat! ce #i%a# sf!tuit totdeauna prietenii s! n%aib! 'ncredere nici 'n #"inile lor.eilal+i r!#aser! cu oc6ii la el* &$i +inea pal#ele 'n poal!. )! g"ndea# c! nu sunt dec"t a#intiri din 0re#uri apuse. $i n%au fost dec"t o po0este din Ro6an* 7 O po0este din Ro6an9 eAcla#! Legolas* 'n nici un ca29 Orice elf din (ara Pustiet!+ii $tie c"nturi despre str!0ec6iul Onodri# $i despre 4alea lor f!r! sf"r$it* . 'ntreb! Legolas uluit* 7 Nu $tiu. 'l 'ntrerupse Legolas* -# f!cut cale lung! s!%i g!si# $i tu.ine%i acest -rboreb!rbos. c"nd au de%a face cu . codrul lui Fangorn este periculos 7 'n pri#ul r"nd pentru cei ce%$i +in la 'nde#"n! securile* Fangorn 'nsu$i e periculos5 $i totu$i.ar c6iar $i printre noi.o#un!5 $i totu$i. cea #ai b!tr"n! f!ptur! care p!$e$te 'nc! sub Soare pe%acest P!#"nt de )i4loc* Sper din toat! ini#a. s! #ai ai oca2ia s!%l 'nt"lne$ti* )err? $i Pippin au a0ut noroc= l%au 'nt"lnit c6iar unde st!# acu#* . asta nu%l '#piedic! s! fie pl!cut $i 'n+elept* -cu# 'ns! #"nia lui a dat pe dinafar! $i a cople$it toat! p!durea* :enirea 6obbi+ilor cu 0e$tile lor a u#plut pa6arul5 cur"nd se 0a re0!rsa ca un potop5 dar 0alul ei se 'ndreapt! '#potri0a lui Saru#an $i a Isengardului* E pe cale s! se 'nt"#ple un lucru cu# nu s%a #ai 0!2ut din :re#urile de Odinioar!= en+ii sunt pe cale s! se tre2easc! $i s!%$i dea sea#a c! sunt puternici* 7 i ce%or s! fac!. Legolas. '#i pui ca# #ulte 'ntreb!ri. 'n felul t!u* Fire$te.u en+ii9 se #inun! -ragorn* -$adar. 2ise <andalf* Nu cred c! $tiu nici #!car ei* )!%ntreb $i eu ce%or s! fac!* T!cu $i%$i plec! fruntea g"nditor* . '$i ridic! oc6ii $i pri0i drept la soare* 7 Se stinge di#inea+a. e%ade0!rat ce se spune 'n legendele str!0ec6i despre locuitorii din ini#a codrilor $i despre uria$ii p!stori de arbori* )ai sunt en+i pe lu#ea asta.u$#anul. <i#li.u -rboreb!rbos $i cu en+ii. 0a trebui s! plec!#* .ur"nd. #"ng"iate de o ra2! de soare ce se strecura printre norii fugari= p!reau pline de lu#in!. $i Legolas e pri#e4dios* E$ti '#presurat de pri#e4dii. r!spunse <andalf* 7 . c!ci s%a oprit5 dar n%a# spus ni#ic.e #i%ar #ai fi dat s!%nt"lnesc 0reunul pe lu#e. Fii binecu0"ntat. se pare c! 0orbe$ti de un ins* . acestea nu sunt dec"t a#intiri* . pentru c! era# ad"ncit 'n g"nduri $i 0l!guit.redea# c! Fangorn e pri#e4dios* 7 Pri#e4dios9 eAcla#! <andalf* P!i. #ai ales c"nd e nelini$tit $i se si#te tulburat de 20onurile care%i sosesc din afar!* L%a# 0!2ut acu# patru 2ile #erg"nd cu pa$i #ari printre arbori $i cred c! #%a 0!2ut $i el pe #ine. 'n afar! de ca2ul 'n care 0ei a4unge s! fii dus 0iu dinaintea Seniorului &ntuneci#ii* i -ragorn e pri#e4dios.

o# 0edea. 7 . te% ai oprit la alegerea care +i s%a p!rut potri0it!= a fost dreapt! $i ai fost r!spl!tit* . 7 i%a$a a# stat prea #ult. po0este$te%ne cu# ai scos%o la cap!t cu 8alrog* 7 Nu%i rosti nu#ele.ar #ai 'nainte ia%#i o piatr! de pe ini#!. te 0o# ur#a cu to+ii. fie c! e$ti t"n!r sau b!tr"n. $i care e te#ut de to+i* Ne 0o# l!sa cu drag! ini#! c!l!u2i+i de el* 7 .!ci $i eu #erg 'ntr%acolo* 7 E greu s! str!ba+i pe 4os un ase#enea dru#. s!%l cau+i pe T6eoden. 'ntreb! -ragorn* 7 Nu.eilal+i se uitau la ei cu# st!teau fa+! 'n fa+!. 2ise <i#li* /ai.!ci e ne0oie de tine* Lu#ina Iui -nduril trebuie descoperit! 'n b!t!lia pe care ai a$teptat%o at"t* &n Ro6an e r!2boi $i 2a0er!= 'i #erge tare r!u lui T6eoden* 7 -tunci.uce+i%0! acolo unde trebuie $i n!d!4dui+i* i%acu#. n%o s!%i #ai 0ede# pe 0eselii no$tri 6obbi+i tineri. s! le po0este$ti prietenilor t!i cu# ai fost sal0at. porni# spre Edoras9 . 2ise <andalf* :eni+i cu #ine. #ai '#b!tr"nit. '#po0!rat! de ani.7 )erge# s!%i g!si# pe prietenii no$tri $i s!%l 0ede# pe -rboreb!rbos. 2ise Legolas* .ar c!utarea prietenilor t!i ia sf"r$it* Ur#!toarea ta c!l!torie st! sub se#nul f!g!duielii pe care ai f!cut%o* Trebuie s! te duci la Edoras. <andalf. de parc% ar fi 2!rit lucruri dep!rtate. dar Negrul e #ai puternic* Se ridic! $i pri0i c!tre soare%r!sare. <andalf. parc!. <andalf cel -lb.ine $tie. care p!$ise pe +!r#uri locuite de f!pturi #ai #ici* &n fa+a lui st!tea silueta coc"r4at!. c! te%ai putea duce ori'ncotro #ai iute ca #ine. spuse -ragorn* &ns! n%a# nici o 'ndoial! c!. ad!ug! el* S! nu regre+i alegerea din 0alea lui E#?n )uil $i nici s! nu #ai 2ici c! ur#!rirea ta%i 2adarnic!* Printre at"tea 'ndoieli. ne0!2ute pentru ceilal+i* -poi cl!tin! din cap* 7 Nu. spuse <andalf $i pe c6ipul lui trecu un nor fugar de suferin+!5 apoi t!cu.a. #ai puternic dec"t ei= . 2ise -ragorn 'ntr%un t"r2iu. $i spune%ne ce%ai p!+it 'n )oria* Nu #ai po+i sta pu+in. ca s! nu pierde# 0re#ea. 2ise <andalf* Nu pe dru#ul !sta trebuie s%o lu!#* -# 0orbit despre n!de4de $i ni#ic #ai #ult* N!de4de 'n biruin+!* Ne pa$te r!2boiul. porni# cu to+ii. dac! 0rei. str!lucind de parc! 'i #ocnea o lu#in! pe din!untru. 'n l!ca$ul lui* . 2ise <andalf* .a. dar '#pr!$tiind o t!rie #ai presus de cea a regilor* 7 Nu%i a$a.!l!re+i* Noi a0e# Unul. <andalf. fiu al lui -rat6orn. era 'nalt! $i tare ca piatra* &$i +inea #"na pe #"nerul spadei* P!rea un rege i0it din ce+urile #!rii. 2ise -ragorn* )! te# c! b!t!lia se 0a fi ter#inat c"nd 0o# a4unge acolo* 7 O# 0edea.!ci nici 'ntr%un an de 2ile nu 0%a$ putea ter#ina aceast! po0este* 7 -tunci spune%ne ce cre2i de cu0iin+!. -ragorn. pe noi $i pe prietenii no$tri* Un r!2boi 'n care nu#ai dac! ne folosi# de inel 0o# $ti c! 0o# ie$i 0ictorio$i* Lucrul !sta #! u#ple de%o #are #"6nire $i de o #are tea#!= c!ci #ulte 0or fi distruse $i se poate pierde totul* Eu sunt <andalf. alb!. i%a# s!%+i #ai spun ce0a= tu ne e$ti c!petenie $i fla#ur!* Seniorul &ntuneci#ii are Nou! . -ragorn. 'ntreb! Legolas* 7 N%a# 2is asta. prin sabie $i prin 6!u. dar #!car pri#e4dia aceea de #oarte s%a dep!rtat de noi* Se 'ntoarse* 7 /ai. pun"ndu%$i #"na strea$in! la oc6i. dintr%o dat!* )%a# pr!bu$it 'ntr%un 6!u .!l!re+ul -lb care%a trecut prin foc. 0ei fi acolo 'naintea #ea* Se ridic! $i 'l pri0i lung pe <andalf* . 'i r!spunse <andalf* N%a0e# ti#p* . f!r! s! scoat! un cu0"nt* Silueta fu#urie a O#ului. fiul lui -rat6orn. -0e+i r!bdare* . 2ise el cu glas bl"nd* Nu #ai a0e# cu# a4unge la el* )!car pentru asta trebuie s! fi# #ul+u#i+i* Nu #ai pute# fi ade#eni+i s! ne folosi# de Inel* Trebuie s! cobor"# $i s! d!# piept cu o pri#e4die aproape de de2n!de4de.!ci ne%a# 'nt"lnit la +anc. c"t n%a fost prea t"r2iu* .

urin. de parc! $i%ar fi a#intit cu greu* -# tot c!2ut. 'ntr%un t"r2iu. dar acu#. care s%a pr!bu$it din locul acela 'nalt $i%a n!ruit po0"rni$ul #untelui acolo unde s%a i2bit. #ai puternic ca un $arpe care te sugru#!* Ne%a# luptat sub p!#"ntul 0iu. s!pat 'n st"nca 0ie a lui >iraC2igil. f!r! sc!pare. dincolo de lu#in!. a$a c! l%a# ur#at.ar ce%ar putea spune c"nturile acelea. uitat. 'n ti#p ce stelele se rostogoleau pe deasupra* Fiecare 2i #i se p!rea #ai lung! dec"t un e0 p!#"ntesc* &#i a4ungeau la urec6i.in te#ni+a cea #ai ad"nc! p"n!%n 0"rful cel #ai 'nalt urca 'ntr%o spiral! des!0"r$it!. nu* E$ti u$or ca fulgul de leb!d! 'n g6earele #ele* Ra2ele Soarelui trec prin tine* &+i spun drept. alunecos. dec"t 'n n!scociri. c%a fost distrus!* 7 Este $i n%a fost distrus! c"tu$i de pu+in. fiu al lui <loin* -colo.elebdil $i s!reau 'napoi fr"nte 'n li#bi de foc* )ai #ult. deasupra cornului tare al lu#ii* -colo a# 2!cut cu oc6ii pierdu+i 'n 2are. doar p"n! #i se%#pline$te #enirea* i gol a# 2!cut pe cul#ea #untelui* Turnul dind!r!t se f!cuse praf. departe. nu . 'ntr%un t"r2iu. dincolo de cele #ai ad"nci 0!g!uni ale gno#ilor. $i ploua cu g6ea+!* L%a# a20"rlit pe 0r!4#a$ul #eu. foi$orul .urin. dincolo de cunoa$tere. $i a4ungea p"n! la ur#! 'n Turnul lui .nesf"r$it. fereastra disp!ruse f!r! ur#!5 scara 'n ruin! era 'nfundat! cu pietre arse $i sf!r"#ate* R!#!sese# singur. o 0!g!un! a#e+itoare deasupra negurilor lu#ii* Soarele str!lucea puternic acolo. ba 'l sf"rteca# eu5 p"n! la ur#!.ei care%au pri0it 'n sus de departe au cre2ut c! 0"rful #untelui s%a%ncununat cu furtuna* Se%au2eau tunete. cu #ii de trepte. care #%a ridicat 'n sl!0i $i #%a purtat departe* 1Oare #i%e dat s!%+i fiu #ereu po0ar!. 0r!4#a$ul era singura #ea n!de4de. p"n! a# a4uns la Scara Nesf"r$it!* 7 Pierdut!%i 'n negura ti#purilor. <Gai6ir. iar fulgerele se i2beau peste . lu#ea%i roas! de tot felul de f!pturi f!r! nu#e* Nici #!car Sauron nu le $tie. p"n! la ur#!. rosti <i#li. a luat%o la goan! prin ni$te galerii 'ntunecate* i% acestea nu erau f!cute de se#in+ia lui . '#preun! cu el* Fl!c!rile lui #!%#presuraser!* Era# scru#* -poi ne%a# scufundat 'ntr%o ap! ad"nc! $i totul s%a%ntunecat* Frig ca fiorul #or+ii era5 aproape c!%#i 'ng6e+ase ini#a* 7 -d"nc!%i genunea peste care se%ntinde Podul lui . a i2bucnit 'n fl!c!ri* Nu era ni#eni de fa+!. c"nd0a. despre care 'ns! n%a# s! po0estesc. 2go#otul adunat de pe toate t!r"#urile= na$terea $i #oartea. dar se f!cuse 0"scos.urin. St!p"nul :"nturilor. despre care nu 0oi po0esti niciodat!* <ol%golu+ a# fost tri#is 'napoi 7 pentru o 0re#e. ca s! nu 'ntunec lu#ina 2ilei* &n disperare. ad!ug! el rar. acolo unde ti#pul nu se #ai #!soar!* 8a #!%ncle$ta el. o po0ar!.ornului -rgintat* . f!r! sf"r$it. precu# $i 6uruitul #olco#. 31Poate c%ai fost. cu# era# 'n ur#a lui. s! 0ad!5 poate c"nturile de peste 0eacuri s! po0esteasc! despre 8!t!lia de pe . spre propria%i ruin!* -poi #%a n!p!dit 'ntunericul. a# fost 'ncon4ura+i de un fu# a#estecat cu aburi. #i%a r!spuns el. pe fundul de piatr!* El era tot cu #ine* Focul i se potolise. care se 'n!l+a. iar dinaintea ei se 'ntindea un spa+iu 'ngust. prietene ce%#i apari #ereu la ne0oie. iar al+ii. 2ise <andalf* . c"ntecul $i pl"nsul. <andalf i2bucni 'n r"s* 7 . $i ni#eni n% a #!surat%o 0reodat!* 7 i totu$i. abia au2it. dar dedesubt totul era 'n0!luit de nori* El a +"$nit afar! $i. . a# p!$it pe%acel t!r"#.ul#e* 8rusc.!tre . la galeriile tainice din H6a2ad% du#5 le cuno$tea ca ni#eni altul* -# urcat $i%a# urcat. <i#li. are un cap!t. 2ise <i#li* )ul+i spun c! nici n%a fost 0reodat!. 2ise <andalf* -colo a# a4uns 'ntr%un t"r2iu. c!ci sunt #ai b!tr"ne ca el* Ei bine. 'ncle$tat de c!lc"iul s!u* -stfel #%a adus 'napoi.elebdil se desc6idea o fereastr! singuratic! 'n 2!pad!. a# r!t!cit dincolo de g"nduri $i de ti#p $i%a# b!tut dru#uri dep!rtate. al pietrelor pr!bu$ite* -$a #%a aflat.

ai pluti pe aripile 0"ntului*3 1S! nu #! la$i s! cad9 a# ge#ut eu. desc6i2"nd oc6ii* . c!ci si#+ea# cu# re0in la 0ia+!* . Elessar. c"t 0ei tr!i* <andalf t!cu $i 'nc6ise oc6ii* 7 -$adar. croindu%$i iar dru# prin .6ib2uia# 'nc! o dat! asupra soliilor* .e%acolo. .e se%nt"#pl!.e%ai 0rea.cred c! #ai ai ne0oie de #ine= dac! te%a$ l!sa s! ca2i. Elessar.ar +i%a trans#is $i +ie 0e$ti $i nu%s nici triste. 6aide+i9 'i 'nde#n! el. ridic"ndu%se de la locul lui* /aide+i9 -t"t a# a0ut de dep!nat a#intiri.eilal+i 'l ur#ar! iute pe po0"rni$ul ce cobora dinspre pragul 'nalt.aras <alad6on $i%a# 0!2ut c! plecaser!+i de #ult* -# 2!bo0it acolo. #ie nu #i%a tri#is nici o solie.e ce se#in+ia ta r!t!ce$te%n 2adar. 'ntreb! Legolas* S!%+i spun! pe fa+! de propria%+i #oarte.unedainii. a 2is ea. a$a. i Fr!+ia . . pe c!i 'ntortoc6eate. 'ntr%o bun! 2i. cred c! pot deslu$i cu0intele ei* Iertare +ie. $i lipsite de%n+eles pentru cei ce le pri#esc* 7 -sta nu #!%nc!l2e$te cu ni#ic.! doar n%o# cr!pa c!p!+"na sf"nt! a lui <andalf9 /ai s%o afl!# pe cea potri0it!9 7 N%o s! ai #ult de c!utat. p!2ea9 E%un copac anu#e spre care s!%+i 'ndrep+i securea93 7 Fericit! clipa 'n care te%ai 'ntors la noi. <andalf9 strig! gno#ul.e )are s! te fere$ti9 . #i%a r!spuns el* -stfel s%a%nt"#plat c%a# a4uns la . Purt!tor al u0i+ei. dac! altce0a nu are a%#i spune* 7 . a# 0enit $i solii aduc pentru unii dintre 0oi* )%a# legat s!%i spun lui -ragorn a$a= Unde sunt acu# . unde 2ilele te lecuiesc. Se%apropie ceasul c"nd pierdutul trebuie s%apar!. <i#li9 .oa#na%i trans#ite= Legolas Frun2!0erde +i%a fost 6!r!2it s! tr!ie$ti :re#e #ult!%n bucurie pe sub arbori* . 2ise Legolas. salutul . fiu al Iui <loin. rotindu%$i securea 'n #"n!* .enu$ie din #ia2!noapte s! r!sar!* .a.ar +i s%a 6!r!2it o #o6or"t! c!rare= )or+ii p!2esc dru#ul ce duce spre )are* Lui Legolas. printre 0"rstele uitate ale acelui t!r"#.a. 7 . Ini#a ta n%o s!%$i #ai afle ti6na 'n codru.u%#! 'n Lot6lorien93 1P!i. 'ntreb! <i#li $i%$i plec! fruntea* 7 &ntunecate%i sunt 0orbele. c6iar asta%i porunca lui Lad? <aladriel. 2ise <andalf. care #%a tri#is s! te caut3. oriunde%i #erge. nici 'ntunecate* 1Lui <i#li.oa#nei* Tu. te 0a%nso+i gri4a #ea* . +op!ind $i c"nt"nd din r!runc6i pe li#ba lui* /aide+i.e%+i 0a fi dat s%au2i pesc!ru$ii pe +!r#.ar. spuse <i#li* 8 . f!cu <andalf. ca%ntre 0ec6i prieteni ce s%au reg!sit* -cu# e ti#pul s!%i d!# 2or* Se 'nf!$ur! din nou 'n #antia lui 0ec6e $i ponosit! $i porni 'nainte* . nu te d!r"#!* i #i%a# aflat 'ntre#area $i%a# fost 'n0e$#"ntat 'n alb* -# dat $i%a# pri#it sfaturi* .

e trei ori $uier!. cresc"nd apoi din ce 'n ce #ai #ult $i #ai li#pede. 2ise <andalf* E Iute ca <"ndul. T6eoden. $i 'ncepu s!%i a#u$ine2e b!tr"nului gru#a2ul cu n!rile lui fre#!t!toare* <andalf 'l #"ng"ie* 7 E cale lung! din :"lceaua . 2ise -ragorn* 7 8ine'n+eles. f!r! 'ns! s%o ia prea #ult 'naintea celorlal+i* . ca un p"r"ia$9 . dar Iute ca <"ndul nu $o0!ia* 7 O ia de%a dreptul c!tre s!la$urile lui T6eoden. prieteni. dac! nu 0! e cu sup!rare. $i nici #!car T6eoden. l%au 'nt"lnit apoi pe Iute ca <"ndul. 2ise el5 dar tu e$ti 'n+elept $i iute* Prietenul la ne0oie se cunoa$te* i%acu#. spre #alul Sc!ld!torii En+ilor* Nu #ai scoaser! o 0orb!. scrut"nd c"#pia* Ia uite%i cu# alearg!9 E /asufel $i l"ng! el a#icul #eu. pe Legolas* Pe <i#li a# s!%l +in 'n fa+a #ea. cu gra0itate. 0eneau $i ceilal+i doi* . p"n! poposir! din nou pe iarba de la poalele Fangornului* Nu se 0edea nici o ur#! de%a cailor lor* 7 Nu s%au 'ntors.up! o 0re#e. plec"ndu%$i capul #"ndru. iar -rod. ascunse 'n barb!. a$a c!. se 'ntoarse brusc $i alese un loc unde #alul era #ai lin* -poi trecu prin r"u $i 'i c!l!u2i spre #ia2!2i. deslu$it doar de -ragorn.ar 'n fruntea lor e unul foarte #are* N%a# #ai 0!2ut 'n 0ia+a #ea un astfel de cal* 7 i nici n%ai s! #ai 0e2i. Iute ca <"ndul 'ncetini pasul $i nec6e2! puternic5 apoi se apropie u$or. iar ei '$i plecar! capetele* Nu prea a0e# ti#p. $tia#.0enit pentru #ine= e calul . c!petenia lor.p!dure.espicat!. palatul st!p"nului 0ostru. regele Ro6anului. n%a c!l!rit unul #ai fru#os* Uita+i%0! cu# luce$te ca argintul $i%alearg! lin. 'i replic! <andalf* Sunte# o po0ar! prea #are pentru unul singur* 7 Sunt trei. apoi li se p!ru c! aud 'n dep!rtare nec6e2atul slab al unui cal.a. 0o# #erge departe%#preun! $i nu ne 0o# #ai desp!r+i niciodat! pe lu#ea asta9 . spuse <andalf* -poi '$i ridic! pri0irea $i $uier! at"t de li#pede $i de ascu+it. #"ndre+ea de cal 'ncepuse s! urce po0"rni$ul spre ei5 0e$#"ntul 'i str!lucea. purtat de 0"ntul de r!s!rit dinspre c"#pie* -$teptar! 'n#!r#uri+i* Nu trecu #ult si le a4unse la urec6i tropot de copite. 2ise <andalf. spuse Legolas. coa#a 'i flutura 'n 0"rte4ul iu+elii galopului* Nu departe. '#p!ra+ii cailor. pe la poalele )un+ilor -lbi. prietene. 2ise Legolas* O s! #erge# pe 4os p"n%o s! c!de# la+i* 7 Eu n%a# s! #erg pe 4os* Nu #ai a0e# 0re#e. $i l%au 'nt"#pinat cu bucurie* tiai c! se afl! pe% aproape.ur"nd. 2ise . dac! Iute ca <"ndul 'ng!duie s! ne duc! pe a#"ndoi* )ai 2!bo0i# doar s! trage# o du$c!* 7 -cu# 'ncep eu s! pricep ce0a din #isterul de a2i%noapte. 'n partea de #ia2!2i a +inutului acestuia* i #! poate purta ca 0"ntul 'napoi* <andalf 'i spuse ce0a lui Iute ca <"ndul $i calul porni 'n tro#b!. r!spunse 0r!4itorul* )i%a# adunat g"ndurile asupra lui $i l%a# 'nde#nat s! se gr!beasc!5 pentru c! ieri era departe. 'nc"t ceilal+i r!#aser! ui#i+i* Nu%$i puteau 'nc6ipui cu# bu2ele acelea stafidite. oprindu%se lini$ti+i. 2ise Legolas. 'nd!r!tul lui. -rod* . f!r! nici un arbore* :"ntul unduia 'ntinderile nesf"r$ite de iarb! cenu$ie* Nici ur#! de dru#uri sau de c!r!ri. de parc! ar fi a$teptat o porunc!* 7 Porni# pe dat! spre )eduseld. s!rind sprinten 'n spinarea lui -rod* . erau 'n stare s! scoat! un ase#enea sunet* . care sta 'ntins pe iarb! al!turi de ceilal+i. 'ntr%un rit# rapid* 7 :in #ai #ul+i cai.6iar dac! la 'nceput or fi fugit de fric!. 0o# #erge c!lare* :! con4ur s! porni+i cu cea #ai #are iu+eal!* /asufel 'l 0a purta pe -ragorn. c!petenia mear"ilor. se apropiar! $i ceilal+i doi cai. pe o c"#pie neted!. 7 . la trap.e cu# 'l 2!ri pe <andalf.6iar 'n ti#p ce b!tr"nul 0r!4itor le deslu$ea aceste treburi.!l!re+ului -lb* :o# #erge '#preun! la lupt!* . 'nt"i #ai #ult ca un tre#ur al p!#"ntului. <andalf.

neatinse de lu#ina 2orilor. Iute ca <"ndul r!#ase neclintit $i nec6e2!* <andalf ar!t! cu degetul 'n fa+a lor* 7 la pri0i+i9 strig! el. f!cur! popas $i desc!lecar!. o clip!. cuprinse 'nc! de 'ntuneric. 'ng6e+at!* . spri4init 'n toiag. d"ndu%i o nuan+! s"ngerie. ce0a #ai 4os de linia ori2ontului. dar #"ndri. str!luceau aprins cul#ile #un+ilor* P!rea c! se 'n!l+a un rotocol de fu# care 'ntuneca discul solar. deslu$ir! o pr!0!lire #untoas! cu o singur! cul#e se#ea+!5 la gura 0!ii.<andalf* -$a o s%a4unge# #ai repede* P!#"ntu%i #ai arid peste r"u. abia conturat!. 'nc"t le trecea de genunc6i. prin luncile de pe #al* Pe%alocuri.inaintea lor. soarele cobor' spre apus* Pe 'ntinsul c"#piei."#piile 'nierbate se i2beau parc! de colinele 'ngr!#!dite la poale. be2na 'ncepu s! se destra#e $i se i0i o gean! de lu#in! cenu$ie. la fel de repede ca%n plin! 2i* Trecur! ceasuri 'ntregi $i ei '$i continuar! f!r! preget c!l!toria* <i#li #o+!ia $i.6iar dinaintea c!l!torilor no$tri. 'i r!spunse <andalf* 'nainte9 VI Regele din Lăca ul Auriu Str!b!tur! c!lare asfin+itul $i 'nserarea #olco#!5 apoi se l!s! noaptea* . 2bur!t!ci+i de un 0"nt de g6ea+!* O pornir! iar la dru#.eparte. care '$i croiau dru# $erpuitor 'n ini#a #un+ilor uria$i* . 'n dep!rtare. dinaintea lor* Str!b!tur! leg6e dup! leg6e* Luna ceruit! sc!pata 'nspre apusul 'nnorat* -erul se r!ci a#arnic* &ncet%'ncet.eodat!. 'n st"nga lor. c"t era de lung5 dar <andalf r!#ase 'n picioare. c! 0!d 'n 2are o p!l!laie ro$iatic! scufund"ndu%se 'n iarb!* .e%o parte $i de alta.e%o fi. 'n trecerea sa dincolo de 6otarele lu#ii* 7 -colo se afl! Strunga Ro6an. 7 R!2boi $i r!2#eri+!. cu cre$tetele 'n!lbite. scrut"nd 'ntunericul spre r!s!rit $i spre apus* Totul era cufundat 'n t!cere5 nu se 0edea $i nu se au2ea +ipenie* . ar fi c!2ut de pe cal dac! n%ar fi fost +inut bine $i 2g"l+"it de <andalf* :l!gui+i."nd se de$teptar!. /asufel $i -rod 0eneau pe ur#ele c!peteniei lor neobosite 7 o u#br! cenu$ie. f!c"ndu%i pe to+i s!%$i ridice pri0irile* . la lu#ina rece a lunii. re0!rs"ndu%se 'n nenu#!rate 0!i triste. cerul nop+ii era str!b!tut de nori prelungi. iar ceilal+i cai ur#au d"ra l!sat! de el* &ncet%'ncet. pe unde trec ur#ele principale spre #ia2!noapte. 2ise Legolas* . n!pustindu%se apoi printre ierburile plecate* . se 'n!l+a un pisc. de parc! acesta ar fi dat foc ierbii. 'n +inutul de la soare%r!sare.!dur! de nenu#!rate b!l+i ascunse $i trecur! peste pogoane 'ntregi de b!ltin! 'n$el!toare acoperit! de rogo2 unduitor5 dar Iute ca <"ndul g!sea calea dreapt!. 2ise <andalf* Trebuie s! fie la apus de unde ne afl!# noi* Tot 'n direc+ia aceea e $i Isengardul* 7 :!d un rotocol #are de fu#. dar Iute ca <"ndul $tie toate 6"rtoapele $i s#"rcurile de pe dru#* )erser! $i #erser! c!lare ceasuri 'ntregi. li se p!ru. i0it din 0"lcea5 pe cul#ea aceea 2!rir! 'n dep!rtare o p"lp"ire 'n lu#ina r!s!ritului 7 o sc"nteiere de aur* . cea #ai larg! dintre aceste 0"lcele se desc6idea ca un golf alungit printre dealuri* -colo."nd. p"n! $i -ragorn se si#+ea 'n+epenit $i 0l!guit* <andalf nu le 'ng!dui dec"t c"te0a ceasuri de odi6n!* Pe Legolas $i pe <i#li 'i fur! so#nul. suli+ele lu#inoase staco4ii se i2bir! de 2idurile 'ntunecate ale lan+ului E#?n )uil* Se i0ir! 2orile 'n toat! splendoarea lor5 o pal! de 0"nt #!tur! c!rarea. se 'n!l+au )un+ii de )ia2!2i. iar ar#!sarii p!reau c! 'noat! 'ntr%o #are cenu$iu%0er2uie* . iar -ragorn se 'ntinse pe spate. la r!s!rit. p"n! la ur#!. iarba era at"t de 'nalt!. de bun! sea#!. br!2da+i de u#bre* . precu# un str!4er singuratic* La poalele sale curgea un p"r"u ca un fir de argint.

a# a4uns la gorganele #!re+e unde dor# seniorii lui T6eoden* 7 apte pe partea st"ng! $i nou!. 'ntr%o li#b! #olco#!. ca s! se fereasc! de s!ge+ile soarelui abia r!s!rit* 7 :!d un p"r"u alburiu care coboar! din cul#ile 'n2!pe2ite.e dr!g!la$i sunt oc6ii aceia str!lucitori din iarb!9 :e$nicu+e. pe o teras! 'n0er2it!. iar ro6irri#ii. sau. necunoscut! elfului $i gno#ului5 $i totu$i ascultau. c!tre r!s!rit. 2ise <andalf* Spune%ne ce 0e2i acolo. doar#e toat! lu#ea* 7 Edoras se c6ea#! cur+ile acelea. 2ise -ragorn.i#inea+a 'i 'ncon4ura str!lucitoare $i li#pede. pe dreapta.ar trebuie s! #erge# #ai cu luare%a#inte5 c!ci dincolo de fruntarii e r!2boi. Legolas.o#un!. iar p!s!relele c"ntau c"nd c!l!torii a4unser! la un p"r"u care se rostogolea cu iu+eal! la 0ale. se ridic! un deal. la soare%r!sare.odrul &ntunecat. Regele Ob$tii din Ro6an* -# sosit o dat! cu lu#ina 2ilei* . 2ise -ragorn* L!ca$ul -uriu a fost ridicat de%a lungul #ai #ultor 0ie+i o#ene$ti* 7 . 2ise <andalf. dup! felul nea#urilor de la #ia2!noapte* -poi 'ncepu s! incante2e 'nceti$or. simbelm9ne. departe* i st"lpii de la intrare sunt aurii* -colo stau ni$te b!rba+i 'n 2ale lucitoare* 'n rest. la #ine acas!. curg!toare. Unde%i cornul ce suna. 2ise -ragorn. 'ntr%o f"$ie lat!. 'ncon4urat de un 2id 'nt!rit $i de un gard de #!r!cini* &n!untru se 0!d acoperi$urile caselor. p"n! 'n c"#pie* La poalele colinelor. fiul lui T6engel. dru#ul ni se desc6ide li#pede dinainte* . el t!ia c!rarea. se 'nal+! l!ca$ul Oa#enilor* i%#i pare c!%i acoperit cu aur* Lu#ina sa str!luce$te p"n! 6!t. p!reau '#pro$cate cu 2!pad!= printre firele de iarb!. pe t!r"#ul acesta al oa#enilor. c!ci 'nfloresc 'n toate anoti#purile anului $i cresc pe unde se odi6nesc #or+ii* 8!ga+i de sea#!. st!p"nii cailor.!l!torii 'l trecur! $i a4unser! la o potec! b!t!torit! care ducea spre 'n!l+i#i* La poalele colinei 'ncon4urate de 2iduri. iar l!ca$ul auriu e )eduseld* -colo s!l!$luie$te T6eoden. c6iar de pare c! sunte# at"t de departe de ei* :! sf!tuiesc s! nu scoate+i ar#ele la i0eal! $i s! nu 0orbi+i cu trufie. 2ise el* -colo. altfel aspr! $i neclintit!. nu dor#. iar 'n #i4loc. . iar 0re#urile de alt!dat! sunt pierdute 'n negura ti#pului* -cu#.!l!re+ilor din Ob$te li se pare o 0e$nicie. a$a c! ridicarea acestei case nu este pentru ei dec"t a#intirea unui c"nt. str!duindu%#! s%o t!l#!cesc c"t pot eu de bine= Unde%s acu# calul $i c!l!re+ul. unde apa i20or!$te din u#bra 0"lcelei. 2ise Legolas. a$a le 2ice. 'n sl!0i.7 :orbe$te. afar! doar c!%i '#po0!rat! de #"6nirea Oa#enilor )uritori* 7 Iat! cu# sun! 'n Li#ba . pun"ndu%$i #"na strea$in! la oc6i. p"n! nu ne%o# afla dinaintea tronului lui T6eoden* . si#+ind apropierea pri#!0erii 'n +inutul de r!s!rit* Peste p"r"u era un pode+ care lega #alurile 4oase. 'i 2ic acestui p!#"nt casa lor proprie* -u 0orba 'ncurcat!. dinaintea noastr!* Legolas se c!2ni s! 0ad! ce0a. $i nu ne%a p!rut #ai #ult de%o clip!* 7 .e cinci sute de ori au c!2ut frun2ele 'n . p"n! se 0!rsa 'n Sc!ld!toarea En+ilor. r!0!$ite de copitele cailor* .ar nu%#i dau sea#a ce 2ice. 2ise Legolas5 c!ci e precu# +inutul acesta= bogat! $i. 2ise <andalf* .e%acu#. prin stuf!ri$* P!#"ntul era 'n0er2it= 'n lunca rea0!n! $i de%a lungul #alurilor 'nierbate ale p"r"ului cre$teau o #ul+i#e de s!lcii* Li se 'nro$iser! de4a 0"rfurile. Unde%s coiful $i c!#a$a de 2ale $i p!rul b!lai ce se re0!rsa. oarecu#.ar . ca #un+ii* . c!ci era tare #elodioas!* 7 Socot c! e%n li#ba ro6irri#ilor. dru#ul continua 'n u#bra unor #o0ile 'nalte $i 'n0er2ite* Pe partea dinspre apus. r!s!reau ni$te floricele ca stelele f!r! nu#!r* 7 Ia uita+i%0!. $i curgea #ai departe.

e Eo#er n%a# ni#ic a spune.o#un!.incolo de coline. al Treilea )are$al al )!rcii. 0orbe$te9 i repede9 7 Nu sunte# n!luci. a0ea aripi Ia picioare* -cestea fiind spuse. ca 0"ntul pe pa4i$ti s%au dus5 . .ac! ade0!r gr!it%ai. a#intindu%$i c"t de 'nalt $i de #"ndru era Eorl cel T"n!r. b!tute de 0"nt $i la por+ile Edorasului* -colo se g!seau o #ul+i#e de b!rba+i 'n 2ale lucitoare. i ce s!%i spun despre tine. l%ai $tiut 'nainte s! ne 'ntrebi* .e%ar fi s! te duci sau s! tri#i+i pe cine0a s!%l 0esteasc! de sosirea noastr!.!l!re+ilor. nu cu#0a e$ti 0reun 0r!4itor. care plecase de la )ia2!noapte5 iar bidi0iul lui. a$a cu# i%a# pro#is* Nu s%a 'ntors Eo#er 'nc!. atunci T6eoden trebuie s! fi au2it de 0oi* Poate 0enirea 0oastr! nu%i c6iar at"t de nea$teptat!* -cu@ 0reo dou! nop+i. -ce$tia sunt /asufel $i -rod $i ni i%a '#pru#utat Eo#er. ce n!0!li+i a$a. n%are 0oie nici un str!in s! treac! pe%aici* 7 Li#b! de :ier#e.a. a# s! #! duc. -$a gr!it%a un poet de #ult uitat 'n Ro6an. le r!spunse el 'n aceea$i li#b!5 dar pu+ini str!ini de locurile acestea se pot l!uda cu a$a ce0a* . 0reo iscoad! de%a lui Saru#an sau o n!luc! de%a lui. Unde%s pri#!0ara $i rodul $i gr"ul ce%nalt '#i cre$tea. strigar! ei 'n li#ba din Ob$tea .olnicului. acu# dou! 2ile* -# 0enit s! i%i 'napoie#. regele. c!l!torii trecur! de gorganele t!cute* i ur#"nd dru#ul 'ntortoc6eat ce ducea la cocoa$ele 'n0er2ite ale colinelor. nec6ib2uit. dac! 0re+i s! 0i se r!spund!. a 0enit Li#b! de :ier#e $i ne%a spus c!. a$a cu# e obiceiul 'n -pus. Prin oc6ii str!4erului trecu o und! de nelini$te* 7 . tat!l cailor. 'n0e$#"nta+i ciudat $i c!lare pe cai ca ai no$tri. 8!tr"n $i a#!r"t '#i pari. dinspre c"#pie. $tiu bine.e n%o# fi orbi+i de 0reo 0ra4!. S! se #inune2e de anii 'n 2bor. Felarof. e$ti crunt $i ne'ndur!tor pe dinl!untru* -$a socotesc* .a ploaia pe #unte. $i nici pri0irea nu te%n$eal!* . St!# aici de stra4! de #ult! 0re#e $i 0%a# 2!rit 'nc! de c"nd era+i foarte departe* N%a# #ai 0!2ut c!l!re+i a$a ciuda+i $i nici cai #ai se#e+i ca ar#!sarul acela* . care s!rir! 'ndat! 'n picioare $i le a+inur! calea cu l!ncile* 7 Opri+i%0!9 . ai dreptate. 2ilele%au plecat spre apus* .ar ai #ai 0!2ut gea#ba$i care s! se 'ntoarc! la gra4dul pe care l%au p!gubit. pri0indu%l t!ios pe str!4er* S! nu #ai aud de el9 )isia #ea nu este s!%l 0!d pe Li#b! de :ier#e.!ci. ace$tia sunt caii 0o$tri 7 lucru pe care.e ce nu 0orbi+i atunci 'n Li#ba .ine%o s! #ai str"ng! fu#ul din le#nul uscat ar2"nd. din porunca lui T6eoden. $i totu$i. Se uit! lung la b!rbatul din fa+a lui $i oc6ii 'i sc!p!rar! pe sub fruntea bo#bat!* 7 . 'ntreb! <andalf. s! 0! 0esteasc! sosirea noastr!.ar cu# s!%i spun c! 0! c6ea#!. /ai. eu 0! 'n+eleg graiul. ci pe 'nsu$i Seniorul Ob$tii* )! gr!besc al naibii* . 'n be2n!. 2ise -ragorn.Unde%s #"na pe strune de 6arp! $i focul staco4iu ce%ardea. dinspre #are 0enind. str!inilor. ap!i unul ca !sta e din nea#ul mear"ilor Ia spune. a4unser! 'ntr%un t"r2iu la 2idurile uria$e. r!spunse unul dintre str!4eri* Ni#eni nu e bine 0enit aici 'n 0re#e de r!2boi. afar! de oa#enii no$tri $i de cei ce 0in din Fort!rea+a . 'i r!spunse el* . 7 -ceasta%i 0oia lui T6eoden. ca ni#eni s! nu treac! de%aceste por+i. din +inutul <ondor* .ine sunte+i.ine sunte+i 0oi. afar! de cei care ne $tiu li#ba $i ne sunt prieteni. cer"ndu%le s! le spun! nu#ele $i #isiunea lor* &n oc6i li se citea o ui#ire neprietenoas!5 se uitar! 'ncrunta+i la <andalf* 7 Ei bine. r!spunse el rar* .

e%acolo 0enea p"r"ul de pe #arginea dru#ului* Spre teras!. le spuse c!l!u2a* -cu# trebuie s! #! 'ntorc la poart!. fie el $i Rege al <ondorului. bine g!se$ti. la poalele c!reia i20ora. 'ntin2"nd #"nerele spadelor. ciudate 0! sunt nu#ele9 .ar nu 0!%#b!ta+i cu ap! rece9 Tr!i# 0re#uri 'ntunecate* Plec! iute. urca un $ir de sc!ri de piatr!.!dur! de o alee larg!. cu s!biile trase pe genunc6i* u0i+ele de p!r auriu le c!deau pe u#eri5 soarele le '#podobea scuturile 0er2i. $i pe <i#li.7 8ine 0e2i. c"nd 'n 4os. deasupra unei terase 'n0er2ite. $i plato$ele lor ardeau parc!. a$a cu# '#i cere+i. fiul lui -rat6orn. c6iar $i%un toiag. $i 0oi afla de 0oia st!p"nului. nu al lui -ragorn. de parc! s%ar fi te#ut s! le +in! 'n #"n!* 7 Nu se 0a atinge ni#eni de ele. 'n se#n de pace* Pietrele pre+ioase sc"nteiar! 0er2ui 'n b!taia soarelui* -poi. 2ise str!4erul* -$tepta+i un pic $i%a# s! 0%aduc r!spunsul a$a cu# pofte$te el* . iar de%o parte $i de alta a ulti#ei trepte se afla c"te un 4il+ t!iat 'n st"nc!* 'n acel loc st!teau al+i str!4eri. ce la Fort!rea+a . #o$tenitorul lui Elendil din <ondor* 7 -cesta e l!ca$ul lui T6eoden. pietruit!. gno#ul.up! un ti#p.odrul de -ur $i 'ns!$i .ar e 0oia lui T6eoden. 2ise el* -ragorn $o0!i o clip!* 7 Nu%i 0oia #ea. ur#"ndu%$i 'n $ir c!l!u2a* .!l!torii intrar!. de . ar trebui s! fie #ai i#portant! dec"t 0oia lui -ragorn. fiul lui -rat6orn.olnicului se duce* Iat!%i $i pe Legolas. tolba $i arcul* 7 S! le p!2e$ti cu gri4!. fie el $i Senior al Ob$tii. unde #i%e datoria* R!#as%bun9 i fie ca Seniorul Ob$tii s!%$i re0erse #!rini#ia asupra 0oastr!9 Se 'ntoarse $i%o lu! repede pe alee 'nd!r!t* . s! #! despart de spad! $i nici s! 'ncredin+e2 pe -nduril pe #"ini str!ine* 7 . p"n! ce <andalf puse piciorul pe terasa pa0at! de la cap!tul treptelor* -tunci. un p"r"ia$ care curgea 'ntr%un ba2in* . f!r! s! scoat! o 0orb!. elful. susur"nd sc"nteietor* P"n! la ur#!. unul dintre str!4eri f!cu un pas 'nainte $i li se adres! 'n Li#ba .!ci sunt <andalf* )%a# 'ntors* i. l"ng! #ine.eilal+i urcar! scara lung!. care a$e2! iute ar#ele l"ng! 2id.e #are ui#ire se u#plu c6ipul b!rbatului. oaspe+i de departe9 2iser! ei. cu u$i 'nnegrite* -l!turi cu dru#ul. p!rur! #ai 'nal+i ca oa#enii #uritori* 7 Iat! u$ile dinaintea 0oastr!. iar c"nd se ridicar! 'n picioare. dintr%o piatr! d!ltuit! 'n for#! de cap de cal. printr%un canal de piatr!. din loc 'n loc a0"nd c"te un $ir de trepte bine f!cute* Trecur! pe l"ng! o #ul+i#e de case de le#n. rosti el. sub pri0irile str!4erilor 'nal+i care st!teau acolo sus. 2ise 0r!4itorul* . 2ise /a#a* 7 Nu sunt at"t de con0ins c! 0oia lui T6eoden. a4unser! 'n 0"rful colinei* -colo se afla un podi$. care se unduia c"nd 'n sus. trebuie s%o l!sa+i dinaintea pragului* U$ierii or s! le ia 'n pa2!* Por+ile 'ntunecate se d!dur! deodat! la o parte* . bag! de sea#!9 -# adus $i eu un cal 'napoi* Iat!%l pe Iute ca <"ndul cel f!r! perec6e. e -ragorn. #o$tenitorul Regilor. curgea un p"r"u li#pede. c!ci sunt din . 'n li#ba lor* 7 Fi+i bine 0eni+i. l!s"ndu%i pe str!ini 'n gri4a ca#ara2ilor s!i* . to0ar!$ii no$tri* .ar le 0oi 0esti.o#un!= 7 Sunt U$ierul lui T6eoden* /a#a e nu#ele #eu* :! con4ur acu# s! 0! l!sa+i ar#ele aici. fiul lui T6engel. dac! are bun!tatea s! ne pri#easc! 'n l!ca$ul s!u* 7 Pe legea #ea. le urar! bun 0enit. se 'ntoarse* 7 Ur#a+i%#!9 2ise el* T6eoden 0! 'ng!duie s! pofti+i5 dar orice ar#! a+i a0ea. 2ise el. 'nainte s! intra+i* -tunci Legolas 'i 'ntinse cu+itul s!u cu plasele de argint.u%te acu# $i spune%i st!p"nului t!u c%a0e# o 0orb! cu el.oa#na din Lot6orien #i le%a d!ruit* . 'nalte $i largi. cu glasuri li#pe2i. pe care ni#eni altcine0a nu%l poate '#bl"n2i* Iar aici. '+i f!g!duiesc.

e$i a# 'ndoieli. afar! de #o$tenitorul lui* Str!4erul se d!du un pas 'nd!r!t $i se uit! uluit la -ragorn* 7 Se pare c%ai 0enit pe aripile c"ntului din 0re#uri str!0ec6i. aici o 0ei l!sa. c!l!torii distinser! c! du$u#eaua era acoperit! de pietre de tot felul5 o #ul+i#e de rune $i de desene ciudate li se 'ncurcau sub picioare* :!2ur! acu# c! st"lpii erau bogat 'ncrusta+i cu aur $i picta+i 'n culori pale. fa+! de aerul curat de pe colin!* Era lung! $i larg!. 2ise el* -$a s! fie. dac! 0rei s! nu te pui cu to+i oa#enii din Edoras* 7 Nu singur9 f!cu <i#li. 2ise el* . un rege face ce 0rea. iar #o4icia.ar te rabd! pe tine ini#a s! despar+i un b!tr"n de spri4inul s!u. spuse <i#li.ar '+i poruncesc s! nu te%atingi de ea $i nici s! nu 'ng!dui altora s%o ating!* &n teaca asta s!l!$luie$te T!i$ul ce%a fost . -ragorn9 -ragorn '$i desf!cu cing!toarea f!r! tragere de ini#!. $i%$i spri4ini el 'nsu$i spada de 2id* 7 O pun aici. 2ise -ragorn* i%a$ face 'ntoc#ai cu# '#i cere st!p"nul casei. f!cu <andalf '#p!ciuitor* . 2ise /a#a. bine.! doar sunte# cu to+ii pri#eni aici* Sau. bunule /a#a* -i gri4! de ea* <la#dring 'i e nu#ele. atunci a# s! #%a$e2 aici. $i securea #ea poate s! stea aici. o s%a4unge# de r"sul )ordorului* )isiunea #ea e grabnic!* Iat! spada #ea. 'n negura 0re#urilor* )oartea se 0a abate asupra oricui se% ncu#et! s! trag! sabia lui Elendil din teac!. b"ntuit! de u#bre $i lu#inat! slab5 acoperi$ul 'nalt era sus+inut de st"lpi soli2i* . c6iar de #%a$ afla 'ntr%o bo4deuc! de le#n. i se adres! el lui <andalf* Iertare. 2ise /a#a. s!%i 0orbi#* Str!4erul 'nc! $o0!ia* 7 Toiagul. prin ferestrele de sus. /ai. ca s! st!# de 0orb!* -ragorn 'ncepu s! r"d!* 7 Fiecare are c"te ce0a #ult prea drag. cel pu+in a$a ar trebui s! fi#5 c!ci dac! ne cert!#.e lucru prost c6ib2uit9 f!cu <andalf* Pre0ederea%i una."nd le '#pinser! 'ncet.ac! nu #! spri4in 'n toiag. 'ns! la fel de f!r! rost e s! nu te supui* &n l!ca$ul lui. c! +i%a# f!cut 0oia. 2ise /a#a* Se uit! atent la toiagul de frasin 'n care se spri4inea <andalf* 7 . alta* Sunt b!tr"n* . 6ai.!l!torii intrar!* Sala li se p!ru 'ntunecoas! $i cald!. cu# +i%e porunca* 7 Ei. acestea sc"r+"ir! din +"+"nile #ari* . . #!%ncred 'n ce%#i 2ice ini#a* Si#t c! ne sunte+i prieteni $i oa#eni de toat! cinstea $i ispra0a. las!%ne s! ne duce# la st!p"nul t!u. trec"ndu%$i degetele peste t!i$ul securii sale. 'ndreptat! cu 0"rful spre str!ini* 7 -sta%i 0orb!rie f!r! rost. se 0edea cerul albastru%stins* Pe #!sur! ce oc6ii li se obi$nuiau cu 'ntunericul. 2ise <andalf* Porunca lui T6eoden n%are nici o noi#!. las!%#! s! trec* /ai. f!r! s! se ru$ine2e. pun"ndu%$i ar#a 4os* i%acu#. de parc%ar fi a0ut 'n fa+! un arbore t"n!r pe care se preg!tea s!%l doboare* Nu e singur9 7 /ai.ar ici%colo.enet6or. fie c!%i nebunie sau 'n+elepciune* 7 -$a e. dac! -nduril o 'nso+e$te. ca s! se%ncread! 'n ceilal+i* . c!ci elfii au f!cut%o 'n 0ec6i#e* i%acu#. p!$ind repede 'n fa+a por+ilor $i a+in"ndu%le calea* -0ea acu# spada 'n #"n!. dar $i !sta trebuie s! r!#"n! dinaintea u$ilor* 7 .pe tronul lui . p"n! c"nd o bine0oi T6eoden s! 0in! el 'nsu$i. dac! a$ a0ea o spad! oarecare $i nu pe -nduril* 7 Oricare i%ar fi nu#ele. p!trundeau ra2e de soare sc"nteietoare* Prin ta0an. de sub strea$in!. )!ria Ta. deasupra unui fuior de fu# ce se 'n!l+a.espicat $i ref!cut apoi* Telc6ar a f!urit%o 'nt"i. las!%ne s! intr!#* 7 Un toiag 'n #"inile unui 0r!4itor poate fi #ai #ult dec"t o proptea la b!tr"ne+e. f!r! g"nduri ascunse* Pute+i intra* Str!4erii ridicar! drugii grei care st!teau de%a cur#e2i$ul u$ilor* .

Ia spune9 Se a$e2! iar ane0oie 'n 4il+ul s!u* 7 -de0!r gr!it%ai. la picioarele b!tr"nului. alburiu%0er2uie* 7 Uita+i%l pe Eorl cel T"n!r9 2ise -ragorn* -$a a plecat c!lare de la )ia2!noapte. #%a# bucurat de 0enirea calului. ro$ii 'n ti#p ce nec6e2a. iat!. fiul t!u.a. Eu '+i 2ic 0athspell. T6eoden."#pia . spri4init 'ntr%un toiag negru $i scurt. cu at"t a fost #ai r!u* N%a# s! te #int= 'n clipa 'n care a# aflat c! s%a 'ntors Iute ca <"ndul singur. adic! :este Rea5 iar 0estea rea e ca un oaspete 6ain.ac%ar fi dup! el. c6iar a$a. nu te%a# 4elit* . un #are spri4in pentru st!p"nul t!u.ar. afl!# din <ondor cu# c! Seniorul &ntuneci#ii st"rne$te 2ar0! 'n R!s!rit. n!rile u#flate. . la b!t!lia de pe . dup! c"te #%a$tept eu* . cu fa+a spre u$ile de la #ia2!noapte. dincolo de 0atr!. 'i r!spunse <andalf cu glasul bl"nd* Totu$i sunt dou! feluri prin care poate 0eni un o# cu 0e$ti rele* El poate s! fie un lucr!tor al . inter0eni b!rbatul palid care st!tea pe treptele lespe2ii* Nici cinci 2ile n%au trecut de c"nd ne%a sosit 0estea a#ar! c! T6eodred. pu+ini oa#eni ar #ai fi l!sa+i de stra4! 2idurilor tale* Iar acu#. auriu* n el st!tea un b!rbat at"t de '#po0!rat de ani. iar 'n tinere+e trebuie s! fi fost o #"ndre+e de o#* 7 Te salut $i eu. r!spunse b!tr"nul. a$a se spune* R"n4i. de ce te%a# 'nt"#pina cu bucurie. prietene Li#b! de :ier#e. <andalf 0orbi= 7 Pri#e$te salutul #eu. se% apropie furtuna $i e #o#entul ca prietenii s! se str"ng! cu to+ii. a fost ucis la /otarele de la Soare%-pune5 #"na ta dreapt!.de%o str!lucire #o6or"t!* Pe pere+i. $edea un b!rbat stafidit. . ca s! nu fie 2drobi+i unul c"te unul* 8!tr"nul se ridic! 'n picioare 'ncet.oilea )are$al al Ob$tii9 i nici 'n Eo#er nu te po+i 'ncrede* . 'ntr%o astfel de clip! $i%a g!sit 6oinarul !sta s! se 'ntoarc!* . 4up"ne <andalf* )ereu ne%ai fost o pia2! rea* &n ur#a ta au ap!rut neca2urile ca ciorile* i cu c"t ai 0enit #ai des.e ce s! te 'nt"#pin cu bucurie. colac peste pup!2!. str!lucea un singur dia#ant* 8arba i se re0!rsa alb! ca 2!pada. ridic"ndu%$i o clip! pleoapele grele $i uit"ndu%se la str!ini cu oc6ii lui 'ntuneca+i* 7 Se spune c! e$ti 'n+elept. cu #!ciulia alb!. dar #%a# bucurat $i #ai #ult de lipsa c!l!re+ului5 iar c"nd Eo#er #i%a adus 0estea c! te%ai dus.elebrant* i astfel. era o lespede cu trei trepte5 iar la #i4locul lespe2ii se afla un 4il+ #are. #irosind b!t!lia dep!rtat!* Pe picioare 'i $iroia ap! 'nspu#at!.ioara Furtunii. s!%+i spun drept. $i poate c! te a$tep+i s! fii 'nt"#pinat cu drag* .!ci. cei patru 'naintar!. trec"nd pe l"ng! focul curat care ardea pe 0atra lung! din #i4locul 'nc!perii* -poi se oprir!* La cap!tul dep!rtat al l!ca$ului. sosesc rele #ai #ari ca p"n%acu#. 'nc"t p!rea aproape un pitic5 dar p!rul lui alb era lung $i des $i i se re0!rsa 'n $u0i+e bogate de sub o cunun! sub+ire de aur. )!ria Ta. at"rnau o #ul+i#e de tapiserii $i deasupra lor. cu c6ipul palid $i 'n+elept $i cu pleoapele grele* Era o t!cere de #or#"nt* 8!tr"nul nu #i$ca 'n 4il+ul lui* &ntr%un t"r2iu. #!r$!luiau siluete din 0ec6ile po0e$ti. al . <andalf. 'n sf"r$it. $i e$ti.alul a0ea capul se#e+it.ar soliile de departe sunt rareori ade0!rate* Iat!%te iar9 i%o dat! cu tine. de$i coc"r4at. 'n nesf"r$itul t!u s!la$.ar asupra uneia c!dea o ra2! de soare= un t"n!r c!lare pe un cal alb* Suna dintr%un corn #!re+ $i pletele blonde 'i fluturau 'n 0"nt* . #! ca# 'ndoiesc de bunul rost al 0enirii tale aici. fiu al lui T6engel9 )%a# 'ntors* . pe spa+ii #ari. f!r! doar $i poate. pe care o purta pe frunte* 'n #i4locul ei. altele ascunse de se#i'ntuneric* . de os5 acu# str!inii 0!2ur! c!. era 'nc! 'nalt. unele 'nnegrite de ani.ioar! a Furtunii. p"n! la genunc6i5 dar oc6ii 'i ardeau 'ntr%o lu#in! str!lucitoare* Sclipir! la 0ederea str!inilor* &n spatele lui st!tea o fe#eie '#br!cat! 'n alb* Pe sc!ri.

fiu al lui T6engel. Ne%aduci cai. 'n Lorien )ai #"ndr! dec"t pot #uritorii cu g"ndul ticlui* -stfel c"nt! <andalf cu glas duios. c6iar dintre cei #ai puternici* . se ridic!. fiu al lui <al#od* -i a4uns un 0ier#e f!r! #inte* -$a c! taci $i +ine%+i li#ba aia despicat!%n gur!* . pre+ul pl!tit ca s! +i se gr!beasc! plecarea din +inut n%a fost prea #are* Socot acu# c! istoria se 0a repeta= ne 0ei cere iar a4utorul. a tuturor. -rareori i%a fost dat 0reunui senior din Ro6an s! pri#easc! deodat! trei oaspe+i ca ace$tia* -u l!sat la u$a ta ar#e care pre+uiesc #ai #ult ca o ar#at! de oa#eni #uritori. c"nd ai #ai fost pe%aici* -tunci. S#intitul !la de /a#a ne%a tr!dat9 -p!ru un fulger care p!ru c! despic! acoperi$ul* -poi se f!cu lini$te* Li#b! de . 2ise Li#b! de :ier#e. )!ria Ta. dinaintea 0etrei 'nnegrite* &n be2na aceea. ca frun2ele.ar !$tia care 0in dup! coada ta cine sunt. l!nci. spade. 'nalt $i alb. cu# c%ai fi 'n c"rd!$ie cu :r!4itoarea din . nep!tate sunt frun2a $i glia 'n . .e a4utor ne%ai dat 0reodat!. spre ui#irea noastr!. cei ce se a#estec! 'n durerea celorlal+i. dar si#+i i#ediat #"na lui <andalf 'ncle$t"ndu%i u#!rul.ioar! a Furtunii. dar #ai e un soi= ciugulitorii de oase. 6ienele care se '#buib! pe sea#a r!2boiului* . T6eoden. -sta a$ nu#i a4utor5 de%asta a0e# noi ne0oie acu#* .Gi#ordene. cel #ai cer$etor dintre to+i patru9 7 &n ulti#a 0re#e.enu$iu le este straiul. 'n loc s! ni%l dai tu nou!* Ne% aduci oa#eni. Trei 6ai#anale 2dren+!roase $i #urdare5 iar tu. $i s! 0in! doar s! dea a4utor.odrul de -ur. buna%cu0iin+! nu #ai e la #are cinste la curtea ta. p"n! ies sc"ntei9 &$i ridic! toiagul* Se au2i un bubuit de tunet* Soarele disp!ru din ferestrele de la r!s!rit5 'n sal! se f!cu 'ntuneric de%ai fi 2is c!%i noapte* T!ciunii din foc p!lir! #o6or"+i* Nu se #ai 2!rea dec"t <andalf.Gi#ordene.Gi#ordene* <i#li f!cu un pas #are 'n fa+!. se pare. dar deodat! '$i sc6i#b! firea* -20"rlindu%$i #antia ponosit!. ca s! poat! trece prin be2na #arilor pri#e4dii $i s! a4ung! la l!ca$ul t!u* 7 -tunci Eo#er ade0!r gr!it%a. <ri#a. cu glas li#pede= 7 &n+eleptul 0orbe$te nu#ai ce $tie. f!r! s! se #ai spri4ine 'n toiag* i rosti rece. 2ise <andalf* Nu +i%a spus str!4erul de la poart! nu#ele to0ar!$ilor #ei. s! nu%i dai 0oie cu toiagul aici. prin Lorien 5 -rar picior de o# a trecut Pu+ini oc6i de #uritori 2!rit%au lu#ina . Ulti#a dat! ne%ai cerut tu a4utorul. pentru unii. se au2i glasul $uierat al lui Li#b! de :ier#e= 7 Nu te%a# po0!+uit eu. i ce a4utor ne%aduci acu#. 'ntreb! Li#b! de :ier#e* Nu%i de #irare= totdeauna s%au ur2it i+e 0iclene 'n 0alea . )!ria Sa +i%a 'ng!duit s!%+i alegi un cal pe care%l 0rei $i s! pleci5 $i. 'n 0re#e de restri$te* 7 -$a e.r!ului5 sau poate s! fie singur. c!ci elfii i%au 'n0e$#"ntat astfel. a$a c! se opri $i r!#ase stan! de piatr!* Prin .are s!l!$luie$te acolo de%a pururi str!lucind* <aladriel9 <aladriel9 Li#pede%i apa f"nt"nii tale -lb! e steaua 'n #"na ta dalb!5 Nepri6!nite. ai a0ut obr!2nicia s!%l iei pe Iute ca <"ndul* )!ria Sa a fost lo0it de durere5 $i totu$i.oar n%a# trecut prin foc $i sabie ca s!%#i arunc 0orbe de ocar! cu un slu4itor.

lu"ndu%l de bra+. pentru pri#a oar! 'n Plin! lu#in! de 2i5 $i o g!si #"ndr!. o 'nde#n! regele* Nu #ai ai de ce s! te te#i* Fata se 'ntoarse $i porni 'ncet spre cas!* .o#ni+a Ro6anului. 0orbi T6eoden* 7 Nu. pier2"ndu%se 'n fu#ul dep!rt!rii* Perdelele de ploaie 2bur!t!cit! de 0"nt c!deau pie2i$ la p!#"nt* . 2ise <andalf* i nici po0ara anilor nu te%apas! at"t de tare. printr%o sp!rtur! din norii dind!r!tul lor.eilal+i a4unser! 'n fa+a u$ilor. fiu al lui T6engel.easupra $i c!tre apus. r!#ase stan! de piatr!5 apoi se 'ntoarse iute $i se f!cu ne0!2ut!* 7 -cu#. 'ndrept"ndu%l spre o fereastr! de sus* -colo 'ntunericul p!rea s! se risipeasc! $i 'n dep!rtare ap!ru un petic de cer lucitor* 7 Nu%i totul cufundat 'n 'ntuneric* Ia%+i ini#a%n din+i."nd a4unse 'n dreptul u$ilor. se opri $i se uit! 'nd!r!t* Pri0irea ei n!p!dit! de gri4i 'l 'n0!lui pe rege 'ntr%o #ilostenie rece* -0ea c6ipul nespus de fru#os. :orbele #ele nu%s pentru toat! lu#ea* Te con4ur s! ie$i $i dinaintea u$ii. pe c"t $i%ar fi 'nc6ipuit unii* -20"rle%+i propteaua aia* Toiagul negru 'i c!2u regelui din #"n!. <andalf9 . EoG?n. pe scar!. printre colinele abia g6icite* . ca un #o$neag care trudise aplecat prea #ult! 0re#e* -cu# se 'n!l+a drept $i. 'ntreb! <andalf* -i ne0oie de a4utor.eodat!. bine0oie$ti s!%+i pleci urec6ea la #ine. cu# pri0ea spre cer.u%te.:ier#e c!2u cu fa+a la p!#"nt* 7 i%acu#. 'ncins! cu un br"u de argint5 cu toate acestea. do#ni+!. lui -ragorn. iar <andalf b!tu* 7 . dar #! si#t ca abia tre2it din so#n* . +"$ni ca o s!geat! o ra2! de soare* iroaiele ploii sc"nteiar! ca argintul $i r"ul sclipi 'n dep!rtare. oc6ii lui se f!cur! alba$tri* 7 &ntunecate 0ise%a# #ai a0ut 'n ulti#a 0re#e. ca o oglind! lucie* 7 Nu%i c6iar a$a%ntuneric pe%aici. apoi porni 'ncet de%a lungul s!lii* Li#b! de :ier#e r!#ase 'ntins la podea* . iar p!rul ei lung p!rea un r"u de aur* )l!die se 'n!l+a 'n roc6ia%i alb!. ea o g6ici pe dat!* O clip!.in prid0orul de deasupra #arii terase 0!2ur! c"#piile 0er2i ale Ro6anului de dincolo de p"r"u. i2bindu%se cu 2go#ot de pietre* T6eoden '$i 'ndrept! 'ncet $alele. cu o for+! pe care. pri0e$te%+i +inutul9 . 2ise <andalf. 'n0e$#"ntat 'n #antia%i cenu$ie. nea4uns 'nc! la rangul de fe#eie* .ar 0"ntul o luase spre #ia2!noapte. rosti el. . ca 2orii unei 2ile de pri#!0ar! ti#purie. iar acesta cobor' cu pa$i nesiguri de pe lespede. 2ise <andalf* Iar tu.esfat!%+i iar n!rile cu aerul libert!+ii9 .!ci #! te# c!%i prea . cerul era 'nc! 'nnegurat de tunete. las!%l pu+in* :oi a0ea eu gri4! de el* 7 . s! te ui+i peste fruntarii* Prea ai stat #ult 'n be2n! $i te%ai 'ncre2ut 'n n!scociri trunc6iate $i%n $u$oteli tic!loase* T6eoden se scul! ane0oie din 4il+ul s!u* &n sal! 'ncepu s! creasc! iar o lu#in! palid!* Fe#eia 'l ur#! iute pe regele '#po0!rat de ani. #"ndr! $i rece. dep!rt"ndu%se c!tre #area de #ia2!2i* . 0oinicul #o$tenitor al regilor. 'n+elep+i de ierni f!r! de nu#!r."t #i%a$ dori acu# s! fi 0enit #ai de#ult.eodat! ea a0u oc6i $i pentru el. iar fulgerele p"lp"iau 'n 2are. T6eoden. iar 0i4elia ce se st"rnise de la r!s!rit se do#olea. Senior al Ob$tii5 c!ci n%ai s! afli spri4in #ai de n!de4de ca al #eu* Nu dau po0e+e celor ce se las! prad! de2n!de4dii* Totu$i a$ a0ea c"te ce0a s!%+i spun* -i s! #%ascul+i. p!rea puternic! $i tare ca o+elul 7 o ade0!rat! fiic! a regilor* -stfel 'i ap!ru EoG?n. st!p"ne. fiic! a surorii #ele. &$i ridic! toiagul.esc6ide+i9 strig! el* Iese Seniorul Ob$tii9 U$ile se d!dur! la o parte $i 'n 'nc!pere p!trunse $uier"nd un 0al de aer tare* Pe colin! b!tea 0"ntul* 7 Tri#ite%+i str!4erii 4os. de$i ascuns!.

'n ciuda 0oin+ei lui <andalf* Se 'ntoarse $i '$i pri0i l!ca$ul #!re+* 7 :ai #ie9 f!cu el* )i%a fost dat s! tr!iesc ase#enea 2ile de restri$te. c! n!de4dea ne 0ine tot de%acolo de unde%i $i spai#a cea #ai crunt!* Soarta noastr! at"rn! neclintit! de%un fir de p!r* i totu$i. ca $i cu# 0l!guiala pusese iar st!p"nire pe el. nu%i departe clipa c"nd '+i 0oi putea po0esti tot* . dup! ce pri#ise poruncile cu0enite. 7 -$a e.!ci. dincolo de 2area nesf"r$it!. se 0a pr!bu$i* Bil+ul #!re+ 0a fi #istuit de fl!c!ri* Oare se #ai poate face ce0a. cutele care 'i br!2dau c6ipul cople$it de gri4i disp!rur! f!r! ur#!* Odat! /a#a plecat. T6eoden se ridic! 'n toat! #!re+ia lui. cu glasul sc!2ut $i tainic5 ni#eni nu au2ea ce spune. rosti T6eoden cu glas crunt. 'n dep!rtare. sur"se $i.a. c!ruia to+i. 7 Se #ai pot face #ulte.ar 'nt"i tri#ite dup! Eo#er* Oare #!% n$el eu. 'ns! #ai a0e# o n!de4de de care el nu $tie* <andalf 0orbea acu# pripit. soarta lor at"rna doar de un fir de p!r* i cu# '$i c!2nea el oc6ii atot0!2!tori. 0e2i bine.asei #ele* Sl!0itul l!ca$ 'n!l+at de 8rego. la b!tr"ne+e* 8ietul 8oro#ir :itea2ul9 Tinerii pier $i r!#"n b!tr"nii s! se ofileasc!* &$i 'ncle$t! genunc6ii cu #"inile lui br!2date de 0re#e* 7 )ai bine%ai apuca #"nerul unei spade. cuprin$i 'nc! de n!de4de $i de tea#!. dar nu $i la Li#b! de :ier#e $i la po0e+ele lui. rosti un glas li#pede* (i%a slu4it #ereu cu . sau 'l +ii ostatic.t"r2iu $i nu 0ei face dec"t s! 0e2i ulti#ele clipe ale .ar. 'n loc s!% #i aflu ti6na bine#eritat! acu#. se 0edea o fl!c!ruie* T6eoden se l!s! iar 4os. dac! reu$i# s! nu ne l!s!# cuceri+i #!car o 0re#e. a$e2"ndu%se el 'nsu$i 'n fa+a regelui. de nu #! 'n$eal! n!de4dea. st!p"ne. 2ise <andalf* Totu$i. 'i 2ic Li#b! de :ier#e. #ur#ur! el printre din+i* 7 Ia%o pe%aceasta. de data aceasta cu glas p!trun2!tor $i li#pede. . 2ise <andalf* T6eoden se ridic! $i '$i duse #"na la $old5 dar nu d!du de nici o spad!* 7 Pe unde #i%o fi pitit%o <ri#a.6e#a+i%l pe /a#a la #ine* O dat! ce s%a do0edit ne0rednic s!%#i str!4uiasc! u$ile. te pa$te o pri#e4die cu# nici #!car 0icleanul Li#b! de :ier#e n%ar fi 'n stare s!%+i ur2easc! 'n 0is* . .o#nia Ta. unde se putea r!2bi cu oc6ii. rosti <andalf. dar a#enin+!toare. ca s!%+i a#inte$ti de 0igoarea lor de de#ult. spre r!s!rit* 7 Se pare.eilal+i se uitar! $i ei spre r!s!rit* Peste leg6e nesf"r$ite de p!#"nt '$i aruncar! pri0irile. 6ai s!%l face# purt!tor al soliilor* :ino0atul s!%l aduc! pe 0ino0at la 4udecat!. soarele aurea unul dintre foi$oarele Turnului Str!4ii* i #ai 'ncolo. $i pri0irile lor se 'ndreptar! '#preun! din 'n!l+i#i.u$#anul e #ai puternic dec"t ne pute# 'nc6ipui. fiul lui Eorl. pe treapta de sus* -ragorn $i to0ar!$ii s!i r!#aser! 'n picioare. acu# nu #ai 0ise2i* -i re0enit la 0ia+!* <ondorul $i Ro6anul nu #ai sunt singure* . #ai e o n!de4de* . al!turi de <andalf. 'n clipa aceea. dar 'ndrept"ndu%$i pri0irile spre <andalf. <andalf 'l duse pe T6eoden p"n! la un 4il+ de piatr!. 'n apropiere* 7 Nu%i 0re#e s!%+i spun tot ce%ar fi de spus. recunoscu T6eoden* S%a r!20r!tit '#potri0a poruncilor #ele $i l%a a#enin+at pe <ri#a cu #oartea. lui Legolas i se p!ru c! 2!re$te o sc"nteiere alburie5 pese#ne c! acolo. p"n! 6!t%departe. 'n afar! de rege. ai c!rui oc6i se lu#inar!* &ntr%un t"r2iu. 2ise <andalf* . 0ai. c6iar 'n l!ca$ul #eu* 7 Nu cre2i c! eAist! oa#eni care +in la tine. a4ung"nd dincolo de #un+ii 'ntuneca+i ai T!r"#ului U#brei* Unde era acu# Purt!torul Inelului. afar! de tine. 'l 'ntreb! <andalf* 7 -$a o fi* -# s! fac precu# spui* . la 'nde#nul lui <ri#a.

o#niei Tale. c!ci trebuie s! opri# 'nt"i a#enin+area lui Saru#an5 asta c"t #ai e 0re#e* . copii. 'ntreb! T6eoden cu glas se0er* Se 'ntoarse spre Eo#er. /a#a. t!ind aerul cu un $uier* -poi scoase un strig!t #!re+* Rosti cu glas li#pede. 'n l!ca$ul #eu. dar s! nu 'nt"r2ie $i nici s! nu se%#po0!re2e cu co#ori #ari sau #ici* E 0ia+a lor 'n 4oc* 7 -cu#. $i le a$e2ar! la picioarele lui* 7 Porunce$te. ca la un se#n. ce%ai s!%#i spui. r!sun!tor.a eu s%o a$e2 la picioarele . 7 I%ai dat de4a ascultare. ade0!r gr!it%ai. <andalf. 'ntreb! <andalf* T6eoden 'ntinse #"na f!r! grab!* . st!p"nului s!u* 7 . <andalf. $i i%a# adus spada. sus. b!tr"ni 7 ar trebui s! se retrag! iute spre ad!posturile din #un+i* . buna% cu0iin+! nu #ai e la #are pre+* -+i c!l!torit toat! noaptea $i di#inea+a%i pe sf"r$ite* N% a+i dor#it $i n%a+i #"ncat* S! se preg!teasc! iute o cas! de oaspe+i.ac! d!# gre$.a. c! e liber. sunte# distru$i* . nici 0est! de 2ale5 dar +inea 'n #"n! o spad! pe care i%o 'ntinse."t despre 0oi. 2ise Eo#er* O clip! se l!s! t!cerea* T6eoden '$i pogor' pri0irile asupra supusului s!u 'ngenunc6eat* Nici unul dintre ei nu se clinti* 7 Nu 0rei s! iei spada.re2"nd c! erau c6e#a+i la ordine. o c6e#are la ar#e 'n li#ba din Ro6an= Sus acu#.u%te. c!tre soare%apune. fapte de renu#e9 &n$eua+i caii.e bucurie pe noi c! +i%ai 0enit 'n fire9 S! nu se #ai spun! de tine. rosti T6eoden* S! se preg!teasc! tot norodul* . oaspe+ii #ei. to+i oa#enii care%s 'n stare s! #earg! c!lare. po0a+a asta%#i pare 'n+eleapt!. 0!2"ndu%l at"t de #"ndru $i de 0oinic* Unde era b!tr"nul coc"r4at pe care 'l l!saser! la plecare 'n 4il+. nu sunt preg!ti+i pentru o 2i rea ca aceasta5 las!%i s!%$i ia pro0i2ii.ac! birui#. de sunt dornic s%o ascult* Ei. 'i r!spunse <andalf* :oia# s!%+i spun s! te 'ncre2i #ai degrab! 'n Eo#er. a$a cu# te%a po0!+uit Eo#er. str!4erii n!0!lir! sus. iar ceilal+i se uitar! ului+i la rege.credin+!* Pe sc!ri urcaser! f!r! 2go#ot doi b!rba+i care se opriser! la c"te0a trepte de ei* Sosise Eo#er* Nu purta nici coif. 'ngenunc6ind. li se p!ru tuturor c! bra+ul 'i de0ine iar 0iguros $i plin de 6ot!r"re* 8rusc. c!l!re+i ai lui T6eoden9 &n be2n!%i R!s!ritul* Tre2i+i%0!. proptindu%se 'n toiag. tre#ur"nd* -# 'n+eles c! ur#a s! fie slobo2it* )%a n!p!dit o ase#enea bucurie. )!ria Ta. <andalf.e 'ndat! ce apuc! #"nerul. rosti /a#a. nepoate. 2ise regele* . dec"t 'ntr%un o# cu #intea r!t!cit!5 s! la$i deoparte re#u$c!rile $i tea#a5 s! iei lucrurile pe r"nd* S!%+i tri#i+i pe dat!. )!ria Ta9 strigar! ei* 7 :estu !heoden hal2 strig! $i Eo#er* . $tiu. 7 E ispra0a #ea.e se 'nt"#pl! aici. to+i oa#enii t!i care r!#"n aici 7 fe#ei. pe sc!ri* &$i pri0ir! ului+i st!p"nul. $i caut!%#i%o pe% a #ea9 )i%a luat%o <ri#a 'n p!strare* -du%l $i pe el dinaintea #ea* i%acu#. 'nc"t cred c%a# luat%o ra2na* )%a# g"ndit s! #! supun )are$alului Ob$tii acu#. la rug!#intea sa* 7 . ridic! spada care sclipi $i o 'n0"rti. ca s! 0! culca+i . 2iceai c! ai s!%#i dai o po0a+!. apoi '$i traser! cu to+ii spadele. eorlingi9 . trece# la '#plinirea ur#!toarei #isii* &ntre ti#p. Eo#er. cornul s! r!sune9 &nainte. c! n%aduci dec"t n!past!* 7 Ia%+i spada 'napoi.

la poart!. dup!%a#ia2!9 7 )!rite . 7 . Li#b! de :ier#e. nici #!car tu. rosti el* -# g!sit%o 'n cuf!rul lui* S%a ca# codit s! ne dea c6eile* . i% a# pro#is lui Eo#er c! spadele noastre 0or lupta al!turi* 7 -cu#.ar Isengardu%i puternic $i ne pasc tot felul de a#enin+!ri* S! nu prege+i. atunci oricu# '#i pare #ai s!n!toas! ca $u$otelile pe care #i le%ai strecurat 'n urec6e* .are acu# +i%o cere iar. ploconindu%se 'ntre al+i doi b!rba+i* Era li0id la c6ip* Lu#ina 'l f!cu s! clipeasc!* /a#a 'ngenunc6e $i%i 'ntinse lui T6eoden o spad! lung!. 2ise <andalf* . ad#ise <andalf* . 'ntr%ade0!r. <andalf9 rosti regele* /abar n%ai ce puteri 0indec!toare ai9 Nu 0a fi a$a* Eu 'nsu#i 0oi #erge pri#ul la r!2boi. 'nainte de ceasurile dou!. 'n $a. 2ise T6eoden. Pe cine0a care s!%l apere pe Seniorul Ob$tii. eorlingi9 7 . f!cu Li#b! de :ier#e* Iar spada aceasta #i%a fost 'ncredin+at! de 'nsu$i st!p"nul t!u* 7 .!l!u2e$te%+i norodul c"t #ai iute la -d!postul din :alea . 'ntr%o teac! ferecat! cu aur $i b!tut! 'n pietre scu#pe* 7 lat%o.!l!re+ii din Ro6an trebuie s%o ia ast!2i din loc $i noi o s! Ie fi# al!turi cu barda. Senior al Ob$tii* i apoi. dac%a$a #i%o fi scris* i% o s!%#i fie so#nul #ai lin* 7 -tunci p"n! $i 'nfr"ngerea Ro6anului se 0a presc6i#ba 'ntr%un c"nt glorios. to+i cei care au cai s! fie gata. ca o lig6ioan!* Nu. 7 8a da. 'n #un+i* 7 Nicidecu#. spada $i cu arcul* Nu le%a# adus ca s! 2ac! re2e#ate de 2idurile tale.al0arului. /a#a ie$i iar din l!ca$* &nd!r!tul lui 0enea <ri#a. dup! ce%o# pleca noi* . 7 . 2ise -ragorn* Nu%i 'nc! 0re#e s! ne odi6ni# ciolanele* . )!ria Ta.!ci #ulte alte lucruri 1pierdute3 de oa#eni #ai sunt acolo* 7 )in+i. pe /erugri#. 'i r!spunse T6eoden* Uite%l $i pe sfetnicul #eu* &n clipa aceea. str!0ec6ea ta sabie. 2ise -ragorn* 8!rba+ii 'nar#a+i din apropiere '$i 2!ng!nir! ar#ele strig"nd= 7 Seniorul Ob$tii 0a porni c!lare* &nainte.de 'ndat! ce ter#ina+i cu #asa* 7 Nu. 2ise Eo#er* 7 N!de4de.ac! $i%asta%i 0ra4!. 2ise T6eoden* -i ce0a '#potri0!. T6eoden. )!ria Ta. st!p"ne9 sc6el!l!i Li#b! de :ier#e.oa#ne9 strig! Li#b! de :ier#e* E%a$a cu# #%a# te#ut* :r!4itorul !sta te%a fer#ecat* Oare nu se cu0ine s! la$i pe cine0a s! apere L!ca$ul -uriu al str!#o$ilor t!i $i toate co#orile tale.ar norodul t!u n%are cu# s! r!#"n! aici ne'nar#at $i f!r! p!stor. nu #ai a0ea# #ult p"n! s! #! t"r!sc 'n patru labe. t"r"ndu%se la p!#"nt* -i #il! de cel ce%a%#b!tr"nit 'n slu4ba )!riei Tale9 Nu #! alunga de l"ng! tine9 )!car eu '+i 0oi r!#"ne al!turi c"nd te 0or p!r!si cu to+ii* Nu%l dep!rta pe credinciosul t!u <ri#a9 . n%o s! r!#"n! ni#eni aici.ar nu te irosi $i nu%+i risipi puterile* Las!%i pe al+ii s! se ocupe de oaspe+ii !$tia plictico$i* 8ucatele sunt gata $i te%a$teapt!* Nu 0rei s! te duci s! #!n"nci.eparte de #ine g"ndul. #ai a0e# o n!de4de c%o s! birui#. s! cad 'n b!t!lie.u leacurile tale. 2ise Li#b! de :ier#e* )! 'ngri4esc de )!ria Ta $i de tot ce%i al t!u c"t pot de bine* . da. <ri#a* -i s! porne$ti c!lare '#preun! cu noi* . 2ise T6eoden* Iar oaspe+ilor #ei s! li se a$tearn! #asa al!turi de #ine* O$tirea 0a porni c6iar ast!2i c!lare* Tri#ite%+i prista0ii s!%i adune pe to+i care s!l!$luiesc 'n prea4#!* To+i b!rba+ii $i fl!c!ii 'n putere $i 0rednici s! poarte ar#a%n #"n!.ine%o s!%i c!l!u2easc! $i cine%o s!%i c"r#uiasc! 'n locul t!u. 7 O s! c6ib2uiesc 'nainte s! plec!#.u%te9 )ai ai 0re#e s!%+i cure+i spada de rugin!* 7 &ndurare.

Eo#er. T6eoden. prea nobile Li#b! de :ier#e.e #ult +i se scurg +ie oc6ii pe sub pleoapele alea l!sate dup! ea. dar nu%l 0!t!#a+i $i nici nu%i pune+i piedici* . $i a pleca unde +i%e 0oia* . St!p"ne.e c"nd te%a cu#p!rat Saru#an. de 0ei face asta. f!cu Li#b! de :ier#e* 7 Prea des sco+i 0orba asta din gur!.6iar $i acu# 4oac! un 4oc pri#e4dios $i pri#a #utare e%n #"inile sale* )i% a# pierdut de4a prea #ulte ceasuri pre+ioase cu persoana lui* Bos. $i%o ur#!re$ti pas cu pas9 Eo#er puse #"na pe spad!* 7 tia# eu. ca $i cu# ar fi 0rut s! spun! ce0a* -poi se ridic! deodat! 'n picioare* &$i frec! #"inile* Oc6ii 'i sc!p!rar! plini de at"ta r!utate. ca s!%+i ar!+i credin+a. 0orbele #ele9 S! fie l!sat 'n Edoras cine0a care%+i $tie g"ndul $i '+i ur#ea2! poruncile* Nu#e$te un slu4itor credincios* Las!%l pe sfetnicul t!u.ar cei ce%l iubesc cu ade0!rat i%ar cru+a b!tr"ne+ile* &ns! 0!d c%a# a4uns prea t"r2iu* -l+ii pe care #oartea st!p"nului #eu nu i%ar prea 'ndurera au reu$it de4a s!%l con0ing!* i dac! nu pot s! le #ai 2!d!rnicesc ispra0a.el #ai 'n+elept ar fi s!%I uci2i* . Li#b! de :ier#e. roag!%te s! nu ne #ai 'nt"lni# 0reodat!.!%i un cal $i las!%l s! plece de 'ndat! unde 0rea* S!%I 4udeci dup! cu# 0a alege* 7 -i au2it. S! cari un sac cu #erinde 'n #un+i. s! nu%+i nesocoteasc! 2elul* 7 )in+i. '$i pironi oc6ii asupra lui T6eoden $i desc6ise gura. la ce alt! slu4b! #ai pu+in onorabil! te%ai g"ndit. Li#b! de :ier#e. 2ise el* . 2ise <andalf.ar tu. 2ise el. oric"t de b!tr"n ar fi. f!cu un salt 'ntr%o parte $i d!du bu2na pe sc!ri 'n 4os* 7 . 'ns! <andalf 'l opri cu #"na* 7 EoG?n e%n siguran+! acu#.up! el9 strig! T6eoden* -0e+i gri4! s! nu fac! 0reun r!u cui0a."nd0a a fost $i el o# $i +i%a slu4it cu# a putut* . ai f!cut ce%ai putut pentru ade0!ratul t!u st!p"n* )eri+i $i tu. c!ci 0oi fi f!r! #il!* Li#b! de :ier#e se ridic! agale* &i pri0i pe a#"ndoi printre gene* La ur#!. #!car o r!splat!* .ar n%a fost a$a dintotdeauna* . 'l 'ntreb! T6eoden* -i de ales 'ntre a porni cu #ine c!lare la r!2boi. p"n! te 0ei 'ntoarce 7 c!ci a# s! #! rog s%o 0!d $i pe%asta. 'nc"t oa#enii f!cur! un pas 'napoi* Scr"$ni din din+i.ar. . &ndoi%#%a$ c%o a0ea cine0a 'ncredere s!%+i dea 0oie* 7 Nu. de$i nici un o# cu scaun la cap n%are cu# s! cread! 'n a$a ce0a* Eo#er i2bucni 'n r"s* 7 -far! c! 0orba ta nu te scap! de r!2boi.!ci eu 'nsu#i 0oi porni la lupt! '#preun! cu oa#enii #ei* Te poftesc s! 0ii $i tu. s! se 'ngri4easc! de toate. 'ntorc"ndu%$i pri0irile p!trun2!toare spre el* E 'ndr!2ne+ $i 0iclean* . dac! pofte$te* 7 Nu#ai s!%l rabde 0reunul. 2ise el* . #!car ascult!.ar s! $tii c! Saru#an e%n stare s!%$i uite f!g!duiala* Te%a$ sf!tui s! dai o fug! $i s!%i aduci a#inte. acolo. .e r!splat! +i%a f!g!duit. apoi scuip! la picioarele regelui. $arpe9 url! el pe nea$teptate cu un glas tun!tor* T"r!$te%+i p"ntecele pe p!#"nt9 .a+i%i un cal. f!r! s! #ai +in socoteal! de r"nduielile de la curte* . ai dinaintea ta un $arpe* Nu%i prudent nici s!%l iei cu tine $i nici s!%l la$i aici* .ar #ai sunt $i altele* F!cu un pas 'nainte.asei lui Eorl. s!%+i ar!+i credin+a* Li#b! de :ier#e se uit! 'n oc6ii regelui* -0ea pri0irea unei fiare care caut! sc!pare din cercul de 6!ita$i '$i linse bu2ele cu li#ba lui albicioas! $i lung!* 7 Era fireasc! o ase#enea 6ot!r"re din partea unui senior al . 2ise T6eoden* i n%a# s! te dep!rte2 de #ine* . n%ai cu# s! pricepi tot ce 2ace%n #intea 4up"nului Li#b! de :ier#e.! dup! ce to+i oa#enii 0or fi #or+i ai s!%+i iei partea ta din co#oar! $i fe#eia pe care +i%o dore$ti. <ri#a. . $uier"nd. 2ise el printre din+i* Pentru asta l%a$ fi ucis. ad!ug! Eo#er* .7 -i 'ndurarea #ea. 2ise <andalf* Eu nu #int* :e2i.

#i%a fost dat cu '#pru#ut. e ca $i cu# ai a20"rli o #oned! de argint 'n be2n!. ca s! ne ni#iceasc!. cei care%au a0ut oc6i de 0!2ut $i%au dat sea#a ce%i dincolo de #asc!* -tunci. parc%a# fost legat la oc6i. 7 &i datore2 #ult lui Eo#er. 2ise T6eoden* .e spade nu duce+i lips!. $i n%a# s! pri#e4duiesc ce0a ce nu%i al #eu* Pe l"ng! asta. care 'l ser0ea pe rege* 8!ur! $i #"ncar! 'n grab! #are* &n 0re#e ce T6eoden 'l iscodea pe <andalf despre Saru#an. 2ise <andalf* 7 -$a e. '#pietrindu%+i ini#a $i sec!tuindu%+i #!dularele.ar c"nd a# sc!pat eu $i a# apucat s! te pre0in. ."nd0a.o#nia Ta. care 0orbea prin gura ta. precu# $i do#ni+a EoG?n. p"n! s%o si#+i preg!tit* )ai 'nt"i #isia lui Li#b! de :ier#e a fost u$oar! $i tot ce f!ceai a4ungea iute la urec6ile celor din Isengard5 c!ci +inutul t!u era desc6is tuturor str!inilor. 'n ora$. nu c6iar cu ceea ce $i%ar fi dorit Saru#an #ai presus de toate.!ci regele a0ea s! porneasc! la dru# de 'ndat! ce b!rba+ii din cetate $i din '#pre4uri#i i2buteau s! se 'nar#e2e $i s! se adune* La #asa lui T6eoden se a$e2ar! Eo#er $i cei patru oaspe+i.oar spada s! nu #i%o ceri* 7 . nenoroci+ii !ia ar fi a4uns p"n! acu# 'n Isengard cu prada cea #are* E ade0!rat.e #ulte ori. dup! cu# era ca2ul* &+i a#inte$ti c"t 2el punea 'nde#n"ndu%te s!%+i tri#i+i to+i oa#enii dup! potcoa0e de cai #or+i la #ia2!noapte.ar e #ult! 0re#e de c"nd unelte$te s! te distrug!. Li#b! de :ier#e a 'nceput s! 4oace periculos. ini#a credincioas! are li#ba ascu+it!* 7 -daug! $i c! 'n oc6ii '#brobodi+i ade0!rul poate a0ea c6ip sc6i#onosit. ceilal+i pri0eau neputincio$i. Te%a f!cut s! nu%i 'ng!dui lui Eo#er s!%i ur#!reasc! pe orci* . dar a# acolo coifuri $i . care nutresc o n!de4de tainic!5 dar despre asta. ce0a iute. pe care s! #! bi2uiesc* . c!ut"nd s! te '#piedice s!%+i aduni puterile* O f!cea cu pricepere= 'i '#brobodea pe unii. nu #! 'ndoiesc c%a fost prieten cu cei din Ro6an5 $i c6iar dup! ce%a 'nceput s! i se '#pietreasc! ini#a. r!#"ne de 0!2ut. ceilal+i t!ceau* 7 Nu $tie ni#eni p"n! unde #erge tr!darea lui. oaspete al #eu nepre+uit* -i sosit 'nc! o dat! la ti#p* (i%a$ face cu drag un dar dup! pofta ini#ii tale. liberi s! 0in! $i s! plece c"nd pofteau* &n ti#p ce Li#b! de :ier#e '+i $u$otea la urec6e. ne leag! o #are prietenie* 7 8un! alegere9 2ise T6eoden* i +i%l dau cu drag! ini#!* S! $tii c!%i un dar #!re+* Nu%i altul ase#eni lui Iute ca <"ndul* &n el a ren!scut s!#"n+a ar#!sarilor de alt!dat!* Nu 0a #ai fi pe lu#e unul ca el* -far! de asta. $i cornul de lupt! 20onind* . c!ci reu$ise s!%+i pun! st!p"nire pe 0ia+!* F!cea ce poftea cu 0oin+a ta* . pref!c"ndu%se c! +i%e prieten. 'n0enin"ndu%+i g"ndul. 2ise T6eoden* i +ie%+i datore2 aproape totul.ac! el n%ar fi nesocotit spusele lui Li#b! de :ier#e. nu $tiu ce #%a$teapt!. 'nainte s%o porni# la dru#* N%ai dec"t s! desc6i2i gura $i%+i dau orice%a$ a0ea* . 2ise <andalf* 'n ceea ce pri0e$te darul pe care 0rei s! #i%l faci.Unul dintre str!4eri o lu! la fug! pe sc!ri* -ltul se 'ndrept! spre pu+ul de la poalele terasei $i scoase ap! 'n coif* -poi se apuc! s! spele treptele pe care le #"n4ise Li#b! de :ier#e* 7 i acu# pofti+i. dar cel pu+in cu doi dintre ai no$tri. 0oi alege ceea ce #i%e de trebuin+!. dac! pot s! 2ic a$a* .!%#i%l pe Iute ca <"ndul9 P"n! acu#. te%a socotit folositor* . 2ise <andalf* N%a fost totdeauna r!u* . 2ise T6eoden* Pofti+i de 0! r!cori+i at"t c"t ne 'ng!duie ti#pul* Intrar! iar 'n l!ca$ul #!re+* -u2eau de4a prista0ii strig"nd 4os. 'i 'nsp!i#"nta pe al+ii. oaspe+i ai #ei. nici #!car +ie nu%+i pot spune 'nc! ni#ic* &+i 'nc6ipui ce suferin+e%ar fi 'ndurat ei acu# sau ce%ar fi putut afla Saru#an. c"nd pri#e4dia 0enea nest!0ilit! dinspre apus. st!p"ne.ac%a# sosit sau nu Ia ti#p. 0! pute+i alege cu to+ii cele de trebuin+! din ar#ur!ria #ea* .ar de%aici 'ncolo.

ine 0rea s! stea aici. dac! 0a . ro$ii $i albe* <andalf nu%$i lu! nici o ar#ur!. care 'i 'n0e$#"ntar! pe -ragorn $i pe Legolas 'n 2ale lucitoare* &$i aleser! $i coifuri.ar '$i alese un coif de fier acoperit cu piele. atunci alege+i% 0! do#n dup! dorin+!* . fiica lui Eo#und.ar trebuie s! las pe cei care r!#"n pe #"ini bune. cu c6ipul tulburat. 2ise el* Prefer s! port eu un cal dec"t s! #! poarte el pe #ine* &#i iubesc #ai #ult picioarele* . acesta se uit! la c6ipul ei $i 2"#bi. c!ci nu era lucrare #ai #e$te$ugit! ca 0esta lui scurt!. 2ise regele* E ulti#ul din . r!spunse /a#a* 7 . s!%i c"r#uiasc! 'n locul #eu* . &n cine a0e+i 'ncredere. f!urit! la poalele #un+ilor de la #ia2!noapte* .fost f!urit pentru #ine pe 0re#ea lui T6engel. potri0it pentru capul lui rotund5 '$i #ai lu! $i%un scut #icu+.ar nu #! pot lipsi de Eo#er $i nici el nu s%ar 'n0oi s! r!#"n!. Senior al Ob$tii. -ragorn. fiul #eu. dac! pierde# b!t!lia. apropiindu%se de u$!* -colo 'l a$teptau str!4erii $i solii. '#podobite cu aur $i b!tute 'n pietre scu#pe 0er2i. dar poate ne%o# 'ntoarce 'n L!ca$ul -uriu* -colo oa#enii se pot ap!ra #ult! 0re#e $i. 7 &n .ar poate%oi a4unge c"nd0a s! #! spri4in pe ele $i s! lupt* 7 Nu #! 'ndoiesc de asta.asei lui Eorl* 7 S! te apere de toate9 2ise T6eoden* . de$i 'i g!siser! o tunic! pe #!sur!. pe care era 'ncrustat un cal alb la galop pe un fundal 0erde 7 bla2onul . 2ise T6eoden* Tri#ite+i prista0ii s! 0esteasc! tot poporul c! do#ni+a EoG?n 'i 0a c!l!u2i de%acu# 'ncolo* -poi regele se a$e2! 'ntr%un 4il+ din fa+a u$ilor sale5 EoG?n 'ngenunc6e dinaintea lui* Iar T6eoden 'i d!rui o spad! $i o c!#a$! #e$te$ugit! de 2ale* 7 R!#as%bun. 2ise T6eoden* Nu #ai a# copii. 'i r!spunse /a#a* i nu e el ulti#ul* )ai e $i EoG?n. precu# $i scuturi rotunde. dar 'n clipa 'n care lu! cupa. rosti ea* 7 )!rire +ie. iar <i#li n%a0ea ne0oie de 2ale. rosti el* &ntunecat e ceasul acesta. se opri brusc $i 'l pri0i cu oc6i str!lucitori* La r"ndul lui.up! ce b!ur! cu to+ii. a fost ucis* &l ung #o$tenitor pe Eo#er. fiu al lui -rat6orn. nepotul #eu* . Nu scoase ni#eni nici un cu0"nt* 7 Nu%#i da+i nici un nu#e.tunici de 2ale f!urite cu #!iestrie 7 daruri pe care le%au pri#it str!#o$ii #ei din <ondor* Lua+i ce pofti+i 'nainte s%o porni# la dru# $i 0! doresc s! 0! fie de folos* -tunci se ar!tar! ni$te b!rba+i purt"nd straie de r!2boi din c!#!rile regelui. iar seniorii $i c!peteniile se str"nser! cu to+ii din Edoras $i '#pre4uri#i* 7 8!ga+i de sea#!* Pornesc la dru# $i se pare c! pentru ulti#a oar!. pe c"nd era# copil* <i#li f!cu o plec!ciune* 7 Sunt #"ndru.o#ni+! din Ro6an. f!r! s! #ai 2"#beasc!* ."nd a4unse dinaintea lui -ragorn. nepoat!. .asa aceasta* 7 N%a# 2is ni#ic de Eo#er. regele str!b!tu 'nc!perea. iar T6eodred. c"t sunte# noi pleca+i* 7 -$a s! fie. s!%+i port lucrurile.asa lui Eorl. iar apoi do#ni+a le%o 'ntinse $i oaspe+ilor* . sora lui* E ne'nfricat! $i 0itea2!* Toat! lu#ea o iube$te* Las%o pe ea c"r#uitoarea eorlingilor. 'i r!spunse el. 2ise T6eoden* -poi regele se ridic! $i%n clipa aceea ap!ru EoG?n cu 0inul* 7 Ferthu !heoden hal2 rosti ea* Pri#e$te cupa aceasta $i bea la ceas de bucurie* S! te 'ntorci s!n!tos9 T6eoden b!u din cup!.ac! nici unul dintre noi nu se 0a #ai 'ntoarce. cei care scap! se 0or refugia $i ei acolo* 7 Nu spune asta9 'i r!spunse ea* -# s! te%a$tept clip! de clip! $i%un an. #"inile lor se 'nt"lnir! $i el 'i si#+i tres!rirea* 7 )!rire +ie.

dac! bine0oie$ti* 7 )ul+u#esc tare #ult.ar n%ar fi #ai bine s! l!s!# g"lcea0a deoparte. la o adic!* &n orice ca2. iart!%#!* i%n se#n c! nu%#i #ai por+i pic!.fi ne0oie. iar calul '$i scutur! capul $i nec6e2!5 apoi se 'ntoarse $i%o porni ca s!geata spre ei* 7 Nici suflarea :"ntului de -pus nu I%ar putea opri. c!petenie a eorlingilor. fiu al lui <loin9 strig! el* N%a# a0ut 0re#e s! 'n0!+ 0orba #e$te$ugit! sub 'ndru#area ta. care st!tea 'n prea4#!* 7 Regele se 0a 'ntoarce.ar 'n 0re#e ce 0orbea. c"t 0a d!inui se#in+ia noastr! pe p!#"nt5 $i i%l d!ruiesc pe Iute ca <"ndul. . <andalf o s! te pun! bucuros pe picioare c"nd o%ncepe t!r!boiul5 sau o s% o fac! 'nsu$i Iute ca <"ndul* 8arda nu%i o ar#! potri0it! pentru un c!l!re+* 7 . 2ise el* Oa#enii au ne0oie de #ulte cu0inte 'nainte de fapte* 8arda #i se 2bate ner!bd!toare 'n #"n!* . nu%+i fie tea#!. 'ntreb! <andalf* 7 -learg! ca nebunu@ prin iarb!. pe . ci spre r!s!rit ne poart! soarta* -poi regele cobor' treptele cu <andalf al!turi* . <i#li. 2ise Eo#er.ar gno#ii nu sunt c!l!re+i* -$ secera cu drag! ini#! ni$te c!p!+"ni orce$ti5 barda asta a #ea nu%i de b!rbierit scalpuri o#ene$ti.u# s! a4ung la ade0!rata b!t!lie. 2ise <i#li. dinaintea ei* Era acu# 'n0e$#"ntat! 'n 2ale $i lucea ca argintul 'n soare* <i#li #ergea al!turi de Legolas cu securea pe u#!r* 7 &n sf"r$it. 'n ti#p ce calul #"ndru se apropia. c! altfel stric!# prietenia* 7 -$a 0oi face. dac! 'i 'ng!dui lui Legolas. cel #ai 'n+elept dintre sfetnici."+i0a 'i preg!tiser! calul. dar Eo#er se apropie cu ar#!sarul de d"rlogi* 7 )!rire +ie. rosti T6eoden* . s! faci bine s! te%n0oie$ti c!%i cea #ai #"ndr! 'ntre fe#ei. pe%ai lui -ragorn $i Legolas* <i#li nu se si#+ea deloc 'n largul lui.ar. 0!dit #!gulit* :oi #erge cu tine. te rog s! 'ncaleci pe calul #eu* <andalf 0a #erge 'n frunte. era 'ncruntat.e bine%ar fi s! pot #erge. a$a cu# #i%ai f!g!duit* . p"n! a4unse 'n fa+a 0r!4itorului* 7 Se pare c! darul a fost f!cut de4a. st!tea EoG?n singur! 'n fa+a u$ilor5 '$i odi6nea #"inile pe #"nerul spadei pe care o +inea drept. dup! p!rerea #ea. fiu al lui Eo#und. prin+ul cailor* .oa#! de Nea. #"ng"ind coada securii* La poart!.opit! de Foc o s! ne poarte pe%a#"ndoi. rosti Eo#er* Legolas de%a st"nga #ea $i -ragorn de%a dreapta $i n% o s! 'ndr!2neasc! s! ne stea ni#eni 'n cale* 7 Unde e Iute ca <"ndul. 2ise Eo#er* . Eu unul n%a# s! #ai 2ic nici o 0orbuli+! de ocar! Ia adresa . Eo#er. senior al Ob$tii. l"ng! 0ad. acu# $i%aici. nu s! #! i2besc ca o desag! de $aua lui <andalf* 7 Un loc #ai co#od nici c! se poate. 2ise el* Nu te te#e* -$teapt!* Nu la apus. #ie nu #i se potri0e$te genul !sta de r!2boi* .oa#nei P!durii* 7 -# s!%#i uit #"nia pentru o 0re#e.e$i nu #!%ndoiesc c! ro6irri#ii sunt f!r! #il!. 2ise Legolas* .ar p"n! atunci. d!dur! peste o o$tire 'ntreag! 7 tineri $i b!tr"ni 7 gata 'n $a* Se str"nseser! #ai bine de%o #ie* L!ncile lor p!reau o p!durice de l!stari* Se au2ir! strig!te puternice de bucurie c"nd se ar!t! T6eoden* . 2ise <i#li5 dar de s%o%nt'#pla 0reodat! s%o 0e2i pe Lad? <aladriel cu propriii%+i oc6i. to0ar!$ul #eu. 2ise <i#li. a# pornit la dru#. iar al+ii. <andalf cel Sur.eilal+i 'i ur#ar!* -ragorn #ai pri0i o dat! 'n ur#!%i 'n ti#p ce se 'ndreptau spre poart!* Sus. 'i r!spunser! ei* Nu las! pe ni#eni s! se%ating! de el* Uite%l acolo. s! c!l!reasc! al!turi de noi* 7 -$a s! fie. al!turi de Seniorul Ob$tii5 dar . ca o u#br! printre s!lcii* <andalf $uier! $i 'l strig! tare pe nu#e. p"n%ai s! te 'ntorci* . oc6ii 'i fugir! spre -ragorn.ar asculta+i cu luare%a#inte* &l nu#esc. la cap!tul sc!rilor. cel #ai bine 0enit dintre 6oinari. pe oaspetele #eu. departe.

'n dep!rtare $i la dreapta.inaintea lor.a $i cu# asfin+itul de sub 'ntinderi nesf"r$ite de arbori s%ar re0!rsa de pe coline* . iar 0e$#intele albe str!luceau orbitor 'n soare* 7 Lua+i a#inte la . sun! cornul $i. f!r! 0reo 0este sau 0reun 20on* &n 2ori. iar lu#ina lui le sclipea 'n pri0iri $i presc6i#ba 'ntinsul c"#piei din Ro6an 'ntr%o. care +ineau piept o$tirilor lui Saru#an* &i '#presur! noaptea* &ntr%un t"r2iu. f!c"nd rareori popas* Iu+i $i 'ndur!tori erau ar#!sarii din Ro6an. pe c"#pie* VII Văgăuna lui !em Soarele sc!p!tase la apus c"nd p!r!sir! Edorasul.7 &+i #ul+u#esc.aii se ridicar! 'n dou! picioare. f!cur! popas $i '$i ridicar! tab!ra* )erseser! pre+ de 0reo cinci ceasuri $i p!trunseser! bine 'n c"#pia apusean!5 dar #ai a0eau de str!b!tut #ai bine de 4u#!tate din dru#* &$i a$e2ar! corturile 'ntr%un cerc #are. $i to+i 'i repetar! cu0intele* 7 Regele nostru $i . 'nd!r!t. dinaintea u$ilor $i a casei a#u+ite. 2ise <andalf* -poi '$i a20"rli brusc #antia cenu$ie $i p!l!ria $i s!ri pe cal* Nu purta nici coif. 'ntre apus $i #ia2!noapte. c!ci nu $tiau la ce se puteau a$tepta5 dar se 'ncon4urar! de str!4eri c!lare si tri#iser! cerceta$i 'nainte. departe. care se strecurau ca ni$te u#bre prin cutele p!#"ntului* Noaptea trecu ane0oie.!l!re+ul -lb9 strig! -ragorn. p"n! la 0adurile Isenului. burni+! aurie* Pe la poalele )un+ilor -lbi trecea un dru# b!t!torit care ducea unde0a. p"n! a4unse l"ng! Legolas $i Eo#er* 7 Legolas. p!rea c! #ocne$te alt! be2n!. c!tre -pus* -$a cu# st!tea neclintit!. ca o furtun! 0enind dinspre r!s!rit* Iar 'n dep!rtare. se 2!rea o 'ntuneci#e care cre$tea. 'n #ai pu+in de un ceas. nec6e2"nd* L!ncile 2!ng!nir!.e+o$i 7 o u#br! care se t"ra 'ncet din :alea :r!4itorului* <andalf r!#ase 'n ur#!. unde n!d!4duiau s! dea de oa#enii regelui. 2ise Legolas. care poate deosebi 0rabia de pi+igoi de la o leg6e* Spune%#i.!l!re+ul -lb9 'nainte. care se #i$c! 'ncet de%a lungul apei* . 2ise el. ca o rafal! 0i4elioas!. lu#inat de luna ceruit!* Nu aprinser! focuri. se deslu$eau )un+ii . eorlingi9 <oarnele sunar!* . scrut"nd 2area cu #"na lui prelung! strea$in! la oc6i* :!d ce0a 'ntunecat 'n care se #i$c! ni$te for#e*** ni$te u#bre #ari. lo0ite de scuturi* -tunci regele ridic! #"na $i ulti#a o$tire din Ro6an porni tun!toare. trec"nd p"raie #ici $i iu+i prin 0aduri f!r! nu#!r* . rege T6eoden. 0e2i ce0a departe. nu%#i dau sea#a* i nu cea+a $i nici norii nu '#i '#piedic! oc6ii s! 0ad!. urc"nd $i cobor"nd 'n +inutul 'n0er2it. c!l!toreau c"t puteau de repede. pe #alul r"ului5 dar ce sunt. pornir! iar la dru#* &nc! nu se 2!rea nici un nor deasupra. c!tre Isengard. unde0a. iscat! asupra +inutului de o putere necunoscut!. ci o u#br! 'n0!luitoare. 7 Sunt #ulte #ile p"n%acolo. sub cerul 'nstelat. nici 2ale* P!rul lui ca neaua 'i flutura 'n 0"nt. dar a0eau #ulte leg6e de #ers 7 #ai bine de patru2eci. ca pas!rea%n 2bor 7 din Edoras. dar 'n aer plutea 2!pu$eala5 era prea cald pentru perioada aceea a anului* Soarele r!s!ri 'nce+o$at $i. 'ntre apus $i #ia2!noapte5 pe%acolo o luar!. EoG?n 2!ri sc"nteierea l!ncilor lor 'n dep!rtare. ace$tia erau tot #ai 'ntuneca+i $i #ai 'nal+i* Soarele cobora 'ncet dinaintea lor* 'nd!r!t se l!sa seara* O$tirea '$i continua dru#ul* 'i #"na ne0oia* Te#"ndu%se s! nu a4ung! prea t"r2iu. la poalele )un+ilor . ai pri0irea ascu+it! a se#in+iei tale fer#ecate. ur#"ndu%l 'ncet 'n 'n!l+area lui pe bolt!.e+o$i5 pe #!sur! ce str!b!teau leg6e dup! leg6e.

-+i 0enit. 'l 'ntreb! unul dintre str!4eri pe /a#a* 7 .oa#! de Nea forn!i $i se ridic! 'n dou! picioare.redeai c%a# r!#as la )eduseld.ar a 0enit un 0"nt de la apus $i #i%a scuturat crengile. T6eoden9 2ise el* Pleac! 'n :!g!una lui /e#* . apoi spre apus.u%te spre :adurile Isenului $i nu 2!bo0i 'n c"#pie9 Sunt ne0oit s! te p!r!sesc pentru o 0re#e* Iute ca <"ndul trebuie s! #! duc! acu#. 'n sf"r$it5 dar prea t"r2iu $i cu for+e pu+ine* Lucrurile s%au 'nr!ut!+it de c"nd s%a pr!p!dit T6eodred* Ieri a# fost sili+i s! ne retrage# peste Isen cu pierderi #ari5 #ul+i au #urit la trecerea apei* -poi. gata s!%l ur#e2e5 dar nu#ai o pas!re cu aripa iute #ai putea s!%l a4ung!* 7 -sta ce%o #ai fi%nse#n"nd. peticit cu o lu#in! orbitoare* Soarele sc!pata ro$u ca s"ngele 'n0!luit 'n cea+!* L!ncile c!l!re+ilor p!reau aprinse 'n 0"rf.a+i%i o#ului acestuia un cal odi6nit9 i 6ai s!%i s!ri# lui ErCenbrand 'n a4utor9 Pe c"nd T6eoden rostea toate acestea.7 Iar dind!r!tul nostru 0ine o ade0!rat! 0i4elie din )ordor. iar ulti#ele ra2e de lu#in! aprindeau po0"rni$urile abrupte ale cul#ilor T6ri6?rne care se 'n!l+au acu# foarte aproape. rosti el* Sunt aici* -# sosit cu ulti#a o$tire de eorlingi* i n%o s! d!# bir cu fugi+ii f!r! s! intr!# 'n lupt!* . 'nd!r!tul str!4erilor* -cu# 'ns! '$i 'nde#n! calul $i ie$i Ia 0edere* 7 /ai. ar#!sarii din fa+! 2!rir! un punct negru5 un c!l!re+ care se 'ndrepta spre ei* Se oprir! $i%l a$teptar!* -cesta sosi 0l!guit. 'n frunte cu -ragorn $i Eo#er= 7 -0e+i gri4! de Seniorul Ob$tii p"n! #!%ntorc* -$tepta+i%#! la Poarta lui /e#9 i%acu#. dup! c!derea nop+ii. Spune+i%i c! nu #ai a0e# nici o n!de4de* -r face bine s! se 'ntoarc! 'n Ederas 'nainte s%a4ung! acolo lupii din Isengard* T6eoden nu 2isese ni#ic p"n! 'n clipa aceea. 2ise T6eoden* . la 6otarul de #ia2!noapte al )un+ilor -lbi 7 trei steiuri 2i#+ate pri0ind asfin+itul* 'n ulti#a p"lp"ire ro$iatic!. apoi 'ngenunc6e. ca 0"ntul prin iarb!. coc"r4at ca un arbore b!tr"n sub n!#e+i* -$a st!teau lucrurile c"nd ai plecat la r!2boi* .up! aceea se 'ntoarse* 7 Pleac!. norii 'ntuneca+i 'i a4unser! din ur#!= un baldac6in cu #argini #ari.redea# c!*** 7 .esc!leca ane0oie $i r!#ase 'n picioare g"f"ind* . .up! ce%$i trase sufletul. rosti= 7 Unde e Eo#er. )!ria Ta9 strig! el* i iart!%#!9 . 'ntorc"ndu%se spre oa#enii s!i. ca o str!fulgerare argintie 'n asfin+it.! <andalf cel Sur trebuie s! se gr!beasc!. se opri $i pri0i #ai 'nt"i spre #ia2!noapte. as#u+indu%i $i pe ei '#potri0a noastr!* -# fost cople$i+i* >idul de scuturi a fost str!puns* ErCenbrand din )eleagul de la -pus $i%a retras oa#enii pe care i%a putut aduna c!tre fort!rea+a din :!g!una lui /e#* . 2dren+uite. <andalf o lu! pu+in 'nainte. c!tre Isengard. tab!ra ne%a fost atacat! de al+ii care%au trecut r"ul* .eilal+i s%au '#pr!$tiat* Unde%i Eo#er. 'i r!spunse acesta* -$a e el= apare $i dispare pe neg"ndite* . r!#as%bun9 &i spuse ce0a lui Iute ca <"ndul $i ar#!sarul +"$ni ca o s!geat! tras! dintr%un arc* Nici n%apucaser! s! se uite la el. ca o u#br! ce se%arat! $i piere%ntr%o clipit!* .red c! nu #ai e ni#eni 'n Isengard* Iar Saru#an i%a 'nar#at pe #untenii s!lbatici $i pe p!storii din (ara )urg! de dincolo de r"uri. 0ino 'n fa+a #ea. st"nd ascuns de pri0irile o$teanului. cu coiful spart $i scutul cr!pat* . la soarele care asfin+ea* .eorI. p"cla din aer cre$tea* Spre dup!%a#ia2!. c! se f!cu ne0!2ut. 'ntin2"ndu%i regelui spada lui tocit!* 7 Porunce$te. s! fac o treab! grabnic!* -poi strig!.6ipul b!rbatului se lu#in! de bucurie $i ui#ire* Se t"r' 'n fa+!. 2ise <andalf* O s% a0e# o noapte neagr!* Pe #!sur! ce trecea 2iua a doua a c!l!toriei lor.

st!0ilind lu#ina* La Poarta lui /e#.ornului $i se re0!rsa 'ntr%un f!ga$ ce str!b!tea o poian! 'ntins! $i 'n0er2it!. cotind spre #ia2!2i* Se l!s! noaptea. cel ce fuge '$i socote$te 0r!4#a$ul dublu. 'ntreb! T6eoden* 7 .!l!re+ii #ai erau 'nc! 'n 0alea 4oas! de dinaintea intr!rii 'n :iroag!. dac! d! <andalf de el. #erg"nd spre #ia2!noapte.ornului. dinspre Poart!. 'nainte de c!derea serii* -l+ii spun c! l%au 2!rit $i pe Li#b! de :ier#e #ai de0re#e.7 .a. ar g!si u$or o eAplica+ie. de n%o fi pierit de4a* 7 L%o fi 0!2ut cine0a pe <andalf. care '$i g!sise refugiul acolo* erpuia din ce 'n ce #ai 'ngust $i #ai abrupt dinspre nord.ac! ar fi Li#b! de :ier#e aici.ornului dincolo de Poarta lui /e# s!l!$luia ErCenbrand.etatea .etatea .ornului. de la ba2!* -poi $erpuia pe la poalele St"ncii . st!p"nul )eleagului de la -pus de la fruntariile Ob$tii* Pentru c! 0re#urile se 'nneguraser! de a#enin+area r!2boiului. din st"nca de #ia2!noapte ie$ea un pinten* Pe el se 'n!l+au ni$te 2iduri de piatr! str!0ec6e. str!b!t"nd c"#piile. la porunca regilor #!rii. dup! nu#ele unui erou din r!2boaiele str!0ec6i. dar cul#ile 'nalte din T6ri6?rne se 'ntunecaser! de4a 'n 2area #o6or"t!* La c"te0a #ile dep!rtare. po0"rnit! u$or. 'n0e$#"ntat 'n alb. pe sub u#brele cul#ilor T6ri6?rne. $i cel nou* P"n! una%alta.e s%a 'nt"#plat cu ErCenbrand se pare c! nu $tie ni#eni* )ai #ult ca sigur c! 0a fi a4uns din ur#! 'nainte s! soseasc! la Poarta Iui /e#. 'naintea :!g!unii. spre Poarta lui /e#. c!ci ecoul tr"#bi+elor din turn r!suna 'n :!g!un!. ca 0"ntul prin iarb!* Unii au cre2ut c!%i Saru#an* Se 2ice c! a pornit spre Isengard. p"n! la st"nca de #ia2!2i. 7 E foarte #are. n%a0e# dec"t s! #erge# #ai departe. p"n! ce st"ncile b"ntuite de ciori se 'n!l+au ca ni$te turnuri se#e+e de%o parte $i de alta. acu# '#i lipsesc a#"ndoi sfetnicii #ei 7 $i cel 0ec6i. iar 'n!untru se 2!rea un turn #!re+* Oa#enii 2iceau c! fort!rea+a fusese ridicat! de #"na uria$ilor. 2ise cerceta$ul* i%a# 'nt"lnit cete sting6ere r!t!cind de colo%colo.etatea . 'ndrept"ndu%se c!tre :adurile Isenului.u toate acestea. spre cap!tul dep!rtat al :!ii )eleagului de la -pus.e%acolo c!dea 'n :iroaga :!g!unii $i ie$ea apoi 'n :"lceaua -pusean!* &n . oprind intrarea 'n defileu* P"r"ul :!g!unii ie$ea printr%o galerie #are de scurgere. 2ise cel!lalt* O$tirea p!r!si dru#ul. st!p"ne* )ul+i au 0!2ut un #o$neag c!lare. 2ise str!4erul* 7 -$a e. el a0usese 'n+elepciunea s! repare 2idul $i s! 'nt!reasc! fort!rea+a* . se 'ntindea o 0iroag! 'n0er2it! 7 un golf #are 'n #un+i 7 din care pornea un defileu printre coline* Oa#enii locului 'i 2iceau :!g!una lui /e#. spuse /a#a* Eu unul a# s! a$tept p"n! se%ntoarce <andalf* 7 S%ar putea s%a$tep+i ca# #ult. p"n! la St!0ilarul lui /e#* . f!r! s! aib! 'nse#n!tate dac! ErCenbrand e sau nu acolo* Se $tie cu#0a c"t e de #are o$tirea ce 0ine de la #ia2!noapte.in 'ntuneric +"$nir! $uier"nd s!ge+ile* Unul dintre cerceta$i se 'ntoarse iute $i 0esti c! 0alea fusese '#p"n2it! de c!l!re+ii lupului $i c! o o$tire de orci $i oa#eni s!lbatici se gr!beau c!tre #ia2!2i dinspre :adurile Isenului* Se p!rea c! +elul lor era s! a4ung! 'n :!g!una lui /e#* 7 -# g!sit #ul+i de%ai no$tri care au c!2ut uci$i pe c"nd fugeau 'ncoace. f!r! c"r#aci* . de parc! o$tirile din negura uit!rii s%ar fi ridicat la lupt! din ca0ernele de la poalele colinelor* Oa#enii din 0ec6i#e construiser! $i un 2id care pornea din . dar a# stat de 0orb! cu b!rba+i dintr%o bucat! $i n%a# nici o 'ndoial! c! oastea lor principal! e de nenu#!rate ori #ai #are dec"t tot ce%a0e# aici* . iar ei #ergeau #ai departe* Se apropiar! de coline. cu o #ul+i#e de orci* 7 N%o s!%i fie bine lui Li#b! de :ier#e. 2ise T6eoden* . 2ise cerceta$ul* E drept. a$a cu# ne%a spus <andalf. 'n dep!rtatele 2ile de glorie ale <ondorului* Se nu#ea . c"nd se au2ir! strig!tele $i cornul cerceta$i lor care porniser! 'nainte* .

care 'ns! se f!ceau ne0!2ute 'n fug!.!l!re+ii #"na pe ei sau s!%i ucid!* 7 )! te# c! n%o s! treac! #ult.ru#ul care 'l 'nso+ea 0enea dinspre . cu #etere2e. p"n! o s%a4ung! 0estea sosirii o$tirii regale la urec6ile conduc!torului lor.in loc 'n loc. 'i spuse Eo#er* &+i 0orbesc eu. 2ise -ragorn* 7 -duc focul cu ei. 'i opri un str!4er* 7 Seniorul Ob$tii e%n dru# spre Poarta lui /el#. ca o 0i4elie din #un+i9 2ise -ragorn* )i%e ini#a plin! de #"6nire c! trebuie s! fugi# de ei* 7 Nu 0o# #ai fugi #ult. #ai i2bucnea c"te o flac!r! #ai #are* 7 E%o o$tire nu#eroas! pe ur#ele noastre. 2ise Eo#er. c"nd '$i 'ntoarser! pri0irile* -tunci 0!2ur! tor+ele= o pu2derie de puncti$oare aprinse pe c"#pia s#olit!. 'n :iroaga :!g!unii. 2ise regele* Saru#an a iscodit de #ult +inutul acesta* S%ar putea totu$i ca ap!rarea noastr! s! +in! piept destul acolo* /ai s! #erge#* -ragorn $i Legolas plecar! atunci cu Eo#er 'n fa+!* Str!b!tur! noaptea.7 -tunci s%o porni# iute.erceta$ii no$tri n%au nici o 0este de la ei* Iar 'nd!r!t 0alea%i plin! de 0r!4#a$i* .ar n%a sosit p"n! acu#* 7 )! te# c! n%o s! 0in! prea cur"nd. p"n! pe coline* 7 S! nu te%ncre2i 'n c!ile tainice. sau urc"nd $erpuitoare. bordeie $i arbori* Era o 0ale bogat!.ar cei #ai #ul+i sunt '#po0!ra+i de ierni f!r! de nu#!r. cu# ar fi nepotul #eu. fie el Saru#an sau 0reun c!pitan pe care l%a tri#is 'ncoace* &nd!r!t cre$tea lar#a r!2boiului* Un c"nt aspru str!b!tea 'ntunericul* -4unseser! departe. fiul lui Eo#und* 7 )i%aduce+i 0e$ti peste a$tept!ri. sus. spuse T6eoden.u# urcau ei a$a. 2ise Eo#er* . 'nainte s! pun! ."t despre ErCenbrand. 2ise Eo#er* St!0ilarul lui /el# e la doi pa$i 'n fa+!* La 0reo patru sute de pa$i 'nainte de Poarta lui /el# e un $an+ str!0ec6i.ornului* . Eo#er. sunte# prea pu+ini s! pute# ap!ra St!0ilarul. au r!#as aici* . $i fac scru# tot ce 'nt"lnesc 'n cale= cl!i. cu #ulte gospod!rii* 8ietul #eu norod9 7 O. iar sp!rtura din el e foarte #are* 7 Pute# s! tri#ite# ariergarda acolo. 2ise <a#ling. p"lp"itoare* . cu# ne%a# #ai n!pusti asupra lor. un b!tr"n. 2ise str!4erul* <r!bi+i pasul9 :r!4#a$ul e pe ur#ele 0oastre* O$tirea trecu prin sp!rtur! $i se opri pe pa4i$tea po0"rnit! de deasupra* :!2ur! cu bucurie c! ErCenbrand '$i l!sase #ul+i oa#eni s! apere Poarta Iui /el# $i #ul+i reu$iser! s! scape 'ncoace* 7 S! tot fie 0reo #ie buni de lupt! corp la corp. pe unde ie$ea p"r"ul* . peste o pr!pastie 'ntunecat!* . '#pr!$tiate precu# ni$te flori ro$ii. 2ise T6eoden* E #ai lung de%o #il!. c!petenia celor care 0eg6eau St!0ilarul* . 2ise Eo#er* Nu era nici lun!.ăriră brusc #etere2ul abia deslu$it dinaintea lor 7 o u#br! 'nalt!. 'ncetinind pasul pe #!sur! ce 'ntunericul de0enea tot #ai de nep!truns5 dru#ul lor urca din ce 'n ce #ai #ult spre #ia2!2i. de%ar fi 2iu!. p"n! la fort!rea+!* &n :!g!una lui /e# sunt o groa2! de ca0erne unde s%ar putea ascunde5 $i sunt dru#uri tainice care pornesc de%acolo. nici stea c"nd a4unser! c!l!re+ii la bre$a din St!0ilar.etatea . 2ise Eo#er* S!%i trece# prin sabie pe 0r!4#a$ii care ne stau 'n cale. ieri ne%au sosit 0e$ti cu# c! s%ar retrage 'ncoace cu 0a4nicii c!l!re+i apuseni care ne%au r!#as* . la fel ca #ine* Prea pu+ini. care taie 0iroaga* -colo a# putea 'ntoarce ar#ele '#potri0a lor* 7 Nu. dac! o# 0edea c! n%a0e# 'ncotro. 'n r"nduri lungi. 'n cutele #o6or"te de la poalele #untelui* Nu d!dur! peste prea #ul+i 0r!4#a$i 'n cale* Ici $i colo 'nt"lnir! bande r!t!citoare de orci.

asta%i 0re#e de dor#it* -6.eparte. str!4ui+i de oa#enii de care se putuser! lipsi* >idul :!g!unii era 'nalt de dou!2eci de picioare. lo0ind dalele cu piciorul* '#i cre$te ini#a c"nd #! apropii de #unte* . 2ise gno#ul. s%au adunat ca# trei sferturi dintre apuseni 7 b!tr"ni $i tineri. 'n pe$terile din :!g!un!. 2ise Legolas* . ciupindu%$i arcul $i scrut"nd be2na* 7 -$a #ai 2ic $i eu. )"na%. 2ise T6eoden* Era un o# puternic.etatea .e bine%ar fi s! #ai fie cu noi c"+i0a din nea#ul t!u9 i #%a$ bucura $i #ai #ult dac! a# a0ea 0reo sut! de arca$i #!ia$tri din .!l!ritul e foarte obositor* i cu toate acestea. apoi trecur! prin por+ile . Noi a# adus ca# pu+ine.et!+ii . 'n el a ren!scut 0ite4ia lui /el#. 2ise <i#li* Pe legea #ea. securea #ea%i ner!bd!toare* la s! a# eu acu# 'n fa+! un $ir de gru#a2uri orce$ti $i loc destul s!%#i 'n0"rt securea9 S! 0e2i atunci cu# #%a$ pune pe picioare* Ti#pul trecea ane0oie* . 2ise <a#ling* Regele $i . pentru c! aici ap!rarea p!rea #ai 'ndoielnic!. desc!lecar!* &$i luar! caii de d"rlogi $i%i conduser! 'n $ir spre talu2. c"t $i 2idul* Eo#er '$i preg!ti repede c!l!re+ii* Regele $i o$tenii casei sale erau 'n . ardeau 'nc! focuri r!2le+e* -cu# ostile Isengardului 'naintau f!r! 2go#ot* Tor+ele lor se 2!reau urc"nd $erpuitor $iruri%$iruri prin 0iroag!* 8rusc i2bucnir! urlete. 2ise <a#ling* Tot acolo a# depo2itat #ult! #"ncare. Eo#er aran4a aproape toate o$tile pe care le a0ea 'n linie de b!taie.et!+ii .e bine%ar fi s! fi sc!pat. 'n 0ale. se 0edeau ni$te desc6i2!turi 'n piatr! pe unde se putea trage cu arcul* La acest bastion se a4ungea pe o scar! care cobora de la o u$! din curtea .ac! 0in la Poarta lui /el# s! se t"rguiasc! pentru #"ncare.ornului. 2ise Eo#er* .iocan* . a$a 'nc"t nu puteai pune piciorul5 sus se r!sfr"ngeau ca o st"nc! #"ncat! de 0aluri* <i#li st!tea spri4init de 2id* Legolas se a$e2ase pe parapet.ornului* Pe 2id se #ai putea a4unge $i dinspre :!g!un!. nu la un asediu* 7 &nd!r!t. 'n :!g!un!. dar sunt #ult prea pu+ini* 7 Pe 'ntuneric n%ai cu# s! tragi cu arcul.ar pe >idul :!g!unii $i pe turn. ge#ete $i strig!te o#ene$ti de lupt! dinspre St!0ilar* Peste #argine +"$nir! fl!c!ri care crescur! ca o p!l!laie dinaintea sp!rturii* .e piatr! s!n!toas!9 (inutul !sta are oase tari* Le%a# si#+it 'n t!lpi de cu# a# 'nceput s! urc!# dinspre st!0ilar* 'ntr%un an de 2ile $i cu c"+i0a de%ai #ei a$ face aici o st"nc! de care 0r!4#a$ul s%ar i2bi ca 0alurile #!rii* 7 N%a# nici o 'ndoial!. $i destul de lat ca s! #earg! pe el patru oa#eni unul l"ng! altul5 iar peste parapet nu#ai un o# 'nalt se putea 'ncu#eta s! pri0easc!* Ici%colo. so#nul9 Nu #i%a# 'nc6ipuit 0reodat! c! un gno# ar putea t"n4i a$a dup! o clip! de odi6n!* . fe#ei $i copii.aii fur! du$i departe. '#preun! cu o #are parte dintre apuseni* . nici noaptea* &ns! '#i face bine s! te $tiu 'n prea4#!.!ci 0r!4#a$ii distrug $i ard tot ce%a r!#as pe 0ale* 7 . pe trei r"nduri de trepte5 dar 'n eAterior acesta era destul de neted $i pietrele #ari din care era construit fuseser! '#binate cu #!iestrie. dac! a0ea s! se dea un atac 6ot!r"t $i 'n for+!* .ar se#in+ia asta de gno#i e tare ciudat!* )ie nu%#i place aici nici 2iua. precu# $i 'nd!r!tul lui.ornului* i%acolo fur! 'nt"#pina+i cu bucurie $i cu n!de4de re'nnoit!5 c!ci acu# a0eau destui oa#eni s! apere at"t cetatea.7 .odrul &ntunecat* O s! fie #ai #are ne0oie de ei* Ro6irri#ii au arca$i buni 'n felul lor.!l!re+ii plecar! #ai departe* &'nainte s! a4ung! la dru#ul pietruit care str!b!tea p"r"ul.ar n%a0e# cu# s!%l a$tept!# aici* Trebuie s! ne duce# toate for+ele 'n!untrul 2idurilor* -0e+i destule pro0i2ii. apoi or s%o pl!teasc! scu#p. c!ci ne%a# a$teptat la lupt! desc6is!. 'nfipt 'n picioarele tale 2dra0ene $i cu barda pe u#!r* . ani#ale $i nutre+uri* 7 Ăsta%i un lucru bun.

et!+ii .e%acolo pornea pe l"ng! 2id o potec! 'ngust!. 'n sf"r$it. nedu#erite de a#enin+area t!cut! a st"ncii $i a 2idului* Fulgerele continuau s! sf"$ie 'ntunericul* -poi orcii 'ncepur! s! urle. pe #arginea st"ncii abrupte* Eo#er $i -ragorn d!dur! bu2na '#preun! pe u$!. se i0eau doi 'n locul lui* 8erbecii aceia uria$i se leg!nau $i lo0eau f!r! 'ncetare* Eo#er st!tea al!turi de -ragorn pe >idul :!g!unii* -u2ir! lar#a si i2biturile berbecilor $i '$i d!dur! sea#a 'ntr%o clipit! de pri#e4dia ca por+ile s! fie sf!r"#ate* 7 /ai9 2ise -ragorn* . iar aerul 'ncre#enit 0estea furtuna* 8rusc norii fur! sf"$ia+i de o p"lp"ire orbitoare* 8ra+ele fulgerului se i2bir! de colinele r!s!ritene* &n ne#i$carea clipei. apoi se d!dur! 'nd!r!t. cei de pe 2iduri 0!2ur! locul dintre ei $i st!0ilar n!p!dit de o lu#in! alb!= colc!ia de for#e #o6or"te care se t"rau 7 unele scurte $i 0oinice. adunar! o #"n! de spadasini 0oinici* &n locul unde st"nca 'nt"lnea 2idul de apus al cet!+ii era o u$i+! dosnic!* . rupser! r"ndurile. cu coifuri #!re+e $i scuturi 'ntunecate* -lte sute $i sute se re0!rsau peste St!0ilar $i prin sp!rtur!* u0oiul acesta 'nnegurat curgea c!tre 2iduri. atacar!. din st"nc! 'n st"nc!* Tunetul u#plu 0alea* 'ncepu o ploaie biciuitoare* La fel ca ploaia $uierau $i s!ge+ile peste creneluri. 'nt"#pin"ndu%i cu o pu2derie de s!ge+i $i de pietre* :r!4#a$ii $o0!ir!.unedaini9 -tacar! dintr%o parte. pe fiecare scut ap!ru bla2onul cu #"na 'ngro2itoare a Isengardului* -4unser! 'n 0"rful st"ncii5 dup! care se 'ndreptar! spre por+i* -tunci se #i$car!.et!+ii . ur#a+i 'ndeaproape de ceilal+i* S!biile lor lucir! ca una c"nd le traser! din teac!* 7 <ut6Gine9 strig! Eo#er* <ut6Gine pentru Ob$te9 7 -nduril9 strig! $i -ragorn* -nduril pentru . al+ii spre dru#ul pietruit $i spre po0"rni$ul care ducea la por+ile .ornului* -pusenii din spate fuseser! ne0oi+i s! se retrag!* 7 :r!4#a$ii sunt la o arunc!tur! de b!+.sosit ceasul s! lupt!# al!turi. $i cei de pe 2iduri. altele 'nalte $i cu#plite.ar i%a# 'n0!+at #inte $i nu $i%au #ai aprins tor+ele* Trecuse de #ie2ul nop+ii* .ar asta n%o s!%i opreasc! pentru prea #ult! 0re#e* -u $i%nceput s! dea bu2na pe #alul p"r"ului.-poi se risipir!* Oa#enii se 'ntoarser! la galop peste c"#pie. apoi urcar! sc!rile si trecur! 'n curtea de pe St"nc!* &n dru#. pe fiecare coif. pornir! 'nainte* -poi fulger! $i.erul era s#olit. cu spada 'n #"n!* O luar! la fug! pe 2id de le sf"r"iau c!lc"iele. 'ngr!#!di+i ca furnicile* .up! o clip! de $o0!ial!. urc"nd spre poarta . t!ind aerul cu l!ncile $i cu spadele $i a20"rlind un nor de s!ge+i asupra oric!rei siluete care se desena pe creneluri5 iar b!rba+ii din Ob$te se uitau ului+i la ceea ce lor li se p!rea a fi un lan de gr"u 'ntunecat.ornului* -colo se 'ngr!#!deau orcii cei #ai soli2i $i oa#enii s!lbatici din 6!+i$urile (!rii )urge* . r!0!$it de 0i4elia r!2boiului 'n care fiecare spic p"lp"ia 'ntr%o lu#in! 2dren+uit!* Tr"#bi+ele de ala#! r!sunar!* :r!4#a$ii d!dur! bu2na 7 unii asupra >idului :!g!unii. 2!ng!nind apoi pie2i$ pe pietre* Unele '$i atinser! +inta* &ncepuse atacul 'n :!g!una lui /el#5 dar 'n!untru nu se au2ea $i nu se #i$ca ni#eni5 nici o s!geat! nu porni de%acolo* O$tirile 0r!4#a$e '$i 'ncetar! asaltul. ca $u0oiul 'n cre$tere* Tr"#bi+ele r!sunar! din nou $i un pu6oi de oa#eni s!lbatici se repe2i 'nainte* &$i +ineau scuturile ca pe un acoperi$ deasupra capetelor. iar 'n #i4loc purtau dou! trunc6iuri 2dra0ene* &n spatele lor se '#bul2eau arca$ii orci. se d!dur! 'napoi $i iar atacar!5 de fiecare dat! 'ns! se opreau tot #ai sus. care traser! o ploaie de s!ge+i asupra celor de pe 2iduri* -4unser! dinaintea por+ilor* Trunc6iurile fur! i2bite de t!bliile lor cu un bubuit asur2itor* Unde c!dea un s!lbatic 2drobit de 0reun bolo0an aruncat de sus. 2iser! ei* -# tras toate s!ge+ile pe care le a0ea# $i st!0ilarul e 'n+esat de le$uri orce$ti* . arunc"ndu%se asupra oa#enilor s!lbatici* . 'n #ai #ulte locuri.

de c"nd a# plecat din )oria* 7 . apoi d!dur! bir cu fugi+ii* O clip!.ar nici nu pute# sta aici.-nduril se ridica $i cobora. printre #un+ii de la #ia2!2i* . de$i acu# sunt ne0oit s! b"4b"i dup! s!ge+i5 pe%ale #ele le%a# ter#inat* i cu toate acestea. iar ei fur! pur $i si#plu #!tura+i. secera+i sau arunca+i de pe St"nc! 'n p"r"ul pietros de la poale* -rca$ii orci traser! s!lbatic.espicat! str!luce$te iar9 Ului+i. de aceea$i parte cu :iroaga. 2ise <i#li5 dar c"nd #% a# uitat Ia #untenii !ia. spuse Eo#er* 7 S%ar putea s! ai prile4ul #ai iute dec"t cre2i. r"se gno#ul* . luneca luna de% un galben%str!lucitor.ar din u#brele din 4ur +"$ni strig"nd r!gu$it o u#br! #ic! $i 'ntunecat! pe care n%o obser0ase ni#eni* 7 . 'nd!r!tul 2idurilor.u# ai a4uns acolo. 'ngr!#!dir! bolo0ani pe din!untru* . Eo#er $i -ragorn r!#aser! neclinti+i dinaintea por+ilor* Tunetul se%au2ea acu# 'n dep!rtare* Fulgerele #ai p"lp"iau 'n 2are. 2ise -ragorn.ar 0orba ceea. berbecarii sc!par! trunc6iurile $i se 'ntoarser! la lupt!5 dar acoperi$ul de scuturi fu str!puns ca de tr!snet.erul se 'nsenina iute acu#. iar prin sp!rtura din 2id se re0!rsau al+ii 0enind de pe 0ale* -0entura de pe St"nc! nu le d!rui 0ite4ilor no$tri dec"t un scurt r!ga2* -tacul asupra por+ilor de0eni $i #ai 'nd"r4it* O$tirile Isengardului 0uiau ca #area la poalele >idului :!g!unii* Orcii $i . se adunase iar o ceat! #are de orci $i de oa#eni s!lbatici. p!reau $i #ai #ul+i.ar lu#ina nu le prea aduse #ari n!de4di .oi se aruncar! la p!#"nt. dup! ce se 'ntoarse pe 2id* 7 . oaspetele nepoftit se do0ede$te%adesea cel #ai pl!cut* . iar luna sc!pata str!lucind* . 'n 0re#e ce furtuna se destr!#a* 7 N%a# prea sosit la ti#p. s! le ap!r!#.oi9 eAcla#! <i#li. <i#li. f!cu Legolas* Eu a# f!cut ispra0! #ai bun!."nd se si#+ir! 'n siguran+!. #"ng"indu%$i securea. uit"ndu%se la por+i* 8ala#alele lor uria$e $i barele de fier erau 'ndoite $i r!sucite5 #are parte din sc"nduri cr!paser!* 7 .e pe 2id $i din turn se 'n!l+a un strig!t= 7 -nduril9 -nduril porne$te la r!2boi9 Sabia ce%a fost .eilal+i d!dur! bir cu fugi+ii* Eo#er se c!2ni s! se pun! pe picioare. a$a c! #%a# ascuns dup! un bolo0an. #i s%au p!rut prea #ari pentru puterile #ele. a# pe r!bo4 cel pu+in dou!2eci* Nu#ai c! asta nu 'nsea#n! dec"t o r!#urea din codru9 . fiu al lui <loin* N%a# $tiut c%ai ie$it $i tu cu noi* . alerg"nd dup! ei* . 'n aer $uierau s!ge+i care se poticneau 'n pietrele din 4ur* 7 /ai9 Trebuie s! ne 'ntoarce# s! 0ede# ce pute# face* -r fi bine s! 'ngr!#!di# ni$te pietre $i s! 'nc6ide# por+ile cu grin2i pe din!untru* /ai odat!9 Se 'ntoarser! $i%o luar! la fug!* &n clipa aceea.ar eu unul sunt #ul+u#it* P"n! acu# n%a# t!iat dec"t le#ne. ca s! 0!d cu# 0! 1 4uca+i3 0oi cu s!biile* 7 Nu $tiu cu# s! te r!spl!tesc. 2ise Eo#er* Pri0e$te9 -r!t! cu degetul spre dru#ul pietruit* . 'n Ioc s! scad!.!l!re+ilor din Ob$te* :r!4#a$ii. ca o flac!r! alb!* .inspre #ia2!noapte se porni un 0"nt t!ios* Norii pluteau sf"$ia+i $i 'nd!r!tul lor lic!reau stelele5 iar deasupra colinelor.incolo de p"r"u. ca s!%#i alung so#nul. c"te0a 2eci de orci care st!tuser! neclinti+i printre le$uri s!rir! 'n picioare $i pornir! furi$at. Eo#er se r!suci $i 2ise= 7 &+i #ul+u#esc. c6iar c"nd -ragorn se 'ntoarse alerg"nd s!%i sar! 'n a4utor* &nc6iser! iar u$a dosnic! de fier $i apoi o 'nt!rir! cu drugi.aru3 <ha)ad2 <ha)ad ai-menu2 Prin aer $uier! o secure $i doi orci se pr!bu$ir! desc!p!+"na+i* .oi. 7 -# luat%o pe ur#ele 0oastre. apuc"ndu%l pe Eo#er de c!lc"ie5 apoi 'l dobor"r! $i t!b!r"r! asupra lui* .

etatea . 2ise <i#li* . iar orcii d!dur! bir cu fugi+ii* Nu peste #ult fur! prin$i 'n defileul 'ngust $i #!cel!ri+i sau #"na+i cu strig!te 'n 6!ul :!g!unii. care alung! 0r!4#a$ul de pe 2id* -poi se isc! lar#! #are 'n :!g!una dind!r!t* Orcii se t"r"ser! ca $obolanii prin galeria pe unde ie$ea p"r"ul* Statur! aduna+i acolo.#untenii #i$unau de colo%colo* Oa#enii nu #ai pridideau s! taie sau s! arunce funiile care se ag!+au cu c"rlige de parapet* Sute de sc!ri lungi fur! spri4inite de 2id* )ulte dintre ele erau date peste cap $i se 2drobeau la p!#"nt. iar orcii se a0"ntau 'n sus. sunt pietrari pricepu+i* . ca ni$te #ai#u+e din p!durile 'ntunecate de la #ia2!2i* )or+ii $i buc!+ile de le#n 2!ceau gr!#e2i la poalele 2idului. s! 0ede# cu# #erg treburile pe 2id* Urc! $i 'l g!si pe Legolas al!turi de -ragorn $i Eo#er* Elful '$i ascu+ea cu+itul lung* -tacul l"nce2ea fiindc! trecerea prin galerie fusese 2!d!rnicit!* 7 .ornului +inea piept. se st"rnir! iar lar#a $i bubuitul asur2itor al luptei* . 'ns! nici un 0r!4#a$ nu reu$ise 'nc! s! treac! peste 'ngr!#!direa de pietre $i b"rne* -ragorn '$i ridic! pri0irile spre stelele stinse $i luna care sc!pata acu# 'nd!r!tul colinelor . apusenii astupar! gura interioar! a galeriei. Legolas9 -0e# de lucru9 <ha)ad2 ai-menu2 <a#ling cel 8!tr"n pri0i 'n 4os din . 6el#ingi9 ad!ug! el cu un glas tun!tor $i s!ri pe scara de pe St"nc!.ou!2eci $i unu9 eAcla#! <i#li* 7 8un! treab!9 f!cu Legolas* . #e$tere* 7 Noi nu t!ie# piatra cu securile de lupt! $i nici cu ung6iile. '#pr!$tiindu%se apoi #olco# 'n b!l+i reci pe st"nci* 7 O s! se usuce locul de deasupra. <a#ling. a# luptat corp la corp. sub 'ndru#area Iui <i#li. c"nd au2i glasul #!re+ al gno#ului care 'ntrecea toat! 2ar0a* 7 Orcii sunt 'n :!g!un!9 strig! el* /el#9 /el#9 'nainte.ur"nd a0u berec6et de lucru* 7 O6o9 strig! el* Orcii sunt dincolo de 2id* O6o9 /ai.e trei ori se unir! -ragorn $i Eo#er $i de trei ori -nduril luci 'ntr%un atac disperat."+i0a trecuser! de4a prin gurile :!g!unii $i se luptau printre cai cu str!4erii* <i#li s!ri de pe 2id cu un strig!t fioros.ar eu a# a4uns la dou! du2ini* -ici.ar a# s! 0%a4ut cu# oi putea* -dunar! pietre #ici $i buc!+i de st"nc! din prea4#! $i.!%ne $i nou! o #"n! de a4utor. pe ele.etatea .ornului. 'ncepu s! se 2bat! $i s! clocoteasc! prin canalul g"tuit. 'n u#bra st"ncilor. 2ise <i#li* /ai. cu cu+itul* Eo#er $i -ragorn se spri4ineau obosi+i 'n #"nerele spadelor* &n st"nga. 2ise <a#ling* <no#ii.ou!2eci $i unu9 eAcla#! <i#li* -puc! barda cu a#bele #"ini $i dobori dintr%o lo0itur! ulti#ul orc* 7 -cu# l%a# 'ntrecut iar pe 4up"nul Legolas* 7 Trebuie s! pune# cap!t g!urii !steia de $obolani. spadele le erau ciobite $i scuturile sparte* . p"n! nu #ai r!#ase dec"t o ie$ire 'ngust!* P"r"ul :!g!unii. pe st"nc!. p"n! c"nd se 'ncinse atacul de deasupra $i aproape to+i oa#enii se n!pustir! pe creasta 2idului* -tunci se repe2ir! $i ei afar!* .ar . al c!rui ecou se i2bi de st"nci* 7 <ha)ad2 <ha)ad2 . se spune. ca prundi$ul dup! furtun!5 #or#anele acestea 6"de se tot 'n!l+au. ca s! cad! la picioarele str!4erilor de la intrarea pe$terilor ascunse* 7 . u#flat de ploaie. ur#at de o #ul+i#e de b!rba+i din )eleagul de la -pus* -saltul lor fu s!lbatic $i nea$teptat. precu# o insul! 'n #i4locul #!rii* Por+ile sale 2!ceau 'n ruin!. dar 0r!4#a$ii parc! nu se #ai ter#inau* Oa#enii din Ro6an '$i pierdeau tot #ai #ult puterile* S!ge+i nu #ai a0eau. dar 'n locul lor se i0eau $i #ai #ulte. sus.

ar #ie nu%#i par dec"t +ipete de p!s!ri $i #ugete de dobitoace* 7 i totu$i.et!+ii .ar nu #ai g!sise pe 4os dec"t o s!geat! $i% acu# '$i silea oc6ii. 7 8a%i aud. ticluite de #!iestria nefast! a lui Saru#an. n%or s! se lase= ori pun #"na pe rege. spuse Eo#er* .ornului* La poalele ei st!tea -ragorn* &n #"n! 'i lucea 'nc! -nduril. cu arcul 'ncordat* .ar ceilal+i s!rir! peste el* -tunci . f!c"nd un salt spre bre$a din 2id5 dar 'n clipa aceea pe creneluri fur! spri4inite sute de sc!ri* Ulti#ul atac #!tur! tot ce se afla pe 2id $i la poale. 4u#!tate spiridu$i. 4u#!tate orci. cu# c! nici un 0r!4#a$ n%are cu# s! cotropeasc! .ornului. iar spai#a de spada aceasta 'i st!0ili o clip! pe 0r!4#a$i5 a$a c! to+i care fur! 'n stare s! a4ung! acolo urcau spre poart!* &nd!r!tul lor. se '#piedic! de 0l!guit ce era* . 0r!4#a$ii f!cur! un salt 'nainte* Orcii urcau sc6el!l!ind. 2ise <a#ling* Eu $tiu aceast! li#b! str!0ec6e a oa#enilor. ca un 0al 'ntunecat ce se i2be$te de o gr!#ad! de nisip* Toat! ap!rarea fu distrus! c"t ai 2ice pe$te* O parte dintre c!l!re+i 'ncepur! s! se retrag! tot #ai ad"nc 'n :!g!un!. care era c"nd0a 0orbit! prin 0!ile apusene ale Ob$tii. care urcase acu# al!turi de el* . spuse -ragorn* Nu $tii 0orba aceea.e noapte f!r! cap!t9 rosti el* Oare c"nd s%o #ai face odat! 2iu!.inspre :!g!un! urca o scar! #are. c!ci au 'ncredin+area c! soarta noastr! e pecetluit!* 1Regele9 Regele93 a$a strig!* 1O s! pune# #"na pe regele lor9 )oarte lui Fargoil9 )oarte capetelor de paie9 )oarte t"l6arilor de la #ia2!noapte93 -$a ne 2ic* Nici 'n cinci sute de ani n%au uitat furia care i%a cuprins c"nd seniorii <ondorului au 'ncredin+at Ob$tea lui Eorl cel T"n!r $i i s%au al!turat* Saru#an n%a f!cut dec"t s! le a+"+e aceast! ur! 0ec6e* Sunt tare foco$i c"nd 'i st"rne$te cine0a* Noapte sau 2i. se%aud $i strig!te 'n graiul celor din (ara )urg!.apusene din 4urul 0!ii* 7 . $uier"nd 'nspu#at5 fuseser! slobo2ite printr%o sp!rtur! c!scat! larg 'n ur#a unei bubuituri* &n!untru n!0!lir! o #ul+i#e de siluete 'ntunecate* 7 8leste#!+ia lui Saru#an9 eAcla#! -ragorn* S%au strecurat iar 'n galerie pe c"nd st!tea# de 0orb! $i%au a+"+at focul din Ort6anc c6iar la picioarele noastre* +lendil2 +lendil2 strig! el. #ie 2orii au s!%#i tre2easc! n!de4dea. 7 -$a 2ic #enestrelii. la ascult!9 Sunt plini de ur! fa+! de noi $i se bucur!. ca s!%l 'n$face* Pri#ul dintre ei se pr!bu$i cu gru#a2ul str!puns de ulti#a s!geat! a lui Legolas* . 2ise <a#ling* i nici oa#enii s!lbatici de pe coline* Nu%i au2i ce t!r!boi fac. rosti Eo#er* 7 -tunci 6ai s%o ap!r!#.ar f!pturile astea din Isengard. gata s! trag! asupra pri#ului orc ce%ar fi cute2at s! se apropie de scar!* 7 -ragorn9 'l strig! el* To+i care%au putut s%a4ung! p"n! aici au intrat* /ai $i tu 'napoi9 -ragorn se 'ntoarse $i%o lu! iute pe sc!ri5 dar. st!tea Legolas 'n genunc6i.etatea . 'n ti#p ce alerga. p"n! pe St"nc!. 'n ti#p ce 'ncercau s! a4ung! la pe$teri* -l+ii o luar! de%a dreptul c!tre fort!rea+!* ."t ai 2ice pe$te. 2ise <a#ling. ori pier cu to+ii* 7 i totu$i. pe treapta de sus. lupt"nd sau pr!bu$indu%se. dac!%i ap!rat! de oa#eni. r!sunar! tr"#bi+ele* Ur#! un trosnet $i o i2bucnire de fl!c!ri $i fu#* P"r"ul :!g!unii '$i re0!rsa apele. n%or s! se te$easc! de lu#ina soarelui. 7 >orile nu sunt departe. spuse -ragorn* 7 .6iar pe c"nd st!teau ei a$a de 0orb!. unde se afla poarta din spate a . f!cu -ragorn* i s! nu ne pierde# n!de4dea* .ar #! te# c! asta n%o s! ne fie cu ni#ic de folos* 7 Totu$i 2orile le aduc oa#enilor n!de4dea. cu bra+ele 'ntinse.

etate a .0enit $i Eo#er.ac! i2bute$te s! a4ung! 'n pe$teri. pentru c! sunt destule guri de aerisire sus. 2ise T6eoden* . o s! te%ntreac! iar. spre ne#ul+u#irea lui. dar n%a# putut a4unge la ei* -ragorn porni cu pa$i #ari spre curtea interioar! $i urc! iute spre un iatac sus.e n!de4de #ai au acolo. 2ise -ragorn* -0e# #ai #ult! n!de4de s! te ocroti# 'n . ar putea s!%i ferece acolo pe cei care%au intrat* -cu# 'ns! trebuie s! ne adun!# g"ndul asupra felului cu# ne ap!r!#* 7 )! c6inui r!u 'n 'nc6isoarea asta. dac!%s ap!rate de oa#eni 6ot!r"+i* S%ar putea s! re2iste #ult acolo* 7 .etatea . c"nd0a. dec"t 'n Edoras sau c6iar 'n :alea . . r"se -ragorn* N%a# 0!2ut 'n 0ia+a #ea o secure #"nuit! cu at"ta #!iestrie* 7 )! duc s! caut ni$te s!ge+i. 'n :!g!un!* -ragorn i2buti s! a4ung! la poarta care se 'nc6ise cu 2go#ot 'n ur#a lui* 7 E de r!u. $i gno#ul. afl! c! Eo#er nu a4unsese 'n . #i s%ar 'ntoarce $i #ie pofta de lupt!* -$a #i%a$ sf"r$i 2ilele #ul+u#it* . de%a$ a0ea o lance 'n #"n! $i de%a$ putea s! pornesc 'n fruntea a lor #ei c!lare. 7 Nu.e%i nou. rosti Legolas* . 2ise Legolas* .ornului n%a c!2ut niciodat!. care se rostogoli pe sc!ri.o#nia Ta. 2ise -ragorn* S! n!d!4dui# c! o s! scape $i%o s! se duc! p"n! la pe$teri* -colo 0a fi la ad!post o 0re#e* &n orice ca2. 2ise T6eoden* O.ar c"t! 0re#e e$ti cu noi. a20"rlindu%i pe to+i 'nd!r!t. dar #ul+i dintre oa#enii . -ragorn. 2ise el. #ai la ad!post ca #ine* Un astfel de refugiu n%are cu# s! nu fie pe placul unui gno#* 7 -sta #i%e $i #ie n!de4dea. cu c"+i0a oa#eni str"n$i 'n 4urul lui* Erau cu el $i <a#ling. spuse Legolas* . n!de4dea nu%i pierdut!* Unde e <i#li.e s%ar sf"r$i odat! noaptea asta.ar acu# #i%e ini#a%ndoit!* Se sc6i#b! lu#ea $i tot ce era.ar au sc!pat #ul+i 'ncoace. 7 Nu $tiu. de pe 2idul de afar! se porni un bolo0an c"t toate 2ilele.e nenorocire9 se 0ait! Legolas* 7 E tare $i 0oinic.al0arului.o#niei Tale s%au 'napoiat 'n :!g!un!5 se 2ice c! era $i Eo#er printre ei* S%ar putea s! le +in! piept 0r!4#a$ilor 'n locurile%acelea str"#te $i s%a4ung! la pe$teri* . $terg"ndu%$i sudoarea de pe frunte cu #"neca* 7 -$a e.'ns!. 'n st"nc!* Ni#eni nu poate s! d!r"#e intr!rile. de ne2druncinat .ar aici nu prea sunt de folos* 7 )!car e$ti la ad!post 'n cea #ai puternic! fort!rea+! din Ob$te. ca s! 0!d $i eu pe lu#in! unde s! trag* -ragorn intr! 'n cetate* -colo.ar orcii au adus o bleste#!+ie din Ort6anc. 'nd!r!tul 2idului. nu $tiu* 7 Oricu# #ai #are ca a noastr!* Se spune c! au destule #erinde acolo* i aeru%i curat. 'n turn* -colo st!tea regele 7 o siluet! 'ntunecat! 'n cadrul ferestrei 'nguste 7 $i pri0ea 'n 0ale* 7 . pe St"nc!* 7 . $i toat! ap!rarea noastr! a fost ni#icit!* . 'ntreb! el* 7 >idul :!g!unii a fost cucerit.u a4utorul lui au pus #"na pe 2id* Iar de n%or a4unge p"n! 'n pe$teri. la #unte* 7 Se 2ice c! aceast! . pe c"#pie.ornului* 7 Nu. 2ise unul dintre apuseni* Ulti#a oar! l%a# 0!2ut lupt"nd la gurile :!g!unii. 2ise -ragorn* -u un foc care bubuie* .ar a$ fi 0rut s! 0in! $i el aici* )urea# de ner!bdare s!%i spun 4up"nului <i#li c%a# a4uns la trei2eci $i nou!* 7 .ornului. n%a 0enit pe St"nc!. prieteni. 2ise -ragorn* Ulti#a oar! l%a# 0!2ut lupt"nd 4os. dar ne%au separat 0r!4#a$ii* 7 :ai de noi9 .etatea .

nici un 0r!4#a$ n%a reu$it s! ia .'ncepe acu# s! se clatine* . 2ise -ragorn* P"n! acu#. 2ise -ragorn* 7 Nu #ai e #ult p"n! atunci. 'l luar! ei peste picior* Noi sunte# UruC%6ai $i lupt!# 2iua $i noaptea. dac! nu iese de bun!0oie* -du%l $i pe rege9 7 Regele 0a ie$i c"nd pofte$te. totu$i. Noi sunte# lupt!torii UruC%6ai* 7 )! uita# s! 0!d c"nd se i0esc 2orile. $i pe 0re#e rea* -# 0enit aici s! ucide# pe soare $i pe lun!* . spuse -ragorn* . 'nc"t oa#enii s!lbatici r!#aser! cu gura c!scat! $i se uitar! 'nd!r!t. /asufel $i caii str!4erilor #ei se afl! 'n curte* . spuse regele* ."nd s%or i0i 2orile. . deasupra por+ilor ruinate. Poate%o s! ne croi# dru# printre 0r!4#a$i sau o s! ne g!si# un sf"r$it de#n de o c"ntare.u# s! +in! piept 0reun turn la at"ta pu6oi $i ur! ne'#p!cat!. . a# s! 0! spun ce0a. ca s! #ai duc! 0estea la #ia2!noapte* Nu 0! da+i sea#a ce pri#e4die 0! pa$te* -$a cu# st!tea acolo dinaintea 0r!4#a$ilor. poate nu #%a$ fi pripit s! dau piept cu el.o#nia Ta. f!r! s!%i pese de s!ge+ile 0r!4#a$e* Se uit! $i 0!2u o gean! de lu#in! palid! la r!s!rit* -poi ridic! #"na goal!. cu toate cu0intele #e$te$ugite ale lui <andalf* Po0a+a lui nu% #i #ai pare acu# la fel de 'n+eleapt! ca 'n di#inea+a aceea 'nsorit!* 7 Nu 4udeca po0a+a lui <andalf p"n! n%a4unge# la cap!t. orcii reu$ir! s! a4ung! pe cul#ea peretelui $i de tot at"tea ori ap!r!torii 'i '#pinser! 'nd!r!t* P"n! la ur#!. peste u#!r.e te tot 2g"ie$ti. $i pe 0re#e bun!.e dac! se i0esc 2orile.e%i tot dai cu 2orile. :rei s! 0e2i ce o$tire #!rea+! a0e#. '#b!rb!t"ndu%$i oa#enii $i d"nd c"te o #"n! de a4utor pe unde atacul era #ai 0"rtos* :eni $i Legolas cu el* Fl!c!rile i2bucneau de sub bolo0anii cutre#ura+i* . -ragorn fu 'n0!luit de #!re+ie $i de o putere f!r! sea#!n. 2ise -ragorn* 7 . c! altfel n%o s! cru+!# pe ni#eni* N%o s! #ai r!#"n! unul 'n 0ia+!. 7 Ni#eni nu $tie ce%i aduce 2iua de #"ine. strigar! ei* N%a0e# de ce s! ne t"rgui# cu tine* N%ai ce ne spune9 7 i.oa#! de Nea. 'n se#n c! 0oia s! 0orbeasc!* Orcii c6el!l!ir! bat4ocoritor= 7 Ia coboar! tu9 /ai 4os. 'l 'ntrebar! ei* . c6iar 'n #o#entul c"nd poarta se pr!bu$i iar orcii din fa+a ei urlau. fiu al lui -rat6orn.o#nia Ta. . 2ise -ragorn* 7 i atunci ce cau+i acolo. 2ise -ragorn* Lua+i%0! t!lp!$i+a. cu pal#a 'n afar!. c! altfel te dobor"# noi de pe 2id. sc!rile se 'n!l+au* Pentru a cine $tie c"ta oar!. 'n 0ale5 al+ii '$i ridicar! $o0!itor oc6ii spre cer* . de%o #ai sc!pa cine0a s! #ai $tie de noi* 7 :oi 0eni cu .e%a$ fi $tiut c! Isengardul s%a 'nt!rit p"n!%ntr%at"t.oboar!. o ploaie de s!ge+i #ari $i #ici $uier! peste creneluri* Se au2i un 0uiet $i se isc! o p!l!laie* -rcada por+ii pe care st!tuse el cu o clip! 'nainte se cr!p! $i se f!cu f!r"#e 'ntr%un nor de praf $i fu#* 8aricada se f!cu +!nd!ri ca atins! de tr!snet* -ragorn o lu! la goan! spre turnul regelui* .ornului* Pleca+i. -ragorn a4unse $i r!#ase 'n picioare deasupra por+ilor #ari. a# s! le poruncesc oa#enilor s! sune din cornul lui /el# $i%o s! pornesc c!lare* :ii $i tu cu #ine.ar.eru apoi 'ng!duin+a s! se retrag! $i se 'ntoarse pe 2iduri* Le str!b!tu de la un cap!t la altul. dac! pofte$ti s! stai de 0orb! cu noi9 -du%l $i pe rege9 Sunte# r!2boinicii UruC%6ai* O s!%l 'n$f!c!# noi din gaura 'n care s%a pitit.ar n%a# s!%#i sf"r$esc 2ilele aici. p"n! nu se 'ntoarce totul '#potri0a 0oastr!* 7 ."rligele se ag!+au de creneluri. ca un bursuc b!tr"n 'n capcan!* .etatea .ar orcii i2bucnir! 'n 6o6ote de r"s* i pe c"nd -ragorn s!rea de pe 2id.

!l!re+ul -lb9 eAcla#! -ragorn* <andalf e iar aici9 7 )it6randir. lu#ina* S!ge+ile soarelui +"$nir! peste colinele de la r!s!rit $i sc!p!rar! 'n 0"rfurile l!ncilor* . pe creast!.ar c!l!re+ii r!#aser! t!cu+i. o$tenii cu spadele 'n #"ini* &n #i4locul lor #ergea cu pa$i #ari un b!rbat 'nalt $i puternic* Scutul 'i era ro$u* . de la apus. 0r!4itorie9 /aide+i9 :reau s!%#i . puternic $i r!sun!tor* 7 ErCenbrand9 strigar! . de parc! pe fiecare st"nc!. s%ar fi aflat c"te un 0estitor atotputernic* . i2bucnir! urletele aspre ale oa#enilor care ie$eau din pe$teri.e%a dreapta lui 0enea -ragorn. po0"rni$ul 0!ii era prea abrupt $i st"ncos5 din st"nga.asei lui Eorl cel T"n!r* . 'nd!r!tul lor se 'n!l+! un #ur#ur. uit"ndu%se 'nd!r!t* -poi de sus. cu pri0irile a+intite 'n :iroaga :!g!unii* (inutul se sc6i#base* -colo unde se 'ntindea 'nainte 0alea 'n0er2it!. un c!l!re+ 'n0e$#"ntat 'n alb. care crescu. pe 4os.!l!re+ii* ErCenbrand9 7 Ia uita+i%0!= . ale c!rei po0"rni$uri 'nierbate se r!sfr"ngeau peste nesf"r$ite coline. eorlingi9 . auriu 'i str!lucea scutul $i lung!%i era lancea* . #o$tenitorul lui Elendil. p"n! c"nd nu #ai r!#ase nici unul 'nd!r!tul St!0ilarului. 'i ur#!rea soarta necru+!toare* . se re0!rsar! pustiitor pe dru#ul pietruit $i p!trunser! printre ostile Isengardului ca 0"ntul prin iarb!* &nd!r!tul lor.preg!tindu%se de atac. din turn.erul i2bucni 'n lu#in!* Noaptea se duse* 7 &nainte. str!lucitor 'n b!taia r!s!ritului* Peste colinele 4oase r!sunau 0aierele de corn* &nd!r!tul lui. #"n"ndu%i pe 0r!4#a$i 'nainte* N!0!lir! $i cei r!#a$i pe st"nc!* Iar printre coline se 'n!l+! ecoul 0uietului de corn* Regele $i%ai lui nu se opreau* . nici oa#enii s!lbatici* Fugeau Ia 0ale '#boldi+i de spadele $i l!ncile c!l!re+ilor* (ipau $i ge#eau de spai#! $i o #are uluire pusese st!p"nire pe ei o dat! cu 2orii de 2iu!* -stfel porni regele T6eoden c!lare de la Poarta lui /el#. seniorii . ascult"nd ului+i5 c!ci ecourile nu se #ai sf"r$eau* :uietele cornului $erpuiau printre coline din ce 'n ce #ai aproape $i #ai tare. r!sun! brusc $i 'nsp!i#"nt!tor #!re+ul corn al lui /el#* To+i care au2ir! 0uietul acela se cutre#urar!* )ul+i orci se aruncar! cu fa+a la p!#"nt $i '$i 0"r"r! degetele 'ng6erate 'n urec6i* Ecourile str!b!teau bubuind :!g!una dintr%o parte 'ntr%alta. 'ncerc"nd s! scape* La r!s!rit. dar la poalele lui se str"nser! roi. din ce 'n ce #ai str!lucitoare. din :!g!un!.!peteniile $i lupt!torii c!deau de%a 0al#a sau d!deau bir cu fugi+ii 'n fa+a lor* Nu le puteau sta 'n cale nici orcii."nd a4unse la #arginea 0!ii.ar b!rba+ii de pe 2iduri '$i ridicar! pri0irile. pe po0"rni$urile lungi. se deslu$ea acu# o p!dure* . ca #u$tele* &n 2adar se t"rau $i se c!+!rau pe pere+ii 0iroagei. 'nsp!i#"nta+i de rege $i de copaci* Se re0!rsar! dinspre Poarta lui /el#. iar 'nd!r!t. 0eneau iute. croindu%$i calea c!tre St!0ilarul #!re+* -colo se oprir! cu to+ii* .u strig!te $i )arva #are '$i 'ncepur! atacul* Trecur! 0uind dincolo de por+i. pe fiecare deal.opacii uria$i. c!lare. p"n! se sc6i#b! 'ntr%o lar#! de glasuri* >orile aduceau 0e$ti cu ele* Orcii de pe St"nc! au2ir! 2ar0a 'nfrico$!toare $i $o0!ir!. )it6randir9 2ise Legolas* -sta da.inaintea lor i2bucnea. ca 0"4"itul 0"ntului 'n dep!rtare. cu ra#uri 'nc"lcite $i cre$tetul 'nc!run+it5 r!d!cinile lor erau 'ngropate 'n ierburile 'nalte $i 0er2i* Pe sub ei era un 'ntuneric de nep!truns* &ntre St!0ilar $i strea$ina p!durii aceleia f!r! nu#e nu erau nici cinci sute de pa$i* -colo d!deau acu# bir cu fugi+ii falnicii o$teni ai lui Saru#an. r!spun2"ndu%$i unul altuia 'n i2bucniri s!lbatice $i nest!0ilite* 7 /el#9 /el#9 strigau c!l!re+ii* /el# s%a sculat din #or+i $i 0ine la lupt!9 /el# pentru regele T6eoden9 i regele se ar!t! la acest strig!t* .e acolo ap!ru brusc. acesta '$i duse la bu2e un corn #are $i negru $i sufl! o dat!. goi $i t!cu+i se 'n!l+au r"nduri%r"nduri.alul lui era alb ca neaua.

#i%a# ciobit securea. d!deau bu2na oa#enii regelui* . #irarea lor le 'ntrecu bucuria i2b"n2ii* ."+i0a '$i 'ntoarser! pri0irile ne'ncre2!toare spre p!dure. se au2i lar#! #are $i dinspre St!0ilar ap!rur! cei care fuseser! #"na+i 'n ad"ncul :!g!unii* :eneau dintr%acolo <a#ling cel 8!tr"n $i Eo#er. c! te 0!d s!n!tos. #! pot bucura $i eu cu ade0!rat* 7 )!rire (ie.ar nu te pi2#uiesc c! 0"n!toarea +i%a fost #ai cu folos.!l!re+ul -lb n!0!li asupra lor5 re0enirea lui 'i 'nnebunea pe 0r!4#a$i* Oa#enii s!lbatici 'i c!2ur! dinainte cu fa+a la p!#"nt* Orcii se tr!geau 'nd!r!t $i urlau. . ca $i cu# ar fi 0!2ut cu totul altce0a dec"t el* <andalf r"se 0esel. 'i r!spunse Legolas* . Senior al Ob$tii9 rosti Eo#er* &ntunecata noapte%i dus! acu# $i%i 2iu! iar* . din r!sputeri* 7 :! g"ndi+i la copaci. din spai#! 'n spai#!* R!sun! iar cornul din turn* Bos. Eo#er. $terg"ndu%se la oc6i.ar nu ne%ai 2is ceasul $i nici felul 'n care o s! te i0e$ti* . p"n! nu se risipe$te 0ra4a* O$tirile din Isengard 0uiau. 4up"ne Legolas9 .oar 0%a# spus c%o s! #! 'ntorc s! ne 'nt"lni# aici* 7 . c!ci #ult #! bucur s! te 0!d pe picioarele tale* 7 8un 0enit. dac! nu tu.desf!t oc6ii cu p!durea asta. gno#ul* Nu purta coiful $i era legat la cap cu o n!fra#! p!tat! de s"nge5 'ns! gl!sui 6ot!r"t $i puternic= 7 Patru2eci $i doi.!l!re+ul -lb. #inun"ndu%se. la ceas de ne0oie.ar. 2ise <andalf* . 2ise el* P!i. fiul lui -rat6orn. lu"nd%o be2#etic 'ntr%o parte $i%ntr%alta. prin sp!rtura din St!0ilar. iar al!turi de ei p!$ea <i#li.ar nu #i%a# ar!tat 'nc! puterile* N%a# f!cut dec"t s! 0! po0!+uiesc 'n 0re#e de restri$te $i s! profit de iu+i#ea lui Iute ca <"ndul* :ite4ia 0oastr! $i picioarele 2dra0ene ale apusenilor #!r$!luind 'n noapte 0%au fost de #ai #are folos* -tunci se uitar! cu to+ii $i #ai ului+i la <andalf* . fiul lui Eo#und. elful Legolas. apoi la <andalf* 7 -i ap!rut iar pe neg"ndite. #ai 'nt"i la p!dure. regele T6eoden $i <andalf. <andalf cel -lb9 7 -$a o fi* .ar asta nu%i ispra0a #ea* E%un lucru #ai presus dec"t po0a+a unui 'n+elept $i #ai bun dec"t pl!nuise#* Nici n%a# n!d!4duit 0reodat! s! se%nt"#ple ce0a at"t de bun* 7 -tunci. 0ai. pe lunca 'n0er2it! a P"r"ului :!g!unii* )ai erau acolo -ragorn. .e pe coline cobora iute ErCenbrand. cine%a f!ptuit o ase#enea 0r!4itorie. ErCenbrand din )eleagul de la -pus $i seniorii din Ob$te* Iar c"nd '$i 'ntoarser! pri0irile spre codru. 'n lu#ina dalb! a di#ine+ii. c"r#uitorul )eleagului de la -pus* Iar Iute ca <"ndul s!rea ca un cerb care alearg! cu pas sigur 'n #un+i* . 'ntreb! T6eoden* E li#pede c! nu a f!cut%o Saru#an* O fi 0reun 'n+elept #ai puternic. ad!ug! Eo#er* 7 Pe neg"ndite. a20"rlindu%$i spadele $i l!ncile* Fugeau ca fu#ul #"nat de%o 0i4elie* P!trunser! ge#"nd 'n u#bra copacilor care 'i a$teptau5 $i de%acolo nu se #ai 'ntoarse nici unul 0reodat!* VIII "rumul s#re Isengard i astfel se 'nt"lnir! din nou.ar 2orile au 0enit cu 0e$ti ciudate* Se 'ntoarse $i pri0i. nepoate.iudat a4utor ne%aduci9 E$ti tare 'n 0r!4itorii. c!ci ulti#ul a0ea o 2gard! de fier 'n 4urul g"tului* Tu cu# stai. 'i 0!d $i eu la fel de bine ca 0oi* . 2ise T6eoden* -cu#.eodat!. 7 )%ai 'ntrecut cu unul. de care n%a# au2it 'nc!.

n%a# fi destui ca s! atac!# fort!rea+a lui Saru#an.ru#ul #eu porne$te acu# spre r!s!rit* . peste poate. 2ise el* . c"t ti#p te odi6ne$ti. spuse -ragorn* Regele se 'ntoarse apoi 'n . dac! asta +i%e po0a+a* 7 :reau s! stau de 0orb! cu Saru#an. <andalf* 7 -tunci.a s! porneasc! '#preun! cu el spre Isengard. c"t #ai repede cu putin+!. T6eoden* Ne duce# acolo s! st!# de 0orb!. de#ult.!ci a# 0enit c!lare de departe $i so#nul #i%a fost pe apucate* :ai. a doua 2i dup! luna plin!* . cu cai iu+i. gno#ul nici nu 0ru s! aud! s! r!#"n! de c!ru+!* 7 . regele 'l alese pe Eo#er $i 'nc! dou!2eci de b!rba+i de%ai casei sale* . foarte #ul+i se predaser!5 $i erau 'nfrico$a+i $i cereau 'ndurare* Oa#enii din Ob$te le . 2ise <andalf* i pentru c! +i%a adus at"ta n!past!. ci o putere de tare de de#ult. 'nainte s! apun! luna* 7 Nu.ar s! nu porunce$ti prea #ultor oa#eni s! te 'nso+easc!. 0oi pleca la Isengard. $i 'i tri#ise s! duc! 0estea i2b"n2ii 'n toate 0!ile din Ob$te5 s! le spun! oa#enilor 7 tineri $i b!tr"ni 7 s! 0in! degrab! 'n Edoras* Seniorul Ob$tii a0ea s! +in! acolo o adunare cu to+i cei 'n stare s! poarte ar#e.ac! 0re+i s! afla+i. 7 Oa#enii #ei sunt 0l!gui+i de%at"ta lupt!.u toate acestea. pentru c! 0! po0!+uiesc ca toate #i$c!rile noastre s! fie de%acu# 'ncolo c"t #ai tainice* . t"n!r. nu s! lupt!#* -poi regele alese c"+i0a b!rba+i 2dra0eni.fost o bubuitur! u$oar! $i #%a ap!rat coiful. Legolas $i <i#li* &n ciuda r!nii sale.etatea .oar nu #%o opri o 2g"rietur! orceasc!* 7 -# s! te oblo4esc eu. a+i face bine s! 0eni+i cu #ine 'n Isengard. strigar! ei* 7 . 'ntreb! T6eoden* 7 .ar po+i oare s%a4ungi la ti#p acolo.ornului $i se cufund! 'ntr%un so#n a$a cu# nu #ai dor#ise de #ult! 0re#e* Se odi6nir! $i ale$ii s!i r!#a$i acolo* . to+i cei care #! 0or 'nso+i s!%$i trag! pu+in sufletul.ar ceilal+i care nu fuseser! r!ni+i sau 0!t!#a+i 'n 0reun fel 'ncepur! o treab! foarte ane0oioas!5 c!ci #ul+i c!2user! 'n b!t!lie $i 2!ceau acu# #or+i pe c"#pie sau 'n :!g!un!* Nu r!#!sese nici un orc 'n 0ia+!5 le$urile lor erau f!r! nu#!r. 'i r!spunse regele* i nici eu nu #! si#t #ai 'n putere* . 2ise <andalf* :o# c!l!tori 'n u#bra nop+ii* -$a%i #ai bine.ar nici dac%a# str"nge to+i oa#enii din Ob$te $i le%a# lecui r!nile $i 0l!guiala. 'nainte de c"ntul elfilor $i de lo0itura baroaselor* Pe c"nd de fier nu se 0orbea si le#nu%n arbori neatins tr!ia Pe c"nd sub lun!. spuse <andalf* N%o s! 2!bo0esc prea #ult acolo* . #untele lucea Pe c"nd Inelul nu fusese f!urit $i nu se n!scuse #"6nirea -tunci. rosti <andalf* O putere ce%a str!b!tut p!#"ntul.!uta+i%#! prin Edoras. 2ise <andalf* )! 0oi 'ntoarce 'n Isengard $i cei care poftesc pot s! 0in! cu #ine* S%ar putea s! 0ede# lucruri ciudate pe%acolo* 7 . 'ns! dintre #unteni. 'i r!spunse <andalf* 7 &n Isengard.a. str!b!tea ea p!durea* 7 i care ar fi de2legarea ci#iliturii tale. n%ar fi r!u s! fie $i . 2ise T6eoden* 7 . b!tr"ne+ea #ea nu%i o po0este $i nici nu #%au '#po0!rat cu ea doar ticluirile $optite ale lui Li#b! de :ier#e* E%o boal! de care nu #! poate lecui 0reun 0raci pe de%a%ntregul* Nici #!car tu.7 Nu%i nici o 0r!4itorie. rosti T6eoden* -sta ar fi la ceasul 'ntunecat de dinaintea 2orilor5 doar n%o s! ne desp!r+i# toc#ai acu#* :oi 0eni cu tine.o#nia Ta de fa+!* .u <andalf a0eau s! #earg! -ragorn.

$i a20"rli un pu#n de +!r"n! 'n #or#"ntul lui* 7 )are n!past! #i%a adus Saru#an #ie $i tot +inutului acestuia. pentru c! gno#ului 'i era tea#! de p!dure* 7 E tare cald pe%aici.et!+ii . 'i spuse Legolas lui <andalf* Si#t #ult! #"nie 'n 4ur* Nu +i se pare c! aeru%+i 20"cne$te 'n urec6i. 2ise ErCenbrand* i dup! aceea o s! rosti+i un 4ur!#"nt prin care s! 0! lega+i c! nu 0e+i #ai trece :adurile Isenului 'nar#a+i niciodat! $i c! n%o s! 0! #ai 'n6!ita+i cu 0r!4#a$ii oa#enilor* -poi sunte+i liberi s! pleca+i 'n +inutul 0ostru* .ar de%o parte $i de alta a culoarului de arbori 'ntunericul de0enea din ce 'n ce #ai dens. T6eoden $i <andalf. '#preun! cu 'nso+itorii lor. ca o poart! boltit!5 $i <andalf intr! pe acolo. 'ncon4ura+i de 6!uri sau de un fel de burni+!* . pentru c! #or#anele de le$uri erau prea #ari ca s! le poat! 'ngropa sau arde* -0eau prea pu+in le#n pentru asta $i ni#eni n%ar fi 'ndr!2nit s! ridice securea asupra copacilor acelora ciuda+i. 'n sf"r$it. care ie$iser! din pe$teri* . c!ci le era tea#! de copacii aceia de la care nu%$i #ai puteau de2lipi oc6ii* . pornir! dinspre St!0ilar* &nd!r!tul lor fusese adunat! o #are o$tire for#at! din c!l!re+i $i din apuseni. tineri $i b!tr"ni."ntar! un c"ntec de i2b"nd! cu glasurile li#pe2i5 apoi t!cur!. pe acela$i cal5 #ergeau al!turi de <andalf. iar sub ele se c!scau 6!uri 'ntunecate* . ur#at de ceilal+i* Spre ui#irea lor. 0!2ur! c! dru#ul continua str!4uit de P"r"ul :!g!unii5 iar deasupra se 2!rea cerul n!p!dit de o lu#in! aurie* . c!pitanul s!u. 0!2ur! o desc6i2!tur! pe sub crengile puternice. c!pitanul g!r2ii regale* . c"nd. 'ntreb"ndu%se ce%a0ea s! se #ai 'nt"#ple.ar <andalf #erse 'nainte. r!d!cinile se i0eau din p!#"nt ca #!dularele unui #onstru ciudat. oa#enii regelui se preg!tir! de plecare* &ngrop!ciunea abia 'ncepuse $i T6eoden 4eli pieirea lui /a#a. c! era pri#e4die #are* 7 L!sa+i%i pe orci s! 2ac! acolo. pentru c! Saru#an le spusese despre cei din Ro6an c! ar fi 6aini $i c!%$i ardeau ostaticii de 0ii* &n #i4locul c"#piei din fa+a . #ai de nep!truns5 de acolo se au2eau trosnetele $i ge#etele crengilor. care #ur#urau #"nioase* Nu se 0edea nici ur#! de orc sau de alt! f!ptur!* Legolas $i <i#li c!l!reau acu# '#preun!.apetele ra#urilor lor plecate at"rnau ca ni$te degete iscoditoare. dac! a+i fi biruit. c6iar dac! <andalf nu le%ar fi 2is ca nu cu#0a s! se ating! de trunc6iurile $i de crengile lor.ornului fur! 'n!l+ate dou! gorgane sub care 2!ceau to+i c!l!re+ii Ob$tii c!2u+i 'n ap!rare 7 cei din :"lcelele de R!s!rit 'ntr%o parte $i cei din )eleagul din -pus. a+i fi a0ut o soart! #ai bun!* Oa#enii din (ara )urg! r!#!seser! ului+i. la distan+! de gorganele c!l!re+ilor. se t"ngui el* i n%a# s! uit c"nd l%oi 'nt"lni* Soarele sc!pata de4a spre colinele de apus din :iroag!.!2use dinaintea Por+ii* Orcii fur! aduna+i 'n gr!#e2i #ari.luar! ar#ele $i%i puser! la #unc!* 7 -cu# da+i o #"n! de a4utor s! drege# r!ul la care a+i pus #"na $i 0oi.ornului p!trundea 'n p!dure.!l!re+ii se apropiar! de p!dure $i se oprir!* Nu%i tr!gea a+a nici pe cai. r!spunse <andalf* . strig!te dep!rtate $i lar#! de glasuri ne'n+elese. fe#ei $i copii. 7 8a da. 'n cealalt!* La poalele cet!+ii. 'ntr%un #or#"nt separat. c!l!u2indu%$i to0ar!$ii5 iar acolo unde dru#ul dinspre . 2ise <andalf* Noaptea e un sfetnic bun* .etatea .up!%a#ia2!.!ci a+i fost tra$i pe sfoar! de Saru#an* )ul+i dintre 0oi $i%au pierdut 0ia+a drept plat! c! 0%a+i 'ncre2ut 'n el5 s! nu crede+i c!. aproape de poalele p!durii* Iar oa#enii nu $tiau acu# ce s! fac!. nici pe oa#eni s! p!trund! acolo* -rborii erau cenu$ii $i a#enin+!tori. '$i dor#ea so#nul de 0eci /a#a.

se 'ntind pe alei $i prin cur+i str!4uite de st"lpi. . 2ise el* i #i%a fost dat s! 0!d nenu#!ra+i ste4ari de c"nd erau g6inde $i p"n! la ad"nci b!tr"ne+e* . 2ise Legolas* i a$ da de dou! ori #ai #ult s! ies de%acolo. unde '$i dosesc nutre+ul9 8unule Legolas. s! 'nt"lneasc! podoabele sc"nteietoare din acoperi$= aripi. 2ise <i#li* . pe 2idurile netede sc"nteia2! pietre pre+ioase. 'n ini#a #un+ilor* Pe$teri9 .o#ni+ei <aladriel* Iar st"lpii.!ci sunt acolo 'nc!peri peste 'nc!peri. pe$terile din :!g!una lui /el#. ca s! #! pli#b printre ei* tiu s! gl!suiasc! $i. 'n care s!l!$luie$te regele t!u $i la durarea c!rora au dat $i gno#ii odinioar! o #"n! de a4utor* Ei bine. a$a le nu#esc* Pe$teri9 :i2uini unde fug s! se ascund! 'n 0re#e de r!2boi. pline de #u2ica 0e$nic! a apei clipocind 'n b!ltoace. dru#urile 0in f!r! oprire. Legolas. 'n alt 0is* . a6. fru#oase precu# H6eled%2ara# la lu#ina stelelor* -6. dac! s%ar $ti de ele9 )!iculi+!. nu glu#!. foi$oare 'n palate suspendate9 Lacuri ne#i$cate le oglindesc pe toate= o lu#e sclipitoare pri0e$te 'n sus din b!l+ile 'ntunecate.a0ernele din :!g!una lui /el#9 . 'nd!r!tul sc!rilor se 'nal+! alte sc!ri5 iar potecile $erpuitoare se a0"nt! tot #ai departe.e s%o fi 'nt"#plat cu a#!r"+ii !ia de orci. unii albi.u orcii au ei ce au* Nu sunt din partea locului $i $tiu prea pu+ine despre elfi $i despre oa#eni* :!ile 'n care cresc sunt foarte dep!rtate* Socot c! 0in toc#ai din 0"lcelele ad"nci din Fangorn* 7 -tunci aceasta e cea #ai pri#e4dioas! p!dure de pe P!#"ntul de )i4loc. cred eu. Legolas5 s!lile dau una%ntr%alta. nu glu#!. de%ar fi s! #! r!t!cesc 'n ele* 7 :orbe$ti f!r! s! $tii. $tii tu. 2ise <andalf* )erser! o 0re#e 'n t!cere5 dar Legolas tr!gea #ereu cu oc6iul 'ntr%o parte $i%ntr% alta. str!lucind stins5 tor+ele trec 'n alt! 'nc!pere. dar a# 0!2ut o #inun!+ie $i #ai #are 'n +inutul acesta. cu ti#pul. c"t sunt de fru#oase. spuse <i#li* -r trebui s!%i fiu recunosc!tor pentru ceea ce%a f!cut. Pe$teri. str!0e2ii precu# #"inile 0ioaie ale . de la poalele colinei din . doar s! le 0ad! o clip!9 7 Iar eu a$ da aur. f!cu <i#li* S!%i l!s!# 'n pace* Eu unul #i%a# dat sea#a ce g"ndesc= sunt plini de ur! fa+! de cei care #erg 'n dou! picioare $i nu 0orbesc dec"t despre cu# ne%ar putea 2drobi $i g"tui* 7 Nu%i ur!sc c6iar pe to+i care #erg 'n dou! picioare. Legolas. iar dac! <i#li l%ar fi l!sat. nu sunt dec"t ni$te cocioabe fa+! de pe$terile pe care le%a# 0!2ut aici= s!li uria$e. pese#ne.urin n%ar fi putut ticlui 'n 0isurile sale. doar s! arunce o pri0ire pe%acolo. cristale $i #inereuri rare5 iar lu#ina se cerne prin straturi de #ar#ur! ca sideful. 2ise Legolas* . s%ar putea s! le 'n+eleg g"ndurile* 7 Nu. ca algele $i coralii dintr%o grot! #arin!* -poi se las! seara= toate se pierd. $i cu# cre2i c! 0orbesc de ea.e dru#uri ar #ai face gno#ii. ce0a #ai fru#os dec"t orice du#bra0! sau poieni+! de pe lu#e= '#i si#t 'nc! ini#a plin!* &ncurcate sunt c!ile oa#enilor. c"nd se%aprind tor+ele $i oa#enii p!$esc pe du$u#ele de nisip sub bol+i cu ecou. perdele fine. a$a c!%+i iert glu#ele. continu"nd p"n! 'n ung6ere 'ntunecate pe unde lu#ina nu a4unge 0reodat!* i pic9 cade o pic!tur!. ca ni$te nori '#pietri+i. drapele. oare. iar 'ncre+iturile rotunde din oglind! fac ca turnurile s! se unduiasc! $i s! se aplece. ar da aur.odrul &ntunecat.ar ba+i c"#pii ca un nebun* (ie +i se par #inunate l!ca$urile acelea. 'nc"nt!tor. cu fa+a ca oglinda. funii. s! #! la$i 'n pace. las!. n%o s! $tie ni#eni niciodat!. l!nci. 'ntreb! Legolas* 7 -sta. cu# nici #!car #intea lui . se r!sucesc $i se unduiesc 'n for#e de 0is5 +"$nesc din du$u#ele colorate. Legolas9 -u aici una dintre #inunile Lu#ii de la )ia2!noapte. s%ar fi oprit #ereu s! asculte #ur#urul p!durii* 7 Sunt cei #ai ciuda+i arbori din 0ia+a #ea.e noroc pe . pe onoarea #ea. dar n%o pot iubi* &+i pare.e bine%ar fi s! a0e# ti#p destul.red c! aici gre$e$ti* . de #ari.7 . al+ii ca $ofranul sau trandafirii ca 2orii de 2iu!. atunci.

dup! cu# 0estesc ciorile lui Saru#an. <i#li. Legolas9 -# face l!#pa$e din cele ce str!luceau odinioar! 'n H6a2ad%du#5 $i%a# alunga c"nd a# pofti noaptea care 2ace acolo de la facerea lu#ii* Iar dac! ni s%ar face so#n. '+i doresc.ar n%o s! str!bate# tot dru#ul 'n noaptea asta* 7 i ce%o s! 0ede# c"nd o# a4unge acolo. 'n nebunia ta. <andalf. asta a$a. p"n! 'n Edoras. cuprinse 'nc! de 'ntuneric. $i%apoi a# s! #erg eu cu tine. dar pe #ine las!%#! 4os de pe cal9 N%a# c6ef s! 0!d nici un oc6i9 7 Opre$te%te. c6iar dac! s%ar afla acolo aur $i neste#ate* Oare 0oi 0! apuca+i s! t!ia+i cr"ngurile de arbori 'n floare. trecur! p!durea $i se tre2ir! la poalele :iroagei unde se desp!r+ea dru#ul dinspre :!g!una lui /el#= o c!rare o lua spre r!s!rit. nu #ai #ult de o a$c6ie pe 2i.ar. Legolas se opri $i se uit! 'nd!r!t cu p!rere de r!u* -poi scoase un strig!t= 7 Oc6ii9 Oc6i care ne pri0esc din u#brele crengilor9 N%a# #ai 0!2ut 'n 0ia+a #ea ase#enea oc6i9 Surprin$i de strig!tul lui. pe care acu# abia le po+i g6ici 'nd!r!tul cr!p!turilor din st"nc!* i lu#inile.eoca#dat! trebuie s! l!s!# $i pe$terile. $i codrul* Ia uit!%te9 -4unge# la cap!tul p!durii* . cealalt! ducea la #ia2!noapte. Legolas Frun2!0erde. 2ise elful."nd a4unser! la #arginea p!durii. pentru sufletul t!u. 'ntreb! <i#li* Poate $tii tu.ar s! nu le spui tuturor celor din nea#ul t!u9 . c!ci eu nu%#i dau sea#a* 7 Nici eu nu $tiu ce0a sigur. ceilal+i se oprir! $i se 'ntoarser!5 dar Legolas o lu! 'nd!r!t* 7 Nu9 Nu9 +ip! <i#li* Po+i s! faci ce 0rei.urin n%ar s!pa 'n pe$terile astea ca s! scoat! piatr! sau #inereu. c6iar dac! ai l!sat 'n ur#! sc"nteietoarele Pe$teri din -glarond* &n sf"r$it. n%ai cu# s!%n+elegi. pe%acolo. dar s%ar putea s! se fi 'nt"#plat #ulte de%atunci* Totu$i. p"n! la por+ile Isengardului* . cu ciocanul $i cu dalta%n #"n!. -$a ocroti# $i noi poienile acestea cu flori de piatr!5 nicidecu# nu ne%a# apuca s! le p!r!dui#* N%a# face dec"t s! s!p!# c"te pu+in. p"n! la :aduri $i 'nc! 2ece de%acolo. s! te 'ntorci cu bine din r!2boi $i s! le re0e2i* .6iar c! #i%ai 'n#uiat ini#a. a# aduce iar 'ntunericul* 7 . ca s! face+i le#ne de foc.#ine s%a4ung acolo9 )%apuc! pl"nsul c"nd #! g"ndesc c! trebuie s! le p!r!sesc 7 Ei. 0ai9 . 2ise <andalf* ."t #ai e p"n! 'n Isengard. 7 :reo cincispre2ece leg6e.inci de la gurile :iroagei :!g!unii. cu gri4! $i 'nde#"nare. <i#li. 2ise Legolas* .!ci din ceea ce #i%ai po0estit. 'i r!spunse 0r!4itorul* -# fost ieri.ar a# s!%l 'ng6it. s! 0!d :!g!una lui /el#* 7 )ie unul nu%#i prea d! ini#a g6es s! #! 'ntorc prin Fangorn. a# desc6ide dru#uri noi $i%a# scoate la i0eal! 'nc!peri dep!rtate. atunci. 2ise <andalf* Nu te 'ntoarce 'nc! 'n p!dure9 Nu +i%a 0enit 0re#ea* . e 'n stare s! strice #ai #ult dec"t a construit* 7 Nu. la c!derea nop+ii. cred c! n%o s! spui c! a# c!l!torit 'n 2adar. dac!%#i f!g!duie$ti c! 0ii s! '#p!rt!$i# #inunea pe$terilor* 7 &+i f!g!duiesc. pri#!0ara. nu prea le%a #ai r!#as #are lucru de f!cut acolo* Poate oa#enii din +inutul acesta au dreptate c"nd 0orbesc pu+in despre pe$teri= o fa#ilie de gno#i pu$i pe treab!. 2ise Legolas* Nu te%a# #ai au2it 0orbind a$a p"n! acu#* )! faci s!%#i par! r!u c! n%a# 0!2ut $i eu pe$terile alea* /ai s! ne% n0oi#= dac! ne 'ntoarce# a#"ndoi s!n!to$i din 'ncerc!rile care ne%a$teapt!. ca s! ne face# de lucru5 $i pe #!sur! ce%or trece anii. 2ise <i#li* . atunci s! c!l!tori# o 0re#e '#preun!* Tu ai s! 0ii s! 0i2ite2i Fangornul cu #ine. spre :adurile Isenului* . 2ise <i#li* Nu%i gno# pe lu#e care s! nu fie i#presionat de ase#enea #inun!+ie* Ni#eni din se#in+ia lui .

din obi$nuin+!. f!r! s! pune# suflet* i iat! c! aceste c"nt!ri au cobor"t printre noi din locuri ciudate $i se pli#b! a$a. ca ni$te b"tlani care #erg prin ap!. 2dra0ene ca ale arborilor tineri5 p!reau 'n0e$#"nta+i sau ascun$i 'n ni$te 6aine stri#te. 0!2ur! cu# cerul se 'nro$ise cu totul= pe sub norii risipi+i ardea o . la lu#ina 2ilei* 7 -r trebui s! fii fericit. lucrurile stau toc#ai pe dos= pentru ei. ne%a# f!urit unelte $i%a# pornit c!lare spre )inas Tirit6. p!rul +epos $i b!rbi de un 0erde fu#uriu. 7 Se poate. dar nu spre c!l!re+i. ca s! le d!# o #"n! de a4utor 'n r!2boi celor de acolo* i le%a# spus acestor lucruri 0ia+! o#eneasc!. #!car +ie nu%+i sunt str!ini* 7 Sunt p!stori de arbori.oar ai 0!2ut en+i 'n . i ei ce sunt. 'nalte de #ai bine de dou!spre2ece picioare. dintre arbori se desprinser! trei for#e ciudate* Erau ca ale c!pc!unilor. care se apropiau cu pa$i #ari prin iarb!* :eneau gr!bi+i dinspre #ia2!noapte. 2ise T6eoden* .odrul Fangorn. cu trupuri puternice. c!l!re+ii 0!2ur! alte f!pturi ase#!n!toare.red c! 'ncep s! pricep un pic #inunea cu arborii prin u#brele legendei* -# tr!it s! 0!d tot felul de ciud!+enii* Ne 'ngri4i# de%at"ta 0re#e dobitoacele $i ogorul. 2ise el p"n! la ur#!* . pentru c! picioarele lor lungi se #i$cau #ai iute ca aripile p!s!rilor* . 2ise <andalf* R!ul pricinuit de Sauron nu poate fi 0indecat 'n 'ntregi#e $i nici nesocotit* . Nu. 'ntorc"ndu%se. . unde le sunt tur#ele. 'i r!spunse <andalf* S! fi trecut c6iar a$a de #ult de c"nd st!tea+i $i asculta+i po0e$ti la gura sobei.odrul En+ilor* . 2ise <andalf* Pentru c! acu# nu nu#ai 0ia+a trec!toare a oa#enilor e%n pri#e4die. dar #ult #ai #elodioase* Li se r!spunse $i.&n ti#p ce <andalf rostea toate acestea. tu nu e$ti dec"t o po0este trec!toare5 to+i anii de la Eorl cel T"n!r p"n! la T6eoden cel 8!tr"n nu 'nsea#n! #ai ni#ic pentru ei. iar faptele #!re+e ale casei tale nu prea au #are 'nse#n!tate* Regele r!#ase pe g"nduri* 7 En+i. T6eoden. e li#pede. ci $i a celor pe care le%a+i urcat 'n po0e$ti* -i #ul+i prieteni de partea ta. <andalf. #! 'ncearc! triste+ea. pentru c! nici nu apuc! bine s!%$i ter#ine 0orba. #aronii $i cenu$ii* -0eau #e#bre lungi.o#niei Tale ar fi 'n stare s! dea r!spunsul nu#ai desc"lcind firele r!sucite ale bas#ului* . ne%a# construit casele.ar asta%i soarta 2ilelor noastre* i%acu#.!l!re+ii scoaser! strig!te de ui#ire $i unii puser! #"inile pe #"nerele s!biilor* 7 Nu%i ne0oie. c! f!pturile acelea intrar! cu pa$i #ari 'n p!dure $i se f!cur! ne0!2ute f!r! s! le arunce c!l!re+ilor #!car o pri0ire* 7 P!stori9 eAcla#! T6eoden* P!i. 6ai s! ne continu!# c!l!toria pe care%a# 'nceput%o9 <rupul se dep!rta apoi de :iroag! $i de p!dure $i o lu! pe dru#ul c!tre :aduri* Legolas 'i ur#! f!r! nici o tragere de ini#!* Soarele apusese $i se scufundase de4a dincolo de #arginea lu#ii5 dar cu# ie$ir! din u#bra colinelor $i pri0ir! spre apus la Strunga Ro6an. #ersul firesc al firii* Nu prea ne%a p!sat de ce era dincolo de fruntariile t!r"#ului nostru* -0e# c"nt!ri care po0estesc despre aceste lucruri. rege T6eoden. nici nu le pas! de noi* i se pare c! a$a era. le spuse <andalf* -ce$tia nu%s dec"t p!stori* Nu ne sunt 0r!4#a$i5 0! spun eu. Pentru c!.redeai c! i%au dat nu#ele acesta din pur! 'nc6ipuire. c6iar f!r! s! $tii* 7 i totu$i. ca #u$c6iul* Se uitau cu oc6i ne'ndupleca+i. #"ini cu #ulte degete. ci unde0a spre #ia2!noapte* . c!reia 'i 2ice+i .eodat! '$i duser! #"inile lungi Ia gur! $i scoaser! ni$te sunete li#pe2i. oare p"n! la ur#! #inunea $i fru#osul nu%$i 0or lua pentru totdeauna 2borul din P!#"ntul de )i4loc.!ci oricare ar fi soarta r!2boiului. dar sunte# pe cale s! le uit!#* Nu face# dec"t s! le spune# copiilor. ca o c6e#are de corn.opiii din +inutul .

pe #!sur! ce se apropiau. c"t! 0re#e era lipsit de ap!rare* . 2ise <andalf* -u trudit pe%aici $i prieteni de%ai no$tri* :!2ur! 'n #i4locul ostro0ului o #o0il! 'ncon4urat! de pietre $i o #ul+i#e de l!nci 'nfipte 'n p!#"nt* 7 -ici 2ac to+i cei r!pu$i dintre b!rba+ii Ob$tii. 2ise <andalf* 7 :ai #ie9 f!cu T6eoden* Oare sunte# ne0oi+i s! trece# pe dru#ul acesta pe unde fiarele #"nc!toare de cada0re 'nfulec! at"+ia c!l!re+i din Ob$te. c! sunte# l"ng! #o0ila aceasta. p"n! la #arginea r"ului. <andalf. 2ise <andalf* -#arnic!%i pieirea oa#enilor t!i9 .ar acu#. 7 -$a s%ar p!rea. cel pu+in. croindu%se de%a cur#e2i$ul teraselor. 'nierbate* :"ntul le aduse la urec6i urlet de lupi* -0eau ini#ile grele. 2ise Eo#er* . orcii= ca# asta 'nsea#n! priete$ugul lor* /aide+i9 . Saru#an a distrus #ulte locuri #inunate5 s! fi ni#icit $i i20oarele Isenului.ar acu# nu cred c! trebuie s!%+i #ai fie fric!= s! 0e2i c! l!ca$ul t!u te 0a 'nt"#pina prietenos. iar la lu#ina ei rece $i argintie c"#pia 0!lurit! se 'n!l+a. c"nd te 0ei . cenu$ie* .!l!re+ii '$i continuar! dru#ul spre insuli+!. a# s! 0! spun ce0a ce 0! 0a lini$ti= #ul+i au c!2ut 'n b!t!liile din :aduri. pe partea cealalt!* Erau trei r"nduri de lespe2i pentru trecerea p"r"ului $i 'ntre ele. se apropiar! de :aduri* Po0"rni$uri abrupte coborau nesf"r$it p"n! la r"ul care se '#pr!$tia printre bancuri de piatr!. #%a# te#ut ca nu cu#0a c!l!re+ii lupului $i 4efuitorii s%o porneasc! spre )eduseld. iar apoi cobora ca o #are 'ntins!.ar 0ei 0edea c! lupii din #un+i. lupii 'ncetar! s! urle. nu%i #!n"nc!* i se osp!tea2! cu prietenii lor. apoi urca iar. 'n 0re#e ce '#pre4ur.ru#ul se afunda printre #aluri ridicate.obor"r! spre r"u $i. 'ntorc"ndu%se apoi la cuiburile lor de pe steiuri* 7 P!s!rile #or+ii au ca# dat ia#a pe c"#pul de b!t!lie. 0aduri pentru cai. sclipind ca argintul* .lu#in!* Pe fondul acesta 2burau $i se roteau 'ntunecate o #ul+i#e de p!s!ri cu aripi negre* Unele trecur! pe deasupra capetelor lor cu +ipete su#bre. 'n b!t!lie* . ur#!ri+i de oc6i care luceau stins din u#brele #alurilor* 7 Ia uita+i%0!. 'ntreb! T6eoden* )ulte%ai #ai f!cut 'ntr%o 2i $i%o noapte* 7 . str!4uit de terase 'nalte.up! 0reo patru ceasuri de #ers c!lare de la r!scrucea de dru#uri. pentru c! :adurile fuseser! totdeauna 'n0olburate de susurul $i #ur#urul apei pe pietre5 dar acu# nu se au2ea ni#ic* -lbia p"r"ului era aproape uscat! 7 o 'ntindere pustie de pietri$ $i de nisip cenu$iu* 7 Locul !sta a de0enit sterp.!l!re+ii se uitar! 'n 4os $i li se p!ru ciudat. pe c"#pie.e n!past! o fi c!2ut asupra r"ului. 2ise <andalf* 7 Odi6neasc!%se 'n pace9 2ise Eo#er* Iar #or#"ntul lor s! r!#"n! de stra4! 'n :adurile Isenului $i c"nd le%or putre2i $i le%or rugini l!ncile* 7 -sta%i tot ispra0a ta. 7 N%a0e# alt! cale. cu discul ceruit aproape 'n 'ntregi#e. 2ise Eo#er* )ergeau acu# la pas u$or. 2ise <andalf* -# c!l!torit iute $i p"n! departe* . dar nu c6iar a$a cu# s%a spus* )ai nu#ero$i au fost cei '#pr!$tia+i dec"t cei uci$i5 i%a# str"ns iar pe to+i pe care i%a# g!sit* Pe unii i%a# tri#is s!%$i uneasc! for+ele cu ErCenbrand* Pe al+ii i%a# pus s! fac! acest #or#"nt $i de%acu# cred c! au a4uns 'napoi 'n Edoras* Pe #ul+i al+ii i%a# tri#is 'nainte 'ntr%acolo. Iute ca <"ndul. s!%+i p!2easc! +ie casa* )i%a# dat sea#a c! Saru#an $i%a aruncat 'ntreaga putere '#potri0a 0oastr! $i slu4itorii lui au l!sat balt! orice alt! ispra0! $i au plecat 'n :!g!una Iui /el#* &ntregul +inut p!rea golit de 0r!4#a$i5 $i totu$i. a#intindu%$i de cei #ul+i c!2u+i aici. prietene. lu"ndu%$i t!lp!$i+a* Se 'nfrico$aser! 0!2"ndu%l pe <andalf 'n lu#ina lunii $i pe calul s!u. care porneau din a#bele #aluri spre un ostro0 pustiu din #i4loc* .u a4utorul lui Iute ca <"ndul*** $i al altora. se l!sa seara* Luna urca agale.

'ntoarce* 7 Iar eu 0oi fi fericit s!%l 0!d iar. la #ai bine de cincispre2ece leg6e de gurile r"ului* Pe acolo o apucar! $i ei. la #ia2!2i de . nu #!%ndoiesc. ci pe de l!turi.ar dac! printre ei se aflau $i cei care fugiser! 'n p!dure. precu# $i un suspin fo$nitor $i nesf"r$it5 p!#"ntul se cutre#ura* Li se p!ru c! r!#aser! a$a. care prindea ulti#ele ra2e de lun!. a ur#at curgerea unui r"u.ornului. 2ise <andalf* O s! afl!# #"ine ce face* -cu# 6ai s! ne odi6ni#. pentru c! le$urile de orci disp!ruser!. oa#enii au2ir! 'n #ie2 de noapte un 2go#ot #are. '$i luar! r!#as%bun de la ostro0 $i de la #or#"nt. #ult! 0re#e* .etatea .ar. cu# se au2i iar urletul lupilor* ."+i0a dintre ei dor#ir! pu+in* . c!ci nici un o# nu pusese piciorul pe dealul acela* )ai t"r2iu 'l nu#ir! <ruiul )or+ii. p"n! la 0aduri* O 0re#e. din be2na aceea ad"nc!.e$i. $i p!#"ntul se cutre#ur!5 iar ei se 'nfrico$ar! $i nici unul nu se 'ncu#et! s! porneasc! 'ntr%acolo* . pentru c! luna se topise 'n apus $i lu#ina ei se ascundea dup! coline* .u acestea. $oapte $i ge#ete. #are c"t un deal* Oa#enii '$i 'nc6ipuir! c! acolo fuseser! 'ngropa+i orcii uci$i de ei* . se 'n!l+a o spiral! uria$! de fu# $i abur. 2ise <andalf* Nu pune+i #"na pe ar#e9 -$tepta+i9 O s! treac! pe l"ng! 0oi9 Fur! 'n0!lui+i 'ntr%o burni+!* . nu 0oi #ai s!l!$lui prea #ult acolo* . iarba era stri0it! $i 'nnegrit!. 'n noapte. de parc! $i%ar fi p!scut cire2ile pe%acolo p!stori uria$i* &ns! la o #il! de St!0ilar fusese s!pat un pu+ i#ens 'n p!#"nt.e+o$i $i bra+ele lungi ale 0!ii Nan .ar p"n! la ur#! be2na $i ru#oarea trecur! $i disp!rur! printre bra+ele #untelui* . dac%o# putea* &$i 'ntinser! tab!ra al!turi de albia r"ului Isen* Locul era 'nc! pustiu $i cufundat 'n lini$te* .u# plecar!. c!tre #ia2!noapte* 7 R!#"ne+i unde sunte+i. 'ntreb! -ragorn* Parc! toat! :alea :r!4itorului ar fi 'n fl!c!ri* 7 >ilele acestea 0alea a fost tot ti#pul n!p!dit! de fu#.eparte.ar n%a# #ai 0!2ut a$a ce0a* Ăsta%i #ai degrab! abur* Saru#an ticluie$te 0reo tic!lo$ie 'n se#n de salut pentru noi* S%ar putea s! fiarb! toate apele Isenului. de%aceea a secat r"ul* 7 -$a o fi. negri $i argintii. c!ci nu cre$tea fir de iarb! pe%acolo* .urunir se 'ntindeau acu# c!tre ei* &ntunecat! se a0"nta 0alea dinaintea lor. trecur! r"ul $i urcar! pe cel!lalt #al* -poi '$i continuar! dru#ul. apoi spre #ia2!noapte5 dar p"n! la ur#! o lu! drept c!tre por+ile Isengardului. c!ci regele se si#+ea 0l!guit* -4unseser! la poalele )un+ilor . pun"nd cap!t c!l!toriei lor pe ti#p de noapte. 'n :alea :!g!unii. n!p!dit c"t 0edeai cu oc6ii de iarb! scurt! $i fraged!* .ar de%o parte $i de alta se 'n!l+au 2iduri de be2n! nep!truns!* Oa#enii se aflau pe f"$ia 'ngust! dintre turnurile #i$c!toare de u#br!* -u2eau glasuri. 2ise Eo#er* . 'n spai#!.eparte.!l!reau #ai iute acu# $i pe la #ie2ul nop+ii :adurile r!#!seser! la aproape cinci leg6e 'nd!r!t* -poi f!cur! popas.ar di#inea+a ie$ir! $i r!#aser! cu gura c!scat!. la fel $i arborii* . cotind o dat! cu acesta spre r!s!rit. str!0ec6i. r!sufl"nd u$ura+i c! p!r!siser! :adurile 'ndoliate* . 2ise T6eoden* . pentru c! p!#"ntul era tare $i neted. ni#eni nu putea spune. ca o 0i4elie 'n 0ale.e spui de asta.inspre Isengard pornea un dru# larg. pe cerul 'nstelat* 7 . re0!rs"ndu%le apoi 'n nori sc"nteietori."te0a stele se #ai 0edeau clipind palid deasupra lor* .ar t"r2iu. care se g!seau la poalele po0"rni$ului #untos. <andalf. iar deasupra era o gr!#ad! de bolo0ani. str!4erii 'ncepur! s! strige $i se tre2ir! cu to+ii* Luna pierise* . 'n partea de apus a 0!ii.easupra sc"nteiau stelele* &ns! pe fa+a p!#"ntului se t"ra o 'ntuneci#e #ai neagr! ca noaptea* Se 'ndrepta spre ei pe a#bele #aluri ale r"ului. dar nu #erser! pe dru#.

ru#urile erau acoperite cu lespe2i #o6or"te $i dure5 iar de%a lungul lor. 'n fa+a lor se 'n!l+!. sculptat! $i 0opsit! sub for#a unei )"ini -lbe. colc!itori. ca totdeauna* &n 2ori. 0edeai o c"#pie. 'n loc de arbori. Isenul 'ncepu s! curg! $i s! susure 'n albia lui.e%o parte $i de alta. prin $an+urile ad"nci. unii din #ar#ur!. clipocea apa* 8rusc. nori #o6or"+i de fu# $i abur* . p!trate. tare $i bine 'ngri4it* -bia deslu$it prin be2n!. dar 'n 0ec6i#e oa#enii din -pusi#e trudiser! $i ei la 'n!l+area lui5 iar Saru#an s!l!$luia de #ult acolo $i nu st!tuse nici el cu #"inile 'n s"n* -$a ar!ta 'n 2ilele de glorie ale lui Saru#an.up! ce str!b!tur! c"te0a leg6e. se 0edeau $iruri lungi de st"lpi. se 'ntindea de 0eacuri aici. c!ruia oa#enii 'i 2iceau Isengard. 'ntr%un lac* . :alea :r!4itorului* Era o 0ale ad!postit!. considerat de #ul+i c!petenia :r!4itorilor= un 2id de piatr! circular.ar cea #ai #are parte a 0!ii de0enise un desi$ de buruieni $i de #!r!cini* Rugii de #ure se t"rau la p!#"nt sau se c!+!rau pe tufi$uri $i pe #aluri. a$a c! p!#"ntul di#pre4ur era pl!cut $i rodnic* -cu# se sc6i#base* La poalele 2idurilor din Isengard se 'ntindeau pogoane 'ntregi trudite de scla0ii lui Saru#an* . ca un $irag de steiuri.urunir. 'n :alea :r!4itorului* &n parte. 'nc"t atunci c"nd nu erau ferecate. uni+i de lan+uri grele* . nu se #ai au2ea ni#ic* . #!iestrit a$e2ate5 nu cre$tea nici un fir de iarb! printre ele* .ac! p!trundeai prin tunelul i#ens $i a4ungeai p"n! la ur#! s! ie$i din el. care se desc6idea nu#ai spre #ia2!2i* Fusese c"nd0a 0erde $i fru#oas!. un rotocol #are. afar! totu$i de faptul c! r"ul de al!turi prinse brusc glas* -pa 0enea 0i4elioas! printre pietre* i c"nd trecu pri#ul 0al. la poalele lan+ului #untos. iar 'n 'nc"lceala lor se ad!posteau ani#alele #ici* Nu cre$teau arbori acolo. nu #ai cre$tea ni#ic 0erde pe%acolo* .in 0!g!uni se 'n!l+au. uria$.&ns! arborii ciuda+i nu #ai fur! 0!2u+i 'n :iroaga :!g!unii niciodat!5 plecaser! noaptea spre 0"lcelele 'ntunecate ale Fangornului* -stfel le%o pl!tiser! orcilor* Regele $i 'nso+itorii lui nu #ai dor#ir! 'n noaptea aceea5 nu #ai 0!2ur! $i nu #ai au2ir! ni#ic ciudat. abia deslu$it. 2!rir! lan+ul lung de #un+i 'n!l+"ndu%se 'n st"nga* Trecuser! 'n Nan . era for#at c6iar din peretele #un+ilor. sc!ldat! de undele Isenului ad"nc $i 0i4elios 'nc! 'nainte s! a4ung! 'n c"#pie5 c!ci era sporit de #ulte i20oare $i p"r"ia$e din colinele sp!late de ploi. unde.!l!re+ii nu scoteau nici o 0orb!* )ul+i a0eau ini#a 'ndoit!. al+ii din ala#! $i din fier. 'ntreb"ndu%se dac! nu cu#0a c!l!toria lor se 0a sf"r$i prost* . dru#ul se sc6i#b! 'ntr%o strad! pietruit! cu lespe2i #ari.egetul ei indica #ia2!noaptea* tiau acu# c! por+ile Isengardului nu erau departe $i li se str"nse ini#a5 dar nu fur! 'n stare s! str!pung! 'ntunericul cu pri0irea* -cest t!r"# str!0ec6i. a0"nd pere+ii goi pe din!untru $i #!sur"nd ca# o #il! l!+i#e* .ar 'n 2ilele din ur#! ale lui Saru#an. se preg!tir! s! plece* Lu#ina ap!ru cenu$ie $i palid! $i nu 0!2ur! soarele r!s!rind* :!2du6ul era greu de%at"ta cea+! $i%n 4urul lor plutea o du6oare* )ergeau acu# agale pe dru#ul cel #are* Era lat. puteai s! le desc6i2i doar '#ping"ndu%le u$or. 'nc6is la a#bele capete de por+i #ari de fier* Fuseser! at"t de #!iestrit f!urite $i a$e2ate 'n bala#alele lor uria$e. dar printre ierburile b!tr"ne se 0edeau 'nc! buturugi arse $i t!iate de secure ale unor du#br!0i str!0ec6i* Era un +inut trist. lungi* . care pornea dintr%un po0"rni$ al #untelui $i se 'ntorcea tot acolo* Nu eAista dec"t o singur! intrare. spri4inite de st"lpi de o+el care p!trundeau 'n ini#a st"ncii."nd0a fusese 'n0er2it $i plin de dru#uri largi $i de li0e2i cu po#i 'nc!rca+i de fructe. pu+in ad"nc!. str!b!tut de p"raie care se re0!rsau dinspre #unte. ca# ca o strac6in! uria$!. 'n afar! de clipocitul apei repe2i pe pietre. f!r! s! fac! nici cel #ai #ic 2go#ot* . un st"lp negru* Iar deasupra lui era o lespede #are. o bolt! s!pat! 'n partea de #ia2!2i* -colo fusese t!iat 'n st"nca 'ntunecat! un tunel lung.

fier!riile $i cuptoarele* Ro+ile de fier se 'n0"rteau nesf"r$it $i baroasele bubuiau* .Erau #ulte case. unde se 'n!l+a o #inun!+ie de turn* Fusese ridicat de constructorii din 0ec6i#e care d!ltuiser! Rotocolul din Isengard5 $i totu$i. 'n 0i2uini ad"nci* . cu foi$oare ascu+ite. iar de%o parte $i de alta. albastru sau 0erde%otr!0it* Toate dru#urile str!4uite de lan+uri duceau c!tre centru. dar d!dea acu# 'ntr%o genune= tunelul r!#!sese descoperit $i pustiu. ar#urile.in loc 'n loc a0ea ur#e de s"nge 'nc6egat $i. ne#ul+u#it fiindc! toate operele acelea de art! $i ticluirile iscusite din cau2a c!rora '$i p!r!sise 0ec6ea 'n+elepciune. '#bun!t!+iri. dup! g"ndul lui. Ort6anc. care nu a$tepta. obser0ar! c! ung6iile erau ro$ii* <andalf continua s! b"4b"ie prin cea+!. ci #ai degrab! r!s!rit din #!dularele p!#"ntului pe 0re#ea fr!#"nt!rilor scoar+ei* Era o cul#e. #aga2iile. uit"ndu%se #ai bine. iar printre bolo0ani curgeau susur"nd $iroaie de ap!* &ntr%un t"r2iu. $i 'i adusese. scla0i $i r!2boinici puteau s! locuiasc! acolo $i #aga2iile de ar#e erau #ari din cale%afar!* Lupii erau ad!posti+i $i 6r!ni+i dedesubt. cre2"nd c!%i apar+ineau. dec"t #o#entul c"nd s!%$i bat! 4oc de aceast! potri0eal!* -stfel ar!ta cetatea lui Saru#an. a ar#ur!riei. a 'nc6isorii $i a cuptoarelor #arii puteri din 8arad%dur. str!4erii de apus ai <ondorului. al c!rui nu#e a0ea Dcu bun! $tiin+!E dou! 'n+elesuri5 pentru c! 'n li#ba elfilor orthanc 'nsea#n! )untele . nu p!rea f!cut de #"n! o#eneasc!. ca 0"rful de lance. fusese fru#os5 tr!iser! acolo seniori #ari. )inte ireat!* Puternic $i #inunat era Isengardul $i. o insul! de piatr! neagr! $i str!lucitoare= patru sta0ile puternice din roc! cioplit! fuseser! unite 'ntr%un corp.ar acestea 2!ceau distruse la p!#"nt* Iar de 4ur '#pre4ur erau nu#ai pietre cr!pate $i f!cute +!nd!ri.6iar dac! )area cea )are s%ar fi n!pustit cuprins! de furie asupra colinelor. iar 'n li#ba 0ec6e din Ob$te. ca la#a de cu+it* &ntre ele era un loc 'ngust. 'n pere+ii ca st"nca. ca# Ia cinci sute de picioare deasupra c"#piei* -ceasta era cetatea lui Saru#an. a$a cu# 'i #ersese fai#a5 c!ci oa#enii din Ro6an nu%$i a#inteau s! fi trecut 0reodat! dincolo de por+i."#pia era $i ea toat! g!urit! $i tainic!* -d"nc 'n p!#"nt fuseser! 'nfip+i st"lpi deasupra c!rora se 'n!l+au #o0ile do#oale $i do#uri de piatr!. f!r! ri0al. nu 0eneau din )ordor5 a$a c! ceea ce f!cuse el nu era dec"t o i#ita+ie #ic!. ca s!%$i ating! +elurile lui 0iclene. a$a 'nc"t spre interior se 2!reau nenu#!rate ferestre $i u$i 'ntunecate* )ii de lucr!tori. 'n gropile de la #arginea dru#ului ap!rur! b!ltoace #ari. tot n%ar fi reu$it s! produc! ase#enea pr!p!d* . Turnul &ntuneci#ii. acoperit cu piatr! lustruit!. pentru c! p!#"ntul se cutre#ura* Pe l"ng! st"lpi coborau po0"rni$uri $i sc!ri 'n spiral! p"n! la ni$te pe$teri din ad"ncuri5 acolo '$i a0ea Saru#an co#orile. 'n #!re+ia $i siguran+a lui nease#uite. plin! de se#ne ciudate.a $i cu# s% ar fi re0!rsat brusc toate p"raiele. de%a 0al#a* -rcada #!rea+! #ai eAista. dar c!tre cul#e se desf!ceau 'n ni$te coarne #ari. $i #arginile t!ioase. $i 'n+elep+i care pri0eau la stele* . c!l!re+ii 0!2ur! spre #irarea lor c! nu era toc#ai alb!* .ar Saru#an 'l presc6i#base 'ncet%'ncet. o potri0eal! copil!reasc! sau lingu$itoare a cet!+ii uria$e. ap!ruser! cr!p!turi5 turnurile fuseser! f!cute pulbere* .ol+ului. '#pr!$tiate la #are distan+! sau adunate gr!#ad!. c!#!ru+e. <andalf se opri $i le f!cu se#n5 iar ei se apropiar! $i 0!2ur! c! 'nd!r!tul lui ce+urile se risipiser! $i ap!ruse o ra2! de soare* Trecuse de a#ia2!* -4unseser! la por+ile Isengardului* . slu4itori.in gurile de aerisire ie$eau noaptea pu6oaie de abur lu#inate de 4os 'n ro$u."nd trecur! pe l"ng! ea. 'ns! 0eneau acolo 'n tain! $i nu po0esteau ni#!nui ce 0!2user!* <andalf o lu! spre #arele st"lp al )"inii* . s!li $i coridoare s!pate ca ni$te tunele 'n 2iduri. ur#at f!r! nici o tragere de ini#! de oa#enii s!i* . c"nd0a. poate doar 'n afar! de Li#b! de :ier#e. a$a 'nc"t Ia lu#ina lunii Rotocolul din Isengard p!rea un ci#itir cu #or+i nelini$ti+i.

s! 'nt"#pine ase#enea oaspe+i de 0a2!* 7 Nici nu #!%ndoiesc. fiul lui Paladin. de str!c6ini $i t!0i. 'n Isengard.Ocolul era plin de ap! din care ie$eau aburi5 un ca2an 'n fierbere. care se 'ngri4e$te acu# de treburile din Isengard* El #i%a poruncit s!%l 'nt"#pin pe Seniorul din Ro6an cu 0orbe alese* Iar eu #i%a# dat toat! silin+a* 7 i to0ar!$ii t!i. Legolas $i cu #ine. neatins de 0i4elie* La poalele lui 0!lureau ape albicioase* Regele $i to+i oa#enii lui r!#aser! t!cu+i pe cai. unde lu#ina se lupta cu 'ntunericul* S!ri 'n picioare* P!rea un b!rbat t"n!r.e unde naiba a+i #ai ap!rut. desc6i2"nd un oc6i* Ne g!se$ti aici. totodat!. 'nainte ca regele s! poat! scoate o 0orb!.ar. pe 4u#!tate 'n0!luit! 'n nori* Turnul din Ort6anc se 'n!l+a 'ns! la fel de 'ntunecat. la #ia2!noapte. tic!lo$ilor9 . 7 Nu. dar dru#urile nu se #ai 0edeau* St"nca se deslu$ea ca o insul! parc! foarte dep!rtat!. se 'ntoarse spre Eo#er $i spre rege* 7 8un 0enit.ar era 'n0e$#"ntat 'n 6aine de lupt!. ca buruienile. cu pri0irile a+intite asupra lor* &n #i4locul pr!p!dului din Isengard. 2ise Pippin.eparte. a0"nd aceea$i croial! ca ale to0ar!$ilor lui <andalf. $i a0ea capul descoperit* .le$ti $i ciocane9 Sunt cople$it de #"nie $i. do#nilor. 'i r!spunse )err? serios* fost foarte ocupat* Noi a# pri#it porunc! de la -rboreb!rbos. spri4init de o st"nc! pr!bu$it!. de parc! toc#ai #"ncaser! bine $i%acu# se odi6neau dup! at"ta trud!* Unul p!rea ador#it5 cel!lalt st!tea cu picioarele 'ncruci$ate $i #"inile sub ceafa.ou! sute de leg6e prin #la$tini $i p!duri. greu de deslu$it printre pietre* L"ng! ei 2!ceau tot felul de sticle. ca $i cu# nu i%ar fi obser0at pe 0r!4itor $i pe prietenii lui. #inun"ndu%se c! puterea lui Saru#an fusese biruit!5 dar nici nu le trecea prin #inte ce se petrecuse* &$i 'ntoarser! pri0irile spre bolt! $i spre por+ile pr!bu$ite* :!2ur! al!turi de ei o gr!#ad! #are de pietre5 brusc '$i d!dur! sea#a c! acolo se odi6neau dou! u#bre #ici. #!car a$a. 'n0e$#"ntate 'n cenu$iu. butoaie. unde pluteau 'ngr!#!dite b"rne $i pr!4ini rupte. f!ptura care respira fu# 'i 0!2u cu# st!teau t!cu+i acolo. e c!#inul nostru* . r"se Legolas* . $i te% ntrebi cu# de ne 'ng!dui# una ca asta. se nu#e$te Peregrin. strig! <i#li. 'i trase celuilalt un $utE. rosti el* Noi sunte# str!4erii por+ii* Nu#ele #eu e )eriador. pe c"#pul de i2b"nd!. dar #inte. i#aginea aceasta li se p!ru cea #ai ciudat! dintre toate* . nu#ai ca s! 0! sc!p!#9 i d!# aici de 0oi c6efuind $i lene0ind* i fu#"nd9 . de bucurie. prin foc $i sabie. 0ai9 e dobor"t de osteneal! Daici. r"se <andalf* i Saru#an +i%a poruncit s!%i str!4uie$ti por+ile pr!bu$ite $i s! ai gri4! c"nd sosesc oaspe+ii. c"rlion+at. nu%i a$a. preabunule do#n. '#preun! cu to+i ceilal+i. asta i%a sc!pat din 0edere. 'nc"t #are #inune de n%oi plesni9 7 )i%ai luat 0orba din gur!.in ap! ie$eau cioturile st"lpilor rup+i $i r!suci+i. de$i a0ea ca# 4u#!tate din 'n!l+i#ea unui o#* P!rul 'i era negru. <i#li. picioare%blege. c"nd te%i putea lipsi de farfurie $i de sticl!.e$i eu #%a$ 'ntreba #ai degrab! cu# de%au ap!rut aici ca 0inul. 'ntreb! <i#li* Nu%#i 0ine s! cred9 . c"nd o #erit!# cu 0"rf $i 'ndesat* 7 )erita+i. nu. sau ce0a ase#!n!tor. 'n #i4locul 4afului. are o 'nt"lnire tainic! cu unul. fiul lui Saradoc5 iar to0ar!$ul #eu care. din casa lui TooC* . cufere $i #a$in!rii stricate* . Li#b! de :ier#e. ne#aiput"ndu%se st!p"ni* Pi$ic6erilor. e 'n!untru5 dar.o#nia Sa. tr"ntori neto+i9 Ne%a+i pus bine pe dru#uri9 . c"nd porniser! 'n c!l!torie spre Edoras* F!cu o plec!ciune ad"nc!. printre pic!turi. cu #"na la piept* -poi. Saru#an. pentru #o#ent. r!#aser! ului+i. c! altfel nu s%ar putea s! nu fie aici. nu ca buruienile* 7 &n c!l!toria asta a ta #ulte +i%au fost date. sco+"nd din gur! cercule+e $i rotocoale de fu# alb!strui* O clip! T6eoden $i Eo#er.

ar '$i +ine bra+ele pe l"ng! trup $i st! neclintit ca un arbore de gr!din!* 7 E trecut de a#ia2!. cel pu+in. rosti T6eoden. ace$tia sunt cei pierdu+i din oastea 0oastr!. 'l 'ntrerupse <andalf* -ce$ti 6obbi+i sunt 'n stare s! stea la #arginea ruinelor $i s! sporo0!iasc! despre pl!cerile #esei sau fleacurile f!ptuite de p!rin+ii $i bunicii $i str!bunicii lor $i 0erii lor dep!rta+i p"n! la a noua spi+!. iar noi n%a# #"ncat din 2ori* Totu$i. 2ise T6eoden* . . au2ir! un 6uruit $i%o r!p!ial! dep!rtat!.o#nia Ta.ar se pare c! se pot spune #ulte alte lucruri despre ei* 7 -$a e.l!sat 0orb!. tr!ie$te se#in+ia piticu+ilor care locuiesc 'n 0i2uinele din dunele de nisip* . . dac! <andalf $i Seniorul Ob$tii 0or #erge c!lare spre 2idul de #ia2!noapte. de c"nd a# plecat de%acas!9 i%acu#. c!ci se spune c! nu fac #are lucru $i se feresc de pri0irile oa#enilor. dar a# fost '#piedicat de #ulte altele* )i s%a poruncit s! spun c!. dar #erge $i% a$a* /obbi+i9 . cred. de parc! s%ar fi iscat o rostogolire de pe #unte $i%un 0uiet de corn triu#f!tor* 7 i Ort6anc a r!#as f!r! str!4eri. peste nenu#!rate r"uri $i coline. e un ent 'nalt acolo* .eparte%i de ade0!r tot ce #i s%a spus p"n! acu#* )err? f!cu o plec!ciune. 2ise T6eoden* -$adar. 2ise )err?* 7 Un lucru. a# 'n fa+a oc6ilor #ei alt! se#in+ie din po0e$ti9 Nu%s. din 0re#uri str!0ec6i. 2ise el* i iat!. 2ise )err?* . 2ise <andalf. n%a# au2it despre ei. )eleagul de )ia2!2i. 'ntreb! T6eoden* :i s%a sc6i#bat ciudat de #ult li#ba..ar n%a# s! te 'n$el= nu $ti# nici o po0este despre 6obbi+i* Tot ce se 0orbe$te printre noi e c!. au s!%l g!seasc! acolo pe -rboreb!rbos.e 0"rst! a0ea Tob? c"nd a dat de planta asta*** 7 Nici nu $tii ce pri#e4die te pa$te. )ulte #inuni se #ai 'nt"#pl! 'n 2ilele noastre* . Ori bucatele $i sticlu+a 0%au $ters%o din #inte. <andalf. apoi se plec! $i el #ai tare* 7 E$ti plin de #!rini#ie. dac! le dai nas* Or s! 0in! $i 2ile 'n care s! stai s%ascul+i istoria fu#atului* Unde e -rboreb!rbos. dup! socoteala noastr!* . 'nc! o #inune9 -# str!b!tut nenu#!rate +inuturi de c"nd a# plecat de%acas! $i n%a# #ai 'nt"lnit 'nc! oa#eni care s! $tie ce0a despre 6obbi+i* 7 Nea#ul #eu se trage de la #ia2!noapte. 2ise Pippin* 7 /obbi+i.ar 8'rn!2or 'l p!2e$te '#preun! cu 'nc! 0reo c"+i0a* Nu to+i parii $i st"lpii !ia din c"#pie sunt pu$i de Saru#an* 8'rn!2or st!. 2ise Legolas. c!ci e o art! cu care ne 'ndeletnici# doar de c"te0a genera+ii* Pri#ul care%a se#!nat cu ade0!rat buruiana pipei 'n gr!dinile lui a fost Tobold. oare. c! scot fu# din gur!* 7 Nu%i de #irare.o#nia Ta. 2ise )err?. a$a n!d!4duiesc c%ar fi 0orbele )!riei Tale. prin anul IJKJ. T6eoden. $i a4ungea# $i la asta. nu%i a$a. 7 . . la picioarele sc!rii* 7 . este o%nt"lnire 'ntre prieteni. 'i r!spunse )err?. acolo* i )err? f!cu un se#n cu #"na spre lacul din care ie$eau aburi* Iar cu# pri0eau 'ntr%acolo. put"nd s! se fac! ne0!2u+i c"t ai 2ice pe$te5 $i c!%$i sc6i#b! 0ocea 'n triluri de p!s!rele* . departe.a. iat!.o#nia Ta* Sau. )err?. dac! nu te superi. 7 /obbi+i. ace$tia piticu+i. cred* S%a dus s! ia o gur! de ap! li#pede* )a4oritatea en+ilor sunt cu el la treab!. care%i 0a . Sufl!torul din . e ap! destul!. 7 . c!rora unii dintre noi le 2ic 6olb?tlani. a$ dori s!%l 0!d pe -rboreb!rbos c"t s%o putea de repede* Nu #i%a l!sat 0orb!.plecat spre #ia2!noapte."te n%a# 0!2ut. iar Pippin se ridic! 'n picioare.!l!re+ii se puser! pe r"s* 7 Nu%i nici o 'ndoial!.ar nu $ti# 0reo legend! despre ispr!0ile lor. 'ntreb! <andalf* 7 P!i.orn din :alea Lung!. l"ng! st"nc!.

a$a s! fie.ar asta%i alt! po0este care poa@ s%a$tepte p"n! dup! #as!* 7 -tunci 6ai s! #"nc!#. iar ei se a$e2ar! al!turi de 6obbi+i* 7 )!i. acolo unde nici unul dintre noi n%ar fi cre2ut c%o s%a4ung!. ca s! #ai arunc!# din c"nd 'n c"nd c"te%o pri0ire spre dru#* 7 N%a$ putea 2ice c! 0%a+i o#or"t cu firea. s! fie9 :"n!toarea a luat sf"r$it $i."nd o s!%l 0e2i pe -rboreb!rbos. #ulte o s! #ai afli* . c"te ce0a. p"n! la ur#!. 2ise Legolas. Trebuie s! ocoli# pu+in. dar #ai sunt #ulte despre care a$ dori s! $tiu ade0!rul* 7 O groa2! de lucruri dori# $i noi s%afl!# despre 0oi. 2ise )err?* Ni s%a aplecat $i nou! de ei. 2ise gno#ul* /obbi+ii 'i conduser! pe sub bolt!. 0rei s! porni# '#preun!. a$a c! s%ar cu0eni ca 0oi s! 0! spune+i pri#ii po0estea* 7 Sau ulti#ii. dac! o s! ne g!si+i $i nou! un pic din prada de care 0orbea+i* )"ncarea $i b!utura ar #ai pl!ti c"te ce0a din ceea ce%#i datora+i* 7 -tunci. 'ntreb! <i#li* 7 Nu. spuse <i#li* Eu 'ns! n%a# s! intru 'n cas! orceasc!5 $i nici n%a# s! #%ating de carnea sau de l!turile lor* 7 Nici nu +i%a# cere una ca asta. ca s! ocoleasc! 2idurile d!r"#ate ale Isengardului* . pentru tot restul 0ie+ii* . nu cred. 2ise Pippin* :rei s!%+i aduce# aici sau 'ntr%un loc$or unde s! te si#+i #ai bine. Noi a# fost ne0oi+i s! #"nc!# aici.pri#i cu bucurie* -$ #ai ad!uga c! 0or afla acolo $i bucate #inunate descoperite $i alese de u#ilii 0o$tri ser0itori* -poi f!cu o plec!ciune* <andalf r"se* 7 -sta%i $i #ai bine. acesta e regele Ro6anului9 2ise Pippin cu un glas sc!2ut* . 0"n!torii 0or putea. 0! pute+i sp!la p!catul.ar -ragorn. se bucurau de #ulte $i pri#eau pro0i2ii bune* 7 i buruiana%pipei. dar nu%i departe* .e b!tr"n #inunat9 Tare cu0iincios9 I$ Les%uri si res%uri <andalf plec! '#preun! cu alaiul regal spre r!s!rit. 0ei au2i graiul cel #ai 0ec6i al tuturor 0ie+uitoarelor* 7 -# s! 0in cu tine. s!%l g!si# pe -rboreb!rbos. p"n! la o u$! larg desc6is! din st"nga. 2ise <i#li* O s! #earg! #ai bine dup! #as!* )! doare capul5 $i%i trecut de #ie2ul 2ilei* :oi. 2ise )err?* Ne%a spus -rboreb!rbos. sub bolt!. r"se )err?* .!ci -rboreb!rbos e Fangorn. afar!. 2ise -ragorn* 7 Iar acu# c! #!ri#ile s%au dus s! 0orbeasc! lucruri 'nalte. 6obbi+ii #ei* Fie s! ne%nt"lni# iar. cu# ar fi 'n ceea ce%a #ai r!#as din cabana de stra4! a lui Saru#an. b!tr"nul ent.ar 'n Isengard au #ai fost $i al+ii* Saru#an a a0ut destul! #inte ca s! nu se bi2uiasc! pe orcii lui* &$i pusese la poart! oa#eni de stra4! 7 socot c! unii dintre cei #ai credincio$i slu4itori* &n orice ca2. 2ise Legolas* Noi a# fost 0"n!torii. pese#ne. dar nici pe departe c"t 0re# s! $ti#* 7 Toate la 0re#ea lor. ca s!%#i po0esti+i tot ce 0! pofte$te ini#a= faptele str!#o$ilor 0o$tri nobili. <i#li $i Legolas r!#aser! pe loc* &i l!sar! pe -rod $i pe /asufel s! caute iarb! de p!scut. acolo. 'n l!ca$ul #eu* -colo 0! 0e+i a$e2a al!turi de #ine. 2ise T6eoden* R!#as%bun. 2ise el* -tunci. tr"ntorilor. de care 0! #ai a#inti+i5 $i 0o# 0orbi $i despre Tobold cel 8!tr"n $i despre $tiin+a lui despre buruieni* R!#as%bun9 /obbi+ii f!cur! c"te o plec!ciune ad"nc!* 7 -$adar. ne%a# 'nt"lnit din nou. spre . s! afle r!spuns la propriile lor #ici ci#ilituri* :%a# luat ur#a p"n!%n p!dure. cel #ai b!tr"n dintre en+i $i c!petenia lor* Iar c"nd 0ei sta de 0orb! cu el. T6eoden.

2ise )err?* . 'n c!#ar!. dup! cu# 2ice -rboreb!rbos* . #!car pentru o clip!.ni$te sc!ri* .u# s!%+i spun. -# ca# p!+it%o cu orcii $i nici n%a# prea a0ut ce #"nca 'n ulti#a 0re#e* . 2ise Pippin* Ne%a #ai '#b!rb!tat 'n ce+urile astea* N% a# prea g!sit a$c6ii prin 4ur. cu+ite $i tot felul de #"nc!ruri* 7 i nu%i ca2ul s! str"#bi din nas 'n leg!tur! cu locul de unde 0in. 2ise <i#li* S%a #ai t!iat ce0a de pe r!bo4* . 0oi tot 0%a+i fi pus iar pe c6efuit* 7 Tot ce se poate. 2ise -ragorn* N%a# fost niciodat! pe%acolo* /ai. 4up"ne <i#li. #! te#. pentru c!. str!c6ini. iar 6obbi+ii se f!cur! ne0!2u+i printr%una dintre u$ile interioare* 7 E o c!#ar! acolo5 din fericire. dup! care t!cu* .ar en+ii nu #!n"nc!. 2ise Pippin. c!ut"ndu%$i cu greu cu0intele.ar 6ornul trage bine. 2ise -ragorn* -r!ta+i 'nfloritori* 7 -$a e. 2ise Pippin. bunicel tare* Iar asta%i carne s!rat! de porc.up! care ne 0o# preface. ci o#eneasc!. #!sur"ndu%i din cap p"n!%n picioare pe deasupra cupei* :%a crescut $i 0i s%a%ndesit p!rul de dou! ori #ai #ult.ar #ai 'nt"i. dac! la 0"rsta 0oastr! se #ai poate una ca asta9 :!d c! -rboreb!rbos nu 0%a +inut ne#"nca+i* 7 Nu. dar #ai si#+i ne0oia $i de ce0a #"ncare* )!car a$a. continu! el dup! o clip!* -+i 0!2ut de4a c"+i0a de la dep!rtare 7 'n orice ca2. rosti <i#li. se pare c! a4unge foarte sus.ar. ad!ug! )err?* -sta nu%i 6ran! orceasc!. de c"nd ne%a# desp!r+it5 $i pot s! 4ur c! 0%a+i #ai 'n!l+at ni+el.!deau direct 'ntr%o 'nc!pere #are.ar acu# intra lu#ina $i prin acoperi$ul stricat* &n 0atr! ardeau c"te0a le#ne* 7 -# f!cut un pic de foc. asta%i acu#9 f!cu <i#li* &ncepe# po0estea de la 4u#!tate* -$ prefera o ordine fireasc! a lucrurilor. c!ci toate ferestrele d!deau 'n tunel* . dac! a+i ter#inat de #"ncat. cupe. ni$te lembas. din fericire.ur"nd se puser! to+i trei pe%nfulecat5 iar 6obbi+ii nu se sfiir! s! #!n"nce $i ei a doua oar!* 7 Sunte+i plini de bun!%cu0iin+! 'n di#inea+a aceasta. ci beau* Iar b!utura n%a4unge s! te 6r!neasc!* Or fi licorile lui -rboreb!rbos s!+ioase.ar oc6ii le sunt tare ciuda+i.e #ult nu ne%a# #ai osp!tat dup! pofta ini#ii* 7 :!d c! nu 0%au 0!t!#at prea tare. 7 8a bine c! nu. R!u '#i pare c! nu 0! pot pune pe #as! $i niscai0a 0erde+uri5 dar $ti+i. ei 0%au 0!2ut pe 0oi $i ne%au 2is c! sunte+i pe dru# 7 $i cred c%o s! #ai 0ede+i 'nc! #ul+i 'nainte s! pleca+i de%aici* Trebuie s! a0e+i singuri un g"nd despre cu# arat!*** 7 Ei. ca s! #ai a0e# $i altce0a 'n burt!* 7 -+i b!ut din apele en+ilor. 'ncep"nd cu 2iua aceea ciudat! c"nd fr!+ia noastr! s%a risipit* 7 O s!%+i spune#. en+ii sunt*** cu# s!%+i spun. dac! a0e# ti#p. la cap!tul c!reia erau alte u$i #ai #ici* &ntr%o parte se aflau o plit! $i%un 6orn* &nc!perea era t!iat! 'n st"nc! $i pese#ne c! fusese 'ntunecoas!. ad!ug! el. c"nd se 'ntoarser! 'nc!rca+i de 0ase. e ca# 0ec6e. E un butoia$ acolo. 2ise Pippin* . spune+i%#i #ai #ulte despre el $i despre en+i* 7 En+ii. 2ise Legolas* -tunci s%ar putea s! nu%l 'n$ele pri0irile pe <i#li* Stranii c"nt!ri s%au #ai c"ntat despre licorile Fangornului9 7 )ulte po0e$ti ciudate s%au dep!nat despre +inutul acela. clasa%nt"i* Sau s! 0! tai $i s! 0! frig c"te0a feliu+e de sl!nin!. r"se Legolas* . pe st"nc! $i. c6iar dac! n%a# fi 0enit. 2ise )err?* .espicat!* . cred eu.e ce nu. 'n ulti#ele 2ile nu prea s%au #ai f!cut pro0i2ii* La sf"r$it nu a# dec"t #iere $i unt s! 0! pune+i pe p"ine* :! place.e dore$ti= 0in sau bere. de 0reo trei% patru 2ile* -ragorn $i to0ar!$ii s!i se a$e2ar! la cap!tul unei #ese lungi. c! sunte# cu to+ii iar la 8ree sau 'n :"lceaua . la ad!post de n!0ala apei. nu%i a$a. iar 0reascurile erau toate ude* . nu s%a 'nfundat* Focul e bine 0enit* -# s! 0! fac ni$te p"ine pr!4it!. u#ple+i%0! pipele $i aprinde+i%le* . sunt 'n pri#ul r"nd altfel* .

dar larg! $i turtit! la gur!* 7 Se c6ea#! c! sunte# c6it. #! te# c! nu. a$a. 0ai. 2ise Pippin* Sta+i un pic. 2ise el* Parc%a trecut un an de c"nd a# fost lua+i ostatici* . dup! ce #i s%a ispr!0it pro0i2ia* . #%ai 'ndatorat cu# nu se poate #ai #ult9 7 Ei. nici eu nu $tiu de ce* Nu #%a# a$teptat deloc s! dau peste buruiana%pipei 'n c!l!toria #ea. asta dac! 0oi. 0"r"ndu%$i #"na 'n s"n. eu $i Pippin. legat fedele$.ar a# dat de el la +anc.e+urile se ridicau $i erau '#pr!$tiate de 0"nt* 7 -cu# 6ai s! ne trage# sufletul aici un pic. $i '$i 'ntinse picioarele lungi* -poi se l!s! pe spate $i scoase un firicel de fu# pe gur!* 7 Ia te uit!. f!cu Pippin* Pas )are. c"t! 0re#e el '$i 0ede de treaba lui 'n alt! parte* )%a cuprins o sl!biciune. $i pute+i s! 0! lua+i c"t 0re+i c"nd 0o# pleca* &n di#inea+a aceasta ne%a# ocupat. de unde scoase o pungu+! #oale. pe%a #ea a# pierdut%o 'n )oria sau poate #ai%nainte* Printre pr!2ile 0oastre nu%i nici o lulea. care%s pentru #ine la fel de pre+ioase ca Inelele* Uite unul dintre ele= 0ec6ea #ea lulea* i iat! 'nc! una nou!%nou+!* -# purtat%o at"ta a#ar de dru#. 7 P!i. spuse el. 2ise <i#li. 2ise -ragorn* O s! st!# de 0orb! la #arginea ruinelor.Scoase la i0eal! o pungu+! de piele plin! de tutun* 7 -0e# aici o gr!#ad!. cu# n%a# #ai si#+it de #ult! 0re#e* Se 'nf!$ur! 'n #antia cenu$ie. f!cu Pippin. legat! cu s"r#!* -# p!strat 0reo dou! odoare la piept. 2ise -ragorn* Pippin f!cu ni$te socoteli pe degete* 7 Nu%s dec"t nou! 2ile. ciuda+ilor. ce 2i e a2i. care se re0!rsau pie2i$ 'n 0ale de dincolo de norii alburii de la apus* Legolas 2!cea neclintit cu pri0irile la soare.!ci. po0estea #ea 'ncepe c"nd #%a# tre2it pe 'ntuneric.6it. nu%#i dau sea#a* Socot c! pentru folosul personal al lui Saru#an* N%a# $tiut c! a trecut fruntariile at"t de departe* . 2ise el* 7 E bun. spuse -ragorn* Ie$ir! $i se a$e2ar! pe o gr!#ad! de bolo0ani din fa+a por+ii* -cu# 0!2ur! 0alea p"n! 6!t%departe* . apoi 'l trase 'n n!ri* 7 E pl!cut la pip!it $i #iroase fru#os. a# 0!2ut c! erau pline cu buruiana asta a pipei. Pribeagul. a$a cu# fac prietenii buni c"nd trag 'n piept tutun* 7 Ia stai o clip!. eu ies la aer.ar iat! c! a ap!rut la +anc* &i 'ntinse apoi lui <i#li o pip! cu #u$tiucul #ic. cu sc!parea #!rfurilor de la scufundare* Plutesc tot felul de lucruri pe ap!* Pippin a g!sit dou! butoia$e luate de 0al din cine $tie ce pi0ni+! sau #aga2ie* . 7 . c"t $i (inutului de )ia2!noapte* Fu#ar! o 0re#e t!cu+i. bun! cu# nici nu 0isa# $i destul de bine p!strat!* <i#li lu! pu+in tutun. 6aide+i9 2ise el* Trece ti#pul $i ce+urile au 'nceput s! se risipeasc!."nd ter#in!. 2ise Legolas* 7 O s! 0eni# $i noi cu tine. sc!lda+i 'n ra2ele soarelui. nu%i a$a. se ridic! 'n capul oaselor* 7 -cu#. cu# 2ice <andalf.rag! <i#li.unadan5 $i apar+in at"t <ondorului."nd le%a# desc6is. 'ng"n"nd un c"ntec pentru sine* .o#itat. dar $i . f!r! s! clipeasc!.u# au a4uns aici. s%a 'ntors* 7 Nici n%a plecat 0reodat!. dac! a$ a0ea $i%o pip!* . ad!ug! el* 7 . 7 -$a ar fi. nu. s! 0!d cu# st!# cu cerul $i cu 0"ntul. spuse )err?* N%a# dat de%a$a ce0a nici #!car 'n ca#era str!4erilor* Se pare c! Saru#an p!stra co#oara asta nu#ai pentru el* i nu cred c%ar a0ea 0reun rost s! bate# la u$ile Ort6ancului s! cere# o pip!* :a trebui s! folosi# aceea$i lulea. acoperindu%$i 2alele. n%o s! 0! 'nf!$ura+i cu totul 'n fu#* i ce%i cu po0estea aia. 'ntr%o tab!r! orceasc!.inci #artie. strig! <i#li* Preanobile 6obbit. asta%i Frun2! din :alea Lung!9 Pe butoia$e se 0edeau cu# nu se poate #ai li#pede 'nse#nele lui /orubloGer* . dup! calendarul din . spuse )err?* . 7 Nu. 'l frec! 'n pal#!. 2ise -ragorn* Sunt Pas )are.

2ise )err?* . spuse Pippin* )i s%a rupt ini#a s%o las acolo. nu ne%au crescut. #i s%a p!rut c! a0ea de g"nd s! #! 'n4ung6ie.'nceput s!%i #earg! prost din clipa 'n care au pus orcii piciorul 'n Ro6an* 7 Noi l%a# 2!rit pe tic!losul !sta b!tr"n. adic! unul dintre cele #ai ciudate lucruri pe care le%a# 0!2ut 'n 0ia+a #ea* . 'n dup!%a#ia2a celei de%a treia 2ile a di0anului lor. l!s"ndu%l pe )err? s! po0esteasc! despre clipele acelea 'ngro2itoare. e li#pede.in p!cate. 2ise Pippin* .ar 0oi n%a0ea+i cu# s! $ti+i de <ris6naC6* Se cutre#ur! $i nu #ai 2ise ni#ic. dup! cearta dintre ei* Oc6iul Ro$u o s! se 'ndrepte c!tre Isengard* .doua 2i ne%a# dus la . cele trei 2ile care%au ur#at au fost de%a dreptul 'ngro2itoare* )err? o s! #! opreasc!.. ce f!cea# acu# cinci nop+i= aici a4unge# la o parte a po0estirii despre care nu $ti+i ni#ic* L%a# 'nt"lnit pe -rboreb!rbos 'n di#inea+a de dup! b!t!lie $i%a# 'nnoptat 'n Sala I20oarelor. despre #"inile ca ni$te labe. dar a+i $i tras foloase de pe ur#a lui cu 0"rf $i%ndesat. spuse )err?. iar noi ne%a# petrecut nop+ile cu un ent pe nu#e 8'rn!2or* -poi. cine%o c"$tiga n%o s! aib! cine $tie ce 0iitor. a tri#is c"te0a #esa4e peste r"u. 'i r!spunse -ragorn* Nu#ai cel cu #"inile legate nu%$i a20"rle odoarele 'n 0re#e de restri$te* -i f!cut foarte bine* 7 Felul 'n care +i%ai t!iat leg!turile de la #"ini a fost iar! o treb@$oar! pe cinste.e$i clipa aceea #i s%a p!rut ca un co$#ar. en+ii au i2bucnit* Era uluitor* P!durea era cuprins! de 'ncordare. 2ise -ragorn* -# p!strat%o cu sfin+enie.red c%o s! fi+i ferici+i s! le lua+i 'napoi* &$i desf!cu cing!toarea pe sub #antie $i scoase dou! cu+ite crestate* 7 Ia te uit!. r!suflarea fierbinte $i 'ncle$tarea 'nfrico$!toare a bra+elor p!roase ale lui <ris6naC6* 7 Tot ce%#i spune+i despre orcii din 8arad%dur. 'ntreb! Pippin* 7 -cu# cinci nop+i. $i%ar fi luat picioarele la spinare $i%ar fi acu# la sute de leg6e de%aici.i0anul Ent. dar le%a a20"rlit. nu glu#!. cu# se spune* 7 i ne%a+i pus pe g"nduri. mi)erie. c!ci e un lucru foarte pre+ios* 7 tiu. dac!%#i scap! ce0a 'nse#nat* N%a# s! intru 'n detalii de genul bici. 2ise -ragorn* Seniorul &ntuneci#ii $tia $i%a$a prea #ulte5 la fel $i slu4itorii lui* Iar <ris6naC6. de parc! l%ar fi fript la degete* 7 i uite $i paftaua ta. f!cu )err?* Nu n!d!4duia# s! le #ai 0!d 0reodat!* -# crestat cu ale #ele ce0a orci5 dar #i le%a luat UgluC* .eilal+i d!deau din cap de fiecare dat! c"nd li se ade0ereau b!nuielile* 7 Iat! c"te0a dintre odoarele pe care le%a+i f!cut pierdute.e se #ai bucura9 La 'nceput. 2ise -ragorn* . 2ise <i#li* -+i a0ut noroc. 'n ti#p ce #!r$!luiau* 7 . dar n%a# a0ut 'ncotro* 7 -$a e. Saru#an a c!2ut singur 'n groapa pe care%a s!pat%o pentru al+ii* 7 . Lugbur2. Pippin. p"n! 'n p!dure* . cu# 'i 2ic ei 7 #! nelini$te$te."nd. 'n orice ca2. 2ise Legolas* Eu unul a# cre2ut c! 0%au crescut aripi* 7 . t"r2iu. spuse Pippin* . una dintre casele lui en+e$ti* .a.ar. de parc! fierbea 'n ea o 0i4elie 'ngro2itoare* i care se de2l!n+uise brusc* S!%i fi au2it cu# c"ntau.durat dou! 2ile. 2ise <i#li* . o adunare de%a lor. 2ise -ragorn* 7 Ia s! 0ede#.el pu+in a$a ne%a l!sat <andalf s! 'n+elege#* S%a 'nt"#plat la #arginea p!durii* 7 . duhoare $i tot felul de lucruri de%astea* Nu suport nici s!%#i a#intesc* Se puse pe po0estit despre ulti#a b!t!lie a lui 8oro#ir $i despre #ar$ul orcilor de la E#?n )uil.ac!%i au2ea Saru#an.

destul de 'nal+i. dintr%o dat!. en+ii $tiu s! fie aten+i $i r!bd!tori* S%au oprit $i au r!#as neclinti+i ca st"ncile.!l!re+ii din Ro6an. o spurc!ciune cu oc6i sa$ii.golit Isengardul* I% a# 0!2ut pe 0r!4#a$i plec"nd 7 $iruri nesf"r$ite de orci $i trupe 'ntregi 'nc!lec"nd pe lupi uria$i* )ai erau $i batalioane de oa#eni* )ul+i purtau tor+e $i le%a# 0!2ut c6ipurile 'n lu#ina fl!c!rilor* . dar $i Pippin a obser0at acela$i lucru* Era# a#"ndoi 'nsp!i#"nta+i* . '#preun! cu en+ii ur#a+i de 6uornii fo$nitori* Nu%i 0edea#.ar nici 0orb!9 To+i oa#enii lui Saru#an plecau #!r$!luind* Nu $tiu #are lucru despre r!2boiul !sta. $i ni#eni nu d!dea 0reun se#n* Singurul lucru de#n de luat 'n sea#! era o lu#in! la o fereastr! de sus.6iar de%i Isengardul tare $i puternic. r!ut!cio$i* . 0eg6ind f!r! 'ncetare asupra copacilor5 cred 'ns! c! 'n ini#a 0!ilor 'ntunecoase sunt sute $i #ii* -u o #are putere $i se pare c! se pot 'n0!lui 'n u#br!= e foarte greu s!%i 0e2i c"nd se #i$c!* . dar Saru#an.e 'ndat! ce au p!r!sit colinele.. 0enit de la )ia2!2i5 nu#ai c! acela nu se#!na at"t de #ult cu orcii* 7 i #ie #i%au a#intit de el. f!r! s! fac! 0reun 2go#ot. #i%a 0enit 'n #inte i#ediat o#ul !la din 8ree.ar o fac* Se pot #i$ca foarte repede. sau cel pu+in a$a%i nu#eau en+ii 'n 1li#ba scurt!3* -rboreb!rbos nu 0rea s! 0orbeasc! prea #ult despre ei. dar cu c6ip li0id. 2ise -ragorn* -# a0ut de%a face 'n :!g!una lui /el# cu ace$ti pe%4u#!tate%orci* -cu# e clar c! o#ul de la )ia2!2i era o iscoad! de% a lui Saru#an5 'ns! nu $tiu dac! lucra nu#ai pentru Saru#an sau $i pentru .u# s! 0! spun.ar nu ne%a# putut du#iri ce se 'nt"#pl!. se pare. Tot porni%0o# la r!2boi. 'ncrunta+i. dar 0!2du6ul era plin de trosnete* Noaptea era 'nnorat! $i 'ntunecat!* . f!r! s! fie en+ii prin prea4#!. fire$te. dar f!r! s!%#i par! o 'ntruc6ipare a r!ului* &ns! #ai erau unii ur"+i foc= de 'n!l+i#ea unui o#. cu p!rul negru. 7 'ns! au de0enit ciuda+i $i s!lbatici* Sunt pri#e4dio$i* )i%ar 'ng6e+a s"ngele 'n 0ine dac! #%a$ 'nt"lni cu ei. ca s!%i supra0eg6e2e* Pe la 'nceputul nop+ii ne%a# t"r"t 'ntr%o r"p! de la cap!tul de sus al :!ii :r!4itorului. s%a produs un 2go#ot* <oarnele r!sunau $i ecoul se i2bea de 2idurile Isengardului* -# cre2ut c! ne%au descoperit $i c! ur#a s! 'nceap! b!t!lia* . 2ice -rboreb!rbos. s! f!r"#!# poarta* 8a #ai #ult* )are parte din c"ntul lor nu a0ea cu0inte $i era ca un 0uiet de corn $i de tobe* Te prindea pe dat!* .urunir dup! c!derea nop+ii. 'ns! cred c! sunt en+i care s%au sc6i#bat aproape cu totul 'n arbori. dac! se sup!r!* Stai lini$tit $i te ui+i la cele din 4ur sau ascul+i 0"4"itul 0"ntului $i te tre2e$ti 'n #i4locul unei p!duri. dec"t #ai t"r2iu* Era 0orba de 6uorni. rece ca piatra $i pustiit. nici despre . 0oia s!%l ter#ine pe rege $i pe to+i oa#enii s!i. r!sufl"nd $i ascult"nd* -poi.ei #ai #ul+i erau oa#eni obi$nui+i. au 'nceput s! se #i$te foarte repede $i f!ceau un 2go#ot ca f"$"itul 0"ntului* Luna nu se i0ise dintre nori $i nu #ult dup! #ie2ul nop+ii 'n partea de #ia2!noapte a Isengardului ap!ruse o p!dure 'nalt!* Nici ur#! de 0r!4#a$i. s! croi# st"nca.ar a# cre2ut c! nu era dec"t un #ar$ $i%at"t5 p"n! a# a4uns aici* -bia atunci #i%a# dat sea#a de 'nse#n!tatea lui* -# trecut ulti#a creast! 'n Nan . continu! )err?* -tunci a# a0ut pentru pri#a oar! si#+!#"ntul c! P!durea 'ns!$i 0enea pe ur#ele noastre* )i se p!rea c! tr!iesc un 0is en+esc. din turn* -rboreb!rbos cu 'nc! 0reo c"+i0a en+i $i%au continuat ocoli$ul c!tre por+ile #ari* Pippin $i cu #ine era# pe u#erii lui -rboreb!rbos $i 'l si#+ea# tre#ur"nd de 'ncordare* .ar c6iar $i c"nd sunt st"rni+i. cu arborii #i$un"nd 'n 4urul t!u* &nc! au glasuri $i pot 0orbi cu en+ii 7 de aceea li se spune 6uorni.!l!re+ii . fie $i nu#ai ca 'nf!+i$are* Stau 'n p!dure sau la poalele ei '#pr!$tia+i. d"ndu%le o ulti#! lo0itur!* .

s! de0in! 1pripit3. #!%ndoiesc* 7 En+ii nu #ai pot fi '#brobodi+i. iar #"inile sale f!ceau #inuni5 $i a0ea putere asupra celorlal+i* Pe 'n+elep+i i2butea s!%i con0ing!. Elrond sau <aladriel. c!ci unul singur nu #ai are cu# s! lo0easc! $i%a doua oar!* F!pturile acestea 2drobesc fierul dintr%un pu#n. c"nd s% au pus pe treab!* . dar de pe 2iduri s%au pornit s!ge+ile $i bolo0anii* . 2ise Pippin* Se pare c! i%a tras 'n piept o dat!. fusese durat un pod* . erau 'n 0ale5 sau. de$i nu 0edea# ce se 'nt"#pl! pe 'ntuneric. cu bolo0ani $i pietre93 .u Isengardul a# treab! la noapte. $i%ndat! s%au apropiat cu pa$i #ari 0reo 2ece en+i* Un ent furios e ce0a 'nsp!i#"nt!tor* &$i 'ncle$tea2! degetele de la #"ini $i de la picioare de st"nc! $i%o f!r"#!. c! $i% a dat pe fa+! r!utatea5 dar de al+ii."ntau cu to+ii cu glasuri aspre $i r"deau. al+ii s%au 'ntors $i%au pornit spre soare%r!sare* . desigur. ca pe o bucat! de plut!* . 'n sensul !sta. por+ile acestea uria$e 2!ceau +!nd!ri la p!#"nt* Iar 0reo c"+i0a 'ncepuser! de4a s! road! 2idurile. 2ise )err?* Le%a trebuit o or! s! ias! pe poart!* O parte au luat%o pe dru#ul larg.u f!pturile astea ale r!ului e tare greu s!%+i dai sea#a c"nd sunt cinstite $i c"nd se tr!dea2! unele pe altele* 7 Ei. unde r"ul curge printr%un canal foarte ad"nc. 2ise -ragorn* . s%a 2is* Oricu#. f!r! s! le pricinuie$ti cine $tie ce r!u* &nt"i. el nu i%a 'n+eles $i a f!cut #area gre$eal! s! nu%i bage 'n sea#!* N%a a0ut nici un plan cu ei $i nici n%a #ai a0ut ti#p s!%$i fac! 0reunul. l%a+i 0edea* . acu#. $i 'i scot din s!rite. f!r! o #ul+i#e de scla0i. unelte $i alte c6estii de%astea. a 0enit r"ndul nostru* -rboreb!rbos ne%a l!sat 4os. s! scuture $i s! lo0easc!5 'n cinci #inute de trosnete $i bubuituri.red c! a0eau ce a0eau cu orcii* P"n! 'n 2ori. f!c"nd o lar#! cu#plit!* )%a# g"ndit atunci c! pricina Ro6anului e tare 'ntunecat!* . trebuie s! fi fost 0reo 2ece #ii.up! ce l%au str!puns c"te0a s!ge+i. nu $tia cu# s! se descurce 'n fa+a unui ase#enea atac* 8ine'n+eles. hum-hum. pu+inii $obolani r!#a$i 'n Isengard au +"$nit . n%a a0ut destul cura4 a$a. ca s!%i r!ne$ti cu ade0!rat* Nu le plac topoarele* . s%a 'ndreptat spre poart! $i a 'nceput s! bat! $i s!%l strige pe Saru#an* Nu i%a r!spuns ni#eni.ar e ne0oie de #ul+i t!ietori de le#ne ca s! ataci un ent. a0ea o g"ndire bun!. singur. ca iepurii 'ntr%o carier! de nisip* Nu%#i dau sea#a ce%o fi cre2ut Saru#an c! se 'nt"#pl!. dar acu#. e c! a r!#as 'n Isengard* 7 Nu. 'n orice ca2. iar pe cei s!raci cu du6ul 'i '#bl"n2ea c"t ai 2ice pe$te* Sunt sigur c! #ai are $i%acu# puterea asta* Nu sunt #ul+i pe P!#"ntul de )i4loc care s! scape 'n ca2ul 'n care ar fi l!sa+i singuri s! stea de 0orb! cu el. s! sf"$ie. se a$ternuse acolo o u#br! prin care nu se 2!rea ni#ic* &ndat! ce Saru#an $i%a 'ndep!rtat toat! o$tirea. c!tre :aduri. dar. c6iar dac! a suferit o 'nfr"ngere* Poate unul ca <andalf. p"n! la ur#!.u# a%nceput atacul. -rboreb!rbos a 'nceput s! se 'nfierb"nte. cred c! nu%l prea tr!gea ini#a. dup! cu# ar 2ice el* .ar. $i dac!%i socoti# pe to+i."nd0a a fost pe #!sura fai#ei sale* tia foarte #ulte.ar po+i s! tragi cu s!ge+i 'n ei ca%ntr%o perni+! cu ace.ac! 0%a+i ridica.a# la o #il! dep!rtare. 'ncol+it aici.ar -rboreb!rbos nu s%a clintit* .Negri* . cred c! 6uornii 'ncepuser! s! se #i$te spre #ia2!2i.ar ase#enea ar#e sunt f!r! rost c"nd e 0orba de en+i* Nu le plac.#"r"it #!re+. ca ni$te #u$c!turi de purice* . s%ar putea ca puterile lui 0r!4itore$ti s! #ai fi sc!2ut 'n ulti#ul ti#p5 oricu#. c"nd cred c! singurul lui #erit. ca pe o coa4! de p"ine* Parc! te uitai la #i$carea unor r!d!cini uria$e 0re#e de o sut! de ani adunat! 'ntr%o clip!* Se apucaser! cu to+ii s! '#ping!. au pielea #ai groas! ca scoar+a de copac* E ne0oie de o lo0itur! 2dra0!n! de topor. i#ediat dup! ce por+ile fuseser! iar 'nc6ise* .2is= 1. c! nu pot fi otr!0i+i* -l doilea. s! trag!. #!%n+elegi* E cu totul altfel dec"t <andalf* )!% ntreb cu# de i%o fi #ers fai#a at"t. 'n orice ca2.

care%ncotro prin g!urile f!cute de en+i* Pe oa#eni i%au l!sat s! plece, dup! ce i%au luat la 'ntreb!ri* -$a au $ters%o 0reo dou!2eci%trei2eci* .ar nu cred c%a sc!pat nici un orc, #are sau #ic* i asta datorit! 6uornilor5 Isengardul era 'ncon4urat de o ade0!rat! p!dure c"nd a%nceput atacul* i nici cei care%au luat%o pe 0ale n%au a0ut alt! soart!* ,"nd en+ii au reu$it s! fac! praf #are parte din 2idurile de #ia2!2i, iar ceea ce r!#!sese din oa#enii lui '$i luaser! t!lp!$i+a, Saru#an a fugit $i el cuprins de gri4!* Se pare c! era la poart! c"nd a# sosit noi5 cred c! ie$ise s! 0ad! plecarea o$tirii lui #inunate* ,"nd en+ii au dat bu2na 'n cetate, a $ters%o iute* La%nceput, nu l%au 0!2ut* .ar noaptea s%a lu#inat de stele, 'ndea4uns pentru en+i s! 0ad!, $i 8'rn!2or a scos un c6iot= 1Uciga$ul de arbori, uciga$ul de arbori93 8'rn!2or e o f!ptur! delicat!, dar 'l ur!$te #ai abitir ca al+ii pe Saru#an, pentru c! ai lui au suferit crunt de pe ur#a securilor orce$ti* -$a c! a s!rit pe c!rarea dinspre poarta interioar!* Iar el, dac!%i st"rnit, alearg! #ai iute ca 0"ntul* - 0!2ut o siluet! abia deslu$it! fugind printre u#brele l!sate de coloane, care aproape c! a4unsese la poalele sc!rilor de la intrarea 'n turn* .ar p"n! acolo era un fleac pentru 8'rn!2or* -cesta era at"t de 'nd"r4it, 'nc"t a fost la doi pa$i de el c"nd Saru#an s%a strecurat pe u$!* .up! ce%a a4uns teaf!r 'n Ort6anc, n%a #ai trecut #ult $i Saru#an $i%a pus pe roate #a$in!ria lui nepre+uit!* &n ti#pul acesta, intraser! #ul+i en+i 'n Isengard= unii 'l ur#aser! pe 8'rn!2or, al+ii d!duser! bu2na dinspre #ia2!noapte $i r!s!rit5 u#blau de colo%colo $i distrugeau tot ce%nt"lneau 'n cale* .eodat! au +"$nit fl!c!ri $i fu# infect5 toate gurile de aerisire au 'nceput s! bolboroseasc! $i s! scuipe foc* )ul+i en+i au fost p"rli+i $i s% au u#plut de b!$ici* Unul dintre ei, Os de Fag, parc! a$a 'l c6e#a, un ent 'nalt $i ar!tos, a fost '#presurat 'ntr%o i2bucnire de foc $i%a ars ca o tor+!* ,u#plit tablou9 -sta i%a scos pe to+i din #in+i* ,re2use# 'nainte c! erau st"rni+i* .a@ de unde9 -bia atunci #i%a# dat sea#a ce 'nsea#n! asta cu ade0!rat* Era ce0a de necre2ut* Se porniser! s! 6uruie, s! bubuie $i s! trop!ie p"n! ce $i pietrele au 'nceput s! crape $i s! se pr!bu$easc! nu#ai la au2ul lor* )err? $i cu #ine ne%a# aruncat la p!#"nt $i ne%a# acoperit urec6ile cu #antiile* En+ii d!deau ocol Ort6ancului cu pa$i #ari, 0uind ca 0i4elia, distrug"nd st"lpii, pro0oc"nd rostogoliri de bolo0ani, a20"rlind lespe2ile uria$e prin aer, ca pe ni$te frun2e* Turnul se afla 'n #i4locul unui ciclon* -# 0!2ut st"lpi de fier $i blocuri de 2id +"$nind la sute de picioare 'n sus, i2bindu%se de ferestrele Ort6ancului* .ar -rboreb!rbos nu $i%a pierdut capul* .in fericire, nu suferise nici o arsur!* Nu 0oia ca ai lui s! se 0at!#e 'n furia care%i apucase $i nici ca Saru#an s!%i scape prin 0reo sp!rtur!, 'n 6!r#!laia iscat!* )ul+i dintre en+i se i2beau de st"nca Ort6ancului5 dar n%au putut%o n!rui, pentru c! era foarte neted! $i tare* Probabil c! a0ea 'n ea ce0a fer#ecat 'nc! 'nainte de 0enirea lui Saru#an aici* Oricu#, n%au reu$it nici #!car s%o 2g"rie sau s%o crape5 n%au f!cut dec"t s! se 0at!#e $i s! se r!neasc!* -tunci, -rboreb!rbos a intrat 'n cerc $i%a 'nceput s! strige* <lasul Iui puternic r!suna peste toat! lar#a aceea* .eodat!, s%a l!sat o lini$te #or#"ntal!* -tunci, de sus, de la o fereastr! din turn, a# au2it cu to+ii un 6o6ot ascu+it de r"s* La asta en+ii au f!cut un lucru tare ciudat* .ac! p"n! atunci d!duser! pe dinafar!, acu# au de0enit ne'ndur!tori, reci ca g6ea+a $i foarte lini$ti+i* -u plecat din c"#pie $i s%au str"ns 'n 4urul lui -rboreb!rbos, unde%au r!#as neclinti+i* 'nceput s! le 0orbeasc! pe li#ba lor5 cred c! le de20!luia un plan pe care 'l clocise de #ult 'n +easta lui b!tr"n!* -poi s%au f!cut pur $i si#plu ne0!2u+i, f!r! 2go#ot, 'n lu#ina cenu$ie* 'ntre ti#p, se ar!tau 2orile* ,red c! $i%au pus str!4eri de 0eg6e 'n turn, dar erau at"t de bine ascun$i de u#bre $i nu f!ceau nici o #i$care, 'nc"t nu%i 0edea#* ,eilal+i au luat%o c!tre #ia2!noapte* 'n 2iua aceea $i%au f!cut de lucru $i nu i%a# 0!2ut deloc* -# fost

singuri aproape tot ti#pul* Era o 2i #o6or"t!* -# u#blat un pic de colo%colo, de$i ne% a# +inut departe de ferestrele Ort6ancului, c"t a# putut de #ult5 ni se p!rea c! ne a#enin+!* )are parte din ti#p a# c!utat ce0a de #"ncare* -poi a# stat $i%a# 0orbit, 'ntreb"ndu%ne ce se 'nt"#pla la #ia2!2i, 'n Ro6an, $i ce s%o fi ales de restul fr!+iei noastre* .in c"nd 'n c"nd, au2ea# 'n dep!rtare 6uruitul pietrelor 'n c!dere $i ecou de 2go#ote 'nfundate printre coline* .up!%a#ia2! a# pornit%o 'n 4urul cercului $i ne%a# dus s! 0ede# ce se petrecea* La cap!tul 0!ii era o p!dure u#broas! de 6uorni* La fel $i dincolo de 2idul de la #ia2!noapte* Nu 'ndr!2nea# s! intr!#* .ar 'n!untru se au2ea 2go#ot de lucru intens* En+ii $i 6uornii s!pau pu+uri $i $an+uri ad"nci $i f!ceau 6ele$tee $i bara4e 'n care adunau toate apele Isenului $i toate i20oarele $i p"raiele pe care le g!siser!* I% a# l!sat s!%$i continue treaba* ,"nd s%a%nserat, -rboreb!rbos s%a 'ntors la poart!* &ng"na $i bubuia a$a, pentru sine, $i p!rea 'nc"ntat* S%a oprit $i $i%a 'ntins bra+ele lungi $i picioarele, apoi a tras aer ad"nc 'n piept* L%a# 'ntrebat dac! e obosit* 1Obosit; a 2is el* Obosit; Nu, 'n nici un ca2* .ar a# 'n+epenit* Si#t ne0oia de%o du$c! bun! din Sc!ld!toarea En+ilor* -# #uncit din r!sputeri5 ast!2i a# spart #ai #ult! piatr! $i%a# scor#onit p!#"ntul cu# n%a# #ai f!cut%o de ani de 2ile* .ar sunte# aproape gata* ,"nd s%o l!sa noaptea, nu 2!bo0i+i pe l"ng! poarta asta $i nici 'n 0ec6iul tunel9 S%ar putea s! se re0erse apa pe acolo $i, la 'nceput, 0a 0eni 0i4elioas!, p"n! c"nd o s! spele toat! sc"rbo$enia lui Saru#an* .up! aceea Isenul 0a putea s! curg! iar li#pede $i curat* - 'nceput apoi s! #ai d!r"#e c"te%o bucat! din 2id, a$a, ca s! se si#t! bine* Toc#ai ne 'ntreba# unde era #ai bine s! ne 'ntinde# s! 'nc6ide# un oc6i, c"nd s%a 'nt"#plat cel #ai ciudat lucru dintre toate* .inspre dru# ne%a a4uns la urec6e 2go#ot iute de copite* )err? $i cu #ine a# a#u+it, iar -rboreb!rbos s%a ascuns 'n u#brele de sub bolt!* .eodat! s%a ar!tat un cal #are care se apropia cu tropot, ca o str!fulgerare argintie* Era de4a 'ntuneric, dar i%a# 0!2ut bine c6ipul c!l!re+ului= p!rea c! str!luce$te, iar 0e$#intele 'i erau cu totul $i cu totul albe* N%a# f!cut dec"t s! #! ridic 'n capul oaselor $i s! #! 6olbe2 la el cu gura 'ncle$tat!* -# 'ncercat s! strig, 'ns! n%a# fost 'n stare* .ar, oricu#, n%a fost ne0oie, c!ci s%a oprit al!turi $i $i%a cobor"t pri0irile spre noi* 1<andalf93 a# 2is 'ntr%un t"r2iu, dar glasul #eu era doar o $oapt!* ,rede+i cu#0a c! #i%a 2is 1Salut, Pippin9 ,e surpri2! pl!cut!93; Nu, nicidecu#9 )i%a 2is= 1Scoal!%te de%acolo, b!, prosto0anul lui TooC9 Pe legea #ea, unde e -rboreb!rbos printre ruinele astea; -# ne0oie de el* i asta foarte repede93 -rboreb!rbos i%a au2it glasul $i a ie$it la i0eal! din u#br!, c"t ai 2ice pe$te* &nt"lnirea lor a fost ciudat!* )%a #irat c! nici unul dintre ei nu p!rea deloc uluit9 Era clar c! <andalf se a$tepta s!%l g!seasc! pe -rboreb!rbos aici, iar -rboreb!rbos pese#ne de%aia se tot foise pe la poart!, ca s!%l 'nt"lneasc!* &i po0estise# b!tr"nului ent totul despre )oria* .ar #i%a# a#intit atunci c! ne%a pri0it ca# ciudat* Socot c! se 'nt"lnise cu <andalf sau a0ea 0e$ti de la el, dar nu 0oia s! ne spun! a$a, pe fug!* 1Nu te pripi3 este 0orba lui5 dar ni#eni, nici #!car elfii nu 0orbesc prea #ulte despre #i$c!rile lui <andalf, c"t! 0re#e nu e el de fa+!* 1/##9 <andalf9 a 2is -rboreb!rbos* )! bucur c%ai 0enit* Le#nul $i apa, bu$teanul $i piatra, pe toate le pot st!p"ni5 dar aici a0e# de%a face cu un 0r!4itor*3 1-rboreb!rbos, rosti <andalf* -# ne0oie de a4utorul t!u* -i f!cut #ulte, dar '+i cer $i #ai #ulte* -# de st!p"nit 0reo 2ece #ii de orci*3 -poi cei doi s%au dep!rtat $i%au +inut sfat 'ntr%un col+* Trebuie s! i se fi p!rut tare pripit! 'nt"lnirea aceasta lui -rboreb!rbos, c!ci <andalf era foarte gr!bit $i l%a# au2it tun"nd r!u de tot, p"n! s! se dep!rte2e* Nu erau dec"t la c"te0a #inute distan+! de noi* -poi <andalf s%a 'ntors* P!rea u$urat, aproape 0esel* -bia

atunci ne%a spus c! se bucura c! ne 0ede* 1.ar unde%ai fost, <andalf; a# strigat eu* I%ai 0!2ut pe ceilal+i;3 1Unde%a# fost, unde n%a# fost, acu# #%a# 'ntors, #i%a r!spuns 'n felul lui personal* .a, #%a# 'nt"lnit cu unii dintre ei* S! l!s!#, 'ns!, pentru #o#ent, 0e$tile* E o noapte pri#e4dioas! $i trebuie s%o iau la galop* .ar s%ar putea ca 2orile s! fie #ai str!lucitoare5 $i dac! 0a fi a$a, ne 0o# 'nt"lni din nou* -0e+i gri4! de 0oi $i nu 0! apropia+i de Ort6anc9 R!#as%bun93 -rboreb!rbos a c!2ut pe g"nduri dup! plecarea lui <andalf* -flase, de bun! sea#!, o #ul+i#e de lucruri 'ntr% un ti#p scurt $i acu# le ru#ega* S%a uitat la noi $i a 2is= 1/##, 0!d c! nu sunte+i c6iar a$a pripi+i cu# '#i 'nc6ipuia#* )i%a+i spus #ai pu+ine dec"t a+i fi putut $i nu #ai #ult dec"t se cu0enea* /##, a# ca# aflat c"te ce0a* Ei, dar acu# -rboreb!rbos trebuie s! se pun! iar pe treab!*3 &nainte s! plece, a# reu$it s!%i s#ulge# c"te0a 0e$ti, care 'ns! nu ne%au pl!cut deloc* .eoca#dat! 'ns! ne%a# g"ndit #ai #ult la 0oi trei, dec"t la Frodo $i la Sa# sau la bietul 8oro#ir* Pentru c! a# 'n+eles c! se purta o b!t!lie sau, 'n orice ca2, ur#a s! se poarte, iar 0oi era+i a#esteca+i $i tea#a era c! n%o s! #ai ie$i+i ne0!t!#a+i din ea* 1/uornii 0or fi de #are a4utor3, a 2is -rboreb!rbos* -poi a plecat $i nu l%a# #ai 0!2ut p"n! 'n di#inea+a aceasta* 7 Era noaptea t"r2iu, continu! Pippin* Ne 'ntinseser!# pe o gr!#ad! de bolo0ani $i nu 0edea# ni#ic* ,ea+a sau u#brele acoperiser! totul 'n4ur, ca o p!tur! uria$!* -erul p!rea greu, p"clos5 $i r!suna de trosnete $i de #ur#ure* ,red c! treceau alte sute de 6uorni ca s! dea o #"n! de a4utor 'n b!t!lie* )ai t"r2iu s%a iscat un bubuit puternic de tunet departe la #ia2!2i $i fulgerele au br!2dat Ro6anul* .in c"nd 'n c"nd, 0edea# cul#ile #un+ilor la #ile dep!rtare, cu# +"$neau brusc 'n alb% negru $i apoi disp!reau* i 'nd!r!tul nostru se au2eau 2go#ote ca de tunet printre coline, 'ns! altfel dec"t celelalte* :alea r!suna, din c"nd 'n c"nd, de ecouri* Trebuie s! fi fost ca# pe la #ie2ul nop+ii, c"nd en+ii au d!r"#at sta0ilele $i au desc!tu$at apele printr%o sp!rtur! din 2idul de #ia2!noapte peste Isengard* Negura 6uornilor disp!ruse $i bubuitul de tunet se dep!rtase* Luna sc!pata 'nd!r!tul #un+ilor de la apus* Isengardul 'ncepea s! fie n!p!dit de p"r"ia$e negre, $erpuitoare, $i de b!l+i* Sc"nteiau 'n b!taia ulti#elor ra2e de lun! re0!rsate peste c"#pie* .in c"nd 'n c"nd, apele se scurgeau prin gurile de aerisire sau prin alte g!uri $i i2bucneau nori de aburi $uier"nd* Fu#ul se ridica 0aluri%0aluri* Se au2eau bubuituri $i i2bucneau fl!c!ri* Spre cer se 'n!l+a o spiral! uria$! de aburi 'ncon4ur"nd Ort6ancul, p"n! 'ncepu s! se#ene cu un pisc 'nnorat, clocotitor pe din!untru $i lu#inat de ra2ele lunii de deasupra* i apa nu se #ai ter#ina, p"n! c"nd, la ur#!, Isengardul ar!ta ca o crati+! uria$!, fierb"nd $i bolborosind* 7 -# 0!2ut un nor de fu# $i de abur dinspre #ia2!2i noaptea trecut!, c"nd a# a4uns la gurile de la Nan ,urunir, spuse -ragorn* Ne%a# te#ut ca nu cu#0a Saru#an s! cloceasc! cine $tie ce alt! 0r!4itorie tic!loas! '#potri0a noastr!* 7 Nu el, 2ise Pippin* Pese#ne c!%n 0re#ea aceea se 'neca 'n fu# $i 'i pierise r"sul cu totul* Spre di#inea+a 2ilei de ieri, apa se scursese prin toate g!urile $i se iscase o cea+! groas!* Noi ne%a# ad!postit 'n 'nc!perea asta a str!4erilor* i era# tare 'nfrico$a+i* Lacul 'ncepuse s! se re0erse prin 0ec6iul tunel, iar apa se 'n!l+a pe trepte* -# cre2ut c! a0ea# s! fi# prin$i, ca orcii 'ntr%o 0i2uin!5 dar a# g!sit o scar! 'n spiral! 'nd!r!tul c!#!rii, care ducea 'n 0"rful arcadei* - fost un c6in s! ie$i#, c!ci culoarul cr!pase $i era astupat de pietre pr!bu$ite, p"n! aproape de cap!t* -colo, sus, a# stat deasupra 'ntinderilor de ap! $i%a# pri0it la scufundarea Isengardului* En+ii nu conteneau s! re0erse tot #ai #ult! ap!, p"n! c"nd toate focurile s%au potolit $i fiecare 0!g!un! a fost inundat!* ,e+urile se adunaser! $i se ridicau, ca u#brela uria$! a unui nor*

Trebuie s! fi fost la o 'n!l+i#e de peste o #il!* Seara a ap!rut un curcubeu pe deasupra colinelor de r!s!rit5 $i%atunci, apusul s%a acoperit de o burni+! dens! pe po0"rni$urile #un+ilor* Se a$ternuse o t!cere deplin!* 'n dep!rtare, urlau c"+i0a lupi a 4ale* En+ii s%au oprit t"r2iu, noaptea, $i au repus Isenul pe f!ga$ul lui* -$a s%a ter% #inat totul* 7 .e%atunci apa a 'nceput iar s! scad!* Trebuie s! fie scurgeri pe unde0a, prin pi0ni+ele de dedesubt* ,el pu+in a$a cred* .ac! Saru#an '$i arunca pri0irile afar! de la 0reo fereastr! de%a lui, totul trebuia s! i se par! o 6arababur! 'nsp!i#"nt!toare* Ne%a# si#+it tare singuri* &n toat! ruina asta nu era nici #!car un ent la 0edere, cu care s! st!# de 0orb!* Ne%a# petrecut noaptea sus, deasupra boltei* Era frig, u#e2eal! $i n%a# 'nc6is un oc6i* -0ea# si#+!#"ntul c! se putea 'nt"#pla oric"nd orice* Saru#an #ai e $i%acu# 'n turnul s!u* Noaptea era str!b!tut! de un 2go#ot, ca 0"ntul care trecea pe 0ale* ,red c! en+ii $i 6uornii care fuseser! pleca+i se 'ntorseser!5 dar unde fuseser! p"n! atunci nu $tiu* -# cobor"t 'n di#inea+a ce+oas! $i u#ed! $i%a# pri0it iar 'n 4ur, dar n%a# 0!2ut pe ni#eni* ,a# at"ta a# a0ut de po0estit* -cu# se pare c!%i lini$te $i pace, dup! toat! 2ar0a aia* i parc! #ai #ult! speran+!, o dat! ce s%a 'ntors <andalf* -$ putea c6iar s! dor#* O 0re#e r!#!seser! cu to+ii t!cu+i* <i#li '$i u#plu iar pipa* 7 Un singur lucru #! nedu#ere$te, 2ise el, aprin2"ndu%$i%o cu iasca $i a#narul* Li#b! de :ier#e, l%ai spus lui T6eoden c! e cu Saru#an* ,u# a a4uns acolo; 7 O, a# uitat de el, 2ise Pippin* -bia 'n di#inea+a asta a 0enit* Toc#ai f!cuse# focul $i #"ncase# ce0a, c"nd -rboreb!rbos $i%a f!cut iar apari+ia* L%a# au2it afar! bolborosind $i strig"ndu%ne* 1-# trecut pe%aici s! 0!d cu# 0! osp!ta+i, fl!c!i, a 2is el, $i s! 0! aduc ni$te 0e$ti* /uornii s%au 'ntors* Toate%s bune5 o6o%6ooo9 c6iar c!%s bune9 a r"s apoi, plesnindu%$i coapsele* Nu #ai e nici un orc 'n Isengard, nici o secure9 i 'nainte s! treac! 2iua asta, o s%a0e# oaspe+i de la #ia2!2i pe care%o s! 0! bucura+i s!%i 0ede+i*3 Nici n%apucase bine s! ne spun! asta, c! a# $i au2it tropot de copite pe dru#* Ne%a# repe2it afar!, dinaintea por+ilor, iar eu #%a# oprit $i #%a# uitat atent, a$tept"nd 'n sinea #ea s!%i 0!d pe Pas )are $i pe <andalf apropiindu%se 'n fruntea unei o$tiri* .ar din ce+uri a ap!rut un o# pe%o #"r+oag! b!tr"n! $i 0l!guit!5 b!rbatul 'nsu$i p!rea o f!ptur! stranie $i pocit!* Era singur* Era at"t de tulburat, 'nc"t la 'nceput n%a p!rut s! ne obser0e* ,"nd ne%a 0!2ut, a scos un strig!t $i a%ncercat s! se 'ntoarc! $i s! fug!* .ar -rboreb!rbos a f!cut trei pa$i #ari spre el $i%a%ntins bra+ul lung $i l%a luat din $a* ,alul s%a ridicat speriat 'n dou! picioare, iar el s%a t"r"t la p!#"nt* - 2is c! e <ri#a, prietenul $i sfetnicul regelui, $i c! a fost tri#is de T6eoden cu o 0orb! 'nse#nat! pentru Saru#an* 1Ni#eni n%ar cute2a s! 0in! c!lare pe c"#pia plin! de orci, a 2is el, a$a c! #%a tri#is pe #ine* i%a# trecut prin #ulte pri#e4dii5 sunt 6!#esit $i 0l!guit* -# fugit spre nord, al!turi cu dru#ul, 6!ituit de lupi*3 -# 0!2ut cu# 'l pri0ea pie2i$ pe -rboreb!rbos $i%a# 2is 'n sinea #ea 1)incinosule93 -rboreb!rbos s%a uitat la el lung $i #olco#, dup! cu# i%e felul, 0reo c"te0a #inute, p"n! ar!tarea aia $uie a 'nceput s! se foiasc! la p!#"nt* -poi a 2is 'ntr%un t"r2iu= 1/a9 6##9 te%a$tepta#, Li#b! de :ier#e*3 La acest nu#e, ar!tarea a tres!rit* 1<andalf a a4uns aici 'naintea ta* -$a c! $tiu despre tine tot $i $tiu $i ce a# de f!cut* Pune%i pe to+i $obolanii 'n aceea$i capcan!, #i%a spus <andalf* i%a$a 0oi face* -cu# eu sunt st!p"nul Isengardului $i Saru#an e ferecat 'n turn* Iar tu po+i s! te duci acolo, s!%i trans#i+i c"te 0orbe pofte$ti93 1Las!%#!, las!%#!9 a 2is Li#b! de :ier#e* tiu dru#ul93 1.a, $tii dru#ul, nici nu #! 'ndoiesc, a spus -rboreb!rbos* .ar lucrurile s%au #ai sc6i#bat c"te pu+in pe%aici* la du%te s! 0e2i93 L%a l!sat pe Li#b! de :ier#e s! plece* Tic!losul a trecut $c6iop!t"nd pe sub bol+i p"n! a a4uns 'n cerc $i%a 0!2ut toate apele care se a$terneau 'ntre el $i Ort6anc* -poi s%a 'ntors c!tre noi*

e li#pede.3 La au2ul nu#elui st!p"nului s!u.o#itat* . ca un $obolan #urdar* )ai e cine0a 'n turn."#piilor din Ro6an9 Trebuie s!%l pri#i+i cu# $ti+i #ai bine* O$tenii lui au a0ut o 'nfruntare #are cu orcii* :oi cunoa$te+i. a 2is el dup! ce s%a 'ntors* L%a# 0!2ut t"r"ndu%se pe sc!ri. 'nainte s! sosi+i* :oi trei. . i%a spus -rboreb!rbos* E #urdar!. du%te odat!93 i astfel. 0a 0eni Seniorul . Pippin a descoperit butoia$ele acelea ale lui /ornbloGer* 18uruiana% pipei e #ai bun! dup! #"ncare3. c"nd s%or 'ntoarce. c!ci o #"n! l% a tras 'n!untru* -$a c%a a4uns $i n!d!4duiesc c%a fost 'nt"#pinat a$a cu# '$i dore$te* -cu# trebuie s! #! duc s! #! sp!l de noroi* Sunt la #ia2!noapte.up! aceea ne%a# ocupat de c!utat bunuri plutitoare pe ap! $i de scotocit* -# g!sit 0reo dou!%trei c!#!ri prin apropiere. Li#b! de :ier#e* /ai. au 2is ei* -sta 'nsea#n! c! cine0a 0%a nu#!rat atent. dac! #! caut! cine0a* -ici nu g!se$ti strop de ap! curat!. cu at"t #ai ciudat #i se pare* N%a# #ai fost 'n Isengard p"n! acu#. #i%au r!spuns* E bun! $i pentru oa#eni. a 2is el* -$a s%a 'nt"#plat* 7 -cu# pricepe# totul foarte bine. erau #ul+i seniori pe c"#piile 0er2i. s! 0eg6ea+i por+ile $i s!%i 'nt"#pina+i pe cei ce 0or sosi* 8!ga+i de sea#!. n%au #ai trecut pe%aici. a$a e. c!uta+i ce0a potri0it pentru un rege*3 -$a se ter#in! po0estea* .ar -rboreb!rbos s%a luat dup! el.u# de%a a4uns buruiana asta din )eleagul de )ia2!2i 'n Isengard. atunci c"nd scotocea# printre r!#!$i+e dup! #"ncare o#eneasc!.a. c!ci nu cred c! -rboreb!rbos l%a tri#is 'n Ort6anc din cu#sec!denie. fl!c!i. a 2is el* 1-pa nu%i ad"nc!. o s!%i 0ede# lui <andalf barba c"rlion+at!* . $i pentru en+i*3 . a 2is -rboreb!rbos* .a.e%alegi.a.3 i%a# 'ntrebat eu pe en+i* 1E destul! ap! 'n Isen. bun! de b!ut sau de sc!ldat pentru en+i* -$a c! o s! 0! las pe 0oi. poate #ai bine ca en+ii. dar a# c!l!torit 'n +inutul !sta $i cunosc bine p!#"nturile pustii din Ro6an $i . c!ci lor nu le%a# tri#is de b!ut* 1 i ce0a b!utur!.red c! 0ederea ruinelor a ceea ce credea el c!%i at"t de puternic $i de #!re+ l%a pedepsit cu 0"rf $i%ndesat* )! te# 'ns! c!%l a$teapt! lucruri $i #ai rele* 7 . 2ise <i#li* 7 &n afar! de un lucru 2ise -ragorn* . ur#a s! #erge+i cu fe+ele 'nalte* . .ar ai de ales= s! r!#"i cu #ine p"n! sosesc <andalf $i st!p"nul t!u sau s! treci apele* . p"n! la ur#!.intrat. dar nu le%a# 'n0!+at niciodat! 0orba $i nu#ele* Sigur le 0a fi foa#e de 6ran! o#eneasc!5 socot c! $ti+i despre ce%i 0orba* -$a c!. dac! pute+i. deasupra ni0elului apelor* . 0! spun eu. la 0edere.ar nu ne%a# pl"ns5 truda noastr! fusese pe deplin r!spl!tit!* Pentru c!. nu 0%a+i fi osp!tat #ai bine* -# p!strat acelea$i bun!t!+i. nici oa#eni. ca s!%i 0eg6e2e c!l!toria* 1. cu0intele potri0ite unui ase#enea do#n* Pe 0re#ea #ea.e ani de 2ile. pe la alte case* Era 0reo dat! pe butoia$e.ar.ar n!d!4duiesc c! 0or a0ea destul ti#p s! preg!teasc! licori de%ale lor din i20oarele de #unte $i.ar $i iscoada lui Saru#an $i slu4itor 'n Ro6an* i%a #eritat soarta* .up! plecarea en+ilor. dar n%o s! p!+e$ti ni#ic. a$a. nici #!rfuri* 8!nuiesc c! Saru#an a a0ut ni$te 'n+elegeri tainice cu cine0a din . 7 .ar -rboreb!rbos $i%a tri#is c"+i0a en+i care%au scos tot de%acolo* 1-0e# ne0oie de 6ran! o#eneasc! pentru dou!2eci $i cinci de persoane3.e$i a$ 0rea s! $tiu $i eu cine%i acest Li#b! de :ier#e* . 0! dau cu0"ntul #eu* 8a aici a fost #ai bine. a fost. o#ul s%a cutre#urat $i $i%a pus un picior 'n ap!5 $i l%a scos 'ns! iute* 1Nu $tiu s! 'not3. ne%a# si#+it obosi+i $i 'nfo#eta+i* . 2ise -ragorn* . 7 . tic!losul a 2bug6it%o 'n ap!* &i a4ungea aproape p"n! la g"t 'nainte s!%#i dispar! din pri0iri* Ulti#a oar! l%a# 0!2ut ag!+"ndu%se de un butoi dogit sau de un bu$tean* .o#itat* S%ar putea s! #ai fie $i al+i Li#b! de :ier#e.1L!sa+i%#! s! plec9 a sc6el!l!it el* L!sa+i%#! s! plec9 :orbele #ele sunt acu# f!r! rost93 1-$a e.u c"t #! g"ndesc #ai #ult la asta.6iar a fost sfetnicul regelui. 2ise Pippin* Scria 1recolt! din ILIK35 asta 'nsea#n! de anul trecut*** nu. 2ise )err?* P!rea destul de #ul+u#it $i r!ut!cios $i '$i r"dea 'n barb! c"nd a plecat s! se scalde $i s! bea ap!* .

f!r! noi#!5 dar trebuie s%o fac* .ar le%a# poruncit tuturor en+ilor s! nu se arate $i poate%l con0inge# s! ias!* 7 i care%i pri#e4dia. o# 0edea* S%ar putea s! se sfiiasc! s! se dea%n spectacol fa+! de #ai #ult! lu#e* . 'ntreb! <andalf* &n oc6ii t!i. T6eoden $i oa#enii lui. dar cu #are gri4!* i f!r! ispr!0i necugetate* Nu%i 0re#ea pentru a$a ce0a* 7 Eu 0oi 0eni. 2ise -ragorn* Oricu# nu #ai e at"t de%aproape de noi* i totu$i. 4up"ne gno#. dac! pofte$ti.!l!re+ii 'i 0!2ur! apropiindu%se $i se oprir! la poalele st"ncii ca s!%i a$tepte* <andalf Ie 0eni 'n 'nt"#pinare* 7 Ei bine. dac! asta se potri0e$te cu planurile lui* Oare e$ti destul de 'n+elept s!%i descoperi toate #i$#a$urile. c6iar de%i 0a p!rea un fleac fa+! de treburile lui 'nse#nate* 7 )!%ntreb ce%o fi f!c"nd acu#. 2ise )err?* .ar taclalele noastre au 'nceput $i s%au sf"r$it 'n fu#* &ns! sunte# tot at"t de #ult '#potri0a lui Saru#an ca $i p"n! acu#* 7 Serios.up!%a#ia2a%i pe duc!* /ai s! d!# o rait! prin '#pre4uri#i* Oricu#. orice r!u ne%ar fi a#enin+at. Saru#an s%ar putea s!%+i par! ca #ine. b!ltoace #o6or"te. -rboreb!rbos $i cu #ine a# 0orbit despre ni$te lucruri interesante $i ne%a# f!cut planuri. care s%ar putea da peste cap $i s! 0! arunce 'n 0reun pu+. se#!n"nd cu ni$te acoperi$uri de $indril! a20"rlite acolo de o 0i4elie cu#plit!5 iar 'nd!r!tul lor se 'ntindea panta 'n0er2it! a 0!ii care ducea p"n! 'n pr!pastia dintre bra+ele 'ntunecate ale #un+ilor* -colo 0!2ur! ni$te c!l!re+i croindu%$i dru# dinspre #ia2!noapte* Se apropiaser! bini$or de Ort6anc* 7 Sunt <andalf. dac! nu sunte+i aten+i* Pornir! pe ceea ce r!#!sese din dru#ul de la poart!. eu nu* Nu #ai a# de '#plinit dec"t o singur! #isie. le spuse )err?* Sunt o #ul+i#e de lespe2i nesigure. cu# s! nu* Un an bun* 7 -. cred c%a# s!%i #ai spun c"te ce0a lui <andalf. 2ise el5 $i ne%a# tras $i noi pu+in sufletul. )! rog. 2ise <andalf* . Sau ne 0a 0r!4i de la dep!rtare. acu# s%a ter#inat* . pres!rat! cu gropi 'nnegrite. la Ort6anc. acu# po+i s! intri 'n Isengard* . din loc 'n loc. p!$ind 'ncet.ar nu%i o pri0eli$te prea pl!cut!* $ &lasul lui 'aruman Trecur! prin tunelul d!r"#at $i se oprir! pe o gr!#ad! de bolo0ani. o s! ne '#proa$te cu fl!c!ri de la fereastr!. 'nainte de plecare= trebuie s!%i fac lui Saru#an o 0i2it! de r!#as%bun* O treab! pri#e4dioas! $i.ar nu se $tie ce%ar putea face sau ce%o 'ncerca* Nu e . pentru c! lespe2ile erau cr!pate $i pline de #"2g!* . dup! cu# #erita#* -cu# trebuie s! ne continu!# dru#ul* N!d!4duiesc c! 0%a+i odi6nit $i 0%a+i r!corit $i 0oi pu+in* 7 . probabil. uit"ndu%se la st"nca 'ntunecat! a Ort6ancului.a. la nu#eroasele ferestre 7 o a#enin+are 'nc! 'n #i4locul ruinelor* -pele se retr!seser! aproape cu totul* )ai r!#!seser!. 2ise <i#li* :reau s! 0!d dac! sea#!n! cu tine* 7 i dup! ce%o s!%+i dai sea#a.ine 0rea poate s! #! 'nso+easc!. 2ise )err?* . 7 Se prea poate s! fie ulti#a pe care ai po#enit%o. 'nspu#ate $i pline de r!#!$i+e5 dar cea #ai #are parte a ocolului uria$ era din nou pustiit 7 #ocirl! $i st"nci pr!bu$ite.de%acu# doi ani.el pu+in a$a trag n!de4de. 'ntreb! Pippin* O s! trag! 'n noi. dac! te 'ndrep+i spre u$a lui cu ini#a u$oar!. 2ise Legolas* /ai s!%i 'nt"#pin!#9 7 S! #erge+i cu gri4!. f!cu <andalf* Ei bine. st"lpi gata s! cad! de parc! ar fi fost be+i9 La #arginea acestei 6arababuri se 'n!l+au #or#ane $i po0"rni$uri.

din aceea$i piatr! neagr!* Era singura intrare 'n turn5 dar 2idul era plin de ferestre ad"nci. 'n desc6i2!tura dintre doi st"lpi.u%te $i adu%l pe Saru#an. #ur#ur! Pippin* . te#"ndu%se pentru soarta Seniorului lor* )err? $i Pippin se a$e2ar! pe treapta de 4os. T6eoden tres!ri* 7 . si#+indu%se de prisos $i 'n pri#e4die* 7 Fir%ar s! fie9 E%aproape un sfert de leg6e de%aici p"n! la poart!. obloanele ferestrei de deasupra se d!dur! la o parte.eea ce%+i r!#"nea era 'nc"ntarea pe care o si#+eai au2indu%l pur $i si#plu* Tot ceea ce spunea +i se p!rea 'n+elept $i se de$tepta 'n tine dorin+a de a spune ca el. 6aide+i9 2ise <andalf $i se apuc! s! urce treptele cu T6eoden al!turi* . r!#"neai ui#it de s!r!cia lor* . spuse regele* Sunt b!tr"n $i nu #! #ai te# de 0reo pri#e4die* :reau s! 0orbesc cu 0r!4#a$ul care #i%a f!cut at"ta r!u* :a 0eni $i Eo#er cu #ine. ca o 'ng"nare* .u# pofte$ti.unosc glasul acesta. Nu ne 0rea ni#eni* <andalf se opri dinaintea u$ii Ort6ancului $i b!tu cu toiagul* R!sun! a gol* 7 Saru#an9 Saru#an9 strig! el cu un glas puternic.ac! 'l ascultai f!r! s! fii prea atent. ca s! fie prin$i 'n #re4e* Iar pe cei care 'i cucerea.eilal+i s! ne%a$tepte 4os* Or s! 0ad! $i%or s%aud! tot ce trebuie. ie$i de% acolo9 O 0re#e. <ri#a. t!iate prin cine $tie ce #e$te$ug. nu se au2i nici un r!spuns* &ntr%un t"r2iu. Li#b! de :ier#e9 se r!sti <andalf* /ai. ca s! fii $i tu la fel de 'n+elept* &n co#para+ie cu el.'n+elept s! te apropii de%o fiar! 'ncol+it!* Iar Saru#an are puteri neb!nuite* Feri+i%0! de glasul lui* -4unser! la poalele Ort6ancului* Era negru iar st"nca lucea. s! aib! gri4! s! nu #! lase picioarele astea '#po0!rate de ani* 7 . 'n 4os* &n partea de r!s!rit. dar nu se 0!2u ni#eni 'n cadrul ei 'ntunecat* 7 . 2ise <andalf* -# s!%l iau $i pe -ragorn* . c"t! 0re#e Saru#an te . #ult deasupra p!#"ntului.eodat! le 0orbi alt glas* Era ad"nc $i #elodios. de%aici* 7 8a nu. o dat! ce%ai de0enit 0aletul lui. 2ise un glas* i ce pofte$ti. iar sus de tot p!reau ni$te oc6i$ori care pri0eau spre peretele steiurilor* Regele $i <andalf desc!lecar! la picioarele sc!rii* 7 -# s! urc.e bine%ar fi s! #! pot strecura neobser0at p"n! 'n 'nc!perea str!4erilor* La ce%a# #ai 0enit $i noi.ine e$ti. nu prea puteai s!%+i dai sea#a ce spunea* Iar dac! totu$i '+i a#inteai cu0intele. care te aflai sub 0ra4!. iar #ai sus se afla o fereastr! cu obloane care d!deau 'ntr%un balcon '#pre4#uit cu bare de fier* . poruncitor* Saru#an. 'n 0re#e ce al+ii c!deau 'n capcan!* Pentru #ul+i a4ungea doar s! aud! #elodia acelui glas. te aprindeai de #"nie* Unii r!#"neau fer#eca+i doar c"t! 0re#e glasul acela le 0orbea direct* &n clipa c"nd 0orbea cu altcine0a. ca ni$te fulgi. de parc! fuseser! cioplite de cur"nd* Singurele se#ne ale furiei en+ilor erau c"te0a $tirbituri $i f!r"#e. la turnul #!re+. glasurile celorlal+i p!reau aspre $i bolo0!noase5 iar dac! 'ndr!2nea cine0a s! i se '#potri0easc!. era o u$! #are. 2ise el* 8leste#at! fie 2iua c"nd l%a# au2it 'nt"i9 7 .!l!re+ii din Ro6an st!teau nelini$ti+i pe cai de%o parte $i de alta a sc!rii $i se uitau 'ncrunta+i 'n sus. f!cu <i#li* Legolas $i cu #ine ne dori# s! 0ede# totul de%aproape* Sunte# a#"ndoi singurii din se#in+iile noastre* :! 0o# ur#a $i noi* 7 -tunci. 2ise <andalf* -# #ai fost 'n Ort6anc $i $tiu ce pri#e4die #! pa$te* 7 :oi urca $i eu. ca $i cu# ar fi fost ud!* Fe+ele de piatr! a0eau #uc6ii ascu+ite. tu. 0ra4a 'i cople$ea $i c"nd se aflau departe de el5 au2eau tot ti#pul glasul acela bl"nd $optind $i 'nde#n"ndu%i* Ni#eni 'ns! nu r!#"nea nesi#+itor5 ni#eni nu%i respingea ruga $i porunca f!r! un efort de 0oin+! $i de g"nd. #ai repede9 Fereastra se 'nc6ise la loc* -$teptar!* . 2"#beau ca oa#enii care obser0au $iretlicul unui sca#ator.!tre pragul u$ii urca un $ir de dou!2eci $i una de trepte largi.

dar nu rosti ni#ic* Se uit! 'n sus.a0ea 'n puterile sale* 7 Ei. astfel 'nc"t s! a4unge# #ai 'nfloritori ca niciodat!. 2ise glasul bl"nd* Pe cel pu+in doi dintre 0oi 0! $tiu dup! nu#e* Pe <andalf 'l cunosc prea bine. eu tot a$ dori s! te scap $i s! te feresc de la pr!bu$irea spre care te 'ndrep+i. ca s!%#i fac n!de4di c%ar 0eni la #ine s!%#i cear! spri4in sau po0a+!* &n ceea ce te pri0e$te.e ce '#i tulbura+i odi6na. c!ci nu%l au2iser! 0enind* :!2ur! o u#br! spri4init! de balustrad!. Senior al Ob$tii din Ro6an. nici noaptea. 'nc! nerostit!* La 'nceput.ar. 2ise Saru#an5 o clip! glasul lui p!ru c!%$i pierde sua0itatea $i oc6ii 'i sclipir! fugar* &nc! nu #%a# adresat +ie. 'ntuneca+i. de$i acu# a0eau o eApresie gra0!. al!turi5 p!rea c! $o0!ie* <andalf nu sc6i+! nici un gest* St!tea stan! de piatr!. #ai ales 'n anii ace$tia din ur#!. ca lo0i+i de 0ra4!* Parc! <andalf nu%i 0orbise seniorului lor niciodat! a$a #e$te$ugit* Toate 0orbele lui cu T6eoden li se p!reau acu# aspre $i #"ndre* i 'n ini#a lor se strecur! o u#br! 7 tea#a pri#e4diei ca Ob$tea s! se cufunde 'n 'ntunericul spre care 'i conducea acu# <andalf. nu cu 0oia ta ai intrat 'n i+ele r!2boiului. cu oc6ii lui 'ntuneca+i $i sole#ni. la c6ipul lui Saru#an. uit"ndu%se la ei de sus5 era un #o$neag 'n0!luit 'ntr%o #antie larg! de a c!rei culoare nu%$i d!deau sea#a. 'ncle$t"ndu%$i #"na pe coada securii* &n li#ba4ul din Ort6anc 1a4utor3 'nsea#n! 1ruin!3 $i 1sc!pare3 'nsea#n! 1#oarte3* E foarte li#pede* Noi 'ns! n%a# 0enit aici cu cer$eala* 7 Pace.e ce n%ai 0enit p"n! acu#. 0eni+i. f!cu el plin de ging!$ie* . preaputernice rege al +inuturilor de apus. :orbea pe tonul unei persoane cu#secade.e% ar fi #ai bine. Nici acu# T6eoden nu%i r!spunse* Ni#eni nu%$i d!dea sea#a dac! lupta cu #"nia sau cu 'ndoiala* &i 0orbi Eo#er= 7 . Nu #! l!sa+i 'n pace nici 2iua. c"nd0a 0ecinul $i prietenul #eu* . de parc! a$tepta o c6e#are. ascult!%#!* -cu# si#+i# pri#e4dia de care a# fost 'ncuno$tin+a+i* Oare%a# sosit aici biruitori. . ca s! te sal0e2 de po0e+ele neg6ioabe $i rele care te%au '#brobodit9 S! fie. 0ai9 $i oa#enii din Ro6an. <i#li. oc6i ad"nci. p"n! la ur#!. rege T6eoden. nu oare s! ne sf!tui# a#"ndoi '#potri0a 2ilelor de restri$te $i s! ne oblo4i# r!nile cu toat! ini#a. pe c"nd Saru#an st!tea l"ng! o u$! pe 4u#!tate desc6is!.o#nia Ta. -$a le%ar 0orbi $i lupul . T6eoden. toat! $tiin+a #ea adunat! de%a lungul anilor. oare. dac! o 0ei lua pe dru#ul acesta* S! $tii c! nu#ai eu te #ai pot a4uta acu#* T6eoden desc6ise gura.ar. te con4ur.eparte de%aici +i%e casa $i prea pu+in e$ti a#estecat 'n tulbur!rile din +inutul acesta* . f!r! s! scoat! o 0orb!. #ur#ur"nd 'n se#n de 'ncu0iin+are la ceea ce spusese Saru#an5 apoi 'ns! t!cur! $i ei. #or#!i el. #ur#ur! <i#li* 7 Oricu#. fruntea 'nalt!. :rei s! face# pace $i%+i dau tot spri4inul. apoi la <andalf. 'n 4urul gurii $i la t"#ple. se #ai 0edeau $u0i+e negre* 7 Sea#!n! $i parc! nu. )ult #i%a# dorit s! te 'nt"lnesc. prea#!rite fiu al lui T6engel de trei ori 0estit9 . pentru c! se sc6i#ba la orice #i$care a lui sau a lor* -0ea c6ipul prelung.e%ai de 2is. fiu al lui <loin* . la care au pus u#!rul. nu#ai ca s! r!#"ne#. greu de p!truns. &n ciuda r!ului ce #i%a fost f!cut. las!%#! s!%i 0orbesc #ai 'nt"i regelui din Ro6an. f!r! doar $i poate* . c!l!re+ii se foir!. bine0oitoare $i u$or 'ngri4orat!* P!rul $i barba 'i erau albe. despre tine 0orbesc de la sine noble+ea $i statutul t!u de ur#a$ al . prea t"r2iu. a$a c! nu te 'n0inuiesc pentru rolul de 0itea2 pe care l%ai 4ucat. dar din loc 'n loc. cu gura c!scat! 'n fa+a unui #incinos b!tr"n cu #iere pe li#ba%i despicat!.asei lui Eorl* O. ca $i cu# ar fi 0rut s! 0orbeasc!. gno#ul* 7 :orbele 0r!4itorului !stuia sunt spuse pe dos. a$a 'nc"t s! a4ung! la ei o ra2! de lu#in!* Se l!sase o lini$te ap!s!toare pe care o rupse <i#li. ca prieten 'ns!. oricu#. lo0ite pe nedrept* &$i ridicar! to+i pri0irile ui#ite.

6ai . T6eoden.asa lui Eorl e p!tat! de u#bra cri#ei. continu! el. iar odraslele lor se t"r!sc pe du$u#ea cu c"inii. care 2ace 'n :aduri. indiferent c"t ar fi de #are p!sul 7 ade0!rat sau 'nc6ipuit* -+i c"$tigat o b!t!lie.asa lui Eorl. Prea #ult! 0re#e a+i sc!pat 0oi de sp"n2ur!toare9 . st!p"n al cailor. $i fr"ngi #ulte ini#i o#ene$ti* &#i 'ntin2i o #"n!. dac%ar putea* :e2i s! nu ne dea 0reun a4utor* Tot ce dore$te e s! scape de la anang6ie* Oare 0rei s! te toc#e$ti cu negustorul !sta tr!d!tor $i uciga$. . c!ci ea r!t!ce$te f!r! rost $i nu%i iube$te pe oa#eni* . 0o# face pace. pentru c! nu o s%o 'n+elegi* . $i de #or#"ntul lui /a#a din :!g!una lui /el#9 7 .o#nia Ta s! fiu nu#it uciga$ doar pentru c! 0ite4ii au c!2ut 'n lupt!. c!ci $i de%ai fi de 2ece ori #ai 'n+elept.'ncol+it ogarilor. de 0ei a4unge rege. tot nu ai a0ea dreptul s! #! conduci pe #ine $i pe%ai #ei spre propriu%+i bine.ar la+ul se str"nge. '#preun! cu lucr!turile st!p"nului t!u 'ntunecat pe #"na c!ruia 0rei s! ne dai* E$ti un #incinos. dac! asta pofti+i9 -cu# glasul i se sc6i#ba. dar tare $i necru+!tor la sf"r$it* Sp"n2ura+i. pe #!sur! ce de0enea iar st!p"n pe sine* 7 Nu%#i dau sea#a de ce%a# a0ut at"ta r!bdare s! stau de 0orb! cu tine* . Saru#an. pentru c! fiii ei au purtat #ulte r!2boaie $i i%au atacat pe to+i care i%au 'nfruntat* Totu$i cu unii dintre ei a f!cut pace. ce ai de 2is de rugurile tale din -pusi#e $i de copiii care 2ac uci$i acolo. nici $lea6ta ta de trep!du$i ne0olnici* .oar c"nd 0ei at"rna de o grind! de la fereastr! ca s! a4ungi b!taia de 4oc a ciorilor tale.ar.ornului dup! ce a fost o#or"t* . ca ni$te oa#eni abia tre2i+i din so#n* -spr! precu# cronc!nitul unui corb b!tr"n le sun! glasul st!p"nului lor 'n urec6i. oare%i drept. c!ci a$a era 'n+elept* Iat! ce%+i spun. -#inte$te%+i de T6eodred. dar eu '#i dau sea#a $i dintr%un deget c!%i laba din )ordor* /ain! $i rece9 /ai s! 2ice# c! r!2boiul '#potri0a #ea a fost drept 7 ceea ce nu%i a$a. f!cu Saru#an. f!r! s!%$i #ai poat! ascunde i2bucnirile de #"nie* .et!+ii . #or oa#eni* Iar dac! #i se spune 1uciga$3 din aceste pricini.!ci nu%#i e$ti de trebuin+! nici tu.asa lui Eorl altce0a dec"t un gra4d cu acoperi$ul de paie unde beau t"l6arii 'n du6oare. E 'n puterea noastr! doar* 7 :o# face pace. gata s! sar!* 7 Sp"n2ur!tori $i ciori.ac!%i 0orba de li#bi otr!0ite. fiul lui Eo#und. re0enind la glasul #ieros* Fiecare o s! pri#easc! ce #erit!* E$ti 0itea2 $i #eri+i toat! cinstirea pentru asta* Ucide pe cei pe care st!p"nul 'i consider! 0r!4#a$i $i fii #ul+u#it* Nu te 0"r' 'n politic!. $arpe. atunci toat! . a$a cu# ai dorit 7 c6iar a$a s! fie. o s!%+i dai sea#a c! trebuie s!%+i alegi prietenii cu b!gare de sea#!* Prietenia lui Saru#an $i puterea Ort6ancului nu pot fi u$or date la o parte. poate. nu $i r!2boiul* i asta cu a4utoare pe care nu 0! #ai pute+i bi2ui* )"ine%poi#"ine. eu sunt un fiu ne'nse#nat al #arilor seniori. $uier! el $i to+i se cutre#urar! la o ase#enea sc6i#bare* Ra#olitule9 . 2ise T6eoden 'ntr%un t"r2iu. rosti el cu un glas li#pede* :o# a0ea pace c"nd tu $i toate ticluirile tale 0e+i pieri.a.ar. cu# cre2i c!%i a ta. ca $i cu# ar fi a0ut de g"nd s!%l lo0easc! pe rege cu toiagul* Unora li se p!ru c! 0!d un $arpe 'ncol!cindu%se.ar #! te# c! glasul t!u $i%a pierdut far#ecul9 .ar las!.e%i . la 'nceput #ai 'ncet. rostind cu0intele cu greutate* )ai #ul+i c!l!re+i c6iuir! de bucurie* T6eoden ridic! #"na* 7 . L%au 6!cuit pe /a#a dinaintea por+ilor .!l!re+ii '$i ridicar! pri0irile spre T6eoden. rege T6eoden= ce%ar fi s! face# pace. pute+i g!si &ntuneci#ea P!durii c6iar la u$a 0oastr!. &n r!2boi. nici nu%i ne0oie s%o #ai spun. dar asta nu 'nsea#n! c%a# s!%+i ling #"na* Sc6i#b!%+i planurile9 ."nd0a +i%a# oferit #ult peste ce #eri+i $i ce po+i* (i%a# tot dat. dup! #u2ica lui Saru#an* &ns! acesta '$i pierdu o clip! cu#p!tul $i se l!s! cople$it de #"nie* Se aplec! peste balustrad!. ca to+i pe care%i 'n$eli s!%$i dea sea#a li#pede pe ce dru# s%o ia* )%ai 'nfruntat cu #"ndrie* . Eo#er. atunci 0oi face pace cu tine $i cu Ort6ancul* Iar 'n ceea ce pri0e$te .

ei doi a0eau stof!. 'n iatacurile de sus ale Ort6ancului* U$a a0ea s! se 'nc6id!. -t"t de #are fu energia pe care Saru#an o re0!rs! 'n aceast! ulti#! str!danie. nu9 tii cu# e. )%a# a0"ntat $i te%a# po0!+uit spre binele t!u. $i nu f!r! pricin!= ai #intea nobil! $i oc6i p!trun2!tori $i%atot0!2!tori* Nici #!car acu# nu dai ascultare po0e+ei #ele. . l!sa+i s! a$tepte s! li se dea de lucru sau s! fie pedepsi+i* P"n! $i 'n #intea lui T6eoden prinse c6eag acest g"nd.ar ascult!. <andalf. #ai#u+!rindu%i pe sfetnicii s!i* :ai de #ine9 Se opri o clip!. r"2"nd 'n continuare* Saru#an. dar #ult iubit* &ns! li se tr"ntise u$a 'n nas $i ascultau afar! 0orbe care nu%i pri0ea pe ei. 'ntreb"ndu%se ce soart! 'i a$tepta* . cel #ai de 0i+! de pe P!#"ntul de )i4loc.-$a s! fie9 &ntoarce%te la colibele tale9 . )i%e tea#! c! n%ai cu# s! #! 'n+elegi* . ca o u#br! de 'ndoial!= 1Ne 0a tr!da5 0a pleca.!ci tu e$ti #"ndru.u# s!%+i port pic!.ar. Saru#an t!cu o clip!* 7 S! nu%+i spun. S! te apuci de altce0a. da+i la o parte.ar eu. r!#ase el pe g"nduri. <andalf9 )! doare sufletul de ru$inea ta9 . unde ur#a s! fiu tri#is* Nu.ar tu. <andalf se foi $i%$i ridic! pri0irile* 7 . Saru#an* . 'necat de r"s* S! do0edi# 'n+elegere unul pentru altul. Isengardul s%a do0edit #ai slab dec"t n!d!4duiai $i%+i 'nc6ipuiai* -$a s%ar putea 'nt"#pla $i cu alte lucruri 'n care te 'ncre2i* N%ar fi #ai bine s%o la$i balt!. 'l 'ntreb! el* Sau poate ai c"te ce0a s! nu-mi spui. nu ca ei5 erau 0enerabili. 'n+elep+i* -lian+a lor era de neocolit* <andalf a0ea s! urce 'n turn. Oare nu 0eni# a#"ndoi dintr%un ordin str!0ec6i. oc6ii lor 'i str!punser! #asca $i 0!2ur! o f!ptur! c6inuit! de 'ndoial!. Nu%#i 0ii 'n 'nt"#pinare.u# po+i suporta o ase#enea to0!r!$ie. Pe c6ipul lui Saru#an trecu o u#br!5 apoi se f!cu li0id ca un #ort* &nainte s!%$i ascund! si#+!#intele. dar nu #i%ai dat ascultare* E$ti #"ndru $i nu +ii sea#! de sfaturi.e%ai #ai a0ea de ad!ugat fa+! de ceea ce #i%ai spus la ulti#a noastr! 'nt"lnire. <"nde$te%te bine. oaspetele care%a sc!pat fugind pe acoperi$ c6ib2uie$te bine p"n! s! se 6ot!rasc! s! #ai intre pe u$!* Nu. Prietenia ne%ar fi a#"ndurora de folos* )ulte a# #ai face noi. Saru#an* &+i spun pentru ulti#a oar!9 Nu 0rei s! cobori. dar $i bicele pe spinare. te 'n+eleg acu# prea bine* (in #inte #ai bine dec"t '+i 'nc6ipui tu toate faptele tale* . pentru c! e$ti destul de 'n+elept $i le $tii* . erai te#nicerul )ordorului. nu cred c%o s! urc la tine* ."nd te%a# 0i2itat ulti#a oar!.e%ar fi s! cobori. te rog s! #! cre2i* . #ai presus de 'n+elegerea lor. ca s! lecui# 6aosul din lu#e* /ai s! do0edi# 'n+elegere unul fa+! de altul $i s!%i scoate# din #inte pe neispr!0i+ii !$tia9 S! a$tepte p"n! 0o# lua noi 6ot!r"ri* Spre binele nostru sunt gata s! uit trecutul $i s! te pri#esc cu bra+ele desc6ise* Nu 0rei s! te sf!tuie$ti cu #ine. 'nc"t nici unul dintre cei care 'l au2ir! nu r!#ase nesi#+itor* Nu#ai c! acu# 0ra4a era cu totul alta* :!2user! do4ana bl"nd! a unui rege cu g"nd bun fa+! de 'n0!+!celul r!t!cit. o 0re#e. iar ei a0eau s! r!#"n! afar!. ca $i cu# asta l%ar fi descu#p!nit* S! nu%+i spun. care tr!geau cu urec6ea la 0orbele 'ntre cei #ari. cu toate c! te 'ntorci '#potri0a #ea al!turi de r!i $i ne$tiutori* . ca s! discute treburi 'nse#nate.!ci nu%+i port pic! nici #!car acu#. c!reia 'i era le6a#ite s! r!#"n! acolo $i fric! s!%$i p!r!seasc! ad!postul* o0!i o clip!* To+i '$i +inur! r!suflarea* -poi 0orbi cu un glas ascu+it $i rece* )"ndria . iar noi 0o# fi pierdu+i3* -tunci <andalf 'ncepu s! r"d!* &nc6ipuirile se risipir! ca fu#ul* 7 Saru#an. +i%ai gre$it cariera* Trebuia s! te faci bufonul regelui $i s!%+i c"$tigi p"inea. uneori cred c%o #ai iei $i ra2na $i%#i 'n+elegi gre$it g"ndurile bune* )! te# c! #i%a# pierdut r!bdarea. Saru#an. 'n dorin+a de%a te con0inge* i%#i pare r!u. ni$te copii prost crescu+i sau ni$te ser0itori ton+i. Saru#an9 2ise <andalf.

sc6i#onosit de #"nie."nd '$i 0a 'ntoarce oc6ii 'ncoace. 'i r!spunse <andalf obosit* . ca $i cu# ar fi fost tras '#potri0a 0oin+ei sale. <andalf* Ei nu stau la 0edere. ca s! te ia* Saru#an9 strig! el $i glasul lui de0eni $i #ai puternic* Ia a#inte. n%o s!%+i #ai fie prea u$or s! ie$i de%acolo9 -sta dac! nu cu#0a #"inile 'ntunecate ale R!s!ritului nu s%or 'ntinde. iar oc6ii i se aprinser!* I2bucni 'ntr%un r"s s!lbatic* 7 -$teapt! tu #ult $i bine9 r!cni el cu glasul ascu+it* -$teapt! p"n!%i pune tu #"na $i pe c6eile din 8arad%dur. pe care l%ai tr!dat* Sunt <andalf cel -lb. toiagul t!u se fr"nge9 Se au2i un trosnet $i toiagul se f!cu +!nd!ri 'n #"na lui Saru#an. nici s!%+i fac 0reun r!u.inci :r!4itori c"nd +i%oi 0edea ceafa9 .e 0orbe #e$te$ugite. se apropie iar de balustrada de fier* Se aplec! peste ea $i r!sufl! ad"nc* -0ea c6ipul br!2dat $i aspru* &$i str"ngea toiagul negru 'n #"n!. f!r! lan+uri. f!cu el 'n b!taie de 4oc* Oare poate un o# ne'nar#at s! coboare $i s! stea de 0orb! cu t"l6arii de la u$!. Saru#an9 'i porunci <andalf* Spre ui#irea celorlal+i. e$ti 0rednic de toat! #ila* Puteai 'nc! s! scapi de nebunie $i de r!u5 puteai 'nc! s! fii de a4utor* . nu prea ai ne0oie de a4utorul #eu9 Eu a# altce0a de f!cut* Nu fi prost9 . c6iar c"nd Saru#an se de2lipi de ea $i. dup! ce 0!d cu# te por+i* Saru#an p!li. iar #!ciulia i se rostogoli la picioarele 0r!4#a$ului* 7 Pleac!9 'i porunci <andalf* Saru#an se d!du 'napoi $i c!2u +ip"nd. 'i 'ntoarse spatele $i plec! din balcon* 7 &ntoarce%te. du%te acu# $i 'ntoarce%te dup! ce te 0ei tre2i din be+ie9 i scap! de netrebnicii $i st"rpiturile astea care se +in de coada ta9 8un! 2iua9 . care s%a%ntors din #or+i* -cu# tu nu #ai ai culoare $i te dau afar! din ordinul nostru $i din )arele Sfat* &$i ridic! #"na $i 0orbi rar. #! rog. cu un glas li#pede= 7 Saru#an.ar #ai 'nt"i '#i 0ei da c6eia Ort6ancului $i toiagul* )i le 0ei l!sa drept ga4 $i +i se 0or 'napoia. ai 'ncercat* . iar apoi se f!cu ne0!2ut t"r"ndu%se* &n clipa aceea de sus se pr!bu$i ce0a greu $i lucitor* Lo0i cu 2go#ot balustrada de fier care s!ri. Saru#an* . #"r"i Saru#an* Tipic pentru <andalf cel Sur= cu0iincios $i at"t de cu#secade9 Nu #!%ndoiesc c! te%ai si#+i 'n largul t!u 'n Ort6anc $i +i%ar prii plecarea #ea* . dac! #eri+i. Socot c!%#i 0ei pune condi+ii* 7 Pricinile de plecare le 0e2i tu 'nsu+i.u acestea. 2ise <andalf se0er* N%a# ter#inat 'nc!* -i 'nnebunit.ac! 0rei s! te toc#e$ti cu #ine c"t! 0re#e '+i #ai st! 'n putin+!. ca 'ntr%o g6ear!* 7 Nu +i%a# 'ng!duit s! pleci. Saru#an.$i ura puneau st!p"nire pe el* 7 S! cobor.ar nu trebuie s! te te#i pentru pielea ta* Nu 0reau s! te ucid. f!r! s! te supui 0reunei porunci5 liber s! pleci unde pofte$ti. de la fereastr!. 'i 0ei 0edea ro$ii de #"nie* Prin 1liber3 'n+eleg f!r! constr"ngeri. Saru#an se 'ntoarse $i. i ce%n+elegi tu prin 1liber3. pe bag6etele #agice ale celor . Te%aud foarte bine $i de aici* Nu sunt un prost $i nu #! 'ncred 'n tine. trec"nd pe l"ng! t"#pla lui .ar de ce #i%a$ dori s! plec. dar $tiu unde #i$un! netrebnicii !ia s!lbatici ai p!durilor $i $tiu c!%s la porunca ta* 7 Tr!d!torii sunt 'ntotdeauna ne'ncre2!tori. a$a cu# '+i 'nc6ipui5 s! fi# bine 'n+ele$i* i%#i st! 'n puteri s! te ap!r* &+i dau o ulti#! $ans!* E$ti liber s! pleci din Ort6anc*** dac! pofte$ti* 7 . 'i r!spunse <andalf* Pe altele le $tii prea bine* Slu4itorii t!i sunt ni#ici+i $i '#pr!$tia+i5 0ecinii +i i%ai f!cut 0r!4#a$i5 $i +i%ai tr!dat noul st!p"n sau. $i pe coroanele a $apte regi. eu nu sunt <andalf cel Sur.ar 0rei s! stai $i s!%+i ru#egi sf"r$itul 0ec6ilor uneltiri* Foarte bine9 . c6iar $i 'n )ordor. pe sc!rile #ele.e plan bine ticluit9 i ca s! +i%l '#pline$ti.ar '+i spun.

fl!c!ule.ar s%ar putea s! arunce altele. b!iete9 O pri#esc cu pl!cere* . 2ise <andalf* S! #erge#* &ntoarser! spatele u$ii din Ort6anc $i cobor"r!* .e$i nici #!car nu +i%a# cerut%o. ad!ug! <andalf. 'i r!spunse <andalf* . ca $i cu# ar fi c!rat o #are greutate* . 7 Nu prea cred. apoi 'l ascunse sub cutele #antiei sale* 7 O s! a# eu gri4! de asta.ar n%a 0rut s! ni%l dea. spuse <andalf* N%o s! le fie pl!cut nici unuia= or s!%$i arunce 0orbe ustur!toare* . 6ai s! ne dep!rt!#. 'l 0!2u pe Pippin urc"nd sc!rile 'ncet. n%a# fi putut g!si #ulte co#ori #ai de pre+ ca globul pe care ni l%a a20"rlit Li#b! de :ier#e* . dac%o reu$i s! #ai ias! 0iu din Ort6anc* -$a. din turn.ar sfera r!#ase ne0!t!#at! $i se rostogoli pe trepte5 era un glob de cristal 'ntunecat. printr%o fereastr! desc6is! de sus. de fa+! cu al+ii* -tunci i%a# #ai l!sat o porti+! de sc!pare. 'ntreb! Pippin* 7 Eu.red c! $i%a dat sea#a.e%o s!%i faci. ea nu #ai este o tain! pentru ni#eni* Totu$i a c!2ut 'n capcan! $i%a 'ncercat s! cu#pere pacea cu 0icti#ele sale. rosti <andalf* Socot c! nu%i unul dintre lucrurile pe care Saru#an ar fi 0rut s!%l a20"rle* 7 .<andalf.red c!%i ispra0a nereu$it! a 4up"nului Li#b! de :ier#e* 7 Pese#ne c! a dat gre$ pentru c! nu s%a putut 6ot!r' dac! te ur!$te #ai #ult pe tine sau pe Saru#an.ar <andalf nu se clinti* 7 Nu. 2ise )err?* Era cu putin+! s! ias! altfel.e$i erau pe #uc6ie de cu+it* -# 'ns! rostul #eu s! 'ncerc* )ai 'nt"i. dac! puterea R!s!ritului '$i 0a 'ntinde g6earele c!tre Isengard* Nou! nu ne st! 'n putin+! s! distruge# Ort6ancul din afar!5 dar Sauron cine $tie de ce%o fi 'n stare. asta n%a fost aruncat! de Saru#an.!ci nu%i altul care s! $tie #ai bine ca el neca2ul nostru* Ne%ar fi fost de #are a4utor* .eodat!.obor' spre el $i 'i s#ulse globul 'ntunecat din #"n!."nd ur2eala%i ticluit!. cu cea #ai bun!%credin+!= s! renun+e la )ordor.e s%o alege de el. lui Saru#an i s%a ar!tat c! puterea glasului s!u e pe cale s! se risipeasc!* N%are cu# s! fie $i tiran.ac! toc#elile s%au ter#inat. se i2bi de treapta unde st!tea* Scara cr!p! 'ntr%o pu2derie de sc"ntei* . Pippin alerg! $i%o prinse* 7 Uciga$ tic!los9 strig! Eo#er* . $i s!% $i r!scu#pere gre$eala. rosti <andalf* -cu# trebuie s!%l g!sesc pe -rboreb!rbos. ca s! nu ne tre2i# cu pietre 'n cap* 7 S%au ter#inat. 7 i ce se 0a 'nt"#pla dac! Sauron nu%l 0a cuceri. $i sfetnic* . strig"nd5 $i 'ntorc"ndu%se brusc. a4ut"ndu%ne la ne0oie* . $i dac! a# fi p!truns 'n Ort6anc. +"$ni un +ip!t p!trun2!tor* . 6abar n%a#* )i se rupe ini#a c"nd 0!d c! ce%a fost bun acu# putre2e$te 'n turn* Totu$i nou! nu ne%a #ers r!u* . 2ise <andalf* N%o s!%i fac absolut ni#ic* Nu%#i doresc s! a4ung cel #ai #are $i #ai tare* .ar a$a le trebuie* Li#b! de :ier#e s! fie #ul+u#it. dar tot 0isea2! s! st"rneasc! furtuna* Nebun nefericit9 :a fi 'ng6i+it.c!2ut de la o fereastr! de sus de tot* .iudate sunt 'ntors!turile sor+ii* -desea ura se 'ntoarce '#potri0a ei 'ns!$i* )! g"ndesc c!. 2ise -ragorn* 7 S%ar putea. nu%i a$a. 2ise el* Socot c! nici #!car din porunca lui* . sclipind 'ns! de la un foc l!untric* &n ti#p ce se dep!rta s!lt"nd spre o balt!. . ci doar s! porunceasc!* Tr!ie$te 'n teroarea &ntunericului din )ordor. s!%i spun cu# s%au petrecut lucrurile* 7 . c"t $i la uneltirile lui. 2ise <i#li* . aleg"nd s! 'nt!reasc! puterea Ort6ancului* Nu%i place s!%i ser0easc! pe al+ii. Ni#ic.!l!re+ii 'i 'nt"#pinar! cu bucurie pe rege $i pe <andalf* :ra4a lui Saru#an se risipise5 'l 0!2user! supun"ndu%se la c6e#area 0r!4itorului $i%apoi plec"nd cu coada 'ntre picioare* 7 O f!cur!# $i pe%asta.

odrul &ntunecat p"n! aici. ai f!cut tot dru#ul din .ar $tii. 2ise <andalf* )! te# c!%+i 0oi lua u$ierii* . eu n%a# s! 0in singur 'n Fangorn* Securea lui nu%i pentru arbori. uit"ndu%se la el cu oc6ii 'ntuneca+i* Pe l"ng! c! e gno#. b!tr"ni ca #un+ii. spuse Legolas* E <i#li. .e p!dure #!rea+! era9 7 i 'nc! #ai e.ar. 2ise <andalf* (i%a# 0orbit de ei. trebuie s! plec!# c6iar acu#.iudat! prietenie9 7 O fi ea ciudat!. dac! totul #erge bine. iar Seniorul Ob$tii abia a$teapt! s%a4ung! acas!* 7 . de ap! b!utori5 i%nfo#eta+i ca 0"n!torii. 2ise -rboreb!rbos* &ns! o s!%#i fie dor de ei* -# de0enit prieteni at"t de iute.e s!%+i spun9 f!cu -rboreb!rbos. <i#li $i Legolas se uitar! ului+i la ei* 7 Iat!%i pe trei dintre to0ar!$ii #ei.7 Se pare c! $i Saru#an g"nde$te la fel ca #ine."t de fericit a$ fi s! c!l!toresc prin . preabunule elf9 . care locui# acolo. s! 0ede# Fangornul '#preun!5 cu 'ng!duin+a ta.a.o#itat. c"nd printre u#brele pietrelor pe care se aflau ap!rur! -rboreb!rbos $i c"te0a 2eci de en+i* -ragorn. ci pentru gru#a2uri.odrului Fangorn* . fiul lui <loin* <i#li f!cu o plec!ciune ad"nc!5 securea 'i alunec! de la cing!toare $i se i2bi cu 2go#ot de p!#"nt* 7 /##. Ei 0or r!#"ne prieteni c"t! 0re#e 0a da frun2a 'n codru* R!#as%bun9 .u pasul uria$. 2ise -rboreb!rbos* 7 Prietenul de care%+i 0orbesc nu este elf. #ai poart! $i securea asta #are9 -# toat! bun!0oin+a fa+! de elfi5 dar '#i ceri prea #ult* . dac! o s! a# noroc. spuse Legolas* )%a# 'n+eles cu prietenul #eu ca. o.dobor"t patru2eci $i doi 'n b!t!lie* 7 /##9 Nu #ai spune9 f!cu -rboreb!rbos* -$a da9 P!i.ar te 0ei descurca foarte bine $i f!r! ei* 7 S%ar putea. 2ise Legolas. 'nc"t cred c! a# fost ca# pripit5 asta pese#ne c! din cau2a a#intirilor din tinere+e* . dar c"t! 0re#e%o tr!i <i#li. ei sunt pri#ul lucru nou sub soare sau sub lun! pe care l%a# 0!2ut de foarte. 6obbi+ii%copii Se#in+ia sur"2!toare. 2ise el* 7 O s! #!%ntorc. dac! au2i+i ce0a nou 'n +inutul 0ostru binecu0"ntat. tri#ite+i%#i 0orb!9 .ar nu 'ntr%at"t. 2ise <andalf* /ai s!%i l!s!# cu ale lor* Se 'ntoarser! la poarta 'n ruin!* Nici nu trecur! bine pe sub bolt!. dar nu i%ai cunoscut* Le spuse nu#ele pe r"nd* 8!tr"nul ent 'i scrut! 'ndelung cu pri0irea $i le 0orbi fiec!ruia* Ulti#ul fu Legolas* 7 -$adar. 6##9 . 2ise Legolas* . s! nu ne bucur!# c"nd 0ede# arbori noi* .ar acu# trebuie s! ne desp!r+i# o 0re#e* >iua% i pe duc!5 totu$i <andalf 2ice c! 0e+i pleca 'nainte de c!derea serii. lucrurile au s! curg! de la sine5 $i nu%i ne0oie s! te pripe$ti* . -rboreb!rbos. o#ule+ii. bine'n+eles* 7 Orice elf care 0ine cu tine e bine 0enit.odrul Fangorn9 -# trecut doar pe la poalele lui $i parc! nu%#i #ai 0enea s! #! 'ntorc* Lui -rboreb!rbos 'i lucir! oc6ii de pl!cere* 7 Sper s!%+i 'ndepline$ti dorin+a p"n! n%or '#b!tr"ni colinele astea prea tare. foarte #ult! 0re#e* N%a# s!%i uit* Le%a# scris nu#ele pe Lista Lung!* En+ii or s!%l po#eneasc!* En+ii n!scu+i pe p!#"nt. St!p"n al . &n . 'nc"t noi.

dac! a$ fi cople$it $i dac! #i%ar fi to+i arborii ni#ici+i5 asta de%a$ #ai g!si o 0i2uin! 'ntunecat!. s! #! 'ntorc la celelalte treburi cu o gri4! #ai pu+in* . ca un trunc6i de copac b!tr"n5 6obbi+ii se g"ndir! la pri#a lor 'nt"lnire departe.ac! pute+i. cu bra+ele lor lungi ridicate. 2ise <andalf* -$a n!d!4duia# $i eu* -cu# pot s! plec. iar -ragorn pe Pippin* .ar iat!. pe pragul 'nsorit de la fruntariile Fangornului* -4unser! la st"lpul )"inii -lbe. $i s! se uite lung* 7 Las! asta 'n sea#a en+ilor.ar trebuie s! fi+i cu luare%a#inte* -pele s%au retras* )! te# c! nu a4unge s! pune+i str!4eri '#pre4urul turnului* Nu #!%ndoiesc c! pe sub Ort6anc sunt c!i s!pate ad"nc pe unde Saru#an n!d!4duie$te c! 0a putea pleca $i 0eni ne0!2ut* i asta foarte cur"nd* . 0! rog din suflet s! da+i dru#ul la ape din nou5 $i asta p"n! c"nd Isengardul se 0a sc6i#ba pentru totdeauna 'ntr%un 6ele$teu. c6iar 'n #i4locul dru#ului* Ung6ia ro$ie 'ncepuse s! se lungeasc!* . la fereastr!.ac! 0! 0e+i pune iar pe treab!.oi dintre oa#enii regelui pornir! iute 'nainte $i cur"nd se f!cur! ne0!2u+i 'n 0ale* . 2ise -rboreb!rbos* O s! scotoci# 0alea de la un cap!t la altul $i%o s! r!sturn!# fiecare pietricic!* -rborii 0in s! tr!iasc! aici 7 arbori b!tr"ni. arbori s!lbatici* &i 0o# nu#i P!durea de Pa2!* Nici o 0e0eri+! nu 0a trece pe aici f!r! $tirea #ea* Las! asta 'n sea#a en+ilor* O s!%l 0eg6e# neobosit de $apte ori #ai #ul+i ani dec"t ne%a c6inuit el pe noi* $I Palan%irul Soarele sc!p!t! 'nd!r!tul lungului $ir apusean al #un+ilor. dar Isengardul se acoperea de u#bre lungi 7 ruine cenu$ii. unde s! #! ascund* 7 -$a%i. sau p"n! afla+i ie$irile* . 2ise -rboreb!rbos* Saru#an n%o s! pun! piciorul dincolo de st"nc! f!r! 0oia #ea* En+ii au s! fie cu oc6ii pe el* 7 8un."nd toate c!ile pe sub p!#"nt 0or fi fost astupate $i ie$irile a$i4derea. f!r! s! fac! 0reun 2go#ot* )err? $i Pippin se uitar! 'nd!r!t dup! ce str!b!tuser! o bun! bucat! din dru#ul $erpuitor* Soarele str!lucea 'nc! pe cer. 'ntreb! el* Nici eu nu #! g"ndea# c! 0a 0rea* Ini#a lui este putred! ca a unui 6uorn 'nnegrit* . pr!bu$ite 'n be2n!* -rboreb!rbos st!tea acu# singur acolo.ti+i despre ce 0orbesc= despre ce0a legat de entsoa+e* .! doar nu +i%ai pus 'n #inte s! cople$e$ti toat! lu#ea asta cu arbori $i s! 'n!bu$i celelalte f!pturi* .ar Saru#an nu 0rea s! plece. c"nd <andalf $i to0ar!$ii s!i '#preun! cu regele $i c!l!re+ii plecar! iar la dru# din Isengard* :r!4itorul 'l lu! pe )err? cu el pe cal.eilal+i 'i ur#ar! la pas u$or* En+ii r!#aser! la poart! 'n$irui+i sole#n. 0eni+i 0oi 'n$i0! s!%#i spune+i* 7 -$a 0o# face9 2iser! )err? $i Pippin 'ntr%un glas $i plecar! 'n grab!* -rboreb!rbos se uit! la ei $i r!#ase t!cut o 0re#e. care st!tea 'nc! 'n picioare* .ar nu trebuie s! i se dea 0oie s! scape* 7 -$a e* En+ii 0or a0ea gri4! de asta. cl!tin"nd g"nditor din cap* -poi se 'ntoarse c!tre <andalf= 8 .ar $i eu a$ face la fel. Saru#an r!#"ne aici s!%$i cloceasc! ura $i s!%$i ur2easc! iar i+ele cu# poate* -re c6eia Ort6ancului* . 2ise <andalf* .ar fiorosul #!dular 2!cea +!nd!ri la p!#"nt* -r!t!torul lung $i alb se 2!rea 'n colb. Saru#an 0a trebui s! stea sus.

<andalf r"se= 7 Nu te la$i deloc9 :r!4itorii ar trebui s!%$i ia c"te unul%doi 6obbi+i 'n gri4!. 2ise )err?* -sta +i%e 6ot!r"rea* )i%e tea#! c! n%a# fost 'n stare s! g"ndesc #ai departe de un loc$or unde s!%#i pun capul 'n seara asta* Unde $i ce e :!g!una asta a lui /el# $i tot ce%ai #ai 2is. 'n0er2it! la poale $i 'ncununat! de #!r!cini* Po0"rni$urile 0"lcelei erau pres!rate cu s#ocurile ferigilor de anul trecut. a4unser! 'ntr%o 0"lcea care se desc6idea la #ia2!2i5 se 'ntindea pe ."nd a# 0enit 'ncoace. spre colinele gola$e* .ru#ul $erpuia agale pe 0ale* . 'n Edoras* -sta ar fi 'nse#nat o c!l!torie de c"te0a 2ile* . ai au2it ce%a 2is.fost o leg!tur! 'ntre Isengard $i )ordor pe care n%a# dibuit%o 'nc!* Nu $tiu cu# de%au a4uns 0e$tile de la unii la al+ii. cu# de%a+i sc!pat. fie noapte. bine* -# s!%l s"c"i pe Pas )are. a# c"$tigat%o* .redea# c%a# c"$tigat b!t!lia* 7 .inspre #un+i se l!sa noaptea* .ar de ce at"ta tain!. 'l 'ntreb! )err? pe <andalf dup! un ti#p* Nu $tiu cu# te si#+i tu cu piticania asta at"rn"nd 'nd!r!tul t!u.ar a# c6ib2uit $i ne%a# sc6i#bat planul* -# tri#is soli 'n :!g!una lui /el#. fie 2i* i asta doar c"nd n%o# a0ea 'ncotro* 7 Totul sau ni#ic.e%acolo. 'n 0re#e ce seara se ad"ncea peste 0ale* 7 )ai #erge# #ult 'n noaptea asta. )eriadoc.al0arului. c"nd to+i orcii au pierit 7 de #isterele acestea%i fr!#"ntat! acu# #intea #!rea+! a lui Saru#an* &+i spun eu. cu at"t #ai bine* .ac! asta '+i g"dil! #"ndria. sc!lda cerul spre r!s!rit 'ntr%o lu#in! pal! $i rece* . dar ei i s%a ca# f!cut le6a#ite de b!l!ng!neal! $i tare i%ar #ai pl!cea s! se 'ntind! pu+in9 7 -$adar. pe c!r!rile dintre coline* . $i nu de la #ine* -# prea #ulte pe cap $i trebuie s! c6ib2uiesc* 7 8ine. Eu nu $tiu ni#ic despre +inutul !sta* 7 -tunci ar fi bine s! afli c"te ce0a. ceilal+i5 cine sunte+i.e+urile se risipiser!* -dia un 0"nt t!ios* Luna plin!. ca s! le atrag! aten+ia asupra greut!+ii cu0intelor $i s!%i trag! de #"nec!* Iart!%#!9 S! nu cre2i c! nu #%a# g"ndit $i la lucrurile astea si#ple* O s! #erge# u$or 'nc! 0reo c"te0a ore.oi 8aran 7 ulti#a colin! rotun4it! a $irului de la #ia2!noapte. cu# a+i a4uns acolo $i de ce5 ce $ti+i5 iar dac! a+i fost lua+i ostatici. lu"nd%o iar spre 'n!l+i#ile acoperite cu iarb! fru#oas!* Tot #erg"nd a$a c!tre apus #ai bine de o #il!. pl!nuiser!# s! porni# peste c"#pie $i s! ne 'ntoarce# i#ediat din Isengard acas! la rege. trebuie s! iei drept si#pl! 0orb! orice #"r"ial! de%a lui."nd se dep!rta. c"nd o# face popas l"ng! foc* Lui nu%i sare +and!ra prea iute* .e%acu# 'nainte. atunci afl! c! se g"nde$te la tine $i la Pippin #ai #ult dec"t la noi. . dac! te #ul+u#e$te c! i%ai intrat sub oc6i* 7 )ul+u#esc. f!cu )err?* . care atrage dup! sine pri#e4dii $i #ai #ari* . T6eoden 0a porni 'nso+it de #ai #ul+i b!rba+i c!tre :alea . s! le spun! celor de% acolo c! regele se 0a%ntoarce #"ine* . ca de cear!. rosti <andalf* Nu te l!sa cople$it de 0enin* )ul+u#e$te c! nu +i%a adresat $i alte cu0inte* Era nu#ai cu oc6ii pe tine* .ar nu%i dec"t o pri#! biruin+!.ocoa$ele #untelui se porneau 'n dreapta. nu 0or #ai c!l!tori desc6is prin +inut dec"t c"te doi%trei oa#eni. .inaintea lor se desc6ideau c"#piile 'ntinse $i cenu$ii* P"n! la ur#! se oprir! $i p!r!sir! dru#ul cel #are. p"n! la cap!tul 0!ii* )"ine%o s%o lu!# galop* . c"nd se apropia de Isenul care susura 'n albia lui pietroas!* .7 En+ii !$tia nu iart! ni#ic9 2ise <andalf* &$i continuar! c!l!toria.ar pentru #ine%i o cinste #ai #are s! #! b!l!ng!nesc la coada ta. dac! 0rei s! 'n+elegi ce se petrece* &ns! nu c6iar acu#.a.red c! Oc6iul din 8arad%dur 0a pri0i tare ner!bd!tor spre Ro6an* i cu c"t 0a 0edea #ai pu+in. <andalf* )!car a$a a# putin+a s! te #ai 'ntreb o dat!= #ai #erge# #ult 'n noaptea asta. dar au a4uns* .

espicat!. eu l%a# prins $i l%a# oprit s! se rostogoleasc! 'ntr%o b!ltoac!* = să am eu #ri*ă de asta.e #are br"n2! c!%+i spun c! #i%ar pl!cea s! #! uit la un pietroi.ar le%ai au2it $i tu pe toate. bine* .a4uns. dar 'nc! 2dra0!n* . dar Pippin p!rea ciudat de nelini$tit* Se tot foia $i se r!sucea. 2ise )err?* Eu unul 'n noaptea asta a$ putea dor#i oriunde* 7 -i a0ut noroc. iar feriga trosnea $i f"$"ia* 7 . se r!+oi Pippin* i #ai e $i globul !la de sticl!* Pare tare #ul+u#it de el* &i $tie sau 'i b!nuie$te puterile* . f!cu Pippin* Eu #! g"ndea# la un pat ade0!rat. dac! <andalf s%a sc6i#bat c"t de c"t. c"t! 0re#e <andalf s%a a$e2at pe el ca o clo$c! pe ou!* i nu #!%nc!l2e$te cu ni#ic c!%#i spui= 1/ai. culc!%te.rengu+ele lui erau pline de #uguri* Puser! c"te doi str!4eri de pa2!* .printre care l!starii frage2i str!pungeau p!#"ntul rea0!n* Pe #alurile 4oase cre$tea un desi$ de rugi. 7 Nu. #ai #ulte c6iar* Nici nu #%a$tepta# la at"tea* . fl!c!ule. dup! ce%i s!ri pu+in so#nul. Nu s%a sc6i#bat deloc* 7 8a da* 8a da. cred. 7 8ine. 2ise )err?* O s! afli destule. 7 -i aflat ce0a nou de la el.e%ai. pe care o tot folosea Sa#= &u-%i v(rî nasul în treburile vră*itorilor. Pippin. 'l 'ntreb! )err?* Te%ai culcat pe un #u$uroi de furnici. n%o s% au2i# un cu0in+el de la el9 i totu$i. 2ise Pippin. nu uita 0orba aia a lui <ildor. )err? c!sc!* 7 Nu#!r! $i tu pe degete. tiu c! n%a# cu#. c!ci erai pe%aproape $i n%a# 0orbit 'n tain!* N%ai dec"t s! #ergi cu el #"ine.ar e ca# 'nc6is. #ai de treab! $i. #inun"ndu%se ce l%o fi fr!#"nt"nd pe prietenul s!u* . flăcăule 8 asta%i tot ce%a 2is* )! tot 'ntreb ce%o fi* Era at"t de greu9 <lasul lui Pippin cobor' #ult.ar trebuie s! +ii #inte de c"nd a# plecat din Lorien* 7 Ei. asta%i. #ai 0esel $i #ai sole#n totodat!.ar ne%o spune $i nou! despre ce%o fi 0orba. dar nu stau bine* . c!petenia Sfatului. n%ai cu# s%a4ungi la el93 . 2ise )err?. la dou! ceasuri 'nainte de #ie2ul nop+ii* F!cur! focul 'ntr%o groap! dintre r!d!cinile unui p!ducel 'nalt c"t un copac. $i ador#ir!* /obbi+ii se retraser! a#"ndoi $i se 'ntinser! pe o pal! de ferigi* )err? era so#noros. Saru#an era c"nd0a #ai%#arele lui <andalf. 'ntr%un iatac* 7 -tunci. #ai de0re#e sau #ai t"r2iu* . 8un* .ar de luni de 2ile nu face# altce0a dec"t s! ne 0"r"# nasul 'n treburile 0r!4itorilor. culc!%te. E6e. ce%o fi 'nse#n"nd asta* Era Saru#an cel -lb* -cu# <andalf e cel Alb Saru#an a 0enit c"nd i s%a spus $i i s%a luat toiagul5 apoi i s%a poruncit s! plece. că-s prea a#eri "i le sare %andăra iute 7 . atunci s! $tii c!%i #ai 'nc6is ca oric"nd. la poalele c!ruia '$i a$e2aser! tab!ra. nici un TooC n%a reu$it 0reodat! s! biruiasc! un 8rand?bucC 'n curio2itate5 dar te%ntreb= cre2i c! e 0re#ea. 7 . de parc! $i%ar fi 0orbit sie$i* 7 -6a. #i%a$ dori s! #ai $i aflu c"te ce0a* .#ai crescut sau ce0a de soiul !sta* . )err?.a.eilal+i se 'nf!$urar! dup! ce gustar! c"te ce0a. $i el a plecat9 7 P!i.ragul #eu Pippin. dec"t era 'nainte* S%a sc6i#bat5 dar n%a# a0ut 'nc! prile4ul s! ne du#iri# c"t de #ult* <"nde$te%te la ulti#a parte a sfadei cu Saru#an9 -#inte$te%+i. asta te fr!#"nt! pe tine. Nu.e c"nd n%oi #ai fi dor#it 'ntr%un pat. f!cu )err?* -$adar. 'n acela$i ti#p. '#po0!rat de ani. 2ise el* . #ai nelini$titor. din :"lceaua ."t a$ 0rea s! #! uit un pic la globul acela* 7 /ai. 'n #antii $i p!turi.a. $opti Pippin dup! o 0re#e* -i #ers c!lare cu <andalf* 7 i ce%i cu asta. 2ise Pippin* Pe l"ng! at"tea pri#e4dii. nu%i a$a. dac! cre2i c! po+i afla #ai #ulte $i dac%o 0rea s! te ia* 7 .

eodat! se stinser!* /obbitul si#+i c! se sufoc! $i se 2b!tu5 dar r!#ase aplecat. cu un si#+!#"nt straniu de u$urare5 dar nu%l puse la loc* R!#ase o clip! str"ng"ndu%l la piept* i%atunci 'i 0eni o idee* Se dep!rta tiptil. atras 'nspre el '#potri0a 0oin+ei sale. dar so#nul 'nt"r2ia s! 0in! $i faptul c! au2ea respira+ia u$oar! a lui )err?. Pippin.ar nu c6iar aici93 O 2bug6i $i se a$e2! pe o #o0il! 'n0er2it! din apropierea culcu$ului s!u* Luna se uita 'nd!r!t. 6obbitul se apropie iar t"r"$ de capul 0r!4itorului* <andalf era 'nf!$urat 'ntr%o p!tur!. nu%i dec"t o ciud!+enie3. cu #antia 'ntins! deasupra5 $i l"ng! el. sau st!teau la p"nd! prin desi$ul de ferigi* )"nat de un i#bold pe care nu%l 'n+elegea. nu%l 'ncura4a c"tu$i de pu+in* Pe #!sur! ce totul 'n 4ur se lini$tea. '$i 2ise Pippin 'n barb!* O s! intri 'ntr%o #are belea9 Pune%l iute 'napoi9 . g"ndul la globul 'ntunecat 'l fr!#"nt! tot #ai tare* &i si#+ea iar greutatea 'n #"ini $i%i 2!rea ad"nci#ile ro$ietice $i tainele pe care apucase s! le 0ad! o clip!* Se 'ntoarse de pe o parte pe alta. luna lucea rece $i alb!. iar u#brele tufi$urilor se 'ntindeau 'ntunecate* . $i%o s!%+i dau o #"n! de a4utor. 'n sf"r$it. Pippin porni tiptil spre <andalf* Se uit! 'n 4os la el* :r!4itorul p!rea c! doar#e. 'ngenunc6ind. ferindu%se de ceilal+i* Trase #antia la o parte $i se uit! la el* &n 4ur. 'nf!$urat 'ntr%o c"rp! neagr!5 p!rea c! lui <andalf toc#ai 'i alunecase #"na de pe ea. 2ise )err?* '#i pare r!u.ac! #ai casc.ar si#+i c!%i tre#ur! genunc6ii $i nu #ai g!si puteri s! se apropie de 0r!4itor. un lucru rotund.ar nu #ai pot sta trea2* . care 2!cea l"ng! genunc6ii lui* Pippin 'l ridic!. nu #ai putu s! rabde* Se ridic! 'n picioare $i se uit! '#pre4ur* Era r!coare. care ador#ise i#ediat ce spusese noapte bun!. trebuie s! a$tept p"n! #%oi #ai do#oli* -$a c! a$ putea s%arunc o pri0ire 'nt"i* . aerul 'ncre#enise 'ncordat* La 'nceput. 'ntre bra+ul 'ndoit $i partea dreapt! a trupului era o #o0ilit!. g!si un bolo0an $i se 'ntoarse* Trase iute c"rpa de pe obiectul rotund. ce%a$ putea s!%+i spun. tot ce era 'n!untru p!ru cuprins de fl!c!ri5 globul se rotea.7 P!i.ar <andalf nu 'ncerc! nici un gest* -$a c!.ei doi str!4eri nu se 0edeau5 pese#ne c! erau sus. 'l 'nf!$ur! gr!bit 'n propria%i #antie $i d!du s! se 'ntoarc! la culcu$ul lui* &n clipa aceea. <andalf f!cu o #i$care 'n so#n $i #ur#ur! ce0a 'ntr%o li#b! ciudat!5 #"na i se 'ntinse b"4b"ind $i apuc! piatra 'n0elit!5 apoi oft! $i nu #ai #i$c!* 7 Nebun afurisit. 'ntunecat. '#i trosnesc de tot f!lcile* Noapte bun!* Pippin nu #ai 2ise ni#ic* Se lini$tise. cu a#bele #"ini 'ncle$tate pe glob* Se aplec! tot #ai #ult $i deodat! 'n+epeni5 c"te0a clipe '$i #i$c! bu2ele. a$a c! se 'n0!lui 'n #antie* &n 0"lcea. lu#inat doar la suprafa+! de ra2ele lunii* -poi 'ns! 'n ini#a lui sclipi $i se agit! slab ce0a* Pippin nu%$i #ai putu de2lipi oc6ii de%acolo* . a$a cu# oi putea. o a$e2! l"ng! #"na 0r!4itorului* -poi se uit!. la p!#"nt* (in"ndu%$i r!suflarea. globul r!#ase negru ca t!ciunele. dar c6iar c! trebuie s%a$tep+i p"n! di#inea+!* O s! fiu $i eu la fel de curios #"ine. f!r! s! scoat! un sunet* -poi strig! . '$i 2ise el. ca s! a4ung! la piatr!* 1N%a# cu# s!%l #ai pun la loc f!r! s!%l tre2esc. '$i 2ise. #ai bine 2is lu#inile din!untru se #i$cau repede* . dar pleoapele nu%i erau cu totul 'nc6ise5 pe sub genele lungi str!b!tea o sclipire* Pippin f!cu iute un pas 'nd!r!t* .e 4ur '#pre4ur 2!ceau siluete ador#ite* . Pippin se t"r' pas cu pas p"n! aproape* &ngenunc6e* -poi 'ntinse #"inile furi$ $i ridic! obiectul 'nceti$or5 nu%i p!ru at"t de greu pe c"t se a$tepta* 1P"n! la ur#!. dup! #icul de4un. acu# #ort. 'ncerc"nd s! se g"ndeasc! la altce0a* P"n! la ur#!. peste #arginea 0"lcelei* Pippin st!tea cu globul 'ntre genunc6ii ridica+i* Se aplec! asupra lui. la obiectul pe care 'l descoperise* Era un glob neted de cristal. ca s!%l lingu$i# pe 0r!4itor* . 'nf!$ur! piatra 'n ea $i.ur"nd. pe colin!. ca un copil laco# asupra str!c6inii cu #"ncare.

eci. dar nu scoase nici un cu0"nt* Se uitau cu to+ii la el 'n lini$te. Ia spune93 -poi #%a sorbit din pri0iri* Si#+ea# c! #! fac +!nd!ri* Nu. Saru#an9 strig! el cu un glas ascu+it. nu9 Nu #ai pot s! 0! spun9 Nu%#i #ai a#intesc ni#ic9 7 Uit!%te la #ine. s!%i asculte r!suflarea5 apoi 'i puse #"inile pe frunte* /obbitul se cutre#ur!5 'nc6ise oc6ii* -poi scoase un +ip!t $i se ridic! 'n capul oaselor. care se dep!rtase* . /ai. s%a f!cut ne0!2ut* -poi a 0enit el Nu 0orbea prin cu0inte* Se uita doar la #ine $i 'n+elegea#* 1-$adar. $i pe el. 2ise <andalf* Pippin pri0i drept 'n oc6ii lui* :r!4itorul 'i +inu pri0irea o 0re#e. neutru. acolo unde era* 7 Toc#ai tu. a$a c! a# r!spuns= 1Un 6obbit*3 -tunci a p!rut brusc s! #! 0ad! $i%a 'nceput s! r"d! de #ine* Era de%o cru2i#e f!r! sea#!n* Parc! era# 'n4ung6iat cu pu#nale* . Pippin9 -sta%i foarte ur"t9 &ngenunc6e al!turi de 6obbitul care 2!cea pe spate 'n+epenit.red c! erau foarte #ari5 dar prin sticl! p!reau ni$te lilieci care se roteau 'n 4urul fort!re+ei* Parc! erau 0reo nou!* Unul s%a repe2it spre #ine* i tot cre$tea $i cre$tea* Era oribil $i%a0ea*** nu. $o0!ielnic $i%ncet%'ncet cu0intele lui de0enir! tot #ai deslu$ite $i #ai puternice= 7 -# 0!2ut un cer 'ntunecat $i creneluri 'nalte* i stele #!runte* P!rea unde0a. 'ns! <andalf 'l re+inu bl"nd. b"igui Pippin* i%a# 0!2ut lucruri care #%au 'nfrico$at* -# 0rut s! fug. $i pe noi9 :r!4itorul a0ea c6ipul tras $i r!0!$it* &l lu! pe Pippin de #"n! $i se aplec!. 2ise el* Nu #ai po0esti ni#ic* N%ai f!cut nici un r!u* Nu 0!d ur#! de #inciun! 'n oc6ii t!i. dar fer#* 7 Peregrin TooC. 2ise <andalf se0er* . foarte real $i li#pede* -poi stelele 'ncepur! s! dispar! $i iar s! apar! 7 erau acoperite de ce0a cu aripi* . 'nc"t str!4erii s!rir! de pe #al* Toat! tab!ra fu 'n cur"nd 'n picioare* 7 -6a9 . nu9 Nu pot s! spun9 -# 'ncercat s! fug.3 Nu i%a# r!spuns* -tunci #%a 'ntrebat= 1.e%ai 0!2ut $i ce%ai spus. Pippin 'nc6ise oc6ii $i se cutre#ur!. !sta%i 6o+ul9 eAcla#! <andalf* &$i a20"rli iute #antia peste glob. . dar n%a# fost 'n stare* -poi a 0enit el. 'ndrepta+i spre cer* 7 8leste#!+ia9 &n ce bucluc ne%a b!gat.3 Eu tot n%a# 2is ni#ic.e ce ai nesocotit at"ta 0re#e s!%#i #ai spui ce0a. palide 'n lu#ina lunii* 7 Nu%i pentru tine.ar c6ipul lui <andalf r!#ase ne#i$cat* 7 :orbe$te.ine e$ti. a$a cu# #! te#use#* . 'n afar! de )err?. 2ise el* :ino 'napoi* /obbitul se #uie $i c!2u 'napoi. pentru c! #%a# g"ndit c! o s! ias! de%acolo5 dar c"nd a u#plut globul. totu$i. cu un glas sc!2ut. g6e#uindu%se c"t #ai departe de <andalf* :oi tri#ite i#ediat dup! el* &n+elegi. spune9 -poi se c!2ni s! se ridice $i s! scape.ce0a $i c!2u ne#i$cat pe spate* (ip!tul fusese at"t de p!trun2!tor. te%ai 'ntors. 'n t!cere* -poi c6ipul i se '#bl"n2i $i 'i ap!ru o u#br! de 2"#bet* &$i l!s! #"na bl"nd pe cre$tetul lui Pippin* 7 8ine. ag!+"ndu%se de #"na 0r!4itorului* 7 <andalf9 strig! el* <andalf9 Iart!%#!9 7 S! te iert. #i%a pus 'ntreb!ri $i s%a uitat la #ine $i*** $i nu%#i #ai a#intesc ni#ic altce0a*** 7 /ai.ar el a 2is= 1Ia stai pu+in9 O s! ne 'nt"lni# 'n cur"nd* Spune%i lui Saru#an c! buc!+ica asta nu%i de nasul lui* :oi tri#ite i#ediat dup! el* &n+elegi. cu oc6ii goi. 6olb"ndu%se uluit $i 'nsp!i#"ntat la c6ipurile celor din 4ur. rosti el* Pippin 'ncepu iar. nu +ine. 2ise 0r!4itorul* Spune%#i 'nt"i ce%ai f!cut* 7 -#*** a# luat globul $i #%a# uitat la el.ar el nu +i%a 0orbit prea #ult* E$ti . foarte departe $i tare de#ult. dar #%a durut 'ngro2itor* i el #%a 'ncol+it.

2ise el* -sta p"n! c"nd +i se 0or 'napoia $i celelalte lucruri* . s!%#i spui i#ediat* Sunt lucruri de care te po+i lecui* . dar nu pentru toat! lu#ea.!ci. ai fost sal0at. trebuie s! fii preg!tit* . Peregrin TooC* -l+ii #ai 'n+elep+i s%ar fi purtat #ai r!u 'ntr%o ase#enea '#pre4urare* . s! ai gri4! de ea.!ci acesta este. Pippin. l%a atins $i s%a uitat 'n el. 2ise T6eoden* . 2ise el* -# sc!pat ca prin urec6ile acului* 7 /obbitul Pippin ce face.ar. . 0ai. destul de tulbura+i* 7 Pri#e4dia se arat! din noapte c"nd te a$tep+i #ai pu+in. o dat! ce a# a$teptat at"+ia $i%at"+ia ani. pus aici de regii <ondorului* )i se apropie ceasul* -# s!%l iau cu #ine* <andalf se uit! la -ragorn.ar s! +ii totul 'n #are tain!* Tu $i to+i cei de fa+!* )ai ales 6obbitul Peregrin nu trebuie s! afle cui i%a fost 'ncredin+at* Poate s!%i 0in! oric"nd starea aceea rea* . 2ise -ragorn* 'n sf"r$it. f!r! doar $i poate. a tuturor* . de 0rei s!%#i dai ascultare.ac! te%ar fi luat la 'ntreb!ri atunci $i acolo. ca s! se poat! toc#i pe%ndelete 'n Turnul &ntuneci#ii* Nu te cutre#ura9 . ci $i pe tine $i asta iute. care r!#!seser! 'n picioare l"ng! piatra din Ort6anc. '#preun! cu to+i prietenii t!i. #%a luat so#nul* -cu# $tiu9 7 . $ti# leg!tura dintre Isengard $i )ordor $i cu# era f!cut!* )ulte se eAplic! acu#* 7 . dar un nebun cinstit. 'ntreb! -ragorn* 7 . $i%acu# a# s! plec s! 0! las o 0re#e singuri pe a#"ndoi* . .ar. 'i r!spunse <andalf* . ca s! 0!d la ce%i bun!* . oprindu%#! s! fac o gre$eal! uria$!* )! tot g"ndise# dac! n%ar fi bine s! #! apuc s! 'ncerc Piatra.ar 2ice%o 0orb! din b!tr"ni= $ui pe cui se scoate 8 -sta a$a e. dragul #eu 6obbit. 2ise <andalf* &ns! de data asta a# a0ut un noroc ciudat* Poate 6obbitul acesta #%a sc!pat. a$a cu# se putea 'nt"#pla* &l ridic! bl"nd pe Pippin $i 'l duse 'napoi. -ragorn. spre #irarea celorlal+i.iudate puteri au 0r!4#a$ii no$tri5 $i sl!biciuni la fel de ciudate. cu# se spune* Nu te bi2ui c%o s! fie la fel $i%a doua oar!* . 2ise -ragorn* E cine0a care o poate cere pe bun! dreptate* . te po0!+uiesc s! n%o folose$ti*** 'nc!* -i #are gri4!* 7 Oare se poate spune c%a# fost prea pripit sau f!r! gri4!.ac! 0rei s!%+i bagi nasul 'n treburile 0r!4itorilor.ac! si#+i c! te #!n"nc! iar pal#ele. s! iei piatra din Ort6anc.o#nia Ta. nu%i nici o 'ndoial!. 'n culcu$ul lui* )err? 'i ur#! $i se a$e2! l"ng! el* 7 &ntinde%te $i odi6ne$te%te. E o #isie pri#e4dioas!* 7 -$a e. dac! po+i. iar apoi.ar a fost prea ner!bd!tor* El n%a 0rut doar s! afle 0e$ti. s! nu%#i #ai pui bolo0ani sub coate* Ei.nebun. <andalf se 'ntoarse la ceilal+i. 'ntreb! -ragorn* 7 P"n! acu#.a. f!c"nd o plec!ciune* 7 Pri#e$te%o. #ai #ult ca sigur c! i%ai fi spus tot ce $tii.ar g"ndurile '#i erau toate 'ndreptate asupra lui Saru#an $i nici nu #i%a trecut prin #inte ce fel de Piatr! era* -poi #%a cuprins oboseala $i%n ti#p ce #%a# 'ntins $i #! g"ndea# la ea. 'n orice ca2. ridic! piatra acoperit! $i i%o 'ntinse.e%a$ fi f!cut%o. iar 6obbi+ii au o #are putere de a%$i re0eni* Pese#ne c! a#intirea sau spai#a o s!%i piar! destul de repede* Poate c6iar prea repede* :rei tu. 'i r!spunse <andalf* Nu l%a +inut prea #ult.u acestea. Palantirul din Ort6anc. spre n!pasta noastr!.red c! acu# e bine. iar lucrul !sta nu trebuia s! se 'nt"#ple* Nu trebuia s!%l ating! nici 'n Isengard5 putea# $i eu s! fiu #ai iute atunci* .ar +ine #inte. printr%un noroc. nu* i s! nu te%neci la #al. 6ai9 Te iert9 Lini$te$te%te9 Lucrurile n%au luat o 'ntors!tur! ur"t!. din co#oara lui Elendil.ar. 2ise <andalf* -i 'ncredere 'n #ine* .

de parc! s%ar fi ap!rat de o lo0itur! 0enit! de sus5 fur! cuprin$i de o spai#! oarb! $i le 'ng6e+! s"ngele 'n 0ine* Se g6e#uir! $i se uitar! spre 'nalt* Prin fa+a lunii trecu o f!ptur! urie$easc!. 6ot!r' regele* :o# porni #"ine. ar fi un de2astru s! fiu 0!2ut de el/ de$i nu%i departe clipa c"nd toate tainele se 0or da pe fa+!* 7 . r!#ase cenu$ie 'nd!r!tul lor* Pippin '$i re0enea din ce 'n ce #ai #ult* &i era cald. +in"ndu%$i ar#ele deasupra capului. 'naripat!. rosti -ragorn* 7 Nu 'nc!. 0ii cu #ine. oricu#. iar Saru#an l%a pus s! se uite 'n glob.ar s!%+i gr!be$ti calul c"t #ai tare.!l!re+ilor. 'i spuse )err? lui -ragorn* Unii au un noroc c6ior* El. 2ise <andalf* )ai e o f!r#! de 'ndoial! pe care trebuie s%o folosi#* :r!4#a$ul.oada stufoas! str!luci 'n lu#ina lunii* -poi f!cu un salt 'nainte $i se f!cu ne0!2ut ca 0"ntul de #ia2!noapte din #un+i* 7 Fru#oas! $i odi6nitoare noapte. Iute ca <"ndul9 -r#!sarul scutur! din cap* . <andalf 'l lu! 'n bra+e* 7 . 'nf!$urat 'ntr%o p!tur! $i 'n #antie* 7 R!#as%bun9 Ur#a+i%#! iute9 strig! <andalf* La dru#. c6iar dac! a$ g!si puterea s! #! s#ulg din 0ra4!. e li#pede. f!r! s! fie 'nde#nat sau 'ndru#at 'n 0reun fel* Nu se scurse nici un ceas. spuse -ragorn* S%ar putea s! fi f!cut #ai r!u* .u# +i%e 0oia. n%a a0ut c6ef de so#n $i%a 0rut s! #earg! c!lare cu <andalf* i%a$a a f!cut* &n loc s! fie presc6i#bat 'n stan! de piatr! $i s! r!#"n! aici pentru totdeauna. 'n 'ntuneric. de pild!.! 2or9 Iute ca <"ndul 2bur! peste c"#pii."+i0a c!l!re+i +ipar! $i se ciucir!.ar. #ai bine a$a pentru el.o#nia Ta. de0re#e* . i c! 6obbitul era ostatic acolo. iar apoi s!ri 'n spinarea lui Iute ca <"ndul* -ragorn 'l ridic! pe Pippin $i 'l a$e2! 'n bra+ele 0r!4itorului. strig"ndu%l pe Iute ca <"ndul* -ragorn 'l ur#!* . dar 0"ntul t!ios 'l r!corea* Era . spuse <andalf* . asupra lor se pogor' o u#br!* Luna str!lucitoare p!ru c! se stinge brusc* .u%te $i preg!te$te%te* Ia tot ce%a l!sat Pippin aici* . c"nd trecur! :adurile Isenului* )o0ila . n%a# ce 2ice.red c! clipa aceea a $i sosit.a+i%i 2or9 S!ri ca un arc $i%o lu! la fug!. '#preun! cu Peregrin TooC* :a fi. $i nici nu $tiu dac%oi fi 0reodat!* . p"n! 'n :!g!una lui /el#* &n clipa aceea. 'ncon4urat! de l!ncile reci. )! te# c! norocul t!u este acu# s! 0ii cu #ine* i%asta pe dat!* .ine poate $ti.#%a$ fi ar!tat eu 'nsu#i dinaintea lui* Nu sunt 'nc! preg!tit pentru o ase#enea 'ncercare. credea c! Piatra e 'nc! 'n Ort6anc 7 de ce nu. cu pu#nii 'ncle$ta+i* 7 Na2gul9 strig! el* Solia )ordorului* Se%apropie 0i4elia* Na2gulul a trecut R"ul9 La dru#9 Nu #ai a$tepta+i 2orile9 S! nu%i l!s!# pe cei #ai iu+i s!%i a$tepte pe coda$i9 . ca un nor negru* Se roti $i%o lu! spre #ia2!noapte.e data aceasta. ca s!%l 2!p!ceasc!* )intea aceea 'ntunecoas! o fi plin! acu# de c6ipul 6obbitului $i de a$teptare* S%ar putea s! treac! ce0a 0re#e p"n! s%o du#iri* Trebuie s! trage# foloase de%aici* -# luat%o ca# u$or* Trebuie s! ne #i$c!#* &#pre4uri#ile Isengardului nu sunt un loc unde s! ne 'ng!dui# s! trage# de ti#p* :oi porni 'n frunte c6iar acu#. ca s! fie%n0!+!tur! de #inte9 7 i ce%ai 2ice acu# dac! puneai tu pri#ul #"na pe piatra din Ort6anc."nd trecu pe l"ng! Pippin. la ad!postul colinelor. 2ise el* Iute ca <"ndul o s!%+i arate ce e%n stare* -poi se 'ntoarse 'n locul unde dor#ise* -r#!sarul 'l a$tepta de4a acolo* <andalf '$i 20"rli desaga #ic! pe u#!r. . dec"t s! 2ac! acolo.eilal+i pot pleca '#preun! cu -ragorn de%ndat! ce 0or pofti* 7 . 2bur"nd cu o iu+eal! #ai #are ca orice 0"nt din P!#"ntul de )i4loc* Stelele se stingeau 'n fa+a ei* Se pierdu 'n 2are* Se ridicar! +epeni ca ni$te stane de piatr!* <andalf pri0ea 'n sus cu bra+ele at"rn"nd +epene pe l"ng! trup. 'n 0re#e ce al+ii dor#* 7 Eu 'i 0oi +ine l"ng! #ine pe Eo#er $i pe 'nc! 2ece c!l!re+i.

2ise <andalf* Pentru c! el nu poate suferi 2!bala* Pe Iute ca <"ndul nu%l c!l!re$ti5 0rea sau nu 0rea s! te poarte 'n spinare* .cu <andalf* Spai#a pe care i%o pricinuiser! piatra $i u#bra 6idoas! ce acoperise luna 'ncepu s! i se risipeasc!5 toate se topir! 'n ce+urile #un+ilor dind!r!t sau 'ntr%un 0is trec!tor* Trase ad"nc aer 'n piept* 7 Nu $tia# c! 0o# #erge pe de$elate. palantir 'nse#na cel ce prive"te departe Piatra din Ort6anc e unul dintre ei* 7 -$adar.ar pe%astea nu le%a# #ai au2it* . 'ng"n"nd fr"nturi de ri#e 'n tot felul de li#bi.ar e de#n de toat! ocara* Nebunul9 S! +in! el 'n tain! una ca asta."t de repede #erge.espre ce e 0orba.artea de &n0!+!tur!. asta i%a fost c!derea* Pri#e4dioase sunt pentru noi ticluirile #!iestrite #ai ad"nci dec"t cele pe care le $ti#* .ac! 0rea. ei. pentru propriu%i bine9 N%a scos o 0orb! despre palantir 'n fa+a ni#!nui din Sfat* Nici nu ne%a trecut prin #inte ce s%o #ai fi ales de palantirii din <ondor. 7 E 0orba despre palantirii Regilor de Odinioar!.up! c"te%#i dau sea#a. 'i r!spunse 0r!4itorul* Socot c! 6obbi+ii le%au uitat.e%au adus din +inutul n!ruit Peste #!ri 0!lurite. . <andalf. nici fr"ie* 7 Nu c!l!resc ca elfii dec"t pe Iute ca <"ndul. 'i r!spunse <andalf* . 7 P!i.ar uit!%te cu# se apropie )un+ii -lbi sub stele9 . apoi la :iroaga :!g!unii. 0r!4itorul o d!du bine pe o c"ntare din care 6obbitul reu$i s! prind! ni$te cu0inte5 c"te0a 0ersuri 'i a4unser! li#pede la urec6i printre rafale de 0"nt= . apte stele. dar foarte lin* i ce u$or calc!9 7 -cu# alearg! cu cea #ai #are iu+eal! pe care%o poate atinge cel #ai bun cal Ia galop. 'ntreb! Pippin* 7 >icea# $i eu c"te0a ri#e care #i%au trecut prin #inte din . nu le%a# uitat pe toate. 'nc"t ti#pul nu #ai poate fi #!surat 'n ani* . c6iar $i pe cele pe care le%au $tiut c"nd0a* 7 Nu. pe care #! g"ndesc c! nu 0rei s! le afli* . n%a fost f!cut*** n%a fost f!cut de 0r!4#a$. e%n regul!* E treaba lui s! aib! gri4! s! nu ca2i* -sta dac! nu te% apuci s! sari 'n sus* 7 . ca pentru sine.e%s cele $apte stele $i cele $apte pietre. ca ni$te l!nci 'ntunecate* Nu #ai e #ult $i a4unge# la r!scruce.ar pentru el nu e repede* -ici 'ncepe urcu$ul $i dru#ul e #ai 6"rtopit dec"t dincolo de r"u* . 2ise <andalf* Nici #!car de Saru#an* E #ai presus de #!iestria sa $i c6iar de%a lui Sauron* Palantirii erau de dincolo de -pusi#e. $apte pietre i%un arbore%n!lbit* 7 . 2ise el* N%ai nici $a.or!bii%nalte $i regi 'nal+i . 'l l!#uri <andalf* 7 i ce%s ace$tia. 2ise Pippin* i #ai a0e# unele de%ale noastre. <andalf.e trei ori trei . acolo unde s%a purtat b!t!lia acu# dou! nop+i* Pippin r!#ase t!cut o 0re#e* &l au2i pe <andalf c"nt"nd 'nceti$or. 'ntreb! Pippin* )i se pare c! alearg! ca 0"ntul. 'ntreb! Pippin* 7 Nu.ar nu%i ni#ic pe lu#e pe care Sauron s! nu%l presc6i#be 'ntr%o unealt! a r!ului* :ai de Saru#an9 . at"t de de#ult. 'n 0re#ea r!2boaielor lui . din Eld#ar* )ordorul i%a f!cut* Pese#ne c! i%a f!urit 'nsu$i Feanor.e 2ici acolo.ul#ile T6ri6?rne sunt la o arunc!tur! de b!+. 'n 0re#e ce str!b!teau cu iu+eal! #il! dup! #il!* P"n! la ur#!.

a fost con0ins de la dep!rtare.6iar $i 'n <ondor pu+ini cuno$teau aceast! tain!5 'n -#or erau a#inti+i doar 'ntr%o ri#! a . la fel a r!2bit $i puiandrul din turn* . 'n rotocolul Isengardului* . era a#enin+at s! se supun!* oi#ul a a4uns 'n g6eara pa4urii.ar Sauron trebuie s! fi pus #"na pe cel pu+in una dintre ele $i s%o fi #"nuit 'n scopurile sale* )! g"ndesc c! e 0orba de Piatra din It6il. pentru c! nu#ai c6ib2uind ad"nc asupra celor 'nt"#plate a# 'n+eles $i eu p"n! la ur#!5 asta c6iar de c"nd a# plecat '#preun!* .!r+ii de &n0!+!tur!. unde 2ac trase la ancor! cor!biile cenu$ii* Palantirii '$i 0orbeau 'ntre ei. ca s! fie 0!2ut sau s! i se dea porunci9 i cine. sub nu#ele de )inas )orgul* -$a c! e lesne s!%+i dai sea#a acu# c"t de repede a fost oc6iul r!t!citor al lui Saru#an prins 'n capcan!5 $i cu#. dar din Osgiliat6 puteau fi 0!2u+i cu to+ii 'n acela$i ti#p* -cu# se 0!de$te c!.e bine ar fi fost s! fi $tiut asta dinainte. s! pri0esc peste #!rile nesf"r$ite $i ti#purile 0ec6i la Tirion cel )"ndru.ine $tie unde 2ac acu# 'ngropate sau ad"nc sub ape pietrele pierdute din -rnor $i <ondor.ac! le%a$ a0ea acu# 'n$iruite 'n fa+a #ea pe toate cele $apte pietre.elelalte trei erau pe unde0a. la )inas It6il $i 'n Ort6anc. . .!ci ea te soarbe. f!cu <andalf* -$a n!d!4duia# $i eu* 7 . dorin+a tot nu +i s%ar fi ostoit sau nu +i%ar fi fost #ai u$or s! i te '#potri0e$ti* . . iar c"nd nu #ergea cu bini$orul. pur $i si#plu9 . s! 0!d dac! n%a$ putea s%o s#ulg din puterile lui $i s%o 'ndrept unde 0reau eu. ca s!%l 0!d pe Feanor la treab!. la #ia2!noapte* Se 2ice c! erau 'n casa lui Elrond la -nnu#inas $i la -#on Sul5 iar Piatra lui Elendil se afla pe . pe c"nd -rborele -lb $i cel -uriu erau 'n floare9 <andalf oft! $i t!cu* 7 . p!ian4enul s%a prins 'ntr%o p"n2! de o+el9 )! 'ntreb c"t! 0re#e%o fi fost silit s! se arate #ereu 'n fa+a oglin2ii lui. din 2ilele de de#ult* Pentru Saru#an. de atunci 'ncoace. 'ncu0iin+! Pippin* . ce0a ce nu era 0oie5 $i +i%ai 2is asta 'n sine. 'n afar! de fier.6iar $i%acu# ini#a #!%ndea#n! s!%#i 'ncerc 0oin+a. 'nainte de pr!bu$irea acestuia* . a$a cu# st"nca Ort6ancului a re2istat 0itregiilor ti#pului. dac! s%ar uita 'n Piatra din Ort6anc care e at"t de legat! de 8arad%dur. pentru c! a cucerit cetatea )inas It6il cu #ult! 0re#e 'n ur#! $i a sc6i#bat%o 'ntr%un loc r!u. spuse <andalf* tiai c! faci o nebunie. printre dunedaini* 7 i la ce%i foloseau oa#enii din 0ec6i#e. era o treab! foarte folositoare* . nu #!%ndoiesc.re2i c! eu n%a# si#+it asta. peste fruntarii.i#potri0!9 Nu 'n0e+i dec"t c"nd '+i frigi #"inile* -bia atunci 'n+elegi $i cu ini#a ce%nsea#n! focul* 7 -$a e.!petenia $i st!p"nul lor tr!iau sub .ealurile Turnului care dau c!tre )it6lond. s!%i pricep #intea $i 'nde#"narea.o#ul Stelelor la Osgiliat6. f!r! s!%$i piard! #in+ile.ar singur nu putea face dec"t s! 'nf!+i$e2e c6ipul #ic$orat al celor dep!rtate. ar sc!pa. a$ 'nc6ide oc6ii $i #i%a$ 0"r' #"inile 'n bu2unare 7 8un. 'n <olful Lune. p"n! a4ungea s! 0ad! 'n 8arad%dur* -tunci a fost prins9 .ar ne#ul+u#it nu p!rea s! fie* El tr!gea cu oc6iul tot #ai departe. 'ncepu Pippin* .a s! 0ad! la dep!rtare $i s! se g!seasc! unii pe al+ii 'n g"nd. #ul+u#it $i uluit c! pri#ea r!spuns la at"t de #ulte nedu#eriri $i 'ntreb"ndu%se c"t 0a #ai +ine norocul !sta* 7 . au reu$it s! apere $i s! +in! unit t!r"#ul <ondorului #ult! 0re#e* -u plasat Pietre la )inas -rnor.ar a$ 0rea s! $tiu***. 'l 'ntreb! Pippin.distrug!toare* Oa#enii i%au uitat aproape cu totul* .ar $i de +i%a$ fi spus 'nainte. 2ise <andalf* &n felul acesta. 2ise Pippin* N%a# a0ut c"tu$i de pu+in 6abar despre ce f!cea#* 7 8a ai a0ut. departe. dar n%ai 0rut s%ascul+i* Nu +i%a# spus ni#ic p"n! acu#.

'n cur"nd. 'nainte ca 0alurile r!2boiului s!%l '#presoare* 7 -6a9 i c"t #ai e p"n%acolo.!l!re+ Negru cu aripi 7 un na2gul.e aceea a fost tri#is un sol. $i nu #!%ndoiesc c! i%au fost citite g"ndurile #ai #ult dec"t $i%ar fi dorit* . 7 Nu#ele tuturor stelelor. $i%a celor de dincolo de ceruri.e la 8arad%dur la Ort6anc sunt dou! sute de leg6e 'n linie dreapt! $i c6iar unui na2gul i%ar lua c"te0a ore s! le str!bat!* . 'n Piatr!. 7 Leg6e peste leg6e. $i%atunci.ar Saru#an s%a uitat. #! 'ntreb ce%o fi cu u#bra aceea 'ntunecat!* Te%a# au2it strig"nd 1solia )ordorului3* . are destul! putere s! le fac! fa+! celor Nou! . 2ise <andalf* &n fa+a noastr! se 'ntind 0!ile )eleagului de la -pus* -ici ne 'ntoarce# pe dru#ul ce duce spre r!s!rit* U#bra aceea 'ntunecat! e intrarea 'n :iroaga :!g!unii* Pe%acolo se%a4unge 'n -glarond $i 'n Pe$terile Sc"nteietoare* S! nu #!%ntrebi ni#ic despre ele* )ai bine 'ntreab!%l pe <i#li. nici #ai pu+in9 &ns! 'n seara asta nu #! gr!besc* P"n! una%alta. ca $i cu# l%ar fi trecut un fior de g6ea+!* Str!b!teau acu# un p!#"nt cenu$iu* 7 Uite. pentru c!. sunt #ai bine de o sut! de #ile* Iute ca <"ndul 'ns! trebuie s! str!bat! o distan+! #ai lung!* .u$#anul s! fie nedu#erit sau orbit de #"nie '#potri0a lui Saru#an* Pese#ne c! 0a afla c%a# urcat sc!rile Ort6ancului cu 6obbi+ii dup! #ine* Sau c! un ur#a$ de%al lui Elendil este 'n 0ia+! $i #i%a fost al!turi* .u fiecare pas. 'nd!r!tul nostru* 7 .!ci de$i Isengardul a fost ruinat. $i%a )!rilor Risipite. 7 La )inas Tirit6.ac! pe Li#b! de :ier#e nu l%au 'n$elat pri0irile c"nd l%a 0!2ut 'n ar#ura din Ro6an. cu siguran+!. a$a. 2ise Pippin* P!i. Peregrin TooC* Pippin nu r!spunse ni#ic. cred c! 0a #ai 0eni unul* i asta foarte cur"nd* -$a c! Saru#an o s! fie str"ns cu u$a p"n! la cap!t* Nu are de tri#is nici un ostatic 'n )ordor* Nu #ai are Piatra $i nu #ai poate s! se supun! poruncilor* Sauron '$i 0a 'nc6ipui c!%i +ine ascun$i pe ostatici $i c! nu 0rea s! foloseasc! Piatra* N%o s!%l a4ute cu ni#ic pe Saru#an dac!%i spune solului ade0!rul* . 'i r!spunse <andalf* .e #ai 0rei s! $tii.redea# c%o s! opre$ti la :!g!una lui /el#. $i toat! istoria P!#"ntului de )i4loc.e%a fost aia. dac%o iei spre r!s!rit. at"ta 0re#e c"t se afl! 'n Ort6anc. 2ise <andalf* Te%ar fi putut duce 'n Turnul &ntuneci#ii* 7 Nu 0enise pentru #ine. 7 Era un . o s!%$i a#inteasc! de -ragorn $i de cine 2ice el c%ar fi* . toc#ai ca s! ocoleasc! asta9 Nu%#i dau sea#a pe unde o s! scoat! c!#a$a* Socot c!. nu%i a$a. el e la ad!post 'n Ort6anc* -$a c! oricu# 0a p!rea un r!sculat* Ne%a respins.e%asta #i%e tea#!* -$a c%o s! c!de# din lac 'n pu+* . 0or r!#"ne departe. ca solii din )ordor. de c"nd cu atacul orcilor.7 &ndurare9 strig! <andalf* . unde #ergi.ar nu $tiu cu# o s! fie pentru noi 7 bine sau r!u* S%ar putea ca .e%aici. '#i 0oi petrece tot restul 2ilelor ca s!%+i r!spund* .are dintre ei se 0a do0edi #ai iute. Ro6anul n%are dec"t s!%$i 0ad! de caii lui9 . i ce%ar putea s! fac! 'n Isengard.! doar n%o fi $tiut c! a0ea#*** 7 8ine'n+eles c! nu. ca s! afle ce face* Iar dup! ce s%a 'nt"#plat 'n noaptea asta.ar dac! 0e$tile pe care +i le dau au #enirea s!%+i 0indece n!ra0ul iscodelii. ale 0ie+uitoarelor. Iute ca <"ndul te duce #ai aproape de T!r"#ul U#brei.!l!re+i* S%ar putea s! 'ncerce s!%l prind! pe na2gul 'n capcan! sau #!car s! ucid! afurisenia aia pe care c!l!re$te* &n ca2ul acesta. 'ng!i#! Pippin* . dac%ai s! te #ai 'nt"lne$ti cu el. dar se 'nf!$ur! #ai bine 'n #antie. :o# #erge p"n! se crap! de 2iu!5 asta . 2ise <andalf* .e trei ori #ai departe dec"t l!ca$ul regelui T6eoden* . r"se Pippin* Nici #ai #ult. 0ei pri#i pentru pri#a oar! un r!spuns #ai lung dec"t +i%ai dorit 0reodat!* -cu# n%ai s! 0e2i pe$terile. '+i spun eu.

inspre r!s!rit b!tea un 0"nt t!ios* Noaptea se aduna peste 'ntinderile f!r! for#! de dinaintea lor5 0erdele palid 'ncepea s! bat! 'ntr%un cafeniu%#o6or"t* La dreapta. 'n 0re#e ce p!#"ntul se rotea sub copitele sale. acolo unde noaptea se 'ng"na cu 2iua $i se 2!rea o dung! 'ntunecat!. care sc"nteia 0esel 'n ra2ele soarelui 'n ti#pul 2ilei. Pippin a0u un si#+!#"nt ciudat= el $i <andalf erau stan! de piatr! pe statuia unui cal 'n galop. era acu# ascuns 'n se#i'ntuneric* . 2!ceau #la$tini albicioase $i puturoase.enet6or sclipind albe 'n 2ori* i%acu#. ur#!rind c"t le st!tuse 'n putere s! g!seasc! o cale spre ie$ire din 'ncreng!tura aceea de coline* . a$a trag n!de4de* .ar oc6ii 6obbi+ilor nu c!tar! dincolo de R"u. 'n dep!rtare."69 Nu 0ede+i ce ur"t #iroase. acolo unde cerul se 'nt"lnea cu p!#"ntul* 7 .in toate +inuturile de care%a# au2it 0reodat!.ar nu d!deau dec"t de pr!p!stii abrupte. ini#osule. 'n 0"4"itul 0"ntului* CARTEA A PATRA I (mbl)n*irea lui 'meagol 7 Pe legea #ea. a treia noapte de c"nd fugiser! de cei din Fr!+ie5 aproape c! pierduser! $irul orelor de c"nd se tot c!+!raser! $i trudiser! printre po0"rni$urile $i bolo0anii din E#?n )uil5 fuseser! ne0oi+i de nici ei nu $tiau de c"te ori s! se 'ntoarc!. nici pas!rea 'n 2bor* /obbi+ii $edeau acu# pe #arginea unei st"nci 'nalte.'nsea#n! c"te0a ore* -tunci p"n! $i Iute ca <"ndul trebuie s! se odi6neasc! 'ntr% una din 0!i= 'n Edoras.ar nu pute# s%a4unge#. 'nd!r!t.e belea. 0!2user! c! se 'n0"rtiser! pe loc. pl!p"nd!. alearg! cu# n%ai #ai f!cut% o p"n! acu#9 -# a4uns pe p!#"nturile unde ai tr!it de c"nd erai #"n2 $i nu%i piatr! pe care s! n%o $tii* /ai9 N!de4dea noastr!%i 'n iu+eala ta9 Iute ca <"ndul '$i scutur! capul $i nec6e2! puternic. de fu# neclintit* . unde nu se clintea ni#ic.in c"nd 'n c"nd. 2ise Frodo. 'naintaser! c!tre r!s!rit. 0ei 0edea u#bra 0iolet! a #untelui )indolluin $i 2idurile turnului lui . a# dat de bucluc. 'ncununate de nori fugari* . Iute ca <"ndul9 -learg!. st!p"ne. -nduinul. una peste alta. p"lp"ia c!tre cer o lu#ini+! ro$ie. care r!s!rea parc! din ce+uri5 'nd!r!tul lor se 2!reau 'n!l+i#ile surpate. gola$e $i #o6or"te. pentru c! nu #ai puteau s! 'nainte2e* -lteori. acela%i singurul loc unde n%a# 0rea s! a4unge#5 $i toc#ai 'ntr%acolo 'ncerc!# s! ne croi# calea* . de parc! l%ar fi 'nde#nat o goarn! 'n b!t!lie* -poi +"$ni 'nainte* Picioarele 'i sc!p!rar! 'n fl!c!ri $i fu 'ng6i+it de 'ntuneric* &nainte s! adoar#!. 'n <ondor. 'nalte $i de netrecut. si#t $i eu #irosul. pentru c! a4ungeau de unde plecaser! cu c"te0a ceasuri #ai de0re#e* Totu$i. dup! c"t '$i d!deau sea#a.or#i. care pri0eau 'ncruntate peste 'ntinderile de 4os5 la poale. al!turi de Frodo. dac! po+i9 S%ar putea s! 2!re$ti pri#a gean! de lu#in! a 2orilor str!lucind pe acoperi$ul auriu al casei lui Eorl* Iar peste dou! 2ile. f!r! s! se clinteasc! 'ns!* .i spre #ia2!2i $i spre r!s!rit se uitau lung. la dru#. 2ise Sa# <a#gee* St!tea #"6nit cu u#erii pleca+i. 2ise Sa#* . ca un $ir de #un+i dep!rta+i. $i scruta 'ntunericul cu oc6ii #i4i+i* Era. 0! 2ic eu* . spre prietenii lor de pe p!#"nturile Oa#enilor* . Pufui 'n 0"ntul care adia* 7 8a da. orice%a# face* )i se pare #ie c%a# luat%o aiurea din capul locului* N%a0e# cu# s! cobor"#5 $i 6ai s! 2ice# c! a4unge# 4os5 o s! d!# de #la$tini 0er2i $i puturoase.

lembas. bo#b!ni Sa#* .ar cine%o s! #i%o arate oare. iar c"nd dup!%a#ia2a 'ncepu s! scad!. de2lipindu%$i pri0irile din 2are. 'ntr%un ung6er printre turnurile crestate de st"nc! #"ncat! de 0re#e5 #!car erau la ad!post de 0"nturile de r!s!rit* 7 I%a+i #ai 0!2ut.or#ir! a$a cu# putur! din cau2a frigului. du6nind rece a 6oit* 7 Ei. Toate 'ncerc!rile #i%au fost 2!d!rnicite* Trebuia s! fi plecat din Fr!+ie de #ult* S%o fi pornit de la #ia2!noapte. 2ise Sa#* 8rrr9 Oc6ii !ia #%au dat peste cap* Pese#ne 'ns! c%a# sc!pat de el p"n! la ur#!. do#nu@ Frodo* -0e# destul* Oricu#.red c! asta%i soarta #ea5 s!%#i port pa$ii c!tre be2na de colo5 a$a c! trebuie s! fie o cale* . ei #i$unau tot pe creast!.a.e pro0i2ii #ai a0e#. nu #ai au2eau ni#ic. binele sau r!ul. S! ne abat! din dru#. #ai bine dec"t ni#ic* . #!car s! pot a4unge iute $i s! se ter#ine odat!* Tres!ri* 8!tea un 0"nt t!ios. 'n lini$tea acestui +inut sterp. pe Ia r!s!rit de r"u $i de E#?n )uil."#pie a 8!t!liei* .ar 2iua se scurse. 2ise Frodo* Nu $tiu cu# de s%o fi luat dup! noi5 cred 'ns! c! ai dreptate. #estec"nd la pes#e+i de lembas. alt! $i alt! c!rare. greu. nu #i%a trecut prin #inte c%o s! #ai 0reau altce0a* .ar acu# ne e cu neputin+! s! #ai g!si# o cale de 'ntoarcere* Pe l"ng! asta. f!cu Frodo* . ca s%a4ung la trec!torile )ordorului peste stearpa . doar n%o s! st!# aici toat! noaptea. Nici #!car n%a0e# cu ce face focul* Iar de fiert nici iarb! nu%i* Se 'ntoarser! $i cobor"r! 'ntr%o 0ale pietroas!* Soarele intrase 'n nori la apus $i noaptea se apropia cu pa$i repe2i* . 7 Nu#a@ d@alea. oric"t de #are ar fi beleaua* Trebuie s! g!si# un loc #ai ferit de popas5 poate c! 2iua o s! ne de20!luie alt! cărare 8 . desp!r+it de be2na de colo doar de 'ntinderi sterpe* E un oc6i acolo* /ai9 Trebuie s! cobor"# cu#0a* . 2ise Sa#* ."nd le%a# pus 'n gur! pri#a dat!. do#nu@ Frodo. ne%a pierdut ur#a* &n +inutul !sta uscat $i #o6or"t nu prea a# l!sat ur#e $i nici #iros. 'ntreb! Sa#.ac! tot trebuie s! #! duc acolo. cu# le 2ice+i. Sa#* Nu $tiu ce%i de f!cut* . f!r! s! fi g!sit 0reo cale de sc!pare* Uneori. c6iar pentru un nas #ai iscoditor* 7 -sta%i treaba. o pr!bu$ire de pietre sau sunete de pa$i pe st"nc!* &ns! c"nd se opreau $i ascultau f!r! s! fac! o #i$care. afar! de 0"ntul suspin"nd . s!%#i ung! g"tle4ul* -# t"r"t tot dru#ul la#pa aia de g!tit* La ce bun. Toat! n!de4dea ne%a stat 'n iu+eal!* &nt"r2ierea face 4ocul 0r!4#a$ilor* Iar eu asta a# f!cut= a# 'nt"r2iat* -$a o fi 0r"nd oare Turnul &ntuneci#ii. ce 2ic eu. 'n lu#ina cenu$ie $i rece a 2orilor de 2iu!* 7 Nu. orcii dau t"rcoale pe #alul de r!s!rit* Fiecare 2i care trece 'nsea#n! o 2i nepre+uit! pierdut! 'n 2adar* Sunt 0l!guit. f!cu el p"n! la ur#!.ar acu# tare%a$ #ai #"nca un codru de p"ine $i%a$ bea o ulcic! 7 o. #ur#ur! el ca pentru sine* . dac%a# s!%l apuc de g"t9 7 N!d!4duiesc s! nu fie ne0oie. spuse Frodo* &ns! nu el #! nelini$te$te cel #ai #ult* Eu #i%a$ dori s! sc!p!# de colinele astea* Si#t c! le ur!sc* Parc%a$ sta gol%golu+ $i 'n+epenit aici.e bine%ar fi s! sc!p!# de tot de el9 7 i eu 2ic la fel. 2ise Frodo* N%a# #ai au2it $i n%a# #ai 0!2ut ni#ic de dou! 2ile* 7 Nici eu. la r!s!rit. netrebnicul9 <ollu#9 O s!%i ar!t eu un #ollum la beregat!.R!#!sese cu oc6ii a+inti+i spre linia aceea 'ntunecat! $i spre fl!c!ruia care p"lp"ia* 7 )ordorul. 'n ti#p ce st!teau 'n+epeni+i de frig. 7 bare# o 4u#!tate de ulcic! cu bere.ac%o# #ai apuca 2iua de #"ine* -# luat%o pe un dru# gre$it* 7 Oare. r!sucindu%se tot ti#pul. li se p!rea c! aud 2go#ote slabe 'nd!r!tul lor.

st"nca%i altfel de cu# era cu c"te0a leg6e 'n ur#!* E pr!bu$it! $i cr!pat!* :ersantul era. parc! t!iat! cu barda* Nu puteau #erge #ai departe $i trebuiau s%o ia fie spre apus. de$i se 2!reau ici%colo buturugi putrede. socotesc c!%i totdeauna #ai lesne s! cobori dec"t s! urci* . f!cu Sa#* Uf9 )i%e tare ur"t s! #! uit 'n 4os de la 'n!l+i#e* .ei #ai #ul+i erau #esteceni $i.e%aici e #ult #ai #ic! $i pare #ai bl"nd!* Sa# 'ngenunc6e al!turi $i pri0i f!r! nici o tragere de ini#! peste bu2a pr!pastiei* . Sa#. 'n 2ile #ai bl"nde.reasta cotea brusc c!tre #ia2!noapte $i era str!b!tut! de un f!ga$ #ai ad"nc* Pe partea cealalt! urca iar.a s! g!seasc! o c!rare 'n aceste c!sc!turi tot #ai ad"nci $i #ai dese. din piatr! roas! de 0re#uri. creasta E#?n )uil o apucase u$or c!tre #ia2!noapte. a4ung"nd 'napoi. Frodo se l!s! pe 0ine* 7 Ia te uit!. #!sur"nd distan+a din oc6i= 7 *** 0reo trei2eci $i cinci de pa$i. #ai pu+in piepti$ $i se po0"rnea u$or 'n afar!* -r!ta ca un #etere2 uria$ sau ca un perete abrupt ie$it din #are. cenu$ie se deslu$ea dinaintea lor neted! $i dreapt!. c"te un brad* )ul+i erau usca+i $i pipernici+i. 2ise Sa#* . 'ntr%ade0!r. 'ncet. pri#ii pe care 'i 0edeau de 2ile 'ntregi* . a4unser! la cap!t.ar dac! o luau spre apus ar fi pregetat $i s%ar fi c!2nit $i #ai #ult. din loc 'n loc. dup! 0reo cinci2eci de pa$i. a4ungeau 'n pr!pastia de 4os* 7 N%a0e# 'ncotro. astfel 'nc"t ap!ruser! cr!p!turi nesf"r$ite $i #uc6ii 'ntinse. r"poas!.e%a lungul crestei se 'ntindea acu# o 0ale #are. dar sigur5 cul#ea st"ncoas! se pierdea lin. for#"nd trec!tori ad"nci 'n st"nc!* . ori s%a scufundat st"nc!* . 2ise Frodo.!du cu oc6ii de steiul care se 'n!l+a 'n st"nga* 7 )ai bl"nd!. 2ise Frodo* :reo. fie spre r!s!rit*. 0a trebui s! ne t"r"# pe f!ga$ul !sta. . n%a4unge.red c! se apropie furtuna* La r!s!rit. s! 2ice#*** R!#ase o clip!. ar trebui s! o face# c6iar acu#* Se 'ntunec! de0re#e* . br!2dat! din loc 'n loc de pr!p!stii ca ni$te $an+uri care se po0"rneau abrupt. d!dur! la un #o#ent dat de ni$te copaci noduro$i $i c6irci+i. abrupt.peste pietre* . 'n ini#a colinelor5 iar dac! o luau spre r!s!rit. cobor"ser! leg6e dup! leg6e. p"n! spre c"#pie* &n cele din ur#! se 0!2ur! ne0oi+i s! se opreasc!* . 2ise el* Ori a# cobor"t noi o groa2!. 'n sf"r$it."nd0a. #or#!i el* P!i.ac! 0re# s! 'ncerc!# s! cobor"#. nu #ai #ult* 7 P!i. $i alta%i s! urci* 7 &n orice ca2. cred c%a# putea urca pe%aici5 $i a# 'ncredin+area c! trebuie s! 'ncerc!#* :e2i. f!r! s!%$i dea sea#a.ine nu%i 'n stare s! 2boare poate s! sar!* 7 -r fi o s!ritur! ca# #are.ar p"n! $i acesta p!rea o $uier!tur! u$oar! printre ni$te din+i ascu+i+i* &nc! de la 'nceputul 2ilei. copacii disp!rur!. #un+ii ca o pat! fu#urie se pierdeau 'ntr%o negur! care '$i 'ntindea bra+ele lungi spre apus* Se au2ea de4a 20on dep!rtat de tunet purtat de rafalele 0"ntului tot #ai puternic* Frodo pufni $i se uit! la cer cu 'ndoial!* &$i petrecu . c"te0a sute de #etri5 o st"nc! #are. dar acu#.espic!tura era #ai lung! $i #ai ad"nc! dec"t p!rea* &n ti#p ce coborau."nd. $i. 'n 0re#e ce ei se trudeau s! #earg! #ai departe* . pe alocuri se#!n"nd cu ni$te sc!ri #ari* 7 . Frodo $i Sa# o luaser! la st"nga. #u$ca+i p"n! la #!du0! de 0"nturile de r!s!rit* .ar una%i s! te ui+i. dep!rt"ndu%se de #uc6ie. ale c!rei te#elii se #i$caser!. probabil c! aici fusese o p!dure fru#oas!. 2ise Frodo* /ai s! 0ede# 'ncotro ne duce* 7 Pun r!#!$ag c! spre alt po0"rni$ nenorocit. p"n! aproape de #uc6ie* -lbia f!ga$ului care se 'ntindea de%a lungul unei despic!turi era plin! de bolo0ani $i se po0"rnea abrupt* .

'n pustiu9 &i cuprinse $i #ai tare groa2a5 'i str!punse ca ni$te la#e reci de groa2! $i de disperare. pot5 $i tu la fel. 'n codrii din . 2ise Sa# f!r! nici o poft!* . 2ise el* Pot s! stau lini$tit aici. pentru orice #inu+el* . 7 Socot c! 0oi urca 'napoi.ar!#ite aici. rosti Frodo a0"ntat* )! #ustru pentru fiecare ceas pierdut. 2ise Sa#* . dac! o s%o iei a$a. spuse el* 7 Foarte bine. 6ot!r' el pe dat!* Eu. nu9 Sa#.ar nu 0!d ni#ic* . continu! el* -poi se 'ntinse la p!#"nt $i '$i i+i capul peste #argine5 dar lu#ina p!rea s! scad! repede. cat"r b!tr"n ce e$ti9 f!cu Frodo* -i s! #ori. 2ise Frodo* 7 U$or de 2is. g"ndi+i%0!. f!r! s! #! +in de ni#ic* O s!*** Se opri pe nepus! #as!* 8e2na se aduna acu# cu iu+eal!. dac!%+i p!stre2i cu#p!tul $i #! ur#e2i cu aten+ie* 7 Nu $tiu cu# sunte+i a$a de sigur.ar. '$i a20"rli picioarele peste #uc6ie $i se r!suci. alunec! $i se pr!bu$i cu un gea#!t* Sa# 'l au2i $i se t"r' c!2nit p"n! la #uc6ie* 7 St!p"ne9 St!p"ne9 strig! el* St!p"ne9 Nu #ai au2i nici un r!spuns* Se tre2i tre#ur"nd din cap p"n!%n picioare. cel pu+in. Frodo se desprinse de st"nc! $i '$i acoperi urec6ile* Se cl!tin!. 7 Nu #%a# r!2g"ndit* .6iar $i acolo. Sa# se a$e2!. c!ut"nd un punct de spri4in* )are #irare de #ai f!cuse 0reodat! o ase#enea ispra0! cu s"nge rece sau altce0a at"t de necugetat9 7 Nu. cel care%i #ai 4os alunec! pri#ul* Nu 0reau s! 0! cad 'n cap $i s! 0! fac gr!#ad!* N%are nici un rost s! #oar! doi dintr%o lo0itur!* &nainte ca Frodo s!%l poat! '#piedica. str!b!tut! de un +ip!t ascu+it $i p!trun2!tor* /obbi+ii au2iser! eAact acela$i strig!t departe.! doar n%a0e+i cu# s! 0ede+i p"n! 'n fundul pr!pastiei pe lu#ina asta* i dac! a4unge+i s! n%a0e+i unde pune piciorul $i de ce 0! ag!+a. de 0rei s! cobori. de r!spuns* 7 E bine9 E bine9 Sunt aici* .e te%a f!cut s! te r!2g"nde$ti. dar trase aer 'n piept $i #ai strig! o dat!= 7 St!p"ne9 :"ntul p!rea s!%i 0"re cu0intele 'napoi 'n g"tle4. de$i soarele nu apusese 'nc!* 7 . dar 'n 0"4"itul care trecea peste pr!pastie $i peste coline 'i a4unse la urec6i un strig!t slab. c"nd fugiser! din /obbiton* .red c! ne pute# descurca. p"n! nu #!%ntorc sau te strig* Se ag!+! cu degetele de bu2a pietroas! a pr!pastiei $i se l!s! u$or 'n 4os5 n% apuc! s!%$i 'ntind! bra+ele de tot.o#itat.ar o iau eu 'nainte* 7 Tu. t!indu%le respira+ia* Le st!tu ini#a 'n loc* Sa# c!2u cu fa+a la p!#"nt* F!r! s! 0rea. f!cu Frodo* . le 'ng6e+ase s"ngele 'n 0ine* . orbe$te* &ntoarce%te9 &l 'n$fac! pe Sa# de sub bra+e $i 'l trase 'n sus* 7 -$teapt! pu+in9 -i r!bdare. apoi '$i a20"rli boccelu+a pe spate $i p!$i spre #uc6ie* 7 Eu a# de g"nd s!%ncerc. c"nd si#+i un prag sub picioare* 7 -# dat de%o treapt! care se 'ntinde #ult spre dreapta.easupra r!sun! un tunet sec* Fulgere palide se i2beau de coline* -poi se st"rni 0uind o rafal! de 0"nt s!lbatic. se o+!r' Sa#* )ai bine%a$tept!# p"n! di#inea+! c"nd s%o lu#ina #ai bine* 7 Nu9 Pentru ni#ic 'n lu#e.cing!toarea peste #antie $i $i%o str"nse. 'n #la$tin!. 0enind dinspre r!s!rit $i '#pr!$tiindu%se pe cer* .obor s! 0!d care%i treaba* Nu 0eni dup! #ine.

nu9 -$teapt!9 'i r!spunse Frodo ce0a #ai '#b!rb!tat* -# s!%#i re0in 'ndat!* . cenu$ie. . nu se #ai si#+ea c6iar a$a bui#ac* L!s"ndu%se greu 'n fa+!. t!ioas! a#estecat! cu grindin!.ar era #ult prea departe ca s!%i 'ntind! o #"n! de a4utor* Tunetul despic! iar 'n!l+i#ile5 apoi se porni ploaia* Se i2bea de st"nc!.e4a #! si#t #ai bine* -$teapt!9 Nu po+i face ni#ic f!r! o funie* 7 Funie9 strig! Sa# s!lbatic. oarecu# u$urat* )ai bine%a$ at"rna eu de%o funie.e ce nu putea s! 0ad! st!p"nul lui. sau s! #! fi luat apele. Sa# <a#gee5 a$a%#i 2icea #ie #ereu Unc6ia$u@. 2ise Frodo* . dar $i 'n0eselit5 '$i re0enise acu#* )ai las!%l pe Unc6ia$ul !la al t!u* . '#pletit! de se#in+ia din Lorien* -20"rli un cap!t spre st!p"nul lui* 8e2na p!rea s! se ridice de pe oc6ii lui Frodo5 sau poate%i re0enea 0ederea* >!ri firul cenu$iu care cobora unduindu%se $i i se p!ru o lucire argintie* -cu# c! a0ea un punct lu#inos 'n 'ntuneric asupra c!ruia s!%$i a+inteasc! pri0irile.ine $tie c"nd '+i poate fi de a4utor93. pune #"na $i d!%i dru#ul 4os9 Sa# '$i desf!cu iute rani+a $i 'ncepu s! scotoceasc!* <!si.ac!%i a$a.e s! fac. strig! Sa#. pe f!ga$5 dar nu aflar! acolo cine $tie ce ad!post* &n 4urul lor se porniser! $u0oaie de ap!5 cur"nd se unir! 'ntr%un potop care se i2bea aburind de pietre.obor la du#nea0oastr!9 +ip! Sa#. iar apoi apuc! funia cu a#bele #"ini* Sa# se d!du 'nd!r!t $i '$i propti picioarele 'ntr%o buturug! la 0reo doi #etri de #uc6ie* . a$a c! nu se rostogolise 'n 6!u* &ncerc! s! se lini$teasc! pu+in. sau altul de%acolo* i%a a0ut .Frodo strig! cu un glas slab* . 'n 4ur era o be2n! total!* Se 'ntreba dac! nu cu#0a fusese lo0it de orbire* Trase aer 'n piept* 7 &ntoarce+i%0!9 &ntoarce+i%0!9 se au2i glasul lui Sa# 'n 'ntunericul de deasupra* 7 Nu pot. aplec"ndu%se pri#e4dios de #ult* . fie c! oc6ii lui '$i pierduser! 0ederea. asta era 0orba lui9 Funie9 7 Nu #ai bodog!ni9 strig! Frodo. do#nu@ Frodo.a. s! #! 0ad! to+i 2e02ecii de la o po$t!9 Nu e$ti dec"t o sec!tur!. 'ntr%ade0!r. 4os. dar nu c6iar a$a* &l 2!ri pe Frodo dedesubt 7 o u#br! sting6er!. rece. e%n rani+a #ea* -# c!rat%o dup! #ine sute de #ile $i parc% a# fost lo0it cu leuca de%a# uitat%o* 7 -tunci. lipindu%$i obra2ul de piatra rece5 '$i si#+ea ini#a b!t"nd nebune$te* . iar ploaia 0i4elioas! nu #ai contenea* /obbi+ii se t"r"r! 'nd!r!t. la fund un colac de funie cenu$iu%argintie. '#pro$c"nd peste st"nc!.e s! fac. de parc! s%ar fi scurs din burlanele unui acoperi$ uria$* 7 Putea# s! #!%nec acolo. Era 'ntuneric. acolo. la nu#ai c"+i0a pa$i #ai 4os* .in fericire. scoate%o* 7 .ar fie c! 'ntunericul de0enise de nep!truns. 'n acest punct 0ersantul era te$it bine $i 0"ntul 'l lipi de st"nc!. '$i 'nf!$ur! str"ns cap!tul 'n 4urul taliei. lipit! de st"nc!* . Frodo a4unse sus $i se arunc! la p!#"nt* Tunetele bubuiau $i 6uruiau 'n dep!rtare. rosti Sa#* Poate 0% a#inti+i cu# puneau funiile 'n b!rci c"nd a# pornit Ia dru#. nu era prea departe* Nu se pr!bu$ise 'n gol.e fapt. a$a a 2is /aldir parc!.u c6iu cu 0ai. do#nu@ Frodo. ca pentru sine. 2ise el* Nu 0!d* Nu g!sesc nici un punct de spri4in* Nu #! pot #i$ca 'nc!* 7 . .oar nu 0rei s! spui c! ai 0reo funie prin bu2unar. ca o p"n2! de ap! orbitoare* 7 . 'ntr%ade0!r. sup!rat. de$i c"t $i%ar fi dorit s! nu rosteasc! aceste cu0inte 7 Nu. 'n +inutul elfesc* Nu #%a# putut ab+ine $i%a# 0"r"t $i eu un colac 'n desag!* Sunt ani de%atunci* 1.e noroc pe #ine s! ai funia aia9 7 Era bine dac!%#i aducea# #ai repede a#inte c%o a#. ci alunecase $i se ridicase dintr%o s!ritur! pe un prag #ai lat.

Trei2eci de co+i. spuse Sa#* N%a# obser0at p"n! acu#. Sa#. a# fi putut cobor'* . ca ni$te g!uri 'n co0iltirul peste care r!s!rise luna nou!* 7 . 2ise el* 7 .ar s! nu cu#0a s! face+i ce0a necugetat $i s! pleca+i iar 'n 'ntuneric. 6ai s%o face#* Lu! funia $i o leg! str"ns 'n 4urul ciotului cel #ai apropiat de bu2a pr!pastiei5 apoi '$i petrecu cel!lalt cap!t 'n 4urul taliei* F!r! nici o tragere de ini#!. cu oc6ii din (ara &ntuneci#ii 2g"indu%se la noi de dincolo de #la$tini. arunc"ndu%$i u#bra peste )inas Tirit6 cu i2 de b!t!lie* -poi se l!s! 'n #un+i $i. se 'ntoarse ca s! biciuie :alea -nduinului cu grindin! $i cu fulgere. se ridic! $i cobor' din nou pe fundul f!ga$ului* Pri0i 'n 2are* .ar cur"nd. s!%#i #ai trag $i eu sufletul* .ine%ar fi cre2ut9 eAcla#! Frodo* 7 -69 -$a e9 f!cu Sa#* Elfii sunt o se#in+ie #inunat!* Pare ca# sub+ire. da* P!rea un c!l!re+ negru5 dar unul 2bur!tor. 2ise Frodo5 dar a# p!r!sit Fr!+ia 'n grab! $i 2!p!ceal!* . Sa# o scoase 'ncet $i%o #!sur! cu bra+ele= 7 .ac! furtuna se ter#in! 'nainte de c!derea nop+ii. de$i 'nc6idea oc6ii de c"te ori se uita 4os printre picioare* La un #o#ent dat.e bine e s! 0e2i din nou.dreptate* 7 P!cat c! nu #%a# g"ndit s! iau $i eu o bucat!. cerul se 'nsenina iar* Furtuna '$i ridica poalele ude $i 2dren+uite. pe #uc6ia asta. pe legea #ea9 7 Trei2eci de co+i. c!l!re+ii din c"#pie 'i 2!rir! st"lpii 'ntuneca+i 'nd!r!tul soarelui 'n 0re#e ce 'naintau c!tre -pus* .up! ce a4ungi 4os.ar dac! sunte+i pus pe c!+!rat.ac! a$a trebuie.ac! a0ea# destul!. do#nu@ Frodo* Eu unul nu #i%a# re0enit dup! +ip!tul !la adus de 0"nt* Poate du#nea0oastr!. do#nu@ Frodo.red c%ar fi de%a4uns* . departe. de$i nu%#i a#intesc s%o fi scos de c"nd a# 0"r"t%o de#ult 'n desag!* . dac! a$a ce0a%i cu putin+!* )! g"ndesc c%ar fi #ai bine s! ne%odi6ni# 'n despic!tura asta p"n! s%o scurge noaptea* 7 Iar eu #! g"ndesc c! nu #ai 0reau s! stau nici o clip! 'n+epenit aici. dup! cu# a+i socotit* Frodo c6ib2ui o clip!* 7 &nnoad%o bine 'n 4urul ciotului !luia. 2ise Sa#* . ca# asta%i $i 'n!l+i#ea st"ncii.!tre r!s!rit. 2ise Sa# cu ini#a grea* . 2ise Frodo* La acestea. 2ece*** dou!2eci. adic! optspre2ece st"n4eni. adun"ndu%$i l!ncile #!re+e. trei2eci de co+i* .a# at"t. c!ci aripile #!re+e $i r!2boinice se 'ndreptaser! asupra crestelor E#?n )uil. eu unul a# s!%ncerc* 7 Ploaia s%a potolit aproape de tot.e la fulgere sau de Ia ce0a #ai r!u* Nu 0edea# ni#ic5 c6iar ni#ic* P"n! #i%ai tri#is funia aia* Parc! str!lucea* 7 Sea#!n! pe 'ntuneric cu argintul. dar e 2dra0!n!5 $i e #oale ca puful la pip!it* i se poate str"nge #ult* E tare u$oar!* )inunat! se#in+ie. p"n! ce. 2ise el* -poi cred c! o s!%+i fac pe plac de data asta $i%o s! te las s! porne$ti pri#ul* Eu a# s! +in funia. $i acolo ad!star! o 0re#e g"ndurile 'ntunecate ale lui Sauron* . a$a c! tu nu 0a trebui dec"t s! te fere$ti cu #"inile $i picioarele* Nu #! sup!r dac! te #ai spri4ini din c"nd 'n c"nd de c"te%un prag. a# s! te ur#e2 $i eu* -cu# #i%a# #ai re0enit* 7 Foarte bine. cu# o s! face+i."t e de lung! funia ta. se rostogoli agale asupra <ondorului $i la poalele Ro6anului.ar aici cerul albastru al serii se desc6ise din nou peste pustietate $i peste s#"rcurile puturoase5 ap!rur! c"te0a stele palide. ni#eri peste .inci. f!cu Frodo g"nditor* . . 2ise Frodo. se r!suci $i se preg!ti s! coboare* Se do0edi #ult #ai u$or dec"t se a$teptase* Parc! 'i d!dea cura4 funia. tr!g"nd ad"nc aer 'n piept* tii c! #i%a trecut o clip! prin #inte c! #i%a# pierdut 0ederea.

cl!tin"nd 'ndurerat din cap* Ridic! pri0irile $i #ai trase o dat! de sfoar!. nu 0oia s! se pun! 'n pri#e4die. c!ci nu a0ea at"ta 'ncredere 'n firicelul acela cenu$iu* .ar Frodo 'l cobor' 'ncet $i cu gri4!. dar Frodo #ai a0ea 'nc! un rotocol 2dra0!n 'n #"n!. iar noi sunte# aici."nd #! g"ndesc c! #%a# 'ncre2ut 'n nodul t!u*** 7 N%oi fi bun la c!+!rat."#punalt* Iar eu a# str"ns nodul 'n 4urul ciotului ca oricare f!ptur! din . bunicu% #eu. n%a0ea cu# se ag!+a. aplec"ndu%se s! cercete2e capetele* Nu. $i dup! aia unc6iu@ -nd?. spuse Frodo* -cu# trebuie s! ne g"ndi# ce% . a4unse $i el 4os* 7 Na. #ur#ur! el.e scar! bun! i%a# #ai l!sat ne#ernicului !luia de <ollu#9 Nu ne r!#"ne dec"t s! pune# un 2apis s!%l anun+!# pe unde a# luat%o9 Prea sc!paser!# u$or9 7 . el. 'n dou! locuri fu ne0oit s! se lase cu totul 'n 0oia funiei= suprafa+a st"ncii era neted!. f!r! s! 2ic! ni#ic* &$i petrecu g"nditor funia printre degete* 7 Pute+i s! crede+i ce pofti+i. 'l scutur! u$or $i 'l #"ng"ie* 7 E dureros s! #! despart de orice lucru pe care l%a# luat c"nd0a din +inutul elfesc* S%ar putea s%o fi '#pletit c6iar <aladriel. c%o f!cur!# $i pe%asta9 strig! el* -# reu$it s! sc!p!# din E#?n )uil9 )!% ntreb acu# ce ne #ai a$teapt!* Te po#ene$ti c! acu$ica o s! t"n4i# s! #ai si#+i# piatra tare sub picioare* . 'ns!. ce s! fac.u toate acestea. ca s! nu se lo0easc! 'n #o#entul 'n care a0ea s! ating! p!#"ntul5 totu$i. '$i d!du Frodo cu p!rerea* Sa# cl!tin! din cap. care%a fost fratele #ai #are al Unc6ia$ului. dar. spuse Sa# $i #ai 4ignit. la st"nc!* 7 <!g!u+!9 Neg6iobule9 eAcla#! el* Funia #ea dr!g!la$! st! legat! acolo de%un ciot.ar eu g"ndesc c! s%a de2legat singur!. tare #i%e greu s%o las aici* Lu! cap!tul funiei. atunci s! #! faci pe #ine g!g!u+! sau cu# +i%o fi 2is Unc6ia$ul. dar #ai $tiu $i eu c"te ce0a despre funii $i noduri* . 2ise el 'ntr%un t"r2iu* . au #ers odinioar! pe s"r#! peste . unde peretele era neted si c6iar ca0ernos5 acolo se l!s! s! lunece leg!n"ndu%se pe funia de argint* . $i pe ur#! d!%+i dru#ul 4os9 Sa# se scarpin! 'n cap* 7 Nu.ac!%+i trece prin cap 0reun g"nd legat de cu# a# fi putut cobor' cu tot cu funie.ar Sa# nu%i r!spunse* Se uit! lung 'n sus. 2ise Frodo* Urc! $i de2leag%o.ine a legat funia. nici #!car cu degetele lui de 6obbit. cu# a+i 2ice du#nea0oastr!* P!i. funia c!2u 'ncol!cit! drept 'n capul lui Sa#* Frodo 'ncepu s! r"d!* 7 . la c6e#area #ea* O 'ncol!ci $i o 0"r' cu duio$ie 'n desag!* 7 I#portant e c! a c!2ut iar la noi. p"n! la ur#!. do#nu@ Frodo. do#nu@ Frodo. a$a c! trecu cu bine $i peste asta* Nu%i fusese tea#! dec"t c! o s! se sf"r$easc! toat! funia $i%o s! r!#"n! at"rnat. c"nd 'l au2i pe Sa# strig"nd= 7 -# a4uns9 <lasul 'i r!suna foarte li#pede dedesubt. 4os* . nu%#i 0ine nici o idee. 'n se#n de r!#as%bun* Spre #area #irare a celor doi 6obbi+i. n%a fost asta* E neatins!9 7 -tunci #! te# c! s%a de2legat nodul.in fa#ilie.o por+iune #ai grea. dac! pofte$ti. iar pragurile erau foarte dep!rtate* . 'ntreb! el* 8ine c%a +inut c't a# cobor"t* . nu se 2!rea5 cenu$iul #antiei sale se pierdea 'n asfin+it* Lui Frodo 'i trebui ce0a #ai #ult ca s! a4ung! la el* &$i legase funia 'n 4urul taliei $i o prinsese bine de ciotul acela5 o scurtase destul.o#itat sau din afar!* 7 -tunci s%o fi frecat de bu2a pr!pastiei $i s%o fi rupt. 2ise el* i 0! cer iertare. rosti el bosu#flat. conc6ise Frodo* 7 Pun r!#!$ag c! nu%i a$a.ar.

#i$cat din loc 'n loc de u#bre s#olite* 7 8un9 f!cu Frodo. l"ng! un bolo0an la ad!post de 0"nt.eodat! se 'ncorda $i%l apuc!. spre #ia2!noapte. Sa# se 'ntoarse $i se uit! 'nd!r!t la dru#ul pe care 0eniser!* <ura f!ga$ului se c!sca neagr! 'n st"nca 'ntunecat!* 7 . cu o c!+!r!tur!. pe Sa# de bra+* 7 . r!sucindu%$i cu totul g"tul sub+ire . 'n noaptea rece. 'ntreb! Sa#* Poate%o# g!si 0reun ascun2i$ pe%acolo sau c6iar o pe$ter!. oric"t s%ar fi c!2nit s!%l alunge* Luna str!lucea li#pede sus. nu%i a$a. spuse Frodo* -# obosit $i nu cred c! #! #ai pot t"r' printre pietre 'n noaptea asta5 cu toate c! #! calc! pe ner0i orice clip! pierdut!* . $opti el* Uit!%te acolo. p"n! 6!t%departe* Nu #erser! #ult $i d!dur! de o cr!p!tur! care se c!sca deodat!.e fru#oase%s stelele9 i luna9 7 Te ung la ini#!. 'ncu0iin+! Frodo5 dar de%abia peste c"te0a 2ile o s%a0e# lun! plin!* Nu cred c!%i bine s! trece# s#"rcurile pe lu#ina asta slab!* Pornir! #ai departe sub cele dint"i u#bre ale nop+ii* .ar ar!ta ca $i cu# s%ar fi t"r"t 'n 4os pe perni+e lipicioase.e%i aia. oprindu%le astfel dru#ul 'n direc+ia aceea. pe cer* Lu#ina ei sub+ire $i alb! arginta fe+ele pietrelor $i sc!lda 2idurile reci $i 'ncruntate ale st"ncii.or#i un pic. dup! cu# le p!ru 'n lu#ina palid! a lunii. $i se 'ntorcea c!tre coline. p"n! ce so#nul li se strecur! sub gene. ca o ar!tare #are.e credea#.e bine%#i pare c! ne%a# luat funia 'napoi.up! o 0re#e. g6e#uindu%se. dou!. pe st"nc!9 Sa# se uit! $i trase ad"nc aer printre din+i* 7 Ssst9 f!cu el* -sta ne #ai lipsea9 E <ollu# !la9 :ipere $i $erpi9 . 2ise Sa#.a. pe la poalele st"ncii. de parc! ar fi a#u$inat p!#"ntul* . c% o s! sc!p!# a$a u$or. ridic"ndu%se $i 'nf!$ur"ndu%se #ai bine 'n #antie* . se #i$ca o u#br! #ic! $i neagr!. 'n c!utare de prad!.o s! face# #ai departe* Se las! noaptea* . Sa#. #are $i neagr! dinaintea lor* Nu era prea lat!. 'ng6e+at. 'ns! nu se putea s!ri peste ea pe 'ntuneric* Li se p!ru c! aud un susur de ap! 'n #!runtaiele ei* . din nea#ul g"ndacilor* i cobora cu capul 'n 4os. 2ise el* L%a# ca# pus la% ncurc!tur! pe neispr!0itul !la* S! 0ede# cu# $i%o 2dreli picioarele alea ur"te peste praguri9 Se de2lipir! p"n! la ur#! de st"nca $i plecar! prin pustiul acela de bolo0ani $i de pietre col+uroase u#ede $i lunecoase din cau2a potopului de ploaie* P!#"ntul se po0"rnea 'nc! abrupt.r!p!tura se curba 'n st"nga. ce0a* 7 8a da. se aruncar! osteni+i la p!#"nt. ridic"ndu%$i pri0irile* -u ce0a elfesc 'n ele* i luna%i 'n cre$tere* N%a# #ai 0!2ut%o de 0reo dou! nop+i de%at"+ia nori* Lu#inea2! destul de puternic* 7 .in c"nd 'n c"nd '$i d!dea capul 'ncet pe spate. Ia uita+i%0! la el9 Parc!%i un p!ian4en sc"rbos pe un perete9 Pe suprafa+a unei r"pe abrupte $i%aproape netede.e bine%ar fi s%a0e# 'n fa+! o c!rare b!t!torit!9 -$ #erge p"n! #i s%ar toci t!lpile* )ersul pe la poalele col+uroase ale E#in )uilului li se p!ru tare ane0oios* i Sa# nu d!du peste nici un ascun2i$ sau o grot! 'n care s! se ad!posteasc!5 dinaintea lor se 'ntindeau doar po0"rni$uri 'nnegurate pe l"ng! st"nca acu# #ai 'nalt! $i #ai abrupt! ca 'nainte* P"n! la ur#!. presc6i#b"nd toat! 'ntinderea aceea 'ntunecat! 'ntr%un cenu$iu palid. '#pietrit!. cu #e#brele sub+iri $i r!$c6irate* Pese#ne c! #"inile $i degetele de la picioare se ag!+au de #icile ie$ituri de care 6obbi+ii nu s%ar fi putut prinde* . $i ia p!tura #ea* -# s! fac de pa2! $i%a# s! #! pli#b pu+in 'ncolo $i% ncoace* . nu departe de bu2a pr!pastiei* -colo statur! 0"r"+i unul 'ntr%altul cu sufletul 'nnegurat. cel pu+in c't era 'ntuneric* 7 N%ar fi #ai bine s%o lu!# 'nd!r!t la #ia2!2i.

ar cred c! nu* i unor oc6i prieteno$i le%ar fi greu s! 0ad! #antiile acestea elfe$ti* Eu unul nu te pot 0edea pe 'ntuneric nici la doi pa$i* i%a# au2it c! nu%i place nici pe soare.$i lung5 6obbi+ii 2!rir! dou! lu#ini+e str!lucind palid= oc6ii lui. sssc"rboas! $$$i tre#ur!toare lu#in! e*** ssst*** ne issscode$te. ag!+"ndu%se de st"nc!. nu%i a$a. Nu. Sa#. ar!tarea se do0edi #ai sprinten! dec"t s%ar fi a$teptat 6obbitul* &nainte s! g!seasc! un punct de spri4in. 8leste#a+ii9 &i ur"#9 7 Parc! n%ar $ti c! sunte# aici. nici pe lun!* 7 -tunci de ce coboar! c6iar pe%aici. dar tare ca ni$te funii cu#plite* . O fi 0r"nd s! 2ic!*** 7 Sst. nepre+uitul #eu. nepre+uitule*** #ollum2 '$i ridic! iar capul. ur#"ndu%l* S! nu%i atragi aten+ia* E #ult #ai pri#e4dios dec"t pare* Silueta neagr! cobor"se. sssc"rbele alea de 6o+o#ani9 Unde%or fi cu nepre+uitul #eu. $uieratul i se au2i #ai ascu+it $i #ai li#pede* 7 Unde essste. ca $i cu# ar fi ascultat* Oc6ii lui sp!l!ci+i erau 'ntredesc6is9 Sa# se c6irci. 0reo trei sferturi din distan+!* Era acu# ca# la cinci2eci de picioare. st"nc! se te$ea abrupt 'n!untru $i nici #!car <ollu# nu putu s! g!seasc! spri4in* P!ru c! 0rea s! se r!suceasc!.rede+i c! ne 0ede. s!ri peste el* . Sa# fu 'ncol!cit de bra+ele $i picioarele acelea lungi care 'l str"ngeau f!r! s!%l stri0easc!. luat! pe nepus! #as!.red c! acu# n%o s! pute# s!%i d!# br"nci* Sa# se strecur! tiptil spre st"nc!. E%al nostru. <ollu# se oprise iar brusc. s! a4ung! cu picioarele 'n 4os* -tunci 'ns! se pr!bu$i. nepre+uitul #eu9 <raba ssstric! treaba9 Nu trebuie sss! ne pune# la b!taie pielea. $opti Frodo.egetele lipicioase 'i pip!iau beregata* -poi si#+i #u$c!tura unor din+i ascu+i+i 'n u#!r* Nu #ai putu dec"t s!%l i2beasc! 'n fa+! cu capul lui rotund $i tare* <ollu# . $i%nc6ise iute oc6ii* 7 N%o pute# suferi9 $uier! el* Sssc"rboas!. +ip"nd ascu+it. ca elfii* )i se pare c%a au2it ce0a acu#. $i capul lui #are. 'l opri Frodo* E destul de aproape acu# ca s%aud! $i%o $oapt!* &ntr%ade0!r. 'ntreb! Sa#* 7 Nu $tiu. e%al nostru $i%l pofti#* /o+ii. c6iar #ai pu+in. care sclipir! o clip! 'n lu#ina lunii. ne arde la oc6i* Tot cobor"nd. unde essste nepre+uitul #eu. #%a# ca# s!turat de el. 2ise Frodo lini$tit* . $opti Sa#* i ce%o fi nepre+uitul lui. clipi la lu#in!. acoperindu%se apoi iute de pleoape* 7 . nepre+uitule. ssst9 U$urel.in locul acela. str!b!tu distan+a dintre el $i poalele st"ncii* P"n! s! se poat! <ollu# ridica. ca un p!ian4en care se las! pe un fir* Sa# +"$ni din ascun2!toarea lui $i. 6o+ii. 'l potoli Frodo* Pese#ne c! ne si#te* i cred c! are au2ul ascu+it. s! s"s"ie $i s! bolboroseasc!* -4unse. proptit 'n g"tul sfri4it. la s!%l iau un pic la 'ntreb!ri* . 'n c!dere '$i 'ncol!ci picioarele $i bra+ele 'n 4urul trupului.ar c6iar a$a.e tot 0ine dup! noi. nu%i a$$$a. nepre+uitule. ascun$i dup! un bolo0an uria$* -i fi 2is c! a4unsese 'ntr%un loc #ai dificil sau c! 'l nec!4ea ce0a* &l au2eau puf!ind $i din c"nd 'n c"nd $uier"nd c"te%o 'n4ur!tur!* &$i 'n!l+! capul $i li se p!ru c! scuip!* -poi '$i continu! cobor"$ul* -cu# 'i au2eau glasul spart $i s"s"it* 7 -6. i se b!l!ng!ni dintr%o parte 'n alta. 'ntreb! Sa#* 7 )ai 'ncet. de poalele st"ncii* /obbi+ii 'l ur#!reau g6e#ui+i stan! de piatr!. sus5 $i%a# 0orbit p"n! acu# cu glas tare* 7 Ei. din dou! salturi. 2ise Sa#* . poate c6iar glasurile noastre* -# ca# strigat acolo. 'n sf"r$it. de$i degetele 'i tres!rir! nelini$tite* Oc6ii lui plini de #"nie $i sc"rb! nu i se #ai de2lipir! de creatura str"#b! care 'ncepu acu# iar s! se #i$te. la 0reo dou!spre2ece picioare deasupra lor* . tr!g"ndu%$i bine gluga cenu$ie pe frunte* 7 -i gri4!.

nepre+uitelor. glasuri de de#ult= $e păcat că . ridic"ndu%se 'n capul oaselor* Sunt buni 6obbi+ii* O .a. sc6el!l!i <ollu#* /obbi+ei 6aini la ini#!* S! ne lege ei 'n t!r"#ul !sta rece. gudur"ndu%se $i sc6el!l!ind* 7 Nu ne lo0i9 Nu%i l!sa s! ne%ating!. dar dep!rtat. .ar asta o s! ne%o#oare. n%o s! #%ating de creatura asta. a$$$a e. lucrurile ar fi luat o 'ntors!tur! ur"t! pentru Sa#* . <ollu#* :a trebui s! 0ii cu noi. ce%i de f!cut. <ollu#.a. sssunte# ni$$$te tic!lo$$$i. c! o 0!d 'n fa+a oc6ilor. o s! ne%o#oare. #ollum Noi o s! fi# dr!gu+i cu ei. a$a. 'i porunci el* -ceasta%i Sting* . c!ci acu#. c! altfel ai s%o si#+i de data asta* &+i tai beregata* <ollu# se pr!bu$i ca o funie ud!* Sa# se ridic!. sc6el!l!i el* &ndurare9 &ndurare9 /obbi+ii n%or s! ne ucid!5 6obbi+ii sunt buni* 7 Nu.ac! ar fi fost singur. asta%i tot* i n%o s! te pierde# din oc6i* &ns! trebuie s! ne dai o #"n! de a4utor. nepre+uitule9 /obbi+eii cu#secade n%or s! ne lo0easc!. c"nd o s! fii 'n stare* . 0! 2ic. $i alta ce poate s! ne fac! acu#* R!#ase o clip! pe g"nduri* <ollu# 2!cea neclintit. dar nu a0ea pe cine s! se r!2bune= 0r!4#a$ul lui 2!cea neputincios pe pietre. spuse Frodo* .u #"na st"ng! 'l apuc! pe <ollu# de p!rul s!u rar $i%i d!du capul pe spate* <"tul lung al ar!t!rii se 'ntinse $i oc6ii sp!l!ci+i $i otr!0i+i r!#aser! pironi+i la cer* 7 Las!%l. n%o s! te ucide#. dar nu%l sl!bea deloc* . c(nd a avut prile*ul2 Păcat7 Păi. dup! cu# 0e2i. pip!indu%$i u#!rul* Oricu# a0ea de g"nd s%o fac!* i. dac! $i ei or s! fie a$a* . de piatr!. nepre+uitule9 Iar noi sunte# a$a singuri. f!cu Sa#. rosti el tare.oar ai #ai 0!2ut%o c"nd0a* Las!%l.! doar noi n%a# 0rut s! le face# 0reun r!u. 2ise Sa#* Eu 2ic s!%l leg!#. tare dr!gu+i.ar una e ce ticluie$te el. #(ndindu-te la propria-%i piele &ici măcar în%elep%ii nu au putin%a să vadă tot ce-i la urmă 8 Foarte bine. f!cu <ollu#. #ollum.s"s"ia $i scuipa.ar tot #! te#* i totu$i.ilbo n-a în*un#hiat-o pe făptura asta ticăloasă. dar nu #ai #iorl!ia* Sa# se uita la el 'ncruntat* -tunci lui Frodo i se p!ru c! aude foarte clar.aa. tocmai teama de Păcat i-a oprit m(inile !eama de păcat "i 'ilostivirea/ să nu love"ti fără pricină &u mă tem de păcat c(nd e vorba de Gollum Î"i merită moartea Î"i merită moartea2 &u mă îndoiesc de asta 'ulte vie%uitoare î"i merită moartea Iar altele î"i merită via%a.ar nici n%o s! te l!s!# s! pleci* E$ti tot nu#ai r!utate $i nu ne pute# 'ncrede 'n tine. cobor"ndu%$i spada* .ar Frodo s!ri 'n picioare $i '$i trase spada Sting din teac!* . #ollum2 &l 'necar! suspinele* 7 Nu. pip!indu%$i u#!rul* Oc6ii 'i clocoteau de #"nie. 2ise Frodo* N%a0e# cu# s!%l ucide# 'n situa+ia asta* -#!r"tul9 La ur#a ur#ei nu ne%a f!cut nici un r!u* 7 Oare. nu%i a$a. #i s%a f!cut #il!* Sa# r!#ase cu oc6ii 6olba+i la st!p"nul s!u5 p!rea c! 0orbe$te cui0a care nu era de fa+!* <ollu# '$i ridic! 'ncet capul* 7 . dar mor Însă ai tu putin%a să le dăruie"ti via%a7 Atunci ia-o mai u"or cu moartea în numele dreptă%ii. daaa* 7 Ei. 'ncu0iin+! Frodo* . dar ei au s!rit pe noi ca pisicile pe bie+ii $oareci* -$a.up! fapt! $i r!splat!* 7 . ca s! nu se #ai furi$e2e dup! noi* 7 . $i%acu# ticluie$te s! ne g"tuie 'n so#n* 7 Nu 2ic c! nu%i a$a.

n%a# 0rut s!%i l!s!# pe 6obbi+ii !$tia dr!gu+i* Praf. sc6el!l!i <ollu#* Nu sub ra2ele Fe+ei -lbe5 nu 'nc!* O sss! treac! 'n cur"nd dincolo de coline. niciodat!9 i%a pierdut Nepre+uitul. nu.sss! #erge# cu ei* O sss! le%ar!t!# poteci ferite%n 'ntuneric. bietul S#eagol. 2ise Frodo* 7 Nu. din 'nt"#plare. da* Nu9 +ip! <ollu#* . r!#ase uluit de r!spunsul lui* Frodo se uit! drept 'n oc6ii lui <ollu#. s! treci de poart!.oar o dat!. odi6nindu%$i picioarele* Nu era ne0oie s! rosteasc! nici un fel de cu0inte= $tiau c!. nepre+uitule. de piatr!* Tare ne #inun!#. 0o# porni c6iar acu#* 7 Lu#inile tari ne dor r!u. dar #ai 'nt"i odi6ni+i%0! un pic. ai fost 'n )ordor. Sunte# obosi+i. #ollum/ nu. #ollum.u%te $i te culc!9 7 N%o s! plece $i nici n%o s! se culce la porunca ta.ai la tot pasu@ de orci Ia r!s!rit de R"u* Nu%l #ai iscodi+i at"ta pe S#eagol* 8ietul. spri4ini+i de peretele st"ncii. da9 $$i unde ssse duc ei. rosti <ollu#* 7 Ridic!%te%n picioare9 'i porunci Frodo* <ollu# se ridic! $i se d!du 'nd!r!t. 2ise Frodo* i nu te #i$ca9 /obbi+ii se a$e2ar! al!turi de el. str"ng"ndu%$i #"na lui lung! 'ntr%un nod osos. praf $i cenu$!5 $i sete%i acolo5 $i pu+uri peste pu+uri $i orci 7 #ii de orci* /obbi+ii cu#secade nu trebuie sss! ssse duc! acolo* 7 -$adar. noi*** eu nu 0reau s! #! 'ntorc* Nu $tiu pe unde* Sssunt obosit* Eu*** noi nu $ti# pe unde. a plecat tare de#ult* l%au luat Nepre+uitul $i%acu# e pierdut* 7 Poate c! o s!%l g!si# iar. desc!rnat. ar!t! tre#ur"nd c!tre r!s!rit* 7 Noi nu9 Nu pentru 0oi9 -poi se pr!bu$i iar* 7 Gollum. acoperindu%$i urec6ile cu #"inile. sc6el!l!i el cu fa+a la p!#"nt* Nu te uita la noi9 Pleac!9 . de%sss ne0oi+i sss! ssstr!bat! assse#enea #eleaguri reci. nu%i a$a. doar pe t!r"#ul Lui* <ollu# se ridic! iar 'n capul oaselor $i se uit! la el printre gene* 7 E%acolo. $opti el5 $i n%a# 0rut s!%i l!s!#. oare. #ollum. nepre+uitule* . >iua sau noaptea. nu9 -poi brusc '$i sc6i#b! glasul $i li#ba5 suspin! din r!runc6i $i 0orbi. de%o parte $i de alta. dar parc! nu lor* 7 Las!%#!%n pace. S#eagol. cu oc6ii str!lucitori* Nu $tiu pe unde9 Of9 Se ridic! 'n picioare $i. 2ise Frodo* . da. atunci trebuie s! #%a4u+i* i asta #! te# c!% nsea#n! s! ne g!se$ti c!rarea c!tre el* &ns! nu%i ne0oie s! #ergi tot dru#ul. #ollum2 Eu. din gre$eal!* . care clipi iute $i '$i feri pri0irile* 7 tii tu sau #!car b!nuie$ti. a# b!nuit. nu. #ollum2 )! doare* O. tare ne #ai #inun!#* &$i 'n!l+! clipind pri0irile spre ei $i 'n oc6ii lui sp!l!ci+i scap!r! o sclipire $ireat! $i curioas!* Sa# pufni dispre+uitor $i se +inu s! 0orbeasc!5 dar p!rea s! si#t! c! se petrecea ce0a ciudat cu st!p"nul lui* F!r! doar $i poate. ca $i cu# rostirea acestui nu#e l%ar fi durut* -# b!nuit. dar dac! alegi noaptea. spre st"nc!* 7 Ei9 f!cu Frodo* Po+i s! g!se$ti 0reo c!rare #ai u$oar!.ar n%o s! ne 'ntoarce#* Nu. oa#eni $i elfi 7 elfii 'ngro2itori. dr!g!la$ilor 6obbi+i9 7 -tunci stai 4os.a. starea acestuia se sc6i#base* &'n orice ca2. . 2ise el lini$tit $i aspru* i presupun c! $tii dru#ul 'ntr%acolo* 7 -69 Sss9 f!cu <ollu#.ar dac! 0rei 'ntr%ade0!r s! te elibere2i.a. cotcod!ci el* )ereu acolo* Orcii or s! 0%atace peste tot* . S#eagol. st!rui Frodo* i te si#+i atras iar 'ntr% acolo*** 7 . dac! 0ii cu noi. bietele #ele #"ini. nu $ti#* Ei stau tre4i tot ti#pul* <no#i. Nu.

e%i cu tine. a$a. 2dra0!n* <ollu# se 'ntinse cu#inte $i nu #ai 'ncerc! nici un $iretlic* Nu%i r!spunse ni#ic lui Sa#. #or#!i el* Tare ne #inun!#. Frodo se 'ncredin+a c!%l durea5 dar n%a0ea cu# s! fie din pricina nodului* Se uit! atent la el $i 0!2u c! nu era prea str"ns. dar e #ai 0iclean ca . 20"rcolindu%se $i frec"ndu%$i gle2na* Ne doare* 7 Buri. ca $i cu# ar fi reflectat sau ar fi ciulit urec6ile la ce0a* Frodo se uit! la Sa#* Oc6ii li se 'nt"lnir! $i se 'n+eleser! 'ndat!. $uier! <ollu#* E ca g6ea+a. 2ise Frodo5 doar dac!***5 c!2u o clip! pe g"nduri*** doar dac! eAist! 0reo f!g!duial! 'n care s! crede#* 7 O s! 4ur!# c%o s! face# ce 0rea el. c!ci <ollu# 'ncepu s! +ipe sf"$ietor $i sub+ire5 era cu#plit s!%l au2i* Se 2b!tu $i se str!dui s! a4ung! cu gura la gle2n!. 'ntreb! el* Ia g"nde$te% te9 Un Inel s! le ferece pe toate. 'ntreb! Frodo* 7 S#eagol. elfii fioro$i. ne doare. da 2ise <ollu#. bleste#a+i s! fie9 /obbi+i 6aini $i nesuferi+i9 . cu oc6i str!lucitori* . F!ptur! sc"rboas! $i tr!d!toare9 -r trebui s! te str"ng cu funia asta de g"t. 2ise Frodo* . dar 'i arunc! o pri0ire otr!0it!* 7 Trebuie s! g!si# un fel de a%l +ine l"ng! noi. . ca s! rup! funia cu din+ii* .u #"na pe Nepre+uit. rosti <ollu# brusc $i li#pede. cu o sclipire ciudat!. odi6nindu%$i b!rbia pe genunc6i. El o s! te a4ute. apoi pe cel!lalt* /obbi+ii nu d!deau nici un se#n de 0ia+!* 8rusc. nepre+uitule* -# priceput c!%s 6aini 6obbi+ii* Ei se 0!d cu elfii. n%a# s! te de2leg. drept e. do#nu@ <ollu#. 'ntreb! el* Trebuie s! te leg!#.u# 'ndr!2ne$ti una ca asta. da. de piatr!. iar Sa# r!#ase iar cu gura c!scat! la cu0intele $i la glasul lui se0er* 7 . pe cer* Nici unul nu #i$ca* <ollu# st!tea cu picioarele str"nse. desc6i2"ndu%$i larg oc6ii $i uit"ndu%se drept la Frodo.e pe coline se l!sau u#brele $i dinaintea lor se 'ntuneca totul* Stelele sclipeau tot #ai tare sus. de%aia. ca s! nu%+i #ai 0in! pe c6elie s! fugi5 dar nu 0re# s! te r!ni#* 7 Ne doare.ep!rta+i%o de noi9 Ne doare* 7 Nu. cu t!lpile $i pal#ele lipite de p!#"nt $i oc6ii 'nc6i$i5 dar p!rea 'ncordat.ontinua s! +ipe* P"n! la ur#!. Sa#. pentru c! le folose$te $i pe unele. $i se pierdu 'n 'ntuneric* Era toc#ai ceea ce socoteau $i cei doi 6obbi+i c! se 0a 'nt"#pla* Sa# 'l a4unse din ur#!. tare ne #ai #inun!#* . <ollu# s!ri 'n fa+! cu o ageri#e $i%o iu+eal! uluitoare.pentru #o#ent. S#eagol 0a 4ura cu #"na pe Nepre+uit* Frodo se 'n!l+!. Sa# era destul de #ilosti0* 7 .ur"nd li se au2i respira+ia lini$tit!* Lui <ollu# 'i tres!rir! u$or #"inile* &$i #i$c! abia perceptibil capul 'n dreapta $i 'n st"nga* . 'l apuc! de un picior $i 'l tr"nti la p!#"nt* 7 Funia ta o s! ne fie iar de folos. 'n ti#p ce Sa# f!cea nodul* R!#aser! a#"ndoi ului+i. '$i d!dur! capul pe spate $i p!rur! c! 'nc6iseser! oc6ii* .esc6ise 'nt"i un oc6i. $i pe altele* Leag!%l de gle2n! $i +ine de funie* Se aplec! asupra lui <ollu#. 2ise Frodo* Sa# scoase funia din desag!* 7 i%ncotro o pornise$i #atale peste +inuturile astea reci. #u$c!9 -u '#pletit%o elfii.a s! dai de niscai0a prieteni de%ai t!i orci. astfel s! le st!p"neasc! 'n &ntuneci#e* Oare%ai s! te legi pe undi+a asta+ S#eagol.e%aia 0re# s! scapi. poate c6iar ca# slab* &n ciuda a ceea ce spunea.! doar 0re# s! #earg!5 a$a c! nu%i potri0it s!%i leg!# picioarele $i bra+ele. ca o l!cust! sau ca o broasc!. n%a0eau 0oie s! doar#!* Luna sc!pata 'ncet* .

cei doi erau. Sa#. 2ise <ollu#* -poi se t"r' la picioarele lui Frodo. <ollu#9 strig! Sa#* N%o lua a$a repede9 -cu$ica a4ung la tine cu funia9 7 Nu.a.in clipa aceea 'n el se petrecu o sc6i#bare care +inu o 0re#e5 nu #ai s"s"ia $i nu #ai sc6el!l!ia nici c"nd le 0orbea to0ar!$ilor lui de dru#. S#eagol. +op!ind* /ai s! #erge#* Nu%i dec"t o cale de trecere 'ntre cap!tul de #ia2!noapte $i cel de #ia2!2i* Eu a# g!sit%o. rosti el. <ollu# se ridic! $i 'ncepu s! 2burde. S#eagol bun. uit"ndu%se 'n 4os la el cu #il! $i cu aspri#e* Nu%+i dore$ti dec"t s!%l 0e2i $i s!%l atingi. pe Nepre+uit.eodat! i2bucni 'n pl"ns $i se #u$c! iar de gle2n!* 7 Scoate%i funia. ca o potaie b!tut! #!r. dac! 0rei9 . #ollum2 . nici c"nd se adresa sinelui s!u nepre+uit* Tres!rea $i se ferea 'n clipa 'n care cei doi se%apropiau de el sau f!ceau 0reo #i$care brusc! $i se ferea s! se ating! de #antiile lor elfe$ti5 dar era prietenos $i tare dornic s! le fac! pe plac* R"dea 'n 6o6ote dac! se spunea 0reo glu#! sau c6iar c"nd Frodo 'i 0orbea bl"nd5 dac! 'l alunga. pe care st!p"nul se%apucase s%o #"ng"ie* . iar la picioarele lui. gudur"ndu%se $i $optind r!gu$it5 se cutre#ur!. dac!%i putea. 2ise Frodo* Sa# se supuse f!r! nici o tragere de ini#!* Pe dat!. 'l pl!cea pe noul <ollu#. f!g!duiesc. pe dru#ul pe unde 0eniser!5 apoi o lu! pie2i$ la dreapta.tine* S%ar putea s!%+i r!st!l#!ceasc! 0orbele* Fii cu b!gare de sea#!9 <ollu# se c6irci* 7 . ci ocolesc 2eci de leg6e* )are noroc c%a+i luat%o pe dru#ul !sta* )are noroc c! l%a+i g!sit pe S#eagol* . 'nrudi+i.a. repet! el* 7 i ce 4uri. s! $ti+i9 Orcii n% o folosesc5 orcii n%o $tiu* Orcii nu trec peste S#"rcuri. un c!+elu$ sc6eun"nd* i totu$i. dep!rt"ndu%se de #uc6ia abrupt! a E#?n )uilului $i apuc"nd%o pe po0"rni$urile cu pietre col+uroase. spre s#"rcurile nesf"r$ite de dedesubt* Se topir! iute $i u$or 'n 'ntuneric* Peste pustiul de dinaintea por+ilor )ordorului se 'ntindea o t!cere . nu str!ini5 '$i puteau citi g"ndurile* <ollu# se ridic! $i 'ncepu s!%l #"ng"ie pe genunc6i $i s! se gudure* 7 Bos9 Bos9 strig! Frodo* -cu# f!g!duie$te9 7 F!g!duiesc. 'ncu0iin+! <ollu#.ar trebuie s! 4ure pe Nepre+uit9 7 Nu9 Nu cu #"na pe asta9 2ise Frodo. de$i $tii prea bine c! o s! te 'nnebuneasc!* Nu 0ei 4ura pe asta* Bur! 'n nu#ele lui. ca s! nu #ai a4ung! niciodat!. da9 Ur#a+i%l pe S#eagol9 F!cu 0reo c"+i0a pa$i 'nainte $i se uit! 'ntreb!tor 'nd!r!t. asta e* Luna s%a dus $i trece $i noaptea* -# face bine s%o lu!# din loc* 7 . pe sub stelele li#pe2i $i reci* <ollu# 'i c!l!u2i un ti#p 'nd!r!t. c!tre #ia2!noapte. ca $i cu# 0orbele acestea l%ar fi 2guduit de spai#! p"n! 'n #!du0a oaselor* 7 S#eagol 0rea s! 4ure. $tii. nu9 f!cu <ollu#* S#eagol +i%a f!g!duit doar9 Pornir! 'n ad"ncul nop+ii. 2ise <ollu#* O s!%l slu4esc pe st!p"nul Nepre+uitului9 St!p"n #ilosti0. da. #ollum. c6iar #ai pu+in dec"t pe cel 0ec6i* 7 Ei. ca un c"ine care te in0it! la pli#bare* 7 Stai pu+in. 'l 'ntreb! Frodo* 7 S! fiu foarte. sau cu# o fi s!%+i 2ice#.!ci $tii unde e* . 'ncepea s! pl"ng!* Sa# nu prea se 'n0rednicea s!%i 0orbeasc!* &l b!nuia #ai #ult ca oric"nd $i.a.u #"na pe Nepre+uit. iar <ollu# se #icise5 o u#br! 'nalt! $i se0er!. dac! a$a ce0a era cu putin+!. 'ntr%un fel. <ollu#. niciodat! la +l Niciodat!9 S#eagol 'i 0a sal0a* . care '$i ascundea str!lucirea 'ntr%un nor cenu$iu. un senior puternic. S#eagol* E%n fa+a ta* O clip! lui Sa# i se p!ru c! st!p"nul lui crescuse. foarte cu#inte. da.

prin p"r"ul nu prea ad"nc* P!ru s!%i plac! s! si#t! apa sub picioare $i 'ng"n! ca pentru sine ce0a care uneori se#!na c6iar a c"ntec= P!#"ntul rece $i tare ne roade de picioare. 'i c6e#!= 7 -ici9 Pute# cobor' pe%aici* S#eagol a fost o dat! pe aici5 a# #ers pe dru#ul !sta. $i o lu! plesc!ind pe pietre.up! un ti#p. albia unuia dintre nenu#!ratele r"u$oare care curgeau susur"nd de pe coline. a$a c!.a9 -cu@ porni# pe el*** afar!. cronc!ni el. folosindu%se adeseori de #"ini $i de picioare* Frodo $i Sa# nu se prea puteau +ine de el5 dar nu p!rea s!%l #ai 'ncerce g"ndul s! fug!. cobor"nd 'n be2n!* Nu era greu. u$or spre #ia2!2i.'ntunecat!* II '%răba%erea 'm)rcurilor <ollu# se #i$ca iute. c"nd ne%a# ascuns de orci* &i c!l!u2i $i 6obbi+ii 'l ur#ar!. cu# sclipea 'n noapte* F!r! suflu.ar ce bune%s la picioare ude. pentru c! aici cr!p!tura nu a0ea dec"t 0reo cincispre2ece picioare ad"nci#e $i 0reo dou!spre2ece l!+i#e* Bos se au2ea un clipocit de ap!= era. a$a. nu%i e sete. dar e%n 0ia+!* Rece ca #oartea de g6ea+!. de fapt. e un dru#* . )ereu bea e%n 2ale. 'ntre #ia2!2i $i r!s!rit. acolo9 -r!t! unde0a. grea $i sc"rboas!. ca s! se re0erse 'n b!l+ile $i s#"rcurile de 4os* <ollu# coti la dreapta. i f"nt"na ca un 0"nt e lunecoas! $i sprin+ar! &i #erge la ini#ioar! S! le%nt"lneasc! fru#os* . dar f!r! 2dr!ng!nea* Se 'neac! pe uscat* Insula o crede #unte. c6iar $i 'n aerul r!coros al nop+ii* <ollu# +op!ia de colo%colo de%a lungul bu2ei f!ga$ului5 p"n! la ur#!.e%a# 0rea. 6a9 . c!tre s#"rcuri* . 6a. 4os. si b!ltoaca9 i%acu@ a# 0rea*** 7 /a. ne #u$c! de #"ini* 8olo0anii $i pietrele sunt goale ca oasele b!tr"ne si desc!rnate de tot* . dac! se pr!bu$eau. pline de r!coare $i p"r"ul. se 'ntorcea $i%i a$tepta* . 'i aduse la bu2a f!ga$ului 'ngust pe unde #ai fuseser! $i 'nainte5 dar acu# erau departe de coline* 7 Uite%l9 strig! el* -colo. cu capul 'nainte.e 0re# noi%at"ta este= S! #ai prinde# c'te%un dulce $i 2e#os* . uit"ndu%se lung la 6obbi+i* O s! 0! spune#* El b!nuia de #ult5 8aggins b!nuia* Prin oc6i 'i trecu o lu#ini+! care lui Sa# 'i ca# displ!cu.u6oarea lor le p!trunse n!rile.

