ДАЉИНАР ЛИНИЈА

QF-C-016

23 - КАРАБУРМА 2 - ВИДИКОВАЦ
СМЕР А

СМЕР Б

КАРАБУРМА 2 - Салвадора Аљендеа - Маријане Грегоран Војводе Мицка Крстића - Вишњичка - Булевар деспота
Стефана - Цвијићева - Таковска - Кнеза Милоша - Мостар
- Булевар војводе Мишића - Радничка - Вијадукт Кировљева - Пожешка - Благоја Паровића - Кнеза
Вишеслава - Патријарха Јоаникија - ВИДИКОВАЦ

ВИДИКОВАЦ - Патријарха Јоаникија - Кнеза Вишеслава Благоја Паровића - Пожешка - Кировљева - Висока Паштровићева - Радничка - Булевар војводе Мишића Мостар - Кнеза Милоша - Таковска - Цвијићева - Булевар
деспота Стефана - Вишњичка - Војводе Мицка Крстића Маријане Грегоран - Салвадора Аљендеа - КАРАБУРМА 2

490
335
337
339

Карабурма 2
Салвадора Аљендеа
Хусињских рудара
Стевана Христића

0
344
510
317

0
344
854
1.171

528
527
525
523

341

Диљска

277

1.448

521

343
346
348

Патриса Лумумбе
Вука Врчевића
Панчевачки мост

378
920
648

1.826
2.746
3.394

519
517
515

Видиковац
Топлана
Видиковачки венац
МЗ "Видиковац"
Пилота Михајла
Петровића
Ратка Митровића
Ватрогасно друштво
Скојевска

0
330
564
236

0
330
894
1.130

460

1.590

598
304
265
1.05
0
613
780
547
573
374
317
400
499
322

2.188
2.492
2.757

350

Браће Стаменковић

294

3.688

513

Пионирски град

352
492
240
266
268
271
493
495
497

Дунав станица
Цвијићева
"27. марта"
Главна пошта
Адмирала Гепрата
Милоша Поцерца
Мостар
Сајам
Руска

4.124
4.548
5.011
5.388
6.067
6.702
7.467
8.142
8.615

511
509
507
186
184
182
505
503
501

Спортски центар
Жарковачка
Петра Лековића
Кијевска
Дом здравља
Школа "Јосиф Панчић"
Биоскоп "Шумадија"
Фабрика шећера
Југопетрол

500

Југопетрол

9.691

499

502
504
181
183
185
506
508
510
512

Фабрика шећера
Биоскоп "Шумадија"
Школа "Јосиф Панчић"
Дом здравља
Кијевска
Петра Лековића
Жарковачка
Спортски центар
Пионирски град

10.064
10.761
11.036
11.492
11.758
12.345
12.757
13.575
14.281

514

Скојевска

516
518
102
8
520
522
524
526
528

Ватрогасно друштво
Ратка Митровића

436
424
463
377
679
635
765
675
473
1.07
6
373
697
275
456
266
587
412
818
706
1.04
4
205
293

Господарска механа

767

8.999

498
496
494
272
270
269
267
239
354

Руска
Сајам
Мостар
Вишеградска
Бирчанинова
Лондон
Главна пошта
"27. марта"
Цвијићева

530
338
590
982
516
419
602
431
600

9.529
9.867
10.457
11.439
11.955
12.374
12.976
13.407
14.007

15.325

351

Браће Стаменковић

507

14.514

15.530
15.823

349
347

Панчевачки мост
Вука Врчевића

506
629

15.020
15.649

345

РО "Палилула"

511

16.160

350
470
163
411
409
440

16.510
16.980
17.143
17.554
17.963
18.403

Војно медицински центар

277

16.100

Пилота Михајла Петровића
МЗ "Видиковац"
Видиковачки венац
Топлана
Видиковац

513
347
289
526
285

16.613
16.960
17.249
17.775
18.060

Укупно стајалишта
37
Просечно међустанично растојање : 499 м.

344 Патриса Лумумбе
342 Диљска
340 Стевана Христића
338 Хусињских рудара
336 Салвадора Аљендеа
490 Карабурма 2
Укупно стајалишта

3.807
4.420
5.200
5.747
6.320
6.694
7.011
7.411
7.910
8.232

38

Средња дужина линије : 18.232 м.

ДАЉИНАР ЛИНИЈА
24 - ДОРЋОЛ /СРЦ "МИЛАН МУШКАТИРОВИЋ"/ - НЕИМАР

QF-C-016

Љубићка .Трг Николе Пашића .Кружни пут .КУМОДРАЖ 2 СМЕР А СМЕР Б КАРАБУРМА 2 .178 4.Моравска .424 4.544 545 Неимар 380 5.040 2.Светозара Марковића .698 4.541 5.631 .Синђелићева .Крушевачка Хусова .Булевар краља Александра .Струмичка .Браће Јерковића .Теразије .Тодора Дукина .Булевар краља Александра .938 8.Булевар краља Александра .Петра Кочића .НЕИМАР НЕИМАР .664 6.Маријане Грегоран Војводе Мицка Крстића .Максима Горког Каленићева .572 7.174 Катанићева Мачванска 565 266 4.392 5.Вишњичка .232 1.791 3.549 3.196 4.091 3.Кумодрашка .722 м.543 4.Цара Душана .Макензијева Кнегиње Зорке .Салвадора Аљендеа .645 2.466 2.Француска .885 Интернационалних бригада 443 5.130 6.Трг Републике Француска .КАРАБУРМА 2 .Браће Јерковића .Дечанска .Макензијева .СМЕР А СМЕР Б ДОРЋОЛ /СРЦ "МИЛАН МУШКАТИРОВИЋ"/ .Нова кумодрашка .Крушевачка .Његошева .434 3.751 580 578 576 574 572 570 568 566 438 440 442 444 446 448 564 562 560 558 556 553 80 Кумодраж 2 Новопројектована Пропуст Шљиварска Петар Велебит Изолација Ратка Митровића Пиве Караматијевића Јована Бијелића Мештровићева Дарвинова пошта Бјеловарска Витановачка Универзитет Сингидунум Хусова Душановац /пошта/ Тетовска Јужни булевар Каленићева пијаца Далматинска Ново гробље 162 206 464 275 339 361 535 456 375 413 754 365 370 479 272 466 611 360 944 955 631 0 206 670 945 1. 14 Укупно стајалишта Средња дужина линије : 5.Трг Републике Коларчева .Максима Горког .Његошева Кнегиње Зорке .Љубићка .180 2.Хусова .798 3.Хаџи Милентијева .Голсвортијева Крунска .Војводе Мицка Крстића .Дарвинова .636 3.077 74 72 406 305 4.Рузвелтова .Кружни пут .284 1.811 5.969 541 539 537 535 704 533 531 532 272 393 426 332 582 444 1.937 3.900 Укупно стајалишта 15 Просечно међустанично растојање : 424 м.601 2.Десанке Максимовић .Цара Душана .008 7.871 2.Салвадора Аљендеа .380 3.Нова кумодрашка .859 6.Дарвинова .Чубурска .Мије Ковачевића Рузвелтова .493 1.Трг Николе Пашића .462 7.Тадеуша Кошћушка .237 3.Петра Кочића Интернационалних бригада .741 7.137 2.Чубурска .824 277 4.849 4.580 4.Тадеуша Кошћушка ДОРЋОЛ /СРЦ "МИЛАН МУШКАТИРОВИЋ"/ Дорћол /СРЦ Милан Мушкатировић/ Браће Барух 0 0 545 Неимар 625 625 202 Краља Петра 320 945 Дорћол /Кнегиње Љубице/ Душанова Трг Републике Пионирски парк Ресавска Ташмајдан Цветни трг 287 369 536 800 300 197 535 540 Смиљанићева 201 203 544 529 71 211 3 905 530 532 703 534 536 538 0 0 Новопазарска 528 528 204 Катанићева 315 843 1.КАРАБУРМА 2 547 335 337 339 341 343 346 549 550 77 79 551 63 586 555 557 559 561 563 449 447 Карабурма 2 Салвадора Аљендеа Хусињских рудара Стевана Христића Диљска Патриса Лумумбе Вука Врчевића СУП Палилула Омладински стадион Ватрогасна команда Ново гробље Далматинска Вуков споменик ГО Врачар Каленићева пијаца Јужни булевар Тетовска Душановац /пошта/ Хусова Универзитет Сингидунум Витановачка 0 389 510 317 277 378 920 300 458 300 347 502 292 551 318 603 546 564 366 387 426 0 389 899 1.Кумодрашка .Македонска .Вишњичка .375 1.913 5.216 1.246 53 350 4.045 9.011 3.990 5.000 9. ДАЉИНАР ЛИНИЈА QF-C-016 25 .Маријане Грегоран .КУМОДРАЖ 2 КУМОДРАЖ 2 .Булевар краља Александра .647 2.520 529 Смиљанићева Цветни трг Ташмајдан Главна пошта Пионирски парк Трг Републике Душанова Дорћол /Кнегиње Љубице/ Краља Петра Браће Барух Дорћол /СРЦ Милан Мушкатировић/ 659 5.325 8.Мије Ковачевића .101 8.Краља Милутина .

791 4.525 11.751 9.Вишњичка .791 3.462 7.Војводе Мицка Крстића .Кумодрашка .Браће Јерковића .МЗ КУМОДРАЖ СМЕР А СМЕР Б КАРАБУРМА 2 .242 11.Кумодрашка .256 3.595 12.065 12.247 4.741 8.Струмичка .154 6.Максима Горког .Маријане Грегоран Војводе Мицка Крстића .712 9.Мије Ковачевића Вишњичка .Рузвелтова .817 2.624 Укупно стајалишта 33 Укупно стајалишта Просечно међустанично растојање : 436 м.256 9.610 м.383 342 Диљска 569 Изолација 537 11.935 11.256 78 Ватрогасна команда 443 Дарвинова пошта 294 9.961 13.Кружни пут .656 10.871 2.228 12.935 344 Патриса Лумумбе 567 Ратка Митровића 448 11.Каленићева .008 7.895 3.003 7.250 Фармацеутски факултет 251 13.Дарвинова .Војводе Степе МЗ КУМОДРАЖ МЗ КУМОДРАЖ .196 4.556 2.048 13.281 2.275 7.698 4.189 10.659 Институт 246 14.355 579 Кумодраж 2 269 13.Мије Ковачевића Рузвелтова .Салвадора Аљендеа .524 7.325 8.938 8.961 547 Карабурма 2 577 Новопројектована 394 13.990 5. Окретнице : Кумодраж 2 = 162 м.550 10.611 1.636 12.914 10.Салвадора Аљендеа .550 76 Омладински стадион 441 Мештровићева 655 10.216 1.Булевар краља Александра .121 547 Карабурма 2 386 15.856 13.Крушевачка Хусова .639 13.035 5. Средња дужина линије са окретницама : 13.045 .611 11.624 2250 685 680 683 580 578 576 574 572 570 568 566 438 440 442 444 446 448 564 562 560 558 556 553 80 78 76 347 345 344 342 340 338 МЗ "Кумодраж" Октобарска Калемарска Институт Кумодраж 2 Новопројектована Пропуст Шљиварска Петар Велебит Изолација Ратка Митровића Пиве Караматијевића Јована Бијелића Мештровићева Дарвинова пошта Бјеловарска Витановачка Универзитет Сингидунум Хусова Душановац /пошта/ Тетовска Јужни булевар Каленићева пијаца Далматинска Ново гробље Ватрогасна команда Омладински стадион Вука Врчевића РО "Палилула" Патриса Лумумбе Диљска Стевана Христића Хусињских рудара 0 520 180 390 521 206 464 275 339 361 535 456 375 413 754 365 370 479 272 466 611 360 944 955 631 283 275 545 511 350 470 163 411 0 520 700 1.920 340 Стевана Христића 571 Петар Велебит 399 12.319 12.Браће Јерковића .Војводе Степе .Кружни пут .Кумодрашка Љубићка .611 345 РО "Палилула" 565 Пиве Караматијевића 324 10.Тодора Дукина Максима Горког .Синђелићева .611 10.319 338 Хусињских рудара 573 Шљиварска 317 12.КАРАБУРМА 2 .КАРАБУРМА 2 547 335 337 339 341 343 346 549 550 77 79 551 63 586 555 557 559 561 563 449 447 445 443 441 439 565 567 569 571 573 575 577 579 212 8 682 Карабурма 2 Салвадора Аљендеа Хусињских рудара Стевана Христића Диљска Патриса Лумумбе Вука Врчевића СУП Палилула Омладински стадион Ватрогасна команда Ново гробље Далматинска Вуков споменик ГО Врачар Каленићева пијаца Јужни булевар Тетовска Душановац /пошта/ Хусова Универзитет Сингидунум Витановачка Бјеловарска Дарвинова пошта Мештровићева Јована Бијелића Пиве Караматијевића Ратка Митровића Изолација Петар Велебит Шљиварска Пропуст Новопројектована Кумодраж 2 0 389 510 317 277 378 920 300 458 300 347 502 292 551 318 603 546 564 366 387 426 505 294 655 406 324 448 537 399 317 325 394 269 0 389 899 1.800 12.572 7.839 14.445 Бјеловарска 505 9.Булевар краља Александра .205 347 Вука Врчевића 439 Јована Бијелића 406 10.549 3.Крушевачка .541 5.859 6.245 11.091 3.434 31 QF-C-016 25П .Дарвинова .205 10.789 6.734 11.383 11.Голсвортијева Крунска . ДАЉИНАР ЛИНИЈА 283 275 545 511 350 470 163 411 409 386 9.493 1.090 1.206 13.Кумодрашка .622 5.636 336 Салвадора Аљендеа 575 Пропуст 325 12.849 4.355 13.345 12.Љубићка .Хусова .Маријане Грегоран .875 336 Салвадора Аљендеа 409 14.352 8.676 13.920 12.

273 2. Окретнице : Насеље "Браће Јерковић" = 205 м.815 599 Драгице Кончар 335 9.680 6.395 9 684 Октобарска 345 14. ДАЉИНАР ЛИНИЈА QF-C-016 26 .060 1.650 4.Булевар краља Александра . ДАЉИНАР ЛИНИЈА QF-C-016 27 .740 225 МЗ "Кумодраж" 345 15.Максима Горког Каленићева .613 2.Трг Републике .Трг Николе Пашића . Средња дужина линије са окретницама : 9. 35 Укупно стајалишта Средња дужина линије : 15.044 6.Булевар краља Александра .Драгице Кончар Заплањска .Браће Јерковића .215 406 305 569 250 8.754 5.Мишка Јовановића Крушевача .БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ СМЕР А СМЕР Б ДОРЋОЛ /ДУНАВСКА/ .605 3.926 9.Теразије .010 4.ТРГ РЕПУБЛИКЕ .146 Јована Бијелића Централно гробље Јахорина Пеке Павловића Мишка Јовановића Душановац /пошта/ Тетовска Јужни булевар Каленићева пијаца Технички факултети Правни факултет Главна пошта Теразије Трг Републике Душанова Дорћол /Кнегиње 53 Љубице/ 74 Краља Петра 72 Браће Барух 2111 Солунска 2110 Дорћол /Дунавска/ Укупно стајалишта 350 8.865 Централно гробље 413 8.467 6.Крунска .224 Калемарска 274 14.714 м.621 8.809 4.Синђелићева .Крушевачка .733 596 594 592 590 588 562 560 558 556 585 583 535 196 533 531 382 420 336 457 332 434 611 360 944 726 364 548 509 320 444 1.Максима Горког Струмичка .ДОРЋОЛ /ДУНАВСКА/ 211 0 211 2 211 3 905 530 532 703 534 582 584 586 555 557 559 561 587 589 591 593 Дорћол /Дунавска/ 0 0 602 Насеље "Браће Јерковић" 205 0 Деспота Ђурђа 584 584 600 Драгице Кончар 399 399 Краља Петра 373 957 598 Заплањска 2 279 678 Дорћол /Кнегиње Љубице/ Душанова Трг Републике Пионирски парк Ресавска Правни факултет Технички факултети ГО Врачар Каленићева пијаца Јужни булевар Тетовска Душановац /пошта/ Мишка Јовановића Пеке Павловића Јахорина 287 369 536 800 300 237 323 627 318 603 546 564 369 413 484 1.244 1.Драгице Кончар .745 595 Јована Бијелића 319 8.101 7.Коларчева .357 5.486 3.Дунавска .Француска .436 4.477 Укупно стајалишта 23 Просечно међустанично растојање : 437 м.Коларчева Теразије .903 6.Француска .949 3.816 2.065 м.Тадеуша Кошћушка .249 7.836 7.085 0 Укупно стајалишта 38 Просечно међустанично растојање : 424 м.249 3.Тодора Дукина .Цара Душана .Трг Републике .495 9.ДОРЋОЛ /ДУНАВСКА/ .480 1.465 597 Заплањска 2 350 8.Браће Јерковића .Пеке Павловића .039 3.Мишка Јовановића .149 2.954 5.Заплањска .592 7.Трг Николе Пашића .421 7.Пеке Павловића .Цара Душана .БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ .Дунавска .МИРИЈЕВО 3 СМЕР А 23 СМЕР Б .Голсвортијева .150 601 Насеље "Браће Јерковић" 327 9.Дубровачка .

ТРГ РЕПУБЛИКЕ .Драгослава Срејовића .Булевар краља Александра .Трг Николе Пашића Теразије .Дечанска .Јованке Радаковић Миријевски венац .ТРГ РЕПУБЛИКЕ .Мије Ковачевића .Миријевски венац .Мије Ковачевића .Михаила Булгакова Раблеова .Михаила Булгакова .Трг Републике .Раблеова .Рузвелтова Булевар краља Александра .Рузвелтова .Браће Југовића .МИРИЈЕВО 3 МИРИЈЕВО 3 .Косте Нађа .Француска .Коларчева .Косте Нађа .Јованке Радаковић Драгослава Срејовића .Трг Николе Пашића .

867 4.209 3.960 3. Средња дужина линије са окретницама : 10.Трг Републике Француска .081 2.111 2.360 622 405 7.196 5.922 Ладне воде Витезова Карађорђеве звезде Селиште Стојчино брдо 281 7.561 364 8.150 .659 196 Теразије 465 Миријево 3 514 10.433 5.071 8.306 1.982 10.374 2359 611 609 Банекс 299 6.924 2.869 619 2267 2282 617 615 Оштрељска 284 5.477 Банекс 742 5. Окретнице : Миријево 3 = 80 м.Митрополита Петра .926 621 Ватрогасна команда Омладински стадион Генерала Арачића Маријане Грегоран Триглавска 283 275 535 237 613 3.458 1.813 637 708 634 470 Миријево 4 Марко Перовић Александра Белића Матице Српске 20 400 219 492 0 400 619 1.493 619 Ладне воде 366 2.701 Оштрељска Триглавска Маријане Грегоран 495 237 539 5.Драгослава Срејовића .Љубише Миодраговића .603 Трг Републике 534 Ресавска 582 584 64 553 Правни факултет Технички факултети Вуков споменик Далматинска 80 78 76 606 608 610 235 8 612 614 616 108 1 226 6 618 620 0 1.541 5.272 535 Главна пошта 6 469 Самјуела Бекета 387 9.Браће Југовића .Самјуела Бекета Љубише Миодраговића .256 4.489 79 Ново гробље 347 7.266 328 2. ДАЉИНАР ЛИНИЈА 26 QF-C-016 27Е .Самјуела Бекета Миријевски венац .Булевар деспота Стефана .153 613 Астрономска Ћалије Кланичка 388 390 443 5.781 2.295 1321 1918 625 623 Михаила Булгакова Матице српске Стојчино брдо Селиште Витезова Карађорђеве звезде Ладне воде Босутска Банекс Кланичка Ћалије 455 404 555 342 965 1.019 4.587 3.673 607 Генерала Арачића 327 6.Јованке Радаковић .ТРГ РЕПУБЛИКЕ .894 551 Далматинска 624 388 8.221 468 Самјуела Бекета 510 510 1.594 366 307 320 280 377 2.361 623 Селиште 342 2.569 502 490 8.222 209 7.999 550 Омладински стадион 623 6.299 Босутска 326 6.843 Босутска 326 5.369 1.473 509 378 9.Булевар деспота Стефана Митрополита Петра .972 Ново гробље 631 2.839 627 Миријевски венац 460 1.149 Ћалије 390 4.ТРГ РЕПУБЛИКЕ 603 356 354 351 Трг Републике Џорџа Вашингтона Цвијићева Браће Стаменковић 606 Генерала Арачића 608 Маријане Грегоран 612 Астрономска 614 108 1 226 6 0 671 635 507 1.22 1 237 323 300 214 0 464 Миријево 3 80 0 1.МИРИЈЕВО 4 МИРИЈЕВО 4 .751 621 Витезова Карађорђеве звезде 328 2.173 603 Трг Републике Укупно стајалишта 26 Укупно стајалишта Просечно међустанично растојање : 411 м.925 548 9.931 6.28 5 0 671 1.819 2267 Босутска 307 3.Миријевски венац .02 6 237 1.Јованке Радаковић .484 4.244 Астрономска 457 4.280 77 Ватрогасна команда 300 7.267 3.817 583 Правни факултет 7 131 Михаила Булгакова 455 9.076 625 Стојчино брдо 236 1.807 4.Драгослава Срејовића .306 м.МИРИЈЕВО 4 СМЕР А СМЕР Б ТРГ РЕПУБЛИКЕ .282 585 Технички факултети 191 Матице српске 535 8.571 3.Македонска .

Миријевски венац .769 8.Драгослава Срејовића Мије Ковачевића . Средња дужина линије са окретницама : 9.Краљице Марије .169 551 Далматинска 502 6.454 м.784 9.СТУДЕНТСКИ ТРГ .584 624 Стојчино брдо 388 7.805 7.МИРИЈЕВО МИРИЈЕВО .470 209 6.363 3.556 8.Булевар краља Александра .ЗВЕЗДАРА СМЕР А СМЕР Б .Јованке Радаковић .045 4.Јованке Радаковић .Миријевски венац .127 622 Ладне воде Витезова Карађорђеве звезде Селиште 405 6.152 5.174 2.102 609 Маријане Грегоран 626 471 633 635 636 Миријевски венац Матице Српске Александра Белића Марка Перовића Миријево 4 237 430 540 247 342 7. 5.025 8.Рузвелтова .503 77 Ватрогасна команда 300 5.27 1 327 623 784 436 283 476 1.898 607 632 350 352 353 355 Генерала Арачића Омладински стадион Браће Стаменковић Дунав станица Цвијићева Џорџа Вашингтона 603 Трг Републике 457 1.797 2.852 5.855 6.713 1.309 8.100 2282 Банекс 320 3.786 21 ДАЉИНАР ЛИНИЈА QF-C-016 27Л . Средња дужина линије : 6.177 550 Омладински стадион 623 4.523 2.312 6.596 17 654 Вуков споменик Укупно стајалишта 17 м.МИРИЈЕВО СМЕР А СМЕР Б ВУКОВ СПОМЕНИК .902 4.878 611 609 607 Триглавска Маријане Грегоран Генерала Арачића 237 539 327 3.Драгослава Срејовића .760 3.309 615 Ћалије 657 4.Краљице Марије .618 281 6.ВУКОВ СПОМЕНИК .589 8.631 3.182 6.126 4.657 2359 Оштрељска 495 3.Витезова Кађорђеве звезде .352 м.784 79 Ново гробље 347 5.435 4.988 2.517 1. ДАЉИНАР ЛИНИЈА QF-C-016 28 .499 6.308 8.Мије Ковачевића .001 311 6.430 1.ВУКОВ СПОМЕНИК 654 Вуков споменик 0 553 Далматинска 799 80 Ново гробље 631 78 Ватрогасна команда 283 76 Омладински стадион 275 606 Генерала Арачића 535 608 Маријане Грегоран 237 610 Триглавска 613 235 Оштрељска 284 8 612 Астрономска 388 614 Ћалије 390 616 Кланичка 443 108 Банекс 299 1 226 Босутска 326 6 618 Ладне воде 281 218 Црква 385 3 630 Миријево 427 Укупно стајалишта Просечно међустанично растојање : 403 0 799 1.339 7.00 2 620 Укупно стајалишта 19 Укупно стајалишта Просечно међустанично растојање : 492 м.Витезова Карађорђеве звезде .Рузвелтова .373 630 675 619 2267 2282 617 615 613 Миријево Црква Ладне воде Босутска Банекс Кланичка Ћалије Астрономска 0 400 490 307 320 280 377 457 0 400 890 1. Окретнице : Миријево 4 = 20 м.714 613 Астрономска 4.197 1.229 5.

