Istoriograf, născut în anul 1865 si decedat la 21.09.1931, G.Bogdan Duică este fratele sla istului I.Bogdan !

i al "rofesorului #le$. Bogdan de la liceul #ndrei %aguna din Bra!o , care a studiat ersifica&ia lui '(inescu. )n articolele "e care le*a scris de a lungul ie&ii !i in "refe&ele de edi&ii, a adus diferite contri+u&ii de ordin docu(entar !i co("arati . Om culti at, cunoscător +un de filo,ofie !i de literatură ger(ană

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful