Drepturile omului

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat si proclamat Declaratia universala a drepturilor omului, al carei te t !l publicam mai "os. Dupa acest act istoric, Adunarea Generala a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mi"loacele care le stau la dispo#itie pentru a publica !n mod solemn te tul Declaratiei si $pentru a %ace ast%el ca el sa %ie distribuit, a%isat, citit si comentat, !n principal !n scoli si !n alte institutii de !nvatam&nt, indi%erent de statutul politic al tarilor sau teritoriilor$. 'reambul (onsider&nd ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor %amiliei umane si a drepturilor lor e)ale si inalienabile constituie %undamentul libertatii, dreptatii si pacii !n lume, (onsider&nd ca i)norarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca %aurirea unei lumi !n care %iintele umane se vor bucura de libertatea cuv&ntului si a convin)erilor si vor %i eliberate de teama si mi#erie a %ost proclamata drept cea mai !nalta aspiratie a oamenilor, (onsider&nd ca este esential ca drepturile omului sa %ie ocrotite de autoritatea le)ii pentru ca omul sa nu %ie silit sa recur)a, ca solutie e trema, la revolta !mpotriva tiraniei si asupririi, (onsider&nd ca este esential a se !ncura"a de#voltarea relatiilor prietensti !ntre natiuni, (onsider&nd ca !n (arta popoarele Or)ani#atiei Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor !n drepturile %undamentale ale omului, !n demnitatea si !n valoarea persoanei umane, drepturi e)ale pentru barbati si %emei si ca au *otar&t sa %avori#e#e pro)resul social si !mbunatatirea conditiilor de viata !n cadrul unei libertati mai mari, (onsider&nd ca statele membre s+au an)a"at sa promove#e !n colaborare cu Or)ani#atia Natiunilor Unite respectul universal si e%ectiv %ata de drepturile omului si libertatile %undamentale, precum si respectarea lor universala si e%ectiva, (onsider&nd ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru reali#area deplina a acestui an)a"ament, Adunarea Generala proclama

Articolul 5. . se .'re#enta Declaratie Universala a Drepturilor Omului. Articolul 3. Articolul 1. 0n a%ara de aceasta. /iecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate !n pre#enta declaratie %ara nici un %el de deosebire ca. . pentru ca toate persoanele si toate or)anele societatii sa se straduiasca. sub tutela. de ordin national si international. Orice persoana are dreptul la satis%actia e%ectiva din partea instantelor "uridice nationale competente !mpotriva actelor care violea#a drepturile %undamentale ce+i sunt recunoscute prin constitutie sau le)e. ca prin !nvatatura si educatie sa de#volte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asi)ure prin masuri pro)resive. Nimeni nu va %i tinut !n sclavie. deosebirea de rasa. de pilda. nu se va %ace nici o deosebire dupa statutul politic.oti oamenii sunt e)ali !n %ata le)ii si au. reli)ie. . %ie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente. Articolul 8. nici !n servitute2 sclava)ismul si comertul cu sclavi sunt inter#ise sub toate %ormele lor.oate %iintele umane se nasc libere si e)ale !n demnitate si !n drepturi. la libertate si la securitatea persoanei sale. neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate. %ara nicio deosebire. recunoasterea si aplicarea lor universala si e%ectiva at&t !n s&nul popoarelor statelor membre. limba. Nimeni nu va %i supus la torturi. Orice %iinta umana are dreptul la viata. -le sunt !n#estrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele %ata de altele !n spiritul %raternitatii. c&t si al celor din teritoriile a%late sub "urisdictia lor. Articolul 1. opinie politica sau orice alta opinie. Articolul 4. ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile.oti oamenii au dreptul la o protectie e)ala !mpotriva oricarei discriminari care ar viola pre#enta declaratie si !mpotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare. nastere sau orice alte !mpre"urari. . inumane sau de)randante. nici la pedepse sau tratamente crude.. de ori)ine nationala sau sociala. Articolul . av&nd aceasta declaratie permanent !n minte. culoare. /iecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea "uridica. dreptul la o e)ala protectie a le)ii. Articolul 4. avere. "uridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana.

