JADUAL PELAKSANAAN TUGAS

Langkah Jenis aktiviti/ Tindakan Menerima tugasan Mengumpul maklumat dari internet Megumpul maklumat dari buku rujukan. Berbincang dengan pelajar lain. Mula membuat draf mengenai soalan no 1. Berkoloborasi dengan pensyarah. Menaip jawapan soalan 1. Berbincang dengan pelajar mengenai soalan no 2 dan 3. Berkoloborasi dengan pensyarah mengenai soalan no.2. Menulis draf jawapan bagi soalan no 2 Menaip jawapan soalan no 2(b) Berbincang dengan rakan-rakan kelas mengenai soalan Tempoh/hari Penglibatab/ Tanggungjawab Pelajar Pelajar Tarikh/2009

1 2

1 1-2

5 Mac 6 Mac

3

7

Pelajar

7 Mac

4

8

Pelajar dan pelajar lain Pelajar

9 Mac

5

8-11

12Mac

6

12

Pelajar dan pensyarah pelajar

13 Mac

7

13-16

23 Mac

8

17

Pelajar dan pelajar lain

30 Mac

9

18

Pelajar dengan pensyarah

30 Mac

10

19-21

Pelajar

31 Mac

11

22-24

Pelajar

31 Mac

12

25

Pelajar dan pelajar lain

2 April

nombor 2(d) 13 Menjilidkan tugasan Dan menghantar tugasan 26 Pelajar 6 April .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful