You are on page 1of 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, CONFEDERAIA NAIONAL

A PATRONATULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA I CONFEDERAIA


NAIONAL A SINDICATELOR DIN MOLDOVA
CONVENIE COLECTIV
(nivel naional). Formularul statelor de personal
i permisul nominal de acces la locul de munc
nr. 12 din 09.07.2012
Monitorul Oficial nr.149-154/571 din 20.07.2012

***
Prile semnatare, Guvernul, patronatele reprezentate de Confederaia Naional a
Patronatului din Republica Moldova i sindicatele reprezentate de Confederaia Naional a
Sindicatelor din Moldova, ntru asigurarea aplicrii uniforme a prevederilor articolului 10
alineatul (2) literele c) i d) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie
2003, au convenit asupra celor ce urmeaz:
Art.1. Se aprob modelul Formularului statelor de personal ale unitii (Anexa nr.1) i
modelul permisului nominal de acces la locul de munc (Anexa nr.2).
Art.2. Se recomand angajatorilor s utilizeze modelul Formularului statelor de personal
ale uniti i modelul permisului nominal de acces la locul de munc conform anexelor..
Art.3. Prezenta Convenie colectiv intr n vigoare la data publicrii ei n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
Anexa 1
Aprob:
prin Ordinul nr.________
din ____ ________20__
______________________
(numele, prenumele, semntura)

L.._________

Statele de personal pentru anul 20__


_________________________________________________________
_________________________________________________________
(denumirea complet a unitii, adresa potal, codul fiscal/IDNO)

Nr.
d/o
1

Denumirea structurii, subdiviziunii i funciei


2

* nu va fi mai mic dect salariul minim garantat de stat

Uniti
(numr)
3

Salariu tarifar
sau de funcie (lei)
4*

Anexa 2

_____________________________________
(denumirea unitii)

PERMIS
ntocmit n baza contractului individual de munc
nr. _________ din ___ ________________ 20___ .
Numele ________________________________________________
Prenumele _____________________________________________
________________________________________________________
(funcia, ocupaia)

data eliberrii permisului __________________________________ _____________________


__________________________________________________________________(semntura angajatorului)

___ ________________ 20___ ________________________ L..

Dimensiunile permisului de acces la locul de munc 96 cm

Foto
34 cm