You are on page 1of 13

QUERY OLUTURMA

SQ02 den Bilgi Kmesi yaratlr ; Bilgi kmesi iin istenilen isim girilir ve yaratlr. Gelene ekranda Tanm alan istenilen tanm girilir. Tablo zerinden tablo-join alanna join edilecek tablo girilir.

Balanmak istenen tablolar tablo ekle ile eklenir balant noktalar belirlenir.

Tablo balantlar belirtildikten sonra geri gelinir ve gelen ekranda aadaki gibi bo alan gruplarn yarat denilir.

lgili tablonun istenilen alan sol tarafta o tablo iin oluan dosya ierisine srklenerek tanr. stenilen alanlar tandktan sonra RETe tklanr ve bilgi kmesi retilir.

Gelene ekranda Local Object seilerek Package yaratlr.

Yaratlan bilgi kmesi listedegrntlenebilir.

Kullanc grubu yaratlmas SQ03 ilem kodu ile yaplr.

Kullanc grubu saklanr.

Tekrar SQ02 bilgi kmesine gidilerek Kullanc Grubu Bilgi Kmesine tayin edilir ve kaydedilir.

Bundan sonraki adm Sorgu yaratmadr . Sorgu yaratma SQ01 ilem kodundan yaplr.

Yaratlan Sorgu Bilgi Kmesi ile balanr.

Temel liste seilerek liste bilgileri hazrlanr.

Listede yer alma sralar ve seim alan bilgileri burada tanmlanr. Liste alanlar sras ve seim ekrannda grntlenmek istenen alanlar sa alandan yaplaca gibi srkleyip ekran solunda kalan ilgili alanlara srklenerek de gtrlebilir.

Deneme altrlarak kontrol edilir. Rapor seime ekran gelir.

stenirse bu tablolara yeni bir tablo join edilmeden sadece tablonun bir alan eklenip bu alanla iligli basit bir kural- kod yazlabilir. SQ02 ilem koduna gidilir. Eklenecek bu alan in bir alan grubu yaratlr.

stenilen karakter uzunluu tanmlanr.

stenilen kural kodu yazlr ve ret tklanarak saklanr.

Daha sonra SQ01 ile ilgili sorguya gidilerek bu alan liste alan olarak seilir.

Deneme seilerek yaratlan rapor gzlenebilir.

Sorguya geri gidilerek sorgu kaydedilir.

Bu raporu bir T-CODEa balamak istersek ; Sorguya yrt denildikten sonra,

Sistem mes altndan Durum bilgisine gidilir.

Rapor alanndaki bilgi alnr.

SE93 ilem koduna gidilir ve yaratlamk isenene ilem kodu yazlr ve Create tklanr.

Raporumuzdahem sem ekran hemde rapor alan olduundan ikinci seimi seiyoruz ancak herhangi bir seim ekran olmasayd ilk seim yaplarak devam edilebilirdi , bu durumda t-ilem kodu girildiinde rapor direk alacakt. Raporu anlatan ksa metin girlir.

Rapor bilgisi program bilgisi alanna girilir ve kaydedilir.

(Request alnmamas iin local object seilebilir)