MILITARES

José de la Mar
1827-1829

Agustín Gamarra
1839-1833

Luis José de Obregozo
1833-1835

Felipe Santiago Salaverry
1835-1836

PERIODO TENDENCIA POLITICA CONSTIT#

Liberal

Aut ritari

Liberal

Di!ta" r

Liberal 1828 & 'uerrra ! ( )La 'ra( C l *bia# Ca*+a,a*ar.ti*a- / terre-tre-#

X
& 0i( "e la 1uerra# & Trata" Larrea'ual#

Liberal 183$

X
& E(2re(ta la C (2e"era!i3( Perua( 4 li5ia(a#

PANORAMA E%TERIOR

& P (e la- ba-e+ara la C (2e"era!i3( Perua( 4 li5ia(a#

PANORAMA INTERNO

& Pri*er 1 ber(a(te ! (-titu!i (al "el Per67 lue1 -er.a "e-terra" # & I(ter5e(!i3( e( 4 li5ia#

& Sube al + "er lue1 "el "err !a*ie(t "el +re-i"e(te De la Mar# &Me8 ra -er5i!i a"ua(er -# &Ot r1a ! (!e-i (e+ara la e9+# "el -alitre#

& Sube al + "er lue1 "e u(a 1uerra !i5il ! (tra Pe"r 4er*6"e:#

& Se aut +r !la*3 );e2e Su+re* "e la Re+6bli!a< / lue1 )Di!ta" r "el Per6< =2ebrer "e 1835>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful