You are on page 1of 14

PUNCA PENCEMARAN

Pembakaran bahan api fosil seperti petroleum,gas asli,dan arang

BAHAN PENCEMAR KESAN YANG UTAMA PENCEMARAN


Jelaga dan debu

CARA PENGAWALAN

Mengaburi Memasang pandangan pemendak pada Menjejaskan cerobong untuk sistem respirasi menyingkirkan Menutupi stoma bahan pencemar tumbuhan dan daripada asap mengganggu sebelum proses melepaskan ke fotosintesis udara Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu bumi ( PEMANASAN GLOBAL ) Menanam tumbuhan hijau yang banyak untuk menyingkirkan karbon dioksida daripada udara

Karbon dioksida

PUNCA PENCEMARAN Bahan toksik dari industri kimia

BAHAN KESAN PENCEMARAN PENCEMAR YANG UTAMA Asid dan alkali Mengubah nilai Ph air dan tanah

CARA PENGAWALAN

Mengetatkan undang-undang untuk melarang pembuangan sisa ke dalam kawasan perairan.

Sebatian nitrat dan fosfat

Meningkatkan kandungan mineral dalam air sungai,tasik atau kolam,yang mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik.

PUNCA PENCEMARAN Industri pertanian

BAHAN PENCEMARAN YANG UTAMA Sisa kelapa sawit ( seperti tangkai,hampas serabut,minyak dan kulit buah)

KESAN PENCEMARAN

CARA PENGAWALAN

Sisa yang Sisa kelapa sawit dibakar akan diproses untuk mencemarkan menjadi udara makanan Minyak yang ternakan atau dibuang ke bahan api dalam air Bahan sisa getah menutupi digunakan permukaan air semula untuk dan menghalang membuat oksigen daripada kasut dan selipar melarut di dalamnya

PUNCA PENCEMARAN

BAHAN PENCEMARAN YANG UTAMA Sisa bahan radioaktif

KESAN PENCEMARAN

CARA PENGAWALAN

Industri yang menggunakan bahan radioaktif

o o o o

Penyakit kanser Kemandulan Kecacatan fetus Kematian dalam keadaan yang teruk

o Menyimpan sisa bahan radioaktif di dalam bekas plumbum atau konkrit tebal dan mengikut prosedur pelupusan yang ditetapkan

Antara kaedah yang dimaksudkan adalah seperti berikut :

a)Penggunaan teknologi b)Penggubala undang-undang c) pendidikan

KAEDAH MEMBUANG SISA PERINDUSTRIAN


JENIS SISA PERINDUSTRIAN Sisa toksik Karbon monoksida KAEDAH Kolam pengoksidaan untuk menjalankan proses biologi dan kimia Serombong asap yang tinggi dilengkapi dengan pemampat elektrostatik

Gas berasid (sulfur dioksida,nitrogen dioksida)


Sisa radioaktif

Penggunaan sistem pembersihan udara


Simpan dalam bekas plumbum yang tebal diikuti dengan kaedah pembuangan yang dipiawaikan Proses semula untuk menghasilkan bahan api atau makanan ternakan

Sisa pepejal minyak sawit

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,1985 ( diperbaiki ) berkuatkuasa dari 1 April 1988. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling ( minyak kelapa sawit mentah,1977 ) berkuatkuasa dari 1 Julai 1978. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling ( udara bersih,1978 ) berkuatkuasa dari 1 April 1979. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling ( buangan terjadual,1985 ) berkuatkuasa dari 1 Julai 1985.

Pendidikan adalah cara yang berkesan untuk mengajar cara mengekalkan kualiti alam sekitar. Seperti iklan,kempen serta media massa yang lain boleh digunakan untuk mendidik orang ramai tentang kepentingan untuk mengawal pembuangan sisa industri serta melindungi alam sekitar.

NURUL SYAZWANA NURUL HAZWANI HAMZAH MUHAMMAD FIRDAUS

LONGMAN ESSENTIAL SCIENCE FORM 4 TEXTBOOK SCIENCE FORM 4

INTERNET