0n ca# de persecutie. !n momentul c&nd au %ost comise. si de a reveni !n tara sa. %ie asupra temeiniciei oricarei acu#ari !n materie penala !ndreptata !mpotriva sa. Articolul 14. nici la atin)eri aduse onoarei si reputatiei sale. orice persoana are dreptul de a cauta a#il si de a bene%icia de a#il !n alte tari. Nimeni nu va %i supus la imi tiuni arbitrare !n viata sa personala. De asemenea. !n decursul casatoriei si la des%acerea ei. barbatul si %emeia. Nimeni nu trebuie sa %ie arestat.. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara. un act cu caracter penal con%orm dreptului international sau national. at&t sin)ura. Articolul 15. c&t si !n asociatie cu altii. Articolul 11 Orice persoana acu#ata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa %ie presupusa nevinovata p&na c&nd vinovatia sa va %i stabilita !n mod le)al !n cursul unui proces public !n care i+au %ost asi)urate toate )arantiile necesare apararii sale. Orice persoana are dreptul !n deplina e)alitate de a %i audiata !n mod ec*itabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va *otar! %ie asupra drepturilor si obli)atiilor sale. nu se va aplica nici o pedeapsa mai )rea dec&t aceea care era aplicabila !n momentul c&nd a %ost sav&rsit actul cu caracter penal. Articolul 1. -i au drepturi e)ale la contractarea casatoriei.Articolul 9. (asatoria nu poate %i !nc*eiata dec&t cu consimtam&ntul liber si deplin al viitorilor soti. Articolul 13. Articolul 10. au dreptul de a se casatori si de a !ntemeia o %amilie. Orice persoana are dreptul la protectia le)ii !mpotriva unor asemenea imi tiuni sau atin)eri. Articolul 14. !n domiciliul sau !n corespondenta sa. /amilia constituie elementul natural si %undamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului. Articolul 11. Orice persoana are dreptul de a circula !n mod liber si de a+si ale)e resedinta !n interiorul )ranitelor unui stat. detinut sau e ilat !n mod arbitrar. Acest drept nu poate %i invocat !n ca# de urmarire ce re#ulta !n mod real dintr+o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Or)ani#atiei Natiunilor Unite. Orice persoana are dreptul la proprietate. (u !ncepere de la !mplinirea v&rstei le)ale. Nimeni nu poate %i lipsit !n mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a+si sc*imba cetatenia. . %ara nici o restrictie !n ce priveste rasa. inclusiv a sa. Orice persoana are dreptul la o cetatenie. Nimeni nu va %i condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituiau. nationalitatea sau reli)ia. !n %amilia sa.

Orice om care munceste are dreptul la o retribuire ec*itabila si satis%acatoare care sa+i asi)ure at&t lui. Nimeni nu poate %i silit sa %aca parte dintr+o asociatie. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si e primarii2 acest drept include libertatea de a avea opniii %ara imi tiune din a%ara. la conditii ec*itabile si satis%acatoare de munca. %ara nici o discriminare. c&t sl privat. Orice om are dreptul la libertatea )&ndirii. Orice persoana.Nimeni nu poate %i lipsit !n mod arbitrar de proprietatea sa. c&t si %amiliei sale. !n calitatea sa de membru al societatii. Orice persoana are dreptul la munca. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa+i asi)ure sanatatea si bunastarea lui si a %amiliei sale. 6ointa poporului trebuie sa constituie ba#a puterii de stat2 aceasta vointa trebuie sa %ie e primata prin ale)eri ne%alsi%icate. precum si . %ie prin repre#entanti liber alesi. precum si la ocrotirea !mpotriva soma"ului. de constiinta si reli)ie2 acest drept include libertatea de a+si sc*imba reli)ia sau convin)erea. Orice persoana are dreptul de a !ntemeia sindicate si de a se a%ilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. sa obtina reali#area drepturilor economice.. precum si libertatea de a cauta.3. Articolul .1. prin !nvataturi. sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera de#voltare a personalitatii sale. .1. Articolul . sin)ur sau !mpreuna cu altii. la libera ale)ere a muncii sale. !mbracamintea. au dreptul la salariu e)al pentru munca e)ala. Orice persoana are dreptul de acces e)al la %unctiile publice din tara sa. practici reli)ioase. Articolul . Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale. inclusiv la o limitare re#onabila a #ilei de munca si la concedii periodice platite. prin alte mi"loace de protectie sociala. cult si !ndeplinirea ritualurilor. o e istenta con%orma cu demnitatea umana si completata. Articolul . are dreptul la securitatea sociala2 ea este !ndreptatita ca prin e%ortul national si colaborarea internationala. care sa aiba loc perioadic prin su%ra)iu universal.. Articolul . e)al si e primat prin vot secret sau urm&nd o procedura ec*ivalenta care sa asi)ure libertatea votului. %ie direct.4. cuprin#&nd *rana. !n)ri"irea medicala. tin&ndu+se seama de or)ani#area si resursele %iecarei tari.oti oamenii. Orice persoana are dreptul la odi*na si recreatie. at&t !n mod public. de a primi si de a rasp&ndi in%ormatii si idei prin orice mi"loace si independent de %rontierele de stat. Articolul .0. Orice persoana are dreptul la libertatea de !ntrunire si de asociere pasnica. Articolul 18. precum si libertatea de a+si mani%esta reli)ia sau convin)erea. locuinta. la nevoie. Articolul 19.

0n e ercitarea drepturilor si libertatilor sale. Articolul . vaduvie.4. Orice persoana are !ndatoriri %ata de colectivitate. de a se bucura de arte si de a participa la pro)resul stiinti%ic si la bine%acerile lui. boala. Orice persoana are dreptul de a lua parte !n mod liber la viata culturala a colectivitatii. !n urma unor !mpre"urari independente de vointa sa.serviciile sociale necesare2 el are dreptul la asi)urare !n ca# de soma". batr&nete sau !n celelalte ca#uri de pierdere a mi"loacelor de sub#istenta. Articolul . pe ba#a de merit. ordinii publice si bunastarii )enerale !ntr+o societate democratica. 'arintii au dreptul de prioritate !n ale)erea %elului de !nvatam&nt pentru copiii lor minori. 7ama si copilul au dreptul la a"utor si ocrotire deosebite. Articolul . literara sau artistica al carei autor este. 0nvatam&ntul trebuie sa %ie )ratuit. e clusiv !n scopul de a asi)ura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa %ie satis%acute "ustele cerinte ale moralei. %iecare om nu este supus dec&t numai !n)radirilor stabilite prin le)e. prietenia !ntre toate popoarele si toate )rupurile rasiale sau reli)ioase.oti copiii. Articolul . . Orice persoana are dreptul la !nvatatura.9. )rupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a sav&rsi vreun act !ndreptat spre des%iintarea unor drepturi sau libertati enuntate !n pre#enta declaratie. iar !nvatam&ntul superior trebuie sa %ie de asemenea e)al. /iecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decur) din orice lucrare stiinti%ica. precum si de#voltarea activitatii Or)ani#atiei Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii. Nicio dispo#itie a pre#entei Declaratii nu poate %i interpretata ca implic&nd pentru vreun stat. se bucura de aceeasi protectie sociala. 0nvatam&ntul trebuie sa urmareasca de#voltarea deplina a personalitatii umane si !ntarirea respectului %ata de drepturile omului si libertatile %undamentale. toleranta. Aceste drepturi si libertati nu vor putea %i !n nici un ca# e ercitate contrar scopurilor si principiilor Or)ani#atiei Natiunilor Unite. -l trebuie sa promove#e !ntele)erea. invaliditate. Articolul 10. cel putin !n ceea ce priveste !nvatam&ntul elementar si )eneral. Orice persoana are dreptul la o or&nduire sociala si internationala !n care drepturile si libertatile e puse !n pre#enta declaratie pot %i pe deplin !n%aptuite. 0nvatam&ntul te*nic si pro%esional trebuie sa %ie la !ndem&na tuturor. accesibil tuturora.8. 8le"an 6lad 9oan . %ie ca sunt nascuti !n cadrul unei casatorii sau !n a%ara acesteia.5. deoarece numai !n cadrul acesteia este posibila de#voltarea libera si deplina a personalitatii sale.