KEPENGGUNAAN / KONSUMERISME

KONSUMERISME
- Konsumerisme ialah satu konsep berkaitan perlindungan hak dan kepentingan pengguna. - Kita sebagai pengguna berhak mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti dan selamat digunakan.

BARANGAN DAN PERALATAN
- Sebagai pengguna kita harus peka terhadap kualiti barangan atau peralatan yang hendak dibeli. - Pastikan setiap barangan atau peralatan yang hendak dibeli berpatutan dengan harganya. - Peralatan sukan,barangan elektrik,produk kesihatan,perkhidmatan di hotel dan sebagainya.

BARANG KAWALAN
1.Senarai harga barang kawalan 2.Senarai barang kawalan 3.Barang – barang kawalan berjadual 4.Barang – barang yang dilarang eksport 5.Barang – barang kawalan musim perayaan 6.Skim kawalan harga musim perayaan

Langkah – langkah yang boleh diambil untuk mengelak kejadian yang tidak diingini semasa membeli barangan,peralatan dan mendapatkan perkhidmatan

1. Teliti dan baca label yang terdapat pada bungkusan produk.Pastikan produk itu tidak mengandungi bahan – bahan kimia yang membahayakn kesihatan. 2. Jika terdapat bahan kimia yang berbahaya dan produk didapati tidak memberi kesan seperti yang dinyatakan pada labelnya, laporkan kepada pihak yang berkenaan seperti persatuan penggguna atau Tribunal Tuntutan Pengguna.

3. Pengguna perlu peka terhadap perkembangan semasa berkaitan hal – hal yang berlaku di sekitar kita. 4. Patuhi arahan yang terdapat pada label produk yang dibeli.Dapatkan maklumat yang lengkap dan terbaru mengenai sesuatu barangan sebelum membelinya. 5. Jangan teragak – agak untuk bertanya kepada pekedai atau penjual yang menjual produk berkenaan jika kita ragu – ragu.

6. Jika kita masih kurang puas hati mengenai penjelasan yang diberikan jangan beli produk itu.Tukar kepada produk yang lebih meyakinkan kita.

7. Ketahui tanggungjawab dan hak kita sebagai pengguna untuk membuat pilihan dan mendapatkan maklumat secukupnya.
8. Simpan dokumen atau bukti pembelian untuk memudahkan kita membuat aduan.

TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

1. Kesedaran hak mengkritik - Menyuarakan pendapat melalui saluran tertentu 2. Penglibatan dan tindakan - Melibatkan diri dalam persatuan pengguna 3. Tanggungjawab sosial - Memelihara kepentingan pengguna dan mengambil tindakan berasaskan penyelidikan serta pengetahuan.

4. Tanggungjawab terhadap alam semulajadi - Menyahut seruan kerajaan untuk mengitar semula barangan terpakai. 5. Bersatu padu - Mempunyai semangat bekerjasama dan bersatu padu agar dapat membentuk kesepakatan dalam mengambil tindakan.

HAK – HAK PENGGUNA

1. Mendapatkan perlindungan keselamatan - Pengguna dilindungi daripada bahaya ketika menggunakan barangan atau perkhidmatan 2. Mendapatkan maklumat - Pengguna dibekalkan dengan fakta atau maklumat berkaitan sesuatu barangan 3. Membuat pilihan - Kebebasan untuk memilih barangan dan perkhidmatan mengikut citarasa, keperluan dan kemampuan diri sendiri

4. Menyuarakan pendapat - Menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap kualiti barangan atau perkhidmatan yang telah dibeli. 5. Mendapatkan keperluan asas - Barangan dan perkhidmatan yang dibekalkan diperoleh dengan harga berpatutan serta keselesaan untuk memilih dan menggunakannnya.

6. Mendapatkan ganti rugi - Ganti rugi atau pampasan diberikan apabila barangan yang dibeli dan perkhidmatan yang diperoleh tidak berkualiti, tidak memuaskan atau menyebabkan kerugian. 7. Mendapatkan pendidikan pengguna - Pengguna diberi pengetahuan dan kemahiran untuk bertindak sebagai pengguna yang baik.

8. Menikmati alam sekitar yang sihat dan selamat - Pembekal barangan dan perkhidmatan perlu menghindari sikap memusnahkan alam sekitar untuk memperoleh keuntungan.

Langkah-langkah untuk membuat aduan

PERSATUAN PENGGUNA BUKAN KERAJAAN (FOMCA)

Objektif penubuhan Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) - Bekerjasama dengan persatuan pengguna antarabangsa dan kebangsaan serta agensi kerajaan dalam menangani permasalahan pengguna. - Memperkukuhkan pergerakan organisasi pengguna di Malaysia dalam menyelesaikan isuisu kepenggunaan dan memperjuangkan hakhak pengguna.

Cadangan FOMCA yang telah dilaksanakan oleh Kementerian terbabit
Pelaksanaan Kementerian Kesihatan Cadangan FOMCA • Akta kawalan Mutu dan Makanan. • Kebaikan susu ibu. • Produk farmaseutikal serta pengguna dan penjagaan kulit. • Pembangunan dan Pendidikan Kepenggunaan di sekolah-sekolah. • Pelindungan pengguna. • Kewujudan Tribunal Tuntutan Pengguna. • Memperjuangkan kebajikan kanakkanak, orang kurang upaya dan warga tua. • Memperbahrui Akta Pembangunan Perumahan 1996.

Kementerian Pendidikan

Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Akta-akta Kepenggunaan
1) 2) 3) 4) 5) 6) Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta Perihal Dagangan 1972 Akta Sewa Beli 1967 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta Kawalan Harga 1946

• Akta Perlindungan Pengguna 1999
- Akta ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari amalan perniagaan yang tidak beretika berhubung urusan jual beli antara peniaga dan pengguna

• Akta Timbang dan Sukat 1972

-

Akta ini dan perundangan-perundangan subsidiari di bawahnya adalah bertujuan untuk mempastikan segala alat timbang dan sukat untuk kegunaan perdagangan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan dan di samping itu mempastikan bahawa alat-alat timbang dan sukat itu disahkan ketepatan timbangan dan sukatannya setiap 12 bulan seterusnya.

• Akta Perihal Dagangan 1972
- Akta ini dan perundangan-perundangan subsidiari di bawahnya adalah bertujuan melarang penggunaan perihal, pernyataan atau petunjuk palsu atau yang mengelirukan berhubung dengan barangan, perkhidmatan, tempat tinggal, kemudahan dan harga barang.

• Akta Sewa Beli 1967

-

Akta ini dan perundangan-perundangan subsidiari di bawahnya adalah bertujuan untuk mengawalselia bentuk kandungan perjanjian serta menggariskan hak dan tangungjawab pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian sewa beli.

• Akta Kawalan Bekalan 1961
- Akta ini dan perundangan-perundangan subsidiari di bawahnya adalah bertujuan untuk menentukan bekalan barang-barang perlu mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan dalam setiap keadaan.

• Akta Kawalan Harga 1946

-

Akta ini dan perundangan-perundangan subsiadiri di bawahnya adalah bertujuan untuk menentukan harga barang- barang adalah berpatutan dalam sebarang keadaan dan dalam masa yang sama memberi peluang kepada pengguna untuk membuat perbandingan harga sebelum membeli barang-barang.

ISU – ISU SEMASA

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful