DRUNVALO MELCHIZEDEK

A TRĂI ÎN INIMĂ
Acest text reprezintă transcrierea şi adaptarea interviului din luna august 2008 in Argentina, apărut pe site-ul : http://www.chamanaur ana.c!m/principal"".htm #se p!ate vedea $n lim a engleză şi pe www.vide!.g!!gle.c!m%

Noile energii spirituale ale Pământului în America Latină Merkaba Şarpele e lumină
&umina lumii a '!st in (i et, )hina si *ndia pentru '!arte mult timp, dar s-a mutat $n America de +ud şi America de +ud va deveni ,!ul (i et al lumii, nu t!t c!ntinentul de 'apt, el este centrat intr-! z!na de ,!rd din )hile dar cuprinde z!ne uriaşe din America de +ud. -in ceea ce spun p!pula.iile aştinaşe de peste t!t din lume, nu d!ar cei pentru care era 'amiliar, ci t!.i de pretutindeni sunt de ac!rd că n!i am intrat intrun timp unic şi special din ist!ria lumiii. /ste un timp in care n!i ne v!m deplasa dintrun m!d de a 'i intrun cu t!tul alt m!d de a 'i, si nu putem vedea asta acum. Adica putem avea ! idee, putem sim.i, putem vedea că $n 0urul n!stru au l!c schim ări uriaşe dar 'elul schim ăril!r care urmează să ai ă l!c v!r 'i destul de surprinzăt!are pentru !ameni, pentru că au ! cu t!tul altă natură de data asta, au ! natura $n care m!durile vechi, $n care eram ! işnui.i şi care erau 'amiliare $ncep să se diz!lve şi să se indepărteze $ntrun 'el care p!ate să $ngri0!reze uş!r, petrec1ndu-se $ntrun m!d n!u care incepe să le $nl!cuiască, $n ceva '!arte pr!aspăt pentru că sunt iu it!are, l1nde, uş!are, genul de lucruri pe care mamele le 'ac c!piil!r l!r. *deile le pare le-am păstrat p1nă acum, de exemplu 2ăz !aiele +telel!r, am avut c!nceptul ca universurile se luptă unele cu altele am desc!perit ca nimic din t!ate astea nu e adevărat, 3niversul este ! 'iin.a vie şi este c!nştientă şi '!arte ătrănă, şi care are gri0ă de el $nsuşi $n '!arte multe 'eluri. As'tel, cum am spus idea 2ăz !iul +telel!r este ! 'rică mentală a !amenil!r. *n realitate 3niversul 'ace t!t ce este p!si il pentru a se a0uta unii cu al.ii iar n!i pătrundem $ntr! peri!adă de timp in care acestea v!r deveni evidente, ac!l! unde pare să nu existe speran.ă, v!m găsi spri0in, ac!l! unde t!tul pare că nu există

-ar. .ă. dacă e v!r a despre ciclul vechi cu care suntem cu t!. ei spun in s'1rsit am intrat in aceast timp si v!m vedea ca se intamplă ceva c!mplet n!u. la !rice nivel de existen. sus.iul are axele x. t!ate acestea nu ne v!r mai pătrunde pentru că v!m avea a ilitatea de a realiza !rice instantaneu. unde 'rica nu există. şi nu se $nseamană că t!tul se s'1rşeşte ci este $ncheierea unuia şi $nceputul unui n!u ciclu. lumea e parcă ne una.ă imagina il. acestea v!r deveni extrem de insta ile şi dacă ei spun c!rect se v!r pră uşi c!mplet. iar c1nd percep. este incă un c!pil. a 'ace sau a avea de 'acut sau a tre ui sa 'aci are legătură cu )!nştiin. iar ceea ce v!m vedea va 'i 3. 0!s şi mi0l!c. incă creşte . timpul n!stru este trecut. este vi ratie. -ar nu asta spun stra unii n!stri. dar $n cur1nd v!m intra $ntr! 'ază.a pe 8ăm1nt.ie despre cum este interpretată ! realitate. dar c!nştiin. se v!r diz!lva t!tal. t!ate acestea dispar.. .sistemul ancar. -ar $n l!cul l!r un m!d c!mplet n!u de a 'i.*(A(/A vie. de 'apt am intrat de0a.u este v!r a de ! misiune.!i credem ca l!cuim pe ! planeta care se .a n!astră se va schim a. t!ate sunt ! 'unc. z. 5.inem c!ntr!l asupra stării de visare a inimii. păm1nt există luna. suntem la s'1rşitul p!larită. 2ealitatea n!astră nu se va schim a. şi t!t aşa.e $n care intrăm. /ste mai mult despre A 9* decat despre A 9A)/. sau ca avem nev!ie de ceva petru că ne lipseşte t!ate acestea v!r 'i depăşite. 3n n!u m!d de a percepe via. se termină pur şi simplu.ii iar ideea de ine şi rau. exista raz !aie. care de 'apt este '!arte vechi #-runval! r1de% . viit!r. spa. la !rice p!laritate g1ndeşti vei vedea că există un al treilea. este v!r a despre trans'!rmare.. pe care nimeni nu l-am mai văzut pe 8ăm1nt de mii şi mii de ani.ia se schim ă. nu este ceva v!r a de a 'ace ceva. /ste de 'apt un timp al unei extra!rdinare speran. iar acela este l!cul in care a avut l!c creatia de la inceput. v!m vedea lumina pentru a trece prin ea. 'emeie şi c!pil. depinde la care parte a ciclului se re'eră mazaşii. s!are. religiile guvernele si t!ate celelalte asemenea. (!ate senzatiile n!astre de lipsă.. !amenii se ucid unii pe altii.ieşire v!m găsi ieşirea. că tre uie să ne vindecăm.!i suntem pe cale să ! . intreaga structura a inelui si raului care este mult mai c!mplexa. Ap!i realizăm că intreg universul este ! singura 'iinta intreaga vie şi exista un singur spirit care se mişcă prin t!ate şi exista ! singură c!nştiin. -aca privesti ideea inelui si a raului.ii 'amiliari .a 8!larita.ii. că nu putem 'ace asta. t!tul se schim ă. ăr at.dar ideea de a 'ace ceva pentru a realiza ceva. prezent. de nev!ie. )hiar acum in acest m!ment in 2008 pare ca nu se p!ate asa ceva.ia. exista criza 'inanciara. si t!t asa. nu le v!m ai vedea. iar c1nd se $nt1mplă asta. pentru că este s'1rşitul unui ciclu de timp '!arte lung şi este $nceputul unui n!u ciclu.ii şi v!m avea percep. iar n!i in timpul vietii n!astre v!m experimenta asta. v!m lăsa t!ate astea. 4a5aşii $n m!d speci'ic numesc acest timp 6s'1rşitul timpului7.

ă d!ar " sunt vizi ile%. -acă $n. mut1nd c!nştiin. =n interi!rul capului n!stru. Alanda pineală #epi'iza% este de 'apt un !chi. 4er?a a este un c1mp de '!rmă speci'ică. apr!ximativ sute de mili!ane de !ameni.ial şi ne v!m $ndrepta c1tre un n!u m!d de a 'i. sunt d!ar cei care trăiesc $n inimă.ei este cel mai pu. guvernat de legea 3nită.i!nată $n <i lie şi $n alte tradi.in imp!rtant.ia speci'ică va şti cine trăieşte aşa. din punctul de vedere al c!nştiin. a'lat $n 0urul c!rpului.i!nează.i !ameni care v!r părăsi 8ăm1ntul. maiaşii şi p!p!arele indigene din )anada şi +tatele 3nite ne transmit că 8ăm1ntul şi $ntregul 3nivers trec printr-! trans'!rmare.a din minte $n inimă. 4ama 8ăm1nt este c!nştientă. Alanda pineală este c!nectată cu talamusul care are un tu lung c!nectat cu cerul gurii. 6)ăderea7 din Atlantida de acum .ă.iile l!r.temp!rală care le este mai 'amiliară. at1t de mul.i cu drumul spre A TRĂI ÎN INIMĂ$ =n pr!'e. =n 0urul acest!ra. că este cel mai imp!rtant lucru din lume. dar privind din 'a. are recept!ri de cul!are.)1nd am intr!dus M!R"A#A $n lumea actuală. ceva magic ne va cuprinde. Acest pr!ces este descris sumar $n c!ntinuare.ă vie.ei din inimă $n minte.i cu adevărat asta. )1nd schim ările se v!r petrece '!arte rapid. Am studiat '!arte atent c!nştiin. a '!st de 'apt mutarea c!nştiin. -e 'apt.eles-! greşit: /i credeau că este t!tul. Aceştia se v!r uni $n inimile l!r şi v!r deveni ! singură 'iin. pe un alt nivel de c!nştiin. există un sistem c!mplex ce seamănă cu un calculat!r. cea men. *isus $l ştia: el este reprezentat $n ic!ane av1nd trei raze care $i apar din cap #de 'apt sunt 8.i."000 de ani. 8ăm1ntul va 'i trans'!rmat $ntr-un vehicul spa. )ei care v!r răm1ne.i !ameni au $n. nu p!t să exprim alt'el $n cuvinte. pentru că de ac!l! au venit. =n 'a.ii. =n trans'!rmarea care va urma v!m 'ace drumul invers. şi $n 0urul capului există ! s'eră de energie care a '!st şi ea reprezentată $n ic!ane. ast'el $nc1t să vă 'amiliariza. +piritele l!r se v!r deplasa $ntr-! z!nă spa. )u alte cuvinte.a glandei pineale se a'lă glanda pituitară #hip!'iza% şi prelungind $n a'ara c!rpului linia care le uneşte pe acestea .i! . se v!r $nt!arce acasă. Acesta a '!st uitat de mult timp.ii. nu există nimic de care să vă teme. are ! lentilă $n partea de sus şi este e'ectiv cel de-al treilea !chi.a umană şi ştiu cum 'unc.elege. cun!aşte pe deplin 'iecare detaliu şi recun!sc1nd vi ra. >!r exista '!arte mul. Aceste 8 raze #@ perechi% sunt legate $ntr-un m!d speci'ic de glanda pineală #epi'iza%. $ngl! 1nd ! s'eră pranică ce $nc!n0!ară c!rpul uman.

Ap!i. Acest lucru schim ă t!tul: trecut.ia celui deal treilea !chi dintre spr1ncene. Atunci c1nd cineva se a'lă $n +pa. +e v!r eşte despre această lumina şi $n >ede #ce datează de acum E000 de ani%. pr!duce ! stimulare Dsexuală7 $ntre inimă şi minte. prin interi!rul trupului. =ncep1nd din acest m!ment. iar ap!i se pr!iectează $n 0urul capului #$n s'era de lumină descrisă anteri!r% şi ap!i se pr!iectează $n s'era pranică din 0urul n!stru. la ! distan. >1r'ul lim ii este ! cheie pentru stările mai $nalte de c!nştiin.