You are on page 1of 12

LAPORAN KEMAJUAN 5

PEMBANGUNAN SISTEM AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)


UNTUK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN PERAK, RAWANG SELANGOR

7 DISEMBER 2013

PNI CONSULTING NO, 7, LEBOH JERANGGOR, TAMAN CHI LIUNG, 41200 KLANG. TEL: 019-2816830

LAPORAN PERUNDINGAN LIMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN PERAK, RAWANG, SELANGOR.

1.0

PENDAHULUAN

Lawatan perundingan lima telah dilakukan kepada SMK Tun Perak pada 4 Disember 2013 setelah hampir 3 minggu dari lawatan pemantauan empat (15 November 2013 ). Lawatan pemantauan lima adalah bagi memantau terhadap tindakan yang telah diambil terhadap semua cadangan yang diberi semasa pemantauan keempat dan juga merupa lawatan pra-audit perunding sebelum kedatangan auditor persijilan dari MPC.

2.0

LAWATAN PEMANTAUAN DAN PRA-AUDIT KE KAWASAN KERJA

Perunding telah melakukan lawatan pemantauan terhadap hampir semua kawasan kawasan kerja yang berjumlah 36 kawasan kerja. Dari bilangan ini lapan kawasan kerja masih berada dikeadaan gagal iaitu mendapat dibawah 70 % markah manakala 11 kawasan kerja telah dinobatkan sebagai kecemerlang keseluruhan dimana markah yang diterima adalah 85 % dan keatas. Terdapat 6 kawasan kerja yang mendapat markah antara 70% hingga 74 % markah. Laporan yang seterusnya Perunding hanya highlight kawasan yang gagal dan kawasan yang bermarkah rendah untuk diambil tindakan penambahbaikan agar markah purata SMK Tun Perak dapat meningkat dengan tindakan yang diambil. Perkara ini tidak membawa erti bahawa kawasan kerja yang telah mendapat markah 75% keatas tidak perlu penambahbaikan.

2.1 2.1.1

KAWASAN YANG GAGAL Bilik Pantry pentadbiran

Antara kelemahan Bilik Pantry ini yang perlu di tambahbaik adalah : Susunan ditingkatkan terutama barangan dilaci, Tingkatkan kekemasan meja makan, Adakan label untuk membersihkan meja, Wujudkan warga bertanggungjawab

Markah adalah 65 %

2.1.2

Bilik Cetak

Antara kelemahan Bilik Cetak yang perlu di tambahbaik adalah : Semua tempat barangan perlu dilabelkan, Kekemasan susunan kena dikemaskan terutama barangan didalam plastic,

Barangan diatas cabinet perlu dilabelkan tempat, Susun cabinet yang meletakkan kunci,

Sediakan pelan lantai dan Wujudkan warga bertanggungjawab.

Markah adalah 68 %

2.1.3

Bilik Surau

Antara kelemahan Bilik Surau ini yang perlu di tambahbaik adalah : Kotak sejadah dan telekong perlu dikemaskan, Arah kiblat perlu diwujudkan,

Adakan hiasan ayat quran, Wujudkan warga bertanggungjawab

Markah adalah 60 %

2.1.4

Bilik Pentadbiran

Antara kelemahan Bilik Pentadbiran ini yang perlu di tambahbaik adalah : Cabinet dan laci Puan Kana perlu disusun kemas dan dilabelkan, Label yang tanggal dirubber stem diuruskan, Labelkan kotak majalah,

Uruskan wayar yang melintangi lantai dengan conduit, Labelkan suis,

Bina papan pergerakan pegawai yang tidak memerlukan tulisan tangan.

Markah adalah 68 %

2.1.5

Bilik Komputer

Antara kelemahan Bilik Komputer ini yang perlu di tambahbaik adalah : Semua computer, keyboard kena diberikan nombor urutan dari kiri kekanan, Uruskan wayar dan suis, Uruskan papan notis yang ada,

Wujudkan warga bertanggungjawab, Wujudkan peraturan mengunakan bilik computer ini.

Markah adalah 60 %

2.1.6

Bilik Mesyuarat Kecil

Antara kelemahan Bilik Mesyuarat ini yang perlu di tambahbaik adalah : Labelkan rak Buku Rekod Kedatangan, Wujudkan separator abjad bagi memudahkan mendapatkan fail murid,

Wujudkan warga bertanggungjawab.

Markah adalah 58 %

2.1.7

Bilik PBS

Antara kelemahan Bilik PBS ini yang perlu di tambahbaik adalah : Dapatkan gambar bagi setiap fail murid, Wujudkan indek mengikut warna kelas yang telah ditetapkan,

Uruskan papan notis dengan mengadalak tajuk dan subtajuk, Wujudkan nama bilik, Wujudkan warga bertanggungjawab.

Markah adalah 67 %

2.1.8

Bilik Seni

Antara kelemahan Bilik Seni ini yang perlu di tambahbaik adalah : Kekemasan barangan didalam laci dengan mengwujudkan petak atau kotak, Susun barangan didalam cabinet dan labelkan tempat meletakkan,

Gantongkan lukisan adalah lebih sesuai untuk meningkatkan kekemasan penyusunan, Uruskan pengunaan papan notis

Markah adalah 68 %

2.2 2.2.1

KAWASAN KERJA YANG MENDAPAT MARKAH 70% HINGGA 74 % Bilik Fail

Antara kelemahan Bilik Fail ini yang perlu di tambahbaik adalah : Meneruskan pelabelan bagi fail yang diletakkan didalam cabinet fail, Menguruskan kotak-kotak yang ada,

Menguruskan barangan diatas cabinet fail, Mengwujudkan warga bertanggungjawab.

Markah 71 %

2.2.2

Bilik En Samat

Antara kelemahan Bilik En Samat yang perlu di tambahbaik adalah :

Melabelkan dokumen dikotak majalah dan sediakan indek, Menguruskan wayar dan suis,

Melabelkan semua tempat meletakkan barangan,

Markah 70 %.

2.2.3

Bilik Mesyuarat Utama

Antara kelemahan Bilik Mesyuarat Utama yang perlu di tambahbaik adalah : Mengwujudkan arahan sila MASUKKAN KERUSI setelah digunakan, Labelkan tempat kerusi lebih,

Wujudkan pelan lelangit bagi suis, Menguruskan pengunaan papan notis yang effektif,

Mengwujudkan tempat untuk marker dan duster, Mengwujudkan warga bertanggungjawab.

Markah 70 %

2.2.4

Bilik Bahasa Inggris

Antara kelemahan Bilik Bahasa Inggris yang perlu di tambahbaik adalah : Label pada kerusi kena dipindahkan kerana tempat sekaran mudah merosakkan label letakkan ditempat yang kurang disentuh,

Markah 74 %

2.2.5

Bilik Sukan

Antara kelemahan Bilik Sukan yang perlu di tambahbaik adalah : Pelan lelangit kena diperbaiki kerana label mengelirukan,

Kekemasan susunan barangan perlu diperhatikan.

Markah 74 %

2.2.6

Bilik Pekerja

Antara kelemahan Bilik Pekerja yang perlu di tambahbaik adalah : Penyusunan tajak yang tajam adalah kurang sesuai melainkan tajak ditutup matanya. Membezakan bahan kimia yang ada dengan pelabelan warna berbeza bagi setiap cecair dan labelkan warna berikut dipenutip tong kimia atau di tong kimia berkenaan,

Kekemasan perlu sentiasa ditekankan.

Markah 72 %

3.0 DOKUMEN AMALAN 5S Dokumen Amalan 5S masih tidak disediakan dengan mengikut panduan menyediakan 4 fail yang wajib iaitu : Fail Jawatankuasa Pemandu, Fail Jawatankuasa Kecil Latihan, Fail Jawatankuasa Kecil Promosi

Fail Jawatankuasa Kecil Audit.

Perunding meminta pihak urus setia untuk mengikut panduan yang diberikan semasa perbincangan Modul Kelima di SMK Seri Garing. Wujudkan muka surat untuk Kandungan dan separator bagi setiap tajuk besar serta pastikan dokumen amalan 5S yang seragam diletakkan. Carta perbatuab dibuat sehingga sekurang-kurangnya Jun 2014. Urus setia juga perlu menyediakan powerpoint presentation terhadap pejalanan 5S di SMK Tun Perak semasa mesyuarat pembukaan bersama auditor MPC.

4.0 PERJALANAN AUDITOR MPC Perunding telah menerangkan perjalanan auditor MPC semasa mesyuarat penutup lawatan ini dimana perjalanan audit adalah : Mesyuarat pembukaan, o Ucapan aluan dari Pengetua, o Auditor mengenalkan diri dan perjalanan auditan dijelaskan, o Presentation perjalanan amalan 5S di SMK seri Garing o Soal jawab dari auditor Minum pagi Auditor MPC meneliti dokumen amalan 5S, Lawatan auditan kesemua kawasan, Makan tengah hari, Sambongan lawatan kesemua kawasan termasuk kawasan persekitaran, Auditor bersendiri untuk membuat pengkiraan dan persediaan komen - bilik yang sesuai disediakan. Mesyuarat penutup o Auditor memberikan keputusan. o Ucapan penutup dan terima kasih pengetua.

5.0

PENUTUP

Berdasarkan kepada markah keseluruhan yang SMK Tun Perak perolehi iaitu 77.1 % bahawa status pengamalan yang ada sekarang berada didalam keadaan bersedia untuk diaudit persijilan oleh MPC. Perunding lebih yaakin jika cadangan penambaikan yang dilakukan agar dapat menaikkan purata markah ini kepada melebihi 80 %. Urus setia diminta untuk memohon secra resmi dari MPC untuk dipersijilkan sebelum akhir tahun 2013 ini. Tarikh muktamad persijilan akan ditentukan oleh MPC memandangkan permintaan persijilan semula adalah tinggi bagi Disember. lebih-lebih lagi ramai auditor yang mengambil cuti akhir tahun. Perunding mengakhiri lawatan pemantauan lima dengan harapan semua warga dapat meneruskan amalan 5S dengan melaksanakan segala cadangan yang diberikan oleh perunding. Ini termasuk kawasan persekitaran sekolah dan post kawalan. Dokumen amalan 5S juga tidak kurang pentingnya kerana ini merupakan bukti-bukti pergerkan yang berlaku dan ianya kena dibuat secara bersama

agar keseragaman berlaku. Perunding akan melihat dokumen ini sebelum MPC mengaudit sekolah. SELAMAT MAJU JAYA.