Aspectos a calificar en el concurso de disfraces.

Jormada matutina

Grado Nombre del grupo Creativid ad rimero !asico rimero !asico rimero !asico rimero !asico Segundo !asico Segundo !asico Segundo !asico Segundo !asico Tercero !asico Tercero !asico Tercero !asico Tercero

Asepectos a califar Simpatia del originalida publico d

Coordinación de movimientop s

Vestuario maquillaje

Total

!asico "istado de los grupos Nombre del grupo # $ % & ' ( ) * + #. ## #$ #% #& grado .

com/ i7patac.eco#+-.en-2a.com/ csar5lo-2a.otmail.com/ stuardo#.com/ .*-.com/ 0osalinda1francis&-.otmail.otmail.#' elviradejesusalvarado-.oo.otmail.oo.oo.oo.otmail.com/ anibal7itumul-2a.es/ raulpac.enrift2-.com/ gu3manma3ariegos-gmail.oo.oo.es/ lilianajuare3c..com/ eugenioalvare3-.es/ salva6ross))-.com/ rodrigue3rufinaalicia-2a.com/ .otmail.t3o5#*'$-gmail.otmail.otmail.com/ 4illiamdeniste-2a.com/ .otmail.com/ ranciscoteletor-2a.e-gmail.otmail.ectorleonel1.com/ ali3et-.+#-.es/ emiliri3-.com/ .

otmail.otmail.##-.es/ mgmartine3$.*#-.otmail.es/ sandraeli3abet.otmail.otmail.otmail.com/ eugeniapablo**-.*-.com/ evelin.rlope3*)-.sols-2a.com/ marioortega*&-.otmail.oo.com/ celless#.onatanf+#-live.com/ lil2rel''*&-.otmail.ermande3$..#.es/ ilen2sol-.##-.com/ naj8is-2a.com/ vi5i.com/ 2esirodas%)#-.otmail.com j.com/ lilian+++-.oo.otmail.otmail.otmail.e3#**#-.com// jc#(.com/ castroosoriomarta-2a.otmail.es/ grindiscarrillo-.%-.oo.com/ lilian+++-.otmail.otmail.com/ .com/ carlitos%#$.oo.com/ jefda*($)-.com/ vi5itecu%*-.otmail.otmail.otmail.otmail.otmail.otmail.com/ afl2sgo-gmail.com/ c.5.enr2-.epitoalvarado1.-.otmail.com/ anacris6$($#-.otmail.ec.com/ anacris1$($#-.##).-2a.com/ blegicaodepa3-.otmail.lorena.es/ c.com/ miguelangel#.esti-.otmail.com/ eld22olandare2es-2a.com/ ilen2sol-.-.*-.otmail.otmail.otmail.es/ re2esre2es*)-.oo.com/ reginalon3o-.com/ rb.otmail.&*(-.com/ santiago.com/ oscarsanc.com/ loret.