You are on page 1of 1

Chng 1: Nhng quan im ca HCM v cch mng gii phng dn tc trong nhng nm 20 ca th k XX Cng lnh chnh tr u tin ca ng

Chng 2: Lun cng chnh tr thng 10-1930 Ni dung chuyn hng ch o chin lc ca ng thng qua cc hi ngh TW thng 11-39, 11-40, 5-41

Chng 3 ng li chin lc chung ca cch mng VN (i hi III) ng li khng chin chng M trn phm vi c nc

Chng 4: Qu trnh i mi t duy ca ng v CNH, HDH trong thi k i mi Quan im ch o ca ng v CNH, HDH hin nay (Ni dung cc quan im v phn tch)

Chng 6 Ch trng ca ng trong xy dng h thng chuyn chnh v sn (1975-1985) Mc tiu, quan im, ch trng ca ng trong xy dng h thng chnh tr trong thi k i mi

Chng 8 ng li i ngoi, hi nhp quc t thi k i mi (Qu trnh hnh thnh v ni dung ng li i ngoi)