You are on page 1of 3

PROGRAM INTERVENSI SPM 2013 SUBJEK : KIMIA GURU : ROZLINDA BINTI RAMLAN PERNYATAAN MASALAH : 3 orang murid yang

masih lagi tidak mencapai target PUNCA : 1. Analisa item : K2 (100 markah) 2. Topik penggagal : i. Bhgn B (20 markah) - kadar tindak balas * teori perlanggaran ii. Bhgn C (20 markah) - Bahan Buatan Dalam Industri *semua subtopik tidak serius membaca

(a)K2

3. Membaca dan membuat latihan ketika hampir dengan peperiksaan. 4. Bilangan kerja sekolah yang banyak. 5. Pembahagian masa yang tidak seimbang dan kemahiran belajar tidak diaplikasikan.

KELOMPOK : POTENSI CALON BIL NAMA MUHAMMAD NASRUDDIN BIN ROSEDDY NURAINI NADIRAH BINTI SHAMSUDDIN WAN NUR HIDAYAH BINTI WAN ZAINAL ABIDIN KELAS

JULAT MARKAH : 40 - 49 DATA TOV M G 40 E ETR M G 65 B P1 M G 47 D P2 M 44 G E 1. Rajin adik Rajin: soalan esei yang melibatkan pembacaan dan ingatan. Topik Bahan Buatan Dalam Industri dan Bahan Kimia untuk Pengguna 2. Eseiku Tip Top : soalan esei yang melibatkan lakaran graf, pengiraan, langkahlangkah dalam eksperimen. Topik Kadar Tindak Balas, Garam dan Sebatian Karbon 3. Semakan dan perbincangan jawapan bagi latihan yang diberikan 20/8/13 PROGRAM TARIKH AKHIR HASIL Percubaan M G

5SN

5SN

42

75

A-

55

40

23/8/13

5SN

42

70

B+

36

40

27/8/13

PROGRAM INTERVENSI SPM 2013 SUBJEK : GURU : PERNYATAAN MASALAH :

PUNCA :

KELOMPOK : CALON NAMA

JULAT MARKAH : DATA ETR M G HASIL TARIKH PERCUBAAN AKHIR M G

BIL

KELAS

TOV M G

P1 M G M

P2 G

PROGRAM