You are on page 1of 3

Varianta 1 Biologie vegetala si animala

MODEL

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmata următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Totalitatea carpelelor formează………….iar totalitatea staminelor formează……………… 4 puncte

B. Daţi două exemple de reprezentanţi ai lumii ii care aparţin la re!nuri diferite" scrieţi în dreptul fiecărui reprezentant denumirea re!nului căruia îi aparţine. 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. #ste corectă o sin!ură ariantă de răspuns. 10 puncte 1. Substanţa cenusie a mădu ei spinării$ a) conţine centrii ner o%i" b) este dispusă sub formă de cordoane" c) realizeaza functia de conducere" d) este dispusa la exterior. 2. &loroplastele$ a) au rol în depozitarea substanţelor de rezer ă" b) sunt sediul respiraţiei celulare" c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe" d) dau culoarea muce!aiului erde'albăstrui. 3. (oala cu transmitere sexuala este $ a) ateroscleroza" b) sifilis" c) epilepsie" d) tuberculoza. 4. Sinteza proteinelor are loc la ni elul$ a) reticulului endoplasmatic neted" b) acuolei" c) ribozomului" d) dictiozomului. 5. Din încruci%area unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) or rezulta in ) *$ a) +,- cu talie înaltă, .,- cu talie pitică" b) ,/- 0omozi!ote cu talie înaltă, ,/- 0omozi!ote cu talie pitică" c) *//- 0ibride, cu talie înaltă" d) *//- 0omozi!ote, cu talie pitică.

1

Stabiliţi următoarele$ 10 puncte olumul de sân!e al acestei persoane. B. SUBIECTUL al III lea 1. !enotip 0omozi!ot. )olosiţi. d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi oi" rezol aţi cerinţa pe care aţi propus'o. informaţii referitoare la următoarele conţinuturi$ – :e!nul )un!i – 6ncren!atura 7teridofita 2 .D. cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. &itiţi. utilizând limba9ul stiinţific adec at. Dacă apreciaţi că afirmaţia este ade ărată. Sucul !astric conţine enzime cu rol în descompunerea !lucidelor. 3. (azinul face parte din centura scapulara 2. litri de sân!e. în acest scop. după accident. iar celulele rezultate intra in di iziune meiotica d) &ompletaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi oi" rezol aţi cerinţa pe care aţi propus'o. în urma unui accident. 3 femeie cu !reutatea de +. %tiind că sân!ele reprezintă 5din !reutatea corpului" b) denumirea %i rolul elementelor fi!urate" c) !enotipurile posibile ale descendenţei. afirmaţiile următoare. SUBIECTUL al II lea 30 puncte A. a) mentionati doua tipuri de celule dupa !arnitura de cromozomi pe care o au. 10 puncte 1. litera F %i modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să de ină ade ărată. b) precizati o asemanare si o deosebire intre cromozomul de tip procariot si cel eucariot. C!upe"c!le #! $e"!%!le #unt euca"!&te ca"e #e !n'ulte#c p"!n #p&"!. iar părinţii femeii au !rupele /(6) %i ( (666). în situaţia în care soţul femeii are !rupa de sân!e /(6). (30 puncte) 13 puncte a) 20 puncte a) Dati cate doua exemple de ciuperci si de de feri!i b) 7recizaţi diferenta dintre corpul ciupercilor si corpul feri!ilor" c) 8umiti doua clase de ciuperci si precizati cate un reprezentant pentru fiecare" d) &onstruiţi patru enunţuri affirmati e. &romozomii sunt structuri permanente ale celulei ce pot fi izualizate la microscop numai in timpul di iziunii celulare. de 4ilo!rame a pierdut. cate doua pentru fiecare continut.n2 . o cantitate de *. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. litera A. stiind ca celula mama sufera trei di iuni mitotice succesi e. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) calculati numarul total de cromozomi din celulele fiice rezultate in urma di iziunii unei celule mama cu .. 1emofilia este o maladie !enetica 0eterozomala.. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie.

c) . format din maximum trei' patru fraze. 1+ puncte 3 . (alad!!le %enet!ce #unt p"&)&cate de 'uta*!!. a) #numeraţi două maladii autozomale %i două maladii 0eterozomale. b) &lasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar %i precizaţi modul lor de transmitere. folosind informaţia %tiinţifică adec ată.?n acest scop respectaţi următoarele etape$ ' enumerarea a %ase noţiuni specifice acestei teme" ' construirea cu a9utorul acestora. a unui text coerent. folosind corect %i în corelaţie noţiunile enumerate.2.lcătuiţi un minieseu intitulat <=utaţii>.