You are on page 1of 8

SVEUILITE / UNIVERZITET VITEZ U VITEZU FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

PREDMET: Uvod u informatiku STUDIJ SLUAJA STUDENTI: Armin Begovid, Almir Osmid, Muhamed Kopaid

12.12.2013. god.

UVOD
Linux je operativni sistem za raunare. Jedan je od najpoznatijih primjera slobodnog softvera i otvorenog koda. Za razliku od drugih operativnih sistema (Windows-a i Mac OS-a) njegov kod je dostupan javnosti i svako ima pravo na koritenje, kao i takoer da mijenja njegov kod. Ovaj operativni sistem je napravljen na osnovu Minix operativnog sistema koji se koristio u svrhe edukacije. Linux je operativni sistem koji se sastoji od kernela, sistemskog softvera, korisnikih aplikacija, programskih prevodilaca itd. Trenutno, Linux se veoma brzo iri u zemljama Evrope i sve je veda njegova primjena. Na Linuxu se izvodi od 70%-90% nastave za informatiku na amerikim univerzitetima.

Neke od kompanija ak daju prednost Linuxu u odnosu na Microsoftov Widnows.

PROBLEM U FOKUSU
Linux dolazi sa naprednim alatima koji na Windows operativnom sistemu mogu kotati i do vie hiljada KM. Linux je zastupljen u vie verzija kao besplatan operativni sistem, meutim ima i verzija koje se pladaju. Te verzije Linuxa koje se pladaju koriste IT strunjaci da bi testirali koliko je mrea ili server siguran.
Neke od verzija Linux-a: Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint itd.

Linux je dosta sigurniji operativni sistem kada ga poredimo sa Windows operativnim sistemom. Meutim, na Linux operativnom sistemu takoer postoje virusi koji nam mogu nanijeti tetu.
Jedan od glavnih razloga to Windows ima vie virusa nego Linux je taj to je Windows koriten od strane vie korisnika nego Linux. Samim tim hakeri za cilj imaju vede trite tj. Windows kada su u pitanju virusi. Takoer, velika prednost Linuxa je kao to smo ved naveli open source. Na taj nain korisnik moe prijaviti ili ispraviti neki sigurnosni propust.

DA LI JE LINUX JEDNOSTAVAN ZA KORITENJE?


Vedina ljudi danas prije koriste Windows nego Linux jer smatraju da je Linux previe komplikovan za koritenje. Linux koriste vedinom IT strunjaci koji su zainteresovani za raunare i ljudi ija je profesija informatika. Imamo nekoliko verzija Linux operativnog sistema koje ak nemaju korisniki interfejs, ved se sve mora raditi putem Terminala.
Najjednostavnija verzija Linux-a jeste Linux Ubuntu. Prilikom instalacije Linux operativnog sistema, driveri se instaliraju automatski i ved prilikom prvog pokretanja raunara driveri su ved instalirani i potpuno funkcionalni i spremni za koritenje. Na Linux operativnom sistemu, za skidanje aplikacija i programa se koristi Software center. Putem Software centra moemo potraiti aplikacije koje nas zanimaju. Svi programi i aplikacije su potpuno besplatni i moemo dodi do njih kroz par klikova miem.

ALTERNATIVE

U naem radu smo nastojali pokazati samo pozitivne strane operativnog sistema Linux. Ali, kako Linux ima dobre strane, tako ima i loe.
Jedna od najloijih stvari to se tie Linuxa jesu igre kada uzmemo u obzir da vedina ljudi na svijetu danas provodi svoje vrijeme na raunari igrajudi igre. Linux ima mnotvo svojih osnovnih 2D igara, ali neke usavrenije i kvalitetnije igre ne moemo igrati na Linuxu. Vedina kvalitetnijih igara su danas zastupljene samo na Windowsu, tako da se osobama koje raunar koriste samo za igranje igara Linux ne preporuuje. Takoer, negativna stvar u vezi Linux operativnog sistema jesu driveri. esto demo se namuiti da tampa, mobitel i drugo spojimo sa raunarom ukoliko na njemu imamo Linux operativni sistem. Najvedim krivcem za ovo se mogu smatrati proizvoai koji izbacuju drivere samo za Windows, dok su ti driveri za Linux rijetkost.

IMPLEMENTACIJA
Kao to smo ved naveli, vedina dananjih kvalitetnijih igara ima podrku samo za Windows i u rijetkim sluajevima Mac operativne sisteme. S druge strane, Linux nije podran. Ovaj problem bi se mogao izbjedi postojanjem odreenih emulatora. Pomodu emulatora bismo mogli instalirati aplikacije i igre sa Windowsa na na Linux operativni sistem. Danas imamo zastupljen taj emulator i slui za instalaciju igara i aplikacija sa Windowsa, a zove se Wine. Meutim, ovaj emulator ima svojih nedostataka, pa se esto zna desiti da igre i aplikacije ne rade kako bi radile na Windows operativnom sistemu. Da bismo koristili Linux i u isto vrijeme igrali najnovije igre na naem raunaru, predlaemo da se koristimo dual-boot-om, gdje imamo mogudnost da na naem raunaru imamo instaliran Linux i Windows operativni sistem. to se tie problema nepostojanja drivera, taj problem se takoer moe rijeiti uz pomod dual boot-a.

ZAKLJUAK
U uvodu, pisali smo o nastanku ovog operativnog sistema, kao i ljudima koji su uestvovali u razvoju Linuxa. Dokaz o sve vedem rastu koritenja Linuxa u posljednjih par godina jeste pojava njegovih distribucija koje su takoer navedene u ovom radu. Svakim danom te distribucije se dorauju te se nastoje ispraviti greke na koje se nailazi pri radu. Linux je veoma kvalitetan operativni sistem, naroito zbog toga to ga korisnik moe prilagoavati svojim potrebama. Za primjer, dva korisnika mogu raditi na jednom Linux operativnom sistemu s tim da kad se uloguju, uopde ne mogu primjetiti da rade na istom sistemu, nego to izgleda onako kako su oni prilagodili svojim potrebama. Linux je jedan on stabilnijih operativnih sistema dananjice i Linux operativnim sistemom se koriste vedina ustanova irom svijeta kao to su bolnice, univerziteti, kole, banke itd. Kroz rad na Linuxu, korisnik se bazira na greke na koje nailazi pri radu, te samim tim nastoji i pokuava nadi rijeenje za problem koji je nastao. Na taj nain Linux bi imao sve manje greaka i nedostataka, te bi bio laki za koritenje sadanjim a i bududim korisnicima.

HVALA NA PANJI!