Deparazitarea animalelor din gospodării!

Toamna paraziţilor TOAMNA, acest anotimp al recoltelor bogate, vine cu o serie de sarcini foarte precise pentru crescătorii de animale. Asfel, pe l ngă pregătirea riguroasă a spaţiilor de iernat, a fura!elor necesare, trebuie neaparat efectuată "i o deparazitare a animalelor, at t internă, c t "i e#ternă. Această acţiune este foarte importantă deoarece organismele animalelor suferă un stres prin sc$imbarea condiţiilor de cazare, dacă ne g ndim la cele care au păscut vara %n v rful muntelui, "i a regimului alimentar, dar "i unul suplimentar, provocat de eventualii paraziţi. &ipsa deparazitării, focar de infestaţie 'olile parazitare sunt destul de frecvente la animale "i, c$iar dacă nu produc %ntotdeauna mortalitate, acestea influenţează negativ producţiile. (ele mai multe parazitoze evoluează sub forme clinice inaparente, trec nd neobservate, ceea ce face ca infestaţia să crească an de an %ntr)o gospodărie unde nu s)au făcut deparazitări. *n astfel de gospodării se produce o concentrare a acestor paraziţi prin contaminarea adăposturilor, a terenurilor "i a altor vieţuitoare din !ur, contribuind la menţinerea permanentă a unui focar de infestaţie. Animalele pot fi parazitate cu foarte mulţi paraziţi interni, %n special $elminţi ) viermi care se localizează %n diferite zone ale organismului, precum zona tubului digestiv, a aparatului respirator, a aparatului genital, a sistemului circulator, mu"c$i etc. De asemenea, ei pot migra, %n ciclul lor biologic, prin diferite ţesuturi. Ace"ti paraziţi acţionează mecanic, traumatiz nd ţesuturile prin care migrează sau pot să obstrueze lumenul intestinal. +i pot elibera de asemenea to#ine %n circulaţia sanguină, care acţionează asupra ficatului, vaselor de s nge sau a creierului. ,e "tie că ascaronul, to#ina eliberată de Ascaris suum, un limbric care parazitează la porc, determină manifestări nervoase la tineretul porcin. De asemenea, unii paraziţi ai c inelui determină crize epileptiforme din cauza to#inelor eliberate. -araziţii, prin migraţia lor %n organism, pot să ve$iculeze germeni patogeni, bacterii sau virusuri, provoc nd enterite sau pneumonii infecţioase. -rin $rănirea paraziţilor cu substanţe nutritive se perturbă metabolismul glucidelor, protidelor, vitaminelor "i sărurilor minerale din organismele parazitate. -araziţii duc la scăderea producţiilor -araziţii e#terni ai animalelor .păduc$i, purici, căpu"e, r ie etc./ produc leziuni pe pielea animalelor, av nd ca rezultat un discomfort continuu, cu scăderea producţiilor. 0nii paraziţi e#terni, recum larvele de purici "i păduc$i ai c inilor "i pisicilor, pot fi contaminaţi cu larvele unor tenii, pe care le transmit organismelor)gazdă "i accidental omului. +ste important de "tiut că %n ciclul biologic al ma!orităţii paraziţilor interni e#istă una sau mai multe gazde intermediare, cel mai important fiind c inele, care transmite paraziţii la animalele de interes economic "i accidental "i la om. Av nd %n vedere că, odată cu fecalele animalelor infestate, ouăle paraziţilor se răsp ndesc pe pă"une, %n apă, pe fura!e "i sol, animalele sunt predispuse la o contaminate sau o recontaminare continuă prin pă"unat, adăpat sau consum de fura!e contaminate. Animalele trebuie deparazitate de 1)2 ori pe an -entru a menţine starea de sănătate a animalelor "i implicit a omului, toate animalele din gospodărie trebuie deparazitate at t intern, c t "i e#tern de 1)2 ori pe an. O deparazitare se face toamna, la intrarea animalelor %n stabulaţie. -entru această acţiune produsele folosite diferă %n funcţie de specia de animale.

Romavermectin B1 1% Plus pentru oi, vaci, capre Astfel, pentru cabaline recomandăm +(345OM, suspensie orală, %n timp ce pentru rumegătoare (bovine, ovine, CAPRINE) suspensiile orale A!CI"CI#, R"$BEN#A%"& ',(%, R"$BEN#A%"& 1)% R"$ ENBEN#A%"&, R"$BEN#A%"& P&*! +i solu,iile in-ectabile R"$A.ER$EC/IN B1 1%, R"$I.ER$EC/IN 1% +i R"$A.ER$EC/IN B1 1% P&*!0

Nematodirus spp. T$elasia. !trong. Ostertagia spp. 5OM-A5A. Ornit$odores spp. !tep:anurus 1entatus. soluţie in!ectabilă pentru bovine. bovis. solu. To#ocara vitulorum.0NT D46+54T+ B. doctor %n "tiinţe medicale .ER$EC/IN 1%.lus spp0.loi1es. Protob. -arafilaria.A D+@4NATO50&04 A0TO548A@4+4 D+ (OM+5(4A&48A5+ ?4 A D+@4NATO50&04 A0TO548A@4+4 D+ 6A'54(A5+. /ric:uris ovis.. <aemonc$us placei. . Nemato1irus 5ilicollis. Nu se administreaza la animalele %n lactatie de la care se obtine lapte destinat consumului uman.ie in-ectabilă0 3n ca4ul păsărilor se va 5olosi R"$BEN#A%"& . DA(A . fie %nainte.+ . !trong. /"/A& +i R"$BEN#A%"& !*PER0 6ără deparazitarea adăposturilor nu scăpaţi de paraziţi! Deparazitarea adăposturilor nu este niciodată opţională. propilenglicol/ ad. C:abertia ovina.+(T 6O5T+ "i 5OM-A5ATO. 1.TAN@+ 4vermectină > g +#cipient . $etab. Psorergates ovis0 7 la porcine8 Ascaris suum. comprimate0 Pentru c6ini +i pisici se recoman1ă PARACAN. !e recoman1a vaccinarea contra anaerobio4eelor la ovine inainte 1e tratament0 F.( 5OM3A( (OM-AN= . c nd aceasta se află %n canalul vertebral. <Epoderma spp. -rin urmare. Psoroptes comunis.A 5OM43+5M+(T4N > : . 5+A(@44 AD3+5. !arcoptes scabiae. după cum urmează7 ) la bovine7 Tric$obElus spp. bovis. "esop:agostomum spp0.A'4& -+NT50 +&4'+5A5+A . "i 'oop$ilus. caprine "i porcine >. puteţi apela la această serie de produse pentru DEPARAZITAREA EXTERNĂ ŞI A ADĂPOSTURILOR7 .0&04 M+D4(4NA& 3+T+54NA5 romivermectin >:. ovine. &a bovine cu $ipodermoza nu se administreaza %n perioada decembrie ) martie pentru că larvele migratoare din canalul vertebral pot muri si astfel.c:ob.(A'48O&.olenopotes capillatus. 9aematopinus suis. bovinele vor fi tratate. DictEocaulus viviparus.0'.. !arcoptes scabiae.0'. fie după depă"irea acestor stadii de dezvoltare a larvelor. determină paralizii "i pareze ale animalelor. respectiv a rupturii esofagului produse de stadiul larvar a <Epodermei lineatum "i a paraliziilor produse de forma larvară a <Epodermei bovis.. Dr. 5+.+(T 9:. caprine "i porcine. ovine caprine "i porcine.arcoptes scabiae var. "esop:agostomum. 5OM-A5A. "estrus ovis. <aematopinus eurEstenus.TAN@+&O5 A(T43+ ?4 A A&TO5 . 7 la ovine +i caprine8 "stertagia spp0. /ric:uris suis. . ($orioptes bovis. 3iorica (<405(40.lus. N0M+&+ ?4 AD5+.loi1es.. . cele mai in1icate sunt pro1usele R"$"2IBEN#A%"& comprimate +i pulvis. /r.trongEloides papillosus. 4ND4(A@44 5omivermectin > : este recomandat %n combaterea endo) "i ectoparaziţilor la bovine.Pentru porcine.lus. ovine.. 9aemonc:us contortus. -soroptes communis var. Oesop$agostomum radiatum.>DD ml 2.-ON.oluţie in!ectabilă pentru bovine. (ONT5A4ND4(A@44 -entru evitarea accidentelor.. 1ar +i R"$I. D+N0M45+A -5OD0.glicerol formal.+54+4 D+ -5OD0. /ric:inella spiralis0 9. 4vermectină >gC>DD ml. (oncomitent cu deparazitarea animalelor trebuie să se facă "i aceasta. D+(&A5A5+A .

ovine.-+(4A&+ -+NT50 D+-O84TA5+ A se păstra la temperatură mai mică de B9L. se recomandă a doua in!ectare cu 5omivermectin > : la interval de G)H zile. AT+N@4ONA54 . >>. Nu se e#clude posibilitatea aparitiei unor reactii locale la locul de in!ectare.A "i Notice to applicants varianta G. la ba4a urec:ii sau la nivelul ab1omenului> *n cazuri grave de scabie. caprine "i porcine. ovine. Dozele to#ice sunt mai mari decat cele terapeutice de zece ori. %n vederea distrugerii formelor de rezistenţă ale paraziţilor . %n ambala!ul original.a me1ială a membrelor posterioare> 7 la porcine8 1 ml<?( =g greutate vie. %n paralel cu tratamentul general al efectivelor. -erioada de valabilitate a produsului a"a cum a fost ambalat pentru v nzare7 B ani. BD. K.emea. pe latura gatuluiJ 7 la ovine +i caprine8 ).MMM. 9D "i >DD ml. 3ierii vor fi trataţi de două ori pe an. -entru toate speciile. T4M. -5+(A0@44 .D+ A?T+-TA5+ &a bovine.A0 A D+?+054&O5. utili46n1 Romparasect ( % @n concentra. -5+(A0@44 . @n mai multe puncte 1acă volumul 1e me1icament este mai mare 1e ( ml0 >1. ci %n locuri special amena!ate. >D. 5+(OMANDA54 -5434ND ADM4N4.3.eu/. iar scrofiţele cu >D)>B zile %nainte de montă.4n urma studiilor clinice nu s)au constatat efecte colaterale semnificative.T A-5O'AT -5O.ie 1e ' ml la 1 litru apă.ia a1ăposturilor +i utila-elor. porcine "i caprine7 BH zile de la ultimul tratamentJ &a ovine B> de zile de la ultimul tratament. se recomandă ca.-+(4A&+ -+NT50 +&4M4NA5+A -5OD0. A nu se lăsa la %ndem na copiilor.europa. Nu e#ista reacţii adverse la bovine. utiliz ndu)se următoarele doze7 ) la bovine7 > mlC9D Ig greutate vie.-+(4+ -rodusul se in!ectează subcutanat. să se efectueze 1e4insec. octombrie BDDF .0&04 N+0T4&48AT . >B.>.-+(T0& Ordinul >HGCBDDG al AN.T5A5+A (O5+(TA .-+(44 @4NTA 'ovine. DAT+ *N 'A8A (A5O5A A 6O. >D. . MOD D+ ADM4N4.croafele gestante vor fi tratate cu >D)>B zile %naintea fătării pentru a nu infesta cu paraziţi purceii nou) născuţi.T5A5+ ?4 DO8+ -+NT50 64+(A5+ . A&T+ 4N6O5MA@44 mod de prezentare7 flacoane cu 9. >9. . D0-A (A8 -entru protecţia mediului medicamentele nu trebuie aruncate %n ape reziduale sau resturi mena!ere. caprine "i porcine. G. >2.ouă/.-+(4A&+ Pro1usul se in-ectea4ă strict subcutanat.( ml<'( =g greutate vie. pe 5a. H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful