Bonul de casa - denumirea, sediul şi codul fiscal al întreprinderii; - numărul de identificare (de uzină) al MCC; - numărul de inregistrare al MCC, atribuit

de inspectorul fiscal; - numărul curent al bonului de casă ; - denumirea fiecărei mărfi (serviciu); - costul şi codul cotei taxei pe valoarea adăugată pentru fiecare marfă (serviciu); - cantitatea (dacă cantitatea nu este egală cu o unitate) şi preţul mărfii (serviciului); - costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate); - data şi timpul eliberării bonului de casă