Li#ba i se strecur! printre din+ii galbeni $i ascu+i+i $i '$i linse bu2ele li0ide* 7 Nu. 2ise Frodo.! doar a urcat 'n arborii !ia $i du6oarea n%a ie$it nici c"nd s%a sp!lat pe #"ini 7 #"inile #ele fru#oase9 -runc! frun2a $i lu! un col+i$or de lembas 'ntre din+i* Scuip! $i 'l apuc! tusea* 7 -uuu9 Nu9 se 'nec! el* &ncerca+i s!%l sufoca+i pe bietu@ S#eagol* .ar socotea c! <ollu# s%ar fi putut g"ndi* . u$or r!ut!cios* 7 S#eagol s%a du#irit. 1Nu prea gro2a0. Frodo rupse o bucat! de pes#et $i i%o d!du.ar lui S#eagol nu% i pas!* /obbi+i dr!g!la$i9 S#eagol a f!g!duit* O s! fl!#"n2easc!* El nu poate #"nca #"ncarea 6obbi+ilor* O s! fl!#"n2easc!* S#eagol. pfui9 Pute9 .a. 2ise <ollu#* S%o be#. oare. '#preun! cu 'n0eli$ul de frun2e* <ollu# #u$in! frun2a $i c6ipul se sc6i#onosi a sc"rb!. S#eagol. oc6ii sp!l!ci+i ai lui <ollu# lic!rir! de%o lu#ini+! 0er2uie $i p!rur! s!%i ias! #ai #ult ca oric"nd din orbite* Pentru o clip! c!2u iar 'n 0ec6iul lui fel de%a 0orbi* 7 Sssunte# 'nfo#eta+i. -0e# foarte pu+in!. erau ni$te policioare plate de piatr! 20"ntat!5 apa curgea printr%un 4g6eab pe partea cealalt!* Frodo $i Sa# se a$e2ar! pe spate pe unul dintre rafturile acelea. apa%i bun!. pentru c! sunte# prea 0l!gui+i acu# s! #erge# #ai departe* 7 Nu%i 'n+elept s! 0! bucura+i a$a de Fa+! <alben!. 'nfo#eta+i sssunte#. 2ise el* Frun2ele%s din +inutul elfesc. a$a li se p!ru picioarelor 0l!guite ale lui Frodo $i ale lui Sa#* F!ga$ul o lua spre r!s!rit $i.ar nu c6iar a$a de pofticios. dar o s!%+i d!# $i +ie c"t pute#* La au2ul cu0"ntului ba#e. $opti el. dar o s! ne opri#. 2ise el* . -u cu#0a pe$$$ti gusssto$$$i. ca $i cu# 2iua era ce0a care ar fi putut trage cu urec6ea $i s!ri asupra lui* S#eagol o s! r!#"n! aici5 o s! stau aici $i n%o s! #! 0ad! Fa+! <alben!* 7 -# fi ferici+i s! 0ede# soarele. biet sl!b!nog* .!ci cu# oare s%o fi putut +ine singur 'n toat! 6oin!reala lui. E gustos.e #!n"nc! ei. 2ise Frodo* N%a0e# dec"t asta 7 'i 'ntinse un pes#ete sub+ire de lembas 7 $i ap!. nepre+uitule. la poale. n%o s%o fac!9 &n nici un ca2 n%o s!%l 'nfulece pe Sa# <a#gee93 8"4b"iau de #ult! 0re#e pe f!ga$ul 'ntunecat sau. dac%o fi bun! de b!ut* 7 . n%a0e# pe$te.enu$! $i pulbere. nu poate #"nca una ca asta9 Trebuie s! fl!#"n2easc!* . da. da. '$i 2ise Sa#* Pare 6!#esit* . 2ise <ollu#* :! scoate la 0edere* /obbi+ii dr!g!la$i $i ascult!tori s! stea cu S#eagol* )i$un! pe%aici orci $i lucruri sc"rboase* i 0!d p"n! departe* Sta+i ascun$i cu #ine* Se a$e2ar! to+i trei s! se odi6neasc! la poalele peretelui f!ga$ului* -cu# nu era #ai 'nalt de%un stat de o# bine f!cut $i 4os. . 2ise Frodo* (i%e foa#e. E cr!n+!nitor.ar ce%au ei. pe #!sur! ce 'naintau. nepre+uitule. c"t #ai pute#9 . s! se odi6neasc!* <ollu# se b!l!cea $i scotocea prin p"r"u* 7 Ne trebuie un pic de #"ncare.ac! nu%i pe$te*** $i dac! ne prinde #o+!ind*** Ei. cel pu+in. ca s!%ncerce c"t e de gustos un 6obbit5 cine $tie. s%o be#. se l!rgea $i de0enea din ce 'n ce #ai pu+in ad"nc* P"n! la ur#!.-ceste cu0inte nu f!cur! dec"t s!%i aduc! $i #ai #ult 'n #inte lui Sa# o trebu$oar! care 'l fr!#"nta din clipa c"nd 'n+elesese c! st!p"nul lui se preg!tea s!%l ia pe <ollu# drept c!l!u2!= #"ncarea* &u c!%i trecuse prin #inte c! s%ar fi putut g"ndi $i Frodo la una ca asta9 . deasupra se i0i paloarea cenu$ie a di#ine+ii* <ollu# nu ar!tase p"n! atunci nici un se#n de oboseal!* -cu# 'ns! se uit! 'n sus $i se opri* 7 Se face 2iu!.

do#nu@ Frodo. nu $tiu* . n%o s!%$i sc6i#be el n!ra0ul peste noapte* .ur"nd i se au2i r!suflarea $uier!toare $i u$oar! printre din+ii 'ncle$ta+i5 dar nici nu se clintea* . f!r! gri4i* . nu #%a$ #ai tre2i niciodat!* &$i alung! din g"nd i#aginea spadei $i%a funiei care i se i0iser! 'n #inte $i se a$e2! l"ng! st!p"nul lui* . 2ise Frodo. 2ise Sa#* . ca un c"ine care%$i a$teapt! por+ia pe l"ng! scaunul st!p"nului* Nu#ai dup! ce sf"r$ir! $i se preg!tir! s! se odi6neasc! p!ru s! se 'ncredin+e2e c! nu #ai a0eau altce0a bun $i pentru el* -poi se 'napoie singur la c"+i0a pa$i de ei.red c! #"ncarea asta +i%ar face bine. . cerul de deasupra era #o6or"t5 se 'ntunecase $i #ai #ult de c"nd '$i luaser! #asa de di#inea+!* Sa# s!ri 'n picioare* . se au2i un glas deasupra* &$i ridic! pri0irile $i 0!2u capul uria$ al lui <ollu# $i urec6ile deslu$indu%se pe cerul nop+ii* 7 Ia te uit!9 .up! c't se si#+ea de odi6nit $i de 'nfo#etat. 7 Pe%aici. 2ise Frodo cu glas tare* S%a sc6i#bat el 'ntruc"t0a. dac%ai 0rea s%o 'ncerci* . s#iorc!indu%se ni+el* 7 la fi+i atent9 'i $opti Sa# lui Frodo. dar nu #ai f!cu nici o #i$care* Sa# se aplec! $i $opti 1pe$$te3 la urec6e."t e ceasul. #ur#ur! el* i dac%a$ fi 'n locul lui <ollu#. $i apoi tre2e$te%#!* Frodo era at"t de obosit. 'ntins 'ntr%o parte* <ollu# disp!ruse* Prin #intea lui Sa# se perindar! tot felul de oc!ri din pu2deria de 0orbe a Unc6ia$ului5 atunci 'i d!du dreptate st!p"nului s!u= pentru #o#ent.e faci acolo. frec"ndu%se la oc6i* 7 /ei9 f!cu el* S%a%nt"#plat ce0a. 0!2"ndu%l* 7 Lui S#eagol 'i e foa#e. Frodo se tre2i $i se ridic! 'n capul oaselor. fie c!%i <ollu#. pe pu+in nou! ore* Frodo era cufundat 'nc! 'ntr%un so#n ad"nc. dar <ollu# nu reac+iona* Respira+ia 'i r!#ase aceea$i* /obbitul se sc!rpin! 'n cap* 7 . pentru c! ar!tarea 'i ur#!rea fiecare '#buc!tur!. 2ise <ollu#* Se 'ntoarce i#ediat* 7 &ntoarce%te acu#9 url! Sa#* /ai. strig! Sa# ne'ncre2!tor acu#. fie c!%i S#eagol. 0! tre2esc* Uita+i%l cu# se foie$te. la fel ca%nainte. 7 /abar n%a#.ulca+i%0! du#nea0oastr!. 0ino9 . de c"nd i%a# dat dru#ul* 7 Poate c! ai dreptate."nd se de$tept!. pe 4u#!tate cuprins de re#u$c!ri* Unde s%o fi dus. te#"ndu%se s! nu a+ipeasc! $i au2indu%i pe cei doi sfor!ind. dar c"t $i cu#.ar pese#ne c! nu po+i nici #!car s%o gu$ti5 cel pu+in.ar <ollu# se f!cu ne0!2ut* La strig!tele lui Sa#.up! o 0re#e. nu 'nc!* /obbi+ii '$i #estecar! lembasul 'n lini$te* Lui Sa# i se p!ru #ult #ai gustos ca alt! dat!* Purtarea lui <ollu# 'l f!cu s!%l #!n"nce cu poft!* .up! socoteala #ea.7 &#i pare r!u. cred c!%i dup! apusul soarelui* >ice c!%i e foa#e* .e$i.red c! nu se preface. n%a0eau de cine s! se tea#!* Erau a#"ndoi 0ii $i ne0!t!#a+i* 7 8iet a#!r"t9 rosti el. '$i d!du sea#a c! dor#ise toat! 2iulica. nu #ai #ult. nu cred c! a0e# de ce s! ne te#e# acu#* &ns! dac! 0rei. 'nc"t 'i c!2u capul 'n piept $i ador#i pe dat! dup! ce rosti ulti#ul cu0"nt* <ollu# p!rea s! nu #ai aib! te#eri* Se 'ncol!ci $i se culc! iute. de la #"n! p'n@ la gur!. cu tic!losul !sta 'nfo#etat 'n prea4#!. s! 0orbi# serios. dar #! te# c! n%a# ce s!%+i fac* . Sa# se ridic! 'n picioare $i 'l 'ng6ionti u$or pe <ollu#* -cesta '$i descol!ci bra+ele $i tres!ri. $i c"nd n%oi #ai putea +ine oc6ii desc6i$i. oric"t ne%ar fi f!g!duit* :! spun eu. n%ai dec"t s! stai de pa2!* Las!%#! dou! ore. pe%aici. Sa#. f!r! s!%i pese dac!%l au2ea <ollu# sau nu* Trebuie s! trage# un pui de so#n5 dar nu a#"ndoi o dat!.ar 'ng6i+ea cu noduri.

."t o s! ne ia treaba asta. de$i i%o ud! de lacri#i* -poi 'ntoarse capul $i se $terse la nas cu #"neca* Se ridic! $i 'ncepu s! trop!ie de colo%colo. 'nc"t nu%l au2ir! dec"t c"nd ap!ru 'n fa+a lor* Era plin de tin! pe degete $i pe fa+!* )esteca 'nc! $i%i curgeau balele* . 'ncet%'ncet. cel #ai r!u dintre toate* 7 . ai s! 0e2i c%o s! se 'ntoarc!* O s! se #ai +in! o 0re#e de f!g!duial!* i.7 Nu te te#e. 2ise el* Ne%a# odi6nit. foarte bine9 Ur#!toarea parte a c!l!toriei lor fu la fel cu cea de p"n! atunci* Pe #!sur! ce 'naintau prin f!ga$.ar Sa# <a#gee. nu trecu #ult $i <ollu# se 'ntoarse5 dar 0eni a$a furi$at. 6ai s! 2ice#. Sa#. oricu#. 'ntr%o #ocirl! cafenie.ar.ar ce%o s! face# cu #"ncarea.ar trebuie s! #!n"nci c"te pu+in 'n fiecare 2i $i nu spore$te. n%o s! plece de l"ng! Nepre+uitul lui* Frodo se lu#in! c"nd se du#iri c! dor#iser! bu$tean ore%ntregi al!turi de un <ollu# 6!#esit $i liber* 7 Nu #ai scotoci printre 0orbele alea de ocar! ale Unc6ia$ului.up! socoteala #ea.ac! Inelul. Te%ntreb. ca s! 2ic a$a5 #!car eu asta si#t. se 'ntindeau pe a#bele p!r+i.e%o fi #olf!it.u6oarea lor 'nec!cioas! 'ncre#enise 'n aer* &n dep!rtare.r!g!la$ii 6obbi+i. se deslu$eau pere+ii #unto$i ai )ordorului. de$i nu%+i prea satur! burdi6anul.e fapt.3 . dragul #eu 6obbit 'n+elept 7 da. 0reo trei s!pt!#"ni. Foarte. atunci. da. Nu cred* Tot ce pute# face e s! ne oblo4i# #!dularele. '$i 2ise Sa#* 18rrr9 . Sa#. $i se f!cea ne0!2ut!* . . cu# 2ici tu9 . i dup! ce%o ter#in!# ce%o s! face#. 2ise Frodo* Prea a# 6!l!duit prin colinele alea* . str"ng"nd cureaua $i ciugulind c"te%o f!r"#!9 Ne%a# ca# l!co#it p"n! acu#9 7 Nu $tiu c"nd o# ter#ina. pere+ii se presc6i#bar! 'n ni$te biete #aluri* P"r"ul se unduia acu# $erpuitor* Noaptea era pe sf"r$ite. o s! #ai a0e# 0reodat! ne0oie de p"ine. prieten 'ntre prieteni 7 nu cred c! are 0reun rost s! ne g"ndi# ce%o s! face# dup! aia* Să ne facem treaba. ci scade* . 'ncerc"nd s! fluiere* &ntreb! printre suspine= 1Unde%o fi creatura aia afurisit!.in b!ltoacele 'ntunecate $i clocotitoare se 'n!l+au rotocoale de cea+! ca fu#ul* . spuse Frodo* N%ai ce s!%i faci* . Sunte# gata de dru#. la #ia2!2i $i la r!s!rit.reatur! sc"rboas!9 -#!r"tul93 <ollu# nu le spuse ni#ic p"n! nu%$i potoli setea $i nu se sp!l! 'n p"r"u* -poi 0eni spre ei. acel Unu. acesta era tot #ai pu+in ad"nc $i panta #ai lin!* Pe 4os 'ncepu s! apar! p!#"ntul $i. trestiile uscate fo$neau r!sun!tor* &n lu#ina s!r!c!cioas!. pentru #ine. 0a sf"r$i 'n fl!c!ri $i noi o s! fi# prin prea4#!. )erindele astea te +in #inunat pe picioare. $i%asta a$a. cel #ai drag 6obbit e$ti tu. de$i departe de #ine g"ndul s! #! ar!t lipsit de cu0iin+! fa+! de cei care le%au f!cut* . 'ntreb! Sa#* .ine $tie ce%o s! ur#e2e.e$i nu b!tea 0"ntul. #ai a0e#. ling"ndu%se pe bu2e* 7 -cu%i #ai bine. g"ndaci sau cine $tie ce sc"rbo$enie de prin 0!g!uni3. ce fru#os dor#eau9 -cu@ 0!%ncrede+i 'n S#eagol. a$a c!%$i d!dur! sea#a c! se cr!pa de 2iu! doar dup! lu#ina cenu$ie care se r!sp"ndea u$or 'n4ur* -4unser! la cap!tul p"r"ului la ceasul 'ng6e+at din 2ori* )alurile se sc6i#bar! 'n ni$te #o0ile n!p!dite de #u$c6i* -pa se rostogolea clipocind peste ulti#ul prag de piatr! f!r"#icioas!. 2ise el* Erai 0l!guit $i p"n! la ur#! a ie$it bine= acu# sunte# a#"ndoi 'n putere* Ne%a$teapt! un dru# greu. ca s! ne duc! p"n! la )untele Os"ndei* &ncep s! #!%ndoiesc c6iar $i de asta* Sa# d!du din cap f!r! s! scoat! o 0orb!* &i lu! #"na st!p"nului s!u $i se aplec! asupra ei* Nu i%o s!rut!. s#"rcuri $i #la$tini nesf"r$ite* . dar luna $i stelele erau 'n0!luite de nori. n%a0eau nici un c6ef s!%l 'ntrebe* 1:ier#i. ca o barier! de nori 2dren+ui+i plutind peste o #are pri#e4dioas! de cea+!* . acu# c!tre #ia2!2i.

abia pe la 6otarele de #ia2!noapte ale s#"rcurilor. 'n $ir. de#ult. la r!s!rit* 7 i pute+i s%a4unge+i. r!spunse <ollu#* Nu%i ne0oie. S#eagol s% a folosit #ai bine de oc6i. de fapt. ei nu 0edeau dec"t o gean! de lu#in! nedeslu$it!. da9 )i%a# folosit oc6ii. aceast! dib!cie $i se folosea de ea cu prisosin+!* '$i rotea capul proptit 'n g"tul lui sub+ire c"nd 'ntr%o parte.ar c6iar 'n fa+a acestei palide r!#!$i+e. f!r! doar $i poate. iar <ollu# p!rea ner!bd!tor s! continue c!l!toria f!r! )ăbavă -$a c!. prin ce+urile astea dr!g!la$e $i dese* Ur#a+i%l cu gri4! pe S#eagol $i o s! treac! #ult.ine0a iscusit '$i putea croi o c!rare sinuoas! printre ele* <ollu# a0ea. picioarele $i nasul* tiu $i alte c!i* )ai grele. fie ele de pe colinele pe care le p!r!siser!. sub+iindu%se str!0e2ii* Sus. 6!ituite. de$i #ergeau 'ncet. pornir! iar $i se pierdur! cur"nd 'ntr%o lu#e t!cut! de 'ntuneric. f!r! 0"nt. da9 Oc6iul lui 0eg6ea2! dru#ul acela tot ti#pul* -colo l%au prins c"nd0a. S#eagol. Sa#. iar el o lua pu+in 'nainte. r!#"nea adesea 'n ur#!* /obbi+ii '$i d!dur! sea#a cur"nd c! toc#ai ceea ce li se p!ruse a fi o #la$tin! era de fapt o salb! nesf"r$it! de b!ltoace. ad!ug! <ollu#. ca pentru sine* . pe dru# rece $i pietros. dac! 0re# ca el s! nu ne 0ad!* Ur#a+i%l pe S#eagol9 El $tie s! 0! c!l!u2easc! peste s#"rcuri. de stuf* Era o lini$te #or#"ntal!5 buruienile $i . 7 8a deloc. dar #ai bune. Frodo* -cesta din ur#! p!rea cel #ai 0l!guit dintre to+i $i. dup! ce%$i traser! un pic sufletul. tare #ult p"n! s! pun! el #"na pe 0oi* . ba deloc. <ollu# tres!rea $i se 'ncrunta* -$a c! le opri c!l!toria. $i du6orile s#"rcurilor pluteau groase 'n aer* Nici o ra2! de soare nu str!pungea cerul 4os $i 'nnorat. cafeniu. 4os. da. #ai ane0oioase. 'ntreb! Frodo* .agorlad de dinaintea por+ilor )ordorului* Nu c! ar fi fost 0reo #are n!de4de dac! ar fi luat%o pe%acolo* Pe c"#pia aceea pietroas! nu eAista nici un ad!post $i era str!b!tut! de dru#urile principale ale orcilor $i%ale o$tenilor 0r!4#a$i* Nici #!car #antiile din Lorien nu i%ar fi putut ascunde* 7 i%acu#. p"n! 'n c"#pia stearp! din .6iar trebuie s! trece# peste s#"rcurile astea puturoase. se 'n!l+a soarele auriu acu# 'n seninul +inutului pa0at cu spu#! a#e+itoare5 dar acolo.ac%o fi s! fie9 Se f!cuse de4a 2iu!. iar ei se odi6nir! ciuci+i ca ni$te ani#ale #ici. unul c"te unul= <ollu#.in cea+!.ac! ar fi cunoscut +inutul. a$tept"nd #usafiri. sp!l!cit!. pe c"t! 0re#e grosul se 'ntindea Ia #ia2!2i de ei* . c6iar la por+ile t!r"#ului lui )ul+i dintre oa#enii lui 0or fi acolo. ar fi putut s!%$i 'ndrepte pu+in pa$ii spre r!s!rit $i s! fac! un ocol pe dru# b!t!torit. de #ocirle $i de cursuri de ap! $erpuitoare $i aproape 'nfundate* . la #arginea unui desi$ #are. r!s!reau ierburi uscate $i stuf!ri$ putred. dac! 6obbi+ii 0or s! a4ung! la #un+ii 'nnegura+i $i s!%l 0ad! c't #ai cur"nd pe el Ne 'ntoarce# un pic $i ocoli#* 8ra+ul lui desc!rnat flutur! de la #ia2!noapte. ascuns! pri0irilor din 4ur.ar de%atunci. f!r! culoare $i f!r! c!ldur!* . se g6e#uia $i pip!ia p!#"ntul cu degetele de la #"ini $i de la picioare sau asculta pur $i si#plu cu urec6ea la p!#"nt* Era tare obositor* Iarna rece $i u#ed! 6!l!duia 'nc! 'n +inutul !sta uitat de lu#e* Singura ur#! de 0erde era linti+a ca o spu#! de pe suprafe+ele unsuroase ale apelor #o6or"te* . gata s!%i duc! cu drag! ini#! drept la el .a.in c"nd 'n c"nd ridica #"na $i 'i oprea. deasupra putre2iciunii $i a aburilor ca ni$te #ias#e. $i pe S#eagol. cutre#ur"ndu%se* . fie din #un+ii spre care se 'ndreptau* )ergeau agale. c"nd 'ntr%alta./obbi+ii erau acu# cu totul la #"na lui <ollu#* Nu $tiau $i nici nu erau 'n stare s!%$i dea sea#a 'n lu#ina aceea ce+oas! c! erau. era o di#inea+! #o6or"t!. puf!ind $i #or#!ind tot ti#pul. lu#ina #ai crescu pu+in $i ce+urile se ridicar!. ca ni$te u#bre 2dren+uite ale 0erilor de #ult uitate* Pe #!sur! ce 2iua 'nainta. pe unde%o lu!#.

cotcod!ci el* Nu trebuie s! te ui+i la ele c"t! 0re#e sunt aprinse lu#inile* . p!s!rile9 ad!ug! el. printre care era tot #ai greu s! dai de p!#"nt tare $i unde piciorul se afunda 'n #ocirla cleioas!* Noroc c! dru#e+ii no$tri erau u$ori. apa de sub oc6ii lui p!ru o fereastr! din sticl! 'ntunecat! prin care putea s! pri0easc!. #erg"nd f!r!%ncetare. gata%gata s! cad! cu fa+a 'n #"lul acela negru* Se au2i un $uierat slab $i 'l i2bi un #iros ur"t5 lu#inile p"lp"iau. 0ier#!l!i $i%alte lig6ioane de balt!* )ulte. uit"ndu%se la lu#inile acelea palide* 8ra+ele 'i at"rnau +epene pe l"ng! trup5 de pe ele picurau ap! $i n!#ol* 7 /aide+i. Sa# se frec! la oc6i= parc! ar fi luat%o ra2na* &nt"i 2!ri una cu coada oc6iului.eodat! se i2bi de Frodo. care st!tea 'n picioare pierdut 'n g"nduri.6ipuri de #or+i9 <ollu# i2bucni 'n r"s* 7 S#"rcurile )or+ilor5 da. 2ise <ollu#* 8une.ac%o# putea* 7 8ine.eodat! se f!cu un 'ntuneric de nep!truns5 c6iar $i aerul p!rea negru $i greu de respirat* . pornir! iar.6ipuri de #or+i.ar nu%s p!s!ri. Sa# se uit! 'nd!r!t $i 0!2u c! Frodo r!#!sese iar unde0a 'n ur#!* Nu%l 2!ri* Se 'ntoarse 0reo c"+i0a pa$i 'n 'ntuneric.firele uscate de iarb! tre#urau abia 0!2ut 'n tres!ririle #!runte ale aerului pe care ei nu le si#+eau* 7 Nici #!car o pas!re9 f!cu Sa# #oroc!nos* 7 Nu. dansau $i se roteau* O clip!.u%te 'nainte9 Sa# se 'ntoarse gr!bit. ap!reau b!l+i #ari. do#nu@ Frodo. ling"ndu%se pe bu2e* Nu%s p!s!ri pe%aici* Sunt $erp!l!i. 'l 'ntreb! el 'n $oapt!* Lu#inile din 4urul nostru* Sunte# prin$i 'n capcan!.a. '$i trase #"inile din #"l $i +"$ni 'nd!r!t. 2ise Frodo. unul 'n spatele celuilalt. altfel n%ar fi reu$it nici unul s! treac!* . Ele cine%s.ar nici unul dintre to0ar!$ii s!i nu scoase o 0orb!* P"n! la ur#!."nd li se i0ir! lu#inile 'n fa+!. st!t!toare. o sclipire palid! care se stinse5 dar cur"nd #ai 0!2u $i altele5 unele ca un fu# lucind 'ntunecat. <ollu# '$i ridic! pri0irile* &n fa+! i se i0ise o ap! 'ntunecat! $i el b"4b"ia 'ncolo $i% ncoace. altele ca ni$te fl!c!rui ce+oase. nesigur pe unde s%o ia* 7 . Sa# nu se #ai ab+inu* 7 . ca ni$te cear$afuri desf!$urate de #"ini ne0!2ute* . <ollu#. nu sunt p!s!ri. f!c"nd doar din c"nd 'n c"nd c"te un popas scurt* i acesta nu at"t ca s! se odi6neasc!. +in"ndu%se aproape. dar se '#piedic! de o r!d!cin! b!tr"n! sau de un s#oc de iarb!* Se pr!bu$i $i se ridic! ane0oie 'n #"inile care i se afundar! ad"nc 'n #ocirl!. ciuci+i. ca $i cu# s%ar fi tre2it dintr%un 0is* :in* . f!r! s! cute2e s! se dep!rte2e prea #ult sau s!%l c6e#e $optit $i r!gu$it* . +ip"nd* 7 &n ap! sunt #or+i9 .a. da9 -$a se nu#esc. sunt peste tot 'n 4urul nostru. uit"ndu%se cu #are gri4! la fiecare #i$care a lui <ollu#* )la$tinile #usteau tot #ai tare de ap!. rosti el trist* Sa# se uit! la el cu de2gust* -stfel trecu cea de%a treia 2i a c!l!toriei lor cu <ollu#* &nainte s! se lungeasc! u#brele serii 'n +inuturi #ai fericite. $opti el* Lu#inile a#!gitoare* Lu#in!rile 6oiturilor* .e%i asta. #ulte lig6ioane sc"rboase* . da9 Nu le lua 'n sea#!9 Nu te uita9 i nu te lua dup! ele9 Unde%i st!p"nul. p"lp"itoare ale unor lu#"n!ri ne0!2ute5 fluturau ici $i colo. ci ca s!%l a4ute pe <ollu#5 c!ci acu# trebuia s! 'nainte2e cu gri4! #are $i era uneori 2!p!cit* -4unseser! c6iar 'n #i4locul S#"rcurilor )or+ilor $i era 'ntuneric* )ergeau agale. 2ise Sa#* Nu 0! #ai uita+i la ele9 <ollu# 2ice c! nu a0e# 0oie* /aide+i s! ne +ine# de el $i s! sc!p!# odat! de locul !sta bleste#at* . rosti el 'nsp!i#"ntat* .

aproape la trap. da.ine $tie. 7 8a da.ar n%are%a face* -erul se #i$c!. S#eagol 6abar n%are.ar 'ncet. putre2i+i* i r!sp"ndesc o lu#in! ur"t!.a. la fel ca el* 1Trei <ollu# #ititei 'ntr%un $ir 0o# fi. +in"ndu%#! de nas 'n du6oarea asta* Tu #iro$i ur"t5 $i st!p"nul. s! ne dep!rt!#. b!nuind de ce 'ncercase S#eagol s!%i ating!* 7 Eu unul nu 0reau s!%i 0!d. $i oa#enii. 'ntreb! Sa#. 'nainte9 2ise el* /obbi+i dr!g!la$i9 /obbi+i cura4o$i9 Tare. bine'n+eles5 a$a $i noi. cu p!rul de argint plin de alge* . dar S#eagol cel bun 'l suport!* &l a4ut! pe st!p"n* . a4unser! iar pe p!#"nt tare* <ollu# s"s"i $i '$i #ur#ur! 'n barb!. elfi 'ngro2itori $i orci +ip!tori* -u luptat 2ile. $i Sa# pute9 f!cu <ollu#* 8ietul S#eagol trage #irosul 'n n!ri. dar se p!rea c! era #ul+u#it= printr%un #ister.e este. cu#plit!* Frodo '$i ascunse c6ipul 'n #"ini* 7 Nu $tiu cine sunt. dar #i s%a p!rut c! 0!d oa#eni $i elfi. un a#estec al si#+irilor.a. i ce sunt.a. a# 'ncercat odat!.ar trebuie s! ne dep!rt!# cu#0a de lu#inile rele5 da. p"n! la ur#!. tare 0l!gui+i. trebuie9 . c"t putur! de repede* . o b!t!lie. 2ise <ollu#* To+i #or+i. '$i 2ise Sa#* P"n! la ur#! a4unser! la cap!tul #la$tinii negre $i o trecur! pri#e4dios. r!spunse Frodo cu un glas ca%n 0is* . luni 'ntregi pe c"#pie. foarte 'ncet* i cu #are b!gare de sea#!9 -ltfel 6obbi+ii au s! coboare $i ei la #or+i $i%or s! lu#ine2e ca ni$te lu#"n!ri* Ur#a+i%l pe S#eagol9 Nu 0! #ai uita+i la lu#ini9 Se strecur! spre dreapta. a$a i%au spus lui S#eagol c"nd era t"n!r. p"n! fur! 'nn!#oli+i din cap p"n!%n picioare $i li se u#plur! n!rile cu du6oare* Era noaptea t"r2iu c"nd.ar S#"rcurile s%au l!+it de%atunci $i%au 'ng6i+it #or#intele5 se%ntind 'ntruna.e ce a#u$ini.ar i%a# 0!2ut $i eu5 'n b!l+i. al!turi de orci* 7 .u aceste cu0inte. #or+i.7 . 'ntorc"ndu%se cutre#urat c!tre Frodo. Eu abia #ai pot s! r!suflu. Nepre+uitule* To+i sunt #or+i* Sa# se uit! 'ncruntat la el $i se cutre#ur!. nepre+uitule* -# 'ncercat odat!5 dar n%ai cu# s! a4ungi la ei* Or fi doar for#e de 0!2ut. to+i putre2i* i elfii. da. cu to+ii. c!ut"nd o potec! 'n 4urul #la$tinii* &l ur#ar! 'ndeaproape g6e#ui+i. cu c6ipurile palide. ba da.fost aici. a#u$in"nd $o0!itor aerul $i s"s"ind de parc! l%ar fi tulburat sau i%ar fi displ!cut iar ce0a* 7 .ar asta se%nt"#pla tare de#ult. #or#!i Sa#. da. nu de atins* Nu. 2ise el* Niciodat!9 N%ar fi #ai bine s! plec!# #ai departe. citind gre$it se#nele* . care era acu# 'n spatele lui* 7 Nu $tiu. la fel* Tot locul !sta pute* 7 . cl!tin"ndu% se sau c!2"nd 'n #"ini 'n apele infecte ca 'ntr%o 6a2na. da. $i orcii* S#"rcurile )or+ilor* . c"nd era# t"n!r. iar ei 'l ur#ar! $ont"c%$ont"c. 'i r!spunse <ollu#* Nu po+i s%a4ungi la ei.fost o b!t!lie #!rea+!* Oa#eni 'nal+i. la Por+ile Negre* . dac! o #ai +ine# #ult a$a3. s!%i atingi* -# 'ncercat odat!5 dar n%ai cu# s! a4ungi la ei* . porni iar. 'nainte de 0enirea Nepre+uitului* . 2ise <ollu#* . 0ine . pe ceea ce s%ar fi putut c6e#a o uli+! lung! prin stuf!ri$ul 'nalt.ine sunt. p!ru c! $tia iar unde se afla $i c! era sigur de calea care%i st!tea 'n fa+!* 7 i%acu#. foarte ad"nc 'n ap!* I%a# 0!2ut= sunt #"ndri $i b!lai. t"r"ndu% se sau s!rind din insuli+! 'n insuli+! 'n$el!toare* -desea se '#pot#oleau. 7 . Nepre+uitul #eu* . al #irosurilor $i printr%o #e#orie ciudat! a for#elor 'n 'ntuneric. 'ntruna* 7 . c"nd s%au aprins lu#inile* >ac 'n toate b!l+ile. 2ise Sa#* )or+ii n%au cu# s! fie acolo 'n carne $i oase9 St!ruie cu#0a 0reo 0ra4! dia0oleasc! prin T!r"#ul Negru.ar nu peste #ult se opri brusc. #erg"nd adeseori pe br"nci. de#ult.ar sunt cu to+ii c!run+i. da.

dar era tot #ai nelini$tit $i. s! 'ntre2!reasc! fuioarele de cea+! f!r! for#! care se unduiau $i se r!suceau. p"n! ce 0"ntul a4unse la ei $uier"nd $i #"r"ind peste #la$tini* Noaptea nu #ai era at"t de 'ntunecat!. cu fiecare pas c!tre por+ile )ordorului* Po0ara lui 'l tr!gea tot #ai tare la p!#"nt* . 'n 0re#e ce treceau peste ei* . se oprir! to+i trei tr!g"nd aer 'n n!ri $i ascult"nd* Lui Frodo $i lui Sa# li se p!ru c! aud 'n dep!rtare un 0aier lung. tre#ur"nd $i bolborosind. care 0enea 'n 2bor dinspre colinele bleste#ate5 o u#br! neagr!. Frodo $i Sa# 'l 2!rir! 0enind= un nor #ic. deodat!. ini#ile 6obbi+ilor se u#plur! de bucurie. a$a 'nc"t Sa# era adesea ne0oit s!%l roage pe <ollu# s! a$tepte $i s! nu%l lase pe st!p"nul lui 'n ur#!* -de0!rul era c! Frodo si#+ea Inelul 'ngreun"ndu%se.sc6i#barea* S#eagol se #ir!5 el nu e fericit* Porni iar. dar <ollu# se c6irci bo#b!nind $i 'n4ur"nd Fa+a -lb!* -tunci. 6obbi+ii nu au2ir! $i nu si#+ir! ce%l nelini$tea* -poi. dincolo de Toi 8randir* . p"n! la a#enin+area dep!rtat! a #un+ilor. #ai #ult dec"t greutatea Inelului* Oc6iul 7 si#+!#"ntul acela oribil. era p!tat de ra2ele slabe ale lunii* Frodo $i Sa# se ridicar! frec"ndu%se la oc6i.ar ceea ce%l tulbura cu ade0!rat era Oc6iul= a$a 'i 2icea el 'n sine* <"ndul la el 'l f!cea s! se g6e#uiasc! 'n ti#p ce #ergea. ascu+it. el $tie* -6. plutind cu# 'i era obiceiul* La 0ederea ei. tot #ai #ult. p!lir! $i se stinser!* <ollu# nu se #i$ca* St!tea 'n picioare. c't 0edeai cu oc6ii.!2ur! cu fa+a 'n 4os $i se t"r"r! 'nsp!i#"nta+i. '#pr!$tiind du6oarea s#"rcurilor cu aripile lui 'nfior!toare* -poi se f!cu ne0!2ut! c!tre )ordor cu iu+eala #"niei lui Sauron5 $i 'nd!r!tul ei 0"ntul se dep!rta 0uind. trec"nd de data aceasta ce0a #ai 4os. #ollum. abia #ai putea 0orbi* Nu se pl"ngea. #ai bine 2is. din c"nd 'n c"nd. desprins! din )ordor5 o pia2!rea 'naripat!* Trecu fulger!tor prin fa+a lunii $i o lu! +ip"nd 'ngro2itor c!tre apus. uit"ndu%se lung la cer $i inspir"nd ad"nc aerul proasp!t. tot #ai puternic. #ollum. #ollum2 Nu se #ai scul! de 4os $i nu #ai f!cu nici o #i$care p"n! c"nd nu apuse luna departe. c6ipurile.u6uri9 sc6el!l!i el* .in clipa aceea.u6uri cu aripi9 Nepre+uitul este st!p"nul lor* Ei 0!d totul. prietenos5 dar Sa# 'i prinse de c"te0a ori ni$te sclipiri ciudate 'n oc6i. la #ia2!2i. se lu#inase 'ndea% 4uns ca s! 0ad! sau. totul* Ni#ic nu li se poate ascunde* 8leste#at! fie Fa+a -lb!9 i%i spun lui totul* +l 0ede. l!s"nd S#"rcurile )or+ilor pustii $i 'ntunecate* Pustiul gol. #ai iute ca 0"ntul* . 0!2ur! cu# se destr!#au $i se '#pr!$tiau norii5 apoi sus. deasupra lor. acoperindu%$i ceafa cu #"inile Iui #ari $i late* 7 . aproape sec!tuit* Nu spunea ni#ic5 de fapt. p!#"ntul $i . ca ni$te copii care se tre2esc dintr% un 0is ur"t $i 0!d c! lu#ea e 'nc! scufundat! 'n noaptea prietenoas!* . #ai cu sea#! c"nd '$i 'ndrepta pri0irile spre Frodo* i se 'ntorcea tot #ai #ult la 0ec6iul lui fel de%a 0orbi* Sa# #ai a0ea o spai#! care 'l fr!#"nta tot #ai #ult* Frodo p!rea f!r! 0lag!. i+indu%$i g"tul spre r!s!rit $i spre #ia2!2i* O 0re#e. f!r! s! +in! sea#a de r!ceala p!#"ntului* . al eAisten+ei unei 0oin+e potri0nice. care se str!duia din r!sputeri s! str!bat! u#brele norilor. au2ir! un f"$"it care 0enea de departe* Lu#inile ce+oase tre#urar!."nd '$i ridicar! pri0irile. p!$ea ca o fiin+! care purta o po0ar! a c!rei greutate cre$tea 'ntruna* i '$i t"ra picioarele tot #ai ane0oie. se ar!t! luna sc"nteietoare. pe lan+ul din 4urul g"tului. se 'n!l+a c't putea.ar u#bra spai#ei se roti $i se 'ntoarse. sub+ire $i plin de cru2i#e* Se cutre#urar!* &n aceea$i clip! si#+ir! aerul agit"ndu%se $i r!cindu%se brusc* &n 0re#e ce st!teau cu urec6ile ascu+ite.ar <ollu# r!#!sese 'ntins la p!#"nt ca tr!snit* &l ridicar! cu greutate $i o 0re#e nu 0ru s!%$i 'nal+e pri0irile* Se spri4ini 'n fa+! pe coate. lui Sa# i se p!ru iar c! 'n <ollu# se petrecuse o sc6i#bare* Era #ai lingu$itor $i.

ca ni$te oa#eni c!2nindu%se s! lupte cu so#nul plin de 0ise rele. 'i de20!luia 'n toat! neputin+a lor 7 . se f!cu 2iu!. nici nu st!teau al!turi de sc"rba0nicul +inut care se de20!luia acu# 'ncet%'ncet oc6ilor lui #i4i+i* &n #la$tinile cu c6ipuri #oarte #ai era cu putin+! s! apar! #!car o stafie a pri#!0erii 'n0er2ite5 dar aici nici pri#!0ara. nici 0ara n%a0eau s! se i0easc! 0reodat!* Ni#ic nu a0ea 0ia+!. 2idurile )ordorului nu #ai erau doar o a#enin+are 'n 2are. conuri uria$e de p!#"nt ars $i p!tat de 0enin 'n$iruite nesf"r$it. plin de o du6oare a#ar!. 2ise Sa#* Frodo nu scoase nici un cu0"nt* R!#aser! acolo un ti#p. de$i $tiau prea bine c! nu pot s! a4ung! Ia 2ori f!r! s! treac! #ai 'nt"i prin be2n!* Lu#ina de0enea tot #ai #are. f!r! s! dea #are 'nse#n!tate norului 'ntunecat care i se a$ternuse c6iar pe suflet* &l pusese acu# pe Frodo s! #earg! 'n fa+a lui. la #ai pu+in de dou!spre2ece #ile dep!rtare. goal!.inaintea lor p!#"ntul urca 'n po0"rni$uri line. ca 0ier#ii. nici #!car u#fl!turile leproase care se 6r!neau cu putre2iciunea* 8!l+ile 'nec!cioase erau 'nfundate de cenu$! $i de #"luri care se scurgeau sc"rba0nice.inaintea lor. ne#iloas!* :!lurile care te ap!rau de el a4unseser! at"t de sub+iri. printre nori $i 2dren+e de fu#. le si#+ea for+a 'n creier* Pese#ne c! <ollu# si#+ea ca# acela$i lucru* . de parc! #un+ii ar fi scuipat sc"rna din #!runtaiele lor peste +inuturile din '#pre4uri#i* &n lu#ina slab! se ar!tau 'ncet%'ncet #o0ile 'nalte de pietre 2drobite $i pline de praf. spri4inindu%l de c"te ori se cl!tina $i 'ncerc"nd s!%l '#b!rb!te2e cu 0orbe ne#e$te$ugite* . 'ncrunt"ndu%se peste un pustiu f!r! speran+!* S#"rcurile se sf"r$eau 'n 'ntinderi de turb! seac! $i de n!#ol uscat $i cr!pat* . #ai puternic!* Pu+urile bolboroseau iar #o0ilele otr!0ite se 'n!l+au cu#plite $i deslu$ite* Soarele a4unsese sus. asta dac! #area cea #are n%a0ea s! p!trund! 0reodat! pe%acolo. bolna0 f!r! sc!pare. s! te str!pung! cu pri0irea sa 'nsp!i#"nt!toare. statur! cuib!ri+i sub un bolo0an 'nnegrit. ca un ci#itir al ru$inii* -4unseser! la pustiul care se 'ntindea dinaintea )ordorului= #!rturia durabil! a trudei cr"ncene pe care a0eau s%o 'ndure scla0ii s!i atunci c"nd a0ea s! li se spulbere orice n!de4de5 un t!r"# #"n4it. pustii $i necru+!toare c!tre de$ertul care se 'ntindea la poarta lui Sauron* . care le t!ia respira+ia $i le usca gura* &n sf"r$it."t de cu#plite fuseser! S#"rcurile )or+ilor $i 'ntinderile sterpe ale p!#"nturilor ni#!nui.carnea ca s! te 0ad!. f!r! poteci* -erul li se p!ru #ai aspru. 0eg6indu%i fiecare #i$care. 'n sf"r$it. de$i 'nc! departe. 6obbi+ii fur! #ira+i de c't de #ult se apropiaser! de #un+ii pie2o$i* -erul era acu# #ai li#pede $i #ai rece $i. f!cur! iar popas* . at"t de fira0e9 Frodo $tia acu# unde se aflau cuibul $i ini#a acelei 0oin+e. p!rea neprietenoas!. pofta de Inelul at"t de aproape de el $i f!g!duiala s#uls! sub spai#a fierului rece* Frodo nici #!car nu se g"ndea la asta* Sa# era 'ngri4orat #ai ales de starea st!p"nului s!u."t #ai +inu lu#ina aceea cenu$ie. ci li se 'nf!+i$ar! ca ni$te turnuri negre. ca s!%l spele p"n! la uitare* 7 )i%e grea+!. ca nu cu#0a s! treac! groa2a aceea 'naripat! $i s!%i cercete2e cu oc6ii ei plini de cru2i#e* -#intirea acelei c!l!torii era u#bra spai#ei din ce 'n ce #ai puternice 'n care #intea nu g!sea nici un punct de spri4in* 8"4b"ir! ane0oie 'nc! dou! nop+i prin +inutul acesta obositor. la fel de sigur ca o#ul care '+i putea spune cu oc6ii 'nc6i$i unde era soarele* '$i d!dea sea#a li#pede de ele. se 2!reau 2iduri uria$e de 'nt!rire $i coline r"poase* Frodo pri0i 'ngro2it 'n4ur* . #un+ii uria$i se 'n!l+au 'ntuneca+i 'n lu#ina 2orilor. dar p"n! $i el era p!tat* /obbi+ii nu si#+ir! bucuria lu#inii."nd.ar 6obbi+ii n%a0eau cu# s! $tie ce se petrecea 'n sufletul lui sf"$iat 'ntre ap!sarea Oc6iului. albe $i 0er2ui. p"n! la nori* La poalele lor. 'n a cincea di#inea+! de c"nd porniser! la dru# cu <ollu#.

dac%a# fi noi st!p"nii. da. de obosi+i ce erau5 dar c"nd soarele 'ncepu s! coboare 'n 2are. dar asta nu%l u$ura de si#+!#"ntul c! era ap!sat de o #are po0ar!* &$i arunc! pri0irile spre cerul br!2dat de fu# $i 2!ri u#bre ciudate. n!d!4duind s! scape 'n be2na ei de cercetarea Oc6iului* >iua trecu ane0oie* &i c6inuia o sete nesf"r$it!. ce0a #ai sc6el!l!it $i #ai s"s"it* &n ti#p ce 0orbea. Sa# a+ipi* Era r"ndul lui Frodo s! stea de stra4!* Se 'ntinse pe po0"rni$ul gropii. 2icea pri#ul g"nd* 7 . nu s!%l l!s!# s! cad! 'n #"inile lui Niciodat!9 . lui Sa# i se p!ru c! 0oia s!%l scoale pe Frodo* -poi 0!2u c! nu era a$a* <ollu# 0orbea cu sine* S#eagol st!tea de 0orb! cu cine $tie ce alt g"nd care a0ea acela$i glas. da. un 8aggins* Un 8aggins l%a furat* L%a g!sit $i n%a 2is ni#ic. f!r! s!%i face# r!u #icu+ului 6obbit* &n nici un ca29 7 .a. a# f!g!duit s! ne sal0!# Nepre+uitul. oc6ii i se colorau ba 'n alburiu.ar se 'necar! $i si#+ir! c! se sufocau* <ollu# fu pri#ul care se ridic!. atunci ne%a# fi a4utat noi pe noi. ne tot 'ntreb!#* 7 Nu $tiu* N%a# nici o putere* St!p"nul 'l +ine* S#eagol a f!g!duit s!%l a4ute pe st!p"n* 7 . 6a. #ollum F!%l pe cel!lalt 6obbit. for#e c!l!toare 'ntunecate $i c6ipuri din trecut* Nu #ai $tiu c"te ceasuri erau. foarte. cu #alul #ai ridicat 'nspre apus* Era rece $i f!r! 0ia+! $i la fund se 2!rea o r!#!$i+! de #"l uleios. ascun2"ndu%se 'n norii #olco#i. aproape ca un cerc. ce fru#os $i lini$tit li se p!rea acu# locul acela9 /obbi+ii f!cur! pe r"nd de pa2!* La 'nceput. S! fi# buni.ar El o s! 0ad!. nici unul nu putu s! doar#!.u6urile caut!* Trebuie luat* . bine'n+eles. $i +ine%l la noi* -tunci o s! fi# st!p"n. da* i nici nu ne%a# fi 'nc!lcat f!g!duiala* 7 . ba 'n 0er2ui* 7 S#eagol a f!g!duit.ar S#eagol a 2is c%o s! fie bun.ar Nepre+uitul se +ine de cu0"nt. care r!t!ceau sc"ncind printre gr!#e2ile de cenu$! ale Seniorului &ntuneci#ii* Prea 0l!gui+i fiind s! #earg! #ai departe. dac! asta nu ne face pl!cere* i totu$i. 0eni r!spunsul. buni ca pe$tele !l dulce5 dar cu noi* -. nu%i a$a. pe to+i 8aggin$ii* Pe to+i cei care 'l +in pe Nepre+uit* Trebuie s! pune# #"na pe el9 7 .stafii #ici. Ne 'ntreb!#. ni#ic* Noi 'i ur"# pe to+i 8aggin$ii* 7 Nu $i pe !sta* 7 8a da. da. 7 O. la u#bra unei #o0ile de 2gur! care fu#ega* .e dep!rtat. Sa# se tre2i. c!ci i se p!ru c! aude c6e#area st!p"nului* Era sear!* Frodo n%a0ea cu# s!%l strige. foarte buni. pentru c! ador#ise $i alunecase p"n! aproape de fundul gropii* <ollu# era l"ng! el* O clip!. da.a. s!%l a4ute pe st!p"n5 pe st!p"nul Nepre+uitului* . da. nepre+uitul #eu5 da. 'n4ur"nd $i scuip"nd* Se dep!rta 'n patru labe. s! se t"rasc!. nepre+uitul #eu. nepre+uitul #eu. 'n #ai #ulte culori* Se g6e#uir! 'n aceast! groap! a r!ului.ar ei se apropie de el. c!utar! un loc unde s! se odi6neasc!* e2ur! o 0re#e f!r! s! scoat! o 0orb!. nu. spuse g"ndul. f!r! s! le spun! 6obbi+ilor 0reun cu0"nt. #ollum2 7 . pas cu pas* . pe !la ur"cios $i b!nuitor.ar nu $i pe cel cu#secade. nu. protest! glasul lui S#eagol* 7 -tunci ia%l.a9 Trebuie luat* .r!gu+ 6obbitul9 L%a de2legat pe S#eagol de picior* :orbe$te fru#os cu #ine* 7 Foarte. e $i el un 8aggins. El o s! $tie9 O s! ni%l ia9 7 El 0ede* El $tie* Ne%a au2it cu# a# f!cut f!g!duielile alea proste$ti '#potri0a*** '#potri0a poruncilor Lui* .ar. foarte bun* .e%o fi a0"nd de g"nd 6obbitul. dar nu b!ur! dec"t c"te0a pic!turi din sticlele pe care le u#pluser! ulti#a dat! 'n p"r"ul din f!ga$* . r!t!cind 'ntre 0is $i tre2ie p"n! c"nd uitarea 'l cople$i cu totul* . f!r! s! le%arunce%o pri0ire* Frodo $i Sa# se t"r"r! dup! el p"n! a4unser! la o ad"ncitur! larg!.eodat!.

obor' $i 'l tre2i pe st!p"nul lui* .a@ se las! 'ntunericul* E ti#pul s! plec!#* 1. #ai puternici c6iar dec"t . e ti#pul. dac! pune# #"na pe Inel.a. pute# sc!pa c6iar $i de El. #"na lung! a lui <ollu# se strecura pip!ind 'nceti$or spre Frodo.ar sunt doi* Or s! se scoale iute $i%or s! ne o#oare. Frodo se si#+ea 'n0iorat* :isase* U#bra 'ntunecat! de pe t!r"#ul acesta bolna0 se f!cuse ne0!2ut! $i 'i ap!ruse o i#agine pl!cut!* Nu%i #ai r!#!sese ni#ic 'n #inte. printre din+i* R!#ase o clip! ne#i$cat.e0a 'i spunea s! aib! gri4! $i s! nu se dea de gol c! tr!sese cu urec6ea la discu+ie* Oft! 2go#otos $i c!sc! de%i trosnir! f!lcile* 7 . ar!tarea '$i 'ntinse bra+ele a#"ndou!. 2ice st!p"nul. nu9 O. cu degetele 'ndoite $i fre#!t!toare. c!tre g"tul 6obbitului* Sa# nu #i$case. pref!c"ndu%se uluit $i 'nsp!i#"ntat* La Poart!. f!cu el* P"n! acu# ne%ai c!l!u2it bine $i 'n credin+!* E ulti#a parte a c!l!toriei* .a. totu$i.e c"te ori 0orbea cel de%al doilea g"nd. da.ar*** -ici f!cu o pau2! lung!. de trei ori pe 2i. S%ar putea s! a4unge# puternici. se tr!gea brusc* P"n! la ur#!.7 Nu pentru El9 7 Nu. pentru c! lucrurile #erseser! #ult prea departe $i de0eneau pri#e4dioase* &$i si#+ea #!dularele grele. a$a 2ice* Iar bunul S#eagol face ce 2ice el* O. da9 Poate ne%a4ut! ea* 8 Nu.a. trosnindu%$i degetele lungi $i lingu$indu%se pe I"ng! genunc6ii lui Frodo* -cesta 'i 2"#bi* 7 /ai.u6urile* Seniorul S#eagol.6iar atunci 'i trecu prin #inte c! <ollu# era la fel de pri#e4dios fie c!%l +ineau l"ng! ei. +l. nu. iar c"nd 0orbea S#eagol. . fie c!%i d!deau dru#ul* 18leste#at s! fie9 )ai bine se sufoca93 bo#b!ni el pentru sine* . datorit! ei a0ea ini#a u$oar! $i era 0esel* Po0ara 'i p!rea #ai u$oar!* <ollu# 'l 'nt"#pin! gudur"ndu%se ca un c!+el* <"f"ia $i sporo0!ia.ar poate c%o s! 0ede# c"nd ne%o# apropia. sc6el!l!i <ollu#.u%ne p"n! la Poart! $i de%acolo n%a# s!%+i #ai cer s! #ergi #ai departe* . cercet"nd 'ns! pe sub pleoapele 'ntredesc6ise fiecare #i$care a lui <ollu#* P"n! atunci 'n felul s!u si#plu de a g"ndi cre2use c! pri#e4dia cea #ai #are la care se puteau a$tepta era foa#ea. pe$te proasp!t din #are* . o s! 0ede# noi atunci9 N%o s! fie pl!cut deloc* O."t e ceasul. da9 &l 0re#9 &I 0re#9 . 'ncordat $i a#enin+!tor5 apoi se pr!bu$i 'n patru labe $i 'ncepu s! se ca+ere pe po0"rni$* 7 . ca ni$te g6eare. 2ise el so#noros* <ollu# s"s"i prelung. 'l 0re#. <ollu#9 S! #!n"nce pe$te 'n fiecare 2i. '$i 2ise Sa#* .el #ai Nepre+uit <ollu#9 Trebuie luat* &l 0re#.u#secade 6obbi+i9 Sa# cu#secade9 f!cu el* So#noro$i. #ergi9 'i porunci Sa#* S! porni# odat!9 .ar e ti#pul s! ne $i desp!r+i#*3 . 'l 0re#9 7 . nu9 Nu a$a9 se 0!ic!ri S#eagol* 7 . uluit de aceast! 0orb!rie. nepre+uitule. nu9 7 /ai.a.iudat. dr!gu+ule* :e2i tu. nu 'nc!* Poate ne%a4ut! ea* . da9 . Seniorul &ntuneci#ii era +l/ dar Sa# se 'ntreba cine%o fi +a Presupuse c! era una dintre prietenele r!ut!cioase pe care $i le f!cuse a#!r"tul !sta prin r!t!cirile sale* -poi l!s! g"ndurile astea. sc"nci S#eagol cu un ulti# efort* Nu acu#* Nu 'nc!* 7 Noi 'l 0re#9 .u%ne la Poart! $i po+i pleca unde pofte$ti*** nu#ai la 0r!4#a$ii no$tri nu* 7 La Poart!. dar f!cu un efort $i se ridic!* . so#noro$i9 -+i l!sat pe bunul S#eagol s! p!2easc!9 . <ollu# cel )are. dorin+a ar!t!rii de a #"nca 6obbi+i* -cu# '$i d!du sea#a c! nu era a$a5 <ollu# si#+ea c6e#area 'ngro2itoare a Inelului* 8ine'n+eles. ca $i cu# i%ar fi 0enit 'n #inte un alt g"nd* 7 Nu 'nc!*** Poate a$a e.

de Oa#enii din <ondor pe c"nd erau #"ndri $i puternici. ca un c"ine b!tut* -stfel str!b!tur!. plecat! pese#ne cu #are iu+eal! din 8arad%dur* . gata la orice se#nal s! +"$neasc! afar!.egeaba 'ncercar! s!%l 'nduplece $i s!%i 0orbeasc! fru#os* P"n! c"nd Frodo nu% i porunci. #or#!ind $i tre#ur"nd* La o or! dup! #ie2ul nop+ii. spai#a se ab!tu pentru a treia oar! asupra lor. #erser! 'n lini$te. #enite . o 'nt!ritur! de piatr! unde nu se afla dec"t o singur! poart! de fier* Pe #etere2ele sale u#blau str!4eri 2i $i noapte* La poalele colinelor. iar la #ia2!noapte piscurile fr"nte $i #asi0ul sterp Ered Lit6ui. $i nu puse #"na pe #"nerul spadei. ca s! nu se #ai 'ntoarc! pe 0ec6iul lui t!r"#* . r!s!rit $i apus* i la fiecare fereastr! erau o #ul+i#e de oc6i neobosi+i* . b"igui el* Ne%a a#enin+at de trei ori* Ne%au si#+it aici. de%o parte $i de alta.uat6.irit6 <orgor.up! o 0re#e.ol+ii )ordorului.inaintea lor #un+ii uria$i '$i i+eau capetele a#enin+!toare $i 'ntunecate pe cerul alburiu* La apus de )ordor se 'n$iruiau #o6or"tele creste Ep6el .ol+ii din )ordor f!r! s! le si#t! #u$c!tura. <ollu# nu 0ru 'n ruptul capului s! se #ai scoale* -bia atunci se ridic! #"r"ind $i%o porni 'n fa+a lor. n%are nici un rost9 . r!+oindu%se la el. din #i4locul lor 7 '$i 'ntindeau bra+e lungi c!tre #ia2!noapte5 iar 'ntre aceste bra+e se afla un defileu ad"nc* -cesta era . a$a c! turnurile r!#!seser! ani de 2ile goale* -poi Sauron s%a 'ntors* -tunci turnurile de pa2! care c!2user! 'n paragin! au fost drese.u$#anului* . au si#+it Nepre+uitul* Nepre+uitul e st!p"nul lor* N%a0e# cu# s! #ai #erge# pe dru#ul !sta9 Nu. intrarea pe t!r"#ul . cu capetele plecate.eagră e -nchisă. de culoarea cenu$ii* . noaptea5 $i p"n! la 0enirea unei noi 2ile de spai#!. repe2indu%se cu #are iu+eal! spre -pus* Totu$i. dac! nu era c6e#at de Sauron sau dac! nu $tia 0orbele tainice. din st"nc! 'n st"nc!. st"nca era p!truns! de sute de pe$teri $i de galerii de 0ier#e5 acolo #i$unau o #ul+i#e de orci.Se c!+!rar! $i ie$ir! din groap! 'n ti#p ce c!dea 'ntunericul $i '$i croir! dru# agale pe t!r"#ul acela #ort* Nu trecu #ult $i si#+ir! aceea$i spai#! nel!#urit! pe care o 'ncercaser! 'nainte s! treac! f!ptura 'naripat! peste #la$tini* Se oprir! $i se g6e#uir! pe p!#"ntul r!u #irositor5 dar nu 0!2ur! ni#ic pe cerul #o6or"t al serii $i cur"nd a#enin+area trecu sus de tot pe deasupra. negre $i gola$e* Pe ele se 'n!l+au . &nainte s! se arate 2orile 2ilei ur#!toare. f!r! 'ncetare* -0eau fa+ada de piatr!. 'n afar! de 0"ntul care le $uiera pe la urec6i* III Poar%a .e%o parte $i de alta a ei se plecau st"nci 'nalte.e%a cur#e2i$ul intr!rii 'n trec!toare. dup! r!sturnarea $i fuga lui Sauron. dar acu# p!rea ce0a #ai dep!rtat!. $i din gurile sale +"$neau dou! dealuri abrupte. ca $i cu# ar fi trecut #ult deasupra nourilor. f!r! s! 0ad! $i f!r! s! aud! ni#ic. $ont"c%$ont"c. ca ni$te furnici negre care #erg la r!2boi* Ni#eni nu putea s! treac! de . c!l!toria lor spre )ordor lu! sf"r$it* S#"rcurile $i pustiurile r!#!seser! 'nd!r!t* .e trei ori. <ollu# se ridic! $i 'ncepu iar s! se t"rasc!. cu ferestre 'ntunecate. Seniorul &ntuneci#ii construise.ar pe #!sur! ce aceste $iruri #untoase se apropiau unul de altul 7 c!ci nu erau altce0a dec"t ni$te p!r+i ale aceluia$i 2id uria$ '#pre4urul c"#piilor 'ndoliate Lit6lad $i <orgorot6 $i al a#arei #!ri l!untrice Nurnen. t!iate ad"nc 'ndreptate spre #ia2!noapte.ar for+ele <ondorului sl!biser! $i oa#enii 'nc6iseser! oc6ii. <ollu# 'ncre#enise de fric! $i era con0ins c! erau 0"na+i $i c! se $tia de 0enirea lor* 7 . dou! turnuri solide $i 'nalte* Fuseser! durate 'n 2ilele de de#ult. u#plute cu ar#e $i p!2ite cu cea #ai #are gri4!. )un+ii U#brei. Trec!toarea 8"ntuit!.

st!p"ne9 se 0!ic!ri <ollu#. lipsite de 0ia+!* -tunci se au2i deodat! +ip!tul goarnelor cu g"tle4ul de ala#!5 r!sunau din turnurile de stra4! $i din ascun2i$urile din colinele de departe5 dar ad"nc $i pre0estitor de rele r!sunar! cornurile puternice $i tobele din 8arad%dur. prin ur#are. 0ede#* S#eagol $tia c! 6obbi+ii nu pot s! #earg! pe%aici* O. st!p"ne. 2ise Sa#. da.easupra lui se 0!l!tucea un fu#u$or.u%ne la Poart!3* i bunul S#eagol a$a face* -$a a 2is st!p"nul. N%a0e# cu# #erge #ai departe. Sa#3* L%a$ l!sa s! #! toace la cap p"n! n%ar #ai putea. nu. cuprins de o #are de2n!de4de* N%are nici un rost pe dru#ul !sta9 N%are rost9 Nu duce Nepre+uitul la el2 O s! ne #!n"nce pe to+i.iiat6* La nici dou! sute de pa$i de locul unde se ascundeau.ei doi 6obbi+i se uitar! la turnuri $i la 2id cu disperare* . pe deal. a# s! #! duc. atunci pe%acolo o 0oi lua%o* . pleac! 'n locuri fru#oase $i d!%i%l 'napoi #icu+ului S#eagol* . 'ncerc!nat $i 0l!guit. 2ise Frodo* . inter0eni Frodo* .a@ nu cred s!%l #ai 0!d pe 4up"nul !sta 0reodat!* . cu oc6i r!i $i s"ngero$i. nu#a@ s!%i #ai 0!d #oaca aia b!tr"n!* .6ipul lui era crunt $i '#pietrit.e #i%e scris 'n frunte #i%e pus* Sa# nu 2ise ni#ic* &i a4ungea ceea ce citea pe c6ipul lui Frodo* tia c! orice i%ar spune ar fi 'n 2adar* i. iar str!4ile de 2i.6iar a$a9 . dac! #%ar 0edea acu#9 . ca s! #! #ai recunoasc!* Oare n%ar fi #ai bine s! ne%ntreb!# acu#. de la bun 'nceput nu a0usese nici o n!de4de5 dar. st!p"nul e 'n+elept* 7 -# 2is. dac! o s! +i%l ia* O s! #!n"nce toat! lu#ea* (ine%l. pe ce dru# s%o lu!#. c"t! 0re#e disperarea . iar soarele dospit clipi asupra cul#ilor Ered Lit6ui.s! desc6id! poarta neagr!. nu. ar fi #ocnit un foc* :eni 2iua. c!tre +inutul s!u* . la ur#a ur#ei.ac! eAist! o singur! cale.6iar de la dep!rtare. dar 6ot!r"t* Era #urdar. lingu$indu%se pe l"ng! el. da.a. dec"t dac! i%o# ruga pe orci s! ne c!l!u2easc!* 7 Nu. nepre+uitul #eu. nea0"nd nici un c6ef s! fie drept sau cu #inte* 7 St!p"nul a 2is a$a* St!p"nul 2ice= 1. dac! nu%#i 0!d de treab!* . nu a0usese ne0oie de n!de4de. st!p"ne= d!%i%l 'napoi* S#eagol o s!%l +in! la ad!post5 el o s! fac! #ult bine. )orannon. trecu o cioar! t!ind aerul greu cu aripile. drept spre 0"rful negru al celui #ai apropiat dintre turnuri* . iar ecourile lor str!b!tur! pustiul. $i fii bun cu S#eagol* Nu%l l!sa s! +i%l ia9 Sau pleac!. fiind un 6obbit 0esel. S#eagol $tia* 7 -tunci de ce ne0oia ne%ai adus aici. ca $i cu# 4os. a# a4uns9 2ise Sa#* lat! Poarta5 $i #i se pare c! p'n@ aici ne%a fost9 Pe legea #ea. dar nu #ai st!tea g6e#uit $i a0ea oc6ii li#pe2i* 7 -# 2is a$a pentru c! #i%a# f!g!duit s! intru 'n )ordor $i nu $tiu alt! cale* -$a c%a# s%o iau pe dru#ul !sta* Nu cer ni#!nui s! 0in! cu #ine* 7 Nu. #ai ales pentru 6obbi+ii cu#secade* /obbi+ii s! #earg! acas!* Nu 0! duce+i la Poart!9 7 )i s%a poruncit s! #! duc 'n +inutul )ordor $i. 0!2ur! 'n lu#ina slab! #i$c!rile str!4erilor negri pe 2id $i santinelele din fa+a por+ii* St!teau 'ntin$i $i se uitau peste #arginile unei ad"ncituri de piatr! din u#bra l!sat! de 'nt!ritura cea #ai de #ia2!noapte din Ep6el . n%o s! #ai aib! c"nd s! se bat! cu pu#nii 'n piept5 1(i%a# 2is eu.ar nu%ar trebui 'nt"i o sc!ld!toare 2dra0!n!. ce i%ar #ai ie$i din gur! Unc6ia$ului. #!r$!luiau c!tre posturile lor* O+elul luci crunt pe creneluri* 7 Ei. 'ncepuse o nou! $i 'ngro2itoare 2i de spai#! $i de trud! 'n )ordor5 $i str!4ile de noapte fur! c6e#ate 'n pi0ni+ele $i l!ca$urile lor ad"nci.in p!cate. da. f!cu <ollu#* N%are nici un rost* Nu pute# #erge #ai departe* -$a a 2is S#eagol= #erge# p"n! la Poart! $i%apoi o# 0edea* i%acu# 0ede#* O.e c"te ori nu #i%a spus c%o s%o sf"r$esc r!u.

cu#%necu# trebuia s! se descotoroseasc! de <ollu#* .u$#an 7 e sau a fost la c6ere#ul lui. 'n negurile care pluteau la poalele #untelui Ered Lit6ui5 iar cel de%al treilea 0enea spre el* . drept la )"na Neagr!.ar st!p"nul o s!%l duc! la el.up! ce cotea brusc 'n 4urul turnului.ac! ar fi putut s!%l str!pung! pe <ollu# cu pri0irile.ar Sa# se 'ndoia c%ar #ai fi 0reun dru#* 1 i bine c! tic!losu@ !sta b!tr"n nu $tie nici 4u#a@ din ce are st!p"nul de g"nd s! fac!.ar <ollu# n%a0ea nici un c6ef ca ei s! se descotoroseasc! de el* &ngenunc6e la picioarele lui Frodo.ac%ar $ti c! do#nu@ Frodo 'ncearc! s! ter#ine o dat! pentru totdeauna cu Nepre+uitul lui. ar fi f!cut% o cu siguran+!* Sufletul 'i era plin de 'ndoial!* . aia e* Nici un <a#gee n%are cu# s!%$i dea sea#a ce%o s! fac!*3 Frodo nu%i r!spunse lui <ollu# pe dat!* &n ti#p ce #intea 'nceat!. du%#! la Poart!3 $i dup%aia. st!p"nul l%a f!cut s! f!g!duiasc!. care se 'ntindea p"n! la 'nt!riturile de afar! ale #un+ilor* &n #i4locul 0!ii se aflau te#eliile negre ale turnului de 0eg6e dinspre apus* &n lu#ina di#ine+ii. #ai e unul* -lt dru# #ai 'ntunecat. pri0ind cercet!tor la <ollu#* 7 . s! 0ede# dac! #ai e acolo9 7 Nu ne%ai spus despre el p"n! acu#* 7 Nu* St!p"nul nu #%a 'ntrebat* St!p"nul nu #i%a spus ce a0ea de g"nd* El nu%i spune bietului S#eagol* EI 2ice= 1S#eagol.a9 E%ade0!rat9 )ai era un dru#9 S#eagol l%a aflat* /ai s! #erge#. dar are ini#a slab!. a#intindu%$i c! tr!sese cu urec6ea la sfada aceea.irit6 <orgor* Scobitura unde '$i aflaser! ei refugiu era s!pat! 'ntr%o colin! 4oas! la o oarecare 'n!l+i#e deasupra unei 0!i ca un $an+.ar se +inuse de st!p"nul s!u tot dru#ul5 de aceea nici n%a0ea de g"nd s! se de2lipeasc! de el* St!p"nul lui n% a0ea s! se duc! singur 'n )ordor* Sa# a0ea s! #earg! cu el5 $i.ar acu# el 2ice= 1-# de g"nd s! intru 'n )ordor pe%aici3* -$a c! lui S#eagol 'i e tare fric!* Nu 0rea s!%l piard! pe st!p"nul cu#secade* i a f!g!duit. intra 'ntr%un defileu stri#t $i trecea c6iar pe dedesubtul scobiturii 'n care se afla el* La . '$i 2ise el* . #ai greu de g!sit. n%a# ce 2ice. el r!#!sese cu oc6ii pironi+i la st"nca 'ntunecat! din . dac! o s%o ia pe dru#ul !sta* -$a c! S#eagol o s!%i sal0e2e pe a#"ndoi $i se g"nde$te la alt dru# care%a fost odat! ca niciodat!* St!p"n cu#secade* S#eagol foarte bun. #ai tainic* . <ollu# era de2n!d!4duit cu ade0!rat $i dornic s!%l a4ute pe Frodo* . fr"ng"ndu%$i #"inile $i 0!ic!rindu%se* 7 Nu pe%aici.ar lui Sa#. sau dec"t s! ne lase s!%i topi# Nepre+uitul* .a9 . la re0edere* S#eagol poate s%o ia Ia s!n!toasa $i s!%i fie bine* . cu# 'i nu#ea el 'n g"nd.up! c't se p!rea. nu glasul acela a0usese ulti#ul cu0"nt* Sa# socotea c! 4u#!t!+ile S#eagol $i <ollu# Dsau. st!p"ne9 se rug! el* )ai e un dru#* O.ar S#eagol 'l $tie* Las!%l pe S#eagol s! +i%l arate9 7 -lt dru#9 2ise Frodo ne'ncre2!tor. pun r!#!$ag c! s%ar isca #ai #are neca29 Nu#ai c! /o+ul b!tr"n e%a$a speriat de .el pu+in a$a cred* i n!d!4duiesc c! st!p"nu@ o s! c6ib2uiasc! la asta* E 'n+elept. 'i 0eni greu s! cread! c! S#eagol cel bun ie$ise deasupra5 'n orice ca2. dru#urile care duceau la Poarta )ordorului nu se 0edeau prea li#pede5 erau pale.u$#anul s! pun! #"na pe Inel5 a#"ndoi 0oiau ca Frodo s! nu cad! ostatic $i s!%l aib! sub oc6ii lor c't #ai #ult cu putin+! 7 #!car c"t! 0re#e /oitul #ai putea s! pun! laba pe 1Nepre+uitul3 lui* . s!%l scape pe Nepre+uit* . c!tre #ia2!noapte5 altul se pierdea la r!s!rit. pline de praf5 unul $erpuia 'nd!r!t. din c't '#i pare 7 'nc"t #ai degrab! s%ar descotorosi iute de noi dec"t s! fie prins c! ne d! o #"n! de a4utor.putuse fi a#"nat!* -cu# 'ns! a4unseser! la sf"r$itul a#ar* . /oitul $i /o+ulE c!2user! deoca#dat! la 'n0oial! $i f!cuser! o alian+!= nici unul nu%$i dorea ca . totdeauna%i de a4utor* Sa# se 'ncrunt!* . dar 0iclean! a lui Sa# c"nt!rea aceste 'ndoieli. da.

ridic"ndu%se ca ni$te stafii r!2bun!toare din #or#intele 0ite4ilor #or+i de#ult.uat6ului5 apoi se pierdea din 0edere unde0a. 2ise el. ocolea pe la cap!tul #un+ilor $i o lua spre #ia2!2i 'n 'ntunericul ad"nc care n!p!dea toat! partea de apus a Ep6el .ar dorin+a ta '+i poate 4uca feste $i te 0a duce spre un sf"r$it a#ar* &nc! o dat!. deoarece 'l cuno$tea de pu+in! 0re#e* &n orice ca2. cel pe care l%ai ur#!rit cu g"nduri rele* P"n! acu# #eri+i toat! pre+uirea #ea $i +i%ai respectat cu0"ntul 'n credin+!* >ic 'n credin+! $i nu #! 'ndoiesc. asta 0a fi porunca #ea9 -$a c! fii cu b!gare de sea#!. at"t de aproape de a#enin+area aceea uria$! 7 Frodo '$i trase 'n grab! gluga cenu$ie $i sub+ire peste cap $i cobor' 'n 0"lcea* -poi se 'ntoarse c!tre <ollu#* 7 S#eagol. el 2icea c! st!p"nul era cea #ai 'n+eleapt! fiin+! din lu#e Dpoate 'n afar! de b!tr"nul do#n 8ilbo $i <andalfE* &n felul lui. da. purt"ndu%l. Frodo 2!ri pe c"#pie fr!#"ntare #are $i #i$care* P!rea c! o$tiri 'ntregi #!r$!luiau acolo.ar ici%colo se 2!rea sc"nteierea l!ncilor $i a coifurilor5 iar dincolo de 'nt!riturile de l"ng! dru# se 0edeau c!l!re+i #erg"nd 'n grupuri* &$i a#inti de 0edenia de la -#on /en. c"nd +i%ai dat nebune$te 'n petic* 1. ci 'n se#n de salut* Nu erau oa#enii din <ondor care%l atacau pe Seniorul &ntuneci#ii. adic! s! ia bun!tatea drept orbire5 dar la el era de 'n+eles. de data aceasta #ai pu+in se0er= . c"nd0a. 'n dreapta.a $i cu# $i%ar fi dat brusc sea#a de 'ntreaga pri#e4die 'n care se aflau 7 singuri 'n lu#ina cresc!toare a 2ilei.ar te pre0in.!%i%l 'napoi lui S#eagol3. dar te face $i s%o iei ra2na* -i $i luat%o. n%o s!%l pri#e$ti niciodat! 'napoi* . ai 2is* S! nu #ai spui a$a ce0a niciodat!9 S! nu%+i 6r!ne$ti n!de4dea aceasta. care se adunau la porunca )arelui Senior. st!p"ne9 'ncu0iin+! <ollu#* Pri#e4die cu#plit!9 Lui S#eagol i se cutre#ur! oscioarele nu#ai c"nd se g"nde$te la asta. te 0ei supune. de$i c"#pia era 'n cea #ai #are parte ascuns! 'n aburii $i #ias#ele care se ridicau din #la$tinile $i pustiurile dind!r!t* . 'n por+iunea 'ngust! dintre #un+i $i R"ul cel )are* &n ti#p ce pri0ea. e$ti 'n pri#e4die* 7 . c!ci n%o s!%l pri#e$ti 'napoi niciodat!* . 0a fi s!%+i poruncesc. ad!ug! el. 2ise Frodo* >ic doar de cea care te pri0e$te nu#ai pe tine* -i f!g!duit 4ur"nd pe ceea ce tu nu#e$ti 1nepre+uitul3* (ine #inte9 -sta te leag!. a# s!%+i #ai acord o dat! 'ncrederea #ea* Se pare c! n%a# 'ncotro $i c! asta%i soarta #ea. $i nici n%ai 'ncercat s!%#i iei ceea ce cau+i de at"ta 0re#e* Fie ca a treia oar! s! ne a4u+i cel #ai bine9 . apoi rosti. de#ult* Iar dac!. pe care o a0usese cu doar c"te0a 2ile 'n ur#!.a. a# s!%#i pun nepre+uitul pe deget5 $i $tii bine c! ai fost sub 0ra4a lui. 'ncu0iin+"nd. dar $i cu ui#ire5 era ce0a ce nu #ai 0!2use 'n 'nf!+i$area $i nu #ai au2ise 'n glasul lui p"n! atunci* -0usese totdeauna 'ncredin+area c! bun!tatea dragului do#n Frodo era #are. ci oa#eni de alt! ras!. $i <ollu# putea s! fac! aceea$i gre$eal!.apus. S#eagol. c6iar dac! asta ar 'nse#na s! te arunci 'n pr!pastie sau 'n foc* i. s! pri#esc a4utor de la tine c"nd sunt la anang6ie5 iar soarta ta e s!%#i dai a4utor #ie. fii sigur. o$tiri ce poposiser! peste noapte dinaintea Por+ii lui $i acu# #!r$!luiau 'n!untru. ca s! 'nt!reasc! puterea #untelui* .ac! n%oi a0ea $i n%oi a0ea 'ncotro. dar nu d! bir cu fugi+ii* Trebuie s!%l a4ute pe st!p"nul cu#secade* 7 Nu #%a# g"ndit la pri#e4dia care ne pa$te pe to+i. de$i acu# i se p!reau ani* -tunci $tiu c! n!de4dea care 'i p"lp"ise o clip! 'n ini#! era 2adarnic!* <oarnele nu r!sunaser! ca o pro0ocare. de altfel. S#eagol9 Sa# se uit! la st!p"nul s!u. din (inuturile 'ntinse de la R!s!rit. 0orbele lui Frodo 'l puser! cu botul pe labe $i 'l 'nsp!i#"ntar!* Se gudura acu# la p!#"nt $i din bolboroselile lui nu se 'n+elegea dec"t 1bunule st!p"n3* Frodo a$tept! ner!bd!tor o 0re#e. arunc"ndu%i lui Sa# o pri0ire5 c!ci a# fost de dou! ori 'n puterea ta $i nu ne%ai f!cut nici un r!u. p"n! la orbire* 8ine'n+eles.

p"n! a4unge la o trec!toare 'ntunecat! 'n 0"rf $i%apoi coboar! $i tot coboar! iar.a. dac!%l $tii* Este 0reo n!de4de care s! #! fac! s!%#i sc6i#b calea pe care%a# luat%o. n%o lua ra2na9 . #ai departe.ar <ollu# era 'ntr%o stare 4alnic! $i a#enin+area lui Frodo 'l scosese din #in+i* Nu era u$or s! afli ce0a li#pede printre b!l#!4elile $i #iorl!iturile lui.!l!torii se% nfioar! c"nd 'l 0!d. da. st!p"ne.up! o 0re#e.e po+i s!%#i spui de%a treia cotitur!.a@ sunt $i alte f!pturi #ai rele* . se strecoar! s! nu fie 2!ri+i. dar se spune c! la sute de leg6e se 0ede -pa cea )are.7 /ai. . fiul lui Elendil. a4ungeai p"n! la ur#! la o trec!toare printr%un p"lc de arbori negri* &n dreapta. nu%s bune* Le%a cucerit de #ult* . el nu are dec"t patru la )"na Neagr!5 dar $i%at"tea 'i sunt de%a4uns. continu! <ollu#. c!ci #! gr!besc* . de #ult. o s%o 0e2i. despre Oa#enii 'nal+i. 7 O.ar st!p"nul 0a trebui s%o ia pe dru#ul !la* -sta e calea cealalt!* Singura* . 'ntrerupte adeseori de clipe 'n care se t"ra la p!#"nt $i 'i ruga fierbinte pe a#"ndoi s! fie 'ndur!tori cu 1bietul $i #icu+ul S#eagol3* . 'n +inuturile s!lciilor. 'n <orgorot6* <lasul i se stinse 'ntr%o $oapt! $i se cutre#ur!* 7 i cu ce%o s! ne%a4ute asta pe noi. spunea# seara o groa2! de po0e$ti. o s%o 0e2i deodat! deasupra $i%o s!%+i 0in! s! intri 'n p!#"nt* 7 S%o 0!d. despre coroana de%argint a regelui lor $i despre . Spune repede. nu* Nu%i pustiu. tare 0ec6e $i cu#plit! acu#* . a$e2a+i pe #alul R"ului cel )are. dar Fa+a <alben! e tare ar2!toare acolo $i rareori apar norii. se feresc de u#bra lui* .opacul -lb5 po0e$ti #inunate* . da9 )ai e $i%al treilea dru#.e s! 0!d. au2ea po0e$ti din )ia2!2i* O. pe care l%a durat Isildur. da. dar nu e* F!pturi 'nsp!i#"nt!toare s!l!$luiesc acolo9 Orci. da9 Peste tot nu#ai orci9 . 2ise <ollu#* N%a# fost niciodat! pe acolo. cutre#ur"ndu%se* i ura cetatea lui Isildur* 7 . 7 O. cu casele ca ni$te coline de piatr!. 2ise Frodo* Isildur e cel care a t!iat degetul . da. 2ise <ollu#. 2ise Frodo* &ns! ce leg!tur! are Turnul Lunii cu noi. era o cale care cobora la Osgiliat6 $i la podurile peste -nduin5 'n #i4loc. 7 :ec6ea fort!rea+!.a@ ce nu ur!$te el.ar. acolo au fost $i sunt turnul 'nalt $i casele albe $i 2idul5 dar acu# nu%s fru#oase.u$#anului* 7 .ar noi n%a# fost niciodat! acolo* :ai. <ollu# sau S#eagol. 7 P!i. iar p!s!rile #!n"nc! pe$tii5 fru#oase p!s!ri9 . #ollum2 'ncepu s! pl"ng! $i s! bo#b!ne* /obbi+ii a$teptar! r!bd!tori* 7 Po0e$ti de la )ia2!2i. iar oa#enii%s cu#pli+i $i au c6ipuri 'ntunecate* Noi nu dori# s! 0ede# +inutul !la* 7 Nu9 f!cu Frodo* . nu%i a$a. 0orbe$te%#i despre cel!lalt dru# $i arat!% #i%l. 6ai.uat6. cu oc6i str!lucitori. se #ai lini$ti pu+in $i Frodo reu$i s! pun! cap la cap ceea ce spunea= dac! ur#ai dru#ul care cotea la apus de Ep6el ."nd era S#eagol #ic. c!tre tenebrele 'nalte* -poi ocole$te st"nca neagr!.ru#ul urc! drept pe la u#bra 2idurilor $i a4unge la poart!* Ei 0!d tot ce #i$c!* . care nu%i niciodat! lini$tit!* Sunt #ul+i pe$ti acolo. pe c"nd $i R"ul era #ai t"n!r* < ollum. se spune. $opti <ollu#* Pare gol.!ci #un+ii sunt #ai #ici acolo $i 0ec6iul dru# urc! $i tot urc!.a4uns un loc cu#plit* . n%a# a0ut at"ta noroc9 i #ai departe sunt 'ntinderi #ari de p!#"nt. dru#ul ducea spre #ia2!2i* 7 )ai departe. 2ise <ollu#* E dru#ul spre st"nga9 'ncepe i#ediat s! urce.urau turnuri foarte 'nalte $i unul dintre ele era alb%argintiu. 'ntreb! Sa#* Nu #!%ndoiesc c! . s! urce $erpuitor $i iar s! urce 'nd!r!t. iar 'n!untrul lui era o piatr! ca luna5 '#pre4ur se 'n!l+au 2iduri #!re+e $i albe* O. se po0esteau #ulte despre Turnul Lunii9 7 Ăsta trebuie s! fie )inas It6il. dac! 0rei.u$#anul $tie tot despre #un+ii lui $i c! dru#ul !la%i la fel de p!2it ca !sta de%aici* Turnu@ nu%i pustiu.

F!pturile alea din!untru $tiu orice= :eg6etorii T!cu+i* 7 -$adar. p"n! la R"u $i st!p"ne$te acu# toate podurile* i crede c! ni#eni nu poate s! a4ung! la Turnul Lunii f!r! s! se lupte la poduri sau f!r! b!rci* . 7 Nu. e sigur p!2it!* Pe atunci nu era. dar nu r!spunse* 7 Nu e p!2it!. poate #ai rea ca asta c"nd o# a4unge acolo. arunc"ndu%i lui Sa# o pri0ire #"nioas! $i 'ntorc"ndu%se spre Frodo* Sigur. Rostind acestea.el pu+in a$a i s%a p!rut lui -ragorn c"nd a dat de tine prin S#"rcurile )or+ilor. bine'n+eles9 -ici 0ine S#eagol $i%i sare 'n a4utor. pare prea u$or* . s! ne pune# iar pe #!r$!luial! c!tre #ia2!2i. acu@ c"+i0a ani* 7 )inciun!9 $uier! <ollu# $i oc6ii i se u#plur! de r!utate. ca s! nu se lase #ai pre4os* -dic! noi s! ne%apropie#. la apus El nu se te#e* -colo%s :eg6etorii T!cu+i* 7 . o cr!p!tur! #ic!. nicidecu#. 'ntreb! Frodo* <ollu# se g6e#ui $i glasul i se stinse din nou 'ntr%o $oapt!* 7 O potecu+! care duce sus. nu 'nc!* :e2i. #i s%a spus s! caut Nepre+uitul5 $i%a# scotocit. nu%n+elege. rosti <ollu#. 'ntreb! Frodo se0er* i c6iar ai fugit din tenebre. s! nu ne #ai osteni# at"ta* 7 Nu glu#i cu asta. $i o potecu+! sus. 2ise Sa#* -$a cu# spui. $uier! <ollu#* Nu%i ni#ic de r"s* :ai.ar dac! st!p"nul 2ice 1Trebuie s! #! duc3 sau 1)! 0oi duce3. 7 /obbitu@ nu%i cu#secade. nu. a fost al #eu9 Eu a# fugit9 Frodo a0u si#+!#"ntul ciudat c!. da9 -# sc!pat cu puterile #ele* -$a e. N%are nici o noi#!9 -sta o pute# face $i% aici. au2ind nu#ele lui -ragorn* . trebuie s! priceap!* El nu se%a$teapt! la un atac de%acolo* Oc6iul Lui se uit! de 4ur '#pre4ur. 'n pri0in+a asta.ar nu%i ne0oie s! se duc! 'n cetatea aceea 'ngro2itoare. el o $tie* 7 . cu toate c! nu%i spune ni#eni despre ce%i 0orba* S#eagol e iar de a4utor* El a g!sit%o. dac%o# a4unge. <ollu#. o scar! 'ngust! $i lung!* i pe ur#! #ai #ulte sc!ri* i pe ur#! 7 aici glasul i se stinse $i #ai tare 7 un tunel5 la ur#!. o scar! 'ngust!. poate nu* 7 Nu%#i place deloc po0estea asta. deasupra trec!torii #ai #ari* Pe%acolo a fugit S#eagol din tenebre9 . 2ise Sa#. g!sise o cale de ie$ire din .#in+it. foarte cur"nd. 2ise <ollu#* /obbi+ii trebuie s! 0ad!. Sau sunt prea t!cu+i ca s! ne r!spund!.6iar de #ai e poteca. 'n #un+i5 $i dup%aia o scar!. o. dar sunt locuri unde 0ede #ai bine $i altele unde nu 0ede c6iar a$a* Nu poate s! 0ad! tot deodat!. 'nainte s!%l 'nt"lneasc! pe st!p"n5 $i cu #ul+i oa#eni a c!l!torit foarte departe* i ce 2ice El acu#.ar astea se 0!d $i El afl! de'ndat!* 7 Se pare c! $tii #ulte despre ce face $i ce g"nde$te El. s! d!# de aceea$i belea.6iar a$a. Oare nu cu#0a +i s%a dat 0oie s! pleci cu o #isie. 2ise Sa#* -+i stat 'n ulti#a 0re#e de 0orb!. S#eagol.ar 4os. nu9 Nu%i rost de 0eselie9 N%are nici o noi#! s!%ncerci s! intri 'n )ordor* .e%ai g!sit. <ollu# nu era departe de ade0!r a$a cu# s%ar fi a$teptat5 c!. . atunci nu are 'ncotro $i o s!%ncerce o cale* . s! le bate# la poart! $i s!%i 'ntreb!# dac! nu cu#0a a# r!t!cit calea spre )ordor. dar nu s!%l g!sesc pentru &ntunecatul* Nepre+uitul a fost al nostru. el o s! ias! pe Poarta Neagr!* Ăsta%i singurul dru# pe unde pot 0eni o$tirile #ari* . la #ia2!noapte e #area pri#e4die pentru El $i pentru noi* &ntr%o 2i. asta e po0a+a ta. f!cu Sa#. $i%a# scotocit. 'ntr%un fel sau altul. 2!ri sau i se p!ru c! 2!re$te o sclipire 0er2uie 'n oc6ii lui <ollu#* -cesta #"r"i.a@ asta a fost acu@ #ul+i ani* Potecu+a o fi pierit5 da@ poate nu. dr!gu+ul de S#eagol. da. o. a cucerit +inutul la #ia2!noapte de )un+ii U#brei. 2ic $i al+ii* -ici. Sau te%ai dat la taclale cu orcii. S#eagol a stat de 0orb! cu orcii. nu. da.

colc!ind de g"nduri* Nici #!car un 0ultur 'n soare nu i%ar fi 0!2ut pe 6obbi+i. Frodo credea c! nu* i iat!%l pe el acu#. i dac! a#"ndou! duceau spre groa2! $i #oarte. pierise pentru totdeauna 'n tenebrele dep!rtate ale )oriei* R!#ase a$e2at pe p!#"nt #ult! 0re#e. 'ntr%o pri#!0ar! apus!. la #ia2!noapte.ar c6iar dac! <ollu# putea fi cre2ut 'n aceast! pri0in+!. un si#plu 6obbit de la +ar!. 'nt"r2iat 'n ac+iunile sale de tr!dare* i c6iar 'n clipa 'n care 'i spusese lui Saru#an ulti#ele cu0inte $i palantirul se i2bise 'n fl!c!ri de treptele din Ort6anc.ar st!p"nul n%are dec"t s!%ncerce sau s! se duc! acas!* -lt! cale nu%i* Nu #ai scoaser! ni#ic de la el* Nu $tia sau nu 0oia s! spun! cu# se nu#ea locul acela pri#e4dios sau trec!toarea 'nalt!* Trec!toarea se nu#ea . 2ise <ollu# ursu2* Nu%i nici un loc sigur* . o u#br! fira0!. f!r! s! fac! nici cea #ai #ic! #i$care. cu capul plecat. dar Sa# st!tea 'ntins pe spate cu #"inile sub cap. era un se#n rar c! r!#!$i+ele din 0ec6ea lui cinste ie$iser! pentru #o#ent 'n0ing!toare* .ar 'n )ordor. cu #il! $i n!de4de* Poate c! Frodo si#+ise ce0a f!r! s! $tie. $i 'n 8arad%dur. >iua se t"ra 'nainte* Se l!s! o lini$te ad"nc! peste #icul lor ascun2i$ cenu$iu.u$#anul era 0iclean* Fuga putea s! fi fost cu bun! $tiin+! sau pus! la cale.oi <uldur* . le%ar fi spus nu#ele $i t"lcul lui5 iar <andalf i%ar fi pus 'n gard!* . g"ndul lui tot spre Frodo $i spre Sa# cel 'n+elept se 'ndreptase5 'i c!utase leg6e peste leg6e cu oc6ii #in+ii. a$a cu# i se 'nt"#plase la -#on /en.ar nu#ele lui -ragorn 'l aruncase pe <ollu# 'ntr%o stare 'ntunecat!* -0ea aerul #incinosului b!nuit c"nd spusese $i el o dat!%n 0ia+a lui ade0!rul5 sau #!car 'n parte* -$a c! nu r!spunse* 7 Nu e p!2it. era li#pede asta* 7 Te%ntreb din nou.o#itat. de parc! ar fi fost un 0!l gros 'ntre ei $i lu#ina din 4ur* . 'nc"t p!rea o parte dintr%o po0estire despre tinere+ea lu#ii. <andalf st!tea printre ruinele Isengardului $i se 'nfrunta cu Saru#an.irit6 Ungol $i se 0orbea despre ea cu #ult! spai#!* Pese#ne c!. a$a cu# st!teau acolo sub po0ara sor+ii grele.ar 'n leg!tur! cu taina aceasta nu%i 0eni ni#ic 'n #inte* -de0!rul era c! fuseser! lipsi+i de 'n0!+!tura lui <andalf #ult prea cur"nd. cu 0oie de la Turnul &ntuneci#ii* <ollu# 'i ascundea unele lucruri. de$i credea c! <andalf se pr!p!dise. f!r! s! scoat! o 0orb!. un piticu+ din . dac! -ragorn ar fi fost cu ei. din anii de de#ult. at"t de aproape de t!r"#ul spai#ei5 o lini$te pe care o puteai pip!i.ar erau singuri* -ragorn era departe.e soart! nenorocit!9 . t!cut.eodat! i se p!ru c! 0ede u#bra . 'n . poate. 'n0!lui+i 'n #antiile cenu$ii* Pri0irile lui s%ar fi oprit.ar se 'n0oise c6iar la el acas!. . 6olb"ndu%se pe sub glug! la cerul pustiu* . dep!rtat! $i 'nalt!.u$#anului. c! <ollu# 2isese eu $i asta. o clip!. cu bra+ele $i picioarele aproape la fel de sub+iri $i de albe ca oasele5 nici #!car o f!r"#! de carne care s! #erite o ciuguleal!* Frodo '$i spri4inise fruntea de genunc6i. 2ise el5 dru#ul !sta tainic nu e p!2it. de ase#eni. pe c"nd T!r"#ul &ntuneci#ii era 'nc! departe* . o fi* Nu%i nici un loc sigur 'n +inutul !sta. asupra lui <ollu#.easupra se 'n!l+a bolta palid! a cerului br!2dat de fuioare iu+i de fu#. de c"nd Seniorul &ntuneci#ii se ridicase iar la putere. at"t de 'ndep!rta+i. c!2nindu% se s!%$i a#inteasc! tot ce%i spusese <andalf* . fusese oare. 'ntreb! iar Frodo* 7 8a da. pus s! g!seasc! o cale pe care nici cei #ari nu puteau sau nu 'ndr!2neau s! #earg!* . pe c"nd erau 'nc! 'n floare .u# se intra acolo. abia 2!rit! prin 6!uri de aer greu.opacii de -rgint $i de -ur* Nenorocit! tain!9 Pe ce dru# s%o ia. la ce bun taina asta. la )untele de Foc. pr!bu$it! la p!#"nt 7 sc6eletul 0reunui copil de% al Oa#enilor de care #ai at"rnau ni$te 2dren+e. se p!rea. <andalf nu le spusese* Pese#ne c! nu $tia* Se 'ncu#etase odat! 'n fort!rea+a . Frodo nu uita c! .)ordor prin propria%i 0iclenie* Se g"ndi.

ar Frodo nu%i 0orbi nici acu# lui <ollu# $i nici nu se 6ot!r' ce s! aleag!* (inea oc6ii 'nc6i$i. 7 Nu. rosti el cu un glas r!gu$it $i $optit. #ai bine ca orice alt! 0ietate* Sunt ca ni$te corbi uria$i* Ur#!resc ce0a5 #! te# c! . f!r! s! fac! nici un 2go#ot* .eodat! glasurile 'ncepur! s! se sting!. pri#e4dia se 'ntorsese* . nu se du#iri <ollu#* Sa# se ridic! 'n picioare cu #"inile la spate Da$a cu# f!cea totdeauna c"nd . p!rul negru. dup! c"t se pare. nu%i a$a c! nu prea 0!d pe lu#in! de 2i. apoi rotindu%se iar* Se i0ir! 'nc! dou!.6ipuri 'ntunecate* N%a# #ai 0!2ut p"n%acu# ase#enea oa#eni. pese#ne c! nu. p"n! putu s! se uite printr%o cr!p!tur! dintr%un bolo0an* R!#ase acolo neclintit o 0re#e.rede+i c! ei ne%au 0!2ut pe noi. 2ise Frodo* . p"n! pierir! cu totul* .e sunt olifan+ii. r!sun! un corn pe crenelurile )orannonului* -tunci <ollu# se retrase $i lunec! 'napoi 'n groap!* 7 )ai #ul+i oa#eni se%ndreapt! spre )ordor.u$#anul 0eg6ea2!* Spai#a trecu. #ult aur fru#os* i unii sunt #"n4i+i cu ro$u pe obra4i $i au #antii ro$ii5 steagurile lor sunt tot ro$ii. de dincolo de cap!tul R"ului cel )are5 pe dru#ul !la au 0enit* S%au dus spre Poarta Neagr!5 . $i cercei de aur 'n urec6i5 da. dar se apropiau din ce 'n ce #ai #ult de ei* Prin #intea lor trecu deodat! acela$i g"nd= 'naripa+ii aceia negri 'i iscodiser! $i%$i tri#iteau acu# o$tenii 'nar#a+i s! pun! #"na pe ei5 c!ci iu+eala slu4itorilor cu#pli+i ai lui Sauron era nease#uit!* Se g6e#uir! ascult"nd* <lasurile $i 2!ng!nitul ar#elor erau foarte aproape* Frodo $i Sa# '$i scoaser! s!biu+ele din teac!* Era i#posibil s! #ai fug!* <ollu# se ridic! 'ncet $i se t"r' ca un g"ndac spre #arginea gropii* Se 'n!l+! cu #are.!l!re+ii Negri. lung.ar ar#!sarii lor.!l!re+ii #i$un! iar pe sus. se r!suci $i se ridic! 'n picioare. 0!d. Erau tare sus* Iar dac! sunt tot . da* F!pturile acelea 'naripate pe care c!l!resc. la au2ul +ip!tului adus de 0"nt $i la 0ederea u#brei asupra lunii 7 de$i acu# nu era at"t de 2drobitoare $i de aprig!5 a#enin+area p!rea #ult #ai dep!rtat!* . ca pe o insul! ne0!2ut!5 2!ceau iar descoperi+i. pline de +epi* Nu cu#secade5 tare 6aini $i cru2i arat! oa#enii !$tia9 -proape la fel de r!i ca orcii $i #ult #ai #ari* S#eagol crede c! sunt din )ia2!2i. ca un p!ian4en 'ncol+it* Siluetele 'naripate se rotir! $i se pr!bu$ir! iute 'nd!r!t. S#eagol n%a #ai 0!2ut a$a ce0a* Sunt cu#pli+i* -u oc6ii negri. nu. 2ise el cu glas sc!2ut* . i%a# 2!rit* . plutind. apoi $i%a patra* -bia le putea 2!ri.unei p!s!ri 'ntunecate rotindu%se sub pri0irile sale. #are gri4!.!l!re+ii Negri 7 groa2a neputincioas! care pusese st!p"nire pe el. p!r"nd c! era gata%gata s! 0orbeasc! $i s! ia o 6ot!r"re* . spre )ordor* Sa# trase ad"nc aer 'n piept* 7 . ca $i cu# ar fi 0isat sau ar fi fost cufundat 'n tot felul de tr!iri $i a#intiri* &ntr% un t"r2iu.ar*** 7 La naiba9 f!cu el* -sta ce #ai e. O nou! spai#! puse st!p"nire pe ei* -u2ir! 20on de c"ntec $i strig!te r!gu$ite* La 'nceput p!rur! foarte dep!rtate.ar s%ar putea s! #ai 0in! $i al+ii* :ine tot #ai #ult! lu#e 'n )ordor* P"n! la ur#! toat! suflarea o s! intre acolo* 7 Erau $i olifan+i. dar i se p!rea c! erau uria$e. uit"ndu%$i spai#a $i 0r"nd s! afle 0e$ti despre locuri ciudate* 7 Nu.ar ea eAista* O si#+ea $i Frodo* <"ndirea i se fr"nse* Se foia $i tre#ura. olifan+i nu9 . $i c! 2burau la #are 'n!l+i#e* &$i acoperi oc6ii $i se g6e#ui 'n fa+!* -ceea$i spai#! pre0estitoare o #ai 'ncercase aproape de . 'ntreb! Sa#.eparte. dar nu ridic! pri0irile* <ollu# se str"nsese cu totul. la fel ca 0"rfurile l!ncilor5 au scuturi rotunde. dar lini$tea 'n0!luitoare fusese risipit!* O 0re#e se si#+iser! rup+i de lu#e. c"te pu+in. cu aripile largi. galben cu negru.

2ise el* -tunci poate ne%a# croi $i noi dru# pe t!r"#ul acela al r!ului* . la u#bra pietrelor.e bine%ar fi s%a0e# o #ie de olifan+i. 6obbi+ei dr!g!la$i.ine%o dat! #!%nt"lne$te Peste ani #! po#ene$te* i de #ine n%ai s! cre2i . 'n0e$#"nta+i 'n ro$u $i aur. l"ng! pietre9 Odi6ni+i%0! $i sta+i lini$ti+i.utre#ur p!#"ntul c"nd fug* Iar c"nd trec prin iarb! -rborii se sfar#!* . .u urec6i peste #!sur!. cu# se 2icea pe la noi* . despre olifant.recita poe2iiE $i 'ncepu= )are sunt c"t un c!soi .!tre #ia2!2i #!%ndrept.up%aia pute# s%o $terge#* Tiptil $i iute ca u#brele. $i buna dispo2i+ie 'i risipi $o0!iala* 7 . olifan+i nu. turnurile $i tot ce au pe spin!rile olifan+ilor care dau cu pietre unii%ntr%al+ii* -$a c! 'n clipa c"nd ne%ai spus c!% s 1oa#eni de la )ia2!2i.ac!%n fa+! nu #! 0e2i* .3 . a$a . rosti Sa# dup! ce ter#in! de recitat* Or fi prostii. nu 0rea s! $tie c! sunt* S#eagol 0rea s! plece de%aici $i s! se% ascund! 'ntr%un loc #ai ap!rat* S#eagol 0rea ca $i st!p"nul s! plece* St!p"nul cu#secade nu 0rea s! 0in! cu S#eagol. 2ise el oft"nd* 7 Nu. cu toat! pri#e4dia* .ar sunt olifantul #are . . 2ise <ollu# iar* S#eagol n%a #ai au2it de%a$a ce0a* i nici nu 0rea s!%i 0ad!. 6obbi+ii #ai c!l!toreau $i ei din c"nd 'n c"nd* -sta nu%nsea#n! c! se #ai 'ntorceau to+i $i nici c! li se d!dea 'ntru totul cre2are= ni#ic altce0a dec"t ni$te ve"ti din .a@ a# au2it po0e$ti despre se#in+ia uria$! departe. i2bucnise 'n r"s c"nd Sa# d!duse dru#ul la sti6urile acelea str!0ec6i de spus la gura sobei. S#eagol.ar nu a0e# dec"t picioarele astea ale noastre obosite* Ei bine.a un $arpe%al #eu n!soi* i%s ca $oarecele. cu#secade st!p"nu@9 strig! <ollu# cuprins de 'nc"ntare $i gudur"ndu%se l"ng! genunc6ii lui Frodo* 8un st!p"nu@9 -tunci odi6ni+i% 0!. Trop!i $i deloc n%a$tept 'ntins la p!#"nt* Nu 2ac nici 'n #or#"nt* Eu sunt olifantul #are )ai 'nalt ca ori$icare* . . 'n+elept st!p"nu@. Frodo se ridic! 'n picioare* . a treia cotitur! s%ar putea s! ias! cel #ai bine* O s! #erg cu tine* 7 8un st!p"nu@. la fel de de#ne de cre2are ca b(rfa din $omitat.a@ a0e# $i noi po0e$tile noastre $i ne 0in $i nou! 0e$ti de la )ia2!2i* &n 2ilele de de#ult.u cornul la gur!. 1Oare n%or fi $i olifan+i. n%or fi prostii*** .!ci dac!%i pe%a$a. se spune.o#itat.e st! nu#ai 'n picioare* 8 -stea%s ni$te sti6uri de la noi. #urg.ree. 'n frunte cu <andalf c!lare pe unul alb.a@ acu# nu cred c%o s! #ai 0!d 0reodat! olifan+i* Poate nici nu sunt ase#enea fiare. c"nd pornesc la lupt!* SGertingii '$i pun casele. #i%a# 2is. 'n (inuturile Soarelui* Le 2ice# sGertingi 'n bas#ele noastre5 c!l!resc pe olifan+i. p'n% o pleca Fa+a <alben!* . din .u toate gri4ile care 'l cople$eau. 0oia# $i eu s!%i 0!d.

ad"nc $i lini$tit. ca ni$te nori 'ntuneca+i. sp!l!cit!* Se 'nserase bine c"nd.urge ap! bun! 'n p"raiele ce se 0ars! 'n R"ul cel )are5 bun!%i apa 'n +inutul unde ne duce#9 S#eagol poate s! fac! rost $i de%ale gurii* . 2ise el. 'n Turnurile . se 2!reau p"lcuri de pini 'nal+i* /obbi+ilor le #ai crescur! un pic ini#ile.!ci tare%i e foa#e5 da. dar astrul nu se%ar!ta peste #un+i p"n! aproape de #ie2ul nop+ii. ie$ir! t"r"ndu%se peste #arginea de apus a 0"lcelei $i pornir! pe #arginea dru#ului. #ollum2 &$i a$e2! pal#ele #ari pe p"ntecele supt $i 'n oc6i 'i ap!ru o lu#in! 0er2uie. ling"ndu%se pe bu2e* . apoi se f!cu ne0!2ut5 cotiser! pe dup! u#!rul 'ntunecat de la #ia2!noapte al #un+ilor ce0a #ai pu+in 'nal+i. lu"nd%o c!tre #ia2!2i* -tunci f!cur! iar popas. pre0estitori de rele. a$a c! 'n pri#ele ceasuri 'ntunericul fu deplin* O singur! lu#in! ro$ie ardea sus. nu se au2ea $i nu se 0edea ni#ic pe )orannon. de corni $i de alte tufe necunoscute lor* Ici%colo.ur"nd o s%a0e# destul!. fie c! se 'ncredea cu totul 'n <ollu#. $i n!d!4duia s! fac! dru#ul cu patru opriri* -$a c! nu trecu #ult $i%o pornir! iar c!2nit #ai departe. 'n ciuda oboselii= aerul era proasp!t $i 'n#ires#at $i le a#intea de 'n!l+i#ile dep!rtate din )eleagul de la )ia2!noapte* -sta le pl!cu. fiindc! se g!seau pe%un p!#"nt st!p"nit doar de c"+i0a ani de Seniorul &ntuneci#ii. dup! ce trecuse o bun! bucat! din noapte $i ei erau fr"n+i de oboseal!. oc6iul se #ic$or! c"t un punct aprins. 'ns! nu pentru #ult! 0re#e* Nu prea puteau +ine pasul cu <ollu#* . 'n sf"r$it. dar pri#i apa cu bucurie* 7 . 'n stare s! fac! 0reun pas* &n lu#ina care cre$tea. 0!2ur! dru#ul c!tre #ia2!2i. de$i ascuns! 'nd!r!tul 'n!l+i#ilor #o6or"te* . fie pentru c! era prea obosit ca s!%$i #ai . plin! de b!l!rii. iar soarele era acoperit de 0!luri* Frodo ador#i de c"te0a ori. dup! cu# se #i$ca soarele. de gro2a#!. #ut"ndu%se #ereu la r!coare. u#bra #arginii de apus a 0"lcelei 'n care se aflau se lungi $i groapa fu n!p!dit! de 'ntuneric* -tunci ciugulir! c"te ce0a $i b!ur! cu #!sur!* <ollu# nu #"nc! ni#ic. dar 'n apropiere. c!ci nu reu$iser! s! se odi6neasc! dec"t foarte pu+in. erau aproape trei2eci de leg6e din )orannon p"n! la r!scruce. dar c!utau s! nu se dep!rte2e prea #ult de el* P"n! la ur#!. unde str!4erii se pli#bau neobosit* Se p!rea c! oc6iul acela ro$u 'i ur#!ri p"n! la #ile 'ntregi dep!rtare.uat6.!utar! un ascun2i$ unde s! se ad!posteasc! pe ti#pul 2ilei de oc6i du$#!no$i* >iua trecu ane0oie* St!teau 'ntin$i 'n ini#a pustei $i nu#!rau ceasurile #olco#e 'n care parc! nu se sc6i#ba aproape ni#ic5 c!ci se aflau 'nc! sub u#brele #untelui Ep6el . pier2"ndu%se ca ni$te stafii. p"n! c"nd 2orile 'ncepur! s! se risipeasc! 'ncet 'n singur!tatea cenu$ie $i nesf"r$it!* Str!b!tuser! aproape opt leg6e $i 6obbi+ii n%ar #ai fi fost. nici s! 0rea. dar. cu ini#ile ciudat de u$oare.up! socoteala lui. da. +inutul nu li se #ai p!ru at"t de sterp $i de ruinat* )un+ii se deslu$eau 'nc!. 'n +inutul acela sf!r"#at* Trecuser! trei nop+i de c"nd fusese lun! plin!. 'n st"nga lor.trebuie s%o $terge#9 IV (n care e /orba des#re mirodenii i des#re %ocăniţa de ie#ure Se odi6nir! 'n cele c"te0a ceasuri care r!#!seser! din 2i. 'n sf"r$it.ol+ilor. care se +inea acu# departe de poalele negre ale colinelor $i o lua la 0ale spre apus* 'nd!r!tul lui se 2!reau po0"rni$urile n!p!dite de arbori su#bri. 'n ti#p ce fugeau '#piedic"ndu%se prin pustiiciunea pietroas!* &n st"nga lor $erpuia dru#ul pe care 'ns! nu 'ndr!2neau s%o apuce. la st"nga. #ai sus de Osgiliat6. dar de 4ur '#pre4ur se 'ntindea o pust! nesf"r$it!. p"n! c"nd. care nu se pr!bu$ise cu totul 'n paragin!* . alt#interi.ar nu uitau pri#e4dia care 'i p!$tea $i nici Poarta Neagr! 'nc! at"t de aproape.

r!0!$i+i de trecerea anilor.e 'ndat! ce +inutul pieri 'ntr%o #as! cenu$ie Ia c!derea nop+ii.iuleau urec6ile. ro$ii sau 0erde%pal. a4unser! pe un dru#eag neu#blat5 dar nu $erpuia deloc5 o +inea drept 'nainte $i 'i c!l!u2ea pe cea #ai iute cale* -stfel a4unser! la fruntariile de #ia2!noapte ale +inutului c!ruia oa#enii 'i 2iceau c"nd0a It6ilien. cu pere+ii abrup+i la #i4loc. abia 2!rindu%se printre buruieni $i #u$c6i* )!r!cini. se p!r!ginea tot #ai tare* Se #ai g6icea 'nc! dib!cia oa#enilor de alt!dat! 'n felul s!u drept.o#itat 7 'n #i4locul c!rora se 2!reau poieni 'ntinse5 $i peste tot se 'n0olburau pu6oaie de ierburi 'n#ires#ate $i de tufi$uri* Lunga c!l!torie din :"lceaua . 'n noianul unui 6!+i$ de l!stari5 apoi #ai erau du#br!0i $i desi$uri de ta#arisc $i de terebin+i spino$i. f!r! s! a4ung! 'ns! p"n! sub u#brele #untelui5 se 'ntindea apoi la nord p"n! la E#?n )uil $i se desc6idea pri#itoare aerului de #ia2!2i $i 0"nturilor u#ede dinspre )area dep!rtat!* . la #ia2!2i de +inutul lor. ca la #a#a acas!* . printre s#ocurile de iarb! 'nfloriser! floricelele. pe #!sur! ce 'nainta 'nspre #ia2!2i. ar!toase $i bine durate5 dar. o +ar! fer#ec!toare. f!cur! din nou popas* Se aflau la cap!tul unei cr!p!turi lungi. toate se#nele de lucr!tur! 'n piatr! se f!cur! ne0!2ute. p!s!relele c"ntau* It6ilien. p"n! la ur#!. dar niciodat! p"n! acu# nu #ai si#+iser! 6obbi+ii o ase#enea sc6i#bare de cli#! ca aici. s! prind! orice 2go#ot de copite sau de pa$i 'n fa+! sau 'n spate5 dar noaptea se scurse $i nu d!dur! de nici un c!l!% tor c!lare sau pe 4os* . iar 6obbi+ilor li se p!ru c! 0!2du6ul era tot #ai 'n#ires#at. pornir! iar* <ollu# 'i duse spre dru#ul de la #ia2!2i5 iar dup! aceea '$i continuar! c!l!toria #ai iute. la r!s!rit. unde dru#ul t!ia o creast! pietroas!. cedri $i c6iparo$i. gr!dina <ondorului. ad"nci. cu 'n!l+i#i '#p!durite $i p"raie repe2i* Noaptea se f!cu fru#oas! sub stele $i sub luna rotund!. cre$teau du#br!0i de copaci 7 bra2i. +inutul se desc6idea spre 0!ile #ai calde ale -nduinului $i la r!s!rit de Ep6el . le#noase. precu# $i alte soiuri necunoscute 'n . sau de 0ec6i buc!+i de caldar"#. 'n regiunea aceasta ad!postit!* Pri#!0ara '$i f!cea de4a de lucru 'n 4urul lor= frun2ele de ferig! str!pungeau #u$c6iul $i p!#"ntul gras. se p!rea c! obser0ase $i el acest lucru $i nu prea%i c!dea bine* La pri#ele se#ne ale 2ilei. 'n arcuiri largi. tres!rind $i forn!ind 'n 0isurile sale tainice* )ai degrab! foa#ea dec"t ne'ncrederea 'l +inea trea25 'ncepuse s!%i fie dor de o #as! bun!. 'n neguri* . iar p!trun4elul $i so0"rful abia r!s!riser!. de #!slini $i de dafini5 ienup!ri $i #irt5 $i tufe de ci#bru care 'n0!luiau cu tulpinile lor t"r"toare. arbori $i ferigi se t"rau $i at"rnau peste #argini sau n!p!deau toat! suprafa+a dru#ului* &ntr%un t"r2iu. pe #!sur! ce 'naintau5 $i din pufniturile $i bo#b!nelile lui <ollu#. di#preun! cu #ulte alte ierburi fru#os #irositoare cu for#e $i #ires#e #ai presus de $tiin+a. planta+i 'n 0ec6i#e. 7 fierbinte.ru#ul fusese f!cut de #ult de tot $i 0reo trei2eci de #ile fuseser! drese de cur"nd. p!stra 'nc! ce0a din dr!g!l!$enia unei driade despletite* La #ia2!2i $i la apus. dar. 2adele '$i 'ntindeau degetele 0er2i.up! ce o luar! spre apus. c6iar $i c"nd <ollu# ador#i iute bu$tean. $i se pierdeau 'n 2are* . dar de acolo urcar! pe #alul de apus care d!dea dincolo de fruntarii* .erul se lu#ina $i 0!2ur! c! #un+ii erau acu# #ai departe. gr!din!reasc! a lui Sa#* SaAifraga $i celelalte ierburi 'nstelau de4a grotele . trecea peste po0"rni$urile colinelor sau se a0"nta peste p"raie. i0indu%se printre 6!+i$urile de pe #argini. sigur $i f!r! poticneli5 ici% colo. de$i pri#e4dia era #ai #are* . acu# pustiit!.espicat! 'i adusese departe.fac! 0reo gri4! 'n pri0in+a lui5 dar Sa# nu reu$i dec"t s! a+ipeasc!.re$teau aici o #ul+i#e de arbori #!re+i. afar! de c"te un st"lp pr!bu$it ici $i colo.e 4ur '#pre4ur. pietre ascunse 'n tapiserii ad"nci* )ai #ulte soiuri de sal0ie '$i ar!tau florile albastre. ap!rur! po0"rni$uri do#oale care coborau p"n! 6!t%departe.uat6.

nu 0oia nici 'n ruptul capului s! se #i$te la lu#ina Fe+ei Palide* . 'i '#presurau #ires#ele sua0e* <ollu# tu$ea $i icnea5 dar 6obbi+ii tr!geau ad"nc aer 'n piept $i Sa# i2bucni deodat! 'n r"s 7 un r"s de u$urare.!l!torii 'ntoarser! spatele dru#ului $i o luar! pe po0"rni$ 'n 4os* &n 0re#e ce%$i purtau pa$ii printre tufi$uri $i ierburi. la u#bra du#br!0ilor $i prin poienele din It6ilien5 dar. a c!rui #argine crestat! era acoperit! cu #u$c6i $i rugi de #ure5 de 4ur '#pre4ur. 2ise el* . de$i nu se 'nt"#plase cu prea #ult ti#p 'n ur#!* -lerg! 'napoi la to0ar!$ii s!i.iiat6.u$#anului* Nu se ab!tuser! prea #ult de la dru#5 cu toate acestea. '$i aduse a#inte de pri#e4dia ce plutea peste tot* Se '#piedic! de o pirostrie scoro4it! de fl!c!ri.ur"nd 'i duse la un lac #icu+ $i li#pede. $i dup! ce se sp!lase . oricu#. bun! de preu#bl!ri. iar el. care uitase pentru #o#ent de )ordor. care f!g!duia de4a s! fie str!lucitoare $i cald!. nu de bucurie* Pornir! pe firul unui p"r"u care curgea iute 'n fa+a lor. n!p!dit! de rune $i de alte 'nse#ne cu#plite ale Oc6iului* Strecur"ndu%se pe sub cascada care pornea din lac. se ridicau spadele 'n$iruite ale iri$ilor $i frun2ele de nuf!r pluteau pe oglinda lui 'ntunecat! $i tre#ur!toare5 dar era ad"nc $i proasp!t $i se re0!rsa #olco# peste un prag de piatr! de la cap!tul cel!lalt* -ici se sp!lar! $i b!ur! pe s!turate din pu6oiul care se 0!rsa 'n lac* -poi c!utar! o ascun2!toare unde s! se odi6neasc!5 c!ci locul acesta cu 'nf!+i$are fru#oas! era totu$i acu# pe teritoriul ."t despre <ollu#. iar coprinde $i l!cri#ioarele nenu#!rate '$i scoteau capetele din iarba deas! $i 0erde di#pre4urul 6ele$teelor for#ate de p"raiele repe2i 'n ad"ncituri r!coroase. de$i orcii se fereau de lu#ina soarelui. pricinuite de orci $i de al+i slu4itori sc"rba0nici de%ai Seniorului &ntuneci#ii 7 un pu+ plin cu gunoaie $i resturi5 arbori dobor"+i f!r! rost $i l!sa+i s! #oar!. aceasta a0ea s!%$i arate pri0irile peste cul#ile 'ntunecate din Ep6el .$i pere+ii st"nco$i* Pri#ulele $i ane#onele se de$teptau printre crengile de alun. erau aici #ulte ascun2i$uri de unde puteau s!%i p"ndeasc!5 $i #ai erau $i al+i oc6i r!i peste fruntarii. 'n noapte. cu scoar+a crestat! ur"t. c!ci Sauron a0ea #ul+i slu4itori* . d!dur! de un a$ternut cafeniu $i #oale din ferig! r!#as! de anul trecut* &nd!r!tul lui se 'ntindea un desi$ de lauri cu frun2ele 'ntunecate. spre deosebire de st!p"nul s!u. 0!2user! c6iar $i 'n locul acela ur#ele 0ec6ilor r!2boaie $i r!nile #ai noi."t #erseser!. Sa# se g"ndise #ereu la #"ncare* -cu# de2n!de4dea c! Poarta nu putea fi trecut! r!#!sese 'nd!r!t. 'ntr%o 0"lcea do#oal!5 se i0ise 'n ruinele pr!bu$ite ale unui 0ec6i ba2in de piatr!.3 Pe l"ng! acestea. r!sura $i cle#atitele crescuser! at"t de repede. 'n re0!rsarea lor spre -nduin* . #irosind $i #"ng"ind plantele $i arborii aceia neobi$nui+i. dar nu 2ise ni#ic5 era #ai bine ca oasele acelea s! se odi6neasc! 'n pace. iar el ar fi le$inat $i s%ar fi c6ircit de lu#in! $i c!ldur!* . 'n #i4locul c!reia g!si o gr!#ad! de oase f!cute scru# $i de +este* Trandafirii s!lbatici. i se p!rea #ai 'n+elept s! p!stre2e din #erindele elfe$ti pentru ti#purile #ai grele care%i a$teptau* Trecuser! $ase 2ile sau c6iar #ai #ult de c"nd f!cuse socoteala c! de%abia #ai a0eau lembas pentru 0reo trei s!pt!#"ni* 1)are #inune de%o# a4unge la Foc la ti#p9 '$i 2ise el* i s%ar putea s! ne #ai 0in! c6eful s! ne $i%ntoarce#9 . c!+!ra+i pe un #al abrupt. la cap!tul unui #ar$ lung. pe creasta c!ruia cre$teau cedri b!tr"ni* -ici 6ot!r"r! s! se odi6neasc! $i s!%$i petreac! 2iua.ine $tie. 'nc"t tr!seser! de4a un 0oal peste ur#ele festinului $i ale #!celului aceluia cu#plit.ur"nd. nu s! pun! <ollu# laba pe ele $i s! le scor#oneasc!* 7 /ai s! ne 'ntinde# pe unde0a.ar s! nu fie prea 4os* :reau s! #! odi6nesc la 'n!l+i#e* Un pic #ai sus de lac. Sa#. nu se si#+ea at"t de dornic s! uite de ne0oi p"n! la ter#inarea dru#ului $i. la 0ale* .

dup! rana aceea 'ngro2itoare* -tunci. 2ise <ollu#* S#eagol e totdeauna de a4utor. ascunse p"n! atunci. dar nu poate prinde lucrurile 'ntr%o clip!* . c! te fac buc!+ele9 . dup! c"te0a '#buc!turi de lembas. poate c! da. nu prea te dai 'n 0"nt dup! #"ncarea noastr! i nici nu #%a$ sup!ra dac%a$ face eu 'nsu#i o sc6i#bare* :orba ta%i sunt #ata-ntotdeauna să fiu de a*utor -i putea s! g!se$ti ce0a pentru un 6obbit 'nfo#etat. deodat! 'i ap!ru 'n #inte i#aginea lui Frodo ador#it. 'i r!spunse Sa#* . bine'n+eles. pe c"nd 0eg6ea. ai s!%+i dai sea#a cur"nd* i cu c"t aduci #ai repede apa. s! str!luceasc!* (in la el $i gata93 <ollu# se 'ntoarse tiptil $i trase cu oc6iul peste u#!rul lui Sa#* Se uit! la Frodo. <ollu#. c6iar dup! socoteala 6obbi+ilor. apoi se retrase f!r! 2go#ot* Peste o clip!.a9 f!cu Sa#* Eu cer* i dac! nu +i se pare destul de fru#os. de parc! ar fi socotit 0orbele f!r! rost. c!ci 'ncepe s! 'n0e+e asta 'naintea literelor Dpe care #ul+i nu a4ung niciodat! s! le 'n0e+eE5 dar Sa# era un buc!tar bun. 'n ti#p ce%$i scoase cu+itul. dar 'l #irar! .or#ea 'nc! lini$tit. dar 0!2u foarte li#pede c6ipul st!p"nului s!u. dac! i se cere*** dac! i se cere fru#os* 8 . de$i c6ipul nu se sc6i#base* . 'n 0ec6ea buc!t!rie de la Pu$c!%n Traist!* . 'l cur!+! $i 'l ascu+i.ar Sa# 'i spuse c! nu a0ea ni#ic '#potri0a iepurilor* )ai ales dac! erau g!ti+i* Orice 6obbit $tie. din c"nd 'n c"nd. b!tr"n $i fru#os. de c"te ori a0usese prile4ul* )ai purta 'n rani+a lui c"te0a ustensile. al!turi. precu# $i #"inile odi6nindu%i%se al!turi de trup. da.a. s! fie acolo= o cutie #ic! de iasc!. 'i ap!rea pe c6ip o lu#in! l!untric!5 acu# str!lucirea acesta p!rea $i #ai puternic!* Tr!s!turile lui Frodo erau lini$tite5 'i disp!ruse orice ur#! de spai#! $i de 'ngri4orare5 dar ar!ta b!tr"n.ar de ce%i trebuie 6obbitului ap!. cu at"t o s! afli #ai iute* S! nu%#i strici 0reo cr!ticioar!. 2ise el* . s! g!teasc!. o furculi+! scurt! cu doi din+i $i c"te0a frig!rui '#pac6etate5 iar la fund. 'ntr%o cutiu+! de le#n.eodat! 'i 0eni o idee $i se 'ntoarse spre <ollu#* -cesta toc#ai se apucase s! #i$une de unul singur $i s! se t"rasc! printre ferigi 'n patru labe* 7 /ei.ar st!p"nul s%a culcat $i poate Sa# 0rea $i el s! doar#!* Nu 0rea iepuri acu#. si#+ea c!%i era #ai foa#e ca oric"nd* Tot ce%$i dorea acu# cel #ai #ult era o cin! sau o #as! de di#inea+! la gura sobei. spuse <ollu#* .u%te $i u#ple cr!ticioarele astea cu ap! $i adu%#i%le aici* 7 S#eagol o s%aduc! ap!. La 0"n!toare.up! ce plec! <ollu#.ar a0ea ne0oie de foc $i de 'nc! 0reo c"te0a lucruri* .6ib2ui pu+in.ar Sa# <a#gee nu g"ndi c6iar a$a* . dou! cr!ticioare. Frodo se culcu$i bine 'n feriga cafenie $i ador#i* Sa# se uit! la el* >iua care abia 'ncepuse se strecura pe sub u#brele arborilor. 2!ceau doi iepuri #ici. pe care 'i sorbi laco# din oc6i* 7 S#eagol a4ut! totdeauna. Sa# se apropie de el $i 'l g!si #olf!ind ce0a $i bo#b!nind* Bos. pe p!#"nt* -$a cu# se uita la el. apoi 'ncepu s! preg!teasc! iepurii* Nu 0oia s!%l lase pe Frodo nesupra0eg6eat nici #!car pentru c"te0a #inute* 7 -cu#. $i f!cuse #ult! #"ncare 'n dru#urile lor. iepuri faini* . o co#oar! pe duc!= ni$te sare* . a# s!%+i dau altce0a de f!cut* . Sa# se uit! iar la Frodo* . '$i plec! pleoapele. 2!c"nd 'ntins. atunci te rog 'n genunc6i* <ollu# se f!cu ne0!2ut* Lipsi o 0re#e $i.b!ut. 7 . Ia ascult!. S#eagol 'ncearc! s% a4ute. <ollu#9 2ise Sa#* Unde te duci. Sa# 0!2use c!. $i #ur#ur!= 1&l iubesc* -$a e el.adus iepuri. $i c"teodat! 'ncepe. ca $i cu# d!ltuirea anilor ar fi ie$it acu# la i0eal! 'n nu#eroase cute sub+iri. pe2e0eng6i b!tr"n.ac! nu g6ice$ti. .l!tin! din cap.$i '$i potolise setea. 'n casa lui Elrond. nu $tiu cu#. s%a sp!lat*** 7 N%are%a face.

sunt frage2i.ar fie ce%o fi9 Tot #!%ncu#et* O s! fac toc!ni+! din iepura$ii !$tia* 7 S! faci toc!ni+! din iepuri9 sc6el!l!i <ollu#* S! strici carnea bun! pe care S#eagol a p!strat%o pentru tine9 8ietul S#eagol. f!cu Sa#* Fiecare cu# 'i place* (ie p"inea noastr!%+i st!%n g"t. nebuni9 Nu trebuie s! fac! una ca asta9 7 . 6obbi+i f!r! #inte. se 'ntreb! el 'n g"nd* -far! de iepura$i.u%te $i prinde%+i $i pentru tine unul $i #!n"nc!%l cu# pofte$ti* . a# s!%l tre2esc*3 Sa# str"nse o gr!#ad! de ferigi uscate $i scotoci pe #al. nu.e ce. ar fi bune ni$te #irodenii $i ni$te r!d!cini.up! c"te se pare. ce foa#e%i e9 . nu%i cu#secade deloc9 S#eagol n%o s! scotoceasc! dup! r!d!cini.e%s barabulele. S#eagol. dac! nu face ce i se cere. dac%ar fi ti#pul lor* Pun r!#!$ag c! sunt aici tot felul de bun!t!+i din bel$ug* . o#oar!9 i%o s%aduc! 0r!4#a$ii aici9 . nepre+uitule9 i l%a$ #ai pune s! caute $i ni$te napi. #"r"i Sa#* Sa# o s!%l 0"re cu capu%n crati+!. #ai ales ni$te barabule*** ca s! nu #ai 0orbi# de p"ine* . nepre+uitule. ci#bru $i sal0ie*** p"n! fierbe apa. nu. 2ise Sa#* &nc"ntarea Unc6ia$ului $i ce0a bun $i rar de u#plut burdi6anul* . dar pri0irile lui nu erau deloc prietenoase* 7 Ni$te frun2e de dafin. c"nd <ollu# se 'ntoarse cu cr!ticioarele* )ergea cu gri4! #are $i bo#b!nea* Le puse 4os $i deodat! 0!2u ce f!cea Sa#* Scoase un +ip!t $uier!tor* P!rea s! fie $i speriat $i #"niat 'n acela$i ti#p* 7 -69 Sss*** nu9 strig! el* Nu9 /obbi+i f!r! #inte9 Nebuni.c6ipul $i #"inile lui sub+iri* 1E prea slab $i prea tras la fa+!.e%s barabulele. nepre+uitule. da.e n%a$ da s! a# 0reo $ase barabule9 7 S#eagol n%o s! se duc!9 O. #orco0i $i barabule.e ce. c6iar de sub desi$ul de ferig!. adun"nd un bra+ de r!#urele $i de le#ne5 sus g!si o creang! de cedru pr!bu$it! care 'i a4ungea pentru foc* Scoase ni$te bra2de de iarb! de pe #al. dar r!sp"ndi un #iros 'n#ires#at* Toc#ai se aplecase asupra focului. 4upuit de4a de piele. .ar nu%n fa+a #ea* -$a n%o s! #ai 0e2i nici tu focul $i%o s! fi# a#"ndoi #ul+u#i+i* O s! a# gri4! s! nu ias! fu#. care 2!cea l"ng! foc* 7 Nu. adu%#i . 6a. dac! asta te do#ole$te* <ollu# se d!du 'napoi bo#b!nind $i 'ncepu s! se t"rasc! printre ferigi* Sa# '$i 0!2u de crati+ele lui* 1Ei. reu$i iute s! aprind! un focule+* -proape c! nu ie$i fu# deloc. p"inea e%al #eu5 fac ce 0reau cu el* . dup! #orco0i $i*** barabule* . de #irodenii nu duce# lips!*3 7 <ollu#9 'l strig! el 'nceti$or* O singur! rug!#inte #ai a#= adu%#i ni$te ierburi* <ollu# '$i scoase capul dintre ferigi.a9 7 Nu cred. cred c%a4ung astea. Sunt tineri. ca s!%l fereasc! s! se sting! $i s! pun! le#ne #ai groase. da.e nu trebuie s! fac!.u# era 'nde#"natic cu a#narul $i iasca. nu9 $uier! <ollu#* E 'nsp!i#"ntat $i foarte obosit5 $i 6obbitu@ !sta nu%i cu#secade. da.artofi. a$a e9 -rde. iar #ie% #i st!%n g"t iepura$ul crud* S! $tii c! dac! #i l%ai dat. #ur#ur! el* Nu%i bine pentru un 6obbit* . nesuferite9 $uier! <ollu#* Foc9 Foc9 E pri#e4dios. c"nd o fierbe asta. ad!ug! Sa#* 7 Nu9 2ise <ollu#* Lui S#eagol nu%i place asta9 Lui nu%i plac frun2ele #irositoare* El nu #!n"nc! ierburi $i r!d!cini5 nu. da.up! ce ter#in de g!tit iepurii !$tia. a$a c! nu%i ne0oie s! cau+i* Fii bun. sunt gusto$i9 )!n"nc!%i. 7 . f!cu Sa#* Nu 0!d cu# s! ias! fu# dac! nu pui ce0a ud pe foc* . #!n"nc!%i9 &ntinse g6eara spre iepurele cel #ai apropiat. 'l 'ntreb! Sa# #irat* 7 Li#bile alea ro$ii.a@ n%o s! g!se$ti. $i f!cu o groap! nu prea ad"nc!5 apoi a$e2! le#nele acolo* . nu. . de ce%ar #ai a0ea ne0oie 6obbitul acu#. de data asta. nepre+uitule5 poate doar dac! #oare de foa#e sau dac!%i e r!u* 8ietul S#eagol9 7 S#eagol o s%a4ung! 'n ap! clocotit!.

up! #as! se duse la p"r"u. nu e #ul+u#it deloc9 . dup! ornicele din . iar el nu e #ul+u#it deloc de Sa#5 o. '$i arunc! pri0irile pe po0"rni$ul dind!r!t* &n clipa aceea.eodat! se opri $i ascult!* S! fi fluierat cine0a sau era 0reo pas!re ciudat!. care se 'n!l+a din desi$* '$i d!du sea#a c! era fu#ul din focule+ul lui $i c! uitase s!%l sting!* 7 Nu se poate9 Nu #%a# g"ndit c%o s! se 0ad! c6iar a$a9 bo#b!ni el $i porni iute 'nd!r!t* . 2ise Sa#.e%ai preg!tit. uieratul nu 0enea din direc+ia lui Frodo* -poi se au2i din alt! parte* Sa# urc! . din be2n! sau din ce%o fi fost acolo. nepre+uitule."nd se ridic! 'n picioare. spuse el* i%i ca# pri#e4dios s! faci focul aici* . ser0ite de 'nsu$i S* <a#gee* . aerul se 'nc!l2ise5 rou! de pe iarb! $i de pe frun2e pieri* . nu tu ceap! $i nici barabule* -# o +"r! de toc!ni+! pentru do#nia 0oastr! $i ni$te 2ea#!. p"n! c"nd apa 'ncepu s! fiarb!* >iua cre$tea.ni$te #irodenii $i%o s! cre$ti 'n oc6ii #ei* i 'nc! ce0a= dac%o s! te sc6i#bi $i%o s%o +ii a$a.ur"nd carnea $i ierburile 'ncepur! s! fiarb! #olco#* Sa# se si#+i cople$it de toropeal!* L!s! #"ncarea s! fiarb! aproape un ceas5 din c"nd 'n c"nd. si#+indu%l pe Sa# aplecat asupra sa. do#nu@ Frodo* :! prinde bine* O s! #"nca+i din can! sau drept din tigaie. la r!s!rit. $i aproape opt 4u#a@.o#itat."nd socoti c! totul era gata.u%te $i te culc!9 P"n! la ur#!.6iar a$a9 Pe$te pr!4it cu cartofi pai. dintotdeauna $i pentru totdeauna. cred* Nu s%a%nt"#plat ni#ic* . o s! 2ice#* S! pr!p!de$ti bun!tate de pe$ti $i s!%i p"rle$ti9 . Sa#. folosindu%se pe r"nd de furculi+! $i de lingur!. dac! 0rei s!%ncerci toc!ni+a de iepura$i* Nu pri#i nici un r!spuns* 7 Ei. a$a c! a putut s!%l +in! sub obser0a+ie pe st!p"nul lui care dor#ea* -poi se a$e2! g"nditor $i a+"+! focul.red c! acu%i pare r!u lui <ollu# de ei* . cu tine n%a# cu# s%o scot la cap!t9 2ise Sa#* . din cea+!.!%#i acu@ pe$$$te $i +ine%+i tu sc"rbo$eniile alea de cartofi pr!4i+i9 7 Ooo. 2ise Sa#* 7 -poi s! te culci $i tu pu+in. spuse Frodo* 7 S! nu 0! fure so#nul c't oi fi eu a+ipit. dac! #!%n+elege+i* Nu de alta. lu! crati+ele de pe foc $i se apropie 'nceti$or de Frodo* -cesta 'ntredesc6ise oc6ii. apoi se tre2i din 0isul lui fru#os 7 un 0is neostoit de pace* 7 Salut. 'i r!spunse Sa#= o perec6e de iepura$i* . deslu$it! 'n lu#ina soarelui.ar n%a# prea a0ut #irodenii*** Sa# $i st!p"nul lui se a$e2ar! pe c"te%o pal! de ferig! $i #"ncar! toc!ni+a din cr!ticioare. 7 Sunt 0reo dou! ore de c"nd s%a cr!pat de 2iu!. 0!2u soarele care se ridica din #ias#e. 'ncerca iepurii cu furculi+a $i gusta din 2ea#!* . dar cred c%o s!%ncerce s! #! sugru#e pe #ine%nt"i* Nu ne pute# 0edea 'n oc6i unul pe altul."t e ceasul. do#nu@ Frodo* Nu prea #!%ncred 'n el* /o+ul din el s%a pus iar pe picioare 7 partea rea a lui <ollu#. . '$i 'ng!duir! c6iar $i c"te o 4u#!tate dintr%un pes#et elfesc* Li se p!ru un ade0!rat osp!+* 7 /eei9 <ollu#9 'l fluier! Sa# 'nceti$or* /ai9 )ai ai 0re#e s! te r!2g"nde$ti* #ai r!#as ce0a. 7 Un dar de la S#eagol. a# s!%+i fac eu ni$te barabule%ntr%o 2i* .u toate c! n%a$ 2ice c!%i totul 'n regul!= nu tu r!d!cinoase. trebui s!%$i caute singur tot ce 0oia5 dar n%a fost ne0oit s! #earg! prea departe. Sa#9 f!cu el* Nu te odi6ne$ti.ar c6iar c! #i%e foa#e* /###9 )iroase p"n%aici* . ca s! spele 0asele* . dup! ce se #ai r!ce$te* N%a# luat cu #ine str!c6ini $i nici altce0a #ai ac!t!rii* Frodo c!sc! $i se 'ntinse* 7 Trebuia s! te odi6ne$ti.oar n%o s! 2ici nu9 7 8a da. nu. $i '$i tri#itea ra2ele peste arborii $i poienele din 4ur* -poi obser0! o spiral! de fu# albastru%cenu$iu. asta e9 Socot c! s%a dus s! g!seasc! ce0a $i pentru el* Pute# s! #"nc!# tot. S%a%nt"#plat ce0a.

c! era cine0a care i#ita $uierul 2bur!toarelor* i #! te# c! focule+ul #eu a ca# scos fu#* -cu@. 2ise altul. dac%oi fi f!cut 0reun pocinog.eodat!. care p!rea s! le fie c!petenie* Nu u#bl! ei prin It6ilien 'n 2ilele noastre* Iar elfii sunt o 'nc"ntare pentru pri0ire5 cel pu+in. iar c6ipurile acoperite de glugi $i de #!$ti 'n aceea$i culoare. doi cu arcuri aproape c't ei $i cu tolbe uria$e. 2ise al doilea glas* Patru b!rba+i se repe2ir! spre ei din direc+ii diferite. doi cu capul #are. $i ce%are 'n #inte. f!cu al patrulea.ei doi 6obbi+i '$i legar! rani+ele #ici la gur! $i le a$e2ar! la 'nde#"n!.ac! pe ei 'i ului ceea ce 0!2ur!. 'n groap!. '#pr!$tie cenu$a.e%aici s%a 'n!l+at fu#ul9 Trebuie s! fie pe%aproape* Nu #!%ndoiesc c! s%a ascuns printre ferigi* O s!%l prinde# ca pe%un iepura$ 'n capcan!* S! 0ede# despre cine e 0orba* 7 . n%o s! #i%o iert niciodat!* S%ar putea s! nici nu #ai a# prile4ul9 7 Ssst9 f!cu Frodo $optit* )i s%a p!rut c%aud glasuri* . printre ferigi* O dat! ce nu #ai puteau nici s! fug!. apoi puse bra2da de iarb! la loc. cine0a 0orbi li#pede la o arunc!tur! de b!+* 7 -ici9 . pe furi$. cel #ai 'nalt dintre ei. 'ntreb! el* -cu@ c"te0a #inute* N!d!4duiesc c! n%a fost dec"t o pas!re. 2ise el* . b!lai. 2ise Fara#ir* -0e# treab! 4 $i nu%i nici ti#pul.!pitan al <ondorului. Frodo $i Sa# s!rir! 'n picioare $i '$i traser! s!biu+ele. poate ne spune+i $i nou! cine sunte+i $i de ce nu l!sa+i doi dru#e+i osteni+i s!%$i trag! sufletul* 8!rbatul 'nalt $i 0erde r"n4i r!ut!cios* 7 Sunt Fara#ir. #ai degrab!. l!s"nd #"nerul spadei pe care o 'n$f!case 0!2"nd sc"nteierea s!biei 'n #"na lui Frodo* 7 Elfi. spuse Frodo* i orice%ar spune . $i se strecur! 'napoi l"ng! Frodo* 7 -+i au2it cele dou! $uier!turi. . afar! de slu4itorii Turnului &ntuneci#ii sau de%ai Turnului -lb* 7 .po0"rni$ul c't putea de repede* Ferigile $i ierburile din 4ur se aprinseser! de la un t!ciune $i ardeau acu# #ocnit* Se apuc! iute s! trop!ie peste r!#!$i+ele focului. apoi se strecurar! #ai ad"nc 'n ferigi* -colo se g6e#uir! ascult"nd* Nu #ai 'nc!pea nici o 'ndoial! c! erau glasuri* Se au2eau 'ncet. atunci. pline de s!ge+i cu pan! 0erde* To+i purtau s!bii la $old $i erau 'n0e$#"nta+i 'n straie cafenii cu 0erde de #ai #ulte feluri. socot. 7 Nu%s orci. dar se apropiau de ei* . $i cu l!nci 'n #"n!.a. dar nu prea se#!na a ciripit5 cred. parc! anu#e f!cute ca s! poat! #erge neobser0a+i prin poienele din It6ilien* )"inile le erau ascunse 'n #!nu$i 0er2i.ar 'n +inutul !sta nu%s c!l!tori. nici locul de ci#ilituri sau de taclale* /ai9 Unde%i al treilea din $lea6ta 0oastr!.ar peste ce%a# dat. dup! c"te pricep.!pitanul Fara#ir. 7 . c! nu d!dur!# peste ceea ce c!uta#9 2ise unul* . doar oc6ii eAtre# de ageri $i de str!lucitori li se 2!reau* Lui Frodo 'i 2bur! pe loc g"ndul la 8oro#ir. !la pe care l%a# 0!2ut furi$"ndu%se cu nasul prin b!l+ile de colo* -0ea o 'nf!+i$are 'ndoielnic!* :reo iscoad! de%a orcilor. 'ntreb! al treilea cu 'ndoial!* 7 Nu. sunte# c!l!tori* 7 -tunci spune+i iute ce 6ra# purta+i. atacatorii c6iar r!#aser! cu gurile c!scate* Erau patru b!rba+i 'nal+i.a. c!ci oa#enii ace$tia erau aido#a lui la 0orb! $i la stat* 7 Na. se o+!r' Sa#* )ul+u#i# fru#os9 Iar dac! a+i ispr!0it cu forfecatul. a$a se spune* 7 :as!2ic! noi nu sunte# ar!to$i. nu sunt elfi. sau alt! creatur! ticluit! de ei* .ar noi nu sunte# nici de%acolo. 7 -l treilea. nici de dincolo. nici s! se ascund!. st"nd spate%n spate* .

fiul lui . cunoscute. dar l%a# luat sub obl!duirea #ea pentru o 0re#e* &n ceea ce ne pri0e$te.ar ne%a sc!pat printre degete.espicat! sau.intre ace$tia. 2ise Fara#ir. c6iar sub petele de u#br! r!sp"ndite de dafinii 'ntuneca+i. cu# 'i spun unii. cine sunte+i $i ce treab! a+i a0ut cu el. 'ntr%ade0!r.u$#anului Unic* -# #erge cu 0oi.aut! Sabia ce%a fost despicat!* Se%ascunde%n I#ladris* 7 . 'i r!spunse Frodo* F!r! 'ndoial!. cu p!rul negru. f!cu Fara#ir g"nditor* Sau asta ar fi* i care%i 8leste#ul lui Isildur. 2ise Fara#ir uluit* i sunt se#ne cu# c! le%a+i $ti $i 0oi* 7 -ragorn de care 0%a# 0orbit este purt!torul S!biei ce%a fost . 7 E o tain!. pe ceilal+i i%a# l!sat la Part6 <alen. #ai sus de Rauros* . r!#aser! de stra4! doi b!rba+i* &$i scoteau din c"nd 'n c"nd #!$tile. 0e$ti9 -fla+i. sub u#brele%acelea*** F!cu un se#n $i t!cu* 7 . treci nuri f!r! nu#!r* Frodo. $i s! ne l!#uri# ce 0"nt 0%aduce at"t de departe. dac! noi.enet6or. doi erau din se#in+ia #ea5 #ai erau un gno#. noi sunte# 6obbi+i din .espicat!. ce dor ne e de el9 -tunci. e nu#ele #eu.rede+i ce 0re+i. o cetate din )ia2!2i* 7 8oro#ir9 eAcla#ar! to+i patru deodat!* 7 8oro#ir. spre binele 0ostru $i%al #eu* Oa#enii cu scaun la cap nu se%ncred 'n cuno$tin+ele 'nt"#pl!toare de pe dru#ul din +inutul !sta* -# s! stau de 0orb! cu 0oi #ai #ult. plec"ndu%se ad"nc* . dup! ce #%oi 'ntoarce* 7 )ergi cu bine9 f!cu Frodo. . 2ise Frodo* Iar noi sunte# piticu+ii prea#!ri+i 'n sti6uri* 7 -sta e. pentru c! fierbin+eala 2ilei cre$tea. de departe. ca s! se r!coreasc!. c! 8oro#ir. dintre )ia2!noapte $i -pus* .enet6or.a s! a4ungi acolo. oa#enilor at"t de 0ite4i $i de puternici cu# p!re+i.u0intele ne sunt. care 0a s! 2ic!. dar eu sunt prieten cu to+i cei care sunt 0r!4#a$ii .ac!%s ade0!rate. a fost 'naltul Str!4uitor al Turnului -lb $i c!petenia noastr! cea #are5 0ai.rogo. pe cer* 7 :! sunt cunoscute cu0intele ci#iliturii pe care 8oro#ir a adus%o cu el 'n :"lceaua . iar Frodo 0!2u c! erau pl!cu+i la 0edere. un 6obbit de toat! ispra0a. a# putea n!d!4dui s! 0! slu4easc! 0ou!. c!ci soarele e sus. dar nu%$i spuser! ni#ic despre g"ndurile $i 'ndoielile lor* &n apropiere. iar el e Sa# cel 'n+elept. din :"lceaua . cu pielea s#ead!.ar nu acu#* -0e# treab!* Sunte+i 'n pri#e4die $i n%a+i apuca s! #erge+i ast!2i prea #ult nici pe c"#pie. oc6ii cenu$ii $i c6ipurile triste $i #"ndre* :orbeau unul cu . $i dac! #isia #ea ar 'ng!dui%o* Fie ca s!biile 0oastre s! fie sc!ldate%n lu#in!9 7 Piticu+ii sunt o se#in+ie curtenitoare.o#itat. ca 0ulpea* 7 Nu $tiu unde e. 2ise Frodo* Nu%i dec"t un to0ar!$ 'nt"#pl!tor de dru# $i n%a# gri4a lui* . nici pe dru#* -$a c! alege+i= #oartea sau da+i fugu+a%nd!r!t. care #! slu4e$te* -# 0enit de departe. fiul lui . 2ise Fara#ir* R!#as%bun9 /obbi+ii se a$e2ar! iar. o s! se de20!luie cu ti#pul* 7 Trebuie s! afl!# #ai #ulte despre asta. se#in+ia piticu+ilor. din I#ladris* -ici Fara#ir ciuli urec6ile. fiul Seniorului . la -nduin* :! las doi str!4eri s! 0! p!2easc!. i%o%ntoarse Frodo* .ac!%l g!si+i. tres!rind* 7 -# a0ut $apte ca#ara2i= unul s%a pr!p!dit 'n )oria. 'ntreb! Fara#ir $i pe c6ipul lui ap!ru o eApresie ciudat!* -+i 0enit cu el. fiul lui /a# )e$terul &nde#"natic. #icu+ii #ei str!ini. astea da. >ice+i repede. 'n r!s!rit. cru+a+i%l* -duce+i%#i%l sau tri#ite+i%l la noi* Nu%i dec"t o 4i0in! a#!r"t! $i 6"d!. un elf $i doi oa#eni.. -ragorn $i 8oro#ir5 acesta din ur#! 2icea c! 0ine din )inas Tirit6. orice%ar fi.espicat!.

'ns! 'n felul 0ec6i.a#rod. fruntariile noastre se 'ntindeau 6!t% departe la #ia2!2i.up! o 0re#e. c!ci puterea noului lor st!p"n este at"t de #are. #!$ti $i #!nu$i $i erau 'nar#a+i ca Fara#ir $i to0ar!$ii lui* Nu trecu #ult $i se f!cur! ne0!2u+i* Soarele se 'n!l+ase. unul dintre regi#entele lor trebuie s! soseasc! pe la a#ia2!. 'nainte s! fie cotropit* . 'ns! slabe. de deasupra. bleste#a+i fie sudi$tii9 2ise . pe dru#ul de sus. 2ise )ablung. ca #ul+i al+ii de la Soare%r!sare* Nu #!%ndoiesc c! 2ilele <ondorului sunt nu#!rate $i c! 2idurile din )inas Tirit6 sunt sortite pieirii5 at"t de #ari 'i sunt puterea $i c"ino$enia* 7 . prin iarb! $i prin ferigi* -0eau cu to+ii glugi. spuse )ablung* 8leste#a+ii !ia de sudi$ti 0in #!r$!luind pe 0ec6ile dru#uri.ar asta se%nt"#pla de#ult* Ne despart #ulte 0ie+i o#ene$ti de 0re#urile%acelea* &n ulti#ul ti#p. nu9 Nu. o$teni din <ondor. s! 'nt"lneasc! o$tirile Turnului &ntuneci#ii* )da. dup! care ei s%au 'ndreptat spre El. c"t! 0re#e Fara#ir e . #ai 'nt"i 'n Li#ba . care trece prin defileu* . c!ci i%au fost #ereu credincio$i. iar U#bar. ur#a$i ai se#in+iei care tr!ise c"nd0a acolo. sau. a# aflat c! . de 6obbit.ar nici noi n%o s! st!# cu #"inile 'n s"n.a#rod* Se spune c%ar fi fost c"nd0a. 'n straiele lor cafenii%0er2ui. dar ei.ar '#i 'nc6ipui c%o s! se%ngri4easc! $i singur de el*3 Se 'ntinse al!turi de Frodo $i 'ncepu s! #o+!ie* Se tre2i. de$i nu s%a putut nu#i niciodat! prietenie* &n 0re#ea aceea. 'nc"t $i u#bra colinelor Sale e%n stare s!%i ocroteasc!* Noi a# 0enit s! le #ai d!# o 'n0!+!tur!* -# fost 'n$tiin+a+i c! o #are parte dintre ei au luat%o spre #ia2!noapte* . #inun"ndu% se. poate. dincolo de gurile -nduinului.iiat6 $i R"u* 7 Sunt aproape 2ece leg6e de%aici $i p'n@ la #alul de r!s!rit al -nduinului. #ai bine 2is. $i rareori ne 'ncu#et!# s%a4unge# at"t de departe. de dincolo de #arginea po0"rni$ului* Lui Sa# i se p!ru c! aude strig!te $i urlete s!lbatice.ru#ul n%are dec"t s! treac!. le recuno$tea* . '$i 2ise Sarn t"r"ndu%se la u#br! #ai deas!* Se prea poate s! fie luat drept orc sau s! fie fript de Fa+a <alben!* . nu le spuser!E. #ereu la u#bra p!durii sau a desi$ului sau t"r"ndu%se abia obser0at.o#un!. le 0orbi $i el5 dar ei 'i r!spunser! re+inut $i cu gri4!* Spuser! c! se nu#eau )ablung $i . c! 0orbeau 'n elfe$te sau 'ntr%o li#b! foarte ase#!n!toare5 se uit! la ei. c!ci 'n+elese atunci c! erau dunedaini de la )ia2!2i. cornurile r!sunar! #ai tare $i. de#ult. spre uluirea lui.ar 0ia+a lui e fer#ecat! sau. c!ci i se p!ru c! aude 0uietul de corn* Se scul! 'n capul oaselor* Era a#ia2!* Str!4erii st!teau 'n picioare.eodat!. Frodo '$i d!du sea#a. 'n+elegeri 'ntre <ondor $i regatele /arad 'n dep!rtatul )ia2!2i. pe toate dru#urile durate cu #!iestrie de cei din <ondor* i a# aflat c! #erg f!r! s! le pese #ai #ult ca 'nainte. pe c"#p desc6is* . a4unsese aproape la #ia2!2i* U#brele se retraser! 1)!%ntreb unde%o fi afurisitul !la de <ollu#. soarta%l p!2e$te de rele* Sfatul lor lu! sf"r$it $i ur#! lini$tea* -scultau cu to+ii aten+i* P!reau 'ncre#eni+i* Sa# p"ndea g6e#uit la #arginea p"lcului de ferig!* :!2u cu oc6ii lui ageri.intre ace$tia '$i alesese Seniorul . b!rba+i din stirpea Seniorilor din -pusi#e* . s!%l l!s!# s!%$i fac! de cap.up! socoteala noastr!. ca $i cu# ar fi r!sunat dintr%o pe$ter! . s!%i 6!r+uiasc! pe orci $i pe al+i 0r!4#a$i care #i$unau 'ntre Ep6el . c! 'n 4ur ap!ruser! #ai #ul+i oa#eni* Urcau po0"rni$urile r!2le+i sau 'n $iruri lungi. s%au 'ntors spre El.!pitanul* El conduce acu# toate #isiile pri#e4dioase* . $i c! erau Pribegi din It6ilien. cel #ai apropiat dintre +inuturile lor.u$#anul a fost printre sudi$ti. f!r! nici o 'ndoial!.ar a0e# o nou! #isie 'n aceast! c!l!torie= a# 0enit s!%i p"ndi# pe oa#enii din /arad* 8leste#a+i s! fie9 7 -lelei.altul cu glas sc!2ut. apoi o luau 'n li#ba lor necunoscut!* Pe #!sur! ce asculta. 'ncorda+i $i aten+i la u#bra arborilor* .enet6or cerceta$ii care trecuser! -nduinul 'n tain! Dcu# $i pe unde.

se 2!rea o u#br! ce p!rea pl!p"nd! 7 trupul unui r!2boinic puternic. nu departe de ei. peste d"#bul sub care se ad!postiser! 6obbi+ii. pletele lui negre. gru#a2ul 'i era str!puns de s!ge+i cu pan! 0erde* Straiele staco4ii 'i erau 2dren+uite. Sa# 0!2u o for#! uria$! care n!0!li dintre arbori $i 'ncepu s! alerge #"nc"nd p!#"ntul pe po0"rni$ 'n 4os* )are c"t o cas!. poate. dar pe #ul+i 'i 'ntrecu sau 'i 2drobi sub t!lpi* . neputincioase. un uria$ printre sGertingi* Fiara '$i continua dru#ul tun!tor. ur#!ri+i 'ndeaproape de r!2boinicii 'n straie 0er2i care se n!pustiser! 'n ur#!%le $i%i secerau din #ers* :!2du6ul colc!ia de s!ge+i* -poi. 'i spuse Sa# lui Frodo* 8ine c! nu%s c6iar a$a aproape* . iar oc6ii 'i erau #ici.dep!rtat!* Nu dup! #ult. 'n0e$#"nta+i 'n ro$u. $i%n fruntea lor e . o fiar! urie$easc! $i ni#ic ase#!n!tor nu #ai str!b!tea 'n 2ilele acestea P!#"ntul de )i4loc5 rubedeniile sale. iar trupul lui rupse 'n c!dere arborii #ai sub+iri $i se rostogoli p"n! l"ng! ei* &$i g!si odi6na 'n ferigi. pieptarul din pl!ci de ala#!. Sa# deslu$i un +ip!t ascu+it. cu fa+a 'n 4os* Pe sub colanul de aur. sau dac! doar #inciuna $i 'n$el!toria 'l f!cuser! s! se dep!rte2e at"t de #ult de cas! unde.a#rod* Ia uita+i%0!9 O parte dintre sudi$ti au sc!pat din capcan! $i fug pe dru#* Uita+i%0! cu# fug9 Oa#enii no$tri%s dup! ei.ur"nd se f!cu ne0!2ut. de pe pielea trupului s!u* 'nainte fugeau oa#eni din a#bele tabere. #ult #ai #are. ar fi poftit s! stea acu# lini$tit* Toate acestea 'ns! 'i pieir! fulger!tor din #inte. b"4b"ind cu #"nie oarb! prin b!l+i $i prin 6!+i$uri* S!ge+ile se poticneau $i s!reau c't colo. se duse l"ng! str!4eri* -poi se c!2ni s! urce 'ntr% unul dintre dafinii #ai #ari* Reu$i s!%i 2!reasc! pe b!rba+ii aceia oac6e$i. a$a%i p!ru 7 un deal 'n0e$#"ntat 'n cenu$iu* Tea#a $i ui#irea 'l f!ceau s! creasc!.ar lar#a se apropia tot #ai #ult* 7 :in9 strig! . brusc. c!ci toc#ai c"nd )ablung se apropie de trupul pr!bu$it. dar $i 'nc"ntarea lui nesf"r$ite. trec"nd doar la c"+i0a pa$i de ei* Si#+ir! p!#"ntul 2guduindu%li%se sub t!lpi* Trop!ia cu picioarele lui uria$e. o. groa2a. 'ntr%ade0!r. #usteau de s"nge* )"na lui tuciurie era 'nc! 'ncle$tat! pe #"nerul unei s!bii fr"nte* -ceasta fu pri#a 0edere a unei b!t!lii 'ntre oa#eni $i oa#eni $i lui Frodo nu%i fu deloc pe plac* &i p!rea bine c! nu 0ede c6ipul #ortului* Se 'ntreb! cu# 'l c6e#a $i de unde 0enea5 dac! fusese r!u la suflet. turba+i* . ca ni$te copaci. b!taie surd! de t!i$ lo0it de scuturi5 oa#enii urlau $i +ipau. ase#enea unor coarne. '#pletite cu fir de aur. 'ncle$tat 'nc! de gru#a2ul lui. 'n oc6ii 6obbitului.ol+ii lui r!suci+i 'n sus. erau lega+i cu betelii de aur $i stropi+i cu s"nge* :e$#intele staco4ii $i aurii 'i fluturau s!lbatic $i 2dren+uite* Pe spinarea lui g6eboas! 2!ceau ruinele a ceea ce p!rea c6iar un turn de lupt! sf!r"#at 'n trecerea lui furioas! prin p!dure5 iar sus. '$i ridicase botul ca $i c"nd ar fi fost un $arpe gata s! atace. care 'nc! #ai 0ie+uiesc $i%n 2iua de a2i. 2go#otul luptei i2bucni 'n apropiere. rupt $i despicat. care alergau pe po0"rni$ la 0ale. ca un #uget sau ca o goarn!* i%apoi un trop!it $i%un bubuit puternic. urec6ile #ari 'i fluturau ca ni$te p"n2e de corabie. poate. apoi o coti brusc 'ntr%o parte. dornic s! 0ad! #ai #ult. iar un glas se au2ea r!spicat= Gondor2 Gondor2 7 Parc!%s o #ie de fierari care bat fierul '#preun!.a#rod to0ar!$ului s!u* O. se pr!bu$i un b!rbat. ro$ii. 2!ng!nit de sabie pe coifuri de fier. c6iar deasupra locului unde se ascunseser!* -u2i li#pede clinc6etul o+elului i2bit de o+el.!pitanul9 Sa#. nu%s dec"t a#intirea #!re+iei sale* :enea f!r! preget drept spre pri0itori. de l%ar dobor' :alar9 )u#aC9 )u#aC9 Spre uluirea. 'ns! bubuitul $i trop!itul se #ai au2ir! 'n dep!r% . ca $i cu# ni$te berbeci uria$i ar fi r!scolit p!#"ntul* 7 Ia sea#a9 Ia sea#a9 'i strig! . dar )u#aC din /arad era. se au2i alt! lar#! 7 urlete $i strig!te asur2itoare* 'n 0iitoarea aceea.

cel pu+in a$a se spune 'n 0ec6ile po0e$ti* . iar 'n #i4loc $edea Fara#ir. nu#a@ g!l!gie s! nu face+i. 4up"ne Sa# cel 'n+elept. iar pri0irea lui iscoditoare a0ea o sclipire ascu+it!* &n oc6ii aceia cenu$ii. o s! ne lu!# t!lp!$i+a* .espicat!5 de ce 'l p!r!sise pe 8oro#ir5 $i 'ncotro se 'ndrepta acu#* Re0enea #ai ales la 8leste#ul lui Isildur* :edea li#pede c! Frodo +inea pentru sine ni$te a#!nunte de #are 'nse#n!tate* 7 . to+i cei care sc!paser! 0ii din b!t!lie 7 ca# dou!%trei sute 7 se str"nseser! pe po0"rni$ul din apropiere* For#aser! o 4u#!tate de cerc #are. dac! era ne0oie* >!ri c6ipul lui Fara#ir. 2ise Sa#* N%a0e+i de ce s!%#i tulbura+i so#nul* -# c!l!torit toat! noaptea* )ablung 'ncepu s! r"d!* 7 Nu cred c! o s! te lase . st!rui . fie el #are. o s! trag un pui de so#n* 7 .e se 'nt"#plase cu ea. n%a# 6ot!r"t eu una ca asta.ar .tare* .iuli urec6ile $i '$i ascu+i pri0irile. acu# f!r! #asc!= era aspru $i poruncitor.!pitanul o s! se%ntoarc!.!pitanului fa+! de anu#ite lucruri din po0estirea lui Frodo despre el 'nsu$i= ce rol 4ucase 'n Fr!+ia care pornise din :"lceaua . >ici c!%i ascuns* . dar ni#eni nu%i d!du nici o aten+ie5 se a$e2! la cap!tul $irului de oa#eni. lucrul acela 7 ce%o fi el 7 dinaintea Sfatului de care 0orbe$ti* i%atunci l%a 0!2ut 8oro#ir* :rei s! 2ici c! nu%i a$a. rosti el* O s! 0e2i #atale* V 0ereas%ra de la A#us Lui Sa# i se p!ru c! a+ipise doar c"te0a #inute. a+inti+i asupra lui Frodo. cel care a condus Fr!+ia.ar 8leste#ul lui Isildur trebuia s! se st"rneasc! la 0enirea piticu+ilor5 cel pu+in a$a s%ar t!l#!ci 0orbele lui. sau #ic5 de$i. asta a fost9 eAcla#! el* -$adar. eAist! olifan+i9 Iar eu a# 0!2ut unul9 .e +i%e $i cu 0ia+a asta9 -cas! 'ns! n%o s! #! cread! ni#eni* Ei. gata s!%i sar! st!p"nului 'n a4utor. dac! n%o fi p!+it ce0a5 $i c"nd o 0eni. 2ise )ablung* . dac! s%a ter#inat $i cu t!r!$enia asta.ar. atunci acela e -ragorn. din )oria p"n! la Rauros* . pe p!#"nt5 Frodo era dinaintea lui* Totul p!rea ciudat.!pitanul aici.u$#anului. 4os. iar i0irea uneia nu trebuie neap!rat socotit! de c!tre 8oro#ir din <ondor drept un se#n al Sf"r$itului* Lucrul acela e la tine. f!r! doar $i poate.or#i c"t #ai e 0re#e. Sa# n%a0ea s! afle 0reodat!* Poate c! sc!pase 'n s!lb!ticia prin care r!t!cise dup! ce se dep!rtase de s!la$ul s!u. acu@. poate c!2use 'n 0reun pu+ ad"nc5 sau poate c! alergase turbat! 'nainte. de unde 0edea $i au2ea tot ce se petrecea* .u# o a4unge 0estea ispr!0ii noastre la urec6ile . oare. c"nd pofti+i.ar s!ge+i sunt #ulte. se citea 'ndoiala* Sa# '$i d!du pe dat! sea#a de ne#ul+u#irea . 0!2u c! era spre sear! $i c! Fara#ir se 'ntorsese* -dusese o #ul+i#e de oa#eni cu el5 'ntr% ade0!r. ai adus cu tine. 7 Nu. despre care%a# #ai 0orbit. n%ai 6ot!r"t tu ascunderea lui. 'i r!spunse Frodo* Nu%i al #eu* Nu%i al nici unui #uritor.!pitanul* Iar dac! tu e$ti piticu+ul nu#it acolo. era ca $i cu# ar fi 4udecat un ostatic* Sa# se strecur! afar! dintre ferigi. fiul lui -rat6orn. o s! tri#it! 'ndat! o$tiri dup! noi5 $i nu%i #ult p"n% atunci* 7 Pleca+i s!n!to$i. dar c"nd se tre2i. p"n! se aruncase 'n R"ul cel )are $i fusese 'ng6i+it! de ape* Sa# trase ad"nc aer 'n piept* 7 Un olifant. Frodo nu r!spunse* 7 8un9 f!cu Fara#ir* -$ 0rea atunci s! aflu #ai #ulte despre po0estea asta de la tine5 c!ci tot ceea ce 'l pri0e$te pe 8oro#ir #! pri0e$te $i pe #ine* Isildur a fost ucis de o s!geat! orceasc!. dac! e cine0a 'ndrituit la el.

ar un ase#enea lucru 0a trebui do0edit. a# fost prieten cu el* Fara#ir sur"se aspru* 7 -tunci te%ar 'ndurera dac%ai afla c! 8oro#ir a #urit.e 0este #inunat!9 . de altfel. prin+ul . din tat!%n fiu. iar Sa# fu 'ntru totul de partea lui* . din c"te $tiu. 2ise Fara#ir* 7 -tunci. 7 N%a$ p!c!li nici #!car un orc cu una ca asta.#urit. +i%ar r!spunde la toate 'ntreb!rile* Sunt #ulte 2ile de c"nd era la Rauros $i%atunci a0ea de g"nd s! se duc! drept 'n .7 . o dat! ce 2ici c! ni#eni din Fr!+ie nu sosise 'n cetate p"n%ai plecat de%acolo. 2ise Frodo 'ntr%un t"r2iu* . c"nd ne%a# desp!r+it* i. c"nd a# plecat eu de%acolo. c!ci nu%l #ai 0!2user! 'n 0ia+a lor pe .a. a$a c! la 'ntoarcere. cu #"inile 'n $old* -0ea un c6ip #ustr!tor.ar c6ipul lui Fara#ir r!#ase ne'nduplecat* 7 Tot ce se poate. a$a c! d!du bu2na 'n #i4locul cercului de oa#eni $i se apropie cu pa$i #ari de st!p"nul lui* 7 Iertare. dinaintea 'ntregului Sfat* ."nd o 0eni.e ce el.!pitane9 Se pro+!pi drept 'n fa+a lui Fara#ir. ur#a$ul 'nsu$i al lui Elendil $i purt!torul s!biei acestuia* Prin cercul de oa#eni se au2i o ru#oare* 7 Sabia lui Elendil9 Sabia lui Elendil 0ine la )inas Tirit69 . la fel ca pentru to+i ceilal+i9 Ia a#inte. din c"te $tiu. 0e+i afla r!spunsurile%acolo* . dar a4unge9 N%are nici un drept s! 0! 0orbeasc! a$a* La ur#a ur#ei. 7 Pentru c! -ragorn este ur#a$ 'n linie dreapt!. 2ise el. rosti el* . 2ise Frodo* &n clipa aceea prinse u#brele de pe c6ipul lui Fara#ir* 8"igui= 7 . asta c6iar #%ar 'ndurera. al lui Isildur. dac! s%o 'nt"#pla ca acest -ragorn s%a4ung! 0reodat! la )inas Tirit6* -cu# $ase 2ile.etatea 0oastr!. cur"nd. cei ce 2ic c! se '#potri0esc . dar n% a# c!derea s! #!rturisesc ni#ic cui0a din afara Fr!+iei* i totu$i. :rei s! spui c%a #urit $i c! $tiai. 2ise Frodo* &ntr%ade0!r.u$#anului ar face bine s! nu ne pun! be+e%n roate* Tonul lui Frodo era #"ndru. s! plec acas! $i s! te las 'n pace* 8oro#ir o s! spun! tot c"nd o 0eni* . 7 .e f!cea# eu 'n Fr!+ie 'i era cunoscut."t despre felul 'n care%a #urit.a. do#nu@ Frodo. de$i nu#ai el $tia ce era 'n ini#a lui.et!+ii durate de fiii lui Elendil. &n #intea lui Frodo ap!ru li#pede i#aginea lui 8oro#ir n!pustindu%se asupra lui* o0!i* Fara#ir 'l pri0ea intens $i t!ios* 7 8oro#ir a fost un #e#bru 0itea2 al Fr!+iei noastre. f!cu Fara#ir* i nici tr!darea nu%i pu+in!* Pe Sa# 0orb!ria aceasta 'l u#plea de ner!bdare $i 'l 'nfuria* Ulti#ele cu0inte ale lui Fara#ir puser! capac la toate. -i 'ncercat s!%#i 'ntin2i o curs! $i s! te 4oci cu #ine. a+i trecut prin at"tea $i pentru binele lui $i%al oa#enilor acestora #!re+i.!pitan st"nd oc6i 'n oc6i cu un 6obbi+el proptit 'n picioarele .ar era s!n!tos%0oinic. $i nu 8oro#ir. de parc! i%ar fi 0orbit unui t"n!r 6obbit care se strop$ise la el c"nd 'l luase la rost c! furase #ere din li0ad!* Printre cei de fa+! trecu un #ur#ur* )ul+i 2"#bir! a#u2a+i. ca tuturor celorlal+i. n!d!4duia# c%o s!%#i spun! prietenul $i to0ar!$ul s!u* 7 .e$i sunt #ulte pri#e4dii pe lu#ea asta* 7 -$a e.u aceast! #isie a# 0enit aici.ar asta nu%l potoli cu ni#ic pe Fara#ir* 7 -$a9 f!cu el* &#i ceri s!%#i 0!d de treaba #ea. . dac! 8oro#ir ar fi aici. 'nc! tr!ie$te* . spune%#i cu# a #urit $i cu# ai aflat asta. :rei s! #! p!c!le$ti. nu 0enise* 7 8oro#ir a fost #ul+u#it $i%a cre2ut 'n lucrul acela. c!ci #i%a fost 'ncredin+at! #isia de 'nsu$i Elrond din I#ladris. 2ici tu* -i fost prieten cu el. 7 .

Frodo c6ib2ui o clip!.r!scr!c!rate. 'nainte ca orcii din )ordor s! 0in! asupra noastr!9 . eu tot o s! pierd pu+in! 0re#e.ar nu ucid oa#eni $i ani#ale a$a. 0uietul lui se%aude peste tot* -# pornit 'n aceast! #isie acu# cinci 2ile. dac! sufli din el oriunde 'ntre fruntariile <ondorului. 'nsea#n! c! l%ai 0!2ut* i 'n acest ca2. c!ci era sc!ldat! 'ntr%o lu#in! palid!* . 'nsea#n! c! nu e$ti 'n toate #in+ile9 . ca un ecou printre g"nduri* Se#n r!u. c!ci nu #ai a0ea# nici o 0este de la 8oro#ir de c"nd plecase $i nici un str!4er de la 6otarele noastre nu%l #ai 0!2use trec"nd* Iar dup! trei nop+i #i%a fost dat s! 0!d un lucru $i #ai ciudat* St!tea# pe #alul -nduinului.ac! +i se pare c! st!p"nul #eu l%a ucis pe 8oro#ir !sta $i% apoi a dat bir cu fugi+ii. tat!l #eu $i cu #ine. f!r! s!%$i bage nasul* .e ur#!re$ti. o barc! plutind pe ap!. uit"ndu%#! la apele acelea 0e$nic curg!toare5 $i trestiile fo$neau* -$a ne uit!# #ereu la #alurile din Osgiliat6 pe care le%au ocupat. a# au2it 0aierul cornului s!u5 p!rea c! 0enea dinspre )ia2!noapte. 'n parte. ca $i cu# ar fi a0ut o 'nc!rc!tur! grea $i. a 'ncetinit $i a trecut 'nceti$or. de$i se#!na #ult cu fratele lui. fierb"nd de #"nie* 7 Ia a#inte9 2ise el* .e #ul+u#it ar fi el s! 0! 0ad! acu#9 -r g"ndi c! $i%a #ai f!cut un prieten* 7 R!bdare9 2ise Fara#ir.enet6or* :e$tile despre #oarte au #ulte aripi* Se 2ice c! noaptea aduce adesea ve"ti celor de-un neam 8oro#ir a fost fratele #eu* Pe c6ip 'i trecu o u#br! de triste+e* 7 &+i a#inte$ti de ni$te se#ne aparte. sau doar #i s%a p!rut.ar spune%o li#pede. r!s!ritean.ornul acela a fost purtat de 'nt"iul n!scut din casa noastr!5 $i se 2ice c!. c"nd a trecut pe sub pri0irile #ele. 2ise el 'ntr%un t"r2iu* 7 &+i a#inte$ti bine. 'ntreb"ndu%se cu# a0ea s! se ter#ine toat! t!r!$enia asta* -bia reu$ise s! scape Inelul din #"inile #"ndre ale lui 8oro#ir5 cu# a0ea s! se descurce printre at"+ia oa#eni r!2boinici $i puternici.!ci #i s%a poruncit s!%i o#or pe to+i cei pe care 'i 'nt"lnesc 'n +inutul !sta. f!r! #"nie 'ns!* Nu 0orbi 'naintea st!p"nului t!u.6iar $i a$a. f!r! rost. pe #al. ne%a# 2is noi. #i s%a p!rut . sc"nteind cenu$iu5 era #ic! $i ciudat!. 0%a$ fi ucis de #ult* .ar e p!cat c! f!pturile care 2ic c! lupt! '#potri0a :r!4#a$ului nu%i las! pe ceilal+i s!%$i 0ad! de treaba lor. ca s! 4udec li#pede o treab! spinoas!* . /ai s! ne l!#uri#. pe care 8oro#ir le%a0ea prin lucrurile ce le purta la el. iar cu unspre2ece 2ile 'n ur#!. era #ult #ai d"r2 $i #ai 'n+elept* 7 &#i a#intesc c! 8oro#ir a0ea un corn. nu $tia* Totu$i 'i spunea ini#a c! Fara#ir. c!ci #! atr!gea ce0a* -tunci barca s%a 'ntors c!tre #ine. te#"ndu%se s! nu i se 'ntind! o nou! curs!. $i nici c6iar c"nd e ne0oie n%o fac cu pl!cere* i nici nu 0orbesc ca s! #! aflu%n treab!* -$a c! lini$te$te%te9 Stai 4os l"ng! st!p"nul t!u $i taci din gur!9 Sa# se a$e2! cu c6ipul ro$u ca purpura* Fara#ir se 'ntoarse iar spre Frodo* 7 )! 'ntrebi de unde $tiu c%a #urit fiul lui . dar era stins. s! ter#in!# odat!9 i%apoi 2i%ne $i nou! ce%ai de g"nd* . cu pro0a 'nalt! $i f!r! ni#eni la c"r#!* i #%a cuprins sfiala. rosti Fara#ir. ferecat 'n argint $i 'ncrustat cu litere str!0ec6i* . acest +inut str!0ec6i.ar 'n #ie2ul acela de noapte toat! firea dor#ea* -tunci a# 0!2ut. iar apoi a# p!$it 'n r"u.e%a$ fi a$a pripit ca tine.ar #%a# ridicat $i #%a# dus #ai aproape. 0r!4#a$ii5 de%acolo ies ca s! ne prade p!#"nturile* . de bou s!lbatic. 'n 'ntunericul r!rit de ra2ele palide ale lunii abia r!s!rite. foarte aproape5 dar n%a# 'ndr!2nit s!%ntind #"na* Era cufundat! #ult 'n ap!. f!r! 'ng!duin+a Seniorului din <ondor* . 'l ai 'n fa+a oc6ilor= un corn #are. care% i #ai ager ca tine* i nu%i ne0oie s!%#i spun! ni#eni ce pri#e4die ne pa$te* .

a$a 'ngreunat! de ap! cu# era. e fru#oas!. n%a fost dec"t o p!rere. 'ncep s! aib! +eluri ciudate* . 'n straie cenu$ii.!ci #i se pare cu#plit c! 8oro#ir a #urit la c"+i0a pa$i de cas!* 7 Nu pot s!%+i spun #ai #ult dec"t +i%a# spus.u%ade0!rat acela a fost 8oro#ir. cred eu. ca să a*un#i acasă în )ori de )iuă7 -poi se 'ntoarse iar spre Frodo $i 0orbi cu glasul lini$tit dinainte= 7 -cestor 'ntreb!ri #i%ai putea. n%a fost a$a. #ort* &i $tia# straiele. c!tre )are* 7 :ai. cu# putea 0reo barc! s! str!bat! cascada #are. ad!ug! el $optit. 'nspu#at!.oromir2 .odrul de -ur.ornul lui 8oro#ir s%a 'ntors cu ade0!rat. 8oro#ir. 2ise Fara#ir.eea ce%ai 0!2ut. socot. . dar se pare c! a+i 'n+eles prea pu+in din puterile lui* . c!tre cascad!* i toate erau f!urite #!iastru de elfi* 7 -+i trecut prin (inutul -scuns. pe l"ng! asta. cu# s%ar fi putut 'nt"#pla un ase#enea lucru cu ade0!rat. 'i r!spunse Frodo* -# 0"slit 'n trei ase#enea b!rci pe -nduin. prin cine $tie ce #e$te$ug 'nfior!tor de%al lui* 7 Nu.!ci ticluirile sale '+i u#plu ini#a de sc"rb!5 'ns! eu #i%a# si#+it atunci sufletul '#po0!rat de durere $i de #il!* 7 i totu$i. o u#br! a neca2ului ce%a fost sau 0a s! 0ie* . 2ise el* . 7 . din care se r!sp"ndea lu#ina aceea5 $i 'n0!luit 'n apa aceea '$i dor#ea so#nul de 0eci un r!2boinic* Pe genunc6i a0ea o sabie fr"nt!* -# 0!2ut c! era plin de r!ni* Era fratele #eu.a.oromir2 strig! el* $e %i-a spus -oamna fără de moarte7 $e-a vă)ut7 $e %i-a tre)it în suflet7 -e ce te-ai dus la 0aurelindorenan "i n-ai venit pe drumul tău. $i totu$i aie0ea. .ar a pierit* 8arca s%a 'ntors 'n #i4locul undelor $i s%a pierdut sc"nteietoare 'n noapte* Era ca%n 0is.ac! nu cu#0a o fi 0reun $iretlic de%al . ca s! nu #ai 2ici c! po0estea #ea%i o p!rere. ador#ite 'n b!l+ile din S#"rcurile )or+ilor5 sau cel pu+in a$a p!reau. r!spunde.!ci br"ul de aur i%a fost d!ruit 'n Lot6lorien. 2ise Fara#ir* .ar era cr!pat 'n dou!.rogo* . a$a cu# 'l $tia# eu* . dar asta%i #ai presus de $tiin+a oa#enilor. 7 Nu $tiu.ar dincotro 0enea barca.oromir. r!spunse Frodo* . elfe$ti* Paftaua asta%i f!urit! de%acelea$i #"ini #!iastre* Puse #"na pe frun2a argintiu%0er2uie care 'i 'nc6eia #antia c6iar sub b!rbie* Fara#ir se uit! atent la ea* 7 . a+i trecut prin +inutul Lorien5 Laurelindorenan. c!ci n%a fost ca $i c"nd #%a$ fi tre2it* i n%a# nici o 'ndoial! c! a #urit $i c! a trecut pe ape. #ie9 f!cu Frodo* . cu care era 'ncins la #i4loc.!ci e pri#e4dios ca #uritorii s! ias! de pe t!r"#ul acestui Soare5 se spune c! pu+ini din cei din 0ec6i#e s%au 'ntors de acolo nesc6i#ba+i* . . nu ca o p!rere* .!ci nici o barc! n%a0ea cu# s! treac! peste colinele de piatr! din Toi 8randir5 iar 8oro#ir '$i pusese 'n g"nd s! se duc! acas!. f!urit din frun2e de aur* . călare pe caii din 1ohan. iat! ce%+i 0oi spune= . $i s! nu se scufunde 'n 6ele$tee clocotitoare.e$i po0estea ta #! u#ple de presi#+iri* .ar probabil nu aici $i nu acu#* &ns!."nd oa#enii au de%a face cu St!p"na :r!4ilor care s!l!$luie$te 'n . 'ntreb! Frodo* . str!b!t"nd Sc!ld!toarea En+ilor $i c"#piile din Ro6an* i. o. uit"ndu%se acu# la Frodo cu oc6i $i #ai ui#i+i* &ncep s! 'n+eleg o #ul+i#e de lucruri ciudate 'n ceea ce te pri0e$te* Nu 0rei s!%#i spui $i altele. 2ise Fara#ir* . pe nu#ele s!u de de#ult.in Lorien. sabia $i c6ipul lui drag* Un singur lucru lipsea= cornul* Un singur lucru #i%era necunoscut= un br"u #inunat. fiu al lui .oromir2 a# strigat eu* Unde %i-e cornul7 >i încotro te călătore"ti7 =.a. e f!urit! cu acela$i #e$te$ug* -$adar.c! era aproape plin! cu ap! li#pede.u$#anului* Eu a# 0!2ut c6ipurile r!2boinicilor b!lai din str!0ec6i#e. Frodo. de c!tre Lad? <aladriel* Ea a fost cea care ne%a 'n0e$#"ntat a$a cu# ne 0e2i. ca de secure sau de spad!* Bu#!t!+ile au a4uns desp!r+ite la #al= .

!ci dac! 8oro#ir a 'nfruntat atunci pri#e4dia $i%a fost ucis.ar. nu $tiu ni#ic. c6iar de 0oi pieri* i trebuie s! #! gr!besc $i #ai tare. c6iar dac! 0in c"t! frun2! $i iarb!* Ne%a# putea odi6ni acolo cu to+ii* .ar o#orul iese la i0eal!.u$#anului nu l%au aflat 'nc! $i c6iar dac! l%ar g!si. 'i r!spunse Frodo* &ns! 2iua c"nd l%ai au2it r!sun"nd.una a fost g!sit! printre trestii. Prea sunt ostenit $i 'ndurerat* &ns! a# de '#plinit o fapt! $i #!car s!% ncerc s%o duc la bun sf"r$it. Nicidecu# orcii sau slu4itorii Nenu#itului* -$a c! socot c! a #ai r!#as ce0a din Fr!+ie* . dac! !sta 0! era +elul* . c!ci sunte+i 0l!gui+i* .ur"nd nu #ai r!#aser! acolo dec"t )ablung $i .enet6or.enet6or5 pe bun! dreptate%#i 0a fi 0ia+a 'n pri#e4die dac! aleg acu# o cale ne'n+eleapt! pentru cetatea #ea* -$a c! n%o s! #! pripesc cu 6ot!r"rea* Totu$i. oricu#. apoi urcar! un #al lung $i intrar! 'n u#brele 0er2i ale +inuturilor '#p!durite care coborau 'ntruna spre apus* &n ti#p ce #ergeau c't puteau de repede.a $i noi. atunci a$ putea s! #! 'ncu#et $i pentru piticu+i9 . $i ap!r!%+i cetatea c"t #ai po+i5 iar pe #ine las!%#! s! plec unde #! c6ea#! a#ara%#i soart!* 7 :orbele astea nu #!%nc!l2esc cu ni#ic. Frodo.i#inea+! 0oi 6ot!r' ce%i #ai bine pentru #ine $i pentru 0oi* Frodo nu a0u de ales5 trebui s! se supun! acestei cereri sau porunci* Pentru #o#ent p!rea. cine s%o fi%ngri4it de 'ngrop!ciunea lui 8oro#ir. cornul celui dint"i n!scut 2ace fr"nt 'n dou!. Frodo $i Sa# cel &n+elept. '$i continuar! 0orba cu glas sc!2ut* 7 -# pus cap!t sfatului nostru. de altfel* O s! ne duce# acu# cu to+ii 'ntr%un loc tainic. #! te# c! $i to0ar!$ii #ei au #urit cu to+ii* )i%erau to+i rubedenii $i prieteni* . pe sub cascadele Sc!ld!torii En+ilor5 cealalt! se 'n0"rtea 'n 0"ltoare $i% a g!sit%o un o$tean care pornise pe r"u.!pitan al <ondorului. dac! ce cre2i e aie0ea. lui .iudate 'nt"#pl!ri9 . 0e+i 0eni cu #ine $i cu str!4erii #ei.a#rod* 7 -cu# 0oi. ca# la 2ece #ile distan+!* Orcii $i iscoadele . f!r! doar $i poate 7 a$a se 2ice* Iar acu#. nu nu#ai pentru c! nu #ai a0ea# . Fara#ir. o dat! ce sosirea aceasta a oa#enilor din <ondor f!cuse c!l!toria prin It6ilien #ai pri#e4dioas! ca oric"nd* Pornir! pe dat!= )ablung $i . dac! dintre piticu+ii doar noi doi a# #ai r!#as* Tu 'ntoarce%te. care a$teapt! 0e$ti 'n 4il+ul s!u 'nalt* Nu $tii s!%#i spui ni#ic despre cu# a fost spart cornul. pute# 'nc! s! le +ine# piept #ult $i bine. la )inas Tirit6.e$i 7 $i%aici sur"se 7 ai ce0a ciudat."te0a 2ile 0a fi foarte nesigur $i #ai bine p!2it ca oric"nd. adic! atunci c"nd eu $i slu4itorul #eu a# p!r!sit Fr!+ia* Iar acu# po0estea ta #! u#ple de groa2!* . de tine. cu o solie* .ac! 2ilele grele prin care%a# trecut #%au a4utat c"t de c"t s! 4udec 0orbele $i c6ipurile oa#enilor. 2ise Fara#ir* N%a0e+i cu# s%o lua+i pe dru#ul c!tre #ia2!2i. ocolir! 6ele$teul unde se '#b!iaser! 6obbi+ii. Frodo. 2ise Fara#ir5 dar sunt sigur c! te%ai speriat #ai #ult dec"t trebuia* . cu tot ce s%o fi 'nt"#plat la /otarul de la )ia2!noapte. acolo unde se afl! str!4erii din <ondor.ar 0orba noastr! are #ai #ult! noi#! dec"t a# cre2ut la 'nceput* -r trebui s! te duc 'napoi. 'n poala lui .a#rod pu+in #ai 'n fa+! $i Fara#ir cu Frodo $i Sa# 'nd!r!t* Trecur! peste p"r"u. nu #! #ai 'ndoiesc* . la #ia2!noapte. a fost cea 'n care ne%a# desp!r+it. dup! 'nc!ierarea asta* i socot c! ast!2i nu #ai pute+i #erge prea #ult. 0itea2 . apoi se risipir! care%ncotro $i se f!cur! ne0!2u+i 'n u#brele st"ncilor $i%ale arborilor* .ac! nu cu#0a au 0enit c6iar cei din Lorien. un aer elfesc* . 7 Nu. o cale 'n+eleapt!. 2ise Fara#ir. nu#ai de noi $tiut. s!%i dai socoteal! acolo.e%ar fi s! la$i deoparte 'ndoiala $i s! #! la$i s! plec. deoca#dat! trebuie s! ne gr!bi# $i s%o lu!# din loc* S!ri 'n picioare $i d!du c"te0a porunci* Oa#enii str"n$i 'n 4urul lui rupser! r"ndurile $i se aran4ar! 'n grupule+e.

.ar. ce 2ici. bietul 8oro#ir. ce s! 2ic. 'n plus. a$a c! a# tras cu bun! $tiin+! 'n alt! parte* . de%un lucru sunt sigur= a #urit '#p!cat. te%a# ca# str"ns cu u$a la 'nceput.ar orice%ar fi. #ie9 . a# 'nceput s! #%apropii de +int!.ar a# ca# luat%o ra2na* Noi.e%aceea a# adus 0orba de fratele #eu $i%a# l!sat deoparte . 7 Pe%aproape. nu sunt pe%aproape.lestemul lui Isildur. de$i a0e# s"nge de%al nu#enoreenilor* . #ulte din 0ec6ea 'n0!+!tur! sunt +inute sub obroc de c"r#uitorii cet!+ii $i nu r!2bate ni#ic 'n afar!* Noi.ac! s%a 'ncredin+at c! ceea ce spunea -ragorn despre ade0!ratul lui rang era ade0!rat. c! tare%i #ai era ciud! c! tat!l lui nu era rege* 1. a$ spune c! asta era pricina ne'n+elegerii dintre 0oi* E li#pede c!%i 0orba de cine $tie ce #o$tenire serioas!. a$a cu# a +inut s!%#i 2ic! 4up"nul Sa# cel &n+elept.e%o fi fost 'n #intea $i 'n ini#a lui 'n ulti#ele ceasuri de 0ia+!. din tat!%n fiu. at"t c"t a# putut. e%a$a cu# #! g"ndea#= ai a0ut neca2uri doar cu 8oro#ir* El '$i dorea s! duc! lucrul acela la )inas Tirit6* :ai. oare asta nu%+i spune destul despre el. . #a4ordo#ul cel bun. a4ung c"+i0a ani3. spuse Fara#ir* . 'ns!. c!ci a s!0"r$it o fapt! bun!* . care nu a0ea fii $i care nu s%a #ai 'ntors niciodat!* Iar de atunci #a4ordo#ii au oc"r#uit +ara. s%a purtat totdeauna cu cinstire fa+! de -ragorn* 7 Nu #!%ndoiesc.ar #i%a# dat sea#a. 2ise Frodo* . care poate pricinui neca2uri 'ntre alia+i.!ci trebuie s! $tii. 0ec6ile po0e$ti ne atrag aten+ia $i asupra pri#e4diei de a rosti cu0inte pripite cu# ar fi 1#o$tenirea din tat!%n fiu3* 7 -6. iar ade0!rul l%a# spus 'n parte. cei din casa lui . care a r!#as s! oc"r#uiasc! 'n locul regelui.ar.!ci n%ai fost cu totul sincer cu #ine. ulti#ul din stirpea lui -narion. dar nu 'ntru totul* Nu s%a iscat nici o ne'n+elegere 'n Fr!+ia noastr!.enet6or.0re#e.e soart! str"#b! '+i pecetluie$te bu2ele de nu%#i spui cine l%a 0!2ut pentru ulti#a oar! $i nu pot s! aflu ceea ce #i%a$ dori at"t s! $tiu. Frodo. 'n leg!tur! cu . sunt sigur c! s%a purtat fru#os* &ns! nu sosise clipa 6ot!r"toare 'nc!* Nu a4unseser! la )inas Tirit6 'nc! $i nici nu de0eniser! du$#ani 'n r!2boi* . nu sunte# din se#in+ia lui Elendil. L%a# iubit din tot sufletul $i i%a$ r!2buna #oartea f!r! s! stau pe g"nduri. de$i l%a# cunoscut foarte bine* . ni s%au p!strat 'n 0istierii o sea#! 'ntreag! de lucruri= c!r+i $i table de legi. ci $i pentru c! a4unseser!# la ni$te lucruri pe care nu e bine s! le 0orbi# de fa+! cu #ult! lu#e* . cu tot felul de litere* Pe unele . a# g6icit #ai #ult dec"t ai spus tu* N%ai fost prieten cu 8oro#ir sau. scrise pe foi+e sub+iri. dac! cel ce%i 'n drept nu se #ai 'ntoarce. de$i era# c6inui+i de 'ndoial!. 7 8a da.u toate acestea. $i%ai 0orbit cu 'n+elepciune* . nu 0%a+i desp!r+it cu 0oie bun!* Tu $i 4up"nul Sa# cel &n+elept b!nuiesc c%a+i a0ut o pricin! de ne#ul+u#ire* -cu@. cei din casa #ea. c"nd acesta a plecat la r!2boi* E 0orba de regele Earnur. $i pe file de argint $i de aur. 'n ti#p ce 0orbea# cu tine. pe c"nd 'n0!+a# '#preun! istoria seniorilor $i%a cet!+ii noastre. 2ise Frodo* 7 Nu te 'n0inuiesc.3 'ntreba el* 1Pese#ne c! 'n locuri unde r"nduiala regeasc! nu%i a$a puternic!.!ci socoti# c! ne trage# din )ardu. de$i lucrul acesta s%a petrecut cu #ulte genera+ii de oa#eni 'n ur#!* i%#i aduc a#inte de 8oro#ir copil. $ti# 'n0!+!tura str!0ec6e din ti#puri de de#ult $i.e c"te sute de ani e ne0oie ca un #a4ordo# s! de0in! rege. adic! nu $tia# pe ce dru# s%o lu!# din E#?n )uil* .lestemul lui Isildur . 2ise Fara#ir* -i $tiut s! ie$i din 'ncurc!tur!.lestemul lui Isildur lart!%#!9 N%a# do0edit 'n+elepciune 'ntr%o ase#enea clip! $i 'ntr%un astfel de loc* N%a# a0ut 0re#e s! g"ndesc* Trecuse# printr%o lupt! grea $i #intea #i%era plin! de alte lucruri* .6ipul 'i era #ai fru#os c6iar dec"t atunci c"nd tr!ia* . dup! cu# spun po0e$tile str!0ec6i* Ei. da. Frodo* 7 N%a# #in+it. da. r!spundea tat!l #eu* 1&n <ondor.ac%a gre$it sau nu. nici 2ece #ii de ani n%ar fi de%a4uns*3 :ai. $i pe t!bli+e de piatr!. 2ise Frodo. #ai bine 2is.

7 )it6randir 'i 2icea# noi.pri#it 'ncu0iin+area de la . r!spunsul la 'ntreb!rile lui )it6randir* . din 0re#urile de%nceput ale <ondorului. spre . adesea pripit.nu le #ai poate citi ni#eni5 c"t despre altele. prin ur#are. $i%a# p!strat aceast! tain! 'n ini#a #ea= Isildur a luat ce0a din #"na Nenu#itului. e greu de cre2ut c! o fiin+! at"t de 'n+eleapt! $i cu at"ta putere 7 c!ci #ulte lucruri #inunate a #ai f!cut la noi9 7 a putut s! piar!5 s! fie lu#ea 0!du0it! de%at"ta 'n0!+!tur!9 E$ti sigur c!%i a$a. dar el s%a 0"r"t 'n fa+!.e e. la #nomi/ în tinere%e. ni le%ar fi li#pe2it $i n%ar #ai fi fost ne0oie de un sol* i totu$i. ca s!%i cere# sfatul 'n leg!tur! cu 0orbele grele din 0isele noastre. el 'nsu$iE. de ne'nfricat. 'n li#ba elfilor. în nenumăratele %inuturi. f!cu Frodo* -0ea 0reun nu#e. nu mă duc niciodată 8 <andalf9 2ise Frodo* )%a# g"ndit eu c! e 0orba de el* <andalf cel Sur. #ai bine 2is. la ur#a ur#ei. c"nd el. s! nu fie ade#enit de un ase#enea lucru* )ai bine nu s%ar fi dus deloc9 Tat!l #eu $i b!tr"nii 2iceau s! plec eu 'n aceast! #isie. a# g6icit. n%a# idee 7 s! scotoceasc! prin taini+ele 0istieriei noastre* )ai afla# c"te ce0a de la el.agorlad. ca s! nu #ai fie 0!2ut 0reodat! printre #uritori* Ăsta era.!ci Isildur a fost 'ncol+it $i ucis de s!ge+ile orce$ti. n%ar fi a0ut cu# s! nu%$i doreasc!. cel #ai pre+ios dintre sfetnici5 conduc!torul Fr!+iei noastre* S%a pr!p!dit 'n )oria* 7 )it6randir s%a pr!p!dit9 strig! Fara#ir* Se pare c! Fr!+ia 0oastr! a a0ut o soart! nefericit!* &ntr%ade0!r. at"t de #"ndru.ac%ar fi fost printre noi. c6iar dac! I%a$ 0edea 2!c"nd 'n #i4locul dru#ului* Nici dac%ar fi ca )inas Tirit6 s! se pr!bu$easc!%n ruin!. totdeauna dornic ca )inas Tirit6 s! ias! biruitoare D$i.ar pe%atunci p!rea o treab! care%i punea pe g"nduri doar pe scrut!torii de 'n0!+!tur! str!0ec6e* Nici c"nd a# 'ncercat s! deslu$i# 'ntre noi tainele din 0isurile noastre nu #%a# g"ndit c! . c!ci l%a# 0!2ut pr!bu$indu%se 'n 6!u* 7 :!d c! ai istorisiri 'nse#nate $i cu#plite de po0estit. c"nd a0ea c6ef s! ne spun! Dceea ce se 'nt"#pla foarte rarE* Ne iscodea $i ne punea #ereu 'ntreb!ri. a fost 'nfr"nt* -sculta cu nesa+ po0e$tile despre Isildur. 2ise Fara#ir* Poate%ai s! #i le spui $i #ie #ai pe sear!* -cest )it6randir a fost. credea# eu. 'nainte s! plece din <ondor.ar nu te te#e9 N%a$ pune #"na pe lucrul acela. poate n%ar fi fost a$a5 c!l!toria lui 8oro#ir o fi fost de la%nceput sortit! e$ecului* )it6randir nu ne%a 0orbit niciodat! despre ce ur#a s! se 'nt"#ple $i nici nu $i%a de20!luit scopurile* . nume de mult uitat/ la 'ia)ă)i. #ai ales 'n leg!tur! cu )area 8!t!lie de la . la Apus.ac! ar fi un lucru care d! un folos 'n b!t!lie. nu%#i dau sea#a5 dar $tiu c! trebuie s! fie o #o$tenire din tat!%n fiu a puterii $i a pri#e4diei* O ar#! tic!loas!. cine $tie. pese#ne. socot eu acu#. pu+ini le #ai scot la lu#in!. Incanus/ la 'ia)ănoapte. lucrul acela. Gandalf/ în 1ăsărit.enet6or 7 cu#. ticluit! de Seniorul &ntuneci#ii* . $i s%a dus 'n treaba lui* 7 :ai. a 0enit la noi de dou!%trei ori* 7 Pelerinul cel Sur.lestemul lui Isildur era unul $i%acela$i lucru* . iar eu a$ fi singurul care%a$ putea%o sal0a folosindu%#! de ar#a Seniorului &ntuneci#ii. 2ic"nd c! era cel #ai #are $i cel #ai tare Dceea ce era ade0!ratE $i c! n%a0eau cu# s!%l opreasc!* . $i n%a0ea ni#ic '#potri0!* 'ulte nume am eu. iar )it6randir nu%#i spusese niciodat! #ai #ult* . 2icea el* 'ithrandir. cred c! 8oro#ir. pe care nu%l nu#i#. 2ise Fara#ir. #ie9 f!cu Frodo* Sunt sigur. #ai #ult dec"t un 'n0!+!tor5 el punea 'n #i$care toate faptele din 2ilele noastre* . c!ci a# deprins buc6ia c!r+ii* E 0orba de 6risoa0ele pe care ni le%a adus Pelerinul cel Sur* Pri#a oar! l%a# 0!2ut c"nd era# copil5 de%atunci. mi se spunea =lorin. dup! cu# 2ice singura legend! pe care o $tia#. Poate c! 0%a p!r!sit. pur $i si#plu. de unde%au fost 'ncuiate* Eu #ai citesc c"te ce0a. de$i a0ea# pu+ine de spus5 c!ci printre noi nu se $tia ni#ic sigur despre sf"r$itul Iui* <lasul lui Fara#ir se stinse 'ntr%o $oapt!* 7 &ns! a# aflat $i eu c"te ce0a.

ale c!rui 0orbe 'i p!reau at"t de 'n+elepte $i de #inunate.opacul -lb 'n floare la cur+ile regilor. dac! prefer! s! uite de el. 'nalt! $i #inunat!. trec"nd ca ni$te u#bre 0er2i%cenu$ii pe sub arborii b!tr"ni. se 2!reau 'ntinderi de p!#"nt $i lunci nesf"r$ite. ci $i al+ii5 '$i croiau cu to+ii dru# tainic 'n aceea$i direc+ie* O dat!. de$i si#+ea c! nu era #are n!de4de s! nu 'l #ai aud! 0reodat!* &$i d!du cur"nd sea#a c!.binele ei $i spre gloria #ea* Nu.ununa de -rgint5 iar )inas Tirit6 s! fie 'n pace. a sc6i#b!rii cu#plite pe care ispita Inelului o lucrase 'n el. 2ise Fara#ir* N!d!4duiesc c%o s! #i%o ier+i. dec"t cu# te%ai te#e de cinstea unui b!rbat b!tr"n $i 'n+elept* -$a c! nu%+i face gri4i 'n pri0in+a #ea9 Nu%+i cer s!%#i spui #ai #ult* Nu te 'ntreb nici #!car dac! ceea ce%a# spus acu# e c"t de c"t ade0!rat* &ns! de te 0ei 'ncrede 'n #ine. )inas -nor din nou ca pe 0re#uri. a4uns acu# un torent 0i4elios. 'ntr%o albie t!iat! ad"nc. atunci el era singurul 'ns!rcinat cu taina #isiei lor* )ai bine s! nu se%ncread! pe nedrept. .!tre apus. plin! de lu#in!. s%ar putea s! a# c"te%o po0a+! pentru tine. iar #ai departe sc"nteierea apelor bogate ale -nduinului 'n soarele care sc!pata* 7 -ici. de 6obbit. spuse Fara#ir. dar o 'nc6ise la loc* 1Nu%s sigur. 0ec6i#ea.ar porunca este ca nici un str!in. p!$ind f!r! 2go#ot5 deasupra lor c"ntau #ii de p!s!rele iar soarele '$i arunca ra2ele str!lucitoare pe acoperi$ul neted de frun2e 'ntunecate al codrului 0e$nic 0erde din It6ilien* Sa# nu lua parte la 0orb!. 2ise Frodo* i nici eu* Nu #i%a$ face de lucru cu a$a ce0a* 7 &n ce #! pri0e$te. de$i #ergeau singuri. la orice f"$"it al p!durii care 'i 'ncon4ura* Nu obser0ase dec"t un singur lucru. '#boldit de g"ndul c! era ur#!rit.ar ce0a 'l +inu* -0ea ini#a grea de spai#! $i de triste+e= dac! el $i Sa# erau 'ntr%ade0!r. 0ai. cu# ar fi s! fi+i lega+i sau uci$i* . iar terenul se po0"rni $i #ai #ult* . tot ce r!#!sese din cei Nou! Peregrini. c"nd se uitase 'nd!r!t. $i s! re0in! . la picioarele lor. de 0re#e ce ne ap!r!# 0ie+ile '#potri0a unuia care ar pr!p!di totul5 dar #ie nu%#i place sabia lucitoare pentru ascu+i$ul ei. nu ca o st!p"n! de scla0i dornici s%o slu4easc!* Trebuie s! fie r!2boi.a9 i c6iar s!%+i dau o #"n! de a4utor* Frodo nu%i r!spunse ni#ic* &i 0enea s! strige c! a0ea ne0oie $i de a4utor $i de po0a+!. fie el $i din Ro6an. c!ci p"n%acu# n%a# dat porunci nes!buite. strecur"ndu%se dup! un trunc6i de copac* .rogo. sc!ldate 'ntr%o lu#in! ce+oas!. de$i ascultase5 $i 'n acela$i ti#p ciulea urec6ile lui ascu+ite. nu%#i doresc ase#enea biruin+e* 7 Nici cei ce%au fost la Sfat n%au 0rut asta. fiu al lui . fru#use+ea $i 'n+elepciunea ei de% acu#* S! nu se tea#! ni#eni de ea. 'i 0enea #ereu 'n #inte c"nd se uita la Fara#ir $i%i au2ea glasul5 nu se#!nau. s!lt"nd din piatr! 'n piatr!. tot ce%a0ea pe suflet* . dec"t s!%l ia gura pe dinainte* Iar a#intirea lui 8oro#ir.esc6ise gura s! 0orbeasc!. fru#oas! ca o regin! 'ntre regine. #i%a$ dori s! 0!d iar . care lupt! al!turi de noi s! nu 0ad! . Frodo. '$i 2ise el* i de ce le%a$ a#inti de tic!losul !la b!tr"n.a#rod $i )ablung. i se p!ru c! 2!re$te o clip! o u#br! #ic! $i neagr!. s!%i spun! t"n!rului acestuia. 'n apropierea lor se aflau o #ul+i#e de oa#eni5 nu nu#ai . care se i0eau $i plecau t!cu+i 'n u#brele din fa+a lor. dar a0eau ce0a la fel* O 0re#e #erser! 'n lini$te. 'n #isia pe care o ai. nici s!geata c!%i iute $i nici lupt!torul pentru #!rirea sa* &#i place doar ceea ce ap!r! ei= cetatea oa#enilor din Nu#enor* i%a$ 0rea ca ea s! fie iubit! pentru istoria.e bine%ar fi s!% l pot uita $i eu93 -$a c! trecur! #ai departe. sunt ne0oit s! fac un lucru ur"t. oricare%ar fi ea* . u#brit! de ilice $i de ci#i$ir negricios* . a$a cu# se p!rea.eodat!. cotir! din nou la dreapta $i a4unser! cur"nd la un r"ule+ ce trecea printr%o str"#toare= era acela$i p"r"u care se re0!rsa din 6ele$teul rotund. $i anu#e c! 'n toat! 0orb!ria nu fusese po#enit nici #!car o dat! nu#ele lui <ollu#* Era #ul+u#it. p"n! c"nd p!durea 'ncepu s! se r!reasc!.

gno#ul. printre doi pere+i de st"nc!* <ardienii lor 'i duceau din spate.c!rarea spre taini+a noastr!* Trebuie s! 0! leg la oc6i* 7 ."nd terenul era greu. c"te doi%trei* Pe #!sur! ce li se obi$nuiau oc6ii cu 'ntunericul. iar lu#ina ro$ie se fr"ngea 'n nenu#!rate ra2e sc"nteietoare. +inutul at"tor f"nt"ni* Pu+ini str!ini au 0!2ut%o* &ns! 'nd!r!tul ei nu%i nici o 'nc!pere regeasc!. cea #ai #"ndr! dintre cascadele It6ilienului. dinaintea c!reia at"rna o perdea brodat! cu giu0aeruri de argint $i de aur. la cap!tul c!rora d!dur! un col+* -u2ir! apa din nou. curgea o perdea fin! de ap!. spuse Frodo* . descu#p!ni+i. at"t de aproape. la ne0oie5 noi a# trecut fruntariile #inunatului Lot6lorien cu oc6ii lega+i* Lui <i#li. iar printr%o alt! u$! intrau al+ii.a#rod* -ce$tia ie$ir! dintre arbori $i se apropiar!* 7 Lega+i%i la oc6i pe oaspe+ii ace$tia ai no$tri. 'n pragul unei por+i cioplite grosolan. 2ise Fara#ir* &ns! #! bucur c! o s! 0! l!sa+i lega+i la oc6i de bun! 0oie $i nu cu for+a* &i strig! 'nceti$or pe )ablung $i pe . 2ise Fara#ir* Nu%i gro2a0. s! nu%i doar!* L!sa+i%le #"inile libere* &$i 0or da cu0"ntul c! n%or s! se uite* Eu.ar 'n fa+!. 2ise Fara#ir* -ceasta este Fereastra Soarelui%-pune.6iar $i elfii fac la fel. fur! iar pu$i 4os* R!#aser! a$a o 0re#e. cu ta0anul aplecat $i ne$lefuit* .e2lega+i%le oc6ii9 porunci el* Li se traser! glugile $i li se scoaser! leg!turile de la oc6i* . se oprir!* )ablung $i . lega+i la oc6i. 6obbi+ii obser0ar! c! grota era #ai #are dec"t '$i 'nc6ipuiser! $i era plin! de ar#e $i de #erinde* 7 Ei. c! soarele sc!pat! de tot $i focul din re0!rsarea aceea de ap! se stinse* Se 'ntoarser! $i trecur! pe sub bolta ur"t!* 8rusc. +in"ndu%i de u#eri* . care '$i sc6i#bau #ereu culoarea* Parc! st!teau la fereastra unui turn elf.ele c"te0a tor+e care fuseser! aprinse r!sp"ndeau o lu#in! slab! pe pere+ii lucitori* :eniser! de4a o #ul+i#e de oa#eni 'naintea lor. din ce 'n ce #ai tare. unul. nu i%a c!2ut prea bine. p"n! 'i 2!p!cir! de tot* Urcar! pu+in $i li se p!ru c! se face frig* >go#otul p"r"ului se au2i #ai slab* Fur! iar lua+i pe sus $i cobor"r! #ai #ulte trepte. oa#enii 'i luau pe sus.ar cu gri4!. se tre2ir! 'ntr%o 'nc!pere spa+ioas! de piatr! grosolan!. or s! clipeasc! f!r! s! 0rea* . ca s! nu fac! 0reun pas gre$it* . cu safire. spre apus. care se c!sca 'nd!r!tul lor* . #ai 0i4elioas!.!l!u2i+i%i. rubine $i a#etiste 'nfl!c!rate* 7 )!car a# a0ut norocul s! 0! r!spl!ti# r!bdarea. 2ise Fara#ir* . susurul unei ape de care se apropiau* &ntr%un t"r2iu.ei doi str!4eri 'i legar! pe 6obbi+i la oc6i cu panglici 0er2i $i le traser! glugile aproape p"n! la gur!5 apoi 'i luar! repede pe fiecare de #"n! $i pornir!* Frodo $i Sa# nu fur! 'n stare s! spun! despre aceast! ulti#! por+iune de dru# dec"t ce reu$iser! s! g6iceasc! pe 'ntuneric* Nu peste #ult. #%a$ 'ncrede 'n ei $i i%a$ pune doar s! 'nc6id! oc6ii. dar 6obbi+ii au 'ndurat f!r! s! cr"cneasc!* 7 Eu n%a# s! 0! c!l!u2esc spre un loc at"t de #inunat. dar 0! pute+i petrece noaptea 'n lini$te* )!car e uscat $i%a0e# #"ncare. potri0it! cu ea* Intra+i $i uita+i%0!9 8ine 0orba nu sf"r$i.ar#ond 'ncepur! s!%i 'n0"rt! 'n toate p!r+ile. de$i nu pute# face focul* . de piatr! $lefuit!. dar de se%#piedic!.lipir! $i traser! ad"nc aer 'n piept* Se aflau pe o du$u#ea ud!. !sta%i ad!postul nostru.e dincolo de ea p!trundeau s!ge+ile bl"nde ale soarelui ce asfin+ea. /ennet6 -nnun."nd0a prin pe$tera aceasta curgea apa $i ie$ea pe sub bolta aceea5 dar lucr!torii din . si#+ir! c! a4unseser! pe o c!rare care cobora $i se 'ngusta deodat!5 fur! ne0oi+i s! #earg! 'n $ir. '#pro$c"nd peste tot* Si#+eau o ploaie fin! pe #"ini $i pe obra4i* &ntr%un t"r2iu. 'n spatele lor r!sun! glasul lui Fara#ir* 7 .u# pofte$ti. apoi 'i puneau iar 4os* &n dreapta lor se au2ea. 'nc"t Frodo putea s%o ating! dac! 'ntindea #"na* . de data aceasta #ai tare. f!r! s! $tie unde erau* Nu scoaser! nici o 0orb!* -tunci.

odrul &ntunecat $i r!t!cesc acu# 'ncoace. 1sau s%ar putea s! nu fie* :orba #e$te$ugit! ascunde ades o ini#! #"r$a0!*3 . trebuie s! stai trea2*3 i. unde li se ar!t! un culcu$ s! se 'ntind!. a s!rit iute 'nd!r!tul unui trunc6i de copac pe care s%a c!+!rat la fel de repede* tiu c! nu ne la$i s! ucide# fiarele f!r! pricin! $i. pe care a$e2ar! 0ase $i tac"#uri* Nu era cine $tie ce fast. -nborn. a$e2aser! c"te o cup! sau c"te un bol neted de bron25 iar 'n dreptul scaunului . cu c6iu cu 0ai. dar totul era a$ternut fru#os $i bine= farfurii rotunde. st!p"ne. i2buti* Lu#ina de la intrarea 'n grot! p!li. dac%o s! stau singur cu to+i oa#enii !$tia #ari 'n 4urul #eu. f!r! s! se sc6i#be* )ur#urul $i susurul ei te tr!geau la so#n* Sa# '$i ap!s! oc6ii cu pu#nii* Fur! aprinse #ai #ulte tor+e* Se desfundar! un poloboc cu 0in $i #ai #ulte butoaie cu #"ncare* Oa#enii aduceau ap! din cascad!* Unii se sp!lau pe #"ini 'n g!0ane* Lui Fara#ir i se aduse un lig6ean #are de ara#! $i un prosop alb* Se sp!l! . prea 'ntuneric ca s! +intesc.odrul &ntunecat aici. unele de p!#"nt. str!c6ini $i boluri. 2ise Fara#ir* . cu# nu #i s%a p!rut a fi altce0a. Sa# ciuli urec6ile* 7 . c6ib2uind cu gri4!* 1S%ar putea s! fie de bun!%credin+!3.!sc!* 1-$ fi 'n stare s! dor# o s!pt!#"n!5 abia atunci #%a$ #ai 'ntre#a $i eu un pic* i ce%a# s! fac. oricu#. 0orbind 'n $oapt!* -poi Frodo ador#i* Sa# se fr!#"nta. cu glas sc!2ut* Unii se 'ntorceau dup! ce%i 6!ituiser! pe sudi$ti5 al+ii care fuseser! l!sa+i ca cerceta$i pe l"ng! dru# 0enir! ulti#ii* To+i 0r!4#a$ii fuseser! uci$i.ar eu a# r!#as cu gura c!scat! o 0re#e. iute $i cu#inte* . el $i Frodo st!tur! 'ntin$i pri0ind tor+ele $i oa#enii care se #i$cau de colo%colo. iar f!ptura a disp!rut 'n desi$ul de frun2e c"t ai 2ice pe$te* . ca s! nu p!trund! nici apa. dac! pofteau* &ntre ti#p. 2ise o#ul* &n orice ca2.!pitanului se afla un pocal de argint.ar de%a fost 0e0eri+!.ar nu 2ise ni#ic* O 0re#e. Sa# <a#gee5 dar n%ai 'ncotro. iar c"nd #%a# apropiat. peste st"ncile de sus* -u astupat toate c!ile de intrare 'n grot!. plin de cu+ite de piatr!. nici un orc* . c!ci #i s%a p!rut ciudat* -poi #% a# gr!bit s! #! 'ntorc* i%atunci a%nceput s! s"s"ie la #ine de sus* O fi fost 0reo 0e0eri+! #are* Probabil c! pe sub tenebrele Nenu#itului s%au strecurat niscai0a fiare din . afar! de una singur!. Ni#ic. oa#enii '$i f!ceau treaba prin grot! 'n lini$te.in pere+i fur! trase #ese u$oare. n%a# tras nici o s!geat!* Era. 2i $i noapte. altele din le#n de ci#i$ir curate $i $lefuite* . 'nse#n! c!%i se#n r!u* N%a0e# nici un c6ef de scursorile din . 'l 'ntreb! Fara#ir pe ulti#ul 0enit* 7 Nu. trage+i%0! pu+in sufletul* /obbi+ii fur! du$i 'ntr%un col+. cafenii. 'n ti#p ce rostea aceste cu0inte* . dincolo de perdeaua de ap!* -cu#. 'n #i4locul #esei centrale* Fara#ir se pli#ba printre oa#enii s!i. '$i 2icea el. p"n!%i gata cina. iar p"r"ul se re0ars! 'ntr%o cascad! de dou! ori #ai 'nalt!. iar 0!lul cenu$iu de ap! se 'ntunec! $i se pierdu 'n u#bra care 'ncepuse s! se lase* >go#otul apei continua la fel.0ec6i#e i%au sc6i#bat cursul prin str"#toare. 'nsea#n! c! era una neagr! $i f!r! coad!* P!rea ca o u#br! pe p!#"nt. s#!l+uite.ar a# 0!2ut sau #i s%a p!rut c! 0!d ce0a ca# ciudat* Se 'ntunecase bini$or $i oc6ii te #ai 'n$al! la ora asta5 lucrurile par #ai #ari dec"t sunt* Probabil c! n%a fost dec"t o 0e0eri+!* La aceste cu0inte. spre p!durea noastr!* . nici altce0a* -cu# nu #ai sunt dec"t dou! ie$iri= cea prin care a+i intrat lega+i la oc6i $i un g!0an ad"nc.in loc 'n loc. afar! de #arele #u#aC5 ni#eni nu $tia ce se 'nt"#plase cu el* Nu d!duser! de nici o ur#! de 0r!4#a$5 nici #!car o iscoad! orceasc! nu trecuse fruntariile* 7 N%ai 0!2ut $i n%ai au2it ni#ic.ic! pe%acolo sunt 0e0eri+e negre* 7 Poate.ar dac!%i a$a. 'n It6ilien* Lui Sa# i se p!ru c! le arunc! o pri0ire furi$!. 'ntreb"ndu%i pe to+i care intrau c"te ce0a.

'nainte de #as!. dinaintea c!ruia erau ni$te perdele trase* Li se aduser! o #as! $i dou! sc!unele* &ntr%o ni$! ardea un opai+ de p!#"nt* 7 S%ar putea s! 0i se fac! so#n cur"nd. 'l 'ntreb! b!rbatul care 'i slu4ea pe 6obbi+i* 7 Nu.ar c"nd ne afl!# 'n ospe+ie. ne ridic!# s!%i #ul+u#i#* 7 -sta face# $i noi. ne'ncrederea nu 'l p!r!sise* Sa# 'ng"na 'nceti$or. st!ruind asupra 0ite4iei lui 8oro#ir 'n toate p!+aniile lor= cu lupii din s!lb!ticie. -cu@ pot s! stau $i eu trea2. 'n 0re#e ce se a$e2au5 pri0i# dincolo de patria elfilor.arad6ras $i 'n galeriile din )oria unde se pr!bu$ise <andalf* . 'n 2!pe2ile de sub . care s%a 'nc!p!+'nat s! nu 'nc6id! un oc6i 'nainte de #as!5 n%o fi 0rut s!%$i strice foa#ea sau i%o fi fost tea#! de #ine. 'n Nu#enorul cel 0e$nic* :oi n%a0e+i un obicei ase#!n!tor. de b!tr"nul )it6randir $i de se#in+ia #inunat! din Lot6lorien* Lui Frodo nu%i #ai era so#n $i se si#+ea gata s! stea de 0orb!* . rosti Frodo. $i aduce+i%le ap!* E 0re#ea #esei* Frodo se ridic! 'n capul oaselor. c6iar dac! fur! '#bia+i a doua sau a treia oar!* :inul le p!trunse 'n s"nge $i le 'ngreuna #!dularele5 '$i si#+ir! ini#ile u$oare $i pline de #ul+u#ire.ar. ca s! #!n"nc un pic* Fur! apoi condu$i l"ng! Fara#ir.up! at"ta dru#e+ie. 2ise el. rece $i parfu#at. cu# c! s%ar cu0eni s! fac! $i ei acela$i lucru* 7 -$a face# totdeauna. le spuse el* )ai ales bunului Sa# cel &n+elept. Fara#ir 'i conduse 'ntr%un ung6er de la cap!tul grotei. a$e2ate pe b!ncile oa#enilor. fratele #eu. 'nainte de #as!. spre #irarea $i 0eselia oa#enilor. doar 'nainte de aia de di#inea+!.ar c"nd e$ti 'n ur#! cu so#nul.$i el* 7 Tre2i+i%i pe oaspe+ii no$tri. ca s! a4ung! $i ei la #as!* &nainte s! se apuce de #"ncat. se uit! uluit la b!rbatul 'nalt care se plec! dinaintea lui. c!sc! $i se 'ntinse5 Sa#. odi6n! pe apucate $i 2ile petrecute 'n s!lb!ticie singuratic!. Nu%#i dau sea#a* . ud"ndu%$i g"tul $i urec6ile* 7 Obi$nui+i s! 0! sp!la+i $i pe cap. dup! ce ter#in!# de #"ncat.up! ce ter#inar!. 2ise el* -$a e #ai u$or $i pentru tine. ne 'nclin!# 'n fa+a ga2dei noastre $i. cu un lig6ean 'n #"ini* 7 Pune%l 4os. dac! nu te superi. cu# nu li se #ai 'nt"#plase de c"nd p!r!siser! p!#"ntul Lorienului* . 7 Nu. pese#ne. dori+i $i 0oi s! afla+i c"te ce0a despre noi $i despre +inuturile unde ne afl!# acu#* Po0esti+i%#i de 8oro#ir. 'nt"i se #ul+u#i s! asculte. neobi$nuit s! fie slu4it. $i pentru #ine* -poi. 2ise el. 4up"ne. '$i cufund! capul 'n apa rece. r!#"n"nd c"te0a clipe t!cu+i* Le f!cu se#n lui Frodo $i lui Sa#. nici Sa# nu 2iser! nu la ni#ic din ceea ce li se d!du. s! #!n"nce p"ine cu unt $i c!rnuri s!rate $i poa#e $i br"n2! bun! de burduf9 i toate acestea cu #"inile sp!late. apa rece pe g"t e ca ploaia pe%o l!ptuc! ofilit!* :e2i. din farfurii $i cu tac"#uri curate9 Nici Frodo. 'ns! c"nd Frodo 'ncepu s! 0orbeasc!. Fara#ir $i to+i oa#enii s!i se 'ntoarser! cu fa+a spre apus.ar nu%i bine s! te culci i#ediat dup! osp!+. si#+indu%se ciudat de necioplit $i de ne$tiutor* .espicat!* i. pe ni$te butoia$e acoperite cu piei. de$i #"ncarea $i 0inul 'l 'n0ioraser!. 2ise Sa#* . #asa de sear! le p!ru 6obbi+ilor un ade0!rat festin5 s! bea 0in c6i6li#bariu. 2ise Fara#ir* . 'ndr!2nind doar din c"nd 'n c"nd s! scoat! c"te un strig!t 'n se#n de aprobare* Frodo spuse #ulte. #ai ales c"nd ai postit at"ta 'nainte* /ai s! st!# pu+in de 0orb!* Trebuie s%a0e+i #ulte de po0estit despre c!l!toria 0oastr! din :"lceaua . dar se feri s! aduc! 0orba de #isiunea Fr!+iei $i de Inel.

efileul Ro6an* -u prins c"te ce0a din 'n0!+!tura $i 0orbele noastre $i.ar #ai bine po0este$te%#i acu# $i despre a0enturile 0oastre.ar dac! n%ar fi a0ut 'n gri4! ni$te fiin+e a$a #ici ca noi. a fost ulti#ul.a. nici 8oro#ir* 7 Poate%ar fi fost #ai bine ca 8oro#ir s! se fi pr!bu$it acolo. puternici. 2ise el5 poate $i de creatura aia sc"rba0nic!.6ipe$. spuse Fara#ir. 8alrog parc! i%ai 2is. f!cu Fara#ir* . p"n! au fost cuceri+i 'n sl!biciunea lor de oa#enii s!lbatici* N%a# au2it ca cine0a s! fi f!cut 0r!4i 'n <ondor sau c! Nenu#itul ar fi fost 0reodat! cinstit acolo5 iar 0ec6ea 'n+elepciune $i fru#use+e aduse de la -pus au r!#as #ult! 0re#e 'n +inutul fiilor lui Elendil cel . pe care 'l pierduser! toc#ai din aceast! pricin! 7 dup! 0ia+a f!r! de sf"r$it. dup! pr!bu$irea lui <andalf* . sc6i#b"nd iar 0orba* Pentru c! a$ 0rea s! $tiu #ai #ulte despre )inas It6il $i Osgiliat6. 7 . de la )ia2!noapte* i 'i a0e# la ini#!.oispre2ecelea )a4ordo# Dtat!l #eu e%al dou!2eci $i $aseleaE.ar #a4ordo#ii erau #ai 'n+elep+i $i #ai noroco$i* )ai 'n+elep+i. r!s!ritenii s!lbatici $i 6aradri#ii 6aini* -stfel s%a 'nt"#plat c!. pe care 'nse#nau nu#ele str!#o$ilor la care +ineau #ai #ult dec"t la nu#ele propriilor lor fii* Seniori f!r! copii $edeau 'n s!li 'n0ec6ite. pentru c! b!rba+ii sunt 'nal+i $i fe#eile #inunate. 'n 2onele de la #are ale (inuturilor )ari. cu p!r b!lai $i oc6i str!lucitori5 ne a#intesc de oa#enii din >ilele de Odinioar!* .e n!de4di a0e+i cu cetatea asta. pentru c! nu#enoreenii t"n4eau 'nc! 7 a$a cu# f!cuser! 'n 0ec6iul lor regat. nu cred c%ar fi fugit nici el. $i 'nc! #ai s!l!$luiesc acolo* .e #ult nu #ai a0e# nici o n!de4de* Poate c! sabia lui Elendil ne%o 0a aprinde iar 'n suflete. 2ise Frodo. 0is"nd la bla2oanele lor5 oa#eni ofili+i a#estecau eliAire tari. de$i a fost ulti#ul care%a plecat* 7 . 'n r!2boiul 0ostru nesf"r$it. la ne0oie. sau '$i puneau 'ntreb!ri despre stele prin turnuri 'nalte $i reci* Iar ulti#ul rege din stirpea lui -narion nu a0ea ur#a$i* . $i s! nu%$i fi #ai ur#at destinul crunt care 'l a$tepta deasupra cascadei Rauros* 7 Poate* . 'ncu0iin+! Frodo. dar -ragorn a trebuit s! ne c!l!u2easc!* Nu#ai el singur $tia dru#ul. 'n )area . cre2"nd c! :r!4#a$ul doar#e5 dar el fusese doar 'ndep!rtat. nu ni#icit* )oartea era pretutindeni. $tiu s! ne 0orbeasc! $i li#ba5 dar +in #ult la faptele $i la nu#ele str!#o$ilor lor. $i ele. iar 'ntre ei 0orbesc propria lor li#b!. la fel de 0ite4i $i ei.elebrant* -ce$tia sunt ro6irri#ii. ne% au a4utat la ne0oie $i ne%au p!2it 6otarele de la #ia2!noapte $i . au dat fuga s! ne sar! 'n a4utor $i i%au ni#icit pe 0r!4#a$ii care puseser! #"na pe +inuturile noastre de la #ia2!noapte. 'n 2ilele lui . pentru c! '$i adunau ar#ia dintre oa#enii 0oinici de la +!r#ul #!rii $i dintre #untenii 'ndr!2ne+i din Ered Ni#rais* i au 'nc6eiat un ar#isti+iu cu popoarele de la )ia2!noapte care ne atacaser! adesea 7 b!rba+i s!lbatici $i 0ite4i 7 afar! doar de se#in+ia noastr! dep!rtat!.Fara#ir se ar!t! cel #ai #i$cat de b!t!lia de pe pod* 7 S%o fi s!turat $i 8oro#ir s! tot fug! de orci. dac! nu cu#0a se 0a 'nt"#pla ce0a nea$teptat pentru elfi $i pentru oa#eni* . 'n+elep+ii no$tri spun c! .e n!de4di a0e#.irion al . iar al+ii s%au b!tut 'ntre ei. o dat! cu )it6randir.!ci :r!4#a$ul se%nt!re$te.alenard6onului ce se nu#esc de%atunci Ro6an5 c!ci +inutul acela fusese dintotdeauna foarte pu+in locuit* -stfel ne%au fost al!turi $i ne%au fost credincio$i. c!rora le%a# cedat c"#piile . dup! cu# le 2ice# noi. st!p"nii de cai.6iar $i a$a. dar foarte #ul+i s%au luat de rele $i fac nebunii* -u 'ndr!git 'ntuneci#ea $i 0r!4ile5 unii s% au dedat cu totul lene0irii $i nep!s!rii. <ondorul 'nsu$i $i%a atras 'ncetul cu 'ncetul ruina $i c!derea. despre )inas Tirit6 cea 'ndelung 'ndur!toare* . nesc6i#b!toare* Regii '$i f!ceau #or#inte #ai gro2a0e dec"t casele oa#enilor 0ii. o toa#n! f!r! l!stari* Oa#enii din Nu#enor s%au a$e2at departe. pe c"nd noi ne '#pu+in!# tot #ai #ult* Sunte# ni$te f!pturi pe duc!."#pie . cei #ai #ul+i pe +!r#uri. dar asta n%o s! fac! dec"t s! a#"ne 2iua de pe ur#!5 bine'n+eles.e altfel. prin c!#!ru+e tainice.

leg!tura dintre noi se pierde 'n negura ti#purilor, c!ci se trag din acelea$i Trei ,ase ale Oa#enilor, la fel ca nu#enoreenii, $i poate c! nu din /ador cel cu P!rul de -ur, prietenul elfilor, ai c!rui fii $i%o parte din nea#ul lui n%au plecat peste )are, 'n -pus, '#potri0indu%se c6e#!rii* Iat! cu# 'i socoti# noi pe oa#eni 'n 6risoa0e= Nobilii sau Oa#enii din -pusi#e care erau nu#enoreenii5 Popoarele )i4locii, Oa#enii -#urgului, cu# ar fi ro6irri#ii $i se#in+ia lor care s!l!$luie$te 'nc! 'n dep!rtatul )ia2!noapte5 $i S!lbaticii, Oa#enii din &ntuneci#e* -cu#, dac! ro6irri#ii au crescut, 'ntr%o oarecare #!sur!, 'n felul nostru, 'n ceea ce pri0e$te #e$te$ugurile $i purtarea, $i noi a# luat ce0a de la ei, $i nu ne #ai pute# nu#i 1Nobili3* -# de0enit Oa#eni )i4locii, ai -#urgului, dar cu a#intirea altor lucruri* ,!ci, la fel ca ro6irri#ii, iubi# acu# r!2boiul $i 0ite4ia prin ele 'nsele, at"t ca lucrare 'n sine, c"t $i ca +el5 $i, de$i 'nc! 2ice# c! un r!2boinic ar trebui s! fie #ai degrab! d!ruit $i 'n0!+at, dec"t s! se priceap! doar la #e$te$ugul ar#elor $i la cu# s! ucid!, totu$i 'i pre+ui# pe lupt!tori #ai #ult dec"t pe cei care ce se ocup! cu alte treburi* ,!ci de%asta e trebuin+! 'n 2ilele noastre* -$a era $i fratele #eu, 8oro#ir, un o# al faptelor str!lucite, pentru care era socotit cel #ai bun din <ondor* i%a fost, 'ntr% ade0!r, foarte 0itea25 de #ult n%a #ai a0ut )inas Tirit6 un #o$tenitor at"t de truditor, at"t de gata s! sar! la lupt! $i ni#eni nu putea s! sufle #ai puternic din )arele ,orn ca el* O clip!, Fara#ir oft! $i t!cu* 7 Nu prea spune+i #ulte 'n istoriile du#nea0oastr! despre elfi, do#nule, rosti Sa#, lu"ndu%$i brusc ini#a%n din+i* Obser0ase c! Fara#ir p!rea s! 0orbeasc! despre elfi cu #are cu0iin+! ceea ce, #ai #ult dec"t felul 'n care%i pri#ise $i #"ncarea $i 0inul lui, 'i c"$tigaser! lui Sa# cel 'n+elept pre+uirea $i 'ncrederea* 7 -$a e, 4up"ne Sa# cel 'n+elept, 2ise Fara#ir, c!ci nu #! pricep la 'n0!+!tura elfeasc!* .ar iat! c! ai pus degetul pe un alt #ie2 al sc6i#b!rii noastre, care ne dep!rtea2! de Nu#enor $i ne apropie de P!#"ntul de )i4loc* ,!ci, a$a cu# poate $tii, o dat! ce )it6randir +i%a fost to0ar!$ $i%ai stat de 0orb! cu Elrond, edainii, str!#o$ii nu#enoreenilor, au luptat al!turi de elfi 'n pri#ele r!2boaie $i au fost r!spl!ti+i cu regatul din #i4locul )!rii, nu departe de (ara Elfilor* .ar pe P!#"ntul de )i4loc, oa#enii $i elfii s%au 'nstr!inat unii de al+ii 'n 2ilele 'ntuneci#ii prin ticluirile .u$#anului, $i, 'ncet%'ncet, $i%a reluat fiecare se#in+ie calea ei* Oa#enii se te# acu# de elfi $i nu #ai au 'ncredere 'n ei, de$i $tiu pu+ine despre ei* Iar noi, cei din <ondor, ne ase#ui# cu se#in+ia din Ro6an5 pentru c!, p"n! $i ei, care sunt 'n 0r!4#!$ie cu Seniorul &ntuneci#ii, se feresc de elfi $i 0orbesc cu groa2! de ,odrul de -ur* ,u toate acestea, sunt unii printre noi care au de%a face cu elfii c"nd $i c"nd5 uneori, se duc 'n tain! 'n Lorien, $i pu+ini se #ai 'ntorc de%acolo* Eu unul n%a# fost* ,!ci #i se pare acu# pri#e4dios ca #uritorii s! n!2uiasc! la cercetarea Str!bunilor* Totu$i 0! in0idie2 c! a+i stat de 0orb! cu .oa#na cea .alb!* 7 .oa#na din Lorien9 Lad? <aladriel9 eAcla#! Sa#* .ac! a+i 0edea%o, do#nule9 O, dac%a+i 0edea%o9 Nu%s dec"t un 6obbit $i acas! la #ine%s gr!dinar, dac!%n+elege+i ce 0reau s! spun5 iar #are #e$ter nu%s 'ntr%ale sti6urilor, adic! nu $tiu s! le ticluiesc5 #ai 2ic $i eu c"te unul 6"tru, dar nu%i poe2ie de%ade0!ratelea, a$a c! nu 0! pot spune ce%a# 'n ini#!* ,"ntarea ar fi #ai potri0it! pentru ea* -r trebui s!%l au2i+i pe Pas )are, adic! pe -ragorn, sau pe b!tr"nul do#n 8ilbo, cu# c"nt!* .ar tare #i%ar pl!cea $i #ie s!%i fac o c"ntare9 Fru#oas! e, do#nule9 O #inun!+ie9 Uneori e ca un po# 'n floare, alteori ca o narcis! alb! 7 la fel de #ititic! $i de #l!die* Tare ca dia#antul, bl"nd! ca ra2a de lun!* ,ald! ca lu#ina soarelui, rece ca stelele 'ng6e+ate* )"ndr! $i trufa$! ca un #unte de nea, $i 0esel! ca orice feti$can!,

pri#!0ara, cu #argarete 'n cosi+e* .ar ce pot eu s! 2ic nu%i dec"t o flec!real!* 7 -tunci trebuie s! fie cu ade0!rat #inunat!, 2ise Fara#ir* Pri#e4dios de fru#oas!* 7 N%a# de unde s! $tiu de%i prime*dios sau nu, spuse Sa#* )! uluie$te c! oa#enii duc cu ei pri#e4dia 'n Lorien $i%apoi 2ic c%au g!sit%o acolo, c"nd ei 'n$i$i au 0enit cu ea* .ar poate c!%i 2ice+i astfel pentru c! e puternic! prin ea 'ns!$i* Te faci +!nd!ri, ca un 0apor i2bit de st"nci, 'n fa+a ei5 sau te 'neci ca un 6obbit 'ntr%un r"u* .ar nici st"nca, nici r"ul nu%s de 0in!* Iar 8oro*** T!cu $i se 'nro$i ca racul* 7 Ei; Iar .oromir $i ce%ai #ai 0rut s! spui; 'l 'ntreb! Fara#ir* >i%i, ce%ai #ai 0rut s! spui; El e cel care%a adus pri#e4dia cu sine; 7 .a, do#nule, $i 0! cer iertare c! 2ic una ca asta, cu toate c! fratele do#niei 0oastre a fost un b!rbat ales* .ar a+i g6icit situa+ia, 'nc! de la%nceput* L%a# ur#!rit $i l%a# ascultat pe 8oro#ir de c"nd a plecat din :"lceaua .espicat! 7 asta pentru c! a0ea# gri4!, $ti+i, de st!p"nul #eu, nu ca s!%i fac fratelui do#niei 0oastre 0reun r!u 7 $i cred c! el a 0!2ut li#pede 'n Lorien #ai ales ceea ce 0oia s! 0ad!5 lucru pe care l%a# b!nuit din capu@ locului* .e cu# a 0!2ut Inelul .u$#anului, l%a $i poftit* 7 Sa#9 strig! Frodo 'ngro2it* Se cufundase doar pentru o clip! 'n g"nduri $i se tre2ise deodat!5 prea t"r2iu 'ns!* 7 &ndurare9 f!cu Sa# p!lind, apoi f!c"ndu%se ca focul* Iar a# luat%o ra2na9 -e c(te ori ca"ti #ura, î%i iese o păsărică din ea, '#i spunea #ie Unc6ia$ul, $i%a0ea dreptate* :!leu9 :ai de #ine9 Se 'ntoarse apoi $i 'l pri0i pe Fara#ir 'n fa+!, adun"ndu%$i bru#a de cura4 pe care%o #ai a0ea= 7 -cu@, asculta+i ce 0! spun, do#nule9 S! nu 0! lua+i de st!p"nul #eu, nu#a@ pentru c! slu4itorul lui nu%i dec"t un g!g!u+!* -+i 0orbit tot ti#pul #e$te$ugit $i #%a+i f!cut s!%#i dau dru#ul, despre elfi $i alte alea* .ar me"te"u#ul se vede mai bine-n faptă, a$a c! a0e+i prile4ul acu# s! 0! ar!ta+i #!rini#ia* 7 -$a se pare, rosti Fara#ir agale $i foarte bl"nd, sur"2"nd ciudat* .eci, aceasta%i de2legarea tuturor ci#iliturilor9 Inelul Supre# despre care se credea c%a pierit din lu#e* i 8oro#ir a%ncercat s!%l ia cu for+a; Iar 0oi a+i fugit atunci, ca s! a4unge+i aici, la #ine9 i eu a# acu# 'n #"n!, 'n s!lb!ticia asta, doi piticu+i, o o$tire de oa#eni gata s! #! slu4easc!, precu# $i Inelul Inelelor* Ăsta da, noroc9 Un #are prile4 pentru Fara#ir, ,!pitanul din <ondor, s!%$i arate #!rini#ia9 /a, 6a9 Se ridic! 'n picioare 'nalt $i se0er, cu oc6ii cenu$ii $i sc"nteietori* Frodo $i Sa# +"$nir! de pe scaune $i se lipir! cu spatele de 2id, unul l"ng! altul, b"4b"ind dup! #"nerele spadelor* Se l!s! t!cerea* To+i b!rba+ii din pe$ter! 'ncetar! 0orba $i se uitar! ui#i+i la ei* .ar Fara#ir se a$e2! iar $i 'ncepu s! r"d! lini$tit* -poi fu iar!$i serios* 7 8ietul 8oro#ir9 Prea a fost crunt 'ncercat, 2ise el* .ac%a+i $ti cu c"t! triste+e #% a+i cople$it 0oi, doi c!l!tori dintr%o +ar! dep!rtat!, care purta+i n!pasta noastr!* .ar 0oi 'i 4udeca+i pe oa#eni #ai pu+in dec"t 'i 4udec eu pe piticu+i* Noi, cei din <ondor, 0orbi# pe $leau* Rareori ne fuduli#, $i%atunci c"nd o face#, #erge# 'nainte p"n! la 4ertfa cea #are, dac! e ne0oie* &ici dacă-l #ăsesc în mi*locul drumului, n-am săpun mina pe el, a$a #i%a# 2is* ,6iar de%a$ fi unul dintre cei care poftesc lucrul acela, f!r! s! fiu l!#urit asupra Iui, tot #%a$ +ine de 0orba #ea, ca de un 4ur!#"nt* Nu#ai c! eu nu sunt dintre aceia* Sau, #ai degrab!, a# at"ta scaun la cap s!%#i dau sea#a c! sunt unele pri#e4dii de care o#ul trebuie s! se fereasc!* -$e2a+i%0! lini$ti+i9 i nu%+i face gri4i, Sa# cel &n+elept* .ac! +i se pare c! te%a luat

gura pe dinainte, g"nde$te%te c! a$a a fost s! fie* Ini#a +i%e 'n aceea$i #!sur! ager! $i credincioas! $i%a 0!2ut #ai bine dec"t oc6ii* ,!ci, oric"t de ciudat ar p!rea, a fost bine c! #i%ai #!rturisit asta* S%ar putea s!%i fie de folos c6iar $i st!p"nului t!u, pe care%l iube$ti at"t* Se 0a 'ntoarce totul spre binele lui, dac!%#i 0a sta 'n putin+!* -$a c! fii lini$tit* .ar nici #!car s! nu #ai roste$ti nu#ele lucrului aceluia cu glas tare* -4unge c! l%ai spus o dat!* /obbi+ii se 'ntoarser! la locurile lor $i se a$e2ar! f!r! s! scoat! un cu0"nt* Oa#enii se puser! pe b!ut $i 0orbit, socotind c! Fara#ir f!cuse o glu#! oarecare cu #icii lui oaspe+i $i%acu# totul se ter#inase* 7 Ei, Frodo, acu# ne 'n+elege# $i noi, 'n sf"r$it, unul pe cel!lalt, 2ise Fara#ir* .ac! ai luat lucrul acela asupra ta, '#potri0a 0oin+ei tale, la cererea altora, atunci ai toat! pre+uirea #ea* i #! #inune2 cu# de l%ai putut +ine ascuns, f!r! s! te folose$ti de el* &#i de20!lui+i o lu#e nou!5 sunte+i ni$te fiin+e cu# n%a# #ai 'nt"lnit* To+i cei din se#in+ia 0oastr! sunt a$a; &n +inutul 0ostru trebuie s! fie nu#ai pace $i #ul+u#ire, iar gr!dinarii s! fie +inu+i la #are cinste* 7 Nu #erg nici la noi toate ca pe roate, 2ise Frodo* .ar unii gr!dinari sunt +inu+i, 'ntr%ade0!r, la #are cinste* 7 Nu#ai c! f!pturile de%acolo '$i pierd puterile c6iar $i 'n gr!dinile lor, a$a cu# se 'nt"#pl! cu toate cele de sub Soarele lu#ii acesteia* Iar 0oi sunte+i departe de cas! $i osteni+i de%at"ta dru#* -4unge pentru ast!%sear!* .or#i+i a#"ndoi 'n pace, dac! 0! e cu putin+!* Nu 0! te#e+i9 Nu 0reau nici s!%l 0!d, nici s!%l ating $i nici s! $tiu #ai #ulte D$tiu $i%a$a destule9E, ca nu cu#0a s! #! pasc! ispita $i s! #! do0edesc #ai pre4os 'n aceast! 'ncercare dec"t Frodo, fiul lui .rogo* .uce+i%0! $i odi6ni+i%0!, dar #ai 'nt"i spune+i%#i, de 0re+i, unde dori+i s! #erge+i $i ce%a0e+i de f!cut* ,!ci sunt ne0oit s! 0eg6e2, s%a$tept $i s! c6ib2uiesc* Ti#pul trece* )"ine di#inea+! trebuie s% o lu!# fiecare pe dru#ul care ne e 6!r!2it* Odat! trecut pri#ul fior de spai#!, Frodo se po#enise tre#ur"nd* -cu# fu cople$it de o sl!biciune care se pogor' ca un nor asupra lui* Putea s! se prefac!, dar nu se #ai st!p"ni 7 -0ea# de g"nd s! g!sesc un dru# spre )ordor, spuse el pierit* )ergea# la <orgorot6* Trebuie s! a4unge# la )untele de Foc $i s! arunc!# lucrul acela 'n <enunea Pieirii* -$a a 2is <andalf* Nu cred 'ns! c! 0oi a4unge 0reodat! acolo* Fara#ir 'l pri0i o clip! lung, uluit $i gra0* -poi se repe2i $i 'l prinse s! nu cad!, 'l lu! u$or pe bra+e $i 'l duse la pat* &l a$e2! acolo, apoi 'l 'n0eli bine* Frodo se cufund! pe dat! 'ntr%un so#n ad"nc* Puser! al!turi 'nc! un pat pentru slu4itorul lui* Sa# $o0!i ni+el, apoi rosti, f!c"nd o plec!ciune foarte ad"nc!= 7 Noapte bun!, do#nu@ ,!pitan* -+i folosit prile4ul, st!p"ne* 8 ,6iar a$a; f!cu Fara#ir* 7 .a, st!p"ne, $i a+i ar!tat c%a0e+i stof!, nu glu#!* Fara#ir 2"#bi* 7 E$ti un slu4itor 'ndr!2ne+, 4up"ne Sa# cel &n+elept* .ar nu, lauda pentru cel care%o #erit! e #ai presus de orice r!splat!* Totu$i aici nu era ni#ic de prea#!rit* N%a# a0ut nici o clip! dorin+a s! fac altfel* 7 -aa, f!cu Sa#, p!i a+i 2is c! st!p"nul #eu are un aer elfesc, ceea ce%i bine $i% ade0!rat* .a@ a# s! 0! spun $i eu ce0a= du#nea0oastr! a0e+i un aer, care%#i a#inte$te de*** ei bine, de <andalf, de 0r!4itori9 7 ,ine $tie; rosti Fara#ir* Poate c! ai deslu$it 'n #ine aerul dep!rtat al nu#enoreenilor* Noapte bun!9 VI !ele %eul ,e-ngădui%

Frodo se tre2i $i 'l 0!2u pe Fara#ir aplecat asupra lui* Pre+ de o clip!, 0ec6ile spai#e puser! iar st!p"nire pe el5 se ridic! 'n capul oaselor $i 20"cni 'nd!r!t* 7 N%ai de ce s! te sperii, 2ise Fara#ir* 7 S%a $i f!cut di#inea+!; 'ntreb! Frodo, c!sc"nd* 7 Nu 'nc!, dar noaptea%i pe sf"r$ite, iar luna plin! sc!pat! spre apus* :rei s! 0ii s%o 0e2i; )ai e ce0a= a$ dori s! #! po0!+uie$ti 'ntr%o c6estiune* Iart!%#! c! te%a# tre2it din so#n5 dar 0rei s! 0ii; 7 .a, spuse Frodo, ridic"ndu%se $i 'nfior"ndu%se u$or c"nd ie$i de sub p!tura $i pieile c!lduroase* Era frig 'n pe$tera f!r! foc* :uietul apei r!suna puternic 'n lini$tea deplin!* &$i puse #antia $i 'l ur#! pe Fara#ir* Tre2indu%se deodat!, Sa# 0!2u #ai 'nt"i patul gol al st!p"nului s!u $i s!ri 'n picioare* -poi 2!ri dou! u#bre 'ntunecate 7 a lui Frodo $i a unui b!rbat 7 deslu$indu%se 'n bolta lu#inat! acu# toat! 'ntr%o paloare alburie* Se lu! iute dup! ei printre $irurile de oa#eni care dor#eau pe saltele, de%a lungul peretelui* ,"nd ie$i prin gura pe$terii, 0!2u c! perdeaua se transfor#ase 'ntr%un 0!l din #!tase $i perle, cu fir de argint= +ur+uri din ra2e de lun! topindu%se* .ar nu se opri s!%i ad#ire, ci o lu! 'ntr%o parte, ca s!%$i ur#e2e st!p"nul prin culoarul str"#t din peretele pe$terii* Trecur! 'nt"i printr%un tunel 'ntunecat, apoi urcar! #ulte sc!ri ude $i astfel a4unser! pe o lespede #ic!, t!iat! 'n piatr! $i lu#inat! de sus de tot de cerul palid care str!lucea printr%un 6orn lung* .e acolo porneau dou! $iruri de trepte= dup! c"te se p!rea, unul #ergea 'nainte, p"n! pe #alul 'nalt al p"r"ului, cel!lalt cotea spre st"nga* Pe%acesta o luar! ei* Urca 'n spiral!, ca o scar! 'ntr%un foi$or* P"n! la ur#!, ie$ir! din 'ntunericul din st"nc! $i se uitar! 'n 4ur* Se aflau pe o lespede de piatr!, f!r! balustrad! sau parapet* 'n dreapta lor, c!tre r!s!rit, se re0!rsa torentul, i2bindu%se de o #ul+i#e de terase, c!2"nd apoi 'ntr%un canal neted, s!pat de for+a nest!p"nit! a apei 'nspu#ate care se unduia $i se repe2ea aproape la picioarele lor, apoi c!dea drept peste #arginea care se c!sca 'n st"nga* -colo, la bu2a pr!pastiei, st!tea un o# care pri0ea 'n 6!u* Frodo se 'ntoarse s! se uite cu# lunecau $i se a0"ntau 'n 4os $u0oaiele #l!dioase de ap!* -poi '$i ridic! oc6ii $i '$i a+inti pri0irile 'n 2are* Firea era t!cut! $i rece, ca 'naintea 2orilor* La apus, 'n dep!rtare, sc!pata luna plin!, rotund! $i alb!* 'n 0alea #are de dedesubt lic!reau ce+uri alburii 7 o 0"ltoare 'ntins! de fu# argintiu, dedesubtul c!ruia se rostogoleau apele r!coroase $i 'nnoptate ale -nduinului* .incolo de r"u, se deslu$ea a#enin+!tor o 'ntuneci#e de nep!truns, 'n care sclipeau din loc 'n loc, reci, ascu+ite, dep!rtate $i albe, ca ni$te din+i de stafii, cul#ile din Ered Ni#rais, )un+ii -lbi ai (inutului <ondor, acoperite cu 2!pe2i 0e$nice* O 0re#e, Frodo st!tu acolo, pe piatra 'nalt!, $i 'l trecu un fior, g"ndindu%se c!, poate, 'n aceast! nesf"r$ire de p!#"nturi cople$ite de noapte, 0ec6ii lui to0ar!$i '$i purtau pa$ii, dor#eau sau 2!ceau #or+i, 'n0!lui+i 'n cea+!* ,e c!uta aici, s#uls din uitarea so#nului; Sa# a$tepta ner!bd!tor un r!spuns la aceea$i 'ntrebare $i nu se putu +ine s! nu bo#b!ne, cre2u el, nu#ai pentru urec6ea st!p"nului s!u= 7 Fru#oas! pri0eli$te, n%a# ce 2ice, do#nu@ Frodo5 dar '+i 'ng6ea+! ini#a, ca s! nu #ai 2ic ni#ic de oase9 ,e se petrece aici; Fara#ir 'l au2i $i 'i r!spunse= 7 -pus de lun! 'n <ondor* )"ndrul It6il, 'n 0re#e ce p!r!se$te P!#"ntul de )i4loc, #ai arunc! o pri0ire peste buclele albe ale b!tr"nului )indolluin* )erit! s! tre#uri un pic* .ar nu pentru asta 0%a# adus aici 7 de$i, 'n ceea ce te pri0e$te, nu

dincolo de cascada clocotitoare $i bolborositoare. care%i dep!$e$te luarea%a#inte* 7 >ici c!%i ade#enit. nu9 . 'ntorc"ndu%se spre Frodo* -cesta nu r!spunse i#ediat* -poi rosti= 7 Nu. c6iar sub pri0irile sale. departe. t!indu%i%se respira+ia de ui#ire* -lt! ci#ilitur!9 &nsea#n! c! 'ncearc! s! pun! #"na pe el* 7 Poate* Pentru el e ce0a nepre+uit* . c"t o fi el de 0iclean. Sa# cel &n+elept.ac! Sa# ar fi 'ndr!2nit. p"n! '$i aflau iar cale de ie$ire printr%o poart! 'ngust!. acu# c%ai 0!2ut. a$adar.odrul &ntunecat.e%o fi. Oare caut! o cale dincolo de perdea. Se pare c! p"n! la ur#! a# fost g!si+i* -# arcul cu #ine $i%a# #ai pus c"+i0a arca$i 'n apropiere. 0ino s! 0e2i9 Urc! l"ng! stra4a t!cut! de la #arginea 'ntunecat! a pr!pastiei. ca s! a4ung! 'n ascun2!toarea noastr!. t!ind apa neagr! ca o s!geat! sau ca o piatr! ascu+it!* Fara#ir se 'ntoarse c!tre b!rbatul de al!turi* 7 -sta ce 2ici c%ar putea s! fie. dou! r!spunsuri. O 0e0eri+! sau un pesc!ru$.e ce face asta. direct de sub u#brele steiurilor* . 7 Pas!re nu%i. apoi se 'n0olburau 'ntunecat 'n 4urul unui g!0an ad"nc din st"nc!. #ai r!u dec"t dac! s%ar fi dus doar s! 0"ne2e iepuri pe coline= a 'ndr!2nit s! 0in! la /ennet6 -nnun $i $i%a pus 0ia+a 'n pri#e4die* )! #ir de f!ptura asta. ap!ru un c!p$or negru.ar nu la asta #%ara g"ndit* 7 -tunci. a$a ascuns! $i 0iclean! cu# pare. . pentru #o#ent* Putea s% a$tepte #ult $i bine. dar g6icea foarte bine din 0orbele lor la ce se uitau* 7 tii. despre ce%i 0orba. s! 0in! s! se distre2e 'n 6ele$teul !sta.!pitane* 7 S! trage#. cu o ageri#e . -nborn . o fi altce0a. &n nici o 0orb! de%a noastr! n%ai rostit un cu0"nt despre 6ai#anaua asta de 'nso+itor al 0ostru $i l%a+i l!sat balt!. 7 La pe$te. dar le%a sc!pat $i nu l%a #ai 0!2ut ni#eni de%asear!* -cu# 'ns! a s!rit r!u peste cal. 2ise Frodo* &nt"i. apoi. la fel de buni tr!gaci ca #ine. 'i r!spunse -nborn* -re patru #!dulare $i se scufund! ca oa#enii5 $i pare destul de priceput la a$a ce0a* .u# a$a. n%are cu# s!%$i dea sea#a c! 0! ascunde+i aici. 'ntreb! Fara#ir.te%a c6e#at ni#eni. 7 Sunt. 2ise Frodo* Ia uita+i%0!9 &$i 'ndreptar! cu to+ii pri0irile spre 6ele$teul 'ntunecat* La cap!tul dep!rtat al ba2inului. a$a c! nu faci dec"t s! tragi ponoasele fiindc% ai 0rut s! 0e2i* O du$c! de 0in te 0a drege pe dat!* /ai. 'ntreb! Fara#ir* /ai. cred. c6iar la fereastra noastr!* O fi cre2"nd c! oa#enii dor# toat! noaptea. f!r! s! 0eg6e2e. &nsea#n! c! $tie ce duce+i cu 0oi* 7 -$a e* L%a purtat el 'nsu$i ani de 2ile* 7 L%a purtat el7 f!cu Fara#ir. Oare eAist! pesc!ru$i alba$tri 'n 6ele$teele nop+ii din . de unde porneau 0uind 'nce+o$ate spre 'ntinderi #ai cal#e* Ra2ele lunii c!deau 'nc! pie2i$ la poalele cascadei $i sc"nteiau pe fa+a 0!lurit! a g!0anului* Frodo 0!2u i#ediat ce0a #ic $i 'ntunecat pe #alul apropiat. 'ntr%un loc at"t de tainic* -poi. cu# de s%a%ncu#etat. #ai repede $i #ai tare* Nu 0edea. spune% #i de ce s!%l cru+!#. 'ntreb! Fara#ir cu glas sc!2ut* . ar fi 2is= 1da3. p"n! s! fie prins $i%adus dinaintea #ea* -# tri#is cei #ai dibaci 0"n!tori dup! el. la ce. cred c%a fost ade#enit aici de%o dorin+! nest!p"nit!.edesubt. care 'ns! se scufund! $i se f!cu ne0!2ut. iar Frodo 'l ur#!* Sa# se +inu $i el dup! ei* i%a$a se si#+ea destul de nesigur pe lespedea aceea u#ed! $i 'nalt!* Fara#ir $i Frodo '$i cobor"r! pri0irile* . . 0!2ur! apele albicioase care curgeau 'ntr%un bol 'nspu#at. $tie prea pu+in despre oa#eni $i.e0a argintiu luci scurt $i apa se 'ncre+i 'ntr%un cercule+* &not! 'ntr%o parte. pe #aluri* Nu a$tept!# dec"t porunca ta. nu9 Te con4ur.

. ori s! pune# #"na pe el* Iar dac! nu pute# s!%l prinde#. o s!%l ucide#* Oare a4unge o singur! s!geat! '#p!nat!. dac%oi da gre$* N%a# s! fug* 7 -tunci. pe$$$te bun* P"n! la ur#!. iar despre b!nuielile #ele nu pot 0orbi desc6is aici* . p"n! a4unser!. cine $tie. Pe$tii din 6ele$teul lui /ennet6 -nnun s%ar putea s!%l coste ca# scu#p* 7 &l a# 'n b!taia s!ge+ii. 0%ar fi rugat s! nu%l ucide+i pentru asta* El le%a inter2is elfilor s! fac! astfel de lucruri* Nu prea #i%e li#pede de ce. pe #al s!ri o f!ptur! ase#eni unei broa$te. 'l opri Fara#ir* E o trebu$oar! #ai dificil! dec"t pare* . Frodo. Frodo se tre2i deasupra 6ele$teului.ac! te pr!bu$e$ti 'n 6ele$teu.ar f!ptura aceasta este. atunci nu#ai prietenul t!u. 2ise Frodo5 nu%$i d! sea#a de pri#e4die* Iar <andalf. au s!%#i fure Nepre+uitul* /o+i* &i ur"#* Pe$$$te. c6iar dac! s%ar putea s! nu%i 0e2i* Frodo se t"r' 'nainte.up! ce se furi$! dincolo. dup! capul lui.e% ai de 2is acu#. #ollum/ iar Nepre+uitul s%a dus* Nu#ai bietul S#eagol singur* Nici un nepre+uit* Oa#enii ur"cio$i au s!%l ia.!ci Nepre+uitul s%a dus5 da. 'n ti#p ce <ollu# 'nfuleca $i era . c!l!u2e$te%l pe Frodo p"n! 4os. pe #alul de #ia2!2i* -cu# era 'ntuneric. legat! de #isia #ea* P"n! s! ne g!si+i $i s! ne lua+i cu 0oi. ulti#ele ra2e de lun! dinspre apus* Nu%l 0edea pe <ollu#* F!cu 0reo c"+i0a pa$i.ui#itoare. afar! de curgerea nesf"r$it! a apei dind!r!tul lui* -poi 'ns!. te #ai poate sc!pa* i bag! de sea#!. ca s! ucide# o ase#enea f!ptur! lunecoas! $i sc6i#b!toare. dar lunecoase* Se opri ascult"nd* &nt"i nu au2i nici un sunet. 'ntrerup"ndu%se doar s! #olf!ie $i s! plesc!ie 'nceti$or* Frodo se cutre#ur! de #il! $i de sc"rb!* . da* O s!%i g"tui# pe to+i. 2ise Frodo* N%a0e+i dec"t s! +ine+i arcurile 'ncordate $i s! #! ucide+i 'nt"i pe #ine. dac%o s%a0e# prile4ul* Pe$$$te bun9 Pe$$$te bun9 -stfel p!l!0r!gea f!r!%ncetare."t $i%ar fi dorit s! 'ncete2e totul. 'n sf"r$it.e ce l%a# cru+a.!pitane.!ci legea noastr!%i #oartea pentru oricine 0ine pe%aici nepoftit* 7 Stai un pic. 2ise Fara#ir* .!%#i #ie arcul t!u* -nborn #or#!i $i porni 'nainte pe sc!rile 'n spiral!. Fa+a Palid! s%a f!cut ne0!2ut!. care 0enea din fa+!* 7 Pe$$$te. nepre+uitule* . care se a$e2! $i 'ncepu s! #olf!ie obiectul acela #ic $i argintiu5 ulti#ele ra2e de lun! c!deau acu# dincolo de peretele de piatr! de la cap!tul 6ele$teului* Fara#ir r"se u$or* 7 Pe$te9 2ise el* Foa#ea asta nu pare pri#e4dioas!9 Sau. cenu$iu. nu lini$ti+i. . $i s! +i se al!ture c"nd o pofti. 'nd!r!tul lui* Putea foarte bine s! se t"rasc! p"n! la el $i s!%i cear! s!%i pun! pe arca$i s! trag!* Se puteau apropia. 'ntr%un fel. . du%te5 dar s!%i dai 2or. 'i a4unse la urec6i un #ur#ur $uier!tor. c!ci f!ptura aia are nas $i urec6i* . 7 /ai s! cobor"# 'ncet la el. pe #al5 dar s! #ergi c!tinel.ac! scap! cu 0ia+!. b"4b"ind cu #"inile pe 4os. ur#at tiptil de -nborn* 7 . ca s! si#t! p!#"ntul $i s! nu se clatine* Pietrele erau aproape toate netede. ascuns! de un desi$ de tufe* . -nborn. aproape ca 0uietul apei. Frodo. s! nu #ai fie ne0oit s! aud! glasul acela niciodat!9 -nborn era aproape. #i%a fost c!l!u2!* 7 . iar c!derea de ap! oglindea palid. ori s! fie prins de orci. da9 -cu# pute# #"nca pe$te lini$ti+i* Nu. s%a dus* Ur"cio$ii $i sc"rbo$ii !ia de 6obbi+i9 S%au dus $i ne% au l!sat. ca s! le spun! tot ce $tie sub a#enin+area ca2nelor* Trebuie ori s!%l ucide#. 2ise -nborn* S! trag. pescarul. la o gaur! stri#t!. dar nu%+i pot f!g!dui c%a# s!%l las pe 0agabondul !sta 0iclean s! plece liber de%aici. 7 F!ptura aceea e neputincioas! $i 'nfo#etat!.!%i 2or9 'i sufl! acesta la urec6e* Fii atent 'n dreapta* . da. pe$$$te bun* Ne 'nt!re$te* Ne face oc6i str!lucitori $i degete tari. nepre+uitule. arca$ii sunt la doi pa$i. ar face bine s! te slu4easc! tot restul 2ilelor lui nefericite* -nborn.!l!u2a ta9 f!cu Fara#ir* Treaba e $i #ai ciudat!* Sunt 'n stare s! fac #ulte pentru tine. )it6randir al 0ostru.

cu siguran+!.ar nu. ar!t"nd spre cascad!* Nu plec f!r! el* Trebuie s! ne 'ntoarce# s!%l lu!#* I se str"nse ini#a* Prea se#!na a p!c!leal!* Nu se te#ea cu ade0!rat c! Fara#ir 0a 'ng!dui uciderea lui <ollu#. pufnind b!nuitor* . iar 'n #"n! 'nc! unul* Se apropie de Frodo $i 'i pufni 'n fa+!* Oc6ii l!pto$i 'i str!luceau* -poi '$i scoase pe$tele din gur! $i se ridic! 'n picioare* 7 St!p"n cu#secade. Unde%i. 7 /ai9 2ise el* -ltfel o s!%l 'nfurii pe Nepre+uit* O s! ne 'ntoarce# sus. rosti glasul acela* 7 S#eagol9 2ise Frodo ce0a #ai tare* <lasul 'ncet!* 7 S#eagol. ca $i cu# cel!lalt $i%ar fi +inut r!suflarea* 7 /ai. ca un c!+el 0ino0at. Unde%i cel!lalt. ssst!p"ne9 $uier! el* /ain9 #ec6er9 Fals9 Scuip! $i '$i 'ntinse bra+ele lungi. 7 E%acolo. 'ntreb! <ollu# $o0!ielnic* . 2ise Frodo* -du pe$tele cu tine* /ai9 7 Nu9 Pe$tele trebuie ter#inat* 7 S#eagol9 f!cu Frodo de2n!d!4duit* Nepre+uitul o s! se #"nie2e* -# s!%l iau $i%a# s!%i spun* F!%l s!%ng6it! oasele $i s! se%nece9 S! nu #ai pun! niciodat! gura pe pe$te* /ai. s!%i d!# 2or9 Printre copaci. S#eagol9 2ise Frodo* Sunte# 'n pri#e4die* Oa#enii au s! te ucid!. 'ns! trebuie s! te 'ncre2i 'n #ine* 7 Trebuie s! ne%ncrede# 'n St!p"n. doar un $uierat u$or. s%ar fi scufundat 'n S#"rcurile )or+ilor* i Frodo si#+ea li#pede c! nici <andalf n%ar fi dorit una ca asta* 7 S#eagol9 'l strig! el 'nceti$or* 7 Pe$$$te.e ce nu plec!# i#ediat.descoperit* -4ungea s!%l str!pung! o s!geat! $i Frodo ar fi sc!pat de glasul acela nenorocit pentru totdeauna* . 2ise Frodo* . t"r"ndu%se 'n patru labe. a0ea acu# o datorie fa+! de <ollu#* St!p"nul 'i e dator slu4itorului s!u pentru ceea ce%a f!cut pentru el. ceea ce f!cea el acu# a0ea s! i se par! un gest de tr!dare a#!r"tului aceluia tic!los* :a fi cu neputin+! s! 'l fac! 0reodat! s! 'n+eleag! sau s! cread! c! 'i sc!pase 0ia+a 'n singurul fel pe care 'l a0ea la 'nde#"n!* . 6ai9 <ollu# se t"r' pu+in f!r! s! se dep!rte2e de bu2a pr!pastiei. c6e#at la porunc!* -0ea 'n gur! un pe$te pe 4u#!tate #"ncat. o s! plec!# cur"nd.ar nu c6iar acu#* -# s! #erg cu tine.a. $opti el* /obbit cu#secade s%a%ntors la bietul S#eagol* 8unul S#eagol 0ine* S!%i d!# 2or.eodat! se opri $i '$i ridic! fruntea* 7 E ce0a acolo9 rosti el* i nu%i un 6obbit* Se 'ntoarse i#ediat* 'n oc6ii lui bulbuca+i sclipi o lu#ini+! 0er2uie* 7 Sssst!p"ne. St!p"nul a 0enit s! te caute* St!p"nul e aici* /ai. prin2'ndu%I cu #"na lui #are $i puternic!* <ollu# se r!suci ca un . 6obbitu@ !la #o4ic $i ne#ernic. trosnindu%$i degetele albe* &n clipa aceea. c't Fe+ele alea n% au r!s!rit 'nc!* . sus.e altce0a 'i r!#"nea dec"t s! 'ncerce s! c"$tige 'ncrederea tuturor. dind!r!t se n!pusti asupra lui o u#br! uria$! $i neagr!* -nborn 'l 'n$fac! de ceaf!.a.ar nu plec!# 'nc!.e ce. c6iar dac! sub a#enin+are* . da. 6ai s! #erge#9 7 . pe l"ng! p"r"u* )ergi 'nainte. cu# a# f!g!duit* i '+i f!g!duiesc $i%acu#* . .ac! n%ar fi fost <ollu#. S#eagol9 Nu%i 0eni nici un r!spuns. de 0rei s! scapi de #oarte* :ino la St!p"nul t!u9 7 Nu9 rosti glasul* St!p"nul nu%i cu#secade* &l p!r!se$te pe bietul S#eagol $i se duce cu noii lui prieteni* St!p"nul poate s%a$tepte* S#eagol n%a ter#inat* 7 N%a0e# ti#p. dar pese#ne c! a0ea s!%l ia ostatic $i s!%l pun! 'n lan+uri5 $i. pentru c! e$ti 'n pri#e4die* -# s! te scap. pe$$$te bun. 2ise Frodo. Nepre+uitul te%a$teapt!9 Se au2i un $uierat ascu+it* <ollu# ie$i i#ediat din 'ntuneric. dac! te g!sesc aici* :ino iute.

e2lega+i%ne9 . f!r! #il!* 7 U$urel. ne doare $i n%a# f!cut ni#ic r!u* 7 Ni#ic. nu l%a# prins eu* )! te# c%a 0enit la #ine. 'ncerca+i s! nu%l r!ni+i* O s! se lini$teasc!. dar a$a. da. dac! po+i* O s! fie spre binele t!u $i n%o s! p!+e$ti ni#ic* . a$a lunecos $i ud cu# era. cu <ollu#* &i scoase gluga de pe cap $i 'l puse pe picioare. $i ei 0orbesc de #oarte9 -t"t 'i duce capu@5 asta%i dreptatea lor. c!rat! de cei doi b!rba+i* 7 L%a+i prins. 'i traser! o glug! pe oc6i $i plecar! cu el* Frodo 'i ur#! cu ini#a grea* Trecur! prin desc6iderea dind!r!tul tufi$urilor. din fericire. #u$c"nd $i 2g"riind ca o pisic!* &ns! din u#br! #ai ap!rur! doi oa#eni* 7 Stai cu#inte9 2ise unul* .u ce treab!. nici treab!. . #eri+i ce0a r!splat!* . asta9 7 Nu ne%o duce pe noi prea #ult capul. 2ise Fara#ir. cu #intea asta pu+in!. 2ise el* 7 Nu%i 0orba de pe$ti 'n sine. ni#ic* Nu#ai gol* Nu#ai foa#e5 da.! te face# arici de s!ge+i9 /ai. ascun2"ndu%$i r!utatea din oc6i cu pleoape grele $i palide* -r!ta 4alnic.e unde 0ii. dar nu%#i place deloc po0estea asta* 7 Nici #ie* -#ar"tul !sta aduce nu#ai neca2uri.fulger. spri4inindu%l din spate* <ollu# clipi. <ollu# se tr"nti sc6el!l!ind la p!#"nt* 7 Ei.u# te nu#e$ti. $ti# ce anu#e e drept* . nici Nepre+uit. p"n! 'n grot!* -prinser! c"te0a tor+e* Oa#enii 'ncepur! s! se #i$te* Era $i Sa# acolo5 arunc! o pri0ire pie2i$! spre po0ara neputincioas!. cu opai+ul aprins deasupra capului* Le f!cu se#n s! ia loc pe sc!unele. pentru c! a dat cre2are 0orbelor #ele* N%a# 0rut s!%l 0!d a$a. i unde te duci. Frodo9 Fara#ir scoase un cu+ita$ de ung6ii de la cing!toare $i i%l d!du lui Frodo* &n+eleg"nd gre$it gestul. 7 Sunte# pierdu+i. u$urel9 spuse Frodo* Nu%i tare ca 0oi* Pe c"t se poate. iar -nborn 0eni $i el. 'l 'ntreb! el pe Frodo* 7 ."+i0a pe$ti$ori acolo. #!car din partea lui. pe unde se%arat!* Se apropie de ei un b!rbat care le f!cu se#n 6obbi+ilor $i 'i duse 'n ung6erul din fundul pe$terii* -colo st!tea Fara#ir 'n 4il+ul s!u. da. al!turi* 7 -duce+i 0in pentru oaspe+i. dac!%l lua+i #ai u$or* S#eagol9 N%au s!%+i fac! nici un r!u* :oi #erge cu tine $i n%o s! +i se 'nt"#ple ni#ic* Poate doar s! #! o#oare $i pe #ine* &ncrede%te 'n st!p"nul t!u9 <ollu# se 'ntoarse $i%l scuip!* Oa#enii 'l ridicar! 'n picioare. stai cu#inte9 <ollu# se lini$ti $i 'ncepu s! sc6el!l!ie $i s! pl"ng!* &l legar! fedele$.a* Ei. . S#eagol9 se r!sti Frodo* Trebuie s! ai 'ncredere 'n #ine* N%a# s! te las de i2beli$te* R!spunde cinstit. pierdu+i. f!r! 'nduio$are sau ui#ire* Ni#ic. Oricu#. ni$te pr!p!di+i nu#ai oase. 'ntreb! Fara#ir. pentru o biat! f!ptur!. apoi o luar! iar pe sc!ri. ne e foa#e* . du6nind a pe$te D#ai +inea unul 'ncle$tat 'n #"n!E5 $u0i+ele rare at"rnau ca ni$te alge '#pu+ite pe fruntea osoas! $i 'i curgea nasul* 7 . cercet"nd f!ptura de#n! de #il! din fa+a lui. f!r! #"nie.e2lega+i%ne9 2icea el* Sfoara ne doare. nu sunt eu 'n #!sur! s! te 4udec* Nu#ai c! 'n noaptea asta ai 0enit la 'nt"lnire cu #oartea* Pe$tii din 6ele$teul acesta se pl!tesc foarte scu#p* Lui <ollu# 'i sc!p! pe$tele din #"n!* 7 Nu 0reau pe$te. unduindu%se precu# un +ipar. . 2ise <ollu#* Nici nu#e. legat fedele$* N!d!4duiesc c%o s! ias! bine. ud leoarc!.6iar n%ai f!cut niciodat! ce0a 0rednic de pedeaps!. 2ise el* i pe ostatic* :inul sosi 'ndat!.e2leag!%l. 2ise Fara#ir* Oricine 0ine $i se uit! doar la 6ele$teul acesta e os"ndit la #oarte* Te%a# cru+at p"n! acu# nu#ai la rug!#in+ile lui Frodo care 2ice c!.ar 0a trebui s!%#i dai $i #ie #ul+u#ire* .

et!+ii* -tunci a# s! st!rui pe l"ng! el s! 'nt!reasc! spusele #ele.a. nu +i%ai rostit 'nc! 6ot!r"rea 'n pri0in+a nu#itului Frodo $i p"n! c"nd nu o 0ei face cunoscut!.ar i%a# f!g!duit c!. spuse Fara#ir* &n ceea ce te pri0e$te. trebuie s! pri#e$ti aceast! f!g!duial! sau s!%+i ur#e2i legea ta* )ai #ult de%at"t n%ai s! sco+i de la el* . rosti Fara#ir* . S#eagol. St!p"n cu#secade9 sc"nci el* S#eagol 'i f!g!duie$te Nepre+uitului. Frodo se 'nclin! ad"nc* 7 )ul+u#it.ar de data aceasta socotesc c! spui ade0!rul* E bine pentru tine* Pe ce 4uri c! n%ai s! te #ai 'ntorci $i n%ai s! #ai c!l!u2e$ti pe ni#eni 'ncoace nici cu 0orba. iar 'nd!r!tul lor doar 'nc!peri 'ntunecate.rogo* S!%l l!s!# pe el s! 6ot!rasc! ce%o s! fac! cu tine* 7 . 'ntorc"ndu%se spre <ollu#. nici cu fapta. arunc"ndu%i o pri0ire iute $i pie2i$! lui Frodo* . ca s! te ar!+i 'n fa+a Seniorului $i )a4ordo#ului . el $tie* O s! f!g!dui# St!p"nului. 2ise Fara#ir* i%acu#. . Frodo. nu9 7 E$ti #ul+u#it. nici pe to0ar!$ii s!i* (i%ai l!sat 6ot!r"rea pe di#inea+!. niciodat! 0enit iar aici* 7 &n #intea ta sunt u$i ferecate $i ferestre 'nc6ise. f!r! el. niciodat!9 Nu. fiu al lui . 2ise el 'ntr%un t"r2iu* )! dau b!tut. dac! nu cu#0a 0ei 0eni la )inas Tirit6 'nainte de acest ter#en. rosti Fara#ir. dac! 0ine la #ine. 'ntreb! Fara#ir* 7 . apoi 'l puse pe picioare* 7 :ino%ncoace 'i porunci Fara#ir* Uit!%te la #ine9 tii cu# se nu#e$te locul !sta. rosti Frodo* Sa# oft! 2go#otos $i 'ncu0iin+! $i el. nepre+uitule. -i #ai fost pe%aici. lu"nd 'n sea#! la cine e$ti $i ce puteri a#. ceea ce n%ar fi prea departe acu#* 7 -tunci a# s%o rostesc acu#.a. f!g!duie$te sole#n* Niciodat! nu 0orbe$te. iar 6ot!r"rea s! d!inuiasc! at"t c't 0e+i tr!i* &ntre ti#p. Frodo. sc"nci el* Niciodat! 0enit aici. p"n! la 6otarele lui str!0ec6i cele #ai dep!rtate5 afar! doar de faptul c! nici tu. 2ise <ollu#. senior Fara#ir. nu #ai 0ine5 nu. 'n . 7 &l iau pe S#eagol sub obl!duirea #ea. c! te afli sub sentin+a #or+ii5 'ns! c"t! 0re#e e$ti cu Frodo. e$ti liber 'n +inutul <ondorului. nici cei ce%s cu tine nu a0e+i 0oie s! 0eni+i 'n locurile acestea nec6e#a+i* /ot!r"rea se roste$te pentru un an $i%o 2i5 apoi 0a 'nceta. 'ntr%o ase#enea situa+ie se cu0eneau #ult #ai #ulte 0orbe $i plec!ciuni* 7 -tunci '+i spun. 'n fa+a st!p"nului t!u. tre#ur"nd* 7 Noi nu $ti# $i nu 0re# s! $ti#. dar nu curtenitor. din partea noastr! nu 0ei a0ea ni#ic de suferit* Totu$i dac! 0ei fi g!sit 0reodat! de oa#enii din <ondor 6oin!rind aiurea.ar. da9 Se t"r' la picioarele lui Frodo* 7 Sal0ea2!%ne. plec"ndu%se. a$a cu# ar fi f!cut orice 6obbit* Pentru c!. 2ise el* i #! pun cu totul 'n slu4ba ta. sub obl!duirea ta.o#itat. <ollu# '$i ridic! oc6ii $i se uit! f!r! tragere de ini#! 'ntr%ai lui Fara#ir* &i pierise toat! lu#ina din ei5 erau 'nnegura+i $i goi* Se l!s! o lini$te de #or#"nt* -poi <ollu# '$i plec! fruntea $i se c6irci la p!#"nt. &ncet%'ncet. nu i se 0a face nici un r!u* i n%a# c6ef s! nu #! +in de cu0"nt* Fara#ir r!#ase o 0re#e pe g"nduri* 7 Foarte bine. 7 St!p"nul $tie. dac! asta pre+uie$te ce0a dinaintea unei persoane at"t de puternice $i de cinstite* 7 -re #are pre+. o iei pe f!ptura aceasta. dac! ne scap!* O s!%i f!g!dui#. 2ise Frodo. n%are cu# s!%$i fac! planuri nici 'n ceea ce%l pri0e$te pe el.&i t!ie sforile de la #"ini $i de la gle2ne. 2ise Frodo* &n sf"r$it. pe oricine%ai lua sub obl!duirea ta 0a a0ea $i ocrotirea #ea $i%a scutului din <ondor* )ul+u#it de r!spuns.

'ntorc"ndu%se spre el* 7 Nu9 2ise <ollu# $i sc6el!l!i apoi. pe 0ersantul de la #ia2!noapte al 0!ii. spuse Frodo* 7 Poate c! nu.e unde $tii.e%ai '#potri0a locului !stuia $i ce face ca nu#ele s!u s! fie at"t de .e%at"ta lucru '#i dau $i eu bine sea#a* Nu te duce la . s! nu 'ncerci s! te scufun2i 'n cascad!* St"ncile au acolo ni$te col+i care% au s! te ucid! 'nainte s!%+i 0ie 0re#ea* -cu# las!%ne5 $i ia%+i pe$tele9 -nborn ie$i. la 6otarele <ondorului* 7 N%o s! 0rea. i cine%a cercetat toate fruntariile acelui t!r"# 'ntunecat. &l pri0i pe <ollu# lung $i g"nditor* -poi rosti brusc= 7 Ia f!ptura asta de%aici. rosti Fara#ir* 7 Nu $tiu. St!p"nul 2ice c! trebuie s! intre.ac! te%n0oie$ti s! renun+i la el.irit6 Ungol* <ollu# $uier! ascu+it $i 'ncepu s! bo#b!ne* 7 Nu%i a$a. apoi coboar! dincolo* 7 tii cu# se nu#e$te trec!toarea aia 'nalt!. 'ntreb! Fara#ir* . #ai ales c"nd '+i 0e2i un prieten 'nclinat. a$a cu# a f!cut%o $i p"n%acu#* i i%a# f!g!duit de #ulte ori s!%l iau sub obl!duirea #ea $i s! #erg 'ncotro #! c!l!u2e$te* . >ice c! i%ai fost c!l!u2!* &ncotro ai s!%l c!l!u2e$ti. unde se 'nal+! 0ec6ea cetate* -4unge p"n! la o cr!p!tur! de sus. a# f!cut calea%ntoars! $i%a# 0enit pe dru#ul spre #ia2!2i. a# au2it noi nu#ele !sta odat!* . nu.a. S#eagol. spuse Frodo* :a 0eni dup! #ine. nu%i #ereu c6iar a$a de rea. 2ise Fara#ir. atunci trebuie s!%l supor+i* &ns! nu cred c! +i%e dat s! #ergi la . -nborn* Poart!%te fru#os.os"nda se 'nf!ptuie$te* i fie s!%+i afli #oartea fulger!tor. din ne$tiin+!. rosti Fara#ir* R!spunde%#i. spre a%$i face r!u* . 'n <ondor sau 'n afar!. iar <ollu# 'l ur#! scr"$nind* Traser! perdeaua din fa+a ung6erului* 7 Frodo.oar n%ai s!%#i ceri s! rup leg!#"ntul cu el*** 7 Nu. 'i 0oi da cele trebuincioase $i%o c!l!u2! care s!%l duc! unde 0rea el. altfel a# s!%ntorc 4udecata9 Nici acu# <ollu# nu 2ise ni#ic* 7 :oi r!spunde eu 'n locul lui.ar nu*** dac! 0rea s! #earg! cu tine. dec"t s%o faci tu 'nsu+i.!ci +i se pare #ai u$or s! po0!+uie$ti pe altul s!%$i 'ncalce cu0"ntul. 2ise Frodo5 dar c!rarea cred c! urc! 'n #un+i. nu9 7 Nu%i alt! cale. 'ntreb! Fara#ir* 7 Nu. 2ise Fara#ir* . a$a cu# i%a# cerut5 dar n%a fost cu putin+! s! trece# pe%acolo* 7 Nu eAist! por+i desc6ise spre T!r"#ul F!r! Nu#e. cred c! nu dai do0ad! de 'n+elepciune. spuse Frodo* )%a dus la Poarta Neagr!. dar fii cu oc6ii pe el* Iar tu. a$a c! sunte# sili+i s! g!si# o cale* Nu%i alt dru# de%ncercat. 2ise Frodo* 7 . 'ntreb! Frodo* &napoi.ar ce%are%a face nu#ele pentru noi. <ollu# nu%i r!spunse ni#ic* 7 Nu 0reau ca lucrul !sta s! r!#"n! o tain!. unde s! #! duc. la Poarta Neagr!. da. 2ise Fara#ir* 7 :!2"nd acest lucru.irit6 Ungol9 7 -tunci. de n%ai s!%l slu4e$ti cu# se cu0ine* -cu# r!spunde%#i= 'ncotro te duci. dar r!ul 'l #acin! ca o boal! $i de0ine tot #ai puternic* N%o s! te c!l!u2easc! spre ni#ic bun* .irit6 Ungol. f!cu Fara#ir.ar ini#a #ea +i%ar cere* . de parc! l%ar fi 'n+epat r!u ce0a* . continu! Frodo5 c!ci ne%a spus c! este sau s%ar putea s! fie o c!rare pe l"ng! )inas It6il* 7 )inas )orgul. despre care el +i%a spus #ai pu+in dec"t $tie* . 2ise Fara#ir* Nu%s de p!rere c! e bine s! te iei dup! f!ptura asta rea* 7 Nu. . ca s! #! predau str!4ilor.

au pus #"na pe )inas It6il $i%au locuit acolo. sunt ne0oit s! ur#e2 c!rarea pe care%o pot afla* i n%a# 0re#e s! b"4b"i prea #ult.e soart! a#ar!9 i #isia ta%i f!r! n!de4de. S#eagol* E un uciga$. spri4ini+i de un 2id. r"2"nd de 0ec6ile noastre dureri. 7 Nu $tiu* . $i care.irit6 Ungol. ce #! sf!tuie$ti s! fac.!l!re+i au dat n!0al! pe por+ile groa2ei. rosti Fara#ir* . 'n cea #ai #are parte.up! plecarea lui. sau p"n! cine $tie c"nd. f!r! cas!* Se spune c! Seniorii lor erau oa#eni din Nu#enor. pe care l%au a4utat $i l%au preg!tit 'n tain!. se plec! ad"nc dinaintea lui Frodo $i.ac%o fi s! fie 7 ceea ce n%a# nici o n!de4de 7 s! te 'ntorci pe t!r"#ul celor 0ii $i%o s! ne istorisi# iar 'nt"#pl!rile. pe care :r!4#a$ul cu puterile ref!cute i%a 'ngenunc6eat. cei din <ondor. Frodo.ar a fost cucerit! de oa#eni s"ngero$i. 7 &n nici un ca2. a0"nd asupra #ea lucrul acela care l%a 'nnebunit pe fratele t!u de dorin+!. :rei s! se a4ung! la dou! cet!+i )inas )orgul care s!%$i arate col+ii una celeilalte. spuse Frodo* 7 . plin de oc6i f!r! de pleoape* Nu porni pe dru#ul acela* 7 . o dat! ce s%a pr!p!dit. $i uite%a$a ne%a# cunoscut $i ne%a# desp!r+it.rogo* Nu%i ne0oie s!%+i spun 0orbe dulci= n!de4de n%a# s! te #ai 0!d sub soarele acestei lu#i* . s%au 'n#ul+it $i%au distrus 'ntreaga 0ale= p!rea pustie. 'n pe$ter!* . trecu dincolo. c"t $i to+i ai t!i* Odi6ne$te%te pu+in. dup! c!derea lui. tr!g"nd perdeaua.ru#. au 'nceput s! colinde f!r! #as!. p"n! +i se preg!te$te #"ncarea* Tare #i%ar pl!cea s! $tiu cu# a a4uns t"r"toarea asta. b!tr"nii $i c!rturarii p!lesc $i a#u+esc* :alea din )inas )orgul s%a 'nr!it cu #ult! 0re#e 'n ur#! $i%a fost o a#enin+are $i%o spai#! 'nc! de c"nd :r!4#a$ul bleste#at era departe. ai s!%#i po0este$ti atunci* P"n! 'n clipa aceea 'ns!. )%ai lua cu tine 'n <ondor. iar noi nu le%a# #ai putut +ine piept* Nu te apropia de cetatea lor* :ei fi descoperit* E un loc al r!ului neador#it. i%o citesc pe c6ip* Oft! $i spuse= Ei. prin 4ur!#"nt sole#n 'n fa+a Sfatului5 s! aflu o cale sau s! pier 'n c!utarea ei* Iar de #! 0oi 'ntoarce. S#eagol. de peste 'ntinderea aceea #oart! $i putred!. r!#as%bun9 Se ridic!. #"ndr! $i fru#oas!5 )inas It6il. c!ci 'ntre 2idurile ruinate s!l!$luia spai#a* -colo se aflau Nou! Seniori5 dup! 'ntoarcerea St!p"nului lor.espre ei nu $ti# dec"t dintr%un 0ec6i 6riso0 $i din cele ce ni s%au trans#is din 0ec6i#e* &ns! prin trec!torile de la )inas Tirit6 do#ne$te o groa2! neagr!* . 2ise Frodo* >ici c! nu #! po+i c!l!u2i tu 'nsu+i peste #un+i* &ns! #%a# legat s%a4ung dincolo. cetatea a fost c"nd%0a puternic!. c!2u+i 'n tic!lo$ia neagr!5 lor le d!duse :r!4#a$ul inelele puterii $i 'i 'ng6i+ise5 au a4uns ade0!rate stafii 0ii. 'ngro2itori $i r!i* . $i nu%i b!rbat t"n!r care s%o fi f!cut 'n 2ilele noastre5 nici n%a# pus piciorul 'n )un+ii U#brei* .e bleste# s%ar #ai abate%atunci peste )inas Tirit6. sora gea#!n! a propriei noastre cet!+i* . 2ise Fara#ir* 7 -tunci. de$i nu era a$a. 'n #"inile noastre* -$a cu# $tii. c!ci nici Pietrele -tot0!2!toare din Nu#enor nu pot spune.ar acu# 0ei pleca a0"nd binecu0"ntarea #ea at"t tu. . cei Nou! . iar It6ilienul se afla. 2ise Fara#ir* Noi. printre elfi sau printre oa#eni."nd aduci 0orba de . s%au 'nt!rit din nou* -tunci. 'n st!p"nirea lucrului de care 0orbi# $i cu# l%a pierdut apoi* &ns! n%a# s! te #ai bat acu# $i cu asta la cap* . nu trece# niciodat! la r!s!rit de .ar #!car s!%+i a#inte$ti de 0orbele #ele= fere$te%te de c!l!u2a asta. ne#ai+in"nd s%a4ung la cap!tul a#arnic al dru#ului. fiu al lui .ar 'ncotro #! 'nde#ni s%o iau. unde s! #! duc. la soare. 7 Ni#ic sigur.cu#plit.oar c! nu 0reau s! te 'ndrep+i spre #oarte $i spre ca2ne* i nu cred c! )it6randir ar fi ales calea asta* 7 i totu$i.

e 0re+i s!%#i asculta+i . se ridicar! de la #as!* 7 Fie s! nu 0! c6inuiasc! foa#ea pe dru#. 'ncep"ndu%$i din nou treaba din 2iua aceea* . 'ns! a# poruncit s! 0i se pun! ce0a #erinde bune 'n rani+e* .up! ce trecur! de coridoare $i de sc!ri. 2ise Frodo.ar nu $tiu despre ce e 0orba* -t"ta doar c! se apropie clipa unui sf"r$it #!re+* :ine furtuna* . nici 0uiet de corn $i nici $uier de s!geat!* &n T!r"#ul F!r! Nu#e colc!ie o lini$te pre0estitoare* . c6iar $i cei care s%au strecurat pe sub pri0irile )orannonului* )i%au spus to+i aceea$i ciud!+enie= +inutul e pustiu* Pe dru# nu se 0ede ni#ic $i nu se aude nici 2go#ot de pa$i. se foi $i se ag!+! de st!p"nul s!u c"nd 0enir! s!%l lege la oc6i* -tunci Frodo 2ise= 7 Lega+i%ne pe to+i trei la oc6i $i 'ncepe+i cu #ine* Poate c! a$a o s! 0ad! c! n% are ni#eni de g"nd s!%i fac! 0reun r!u* >is $i f!cut* Fur! apoi condu$i afar! din pe$tera /ennet6 -n%nun* .VII Călă%oria s#re Răscruce Frodo $i Sa# se 'ntoarser! la paturile lor $i se 'ntinser! s! se odi6neasc! un pic.ur"nd se 0a 'n!l+a soarele deasupra u#brelor* /obbi+ilor li se aduser! rani+ele Dce0a #ai grele ca 'nainteE.el%pe%4u#!tate%elf c! 0oi 'nt"lni 'n dru#ul #eu prieteni pe nea$teptate $i 'n tain!* Fii 'ncredin+at c! nu #% a# g"ndit c%o s!%#i ar!+i at"ta bun!tate* -se#enea 'nt"#pl!ri au #enirea s! presc6i#be r!ul 'ntr%un #are bine* Se preg!tir! de plecare* <ollu# fu scos la 0edere din cine $tie ce cotlon sau 0i2uin!5 p!rea #ai #ul+u#it de el 'nsu$i ca oric"nd."nd ter#inar!. dru#urile ni se despart. pute+i s! #erge+i $i%a$a. de$i se +inea nu#ai de Frodo $i se ferea s! se uite la Fara#ir* 7 . cu 0"rful de fier $i #!ciulii sculptate. 'n 0re#e ce oa#enii se agitau. dar nu ar!ta ostenit* . proasp!t $i dulce* O 0re#e urcar! 'nc! lega+i la oc6i. dar s! nu be+i din nici un p"r"u care curge din I#lad )orgul. la dru#9 . si#+ir! 'n 4ur aerul r!coros al di#ine+ii.e ap! n%o s! duce+i lips! c"t! 0re#e 0e+i #erge prin It6ilien.!l!u2a 0oastr! trebuie s! fie legat! la oc6i. 2ise Fara#ir* . dac! pofti+i* <ollu# sc6el!l!i. at"t de drag #e$terilor le#nari din <ondor. pentru c! 'ntre ei $i f!ga$ul ad"nc pe unde curgea p"r"ul se 'ntindea acu# un po0"rni$ lung 'nspre #ia2!2i* :!2ur! la apus lu#in! printre arbori. apoi cobor"r! u$or* &n sf"r$it. li se aduse ap! $i fur! du$i la #asa pentru trei persoane* Fara#ir '#p!r+i festinul cu ei* Nu #ai dor#ise de c"nd cu b!t!lia din 2iua de dinainte. 2ise Fara#ir* . #i%a spus #ie Elrond . :alea )or+ii :ii* i #ai e ce0a* .ar tu $i slu4itorul t!u. 2ise Fara#ir5 dar pri#i+i aceste toiege* S%ar putea s! 0! a4ute la #ersul prin s!lb!ticie* Le folosesc oa#enii din )un+ii -lbi. precu# $i dou! toiege din le#n lustruit. de$i acestea au fost t!iate dup! #!sura 0oastr! $i li s%au pus 0"rfuri noi. de parc! firea se ter#ina brusc la #arginea unei pr!p!stii desc6ise doar spre cer* 7 . rosti Fara#ir* -0e+i pro0i2ii pu+ine. Sa# cel &n+elept.a+i%i 2or c"t pute+i9 . $i au puterea de%a g!si $i de%a se 'ntoarce* Fie ca aceast! 0irtute s! nu dea gre$ cu totul.up! un ti#p. prin 'ntuneci#ea 'n care 0! duce+i9 /obbi+ii se plecar! ad"nc* 7 Preacinstit! ga2d!. p!trunse de ni$te $ireturi '#pletite din piele* 7 Nu a# acu# daruri potri0ite pentru plecarea 0oastr!. Fara#ir porunci s! li se ia leg!turile de la oc6i* Erau iar pe sub baldac6inul p!durii* Nu se #ai au2ea 2go#otul cascadei. de fier* Sunt f!cute din arborele #inunat lebethron.erceta$ii $i str!4erii #ei s%au 'ntors cu to+ii.ac! sunte+i gata.e%aici 'ncolo.

se 'ndrept! spre cei doi str!4eri care 'l a$teptau ce0a #ai departe* R!#aser! ului+i de c't de repede se f!cur! ne0!2u+i oa#enii aceia 'n0e$#"nta+i 'n 0erde* P!durea 'n care st!tuse Fara#ir p!rea acu# pustie $i #o6or"t!. $i p"ine. $i%o 0re#e r!ul nu se 0a ar!ta la 0edere* :! doresc s%a0e+i parte nu#ai de bine. pun"ndu%le #"inile pe u#eri $i s!rut"ndu%i pe frunte* 7 )erge+i s!n!to$i. '$i luar! toiegele 'n #"ini $i p!trunser! 'n p!durea din It6ilien* &n 2iua aceea f!cur! de dou! ori popas $i se osp!tar! pu+in din #erindele d!ruite de Fara#ir= poa#e $i pastra#!. da. 6ai s! #erge#. c!ci astfel 0e+i fi la ad!postul arborilor pre+ de #ai #ulte #ile* La apus e o strung! printre 0!i ad"nci. 2ise el* /obbi+ii se plecar! p"n! la p!#"nt* -tunci Fara#ir se 'ntoarse $i. s! a4ung! 0reo c"te0a 2ile. f!cur! popas. c!ci erau 0l!gui+i dup! #ai bine de $apte leg6e c"te str!b!tuser! de la /ennet6 -nnun* Frodo ador#i dus de cu# puse capul 4os. da. a$a cu# f!ceau cei din se#in+ia lui.ar. c6iar $i $iretlicurile bunului St!p"n9 Frodo $i Sa# nu%i r!spunser!* '$i ridicar! rani+ele. o lu!# de la cap!t93 7 -u plecat. nu 0! 'ndrepta+i 'nc! spre r!s!rit* )erge+i drept 'nainte. pe 'nserate. cu trunc6iuri groase $i. f!r! s! se #ai uite 'nd!r!t. da. 'nso+i+i de g"ndul oa#enilor buni. S#eagol a glu#it* Totdeauna iart!. ale c!ror tulpini+e #l!dioase. da5 da* da* S#eagol iart! totdeauna. s#!l+uite cu rostopasc! $i ane#one albe $i albastre. at"t c't s%o putea* -poi 'i '#br!+i$a pe 6obbi+i. 'ntreb! <ollu#* Oa#eni ur"cio$$$i $$$i r!i9 Pe Sss#eagol 'l doare g"tul $i%acu@. frasini b!tr"ni $i ste4ari abia 'n#uguri+i. care se furi$ase de acolo de cu# se culcaser! cei doi* Nu le spusese ni#ic. p!durea se r!ri $i arborii a4unser! s! fie #ai #ari $i #ai rari* &n poienele largi se 'n!l+au sole#n ilice 'ntunecate. pa4i$ti 'ntinse de iarb! 0erde. dup! al doilea popas f!cut 'n 2iua aceea. pe 'ntuneric5 dar se 'ntoarse o dat! cu 'nt"ia gean! de lu#in! $i '$i tre2i to0ar!$ii* 7 Trebuie s! se scoale. str!pungeau .a $i cu# ar fi nesocotit toate aceste 0orbe curtenitoare. <ollu# scor#onea prin frun2i$ul de la r!d!cina unui copac* 1Iar +i%e foa#e. at"t c"t s! n% apuce s! se 'n0ec6easc!* <ollu# nu #"nc! ni#ic* Soarele r!s!ri $i se 'n!l+! f!r! ca ei s!%l 0ad!5 apoi sc!p!t!. cu florile dor#ind acu# 'nc6ise5 $i pogoane 'ntregi de 2a#bile s!lbatice. cu clopo+ei. a$a c! nu se $tia dac! ador#ise $i el 'n 0reo 0!g!un! din prea4#! sau dac! o pornise neobosit la 0"n!toare. la #ia2!2i $i la r!s!rit* /obbi+ii trebuie s!%i dea 2or9 >iua trecu aproape la fel cu# trecuse cea dinainte. #ai bine +ine%+i gura* 7 8unule St!p"n. 2ise <ollu#. 'n 4urul lor. dar nici ur#! de <ollu#. l!s"ndu%se pe 0ine. alteori bl"nde $i prelungi* (ine+i%0! aproape de strunga asta. dac! n%ai dec"t cu0inte de ocar! la adresa celor care +i%au ar!tat 'ndurare. pufnind $i bo#b!nind. uneori foarte abrupte. trebuie s! se scoale9 2ise el* )ulte dru#uri de f!cut 'nc!. 'n sf"r$it. da9 /ai s! #erge#9 7 . printre arborii de la apus* )erseser! nu#ai pe sub u#brele 0er2i $i r!coroase5 de 4ur '#pre4ur do#nea lini$tea* Parc! 2buraser! toate p!s!rile de acolo sau a#u+iser!* &ntunericul se l!s! cur"nd peste codrul t!cut $i. iar lu#ina de0eni aurie. pe la r!d!cina p!durii* Socot c! la 'nceput 0e+i c!l!tori pe lu#in! de 2iu!* (inutul 0isea2! 'ntr%o pace 'n$el!toare. 'nainte s! se 'nnopte2e de tot. '$i 2ise Sa# 'n g"nd* :as!2ic!. din loc 'n loc.a.po0a+a. 'nde#n"ndu%i s!%i dea 2or* i cu# #ergeau a$a. de parc! s%ar fi risipit un 0is* Frodo oft! $i se 'ntoarse spre #ia2!2i* . at"ta doar c! lini$tea p!rea #ai ad"nc!5 aerul era acu# p"clos $i 'nec!cios pe sub arbori* Parc! #ocnea furtuna* <ollu# se oprea ades. 'ncu0iin+! Frodo* . 'n frun2i$ul ad"nc de la poala unui copac b!tr"n* -l!turi de el. Sa# se foia nelini$tit5 se tre2i de c"te0a ori.

la apus. a$a c! 'ncepur! s! alerge de la o u#br! la alta.etatea ruinat!. p"r"ul #"n4it care 0enea din :alea . unde s! ne%ascunde#. las!%#!%n pace9 f!cu Sa#* Trebuie s! ne odi6ni# un pic. dar <ollu# se f!cu pe dat! colac $i ador#i* /obbi+ii nu 'nc6iser! oc6ii* Trebuia s! fi trecut un pic de #ie2ul nop+ii. pe 2iu!* 7 O. str!lucitori. da. de%a lungul rari$tii p!durii* Nu 0oia s! se odi6neasc! 4os. dac! trebuie* . sub un cer 'nfl!c!rat* &n st"nga do#nea 'ntunericul= 2idurile 'nalte ale )ordorului* . un loc tare spurcat.a. dup! ce se sf!tuir! pu+in. se c!+!rar! to+i trei 'ntre ra#urile unui ste4ar%de%piatr!. plin de 0r!4#a$i* Nu trebuia ascultat de po0e+ele oa#enilor* /obbi+ii s%au ab!tut #ult din dru#* Trebuie #ers la r!s!rit acu#5 acolo. 'l 'ntreb! el* 7 . 'n lu#ina #o6or"t! a 'nser!rii re0!rsate spre #ia2!2i* La dreapta luceau #un+ii din <ondor. dac! 2ici c! $tii dru#ul* <ollu# 'ncu0iin+! ca# f!r! tragere de ini#! $i se 'ntoarse printre arbori5 #erse o 0re#e spre r!s!rit. departe. 7 N%are rost s! ne%ascunde# pe 'ntuneric. ca s! ne c!l!u2e$ti. sus. dar lui <ollu# i se f!cu ini#a c"t un purice 'n locurile acestea desc6ise. ceea ce. fiar! sau 2bur!toare. 'ndrepta+i spre ei* &$i ciuli urec6ile $i pufni.inaintea lor se c!sca o 0ale ad"nc! $i 'ntunecoas!* Pe partea cealalt!. st!p"ne* Pri#e4dioase locuri9 Ăsta%i dru#ul de la Turnul Lunii.u6urilor* 7 . 'n0!luite acu# 'n 'ntuneric5 iar ropotul apei i se p!ru rece $i ne'ndur!tor= glasul lui )orgulduin. de parc! ar fi fost str!b!tut de tot felul de lucruri pe care oc6ii nu le 0edeau* Frodo se cutre#ur! c"nd se uit! iar la foi$oarele dep!rtate. care for#au un ascun2i$ bun $i un refugiu destul de prielnic* Se l!s! noaptea $i se f!cu 'ntuneric sub bolta cerului* Frodo $i Sa# b!ur! pu+in! ap! $i #"ncar! ni$te p"ine cu poa#e uscate. negre $i fr"nte ale unor foi$oare singuratice $i 'ntunecate* Se 'ntoarse spre <ollu#* 7 tii unde ne afl!#. f!r! pleoape. pr!0!lit! abrupt 'ntr%un 4g6eab care se l!rgea c!tre -nduin* Pe fundul ei curgea un p"r"u iute5 Frodo 'i au2ea ropotul pe pietre de%at"ta lini$te* Iar pe partea cealalt! se 2!rea panglica alburie $i unduitoare a unui dru# pe l"ng! p"r"ul care cobora 'n ce+uri reci. cenu$ii. 'n orice ca2. 'ntreb! el* -# #ers #ult $i%a# a4uns departe. neatinse 0reodat! de ra2ele soarelui* -colo i se p!ru lui Frodo c! deslu$e$te 'n 2are.ar 0!2du6ul a0ea ce0a r!u 'n el. dup! c"te '$i d!duser! ei sea#a 'nainte.e s! face#. c"nd a4unser! la cap!tul p!durii* -colo $e2ur! sub un ste4ar noduros care '$i 'ntindea pe un #al r"pos r!d!cinile r!sucite ca ni$te $erpi * . la ruinele cet!+ii de pe #alurile R"ului* . da.frun2i$ul* Nu se 2!rea nici o f!ptur! 0ie. are n%ar fi #ai bine s! ne c!ut!# un cotlon 'n codrul dind!r!t. c6iar de%o fi s! ne tre2i# 'n #ie2 de noapte* O s! #ai r!#"n! destul ti#p p"n! di#inea+!. p!durea se aduna iar cenu$iu%alb!strie. din Turn* Frodo se uit! pe dru# 'n 4os* -cu#.in acest 'ntuneric pornea 0alea cea lung!. nu se #i$ca ni#ic pe%acolo* P!rea pustiu $i p!r!sit $i #ergea p"n! 'n #i4locul ruinelor 'nnegurate $i goale* . aproape de dru#ul bleste#at $i. 0"rfurile 'nalte. c"nd <ollu# se tre2i5 brusc 'i )ăriră oc6ii sp!l!ci+i. 2ise <ollu#* Pe 2iu! trebuie s! se% ascund! acu# 6obbi+ii5 da. cu #ult! gri4!* Lu#ina 'ncepuse s! se '#pu+ine2e cu repe2iciune. -# dor#it bine. departe* &ntinse bra+ul sl!b!nog spre #un+ii care se 'ntunecau* 7 i nu pute# #erge pe dru#ul !sta9 O. nu9 Pe dru#ul !sta 0in oa#eni 6aini. 'ntreb! el* /ai s! #erge#9 7 Nu ne%a# odi6nit $i n%a# dor#it bine* .ar o s! #erge#. plutind ca pe o #are de tenebre. St!p"ne5 duce p"n! 4os. era felul s!u de%a afla c"t era ceasul 'n ti#pul nop+ii* 7 Ne%a# odi6nit.

<ollu# '$i d!du i#ediat dru#ul dintre crengile copacului, c!2"nd 'n patru labe, iar 6obbi+ii 'l ur#ar! ce0a #ai c!tinel* ,u# a4unser! 4os, se luar! iar dup! el, spre r!s!rit, pe po0"rni$* 8"4b"iau, c!ci noaptea era acu# at"t de ad"nc!, 'nc"t nu 0edeau tulpinile arborilor, dec"t c"nd se i2beau de ele* P!#"ntul de0enise #ai greu $i #ersul #ai poticnit, dar pe <ollu# nu p!rea s!%l supere* &i c!l!u2i prin desi$uri $i prin rugi de #ure5 uneori, treceau ocolind c"te o cr!p!tur! sau c"te un pu+ 'ntunecat $i c!deau 'n c"te%o groap! n!p!dit! de tufi$uri5 ie$eau apoi $i '$i continuau dru#ul* .ar cu# alunecau un pic #ai 4os, po0"rni$ul se 'ntindea dinaintea lor #ai lung $i #ai abrupt* Urcau f!r! 2!ba0!* La pri#ul popas, pri0ir! 'nd!r!t $i deslu$ir! 0"rfurile p!durii 'ntinse, ca o u#br! nesf"r$it! $i deas! 7 o noapte #ai 'ntunecat! ca bolta cereasc!, #o6or"t! $i opac!* P!rea c! o be2n! uria$!, desprins! din R!s!rit, 'ng6i+ea stelele care p"lp"iau stins* ,e0a #ai 'ncolo, dintre nori se 2!ri luna la sc!p!tat, 'n0!luit! 'ns! de o str!lucire g!lbuie l"nce2it!* &ntr%un t"r2iu, <ollu# se 'ntoarse spre 6obbi+i= 7 -cu@ se face 2iu!9 /obbi+ii trebuie s!%i dea 2or9 Nu%i bine de stat la 0edere 'n locurile%astea* .a+i%i 2or9 <r!bi pasul, iar ei 'l ur#ar! 0l!gui+i* ,ur"nd, prinser! s! urce pe spinarea uria$!, ca de arici, a unui deal* ,!ci era acoperit 'n cea #ai #are parte de rugi galbeni $i de #!r!cini cu spini tari5 ici%colo, se 2!reau ur#ele rotun4ite ale unor focuri stinse de pu+in! 0re#e* Rugii se 'ndeseau pe #!sur! ce se apropiau de cul#e5 erau foarte b!tr"ni $i 'nal+i, scof"lci+i $i despuia+i la poale, dar cu coroane stufoase5 'ncepuser! de4a s!%$i arate florile galbene sc"nteietoare 'n 'ntuneric, r!sp"ndind o #ireas#! dulce, sua0!* -t"t erau de 'nalte desi$urile spinoase, 'nc"t 6obbi+ii puteau s! #earg! drept 'n picioare pe dedesubtul lor, str!b!t"nd culoare lungi $i uscate, pardosite cu un strat gros de spini* Se oprir! la cap!tul cel!lalt al dealului cu spinarea lat! $i se furi$ar! pe sub un 0al 'nclinat de #!r!cini* Ra#urile lor r!sucite, plecate la p!#"nt, erau '#p"n2ite de un desi$ de #!ce$i b!tr"ni* &n ad"ncul lor, se desc6idea o 'nc!pere goal!, podit! cu crengi uscate $i rugi de #ure, sub o bolt! de l!stari pri#!0!ratici $i de frun2e* -colo '$i traser! o 0re#e sufletul, prea obosi+i ca s! #!n"nce5 $i, uit"ndu%se prin rari$tea bol+ii, 0!2ur! c! se f!cea 2iu!* .ar nu se lu#in! cu ade0!rat5 0!2ur! doar un fel de asfin+it #aroniu, f!r! 0ia+!* Spre r!s!rit, se i0ise o str!lucire stins!, ro$iatic!, dedesubtul norilor 4o$i5 'ns! nu era '#bu4orarea obi$nuit! a 2orilor* .incolo de 'ntinderile de p!#"nt, se 'ncruntau la ei #un+ii din Ep6el .iiat6, negri $i f!r! for#!, dinaintea c!rora se 'ngr!#!dea noaptea f!r! sf"r$it5 cul#ile lor se deslu$eau a#enin+!tor pe str!lucirea aceea de fl!c!ri* .eparte, 'n dreapta, spre apus, ie$ea un pinten #untos uria$, negru $i 'ntunecat printre u#bre* 7 &ncotro o lu!# de%aici 'ncolo; 'ntreb! Frodo* .incolo de be2na aia e :alea )orgul; 7 ,6iar trebuie s! ne g"ndi# la asta acu#; f!cu Sa#* .oar n%o s! #erge# #ai departe 'n 2iua asta, dac! 2i s! nu#e$te9; 7 Poate c! nu, poate c! nu, 2ise <ollu#* Nu#a@ c! o s! plec!# cur"nd spre R!scruce* .a, spre R!scruce* Ăla de%acolo%i dru#u@5 da, st!p"ne* Ro$ea+a p"lp"itoare de peste )ordor se stinse* -sfin+itul se ad"ncea pe #!sur! ce se 'n!l+au 0alurile ne#!surate de aburi la R!s!rit $i se 'ndreptau agale spre ei* Frodo $i Sa# #"ncar! pu+in, apoi se 'ntinser!, dar <ollu# era nelini$tit* Nu 0oia s! ia din #"ncarea lor, dar b!u ni$te ap!, iar apoi se furi$! t"r"$ pe sub tufi$uri, pufnind $i bo#b!nind* .eodat! se f!cu ne0!2ut* 7 Socot c! s%a dus la 0"n!toare, 2ise Sa# $i c!sc!*

.e data asta, ador#i el pri#ul $i cur"nd se cufund! 'ntr%un 0is* Se f!cea c! era 'n gr!dina din Fund!tura $i c!uta ce0a5 dar a0ea o desag! grea 'n spinare, care 'l 'nco0oia* Locul p!rea ca# '#buruienat $i ne'ngri4it5 #!r!cinii n!p!deau straturile de la poalele gardului 0iu* 1.up! c"te 0!d, a# de lucru5 dar sunt a$a ostenit9 3 '$i 2icea el* .eodat!, '$i a#inti ce c!uta* 1Luleaua #ea93 strig! $i se tre2i* 1Prostule93 '$i spuse c"nd desc6ise oc6ii, 'ntreb"ndu%se de ce s%o fi 'ntins sub gardul 0iu* 1E totdeauna la tine%n rani+!93 -tunci '$i d!du sea#a #ai 'nt"i c!, de$i pipa era la el, nu a0ea tutun5 apoi, c! se afla la sute de #ile de 0i2uina Fund!tura* Se ridic! 'n capul oaselor* P!rea c! se 'ntunecase* .e ce l%o fi l!sat st!p"nul lui s! doar#! peste r"nd, c6iar p"n! seara; 7 Nu 0%a+i odi6nit deloc, do#nu@ Frodo; 'l 'ntreb! el* ,"t e ceasul; E t"r2iu, a$a% #i pare* 7 Nu, nu e, 'i r!spunse Frodo* .ar 2iua se 'ntunec! 'n loc s! se lu#ine2e, din ce 'n ce #ai tare* .up! c"te%#i dau sea#a, nu%i 'nc! a#ia2! $i%ai dor#it doar trei ore* 7 )!%ntreb ce se petrece, 2ise Sa#* :ine 0reo furtun!; .ac!%i a$a, nu cred c% a# 0!2ut 'n 0ia+a #ea ce0a #ai r!u* -$ alege s! fi# 'ntr%o 0!g!un! ad"nc!, dec"t s! st!# aici, 'n+epeni+i 'n desi$* Trase cu urec6ea* 7 Ăsta ce #ai e; Tunet, sau bubuit de tobe; ,e%o fi; 7 Nu $tiu, 'i r!spunse Frodo* Se aud de%o bun! bucat! de 0re#e* Uneori parc! se cutre#ur! p!#"ntul, alteori parc!%+i 20"cne$te aeru%n urec6i* Sa# se uit! '#pre4ur* 7 Unde%i <ollu#; 'ntreb! el* Nu s%a 'ntors 'nc!; 7 Nu, 2ise Frodo* N%a #ai dat nici un se#n de 0ia+!* 7 ti+i, nu%l pot suferi, 2ise Sa#* .e fapt, 'n 0ia+a #ea n%a# luat ce0a 'ntr%o c!l!torie de care s!%#i par! r!u at"t de pu+in s!%l pierd* .ar nu #%ar #ira deloc dac!, dup! at"t a#ar de dru#, $i%ar pune coada pe spinare ta#an acu#, c"nd a0e# #ai #are ne0oie de el5 asta dac%o fi bun la ce0a, ceea ce #!%ndoiesc* 7 Ui+i de S#"rcuri, spuse Frodo* N!d!4duiesc s! nu i se fi 'nt"#plat ni#ic* 7 Iar eu n!d!4duiesc s! nu se +in! de cine $tie ce $#ec6erii* i s! nu fi c!2ut 'n #"inile altcui0a, cu# a+i 2ice do#nia 0oastr!* Pentru c!, dac!%i a$a, o s! d!# 'n cur"nd de bucluc* &n clipa aceea, se au2i iar un 2go#ot 6uruitor $i bubuitor, de data aceasta #ai puternic $i #ai ad"nc* P!#"ntul p!rea c! li se cutre#ur! sub picioare* 7 ,red c! oricu# a# dat de bucluc, 2ise Frodo* )! te# c! !sta%i sf"r$itul c!l!toriei noastre* 7 Poate, spuse Sa#5 dar unde-i via%ă-i "i năde*de, cu# obi$nuia Unc6ia$u@ #eu s! 2ic!5 "i poftă să-%i umpli burdihanu4, cu# #ai ad!uga adesea* Lua+i ce0a 'n gur!, do#nu@ Frodo, $i%apoi odi6ni+i%0! un pic* ,eea ce Sa# b!nuia a fi dup!%a#ia2! trecu* Uit"ndu%se afar!, 0!2u doar o lu#e f!r! u#bre, sting"ndu%se #olco# 'ntr%o be2n! f!r! culoare $i f!r! for#!* :!2du6ul 'i g"tuia, dar nu era cald* Frodo dor#ea 2buciu#at, r!sucindu%se de pe o parte pe cealalt!, $i uneori #ur#ura* Lui Sa# i se p!ru de dou! ori c! roste$te nu#ele lui <andalf* Ti#pul p!rea c! t!r!g!nea2! la nesf"r$it* 8rusc, Sa# au2i un $uierat 'nd!r!tul lui= ap!ruse <ollu# 'n patru labe $i%acu# se uita la ei cu oc6i sclipitori* 7 Tre2i+i%0!9 Tre2i+i%0!9 Tre2i+i%0!, so#noro$ilor9 $opti el* Tre2i+i%0!, nu%i 0re#e de pierdut9 Trebuie s! plec!#, da, trebuie s! plec!# i#ediat* Nu%i 0re#e de pierdut* Sa# se 6olb! la el b!nuitor5 p!rea speriat sau tulburat de ce0a* 7 S! plec!# acu#; ,e%+i trece prin #inte; &nc! nu e ti#pul* Nu%i nici #!car ora ceaiului, asta 'n locurile cu0iincioase unde eAist! a$a ce0a*

7 Prostule9 $uier! <ollu#* -ici nu%i un loc cu0iincios* Ti#pul trece, da, trece iute* N%a0e# 0re#e de pierdut* Trebuie s! #erge#* .e$teapt!%te, St!p"ne, de$teapt!%te9 &l apuc! pe Frodo cu g6earele, iar acesta, speriat din so#n, se ridic! brusc 'n capul oaselor $i 'l 'n$fac! de bra+* <ollu# se s#ulse din str"nsoare $i se d!du 'nd!r!t* 7 Nu trebuie s! fie pro$ti, $uier! el* Trebuie s! plec!#* Nu%i 0re#e de pierdut9 N%a fost c6ip s! scoat! #ai #ult de la el* Unde fusese $i ce g"ndea de%i d!dea a$a 2or, nu 0oia s! spun!* Pe Sa# 'l cople$i o b!nuial! ad"nc!, pe care nu 'ncerc! s! $i%o ascund!5 dar Frodo nu ar!t! ni#ic din ceea ce%i trecea prin #inte* Oft!, '$i ridic! rani+a $i se g!ti s! p!trund! 'n 'ntunericul care nu 'nceta s! se adune* <ollu# 'i c!l!u2i cu #are b!gare de sea#! pe po0"rni$ 'n 4os, +in"ndu%se, pe c't se putea, la ad!post5 iar c"nd d!deau de locuri descoperite, o luau la fug!, aplec"ndu%se aproape p"n! la p!#"nt5 dar lu#ina era acu# at"t de slab!, 'nc"t nici #!car o fiar! cu pri0iri ascu+ite nu i%ar fi 2!rit cu u$urin+! pe 6obbi+ii cu glugile trase, 'nf!$ura+i 'n #antiile lor cenu$ii, $i nici nu le%ar fi au2it #ersul u$or, ca al f!pturilor #ici* Nu trosnea nici o r!#urea, nu fo$nea nici o frun2! la trecerea lor5 apoi se f!cur! ne0!2u+i* )erser! ce #erser!, pre+ de aproape un ceas, f!r! s! rosteasc! un cu0"nt, unul dup! altul, cople$i+i de #o6oreala $i de neclintirea absolut! a +inutului, spart! doar din c"nd 'n c"nd de un 6uruit slab, ca de tunet dep!rtat sau ca de tobe care r!sunau prin 0!g!uni $i printre coline* ,obor"r! $i o luar! spre #ia2!2i, t!ind%o c't se putu de drept de%a lungul unei r"pe nesf"r$ite, surpate, care se 'nclina dinspre #un+i* .eodat!, nu departe 'n fa+!, 0!2ur! un p"lc de arbori deslu$indu%se ca un 2id* Pe #!sur! ce se apropiau, '$i d!dur! sea#a c! erau foarte #ari $i, dup! c"t se p!rea, foarte b!tr"ni5 se 'n!l+au falnici 'nc!, de$i 0"rfurile le erau sfri4ite $i fr"nte, de parc! ar fi fost b!tu+i de furtun! $i de tr!snete, f!r! 'ns! s! poat! fi dobor"+i cu totul sau clinti+i din r!d!cini* 7 R!scrucea, da, $opti <ollu#5 erau pri#ele cu0inte rostite de c"nd '$i p!r!siser! ascun2!toarea* Pe%aici trebuie s%o lu!#* Se 'ntoarse spre r!s!rit $i 'i c!l!u2i 'n sus, pe po0"rni$5 $i deodat!, dinaintea lor ap!ru .ru#ul de )ia2!2i $erpuind pe la poalele #un+ilor, p"n! ce p!trundea 'n rotocolul #are de arbori* 7 Ăsta%i singurul dru#, $opti <ollu#* Nu%i nici o c!rare dincolo de dru#* Nici o c!rare* Trebuie s! ne duce# la R!scruce* .ar da+i%i 2or9 i nu face+i 2go#ot9 Se t"r"r! furi$at, precu# cerceta$ii 'n tab!ra du$#an!, $i se strecurar! de%a lungul #arginii dinspre apus, pe sub #alul pietros, cenu$ii ei 'n$i$i, precu# st"ncile, $i cu pasul u$or, de pisic!* P"n! la ur#!, a4unser! la arbori $i descoperir! c! st!teau 'ntr%un cerc #are, f!r! acoperi$, deasupra c!ruia se 2!rea cerul #o6or"t* Iar locurile dintre trunc6iurile uria$e ar!tau ca ni$te bol+i #ari $i 'ntunecate dintr%o sal! ruinat!* 'n #i4loc se 'nt"lneau patru dru#uri* .ind!r!tul lor pornea cel spre )orannon5 le trecea pe dinainte i se pierdea 'n lunga lui c!l!torie c!tre #ia2!2i5 'n dreapta urca dru#ul din 0ec6iul Osgiliat6 $i, dup! ce se 'ncruci$a cu celelalte, se pierdea 'n 'ntunericul de la r!s!rit5 acesta era cel de%al patrulea dru# pe unde trebuiau s%o ia* ,u# se oprise o clip! '#po0!rat de spai#!, Frodo 2!ri o lu#in! str!lucind pe c6ipul lui Sa#, care st!tea al!turi de el* Se 'ntoarse $i 0!2u, dincolo de un arc de ra#uri, dru#ul c!tre Osgiliat6, desf!$urat ca o panglic!, 'ndrept"ndu%se spre -pus* -colo, departe, dincolo de tristul <ondor 'n0!luit 'n u#br!, sc!pata soarele, care 'nt"lnea p"n! la ur#! r!sucirea do#oal! a lin+oliului de nori $i se pr!bu$ea apoi 'ntr% o 'nfl!c!rare rea, spre )area 'nc! lu#inat!* Str!lucirea aceasta scurt! oglindi o siluet! care $edea neclintit! $i sole#n!, ca regii de piatr! din -rgonat6* Era roas! de

0re#e $i 0!t!#at! de #"ini aspre* Nu #ai a0ea cap $i 'n locul lui cine0a pusese o piatr! rotund!, cioplit! grosolan, 'n b!taie de 4oc, 2ugr!0it! ne'nde#"natic de s!lbatici, 'nf!+i$"nd un c6ip care r"n4e$te, cu un oc6i #are $i ro$u 'n #i4locul frun+ii* Pe genunc6i $i pe 4il+ul uria$, precu# $i pe soclu, erau risipite tot felul de #"2g!lituri, a#estecate cu si#boluri sc"rboase, folosite de se#in+ia 0ier#ilor din )ordor* .eodat!, Frodo 2!ri capul b!tr"nului rege lu#inat de ra2ele soarelui5 2!cea rostogolit al!turi de dru#* 7 Pri0e$te, Sa#9 strig! el uluit* Pri0e$te9 Regele are iar coroan!9 <!0anele oc6ilor lui erau goale $i barba sculptat! sf!r"#at!, dar fruntea 'nalt! $i se0er! a statuii era 'ncununat! cu aur $i argint* O plant! ag!+!toare cu flori ca ni$te stelu+e albe se c!+!rase de%a lungul frun+ii, 'n se#n de pre+uire fa+! de regele pr!bu$it5 iar printre cutele p!rului lui de piatr! lucea galben iarba fer#ecat!* 7 Nu 0or putea s! tot cucereasc!, p"n!%n 0ecii%0ecilor, 2ise Frodo* &n clipa aceea, 0edenia pieri* Soarele se scufund! $i se f!cu ne0!2ut5 noaptea neagr! c!2u, de parc! suflase cine0a 'n lu#inare*

VIII 'cările din Ciri%h Ungol <ollu# 'l trase pe Frodo de #antie, s"s"ind de fric! $i de ner!bdare* 7 Trebuie sss! plec!#, 2ise el* Nu e bine sss! ssst!# aici* .a%+i%i 2or9 ,u ini#a str"ns!, Frodo 'ntoarse -pusului spatele $i porni dup! c!l!u2a sa, afund"ndu%se 'n be2na R!s!ritului* L!sar! 'n ur#! p"lcul de arbori $i se t"r"r! de%a lungul dru#ului, spre #un+i* O 0re#e #erser! drept 'nainte, dar cur"nd o cotir! spre #ia2!2i, p"n! a4unser! sub pintenul #are al st"ncii pe care o 0!2user! din dep!rtare* S#olit $i ne'ndur!tor se deslu$ea deasupra lor, #ai 'ntunecat dec"t cerul dind!r!t* .ru#ul trecea pe la u#bra pintenului, apoi o lua iar brusc spre r!s!rit $i drept 'n sus, pe po0"rni$ul abrupt* Frodo $i Sa# abia%$i t"rau picioarele, cu ini#a grea, f!r! s! le #ai pese prea #ult de pri#e4dia care%i p!$tea* Frodo #ergea cu capul plecat5 po0ara 'l tr!gea 'n 4os* .e 'ndat! ce trecuse de )area R!scruce, greutatea pe care aproape c%o uitase 'n It6ilien 'ncepuse s!%l apese iar* Si#+i panta abrupt! sub t!lpi $i '$i ridic! pri0irile ostenite5 'n clipa aceea 0!2u, eAact cu# 'i spusese <ollu#, cetatea .u6urilor Inelului* Se g6e#ui 'nsp!i#"ntat pe bolo0ani* &nspre #un+i se 2!rea o 0ale lung!, po0"rnit!, ca un golf ad"nc de 'ntuneric* .easupra, 'n dep!rtare, ca# pe la #i4locul 0!ii, pe un t!p$an st"ncos $i #ai sus de pintenul 'ntunecat care pornea din Ep6el .iiat6, se 'n!l+au 2idurile $i turnul din )inas )orgul* '#pre4ur, cerul $i p!#"ntul erau 'ntunecate, 'ns! turnul str!lucea de lu#in!* .ar nu de str!lucirea lunar!, ad"nc! $i b!laie din c!u$ul colinelor, care $iroia odinioar! printre 2idurile de #ar#ur! de la )inas It6il, 'n Turnul Lunii* ,!ci, 'ntr% ade0!r, #ai palid! ca luna ce sc!pat! era lu#ina aceea acu#, tre#ur!toare $i colc!itoare ca o +"$nire ur"t! a putre2iciunii 7 o lu#in! 6oit, o lu#in! care nu ar!ta ni#ic* -t"t 'ntre 2iduri, c't $i 'n turn, se c!scau ni$te ferestre 7 nenu#!rate g!uri negre ce d!deau spre un pustiu l!untric5 dar partea de sus a turnului se roti 'ncet, 'nt"i 'ntr%o parte, apoi 'n cealalt! 7 un cap uria$, 'nfior!tor, pri0ind pie2i$ 'n noapte* O clip!, cei trei to0ar!$i de dru# 'ncre#enir! de spai#!, uit"ndu%se 'ntr%acolo f!r! s!%$i cread! oc6ilor* <ollu# '$i 0eni pri#ul 'n fire* &i trase iar de poalele #antiilor, f!r!

dar aerul ce i se strecura printre din+i p!ru s! sf"$ie neclintirea grea. f!c"ndu%l pe Frodo s! se ciuceasc! 'nsp!i#"ntat la p!#"nt* 7 Ridica+i%0!. b"4b"ind cu #"inile 'ntinse $i cl!tin"ndu%$i capul dintr%o parte 'ntr%alta* . gata%gata s! cad!* 7 Nu pe%aici9 Nu. pe calea aceea sclipitoare. s#!l+uite cu flori albe. str!lucirea palid! a )orgulului sau cine $tie ce si#+!#inte dinl!untrul lui* Frodo $i Sa# 0edeau tot ti#pul str!lucirea aceea cu#plit! $i oc6ii din g!0anele 'ntunecate. se 'ntoarse ane0oie5 si#+i 'ns! Inelul '#potri0indu%i%se. $ont"c%$ont"c. c!tre por+ile cet!+ii* P"n! la ur#!. p!rur! o clip! cuprin$i de orbire* .eilal+i doi alergar! dup! el* Sa# '$i prinse st!p"nul 'n bra+e c6iar 'n pragul pode+ului. tr!g"ndu%l de lan+ul din 4urul g"tului5 p"n! $i oc6ii. reflect"nd. p!li $i se 'ntunec!. ca un $uier. b!l!b!nindu%se. toc#ai c"nd s%a poticnit.'ns! s! scoat! 0reo 0orb!* )ai%#ai c!%i t"r' pe a#"ndoi dup! el* P!$eau f!r! nici o tragere de ini#!. nu pe%aici9 $opti <ollu#. ca $i cu# ar fi c!rat po0eri toat! noaptea sau ar fi 'notat '#potri0a unui curent puternic de ap!* P"n! la ur#!. $i poteca o ocolea5 nu era #ai lat! . care sclipea palid. a$a 'nc"t se scurgeau #inute grele p"n! i2buteau s! fac! un pas* -stfel a4unser!.inaintea lui se l!sase 'ntunericul de nep!truns* <ollu# se pierduse de4a 'n be2n!. c"nd $i%i desprinse de turn. str!lucea stins. 'ns! aburii care se ridicau $i 'n0!luiau $erpuitor podul a0eau o r!ceal! de le$* Pe Frodo 'l lu! a#e+eala $i si#+i c! i se 'ntunec! #intea* -poi deodat!. iar ti#pul p!rea c!%$i 'ncetine$te trecerea. la 'nceput. trecea peste un p"r"u din #i4locul 0!ii $i continua $erpuitor p"n! la por+ile cet!+ii5 un 6!u 'ntunecat se desc6idea 'n cercul 2idurilor dinspre #ia2!noapte* Pe a#bele #aluri se 'ntindeau lunci u#broase. p"n! la pode+ul alb* -ici. a c!ror pri0ire 'nsp!i#"nt!toare o si#+eau tot ti#pul 'n spate* . ca pl!s#uirile s#intite dintr%un 0is c6inuitor. unul l"ng! altul. probabil. la fel ca dru#ul* -poi 'ns!. dru#ul.e%a lungul acestei poteci '$i t"rau 6obbi+ii picioarele grele. ca $i cu# o for+! #ai presus de 0oin+a lui l%ar fi #"nat din ur#!. care r!sp"ndeau $i ele o lu#in! li0id!* -0eau for#e fru#oase $i 6idoase 'n acela$i ti#p. $i un 0ag #iros de carne. $i nu% l #ai 0!2ur! pe <ollu# dec"t c"nd acesta se 'ntoarse s! le fac! se#n s! 0in! #ai repede* -bia atunci 'i 2!rir! oc6ii sclipind 'ntr%o lu#in! 0er2uie%l!ptoas!. urc"nd p"n! spre po0"rni$urile de #ia2!noapte ale 0!ii* . ce0a 'ntre o#enesc $i ani#alic. dar sc"rba0nice $i 4osnice* -pa de dedesubt curgea colc!ind f!r! 2go#ot. care abia se #ai +inea pe picioare* Nu departe de #alul apropiat al p"r"ului se c!sca un 6!u 'n peretele de piatr! de l"ng! dru#* Pe%acolo trecur! ei $i Sa# 0!2u c! p!$eau pe o potec! 'ngust! care. care '+i 'ntorcea sto#acul pe dos5 'n aer plutea i2ul putre2iciunii* Pode+ul se arcuia de la o lunc! la alta* La a#bele capete se 'n!l+au ni$te siluete sculptate iscusit. 'ncepu s! gr!beasc! pasul. nu #ai fur! 'n stare s! #earg! #ai departe* Frodo se opri $i se a$e2! pe un bolo0an* -4unseser! pe cocoa$a uria$! a unei st"nci ple$u0e* 'naintea lor se c!sca o r"p! pe partea cu 0alea. respirau tot #ai u$or $i #intea li se lu#ina5 dar '$i si#+eau acu# #!dularele f!cute 2ob. do#nu@ Frodo9 'i #ur#ur! Sa# la urec6e* &ntoarce+i%0!9 Nu pe%aici9 <ollu# 2ice c! nu e bine $i pentru pri#a oar! 'ncu0iin+e2* Frodo '$i trecu pal#a peste frunte $i '$i de2lipi oc6ii de la cetatea de pe colin!* Turnul lu#inat 'l atr!gea $i el se c!2ni s!%$i 'nfr"ng! dorin+a #istuitoare= 'i 0enea s%o ia la goan! 'n sus. spri4inindu%$i st!p"nul. c"nd a4unser! deasupra luncilor s#!l+uite cu florile acelea cu#plite. nu 2!reau dec"t c!rarea care se tot 'ntuneca* &naintau cu #are greutate* Pe #!sur! ce se dep!rtau de du6oarea aceea $i de aburii p"r"ului otr!0it. t"r"ndu%se pe p!#"nt ca o fiar! 'nsp!i#"ntat!* Sa# o lu! pe ur#ele lui c"t putu de iute.e c"te ori 'ntorceau 'ns! capul.

Frodo '$i ridic! 'ncet fruntea= de%a lungul 0!ii 'nguste ce se afla acu# ca# 'n dreptul oc6ilor lui. 'n afar! de un coif ca o coroan! sc!p!r"nd a#enin+!tor. fl!c!ule* Tare #! #ai cople$e$te* )!%ntreb c"t oi #ai fi 'n stare s%o duc* Oricu#. #ur#ur! el* La au2ul acestora. p"n! se stinse de tot. li0id!5 li#bi de fl!c!ri albastre i2bucnir! din turn $i din colinele din 4ur. se 'n!l+! un sc"r+"it cutre#ur!tor."nd au s%a4ung! la pod. re0!rs"ndu%se 'ntr%un $u0oi nesf"r$it* &n fa+! se 2!reau c!l!re+ii ca ni$te u#bre. de parc! ar fi fost pe 4u#!tate ador#it* -# s!%ncerc* Se urni cl!tin"ndu%se* .a+i%i 2or9 Urca+i. sus de tot.e 'ndat! ce strig!tul acela se do#oli. care era tot #ai t!ios $i p!trun2!tor. 'nso+it! 'n dreapta de o pr!pastie5 o lua de%a cur#e2i$ul po0"rni$ului abrupt al #untelui de la #ia2!2i $i suia c!tre 'n!l+i#i. trebuie s!%#i trag sufletul 'nainte s%o lu!# iar la dru#* -r!t! spre poteca 'ngust! din fa+a lor* 7 Ssst9 Ssst9 s"s"i <ollu#. urca+i9 /ai odat!9 7 :eni+i. f!r! s! #ai fie 'n stare s!%$i ia oc6ii de la el sau s! clipeasc!* S! fi fost. do#nu@ Frodo9 2ise Sa#* -re iar dreptate* N%a0e# cu# s! ne opri# aici* 7 8ine.dec"t o ti0itur!. 'nc"t 0orbi iar. Sa#. 'ntunecate ca noaptea* Frodo 'i 0edea foarte bine pe fundalul pere+ilor stin$i $i al caldar"#ului aprins al dru#ului= siluete #ici. ca de 6oit. se '#pr!$tie 'n ad"ncuri $i ecoul lui se risipi 'n #un+i* -tunci brusc i2bucni o flac!r! ro$ie. dincolo de #un+ii de la #ia2!2i. spai#a $i nelini$tea puser!%ntr%at"t st!p"nire pe <ollu#. $i cu nec6e2atul ascu+it al cailor 'nnebuni+i de spai#! $i #"nie. 'nec"nd norii 'ntr%o lu#in! staco4ie* &n 0alea be2nei $i%a str!lucirii reci. se p!rea c! #intea $i trupul 'i erau ferecate de%o 0ra4! grea* 7 Trebuie s! #! odi6nesc. negre.!l!re+i re0enit pe . 'ntorc"ndu%se 'n fug! la ei* Ssst9 &$i dusese degetele la bu2e $i le f!cea se#n din cap s! se gr!beasc!* Tr!g"ndu%l pe Frodo de #"nec!. str!pung"nd norii #o6or"+i* P!#"ntul ge#ea5 iar din cetate se porni un c6iot* -#estecat cu glasuri aspre.ar fu prea t"r2iu* &n clipa aceea. 2ise Frodo* &nc! nu* Era cople$it de sl!biciune5 #ai #ult. St!p"nul celor Nou! . care #!r$!luiau iute r"nduri%r"nduri. #ai puternic ca oric"nd. 'n u#bra p!l!laiei* -poi tunetul sf"$ie 0!2du6ul* Iar )inas )orgul 'i r!spunse cu o flac!r! p"lp"itoare. peste glug!* -cu# se apropia de pod* Frodo se 6olba. st"nca 'ncepu s! tre#ure $i s! se 2guduie sub ei* 8ubuitul tunetului. au s! ne 0ad!* . asur2ind pe cine%l au2ea* /obbi+ii se r!sucir! $i se aruncar! la p!#"nt. nu9 Nu odi6ni+i aici9 >!naticilor9 Oc6ii ne 0!d* . neclintite $i negre. 'n t!cere. de parc! ar fi 0rut ca sunetul 0orbelor sale s! nu a4ung! la urec6ile cine $tie cui din 0!2du6* 7 Nu aici. p"n! se f!cea ne0!2ut! 'n be2na de pe cul#e* 7 Trebuie s! #! odi6nesc pu+in. $opti Frodo* )! cople$e$te po0ara. a$e2at! pe cre$tetul capului. iar 'n fruntea lor #ergea unul #ai #!re+ dec"t to+i ceilal+i= un c!l!re+ negru din cap p"n!%n picioare. uria$!* Se 'n!l+! la cer. sf"r$ind 'ntr%un 0aier cutre#ur!tor. flac!ra p!rea cu#plit!* Steiurile $i crestele +"$nir! ca ni$te la#e crestate de cu+it. ar!t! spre potec!5 dar acesta nici nu se g"ndea s! se #i$te* 7 &nc! nu. p!trun2!toare ca ale p!s!rilor de prad!. acoperindu%$i urec6ile cu #"inile* . se 'n!l+au 2idurile cet!+ii bleste#ate $i poarta ca0ernoas! ca o gur! c!scat! larg. f!cu Frodo cu glas #olco#. oare. cu din+i sclipitori* Iar pe poarta aceea ie$ea o o$tire* To+i solda+ii purtau 0e$#inte s#olite. s"s"ind cu #"na la gur!.

p!#"nt. iar coiful lui p!rea 'ncoronat de o cunun! de spai#!* Oc6ii lui ne0!2u+i scrutar! be2na* Frodo 'ncre#enise ca o pas!re ce nu #ai putea s! fac! 0reo #i$care la apropierea unui $arpe* i cu# a$tepta a$a.u6.6iar de%#i 0oi '#plini #isia. oare.u# 'l atinse. 'ncordat. Fara#ir la ti#p. do#nu@ Frodo9 Tre2i+i%0!93 Nu l%ar fi #irat defel de%ar fi #ai au2it $i= 1)asa de di#inea+! e gata93 Sa# p!rea tare nelini$tit* 7 Tre2i+i%0!. silindu%$i #"na s! se trag! la fel de 'ncet 'nd!r!t $i s! ating! altce0a 7 ce0a ascuns la piept* &l si#+i rece $i dur= era $ipul de la <aladriel. o putere str!in! 'n 0alea sa* &ncolo $i%ncoace se roti capul negru al c!l!re+ului. din a#intirile dep!rtate. ni#eni n%o s! afle* Nu 0oi #ai a0ea cui po0esti* >adarnice%s toate93 &ncepu s! pl"ng!.u6 se 'ntoarse $i.!l!re+i. dar o fi $tiind c"nd. descu#p!nindu%l5 si#+ea. ca s!%$i c!l!u2easc! oastea cu#plit! la lupt!. $irurile 'ntunecate nu #ai conteneau s! treac! podul* O ar#at! at"t de nu#eroas! nu #ai ie$ise din 0alea aceea de pe 0re#ea st!p"nirii lui Isildur5 p"raiele -nduinului nu #ai fuseser! asaltate de o ase#enea o$tire 'nar#at! p"n!%n din+i5 $i )ordorul nu%$i tri#isese la b!t!lie dec"t un p"lc5 $i nici acela dintre cele de frunte9 Frodo se foi $i brusc g"ndul 'i 2bur! la Fara#ir* 1&n sf"r$it. aceast! porunc! nu #ai tre2ea nici un ecou.ur"nd a4unse o u#br! 'ntre u#bre. dar f!r! s! fac! ni#ic Dca $i cu# ar fi dep!nat o po0este str!0ec6e. cu toate c! era '#pietrit de spai#!5 ceea ce si#+ea nu era dec"t ap!sarea unei puteri din afar!* &n 0re#e ce Frodo ur#!rea totul cu oc6ii #in+ii. a i2bucnit furtuna. dar $i c! nu a0ea 'nc! for+a s!%l 'nfrunte pe regele%)orgul. g"ndul la inel p!ru c! 'i piere din #inte cu des!0"r$ire* Oft! plec"ndu%$i fruntea* &n clipa aceea. p!strat de at"ta a#ar de 0re#e cu sfin+enie. nu se supuse* tia nu nu#ai c! Inelul a0ea s! 'l tr!de2e. :or #ai 0eni $i alte o$tiri* -# sosit prea t"r2iu* Totu%i pierdut* -# 2!bo0it prea #ult pe dru#* Totu%i pierdut* . aceast! putere 'l apuc! de #"n! $i i%o 'ndrept! 'nceti$or c!tre lan+ul din 4urul g"tului* -tunci 'ns! 0rerea lui se r!20r!ti. i%a dat sea#a de ce%o s! fie. do#nu@ Frodo9 -u plecat9 Se au2i un scr"$net ur"t* Por+ile de la )inas )orgul se 'nc6iser!* Ulti#ul $ir de l!ncii se f!cuse ne0!2ut 'n negura dru#ului* Turnul le r"n4ea 'nc! bat4ocoritor de . d"nd pinteni calului. dep!rtat!E. pese#ne. porni peste pod. . desigur.a. 4os. cople$it de sl!biciune* i o$tenii )orgul nu conteneau s! treac! peste pod* -tunci. Regele%. c6iar dac! $i l%ar fi pus pe deget* &n 0rerea lui. 'l 0!2u pe c!l!re+ oprindu%se c6iar dinaintea podului. '$i 2ise el* irul acesta nesf"r$it de l!ncii $i spade se 'ndreapt! spre Osgiliat6* O s! soseasc!.ine%o s! apere :adurile de Regele celor Nou! . si#+i #ai ar2!tor ca oric"nd i#boldul de a%$i pune Inelul* &n ciuda acestei porunci l!untrice. era regele s!lbatic care 'l 'n4ung6iase cu pu#nalul lui 'nfior!tor pe Purt!torul Inelului* :ec6ea ran! 'i 20"cni dureros $i prin ini#! 'l s!geta un fior de g6ea+!* Pe c"nd 'i treceau prin #inte aceste g"nduri care 'l 'ncre#eneau de spai#!. iar oastea din ur#a lui 'ncre#eni $i ea ca la un se#n* Totul 'ng6e+!* Poate c! Inelul 'i tri#itea o solie St!p"nului . ur#at de oastea lui 'ntunecat!* Pese#ne c! glugile elfe$ti 'i st"rniser! pri0irile ne0!2ute $i si#+!#"ntul puternic al #icilor lui 0r!4#a$i 'i tulburaser! g"ndul* .ar era prea gr!bit* 8!tuse de4a ceasul $i la porunca #!re+ului s!u st!p"n trebuia s!%$i 'nceap! #ar$ul r!2boinic c!tre apus* .o#itat ca o gean! de lu#in! 'n 2ori. 'nc"t aproape c! uitase de el* . . de parc! s%ar fi aflat sub o 0ra4!. 0enind parc! toc#ai din . pe dru#ul $erpuitor5 'nd!r!tul lui. au2i glasul lui Sa#= 1Tre2i+i% 0!. c"nd te c6ea#! 2iua $i se desc6id u$ile.

do#nu@ Frodo9 Frodo '$i ridic! fruntea.up! ce 0!2u lu#ina li#pede $iroindu%i printre degete. c6iar c"nd se desc6iseser! por+ile )inas )orgulului. '$i d!dur! sea#a din ce 'n ce #ai bine de pr!pastia care se c!sca 'nd!r!tul lor* Iar treptele tocite $i lunecoase la #argini erau 'nguste $i adesea 'n$el!toare* Unele se sp!rseser! #ai de#ult. de$i #ai pu+in abrupt $i f!r! trepte* <ollu# nu%i l!s! prea #ult s!%$i trag! sufletul* 7 )ai e o scar!.ur"nd c!rarea coti pe l"ng! o ie$itur! a peretelui #untos $i p!trunse 'n st"nc!. <ollu# se t"r"se de%a lungul pragului st"ncos. $opti el* Trepte* O #ul+i#e de trepte* Trebuie s%a0e+i gri4!* -$a $i era* Frodo $i Sa# se si#+ir! #ai 'n largul lor la 'nceput. dar 'l ur#ar! sus. 0"r' $ipul 'napoi 'n s"n. p"n! a4unser! s! se aga+e cu degetele de treptele de deasupra lor. <andalf sau oricine altcine0a a0ea s! afle 0reodat!* &$i lu! toiagul 'ntr%o #"n! $i $ipul 'n cealalt!* . aproape de ini#!* -poi 'ntoarse spatele cet!+ii )orgul. iar apoi se ridic! 'n picioare* Nu%l p!r!sise de2n!de4dea.a+i%i 2or9 Nu%i r!spunser!. de$i trecuser! prin at"tea5 'ns! nu dur! #ult* . #ai lung!. cu pere+ii de%o parte $i de alta. 'i 0!2ur! oc6ii lic!rind stins.*** o #inte 0ie5 $i cu c"t o s! st!# #ai #ult 'ntr%un loc.#ai r!#as ce0a 0iu acolo 7 ce0a cu oc6i*** cu# s! 0! spun. c! trebuia s! fac! ce%a0ea de f!cut. dar se 'ntre#ase* Reu$i c6iar s! 2"#beasc! c6inuit. dar lu#ina 'ncepuse s! scad!* &ntreaga cetate c!dea iar 'ntr%un con de u#br! colc!itoare $i 'n t!cere* i totu$i. care a0ea acu# o str!lucire #o6or"t! dincolo de pr!pastie. l!s"ndu%i pe 6obbi+i acolo unde 2!ceau lungi+i* Se 'ntoarse acu# furi$at. cu din+ii cl!n+!nind $i pocnind din degete* 7 Pro$tilor9 Nepricopsi+ilor9 $uier! el* .ar nu a$a grea* /obbi+ii au urcat Scara . cu at"t #ai iute%o s! dea de noi* /aide+i. dup! c"t se p!rea.oar c"te0a trepte $i gata9 Sa# $i Frodo 'l ur#ar! 0l!gui+i $i a#e+i+i* Se c!+!rar! pe ulti#a treapt! $i se a$e2ar!. si#+ir! c! 0eg6ea celor de%acolo nu contenise* 7 Scula+i%0!. c!2nindu%se s!%$i 'ndoaie genunc6ii5 $i pe #!sur! ce scara 'nainta 'n 6!urile #untelui pr!p!stios. $i asta f!r! s! +in! sea#a dac! Fara#ir. $i se preg!ti s%o ia pe dru#ul 'n pant!* . -ragorn. urca 'n continuare dinaintea lor.a+i%i 2or9 Nu trebuie s!%$i 'nc6ipuie c! pri#e4dia a trecut* N%a trecut deloc* . 2!rir! sus oc6ii lui <ollu#. 'ntr%o 0!g!un! 'ngust!* -4unseser! la pri#a scar! de care le 0orbise <ollu#* &ntunericul era aproape de nep!truns $i nu 0edeau dec"t la o arunc!tur! de b!+5 dar c"nd <ollu# se 'ntoarse spre ei. nu acu#* Sa# ge#u* 7 -i 2is #ai lung!.e$tep+i 6obbi+i.in c"te se p!rea. si#+ind acu#. frec"ndu%$i picioarele $i genunc6ii* Se aflau 'n trecerea care. da. altele se cr!pau c"nd puneau piciorul pe ele* /obbi+ii se c!+!rar! f!r! s!%$i trag! sufletul. la o 'n!l+i#e de c"te0a picioare* 7 -0e+i gri4!. 'ncu0iin+! <ollu#* . la fel de li#pede cu# si#+ise cu o clip! 'nainte eAact pe dos. p"n! 'n locul u#bros dinapoi. f!r! preget. $opti el* Pri#a scar!%i urcat!* . 'l 'ntreb! el* 7 . s! urce ei at"t9 Tare de$tep+i9 . pe prag* Nu prea%i tr!gea ini#a. de%o fi 'n stare.a. <aladriel. Elrond. c6iar c"nd si#+ir! c! nu #ai puteau 'ndura. do#nu@ Frodo9 -u plecat $i%ar fi bine s%o lu!# $i noi din loc* . 2ise el* )ult #ai lung!* Trage+i%0! sufletul c"nd a4unge# 'n 0"rf. dar scara era aproape dreapt! $i urc"nd a$a. pere+ii de piatr! se ridicau tot #ai 'nal+i deasupra capetelor lor* &ntr%un t"r2iu. 'ntorc"ndu%se spre ei* 7 -# a4uns.dincolo de 0ale.

ba da. 'n 6!urile 'ntunecate* &$i d!dur! sea#a c! a4unseser! la cap!t. 'ntreb! Sa#* 7 O s! 0ede#. 'ntorc"ndu%se spre <ollu#* Socot c%ai $tiut asta de . o lu! pie2i$. c"nd nu #ai si#+ir! peretele din dreapta* <ollu# '$i croia dru# lipit pe sub st"nc!* Pentru #o#ent.. dru#ul !sta tainic al t!u e str!4uit. pe a#bele p!r+i. se transfor#! 'ntr%un 0"nt t!ios* .uat6* /obbi+ii deslu$ir! cu greu. iar 'n!untrul lui ardea o lu#in! ro$ie. deslu$ir! un perete $i dinaintea lor pornea alt $ir de trepte* F!cur! iar popas. ca un pu+ uria$* &n ad"ncurile ei lucea ca un licurici abia 0!2ut dru#ul du6urilor. spuse Sa#* Nu e nici o cale prin care s! pute# a4unge dincolo. ca un $arpe* La un #o#ent dat. dar acu# 'i era frig $i u#e2eala 'i p!trundea 'n oase5 iar prin 6ornul acela +"$nea un curent rece.u suflarea lor cu#plit!.a. s!%i +in! departe de tainele 'n!l+i#ilor sau s!% i a20"rle 'nd!r!t. de$i nu%$i putur! da sea#a dac! se f!cuse di#inea+! 'n aceste tenebre.ar 'nainte s! 'ncerce 6obbi+ii s! urce. iar Frodo '$i arunc! pri0irile 'n 4os $i 0!2u pr!pastia de la cap!tul :!ii )orgul. p"n! la #arginea genunii. o s! 0ede# noi9 7 Parc! 2iceai ce0a de un tunel. dac! nu cu#0a str!lucirea aceea s"ngerie nu 0enea dinspre +inutul de dincolo. 'n st"nca ne#"ng"iat! 0reodat! de soare* Iar acu# str!lucirea ro$iatic! a cerului p!rea $i #ai puternic!. nu #ai urcau. ridic"ndu%$i pri0irile. 'ngust! $i s!pat! ad"nc 'ntre cei doi u#eri st"nco$i5 $i pe fiecare dintre ace$tia se 'n!l+a c"te un stei* Se opri $i pri0i cu #ai #are gri4!* Steiul din st"nga era 'nalt $i sub+ire. supt 'n!untru dinspre 'n!l+i#ile ne0!2ute de deasupra* Se ridic! $i se scutur!* 7 P!i. da9 Pe Frodo 'l trecu un fior* Urcu$ul 'l f!cuse s! asude. unduindu%se c6inuit* -4unser! la un $ir 'ngust $i scurt de trepte $i trecur! de alt prag* Poteca se desp!r+ise de trec!toarea #are care str!b!tea pr!pastia $i '$i ur#a acu# propriu%i dru# pri#e4dios pe la poalele unei cr!p!turi #ai #ici ce se c!sca 'ntre 'n!l+i#ile Ep6el . dac!%l str!bat* . 2ise Sa#* P"n! la ur#!. e un tunel. apoi 'ncepur! s! urce* Sui$ul era lung $i obositor. departe. se pot odi6ni* . 7 O. a4ung aproape la 0"rf* Foarte aproape.reapt!* -cu@ 0ine Scara erpuit!* 7 i dup! asta. care pornea din cetatea #oart!. nici Frodo nu%$i d!deau sea#a c"te ceasuri trecuser! de c"nd p!trunseser! 'n :alea )orgul* Noaptea p!rea f!r! cap!t* P"n! la ur#!. Frodo 2!ri. st"lpi 'nal+i $i foi$oare crenelate de piatr!* Printre ele. sau dac! ceea ce 0edeau nu era dec"t o flac!r! iscat! de Saru#an 'n fr!#"ntatul <orgorot6* &n fa+a lor. printr%o gaur!* &l atinse u$or pe Sa# $i 'i ar!t! $i lui* 7 Nu%#i place cu# arat! asta.ac! reu$esc s!%l str!bat!. cu #ult! gri4!* Nici Sa#. rosti <ollu#* . pe #!sur! ce urcau. iar poteca se unduia de%a cur#e2i$ul ei. dar scara aceasta nu era s!pat! 'n piatra #untelui* St"nc! se po0"rnea 'nd!r!t.a. spre Trec!toarea f!r! Nu#e* Se trase iute 'nd!r!t* Scara urca 'n continuare. 'ncununarea acestui dru# a#ar* Pe cerul #o6or"t $i 'ns"ngerat de r!s!rit se deslu$ea o cr!p!tur! 'n creasta cea #ai 'nalt!. 2ise <ollu# 'ncet* . 6ai s! #erge# #ai departe9 2ise el* Ăsta nu%i loc de stat* /ornul p!rea c! se 'ntinde pe #ile 'ntregi $i curentul rece de aer nu%i sl!bea* )ai #ult. da. dar p!#"ntul pe care c!lcau era acu# #ai bolo0!nos $i plin de pri#e4dii 'n 'ntuneric. #un+ii 'ncercau parc! s!%i descura4e2e. #or#!i el a#enin+!tor. iar calea le era astupat! de pietroaie $i de blocuri pr!bu$ite de st"nc!* )ergeau ane0oie. 'nc! sus. ierni f!r! de nu#!r roseser! $i s!paser! ad"ncituri 'ntunecate ca noaptea.

irit6 Ungol* Se a$e2ar! 'ntr%o ad"ncitur! dintre doi st"lpi uria$i de st"nc!= Frodo $i Sa# 'n!untru. cu# s%ar 2ice. cine $tie9 7 Poate. 2ise Sa#* i dac! $tia# ce ne%a$teapt! c"nd a# plecat. a$a e. au a0ut $i ei o groa2! de oca2ii s! se 'ntoarc!. 'n nici un ca2 nu 0in dintr%acolo* 7 Eu unul n%a$ a0ea 'ncredere s! beau. aerul $i apa 7 toate par bleste#ate* . a$a a 2is. Fara#ir a 2is s! nu be# ap! 'n )orgul* 7 -pa care curge din I#lad )orgul. c!ci 0oiau s! p!stre2e apa5 abia de%$i udar! un pic gura uscat!* 7 Oare c"nd o s! #ai g!si# ap!. nu#ai c! n%au f!cut%o* Iar de s%ar fi 'ntors.e0a ciudat. . ca do#nu@ 8ilbo. cu# 2ice+i du#nea0oastr!* .a. tr!g"nd ad"nc aer 'n n!ri* i #iroase a ce0a* Nu si#+i+i. la fel ca noi. c"nd 'nc! se #ai c!2nea 0l!guit pe sub u#brele reci ca piatra de la poalele cet!+ii .u# s! nu fie. 7 Toate dru#urile sunt str!4uite5 da. c!ci 0ia+a era ca# plicticoas!* . se pare c! #ai a0e# #ult de #ers $i de urcat p"n%o# a4unge acolo* i #ai e $i tunelul* . nu%i a$a. cu# le 2icea# eu #ai de#ult* . la intrare* -colo '$i luar! 6obbi+ii ceea ce socotir! a fi ulti#a #as! 'nainte s! coboare 'n T!r"#ul F!r! Nu#e. de$i e bine s! le afli* )!%ntreb noi .a. pentru c! ar fi fost uita+i* -u2i# de ispr!0ile lor care n%au a0ut totdeauna un sf"r$it fericit5 cel pu+in. cu%at"t #ai #ult trebuie s! ne u#ple# butelcile.red c! s%ar cu0eni s! 0! trage+i un pic sufletul. nu%i a$a. oricu#.ac! putea s! 'nf!ptuiasc! lucrul acesta. b!tr"nu@* .! e laie. da.red c! $i !lora de%acolo li se face sete* Orcii beau $i ei.ar 6obbi+ii trebuie s!%ncerce o cale sau alta* Ăsta s%ar putea s! nu fie at"t de p!2it* Poate%au plecat cu to+ii la #area b!t!lie. do#nu@ Frodo5 de p!+anii. do#nu@ Frodo* Nu $tiu ce or! o fi acu# 7 2i sau noapte 7 dar nu ne%a# oprit din #ers de ceasuri f!r! nu#!r* 7 .ar #ai bine s! nu 0orbi# de asta* 8!uturile lor nu%s pentru noi* 7 -tunci.ar !sta ne e dru#ul* 7 . a$a le era a$ternut dru#ul. spuse Frodo* P!#"ntul. preci2a Frodo* -cu# nu ne afl!# 'n 0alea aceea. c!%i b!laie. . spuse Sa#* Nu#ai c! pe%aici nu%i pic de ap!5 n%a# au2it nici un clipocit* i.a@ acelea nu%s totdeauna cele #ai fru#oase po0e$ti de ascultat. iar <ollu# c6ircit 4os.!ci a$a si#+ea el* Spai#ele $i cele ce a0eau s! se 'nt"#ple dincolo p!reau prea dep!rtate ca s!%l #ai tulbure de%acu#* Toate g"ndurile i se adunau ca s!%l a4ute s! 0ad! cu# s! treac! prin sau peste 2idul de nep!truns $i de str!4i* . noi n%a# #ai fi $tiut. 'i r!spunse Frodo* . 'ntr%un fel. trebuie s! ne odi6ni#. a$a socoteau cei din po0este* )! g"ndesc la clipa c"nd se 'ntorceau acas! $i%$i g!seau acareturile 'n bun! ordine.a.ar treburile nu stau toc#ai a$a 'n po0e$tile 0rednice de luat 'n sea#! $i de +inut #inte* Se pare c! se po#eneau cu to+ii 'n belea de la bun 'nceput. pentru c! $i le doreau ca pe%o 'n0eselire. scr"$ni Sa#* Oricu#.la%nceput. nici s! $tiu c! #or de sete. beau. #isia 'ndeplinit!5 cel pu+in a$a i se p!rea lui la ceas de%ntuneric. 'nec!cios* Nu%#i place deloc* 7 . ad!ug! el. 7 . 2ise Sa#* Locurile acestea #i se par rele. 2ise <ollu#* . iar i20oarele pe care le%a# putea 'nt"lni 'n cale se 0ars! 'n I#lad )orgul.ar a$a se%nt"#pl! adesea5 0orbesc de ispr!0ile din po0e$tile $i din c"nt!rile str!0ec6i. nu punea# piciorul 'n locurile astea* . 'ntreb! Sa#* . unde s! ne adun!# iar puterile pentru ulti#ul 6op* . atunci socotea. poate ulti#a pe care a0eau s%o ia '#preun!* )"ncar! ce0a din #erindele din <ondor $i pes#e+ii elfe$ti5 dar b!ur! pu+in.ar cred c!. #ie nu%#i place ni#ic aici. de$i nu toc#ai cu# le l!saser! la plecare5 a$a.redea# c! sunt lucruri pe care se#in+iile #inunate din bas#e le c!utau cu lu#"narea. 2ise Frodo* /ai s! c!ut!# un ung6er ferit de 0"nturi.

!ci eu c6iar asta 0oia# s! 2ic. aceasta%i o po0este lung!.'n ce po0este%o# fi ni#erit* 7 . o $tersese din nou* .3 1. s! bea o gur! de ap!5 apoi parc! se 'ncol!cise s! trag! un pui de so#n* &n orice ca2. Sa#. de . nici nu i%a trecut 0reodat! prin #inte c! a0ea s! pun! #"na pe Sil#arilul . peste ani $i ani* Iar oa#enii s! spun!= 1Ia s%au2i# despre cu# a fost cu Frodo $i cu Inelul93 i%apoi= 1. cel #ai 0estit dintre 6obbi+i5 $i asta spune totul*3 7 Spune #ai #ult dec"t trebuie. una care%+i place* S%ar putea s! $tii sau s! b!nuie$ti ce fel de po0este este. c"nd te%ascult #! bucur. s! #! odi6nesc. r"2"nd a#ar* .3 7 .o#nu@ Frodo. bun!oar!. #! face s! r"d* Iar Frodo nu s%ar fi descurcat f!r! Sa#. sunte# 'nc! 'n+epeni+i 'n cel #ai r!u loc din po0este $i nu #%a$ #ira ca la partea acestea s! se 2ic!= 1'nc6ide cartea. asta%i una dintre po0e$tile cele #ai fru#oase* Frodo a fost foarte 0itea2. #ai de0re#e sau #ai t"r2iu* 7 -tunci o s! pute# $i noi s! ne trage# sufletul $i s! dor#i#. de parc! po0estea ar fi fost scris! de4a* . c! nu #%a# #ai g"ndit la asta p"n%acu#. ne afl!# 'n aceea$i po0este* Ea continu!* Oare #arile po0e$ti nu se sf"r$esc niciodat!. tat!. oare%o# fi 0reodat! $i noi pu$i 'n c"nt!ri $i 'n po0e$ti. E partea cea #ai bun!. st!p"ne. acela pe care 0i l%a dat .ar cei din cuprinsul lor 0in $i pleac!.a. ini#! cute2!toare* 1)ai po0este$te%#i de Sa#. $i eu #!%ntreb. care trece din fericire 'n #"6nire $i dincolo de ea. scris! cu litere ro$ii $i negre. cu sf"r$it fericit sau trist5 dar cei din ea nu $tiu* i nici +ie nu +i%ar pl!cea ca ei s! $tie* 7 Nu.oroanei de Fier din T6angorodri#5 $i totu$i. 8ine'n+eles.a. ne afl!# 'ntr%o po0este* . 0ede+i. din tot sufletul* Un ase#enea r"s nu #ai r!sunase prin locurile acelea de la 0enirea lui Sauron pe P!#"ntul de )i4loc* . r"se Frodo. lui Sa# i se p!ru c! toate pietrele ascultau. dac! #! g"ndesc bine. 'n lunga lui lips! din 2iua dinainte. spuse Sa#.*** Unde naiba s%o fi dus iar. 'n 0re#e ce ei st!teau de 0orb!.!ci. fusese acela de%a 0"na dup! pofta ini#ii5 $i. bun!oar!. bine'n+eles c! nu #i%ar pl!cea* Lui 8eren. era li#pede. bine'n+eles. -0e#*** a0e+i ce0a din lu#ina lui 'n $ipul cu ciobul de stea. atunci c"nd '$i ter#in! rolul* i%al nostru o s! se sf"r$easc!. 7 Nu.in #arile po0e$ti fac parte tot felul de fapte duse la bun sf"r$it* . t!ticule5 nu 0re# s! #ai cite$ti*3 7 Poate. unu@.oa#na din Lorien* .ar nu g!sesc r!spuns* -$a se 'nf!+i$ea2! o po0este ade0!rat!* S! lu!#. p"n! $i <ollu# ar putea fi bun 'ntr%un bas#5 oricu#.ar Frodo nu le lu! 'n sea#!5 r"se iar* 7 tii.!ci.e ce nu scrie #ai #ult despre cu# 0orbea. li#pede. b!nuiau c! unul dintre lucrurile ur#!rite de el. rosti Frodo* . 'i pl!ceau $i lui po0e$tile* )!%ntreb dac! el se crede erou sau tic!los* <ollu#9 strig! el* (i%ar pl!cea s! fii erou. Sa#. n%a$ 2ice una ca asta* . ca s! fie po0estit! la gura sobei sau citit! dintr%o carte #are. s! dor# $i s! #! tre2esc di#inea+a ca s! lucre2 'n gr!din!* )! te# c! la asta #i%e g"ndul #ereu* Planurile #ari $i 'nse#nate nu%s de #ine* Totu$i. 2ise el. nu%i a$a.a. dup! cu# #!rturisi+i. spuse Frodo* i eu la fel* -# ca# luat%o ra2na* Tu $i cu #ine. Nici ur#! de <ollu# la intrarea 'n ad!postul lor $i nici 'n u#brele din '#pre4uri#i* Nu #"ncase de la ei. b!iete. ca de obicei.eodat!.ar eu #! 'ntreb dac! ea 0a fi pus! 'n 0orbe5 $ti+i du#nea0oastr!. dar pri#ise.ar. do#nu@ Frodo. 2ise Frodo* . spuse Sa#5 dar eu. 2ise Sa#5 acu@ nu se cade s! 0! bate+i 4oc* Eu a# 0orbit serios* 7 i eu la fel. nu%i a$a. iar st"ncile 'nalte se plecau peste ei* . #ai ac!t!rii dec"t e el acu#* i. ca po0e$ti nu se sf"r$esc.ar ai uitat unul dintre persona4ele i#portante= Sa# cel &n+elept. t!ticule. t!ticule9 . a f!cut%o* Iar locul acela era #ai r!u $i pri#e4dia #ai 'ntunecat! ca a noastr!* &ns!. do#nu@ Frodo. iar Sil#arilul a a4uns la Earendil* ti+i.

cu capul c!2ut 'ntr%o parte $i r!suflarea grea* Frodo dor#ea ad"nc 'n poala lui* Sa# 'i pusese bl"nd o #"n! pe fruntea alb! $i pe cealalt!. ar fi a0ut i#presia. 7 Nu%#i place deloc c! o $terge f!r! s! spun!. o s!%i fie de 0reun folos* 7 )ai #ult ca sigur c! nici el nu 'n+elege. se r!suci $i se uit! 'nd!r!t.! nici #!car #u$c6i nu g!se$ti9 7 N%are rost s!%+i faci gri4i acu# din pricina lui.red c! 'ncearc! din r!sputeri ca Nepre+uitul s! n%a4ung! la . dar a# face bine s! c!sc!# oc6ii* . a$ fi%n stare s! dor# p"n! $i%aici9 7 -tunci. cred c! tot ti#pul s%a g"ndit la &epre%uitul pentru bietul Smea#ol Ăsta%i clenciul tuturor #icilor lui uneltiri. spuse Frodo* F!r! el. nu l%a# f!cut eu degeaba /o+ $i /oit. #i%ar pl!cea s!%l a# #ereu sub oc6i. coc"r4at de ani f!r! de nu#!r care 'l desp!r+iser! de prieteni $i de nea#uri. 'i r!spunse Frodo.ar uitase#.u%at"t #ai #ult dac!%i necredincios* :! a#inti+i c! nu ne%a spus niciodat! dac! trec!toarea asta%i str!4uit! sau nu.a. 2ise Sa#* Nu c! asta #%ar 'nc!l2i cu ce0a* Nu #!%#b!t eu cu ap! rece= $tiu c! pe mine #%ar da pe #"na orcilor c"t ai 2ice pe$te* . at"t de%aproape de t!r"#ul spai#elor. /oitul o s! ne%ncalece f!r! s! stea pe g"nduri* -sta nu 'nsea#n! c! n%ar fi bine%acu# pentru do#nia 0oastr! s!%nc6ide+i un oc6i. de ce. f!cu Frodo oft"nd.a. 2ise Sa#* . dac! $i% o fi ticluit 0reuna* . c"nd se 'ntoarse din tenebre. cenu$ii. de c"#piile $i de p"raiele . 2ise Frodo* i nu cred c! are doar un singur plan 'n c!p!+"na lui proast!* . 7 Nu. f!r! $tirea lui Sa#* 7 S! dor#. pese#ne c! nu face dec"t s! a$tepte un #o#ent 'n care s!%$i 'ncerce norocul* 7 .!ci dac! se 0a 'nt"#pla una ca asta. c! era un 6obbit b!tr"n $i ostenit. nu poate fi dec"t 0reun $iretlic tainic de%al lui* 7 P!i.data aceasta. st!p"ne* Nu#ai s! nu 0! dep!rta+i de #ine* -$ fi tare fericit s! dor#i+i pu+in* :%a$ 0eg6ea $i. furi$"ndu%se $i t"r"ndu%se pe c!rare* Sa# $edea spri4init de un bolo0an. cred c%a0e+i dreptate. asta e9 7 Totu$i. pre+ de o clip!. dac! 0!%ntinde+i aici. dac! totu$i e ce0a. n%a# fi r!2bit at"t de departe5 nici nu ne%ar fi putut trece prin #inte cu# s%a4unge# la trec!toare5 trebuie s!%l lu!# a$a cu# e* . spuse Frodo* 7 Nu. 0a fi o nenorocire pentru el* Pe de alt! parte. do#nu@ Frodo.e ce%ar fi a$teptat p"n%acu# $i s! treac! prin at"tea ca2ne. st!p"ne9 Pune+i%0! capul 'n poala #ea* -$a d!du <ollu# de ei peste c"te0a ceasuri. aduc"ndu%ne aici.ac! unul dintre ei l%ar fi 2!rit.e c"nd e cu noi ar fi putut s! ne dea pe #"na orcilor de nu $tiu c"te ori* Nu.rede+i c%o fi plecat s!%i aduc! pe orci sau ce%or #ai fi $i !ia. 'ncepe s! se#ene tot #ai #ult cu a$a ce0a* -sculta+i la #ine= dac%o fi s%a4unge# la trec!toare.ac! ne%o fi necredincios. 'n bra+ele #ele.u$#anului* . . c6iar de poate face orice tic!lo$ie* Nu cred 'ns! c%a plecat dup! orci sau dup! al+i lac6ei de%ai .ac! 'ncepe# s! #o+!i#.u$#anului. . n%o s! pun! ni#eni laba pe do#nia 0oastr!.u$#an* . n%o s! ne lase s!%l duce# dincolo pe Nepre+uit. b!tr"ni $i osteni+i* Tres!ri cuprins parc! de un spas# de durere. ca s%o fac! aici. de parc! ar fi 0!2ut o oa2! 'n0er2it! 'n pustiu* . da. 2ise Sa#* )ai ales acu#* N%are cu# s! caute pe%aici de #"ncare. culca+i%0!.a. nu cred.ar este peste puterea #ea de%a pricepe cu# de s%a g"ndit c!. ca $i c"nd l%ar fi c6inuit o lupt! l!untric!* -poi '$i puse 'nceti$or #"na tre#ur!toare pe genunc6iul lui Frodo* . pe piept* -0eau c6ipurile senine* <ollu# se uit! la ei* Pe fa+a lui costeli0! $i 'nfo#etat! ap!ru fugar ce0a ciudat* Nu #ai a0ea str!lucirea din pri0iri* Oc6ii 'i erau acu# 'ntuneca+i. cl!tin"nd din cap. f!r! s! fac! 0reo tr!snaie* 7 N%a# a4uns 'nc! p"n! acolo. 2ise Sa#* Pe #!sur! ce se%apropie de t!r"#ul . #ai e $i Nepre+uitul lui* . afar! doar de nu i%or fi pl!c"nd niscai0a pietre* . 'n orice ca2.

e 0rei s! faci. 2ise Frodo* Se pare 'ns! c%a# a4uns la cap!t. a# putea s! str!bate# singuri dru#ul care ne%a #ai r!#as. las%o balt!. foarte bine. l"ng! noi* I%a# spus c!%#i pare r!u. S#eagol9 -i g!sit ce0a de #"ncare. tic!los b!tr"n.ar do#nu@ Frodo i%a$a ostenit. socot c! 'n+elegerea noastr! s%a sf"r$it* -i f!cut ce%ai f!g!duit $i e$ti liber5 liber s! te%ntorci.ar n%are%a face* O s!%l tre2esc pe st!p"n* &i d!du u$or p!rul de pe frunte $i se aplec! asupra lui.ar tu pe unde%ai fost. 2ise acesta* -# folosit 0orba asta. 7 E #"ine. de%aia a# fost a$a +"fnos* . a unei intr!ri. S#eagol. 'i r!spunse <ollu#* Sau. $i 2ice c!% i #"ine* -$a c! trebuie s! #erge# #ai departe* Ulti#a parte* Frodo inspir! ad"nc $i se ridic! 'n capul oaselor* 7 Ulti#a parte9 2ise el* /ei. acesta tres!ri $i strig! 'nceti$or 'n so#n. e 'nsetat. dar se ab+inu* 7 Nu te porecli singur. dar cred c%a# s!%#i sc6i#b cur"nd p!rerea* 7 /ai. aici e #ereu 'ntuneric. 7 Ni#ic. do#nu@ Frodo9 Tre2i+i%0!9 Frodo tres!ri $i desc6ise oc6ii* -poi.e data asta #i se pare c! nu #in+i prea tare* i%acu# a# face bine s! ne 0"ntur!# to+i trei* . iar ei 2ic c! se 0"ntur!* Prieteni foarte cu#secade5 da. iar Sa# se tre2i pe dat!* <ollu# fu pri#a i#agine care%i ap!ru 'n fa+!* I se p!ru c!%l pip!ie pe st!p"nul s!u* 7 /ei9 f!cu el aspru* . 2ise Sa#* F! ce 0rei9 . Sa#. ni#ic9 2ise <ollu# bl"nd* St!p"n cu#secade9 7 Nu 2ic nu."t o fi ceasul. cu aceea$i str!lucire 0er2uie 'n pri0iri* 7 Ooo. da. E a2i sau #"ine. st!p"ne.tinere+ii 7 o biat! f!ptur! 'nfo#etat! $i '#po0!rat! de 0re#e* . #ai bine 2is. $i. 2ise Sa#* . 2ise Sa#* . 2ise Frodo* Nu%i cu#inte.ar <ollu# s%a%ntors. c6iar de%i a$a* 7 S#eagol trebuie s! ia ce i se d!. dar ne'ncrederea nu%i pieri* 7 Iart!%#!. l%a# 0!2ut aici. c!ci. dac! ne descurc!# de%aici 'ncolo. st!p"ne. da9 Ooo. S#eagol* Spune%#i. #%a# 0"nturat. nepre+uitule. 6obbitul care $tie #ulte* Frodo se uit! la Sa#* 7 . spuse Sa#* . ni#ic pentru S#eagol. c! i%a# spus s!% nc6id! pu+in oc6ii* -sta e9 Iart!%#!9 . nici odi6n!. Te%ai odi6nit. c6ircit pe spate. era #"ine c"nd s%au culcat 6obbi+ii* . 'i r!spunse <ollu#* -$a i%a 2is 4up"nu@ Sa# cel 'n+elept.e ce #! scoli a$a de0re#e.a. 'nsetat5 $i el 'i c!l!u2e$te $i caut! dru#uri. 2"#bi* 7 . $optindu%i bl"nd= 7 Tre2i+i%0!. 7 )%a# 0"nturat. c"nd #%a# tre2it brusc din so#n. s! . dar #%ai speriat din so#n5 $i #i%a fost ciud! c%a# ador#it.ar pe unde te%ai tot 0"nturat. da. 2ise el* Iart!%#!. spuse <ollu#* E un 0"ntur!% lu#e* Sa# '$i #u$c! li#ba. cu #!dularele 'ndoite $i oc6ii 6olba+i* -cu# nu #ai se#!na cu un 6obbit* 7 )%a# 0"nturat.a. 7 Nici #"ncare. pe care ni#eni nu le%ar putea descoperi* E ostenit. spuse <ollu#. foarte cu#secade9 Pe Sa# 'l cuprinse re#u$carea. <ollu# se trase 'nd!r!t $i pe sub pleoapele grele 'i sc!p!r! o str!lucire 0er2uie* -r!ta aproape ca un p!ian4en.e nebunie $i ce pri#e4die9 Noroc c! s%a 0"nturat bietu@ S#eagol $i%a 0eg6eat9 7 )i se pare c%o s! ne s!tur!# cur"nd de 0orba asta. Sunte# dinaintea trec!torii. ce 6obbi+i cu#secade9 S#eagol 'i duce pe c!i tainice. $uier! el* -$a curtenitori sunt 6obbi+ii #ereu. 2!rindu%i c6ipul plecat asupra sa. 'ntreb! el* E 'nc! 'ntuneric* 7 .ar c"nd 'l atinse pe Frodo.

cre$tea. nepre+uitule. 2ise <ollu# 'ncet* Pe%aici se intr! 'n tunel* Nu%i rosti nu#ele= Torec6 Ungol.a* El a trecut pe%aici* O. se #ai au2ea c"te un ecou. ci grea $i p!trun2!toare. nicidecu#9 Ur#ea2! tunelul* S#eagol trebuie s! #earg! #ai departe* Nici odi6n!. nu la slu4itorii . pe #!sur! ce se apropiau. a$a c! p"n! $i a#intirea culorilor $i a for#elor +i se stingea din g"nduri* -ici nu fusese. 'i r!spunse el* .e0a #ai 'n fa+! 7 s! fi fost 0reo #il! 7 se ridica un perete #asi0. a trecut p"n! dincolo* E singura cale* 7 i de ce pute%a$a. indiferent unde%ai 0rea s! te duci5 bine'n+eles. care te f!cea s! te g"nde$ti la #ai #ult spa+iu* -ici. asta trebuie s! fie 0reo groap! de gunoi de%a orcilor. sc"nci <ollu#* O. nici #"ncare* Nu 'nc!* I$ B)rlogul lui 'helob Trebuia. iar <ollu# 'i c!l!u2ea* Nu se au2ea nici un 2go#ot* . ba c6iar li se . 2ise Frodo. nu%i a$a. lu#ea de piatr! din 4ur era 'n0!luit! 'ntr%o u#br! ce+oas!. 'n care '$i str"ng #i2eria de sute de ani* 7 P!i. neorci. 'l 'ntreb! Sa#* Pare*** #ai bine nu%i 2ic pe nu#e* &+i spun eu. iar sunetul se stingea 'nainte s! porneasc!* P!$eau parc! printr%un abur negru. s! fie 2iu!. sau cei ce #! 0or po#eni* 7 Nu. '+i orbea nu doar oc6ii. de parc! 'n 'ntuneric fuseser! 'ngr!#!dite sti0e de gunoaie de tot felul* 7 -cesta%i singurul dru#. era greu. nu. ca ni$te statui f!r! for#!. 'ntr%ade0!r. O. 6abar n%are* . nu9 Ei nu pot s!%$i g!seasc! singuri dru#ul. cenu$iu 7 ulti#a parte uria$! a #un+ilor st"nco$i* Se deslu$ea 'ntunecat $i.a.ar pentru #o#ent. s%ar putea s! te r!spl!tesc 7 eu. trebuie s%o lu!# pe%aici* 7 -dic!. ai #ai trecut prin 0!g!una asta.ei doi 6obbi+i #ergeau acu# unul l"ng! altul. nu% i a$a. a$a cu# le spusese <ollu#. f!urit el 'nsu$i din tenebre.in!untru ie$ea o du6oare. dar 6obbi+ii nu prea 0edeau 0reo deosebire.a.ar poate pe tine nu te sup!r! du6oarea* Lui <ollu# 'i sclipir! oc6ii* 7 /abar n%are ce ne sup!r! pe noi. cenu$ie* &$i continuar! dru#ul prin cr!p!tura lung!. da. #"ncate de 0re#e. si#+urile le r!#!seser! nesc6i#bate. printre st"lpi $i gr!#e2i de st"nci pr!bu$ite. dac! !sta%i singurul dru#. t!indu%le orice putin+! de a #ai 0edea dincolo* La poalele lui se 'ntindea o u#br! ad"nc!* Sa# pufni* 7 Pfui9 . p"n! se 'n!l+! #ult deasupra lor. c!ci atunci c"nd 'l respirai. aerul 'ncre#enise.ar S#eagol 'ndur!* . nu 'nc!. din luncile )orgulului. da. Nu. 8"rlogul lui S6elob* .#!n"nci $i s! te odi6ne$ti. poate doar c! cerul greu de deasupra nu #ai era c6iar a$a s#olit5 p!rea #ai degrab! un acoperi$ #are de fu#5 iar 'n loc de be2na nop+ii care ad!sta 'nc! printre cr!p!turi $i 'n 0!g!uni. nu era $i nu a0ea s! fie 0reodat! dec"t noapte* . orci. 'ntreb! Frodo* 7 . de%o parte $i de alta* .in c"+i0a pa$i se tre2ir! 'n 'ntunericul deplin $i de nep!truns* Frodo $i Sa# nu #ai 0!2user! ase#enea be2n! de c"nd cu trecerile nelu#inate din )oria5 iar aici era parc! $i #ai deas!* &n )oria #ai adia c"te un curent. 'ntreb! Sa#* Pfui9 . atunci o s%o lu!# pe% aici5 n%a0e# 'ncotro* Traser! ad"nc aer 'n piept $i intrar!* . nu gre+oas! ca aceea de 6oit. ci $i #intea.u$#anului* &ntr%o bun! 2i.e #iros9 f!cu el* Se si#te tot #ai tare* 8rusc fur! 'n0!lui+i de u#bra aceea $i 0!2ur! gura unei pe$teri* 7 Pe%aici e intrarea.

iar o alegere gre$it! le%ar fi 0enit de 6ac #ai #ult ca sigur* 7 Pe unde%a luat%o <ollu#. 0reo trei%patru goluri ase#!n!toare 7 unele #ai largi. 'ntreb! Sa# g"f"ind* . tot #"n!%n #"n!* . $i Sa# se '#pletici $i c!2u 'n nas* Lupt"ndu%se cu grea+a $i cu spai#a. silindu%$i propriile%i #!dulare s! se urneasc!* Sa# se cl!tina al!turi* Un pas. nici un ecou. de$i nu putea $ti sigur. $i pri#e4dia* /aide. cred. repede9 &$i adun! tot ce%i #ai r!#!sese din 0lag! $i 0oin+! $i 'l t"r' pe Sa# 'n picioare. $opti el cu ca2n!. ca $i cu# o 0oin+! du$#!noas! i%ar fi sl!bit o clip!* Se c!2nir! s! #earg! 'nainte. apoi Frodo. 2ile*** #ai degrab! s!pt!#"ni* Sa# se dep!rt! de perete $i se str"nse l"ng! Frodo5 '$i 'ncle$tar! #"inile $i '$i continuar! dru#ul '#preun!* P"n! la ur#!. Frodo 'l apuc! pe Sa# de #"n!* 7 Sus9 2ise el g"f"ind. dou!.e ce nu ne%a a$teptat. 'n afar! de #iros. doi pa$i. ca s!%i 2!p!ceasc!* Un ceas. 'n 'ntunericul orb. 'n st"nga. altele #ai 'nguste5 dar nu 'nc!pea nici o 'ndoial!. p"n! la ur#!. sau cel pu+in a$a p!rea5 iar pe 'ntuneric nu%$i d!dur! sea#a care dru# era #ai larg $i #ai drept* Pe unde s%o ia. 'nt"i el. 'i au2ir! r!suflarea $uier!toare $i poticnit! c6iar 'n fa+a lor* . p"n! acu# acesta se do0edise a fi dru#ul cel #ai bun. f!r! cotituri. c"nd trecur! pe%acolo* 7 Nu%i asta singura intrare. pere+ii erau nete2i. se si#+eau singuri. aproape f!r! glas* Totul iese de%aici= $i du6oarea. #"inile $i capul le erau #"ng"iate de ni$te bra+e lungi sau. 'nc"t Frodo a#e+i* &n clipa aceea. #"na+i #ai ales de puterea 0oin+ei cu care porniser! 7 0oin+a de%a trece dincolo 7 $i de dorin+a de%a a4unge. o re2isten+! #ai grea dec"t a aerului* i cu# p!trundeau 'n ad"nc.ascu+iser! aproape dureros* Spre #irarea lor. at"t de larg 'nc"t. 'i a4unse la urec6i o r!suflare slab! $i si#+i un 0al de aer ce0a #ai bun.ar glasul lui se pierdu 'ntr%un 6orc!it $i cu0"ntul 'i #uri pe bu2e* Nu%i a4unse la urec6i nici un r!spuns. d!du brusc de un gol* -proape c! se pr!bu$i 'n 6!ul de al!turi* Era o desc6idere 'n st"nc! #ult #ai larg! dec"t toate cele pe l"ng! care trecuser!5 iar de%acolo ie$ea o du6oare at"t de p!trun2!toare $i at"ta r!utate. f!cur! $ase pa$i* Poate c! trecuser! de4a de 6!ul ne0!2ut $i 'nsp!i#"nt!tor. 'n st"nga sau 'n dreapta. Nu a0eau ni#ic dup! care s! se c!l!u2easc!.ar 'n scurt ti#p li se tocir! si#+urile 7 at"t pip!itul. larg. #or#!i Sa#* Socot c! aici a 0rut el s! ne%aduc!* . .ar c"t #ai a0eau de #ers $i c"t #ai puteau 'ndura. c!ci i se p!rea un #are efort s! scoat! un sunet* Nici c! se putea un loc #ai orcesc ca acesta9 Si#+ir! din nou. poate. 'n afar! de c"te%o treapt! r!2lea+! 7 acela$i po0"rni$ ane0oios de p"n! atunci* Tunelul era 'nalt. 'ncerc"nd s! strige* S#eagol9 . Sa# si#+i un gol 'n peretele din dreapta5 o clip!. desp!r+i+i de 'ntuneric* <ollu# intrase pri#ul $i p!rea s! se afle doar la c"+i0a pa$i de ei* . pentru c! era drept. 7 S#eagol9 f!cu Frodo. Pe #!sur! ce suiau.e data asta s%a dus. trei5 c"te or fi trecut prin gaura asta f!r! pic de lu#in!.easuri. care b"4b"ia de%a lungul peretelui din st"nga. de un soi de ierburi care at"rnau din ta0an 7 nu puteau spune eAact* Iar du6oarea cre$tea #ereu* -4unser! s! cread! c!. de$i 6obbi+ii #ergeau unul l"ng! altul $i nu a4ungeau la pere+ii laterali dec"t 'ntin2"nd bra+ele. li se furaser! toate celelalte si#+uri. nici un tre#ur de aer* 7 . 'n dreapta. la poarta aceea 'nalt!* Nu dup! #ult. c!ci cur"nd nu #ai fu 'n stare s! #!soare ti#pul $i distan+a. iar dru#ul pe care c!lcau se 'ntindea drept $i f!r! 6"rtoape. c"t $i au2ul parc! le sl!biser! de tot5 'ns! continuar! s! b"4b"ie 'nainte.ar pe dat! d!dur! de alt neca2* Tunelul se '#p!r+ea 'n dou!. trei*** 'n sf"r$it. $i urca f!r! 'ncetare* . aerul de0enea tot #ai greu de tras 'n piept $i 'ncepuser! s! si#t!. se #i$car! deodat! #ai u$or. dar fie c! era a$a sau nu. Frodo."t! 0re#e #ai putur! obser0a astfel de lucruri.

$i nu%l folosise niciodat!. 6olb"ndu%se $i a$tept"nd nici ei nu $tiau ce* 7 E o curs!. ca o stea ce se 'nal+! pe cer printre ce+urile grele de la r!s!rit5 apoi. o 0!2u pe Lad? <aladriel 'n iarba Lorienului. deas! 7 ce0a ca un g"lg"it. aproape peste putin+! de str!lucitoare. cu# st!tea a$a. dar dincolo de aceast! sclipire 'ncepu s! #ocneasc! un foc 'nsp!i#"nt!tor. din negura ti#pului. ca o ra2! de soare 'n oc6ii cui0a care%a stat #ult! 0re#e ascuns 'ntr%un pu+ f!r! fund* . +ip!tul acela de departe.u# de% a# uitat9 = lumină c(nd toate celelalte lumini s-au stins în *urul tău2 Iar acu# e singura noastr! n!de4de* &$i 0"r' 'ncet #"na 'n s"n $i ridic! $ipul d!ruit de <aladriel* -cesta luci o clip! palid.inspre el 0enea o #ias#! insuportabil!* 7 St!p"ne9 St!p"ne9 strig! Sa#.ar pe P!#"ntul de )i4loc eAist! $i alte puteri 7 for+e ale nop+ii. Purtător al Inelului. au2ise +ip!tul elfilor. $opti Frodo* 8un!. f!r! s!%i g6iceasc! 0aloarea $i puterea* -rareori se g"ndise la el 'n c!l!toria lor p"n! acu#. '$i d!dur! 'ndat! sea#a c! dru#ul din st"nga era astupat= se 'nfunda sau c!2use un bolo0an #are la intrare* 7 N%are cu# s! fie asta calea pe care%o c!ut!#. cu ini#a cople$it! de de2n!de4de $i #"nie. f!r! s! $tie ce spunea5 c!ci p!ru c! alt glas se rostise prin al s!u.iobul de stea9 7 . o flac!r! aprins!. ca un obiect articulat care se #i$ca 'ncet. li#pede. cu bra+ele pline de daruri* Iar %ie. 0!2u ni$te oc6i ciuda+i* &n sf"r$it.e bine%ar fi s!%l a0e# pe To# cu noi93 '$i 2ise* -poi. argintiu. pe #!sur! ce lu#ina prindea puteri $i n!de4dea cre$tea 'n sufletul lui Frodo.<ollu#9 O s!%+i bleste#i 2ilele c"nd oi pune #"na pe tine9 8"4b"ind $i pip!ind pe 'ntuneric.iobul de stea. lu#ina se sc6i#b! 'n culoare= 0erde.iobul de stea9 O lu#in! pentru c"nd 0o# fi 'n locuri 'ntunecate. trebuie s%o lu!# pe cealalt!* 7 i%asta repede. dar li#pede. alb* . p"n! p!ru c! str!luce$te 'n #i4locul unui glob de cristal diafan. 'n be2n!* . apoi un $uierat lung. o au2i el rostind dep!rtat. 2icea ea* . 2ise Sa# $i puse #"na pe #"nerul spadei5 '$i a#inti atunci de gorganul acela din care se re0!rsa 'ntunericul* 1. dar sigur. c"nd dind!r!tul lor se au2i un 2go#ot 'nfior!tor $i cu#plit 'n lini$tea grea. pri#e4dia '$i scosese #asca* Ra2ele ciobului de stea se reflectau 'n cele o #ie de fe+e ale oc6ilor. iar 0ia+a $i 'nd"r4irea 'i re0enir! 'n glas* . 'ncepu s! ard! cu o flac!r! argintie 7 o ini#ioar! de lu#in! orbitoare 7 ca $i cu# Earendil 'nsu$i pogor"se de pe c!r!rile apusului 'nalt. ca tre2it din so#n. 'ntre ei $i 6!ul unde a#e+iser! $i c!2user!. 'ntr%un fel de pu+ . i se p!ru c! 0ede o lu#in! 7 o lu#in! printre g"ndurile sale 7 la 'nceput.6iar 'n ti#p ce 0orbea. ca 'ntr%un tablou desenat de%o #"n! elfeasc!. auriu. rea. Frodo si#+i un r!u uria$ aplec"ndu%se asupra sa $i cercet"ndu%l cu o pri0ire 'nfior!toare* Nu departe 'n tunel. '#presurat de tenebre. de tea#a lu#inii sale #!rturisitoare* A9ia +arendil +lenion Ancalima2 strig! el. netulburat de aerul sc"rbos din 0!g!un!* . cu ulti#ul Sil#aril pe frunte* 8e2na se retrase din 4urul ei. dar nu 0!2ur! ni#ic* R!#aser! stan! de piatr!. c"nd a4unseser! 'n :alea )orgul. f!r! s! priceap!* . g"f"i Sa#* E cine0a #ai r!u ca <ollu# aici* Si#t c! sunte# pri0i+i* Nu f!cur! #ai #ult de c"+i0a pa$i. dar nu%l luase 'n sea#! $i nu se speriase de el* .eparte. bolborosi Frodo.oa#nei9 .arul . cea care p!$ea 'n 'ntuneric. %i-am pre#ătit asta uieratul g"lg"itor se apropia $i ce0a trosni. iar #"na care o +inea sc"nteie 'n fl!c!ri alburii* Frodo r!#ase cu oc6ii pironi+i la darul acesta #inunat pe care 'l purtase at"ta 0re#e.up! aceea. 'n0eninat* Se 'n0"rtir! de colo%colo. str!0ec6i $i 0iguroase* Iar Ea.

cu sabia scoas! $i gata de atac* 7 Stele $i #!rire9 Nu#ai c! elfii ar trage o c"ntare din asta. lu"ndu%$i ini#a%n din+i. cu tot cu $ip* -poi. 6obbitul din . cople$i+i de groa2!. plini de o #ul+u#ire 6"d!. Frodo se uit! 'nd!r!t $i 0!2u 'nsp!i#"ntat c! oc6ii aceia porniser! 'n salturi dup! ei* . pe #!sur! ce lu#ina se apropia* Oc6ii se 'ntunecar! pe r"nd $i se traser! 'nd!r!t* Niciodat! nu%i r!nise at"t de cu#plit 0reo str!lucire* Fuseser! feri+i de soare. t!i$ul elfesc ascu+it sc"nteie 'n lu#ina argintie. ridic! $ipul* Oc6ii se oprir!* O clip!. f!r! s!%$i poat! de2lipi pri0irile de la oc6ii aceia 'nsp!i#"nt!tori $i r!i. pe #!sur! ce 'naintau. pri0indu%$i prada 'ncol+it! $i f!r! n!de4de de sc!pare cu o bucurie r!ut!cioas!* Frodo $i Sa# 'ncepur! s! se dea 'ncet 'napoi. 'n acela$i ti#p. din de2n!de4de sau '#boldit de cura4. p"n! la care lu#ina nu a4ungea. din nebunie. $i de nep!truns5 aerul se strecura prin el. porni 6ot!r"t s! 'nfrunte ar!tarea* -ceasta se cl!tin!* &ndoiala punea st!p"nire pe ea. t"n4ind dup! un loc desc6is5 apoi 'ns! se cl!tinar! pe picioare $i se d!dur! 'nd!r!t* Ie$irea era astupat!5 dar nu de ce0a din piatr!= p!rea ce0a #oale $i elastic. 'ntr%o panic! 2adarnic! $i. ca $i cu# ar fi fost cuprin$i de%o u#br! de 'ndoial!* -tunci lui Frodo 'i lu! ini#a foc $i. apoi se 'ntoarser! $i ce0a #are. cap!tul tunelului. 6ai. ca s! le spun $i s!%i aud c"nt"nd* .u6oarea 'i 'ncon4ura ca un nor* 7 Stai9 Stai9 strig! el de2n!d!4duit* N%are nici un rost s! fugi#* Oc6ii se furi$au 'ncet%'ncet. ca de p!ian4en. dac! le%ar a4unge la urec6i ce face#* Fie s! tr!iesc. p!#"ntul se po0"rnea abrupt $i cu fiecare s!ritur!. f!r! s! se g"ndeasc! ce face. de lun! $i de astre acolo. dar ne'nfr"nt! $i 6ot!r"t! s! ucid!* &i i2bi 'n fa+! un curent de aer rece $i t!ios* Ie$irea. f!cu el* -sta%i tot. pri0irea lor sl!bi. nu#ai c! #ult #ai deas! $i #ai #are. lu! $ipul 'n #"na st"ng! $i '$i trase sabia cu dreapta* Sting fulger!. din fire groase c"t funia* Sa# r"se a#enin+!tor* 7 P"n2e de p!ian4en. apoi o rupser! la fug!5 c!ci.ar nu 0! duce+i acolo.o#itat. totu$i. puternic. +in"nd steaua 'n sus $i sabia lucitoare 'n fa+!. nefiind o u#br! iscat! de lu#in!.ad"nc al g"ndirii 0r!4#a$e* Fioro$i $i r!i erau oc6ii aceia de fiar! $i. se 'n!l+! 'ntre ei* Plecaser!* 7 St!p"ne9 St!p"ne9 strig! Sa#* Era c6iar 'nd!r!tul lui. dar pe #argini trecu un foc alb!strui* -poi.ar ura Stra4ei 'i p"ndea 'nc! din ur#!. care se apropiau pe #!sur! ce ei p!$eau 'nd!r!t* )"na lui Frodo se l!s! 'n 4os tre#ur"nd. #ai 'nt"i la pas. n%o putea destr!#a nici o lu#in!* Peste toat! poarta tunelului era +esut! o p"n2! uria$!.ar ce p!ian4en9 o pe ele9 Bos cu ele9 . tot #ai aproape* 7 <aladriel9 strig! el $i. P"n2e de p!ian4en9 . urcau #ai sus $i #ai departe de du6orile din b"rlogul acela ne0!2ut $i 0laga li se 'ntorcea 'n #!dulare $i 'n ini#!* . dar acu# steaua cobor"se c6iar 'n #!runtaiele lui* Oc6ii 'ncepur! s! tre#ure* Se 'ntunecar!. Frodo pri0i $i 0!2u dinaintea lui ce0a cenu$iu prin care ra2ele ciobului de stea nu p!trundeau $i nu 'l de20!luiau. Frodo. o luar! '#preun! la goan!5 dar c6iar $i fugind. ca $i cu#. le ap!ru 'n sf"r$it 'n fa+!* Se n!pustir! g"f"ind 'nainte. oarb! poate pentru #o#ent. slobo2i+i de 0ra4a care 'i oprea s! fug!. se 'ntoarser! a#"ndoi. sub p!#"nt. dar nu l!sa s! treac! nici o ra2! de lu#in!* /obbi+ii se repe2ir! 'nainte 'nc! o dat! $i din nou se po#enir! a20"rli+i 'nd!r!t9 (in"nd $ipul sus. st!p"ne9 Nu intra+i 'n 0i2uina aia9 E singura noastr! sc!pare9 /aide+i s! ie$i# din 0!g!una asta '#pu+it!9 i astfel se 'ntoarser! iar. spre 0eselia oc6ilor acelora.

se si#+ea nelini$tit $i se tot uita 'n spate la bolta 'ntunecat! a tunelului. cu steiurile negre +"$nind de%o parte $i de alta spre cer* N%a0ea dec"t s! trag! o fug!. p"n! la ur#!. se r!suceau $i r!#"neau apoi at"rnate* Reu$i astfel s! fac! o t!ietur! #are* Lo0i cu s"rg $i 2dren+ui p"n2a peste tot pe unde a4ungea cu sabia. s%ar i0i iar!$i c"t ai clipi* 7 Prin$i 'n capcan! la cap!tul dru#ului. unde%a fost f!urit!. 7 Nu. cu bra+ cu tot* . 2ise Frodo* /ai9 :ino s! 0ede# de ce%i Sting 'n stare9 E spad! elfeasc!* &n pr!p!stiile din 8eleriand. f!r! s!%i pese c! glasul 'i r!suna ascu+it $i s!lbatic. 'n Lut6ien. erau p"n2e cu#plite de p!ian4en* .Se arunc! furios cu spada asupra lor. el $i st!p"nul s!u. s!l!$luise 'n +inutul Elfilor de la -pus.irit6 Ungol.a +"n+arii 'ntr%o plas!9 Fie s!%l a4ung! bleste#ele lui Fara#ir pe <ollu#5 $i c"t #ai repede9 7 -sta n%o s! ne%a4ute cu ni#ic. o cr!p!tur! 'ntunecat! 'n creasta neagr!. la lu#ina lunii* -sta se petrecuse tare de#ult* . p"n! la ur#!. ca o coard! de arc lo0it!. $i%ar fi a4uns dincolo9 7 Trec!toarea. d"ndu%se 'nd!r!t $i duc"ndu%$i #"na la gur!* 7 O s! ne ia 2ile%ntregi p'n%o s! ne croi# dru# a$a. printre cucute. o singur! coard! din at"tea c"te erau plesni $i se r!suci.apcana fusese distrus!* 7 /ai9 strig! Frodo* )erge# #ai departe9 )ai departe9 Toate g"ndurile 'i fur! n!p!dite de bucuria s!lbatic! a sc!p!rii din g6earele de2n!de4dii* &i 0"4"ia capul.inaintea lui era despic!tura. care +"$ni pe loc la o parte* T!i$ul lucind alb!strui se strecura printre cor2i precu# coasa prin iarb!. Sa#9 strig! el.u toate acestea. dar funia pe care o i2bi nu se rupse* Se 'ndoi doar pu+in.ar ea era acolo. de$i. apoi s!ri 'nd!r!t.ac! a$ l!sa lu#ina asta 4os sau dac! s%ar stinge. care era acu# pe fundul )!rii. ca o scar! de funii.u# a4unsese S6elob acolo. . fugind dintre ruine. 2ise el* .e trei ori i2bi Sa# din r!sputeri $i. oric"t ar fi fost de fericit de libertate. iar partea de sus flutura $i se leg!na ca un 0!l 'n b!taia 0"ntului* . peste pa4i$tea 0erde.e%i de f!cut. de tea#! s! nu 0ad! oc6ii aceia sau 0reo f!ptur! cu#plit! s!rind de acolo $i lu"ndu%se dup! ei* Prea pu+ine $tiau. biciuind aerul* Unul dintre capete 'l lo0i pe Sa# care +ip! de durere. de parc! tr!sese o du$c! de 0in tare* S!ri afar! strig"nd* (inutul acela 'ntunecat i se p!ru lu#inos. de%a cur#e2i$ul unei 'ncreng!turi. sc!pat acu# de aerul ur"t #irositor din tunel* Trec!toarea9 /ai s! fugi# 'ntr%acolo. spuse Frodo* . dup! ce trecuse prin 0i2uina nop+ii* :!l!tucii #ari de fu# se ridicaser! $i se sub+iaser!. #ai presus de osteneal! $i de de2n!de4de* . 'nc! dinaintea lui . si#+ind cu# 'i cre$te #"nia. r!sucindu%i $i s#ucindu%i sabia 'n sus.ar trebuie s! ai gri4! tot ti#pul $i s! te ui+i 'nd!r!t* Ia ciobul de stea9 Nu te te#e9 (ine%l sus $i ai gri4!9 -tunci. c!ci pu+ine 6risoa0e ne%au r!#as din -nii &ntuneci#ii* . o pl!s#uire a r!ului 'n for#! de p!ian4en. lui Frodo i se p!ru c! r!s!riser! deodat! 2orii speran+ei* -proape c! a4unsese pe creasta peretelui* Era acu# doar cu pu+in #ai sus de el* . despre puterile lui S6elob $i n%a0eau 6abar c! ea a0ea #ai #ulte ie$iri din b"rlog* Tr!ia acolo de c"nd lu#ea. s! trece# 'n partea cealalt!9 &u ne #ai poate opri ni#eni9 Sa# d!du fuga dind!r!t c"t 'l +inur! picioarele5 dar. nu spune nici o po0este. iar cor2ile plesneau. pe 0re#uri. 'nc! de c"nd 8eren luptase 'n )un+ii <roa2ei din . Frodo se repe2i la plasa aceea #are $i o rete2! dintr%o lo0itur! 6ot!r"t!. sau se g"ndesc la #ine5 poate%$i fac alt plan* .ar si#t c! se uit! 'nc!. iar acu# se scurgeau ulti#ele ceasuri ale 2ilei #o6or"te5 lucirea ro$iatic! a )ordorului se stinsese 'ntr%o be2n! ursu2!* . nu se 0!d.oriat6 $i 0enise. Oc6ii !ia s%au 'ntors. f!cu Sa# cu a#!r!ciune.

poate c"nd o arunca Ea oasele $i 0e$#intele goale.uat6. o a#enin+are ne0!2ut!5 $i po0ara aceasta se f!cu 'ntr%at"t de #are. de care n!d!4duia ca Ea s! nu%$i dea sea#a. a$a c! acu# cu at"t #ai #ari 'i erau foa#ea $i turbarea* . 'nfo#etat!. de$i ea nu se considera a ni#!nuiE Sauron 'i tri#itea ostatici care nu%i erau de 0reun folos= 'i #"na 'n 0i2uina ei $i%apoi i se po0estea despre cu# 'i 6ing6erise S6elob* -stfel 0ie+uiau a#"ndoi. p"n! 'n colinele r!s!ritene. da* i c"nd o s!%l pune# bine. S#eagol.oi <uldur $i 6otarele str!4uite ale . care '$i 0"ra nasul 'n toate 0i2uinele 'ntunecate.ac! S6elob #ai prindea din c"nd 'n c"nd c"te unul. nepre+uitul #eu* -tunci o s! le%o pl!ti# tuturor93 -stfel '$i spunea el 'n sinea lui. ooo. 'n 0re#e ce to0ar!$ii s!i dor#eau* .ar nici unul nu se putea #!sura cu ea. ca s!%$i potoleasc! foa#ea. f!r! s! se tea#! de 0reun atac. c!ci singura ei dorin+! era #oartea trupeasc! $i sufleteasc! a tuturor celorlal+i $i o 6alc! de 0ia+! nu#ai pentru ea. da. inele sau orice altce0a f!urit de #inte sau #"n! o#eneasc! $i nici nu%i p!sa de ele. desf!t"ndu%se fiecare dup! capul lui.in p"n2a lui S6elob nu sc!pase nici o #usculi+!. p"n! ce #un+ii nu #ai a0eau cu# s%o +in! $i 'ntunericul s%o 'ncap!* . o s! le g!si#. spre :alea )orgul* 1O s! 0ede# noi* Poate. o s! 0ede#3. '$i 2icea el adesea. $tia unde st!tea ea la p"nd!* &i f!cea pl!cere s%o $tie acolo. ca s! aduc! neca2uri 'ntr%o lu#e nefericit!* Trecuser! ani buni de c"nd o cunoscuse <ollu#. foarte bine9 Putea s! se lipseasc! de ei* i. a$a cu# 'i arunci pisicii c"te%o buc!+ic! #ic! D'i 2icea pisica lui. 'nc"t 'l '#piedica s! alerge $i 'i 'ngreuna picioarele* . $i 'n 2ilele de odinioar! se 'nclinase dinaintea ei $i o iubise. propriii s!i ur#a$i. dar a0ea destui* . o s! le lu!# Nepre+uitul 7 o r!splat! pentru bietul S#eagol care%i aduce de%ale gurii* i%o s! sal0!# Nepre+uitul5 a$a a# pro#is* O. puterea lui Sauron cre$tea. 'n ung6erul ascuns al $ireteniei sale. odraslele ei #ai #ici. da5 $i%atunci o s! i%o pl!ti# noi.Sauron $i de a se pune pri#a piatr! a turnului 8arad%dur5 $i nu%$i slu4ea dec"t sie$i."t despre Sauron.odrului &ntunecat* . ea g!sea totdeauna o cale s!%i prind! 'n curs!* &ns! poftea la carne #ai dulce* Iar <ollu# toc#ai din aceasta 'i adusese* 1O s! 0ede#.ar bietul Sa# nu $tia ni#ic despre r!ul acesta pe care 'l st"rniser! '#potri0a lor5 at"t doar c! si#+ea un fel de tea#! care cre$tea 'n el. pe care s%o 'ng6it! 6ulpa0. pe care ea 'i ucidea. iar 'ntunericul 0oin+ei ei rele 'l 'nso+ea pretutindeni 'n r!t!cirile lui.ar poftele ei nu erau acelea$i cu ale lui* Ea $tia prea pu+ine despre turnuri. 'n 0re#e ce #ergea pe dru#ul pri#e4dios din E#?n )uil. b"nd s"nge de elf $i de o#. S6elob cea )are. 'n patru 2!ri. desp!r+indu% l de lu#in! $i de p!reri de r!u* i el 'i f!g!duise s!%i aduc! #"ncare* .ar trebuia s! #!n"nce $i. +es"nd p"n2e 'ntunecate5 c!ci orice f!ptur! 'i era 6ran! $i bor"tura ei era 'ntuneric* P"n! 6!t% departe. 'nc! de c"nd se 'ntorsese s! i se 'ncline p"n! la p!#"nt. iar lu#ina $i 0ie+uitoarele 'i ocoleau fruntariile5 cetatea din 0ale #urise $i nu se #ai apropia de ea picior de elf sau de o#* Nu#ai neferici+ii !ia de orci 7 o 6ran! pr!p!dit!* .ar dorin+a aceasta era departe de%a i se 'ndeplini $i suferea #ereu $i de #ult de foa#e 'n b"rlogul ei5 'n acest ti#p. 6r!nindu%se la nesf"r$it. cu toate c! orcii s!pau tunele 'ntortoc6eate din trec!toare $i din turnul lor. ulti#ul 0l!star al lui Ungoliant. c"nd 'l cople$ea r!utatea. o s! afle $i Ea5 ooo. se '#pr!$tiau din strung!%n strung!. dar neab!tut! 'n r!utatea ei 7 o stra4! #ai sigur! a c!r!rii ce ducea 'n +inutul lui dec"t orice alt! ticluire* Iar orcii erau scla0i folositori. la . bu6!it! $i gras!. de la Ep6el . uneori. copiii din flori 2!#isli+i din '#perec6eri 4alnice. de #"nia cui0a sau de sf"r$itul #arii lor r!ut!+i* .

bulbuca+i 'n capul i+it 'nainte* -0ea coarne #ari. ie$ind ce0a #ai 'n fa+! din 0!g!una neagr! a tenebrelor de sub o st"nc!5 era cea #ai sc"rba0nic! f!ptur! care%i fusese 0reodat! dat s! 0ad!. $i 2bura ca o u#br!5 cur"nd a0ea s!%l piard! din oc6i. c! se i0i ea* O 0!2u brusc 'n st"nga. 0"ntur!%lu#e sc"rba0nic $i nesuferit9 &nfuriat de at"ta tr!dare $i de2n!d!4duit c! era '#piedicat s!%i sar! 'n a4utor st!p"nului aflat 'n pri#e4die de #oarte.e 'ndat! ce '$i re0!rs! din b"rlog trupul uria$ $i fle$c!it. o s!%l 'n$face S6elob. st!p"ne9 :in*** . pe nesuferitul 6obbit* Noi o s!%l lu!# pe !sta* Ea o s!%l ia pe cel!lalt* O. cu #!dulare 'ndoite. g"f"ind= 7 -0e+i gri4! 'nd!r!t9 -0e+i gri4!. apoi 0"r' lu#ini+a aceea #inunat! 'ntr%un bu2unar de la piept $i se 'nf!$ur! 'n #antia elfeasc!* . apoi s!rea $i tot a$a. da. c!ci 'n pri0iri i se citea o cru2i#e f!r! sea#!n* Oc6ii ei. nu S#eagol. a# pus laba pe el5 ooo. #ai 6"d! ca un co$#ar cu#plit* -ducea #ult cu un p!ian4en. pe care Sa# 'i cre2use 'nfr"n+i $i '#bl"n2i+i. scap!r! 'ntr%o flac!r! alb!struie5 apoi 0!2u c!. ca ni$te +epi de o+el* . 'n #"n!. care 'i astup! gura* -lta 'l apuc! de g"t $i si#+i ce0a 'nf!$ur"ndu%i%se pe picior* Luat pe nepus! #as!. #ur#ur! el* N%o s! a0e# cu# s%o scoate# la cap!t* Peste tot sunt nu#ai orci $i al+ii #ai r!i ca ei* &ns! '$i re0eni iute la obiceiurile lui de secreto$enie $i str"nse 'n pu#n $ipul nepre+uit* O clip!.!ut! s! gr!beasc! pasul* St!p"nul era #ult 'n fa+!5 ca la 0reo dou!2eci de pa$i #ai 'nainte. se tre2i 'n bra+ele atacatorului s!u* 7 L%a# prins. adic! a lui Frodo. dar S6elob era #ai iute ca el5 din c"te0a salturi a0ea s!%l a4ung!* Sa# '$i adun! toate puterile 'n glas. iar de bra+ul st"ng 'i at"rna de c6ing! toiagul lui Fara#ir* &ncerc! disperat s! se 'ntoarc! $i s!%$i 'n4ung6ie 0r!4#a$ul* . dar era #ai #are $i #ai crunt! ca fiarele uria$e de prad!. iar g"tul ca un trunc6i 'i era 'nfipt 'ntr%un trup u#flat 7 un sac i#ens. care nu #ai a0ea $ipul $i alerga acu# netulburat 'n sus.ar <ollu# era prea ager* 8ra+ul s!u drept +"$ni $i 'l 'n$fac! pe Sa# de #i4loc5 degetele lui erau ca o #eng6in!* &i . de$i cerul dind!r!t se 'ntunecase. leg!n"ndu%se at"rnat 'ntre picioare5 pe pieptul #are se 0edeau pete li0ide. fereastra din turn str!lucea $i acu# ro$iatic* 7 Orcii. f!r! s!%i pese* &$i de2lipi pri0irile de la u#bra din ur#! $i de la be2na ad"nc! de la poalele st"ncii din st"nga5 se uit! 'n fa+! $i 0!2u dou! lucruri care 'l u#plur! $i #ai #ult de groa2!* Sabia pe care Frodo o +inea 'nc! scoas! din teac!. #"na lui prin care curgea s"ngele 0ie+ii str!luci ro$ie. 'n lu#ea aceea cenu$ie* Sa# nici nu apuc! bine s! ascund! lu#ina ciobului de stea. f!r! s!%$i dea sea#a 'nc! de pri#e4die* Fugea c"t putea de repede. sc"r+"ind din picioare* Se afla 'ntre Sa# $i st!p"nul lui* Fie c! pe Sa# nu 'l 0!2use. 'ncerc"nd s!%$i s#ulg! g"tul din str"nsoare* -0ea 'nc! spada scoas!. Sa# se #i$c! deodat! cu o putere la care <ollu# nu se a$teptase. 'ncepu s! alerge cu o iu+eal! 'nsp!i#"nt!toare* F!cea c"+i0a pa$i.ar a pus laba pe tine. se aprinseser! iar.ar strig!tul 'i fu 'n!bu$it de o #"n! lung! $i u#ed!. pu6a0. da. c!ci 'l socotea un 6obbit #ototol $i t"#pit* Nici #!car <ollu# nu s%ar fi putut r!suci #ai iute $i #ai s!lbatic* )"na de pe gura lui Sa# alunec! $i 6obbitul se 20"rcoli. fie c! deoca#dat! 'l ocolea din cau2a lu#inii pe care o purta. 'i $uier! <ollu# la urec6e* &n sf"r$it. pe c!rare.Era 'ncon4urat de spai#!5 'n fa+! 'i a$teptau 0r!4#a$ii 'n trec!toare5 iar st!p"nul alerga cu #intea tulburat! 'n 'nt"#pinarea lor. nepre+uitul #eu. fapt e c! aten+ia%i era concentrat! nu#ai asupra pr!2ii. c%a f!g!duit s! nu se%ating! de St!p"n* . dar p"ntecele 'i era albicios $i r!sp"ndea o du6oare ne#aipo#enit!* Picioarele ter#inate 'n g6eare se '#bucau #ai sus de spinare 'n noduri #ari5 iar din ele r!s!reau peri.

c! acesta se f!cu ne0!2ut. 'n clipa c"nd a4unse 'n fa+a 0!g!unii 'ntunecate $i n!rile i se u#plur! de du6oare. ce0a #ai #ic dec"t el* Nu%i pl!cea s! lupte a$a* Sa# 'n$fac! sabia de la p!#"nt $i o 'n!l+!* <ollu# sc6el!l!i $i s!ri 'n patru labe. strig"ndu%$i 'ntruna st!p"nul pe nu#e* . 'nar#at! doar cu din+i$orii ei. apoi +"$ni ca o broasc!* &nainte ca Sa# s! a4ung! la el. f!r! s!%$i sc6i#be toiagul din st"nga 'n dreapta* <ollu# se t"r' 'ntr%o parte. se ridic! 'n picioare.ar a4unse prea t"r2iu* . acolo unde 'i c!2use neputincioas! din #"n!* Sa# nu pierdu 0re#ea cu 'ntreb!ri despre ce%a0ea de f!cut $i nici nu%$i c"nt!ri cura4ul. iar apoi se 'n0"rti spre dreapta. pe c!r!ruie. cu uria$ele ei picioare dinainte se preg!tea s!%i ridice trupul pe 4u#!tate. 'nainte s!%$i apuce 0icti#a de g"t cu #"inile* Fru#osul lui plan e$ua a#arnic. 'l ridic! $i 'l i2bi cu un p"r"it de bra+ul 'ntins al lui <ollu#.ar nu apuc! s!%l a4ung! din ur#!. $i singur!. o lu! la s!n!toasa de%i sf"r"iau c!lc"iele. aplecat . dec"t c"nd acesta fu la o arunc!tur! de b!+* -propiindu%se 'n fug!.u #"na st"ng! prinse toiagul. loialitatea sau furia. <ollu# se rostogoli $i Sa# 'l i2bi cu 0iolen+! 'n burt!* <ollu# scoase un $uierat ascu+it5 o clip!. a$a c! Sa# nu%l ni#eri 'n cap. se g"ndi fulger!tor la Frodo $i la #onstru* Se r!suci iute $i o lu! s!lbatic 'n sus. 'n 4urul 'nc6eieturii pe care 'nc! i%o 'ncle$ta <ollu#* . de2n!d!4duit!. iute ca un $arpe. din clipa 'n care lu#ina aceea cu#plit! str!lucise at"t de nea$teptat 'n 'ntuneric* Iar acu# se afla fa+! 'n fa+! cu un 0r!4#a$ furios. se 'nfipse bine 'n picioare $i brusc $i le propti 'n p!#"nt5 apoi se arunc! 'nd!r!t cu toat! for+a* F!r! s! se a$tepte #!car la un ase#enea truc si#plu din partea 6obbitului. 6obbitul 0!2u c! st!p"nul s!u era de4a 'nf!$urat 'n funii din cap p"n!%n picioare. cu# ar fi 0rut. uitase de toate. cople$it de o furie oarb! $i de dorin+a de a%l o#or' pe <ollu#* . Sa# '$i puse 'n 4oc ulti#a ar#!* Se s#ulse cu toat! puterea. ci pe spinare* Toiagul trosni $i se rupse* -sta 'l d!du gata* -0ea de #ult obiceiul s! atace pe la spate $i rareori d!dea gre$* . 'nd!r!t spre tunel* Sa# se lu! dup! el cu spada 'n #"n!* Pentru #o#ent. <ollu# 'l str"ngea de g"t cu #"na cealalt!* -tunci. de%a bu$ilea.!ci uneltirea lui <ollu# fusese deoca#dat! 'ncununat! de succes* $ Ce alege 1u#)nul 'am cel -nţele#% Frodo 2!cea 'ntins pe spate5 #onstrul era aplecat peste el $i at"t de concentrat asupra pr!2ii sale. c6iar #ai 4os de cot* <ollu# sc6el!l!i $i 'i d!du dru#ul* -tunci Sa# se a0"nt! $i 'l i2bi iar cu sete. Sa# si#+i c! str"nsoarea din 4urul g"tului sl!be$te. 'nc"t nu lu! sea#a la Sa# $i la strig!tele sale.'ndoi #"na 'n 4os 'ncet. ci s!ri strig"nd 'nainte $i 'n$fac! spada st!p"nului cu #"na st"ng!* -poi se n!pusti* Nu se po#enise atac #ai cr"ncen 'n lu#ea s!lbatic! a fiarelor5 era ca o f!ptur! #ic!. care se repe2ea la un #unte 'ncornorat. neiert!tor. iar S6elob. $i pe 4u#!tate s!%l t"rasc! dup! ea* -l!turi 2!cea lucind pe p!#"nt spada lui elfeasc!. dar nu $i cea de la #"n!* ("$ni la o parte.ar de data aceasta se 'n$elase din cau2a urii= f!cuse gre$eala s! 0orbeasc! $i s! r"n4easc!. p"n! c"nd 6obbitul scoase un strig!t de durere $i sc!p! spada la p!#"nt5 $i 'n tot acest ti#p.

'i 'ndrept! 0"rful 'n sus. iar du6oarea aproape c!%l dobor' pe 6obbit* Furia 'l '#pinse s! #ai lo0easc! o dat! $i. tare $i puternic 'i p!ru $ipul lui <aladriel. #ai aprig! dec"t o #"n! de r!2boinic. biata f!ptur! se afla c6iar dedesubtul #ata6alei. 'nainte ca ea s! se lase peste el $i s!%l stri0easc!. uit"ndu%se la ea $i 0!2"ndu%$i #oartea cu oc6ii. cu #"inile 'nc! 'ncle$tate pe #"nerul s!biei* Prin cea+a care i se l!sase peste oc6i. nu a0ea nici un punct slab* Pielea ei era b!tucit! $i #"ncat! de putre2iciune. nici cel #ai s!lbatic orc pe care 'l prinsese 'n capcan! nu o pusese la o astfel de ca2n! $i nu%i t!iase carnea iubit!* Se cutre#ur! toat!* Se 'n!l+! iar. de data aceasta 6ot!r"t! s! 2drobeasc! totul5 nu #ai 0oia s!%$i '#pietreasc! '#buc!tura cu otra0!. S6elob. 'i 0eni 'n #inte un g"nd. #"nat! de propria%i 0oin+! 6ain!.asupra perec6ii sale* La strig!tul lui fira0. 'ns! r!utatea se a$e2ase strat dup! strat. se 'nfipse 'n +eap! a#arnic!.o#itat. 'nt!rind%o* T!i$ul abia de%o 2g"rie cu un sc"r+"it cu#plit. cu si#+urile lo0ite de du6oarea 'ngro2itoare. pe #!sur! ce Sa# era 'ncet% 'ncet stri0it la p!#"nt* Nu 0isase 0reodat! S6elob. de parc! ar fi au2it uri glas dep!rtat. s! fie cuprins! de ase#enea c6inuri* Nici cel #ai 0a4nic o$tean din str!0ec6iul <ondor. cu toat! puterea ce%i #ai r!#!sese. $i% apoi s! sf"$ie* . 2!ri c6ipul st!p"nului s!u. p!$ind prin u#brele dragi din . Fanuilos9 .Elberet69 i%atunci i se de2leg! li#ba $i strig! 'ntr%un grai pe care nu%l $tia= . cu p"ntecele 'nfiorat re0!rsat la p!#"nt. spada str!lucitoare 'i 2bur! una dintre g6eare* Sa# s!ri pe sub picioarele ei arcuite $i cu sabia cealalt! 'i 'n+ep! oc6ii 6olba+i. dar li#pe2i= erau strig!tele elfilor. c!ci #onstrul era cu capul aplecat* Unul dintre ei se stinse* &n clipa aceea.Elberet6 <ilt6oniel o #enel palan%diriel. precu# $i c"nt!rile lor. iar faldurile acelea 6"de nu puteau fi str!punse nici #!car de%o ar#ie o#eneasc!. a$a cu# 'i ap!ruser! c"nd ador#ise 'n Sala Focului din casa lui Elrond* <ilt6oniel . apuc"nd%o cu a#"ndou! #"inile pe cea elfeasc!. #ata6ala '$i 'ntoarse 'ncet pri0irile r!ut!cioase spre el* . c6iar dac! o+elul ar fi fost f!urit de elfi sau de gno#i sau de%ar fi fost #"nuit de 8eren sau Turin* S6elob se feri de lo0itur! $i '$i 'n!l+! p"ntecele clocotind de otra0! #ult deasupra capului lui Sa#* -poi '$i r!$c6ira picioarele $i '$i l!s! iar burdi6anul uria$ asupra lui* Prea de0re#e* . arcuindu%se de durere* -poi '$i str"nse picioarele c6inuite sub ea $i s!ri 'nd!r!t* Sa# c!2use 'n genunc6i la capul lui Frodo. $i 'ncepu s! scotoceasc! 'n s"n cu #"na st"ng!5 g!si ceea ce c!uta= rece. ap!r"ndu%se de acoperi$ul acela 'nsp!i#"nt!tor5 $i a$a. $i. 'n aceast! lu#e de groa2! a stafiilor* 7 <aladriel9 rosti el slab $i 'n clipa aceea au2i glasuri dep!rtate. le nailon si di@ngurut6os9 . preg!tindu%se s! sar! iar.6iar 'n clipa 'n care $i Sa# se c6irci. uit"ndu%se la el* Prin cioc 'i +"$nea un 0al de 0enin $i de sub oc6iul r!nit i se scurgea o prelins!tur! 0erde* St!tea c6ircit! acolo. se c6inui s! ias! din starea de le$in care%l cotropise* &$i ridic! 'ncet fruntea $i 0!2u di6ania la c"+i0a pa$i. cu arcurile #ari ale picioarelor tre#ur"nd.ar 'nainte s!%$i dea sea#a c! de%at"ta a#ar de 0re#e nu se #ai n!pustise ni#eni cu at"ta furie la ea. pun"nd cap!t #icii lui 'ndr!2neli. 'n '#p!r!+ia r!ut!+ii sale.ar S6elob nu era ca dragonii5 afar! de oc6i.tiro nin. sub stele.!ci Sa# '$i a20"rli c't colo sabia $i. ca s%o lini$teasc!5 acu# a0ea 'nt"i s! ucid!. ca $i cu# ar fi #u$cat%o un purice. din ce 'n ce #ai ad"nc. a$a c! aceasta n% o putea 'n+epa sau prinde 'n g6eare* P"ntecele uria$ lucea putred deasupra. Sa# o i2bi cu sabia elfeasc! cu toat! puterea pe care i%o d!dea de2n!de4dea* .

oblo4indu%$i r!utatea $i neputin+a $i dac!. $i pentru asta ai s! pl!te$ti* :o# pleca #ai departe* . b!t"nd aerul cu picioarele din fa+!.a $i cu# spiritul lui ne'#bl"n2it 'i pusese for+ele 'n #i$care. do#nu@ Frodo9 O. fiar!.ar #ai 'nt"i s!%nc6eie# cu tine* /ai s!%+i #ai dau o buc!+ic!9 . i se p!ru c! obra2ul lui Frodo cap!t! o nuan+! 0er2uie* -tunci pe Sa# 'l cuprinse neagra de2n!de4de* Se c6irci la p!#"nt. 'nfr"nt!5 tres!rea $i se cutre#ura. l!s"nd 'n ur#! o d"r! de #"2g! 0erde%g!lbuie."nd. cu pri0irile orbite de fulgere l!untrice $i cu #intea c6inuit!* -poi '$i 'ntoarse capul 0!t!#at. a$a i se p!ruse atunci.-cestea fiind spuse. ca $i cu# cu0intele $i%ar fi 0!rsat din nou 0eninul. iar baia aprins! de lu#in! i se '#pr!$tia peste oc6i* . f!r! s! aud! 0reun glas. Frodo. o dat! cu trecerea #olco#! a anilor de 'ntuneric. ciobul se 'nfl!c!ra brusc. se aplec! $i se uit! la c6ipul lui Frodo. a$tept"nd 2adarnic 'n lini$tea aceea nesf"r$it! s! aud! ce0a* -poi t!ie c"t putu de repede funiile $i '$i puse urec6ea la pieptul $i la gura lui Frodo5 dar nu afl! nici o ur#! de 0ia+!. se t"r' 0l!guit 'nd!r!t. c! dor#ea bu$tean* 7 . nu ador#it9 Iar c"nd rosti acestea. s%a 0indecat. bucur"ndu%se de libertate. unde nu 0! pot ur#a9 Tre2i+i%0!. dar nu se l!s!* Iar S6elob fu alungat! 'n sf"r$it. '$i trase gluga cenu$ie peste oc6i. sf"$iind aerul cu sabia. nici o 2batere u$oar! a ini#ii* &i frec! #"inile $i picioarele de nenu#!rate ori $i 'l #"ng"ie pe frunte. S6elob se apropiase iute de el pe la spate $i 'l 'n+epase fulger!tor 'n g"t* -cu# 2!cea li0id. Sa#9 Nu 0! duce+i acolo. 'n lu#ina asfin+itului* i citi deodat! 0edenia care i se ar!tase 'n oglinda lui Lad? <aladriel.up! care 6obbitul se pr!bu$i la p!#"nt* S6elob plecase5 po0estea nu ne spune dac! dup! aceea a 2!cut 'ndelung 'n b"rlogul ei. sc"rbo$enie9 strig! el* I%ai f!cut r!u st!p"nului #eu.!2u 'nd!r!t. Sa# '$i ridic! pri0irile $i 0!2u c! era . ca de a#enin+area #or+ii. drag! st!p"ne. f!r! s! se #i$te* 7 St!p"ne. 'n Lorien= Frodo. dragul #eu* Tre2e$te%te9 -poi fu cuprins de #"nie $i 'ncepu s! alerge furios 'n 4urul trupului st!p"nului s!u. palid. fiul lui /a# )e$terul &nde#"natic* 7 -propie%te. dragul #eu st!p"n9 'l strig! Sa#. se rostogoli 'ntr%o parte $i 'ncepu s! se t"rasc! 'n g6eare c!tre 0!g!una dind!r!tul st"ncii 'ntunecate* Sa# se lu! dup! ea* &i 0"4"ia capul de parc! era beat. $i%apoi. '#boldit! de foa#e. precu# o tor+! alb! 'n #"na lui* -runca fl!c!ri ca o stea c!2!toare care aprinde aerul 'ntunecat pe bolt! cu o lu#in! de ne'ndurat* Niciodat! c6ipul lui S6elob nu #ai fusese ars de o ase#enea groa2! c!2ut! din ceruri* Ra2ele ei 'i p!trundeau 'n +easta r!nit! $i o scor#oneau cu o durere uria$!. ador#it bu$tean. 2icea el. $i%a +esut din nou capcanele cu#plite prin 0!ile )un+ilor U#brei* Sa# r!#ase singur* Pe c"nd se l!sa noaptea peste locul de b!t!lie din T!r"#ul F!r! Nu#e. tre2e$te%te. iar ini#a 'i fu cople$it! de noapte $i nu #ai $tiu ni#ic* . 'ntr%un t"r2iu. dragul #eu. 'ntunericul se risipi. ref!c"ndu%$i oc6ii buburo$i.#urit9 2ise el* E #ort. c6iar 'n clipa c"nd Sa# o #ai i2bi o dat! peste picioare* . i2bind pietrele $i sco+"nd strig!te sf"$ietoare* R!corit oarecu#. la u#bra unei st"nci 'nalte* )ai bine 2is. se 'ntoarse. la st!p"nul s!u* 7 St!p"ne. 'ncerc"nd s! se dep!rte2e c't #ai iute de el* -4unse la 0!g!un! $i se strecur! 'n!untru. dar st!p"nul nu clinti* 7 Frodo. dar Frodo nu%i r!spundea* &n 0re#e ce alergase ner!bd!tor. cu c6ipul li0id. do#nu@ Frodo9 striga el* Nu #! l!sa+i singur aici9 Sunt eu. se ridic! cl!tin"ndu%se 'n picioare $i fu iar Sa# cel &n+elept.

'l lu! pe Frodo de #"n! $i nu #ai fu 'n stare s! se despart! de el* Ti#pul trecea. c!ci . do#nu@ Frodo. -poi '$i a#inti cu# glasul lui rostise cu0inte ne'n+elese atunci. ci ai fost '#pins* i dac!%i 0orba pe%a$a.u# adic!. nici do#nu@ Frodo. c!ci de%acu# 0oi fi nu#ai 'n 'ntuneric #ereu* E prea #ult pentru #ine.e ce trebuie s! iau singur o 6ot!r"re. 'i 'ndrept! trupul. rosti el. -tunci. dar 6ot!r"rea 'i cre$tea tot #ai #ult 'n suflet* 7 .ac! reu$ea s! plece. dar poate c! 0a 'n+elege* . 'nc! $o0!ia. do#nu@ Frodo.u# adic!. 'i puse #"inile reci pe piept $i 'l 'nf!$ur! cu #antia5 apoi '$i a$e2! propria%i sabie 'ntr%o parte $i toiagul de la Fara#ir 'n cealalt!* 7 . 'ntr%un sf"r$it.ar cei din Sfat i%au dat $i 'nso+itori.oar n%a# s!%l p!r!sesc pe do#nu@ Frodo 'n 0"rf de #unte. înainte să se termine totul !rebuie să-mi duc treaba la bun sf(r"it.ru#ul acela nu era o sc!pare* -sta 'nse#na s! nu fac! ni#ic. lu#ea nu se ruinase* 7 .ar sunt sigur c%a# s! . strig! el iar $i parc! r!spunsul 'i ap!ru foarte li#pede= să se %ină tare p(nă la capăt -lt! c!l!torie singuratic! 7 cea #ai rea dintre ele* 7 . Oare asta trebuie s! fac. 'n sf"r$it. cu 'ncu0iin+area do#niei 0oastre. ce s! fac.oa#na 0i l%a dat do#niei 0oastre. dacă-n%ele#e%i ce vreau să spun 7 .ar ce%a$ putea s! fac. din #it6ril. nu $tia s! spun!* Era 'n acela$i loc. #"nia l%ar fi '#b!rb!tat s! #earg! pe toate dru#urile din lu#e. repet! el $i se cutre#ur! de spai#! $i de 'ndoial!* S! #erg #ai departe. iar st!p"nul lui 2!cea al!turi. de <ollu#* i%atunci. nesc6i#bat* Nu se pr!bu$iser! #un+ii. atunci trebuie s! 0! iau sabia.'ncon4urat de u#bre5 dar c"te #inute sau ore trecuser! de c"nd '$i pierduse cuno$tin+a. stăp(ne.ac! e s! #erg #ai departe. s! #! duc singur p"n! la /!ul de la . nici do#nu@ 8ilbo n%au fost potri0i+i pentru asta* Nu ei au ales* -sta e. trebuie s! #! 6ot!r!sc* i%a# s! #! 6ot!r!sc* . 'ncepu s! pl"ng!5 $i apropiindu%se de Frodo. ce #! fac. astfel 'nc"t #isia lui s! nu dea gre$* Iar tu e$ti ulti#ul din Fr!+ie* )isia nu trebuie s! dea gre$9 .ar $i atunci ar fi c!l!torit tot singur* Se uit! la 0"rful str!lucitor al s!biei* &i 0enir! 'n #inte locurile pr!p!stioase pe care le l!sase 'nd!r!t* .ap!tul Lu#ii a$a. iar el st!tea tot 'n genunc6i. Sunt 'ncredin+at c%o s! dau gre$* Nu%i de nasul #eu s! iau Inelul $i s! ies 'n fa+!* .e #! fac.ar r!spunsul 0eni pe loc= 7 . a0ea s! dea de el. de la b!tr"nul do#n 8ilbo* i ciobul de stea. f!r! s!%l 'ngrop.ar nu te%ai 0"r"t singur 'n fa+!. cu #"na st!p"nului 'ntr%a sa $i sufletul c6inuit de 'ntreb!ri* &ncerca s! afle puterea s! se s#ulg! $i s! porneasc! 'n c!l!torie de unul singur 7 spre r!2bunare* . 2icea el* Oare%a# str!b!tut tot dru#ul !sta '#preun! cu el pentru ni#ic. . a$a cu# a 2!cut l"ng! b!tr"nul rege din gorgan5 $i%a0e+i 0e$#"ntul fru#os. nisa#. S! iau Inelul de la el7 .e bine%ar fi s! nu fi r!#as eu ulti#ul9 se 0!ic!ri el* S! fi fost b!tr"nul <andalf aici sau altcine0a* . <ollu# a0ea s! #oar! 'ntr%un cotlon* 'ns! +elul c!l!toriei lui nu era acesta* Nu #erita s!%l p!r!seasc! pe st!p"nul lui pentru at"ta lucru* i asta nu l% ar fi adus 'napoi* Ni#ic nu%l #ai putea aduce 'napoi* )ai bine #ureau a#"ndoi* .ar nu putea pleca 'nc!* &ngenunc6e. do#nu@ Frodo5 dar 0%o las pe asta s! 2ac! al!turi.o#nia 0oastr! 'n+elege+i. ur#!rindu%l p"n! c"nd. $i s! #! duc acas!* Sau #ai bine s! #erg #ai departe*** S! #erg #ai departe. la 'nceputul c!l!toriei= Am de făcut ceva. #ort. pe care #i l%a+i '#pru#utat $i de care%o s! a# ne0oie. i s!%l p!r!sesc. Trebuie s! #erg #ai departe* .ei din Sfat i l%au 'ncredin+at lui* . nita#. nici #!car s! 4eleasc!* i nu pentru a$a ce0a pornise la dru#* 7 -tunci.

ca al unui elf. apoi porni cl!tin"ndu%se prin 'ntunericul care cre$tea* Nu a0ea #ult de #ers* Tunelul se afla la oarece distan+! dep!rtare 'n ur#!5 .u toate c!%$i d!dea toat! silin+a s! nu se #ai g"ndeasc! la asta. ca $i c"nd po0ara ar fi de0enit #ai u$oar! sau 'i cre$teau lui puterile. ca al cui0a care trecuse de tenebre* .ar nu era a$a* . 0!2u ca pe o pat! #ic! gura tunelului5 $i i se p!ru c! distingea locul unde 2!cea Frodo* Parc! str!lucea ce0a acolo. n%o s! 0! #ai p!r!sesc niciodat!* Odi6ni+i%0! 'n pace. pe p!#"nt5 dar poate c! nu era dec"t un reng6i pe care i%l 4ucau lacri#ile. c! Frodo #urise $i p!r!sise . 4os. p"n! #! 'ntorc5 $i fie s! nu 0! tulbure nici o f!ptur! sc"rba0nic!9 Iar dac! . Sa# se 'ntoarse* Se uit! o clip! 'nd!r!t. dar fru#os. 'nainte s! a4ung! 'n 0"rf. atunci :r!4#a$ul o s! pun! laba pe el* i asta 'nsea#n! sf"r$itul pentru noi to+i. dup! ce%a# s!%#i ter#in treaba. dragul #eu9 #ur#ur! el* Ierta+i%l pe bietul Sa#* O s! 0in aici. 'n sf"r$it. '$i tot 2icea* . . b!tut de 0eacuri 7 care urca acu# 'ntr%o albie lung!. pe c!rarea care ducea pe T!r"#ul F!r! Nu#e. s! se odi6neasc! 'n pace* . 'n locul acesta. pentru tot* i nu%i 0re#e de pierdut. i%a$ cere s! #! 'ntorc $i s! 0! g!sesc tot aici* R!#as%bun9 -poi se plec! $i '$i trecu lan+ul 'n 4urul g"tului5 i#ediat capul 'i c!2u la p!#"nt de greutatea Inelului. porni iar pe dru#ul s!u $i o lu! pe trepte5 fur! cele #ai grele pe . 'nainte s!%$i arunce 'n sf"r$it pri0irile 'n 4os. s! #! ucid! peste trupul st!p"nului #eu $i s!%l ia5 sau s!%l iau eu 'nsu#i $i s! plec* Trase aer ad"nc 'n piept* 7 -tunci.o#itat. dac%oi reu$i* i%atunci. de parc! ar fi a0ut legat de el un pietroi* . 'ncrunt"ndu%se 'ntunecat. st!p"ne.oa#na #%ar putea au2i $i #i%ar 'ndeplini o dorin+!. str!4uit! de st"nci pe a#bele p!r+i* -lbia se 'ngusta deodat!* .ur"nd. pentru .ar 'ncet%'ncet. 'n ti#p ce '$i a+intea pri0irile spre locurile acelea pietroase unde 0ia+a lui se pr!bu$ise 'n ruin!* 7 . pentru :"lceaua . c!ci oricu# asta 'nsea#n! sf"r$itul* R!2boiul a%nceput $i. cu un #are efort. oft! el* S! #! 'ntorc $i s!%l g!sesc acolo9 -poi. n%a# dec"t s! stau aici p"n! 0in ei. Sa# a4unse la un $ir de trepte largi $i nu prea 'nalte* -cu# turnul orcesc se afla c6iar deasupra lui. 'n sf"r$it. '$i 'n!l+! fruntea $i. Sa# se 'ntoarse $i ascunse lu#ini+a.6ipul lini$tit nu se sc6i#base deloc $i din asta. dup! c't se pare. nu#ai una.e trebuia s! fi f!cut. lucrurile #erg de4a 'n binele :r!4#a$ului* N%a# nici o sc!pare s! #! 'ntorc cu el $i s! cer sfat sau 'ng!duin+!* Nu. iar 'n el lucea oc6iul ro$u* U#brele de la poale 'l ascundeau 0ederii* -4unse la cap!tul treptelor $i se tre2i. 'l s!rut! pe fruntea rece $i 'i trase lan+ul* -poi 'l a$e2! la loc. 'n . a# s!%l iau eu9 Se l!s! pe 0ine* &i desf!cu foarte u$or gaica de la g"t $i '$i strecur! #"na pe sub tunica lui Frodo.r!p!tur!* 1)%a# 6ot!r"t3. ca luceaf!rul de sear! 0ara5 $i 'n lu#ina aceea. asta e. dup! care 'i ridic! 'ncet capul cu #"na cealalt!. poate c6iar #ai pu+in* Poteca se 2!rea 'n lu#ina asfin+itului 7 un f!ga$ ad"nc.e bine%ar fi s! #i se 'ndeplineasc! o dorin+!.r!p!tura. c6ipul lui Frodo era iar #inunat la culoare. $o0!ielnic* &n 'ntunericul care se aduna. Sa# <a#gee* Ia s! 0ede#= dac! ne g!se$te cine0a aici sau 'l g!se$te nu#ai pe Frodo cu lucrul acela la el.espicat!. pentru Lorien.u a#!girea a#ar! a ulti#ei i#agini. 'n sf"r$it.dau gre$5 ca de obicei. la 0reo dou! sute de pa$i 'n fa+!. ei bine. palid.!utarea* 7 R!#as%bun. se puse pe picioare $i descoperi c! putea s! #earg! $i s! 'ndure* -poi ridic! pentru o clip! $ipul $i se uit! la st!p"nul s!u5 lu#ina ardea acu# bl"nd.3 Pe #!sur! ce pere+ii abrup+i se str"ngeau tot #ai aproape de el. ceea ce f!cea acu# era '#potri0a firii sale* 1Oi fi gre$it. Sa# se con0inse. #ai #ult dec"t dup! orice alte se#ne.

e%ai de spus. cenu$ie. f!uritorul lui. 'n :alea )orgul5 iar 4os. 6ei9 E ce0a aici9 >ace drept 'n dru#9 O iscoad!.care pusese 0reodat! piciorul* . s! se sal0e2e pe sine $i Inelul. $i lui 'i trecur! prin #inte 'ntr%o clip! at"tea g"nduri c"te i%ar fi trecut 'ntr%un ceas* &$i d!du sea#a c! i se ascu+ise au2ul. b"4b"ind. S6agrat.oar c"te0a trepte5 $i%acu#. c6iar 'n fa+a lui* Iar el '$i puse Inelul pe deget* Lu#ea se sc6i#b!. 7 Porunc!. dac! ciulea urec6ile. porniser! 0"n!toarea* Oc6iul ro$u din turn nu fusese orb* &l prinseser!* P"lp"irea tor+elor $i 2!ng!nitul ar#elor erau de4a foarte aproape. sus. ci nedeslu$ite5 el 'nsu$i se afla 'ntr%o lu#e ce+oas!. 'l c!uta un Oc6i* -u2i pr!bu$ire de pietre $i un clipocit de ap! departe. asur2itoare. 'nc! 0reo c"te0a $i%a0ea s! coboare f!r! s! #ai 0ad! 0reodat! 'n!l+i#ea aceasta* -tunci au2i deodat! urlete $i glasuri* R!#ase stan! de piatr!* <lasuri de orci* i 'n fa+!. c!ci 'i r!sunau parc! 'n urec6i* 7 /ei9 <orbag9 . g!g!u+!* i tu ce faci. ca ni$te 0ise ur"te. clipind departe. $i 'n spate* O lar#! de tropote $i de strig!te aspre5 orcii urcau spre .e faci aici. dar altfel dec"t 'n b"rlogul lui S6elob* &n 4urul lui lucrurile nu erau 'ntunecate. singur. p"n! s%or lini$ti iar toate5 $i asculta 'nsp!i#"ntat* Nu $tia c't erau glasurile acelea de aproape. 7 Ni#ic* 7 /ei9 /ei9 Uuuu9 i2bucni un strig!t care 'ntrerupse 0orbele c!peteniilor* Orcii de 4os 0!2user! deodat! ce0a* 'ncepur! s! fug!* Iar ceilal+i se luar! dup! ei* 7 /ei.r!p!tur! de la cap!tul cel!lalt. Te%ai s!turat s! stai la p"nd!. de unde0a. Sa# nu se g"ndea dec"t la cu# s! se ascund!. oribil $i singular de 0i2ibil5 $i '$i d!du sea#a c!. s! se ascund!* -scult!* Orcii din tunel $i cei care coborau se tre2ir! fa+!%n fa+! $i 'ncepur! s! alerge strig"nd* 'i au2ea li#pede $i 'n+elegea ce spuneau* Pese#ne c! Inelul d!dea puterea 'n+elegerii li#bilor sau de a%i pricepe #ai ales pe slu4itorii lui Sauron. Te%ai $i s!turat de r!2boi. 'ncerc"nd s! se strecoare 'n 0reun ung6er. dinspre cine $tie ce intrare 'n turn* Tropote $i strig!te 'nd!r!t* Se r!suci* :!2u lu#ini+e ro$ii. ca o oaste de stafii.u# putea s! #ai scape. tor+e. ie$ind din tunel* P"n! la ur#!. ca o st"nc! #icu+! $i neagr!. pe #!sur! ce se apropia de locurile unde fusese f!urit5 un singur lucru nu d!dea. cu# s! se fac! #ic. deslu$ea $i '$i traducea orice g"nd* 8ine'n+eles. r!t!cit! prin cine $tie ce tunel 'ntunecat5 glasuri 'n foi$oarele turnului5 $i strig!tele orcilor c"nd ie$eau din tunel5 $i tropotele $i lar#a 'ngro2itoare. 'n 0re#e ce 0ederea 'i sl!bise. o iscoad!9 Se iscar! lar#! #are. a$a c!. $i Inelul care 'i tr!gea #"na 'n 4os era ca un glob de aur fierbinte* Nu se si#+ea deloc ne0!2ut5 di#potri0!. u#bre cenu$ii. cu fl!c!ri palide 'n #"ini* i trecur! pe l"ng! el* Se c6irci. de parc! l%ar fi lo0it cine0a 'n #oalele capului. 0aiere #"r"ite de corn $i%o a#estec!tur! de glasuri l!trate* Sa# se de$tept!. sup!rarea bolborosit! a lui S6elob. . 'l 0!2user! pe st!p"nul lui* Oare ce%a0eau de g"nd. Te g"nde$ti s! cobori la lupt!.ar ei #!r$!luiau #ai departe. sub st"nc!. 7 Poruncile%s pentru tine* Eu r!spund de trec!toarea asta* -$a c! 0orbe$te fru#os* . Inelul* Nu%$i #ai d!du sea#a ce face $i ce g"nde$te* Se tre2i c! scoate lan+ul $i ia Inelul 'n #"n!* Oastea orceasc! ap!ru 'n . 6uruindu%i 'n urec6i. pierdute 'n cea+!. -u2ise tot felul de istorisiri 'n leg!tur! cu orcii. 'n fa+!* &ntr%o clip! a0eau s! a4ung! 'n 0"rf $i s! sar! asupra lui* Pierduse prea #ult! 0re#e c6ib2uind $i%acu# d!duse de belea* . 0enind dinspre orcii de dinaintea lui* Se str"nse l"ng! st"nc!* .r!p!tur!. $i%acesta era cura4ul* 'n clipa aceea. 4os. Inelulului 'i cre$teau #ult puterile.

pe sc!ri. ai s%a4ungi prea t"r2iu* &$i desf!cu sabia din teac!* &ntr%o clip! a0ea s%o trag!* i%atunci*** 'n 0re#e ce orcii ridicau ce0a de 4os.!%i 2or.up! c"t se pare.o#ni+ele. ca s! ocoleasc! b"rlogul. patru dintre ei purtau un trup pe u#eri* 7 U6u6uuu9 Luaser! trupul lui Frodo* Plecaser!* Nu putea s!%i prind! din ur#!* Orcii a4unseser! la tunel $i acu# p!trundeau acolo* . unde '$i g!sise S6elob s!la$ cu #ult! 0re#e 'n ur#!. iar 'n ur#a lor se isc! o 0"n2oleal! #are* Sa# se lu! dup! ei* Trase sabia 7 o sc"nteiere albastr! 'n #"na lui $o0!itoare 7 dar ei n%o 0!2ur!* .ei #ai #ul+i erau 0eseli. dar 0oin+a i se 'nt!rea* I se p!ru c! 0ede lu#ina tor+elor ce0a #ai 'n fa+!. iar pe acesta 'l $tiau foarte bine5 c!ci. 8ine'n+eles c! n%au s! #ai fie c"nt!ri.ar orcii ie$iser! din ra2a pri0irilor lui 'nce+o$ate* Nu apucase s! se #ai g"ndeasc! $i la el. socot. de 4os* . fiind cea #ai rapid! cale de la . oric"t s%ar fi str!duit. de$i nu%i era prea li#pede ce putea face acolo* O lu! la fug! 'n 4os.ei cu po0ara intrar! pri#ii. ci se gr!beau spre trecerile din #argine care duceau spre turnul lor de stra4! de pe st"nc!* . f!cu el $i se a0"nt! dup! ei 'n 'ntuneric* Tunelul nu i se #ai p!ru at"t de 'ntunecos5 parc! trecuse dintr%o cea+! rar! 'ntr% una #ai deas!* Era tot #ai 0l!guit. se au2i o ru#oare s!lbatic!. flec!reau $i bolboroseau. nu a0eau de g"nd s! p!trund! prea ad"nc. -u s! 0ad! flac!ra s!biei de cu# a# s%o trag din teac!. 'n seara asta n%o s! ne dea de lucru* <rupul de u#bre orce$ti 'ncepu s! se #i$te* &n #i4loc. se 'ntreb! el* . nu se $tia5 dar orcii s!paser! $i ei 'ntr%o parte $i%ntr%alta. ce c"nt!ri.!utare. 'n #area lor 'n+elepciune* Planurile au dat gre$* Eu n%a# cu# s! fiu Purt!torul Inelului. $i Sfatul. ca s! se $tearg! de praf. de$i era pri#e4dia 'nt"lnirii cu S6elob.el pu+in trei2eci%patru2eci din turn $i. #ult #ai #ul+i. nu reu$ea s!%i a4ung!* Orcii 'naintau de obicei iute prin tunele. cu #"na la piept* -poi '$i trecu #"neca peste fa+!."+i or fi. f!r! do#nu@ Frodo*3 . c"nd st!p"nii le d!deau de f!cut c"te o treab!* &n seara aceea. nici la 6ot!r"rile pe care le luase $i sc!p! de tea#! $i de 'ndoial!* tia acu# unde 'i era locul.espre cu# a t!b!r"t 'n+eleptu@ Sa# 'n Trec!toarea 'nalt! $i%a f!cut 2id de trupuri 'n 4urul st!p"nului s!uN* Nu."+i oi putea ucide p"n! #!%n6a+!. M. plecarea9 Pe scurt!tur!9 'napoi.etatea )oart! prin #un+i* &n ce negur! dep!rtat! a ti#pului fusese durat tunelul cel lung $i pu+ul #are. Sa#9 2ise el* -ltfel. a#u$in'nd ca ni$te c"ini care c!utau o ur#!* &ncerc! s! fac! un efort* 7 . aproape neputincios= picioarele nu%l purtau cu# ar fi 0rut* Se #i$ca prea 'ncet* .!rarea i se p!ru lung! de leg6e 'ntregi* Unde disp!ruser! cu to+ii 'n cea+!. dar. tot or s! pun! laba pe #ine* Oare fapta #ea o s%a4ung! 'n 0reo c"ntare. rotund. dar acu# '$i d!du sea#a c! era 0l!guit. . la Poarta de Bos9 . c!ci Inelul 0a fi descoperit* N%a# ce face* Locul #eu e al!turi de do#nu@ Frodo* Trebuie s! 'n+eleag! $i Elrond. c!tre Frodo* 1. $i )arii Seniori $i .care%+i 'ng6e+au s"ngele 'n 0ine* Nu putea 'ndura una ca asta* S!ri 'n picioare* Nu se #ai g"ndi nici la . de sudoare $i de lacri#i* 7 Ur"t! treab!. Iat!%i9 Erau la o bun! bucat! de dru# 'n fa+!* Un ciorc6ine de u#bre aplecate 'n 4urul a ce0a ce 2!cea la p!#"nt5 c"+i0a p!reau s! se repead! de colo%colo. $i unde 'i fusese dintotdeauna= al!turi de st!p"nul s!u. #ul+u#i+i peste poate de ce g!siser! $i 0!2user!5 'n ti#p ce alergau. erau sili+i s! treac! pe acolo. iar apoi 6uiduieli $i r"sete* 7 U6u6uu9 /uooo9 Sus9 Sus9 7 i%acu@. $i #ai cur"nd sau #ai t"r2iu. apoi pe c!rare.6iar 'n clipa c"nd el a4unse g"f"ind.oa#nele $i . ulti#ii dintre ei se f!cur! ne0!2u+i 'n gaura neagr! a tunelului* R!#ase o clip! s!%$i trag! sufletul.

nu%i a$a. ce0a bubui* .dup! felul lor* Sa# le au2ea glasurile aspre $i puternice prin aerul 'ncre#enit5 printre ele deslu$i dou! #ai r!sun!toare $i #ai aproape de el dec"t toate celelalte* Se p!rea c! erau cei doi c!pitani ai o$tilor care 'nc6eiau alaiul $i 0orbeau 'n #ers* 7 S6agrat. dar nu%l putu urni din loc* -poi nu prea departe. de te las! gol%golu+. Sa# obser0! c! tor+ele se f!cuser! ne0!2ute* -poi se au2i un 2go#ot tun!tor $i. n!d!4duind s! deslu$easc! ce0a folositor pentru el* Poate c! <orbag. #"r"i unul* N%a# c6ef s! dea S6elob peste noi* 7 Las%o balt!. f!cu <orbag* 7 Las%o balt!. 2ici.ei din Lugbur2 0or asta. 2ise cel!lalt* .ar el 'i iube$te5 'n 2ilele noastre. acolo. dup! c"te #i%ai spus5 la fel $i cei din Lugbur2* . nu $tiu. soliile a4ung #ai repede ca 0"ntul $i ca g"ndul* . c!ci le au2i glasurile dincolo* . cel pu+in a$a i se p!ru. c"nd s%or #ai dep!rta fl!c!ii* Nu #ult dup! aceea.e regul!. 2icea glasul lui <orbag* .e0a le%a sc!pat printre degete* 7 Printre degete. tot a# a0ut ce0a noroc= a# pus #"na pe ceea ce 0or cei din Lugbur2* 7 . 'napoi spre turn* Pe Sa# 'l cuprinse de2n!de4dea* Luaser! trupul st!p"nului s!u $i%acu# 'l duceau departe. dar orcii reu$iser! s! treac! cine $tie cu#. 'ns! au oc6i $i urec6i peste tot. p"n! la ur#!. au2i 'n!untru glasurile celor doi c!pitani* R!#ase neclintit. care p!rea s! 0in! din )inas )orgul. cu cine $tie ce g"nduri #"r$a0e. iar c"nd s%o ter#ina. Nici #!car pe 4u#!tate* .up! c"te socotea el. nu $tiu ce s!%+i spun* 7 O6o.e cre2i c%o fi. nu%i 4oac! s! slu4e$ti 4os 'n cetate* 7 Ia s! 0e2i ce gro2a0 ar fi s! stai aici. poate% o fi #ai u$or* 7 Se 2ice c! #erge bine* .e #are pri#e4die poate s%aduc! !sta. 'n 'ntunericul din partea cealalt!* .ar p"n! $i .ar e r!2boi.ar eu nu pun 'ntreb!ri cu# de reu$esc* E #ai s!n!tos a$a* 8rrr9 Na2gulii !ia '#i dau fiori* -4unge s! se uite la tine $i%+i iau pielea. <orbag9 <orbag 0orbea foarte 'ncet. sunt r!sf!+a+ii lui. a$a c! n%are nici un rost s! ne pune# de%a cur#e2i$ul* &+i spun eu. 7 P"n! nu ne%o# uita la el.ontinuau s! alerge tot #ai ad"nc 'n ini#a #untelui. poate $i printre ai #ei* . de$i i se ascu+ise au2ul* 7 -$a o fi. I%a# 0enit o dat! de 6ac.ar las!%i s! se 2benguie $i fl!c!ii !$tia un pic* Socot c! nu%i ne0oie s! ne face# gri4i din cau2a lui S6elob* Se pare c! i%a intrat un cui 'n talp! $i bine%#i pare* N%ai 0!2ut ce #i2erie era pe dru#ul spre cr!p!tura aia a ei bleste#at!.ei )ari s%ar putea s! gre$easc!. 'l '#pinse. a$adar. nu%i a$a. 2ise S6agrat* O s! 0orbi# #ai t"r2iu despre asta* -$teapt! p"n! a4unge# dedesubt* E acolo un loc unde pute# sta de 0orb!. <orbag9 -i t!i fac g!l!gie $i #ai #are. a0ea s! ias! $i% atunci s%ar fi putut $i el strecura acolo* 7 Nu.ar nu%i nici o 'ndoial!. ciulind urec6ile. nu +i%au spus despre ce e 0orba* Nu prea ne spun tot ce $tiu. 7 Ssst. )i s%a p!rut a fi un elf ce0a #ai #ic* . iar el nu se putea +ine de ei* Se i2bi de blocul de piatr!. . o s! i%o #ai face# de sute de ori* -$a c! las!%i s! r"d!* i%apoi. 'i nelini$te$te ce0a* Na2gulii sunt 4os. cu S6elob9 spuse S6agrat* 7 )i%ar pl!cea s! stau departe de to+i* . orcii d!duser! de aceea$i ie$ire astupat! pe care o 'nt"lniser! $i el cu Frodo* Era $i acu# tot a$a* Se p!rea c! era un bolo0an #are 'n dru#. 'n ti#p ce se gr!bea s! a4ung! acolo. a$a 'nc"t Sa# abia de%i deslu$ea 0orbele. nu po+i s!%+i opre$ti gloata s! #ai fac! at"ta lar#!.

e 2ici. 2ise <orbag* :e2i*** Str!4erii no$tri T!cu+i sunt nelini$ti+i de #ai bine de dou! 2ile5 $tiu sigur* . #or#!i <orbag* .ar str!4erilor #ei nu li s%a poruncit s! #ai stea o 2i $i nici la Lugbur2 nu s%a trans#is 0reun #esa4. negru. poate. c!ci ea nu s%ar sinc6isi de poruncile de sus* . (i%a# spus.ar n%a fost nu#ai !la* La acestea. ne%a luat gaia9 .e%atunci a urcat sc!rile o dat! sau de dou! ori.a. dac! #erge bine. l%a# 0!2ut noi* &n orice ca2. #ai de0re#e.ar. bun! $i la%nde#"n!5 $i f!r! #a6!ri* 7 -69 f!cu S6agrat* . nu%#i #iroase%a bine* Oricine%o fi fost acolo. 7 -4unge9 Nu #!%n0!+a tu pe #ine9 N%a# 'nc6is un oc6i* Ne%a# dat sea#a c! se petrece ce0a necurat* 7 Foarte 0esel* 7 .ac! era nu#ai el.ar. iar dac! reu$esc s!%l dea gata.oar ai a0ut porunc!* . fl!c!ii #ei #i%au 2is c! . i%ai tri#is tu un dar 7 un ostatic luat 'n r!2boi sau ce0a de soiul !sta* Nu #! bag 'n 4ocurile ei* Lui S6elob nu%i st! ni#ic 'n cale c"nd e la 0"n!toare* 7 Ni#ic. oricu#. #ai degrab! ca o broasc! 'nfo#etat!* . o dat! ce% a# pri#it #esa4ul* )%a# g"ndit c! Turn!torul ei i%a adus 0reo 4uc!rie sau c!. #a6!rii 7 $i%aici glasul i de presc6i#b! aproape 'ntr%o $oapt! 7 da.ac%o# a0ea noroc.ar nu te bi2ui pe asta* Eu unul #! ca# 'ndoiesc* .ine%a t!iat funiile cu care l%a%nf!$urat. nu%i a$a. foarte 0esel= tot felul de lu#ini.7 Poate. ar trebui s! fie loc #ai #ult* .o#nia Sa St!p"na se distrea2! $i nu #i%a# f!cut proble#e. Pe st"rpitura aia. nu%i a$a. e sigur c%a intrat I%a t!iat p"n2a $i%a ie$it cu bine din 0!g!un!* Ia g"nde$te%te bine la asta9 7 P!i. ai o stra4! gro2a0! 'n 0ale= a #ai fost pe%aici cu o 2i 'nainte de 2ar0a asta* -sear!. E$ti c6ior. c6iar $i cei #ai #ari. pot gre$i* . de strig!te $i alte alea* .e0a le%a sc!pat printre degete. 7 S! pun! laba pe el. de capul nostru.o#nia Sa St!p"na* Presupun c! nu%i bun de #"ncat. cu c"+i0a fl!c!i de 'ncredere.ar S6elob era pus! s! fac! ce0a* Fl!c!ii #ei au 0!2ut%o '#preun! cu Turn!torul ei* 7 Turn!torul ei. încă le scapă -$a c! trebuie s! fi# cu oc6ii%n patru* . se petrec lucruri #ari* 7 -$a o fi. #or#!i <orbag* O# 0edea* . s! ne%a$e2!# unde0a.ar. ca un p!ian4en $i el sau.e #ul+u#ire pe tine9 . dar l%a# l!sat 'n pace= se pare c! are o 'n+elegere cu .0enit o solie= &a)#ul nelini"tit Iscoade pe Scări -ubla%i stra*a Încă una la capătul Scărilor -$a c%a# 0enit i#ediat* 7 Ur"t! treab!. Ăsta ce #ai e. s! 0e2i cu# te%ai #ai duce dup! el9 .ar 'ntre ti#p 0r!4#a$ii au urcat sc!rile* i tu ce%ai f!cut. cu# ai 2is tu* -$ 2ice eu. 'nd!r!t. l%ar fi 0"r"t ea de#ult 'n c!#!ru+a ei $i%ar fi $i%acu# acolo* Iar dac! Lugbur2 l%ar 0rea. Tot !la care%a t!iat $i p"n2a* N%ai . ia s! 0ede#= c"nd +i s%a poruncit s! ie$i.a pe 0re#uri9 7 . 2ise S6agrat* Se spune c! departe. 7 -cu@ aproape un ceas5 c6iar 'nainte s! ne 0e2i* .ar nu uita= 0r!4#a$ii nu ne iubesc nici pe noi #ai #ult dec"t pe el. datorit! 'n!l+!rii )arelui Se#nal $i a cobor"rii Na2gulului Supre# la r!2boi* )i%au spus c! din cau2a asta nu i%au putut deoca#dat! atrage aten+ia Lugbur2ului* 7 Socot c! Oc6iul a a0ut alt! treab!. slab. la apus. dac!%l 0edeai9 )ic. 7 -6. . pe sc!ri.e%ai p!2it. 6ai. Pe cine.u# '+i spunea#.a. nu 0e2i ce se petrece acolo.ei din nea#ul UruC sunt #ereu pu$i s! dreag! lucrurile $i dup%aia nici #!car un #ul+u#esc nu cap!t!* . 'n orice ca2. . p"n! la ur#! a pus laba pe el. unde0a unde%i prad! bogat!. o s! ne lu!# t!lp!$i+a de%aici. 2ise <orbag* . n%a# ce 2ice. .#ai fost pe%aici* Pri#a oar! a ie$it din Lugbur2 cu ani 'n ur#! $i ni s%a tri#is 0orb! de foarte de sus s!%l l!s!# s! treac!* . Trebuia s! 0eg6e2i. Sa# ascult! cu #ai #ult! luare%a#inte $i '$i lipi urec6ea de st"nc!* 7 .

scrisoare. r"se <orbag* Nu #ai e dec"t un 6oit* Nu%#i dau sea#a ce%o s! fac! 'n Lugbur2 cu%a$a ce0a* Pot s!%l pun! direct 'n oal!* 7 Prostule. o dat! ce l%a l!sat s! 2ac! acolo5 nu%i dec"t un $iretlic elfesc* 7 O# 0edea* /ai. Nu #ai $tia# unde e de 2ile%ntregi* .!pitane S6agrat. 'i scot din+ii. 7 Nu. dar poate c! sunt $i alte feluri de%a le citi* Oricu#. 2ise S6agrat* N%ai dec"t s! cite$ti se#nele cu# pofte$ti. e cine0a care se pli#b! pe%aici cu# pofte$te. 6ai. nu era ni#ic de f!cut5 ni#ic altce0a dec"t s! stea proptit de pietroiul acela neclintit $i s! asculte glasurile orcilor tic!lo$i* 7 La naiba. ni#ic din toate astea* Ostaticul e pentru Lugbur2.ac! face+i 0reun c6iol6an. 'nsea#n! c! are poft! de carne* Nu #!n"nc! #ort!ciuni $i nici nu bea s"nge rece* Tipu@ !la nu%i #ort* Sa# a#e+i $i se prinse de bolo0an* Si#+i c! toat! lu#ea 'ntunecat! se 'ntorcea cu fundu%n sus* Uluirea fu at"t de #are. 'i s#ulg ung6iile $i p!rul. acu#9 -# p!l!0r!git destul* /ai s! 0ede# ce%i cu ostaticul !la* 7 . #"r"i S6agrat* Faci pe de$teptu@. #ai r!u ca orice r!sculat. i cine%a 'n+epat%o pe . . Socot c! acela$i* i unde%i el. #or#!i S6agrat* -# $i eu poruncile #ele* i nu%i 0orba doar s! ne u#fla# burdi6anele p"n! cr!p!#* =ricine calc! f!r! 0oie pe p!#"ntul !sta trebuie dus 'n turn* Ostaticul 0a fi 4upuit* Trebuie s! tri#ite# i#ediat la Lugbur2 o 0orb! despre fiecare obiect. un elf. f!cu S6agrat* -re #ai #ulte otr!0uri* . ar#!. ca pe un pe$te cu burta spintecat!* -poi '$i face #endrele* (i%aduci a#inte de #o$ Uft6aC. 0re# $i noi partea noastr!* 7 Ei. +i%a# spus* &l 0or 0iu $i ne0!t!#at* 7 O s!%+i fie tare greu.o#nia Sa St!p"na. S6agrat. tu totdeauna ai 0!2ut lucrurile%n negru.3 Pentru #o#ent. au2ind descrierea care i se f!cuse* 7 Of. $tia un singur lucru= 1Neg6iobule. n%a #urit $i%ai $tiut asta 'n ini#a ta* Nu te #ai 'ncrede 'n capul t!u. dar nu $tii o #ul+i#e de lucruri pe care le $tiu al+ii* O s%a4ungi tu 'n oal! sau o s! te%n6a+e S6elob. 'i 'nfige un col+ 'n g"t $i%o face neputincioas!. -cesta nu%i r!spunse* 7 )ai bine las!%te p!guba$* Nu%i ni#ic de r"s* tii foarte bine c! ni#eni n%a #ai 'n+epat%o p"n! acu# pe S6elob* Nu c! #i%ar p!sa de ea5 dar. ai dreptate9 <orbag scuip!* Sa# sur"se 'n0er$unat.e%i fac. . f!cu <orbag* . 'n str!0ec6i#e* . iar tu 6abar n%ai* Tare 0esel. dup! c"t se pare. !sta care se pli#b! liber e un #are r!2boinic. ce%i de f!cut. a$a cu# nu s%a #ai 'nt"#plat de la )arele -sediu.up! ce%o s! arunc o pri0ire creaturii pe care%a# pus #"na. 0e$#"nt. sub porunca s! fie o#or"t oricine face altfel. p"n! c"nd tri#ite El s!%i fie adus sau 0ine personal s!%l 0ad!* E destul de clar $i%a# s! ur#e2 porunca* 7 Bupuit. Nu uita c! eu l%a# 0!2ut 'nt"i* . g"nde$te%te. sau oricu# cu o sabie elfeasc! $i. poate."nd '$i 'nf!$oar! 0icti#a 'n funii.o#nia Sa St!p"na."nd '$i prinde prada. #or#!i S6agrat* 7 -$a cu# ne%arat! se#nele. inel 7 orice #!run+i$* i asta numai la Lugbur2* Iar ostaticul 0a fi p!strat 0iu $i ne0!t!#at. se pare. asta%i acu@. 2ise <orbag* S%ar putea s! n% aib! ni#ic de%a face cu beleaua ade0!rat!* Nici #!car !la #are cu spada ascu+it! n% a dat.e%o s! faci cu el. doi bani pe el. Unde e. Sa# &n+eleptule5 nu%i at"t de bun* Neca2u%i c! n%ai n!d!4duit niciodat! cu ade0!rat* -cu#. n%ai s! afli prea #ulte de la !la #ic. a# str!4eri 'n fiecare punct $i #! 0oi ocupa pe r"nd de toate* . o s! #!%ngri4esc de celelalte* 7 &+i spun eu. cu o secure* i se pli#b! pe l"ng! tine.e0a le%a sc!pat printre degete* 7 i ce%o fi. 'nc"t aproape c! le$in!5 dar p"n! $i c"nd se c6inuia s!%$i 0in! 'n fire. dac! n%ai gri4!* /oit9 -sta%i tot ce $tii despre .0!2ut.

dar +i%a sc!pat #"+a* <lasurile se dep!rtar!* Sa# au2i 2go#otul pa$ilor sting"ndu%se* &$i re0enise din uluial!. 'nc"t 'ncepu s! 0ad! pe 'ntuneric* Spre #irarea lui. care duceau. 7 -$a o s! fie ferit de orice.L%a# g!sit apoi 'ntr%un cotlon5 era sp"n2urat. altfel sunte# #or+i cu to+ii* 7 8ine9 . o lu! iute dup! col+. l%a$ prinde pe%!la #are care%i liber. cu spada ar2"ndu%i 'n #"n!5 coti $i 'ncepu s! urce prin tunelul $erpuit* :estea c! st!p"nul lui tr!ia 'l f!cu s! uite de osteneal! $i 'l 'nt!ri pentru o ulti#! str!danie* Nu 0edea ni#ic. 'i r!spunse S6agrat* E foarte pre+ios.u acestea.ele dou! u#bre orce$ti erau 'nc! destul de departe 'n fa+!* -cu# le 0edea= erau negre. astupat! pe din!untru de 0reun 2!0or sau de 0reun bol+ la care 0iclenia ei s! nu aib! ce face* . N%a# 'ncredere 'n to+i fl!c!ii #ei. c!ci le au2i iar glasurile #ai tare* P!reau acu# destul de aproape* 7 Iat! ce 0oi face. Sa# s!ri $i se apuc! de 0"rful bolo0anului. '+i spun eu* 7 Oare. 0!2u c! blocul acela #are a0ea for#! de u$! $i era ca# de dou! ori #ai 'nalt ca el* . dar gl!sciorul lui se pierdu 'n t!r!boi* Ni#eni nu 'l . doar o piedic! 'n calea lui S6elob. dar nu l%a# atins. #or#!i <orbag* N%ai destule la subsol. 2ise S6agrat r!stit* -# s!%l duc 'n iatacul de sus* 7 . apoi se c!2ni $i trecu dincolo* O lu! la fug! nebune$te. probabil. dac! nu $tii s! te por+i* Sus o s! fie ferit de orice. fie din cau2a Inelului 4udecase gre$it distan+a* . 'ntre bolo0an $i bolta 4oas! a desc6i2!turii* Era. trebuie s! #! 'ntorc la el cu#0a* Trebuie9 &$i trase iar sabia $i 'i i2bi #"nerul de bolo0an5 dar nu se au2i dec"t un 2go#ot 'nfundat* &ns! spada luci 'nfl!c!rat!. '+i spun eu.e ce. pute# s!%i spune# ni$te po0e$ti.e%a# #ai r"s9 Poate c! uitase de el. dar 'l cuprinsese furia* 7 -# dat gre$ cu toate9 strig! el* tia# eu c%a$a o s! se%nt"#ple9 -cu@ au pus #"na pe el tic!lo$ii !ia.ar dac%a$ fi 'n locul t!u. '+i spun eu. r"se <orbag* &n orice ca2. dar 0!2u c! fie tunelul 'i 4ucase feste.easupra. pentru c! acest nou pasa4 era foarte 'ntortoc6eat $i era ne0oit s! coteasc! 'ntruna5 dar i se p!ru c!%i a4unge din ur#! pe cei doi orci.u ulti#ele puteri. n%o s! #ai aib! ni#ic* Sau n%ar #ai a0ea. pe un fundal ro$u%aprins* Trecerea de0eni dreapt!. c"nd te $tiu c't e$ti de #ort dup! prile4urile de 'n0eselire $i $otii* :a fi dus unde 0reau eu $i unde s! n%a4ungi tu. 'n carcerele ad"nci de sub steiul pe care se 'n!l+a turnul* Orcii intraser! de4a '#preun! cu po0ara lor* <orbag $i S6agrat se apropiau de poart!* Lui Sa# 'i a4unse la urec6i o i2bucnire de c"nt!ri r!gu$ite. 0aiere de corn $i bubuituri de gong5 era o lar#! cu#plit!* <orbag $i S6agrat a4unseser! de4a 'n prag* Sa# c6iui $i '$i 'n0"rti spada. rosti Sa#* Ui+i de #arele r!2boinic elf care e liber $i acu#* . dac! l%ar l!sa Lugbur2 'n pace* -sta ca s! nu #ai 0orbi# de locul unde se afl! $i de ce%o fi #ai p!+it p"n! acu#* 7 i de ce%o s! #ai p!+easc! de%acu# 'nainte. st"rpitura aia o s! se tre2easc! 'n c"te0a ceasuri5 $i%afar! de faptul c%o s!%i fie o 0re#e ca# r!u. iar 'ntr%ai t!i nici at"t* i nici 'n tine. a$a c! s%ar putea s!%l interese2e ce%l a$teapt!* O s! fie #ai 0esel dec"t #! g"ndea#* /ai s! #erge#9 7 N%o s! fie ni#ic 0esel. 'nainte de%a tri#ite 0orb! la Lugbur2* N%o s! sune prea bine c"nd o s! le spui c%ai prins pisoiul. dar 'n 0ia+!* . pese#ne. $i urc!5 iar la cap!tul lui se aflau dou! u$i larg desc6ise. p"n! la ur#!. sc"rbele9 S! nu%+i p!r!se$ti st!p"nul niciodat!9 Niciodat!9 -sta era 0orba #ea* i%#i spunea #ie ini#a ce0a* Sunt de neiertat9 -cu@. 2ise S6agrat* i trebuie s!%l p!2i#. dac! n%a0e# 0oie altce0a* Nu cred c%a #ai fost 'n dr!g!la$ul Lugbur2. 'n+elegi. c!ci nu%i bine s! te bagi 'n treburile ei* -i s! 0e2i. era un loc gol $i 'ntunecat.

u$#anului* Aici se sf(r"e"te partea a doua a istoriei 1ă)boiul Inelului Partea a treia. dar se afla 'n #"inile . &NTO-R.b!g! 'n sea#!* U$ile #!re+e se 'nc6iser!* 8u#9 8arele de fier se l!sar! la locul lor.lang9 Poarta era 'ncuiat!* Sa# se i2bi de pl!cile ferecate de bron2 $i c!2u f!r! cuno$tin+! la p!#"nt* Era afar!.RE<ELUI. poveste"te despre ultima apărare împotriva Umbrei "i despre sf(r"itul misiunii primite de Purtătorul Inelului . pe din!untru* .ERE. 'n be2n!* Iar Frodo tr!ia.