137 2.Милешевска Жичка .889 2.364 7.Нова 1-1 .МЕДАКОВИЋ 3 СМЕР А СМЕР Б СТУДЕНТСКИ ТРГ .923 265 Медаковић 3 263 Кружни пут 261 Медаковић 2 259 Владимира Томановића 218 Шумице 216 Римска 214 Школа "Војислав Илић" 212 Велимира Тодоровића 210 Брегалничка 208 Црвени крст 206 Војводе Драгомира 202 Новопазарска 204 Катанићева 200 Трг Славија 198 РК "Београђанка" 196 Теразије 194 Трг Републике 650 Студентски трг Укупно стајалишта Укупно стајалишта 17 Просечно међустанично растојање : 477 м.Краља Милана .967 3.844 6.Светогорска Македонска . Средња дужина линије са окретницама : 8.Трг Републике .СТУДЕНТСКИ ТРГ 82 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 258 260 262 264 Студентски трг Трг Републике Теразије РК "Београђанка" Трг Славија Катанићева Мачванска Војводе Драгомира Црвени крст Брегалничка Велимира Тодоровића Школа "Војислав Илић" Римска Шумице Медаковић 2 Кружни пут Медаковић 3 227 182 587 642 564 670 266 407 687 375 391 303 540 456 924 370 559 0 182 769 1. марта" Јаше Продановића Здравка Челара Подвожњак Марка Орешковића Шабачка Градска болница Милоша Јанковића Звездара 279 650 772 467 463 615 527 489 549 241 284 0 650 1.494 3.645 2.727 2.260 5. ДАЉИНАР ЛИНИЈА 0 259 631 914 1.Жичка Милешевска .614 6.СТУДЕНТСКИ ТРГ .Васе Чарапића .Војислава Илића .074 5.150 3.Таковска .480 3.352 2.788 4.380 4. марта" 311 Политика 194 Трг Републике 650 Студентски трг Укупно стајалишта Студентски трг Политика "27.832 3.010 7.411 1.Трг Републике Коларчева .945 5.Цара Николаја другог .Трг Републике .СТУДЕНТСКИ ТРГ .983 4.Светогорска .Нова 1-1.773 5.Трг Славија .Цара Николаја другог .662 1.Чингријина .071 2.Коларчева .Краља Милана .Цвијићева .487 7.804 3. Звездара = 267 м.467 4. Окретнице : Студентски трг = 279 м. Медаковић 3 = 97 м.Таковска .981 4.417 м.Макензијева .Чингријина ЗВЕЗДАРА ЗВЕЗДАРА .189 1.816 18 QF-C-016 .Димитрија Туцовића .302 7.Васе Чарапића .Димитрија Туцовића Цвијићева .277 3.408 4.902 5. ДАЉИНАР ЛИНИЈА 97 307 635 720 252 223 695 318 330 501 427 537 315 584 458 708 477 329 0 307 942 1.318 4.Теразије .422 1.Васе Чарапића .231 13 QF-C-016 29 .Трг Републике Македонска .МЕДАКОВИЋ 3 МЕДАКОВИЋ 3 .Теразије .Јаше Продановића . Средња дужина линије са окретницама : 5.070 6.975 2.032 м.057 267 259 372 283 275 538 344 733 473 511 679 435 329 Укупно стајалишта 11 Просечно међустанично растојање : 468 м.914 2.911 3.Војислава Илића .994 7.532 4.Васе Чарапића -СТУДЕНТСКИ ТРГ 581 238 239 241 243 245 247 249 252 254 256 257 Звездара 255 Милоша Јанковића 253 Градска болница 251 Чегарска 250 Живојина Жујовића 248 Марка Орешковића 246 Подвожњак 244 Здравка Челара 242 Јаше Продановића 240 "27.Трг Славија Макензијева .005 4.771 5.Јаше Продановића . Окретнице : Студентски трг = 227 м.

Пеке Павловића . Окретнице : Бирчанинова = 950 м.304 3.Устаничка . 45 564 413 427 332 448 292 556 272 336 657 0 564 977 1.205 3. Медаковић 2 = 45 м.Медаковићева Заплањска .Медаковићева МЕДАКОВИЋ 2 МЕДАКОВИЋ 2 .30 .211 1.268 2.723 2.МЕДАКОВИЋ 2 СМЕР А СМЕР Б СЛАВИЈА /БИРЧАНИНОВА/ .Мишка Јовановића Устаничка .669 12 .Мишка Јовановића Пеке Павловића .СЛАВИЈА /БИРЧАНИНОВА/ .Булевар ослобођења .792 3.640 4. Средња дужина линије са окретницама : 5.Заплањска .Катићева .032 3.Булевар ослобођења .476 3.Радована Симића Циге .Бирчанинива Булевар ослобођења .Трг Славија .297 372 4.404 1.Катићева .Тиршова .652 4.736 2.358 649 647 645 590 588 643 642 641 640 639 149 Медаковић 2 Умљеновићева Катарине Ивановић Пеке Павловића Мишка Јовановића Душановац /пошта/ ГО Вождовац Стратимировићева Јужни булевар Франше Д'Епереа Карађорђев парк Трг Славија /Булевар 147 ослобођења/ Укупно стајалишта Укупно стајалишта 10 Просечно међустанично растојање : 451 м.184 2.011 м.010 4.СЛАВИЈА /БИРЧАНИНОВА/ 638 148 390 389 386 587 589 644 646 648 Бирчанинова Карађорђев парк Јужни булевар Стратимировићева Душановац /пошта/ Мишка Јовановића Пеке Павловића Катарине Ивановић Умљеновићева Медаковић 2 950 397 814 512 545 524 413 447 358 348 0 397 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful