B&K SK KIJAL

ITEM PENILAIAN UNIT B&K : MAKLUMAT KHAS Bil… SKOR Item /Perkara
PERANCANGAN TAHUNAN 1.1 Program Akademik 1.2 Program Kerjaya 1.3 Program Psikososial Dan Kesejahteraan Mental 1.4 Program Keibubapaan 1.5 Program Pembangunan Diri Pelajar 1.6 Program Pendidikan Pencegahan Dadah/Hiv/Aids 1.7 Bimbingan/Kaunseling Individu Kelompok 1.8 Pengurusan Bilik Kaunseling SKOR PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 2.1 Rekod Sesi Individu Dan Kelompok 2.2 Laporan Sesi Individu Dan Kelompok 2.3 Laporan Tahunan 2.4 Carta Organisasi UB&K 2.5 Kewangan PCG 2.6 Manual Prosedur Kerja 2.7 Fail Meja
1 KURANG MEMUASKAN 2 MEMUASKAN 3 BAIK 4 CEMERLANG 5 SANGAT CEMERLANG

CATATAN

1.

2

SKOR 2.8 SISTEM FAIL 2.8.1 Fail Am  Pengurusan  Surat Pekeliling  Kewangan  Jadual Waktu Kelas  Jadual Bertugas Guru B&K  Pengurusan Bilik Kaunseling SKOR

1

B&K SK KIJAL

Bil…

SKOR Item /Perkara
1 KURANG MEMUASKAN 2 MEMUASKAN 3 BAIK 4 CEMERLANG 5 SANGAT CEMERLANG

CATATAN

2.8.2 FAIL BIDANG  Akademik  Kerjaya  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental  Keibubapaan  Pembangunan Diri Pelajar  Pendidikan Pencegahan Dadah/Hiv/Aids SKOR 2.8.3 FAIL PERKHIDMATAN B&K  Pra Sekolah  Tahun 1  Tahun 2  Tahun 3  Tahun 4  Tahun 5  Tahun 6  Staf  Ibubapa SKOR 2.8.4 FAIL DOKUMENTASI  Perancangan Tahunan  Laporan Aktiviti Tahunan  Dokumen-Dokumen Perkhidmatan B&K  Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan JUMLAH SKOR 2.9 BORANG-BORANG  Temujanji  Rujukan  Jemputan  Aku Janji  Rekod Sesi Bimbingan / Kaunseling Individu / Kelompok

2

2

B&K SK KIJAL

Bil…

SKOR Item /Perkara
Biodata Pelajar Senarai Semak Masalah Rekod Bimbingan Kaunseling Individu / Kelompok SKOR 2.10 LAPORAN AKTIVITI PROGRAM Semua Aktiviti Kertas Kerja Lampiran Gambar-Gambar 2.11 BUKU PELAWAT 2.12 BUKU STOK 2.13 BUKU KEMASUKAN PELAJAR SKOR BUKU REKOD PERKHIDMATAN B&K SKOR SKOR SKOR
1 KURANG MEMUASKAN 2 MEMUASKAN 3 BAIK 4 CEMERLANG 5 SANGAT CEMERLANG

CATATAN

  

2.

3.

Bermaklumat Dan Terkini Jadual Perkhidmatan
SKOR PERLAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK & PENILAIAN

4.

Strategi Menghadapi Peperiksaan Strategi Menjawab Soalan Taklimat Pakej Taklimat Sekolah Menengah Ceramah Kemahiran Belajar Ceramah Bidang-Bidang Kemahiran Lain-Lain Aktiviti Yang Berkaitan

SKOR

3

B&K SK KIJAL

PERLAKSANAAN PROGRAM KERJAYA

5.

Maklumat Kerjaya Pameran Kerjaya Inventori Kerjaya Buku Skrap Kerjaya

SKOR

Bil…

SKOR Item /Perkara
PERLAKSANAAN PROGRAM PSIKOSOSIAL & PENILAIAN
1 KURANG MEMUASKAN 2 MEMUASKAN 3 BAIK 4 CEMERLANG 5 SANGAT CEMERLANG

CATATAN

Perkembangan Kanak-Kanak Remaja Kursus Motivasi 6.
Perkhemahan

Lawatan Sambil Belajar Lain-Lain Aktiviti Berkaitan
SKOR PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/HIV/AIDS

Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah Hiv Aids Kempen Anti-Merokok 7.
Lawatan

Ceramah Motivasi Pertandingan-Pertandingan
SKOR PERLAKSANAAN PROGRAM KEIBUBAPAAN & PENILAAIAN Perjumpaan Ibu Bapa

8.

Ceramah Keibubapaan Konsaltasi Keibubapaan
SKOR PEMBANGUNAN DIRI MURID

9.

Program Mentor Program Selepas UPSR Program Orientasi Kursus Kepimpinan

SKOR

4

B&K SK KIJAL

10. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN SEKOLAH
KHAS

SKOR

11. PERLAKSANAAN SESUATU KAJIAN INOVASI PROJEK

SKOR

Bil…

SKOR Item /Perkara
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
1 KURANG MEMUASKAN 2 MEMUASKAN 3 BAIK 4 CEMERLANG 5 SANGAT CEMERLANG

CATATAN

Perancangan Tahunan Perlaksanaan Program Data Prs 12. Penerbitan Buletin / Majalah Laporan Program / Perjumpaan Laporan Tahunan
SKOR BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Kondusif Dan Teraputik 13. Teratur Dan Kemas
SKOR JUMLAH KESELURUHAN

ULASAN PENILAI :

NAMA PENILAI : 5

B&K SK KIJAL

TARIKH : TANDA TANGAN PENILAI :

MASA : TANDA TANGAN GURU BESAR

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful