You are on page 1of 3

AFD ti Vit Nam

ng gp ca AFD vo cc mc tiu pht trin ca Vit Nam


T nm 1994, AFD ti tr cho 69 d n. Mc tiu hng nm ca chng ti l cho vay 100 triu Euro. Cc khon ti tr ca AFD khng c rng buc v xut x hng ha v dch v, c u thu quc t. Hot ng h tr ca AFD c quy nh bi tha thun hp tc gia Php v Vit Nam. Theo cc hot ng ca AFD c xc nh trong khun kh Ti liu Khung hp tc (DCP) c k gia Php v Vit Nam vo nm 2006. Trong khun kh K hoch pht trin kinh t-x hi giai on 2011-2015, trong giai on ny, AFD tp trung hot ng ca mnh vo 4 hng :

Pht trin v hin i ha lnh vc ti chnh, ngn hng v phi ngn hng H tr qu trnh phn quyn v cc chnh quyn a phng. iu chnh cho ph hp h tng c s th v dch v cng c thu ph. To iu kin thc y s nng ng mi trong kinh t nng thn.

Trong khun kh K hoch pht trin kinh t-x hi giai on 2006-2010, trong giai on ny, AFD tp trung hot ng ca mnh vo 4 hng :

Pht trin v hin i ha lnh vc ti chnh, ngn hng v phi ngn hng. Mt mt, AFD mong mun ng gp vo cc cuc ci cch trong lnh vc ny v vo cc chng trnh nng cao nng lc/thng l tt/qun tr ca cc th ch ti chnh, ngn hng v phi ngn hng. Do , cc t chc ti chnh vi m cng l i tng c hng ti thng qua cc chng trnh theo lnh vc nh Khon vay Chng trnh Ti chnh (Financial Sector Development Program Loan-FSPL) v Chng trnh cho vay cc doanh nghip va v nh (SME Development Program Loan). Mt khc, AFD ti H Ni n lc p ng nhu cu ca cc th ch ti chnh mun c tip cn cc cc cng c a dng vi thi hn di, p ng tt hn nhu cu ca th trng. AFD quan tm c bit n cc nhu cu u t trong lnh vc mi trng thng qua cc hn mc tn dng "xanh". H tr qu trnh phn quyn v cc chnh quyn a phng. Trong khun kh h tr qu trnh phn quyn v phn cp cc quyt nh u t, 3 lnh vc sau y c u tin : h tng c s mi trng, cc c s gio dc v y t. Chnh sch ny c trin khai di hnh thc cp vn cho cc qu u t ca cc thnh ph. iu chnh cho ph hp h tng c s th v dch v cng c thu ph. Cc h tng c s v dch v ny l thch thc i vi K hoch pht trin quc gia do y l nhng vc -t quan trng cho tng trng v xo i gim ngho. Hot ng ca AFD trc ht nhm cung cp lu di nc sch v m bo v sinh mi trng cho cc thnh ph. Ngoi ra, AFD cng n lc to iu kin pht trin mt th trng nng lng cn bng h tr cho tng trng bn vng. Cui cng, hot ng ca chng ti cng nhm hin i ha v iu chnh thch ng vi nhng thay i (giao thng cng cng th, cc hnh lang ng st ti cc vng, h tr ci cch th ch.) To iu kin thc y s nng ng mi trong kinh t nng thn. Vic Vit Nam gia nhp WTO s to ra mt c sc ln mang tnh c cu trong h thng sn xut truyn thng khu vc nng thn. N cng s thc y qu trnh chuyn i t nn kinh t hin nay sang nn nng nghip c sc cnh tranh, to ra gi tr gia tng ln hn v cht lng cao hn. Mc d nhng thay i ny s gp phn xo i gim ngho khi gip nng cao thu nhp ca mt s nng dn nhng ng thi cng lm xut hin nhng lung di dn v tng mc d b tn thng. Do , AFD u tin 3 hng hot ng sau y : h tr qu trnh pht trin thng qua h tr k thut c mc tiu, nng cao gi tr gia tng ca cc sn phm v a dng ha cc hot ng ti khu vc nng thn, v cui cng l cng c c s h tng kinh t-x hi.

Tc ng hot ng ca chng ti ti Vit Nam

Trong 6 nm qua (t 2004 n 2010, 745 triu euro), c khong 11,3 triu ngi c hng li t hot ng ti tr ca AFD ti Vit Nam. Hot ng ti tr s tc ng n khong 8 triu h gia nh Vit Nam v tp trung vo :

Xy dng 1 764 km ng b Cc d n h tr nng nghip phc v li ch 947 500 ngi dn, trong c d n phc v ti tiu cho 70 800 ha de surfaces irrigues cres ou rhabilites. Cung cp nc sch cho 966 000 ngi Dy ngh cho 51 645 ngi

ng gp vo cc mc tiu chung ca AFD


Cho giai on 5 nm ti, AFD xc nh tm nhn v kh nng ng gp ca mnh cho pht trin ng thi tnh n nhng thay i ngy cng nhanh chng cng nh s phc tp v a dng ca tnh hnh th gii. Chin lc ny khng b qua nhng thch thc ca pht trin bn vng v qun l c trch nhim nhng kt qu t c. Ba mc tiu chung s dn tc ng n ngh hp tc i tc ca AFD ti Vit Nam : 1. Lm vic vi tt c cc tc nhn pht trin, k c nhng tc nhn mi 2. ng vai tr xc tc v kt hp nhng ngun ti chnh khc nhau 3. Thc y pht trin bn vng ti a phng ng thi bo v Ti sn cng ton cu

Hai cng c c tnh b sung: Proparco v FFEM


Proparco, mt cng ty con ca AFD chuyn h tr khu vc t nhn

Vi 66,8% s vn do AFD nm gi, Cng ty Thc y v Tham gia vn phc v Hp tc kinh t (PROPARCO) chuyn h tr khu vc t nhn. Thnh lp nm 1977, Proparco c s vn l 142,56 triu euro. Proparco c vai tr : thc y u t v cc th trng thng qua cung cp cc khon h tr v ngn hng hoc em li li nhun ti chnh hoc phc v cho pht trin. Proparco c th can thip di hnh thc cp cc khon vay di hn, qu ring, tham gia gp vn trong cc doanh nghip, bo lnh hay t vn ti chnh. Mc tiu v pht trin kinh t ca Proparco l :

H tr cc yu t tng trng Thc y, hin i ha v m bo an ton cc th trng ti chnh To iu kin tip cn gio dc v y t Bo v mi trng Pht trin cc doanh nghip t tiu chun quc t Tham gia vo qu trnh hi nhp khu vc ca cc nn kinh t

bit thm

FFEM gp phn bo v mi trng th gii

Lm th no va i ph vi nhng thch thc sinh thi ln trn th gii va to iu kin thun li cho pht trin ? y chnh l vn phc tp m Qu Mi trng th gii ca Php (FFEM), c Chnh ph Php thnh lp nm 1944 v do AFD qun l, mong mun tm ra li gii p. Vi vic quan tm huy ng cc tc nhn quc t xung quanh nhng thch thc ln v mi trng (bin i kh hu, bo v a dng sinh hc, chng sa mc ho v ph rng, bo v tng ozon), FFEM ti tr cc d n, p ng yu cu ca cc B, ngnh v AFD.