Câu 1 các thủ tục kiểm soát thường dễ bị lạc hậu theo thời gian vì có sự đối phó ủa người

bị kiểm soát vậy nên doanh nghiệp cần có những biện pháp gi? nên phân chia trách nhiệm và quyền hạn r r ng để khi phát hiện sai xót thì sẽ quy tội 1 cách chính xác nâng cao trình độ quản lí của các nhà quản lí, họ phải thực hiện công viêc của mình sao cho tốt nhất, tổ chức các buổi họp báo cáo về hoạt động kiểm soát để tránh tình trạng để sự việc xảy ra quá lâu mới giải quyết thì nó sẽ mất tính kịp thời và hiệu quả cần có 1 chính sách nhân sự hợp lí, có chính sách kỉ luật v khen thưởng rõ rang để tạo môi trường làm việc công bằng và hiệu quả, nhân viên sẽ tập trung hơn cho công việc , dẫn đến nội bộ doanh nghiệp sẽ tốt hơn, l m cho hoạt động KSNB đạt được kết quả tốt

-

câu2 HTKSNB có thực sự cần thiết cho DN hiện nay hay không? Vô cùng cần thiết đối với tất cả các DN vì Một doanh nghiệp hoạt động trong môi trường phát triển liên tục, do vậy rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt sẽ không ngừng thay đổi. Vì vậy, HTKSNB hữu hiệu là một phần thiết yếu của công tác quản lý doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Hệ thống sẽ giúp Ban giám đốc đạt được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và ngăn chặn các hoạt động bất hợp lệ. Một HTKSNB yếu kém hoặc không hiệu quả sẽ đem lại rủi ro cao cho doanh nghiệp. Các điểm yếu trong HTKSNB sẽ gây tổn thất cho doanh nghiệp về khía cạnh hoạt động và ngăn cản doanh nghiệp đạt được nhiệm vụ, mục tiêu của mình. HTKSNB không chỉ là các tài liệu hướng dẫn quy trình mà nhân sự ở mọi cấp của tổ chức cũng phải tham gia thực hiện. Đó là một quá trình được thiết kế chặt chẽ, một phương tiện để đạt được mục đích, nhưng tự nó không dừng lại ở đó vì phải đưa ra sự đảm bảo hợp lý về việc cần phải đạt được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Câu 3 hệ thống KSNB hoạt động như thế nào? Hệ thống kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ tìm hiểu hệ thống quản lý của công ty, bao gồm cả những hoạt động chính thức hoặc không chính thức, nhằm đưa ra quy định, hướng dẫn về các nhân tố có thể tác động đến hoạt động kinh doanh. Theo nghĩa rộng, kiểm soát nội bộ bao gồm thủ tục quản lý trang thiết bị hoặc những công cụ kiểm soát sản xuất, kinh doanh v phân phối của công ty. Thông tin của người chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ thường được thu thập v tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau như trao đổi với nhân viên cơ sở, điều tra thông qua bảng câu hỏi, bằng thực tế … Sau đó họ ghi lại những thông tin sơ bộ dưới dạng biểu đồ hình cột mô tả, tường thuật hoặc kết hợp cả hai hình thức trên nhằm đưa ra được một hình ảnh cụ thể để phục vụ cho công tác kiểm soát. Phòng kiểm soát nội bộ l một bộ phận thuộc bộ máy điều h nh, có chức năng hỗ trợ cho giám đốc công ty, giám sát mọi hoạt động trong công ty, đảm bảo mọi nhân viên thực

Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: Thông tin kinh tế t i chính do bộ máy kế toán xử lý v tổng hợp l căn cứ quan trọng cho việc hình th nh các quyết định của nh quản lý vì vậy các thông tin cung cấp phải đảm . bộ phận n y còn có nhiệm vụ phải báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra. quy chế của công ty. lừa gạt. gian lận. khi các công ty nhỏ được quản lý theo kiểu gia đình. hiệu suất của các hoạt động (mục tiêu hoạt động bao gồm các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận) Mức độ tin cậy của công tác báo cáo tài chính (mục tiêu thông tin) Tuân thủ các luật lệ.1 Bảo vệ t i sản của đơn vị : Hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ bảo vệ các t i sản của đơn vị (bao gồm t i sản cố định hữu hình v t i sản cố định vô hình) v cả các t i sản phi vật chất như sổ sách kế toán. Ngo i ra. Câu 7: mục tiêu của hệ thống KSNB v nói r về mục tiêu đó 3. m bằng những quy định r r ng nhằm: . mất mát. Ví dụ.hiện đúng nội quy. 3. hư hại hoặc bị lạm dụng v o những mục đích khác nhau. các t i liệu quan trọng…khỏi bị đánh cắp. Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chính l xác lập một cơ chế giám sát m ở đó bạn không quản lý bằng lòng tin. cũng như được cải thiện khi có khiếm khuyết. Câu 4 theo nhóm bạn việc bảo vệ tài sản của đơn vị có phải là 1 trong những mục tiêu cần phải đạt được trong hệ thốn KSNB k? Một thực trạng khá phổ biến hiện nay l phương pháp quản lý của nhiều công ty còn lỏng lẻo. thường xuyên rà soát và báo cáo về chất lượng. điều chỉnh khi môi trường thay đổi. hao hụt. kiểm soát nội bộ v đề xuất các giải pháp kiến nghị cần thiết nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động an to n đúng pháp luật.2. quy định áp dụng (mục tiêu tuân thủ). trộm cắp… Câu 5 các hoạt động cơ bản của bộ phận giám sát trong hệ thống KSNB Yếu tố giám sát và thẩm định: Đây l quá trình theo d i v đánh giá chất lượng thực hiện việc kiểm soát nội bộ để đảm bảo nó được triển khai. Cả hai mô hình n y đều dựa trên sự tin tưởng cá nhân v thiếu những quy chế thông tin kiểm tra chéo giữa các bộ phận để phòng ngừa gian lận.1. đánh giá v theo dõi việc ban lãnh đạo cũng như tất cả nhân viên có tuân thủ các chuẩn mực ứng xử của công ty hay không… Câu 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu 1 DN có HTKSNB lỏng lẽo hoạc mất kiểm soát Thì DN đó sẽ không dảm bảo được vai trò của nó     Bảo toàn tài sản (mục tiêu an toàn hoạt động) Hiệu quả.Bảo vệ t i sản khỏi bị hư hỏng. còn những công ty lớn lại phân quyền điều h nh cho cấp dưới m thiếu sự kiểm tra đầy đủ. hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.1.

Ngăn chặn phát hiện kịp thời. xử lý các sai phạm v gian lận . Tại sao “yêu cầu của nhà quản lý” lại được xem là một hạn chế tiềm tàng của HTKSNB? Bạn có thể giải thích r hơn không? ì d cho có hệ thống KSNB m nh quản lý luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên h ng đầu. HTKSNB thực hiện 4 mục tiêu chứ không phải riêng BCTC Nhóm 2 1.Bảo đảm hiệu quả của hoạt động v năng lực quản lý: Các quá trình kiểm soát trong một đơn vị được thiết kế nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết các tác nghiệp.1.Mặt khác. 3.3. cố tình gian lận thì cũng rất khó để xử lý.1. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý: Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế trong doanh nghiệp phải đảm bảo các quyết định v chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được tuân thủ đúng mức.4. . thực hiện v duy trình nhằm đảm bảo thực hiện 4 mục tiêu của DN Câu 9: có ý kiến nên thuê các cty kiểm toán tư vấn cho DN để lảm cho BCTC đẹp v có độ tin cậy cao không cần lập HTKSNB vừa cồng kềnh vừa rắc rối Nhóm mình không đồng ý vì BCTC được lập dựa trên sự trung thực v hợp lí chứ không phải đẹp. Cụ thể hệ thống kiểm soát nội bộ cần: .bảo tính kịp thời về thời gian. 3. việc thuê các cty kiểm toán tư vấn l công viịec hết cần thiết nhưng không phải l tất cả. gây ra sự lãng phí trong hoạt động v sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực. bản thân DN phải l m tốt công việc của minh vì nếu số liệu không đúng. Câu 8: nhũng ai nên tham gia v o HTKSNB Đó chính l quy trình do HĐQT . .Duy trì kiểm tra việc tuân thủ chính sách có liên quan tới các hoạt động của doanh nghiệp. không trung thực thì kiểm toán họ cũng không thể l m cho đep được. BGD v các cá nhân trong đơn vị thiết lập. lập BCTC trung thực khách quan. . tính chính xác v độ tin cậy về thực trạng hoạt động v phản ánh đầy đủ khách quan cácnội dung kinh tế chủ yếu của mọi hoạt động.Ghi chép kế toán đầy đủ chính xác.

Bộ phận tham gia v o hoạt động kiểm soát nội bộ phải l những người có chuyên môn. .Xây dựng một điều kiện văn hóa đang được ưa d ng đến sự liêm chính. Trong môi trường kiểm soát nội bộ. Tại sao quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ l phương tiện sống còn của doanh nghiệp?Tương tự câu 2 5. yếu tố Triết lý quản lý và phong cách hoạt động được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? Cho một vài ví dụ về những hạn chế tiềm tàng trong hoạt động kiểm soát? Triết lý quản lý l quan điểm.Bất cứ thành viên nào của tổ chức cần phải tuân thủ một dây chuyền giám sát nội bộ.Xác định rõ các chạy tốt tiềm ẩn nguy cơ có thể rủi ro cao. tổ chức và vận hành bài bản một hệ thống kiểm soát nội bộ”. L m sao để cải thiện thực trạng này? . cần phải xác định các hoạt động có nguy cơ tìm ẩn cao. cá tính thái độ của nh quản lý trong điều h nh đơn vị. “Chưa hiểu rõ sự cần thiết. vậy xác định bằng cách nào? . 4. quyền hạn và quyền lợi. Phong cách điều h nh thể hiện qua tư cách. thường dễ bị vô hiệu hóa bởi những nhà quản lý”. giám sát và kiểm soát dây chuyền kiểm tra nội bộ hoàn hảo với phương thức chiến lược của tổ chức . 6. . bạn hãy giải thích r hơn về nhược điểm này của HTKSNB? 3. Để hệ thống KSNB được vận hành tốt. VD: Nhận thức của ban giám đốc thế n o về tầm quan trọng của liêm chính v đạo đức nghề nghiệp.2.. Bạn có thể nêu các biện pháp khắc phục các nhược điểm của Hệ thồng kiểm soát nội bộ không? 7. Tiến h nh định kỳ các biện pháp kiểm tra lại độc lập. hiểu biết sâu rộng về KSNB. đạo đức nghề nghiệp lại thêm những sử dụng rõ ràng về trách nhiệm..Ban giám đốc chịu trách nhiệm thành lập. Quy định dĩ nhiên trách nhiệm kiểm tra kỹ và giám sát. quy chế. Mọi hoạt động cần thiết phải được dấu ấn bằng văn bản. cách nhìn nhận vấn đề của nh quản lý đơn vị. lợi ích cũng như cách xây dựng. . về việc phải phân công. quy trình SXKD. “ Hệ thống KSNB thường bị xem xét trong mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra với lợi ích đem lại. giao việc r r ng. ủy nhiệm. về việc phải ban h nh bằng văn bản các nội quy. .Tổ chức đ o tạo các kỹ năng v kiến thức để trang bị cho nhân viên tham gia v o KSNB. về việc cần tổ chức bộ máy hợp lý.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful