You are on page 1of 56

1.0 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 1.2 OBJEKTIF 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2. Memastikan disiplin dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.

Menyelesaikan masalah-masalah disiplin berpandukan surat pekeliling Kementerian Pelajaran dan arahan Jabatan Pelajaran Negeri. Melantik pengawas sekolah atau ketua pelajar untuk membantu pihak sekolah menguatkuasakan peraturan sekolah. Menuju ke arah !ke"a"atan si#ar$ %&ero 'e#e"t( dalam hal-hal disiplin dan tingkah laku negati# pelajar.

1.3 SENARAI JAWATANKUASA DISIPLIN 1.3.1 CARTA ORGANISASI
Pengerusi )uru *esar

Naib Pengerusi, PK 01M

+etiausaha, Ketua )uru 'isiplin

Pen.+etiausaha, )uru 'isiplin

______________________________________________________________________

Penyelaras Kelas

.nit *imbingan / Kaunseling

-JK 'isiplin

)uru Penyelaras *adan Pengawas

1.3.2

AHLI JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH:

Pengerusi Naib Pengerusi +etiausaha Pen. +etiausaha -JK

, )uru *esar , Penolong Kanan 01M , Ketua )uru 'isiplin , )uru 'isiplin , )uru Penyelaras 2ingkatan , )uru .nit *imbingan / Kaunseling , )uru 'isiplin

1.3.3

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

1.3.3.1 Tuga U!a"a: 1.3.3.1.1 Pengurusan Peraturan +ekolah 1.3.3.1.2 Menangani Masalah 'isiplin +ekolah 1.3.3.1.3 Pengurusan Pengawas +ekolah 1.3.3.2 S#$a%a& !uga 1.3.3.2.1 i. ii. iii. i3. 3. 3i. 1.3.3.2.2 i. ii. iii. i3. 3. 3i. #'a%a !#%(#%&$'&

P#$gu%u a$ P#%a!u%a$ #)*+a, Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri. Merangka dan melaksana akti3iti penghayatan peraturan sekolah se"ara berkesan. Membina satu mekanisme untuk memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi . Membina komunikasi berkesan antara murid4 guru dan pentadbir sekolah supaya meli"inkan pengurusan peraturan sekolah. +entiasa membuat pelaporan maklumat serta data disiplin dan peraturan sekolah kepada pihak pengetua4 PP' dan JPN. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan. -#$a$ga$& -a a+a, D& &(+&$ S#)*+a,

+entiasa bersedia dipanggil mengadakan mesyuarat tergempar untuk membin"angkan kes-kes berat mengenai disiplin. *ersedia menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes salah laku murid yang tidak berat dan men"atat semua kes disiplin dalam borang disiplin5buku laporan disiplin. Melapor kes disiplin yang telah diambil tindakan kepada PK 01M seminggu sekali. Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pekeliling Kementerian dan JPN. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa5penjaga dalam menangani disiplin.

1.3.3.2.3 i. ii. iii. i3. 3. 3i. 3ii.

P#$gu%u a$ P#$ga.a S#)*+a, Menyenarai dan mengemukakan "alon pengawas kepada PK 01M. Mengadakan majlis penyampaian watikah perlantikan pengawas sekolah. Menyedia dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasa peraturan sekolah. Mengadakan kursus kepemimpinan dan kesedaran untuk pengawas. Menubuh dan mengakti#kan Kelab Pen"egahan Jenayah +ekolah. Menyampaikan +ijil Penghargaan kepada pengawas.

1./ U%u a$ T&$0a)a$ P#+a1a% P*$!#$g S#)*+a, B#%!#%u a$

1./.1

P%* # K#%1a

JAWATAN )uru Kelas )K5PK%01M 1. 2. 3. . 6. Kaunselor )uru Kelas 7. 8 9. )uru *esar PK%01M(5JK 'isiplin +ekolah :.

PROSES KERJA
Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK %01M( Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. 0antar surat amaran pertama %selepas 3 hari tidak hadir( Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Jika pelajar hadir selepas itu4 hantar untuk khidmat kaunseling. +urat amaran kedua dihantar selepas 8 hari pelajar yang sama tidak hadir. 0antar surat amaran terakhir selepas 8 hari pelajar tersebut tidak hadir %selepas surat amaran kedua( PK%01M( memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.

1;. +elepas amaran terakhir%1 hari tidak hadir(4 pelajar masih belum hadir ke sekolah4 PK%01M( memanggil mesyuarat JK 'isiplin +ekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

1./.2

Ca%!a A+&%a$

Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK %01M( Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Pantau kehadiran pelajar berkenaan.
Kehadiran<

-da

Khidmat Kaunseling 2idak 0antar surat amaran pertama %selepas 3 hari tidak hadir( -da

Khidmat Kehadiran< 2idak

Kaunseling

+urat amaran kedua dihantar selepas 8 hari pelajar yang sama tidak hadir.

Khidmat Kehadiran<

Kaunseling 2idak

-da

0antar surat a"a%a$ !#%a),&% selepas 8 hari pelajar tersebut tidak hadir %selepas surat amaran kedua( Khidmat Kaunseling Kehadiran< 2idak JK 'isiplin +ekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya %1 hari tidak hadir( 1./.3 S#$a%a& S#"a) -da

6.1 P%* # K#%1a . .5 U%u a$ T&$0a)a$ P#+a1a% P*$!#$g S#)*+a. 9.&% selepas 8 hari pelajar tersebut tidak hadir selepas surat amaran kedua. B#%)a+a 1. Mesyuarat Jawatankuasa 'isiplin +ekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya %selepas 1 hari pelajar tidak hadir( Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 1./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. *orang Ponteng ii. 7./. +urat a"a%a$ !#%a). *orang >aporan Jawatankuasa 'isiplin Pelajar 1.5. 3. 1. *orang =umusan +alah >aku iii.B&+. T&$0a)a$ Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK %01M( Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan Khidmat kaunseling +urat amaran pertama %selepas 3 hari tidak hadir( +urat amaran kedua dihantar selepas 8 hari pelajar yang sama tidak hadir. 8. 2.

1. +elepas amaran terakhir4 pelajar masih belum hadir ke sekolah4 PK%01M( memanggil mesyuarat JK 'isiplin +ekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. 3. )uru *esar PK%01M(5JK 'isiplin +ekolah :. hari pelajar yang sama tidak hadir. 0antar surat amaran terakhir selepas 2. 2.JAWATAN )uru Kelas )25PK%01M 1. .. 1.5. +urat amaran kedua dihantar selepas 1. Kaunselor )uru Kelas 7. Jika pelajar hadir selepas itu4 hantar untuk khidmat kaunseling. 6. 8 9. hari pelajar tersebut tidak hadir PK%01M( memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.2 Ca%!a A+&%a$ . PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK %01M( Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 1. hari tidak hadir( Pantau kehadiran pelajar berkenaan. hari berterusan. 0antar surat amaran pertama %selepas 1.

&% selepas 2.3 S#$a%a& S#"a) mengambil -da .5. hari pelajar yang sama tidak hadir. hari berterusan. hari pelajar tersebut tidak hadir Khidmat Kaunseling Kehadiran< 2idak JK 'isiplin +ekolah untuk tindakan yang sewajarnya 1. Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Khidmat Kehadiran< Kaunseling 2idak -da 0antar surat a"a%a$ !#%a).Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK %01M( Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 1. Kehadiran< -da Khidmat Kaunseling 2idak 0antar surat amaran pertama %selepas 1. hari tidak hadir( -da Khidmat Kehadiran< 2idak Kaunseling +urat amaran kedua dihantar selepas 1.

ii. 1.B&+. hari tidak hadir( +urat amaran kedua dihantar selepas 1. hari pelajar yang sama tidak hadir. 8. 9.5. 3. 6. 7. . hari pelajar tersebut tidak hadir Mesyuarat Jawatankuasa 'isiplin +ekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 1. hari berterusan Khidmat kaunseling +urat amaran pertama %selepas 1.6 U%u a$ P#"7ua$ga$ P#+a1a% Da%& S#)*+a. T&$0a)a$ Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK %01M( Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 1. iii. 2. *orang Ponteng *orang =umusan +alah >aku *orang >aporan Jawatankuasa 'isiplin Pelajar 1.&% selepas 2./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. . +urat a"a%a$ !#%a).

Pegawai Meja 'isiplin Pelajar meneliti semua dokumen. 2. Menentukan sama ada terdapat kesahihan aduan. :. Bbu bapa5penjaga tertuduh dimaklumkan se"ara bertulis.. 7. 11. JK 'isiplin +ekolah 6. JK'+ memutuskan sama terdapat kes ?prima #a"ie@  2iada merit A kes tutup5 ambil tindakan lain  -da meritA teruskan kes Pengerusi JK'+ menyediakan surat pertuduhan dan "adangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa5penjaga serta *orang -kuan 2erima dan memberi tempoh 1 hari untuk pelajar membela diri se"ara bertulis. )uru *esar5PK%01M( 8 JK 'isiplin +ekolah )uru *esar 9. PROSES KERJA Menerima maklumat atau aduan bertulis Memutuskan sama ada terdapat ?merit@ dalam aduan  2iada merit A kes tutup  -da merit A teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap. PP) menerima dokumen "adangan pembuangan pelajar oleh JK'+.6. 2ertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. 3. JP'+ bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan4 jika ada.1. Mengemukakan "adangan pembuangan pelajar kepada PP) dengan menyertakan dokumen yang lengkap.  2iada merit A kes tutup5 ambil tindakan lain  -da meritA teruskan kes Mesyuarat JK 'isiplin kali pertama.1 P%* # K#%1a JAWATAN )uru *esar 1. PP) JK'P *ahagian 1. JAWATAN PROSES KERJA . .

13. %+urat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa5penjaga(  Jika diterima A teruskan PP+ mengarah PP) untuk menerima semula pelajar.rus +etia JK'PN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. . 1 .rus +etia semak dokumen dan men"adangakan mesyuarat. 21. Menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa5 penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PP+ se"ara bertulis %dalam tempoh sebulan( Menerima rayuan4 jika ada. Pengetua5)uru *esar 1: JK' Peringkat )abungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak..6. *ermesyuarat untuk memutuskan rayuan. 17.12. *ermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan "adangan pembuangan pelajar. . 23 1. PP+ JK'P Negeri 2. PP) menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan. 19. PP+ JK'P Negeri 16. PP+ menerima "adangan pembuangan pelajar. PP* mengemukakan "adangan pembuangan pelajar daripada JK'P) kepada Pengarah P+ dengan menyertakan dokumen yang lengkap.2 Ca%!a A+&%a$ . 18. JK' Peringkat )abungan memperakukan5tidak memperakukan "adangan pembuangan tertuduh.  Jika ditolak A kes selesai. PP) 22.

Menerima maklumat atau aduan bertulis Memutuskan sama ada terdapat ?merit@ dalam aduan  2iada merit A kes tutup  -da merit A teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap Menentukan sama ada terdapat ?merit@ aduan. JK'+ memutuskan sama ada terdapat kes ?prima #a"ie@  2iada merit A kes tutup5ambil tindakan lain  -da meritA teruskan kes Pengerusi JK'+ menyediakan surat pertuduhan dan "adangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa5penjaga serta *orang -kuan 2erima dan memberi tempoh 1 hari untuk pelajar membela diri se"ara bertulis JP'+ bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan4 jika ada.  2iada merit A kes tutup5ambil tindakan lain  -da meritA teruskan kes Kes 2utup -da 2idak Kes 2utup -da 2idak Mesyuarat JK 'isiplin kali pertama. 2utup Kes -da Pembelaan munasaabah<  Ca A 2utup kes5ambil tindakan lain  2idak A 2eruskan kes Kes 2utup -da 2idak 2iada Pembelaan .

2ertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai.rus +etia JPN semak dokumen.Mengemukakan "adangan pembuangan pelajar kepada PP) dengan menyertakan dokumen yang lengkap. PP+ menerima "adangan pembuangan pelajar.  2eratur A teruskan  2idak A . Bbu bapa5penjaga tertuduh dimaklumkan se"ara bertulis.5+ dapatkan dokumen yang perlu Ca 2idak -da -da . JK'P) memperakukan5tidak memperakukan "adangan pembuangan tertuduh PP* mengemukakan "adangan pembuangan pelajar daripada JK'P) kepada Pengarah P+ dengan menyertakan dokumen yang lengkap. "adangan Pegawai Meja 'isiplin Pelajar meneliti semua dokumen 2idak 2eratur<  Ca A 2eruskan  2idak A minta dokumen dpd Pengetua JK' Peringkat )abungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. . PP* menerima dokumen pembuangan pelajar oleh JK'+. 2utup Kes Ca Kes 2utup 2idak 2idak *ersabit<  Ca A teruskan  2idak A Pengetua dinasihatkan untuk mengambil tindakan alternati#.

PP) menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan .  Jika ditolakAkes selesai.rus +etia JK'PN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa5 penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PP+ se"ara bertulis %dalam tempoh sebulan( 'alam tempoh sebulan  -da rayuan A teruskan  2iada rayuan A kes selesai PP+ menerima rayuan dan urus setia menyediakan dokumen untuk mesyuarat 2erima Kes 2utup 2idak Kes +elesai 2idak JK'PN *ermesyuarat untuk memutuskan rayuan. %+urat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa5penjaga(  Jika diterima A teruskan PP+ mengarah PP) untuk menerima semula pelajar. .2utup Kes 2idak JK'PN *ermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan "adangan pembuangan pelajar.

3.. 1. :. 9. +ekolah menerima penempatan semula pelajar 12. 2.1 Dadangan pembuangan pelajar kepada PP) 8. 7.2 *orang -kuan 2erima dan "adangan Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ . 8.3 2ertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai.6.3 B&+. .. JP'+ .1.  2iada merit A kes tutup5ambil tindakan lain  -da meritA teruskan kes Mesyuarat JK 'isiplin kali pertama 6.2 Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa5 penjaga Peluang untuk merayu kepada PP+ se"ara bertulis %dalam tempoh sebulan( 11. JK'PN bermesyuarat jika ada rayuan.1 1.. 6. S#$a%a& S#"a) T&$0a)a$ -da maklumat atau aduan bertulis +iasatan untuk mendapat maklumat sebenar5lengkap Menentukan sama ada terdapat ?merit@ aduan. PP+ mengarah PP) untuk menerima semula pelajar4 jika rayuan diterima.2 'okumen yang lengkap. 8.1 +edia surat pertuduhan pembuangan sekolah 6. JK'PN bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan "adangan pembuangan pelajar.mesyuarat kedua untuk mempertimbangkan pembelaan4 jika ada 8. 1. 1. . Mesyuarat JK'P) sama ada memperaku "adangan atau tidak dan hantar perakuan kepada PP+.

2indakan susulan yang sewajarnya%kaunseling lanjut5rujuk kepada agensi lain5kem waja diri( PK%01M( 13. 11. . 6. 12.1.8 U%u a$ T&$0a)a$ T#%.-K 1(. >engkapkan *orang P2'B. 3. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah5 menghidu gam %*orang . 7. -dakan sesi kaunseling indi3idu5kelompok. Kaunselor PK%01M(5Kaunselor PROSES KERJA Menerima arahan daripada -gensi 'adah Kebangsaan5JPN+ untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. . -mbil tindakan disiplin4 jika perlu %Pekeliling ikhtisas *il.1 P%* # K#%1a JAWATAN Pengetua5)uru *esar PK%01M(5Pegawai -ntidadah 1. Mengumpul pelajar se"ara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air ken"ing.8. 1. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. Pengetua5)uru *esar )uru *esar5PK%01M( 8 9. 2. Menerima laporan ujian ken"ing dan senarai pelajar yang positi#5 mengaku menggunakan dadah.gu$aa$ Da0a. 0antar *orang P2'B ke Jabatan Pelajaran +arawak. Pemantauan berterusan dan ujian air ken"ing semula % 3 bulan sekali(. Memberitahu dan memanggil ibu bapa5penjaga untuk berbin"ang. 8586 dan :586 'isiplin +ekolah( 1.. Mengadakan ujian air ken"ing terhadap pelajar yang berkenaan.a0a( P#$9a+a. :.

2indakan susulan yang sewajarnya%kaunseling lanjut5rujuk kepada agensi lain5kem waja diri( Pemantauan berterusan dan ujian air ken"ing %3 bulan sekali( ibu 2utup Kes -da 2idak . 2erima laporan ujian ken"ing dan senarai pelajar yang positi#5mengaku menggunakan dadah. Mengadakan ujian air ken"ing terhadap pelajar yang berkenaan.-K 1(. Mengumpul pelajar se"ara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air ken"ing.8.2 Ca%!a A+&%a$ 2erima arahan daripada -gensi 'adah Kebangsaan5JPN+ untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. -mbil tindakan disiplin. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. 2utup Kes -da 2idak >engkapkan *orang P2'B dan hantar borang ke Jabatan Pelajaran +arawak.1. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah5 menghidu gam %*orang . -dakan sesi kaunseling indi3idu5kelompok. Memberitahu dan memanggil bapa5penjaga untuk berbin"ang.

*orang .. 8. 9. :.-K 1 *orang P2'B . -dakan sesi kaunseling indi3idu5kelompok.8. 7. 1. 12.1 Pemantauan berterusan 12. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah5menghidu gam-*orang . Panggil ibu bapa5penjaga untuk berbin"ang. 1. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan 2indakan susulan yang sewajarnya%kaunseling lanjut5rujuk kepada agensi lain5kem waja diri( 12. 11.3 B&+. 6. -mbil tindakan disiplin.2 . 3. ii. S#$a%a& S#"a) T&$0a)a$ 2erima arahan untuk mengenal pasti mengumpul pelajar yang berisko tinggi dan Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ Kumpul pelajar se"ara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air ken"ing.8. .-K 1 >engkapkan dan hantar *orang P2'B ke JPN+ 2erima laporan ujian ken"ing dan senarai pelajar yang positi#5mengaku menggunakan dadah. 2.jian air ken"ing terhadap pelajar yang berkenaan.1.jian air ken"ing %3 bulan sekali( 1./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. .

Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama.1 *eri markah demerit. PROSES KERJA Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar *uat siasatan dan men"atat butiran salah laku ke dalam #ail disiplin kelas4 jika ada kes. 6. -mbil tindakan mengikut berat ringannya salah laku . .2 =otan %lelaki( 3. 0antar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. +urat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar 11.1 P%* # K#%1a JAWATAN PK%01M(5)uru 'isiplin 1. 'emerit bertambah.:. 3. )uru *esar5PK%01M( 1. . *awa kes ke JK 'isiplin +ekolah mengikut prosedur biasa. 3.2 Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang4 dan demerit terkumpul bertambah4 hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa. 7.: U%u a$ T&$0a)a$ Sa+a. 8 PK%01M(5kaunselor 9. lapor kepada polis %kes jenayah( .3 panggil ibu bapa5penjaga 3. La)u P#+a1a% 1. .1.1 Nasihat 3. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. 'apatkan khidmat kaunseling.. :. Jika di"adangkan buang sekolah4 ikut prosedur berkenaan. 2.

 Nasihat  =otan %lelaki(  panggil ibu bapa5penjaga  lapor kepada polis %kes jenayah(  *eri markah demerit. +urat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar *awa kes ke JK 'isiplin +ekolah mengikut prosedur biasa. 0antar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Pantau gerak laku pelajar berkenaan.1.2 Ca%!a A+&%a$ Menerima aduan salah laku daripada guruguru atau pelajar.:. Jika di"adangkan buang sekolah4 ikut prosedur berkenaan.  Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang4 dan demerit terkumpul bertambah4 hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa. *uat siasatan 2utup Kes 2idak -da -mbil tindakan mengikut berat ringannya salah laku . 'apatkan khidmat kaunseling. . Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. . 'emerit bertambah.

1 +urat amaran kedua dan rotan jika perlu. 7.a a$ S#)*+a..8 panggil ibu bapa5penjaga 3.2 Datat kes salah laku dalam #ail disiplin kelas Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 3..3 B&+.1 *uat siasatan 2. ./ 1.2 'apatkan khidmat kaunseling.1.. 9.1 P%* # K#%1a . 8.:. Pantau gerak laku pelajar berkenaan +urat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik 8. S#$a%a& S#"a) T&$0a)a$ Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar.6 Nasihat 3.9 lapor kepada polis %kes jenayah( *eri markah demerit.1 +urat amaran terakhir 9. :.:. 2. 6. *orang +alah >aku Pelajar *orang Perjanjian *erkelakuan *aik 1.<Ba+&) 1.2 Perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar *awa kes ke JK 'isiplin +ekolah mengikut prosedur biasa B*%a$g D&gu$a)a$ i.7 =otan %lelaki( 3. U%u a$ K#7#$a%a$ K#+ua% Da%& Ka. 9. -mbil tindakan mengikut berat ringannya salah laku 3. 1. ii. 8. 2.

)uru *esar5Penolong Kanan5)uru Kelas 8 1. PROSES KERJA Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an.2 Ca%!a A+&%a$ ..JAWATAN )uru Kelas 1. Pelajar berjumpa )uru *esar5PK%P(5PK%01M5PK%KK( meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. )uru *esar5Penolong Kanan 3. Pelajar mengembalikan *orang Kebenaran Keluar atau +urat Kebenaran *alik kepada Pengetua5Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa5penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut. 7. 2. .. Menyerahkan borang5surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada )uru Kelas untuk rekod. )uru kelas menyerahkan !Pas Keluar$ kepada pelajar berkenaan. 6. untuk Pelajar diarah untuk mengisi *orang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau +urat Kebenaran *alik. Pelajar keluar5balik.

3 S#$a%a& S#"a) .Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an. )uru kelas menyerahkan !Pas Keluar$ kepada pelajar berkenaan Pelajar berjumpa )uru *esar 5PK%P(5PK%01M5 PK%KK( untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. >ulus ... *alik ke kelas 2idak .Pelajar diarah untuk mengisi *orang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau +urat Kebenaran *alik. Menyerahkan borang5surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada )uru Kelas untuk rekod 2amat 1. Pelajar keluar5balik. Pelajar mengembalikan *orang Kebenaran Keluar atau +urat Kebenaran *alik kepada )*5Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa5penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut.

Pelajar keluar5balik Menyerahkan borang5surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada )uru 2ingkatan untuk rekod 8. 1./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. 6.. 1. 8. 3.B&+. *orang Kebenaran Keluar +urat Kebenaran *alik 1. 2.1 Menyerahkan borang5surat kepada )uru Kelas untuk rekod 8. 7. Bsi *orang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau +urat Kebenaran *alik. Pelajar berjumpa )*5PK%P(5PK%01M5 PK%KK( untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. T&$0a)a$ Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab Pelajar ada !Pas Keluar$ .10..2 -da pengesahan ibu bapa5penjaga5sesiapa yang berkenaan Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ .10 U%u a$ -#+a9a$& P#$ga0ua$ P#+a1a% 1. ii.1 P%* # K#%1a .

2 Masalah kerosakan perabot di dalam kelas5 #iEikal bangunan 2. *uat "atatan tindakan yang diambil ke dalam *uku >aporan -duan.2 Jika kerosakan perabot5#iEikal bangunan A "ari pun"a .10.3 Jika keselamatan A "ari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan5ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar. )*5PK%P(5KP2 6. PROSES KERJA Menerima aduan pelajar sama ada se"ara langsung atau melalui guru atau sta# sokongan. 1. 2. 7.2 Ca%!a A+&%a$ . 2.1 Masalah gangguan 2.rusan +alah >aku Pelajar( .3 Masalah keselamatan Men"atat setiap aduan pelajar ke dalam *uku >aporan -duan Mengambil tindakan yang sewajarnya. 3. .1 Jika gangguan A buat penyiasatan %Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan . Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar. .JAWATAN )*5PK%P(5PK%01M(5 PK%KK(5)uru Kanan5)uru 1.

rusan +alah >aku Pelajar(  Jika kerosakan perabot5#iEikal bangunan A "ari pun"a  Jika keselamatan A "ari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan5ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.3 S#$a%a& S#"a) .  Masalah gangguan  Masalah kerosakan perabot di dalam kelas5 #iEikal bangunan  Masalah keselamatan Men"atat setiap aduan pelajar ke dalam *uku >aporan -duan Mengambil tindakan yang sewajarnya.Menerima aduan pelajar Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar. 2amat 1.10.  Jika gangguan A buat penyiasatan %Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan . *uat "atatan tindakan yang diambil ke dalam *uku >aporan -duan.

*uku >aporan -duan Pelajar *orang >aporan Kerosakan 2.0 P#$gu%u a$ L#"7aga P#$ga. . 3. T&$0a)a$ -duan diterima daripada pelajar Kenal pasti jenis masalah5aduan Datatkan aduan ke dalam *uku >aporan -duan 2indakan .2 *aiki kerosakan .6 Bkut Prosedur 2indakan +alah >aku Pelajar Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 6. Penyelesaian keselamatan . 1.1 +iasatan .B&+. ii.a 2. 2. *uat "atatan tindakan ke dalam *uku >aporan -duan 1./ B*%a$g D&gu$a)a$ i.1 Proses Kerja .3 Pelajar mengganti kerosakan .10.

:.JAWATAN )uru *esar PK%01M(5)uru Penasihat 1. )uru *esar P0%01M(5)P 6. . Menapis senarai "alon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Meluluskan pelantikan Pengawas *aru di kalangan "alon yang telah dikenal pasti.2 Ca%!a A+&%a$ . 7. Memastikan Pengawas >ama dan Pengawas *aru menjalankan tugas se"ara bergandingan Memberi pentauliahan kepada >embaga Pengawas >ama Membimbing dan menjalankan tugas. 8. memantau >embaga Pengawas dalam Memberi penilaian dan pensijilan 2. )uru Penasihat 9. PROSES KERJA Melantik )uru Penasihat >embaga Pengawas Mendapatkan pen"alonan pelajar untuk menganggotai >embaga Pengawas daripada )uru 2ingkatan5)uru Mata Pelajaran. 3. 2.

Pengawas >ama dan Pengawas *aru menjalankan tugas se"ara bergandingan Pentauliahan >ama kepada >embaga Pengawas Membimbing dan memantau >embaga Pengawas dalam menjalankan tugas. Memberi penilaian dan pensijilan 2.3 S#$a%a& S#"a) .Melantik )uru Penasihat >embaga Pengawas Pen"alonan pelajar untuk menganggotai >embaga Pengawas daripada guru Menapis senarai "alon . -dakah "alon sesuai< 2idak Ca Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas -dakah "alon lulus tapisan kedua< 2idak >ulus Pelantikan Pengawas *aru di kalangan "alon yang telah dikenal pasti.

/ B*%a$g D&gu$a)a$ i. Memberi penilaian dan pensijilan Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 2. 1. 9.0 PENGURUSAN KESELA-ATAN DAN KESIHATAN PELAJAR . 7. *orang Pemantauan 2ugas Pengawas *orang Penilaian Pengawas 3. 3. :. ii. T&$0a)a$ >antikan )uru Penasihat >embaga Pengawas Pen"alonan pelajar untuk menganggotai >embaga Pengawas daripada guru Menapis senarai "alon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Pelantikan Pengawas *aru di kalangan "alon yang telah dikenal pasti Pengawas >ama dan Pengawas *aru menjalankan tugas se"ara bergandingan Pentauliahan kepada >embaga Pengawas >ama Membimbing dan memantau >embaga Pengawas dalam menjalankan tugas. .B&+. 2. 8. 6.

Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan. 7.1 T&$0a)a$ K#!&)a B#%+a)u K#7a)a%a$ 3. 3.3. Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran +arawak se"epat mungkin. 6.1. Mendapat arahan daripada pihak Jabatan *omba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. 2.1 P%* # K#%1a JAWATAN Pengetua5Penolong Kanan5)uru 1. )uru Kelas )uru *esar . PROSES KERJA *unyikan lo"eng jika kebakaran berlaku5dikesan 0ubungi Jabatan *omba dan Pemyelamat terdekat.1. 3.2 Ca%!a A+&%a$ . +emua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan.

>apor kepada Pengarah Pelajaran +arawak se"epat mungkin. +emua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan 2idak +emua ada di tempat berkumpul< .1.*unyikan lo"eng berlaku5dikesan jika kebakaran 0ubungi Jabatan *omba dan Pemyelamat terdekat. Ca Mendapat arahan daripada pihak Jabatan *omba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. 2amat 3.3 S#$a%a& S#"a) .

+enarai Nama Pelajar Mengikut Kelas 3.a!a$ 0a$ K# &.2 U%u a$ Ra. 3.a!a$ P#+a1a% . T&$0a)a$ *unyikan lo"eng jika kebakaran berlaku5dikesan 0ubungi Jabatan *omba dan Pemyelamat terdekat. 3. +emua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan -rahan daripada pihak Jabatan *omba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan >aporan kepada Pengarah Pelajaran +arawak dengan segera. Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 6.1./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. .B&+. 2. 1. 7.

. Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di *ilik =awatan. 3. 9.1 P%* # K#%1a JAWATAN )uru *esar PK%P( )uru Mata Pelajaran5 )uru *ertugas 1. 7. PROSES KERJA Menubuh Jawatankuasa =awatan dan Kesihatan.3 *awa ke klinik5hospital4 jika pelajar mengalami penyakit yang serius.2 Membenarkan pelajar berehat di *ilik =awatan. 2.2. Menjadualkan waktu bertugas di *ilik =awatan.2 Ca%!a A+&%a$ . Menghubungi ibu bapa5penjaga4 jika perlu +etelah mendapat rawatan5berehat4 pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani *uku >og =awatan. :.2. 3. Membuat pemeriksaan mudah. 7. 7. Pelajar mengisi borang serta men"atatkan masalah kesihatan.3. +ediakan >aporan =awatan Kesihatan 0arian Pelajar kepada Pengetua. PK%01M( 8.1 Memberi rawatan5pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala4 sakit perut. 6. 7.

Pelajar yang kurang sihat dirujuk kepada guru yang bertugas di *ilik =awatan.3 S#$a%a& S#"a) . Pelajar mengisi borang serta men"atatkan masalah kesihatan *uat pemeriksaan mudah. 2idak *alik ke kelas Perlu rawatan5rehat< . 7.1 *eri rawatan5pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala4 sakit perut.2. Menghubungi ibu bapa5penjaga4 jika perlu +etelah mendapat rawatan5berehat4 pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani *uku >og =awatan +ediakan laporan kepada Pengetua.2 Membenarkan pelajar berehat di *ilik =awatan. 7. Ca 7. 2amat 3.3 *awa ke klinik5hospital4 jika pelajar mengalami penyakit yang serius.Menubuh Kesihatan Jawatankuasa =awatan dan *uat jadual waktu bertugas di *ilik =awatan.

6. 3. . i3. Pelajar mengisi borang serta men"atatkan masalah kesihatan *uat pemeriksaan mudah.B&+. iii.a!a$ 0a$ A+a!a$<U7a!=u7a!a$. 8. . 1. 6./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. 2. 9. Menghubungi ibu bapa5penjaga4 jika perlu Pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani *uku >og =awatan +ediakan >laporan =awatan Kesihatan 0arian Pelajarkepada Pengetua. Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 7. 3.3 P#$9#+&aa$ K#7#% &.3 *awa ke klinik5hospital4 jika pelajar mengalami penyakit yang serius. *orang =awatan *orang Kebenaran *alik4 jika perlu +urat -kuan =awatan 0ospital *uku =ekod >aporan Kesihatan 0arian Pelajar 3.1 *eri rawatan5pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala4 sakit perut. 6.2.a$ B&+&) Ra. 6. ii.2 Membenarkan pelajar berehat di *ilik =awatan. T&$0a)a$ Menubuh Jawatankuasa =awatan dan Kesihatan *uat jadual waktu bertugas di *ilik =awatan.

3. 3. Memohon pembelian ubat-ubatan dan peralatan %jika perlu( Melulus pembelian Menyelia Kebersihan *ilik dan -latan )*5PK%01M( Jawatankuasa =awatan dan Kesihatan JK =awatan dan Kesihatan5 KP25 )* )*5PK%01M( .2 Ca%!a A+&%a$ Membuat penyeliaan ke atas pekerja dan pastikan bilik sentiasa kemas4 bersih4 teratur 2idak 2indakan +elesai A kemas4+elesai bersih4 teratur P-=5P=-5 Pekerja +wasta 2idak +elesai *uat Pesanan5 *eli . Memastikan *ilik +akit5=awatan sentiasa dalam keadaan yang bersih4 kemas dan teratur.1 P%* # K#%1a JAWATAN PROSES KERJA 1. Mengemas kini stok ubat-ubatan dan memastikan peralatan rawatan men"ukupi serta masih boleh digunakan. 6. 2.3 S#$a%a& S#"a) . Menjalankan tugas serta mendapat bantuan pekerja swasta5P-= untuk membersih bilik rawatan. Pastikan ubat-ubatan dan alatan rawatan men"ukupi dan masih boleh digunakan 2amat 3.3. 7.3. 3.3.

3. *orang Pesanan Pembelian . Jadual tugas membersih bilik rawatan. 1. 3i. 6.bat-ubatan =akod Pembersihan . Peralatan rawatan men"ukupi serta masih boleh digunakan. 2.B&+./ B*%a$g D&gu$a)a$ i3. T&$0a)a$ Memastikan *ilik +akit5=awatan sentiasa dalam keadaan yang bersih4 kemas dan teratur. . 3.bat5Peralatan *uku +tok . 7.3. Pembelian ubat-ubatan dan peralatan %jika perlu( Menyelia Kebersihan *ilik dan -latan Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 3. +tok ubat-ubatan men"ukupi serta masih boleh digunakan.

dan 2.1 P%* # K#%1a JAWATAN )*5PK%01M( 1.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. 7. . Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih.2 Kebersihan4 Ke"eriaan dan Keselamatan Kelas %3K( Menyediakan Jadual *ertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi. Menyerahkan !*intang$ yang diperoleh kepada kelas tertentu. . Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan *ulanan Pertandingan 3K diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. 8. Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas.0 PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KAWASAN DAN BILIK DARJAH /.1 Kebersihan dan Ke"eriaan Kawasan 1./. :. PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa 1. JK Kebersihan dan Ke"eriaan 3. 9. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K. Memberi taklimat kepada Ketua 2ingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan. JK 3K )uru Kelas PK%01M(JK 3K )uru *esar JK 3K )uru *esar 6. Menyediakan penyepit dan plasti" sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan. 1.

2 Ca%!a A+&%a$ Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Ke"eriaan Kawasan Menyediakan Jadual *ertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan4 Ke"eriaan dan Keselamatan Kelas %3K( Memberi taklimat kepada Ketua Kelas tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan )uru Kelas mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan )uru *esar mengesahkan Keputusan *ulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyerahkan !*intang$ yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K Menyediakan penyepit4 plastis sampah Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pegawas 2amat ./.

. 7. T&$0a)a$ >antikan Jawatankuasa Kebersihan dan Ke"eriaan Kawasan >antikan Jawatankuasa Kebersihan4 Ke"eriaan dan Keselamatan Kelas %3K( Jadual *ertugas 0arian A 2ingkatan dan Pengawas -latan Kerja Pembersihan 2aklimat Pertandingan 3K Pengawasan oleh )uru 2ingkatan Pemeriksaan dan Penilaian *ilik 'arjah Peraturan Pertandingan 3K Penyediaan !*intang$ Pengumuman Keputusan 0adiah Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ /. 8. 6.3 S#$a%a& S#"a) B&+. *orang Pemeriksaan5Penilaian Pertandingan 3K +enarai Nama Pelajar bagi kelas yang bertugas *orang >aporan *ertugas 0arian . 3./. 1. 9. 11. ii. 1. iii./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. 2.. :.

. 8. Pelawat men"atat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat. 1. PROSES KERJA Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan5Pejabat -m dan menulis . 7. Pelawat mengembalikan !Pas Kebenaran Masuk$ kepada Pengawal Keselamatan5Pembantu 2adbir dan mengambil kad pengenalan mereka.1 *utir peribadi dalam *uku =ekod Pelawat 1.1 P%* # K#%1a JAWATAN Pengawal Keselamatan5Pembantu 2adbir 1. *erurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru5sta# sokongan5pelajar. Pegawal Keselamatan5 Pembantu 2adbir 6.2 Faktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan5tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal5Pembantu 2adbir menyerahkan !Pas Kebenaran Masuk$ kepada pelawat. Mengarahkan supaya guru5sta# sokongan5pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan.0 U%u a$ -#$#%&"a P#+a. Pengetua 3. 2.5. .a! 5.

1. dan 2amat .3 *utir peribadi dalam *uku =ekod Pelawat 1. Faktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan5tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal5Pembantu 2adbir menyerahkan !Pas Kebenaran Masuk$ kepada pelawat *erurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru5sta# sokongan5pelajar 2idak *erurusan dengan )uru *esar< Mengarahkan supaya guru5sta# sokongan5pelajar dipanggil ke >ulus pejabat untuk berurusan dengan pelawat . dengan orang yang .2 Ca%!a A+&%a$ Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan5Pejabat -m dan menulis .Mengarahkan supaya guru5sta# sokongan5pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat men"atat waktu keluar menandatangani buku pelawat.5. Pelawat mengembalikan !Pas Kebenaran Masuk$ kepada Pengawal Keselamatan5Pembantu 2adbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Pelawat berurusan berkenaan.

5.2 Datatan Masuk dan tandatangan pelawat 1. 3.3 Pelawat serahkan Kad Pengenalan Ta$0a)a$ 234 Ca!a!a$ 2. 6. )uru5sta# sokongan5pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. 5.3 S#$a%a& S#"a) B&+. Pelawat mengembalikan !Pas Kebenaran Masuk$ kepada Pengawal Keselamatan5Pembantu 2adbir dan mengambil kad pengenalan mereka. ii.1 *uku =ekod Pelawat 1./ B*%a$g D&gu$a)a$ i. . T&$0a)a$ 1. Pelawat men"atat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat. 7. *uku =ekod Pelawat Pas Kebenaran Masuk . !Pas Kebenaran Masuk$ diberi kepada pelawat *erurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru5sta# sokongan5 pelajar. 1.

Ca!a!a$: >aporan awal hendaklah sampai kepada C. 2arikh 2erbitan5+iaran Jika media "etak sertakan salinan keratan yang berkaitan . *hg. Pihak-pihak yang terlibat dan bilangan murid4 pelajar4 guru4 kakitangan atau indi3iduindi3idu lain. Pra-sekolah5 =endah5 Menengah -tas5 2ingkatan 7. 3. . 2an +ri4 Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan salinannya kepada Pengarah *ahagian +ekolah dengan serta-merta melalui #aks atau tele#on. bhg. 2arikh4 waktu dan tempat kejadian. . .F*%"a! La(*%a$ B#%&!a P#$0&0&)a$ >a$g S#$ a & D& -#0&a -a a 1. 2an +ri4 Ketua Pengarah Pelajaran Malysia dan salinanya kepada Pengarah *ahagian +ekolah selewat-lewatnya dua hari setelah tarikh berkaitan. 2ajuk *erita Nama Media Massa. . . 2. 2indakan yang telah diambil %jika ada(. 6. Sila gunakan format laporan siasatan seperti di bawah: Format Laporan Siasatan: i( ii( iii( i3( Perkara5isu yang berlaku. 3( 3i( Pun"a dan latar belakang kejadian. >aporan lengkap jika perlu hendaklah sampai kepada y. >aporan +iasatan Gleh Jabatan Pelajaran Negeri.

Memulangkan balik barang yng diambil. >apor kepada polis jika melibatkan senjata atau orang luar. Bbu bapa5Penjaga dihubungi. 2. 9.Bkhtisas *il. 0ukuman rotan mengikut berat5ringan kes.=awatan Perubatan. =ujuk )uru Kaunseling 1. .:51:86 6. 8. =ujuk kepada guru kaunseling 7. >apor kepada 'oktor melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat. 9. Pengakuan bertulis pelajar 2. Bbu bapa5Penjaga dihubungi.Bkhtisas *il. Memulangkan balik barang yang di"uri5)anti rugi ikuti nilai barang. Bbu bapa5Penjaga dihubungi. 7. 0ubungi5Pegawai kebajikan Masyarakat 6.a$ P#)#+&+&$g T&$0a)a$<Hu)u"a$ Ru1u)a$ 1.Bkhtisas *il . 6. >apor kepada polis 1. Pengakuan bertulis pelajar 2. .Bkhtisas *il:51:86% Murid boleh digantung sekolah atau dibuang sekolah( . *erjudi Pek. 8. 6. 7. 3. 1.: 5 1:86 . Pemulihan dan tindakan susulan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat 1. 2ingkah >aku Jenayah 1. 'ibuang sekolah bagi kes yang amat berat. Memeras .+alah )una 'adah Pek. Bbu5bapa5penjaga dihubungi dan buat perjanjian bertulis. Men"uri Pek.Bkhtisas *il 851:86 3. Pengakuan bertulis pelajar. Pengakuan bertulis pelajar 2. 3.PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK PENGETUA? GURU BESAR? GURU DISIPLIN DAN GURU SEKOLAH T#"a K# a+a.gut Pek. Nasihat oleh guru agama5kaunseling 2. 3. Mengedar 'adah Pek. Minta maa# kepada pemilik barang. Pengakuan bertulis pelajar. 2. 3. 851:86 1. 'igantung persekolahan bagi kes berat5kesalahan berulang. -maran. )antung persekolahan bagi kes berulang. 0ukuman rotan 8. >apor kepada Pengarah Pelajaran . =ujukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri .

*ermain Mer"un5 *om buatan sendiri 11. 3. 'ipaksa meminta maa#5berdamai 1. 'ibuang sekolah 8. *ergaduh besar *il. 0ukuman rotan5rujuk guru kaunseling. *ergaduh Ke"il Pek. -maran keras 6. Membawa +enjata Merbahaya 'engan Niat Jahat Pek.Bkhtisas *il. Pengakuan bertulis pelajar 2. Memulangkan barangan5bayar ganti rugi . >apor kepada polis .Bkhtisas *il. 0ukuman rotan .Bktisas *il. 'igantung persekolahan 1.:51:86 12.Bkhtisas. 7. 'ibuang sekolah. -maran . Nasihat 2. Menjadi -hli Kumpulan 0aram5Kongsi )elap Pek. Faris dihubungi5 Perjanjian bertulis 3. Merotan pelajar 3. 'ipaksa memohon maa# dan berdamai. >aporan polis 1. +urat tunjuk sebab . 'igantung sekolah 6. 0ukuman rotan bagi kesalahan kedua .3. *uang +ekolah 8. 'igantung persekolahan . 'igantung sekolah 6. Pengakuan bertulis pelajar 2. 1. . )antung Persekolahan 7. -maran Keras 2.:51:86. 0ukuman rotan 3. Faris dihubungi 3.. Pengakuan bertulis pelajar 2.:51:86 :.Bkhtisas *il :51:86 9. 'igantung sekolah bagi kesalahan berikut. Mer"un5bom dirampas 2. Menyerah senjata5senjata dirampas 2. 0ukuman rotan 6. 'igantung sekolah 1. Men"eroboh *ilik5bangunan sekolah Pek. 0ukuman rotan . *il. Pengakuan bertulis pelajar 3. 6.:51:86 1.:51:86 1. *uang sekolah %kes berulang( >apor pada polis 1. -maran keras 3.Kes Memukul Pelajar Pek.

+urat perjanjian 7. Mengintai 1. Merotan tujuan untuk mendisiplinkan. Bbu bapa penjaga dihubungi 3.251:91 1 . 6. *uang -nak 16. 0ukuman rotan .251:91 2. Pengakuan bertulis pelajar 2. *il. rujuk kepada guru kaunseling 6. . . Pengakuan bertulis pelajar 2. =ujuk kepada guru agama5kaunseling. Bbu bapa penjaga dihubungi 3. =ujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling5guru agama.D-0 1.13. . Makluman kepada ibubapa tentang tingkah laku anak. 6. Merotan. )antung sekolah.>apor kepada polis 1. Men"abul Kehormatan Pek. Pengakuan diri. Membawa pita 3ideo lu"ah dan kaset lu"ah 3. Merampas 2. 3. 0ukuman buang sekolah 1. 6. 2.iktisas. 2BN)K-0 >-K. Memberi amaran keras. +impan berlakri 3. 1. =ujuk kepada guru agama5guru kaunseling. Memba"a menunjukkan / Menyebarkan bahanbahan / gambargambar lu"ah Pek. Melapor kepada polis 1. Pengakuan bertulis pelajar 2. 0ubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat.Bktisas *il. . . =ogol 2. Maklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 6. -maran 2. 7. 1. Bbu bapa dihubungi dan membuat perjanjian bertulis 3. 'irampas dan disimpan dengan berlakri sebagai bukti. . 0ubungi Jabatan Pelajaran Negeri 6. >. Makluman kepada ibubapa.rakaman5 bertulis . hukuman gantung sekolah bagi kes berat atau kesalahan berulang 7. +urat kepada waris. Memberi amaran5teguran 3. 'irujuk kepada Pegawai Perubatan.

3. 6. 3. 1. =ujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling5-gama 1. 7.Bktisas *il. 7. . . Maklumkan kepada ibubapa%tele#on5surat( 3. 0ubungi waris5ibubapa 2. Meraba dan Memeluk Pelajar Perempuan 1. 'irotan 6. =otan 1. 0ubungi ibubapa 2. =ujuk kepada guru bimbingan / kaunseling5 agama 3. Menganggu Pelajar Perempuan 3. +urat jamin diri. 3. Kenal pasti pelajar 2. )antung5buang sekolah 2. =ujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling5-gama 1.Bktisas *il. -maran 2. 'isoal-siasat 2. 3. -N2B +G+B-> 1. 'isoal-siasat. 6. . Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat. 'i"adang bertukar sekolah. Men"emarkan *angunan 'an Kawasan sekolah Pek.:51:83 Pek. 6.:51:83 .. =ujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling5-gama 9. . >apor kepada waris. *er"umbuan dalam kawasan sekolah 6.=ujuk Pengarah Pelajaran. 1. Pengakuan bertulis. 'irotan. )antung sekolah. )antung5buang sekolah 2. . =ujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling5-gama 1. Men"onteng4 Melukis Kata-kata >u"ah :. 2indakan Handalism 2. *erkhalwat / 'enda di Mahkamah 7. -maran dan nasihat. +urat perjanjian. Pengakuan bertulis. Nasihat dan amaran.*ohsia4 *ohjan4 Pela"uran4 0amil 8. )anti rugi. )antung sekolah atau buang sekolah. 3. -maran keras. =ujuk kepada Pengarah Pelajaran 1.=otan.

1. 7. . =ujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling5-gama. Pengakuan bertulis 3. =angging5 Mengadakan Pelan"oan 3. =otan jika perlu. )antung sekolah 1. -maran keras. 1. Kenalpasti masalah. 1. +urat kepada ibubapa . 2.0ukuman rotan bergantung kepada kekerapan kes.Meniru tandatangan 5 penjaga.J. . 3. 6. .2idak hadir ke sekolah tanpa sebab 3 hari berturut-turut. hari berturut-turut. -maran. +urat kepada ibubapa5penjaga serta amalan gantung5buang sekolah tiga kali amaran . 3. 6. 3. 2BN)K-0 >-K. =ujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling5-gama 1. 3. b.=ujuk kpada ibubapa.( 2. 'endaan *ertulis.*uang sekolah. 2.Ponteng kelas. Ponteng +ekolah KP%*+(96 9512%18( *orang 'M :.)antung sekolah.0ukuman rotan.Meniru dalam peperiksaan.0ubungi ibubapa 5penjaga %surat tunjuk salahlaku. Perjanjian dengan ibubapa 6.Jumlah besar markah diambil kira. Jika hadir dirujuk kepada )uru *imbingan / Kaunseling. 2.Kelas tahanan %kalau sesuai(. 2B'-K J.-maran keras5%nama direkod ke dalam buku disiplin(.2. 2 . 3. Merotan.+uat pemberitahuan kepada ibubapa5penjaga.Peperiksaan mata pelajaran berkenaan dibatalkan%tiada markah(. 2.Nasihat dan surat peringatan kepada ibubapa5penjaga.2idak hadir ke sekolah 6 hari dalam sebulan tanpa sebab.2idak hadir 7.= 1.0ukuman rotan. 2.3.88 a. 1. 1. d. 2. 3. ". 3.2idak hadir ke sekolah 31 hari berturut-turut.Pemberitahuan kepada ibubapa 5penjaga. -maran keras. . +ikap >alai dan Duai terhadap Pelajaran .

1.Memohon maa#.=ujuk kepada ibubapa5penjaga.2eguran.Kali 1 Kaunseling.0ukuman rotan.Kali 2 ibubapa dipanggil dan tandatangan surat jaminan.Memohon maa#. 2.Bktisas *il.-maran.-maran. .-maran.*erkuku panjang. 1. 2. 1. . 1. 1.6.-maran. 1. 3. 2. 7.251:87 1.Kali 3 dirotan.=ujuk kepada guru kaunseling 5 agama. 2. 2-*B-2.'igantung sekolah.Farna rambut 6.Bktisas *il.:51:86 3. 2. 3. 1.-maran 2. 3. .Kali 1Kaunseling.Bbubapa dipanggil tandatangani surat jaminan. . 2B'-K +GP-N.2BN)K-0 >-K. 3.Bbubapa dimaklumkan.*erbahasa 2idak sopan5Kasar5Men"arut )uru.=ujuk kepada Kaunseling.Kaunseling. 1. 2. Pek.->( Pek.Bktisas *il. 2. . 7.Kesalahan seterusnya rotan dan amaran. .2idak hormat pengawas5guru. 3. 6. 2.2indakan serta merta memotong kuku.-maran keras5rotan. 7. 1. 3.Menganggu kelas semasa guru mengajar. 3.2idak berpakaian kemas.=ujuk guru disiplin.2BN)K-0 >-K.Pakaian 2idak Kemas selepas sekolah.+tail =ambut 5 Panjang.Jika berulang4 ibubapa 5 penjaga diminta hadir tandatangani surat jaminan. 3.2eguran.Markah ujian tidak diambil kira. 1. 3. 1.Mengubah markah. %0-*B2. 2. Pek. 2.2iada len"ana. .*er"akap bohong.)antung sekolah.*iadap kepada guru. 3.'ipaksa gunting. 1.-maran. 2.Memohon maa#.'iarah meninggalkan kawasan sekolah.351:784 251:824 51:87. 1.2indakan guru disiplin mengenakan danda bayaran untuk len"ana.=otan.Kesalahan berikut dirotan.

0ukuman rotan . 2.'iberi amaran.)antung sekolah. 1. 2. Nasihat dan amaran 2. 3.-maran direkod.Jika berulang ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan. *arang berharga ibu bapa dipanggil.8.. 1. 'iberi amaran. 1. *ayar nilai buku 2. 'enda ikut budi bi"ara guru disiplin. 2idak layak terima +P*2 tahun berikutnya 1. 2idak Jelas Curan Peraturan -m +ekolah 1:61 Peraturan -m +ekolah 1:61 11. 3. 2. 2idak memulangkan *uku 2eks 1. Bbubapa dihubuni. Membuat *ising 1 . 'iberi -maran 2. 2. 3.2idak *awa *uku :. 1.'enda mengikut budi bi"ara guru disiplin. 'iberi amaran. 'iberi amaran 2. -maran 1. 3. Menggantikannya.2indakan guru disiplin. Memakai *arang Kemas5*awa *ahan Cang 2idak +esuai 12.Bktisas :51:86 1.Bktisas *il :51:86 Peraturan -m +ekolah 1:61 Pek. 1. 1. 2idak Menyiapkan Kerja 13. +ijil *erhenti sekolah ditahan.>ewat 9. 0ukuman rotan. 'enda membersihkan kawasan 3. Menghilangkan -lat +ekolah Cang 'ipinjamkan 16. =ampas dan akhir tahun dikembalikan 2. *uang +ampah Merata-rata Peraturan -m +ekolah 1:61 Pek. =ujuk guru kaunseling 3.

.8..82 . Menganjur dan menjual loteri di sekolah-sekolah. -"ara suaikenal di sekolah-sekolah.9.:. Pengelolaan Falkaton di sekolah-sekolah..79 .58:PERATURAN=PERATURAN PELAJARAN 2DISIPLIN SEKOLAH4 1.1.6...1.79 12.2.:...1. >aporan murid-murid dalam keadaan risiko penyalah gunaan dadah yang memerlukan pertolongan.99 19.86 19.89 27...86 .3.87 .88 . 2atatertib di sekolah-sekolah 2ambahan kepada surat pekeliling Pro#esional Peraturan-peraturan %2atatertib sekolah( Pelajaran 1:6:.:. Potongan rambut murid-murid.. ..6. .:. Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolahsekolah.8. 11 12 13 1 7-586 8586 :586 8587 11587 8588 :588 589 258: 592 1...1. Murid-murid menghisap rokok. Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid.11.8: . Permaianan !Pin2able4Hideo )ame4)ame Fat"h$ .LA-PIRAN B PERUNTUKAN UNDANG=UNDANG<KUASA DAN SURAT PEKELILING IKHTISAS KE-ENTERIAN PELAJARAN -ALA>SIA ORDINAN PELAJARAN 1.86 .88 .:.2.87 .92 Pembuangan murid-murid daripada sekolah rendah kerana kelakuan "urang.3.1.. +alah guna dadah-)aris panduan untuk guru dan guru besar.1. SURAT PEKELILING IKHTISAS 1 2 3 7599 7579 7599/ :579 1582 6 7 8 9 : 1..5.

2.11. )aris panduan mengenai pungutan derma melibatkan murid-murid sekolah.93 . Pakaian seragam murid-murid sekolah.. .16 17 18 19 1: 1593 3593 7593 8593 9593 26.3.93 23. .8.93 .93 11..93 )aris panduan kempen anti merokok di sekolah-sekolah.:. >arangan permainan bahan-bahan letupan.. Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku biasa yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran.. .

9 1.:.*B> 2.7.:2 16.: . Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah..:3 .1. 0ukuman ke atas murid menghisap rokok.:8 . Perlaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah.2.3.. 2ata kelakuan pelajar ketika di masjid..6. Pemakaian tudung5mini telekung bagi pelajar-pelajar perempuan..1.7.. 59 ( Pakaian seragam murid-murid sekolah.:1 17.3.:8 22. Keselamatan diri pelajar di sekolah.9.:.:7 1 ..:9 2-J.:6 11.=-2 5 2-=BK0 59 59 9596 8597 9599 225:1 35:1 5:1 75: 75:6 85:6 25:7 35:2 35:3 75:3 5:7 35:8 5:8 65:8 175:9 195:9 1 .97 .9 22..99 ..6.7.:3 .. 21 22 23 2 26 27 28 29 2: 3. +ekolah sebagai kawasan merokok.6..:... >angkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah.:7 .:1 17.2.96 .:1 12.6.2.9.1. .:. ... Menangani kegiatan gengster di sekolah.:. Menangani masalah ponteng di sekolah.11. Pakaian seragam sekolah.saha menanam semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan senaman ringkas dalam bilik darjah. Penampilan diri pelajar4kekemasan dan kerapian berpakaian.2.3.6.3. +.:6 2 ..6.. Perhimpunan sekolah %tambahan kepada surat pekeliling ikhtisas bil.:9 . Mengundang orang-orang kenamaan ke upa"ara sekolah5institusi pendidikan..K Perhimpunan sekolah.:8 22. 31 32 33 3 36 37 38 39 3: . >apor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah. Program dan akti3iti sekolah yang melibatkan dasar dan 5 atau pungutan wang....6.. 2ata"ara Mengenakan 2indakan dan 0ukuman terhadap pelajar-pelajar sekolah.7. Penggunaan budi bi"ara ketika mengambil tindakan.