SENZATII SI PERCEPTII

CE SUNT SENZATIILE? EXCITABILITATE SI SENSIBILITATE Excitabilitatea = proprietatea biologica generala ce asigura fiintelor vii posibilitatea de a receptiona influentele externe si de a raspunde la ele selectiv printr`o stare de modificare interna. - Atributul oricarei materii vii; - Nu apare ca expresie a unor organe specializate. SENSIBILITATEA - Se dezvolta ca urmare evolutiva a excitabilitatii; - Legata de functia de miscare a animalelor resupune procesarea selectiva a stimulilor din mediu. SENZATIILE
DEF: Senzatiile sunt procese psihice cognitive elementare prin care se semnalizeaza separat,sub forma imaginilor simple si primare,insusirile concrete ale obiectelor si fenomenelor in conditiile actiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor. EXPL !"#E" DEF $ % E : P#&!ESE ph ' se petrec la nivelul psihicului, ca urmare a procesarilor neuronale de la nivelul creierului( !ognitive ' sunt procese de cunoastere, ofera info despre insusirile ob)fenomenelor( Elementare: sunt baza cunoasterii Stimuli: insusirile concrete ale ob si fenom. *odalitatea de actiune: semnalizare separate in conditiile actiunii direacte a stimulilor asupra analizatorilor +De citit S%#,!%,#" "$"L -"%&#,L, . F,$!% /( #ezultatu)Produsul)&utput0ull: imagini senzoriale +simple si primare/ !aracterisiticile imaginilor senzoriale: Simple: semnalizeaza separate insusirile concrete, baza cunoasterii Primare: apare numai in conditiile actiunii directe stimul 1 analizator #&L: nformational 2 bazal L&!: 3aza cunoasterii

!nput " insusirile concrete ale ob#fenom $utput " !magini simple %reflecta o singura insurire a ob& ' materializata ( in senzatie vizuala& auditiva..) si primare %in conditiile actiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor) rocesare " prelucrari la nivelul creierului. SPECIFICUL SENZATIILOR - Existenta unor stimuli in raport cu care exista analizatori specializati; - Existenta analizatorului ca organ de simt; rocesarea primara %contactul direct) - *ontinut informational specific %insusiri concret + intuitive)

Legea interactiunii analizatorilor %intra modala#intermodala) + sensibilitate sau depresie . 5aloare cognitiva %exteroceptive& proprioceptive& interoceptive) LEGILE SENSIBILITATII -.. 0.. Legea intensitatii#a pragurilor senzoriale ragul minim absolut" intensitatea cea mai mica aunui stimul care poate determina o senzatie specifica. rag maxim absolute" intensitatea cea mai mare a unii stimul care mai determina inca o senzatie specifica. %contrast succesiv si simultan) .3actile . 3onalitatea afectiva a imaginii senzoriale. CALITATILE SENZATIILOR -. Senzatii exteroceptive" . rag diferential" cea mai mica cantitate de stimulare care adaugata produce o noua senzatie specifica !ntre marimea pragului si sensibilitate exista un raport invers proportional666 . Legea contrastului " scoaterea reciproca in evidenta a doi stimuli cu caracteristici opuse. CLASIFICAREA SENZATIILOR -.e aceea senzatiile sunt primul nivel de procesare informational. . 4.o senzatie care se produce intr`un analizator influenteaza producerea senzatiilor in alti analizatori& intensificandu`le sau diminunadu`le. 2..666vezi" Legea inductiei reciproce / Sinestezia 4. !ntensitatea senzatiei %atribut de ordin cantitativ. Legea semnificatiei" semniifcatia mare a unui stimul face sa creasca sensibilitatea fata de el& sa fie mai repede discriminat. 666!n realizarea oricarei senzatii& toate legile actioneaza corelat.urata senzatiei %atribut temporal& ce reflecta relatia dintre durata stimularii si durata imaginii senzoriale) + latenta / postefect 0. reflecta relatia dintre energia fizica a stimulului si energia#forta senzatiei). 2. oate contrazice Legea intensitatii" un stimul mai slab & dar mai semnificativ& va fi receptat mai repede decat altul cu o intensitate normal sau c7iar superioara& insa indifferent. . 1odalitate %atribut al continutului informational specific). Legea adaptarii %ascendenta#descendenta) + modificarea sensibilitatii analizatorilor sub actiunea repetata a stimulilor. .

:inestezice" furnizeaza informatii despre pozitia membrelor& a capului si a corpului..5izuale. *omplex " reflecta insusirile in totalitatea lor& atat info de detaliu& cat si pe cele esentiale .E *!3!3 " -.obiect / camp perceptiv <ezultatul " !magini perceptive %spunem ' imagini ' pentru toate ' produsele ( simturilor + imagini auditive& olfactive& gustative etc) !nsusirile imaginii perceptive " -. *omplexe& bogata in continut %un cumul de imagini senzoriale& camp / obiect perceptiv .9urnizeaza informatii despre stari interne cum ar fi" foamea& setea& greata& oboseala. rimara + in conditiile actiunii directe stimul + analizator . . =N!3A<E + reflecta obiectul ca pe un tot unitar& nu separat ca in senzatii 0. <$L " reglator + permite adaptarea la mediu& adaptarea comportamentului omului la cerintele prezentului. . . ' Aici si acum ( = perceptia se realizeaza intr`un anumit loc si timp& fiind dependenta de conditiile acelui moment si ale acelui loc.. E. 0.E9 " roces p7 " ca la S *ognitiv " ca la S Senzorial " ne furnizeaza info provenite prin simturi . Senzatii proprioceptiv . Analizatorul + structura& functii& functionare .$lfactive . .Auditive . Senzatii interoceptive %organice)" . 2... reflecta info esentiale& cat si pe cele de detaliu& mai putin importante) . rincipalele modalitati senzoriale + descrierea pe larg PERCEPTIILE . L!*A<EA .8ustative . 9=N*3!E " !N9$<1A3!$NAL + specifica . !nput " insusirile concrete ale ob#fenom $utput " !magini complexe si unitare rocesare " in conditiile actiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor %rezulta o imagine primara).E9= proces psi7ic cognitiv senzorial complex prin care se semnalizeaza sub forma imaginilor complexe si unitare insusirile concrete ale obiectelor si fenomenelor in conditiile actiuniii directe a stimulilor asupra analizatorilor.

... in functie de trebuintele persoanei sau caracteristicile stimulului %ex. .Se produc in prezenta actiunii directe a stimuluilui. *auze" emotii puternice& tulburari psi7ice& intoxicarea cu anumite substante . Il) iile . ragul de minimum cognoscibile + !. . L semnificatiei + ceea ce percepem depinde de trebuintele si interesele persoanei. A. Le$ile pe%ceptiei -. <ecompensa si pedeapsa asociate perceptiei obiectului tind sa determine ceea ce este perceput.EN3!9!*A<EA + daca acel obiect a mai fost perceput %implica reprezentarea si memoria) 2. !ntegralitatea perceptiva + insusirile obiectului sunt semnalate nu separate& ci in interrelatii complexe& alcatuind o imagine unitara& cuprinzand atat info esentiale& cat sip e cele de detaliu . 4. 3rebuintele& nevoile biologice tind sa determine ceea ce este perceput.cele 3 ipote e !peci"ice # -." o masina care claxoneaza) 2.3E1A ". ragul de minimum separabile . 0.e aceea cele relevante ocupa& in structura imaginii& primul plan& in timp ce toate celelalte trec in plan second. 0..!S*<!1!NA<EA 0. L proiectivitatii perceptive + imaginea interna a obiectului e permanent raportata la obiectul perceput %separartia intre eu si noneu) Pe%ceptii &e'(t)%(te -. L constantei perceptive + ?rezistenta@ imaginii perceptive la modificarile contextului in care este perceput obiectul.. ersonalitatea individului il predispune sa perceapa de o maniera conforma cu aceasta..escrieti %la liniuta& punctual) legatura dintre senzatii si perceptii / asemanari si deosebiri S $<  6 FAZELE PROCESULUI PERCEPTIV -. ragul de minimum vizibile . Stucturalitatea perceptive + insusirile obiectului nu au aceeasi intensitate si nu comunica aceeasi cantitate de info. !N3E< <E3A<EA + in relatie cu intelegerea %8andirea)& Limba>ul si <eprezentarea FACTORII DETERMINANTI AI PERCEPTIE . *(l)ci'(tiile + apar in lipsa existentei concrete a stimulului. Selectivitatea perceptiva .camp perceptive + obiect perceptiv..E3E*3!A .

E $BSE<5A3!E $bservatia = activitate perceptive intentionata& orientate spre un scop& reglata prin cunostinte generale& organizata si condusa sCstematic& constient si voluntarC.Se stabilesc scopul observatiei si planul desfasutrarii observatiei. rin indicatorii verbali se exploreaza active campul perceptive& scotandu`se in evident unele obiecte#fenomene. <$L !1 $<3AN3 in observatie" Limba>ul6 entru ca prin intermediul lui" . timpului.Se dezvolta pe baza organizarii anterioare a observatiei. S !<!3=L . . 9$<1ELE *$1 LE. . ..*auze" interpretarea gresita a realitatii.*uvantul fixeaza rezultatele partiale si finale ale observatiei. erceptia spatiului.E $BSE<5A3!E = aptitudinea de a sesiza cu usurinta& rapiditate si precizie ceea ce este slab& ascuns& nerelevant& dar semnificativ pentru scopurile persoanei. . 0. determinate de ?efectele de camp@ + subestimarea sau supraestimarea unor elemente#proprietati datorita raporturilor de contrast sau influentei unor stari psi7ofiziologice.E ALE E<*E 3!E! -. miscarii $BSE<5A3!A S! S !<!3=L .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful