După arestarea sa, Ion Antonescu a fost predat sovieticilor.

A fost deţinut timp de aproape doi ani în URSS, după care a fost readus în ţară pentru a fi judecat. Condamnat la moarte de „ ri!unalului "oporului# la data de $% mai $&'(, a fost e)ecutat la *ilava la $ iunie $&'(, alături de fo+tii săi cola!oratori, ,i-ai Antonescu, fost ministru de e)terne +i vice pre+edinte al consiliului de mini+trii, .eneralul Constantin /. 0asiliu, fost Su!secretar de Stat la ,inisterul de Interne 12 ianuarie $&'3 4 32 au.ust $&''5 +i 6-eor.-e Ale)ianu, fost .uvernator al ransnistriei. Raportul official a consemnat că 7 „Ion Antonescu a cerut să fie e)ecutat de militari +i nu de .ardienii înc-isorii#, dar a fost refu8at. 9nainte de e)ecuţie, Ion Antonescu a e)clamat7 „Istoria mă va judeca:# Istoria +i4a spus cuvîntul în sentinţa de condamnare la moarte de la data de $% mai $&'( +i în confirmarea acestei sentinţe, cu anumite amendamente, la Curtea de Apel ;ucure+ti la < decem!rie 3==(, proces rejudecat la ( mai 3==> c?nd judecătorii 9naltei Curţi de Casaţie +i *ustiţie au respins definitiv cererea de revi8uire a sentinţei din $&'(. @a procesul lui Ion Antonescu, după ce +i4a depus mărturia, înainte de a ie+i din sala de proces, Iuliu ,aniu i4a str?ns m?na acu8atului însă mai t?r8iu nu a intervenit pe l?n.ă re.ele ,i-ai I pentru comutarea condamnării la moarte, fapt semnificativ întruc?t Iuliu ,aniu era cate.oric +i principial împotriva pedepselor capitale. Avenimentul din după4amia8a 8ilei de $ iunie $&'( este descris eroic c-iar în Cartea Al!ă a Securităţii pu!licată în $&&%7 BDupă prima salvă de foc, toţi cei patru s4au pră!u+it la păm?nt. ,are+alul s4a ridicat din nou în picioare, stri.?nd .rupului de e)ecuţie7 ,ai tra.eţi, călăilor, căci nu sunteţi în stare să mă omor?ţi a+a de u+or: Se comandă o nouă salvă de foc, după care se pră!u+esc din nou. 1C5 Se -otără+te ca comandantul deta+amentului să4I împu+te pe fiecare cu revolverul său. Acesta tra.e în mare+al +i, apoi, în ceilalţi toate cele $' .loanţe. ,edicul se apropie din nou +i constată că tot mai trăiesc. 6eneralul 0asiliu, 8?m!ind, s4a lăsat le.at la oc-i, spun?nd că îi este indiferent, dar după c?teva clipe +i4a dat le.ătura la o parte. C?nd au început salvele de foc, adevăraţii osta+i rom?ni care pă8eau înc-isoarea +i4au scos că+tile, au făcut cruce +i toţi pl?n.eau. oţi

a apărut . pe 32 au. Antonescu a fost predat sovieticilor. ţinut în arest timp de doi ani în URSS. în lini+tea de cimitir a acestui colţ de înc-isoare. Aparatul ţ?r?ia necontenit. de autorităţile comuniste +i ocupantul sovietic.a fiinţă se concentrase în ei. Aram numai oc-i. a înaintat c?ţiva pa+i +i a tras în t?mplă.ele . Condamnat la moarte de instanţa B ri!unalului "oporului# la data de $% mai $&'(. Dacă ratam fimarea.rupul celor patru condamnaţi. Acolo. în o!iectiv. făceau semnul crucii. A comandat impasi!il. aflăm filmul evenimentelor povestit de Dvidiu 6olo.are+alul Ion Antonescu a fost e)ecutat în 8iua de $ iunie $&'( alături de alţi cola!oratori. Antonescu a refu8at să4+i modifice po8iţia +i să ceară un armistiţiu 1datorită simţului onoarei5. nu mai era . oate . s4ar fi socotit că săv?r+eam un sa!otaj. mare+alul împlinea (' de ani.-erescu.eau cu . "atru rafale scurte de pistol automat. . . D!iectivul aparatului interpus între mine +i realitate îmi dădea impresia că vise8. clănţăneam de fri. .enunc-ii.eneralul "iGi 0asiliu. sf?r?ia într4una. iar eu.raţiere.eneralul 0asiliu +i profesorul Ale)ianu. 6rupul se apropie solemn. Se petrecea ceva incredi!il.are+alului limpede +i pătrun8ătoare7 Domnilor.raniţele Rom?niei.a. înălţ?ndu4+i fruntea. desprinsă din această lume. A murit cu B răiască Rom?nia :# pe !u8e ca +i cole. circa <== de metri în interiorul înc-isorii *ilava. +i fricăCDacă mi se !loca aparatul. întrea.are+alul se ridicase într4un .are+alul a ajuns la c?ţiva pa+i de mine. cadavrele au fost arse la crematoriu. Am filmat mereu. urmăream împietrit scena de co+mar. 6-. a juns la locul indicat. 9n 8iua de 3 iunie. C?nd . Aparatul ţ?r?ia cu -ărnicie.esturile mele erau ma+inale. Deodată. Ale)ianu au că8ut rete8aţi +i trupurile lor au rămas în nemi+care. Am încercat să mă controle8. De aceea. ci o fiinţă eterică. îmi tremurau m?inileC De+i era foarte cald. cu . . . operatorul care a imortali8at pe peliculă e)ecuţia din $ iunie $&'(7 B remuram tot.?ndeam +i la aceste lucruri cuprins de o cumplită panică. l4a destituit pe Antonescu +i l4a arestat în urma unei scene care a fost redată anterior în săptăm?nalul nostru. C?nd s4a apropiat momentul. în vreme ce sovieticii avansau împin. suntem . După arestare. la $ iunie.raţie. oricum. Clipele de a+teptare se scur. 9mi tremurau . 9n mersul acesta ceremonios.ata: Dc-iţi cum tre!uie: răiască Rom?nia: Foc:.i-ai Antonescu.an. Eu mi4am dat seama dacă erau pa8nici sau civili care îm!răcaseră vestoane militare.?nd înapoi frontul către . .inisterul de InterneC# Un erou rom?n Ion Antonescu declarase deja înainte de acest eveniment7 BCer să fiu condamnat la moarte +i refu8 dinainte orice . După e)ecutare.at7 E4aţi nimerit domnilor: Dc-iţi mai !ine. militari nu erau. am pus aparatul în funcţie. a stri. . la capătul puterilor. A)ecuţia s4a produs la ora $>.orjean +i apropiat al lui Antonescu. am au8it vocea .. 9mi era fri. sprijinit de principalele partide politice. nu4mi dădeam seama că totul se înc-eiaseC# Sf?r+itul 9n vara anului $&''. 9n felul acesta voi fi si. Aparatul 8um8ăia. .are+alul. iar urnele cu cenu+ă au fost duse la . 6raţie mărturiei colonelului .== în 0alea "iersicilor. Dstatic al sovieticilor.ă . ca +i cum n4ar fi fost vor!a de persoana sa. @4am prins !ine în o!iectiv.i-ai. Re. .ii săi.enunc-i +i.ur că voi muri pe păm?ntul "atriei:#.i-ai Antonescu.are+alul în frunte. dar oc-iul meu îl vedea doar pe Al.ust $&''.reu. terminaţi odată: "istolarul din dreapta sa s4a desrins de r?nd. oc-ii dilataţi.condamnaţii au murit ca ni+te eroi. Inima parcă a încetat să mai !ată. a fost e)ecutat la *ilava alături de fo+ti cola!oratori apropiaţi. a fost readus în ţară doar pentru a fi judecat Be)emplar#. Ceilalţi trei se înc-inau. d?ndu4i lovitura de . 6rupul s4 a aliniat cu faţa la pistolari. @a 3 iunie $&'( ar fi împlinit (' de ani.

A fost Ion Antonescu un erou? II Ion Antonescu.ine din timpul procesului 1foto A. la unul dintre interogatoriile luate în URSS. în 26 iunie 1945 Ima.erpres5 .

eu eram de acord cu a lui politică de ocupaţie +i pe !a8a acesteia. ! %ucureşti! &''(. """! editura „#aeculum ".uvernare. care avea să înfăptuiască acolo tendinţele a. a că8ut Rom?nia.at să dau. 9n a+a mod. Recunoa+teţi dumneavoastră vinovăţia în aceste dauneH R"s#uns! Da.ur v4aţi făcut ca un ajutor direct al lui Iitler în ale lui c-estiuni de -aiducie în AuropaH R"s#uns7 9ntr4adevăr. că. Cu aceasta. recunosc.ătirile corespun8ătoare.B Fragmente din stenograma publicată în volumul „Procesul Mareşalului Antonescu.ăţiile streine.ermană ocupa Rom?nia.ermane. la 33 iunie. iar sin. dumneavoastră v4aţi condus. Iar ro. la mijlocul lunii mai $&'$.ătirea către ră8!oiul viitor. în aceea că. am pus acolo a mea administraţie +i am continuat ră8!oiul contra Uniunii Sovietice p?nă c?nd.ăturile Rom?niei cu 6ermania +i am ajutat pe Iitler în ducerea începutului de el ră8!oi de ocupare în Auropa. Între are! Cu alte cuvinte. da.ic +i producte ale . m4am înţeles cu el despre lovitura împreună. pe c?t să putea.ătură de daună cu Iitler. contra Uniunii Sovietice. cu ajutorul armatelor rom?ne +i . Documente (Ancheta Procesului) ! vol.ermano4rom?n contra URSS. după ce aţi venit la . despre ele dumneavoastră tre!uie să povestiţi în înt?ia r?nd. lu?nd în seamă propunerile lui Iitler despre posi!ilităţile de a primi 1lua5 teritorii.alcani. eu am continuat să întăresc le. tot a+a.ături personale cu Iitler.ermani. ca unul din vinovaţii ră8!oiului. în ianuarie $&'$. însemnata de noi lovitură.ricole. 0ina mea constă înainte de toate în aceea că.ricole pentru -rana armatei . R"s#uns! Eu ne.ermane. să luaţi în seamă că dacă eu refu8am aliaţia cu 6ermania +i nu îl ajutam pe Iitler la începutul de el ră8!oi de ocupare. în luna septem!rie.ermanilor. dumneavoastră. nu cu primejdia că vor ocupa.„Între are! Dumneavoastră sunteţi arestat de Comandamentul armatelor sovietice în Rom?nia. propunerile lui Iitler le4aţi 4 primitH R"s#uns! Da. tot timpul duratei ră8!oiului.uvernare. anul $&'$. aţi pus4o pe Rom?nia în folosul . am ocupat o parte din teritorie sovietică.ust $&''. eu m4am întors în Rom?nia +i am început pre. După ce noi am primit o -otăr?re unică despre năvălirea militară asupra Uniunii Sovietice. Concret.K Între are! Li dumneavoastră.. eu am dat voie să treacă armatele mecani8ate peste teritoriul Rom?niei în . Ddată cu aceasta. a+a +i producte a.ospodăriei a.$. Au.resive ale imperiali+tilor .. Iată. al ocupanţilor . necesara cantitate de armată rom?nă +i. după ce am venit în Rom?nia la . eu m4am unit cu el la lovitura împreună asupra Uniunii Sovietice +i aceste propuneri le4am primit. av?nd plăcere la !o. După ce s4au făcut pre. să măresc darea petroldefier 1sic5. J. armata . cu care el s4a adresat către mine. eu m4am pus în r?ndurile dăunătorilor militari +i în aceasta recunosc că sunt vinovat. în au. Între are! Intr?nd în le. . recunosc vina mea în faţa poporului sovietic.resive. lu?nd le. anul $&'=. ci cu ale dumneavoastre tendinţe a. eu am dat 6ermaniei material strate. militară. după cererea lui Iitler. aceasta s4a e)primat în aceea că. eu m4am o!li. a fost înfăptuită. pentru participarea în năvălire.

Antonescu a impus participarea la acest „împrumutB +i populaţiei evreie+ti care. la ordinul mare+alului Antonescu. Dficial.uvernanţiB.. $&'=5 este istoric.ani8ată. Reor. în pofida persecuţiilor la care era supusă. cercetător în cadrul Institutului Revoluţiei Rom?ne din $&>&. 9n $&'$. „Iuliu . trupele rom?ne treceau "rutul. profesor universitar.E5 Despre autor Ioan Scurtu 1n.are+alul inspectand trupele 1foto . „Sf?r+itul dictaturiiB. acest „9mprumut de front sovieticB repre8enta o contri!uţie financiară cerută cetăţenilor rom?ni pentru finanţarea operaţiunile militare de recucerire a .im7 „9mprumutul reîntre. po+ta de campanie a Armatei preluase atri!uţii care se refereau la păstrarea secretului militar de front. a su!scris cu o sumă de patru ori mai mare dec?t ceilalţi .A fost Ion Antonescu un erou? III $%a &enit ti'#ul s" #ute' r"s#unde categoric Ioan Scurtu .asara!iei.irii $&'$B.aniuB. dar +i la populari8area unei iniţiative promovate de re. "rintre lucrările pu!licate menţionăm7 „Istoria Rom?nilor în secolul MM 1$&$>4$&'>5B. „6uverne +i .

cetăţeni. 1 raian 6eor. mer. A intrat în ră8!oi alături de 6ermania. Li atunci cum să îndră8nească ei să spună altceva dec?t spun alţii.ondial.ătoare în Ră8!oiul . c?ţi evrei au fost uci+i în Uniunea Sovietică din ordinul lui Stalin.i-ai. apoi cu le. at?t în ră8!oiul din Ast. alţii reliefea8ă faptul că la 32 au. Eu se discută.aniu. pentru eli!erarea .ritanie a fost învin. 0oi să su!scrieţi la 9mprumutul reîntre. de e)emplu. cea mai înaltă oferită unui militar. Li ar fi curioasă să afle dacă a fost sau nu erou. Eu se discută despre responsa!ilitatea . cu en. A)emplele ar putea continua. 9nvin. Eu a venit încă timpul să putem răspunde cate. patimile vor dispărea +i lumea va fi uitat că a e)istat un al Doilea Ră8!oi .ust $&''. c?t +i în cel din 0est.ele Carol al II4lea.eneralul +i apoi mare+alul Antonescu nu s4au putut +i nu se pot face aprecieri „fără ură +i fără părtinireB. Unii au reţinut numai această perioadă +i această politică.oric la această între!are. Iar Rom?nia a fost învinsă.rătianu. Din păcate. cel ce verifica toate corespondenţele.ele Ferdinand l4a decorat pe maiorul Ion Antonescu în noiem!rie $&$( cu Drdinul . Cei învin+i nu au niciodată dreptate. A promovat o politică antisemită.irii4$&'$B. "oate cel mai important este faptul că rom?nii au mentalitate de învin+i.ionarii. A intrat în conflict cu re. dar ar afla că a trăit pe atunci un conducător al unui stat numit Rom?nia cu numele Ion Antonescu. Astfel. cu re. A fost Ion Antonescu un erou? I( . pentru că Uniunea Sovietică a fost învin. cu americanii. dacă a fost Ion Antonescu erou.area . în Rom?nia trăia cea mai mare comunitate evreiască din Auropa. c-iar atunci c?nd stau la masă alături de alţi semeni ai lor.e Cri+an5 Re.ipt. cu .?nd. iar acesta s4a scufundat +i c?teva sute de evrei au murit înecaţi. cu . în perioada septem!rie l&'l 4 octom!rie $&'3.ătorii din $&'< continuă să4+i facă simţită pre8enţa +i să susţină că numai ei au dreptate.ondial. felicit?ndu4l pentru patriotismul +i curajul dovedit în ră8!oiul pentru între. p?nă la Iolocaust.le8ii.ătoare în cel de4al Doilea Ră8!oi .ondial. dreptate pe care o impun celor învin+i. c?nd Antonescu a fost arestat.ele . fapt confirmat prin ratatul de "ace din $= fe!ruarie $&'%. 9n $&$&.le8. Al a fost o fire conflictuală. toate cărţile po+tale puse la dispo8iţia soldaţilor din trupele di8locate pe frontul de Răsărit conţineau îndemnul7 „Eoi luptăm. pentru că . Acestea erau destinate e)clusiv militarilor aflaţi pe front +i conţineau un spaţiu destinat semnăturii cen8orului militar. care nu a admis ancorarea vasului Struma în A.asara!iei +i a pierdut. despre . c-iar atunci c?nd este vor!a despre istoria lorH "oate peste vreo '=4<= de ani. locotenent4colonelul Ion Antonescu a o!ţinut o nouă astfel de decoraţie.irea neamului. cu sovieticii.i-ai 0itea8ul.uvernului en. cu comuni+tii.

are+alului Antonescu.ăsit. ci unul efectiv.)are*alul &"+ut de conte'#orani Antonescu la o parada militară După ce despre re. lua în m?ini destinele Rom?niei.e .ani8ată. în apropierea armatei.o/ia *i 0aful au fost înfr1nate2 „@a ( septem!rie $&'=. într4at?t înc?t am avut e)cedente.are+alului. cu autorităţile evacuate. Fragmente din Pam)il *eicaru! „Misiunea istorică a Mareşalului Antonescu ! articol publicat în „+urentul ! .-erea . su! a cărui conducere ţara +i4a re. J.are+alului Antonescu. aflat pe front.are+al s4au nuanţat +i ele.rijorătoare venite din locurile pierdute. . intrăm în al treilea an al noii noastre istorii. 9n finanţele ţării s4a pus ordine.K Cei doi ani de re.a'fil -eicaru! „Su regi'ul )are*alului Antonescu.. populaţia +i păm?ntul ţării era ima. . C-eltuielile inutile au fost suprimate +i mare+alul a fost primul care a dat e)emplul. cu +tiri în.inea unui stat trăindu4+i ultimele 8ile. descurajarea stră!ăteau sufletele tuturor +i toţi ne între!am ce altă nenorocire vor aduce 8ilele următoare. Intrăm cu credinţa în viitorul nostru +i cu credinţa în misiunea istorică a .are+alului Antonescu apar ca ani de rena+tere a naţiunii. Iar c?nd ră8!oiul a i8!ucnit +i . Ca armata să poată spune pe c?mpul de luptă ceea ce spune acum. -oţia +i jaful au fost înfr?nate.im ai . teama.ele care i4a lăsat ţara în m?nă lui Antonescu s4a spus că este unul autoritar +i nu un dictator. ea a tre!uit reor. reînarmată +i reinstruită. ţara se părea cu -otarele sf?+iate.i-ai I. vec-ea +i no!ila sa pasiune de militar.. fără ca tactica +i acţiunile sale din timpul ră8!oiului să încete8e a fi supuse anali8elor drastice.K Su! re. otul s4a făcut su! suprave. pe al cărui tron se urca t?nărul nostru re.are+alul.imul .. 9n plin ră8!oi +i în plină ridicare. acest ordin nu a fost un act sim!olic. .are+alul a dat soldaţilor ordinul să treacă "rutul. +i4a condus armatele peste "rut. neîncrederea. -ărnicia +i cinstea s4au răsp?ndit.4 5urgea%$egrile*ti! „6in toat" #ersoana lui e'ana ce&a i'#un"tor2 . fiindcă însu+i .ăsit sufletulB. Cu mulţimea refu.. în momentul c?nd omul providenţial. septembrie &'-.are+alul Antonescu. Iată c?teva caracteri8ări din epocă. părerile despre . 3. pun?nd la dispo8iţia ţării fondurile ce4i erau atri!uite. tocmai c?nd de a+teptat ar fi fost să nu le avem. J.iaţilor tălă8uindu4 se pe drumuri. care +i4a .

. 1Foto 6uliver 6ettQ Ima. tot a+a numai An. dar nu mă a+teptam să fi prins rafinamentul !ritanic at?t de !ine. c?nd deodată m4am pomenit cu un !ăr!at care se uita cum dintr4un camion se descărca u+a !lindată de la adăpost.„Inspectam +antierul care îmi era foarte cunoscut. Deodată m4a o!servat. în ianuarie $&'=. m4a între!at pe unde tre!uie introdusă. Un in. iar din toată persoana lui emana ceva impunătorB. c-iar no!ile. Antonescu m4a măsurat cu o privire militară. "ăcat.ulate. Antonescu fusese c?ndva ata+at la @ondra. 4 Cine e+ti dumneataH 4 Sunt de la întreprinderea Ioanovici. de culoare desc-isă.77. c?nd s4a întors cu faţa.ala!ili.adridul +tie să facă c-iloţi de toreadori. Eici pantalonii nu erau de la noi. c?nd stau la ţară. peste care avea un fel de jiletcă din antilopă cu nasturi de corn cum am vă8ut. A fost Ion Antonescu un erou? ( 7inci erori gra&e fa/" de ro'1ni Ale) .lia cunoa+te secretul acestor pantaloni. Cred că jiletca era de la 0iena. fără cravată. Ltiam asta. dar după o!icei am început să4i studie8 îm!răcămintea. ine. pentru că altfel avea trăsături re. 0urgea12egrileşti! „3roica amintirilor sub patru regi ! 4ditura „+artea 5om6nească ! %ucureşti! .lia..ai menţione8 o căma+ă al!ă imaculată. Fiind cu spatele la mine. fiind din cele purtate de . u8ina care făcuse u+a. Fragment din /h.rofi. trădau An.es5 . nu l4am recunoscut.i-ai Stoenescu 6eneralul Ion Antonescu ţin?nd un discurs împreună cu Ioria Sima.iner de la Fic-et. după croială +i fason. care era cu totul neo!i+nuită. care. După cum numai . din aceea care verifică dacă călc?iul de la !ocanc a fost lustruit. Ara stăp?nit de o m?nie pe care nu mi4o puteam e)plica. Arau ni+te splendi8i O!reec-esP !ej. Avea ci8me de călărie din viţel. Asemenea ci8me se lustruiesc cu os de miel N +i după aspectul lor proprietarul avea un valet sau o ordonanţă care se pricepea.

olo. Deci8ia de a transforma .im de ocupaţie !elică. Ion Antonescu nu poate fi un erou dec?t în ima. cu Ale) .raniţele ţării. după ce fuseseră eli!erate.asara!iei în . .uvernator.ani8area cărora noi ne ocupăm. care a cunoscut prea mult timp nedreptatea +i căruia îi lipsesc spiritul de justiţie +i sentimentul istoric întins pe milenii..ini+tri din > iulie $&'$. în loc să revină la situaţia lor juridică +i administrativă din Rom?nia.ani8a două provincii rom?ne+ti ca ni+te teritorii străine ocupate militar.i-ai StoenescuB.are+alul +i evreiiB. „Istoria loviturilor de stat din Rom?niaB.ăsim într4un re.. . aici se e)ercită o suveranitate de . „9n sf?r+it adevărul.i-ai Antonescu declara7 „At?ta vreme c?t ostilităţile continuă.ia unui popor frustrat. „"atimile Sf?ntului DRASuinoB. Dintre volumele pu!licate menţionăm7 „Armata.i-ai Stoenescu a fost un informator inrait al Securitatii comuniste. noi ne . cu or. $&<25 este istoric. este o mare eroare a lui Antonescu. iar nu de ocupaţie ca mod de do!?ndire a teritoriului.ucovina în . scriitor. 6eneralul 0ictor Atanasie Stănculescu în dialo.uvernăminte.asara!ia condusă de un . at?ta vreme c?t statul rom?n nu a făcut un decret de ane)iune a acestor teritorii. Eimeni nu a reu+it p?nă acum să e)plice nevoia de a or.i-ai Stoenescu 1n. 9n +edinţa Consiliului de . este un alt ordin . .are+alului. Aste interesat de revoluţia rom?nă din decem!rie $&>&. funcţie ine)istentă în tradiţia rom?nească. c?nd s4a pus în discuţie revenirea .Ale) .8iarul de front 0ictoria Despre autor Ale) . "rin urmare.rav al . "rin erorile sale.asara!ia +i .

succesele propa. cesta este tot secretul luptei în contra ruşilor!. cinci erori . nu meriţi nici cenu+a meaB.rave faţă de rom?ni.ăsim într4o ocupaţie militară +i re. la care au e)istat martori. +i aceasta n4o putem face dec?t în momentul c?nd ostilităţile sunt terminate sau c-iar ajun.eneral de la+itate armatei rom?ne N sutelor de mii de militari 4 apoi. trupele sovietice atacă puternic în centrul dispo8itivului defensiv al Corpului ' armată pătrun8?d circa '== de metri pe un front de 3 Gm. 9n situaţia în care nu a +tiut ce se înt?mplă în . ne. o autoritate străină pe păm?nt rom?nesc.ermane. Armata rom?nă nu avea capacitatea să ducă lupte dincolo de Eistru în mod independent +i.imul le.. De+i se acu8ă lipsa calităţilor politice la mare+alul Antonescu. pe 33 au. Oamenii trebuie instruiţi să reziste pe loc la atacurile cu carele de lupta. noi ne . 'ilitari ro'ani au #ierit < 12 noie' rie 1942 "e frontul din Cotul Donului. "o. Dacă se fuge la înaintarea carelor. în calitate de conducător al statului.andei. p?nă atunci. . responsa!ilitatea .ăduie ane)iunea formală. cu comandamentul la Ia+i. În acest caz atacul eşuează şi carele sunt pierdute. răm?ne intactă. aflat pe front7 . T .ani8area ple!iscitelor. infanteria apărării este pierdută.ermane.ust $&''. Iată. Cau8ele erorilor se află at?t în u8ura stării sale fi8ice +i psi-ice.ile ră8!oiuluiB.rat.are+alului. or.. c?t +i în faptul că a condus o dictatură care i4a oferit posi!ilitatea +i condiţiile de a răm?ne sin. tre!uie arătat că el a condus cu a!ilitate +i performanţă o serie de acţiuni politice cum au fost detronarea lui Carol al II4lea.ur în faţa unor deci8ii cople+itoare. va face +i declaraţia cea mai nefericită7 „"opor in.eneralului Ilie Lteflea.are+alul Ion Antonescu cere . instituind în 8ona de dispo8iţie a Armatei a $$4a .ocupant. în mijlocul unei cri8e de sănătate. cand 15. Lupta trebuie dusă pentru a separa carele atacatoare de infanteria proprie. din punct de vedere al dreptului pur.ocierile cu partidele politice.4. "?nă în momentul c?nd vom face declaraţiunea de ane)iune formală.romul de la Ia+i a fost posi!il deoarece Antonescu a -otăr?t în mod unilateral să cede8e 6ermaniei o parte a suveranităţii Rom?niei. 7ea 'ai gra&a eroare! Alierea cu 8itler #e frontul de sud%est al URSS97auca+% 7otul 6onului:. unităţile rom?ne+ti au fost desfăcute din unităţile naţionale +i su!ordonate unor unităţi . Deci8ia de a trece Eistrul a fost luată tot cu titlu personal. oate funcţiile oficiale ale autorităţii rom?ne+ti din 8ona de front ocupată de Armata $$ au fost du!late cu autorităţi .al este condus de le. de aceea. care dădeau ordine celor rom?ne+ti.. 9n finalul carierei +i a vieţii sale. c-iar dacă el nu a dat niciodată un ordin direct de omor?re a evreilor.asara!ia. la procesul său din $&'(.Trebuie consolidate poziţiile ocupate la maximum. Antonescu dă. la un punct c?nd ne în. un !lam . a+adar. iar nu de stat suveran.ermane.

ă . Trebuie luat în consideraţie şi faptul că 1om*nia. care a condiţionat trimiterea di#iziilor rom*ne de respectarea promisiunii . 1= noie' rie 1942 T . construcţia a % noi poduri peste Don şi intensificarea circulaţiei. să informe8e pe .. 2a atacre...erman Art-ur Iauffe recunoa+te lipsurile materiale cu care se confruntă trupele rom?ne7 . artilerie grea şi brandt$uri. apropierea rezer#elor. . că trupele rom?ne de pe front continuă să ai!ă . reprezintă o importanţă 0otăr*toare.ermani. este! 7are a fost sco#ul.erlin.-e. du#" tragedia suferit" de ar'ata ro'1n" la 7otul 6onului. Ion 6-eor. este imperios necesar un a-utor imediat şi substanţial şi o îmbunătăţire simţitoare în toate domeniile de apro#izionare#.."ntroducerea de noi mari unităţi în linie pe fronturi relati#e înguste.ă îngri-orează nu numai scăderea rezistenţei materiale şi morale a rom*nilor... care a fost 'oti&ul #entru care ar'ata ro'1n" a fost aruncat" în afara grani/elor Ro'1niei????A e>istat cu ade&"rat o 'oti&a/ie #entru ar'ata ro'1n" s" lu#te în acest teritoriu so&ioetic???? ?are cu ce au #utut conducatorii 'ilitari s" încura0e+e #e solda/ii ro'1ni în aceast" ires#onsa il" lu#t"?? care a fost ade&"rata 'oti&a/ie ???? Una singur"! 6@(?AA)@$AUB )IBIAAR AB BUI I?$ A$A?$@S7U CADE 6@ 8IAB@R <<<< Ao/i solda/ii ro'1ni 'or/i în aceast" tragedie sunt 7RI)@ AB@ )AR@-ABUBUI A$A?$@S7U <<<< . aducerea de blindate. )ltimele informaţiuni arată că preparati#ele acestuia sunt aproape terminate şi că atacul pare imminent!. ca furnizoare de petrol.Don!. ci şi repercusiunile serioase ce le poate a#ea aceasta asupra coaliţiei şi a poziţiei mareşalului. T Aflat pe front.să se constituie fără înt*rziere +rupul de armate .numeroase lipsuri de ordin material! +i roa. sunt indicii serioase că inamicul pregăteşte o acţiune importantă asupra dreptei şi centrului armatei.are+alul Ion Antonescu cere ca ministrul rom?n la . Intre area fireasca" ./0rer$ului în pri#inţa organizării. care în ultimele ziele a însumat circa & ''' auto numai între limita dreaptă a armatei şi (oper.eneralul .14 noie' rie 1942 T 6eneralul Ilie Lteflea informea8ă pe Ion Antonescu despre situaţia Armatei 2 din Cotul Donului +i aprecia8ă7 .

conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universităţii . "rima reacţie la provocarea redacţiei „IistoriaB a fost aceea că este . „Condiţia femeii în Rom?nia secolului MMB. a fost un om politic care +i4a asumat un rol important în cursul vieţii politice din Rom?nia în anii $&'=4$&''.ismului întreţinut istoric asupra acestui personaj.iliu U?rău 1n.reu de răspuns în c?teva cuvinte.io.ii +i politici electorale în ale. asupra tra. c-iar +i cu riscul de a părea sofist în cele ce urmea8ă.olQai.rafiile clasice sau mai moderne. Ca urmare. in inspectie pe c?mpul de luptă 1Foto 6uliver AF"5 Despre autor 0ir. dincolo de -a. de+i militar de formaţie. se cuvin a fi reţinute deci8iile care. $&%=5 este istoric. Al +i4a asumat +i a condus ţara într4o perioadă comple)ă. în opinia mea. dificil de caracteri8at în c?teva fra8e.iliu U?rău Ion Antonescu.a!e+4. A pu!licat7 „Strate.erile din $& noiem!rie $&'(B. într4o formă sau alta l4au transformat într4un . vicepre+edinte al Consiliului Eaţional pentru Studierea Ar-ivelor Securităţii. într4o manieră neela!orată. Ion Antonescu.A fost Ion Antonescu un erou? (I Ion AntonescuF un erou tragic al Ro'1niei 'oderne 0ir. otu+i.

A fost Ion Antonescu un erou? (II . adevărat. Ca militar.ia sa s4a dovedit a fi infirmată de cursul istoriei. Aceasta +i pentru că. Strate. dincolo de limitele impuse de interesele naţionale.ice.erea faptului că statul na8ist pierduse ră8!oiul.i-ai Antonescu pentru ie+irea din ră8!oi.ra!ă tacit.re+ită. s4a dovedit a fi . A)emplul Italiei îi era la îndem?nă. Acestea însă nu scu8ă e)cesele de lim!aj. politică +i economică cu 6ermania.ocia sau. Că nu a fost un antisemit manifest în perioada inter!elică este un fapt real. mai !ine 8is. că după !ătălia de la Stalin. nu îi pot +tir!i din „auraB de martir în cruciada anticomunistă. pentru Ion Antonescu. Actul de la 32 au. de a am?na soluţia previ8i!ilă. de om providenţial.ic.ust nu a făcut dec?t să confirme acest lucru.arii Alianţe.rante din perspectiva politică a interesului naţional. dar +i previ8i!il.ust $&'' 4 de+i i4au preţuit conduita +i onoarea. +i mai ales consecinţele funeste ale actelor sale administrativ4politice împotriva populaţiei evreie+ti +i a celei rrome din anii $&'=4$&'3.rafic. dincolo de opţiunea raţională.personaj controversat istorio. mai ales încep?nd din anii R>= ai secolului trecut. De altfel.ale Rom?ne care au acceptat soluţia oferită la 32 au.re+ite. Rom?nia a pierdut ră8!oiul. un final nu doar tra. erorile fla. oate acestea însă.ociat separat +i înainte de capitularea statului ce participase la ră8!oi de partea A)ei. iar ceea ce a urmat a fost. derivată din înţele. profund antisemite. una consolidată de producţii istorice comemorative. @>cese de li' a0 antise'ite Dpţiunile sale politice sau ideolo. mai de. de+i a susţinut. răm?ne cu at?t mai puţin e)plica!ilă din perspectiva interesului naţional.ăsească soluţii re8ona!ile +i în acord cu interesul naţional. au fost +i sunt mult valori8ate în spaţiul pu!lic rom?nesc +i nu numai. strate. în conformitatea cu deci8iile . l4au părăsit. tatonările iniţiate de . persistenţa sa în a susţine alianţa militară.ice sau tactice. opţiuni militare . era în deplină cuno+tinţă de faptul că. toţi sau aproape toţi ce îi fuseseră alături N +i în primul r?nd soldaţii Armatei Re. +i4a asumat o postură de salvator. dar +i ca om politic. aceea a salvării a ceea ce mai putea fi salvat. 9nsă această aură nu îl poate e)onera pentru opţiunile sale politice eronate. !a dimpotrivă. a+a cum c-iar cursul istoriei a demonstrat4o. De+i a încercat să .rad a fost moderat în soluţionarea pro!lemei evreie+ti este. de asemenea. iar tactica sa de a ne. niciun armistiţiu nu putea fi ne.

e care prevede pedepse de . Arou.an 1n. să se retra. „Ră8!oi politic în !locul comunistB.. cu înţele. mare+al al Rom?niei. c?nd Rom?nia urma să semne8e intrarea în A)ă 1Foto 6uliver 6ettQ Ima. nici alta.ajase +i împotriva „necredincio+ilorB. Adică un fel de Iercule modern care îndepline+te a treispre8ecea muncăH Sau un Al Cid care eli!erea8ă ţara de necredincio+iH Si.i-ai Rete.erile sale.ă a+tept?nd vremuri mai lini+tite. speciali8at în istoria rom?nilor după "rimul Ră8!oi . se an.. A fost un om cu limitele sale.A fost un o' cu li'itele sale . „SSI4SDA. Dar „erouBH I se potrive+te tot at?t de !ine ca +i etic-eta fi)ată printr4o le. cel ce cunoa+te +tie că .ur.usta +i mai mult posi!ilităţile de acţiune. ci la un nesf?r+it +ir de munci +i.eneralul venit la conducerea statului într4un conte)t care îi determinase pe oameni politici versaţi.i-ai Rete. . pus să acţione8e într4un conte)t pe care nu4l crease +i care îi în.an Iitler primindu4l pe Antonescu la înt?lnirea din $&'$..ucure+ti.es5 Despre autor . *urnal politicB. profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universităţii . în paralel..ondial p?nă la pră!u+irea comunismului. Eu a fost nici una.?nde+ti altminteri dec?t scriu r?ndurile din acel act normativ. se în-ămase nu la a treispre8ecea muncă.erile +i neînţele. Aste autor al lucrărilor7 „$&(> din primăvară p?nă în toamnăB. Ion Antonescu. $&<=5 este istoric. dintre care unii dăr?maseră un imperiu +i ridicaseră o ţară.

conclu8ia că.ocierilor directe cu sovieticii. a partidelor tradiţionale cu comuni+tii.are+alul fusese un du+man al ru+ilor +i al comunismului. A fost Ion Antonescu un erou? (III Crag'ent din „Un #esi'ist la sfîr*it de 'ileniu2G @ditura @&eni'entul ro'1nesc.re+it atunci c?nd. Antonescu +i Re. Ce s4ar fi înt?mplat dacă Iuliu . +i a mai .re+it atunci c?nd.re+it atunci c?nd.ele sunt de aceea+i parte a !aricadei. imediat după ră8!oi.H Aste evident că suntem încă departe de situaţia în care am putea face o evaluare corectă a perioadei +i a rolului jucat de diferiţii actori ai ultimului secol.le8ii au pus de fiecare dată condiţia ne.. astă8i este u+or pentru unii să spună în patru 8ări că mare+alul Ion Antonescu a . că poate va aduce +i domolirea patimilor. Hucure*ti. ar fi +tiut că va fi trădat c-iar de către cei de la care el +i alte milioane a+teptau i8!ăvirea.aniu.elui. Răsturnarea lui Antonescu +i ie+irea Rom?niei din alianţa cu 6ermania nu erau posi!ile fără o alianţă a Re.. . Americanii +i en.are+alul a protejat într4un fel partidele democratice. Cor/ele conduc"toare s%au aliat cu co'uni*tii . Să mai a+teptăm cur..erea timpului. de+i re.uvernării sale. oate încercările forţelor pluraliste din Rom?nia de a trata separat cu Aliaţii au e+uat.. ...es5 „Din de8!aterile de după decem!rie $&>& s4a desprins. "e perioada . +i a mai .. adversari în perioada anterioară prin po8iţia faţă de alianţa cu 6ermania. decisivă..ur. 1999 Ion Cristoiu Ion Antonescu alături de Iitler 1foto 6uliver V 6ettQ Ima. Campania din Ast a fost pornită pentru redo!?ndirea unui teritoriu luat în conte)tul e)pansiunii ruse+ti. Dar toţi ace+tia +tiu ce s4a petrecut după.imul său nu recuno+tea pluralismul politic.Si. unul dintre oamenii politici remarca!ili ai secolului trecut.

De+i se ducea o luptă. care întruc-ipau interesele . pe de alta. s4a ajuns la o soluţionare a cri8ei politice din Rom?nia N soluţionare vi8?nd intrarea în .ele.ele. +i.i-ai. în clipa în care ră8!oiul rece devenise o realitate dramatică. interesele puterilor occidentale. Ca +i în ca8ul . drept călău. +i un. relaţii normale cu acesta. Alianţa Re.onar-ul s4a situat de aceea+i parte a !aricadei cu Antonescu. este o incompati!ilitate. să joace comedia împăcării.elui cererea de . au încercat o pace separată cu occidentalii.ust $&''. Această incompati!ilitate. Re.ate să se alie8e cu comuni+tii pentru a putea duce tratative cu Stalin. pe de alta. ca +i rom?nilor. +i Re. Comuni+tii vor declara în numeroase r?nduri că.enţele însă deveneau tot mai clare. a reflectat la nivelul Rom?niei. c?t +i lor.ele ar fi pierdut enorm dacă ar fi arătat cea mai mică simpatie faţă de omul pe care nu numai ru+ii.raţiere. asum?ndu4+i riscul de a fi etic-etat. s4a vă8ut că între ru+i +i comuni+ti. comuni+tii i4au întins o verita!ilă capcană. Re. Refu8?nd cererea de .ur monar-ia ar fi luat sf?r+it în Rom?nia în vara lui $&'(. mai mult dec?t s4a înt?mplat în ţările din jur. De aceea. Dacă ar fi semnat4o. interesele partidelor istorice. Aceasta e esenţa tra. de+i repu!licani. Li lor. pe plan intern. Ara de a+teptat. +i nu pe 2= decemrie $&'%. mai mult ca si. ei nu pun în discuţie monar-ia. fo+tii aliaţi N URSS +i puterile occidentale N s4au străduit.uvernul "etru 6ro8a îi fusese impus de către ru+i.uvernării sale. con+tienţi de faptul că ră8!oiul e pierdut de 6ermania. adversitatea dintre Re. mai t?r8iu. Dri. +i Re. comuni+tii din Rom?nia au trecut la înlăturarea a ceea ce ei considerau ultima redută7 monar-ia constituţională.ele . una din condiţiile ne. a+adar. forţele conducătoare s4au vă8ut o!li.ul .e +i comuni+ti nu putea fi pusă la îndoială. pe plan e)tern. .B . în planul vieţii pu!lice.raţiere.ele . prin acordul mini+trilor de A)terne din decem!rie $&'<. li s4a spus însă că tre!uie să trate8e mai înt?i cu ru+ii.i-ai în perioada imediat post!elică. pe de o parte. procesul petrecut la nivelul alianţei împotriva 6ermaniei na8iste.ele a am?nat pe c?t posi!il.Li !ul.ariei. comuni+tii. a căutat să ai!ă.oscova consta în recunoa+terea comuni+tilor drept unul dintre principalii parteneri de discuţie. rapid transformată în adversitate. Acela+i lucru s4a petrecut +i în Rom?nia.ocierilor cu . 6reva re. C-iar dacă deja adversari la înc-eierea ră8!oiului. le era limpede că Re. ca alianţa dintre Re. 9n !ătălia sa împotriva comunismului. +i forţele democratice în frunte cu Re. 7o'edia î'#"c"rii 9n planul ţării noastre ră8!oiul rece s4a concreti8at în !ătălia dintre comuni+tii. At?t ru+ilor.elui . Comuni+tii nu4+i făceau nici o ilu8ie asupra po8iţiei Re. care întruc-ipau interesele Dccidentului.oscovei. De altfel. de+i .uvernului Sănătescu. După lovitura de stat de la 32 au. s4au străduit să lase impresia unui armistiţiu. un timp. ca +i în cel al Un. un timp.urii.ală din vara lui $&'< a dat însă pe faţă prăpastia dintre cele două forţe.ele preia stindardul anticomunist purtat de Antonescu de4a lun. De+i.e +i comuni+ti să se rupă imediat după lovitura de stat de la 32 au. @a r?ndul lui. Diver. Re.ariei.elui cu "artidul Comunist împotriva lui Antonescu a fost impusă de conjunctura istorică. dar +i occidentalii îl considerau criminal de ră8!oi. pe de o parte.arii. înaint?nd Re.e +i partidele istorice.ică a relaţiei dintre Antonescu +i Re. C-iar de la constituirea .ul.i-ai. Re.ele repre8intă.uvernul 6ro8a a unor repre8entanţi ai opo8iţiei N.ust $&''. preluarea definitivă a puterii de către comuni+ti.

atacul a . Fi)?nd ca o!iectiv un punct depărtat la > Gm. a fost pecetluită de un e+ec s?n. re. să eclere8e mar+ul divi8iei de4a lun. datorat lipsei de prevedere a comandamentului divi8iei. care î+i mascase trupele pe înălţimele vecine. a raportat că am!ele maluri ale văii. sunt li!ere de du+manW lini+tit.ăsea într4o situaţie . Atacul inamic s4a dat la început pe flancul drept +i la centru. &" ordon! Arece/i .-eni 4 C-i+inău N prin Eisiporeni +i 0ăr8ăre+ti.e la C-i+inău înaintea .rosul divi8iei se .ătită de adversar. cu un re. a trecut "rutul în 8ona Costuleni N între Ia+i +i Iu+i N +i a luat direcţia spre Călăra+i N pe linia Un. Divi8ia.a-u5 am!iţia de a ajun. la st?n. pe arme separate.a +i .eneralul Amil "rocopiescu 4 .anuel Stănescu „Am!iţia +i superficialitatea# au adus moartea în Divi8ia 2< „Acţiunea Divi8iei 2<. c?nd .una condiţie a trupelor +i puternica artilerie de care dispunea divi8ia a inspirat comandantului 1.rutul<I Ca/a ne&"+ut" a „r"+ oiului sf1ntI .a Corpului 2 armată. 9ntre Eisiporeni +i 0ăr8ăre+ti. .ermanilor.rosul divi8iei la centru. . ce operau la st?n. care dispunea de o artilerie puternică 4 tunuri noi „SGoda#4.ul vaii 0ăr8ăre+tiW acesta proced?nd superficial. comandantul unui re. pe fundul văii.iment infanterie pe dreapta. comandantul divi8iei s4a pus în mi+care. la > iulie.eros.rămădit ca într4un fund de căldare.a. care era situat în spatele inamicului. comandantul divi8iei a însărcinat pe coloneul "a+a. Această dispo8iţie a favori8at am!uscada pre.rea.imentul de cercetare s4 a cantonat într4un col-o8. c?t +i culmea din fundalul ei.iment de cavalerie. apoi. cu unul pe st?n.a.Antonescu! „?sta*i. în dreapta +i în st?n.

. ru+ii. au fost ad?nc impresionaţi de spectacolul soldaţilor de8orientaţi.enerale de pe fronturile vecine.ermană. re.5# 1Constantin Xiriţescu 4 „Rom?nia în al doilea ră8!oi mondialB 5.eneralul Antonescu. Din fericire. care se retră. din cau8a situaţiei .. Divi8ia a avut . n4au fost în postura de a insista +i divi8ia s4a putut salva.eau în panică.. A doua 8i după de8astru. care se datora e)clusiv u+urinţei +i lipsei de prevedere a ComandamentuluiW cei vinovaţi au fost sancţionaţi. D anc-etă ur. din cau8a situaţiei de8avantajoase în care se afla +i a suferit pierderi mari. iar divi8ia refăcută cu elemente din depo8ite 1. at?t în oameni c?t +i în materiale. prin re8istenţa micilor unităţi +i prin ajutorul oportun dat de aviaţia . cu pierderi însemnate. sosiţi pe terenul luptei. .i-ai +i .ele .devenit masiv +i concentric.entă +i severă a sta!ilit cau8a e+ecului.reutăţi de manevră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful