Noul Cod de Procedura Civila intra astazi in vigoare. Cu ce va schimba mediul juridic?

15 Februarie 2013 Mirela OpreaVezi cele 14 comentarii!

Noul Cod de Procedura Civila, ce se va aplica incepand de astazi, aduce o serie de schimbari in mediul uridic autohton, obiectivele !iind de a elimina practica neunitara de la nivelul instantelor, precum si de a asi"ura solutionarea cu rapiditate a cauzelor# $ntrarea in vi"oare a actului normativ a !ost amanata de nenumarate ori de autoritati, motivul invocat !iind lipsa !ondurilor pentru implementarea noului sistem la nivelul instantelor din %omania#

&upa un an de zile de amanari, Noul Cod de Procedura Civila intra astazi in vigoare, con!orm Ordonantei de 'r"enta a (uvernului nr# )*2013, publicata in Monitorul O!icial nr# +,, din 31 ianuarie 2013# Noul Cod aduce o serie de modi!icari in mediul uridic romanesc, schimbari ce, potrivit unor precizari ale Ministerului -ustitiei din vara anului 2012, vor conduce la eliminarea practicii neunitare de la nivelul instantelor, precum si la accelerarea solutionarii cauzelor. $nstitutia mentiona, de asemenea, ca noile re"lementari, aplicabile de astazi, reprezinta e.presia unui e!ort sustinut, des!asurat pe parcursul mai multor ani, care a avut drept scop esential crearea in materia procesului civil a unui cadru le"islativ modern care sa raspunda pe deplin imperativelor !unctionarii unei ustitii moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum si necesitatii cresterii calitatii acestui serviciu public# /Noul cod urmareste sa raspunda si e.i"entelor de previzibilitate a procedurilor udiciare decur"and din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor !undamentale si, implicit, din cele statuate in urisprudenta C0&O/, mai arata M- la data respectiva#

Care au fost motivele elaborarii unui nou cod? 1sa cum a declarat tilia !ava (foto dreapta), "vocat Partener #onescu si !ava !C", la solicitarea 1vocatNet#ro, NCPC a avut ca premisa tocmai deficientele sistemului judiciar civil roman constatate in rapoartele de monitorizare ale Comisiei 0uropene sau rezultand din urisprudenta Curtii 0uropene a &repturilor Omului in cauzele impotriva %omaniei# Concret, este vorba despre supraincarcarea instantelor, durata e.cesiva a procedurilor si e.istenta unei practici neunitare# $n acest conte.t, s2a inteles ca este necesar ca un nou cod de procedura civila sa consacre, in mod e.pres si in premiera pentru sistemul procesual2civil roman, un ansamblu de reguli procedurale care sa aiba ca !inalitate un proces echitabil intr2un termen optim si previzibil, ne2a e.plicat Otilia 3ava.

4 Noul Cod de Procedura Civila5 Puncte tari si puncte slabe $
'nul dintre bene!iciile intrarii in vi"oare a actului normativ a !ost subliniat de ana Cornescu (foto dreapta jos), "vocat colaborator coordonator, %uca &barcea ' "sociatii, care sustine ca Noul Cod de Procedura Civila, alaturi de Noul Cod Civil, reprezinta un pas important in re!ormarea sistemului udiciar in materie civila in %omania# /Noua re"lementare este superioara vechiului Cod de Procedura Civila prin de!inirea clara si detaliata a principiilor procesului civil si codi!icarea unor principii consacrate pana la aceasta data doar in doctrina si in urisprudenta/, opineaza avocatul# 6otusi, in ciuda !aptului ca scopul este de a asi"ura re"lementarea conceptiilor moderne privind des!asurarea procesului civil prin prisma asi"urarii celeritatii actului de ustitie, actul normativ aplicabil de astazi nu este la adapost total de critici, este de parere reprezentantului 6uca 7barcea 8 1sociatii#

1

principala critica adusa obli"ativitatii parcur"erii procedurii prealabile este neconstitutionalitatea acestei masuri. alin#25 99Nicio le"e nu poate in"radi e. respectiv <<Accesul liber la justitie>>. mentioneaza ca o critica adusa actului normativ priveste instituirea obli"atiei in!ormarii despre mediere. subliniaza avocatul# Pe lan"a problemele intampinate la procedura de citare*comunicare.emplul Curtii Consitutionale a $taliei. prin intermediul noilor re"lementari. prin mediere. puncteaza avocatul 6uca 7barcea 8 1sociatii# Pe de alta parte. apelurile. in !orma nou re"lementata.emplu in acest sens este cel privind procedura de citare*comunicare# 1st!el. care incalca dispozitiile art# 21 al Constitutiei. la accelerarea solutionarii cauzelor# /Ne re!erim la elementele de noutate in materia obli"atiei udecatorilor de a le recomanda partilor solutionarea liti"iului pe cale amiabila. con!orm Oanei Cornescu.tinderea s!erei disputelor ce pot !i solutionate prin arbitra /. dar de o mare !recventa in practica# Curtile de apel au competenta de a solutiona. din punct de vedere lo"istic. NCPC a re!ormat maniera de citare a partilor si de comunicare a inscrisurilor. in octombrie 2012. de prima $nstanta# 1st!el. e!ectul le"al urmarit 2 e!icientizarea procedurii de comunicare a actelor de procedura 2 nu va putea !i obtinut atata timp cat. adau"a Cornescu.ro a scris mai multe aici. iar $nalta Curte de Casatie si -ustitie este instanta de recurs de drept comun. puncteaza $onescu. tribunalele devin instante cu plenitudine de competenta pentru udecata in !ond. trebuie subliniat si !aptul ca. in spri inul neconsitutionalitatii acestei dispozitii le"ale se invoca e.ercitarea acestui drept:: si alin# ) 99-urisdictiile speciale si administrative sunt !acultative si "ratuite::# Potrivit avocatului. economic si al resurselor umane. care. n.red. "vocat Partener #onescu si !ava !C". pe motivul restrictionarii liberului acces la ustitie# $ Cele mai importante modi*icari in Noul Cod de Procedura Civila $ (sinteza realizata de Otilia Sava si George Albert Ionescu) • +odi*icari de competenta 1ctul normativ ce intra astazi in vi"oare aduce schimbari ma ore in materia competentei urisdictionale# 3pre deosebire de actualul sistem procesual2civil. masura ce are drept scop de"revarea instantelor de liti"iile care se pot solutiona prin acordul partilor# (subiect despre care AvocatNet. implicit. /&in aceste considerente. la recunoasterea incidentei medierii asupra procedurii divortului si la e. in competenta udecatoriilor va intra solutionarea cauzelor de valoare mica si*sau de comple. a caror utilizare va conduce la reducerea numarului de liti"ii inre"istrate pe rolul instantelor udecatoresti si. nu este pre"atita introducerea acestor dispozitii/. un alt /punct slab/ al NCPC este adus in discutie de avocatii $onescu si 3ava 3C1# 1st!el. in scopul e!icientizarii acestor proceduri# Cu toate acestea. in principal.itate redusa. care con!era plenitudine de competenta udecatoriilor. procedura de citare este susceptibila sa dureze mai mult si sa implice mai multe subiecte pentru monitorizarea stadiului procedurii de citare(comunicare.) Pe scurt. ori prin posta. se acorda o mai mare importanta mecanismelor alternative de solutionare a litigiilor. a declarat neconstitutionala obligativitatea parcurgerii procedurii medierii. indeplinindu2si ast!el si rolul constitutional de a asi"ura interpretarea si aplicarea unitara a le"ii la nivel national# • Citarea partilor 0!icientizarea procedurii de citare si comunicare a actelor de procedura 2 ale carei dis!unctionalitati au contribuit la ter"iversarea solutionarii liti"iilor 2 are loc prin suplimentarea modalitatilor traditionale de comunicare a actelor procedurale prin a"enti procedurali sau alti salariati ai instantei.'n e. )eorge "lbert #onescu (foto stanga). 2 .

Codul instituie. precum si e.ercitata. $naltei Curti de Casatie si -ustitie# . posta electronica sau prin orice alte mi loace care asi"ura transmiterea te. de natura sa evite supraincarcarea ne usti!icata a volumului de activitate a $naltei Curti de Casatie si -ustitie.tului si con!irmarea primirii acestuia# Ca element de noutate le"islativa. !iind obli"atorie deopotriva si pentru celelalte instante udecatoresti. ori cu privire la cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 500#000 lei inclusiv< . in mod e. posibilitatea comunicarii actelor de procedura prin tele!a. ca re"ula. si anume sesizarea $naltei Curti de Casatie si -ustitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezle"area unor probleme de drept# >otararea pronuntata in vederea dezle"arii unei probleme de drept produce e!ecte in cauza in le"atura cu care a !ost pronuntata. in caz de admitere a recursului hotararea urmand a !i casata.ercitarea si sustinerea recursului se realizeaza numai prin avocat sau consilier uridic# 3olutia normativa impune disciplina procesuale si evitarea introducerii unor recursuri in mod abuziv sau in!orme< . in tot sau in parte# • "sigurarea unei practici judiciare unitare Codul a urmarit doua coordonate !undamentale5 amendarea dispozitiilor privitoare la recursul in interesul le"ii si consacrarea unui instrument procedural nou. %edactarea cererii de recurs. unul dintre motivele invocate de autoritati !iind acela ca le"ea privind de"revarea instantelor udecatoresti nu a !ost "ata# "mintim ca aceasta lege. sin"ura cale ordinara de atac cu caracter devolutiv.devenind posibila. comunicarea actelor de procedura. NCPC prevede. prin !ormularea de recursuri vadit ne!ondate< 3i in privinta solutiilor pronuntate in recurs sunt modi!icari de substanta. avand ca obiect controlul udecatii asupra !ondului cauzei# Ca element de noutate. intra tot astazi in vigoare. iar nu chestiuni de !apt < . avand ast!el ca !inalitate si indeplinirea !unctiei rezervate institutiei recursului in interesul le"ii# 4 $ntrarea in vi"oare a NCPC. Competenta de solutionare a recursului va reveni. ca modalitate alternativa si voluntara.ercitare a acestei cai e. amanata de 3 ori $ Noul Cod de Procedura Civila a trecut prin mai multe amanari in decursul ultimului an. intre avocati# • Caile de atac 1pelul reprezinta.traordinara de atac. publicata recent in +onitorul *icial. indeplinite ulterior sesizarii instantei.. solutie menita sa asi"ure timpulnecesar intocmirii si motivarii corespunzatoare a cererii de apel# %ecursul este "andit ca o cale e. si comunicarea prin e.ecutori udecatoresti sau prin servicii de curierat rapid# &e asemenea. la cererea partii interesate si pe cheltuiala acesteia. de la 15 la 30 de zile. trebuie amintita marirea duratei termenului de apel.traordinare de atac = ce vizeaza e. in cazurile in care le"alitatea a !ost in!ranta# Printre noutatile aduse de noul cod la acest capitol. in sensul ca a !ost eliminata solutia modi!icarii hotararii recurate. 3 . $ntroducerea procedurii de !iltrare a recursurilor.clusiv in!ran"erea le"alitatii.pres. ca re"ula. Nu este deschisa in cazul hotararilor pronuntate in anumite cate"orii de liti"ii. in NCPC. ce poate !i e. se numara5 . %educerea numarului motivelor de e. ca re"ula.

ca intrarea in vi"oare a noului Cod de procedura civila se va amana pana la 1 !ebruarie 2013# 6ot prin O'(. pana la 15 !ebruarie# oul Cod de !rocedura Civila a fost republicat "onitorul Oficial nr# $%$ din & august '()' si poate fi consultat AICI# 4 . in luna au"ust 2012. sa proro"e din nou termenul.ecutivul a stabilit. si nu din 1 iunie 2012. 0. (uvernul de la acea data a propus Parlamentului data de 1 iunie 2012 pentru aplicarea dispozitiilor din Noul Cod de Procedura Civila# 3enatul a a"reat aceasta propunere. in 31 ianuarie 2013. (uvernul a decis. insa Camera &eputatilor nu a !ost de acord si a decis ca noul cod de procedura civila se va aplica din 1 septembrie 2012. cum a propus initial (uvernul# 'lterior. in luna ianuarie 2012.Mai precis. prin ordonanta de ur"enta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful