INTRODUCERE ÎNTR-O SIMBOLIC Ă A LUI CHARLOT Charlot este un personaj !t!

"

Charlot este un personaj !t!" "e #o !n$ %!e"are #!ntre a&entur!le 'n "are este ! pl!"at( Charlot e)!st$ pentru pu*l!" 'na!nte +! #up$ Eas, Street -Charlot pol!.!st/ +! The 0!l1r! -0eler!nul/( 0entru sute #e !l!oane #e oa en! #e pe planet$2 Charlot este un erou "u erau pentru alte "!&!l!3a.!! Ul!sse sau Rolan#2 "u #eose*!rea "$ no! "unoa+te ast$3! ero!! ant!"! pr!n n!+te opere l!terare 'n"he!ate2 "are le-au sta*!l!t #e%!n!t!& a&entur!le +! a&atarur!le2 'n t! p "e Charlot are 'n"$ l!*ertatea #e a ju"a 'ntr-un %!l nou( C4t t! p e 'n &!a.$2 Chapl!n r$ 4ne "reatorul +! un!"ul responsa*!l al personajulu! Charlot( Care e se"retul %a! e! lu! Charlot5 Cont!nu!tatea +! "oeren.a e)!sten.e! estet!"e a lu! Charlot nu se poate ses!3a pe #epl!n #e"4t #e-a lun1ul %!l elor 'n "are s$l$+lu!e+te( 0u*l!"ul 'l re"unoa+te #up$ %!1ura sa +!2 a! ales2 #up$ ust$"!oara 'n %or $ #e trape32 sau #up$ ersul s$u "a #e ra.$2 a! "ur4n# #e"4t #up$ ha!nele pe "are le poart$( În 0eler!nul2 Charlot apare 'n un!%or $ #e o"na+ sau 'n ha!ne preo.e+t!2 !ar 'n nu eroase alte pel!"ule poart$ s o6!n1 sau un %ra" ele1ant #e !l!ar#ar( A"este repere %!3!"e ar a&ea o ! portan.$ !n! $ #a"$ 'n a"est personaj nu s-ar re1$s! #e %!e"are #at$ +! 'na!nte #e or!"e "onstantele lu! !nterne +! real ente "onst!tut!&e( Ele sunt a! 1reu #e #e%!n!t sau #e #es"r!s( A"est lu"ru s-ar putea 'n"er"a2 #e p!l#$2 pr!n anal!3area o#ulu! s$u #e a rea".!ona la un t!p #e e&en! ente #ate( Ar re!e+! ast%el l!psa lu! total$ #e 'n"$p$.4nare 'n "a3ur!le "4n# se !3*e+te #e o

7

!n e%!"a"e2 #!r!jate "$tre un s"op pre"!s( Dar o*!e"tele nu-l slujes" pe Charlot a+a "u ne slujes" pe no!8 #up$ "u so"!etatea nu-l !nte1rea3$ n!"!o#at$ #e"4t pro&!3or!u +! #ator!t$ unu! %el #e ne'n.ele1ere2 #e %!e"are #at$ "4n# Charlot &rea s$ se ser&eas"$ #e un o*!e"t #up$ "on"ep.!e pentru or!"e2 #e+! lu ea2 a! ult poate "ea a o*!e"telor #e"4t "ea a oa en!lor2 nu pare %$"ut$ pentru el( Charlot +! o*!e"tele 9un".!le 'n lo" s$ le re3ol&e8 o solu.ele #e+tept$torulu! < .!e pro&!3or!e 'l sat!s%a"e2 "a +! "4n# perspe"t!&a &!!torulu! n-ar e)!sta pentru el( În 0eler!nul2 #e e)e plu2 propte+te pe o etajer$2 "u un %$"$le.2 o st!"l$ "u lapte #e "are &a tre*u! s$ se %oloseas"$ "4te&a "l!pe a! t4r3!u8 %$"$le.re3!sten.:s 0leasure -O 3! #e pl$"ere/2 9or#ul "el &e"h! se opre+te #e %!e"are #at$ "4n# #es"h!#e u+a( În One A(M( -Charlot se 'ntoar"e t4r3!u a"as$/ patul e"an!" se !+"$ pentru a-l ' p!e#!"a s$ a#oar $( În The 0a.$ prea are( În ase enea "a3ur! Charlot se str$#u!e+te s$ o"oleas"$ #!%!"ult$.ul '! &a "$#ea2 #es!1ur2 'n "ap( Dar #a"$ 'l sat!s%a"e 'ntot#eauna2 pro&!3or!ul2 #a #o&a# 'n ' prejur r!le #e o ent #e o !n1en!o3!tate pro#!1!oas$( N!"! o s!tua.!e nu-l poate #es"u p$n!( El are o solu.4nare( În A Da.nshop -Charlot "$ $tar/ rot!.!a ut!l!tar$ a o*!e"telor se re%er$ la o or#!ne u an$2 ea 'ns$+! ut!l!tar$ +! pre&$34n# &!!torul( În a"east$ lu e a noastr$2 o*!e"tele sunt unelte2 a! ult sau a! pu.!a ut!l!tar$ +! so"!al$ propr!e2 %!e "$ o %a"e "u o st4n1$"!e r!#!"ol$ -'n#eose*! la as$/2 %!e "$ o*!e"tele 'nsele ! se re%u3$ "u 'n"$p$.

!onal>2 n-a reu+!t s$-! pro#u"$ #e"4t un u+or .$ #e as$2 !ar 4ne"!le #rept +er&e.!st ser&e+te pentru a as%!)!a pe teror!stul "art!erulu!( Ce&a a! t4r3!u2 so*a #e tu"! &a ser&! pentru a-l #o*or' -'n t! p "e *astonul2 o*!e"t =%un".ele et"( Se pare "$ o*!e"tele nu a""ept$ s$-l ser&eas"$ pe Charlot #e"4t al$tur! #e sensul pe "are l! l-a #ese nat so"!etatea( Cel a! %ru os e)e plu al a"estor #e"alaje este %a! osul #ans al p4!n!+oarelor2 un#e "o pl!"!tatea o*!e"tulu! se #e3l$n.$ pe el2 "$"! le %olose+te 'n "h!p ult!%or +! le "ere #e %!e"are #at$ un ser&!"!u #e "are are ! per!os ne&o!e( 9el!narul "u 1a3 #!n Charlot pol!.u!e 'ntr-o "ore1ra%!e 1ratu!t$( S$ e)a !n$ un alt 1a1 "ara"ter!st!"( În E&a#atul Charlot "re#e "$ s-a #es"otoros!t #e 1ar#!en!! "are-l ur $r!ser$2 arun"4n# 'n e! "u p!etroa!e #e pe o %ale3$( Într-a#e&$r2 1ar#!en!! sunt a! ult or! a! pu.!a lu! @ .!! re%le)ul? 'n lo" s$ 'n"er"e s-o !a la 1oan$2 "eea "e aparent n-ar a&ea n!"! o +ans$ #e reu+!t$2 sau2 #4n#u-+! sea a #e s!tua.!n #o*or4.s!#e -I#!l$ pe "4 p/ o "$ a+$ ser&e+te "a %a.!u!t 'n ure"h!/( În The A#&enturer -E&a#atul/2 un a*ajur 'l trans%or $ 'n la pa#ar2 'n a+a %el "$ #e&!ne !n&!3!*!l pentru pol!.pe "are-l #e ontea3$ 'n"ep s$ se !+te s!n1ure "a n!+te r4 e( Dar2 pe #e alt$ parte2 o*!e"tele "e ! se re%u3$ lu! to" a! pr!n !jloa"ele pr!n "are ne ser&es" pe no!2 'l slujes" 'n s"h! * "u a! ult$ u+ur!n.!+t!( În Sunn.!( Dar 'n lo" #e a pro%!ta #e s!tuat!e pentru a se #!stan a #e e!2 Charlot se a u3a arun"4n# 'n e! "u p!etr!"ele( În t! p "e se #!strea3$ ast%el2 nu o*ser&$ "u 'n spatele s$u apare unul #!ntre "ole1!! lor "are-l %!)ea3$( C$ut4n# o p!atr$ "u 4na( Charlot 'nt4lne+te 1heata 1ar#!anulu!( A# !ra.

!/2 !3*u"nea un al #o!lea &al #e r4s2 #e o natur$ #!%er!t$( În a"el o ent sala nu a! era "upr!ns$ #e hohotul !n!.!a2 Charlot re%u3$ s$-! a"or#e o e)!sten.!n o parte a lu!2 era "o pus #!n !ntele"tual! -#e e)e plu2 stu#en.!un!! "are s$ per !t$ s$ re%le"te3! la ele( Este e)a"t "ontrar!ul tehn!"!! ! puse #e teatru "are a+teapt$ r4sul s$l!!( De+! %or at la +"oala us!"-hall-ulu!2 Charlot !-a pur!%!"at "o !"ul2 re%u34n# or!"e "on"es!! %$"ute pu*l!"ulu!( E)!1en.!! "4t a! el!pt!" pos!*!le a 1a1ulu!2 #ar #e 'n#at$ "e a"esta +!-a ter !nat %un".!al toat$ lu ea r4#e 'n a"ela+! %el( Dar eu a =as"ultat> #e #ou$3e"! #e or! a"est 1a1 'n s$l! #!%er!te( C4n# pu*l!"ul2 sau "el pu.! r4#e +! &e"!nul #u nea&oastr$ &a %a"e la %el( In!.a sa 'n ater!e #e s! pl!tate +! #e e%!"a"!tate2 se 'n#reapt$2 'n spe"!al2 asupra "lar!t$.!un!!2 o #ens!tate supre $ a st!lulu!( Este a*sur#2 #e e)e plu2 "a Charlot s$ %!e tratat "a un "lo&n 1en!al( Da"$ n-ar %! e)!stat "!ne ato1ra%ul( Charlot ar %! %ost2 %$r$ 'n#o!al$2 un "lo&n B .ele1e "$ ea at!n1e un %el #e l! !t$ a per%e".#!sperat$2 s$ se pre#ea 1ar#!anulu!2 Charlot a"oper$ p!"!orul a#u"$tor #e nenoro"!re "u un p!" #e pra%( Ae.$ #e s!ne st$t$toare( Tehn!"a 1a1ulu! lu! Charlot ar er!ta #es!1ur un stu#!u e)"lus!& pe "are nu-l pute 'ntrepr!n#e a!"!( Ar %! poate su%!"!ent #a"$ s-ar 'n.!al2 "! #e a! ulte e"our! #e r4s !nter%erente2 re%le"tate par"$ #e sp!r!tul spe"tator!lor2 "a #e pere.!! !n&!3!*!l! a! une! pr$p$st!!( A"este e%e"te #e e"ou nu se pot pr!n#e 'ntot#eauna 'n #!%er!te s$l!2 'n pr! ul r4n# #eoare"e ele #ep!n# #e pu*l!"2 #ar a! ales pentru "$ 1a1ur!le lu! Charlot sunt #eseor! at4t #e lap!#are2 'n"4t nu ne las$ #e"4t t! pul str!"t ne"esar pentru a le ses!3a2 ne%!!n# ur ate #e n!"! un t! p ort al nara.

!! sale #e a %olos! terenul +! o*!e"tele2 el 'n"etea3$ C #e "u a tre"ut pr! ej#!a C s$-+! %a"$ 1r!j! +! s$ se 14n#eas"$ la o D .! a! pu8!n$ pl$"ere2 "! #! potr!&$( 9$r$ 'n#o!al$ "$ %!!n# at4t #e pro%un#$2 sat!s%a".!al e "$ %or a "o !"$ +! &aloarea estet!"$ nu se *a3ea3$ #e lo" pe ele ental surpr!3e!( O #at$ epu!3at$ la pr! a &!3!onare2 surpr!3a las$ lo"ul une! pl$"er! ult a! ra%!nate C a+teptarea +! re"unoa+terea une! per%e".!ulu! +! t! pulu!2 ! puse #e s"ena sau #e arena "!r"ulu!( D!n o ent "e #ator!t$ aparatulu! se poate pre3enta e%e"tul "o !" pe tot par"ursul e&olu.!ate spre a se real!3a un s!ste e"an!" #e 'nalt$ pre"!3!e2 "apa*!l #e a rea".!le spa.!e "apa"!t$.elea1$2 "! #! potr!&a 2 1a1ul poate %! ra%!nat la a)! u 2 rot! ele an1renajulu! s$u pot %! p!l!te +! su*.a lu! %un#a ental$ #e a nu #ep$+! "l!pa( În#at$ "e s-a #es"otoros!t #e "e! #o! 1ar#!en!2 1ra.!un!( Charlot +! t! pul Or!"u ar %!2 &e#e l! pe#e "$ 1a1ul "!tat a! sus #es"h!#e2 #up$ pr! ul +o" "o !"2 un a*!s sp!r!tual "are-! pro&oa"$ spe"tatorulu! a"ea a e.!a "au3at$ #e anu !te 1a1ur! este !nepu!3a*!l$2 #ar esen.!e! sale "u "ea a! are "lar!tate2 nu nu a! "$ nu a! este ne&o!e #e a-l 'n1ro+a pentru "a o sal$ 'ntrea1$ s$-l 'n.eal$ #el!"!oas$ "e o#!%!"$ rap!# tonal!tatea r4sulu!( 9!!n#"$ Charlot ' p!n1e p4n$ la a*sur# ten#!n.1en!al8 "!ne ato1ra%ul 'ns$ !-a per !s s$ r!#!"e "o !"ul #e "!r" +! #e us!"-hall la "el a! 'nalt n!&el estet!"( Lu! Chapl!n !-au %ost ne"esare !jloa"ele #e e)pres!e "!ne ato1ra%!"e pentru a el!*era total "o !"ul #e ser&!tu.!ona ! e#!at la resortur!le "ele a! #el!"ate( Este2 #e alt%el2 se n!%!"at!& "$ "ele a! *une %!l e ale lu! Chapl!n pot %! re&$3ute la !n%!n!t2 %$r$ "a s$ res! .

!u( În"ol.area &a %! 'n#ep$rtat$ !lu3or!u8 +tears$ pr!n a"est 1est #e !n! $ ! portan.!e a t! pulu! #e "$tre spa.!e #e ! et!s ( C4n# per!"olul e ! !nent2 re%le)ele #e ap$rare ajun1 la Charlot la o a*sor*.area +!2 a! ales2 *rutal!tatea e!2 'n "ontrast "u starea #e sp!r!t eu%or!"$ 'n "are se a%l$2 nu-! per !t #e ast$ #at$ s$ rea".!e -pute %! 'n"re#!n.a.e "a un "ra* 'n n!s!p -+! 'ns$+! a"east$ eta%or$ este a! ult aparent$? G .pru#en.$( Dar s$ nu "on%un#$ 'n "h!p 1rosolan 1estul lu! Charlot "u "el al stru.! "$ o &a 1$s! "ur4n#/ "$"! nu poate #ep$+! re%le)ul +! s! ula"rul ! pro&!3a.ele nu se las$ n!"! ele a+teptate( Dar #e ast$ #at$ ele sunt at4t #e 1ra&e 'n"4t Charlot nu poate 1$s! pe lo" o solu. "a u%laj 'n "h!p #e ar*ore #!n Shoul#er Ar s -Charlot sol#at/( =Ca u%laj> nu este ter enul potr!&!t( Este &or*a2 a! e)a"t2 #e o opera.!unea #e se"un#$ ne"esar$ 1$s!r!! unu! !jlo" #e a %u1!5 <F De alt%el2 a"est 1est #e elu#are a per!"olulu! %a"e parte #!ntrun ansa *lu #e 1a1ur! propr!! lu! Charlot8 pr!ntre ele tre*u!e en !onat +! "ele*rul .ele( C!ne +t!e2 #e alt%el2 #a"$ a"est 1est2 pr!n surpr!3a "e !-o pro&oa"$ 1ar#!anulu! "are se a+tepta la o !+"are #e spa! $2 nu-! &a a"or#a p4n$ la ur $ %ra".!a 'ns$+!2 ! a1!na.!t #e o pr! ej#!e supre $ +! !ne&!ta*!l$2 Charlot se 'n%un#$ 'n aparen.a per!"olulu!( Dar rap!#!tatea "u "are sur&!ne a en!n.!e #e"4t s$-! supr! e aparen.!e!( O se"un#$2 r$st! pul unu! 1est #e ne1are2 +! a en!n.$ ele entar$8 "onse"!n.!one3e ! e#!at( În lo" s$ re3ol&e pro*le a2 Charlot nu 1$se+te alt$ solu.!a %$r$ l! !te 'n %a.ulu! "are-+! as"un#e "apul 'n n!s!pE Tot "o porta entul lu! Charlot ne-ar "ontra3!"e( Charlot este ! pro&!3a.

!al$ 'n "os os la "ea a! per%e"t$ rea#aptare a"t!&$( Ast%el2 ! o*!l2 'n "h!p #e ar*ore2 el #o*oar$ unul #up$ altul2 "u "4te o !+"are rap!#$ +! pre"!s$ a ="ren1!lor> sale2 sol#a.!e +! "u 1a1ul #!n E&a#atul2 un#e se pre%a"e "$ a %ost u"!s #e %o"ul #e pu+"$ tras #e 1ar#!an/( Dar "eea "e-l #eose*e+te pe Charlot #e !nse"t$ este pro pt!tu#!nea "u "are tre"e !nstantaneu #e la #!3ol&area spa.!! ne .!un!le #e&orate #e o !3!( Brus"a ! o*!l!tate &e1etal$ a =ar*orelu!-Charlot> este la %el "a "ea a !nse"te! "are se pre%a"e oart$ -se poate sta*!l! o "o para.la 'n"eputul %!l ulu! E&a#atul 'l &e#e pe o"na+ !e+!n# #!n n!s!pul su* "are s-a as"uns +! a"oper!n#u-se #!n nou "u n!s!p "4n# pr! ej#!a reapare/( Ar*orele #!n p4n3$ p!"tat$ su* "are se as"un#e Charlot se "on%un#$ 'n "h!p halu"!nant "u "e! #!n p$#ure( Ne 14n#! la !nse"tele 'n %or $ #e r$ ur!"$2 "e nu se pot #eose*! pr!ntre "ren1!2 sau la !nse"tele "are ! !t$ %run3ele p4n$ +! 'n por.! +! "are nou$ ne pr!"!nu!e+te re u+"$r! +! nel!n!+t!2 Charlot o e)pr! $ pr!ntr-un 1est %a !l!ar +! su*l! ? a"ea e)traor#!nar$ lo&!tur$ "u p!"!orul 'napo!2 "e '! ser&e+te at4t pentru a se #es"otoros! #e o "oaj$ #e *anan$ "4t +! #e "apul ! a1!nar al ur!a+ulu! Hol!at sau2 +! a! !#eal2 #e or!"e 14n# sup$r$tor( Este se n!%!"at!& %aptul "$ Charlot nu #$ n!"!o#at$ lo&!tur! #e p!"!or 'na!nte( Ch!ar +! "4n# tr! !te "4te un p!"!or 'n %un# partener!lor s$!2 o %a"e 'n a+a %el "a pr!&!r!le I .! "e tre" pr!n preaj a lu!( Lo&!tura #e p!"!or repre3!nt$ o ul Deta+area supre $ #e t! pul *!o1ra%!" +! so"!al 'n "are sunte s"u%un#a.

!le p!ept!+8 '! pla"e a! ult s$ le %a"$ %a.$ super%!"!al$ 'n "are #!spare "on+t!!n.!e sup$r$toare '! joa"$ 'ntot#eauna %este ur4te( Ea st$ la *a3a %a! osulu! 1a1 #!n Mo#ern T! es -T! pur! no!/2 'n "are2 lu"r4n# la *an#a rulant$2 Charlot "ont!nu$ spas o#!" s$ str4n1$ J .!nt!te 'n alt$ parte( Un "!3 ar "ons!#era "$ #e &!n$ sunt2 %$r$ 'n#o!al$2 #oar 1hetele sale s"4l"!ate +! ult prea ar!( S$ ! se per !t$ totu+! s$ tre" "u &e#erea un ase enea real!s super%!"!al +! s$ #es"!%re3 'n st!lul +! 'n ut!l!3area at4t #e %re"&ent$ +! #e personal$ a lo&!tur!! #e p!"!or 'napo! re%le)ul une! at!tu#!n! &!tale( 0e #e alt$ parte2 a+ 'n#r$3n! s$ a%!r "$ lu! Charlot nu-! pla"e s$ 'n%runte 1reut$.e2 #e la r$3*unarea u+"$toare p4n$ la &!o!"!unea sat!s%$"ut$ a o ulu! ='n s%4r+!t l!*er>2 #oar 'n "a3ul "$ nu se s"utur$ pentru a se #es"otoros! #e o s%oar$ !n&!3!*!l le1at$ #e p!"!or( 0$"atul repet$r!! Ten#!n.a spre e"an!3are este pre.ul nea#eren.!! #e #urat$2 Charlot "ontra"tea3$ %oarte repe#e un %el #e "ra p$ e"an!"$2 o o*!+nu!n.e! sale la e&en! ente +! lu"rur!( Deoare"e2 "on%or une! pre&!3!un! ut!l!tare2 o*!e"tele nu se pro!e"tea3$ n!"!o#at$ 'n &!!tor2 "4n# sta*!le+te "u ele rela.!ale a !+"$r!!( A"east$ 'n"l!na.a "au3e! !n!.lu! s$ %!e a.$ pr!n surpr!n#ere2 'ntor"4n#u-le spatele8 #ar atun"! "4n# a"east$ lo&!tur$ #e p!"!or 'napo! 'n"etea3$ s$ a!*$ o ut!l!tate pre"!s$ -%!e "h!ar s! pla r$3*unare/ ea e)pr! $ per%e"t 1r!ja "onstant$ a lu! Charlot #e a nu %! le1at #e tre"ut2 #e a nu t4r' n! !" #up$ el( De alt%el2 a"east$ a# !ra*!l$ lo&!tur$ #e p!"!or este 'n stare s$ e)pr! e !! #e nuan.

!unea o ulu! so"!al2 a#!"$ a #u nea&oastr$ +! a ea2 este or1an!3at$ "u pre&e#ere +! "ontrolat$ 'n "ursul #es% +ur r!! pr!ntr-o re%er!re "onstant la real!tatea pe "are &rea s$ o o#!%!"e( Ea a#er$ pe tot par"ursul la e&olu.+uru*ur! ! a1!nare( Dar #es"oper! 2 #e p!l#$2 a"eea+! %or ul$ su* o %or $ a! su*t!l$ 'n Charlot pol!.!e #e at!tu#!nea a#&ersarulu!2 se repe#e e"an!" 'n #reapta +! 'n st4n1a2 "a +! "4n# a"est 1est 'n s!ne ar %! su%!"!ent s$-l %ereas"$ per anent #e pr! ej#!e( Des!1ur2 or!"4t #e stup!# ar %! a#&ersarul2 ajun1e "a el s$ 'ntrerup$ r!t ul2 pentru "a Charlot s$-! &!n$ s!n1ur 'n *ra.!e per anent$( L!*ertatea sa %a.$ #e lu"rur! +! #e e&en! ente nu se poate pro!e"ta 'n #urat$ #e"4t su* o %or $ e"an!"$2 "a o %or.!a "e "on&enea unu! o ent #at( 0$"atul "ap!tal al lu! Charlot C +! #e alt%el nu e3!t$ s$ ne %a"$ s$ r4#e pe so"oteala lu! #!n a"est pun"t #e &e#ere C este prelun1!rea 'n t! p a unu! %el #e a %!2 potr!&!t 'ntr-un anu !t o ent2 a#!"$ =repetarea>( Cre# "h!ar "$ tre*u!e s$ K .$ #e !ner.!!le ur $toare solu.e( Cre# "$ 'n toat$ opera lu! Chapl!n nu e)!st$ &reun e)e plu #e e"an!3are "are s$ nu-! joa"e %este( Me"an!3area este #e %apt p$"atul %un#a ental al lu! Charlot +! "onst!tu!e pentru el o tenta.!st? %!!n# ur $r!t #e *ruta "ea are2 Charlot a+ea3$ un pat 'ntre a#&ersarul s$u +! el( Ur ea3$ o ser!e #e %ente 'n "are %!e"are #!n e! se repe#e #e-a lun1ul patulu!( Dup$ un t! p2 'n "!u#a per!"olulu! e&!#ent2 Charlot se o*!+nu!e+te "u a"east$ ta"t!"$ #e ap$rare pro&!3or!e +!2 'n lo" s$-+! re1le3e !+"$r!le 'n %un".!a e&en! entulu! 'n "are se !nserea3$( Cea a lu! Charlot este "onst!tu!t$( #! potr!&$2 #!ntr-o su""es!une #e o ente2 +! %!e"$ru!a '! este su%!"!ent$ str$#an!a sa( Sur&!ne 'ns$ lene&!a +! Charlot repro#u"e 'n s!tua.!al$( A".!e "are "ont!nu$ #up$ o lansare !n!.

o+!( Lu ea lu! Du*out nu este #e"4t o ju"$r!e 'n "o para.$ #e so"!etate este totala sa !n#!%eren.!e "u a"east$ "ar!"atur$ so"!al$ #e n$ #e un Dau !er( 9or.ele12 #es!1ur2 pr!n sa"re 'n pr! ul r4n# #!&ersele aspe"te so"!ale ale &!e.e #e #!a"on!2 #e para"l!ser!2 #e *!1ote a"r!te +! +t!r*e2 #e Lua6er! sole n! +! "ol.le1$ #e p$"atul repet$r!! %a !l!a *!ne "unos"ut$ #e 1a1ur! 'n "are 'l &e#e pe Charlot %er!"!t2 "he at la or#!ne #e real!tate( sunt "ele*re 1a1ur!le #!n T! pur! no! "4n# Charlot &rea s$ %a"$ *a!e +! sare 'n r4ul((( "are n-are #e"4t #ou$3e"! #e "ent! etr! #e ap$2 sau "el #e la 'n"eputul lu! Charlot pol!.a %!e #e a as! !la &!!torul "u pre3entul8 %!e #e a !ntra na!& 'n jo"ul oa en!lor so"!al! +! #e a "re#e 'ntr-una #!n ar!le lor a+!n! #e %$ur!t &!!torul? a+!n! orale2 rel!1!oase2 so"!ale2 pol!t!"e((( Un o 'n a%ara "elor s%!nte C$"! unul #!ntre aspe"tele "ele a! "ara"ter!st!"e ale l!*ert$.!! lu! Charlot %a.$ 'n "e pr!&e+te "ate1or!!le sa"re( În.!! rel!1!oase( Ae"h!le %!l e ale lu! Charlot "onst!tu!e "ea a! %or !#a*!l$ ple#oar!e ant!"ler!"al$ "are ar putea %! ! a1!nat$ 'n so"!etatea pro&!n"!al$ pur!tan$ a S(U(A( Ajun1e s$ rea !nt! 0eler!nul +! a"ele nu eroase %e.!st "4n#2 'n#r$1ost!t2 el r!#!"$ o"h!! spre "er +!((( "a#e #e pe s"ar$( Su* re3er&a unu! !n&entar a! pre"!s2 a+ ant!"!pa "u pl$"ere "$ or! #e "4te or! Charlot ne %a"e s$ r4#e pe so"oteala lu! +! nu a altora2 a"easta se 'nt4 pl$ pentru "$2 'ntrun %el sau altul2 el a a&ut ! pru#en.a pr!n"!pal$ a ta*loulu! pro&!ne 'ns$ #!n %aptul "$ a"!#ul "are a s$pat a"east$ a"&a%orte nu este ant!"ler!"al!s ul2 "!2 a! #e1ra*$2 "eea "e ar 7F .

!e!( Este aproape "a +! "u ar %! !ntro#us 'n r!tualul unu! #ans ne1ru( Toto#at$2 'ns$2 r!tur! +! "re#!n"!o+! sunt arun"a.ele +! a".$ #e o*!e"te r!#!"ole2 aproape o*s"ene +! l!ps!te #e sens( 0r!ntr-o !ron!e a ar$ +! para#o)al$2 s!n1urele a"te "e "ap$t$ un sens 'n a"east$ "ere on!e sunt to" a! "ele ale lu! Charlot "are &er!%!"$ roa#ele "hete!2 ul.tre*u! nu !t un "ler!"al!s ra#!"al( Asta-!2 #e alt%el2 "eea "e per !te %!l ulu! s$ r$ 4n$ 'n l! !tele tolera*!lulu!? n!"! o porn!re pentru sa"r!le1!u( Însu+! un pastor nu s-ar %or al!3a #e tra&est!ul lu! Charlot( Dar e #e %apt a! rau? este un %el #e re#u"ere la neant a ele entelor "are just!%!"$ a"este personaje2 "re#!n.e "are2 la r4n#ul lor2 nu sunt #e"4t o sluj*$ per anent$ pe "are +!-o o%er$ ea 'ns$+!( De p!l#$ o#ul #e a 4n"a 'n so"!etate( Charlot nu reu+e+te n!"!o#at$ s$ se ser&eas"$ a+a "u se "u&!ne #e ta"4 ur!( El n! ere+te re1ulat "u "otul 'n %ar%ur!e2 '+! r$stoarn$ supa pe 77 .!( A"eea+! ! pres!e o las$ %elul s$u #e a &en! s$ salute #e a! ulte or! #up$ sluj*$2 "a un a"tor #e us!"-hall ul.u !t #e s!ne8 +! nu este 'nt4 pl$tor "$ s!n1urul spe"tator "e !ntr$ 'n jo"ul s$u +!-l aplau#$ este un u"os ur#ar2 "are 'n tot t! pul sluj*e!2 'n "!u#a #ojen!lor a e! sale2 "$s"a 1ura la u+te( Dar nu este &or*a #oar #e r!tur!le rel!1!oase( În so"!etate e)!st$ !! #e "on&en!en.!un!le lor( Charlot n-are a*solut n! !" ' potr!&a lor( El poate "h!ar s$ s! ule3e tot r!tualul sluj*e! #e #u !n!"$2 s$ ! e3e ru1$"!unea pentru a le %a"e pl$"ere sau pentru a 'nl$tura *$nu!el!le pol!.u !n# "u un sur4s #onator!lor a! 1enero+! +! 'n"runt4n#u-se la "e! a! 314r"!.! 'ntr-o lu e a*sur#$2 re#u+! la o e)!sten.

e2 sau "4n# se ' *ra"$ !nut!l "u "o"het$r!e( -7KBJ/ 7< .pantalon! et"( Mo entul "ul !nant 'l "onst!tu!e #es!1ur a"ela "4n# el 'nsu+! este "helner -#e e)e plu 'n The R!n62 MCharlot pat!nea3$N/( Rel!1!os sau nu2 lu"rur!le s%!nte sunt pre3ente pretut!n#en! 'n &!a.!le pro&!3or!! ale "au3e!/ spre a ne ! !ta pe no!? #e p!l#$ "4n# se str$#u!e s$ $n4n"e "u se "u&!ne2 "h!ar "u #el!"ate.!ne "oeren.a so"!al$2 nu nu a! 'n persoana ju#e"$torulu!2 a pol!.!stulu!2 a preotulu!2 #ar +! 'n r!tualul ese!2 al raportur!lor pro%es!onale2 al transportur!lor 'n "o un( 0r!n ele so"!etatea '+! en.!unea a1net!"$2 #ar 'ns$+! "ate1or!a lu"rur!lor sa"re nu e)!st$ pentru el8 lu"rur!le s%!nte 'l ! pres!onea3$ tot at4t "4t o u+"at$ pe un or* #!n na+tere( Ma! e)a"t2 o *un$ parte a "o !"ulu! lu! Charlot se na+te #!n e%ortur!le pe "are le %a"e -pentru ne"es!t$.$( Dar Charlot e pl$ $#!t #!ntr-un alt etal( Nu nu a! "$ s"ap$ #e su* a".a2 "a 'ntr-un "4 p a1net!"( In"on+t!ent2 'n %!e"are "l!p$2 no! ne al!n!e pe l!n!!le sale #e %or.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful