You are on page 1of 2

Page 1

1 of 1 DOCUMENT

de Volkskrant 22 november 2013 vrijdag

Ad Melkert: de crisis uit, dat is linksaf


BYLINE: VAN ONZE VERSLAGGEVER SECTION: Ten Eerste LENGTH: 908 woorden Met een radicale verlaging van de belasting op arbeid, Europese normen tegen de werkloosheid en 'hernieuwde nationale en internationale solidariteit', moeten Nederland en Europa de weg omhoog zoeken uit de economische crisis. Daarvoor pleit een PvdA-denktank onder leiding van voormalig partijleider Melkert in het donderdag verschenen rapport De bakens verzetten. Onder het motto 'linksom uit de crisis' kreeg Melkert van partijvoorzitter Spekman de opdracht om de sociaal-democratie klaar te maken voor de 21ste eeuw.

ingrijpen worden.'

aankomt.

Daar

moet

naar

gekeken

Melkert is op flitsbezoek in eigen land om De bakens verzetten te presenteren. Daarmee is ook de sturende overheid even terug op het Binnenhof. Als het aan Melkert ligt, heeft het doorgeschoten kapitalisme de crisis veroorzaakt. De overheid zal het land weer uit de put moeten helpen. Dat zoiets haaks staat op het regeerakkoord dat zijn partij sloot met de VVD - het zij zo. In 2002 - hij was lijsttrekker geweest bij de landelijke verkiezingen - verliet hij hals over kop de landelijke politiek. De Fortuyn-revolte was in volle gang, de PvdA werd gehalveerd en Melkert had de tekenen des tijds niet verstaan. Zijn weigering Pim Fortuyn voor de camera te feliciteren nadat die triomfeerde in de gemeenteraadsverkiezingen, groeide uit tot zinnebeeld van de kloof tussen 'oude' partijen en 'nieuwe' kiezers. Melkert kreeg onverdunde volkswoede over zich heen en nam de wijk naar de Verenigde Staten. Hij werd bewindvoerder bij de wereldbank, kreeg een directiefunctie bij het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, en was speciale vertegenwoordiger van de VN in Irak. Route Medio vorig jaar vroeg Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, hem leiding te geven aan een commissie die de route 'linksom uit de crisis' zou moeten vaststellen. 'Diep in ons zit de gedachte dat na een paar magere jaren altijd weer een vette periode volgt', waarschuwt Melkert donderdag bij de perspresentatie van De bakens verzetten in de Den Uylzaal van het Kamergebouw. 'De vraag is of dat nu ook opgaat. We kampen met symptomen die niet van voorbijgaande aard lijken.' Vandaar het rapport, waaraan hij werkte met onder anderen Agnes

Het rapport markeert, ruim elf jaar na zijn vertrek, de rentree van Melkert (57) op het nationale politieke toneel. In zijn analyse van de oorzaken die tot de internationale financile crisis hebben geleid, valt Melkert terug op de fundamenten van de sociaal-democratie, inclusief het begrippenkader: het is tijd voor 'een solidaire samenleving' met kleinere inkomensverschillen. Sociaal kapitaal gaat boven financieel kapitaal. En de overheid moet 'niet terugtreden maar optreden', met name in de bestrijding van de werkloosheid. 'Denk niet dat in Washington, in Beijing of Brasilia de overheid zich afzijdig houdt. Daar wordt bijgestuurd als het nodig is. Brussel, Frankfurt en Den Haag zijn eerder de buitenbeentjes als het op

Page 2 Ad Melkert: de crisis uit, dat is linksaf de Volkskrant 22 november 2013 vrijdag

Jongerius, Kamerlid Esther-Mirjam Sent.

Ed

Groot

en

senator

De overheid kan alleen een vangnet spannen voor banken die de gemeenschap toelaten in hun systeem van besluitvorming Meer aandacht geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen Verschuiving van de lasten die drukken op arbeid naar andere grondslagen voor belastingheffing Links schoot tekort in het bieden van een samenhangend en bindend alternatief De verheerlijking van het onbegrensde individu heeft geleid tot hebzucht en spilzucht van een kleine minderheid, die vervolgens de kosten daarvan afwentelde op ons allemaal Groene groei die resulteert in grotere economische, sociale en ecologische productiviteit is voorwaarde voor een rechtvaardigere wereld Een trendmatige norm voor het werktekort: de werkloosheid 5 procent of lager Het arbeidsproces zo organiseren dat mannen en vrouwen elk vier dagen per week kunnen deelnemen LOAD-DATE: 21 November 2013 LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS GRAPHIC: Oud-partijleider Ad Melkert donderdag in Den Haag, waar hij De bakens verzetten presenteerde, een rapport van een PvdA-denktank onder zijn leiding. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant PUBLICATION-TYPE: Krant JOURNAL-CODE: de Volkskrant

De kern is praktisch. Melkert wil dat er naast de 3-procentsnorm voor het begrotingstekort beleid wordt gevoerd om de werkloosheid onder de 5 procent te dringen. Hij wil minder belasting op arbeid en meer op consumptie, vennootschap, financile transacties. En hij wil groene productie en consumptie stimuleren, oftewel 'het versterken van de veerkracht van de aarde'. Stuurt hij de PvdA terug naar zijn linkse wortels? Melkert wil er niet van weten. 'Als er een beter recept komt, mag dit rapport de onderste la in. Voor mij is dit een zinnige weg. We stellen voor tegelijk de schuldenlast en de werkloosheid weg te werken. Dat kan als Europa bereid is meer in te grijpen. Zoals in de VS het stelsel van nationale banken zonder scrupules ingrijpt als het nodig is. Investeringen in defensie en gezondheidszorg worden gebruikt om de economie te stimuleren, de werkloosheid te verminderen en de groei te bevorderen. Dat werkt.' Instabiliteit Dat minder dan 5 procent werkloosheid voor Europa te ambitieus is, wil Melkert niet horen. 'Duitsland en Oostenrijk bewijzen dat het kan. Je moet de vraag omkeren: is het aanvaardbaar met hoge werkeloosheid te leven, gelet op de criminaliteit, de instabiliteit en het productieverlies dat daarbij hoort.' 'De kogel kwam van links', zeiden LPF-politici toen Fortuyn was doodgeschoten. Bij Melkert staat nu: 'De crisis kwam van rechts.' 'Dat is niet gelukkig gekozen', zegt hij desgevraagd. 'De crisis is ontstaan door het doorgeschoten kapitalisme, waar links te weinig tegenover stelde. Links heeft de wijsheid niet in pacht. Maar ik geloof dat er nu ruimte is voor het linkse geluid.'

Copyright 2013 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved