You are on page 1of 3

FISA POSTULUI ASISTENTA MEDICALA 1.

Efectueaza planificarea activitatii proprii prin stabilirea graficului zilnic de lucru in functie de prioritati (identificarea urgentelor, prelevarea probelor biologice, efectuarea explorarilor functionale...) ; 2. Comunica cu pacientii si apatinatorii acestuia printr-un limba adaptat nivelului lor de intelegere in scop psi!o-terapeutic; ". #articipa, alaturi de medic, la consultatie (initiala,de control,la cerere sau a bolnavilor inclusi in programe de sanatate) ; $. %e ocupa de programarea pacientilor pentru consultatie si intocmeste liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,daca este cazul ; &. %olicita documente ustificative care atesta calitatea de asigurat, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ; '. (n cazul pacientului care se prezinta la consultatie la cerere, verifica dovada de plata a consultatiei; ). Efectueaza evaluarea primara a starii bolnavului (aspect general, culoare, edeme, postura, stare de agitatie) si face masuratori ale constantelor biologice (temperatura, *+, puls, respiratie); ,. #regateste pacientul pentru examinare si asista medicul in realizarea investigatiilor; -. .eserveste medicul cu materiale sanitare in vederea consultatiei si a uta la manoperele care necesita asistenta; 1/. #une la dispozitie documentul de observatie clinica medicala (0isa de consultatie medicala), registrul de consultatii, concedierul medical, retetarul, formularele de bilete de trimitere speciale si formularele de scrisoare medicala (documente tipizate) in vederea finalizarii actului medical de consultatie si raporteaza lunar consultatiile in dosarul statistic; 11. Efectueaza recoltari la indicatia medicului, etic!eteaza corect recipientele,verifica biletul de trimitere si asigura transportul in siguranta a acestora la laborator; 12. 0ace pregatirea psi!ologica a pacientului pentru efectuarea explorarilor functionale; 1". #entru a fi supus la metode de preventie,diagnostic si tratament cu potential de risc, pacientului i se solicita acordul scris; 1$. #entru obtinerea acordului scris,asistenta medicala este datoare sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia; 1&. Efectueaza diverse explorari functionale in functie de specificul cabinetului; 1'. Completeaza cu rigurozitate documentul de observatie clinica medicala cu rezultatele investigatiilor paraclinice si parametrilor biologici; 1). Efectueaza tratamente (per os, in ectabil, percutanat, etc.), la recomandarea medicului si in limita competentei si le consemneaza in registrul de tratamente sau in registrul de pansamente, dupa caz si raporteaza lunar numarul de tratamente in dosarul statistic; 1,. #romoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor (dieta, regim de viata, automedicatia ,importanta respectatii graficului de control); 1-. (dentifica procedurile de sterilizare in functie de obiectul sterilizarii, respectand normele igienico-sanitare in vigoare si caracteristicile obiectului de sterilizat;

2'. Efectueaza stocul cantitativ la materialele sanitare pe care le foloseste in cabinetul medical.. Conform 2rdinului 3% nr 21-4 2//2 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.numar fisa. 2rganizeaza./1. conform normelor in vigoare (23% 1)&"42//$).data intocmirii fisei. "".2//$ si 5!idul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale.2//" . 1aspunde de modul de gestionare. 22.2//). pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca. 1especta si aplica normele prevazute in 2rdinul 3%0 nr 1. %e obliga sa indeplineasca. precum si intimitatea si demnitatea acestora. +fiseaza la loc vizibil programul medicilor din cabinetul medical si il actualizeaza ori de cate ori este nevoie.orice activitate pentru a evita punerea in pericol a vietii pacientului. %e prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie. 2). #regateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.. $".. 21. 2-.&4 2//" privind asigurarea curateniei. "&. ata. 2.. urmareste realizarea igienizarii in spatiul de lucru si verifica respectarea planului de curatenie al personalului abilitat. dezinfectiei. +corda cu prioritate asistenta medicala femeii gravide. "/. . indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul. Completeaza un repertoar cu. +corda servicii medicale asiguratilor fara nici o discriminare. 1especta ordinea si disciplina la locul de munca.repturile pacientului 7 conform 2rdinului 3% $'421. 1aspunde de gestionarea obiectelor de inventar si a mi loacelor fixe existente in cabinetul medical. 9tilizeaza sistemul informatic instalat in cabinetul medical.evidenta si pastrare a formularelor tipizate (concediere medicale. 1especta codul de etica al 2rdinului +sistentilor 3edicali si 3oaselor din 1omania.gestioneaza si ar!iveaza fisele de consultatie in fisierul cabinetului. $1. "$.2/. "-. efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare. retetare.nume4prenume pacient. folosind formele cele mai eficiente de tratament./2. $2. 1aspunde de aplicarea regulilor generale de curatenie si dezinfectie. 2&. "2. $/. .) si il pregateste pentru sterilizare. 1especta 6 . 1especta programul de lucru de ' ore si programarea concediului de odi!na. 1especta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati. 1aspunde de curatenia si dezinfectia cabinetului respectand 2rdinul 2'14/'. aplica procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia de investigatie-sonda .epoziteaza materialele consumabile si instrumentarul cu respectarea conditiilor specifice necesitate pentru fiecare produs in parte. introducand datele culese din registrul de consultatie in aplicatiile informatice utilizate. "). Confectioneaza materialul moale (tampoane. "'. "1. 2$.conform competentelor si responsabilitatilor sale si deciziilor medicului. comprese. 2". bilete de trimitere speciale8). ". 1especta si aplica normele prevazute in 2rdinul 3% nr --$4 oct.

1especta regulamentul intern al cabinetului. +sistentul medical are obligatia sa-si reinoiasca +utorizatia de :ibera #ractica in momentul expirarii acesteia. &". pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal. care va fi sc!imbat ori de cate ori este nevoie. $&. $. 1especta si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca (:egea "1-42//'). +re obligatia sa isi insuseasca si sa respecte normele #%( prevazute in :egea "/)42//'. $-. &1.ezvoltarea profesionala in corelatie cu exigentele postului.. . .astfel incat sa nu existe discontinuitate intre data expirarii si data eliberarii noii autorizatii. $). $'. +re obligatia sa isi insuseasca si sa aplice normele de protectie a muncii conform specificului locului de munca si in corelatie cu aparatura si instalatiile folosite. . &2. +sistentul medical care acorda asistenta medicala in sistemul public este obligat sa inc!eie o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru pre udicii cauzate prin actul medical. 1especta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical.$$. • autoevaluare • studiu individual • cursuri de pregatire4perfectionare &/. #oarta ec!ipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara.eclara imediat medicului orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale.