1. Latar belakang adat : Adat perkahwinan kaum Cina yang diamalkan oleh masyarakat negara kita.

Kaum Cina yang mengamalkannya. Saudara- mara, rakan- rakan, dan pihak lain-lain yang melibatkan diri. PENGENALAN Sebagaimana yang kita semua dimaklumkan bahawa setiap kaum atau bangsa yang ada di dalam dunia kini mempunyai adat dan tradisi atau cara perkahwinan yang berbeza di antara satu sama lain. Di Malaysia terdapat tiga kaum yang utama dan beberapa komuniti yang lain. Oleh demikian, setiap kaum mempunyai pelbagai kebudayaan dan corak hidup yang berbeza- beza. Hal ini amat jelas kerana pada masa kini kita semua dapat lihat perkara ini dengan nyata sekali. Kita tidak perlu lihat ke tempat yang lebih jauh kerana di dalam negara kita sendiri pun terdapat pelbagai jenis bangsa yang masing-masing mempunyai adat dan cara perkahwinan yang tidak sama. Sebagai contoh, kaum Cina mempunyai cara perkahwinannya yang tersendiri. Begitu juga dengan kaum Melayu, India dan sebagainya lagi yang terdapat di negara kita. Dalam pemikiran Konfusianisme, perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina, inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti

Konfusianisme, perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. Secara amnya, ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. Oleh itu, manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga, bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. Secara sosial, sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. Dalam sejarah Cina, terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. Sejak zaman Dinasti Han, raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol, Manchu, Xiongnu, dan Turki, sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Oleh itu, perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik.

Namun demikian, dalam laporan kami kali ini ingin kami fokuskan tajuk laporan yang kami buat iaitu tentang adat ataupun cara perkahwinan kaum cina. Perkahwinan Cina menjadi satuadat resam antara tahun 402- 221SM. Bagi kaum cina mereka

mempunyai kepercayaan atau adat mereka yang tersendiri. Setiap perkahwinan kaum cina adalah berbeza di setiap pelusuk negeri. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Perkahwinan penting untuk mengekalkan institusi keluarga dan melalui keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi yang lain. Pada masa ini, kaum cina

lebih menumpukan dalam adat perkahwinan berbentuk moden. Namun hanya segelintir sahaja yang menumpukan kepada adat perkahwinan tradisional. Walau bagaimanapun, dalam hasil maklumat dan kajian kami, sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam menyiapkan laporan ini. Walaupun perkahwinan pada masa kini perlu didaftarkan tetapi upacara dan kenduri perkahwinan penting untuk mengiktiraf perkahwinan. Mengikut kepercayaan mereka juga, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggapkan tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan di kalangan orang Cina, iaitu pasangan dicari oleh ibu bapa atau saudara- mara, atau pasangan hidup yang dipilih sendiri. Cara pertama tidak begitu diamalkan sebab dianggap kolot. Namun, cara tersebut merupakan tradisi masyarakat Cina, kata mereka perkahwinan itu "arahan ibu bapa dan suruhan tukang risik". Sebelum zaman moden, perempuan tidak dibenarkan memilih pasangan untuk berkahwin. Sebaliknya, keluarga pengantin perempuan memilih bakal suaminya. Perkahwinan dipilih berdasarkan keperluan untuk membiak dan nama baik keluarga, serta keperluan bapa dan suaminya. Cara kedua lebih praktikal kerana seseorang diberikan kebebasan untuk milih jodoh mereka sendiri. Ibu bapa biasanya akan menurut kehendak anak mereka zaman sekarang yang mementingkan kebebasan. Unsur paksaan tidak digalakkan dalam pemilihan kerana hal ini menafikan kematangan dan kemampuan anak mereka membuat keputusan. Namun begitu, segala upacara perkahwinan akan diatur olehibu bapa atau mereka yang lebih tua supaya segala pantang- larang tdak dilanggar. Bagi kaum Cina adat dan upacara perkahwinan kekal sejak turun temurun lagi. Walaupun mempunyai sejarah yang lama serta banyak kawasan geografi yang berbeza,

terdapat beberapa upacara amal pada umumnya yang secara am dikenali sebagai tiga askara dan enam etiket. Tidak terdapat banyak perubahan yang berlaku terhadap adat dan upacara perkahwinan kaum cina. Namun ada juga perubahan yang kita semua dapat lihat iaitu pakaian yang dipakai oleh pengantin ada sedikit perbezaan pengantin yang dahulu dengan pengantin pada zaman sekarang. Memang tidak dinafikan mungkin perkara ini terjadi adalah disebabkan oleh peredaran zaman yang menuntut kepada perubahan ini berlaku. Namun adat dan cara perkahwinan tetap lagi sama dan tidak mempunyai sebarang perubahan yang ketara. Tiada satu had umur yang sesuai untuk seseorang itu berkahwinan. Semuanya bergantung kepada kesediaan dan kesanggupan individu untuk hidup berkeluarga .Keseluruhannya, orang Cina berkahwinan pada umur yang agak lewat kerana terpaksa mengumpul sejumlah wang yang banyak untuk mengadakan kenduri kahwin. Perkahwinan orang Cina dikatakan adalah yang termahal untuk menunjukan status dan kedudukan yang tinggi. .Di samping itu, upacara perkahwinan dibuat secara besarbesaran untuk ‘memberi muka’ kepada ibu bapa kedua belah pihak. Orang Cina menpunyai suatu perasaan untuk bersaingan menunjukan ego masing- masing melalui pemaparan kemewahan dan kekayaan. Mengikut adat orang Cina, perkahwinan anak lelaki sulung perlu dibuat dengan secepat mungkin. Jika tidak, ini akan memalukan dan merendahkan martabat keluarga serta mendatangkan umpat keji daripada saudara- mara. Perkahwinan kaum cina tidak banyak bezanya dengan perkahwinan kaum melayu. Antara proses-proses yang terlibat dalam perkahwinan cina ialah adat merisik, meminang, adat bertunang, menghantar tanda, memberikan mas kahwin, berkahwin dan

seterusnya upacara minum teh. Biasanya adat ini dilakukan oleh ibu bapa sebelah pihak lelaki atau saudara yang tua sebelah pihak lelaki. Rancangan mengatur upacara perkahwinan perlu dibuat dengan teliti dan memerlukan waktu yang lama, termasuk melihat hari yang sesuai. Keluarga kedua-dua pihak akan dimaklumi niat untuk berkahwin oleh anak- anak mereka. Selepas persetujuan diperoleh, barulah diatur pertemuan diantara keluarga sebelah pihak wanita dengan pihak lelaki. Melalui temu ramah yang telah kami jalankan ke atas seorang tokoh sejarah dari kaum cina sendiri, beliau sendiri tidak nafikan bahawa perkahwinan kaum cina dengan kaum melayu tidak ada banyak perbezaan. Contoh yang beliau berikan ialah, bagi upacara minum teh ia di adakan adalah untuk merapatkan hubungan di antara kedua-dua belah pihak. Manakala bagi kaum melayu pula jamuan makan atau kenduri yang diadakan untuk tujuan yang sama. Sebagai kesimpulan maka ingin kami tekankan di sini bahawa setiap perkahwinan yang melibatkan kaum yang berbeza adalah mempunyai adat atau cara mereka yang tersendiri. Kepercayaan atau adat yang di pegang adalah berpandukan kepada ajaran ataupun pegangan agama yang dianuti oleh setiap kaum tersebut. Jadi tidak hairan sekiranya terdapat pelbagai jenis atau adat perkahwinan pada masa sekarang.

Rumah dihias bersempena meyambut hari bahagia (hari perkahwinan)