You are on page 1of 2

Durata cedarii folosintei in cazul contractului de comodat 1.

Codul civil de la 1864 prevedea obligatia restituirii imprumutului la data: stabilita de parti in cazul in care nu este stabilit un termen restituirea se va face dupa ce trebuinta comodatarului se va indestula in cazul in care obiectul comodatului este de o folosinta permanenta, instanta va fi chemata sa stabilieasca termenul restituirii, folosinta nu poate dura la infinit. In acest sens nu exista o reglementare expresa, dar prin raportare la dispozitiile incidente in materia imprumutului de consumatie, la art. 1582-1583 VCC, se putea recurge si la instanta pentru a stabili termenul. Prin exceptie comodatul poate inceta inainte ca trebuinta comodatarului sa fie indestulata in cazul in care comodantul ar cadea intr-o trebuinta exceptionala, caz in care instanta va putea decide restituirea bunului inainte de termenul stipulat/indestularea trebuintei comodantului 2. Noul Cod civil nu stabileste o limita maxima sau minima si prevede in art.2155 alin. (1) obligatia comodatarului de restituire a bunului : la implinirea termenului convenit in lipsa de termen dupa ce s-a folosit bunul potrivit conventiei In cazul in care termenul nu este convenit sau contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul sau intrebuintarea are caracter permanent, potrivit art.2155 alin (2) comodatarul va fi obligat sa restituie bunul la cererea comodantului. Art. 2156 prevede posibilitate restituirii anticipate in cazul in care : comodantul are o nevoie urgenta si neprevazuta de bunul imprumutat comodatarul decedeaza comodatarul isi incalca obligatiile Contractul de inchiriere-durata 1. Potrivit vechii reglementari, durata contractului de inchiriere nu era limitata printr-o dispozitie expresa ci legea 114/1996 prevedea doar in cadrul art.21 lit i mentionarea in contractul de inchiriere a datei de intrare in vigoare si a duratei acestuia. Drept urmare, se interpreta ca durata contractului era lasata la aprecierea partilor nefiind impusa o durata maxima sau minima, cu mentiunea ca potrivit legii locatiunea nu putea fi perpetua, vesnica. In consecinta, desi nu era prevazuta direct o limita se putea considera prin raportare la dispozitiile incidente in materia locatiunii, ca si contractul de inchiriere

va dura atat cat vor dori partile, cu conditia ca aceasta sa nu fie perpetua sau vesnica. 2. Noul Cod Civil aduce ca noutate impunerea unei limite maxime de 49 de ani pentru contractul de locatiune, limita care se va aplica si in cazul contractului de inchiriere, art.1778 alin 2 prevede ca dispozitiile in materie de locatiune sunt aplicabile in masura in care acestea sunt compatibile cu regulile speciale din materia inchirierii prevazute de NCC. In cazul in care partile vor stipula o durata mai mare de 49 de ani aceasta se va reduce automat la limita de 49 de ani. noutate in materia locatiunii/contractului de inchirere este situatia in care nu s-a mentionat un termen in contract, caz in care contractul de inchiriere va fi considerat a se fi incheiat : pentru un an in cazul locuintelor nemobilate sau spatiilor pentru exercitarea activitatii unui profesionist pe durata corespunzatoare unitatii de timp pentru care s-a calculat chiria, in cazul camerelor sau apartamentelor mobilate