You are on page 1of 1

Studiejaar V Algemene Onderwijsleer

Lesvorm Frequentie en omvang

Mondelinge les op locatie.

Tweewekelijks rooster in een blok van twee klokuren, gedurende één studiejaar. Eén docent. Van iedere student wordt een individueel dossier bijgehouden, met het oog op de testimoniumregeling. De opgebouwde kennis uit de internetlessen wordt in praktische vorm toegepast. In discussieronden naar aanleiding van fictieve lessituaties en rollenspelen, zal op diverse aspecten van het lesgeven worden ingegaan. Gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week.

Begeleiding

Inhoud

Studiebelasting Verplicht aanvangsniveau

De 15 internetlessen algemene onderwijsleer zijn volledig uitgewerkt en positief beoordeeld door de contactdocent.

Indicatie eindniveau Testimonium / werkstukken

Toereikend niveau om in het werkveld te kunnen functioneren.

Het locatiejaar algemene onderwijsleer kent géén SNVM-examen. Voor dit studiejaar geldt een testimoniumregeling, die inhoudt dat minmaal 80% van het lesaanbod moet worden bijgewoond en de prestaties en vorderingenen positief moeten zijn beoordeeld door de docent. Tevens wordt in dit studiejaar het schriftelijk ‘Werkstuk Algemene Onderwijsleer’ door de student samengesteld en bij de docent ingeleverd. Dit werkstuk omvat een uitgewerkt algemeen leerplan en een hospiteerverslag. Voor eisen zie: www.snvm.nl