You are on page 1of 2

CURRICULUM VITTAE

Bozga Pavel
Data nasterii Lo"#l $asterii 'tarea Civila Li)*a straina 24 03 1 4! Ale%an&ria Casatorit "# 2 "o(ii Engleza

A"tivitate Pro+esionala, 1 -1.1 -4 1 -4.1 -! 1 -3.1 -! 1 -!.1 !0 1 !1 1 !2 1 !3 1 !3.1 !! 1 !2.1 ! 1 ! 1 20 1 20 .1 21 1 21.1 1 1 2 .1 1 1 1.1 3 1 3 1 3 1 4.1 2 1 .2003 2003 2003.2003 '"oala (ro+esionala .)e"ani" )otoare aviatie.B#"#resti Me"ani" avion TAR/M Li"e#l 'eral '"oala Militara '#(erioara &e Aviatie A#rel Vlai"#.B#za# C#rs s(e"ializare (ilot &e trans(ort .CIPA01 an1 Co(ilot IL.14 .TAR/M C#rs s(e"ializare IL 12 0- l#ni1 Co(ilot IL 12 Pilot Co)an&ant IL.12 Pilot Instr#"tor si Pilot &e Re"e(tie si Control IL 12 C#rs '(e"ializare TU.134 Pilot Co)an&ant TU.134 Pilot Instr#"tor si Pilot Re"e(tie si Control TU .134 Co(ilot B.!0!0 I 2 .1 1 a) z*#rat 2 ti(#ri &e avioane, TU.134 si B.!0!1 Pilot Co)an&ant B.!0! C#rs '(e"ializare A.310 Co(ilot A.310 Pilot Co)an&ant A.310 Pilot Instr#"tor A.310 C#rs '(e"ializare 4.200 Pilot Co)an&ant 4.200

Total ani &e )#n"a 43 ani Total a"tivitate z*or 3! ani "# 1!5200 ore z*or Li"ente Detin#te, Li"enta ATPL 6AA Ro)ania Li"enta ATPL A#stria Li"enta ATPL 75A5A50'5U5A51 Li"enta $aviator Aerian Li"enta /(erator Ra&io 75A5A5

7#n"tii a&)inistrative, Taro) 1 21.1 22 1 22.1 23 1 23. 1 2 1 0 1 1 1 AACR 1 1 .2000 2000. 2001 Taro) 2001.2003 Tiria" Air 2003.2003 200-.2002 Pensionar Mai 2002 Co)an&ant A&85 Detasa)ent TU.134 Co)an&ant Detasa)ent TU.134 Pilot 'e+ Taro) Dire"tor 9*or TAR/M 0. 2 l#ni1 Pilot 'e+ TAR/M Pensioare li)ita &e varsta Ins(e"tor z*or A#toritatea Aerona#ti"a Civila Ro)ana Dire"tor Instr#ire la A"a&e)ia Ro)ana &e Aviatie 0"# &elegatie &in (artea A ACR1 Dire"tor 'tan&ar&e si 'ig#ranta 9*or#l#i A#toritatea Aerona#ti"a Civila Ro)ana Ins(e"tor 'a+et: Co)(ania TAR/M Dire"tor 9*or Tiria" Air Dire"tor 9*or Ion Tiria" Air

P5Bozga 0! 02 2011