You are on page 1of 13

TEMA 2 SUBSTANŢE TOXICE INDUSTRIALE a). Generalităţi : !la"i#i!area "$%"tanţel&r t&'i!e in($"triale) #&r*ă) "tare (e a+re+are) *&( (e a!

ţi$ne a"$,ra &r+ani"*$l$i) #&!ar$l !-i*i! . n&r$l t&'i! /!ara!teri"ti!i). %). E#e!tele !&nta*inării !$ a!e"tea !). A!!i(ente in($"triale 0n !are "$nt i*,li!ate "$%"tanţe t&'i!e in($"triale S$%"tanţele t&'i!e in($"triale sunt produsele chimice care datorită proprietăţilor fizice, chimice şi toxice îşi manifestă acţiunea contaminată şi vătămătoare, în concentraţii mici, pe distanţe foarte mari, depăşind limitele unităţii sursă toxică, creând zone de acţiune ce pot cuprinde localităţi întregi şi operatori economici izolati. Dintre produsele chimice, utilizate sau fabricate în mod obişnuit şi în cantităţi mari, se consideră că prezintă pericol chimic, următoarele !ate+&rii (e "$%"tanţe: - ubstanţe cu acţiune iritantă, caustică şi sufocant-asfixiantă !"lorul, #cidul clorhidric, #cidul azotic, #cidul fluorhidric, $xizii de sulf, $xizii de azot, #moniacul, %osgenul, "lorcianul, etc.& - ubstanţe cu acţiune toxică generală !'idrogenul sulfurat, %osfina, $xizii fosforului, $xiclorura de fosfor, #cidul cianhidric, ulfura de carbon şi altele.& ubstanţele toxice industriale se pot găsi în instalaţia sursă toxică sub formă de gaze, gaze lichefiate sau gaze comprimate, vapori, aerosoli sau lichide. (le pot a!ţi&na a"$,ra &r+ani"*$l$i prin inhalare, ingerare sau contact cu pielea ori alte ţesuturi. 1&!ar$l !-i*i! ) reprezintă zona în care substanţa toxică s-a răspândit în mediu şi în care îşi manifestă acţiunea vătămătoare, ca urmare a unui accident chimic. ubstanţa toxică se poate evacua în mediul încon*urător ca urmare a unei avarii la instalaţia sursă toxică prin scurgere, deversare, eşapare etc. ,răspândindu-se pe teren sau în atmosferă, în interiorul construcţiilor de protecţie sau de retenţie, creând un focar chimic. +arametrii focarului chimic se determină de către agentul sursă de pericol chimic. #ceşti parametrii se referă la, - cantităţile medii zilnice ale substanţei toxice industriale existente în instalaţiile !rezervoarele& sursă de pericol chimic- cantitatea de substanţă ce este probabil a se elibera în unitatea de timp, în caz de accident chimic- proprietăţile fizice ale substanţei toxice- suprafaţa de răspândire a substanţei toxice- valorile concentraţiilor letale şi de intoxicare- dimensiunile zonelor de acţiune ale norului toxic pentru aceste concentraţii în condiţiile meteorologice corespunzătoare momentului accidentului- direcţia de propagare a norului toxic- durata de acţiune a norului toxic !persistenţa&. uprafaţa de răspândire !contaminare& ) este suprafaţa pe care s-a răspândit substanţa toxică industrială, ca urmare a accidentului chimic. #ceasta poate fi sub formă lichidă

clorul. Dimensiunile acestor zone depind de cantitatea de .& în concentraţii mai mari decât cele admise. 1a producerea unui accident cu implicarea unor asemenea substanţe. acidul sulfuric.li!ate "$%"tanţe t&'i!e in($"triale reprezintă eliberarea necontrolată în mediul încon*urător a unor substanţe toxice industriale ! . formând în acest fel un n&r t&'i!. acidul clorhidric. +ersistenţa sau durata de acţiune a n&r$l$i t&'i! reprezintă timpul cât norul toxic se menţine în zona de acţiune cu valori ale concentraţiei mai mari decât concentraţiile admise. comprimat sau la presiune normală.". explozia& iniţială. nerespectării normelor tehnice de ambalare şi transport sau a altor factori neprevăzuţi. a substanţei toxice împreună cu vaporii generaţi de scurgerea !deversarea.ona de intoxicare&. se poate răspândi pe sol sau în spaţiul de retenţie şi poate avea dimensiuni de câteva sute sau mii de metrii pătraţi. de pe suprafaţa de contaminare. avarii la mi*locul de transport sau ambala*. gaz lichefiat. emisii de gaze. eliberată în mediul încon*urător.!1imita de suportabilitate&. se produce moartea unei persoane într-un timp de cel mult /0 minute. . instantaneu sau într-un interval scurt de timp. Dimensiunile de acţiune a norului toxic se stabilesc pentru valori letale !.este considerată zona de acţiune a norului toxic în care concentraţia substanţei toxice !concentraţia de intoxicare& are o valoare la care acţiunea sa timp de /-/0 minute poate produce intoxicarea organismului uman. pe timpul transportului acestora. #cesta se poate crea şi prin procese complexe de evaporare-vaporizare. . reacţii chimice neprevăzute. !în incinta operatorilor economici. A!!i(ente in($"triale 0n !are "$nt i*. timpul până la remedierea avariei şi punerea în aplicare a măsurilor ce se impun.2. problemele pot să apară ca urmare a unor accidente de circulaţie. lichid sau solid&. "a urmare a acestor accidente se pot produce explozii. vapori toxici sau răspândire de substanţe toxice pe sol şi în mediu. +rincipalele substanţe chimice toxice industriale ! . incendii.3. hidrogenul sulfurat. pe timpul descărcării substanţelor din 4 în cisterne.& care prezintă pericol pentru salariaţi !populaţie& şi cele mai des folosite sunt.3. punând astfel în pericol sănătatea populaţiei şi a salariaţilor.3. pe timpul depozitării. . se creează o zonă letală !mortală& şi o zonă de intoxicare.2. ubstanţa toxică industrială se emite în mediul încon*urător. vapori sau aerosoli la concentraţii vătămătoare.&. ubstanţele periculoase se transportă în cisterne. 5i*loacele care transportă aceste substanţe trebuie să fie marcate cu etichete şi indicatoare de avertizare. Zona letală ) este considerată zona de acţiune a norului toxic în care concentraţia substanţei toxice !concentraţia letală& are o valoare la care prin inhalare.ona de acţiune a norului toxic ) reprezintă zona din atmosferă contaminată cu substanţă toxică industrială sub formă de gaz. sub formă de gaz sau vapori. concentraţia acesteia. pe timpul folosirii lor în procesul de producţie sau a nerespectării normelor de protecţie a muncii şi +. +e timpul transportului cu mi*loace auto. fiind necesar tratamentul medical. containere sau alte tipuri de ambala*e !în stare de gaz comprimat.ona letală& sau de intoxicare !. Zona de intoxicare . monoxidul de carbon etc.3.sau de gaze lichefiate.2. amoniacul.

bandă izolantă.2. următoarelor cauze . de răcire sau a aburului. • cunoştinţele necesare în vederea realizării măsurilor de protecţie• regulile de comportare la accident în zona norului toxic. avaria unor conducte sau a vaselor sub presiuneavaria etanşeizării la compresoarescurgeri pe la armăturipierderi ale apei de alimentare. încărcările cu gheaţălovituri aerienefoc şi explozii.3. respectând prevederile legale privind controlul activităţii care prezintă pericole de accidente ma*ore în care sunt implicate substanţe toxice industriale. asigurând rapid primele măsuri de etanşeizare a uşilor şi ferestrelor.&. bureţi izolatori. avaria conductelor de însoţireerori umane şi operaţionaledeficienţe ale componentelor principalecutremurul. utilizând pentru izolare materiale aflate la îndemână !produse textile. depozitează. alariaţii !populaţia& trebuie să-şi însuşească. costume de protecţie& sau improvizate• realizarea unei truse de prim ) a*utor medical• pregătirea unei rezerve permanente de apă şi alimente• asigurarea unui radioreceptor cu baterii. aparat de respiraţie. 6n locurile de adăpostire4izolare pentru salariaţi !populaţie& trebuie asigurate măsurile de siguranţă prin. etc. în principal. purfix. să întocmească plan de protecţie şi intervenţie. etc. vântul puternic.!78iscul chimic ) . #ccidentele industriale în care sunt implicate substanţe toxice industriale se datorează.&• asigurarea mi*loacelor de protecţie individuală speciale !mască contra gazelor. foloseşte în procesul de producţie . făcând publice următoarele date. chit. • care este unitatea sursă de pericol chimic• tipul de substanţă toxică industrială pe care îl deţine• caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice• zona de risc în care v-aţi putea afla• măsuri de protecţie specifice zonei• locul în care se asigură protecţia prin adăpostire sau izolare• locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară. Ur+enţa !-i*i!ă2reprezintă situaţia de criză sau de pericol potenţial ma*or. +entru prevenirea şi protecţia populaţiei împotriva efectelor acestor substanţe legea obligă operatorul economic care deţine. datorată unei surse de risc chimic7.(ste deosebit de important ca în momentul producerii unui astfel de eveniment salariaţii !populaţia& să se adăpostească în clădiri..De asemenea se va opri orice instalaţie de aer condiţionat sau de ventilare şi nu se va părăsi clădirile decât la încetarea alarmei transmisă prin mi*loacele specifice de către personalul de conducere. bureţi. • procurarea materialelor de etanşare !chit. care necesită acţiunea imediată pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe negative şi intervenţia pentru salvarea de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri ori pentru limitarea distrugerii mediului încon*urător.

vapori sau aerosoli la concentraţii vătămătoare. chimice şi toxice îşi manifestă acţiunea contaminată şi vătămătoare. tipul de substanţe. . şosele ) 09:căi ferate ) . se produce moartea unei persoane într-un timp de cel mult /0 minute. 1&!ar$l !-i*i! reprezintă zona în care substanţa toxică s-a răspândit în mediu şi în care îşi manifestă acţiunea vătămătoare. în concentraţii mici. nu sunt supuse ameninţărilor unor accidente industriale şi prin urmare pregătirea şi reacţia populaţiei sunt deficitare. S$%"tanţele t&'i!e in($"triale sunt produse chimice care datorită proprietăţilor fizice. "ăile de transport ale substanţelor periculoase sunt diverse. vapori toxici sau răspândiri de substanţe toxice periculoase pe sol şi în mediul încon*urător. =nul dintre aspectele critice ale accidentelor de transport este acela că măsurile de prevenire nu pot fi luate. imposibil de prevăzut. avarii la mi*locul de transport sau ambala*. datorită unor accidente de circulaţie. ca urmare a răspândirii în mediul încon*urător a unor substanţe toxice industriale&. Zona de acţiune a norului toxic reprezintă zona din atmosferă contaminată cu substanţă toxică industrială sub formă de gaz. . nerespectări ale normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi. containere ori alte ambala*e&.ona de intoxicare este considerată zona de acţiune a norului toxic în care concentraţia substanţei toxice !concentraţia de intoxicare& are o valoare la care acţiunea sa timp de /-/0 minute poate produce intoxicarea organismului uman. pot conduce la apariţia unor explozii. S$%"tanţe . cu mi*loace auto sau pe calea ferată !în cisterne. ca urmare a unui accident chimic. 3ROCEDURI ACCIDENTE C4IMICE 3E TIM3UL TRANS3ORTULUI DE S. reacţii chimice neprevăzute.ona letală este considerată zona de acţiune a norului toxic în care concentraţia substanţei toxice !concentraţia letală& are o valoare la care prin inhalare. comprimat sau la presiune normală. ubstanţa toxică industrială se emite în mediul încon*urător. Din totalul de mărfuri transportate în decursul unui an.T.reprezintă situaţia de pericol posibil a se crea. sub formă de gaz sau vapori. în mod normal.9:căi fluviale şi maritime ) <9:. emisii de gaze. cantităţile eliberate&. pe timpul transportului. creând zone de acţiune ce pot cuprinde localităţi întregi şi unităţi economice izolate. +ersistenţa sau durata de acţiune a norului toxic reprezintă timpul cât norul toxic se menţine în zona de acţiune cu valori ale concentraţiei mai mari decât concentraţiile admise.I. ca urmare a accidentului chimic. Suprafaţa de răspândire (contaminare) este suprafaţa pe care s-a răspândit substanţa toxică industrială. datorită unor parametri-cheie de la locul accidentului !zona.eri!$l&a"e /S3) sunt considerate acele produse chimice care. instantaneu sau într-un interval scurt de timp. pe distanţe foarte mari. #ccidentele de transport reprezintă un risc deosebit. incendii. formând în acest fel un n&r t&'i!. #cest impediment face să crească riscul pentru populaţia din apropierea căilor de comunicaţie. fiind necesar tratamentul medical. . aproximativ /0: îl reprezintă mărfurile şi substanţele periculoase. mai cu seamă pentru zonele care.

&9itare7 ) prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de stocare şi4sau păstrate în condiţii de siguranţă5#ra9a (e ri"! /R)7 este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul încon*urător5in"talaţie7 ) o entitate tehnică din cadrul unui obiectiv. utila*elor.lani#i!area terit&rială7 este reprezentată de "onsiliul Budeţean şi "onsiliul Aeneral al 5unicipiului @ucureşti5!&ntr&l$l &.r&te!ţia *e(i$l$i7 este 5inisterul #pelor şi +rotecţiei 5ediului5a$t&ritatea . în subordinea consiliilor *udeţene şi locale. ubstanţele !mărfurile& periculoase pot fi transportate cu mi*loace auto sau pe calea ferată în cisterne. cu efecte dăunătoare de scurtă durată sau pe termen lung. precum şi a "onsiliului Aeneral al 5unicipiului @ucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor 5unicipiului @ucureşti5a$t&ritatea .&n"a%ilă !$ . eveniment sau incident care nu generează efecte ma*ore asupra sănătăţii populaţiei şi4sau asupra mediului. manipulate şi4sau depozitate substanţe periculoase. emisia de gaze sau vapori se poate produce direct în mi*locul de transport sau4şi ca urmare a răspândirii substanţei periculoase pe sol. a depozitelor şi a altor structuri similare. cristale. dispozitivelor. sistemului de conducte. a proceselor tehnologice. inclusiv întreţinerea instalaţiei. utilizate.. #pare în acest fel un pericol pentru sănătatea oamenilor şi animalelor. a debarcaderelor.$%li!ă l&!ală re".entr$ .eraţi&nal7 ) adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă. riscul de contaminare a mediului încon*urător. necesare pentru exploatarea instalaţiei- . D(%3>3?331( 2(85(>31$8 =2313. unde sunt produse.r&te!ţia *e(i$l$i7 sunt 3nspectoratele 2eritoriale pentru +rotecţia 5ediului şi #dministraţia 8ezervaţiei @iosferei Delta Dunării !#8@DD&5a$t&ritatea !entrală .entr$ . plutitoare sau de altă natură. az. în stare de. al prezentei hotărâri care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi4sau asupra mediului. în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase5a8arie7 . containere sau alte tipuri de ambala*e.#?3 5a!!i(ent *a6&r7 ) orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe periculoase. structurilor.(xplozia. dar care are potenţial să producă un accident ma*or5a$t&ritatea !entrală . docurilor. la presiune normalăgaz comprimatgaz lichefiatlichidsolid !compact.entr$ .r&te!ţie !i8ilă7 este erviciul public comunitar pentru situaţii de urgenţă. pericolul distrugerii unor construcţii şi bunuri materiale. 3nstalaţia cuprinde totalitatea echipamentelor. căilor ferate interne. un incendiu sau o explozie.r&te!ţie !i8ilă7 este 3nspectoratul Aeneral pentru ituaţii de =rgenţă5a$t&ritatea terit&rială . cheiurilor de descărcare care deservesc instalaţia.entr$ . care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv prevăzut la art.$%li!ă terit&rială . a echipamentului şi întreruperile temporare din funcţionare5(e. incendiul. pulberi&.

8andamentul combustiei şi căldura pot creşte semnificativAr"$ri !-i*i!e ) pericol ca urmare a rănirii pielii.orice substanţă chimică pură. a ochilor şi inflamării mucoaselor prin contactul cu acizi sau bazeDe+erăt$ri ) pericol de degerare şi hipotermie provocate de scurgeri de gaze criogenice sau lichefiateIn#e!ţie ) invazia corpului de către agenţi patogeni3eri!&l . câteva pericole potenţiale apar în acelaşi timp. sau prezenţa acestora în cazul în care se consideră că pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial5ri"!7.entr$ *e(i$ ) ca urmare a contaminării solului.totalitatea măsurilor necesar a fi luate în exteriorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate.entr$ *&(erni9are7.re9enţa "$%"tanţel&r . ce pun în pericol sănătatea personalului şi4sau calitatea mediului în exteriorul amplasamentului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase+(83"$1( +$2(>?3#1( #ccidentele implicând substanţele periculoase pot avea urmări diferite pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice. produse. reziduri sau produse intermediare.totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate. ce pun în pericol sănătatea personalului şi4sau calitatea mediului pe amplasament şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase5$r+enţa e'ternă7 . apei sau aerului.probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă de timp şi4sau în anumite circumstanţe5"$%"tanţa . amestec de substanţe sau preparate care există sub formă de materii prime. lichidelor sau solidelor inflamabileO'i(are pericol datorat substanţelor iniţiatoare ale aprinderii !oxidante&. unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii.orice persoană fizică sau *uridică care exploatează sau deţine controlul instalaţiei sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia5$nitate (e "t&!are7.spaţiul care se află sub controlul titularului activităţii.l&9ie ) pericol datorat undei de şoc şi sfărâmăturilor aruncate de sufluInt&'i!are ) pericol datorat substanţelor toxice care a*ung în interiorul corpului prin inhalare.eri!$l&a"ă7.5*ana+e*ent$l .orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase5$r+enţa internă7.eri!$l&a"e7. . 6n ma*oritatea cazurilor.toate instalaţiile în funcţiune şi în cele în curs de execuţie care deţin acord de mediu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri5. prin aprinderea gazelor. cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi4sau asupra mediului5. procese sau unităţi de stocare5&%ie!ti87. inclusiv infrastructurile sau activităţile comune sau conexe5&%ie!ti8e e'i"tente7.eri!&l7. prin ingestie sau prin absorbţie prin pieleS$#&!are ) pericol datorat lipsei de oxigen.prezenţa efectivă sau anticipată a unor astfel de substanţe în cadrul obiectivului. care este înlocuit de fum sau vapori de substanţeIn!en(i$ ) pericol datorat căldurii şi flăcărilor. produse secundare. E'. inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident5tit$lar$l a!ti8ităţii7.adoptarea şi implementarea procedurilor pentru modificările planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectării de noi instalaţii.

(xtinderea pericolului este marcată de cifra 9 !zero& la sfârşitul numărului. (5>3%3"#?3# "3%8(1$8 "#8( 3>D3"E 23+=1 +(83"$1=1=3 "onform istemului 3nternaţional de clasificare a substanţelor periculoase. 3ndicatoarele de avertizare sunt marcate astfel.eri!&l este prezentat prin combinaţii de câte < )D cifre din cele de mai sus. la numărător. vaporilor şi4sau gazelor3nflamabilitatea substanţelor solide(fectele datorate oxidării sau arderilor2oxicitate8adioactivitate(fecte datorate acţiunilor corosive şi4sau caustice+ericolul unei reacţii puternice. ti. marcate pe autovehiculul care transportă substanţe periculoase. lateral. în partea din faţă şi spatela mi*loace de transport pe calea ferată şi la autocisternele cu mai multe compartimente. sau 2. +e indicatorul de avertizare.eri!&lla numitor.$l "$%"tanţei . presiunii din recipient. 2:. #5@#1#B( #= 6>"E8"E2=83 >(3D(>23%3"#2( +(83"$1=1 +$2(>?3#1 3ncendiu sau explozie . (xplozie(misie 4 scăpări de gaze sau vapori.#8( 5i*loacele de transport a substanţelor periculoase trebuie să fie marcate cu in(i!at&are (e a8erti9are care se folosesc pe plan internaţional. fiind înregistrate la $>=. 3ndicatoarele de avertizare sunt dreptunghiuri !. Dublarea unei cifre are semnificaţia amplificării corespunzătoare a pericolului. <-D cifre care reprezintă ti.#8( (tichetele de avertizare sunt romburi pătrate pe care sunt desenate simboluri de recunoaştere a transportului de substanţe periculoase. unor reacţii chimice sau altor factori3nflamabilitatea lichidelor.$l (e . datorate. D cifre care reprezintă ti. pe ambele părţi. (tichetele de avertizare se marchează pe părţile laterale ale autovehiculului. 3>D3"#2$#8( D( #C(823. sub formă de fracţie. clasele şi subclasele de + indică tipul pericolului astfel. spontaneF 2eacţie periculoasă cu apa+ericol de extindere a efectului distructiv. sau =>.9xD9 cm& de culoare portocalie.$l (e . astfel. la autovehicule. De exemplu. 6n indicator sunt înscrise două numere. sau '<2.eri!$l&a"e.(23"'(2( D( #C(823.

A#. în anumite concentraţii pot provoca iritaţii sau asfixie dacă oamenii nu sunt avertizaţi1a contact cu pielea sau ochii pot produce iritaţii sau arsuri+rin împrăştiere pot contamina sursele de apă+rodusele rezultate din ardere sau din acţiunile de stingere a incendiului pot fi toxice şi4sau pot contamina mediul.+ot exploda prin. încălzire.( #= 13"'3D( 3>%1#5#@31( +(83"$1=1 +$2(>?3#1 3ncendiu sau explozie e pot descompune sau polimerizare cu explozie sau se aprind dacă sunt încălzite ori expuse la flacără+ot exploda sau se aprinde în contact cu aerul+ot reacţiona violent cu apaCaporii pot fi la început mai grei decât aerul şi se pot deplasa către surse de aprindere. scântei sau flacărăCaporii pot fi transportaţi către o sursă de aprindere !scânteie. #cţiunea asupra oamenilor =nele substanţe explozive sunt toxice !otrăvitoare& şi 4 sau corosive+rin explozie pot produce gaze sau vapori iritanţi. şoc. pot exploda dar nu ard cu uşurinţă1a incendiere pot produce gaze şi pulberi radioactive şi4sau toxice. frecare sau în contact cu alte substanţe+ot reacţiona violent sau exploda în contact cu aerul. flacără&"onţinutul rezervorului !recipientului& poate exploda prin încălzire1a explozie se pot împrăştia fragmente din produs sau din recipient !schi*e&. apa sau spumele extinctoaree pot aprinde spontan în contact cu aerule pot aprinde prin încălzire. în ambala*. 5#2(83#1( 8#D3$#"23C( +(83"$1=1 +$2(>?3#1 3ncendiu sau explozie =nele materiale radioactive. toxici sau cu efecte corosive. e acumulează în locurile *oase sau în spaţii închise#cţiunea asupra oamenilor Aazele4vaporii. =@ 2#>?( (F+1$. #cţiunea asupra oamenilor . încălzire.3C( +(83"$1=1 +$2(>?3#1 3ncendiu sau explozie +ot exploda prin. frecare(xplozia poate avea numai efect local sau poate crea pericol pentru grupuri de oameni1a explozie se pot împrăştia fragmente din produs sau din recipient !schi*e&. şoc.

în toate direcţiileZona de izolare cu raza de /09 ) <99 m. +oliţia . înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi a salariaţilor despre pericolul chimicasigurarea protecţiei cu mi*loace individuale de protecţieasigurarea protecţiei prin adăpostire !izolare&asigurarea protecţiei salariaţilor şi a populaţiei prin evacuare !autoevacuare& temporarăasigurarea protecţiei animalelor din ferme zootehnice şi din gospodăriile cetăţenilorintroducerea restricţiilor de consum al apei. e poate cere spri*in unităţilor militare dislocate în zonă cât şi agenţilor economici. +8$2("?3(. Zona de răspândire cu raza de /9 ) 09 m. 5E =83 D( +8$2("?3( 6> . în toate direcţiile- . *andarmeria . cantitatea de material şi tipul ambala*uluiAradul de pericol nu poate fi stabilit decât cu aparatură specializată3nhalarea gazelor sau a pulberilor aflate în suspensie în aer. gardienii publici şi societăţile de protecţie şi pază sunt implicate direct prin adoptarea dispozitivelor conform competenţelor şi misiunilor primite sau specificate anterior in planurile de intervenţie . 5E =83 D( +8(C(>38(. a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxicexecutarea cercetării chimice. ingestia sau contactul cu materialul radioactiv sunt periculoase(fectele inhalării şi4sau ingerării produselor radioactive pot apare cu întârziere$ expunere îndelungată poate provoca îmbolnăvire gravă sau moartea(xistă pericolul de iradiere externă şi la anumite distanţe de zona accidentului. valorilor culturale şi de patrimoniu din raionul de distrugeri . 5i*loacele tehnice de intervenţie trebuie să fie adaptate tipului de accident chimic produs asigurând astfel eficienţă sporită. vegetalelor. a controlului şi supravegherii zonei de acţiune a norului toxic şi a contaminăriiacordarea primului a*utor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor şi animalelor intoxicate8apiditatea şi eficienţa descoperirii supravieţuitorilor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă ar trebui să constituie acţiunea prioritară în asemenea momente . 2ot în acest moment al acţiunilor trebuie evitată pătrunderea în raion a persoanelor neautorizate care ar ingreuna căutarea şi salvarea supravieţuitorilor. produselor agroalimentare.$># D( #"?3=>( # >$8=1=3 2$F3" 6n zona de acţiune a norului toxic se aplică următoarele măsuri de protecţie şi de intervenţie. contaminateintroducerea unor restricţii de circulaţie şi acces. ambulanţelor şi personalului medical. 3>2(8C(>?3( G3 8(#@3132#8( $ pondere importantă în sistemul de planificare şi desfăşurare a intervenţiei o constituie asigurarea protecţiei cetăţenilor şi pazei bunurilor materiale . Deblocarea rapidă a căilor de acces este o prioritate pentru a crea front de lucru formaţiunilor specializate.Aradul pericolului de iradiere depinde de natura materialului radioactiv. în toate direcţiileZona de pericol cu raza de 09 ) /99 m.. fura*elor etc. #cţiuni şi măsuri de protecţie şi intervenţie pentru ambala*e sau încărcături neidentificate e stabileşte.

An(irii *aterial$l$i (in !i"ternă /re9er8&r) . astfel. stingerea incendiilor şi neutralizare. . se răceşte cisterna !rezervorul& cu cantităţi mari de apănu se introduce apă în interiorul cisternei !rezervorului& incendiatese acţionează asupra incendiului numai după ce au fost identificate posibilităţile de stingere. construcţiile rezistente sau chiar locuinţe6n locuinţe este interzisă staţionarea în faţa ferestreie interzice circulaţia în ambele sensurie eliberează întreaga suprafaţă a zonei de izolare !oameni.a. 9&na (e i9&lare pentru +a9e. în frontul acestuianu se introduce apă în rezervorse previne pătrunderea materialului periculos care s-a revărsat. Dacă incendiul a cuprins cisterna !rezervorul&. ?n !a9$l ră". #cţiuni şi măsuri de protecţie şi intervenţie pentru gaze sau lichide inflamabile e stabileşte..$*a "a$ a. B&na (e i9&lare cu raza de /H99 m. în toate direcţiile în funcţie de cantitatea de explozibil implicat. în sursele de apăse cheamă formaţiile specializate pentru identificarea. se asigură protecţia prin adăpostire utilizând terenul. ?n !a9 (e in!en(i$ N$ "e #&l&"e@te "."ând mi*locul de transport este incendiat sau răsturnat şi conţinutul se scurge din rezervor. D99 <9999 KKKKKKKKKKKKKKKK I99 09999 KKKKKKKKKKKKKKKK L99-/999 Dacă s-a produs explozia ca urmare a accidentului de circulaţie. I9 099 KKKKKKKKKKKKKKKKK /99 /999 KKKKKKKKKKKKKKKK. /09 0999 KKKKKKKKKKKKKKKK."antitatea !Jg& 8aza !m& <09 KKKKKKKKKKKKKKKKK.eri!&l cu raza de I9 ) /999 m. în toate direcţiileB&na (e . scântei.rin ră"t$rnare "a$ #i"$rare: se elimină toate sursele de aprindere !fumat. se stabileşte o zonă de evacuare temporară pe o distanţă de cel puţin 099 m. etc&>u se mişcă vehiculul avariat>u se expune rezervorul !containerul& cu materiale explozive la căldură sau surse de aprindere. <0 ) 09 m. animale. #cţiuni şi măsuri de protecţie şi intervenţie pentru substanţe explozive e stabileşte.. în toate direcţiile. autovehicule. flacără& din imediata apropiere a locului accidentuluinu se atinge şi nu se deplasează prin zona în care materialul s-a revărsatmaterialele combustibile se ţin departe de locul în care s-a răspândit materialul periculosse utilizează apă pulverizată pe direcţia de deplasare a norului de gaze sau vapori. conform tabelului. uprafaţa în care s-a răspândit substanţa se izolează în toate direcţiile. 09 ) /99 m9&na (e i9&lare pentru li!-i(ei.

9&na (e e8a!$are pentru +a9e) la revărsare. CULEGEREA DATELOR EI IN1ORMAŢIILOR DES3RE ACCIDENT: 2impul şi locul producerii accidentului2ipul mi*locului de transport !auto. împrăştiere pe teren. 3ROCEDURA /ALGORITMUL) DE INTERCENŢIE LA ACCIDENT C4IMIC CU SUBSTANŢE TOXICE INDUSTRIALE 3E CDILE DE COMUNICAŢIE 1a primirea informaţiei despre producerea accidentului pe timpul transportului "$%"tanţel&r . din zona de evacuare de .&Direcţia şi viteza vântului la solDetalii despre teren+ersoane şi bunuri în pericol. din.e opreşte circulaţia şi accesul în zonă şi pe direcţia vântuluie evită. DIS3OBIŢII 3RELIMINARE Dispoziţiile preliminare se transmit organelor care urmează să realizeze acţiunile de protecţie.eri!$l&a"e cu mi*loace auto sau pe calea ferată !anexa &. răsturnare. $prirea circulaţiei în ambele sensuri. şi se referă la. dega*are de gaze sau vapori.99 m !numai pe direcţia vântului&. organul de protecţie civilă. #cţiuni şi măsuri de protecţie şi intervenţie pentru materiale radioactive e izolează imediat suprafaţa pe cere s-a răspândit substanţa periculoasă şi locul accidentului pe o rază a 9&nei (e i9&lare de 09 ) /99 m. incendiu. se ventilează şi se prote*ează spaţiile închise şi locurile *oasee evacuează populaţia. ?NETIINŢAREA AUTORITDŢILOR 3UBLICE INTERESATE: +oliţia *udeţeană sau locală+rimăria localităţii pe raza căreia s-a produs accidentul+ompieriitaţia de salvarepitalul la care pot fi trimişi vătămaţii3nspectoratul de protecţie a mediului3nspectoratul de poliţie sanitară şi medicină preventivă ) laboratorul de toxicologie#dministraţia domeniului public. explozie. în toate direcţiilee evacuează populaţia pe direcţia vântului. în a cărei responsabilitate intră zona de producere a accidentului. M99 m9&na (e e8a!$are pentru li!-i(e) la revărsare. fără incendiu. etc. calea ferată&ituaţia accidentului !fisură în rezervor. se evacuează populaţia din zona de evacuare de M99 ) /999 m.99 m6n caz de incendiu. e asigură schimburi de lucru la intervale scurte de timpe utilizează mi*loace de protecţie speciale lucrului !măşti şi costume de protecţie&. pe calea de circulaţie unde s-a produs accidentultabilirea şi marcarea unei 9&ne (e i9&lare cu o rază de cel puţin /99 ) /H99 m(vacuarea tuturor persoanelor din această zonă- . în toate direcţiilee limitează timpul de acţiune în zonă cât mai puţin posibil. . fără incendiu. execută următoarele activităţi.

A3LICAREA MDSURILOR DE 3ROTECŢIE EI INTERCENŢIE stabilirea locului de conducere a acţiunilor şi a legăturilordelimitarea şi marcarea zonelor de răspândire. izolare şi evacuarestabilirea direcţiei de deplasare şi a dimensiunilor zonei de acţiune a norului toxic cu efecte periculoasealarmarea populaţiei din zona de acţiune a norului toxic. aparate izolante şi cu scule necesare remedierii avarieiintroducerea semnalului de alarmă chimică !0 impulsuri a /H secunde cu pauză de /9 secunde timp de < minute& este obligatorie şi trebuie să se facă în primele < minute de la declanşarea accidentului.&3dentificarea eti!-etel&r (e a8erti9are şi a in(i!at&arel&r (e a8erti9are înscrise pe vehicul !în faţă. foi de transport. se face stabilindu-se. etc. echipaţi cu costume de protecţie. paza zonei. CONCLUBII EI 3RO3UNERI ?N CONCLUBIE MDSURILE DE 3ROTECŢIE DE BABD CARE SE IAU ?N CAB DE ACCIDENT C4IMIC CU SUBSTANŢE TOXICE INDUSTRIALE 3E CDILE DE COMUNICAŢIE 3E CARE TREBUIE SD LE CUNOASCD 3O3ULAŢIA SUNT URMDTOARELE: MDSURI DE 3ROTECŢIE ?N BONA LETALD: intervenţia la sursă se realizează numai de către specialişti. dacă este cazulrealizarea protecţiei prin izolare în locuinţă cu etanşarea uşilor şi a ferestrelorevacuarea temporară a populaţiei şi animalelor din zona de acţiune a norului toxic pe toată durata acestuiascoaterea vătămaţilor din zona accidentului.IDENTI1ICAREA SUBSTANŢEI 3ERICULOASE 3nterogarea şoferului sau4şi însoţitorului"onsultarea documentelor de transport !acte de expediţie. pericol. ECALUAREA 3ERICOLULUI (valuarea zonelor. acordarea primului a*utor şi a asistenţei medicale de urgenţă şi transportul la spitalinterzicerea accesului în zonă şi îndepărtarea de zonă a persoanelor neautorizate. în funcţie de natura substanţei periculoase. instituţiile publice şi populaţia din zona letală- . zona de răspândirezona de pericolzona de izolarezona de evacuare. lateral&3dentificarea naturii şi tipul substanţei periculoase. în spate. îndrumarea circulaţieidesfăşurarea acţiunilor de limitare a urmărilor accidentuluineutralizarea şi curăţirea zoneiridicarea 4 îndepărtarea vehiculului avariatcontrolul şi supravegherea în zonăreabilitarea circulaţieiinformarea populaţiei.se înştiinţează şi se alarmează toţi agenţii economici.

se introduc măsuri de restricţia circulaţiei şi limitarea accesului în zonele afectate. şi preferabil fără ferestre !holurile situate cât mai în interiorul clădirilor&. benzi de materiale plastice. MDSURI DE 3ROTECŢIE ?N BONA DE INTOXICARE e introduce semnalul de alarmă chimică !0 impulsuri a /H secunde cu pauză de /9 secunde timp de < minute& şi se înştiinţează toţi agenţii economici. etc. e opreşte orice instalaţie de aer condiţionat sau de ventilare şi nu se părăsesc clădirile decât la încetarea alarmei transmise prin mi*loacele specifice sau prin dispoziţia personalului de conducere. . echipată cu măşti contra gazelor cu filtre şi aparatură de detecţie specifice substanţei toxice. unde se vor aplica urgent măsuri de etanşeizare !închiderea uşilor şi ferestrelor. etc. izolarea acestora cu materiale aflate la îndemână ) materiale textile. uplimentar. chit. . ) oprirea tuturor aparatelor de aer condiţionat şi de ventilare. la cel mai apropiat spital pentru acordarea asistenţei medicale.se realizează o perdea de apă în frontul norului !nu direct pe sursă&se asigură imediat restricţii de circulaţie şi limitarea accesului în zonăse aplică primele măsuri de prim a*utor persoanelor intoxicate sau rănite.protecţia individuală se realizează prin adăpostirea în clădiri. în regim de urgenţă. bureţi.&. într-un loc special amena*at astfel amplasat încât să fie la o distanţă mai mare de /99 m de sursa toxică şi în direcţie opusă celei în care suflă vântulcercetarea se asigură de către grupa de cercetare. 6nştiinţarea se realizează în trepte de urgenţă. chit. iar valorile determinate se comunică imediat conducerii agentului economicpersonalul care nu participă la intervenţie în vederea remedierii avariei se va adăposti în clădiri. +ersoanele afectate vor fi transportate. se pregătesc prosoape şi batiste umezite pentru a putea fi folosite în cazul pătrunderii substanţei toxice în clădiri. bureţi. instituţiile publice şi populaţia din zona de intoxicare. asigurând rapid primele măsuri de etanşeizare a uşilor şi ferestrelor utilizând pentru izolarea acestora materiale aflate la îndemână ) !produse textile. uplimentar se pregătesc prosoape şi batiste umezite !unde nu există măşti contra gazelor& pentru a putea fi folosite la constatarea pătrunderii toxicului în clădire şi pe cât posibil camera în care se face adăpostirea trebuie să fie cât mai interioară.