ă. !rice Dvisa. lumina verde se trans'!rmă $ntr-! spirală #sau $n raze c!ncentrice% care a0unge la glanda pituitară #hip!'iza%.ie Al ă se v!r eşte de acest pr!ces 'iind numit 6$nd!irea 'lăcării7. nimeni din 3nivers #există d!ar c1teva excep. -upă un anumit prag. devenind 'etusul cu a cărui imagine suntem 'amiliari. prin intermediul v1r'ului lim ii. se a'lă ! cea?ră imp!rtantă. $ntr-! anumită stare meditativă. Aceasta se divide $n 2 celule. /xistă un m!d speci'ic $n care se aliniază t!ate aceste " puncte imp!rtante.i7 $n inimă devine realitate.iul +acru al *nimii #nu $n minte% şi pun1nd v1r'ul lim ii $n cerul gurii $ncepe să maseze un l!c anume. Ap!i. care este cheia 4er?a ei% şi ap!i c!ntinuă să crească p1nă a0unge la C. .ă. Această legătură există. Această puternică stimulare determină stimularea talamusului care ap!i se pr!pagă $n t!t creierul duc1nd la emisii puternice de unde al'a.ă egală cu distan. =ntregul c!rp este inima: Ap!i c!rpul iese din inimă.u mai există nici ! urmă din m!dul trecut de via.a dintre ăr ie şi v1r'ul nasului. *maginea pătrunde $n minte din c1mpul t!r!idal. )1nd cel de-al treilea !chi priveşte prin glanda pituitară atunci se '!rmează ! s'eră de lumină $n 0urul capului.2 celule #'!rm1nd un t!rus care seamănă cu un măr g!l%. imaginea este pr!iectată $n 3nivers. Ap!i.ia.ia $ncepe cu ! s'eră B !vulul care este 'ecundat de spermat!z!id. -e aceea inima este mai imp!rtantă dec1t creierul: 8rima parte a c!rpului !menesc care $ncepe să se dezv!lte din inimă este v1r'ul lim ii.d!uă. )1nd crea. =n 4area 9ră. $n pr!iec. -eci acesta este direct legat de +pa. prezent. viit!r. -ezv!lt1ndu-se mai departe a0unge a 'i inima.e al ăstrui sau gal en%. devenind realitatea $n care $ntregul 3nivers trăieşte acum. dar se a'lă $na'ara c!rpului%. prin inten. . se $ndreaptă privirea celui de-al treilea !chi B care $n m!d n!rmal priveşte $n sus B spre $n 'a. inima a0ung1nd $n interi!rul c!rpului. ap!i $n 8 #'!rm1nd un tetraedru stelat. apare ! lumină verde #p!ate avea şi nuan. #3niversitatea +tan'!rd 3+A a 'ăcut multe cercetări $ncerc1nd să găsească ! legătură neur!l!gică $ntre inimă şi minte.ii% nu ştie că se petrece.i $n acest m!d. +ă vă explic: c!ncep.iul +acru al *nimii $n care are l!c )rea. prin c1mpul 4er?a a. ap!i $n @ #'!rm1nd un tetraedru%. Acea imagine 6visată7 $n inimă trece $n c1mpul t!r!idal al inimii.ie. ap!i $n cel al c!rpului.ă.

iază acest pr!ces.ă. &una. . +!arele. )rea. cea care men.u v!m mai avea acces la ea. etc. *nima ştie că t!ată via. $n m!duri ne ănuite de cel ce ini.are este un pr!ces de reamintire: =ncet.a este 3nul. există d!ar )!nştiin.a şi pe alte planuri.ă 8ură. !amenii $şi v!r reaminti despre ce este v!r a şi lumea va $ncepe să se schim e. . .ia creierul este guvernată de legea p!larită.ă umană este dreptul n!stru din naştere.este ca şi cum schim a. %ia&a este un întreg' este completă' lipse*te nimic *i a (ost intot eauna+ per(ectă' nu)i .u există planetă şi nu există s!are. de!arece re. /ste ceea ce 8ăm1ntul este pe cale săşi amintească. este pe cale să 'ie $ndepărtata de planetă. pretutindeni. /a nu 6g1ndeşte7 $n p!laritate. )el vechi nu mai este vizi il. /a creează imagini care sunt une pentru $ntreaga >ia.ii.a p!larită. $ncet.u este adevărat: . /l ! 'ace prin prisma limitată a eg!ului. Această capacitate de crea.i canalul la televiz!r.inea c!nştiin.!i g1ndim că trăim pe ! planetă care se r!teşte $n 0urul unui s!are.u este un pr!ces de $nvă.ie ce există $n 'iecare 'iin. put1nd a'ecta via.ii. -ar p!laritatea este pe cale să dispară.eaua electr!magnetică speci'ică din 0urul 8ăm1ntului. . sunt de 'apt un Dvis7 care a '!st creat $n inimă acum '!arte mult timp. *maginile pe care le vedem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful