Doamne

,
Iart[-mi te rog toate gre§elile cele de voie §i cele f[r[ de voie, cele cu §tiin\[ §i f[r[ de §tiin\[, cele cu neascultare. ~mi cer iertare pentru tot ce \i-am gre§it \ie `n via\a asta sau alt[ dat[, ~mi cer iertare de la toate Puterile Cere§ti pentru tot ce am gre§it `n via\a asta sau alt[ dat[. ~mi cer iertare de la to\i oamenii pentru tot ce le-am gre§it `n via\a asta sau alt[ dat[ §i ~l rog pe Dumnezeu s[ m[ ajute s[ fiu iertat de cei care nu pot sau nu vor ca s[ m[ ierte. ~i iert pe toti oamenii care mi-au gre§it `n via\a asta sau alt[ dat[ §i ~l rog pe bunul Dumnezeu s[ m[ ajute s[ `i iert pe cei pe care nu `i pot ierta. Te rog, Doamne, ajut[-m[ s[ m[ iert §i pe mine `nsumi pentru tot ce am gre§it, At]t c]t crezi c[ merit. ~mi cer iertare pentru `ntrega mea familie §i pentru neamul meu. Cer iertare de la via\[, vie\uitoare, plante §i animale. Cer iertare de la spiritele: p[m]ntului, apei, aerului, lemnului, metalelor, focului §i ghe\ii. Cer iertare de la iubire, suflet, spirit, con§tiin\[, voin\[, memorie §i credin\[. Cer iertare de la sex §i bani. Cer iertare de la lumin[ §i `ntuneric. Cer iertare de la p[m]ntul care mi-a `ng[duit s[ m[ nasc. Cer iertare de la `ntreg Universul. Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful