Serie şi număr Nr.

înregistrare Certificat Certificat atestare de performanţă energetică auditor energetic pentru clădiri în registrul auditorului

Data înregistrării

z z l l a a

energetică Certificat de performanţă

Performanţa energetică a apartamentului
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor*) Eficienţă energetică ridicată Nota energetică:

A B
C

C D
E

F
G
Eficienţă energetică scăzută

Consum anual specific de energie %ndice de emisii ec!i&alent C'(

[k !"m#an$ [kgC'("m#an$
Clasă energetică

Consum anual specific de energie [k !"m#an$ pentru:

)ncălzire: *pă caldă de consum: Climatizare: +entilare mecanică: %luminat artificial: Consum anual specific de energie din surse regenera,ile [k !"m#an$:

Date privind apartamentul certificat: *dresa: -.ocalitate"sector/ strada/ nr./ apartament 0

2ipul apartamentului: -de colţ " de mi3loc " parter " ultimul eta30 'rientarea apartamentului: Categoria clădirii: Suprafaţa încălzită utila:.........m# 1egim de înălţime: *nul construirii: +olumul încălzit util: ........... m4 Scopul ela,orării certificatului energetic: - rea,ilitare energetica " &anzare5 cumparare " înc!iriere 0 6rogramul de calcul utilizat: / &ersiunea: / 7etoda de calcul880: Semnătura şi ştampila auditorului energetic pentru clădiri Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 9radul şi Numele şi prenumele Specialitatea auditorului energetic pentru clădiri

,loc/

*)Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor aprobată prin OMTCT nr. 157 !""7# elaborată $n aplicarea pre%ederilor &egii nr. '7! !""5 pri%ind performanţa energetică a clădirilor. **) Metoda de calcul utili(ată) orară lunară *e(onieră

 &erasa degradata.nica a apartamentului/-locului de locuinte p10 = 1.  #tare proasta a tencuielii e!terioare p$ = 1. . dar în stare uscata p' = 1.. ..  +lte penalitati functie de starea te.  !ista contor general de caldura pentru încalzire si a... k !"m#an k !" m# an  Penali9ări aplicate apartamentului <i motivarea acestora: P0 =  Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj p1 = 1.  Coloanele de încalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora... /-- /- 120 ..  (u prezinta cosuri de fum p) = 1..  !ista sistem de ventilare naturala...  Corpurile statice au fost demontate si spalate / curtate în totalitate dupa ultimul sezon de încalzire p2 = 1./ 701 /0/ 1-- 7-- . k !" m# an 71. . .1 7.  Peretii e!teriori umezi p% = 1.. .. .c.. . .1 /1 18 8- G ./7 59 . . p" = 1. ... functionale p3 = 1. ./0 . . stare de functionare p* = 1.c. . .8.5 &erso 5 DATE P !"!#D E"A$%A EA PE F& 'A#(E! E#E GET!CE A APA TA'E#T%$%!  Grile de clasificare energetică funcţie de consumul de căldură anual specific: )#C*$+! E: C A B C D E F G A B C AP* CA$D* DE C&#S%': D D E F G !$%'!#AT: A A B C D E F G 40 49 73 91 2345m6an 2345m6an kWh/m²an T&TA$ )ncăl9ire: apă caldă de consum: iluminat C$!'AT!+A E "E#T!$A E 'ECA#!CA B A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F 291 408 566 125 201 820 1 ..

zut. sau ventilare .nice în vigoare. /o'%*"" !ecomanda$e 'a n"0e' de c' d"!e #!"n (m)%n $ *"!ea /o'%*"" !ecomanda$e #en$!% an0e'o#a c' d"!""• #porirea rezistentei termice a peretilor e!teriori peste valoarea minim. 2i ap. • 4ontarea -ecurilor economice în locul celor cu incandescen/. 2i ap. Pentru evitarea cre2terii umidit. • #porirea rezis/entei termice a terasei peste valoarea minim. a consumului de energie termica8 • analiza facturilor de energie 2i revizuirea contractelor de furnizare a energiei 2i modificarea lor. de normele te./ii interioare 2i asigurarea calit./ii aerului interior prin ventilare natural. prevazut.. cu t1mpl.riei e!terioare e!istente din lemn 2i metal aferent.lzire. camerelor apartamentului. • 4ontarea -ecurilor economice în locul celor cu incandescen/. din spa/iile comune. spa/iilor comune. • 4ontarea de-itmetrelor pe racordurile de ap.. #unt recomandate 2i urm. rece. prevazut.rie eficient.lzire 2i ap. t1mpl.igroregla-ile.riei e!terioare e!istente din lemn 2i metal aferent. a apartamentelor 5introducere permanent. de normele te. este cazul8 .dirii.rie eficient. energetic. • 0nlocuirea t1mpl. cu t1mpl. de consum aflate în su-solul cl. cald.nice în vigoare. energetic. cald. aer e!terior prin orificii pe fa/ade 2i evacuare aer interior prin -. cald. prin izolarea termic.. prin izolarea termic.lzire din spa/iile comune. • 4ontarea de-itmetrelor la punctele individuale de consum ap.. cu fante .cii peste su-sol peste peste valoarea minim. rece 2i a gicacalorimetrelor. /o'%*"" !ecomanda$e 'a n"0e' de a#a!$amen$ /o'%*"" !ecomanda$e #en$!% an0e'o#a a#a!$amen$%'%"• 0nlocuirea t1mpl. pe ansam-lul cladirii în vederea cre2terii în mod direct sau indirect a performan/ei energetice a apartamentului din -locul de locuin/e7 2m &%!" . de normele te.an"3a!e/mon"$o!"3a!e• înregistrarea regulat. • 4ontarea ro-ine/ilor cu termostat pe racordul corpurilor de înc. prevazut.toarele m &%!" cone1e.e$"ce a a#a!$amen$%'%"A.i 2i grupuri sanitare6 C. /o'%*"" !ecomanda$e #en$!% "n&$a'a*""'e a+e!en$e a#a!$amen$%'%"• 4ontarea ro-ine/ilor cu termostat pe racordul corpurilor de înc. B./ii aerului interior prin ventilare natural.nice în vigoare. • #porirea rezisten/ei termice a pl. dac. prin izolarea termic.ene!a'e de o!. • +sigurarea calit. sau ventilare .Recomand !" #en$!% !ed%ce!ea co&$%!"'o! #e!+o!man*e" ene!.i-rid. a spa/iilor comune./ii aerului interior. • +sigurarea calit.i-rid.ria va fi prev. /o'%*"" !ecomanda$e #en$!% "n&$a'a*""'e a+e!en$e c' d"!""• 3efacerea izola/iei conductelor de distri-u/ie agent termic înc.

idraulic.• solicitarea serviciilor de consultan/.5• sc.C.ldura radiant. . corect.c. a radiatoarelor c.lzire sau înlocuirea lor.c. c.C. daca acestea sunt deteriorate8 • demontarea 2i sp. reflecte c.C.rtarea o-iectelor care împiedic.im-area coloanelor de înc. coloanelor de agent termic. daca este cazul8 • îndep. a corpurilor de înc.lzire 2i a racordurilor la corpurile de înc.im-area coloanelor de a./colectiv.tre camer.tre înc.pere • introducerea între perete 2i radiator a unei suprafe/e reflectante care s. cedarea de c. daca acestea sunt deteriorate8 • utilizarea panourilor solare pentru prepararea individual.ili-rarea .idraulic. a re/elei de distri-u/ie a apei calde de consum.8 • utilizarea de dispersoare de du2 economice8 • ec.C.larea corpurilor de înc. energetici atestati.lzire. din partea unor auditori 2m &%!" a&%#!a "n&$a'a*""'o! de (nc '3"!e• sc.lzire. re/elei de distri-u/ie în general8 2m &%!" a&%#!a "n&$a'a*""'o! de a# ca'd de con&%m 4A. daca acestea sunt deteriorate8 • înlocuirea o-iectelor sanitare.ldur.ili-rarea termo9.8 • ec. a +. energetic. 2i a racordurilor la o-iectele sanitare.

sol/ 6arter : ...   +olumul incalzit al apartamentului:.....> Date privind construcţia:  Categoria clădirii: Nr..elor/   ......usti.!#F& 'A(!! P !"!#D APA TA'E#T%$ CE T!F!CAT Ane=a la Certificatul de performanţă energetică nr> .. eta3e de locuit cu mai multe apartamente Demisol/   Număr < tip apartamente şi suprafeţe utile: Tip> ap> = #r> ap> ( Sap ?m6@ ....e: ..2ipul so...il: Centrală termică de cartier 2ermoficare @ punct termic central 2ermoficare @ punct termic local *ltă sursă sau sursă mi?tă: 2ipul sistemului de încălzire: )ncălzire locală cu so..m4 Caracteristici geometrice şi termote!nice ale an&elopei: Element de construcţie Suprafaţă m( 1ezistenţă termică corectată m(>" ' 1 6erete e?terior opac 6erete spatiu neincalzit 2amplarie lemn ! 7> Date privind instalaţia de Ancăl9ire interioară:  Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Sursă proprie/ cu com.. ni&eluri: de locuit/ indi&iduală Su.e/ )ncălzire centrală cu corpuri statice/ )ncălzire centrală cu aer cald/ )ncălzire centrală cu planşee încălzitoare/ *lt sistem de încălzire: Date pri&ind instalaţia de încălzire locală cu so.elor: ......Numărul so.

...c.....m..c...m.... 1acord la sursa centralizată cu căldură: racord unic/ multiplu: puncte/      Conducta de recirculare a a.uţie amplasată în spaţii neîncălzite m - /> Date privind instalaţia de apă caldă de consum:  Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursă proprie/ cu: Centrală termică de cartier 2ermoficare @ punct termic central 2ermoficare @ punct termic local *ltă sursă sau sursă mi?tă: 2ipul sistemului de preparare a apei calde de consum: Din sursă centralizată/ Centrală termică proprie/ Boiler cu acumulare/ 6reparare locală cu aparate de tip instant a.: Numărul de o.. 1acord la sursa centralizată cu căldură: racord unic/ multiplu: puncte/ - Contor de căldură: 5 tip contor / 5 anul instalării / 5 e?istenţa &izei metrologice A - Elemente de regla3 termic şi !idraulic: 5 la ni&el de racord / 5 la ni&elul coloanelor / 5 la ni&elul corpurilor statice armaturi de regla3A ..m.... Date pri&ind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice: 2ip corp static Număr de corpuri statice [..: funcţională/ nu funcţionează nu e?istă /  Contor de căldură general: 5 tip contor .c...../ 6reparare locală pe plită/ *lt sistem de preparare a...iecte sanitare 5 pe tipuri: ..m...ungimea totală a reţelei de distri........c.uc$ )n spaţiul )n spaţiul 2otal locuit comun - Necesarul de căldură de calcul: .: 6uncte de consum a.

Btampila <i semnătura ....ungimea totală a reţelei de distri.  1> Date privind instalatiile de climati9are si ventilare mecanica )ntocmit: Auditor energetic pentru clădiri: Numele şi prenumele.itmetre la ni&elul punctelor de consum: nu e?istă parţial peste tot m - .uţie amplasată în spaţii neîncălzite 0> Date privind instalaţia de iluminat:  2ip iluminat: fluorescent incandescent mi?t  Starea reţelei de conductori pentru asigurarea iluminatului: ..ile 6uterea instalată a sistemului de iluminat: ...5 anul instalării / 5 e?istenţa &izei metrologice  A De.ună uzată date indisponi.