DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa Societatea Comerciala ............, cu sediul in ................, inregistrata in Registrul Comertului ...... sub. nr. .... .. ....., a!and un ca"ital social in !aloare de ...........

RON, cod unic de inregistrare ..........., atribut #iscal RO, tel #a$% .............., CONT I&'N .........., desc(is la ......... sucursala ............. si CONT I&'N .............. desc(is la .............., "rin re"re)entantul sau legal .................., in con#ormitate cu dis"o)itiile Ordonantei *u!ernului nr. + din ,- iulie .//,, cu modi#icarile si com"letarile ulterioare si Ordonantei de urgenta nr. ,,- din .0 octombrie .//1 #ormulam "re)enta cerere de c(emare in 2udecata a debitoarei S.C. ..............S.R.L., cu sediul in ............., nr. inregistrare RC ..... .... ......., CUI ........., re"re)entata "rin ................ "rin care !a solicitam sa "rocedati la e$aminarea cererii si a inscrisurilor de"use in sustinerea acesteia si sa emiteti o ORDON'NT' care sa contina SOM'TI' DE PL'T' "recum si TERMENUL DE PL'T' 3 Pentru suma de ......... RON re"re)entand contra!aloarea ........... "rodusa de societatea noastra si li!rata debitorului in ba)a contractului de !an)are3cum"arare nr...... 3 Penalitati de intar)iere con#orm contractului nr. ...... ......, "ana la "ronuntarea sentintei. 3 4- RON, "lata ta$ei 2udiciare de timbru. 3 c(eltuieli de e$ecutare. In #a"t, in ba)a contractului nr. ...... ........ inc(eiat intre S.C............... si S.C. ..........., clientul a ac(i)itionat ............. 5aloarea "rodusului ac(i)itionat de debitor este ....... RON. Debitorul nu si3a res"ectat obligatia de "lata a "rodusului asa cum re)ulta din #acturile nr. ..... ........, ......... ......., Redam sc(ematic situatia acestor #acturi neac(itate% 6'ne$a ,7 NR. 8'CTUR' SC'DENT' 5'LO'RE ....... ......... ,+ )ile RON ....... ......... ,+ )ile RON Desi ne3am inde"linit in totalitate obligatia de li!arare a "rodusului, debitorul nu a inteles sa3si inde"lineasca obligatiile contractuale. In data de ..........., "rin adresa cu numarul ....... ........ am incercat sa solutionam di#erendul i!it intre noi si "e cale amiabila, insa dumnealor nu au dat curs in!itatiei noastre de a se "re)enta la o conciliere la sediul nostru in data de ............ In data de ..........., S.C. .......... ne3a transmis o adresa, "rin care am #ost in#ormati ca societatea tra!ersea)a o "erioada di#icila, si "ana la #inele anului ....... isi !or ac(ita obligatiile restante #ata de societatea noastra, ceea ce nu s3 a intam"lat "ana in momentul de #ata. Pe cale de consecinta, !a rugam res"ectuos sa constatati inde"linite conditiile art. , din O.* nr. + .//, ast#el%

. .. asa cum re)ulta din #acturile ane$ate "re)entei.. con#orm art........ "lata c(eltuielilor de 2udecata....... .... Ordonantei de urgenta a *u!ernului nr. si timbru 2udiciar de 4 RON..... Creanta ast#el determinata este e$igibila intrucat obligatia de "lata a "retului a de!enit scadenta con#orm mentiunilor din tabelul de mai sus 8ata de cele s"use mai sus../14..... In ceea ce "ri!este stabilirea com"etentei teritoriale de solutionare a cau)ei..... ... !a solicitam sa constatati ca actiunea #ormulata ast#el se incadrea)a in "re!ederile Ordonantei *u!ernului nr..10 Cod "rocedura ci!ila.. .//1... C... + ../:: si urm.. In dre"t......C... .....din contractul de !an)are3cum"arare nr..UDEC'TORIEI...9 3 noti#icarea nr.. emisa de ... 3 ta$a 2udiciara de timbru in cuantum de 4. ... ............ 4. ...4:.......RON re"re)entand contra!aloarea "rodusului li!rat debitorului in ba)a contractului de !an)are3cum"arare nr.. ...ci!ila.. cu modi#icarile si com"letarile ulterioare. .... al carei cuantum este determinat "rin actele care constata obligatia de "lata a "retului.."r.. . in sensul ca e$istenta sa re)ulta din contractul inc(eiat intre "arti si #acturile emise de "roducator. .. alin.. lic(ide si e$igibile ce re"re)inta obligatia de "lata a "retului "rodusului li!rat... Prin urmare. nr.... .. in sensul ca tinde la reali)area unei creante certe. . rugam instanta sa aiba in !edere ca "rin art.. 3 c(eltuieli de e$ecutare... ........ In ba)a art..9 3 adresa nr. Creanta este lic(ida. 04 C..com. . .. !a rugam sa admiteti actiunea ast#el cum a #ost #ormulata si sa dis"uneti obligarea debitorului S. DOMNULUI PRESEDINTE 'L .... .................. 3 #acturile #iscale nr.... .0.... 3 "enalitatile de intar)iere "ana la data "ronuntarii sentintei9 3 4.... .RON. Cod ci!il9 art.. solicitam 2udecarea in li"sa. 'ne$am urmatoarele documente in doua e$em"lare% 3 contractul de !an)are cum"arare nr... art.. "artile au stabilit ca e!entualele litigii sunt de com"etenta instantelor de 2udecata de la sediul creditorului.. . ... art...... Creanta este certa.RON.... . din contract..... -1/...//....//. . -:-. . Ne intemeiem cererea "e "re!ederile Ordonantei *u!ernului + ... la "lata urmatoarelor sume% 3... #iind !orba de o suma de bani.... Cu "ri!ire la ca"atul de cerere "ri!ind "enalitatile de intar)iere 5a rugam sa dis"uneti acordarea "enalitatilor de intar)iere din suma restanta "ana la "ronuntarea sentintei..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful