APROBATĂ 9.12.

2013 ORDINEA DE ZI pentru şedinţa Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 10 decembrie 2013
1. 2. Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari”(PL-x 238/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat – 17.06.2013 Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului(Adoptare) - distribuit 14.10.2013 şi Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit - 21.10.2013 Cameră decizională Retrimis la comisie – Termen - 5.11.2013 – (Plen-29.10.2013)

Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PL-x 449/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat – 5.11.2013 Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 28.11.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PL-x 419/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –28.10.2013 Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 28.11.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului (PL-x 404/2013) – lege organică –Adoptat de Senat –21.10.2013 Raport comun - Comisia juridică Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit - 19.11.2013 Cameră decizională Prioritate legislativă Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 468/2009/2013)- lege ordinară –Reexaminată şi adoptată de Senat - 16.10.2013 Raport - Comisia pentru industrii (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr. 72/2009) – distribuit – 13.11.2013 şi Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr. 72/2009) – distribuit – 28.11.2013 Cameră decizională

4.

5.

6.

2013 şi Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 9.10. 143/2008) – distribuit – 13.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7.11.2013 Raport .lege ordinară –Reexaminată şi adoptată de Senat .11.2013 Cameră decizională Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11.11. a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.lege ordinară –Reexaminată şi adoptată de Senat .lege ordinară –Reexaminată şi adoptată de Senat . Reexaminarea. aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.2013 Cameră decizională Prioritate legislativă Reexaminarea. a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009) .Comisia pentru industrii (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 143/2008) – distribuit – 28.10.Comisia pentru industrii (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii pentru aprobarea OUG nr.94/2007) – distribuit – 28. republicată Raport comun . a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.11. 2 .2013 şi Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr. precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 41/2012) – lege organică – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României. la cererea Preşedintelui României.6.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. la cererea Preşedintelui României.16. proprietate privată a statului.distribuit .distribuit – 28.2013 şi Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr.11.Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică (Adoptare).16.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională 8. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 821/2007/2013).2013 Raport .2013 Cameră decizională Prioritate legislativă Reexaminarea.Comisia pentru industrii (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (PL-x 225/2009/2013).11.16. la cererea Preşedintelui României. 10. 19/2009) – distribuit – 13.2013 Raport . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 117/2009/2013).94/2007) – distribuit – 13.

Institutul de Cercetare .Comisia pentru buget Termenul de depunere a raportului –12.Timişoara .Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 9.12.11. PROCEDURĂ DE URGENŢĂ 12. în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România .distribuit 19. în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.11.782 mp. în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România .A. 14. judeţul Constanţa. 13.2013 Raport comun .2013 Raport comun .2013 Raport .2013 Cameră decizională Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11.„Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” (PL-x 386/2013) – lege organică –Adoptat de Senat –16.10.Şişeşti” . aflate în domeniul public al statului. din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu .10.A.2013 Cameră decizională I.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale.Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit – 14.Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.Palas.Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit – 19.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Se dezbate sub rezerva primirii raportului 15.11.Staţiunea de Cercetare .571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscalbugetare (PL-x 349/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –2. în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Şişeşti” .Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor . aflate în domeniul public al statului. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad .Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Adoptare).2013 Cameră decizională Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” (PL-x 387/2013) – lege organică –Adoptat de Senat – 16.S.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Prioritate legislativă 3 . din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu .10.10. precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 426/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –29. Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere (PL-x 496/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –11.S.11.2013 Raport .Lugoj” .16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.2013 Raport .

18.10. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 20.11.11.Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 21.2013 Raport .2013 Raport . de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 393/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –21.2013 Raport .Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 21.Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică (Adoptare)distribuit .16. precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore (PL-x 390/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –21.10.Comisia pentru industrii şi Comisia juridică Procedură de urgenţă Cameră decizională Se dezbate sub rezerva primirii raportului 17.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2013 Raport comun . prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 21.2013 Raport comun .70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională 4 19.Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 21.2013 Raport comun .69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.12. Proiectul de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării .10.05.12.cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare (BPI 943/2013) – lege organică –Adoptat de Senat –9.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Prioritate legislativă Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. prin Ministerul Finanţelor Publice.67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 572/2013) – lege organică –Adoptat de Senat –2. în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea (PL-x 161/2013) – lege organică –Adoptat de Senat – 22.Comisia juridică Procedură de urgenţă Cameră decizională Se dezbate sub rezerva primirii raportului 18.107/1996 (PL-x 392/2013) – lege organică –Adoptat de Senat –21. .11.

2013 II. în conformitate cu prevederile art. administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.Propunerea legislativă „Legea apiculturii” (Pl-x 175/2013) – lege ordinară .Respinsă de Senat – 14.12.Comisia pentru agricultură (Adoptarea Pl-x 148/2013 şi Respingerea Pl-x 175/2013) – distribuit .10. în conformitate cu prevederile art. propunerea legislativă se consideră adoptată.12.18/1991 (PL-x 226/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat – 18. PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ 25.Respinsă de Senat – 27. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 364/2013) – lege organică Raport comun .(2) din Constituţie şi art.(4) din Legea nr.10.Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 21.2013.(2) din Constituţie şi ale art.05.05. 23.34/2013 privind organizarea.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit.2013.2013.2013 Raport .9 şi alin.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională -Propunerea legislativă „Legea apiculturii” (Pl-x 148/2013) – lege ordinară .113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 alin.75 alin.2013.nu a fost depus Termenul de depunere a raportului –15.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12.75 alin.11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 5 . potrivit art. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 76 din Legea educaţiei naţionale nr.11.11.11.22.2013 Raport comun .(2) din Constituţie şi ale art.(2) din Constituţie şi art. propunerea legislativă se consideră adoptată.Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 5.2013 Procedură de urgenţă Cameră decizională Raport comun pentru ambele iniţiative legislative .2013 Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –21. 24.96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României (PL-x 448/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –4.2013 Cameră decizională .06.2013 Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –14.4.11. data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final – 27.Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit – 21. data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final –4.1/2011 (Pl-x 379/2013) – lege organică Raport -Comisia pentru învăţământ.75 alin. potrivit art.

a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. Reexaminarea. Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat (PL-x 457/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –5. la cererea Preşedintelui României.lege organică Raport . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii (PL-x 573 /2013) – lege organică –Respins de Senat –2.2013).41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL-x 281/2013/4.Comisia juridică (Admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente) – distribuit – 18.2013 Cameră decizională IV.11.Comisia pentru industrii şi Comisia juridică Termenul de depunere a raportului –21.2013 Raport comun .2013 Raport comun . Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor (PL-x 152/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat – 14.2013 Prima Cameră sesizată Se dezbate sub rezerva primirii rapoartelor.85/2003 Se dezbate sub rezerva primirii raportului V.05.12.Comisia pentru apărare şi Comisia juridică Cameră decizională Se dezbate sub rezerva primirii raportului 6 .02.2013 Cameră decizională agricole şi forestiere Se dezbate sub rezerva primirii raportului 32.2013 Raport .Comisia pentru cultură Termenul de depunere a raportului –5.06. a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.11.11.12.2013 Raport . la cererea Preşedintelui României.11. Reexaminarea. ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE 30. REEXAMINĂRI 27.Comisia pentru industrii Cameră decizională Prioritate legislativă minelor nr.2013 şi Raport înlocuitor juridică (Admiterea în parte a cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente) – distribuit – 19.2013 Termenul de depunere a raportului înlocuitor –8.03.2013 Raport comun .2013 Cameră decizională Se dezbate sub rezerva primirii raportului 31. PRIORITĂTI LEGISLATIVE 29.11.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Pl-x 372/2011/2013)lege ordinară – Reexaminată de Senat-12. 28.III.11.Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură Termenul de depunere a raportului –6. Proiectul de Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor (PL-x 574/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –2.

10.(2) teza a III-a din Constituţia României.2011 Cameră decizională .10.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 465/2011) – lege organică – Respinsă de Senat – 22.8.11.2013 Cameră decizională 7 .43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 166/2010) – lege ordinară – Adoptat de Senat .2013 Raport .2013 Cameră decizională Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie (PL-x 428/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –29.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PL-x 406/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –22.2011 Raport .294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate (PL-x 431/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –29.33.Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 3.2013 34.18.Comisia pentru apărare (Adoptare) .9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.Comisia juridică (Adoptare).2013 Raport .2013 şi Raport înlocuitor 2 (Adoptare) – distribuit – 19.Adoptat de Senat în condiţiile art.Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 3.75 alin.10.Comisia pentru politică externă (Adoptare) – distribuit 15.06.12. 36.10.11. republicată Raport .Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 4.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11.2013 Raport .distribuit – 19.2012 şi Raport suplimentar (Adoptarea PL-x 717/2011 şi Respingerea Pl-x 465/2011 şi Pl-x 466/2011) – distribuit – 27.11/2013 privind completarea art.2012.Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.10.11. Raport înlocuitor 1 (Adoptare) – distribuit – 2.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România (PL-x 407/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –22.Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit– 11.2013 Cameră decizională Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11.2011 Raport .Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 717/2011) – lege organică .10. 37.11.04. 35.10.11.2013 Cameră decizională .2011 Cameră decizională Raport comun pentru cele 3 iniţiative legislative – Comisia pentru muncă (Adoptarea PL-x 717/2011 şi Respingerea Pl-x 465/2011 şi Pl-x 466/2011) – distribuit – 11.2010 Raport – Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 25.04.2012 Cameră decizională .2013 Raport .distribuit .263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 466/2011) – lege organică – Respinsă de Senat – 22.2013 Cameră decizională Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.06. 38.

28. .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2011 (Pl-x 299/2013) – lege ordinară .10. 44.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru agricultură (Respingere) . aprobată prin Legea nr.09.09.Respinsă de Senat – 8.2013 Raport comun .2013 Raport – Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) – distribuit – 22. Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale.730 din 17 oct.2013 Raport comun . cu venituri reduse şi care utilizează gaze naturale. 43.Respinsă de Senat – 10.distribuit – 31.09. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10.2013 Raport .Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 23.10.2013 Cameră decizională 8 42. păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei (PL-x 469/2010) – lege ordinară – Adoptat de Senat – 8.2013 Raport .18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (Pl-x 310/2013) – lege ordinară .11.2013 Raport comun .11.10.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de afaceri (Pl-x 329/2013) – lege ordinară .09.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013) – lege ordinară .Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 24.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x 289/2013) – lege organică Respinsă de Senat – 9.11.Respinsă de Senat – 18.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013) – lege organică Respinsă de Senat – 10.10.Comisia pentru muncă şi Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 22. 41.Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 24.2010 Raport comun .10.distribuit .39.distribuit .Comisia pentru apărare (Respingere) . ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE 40.2013 Raport comun .09.10. 45.2013 şi Raport înlocuitor(Adoptare) – 29.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 504/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –12.2013 Cameră decizională VI.30. 46.Respinsă de Senat – 24.Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie publică (Respingere) .09.10.

distribuit – 31.48 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 411/2013) – lege organică. republicată Cameră decizională Raport comun pentru ambele iniţiative legislative – Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică (Respingere) .283/2010.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.Respinsă de Senat – 1.Proiectul de Lege pentru modificarea art.distribuit – 31. 53. privind sistemul unitar de pensii publice.10.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. alineatul 5 din Legea nr.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.17 al alin.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 334/2011) – lege organică .67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.11. 51.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind abrogarea legii 220/2011 şi modificarea legii 95/2006 (Pl-x 357/2013) – lege ordinară .2013 Raport .(2) teza a III-a din Constituţia României.11.distribuit – 31.Respinsă de Senat – 1.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49.2013 Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 13.2013 Raport .2013 Cameră decizională .11.2013 Cameră decizională 9 50.Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 13. a Legii administraţiei publice locale nr.Comisia juridică şi Comisia pentru politică economică (Respingere) . .95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 358/2013) – lege ordinară .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea pct.11.215/2001 şi a Legii nr.Adoptat de Senat în condiţiile art.10.10.Comisia pentru sănătate (Respingere) .11. 54.10.48 din Legea nr.Respinsă de Senat – 22.10.(1) al art. republicată Cameră decizională .75 alin. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (Pl-x 356/2013) – lege ordinară .6.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 339/2011) – lege organică .10.7.215/2001 şi a Legii nr.47.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011 (Pl-x 410/2013) – lege organică.10.Respinsă de Senat – 1.Respinsă de Senat – 1.2013 Raport .Comisia pentru sănătate (Respingere) .10.2013 Raport .Adoptat de Senat în condiţiile art.10. 48.Respinsă de Senat – 22.distribuit .2013 Raport comun .Comisia pentru muncă (Respingere) .75 alin. 52.distribuit .250 din legea nr.2013 Raport .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă de completare şi modificare a articolului 56.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. a Legii administraţiei publice locale nr.10.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 359/2013) – lege ordinară Respinsă de Senat – 1.Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 14.(2) teza a III-a din Constituţia României.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 339/2013) – lege ordinară .

2013 Raport comun . 59.I.2013 şi Raport înlocuitor (Respingere) – distribuit – 21.F.3 alin. 62.55.Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 21.b) din Legea nr.10.2011 Raport.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25.2013 Raport .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic şi consular (Pl-x 609/2011) – lege organică .Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 21.D.06.11.10. 60.Respinsă de Senat – 22. .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului Naţional de Cercetare . Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10.09.2013 Raport .31.Respinsă de Senat – 29.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.Respinsă de Senat – 29.Respinsă de Senat .11.11.„ISPIF” Bucureşti (Pl-x 402/2013) – lege ordinară.10. de stat sau privat.Comisia pentru muncă (Adoptare).2013 şi Raport suplimentar (Respingere) – distribuit – 14.Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 21.10.11.Respinsă de Senat – 29.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea art.N. cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 328/2013) – lege ordinară .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. republicată (Pl-x 388/2013) – lege organică.Respinsă de Senat – 16.C.2013 Raport .2013 Raport .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind acordarea către preşcolarii şi elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial.Cameră decizională 58. 10 .Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 21.2013 Raport .Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I. 57. a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) – lege ordinară . privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat. Legea Apelor cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 432/2013) – lege ordinară . 61.Comisia pentru politică externă (Respingere) – distribuit – 24.11.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.2013 Raport .107/1996.8 din Legea nr.Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit – 21.96 din 2002.Respinsă de Senat – 24.(1) lit.10. 56.distribuit.10.2013 Raport .09.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) – lege ordinară Respinsă de Senat – 24.11.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.11.11. modificat şi completat (Pl-x 441/2013) – lege ordinară .Comisia pentru industrii şi Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 20.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.11. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.10.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.02.2013 Raport .Comisia pentru buget (Respingere) – redistribuit .4. Amânată dezbaterea 11 .2013 Raport .2013 Cameră decizională Propunerea legislativă privind încurajarea absolvenţilor sistemului de învăţământ superior.3 din Legea nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret (PL 618/2004) – redistribuit . 65. 67. Proiectul de Lege pentru completarea art.2013 şi Raport suplimentar (menţine raportul iniţial .01.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă .571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) – lege ordinară .04.63.11.Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.09.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.2013 Cameră decizională Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47 şi pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenţei nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 124/2013) – lege organică . 64.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe.12.140 din Legea nr.Respingere) .10.distribuit – 21. de a activa în cadrul economiei autohtone (Pl-x 293/2013) – lege ordinară .Adoptat de Senat .09.06.09. 66.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) – lege organică .Legea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) – lege organică . subvenţionat de către stat.30. Ultimul Raport .Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaţilor.Comisia pentru muncă (Respingere) .2013 Raport .2013 Cameră decizională VII COMISII DE ANCHETĂ 68.2013 şi Raport suplimentar (menţine raportul iniţial .Respinsă de Senat – 9.Respinsă de Senat – 10.30.Respingere) . 291-293 VIII AMÂNATE 69.Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.04.Respinsă de Senat – 3.2013 Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) .distribuit – 7. La data de 10.2013 Raport comun . trecute în proprietatea statului (Pl-x 211/2013) – lege organică .2009 Cameră decizională Amânată dezbaterea 70.2009 Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară.distribuit – 7.13.distribuit – 21.(1) al art.01. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului Bucureşti utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr.Respinsă de Senat – 23.Respinsă de Senat – 10.11.11. iar Camera Deputaţilor l-a adoptat ca lege organică.2006.

83/2012. reguli prudenţiale privind nivelul datoriei publice. rectificările bugetare.71.16/1999. precum şi extinderea obligativităţii ca Parlamentul şi Guvernul să analizeze opiniile şi recomandările Consiliului fiscal. Se prevăd reguli privind deficitul bugetar structural şi clauze derogatorii de la aceste reguli.2009 Senatul a aprobat la data de 06. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. întărirea rolului Consiliului fiscal privind monitorizarea respectării şi aplicării regulilor fiscale. reguli privind cheltuielile şi veniturile bugetare.30.redistribuit .00 1. virarea de credite bugetare. mecanismul de corecţie care se declanşează în cazul devierii de la obiectivul bugetar pe termen mediu. 2. ora 14. coordonarea şi guvernanta în cadrul Uniunii Economice şi Monetare care a fost semnat de România la 2 martie 2012 şi ratificat prin Legea nr.12. precum şi a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) – lege ordinară . rectificările bugetare. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 10 decembrie 2013. virarea de credite bugetare. Amânată dezbaterea Vot final Marţi. Moţiunea simplă iniţiată de 67 deputaţi (MS 10/2013 ) Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.69/2010 (PL-x 534 /2013) – lege ordinară Procedură de urgenţă Obiect de reglementare: Adoptarea legislaţiei naţionale cu prevederile din Tratatul privind stabilitatea.01. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege Punct de vedere al Guvernului: susţine Cameră decizională ____________ 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful