Purchasing Managers’ Index – Services

December 4, 2013

Services PMI rises to 57.0 in November: service sector
recovery continues
 The purchasing managers’ index for services (Services PMI) rose from 53.8 in
October to 57.0 in November. This marks the fifth consecutive month in the growth
zone for the Services PMI and indicates stable growth in the service sector. The fact
that the composite index and all four component indices increased and that all
remain above the 50 mark signals continued recovery in the service sector.
 All component indices rose during the month, contributing to the 3.2 point increase
in the Services PMI. The index for new orders rose 6.0 points, making the largest
contribution of 2.1 index points to the composite index. The indices for business
activity and employment contributed 0.4 points each, while the index for supplier
delivery times added 0.3 points to the Services PMI.
 The index for service companies’ business plans rose from 62.8 in October to 67.3
in November. This index has thus remained above 50 for seven consecutive
months, which suggests that the service companies are gradually becoming more
optimistic about the economy going forward.
 The index for suppliers’ intermediate goods prices fell 1.3 points to 52.8 in
November. This index has landed at or above 50 for five consecutive months.

Inköpschefsindex - Tjänster
75

Services PMI

70

70

(Purchasing Managers’
Index - Services)

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

75

35

35

Säsongsrensat
Orensat

30
05

06

07

30
08

09

10

11

12

13

Next publication of the Purchasing Managers’ Index – Services: Tuesday January 7, 2014

Åke Gustafsson, Swedbank Research, +46 (0)70-676 1639
Sebastian Bergfelt, Silf, +46 (0)73-944 6450, professionals@silf.se
1 (8)

Seasonally adjusted
2013 Nov. 57.0
Oct. 53.7
Sep. 53.3
Aug. 53.7
Jul. 56.6
Jun. 44.9
May 47.8
Apr. 48.6
Mar. 47.3
Feb. 54.6
Jan. 52.6
2012 Dec. 49.2
Nov. 46.5
okt 50,3
sep 47,2

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Inköpschefsindex för den svenska privata tjänstesektorn (PMI – tjänster) uppvisar en
stabil utveckling under oktober med en uppgång till 57,0 jämfört med 53,8 i oktober.
Samtliga delindex bidrog till uppgången under månaden där orderingången stor för det
största bidraget. Såväl totalindex som samtliga ingående delindex har noterats i
tillväxtzonen de senaste fem månaderna.
Delindex för orderingången steg med 6,0 indexenheter till 60,7 och delindex för
orderingång gav därmed det största positiva bidraget till PMI – tjänster med 2,1
indexenheter. Det är femte månaden i rad som delindex för orderingången ligger i
tillväxtzonen vilket indikerar att tjänsteföretagen ser en viss förbättring av
efterfrågesituationen.

Orderingång
80

80

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40
Orensat
Säsongrensat

35
30
05

06

07

35
30
08

09

10

11

12

13

Index för orderstockarna steg till 54,1 i november från 51,2 i oktober. Den ljusare
bedömningen avseende orderstockar sammanfaller med en stigande orderingång och i
likhet med delindex för orderingången har orderstockarna noterats i tillväxtzonen de
senaste fem månaderna.

Orderstockar
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30
Säsongrensat
Orensat

25
20
05

06

07

25
20
08

09

10

2 (8)

11

12

13

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Delindexet för affärsvolymen/produktionen steg under november till 57,8 från 56,0 i
oktober, vilket gav ett bidrag med 0,4 indexenheter till PMI-tjänster. Att affärsvolymen
fortsatte att stiga även under november sammanfaller med att delindex för såväl
orderingång som orderstockar noterats i tillväxtzonen de senaste fem månaderna.

Affärsvolymen
80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

Säsongrensat
Orensat

20
05

06

07

20
08

09

10

11

12

13

Index för planerad affärsvolym steg till 67,3 i november, vilket var den högsta
noteringen sedan maj 2011. Indikationer om en något bättre efterfrågan med stigande
affärsvolym/produktion och orderingång samt en ljusare syn på orderstockarna har
sannolikt påverkat tjänsteföretagens produktionsplaner i positiv riktning.

Planerad affärsvolym
80

80

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40
Säsongrensat
Orensat

35
30
05

06

07

35
30
08

09

10

3 (8)

11

12

13

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Delindex för sysselsättningen steg till 52,7 i november jämfört med 50,8 i oktober,
vilket gav ett positivt bidrag till PMI – tjänster med 0,4 indexenheter. För femte
månaden i rad har andelen tjänsteföretag som ökat eller bibehållit sin personalstyrka
överträffat andelen som avser att minska personalstyrkan.

Sysselsättning
75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35
Orensat
Säsongrensat

30
25
05

06

07

30
25
08

09

10

11

12

13

Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 1,4 indexenheter till 53,8 i
november och gav därmed ett positivt bidrag till PMI – Tjänster, med 0,3 indexenheter.
Delindex för leverantörernas leveranstider har noterats i tillväxtzonen de fem senaste
månaderna, vilket kan vara en indikation på att efterfrågesituationen inom
tjänstesektorn stabiliserats.

Leverantörernas leveranstider
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

Säsongrensat
Orensat

35
05

06

07

35
08

09

10

4 (8)

11

12

13

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk med 1,3 indexenheter till 52,8 i
november. Trots en nedgång i index kvarstår att en övervikt för företag som rapporterar
stigande priser. Leverantörernas insatsvarupriser har nu stigit de senaste fem
månaderna, men det krävs emellertid ytterligare uppgång i index för att ändra bilden av
ett återhållsamt pristryck från leverantörsledet.

Leverantörernas insatsvarupriser
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

Säsongrensat
Orensat

35

35
05

06

07

08

09

10

5 (8)

11

12

13

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, säsongrensat
PMI -tjänster Ingår i PMI-tjänster
Total index

2009 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2010 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2011 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2012 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov

Affärsvolym

Övriga nyckeltal

Leverantörernas
leveranstider

Nya Order Sysselsättning

34,4

32,1

42,1

34,0

30,0

26,3

Leverantörernas
insatsvarupriser
48,4

36,9

35,6

38,6

34,3

41,6

34,5

46,7

40,0

40,5

43,7

41,1

42,3

32,6

39,5

47,9

36,2

40,2

41,6

38,6

40,2

40,1

39,3

42,7

46,8

41,1

44,4

42,4

44,6

29,6

39,0

41,2

44,3

43,1

44,7

40,5

47,9

35,0

45,2

35,9

52,0

41,0

42,9

37,9

44,8

35,1

40,2

40,5

54,0

45,6

50,8

40,7

50,3

36,0

47,2

45,7

55,9

49,5

54,0

46,3

56,6

34,8

54,6

49,4

59,7

55,5

62,8

47,8

63,2

40,8

63,6

44,9

62,2

52,2

57,9

48,7

57,9

38,8

58,1

44,7

68,8

47,6

52,8

46,6

49,8

38,2

49,1

52,2

61,1

54,3

58,3

50,5

57,7

46,9

54,2

48,4

61,4

59,6

62,3

53,8

65,9

51,3

60,6

45,7

74,4

61,3

64,8

58,0

63,7

55,8

60,7

55,6

71,3

62,5

66,8

60,5

64,7

55,3

61,4

60,4

74,4

59,8

60,5

59,4

61,5

56,3

59,6

63,0

69,3

61,0

62,6

62,5

62,7

54,2

62,3

62,6

69,6

61,4

64,4

60,8

63,5

54,4

60,6

63,4

70,4

63,9

65,8

61,8

67,5

57,3

63,6

62,2

70,6

61,8

60,8

65,0

65,0

54,6

60,5

63,7

74,4

64,2

65,9

62,3

68,0

57,4

62,3

60,2

77,4

65,0

66,3

59,6

68,7

62,5

65,0

65,8

79,1

65,9

70,0

64,4

65,8

62,6

61,3

63,4

76,7

64,6

69,5

61,0

64,5

62,4

62,7

66,9

77,5

60,7

60,9

62,4

59,6

60,9

58,2

68,3

68,7

60,7

64,2

60,1

58,9

60,1

56,1

64,3

69,1

61,2

63,4

59,8

61,6

59,0

58,5

65,3

67,9

57,1

56,3

58,1

56,4

58,4

51,2

60,5

67,4

54,6

59,7

55,0

49,4

56,6

49,0

58,1

62,7

52,5

52,9

55,3

49,9

53,7

50,8

54,4

61,2

53,3

53,1

55,3

53,0

52,4

48,9

55,0

59,4

51,6

53,0

51,9

48,7

54,6

47,6

54,2

57,5

48,9

48,8

51,3

45,2

53,1

46,0

52,5

53,6

49,3

50,8

49,6

47,3

50,9

46,2

53,6

54,9

51,1

50,9

50,3

50,8

52,6

48,1

54,1

57,4

53,9

53,6

50,5

55,9

54,3

54,7

54,9

58,6

53,3

56,4

49,9

53,1

53,2

47,9

53,2

60,2

52,9

54,6

52,5

52,9

51,2

52,3

53,6

61,4

48,7

47,9

51,5

47,4

49,2

48,4

52,2

57,4

48,0

48,7

49,8

46,0

48,7

44,8

51,3

56,7

48,0

50,1

48,4

47,7

45,6

45,4

51,1

54,0

53,7

56,4

48,8

56,0

51,4

54,5

49,4

54,9

50,6

54,6

49,8

52,0

43,9

50,5

51,1

55,9

47,2

46,5

47,2

46,6

49,0

49,0

50,6

53,5

50,2

50,7

46,4

51,5

51,2

45,7

52,9

54,4

46,4

45,1

45,4

47,0

48,1

43,9

49,9

49,9

49,2

49,1

50,3

49,0

48,4

44,5

50,9

56,0

52,5

55,9

50,1

54,0

48,2

53,7

50,3

55,9

54,6

57,0

49,4

57,2

52,3

49,4

53,3

57,0

47,4

48,0

49,3

46,5

46,1

41,1

50,5

51,8

48,7

49,6

48,5

49,2

46,8

44,8

47,4

48,9

47,8

50,9

48,5

47,2

44,1

45,4

46,7

51,5

44,9

45,3

47,7

44,7

42,1

45,7

47,1

53,3

56,6

59,5

51,6

60,2

51,8

56,9

50,0

61,9

53,7

55,8

55,7

51,4

53,1

50,9

52,1

62,1

53,3

55,4

50,4

54,0

52,4

52,7

51,1

62,8

53,8

56,0

52,4

54,7

50,8

51,2

54,1

62,8

57,0

57,8

53,8

60,7

52,7

54,1

52,8

67,3

6 (8)

Orderstock

Prognos
Planerad
affärsvolym
33,5

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, icke - säsongrensat
PMI -tjänster Ingår i PMI-tjänster
Total index

2009 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2010 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2011 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2012 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov

Affärsvolym

Övriga nyckeltal

Leverantörernas
leveranstider

Nya Order Sysselsättning

Prognos

Orderstock

Leverantörernas
insatsvarupriser

Planerad
affärsvolym

30,0

25,7

39,7

30,0

25,7

22,1

50,0

31,4

37,1

35,5

38,7

35,5

40,3

37,1

48,4

41,9

41,9

46,8

39,1

45,3

32,8

42,2

48,4

37,5

42,7

44,2

38,5

44,2

42,3

42,3

44,2

50,0

43,6

48,4

43,5

46,8

32,3

41,9

43,5

48,4

47,3

50,0

43,5

51,6

40,3

48,4

37,1

54,8

38,5

37,5

41,1

39,3

35,7

35,7

41,1

55,6

47,5

53,3

39,7

53,3

37,9

50,0

45,0

55,0

50,9

56,7

46,6

58,3

35,0

55,2

50,0

58,3

54,7

61,7

48,3

61,7

40,0

61,7

43,3

60,0

49,7
43,7

55,4
48,1

48,2
44,4

53,6
46,2

37,0
33,3

53,6
46,3

41,1
48,1

64,3
57,4

49,9

51,9

48,1

53,7

42,6

50,0

50,0

59,3

59,8

62,2

53,9

67,1

50,0

63,2

47,4

76,3

62,7

67,9

56,0

66,7

56,0

63,4

56,1

72,6

65,0

69,4

60,4

68,7

57,5

64,4

61,9

77,6

62,3

64,5

60,5

63,7

59,0

62,5

65,3

73,4

65,2

67,9

65,5

66,4

59,5

65,5

63,8

72,4

58,9

59,0

64,0

58,0

55,0

56,1

64,0

72,0

65,8

68,3

60,8

70,5

59,2

66,4

61,5

69,7

63,2

63,5

65,3

66,7

54,8

61,1

64,3

73,0

63,4

64,8

62,8

66,5

56,6

60,4

58,6

75,2

62,5
62,1

63,8
65,3

59,1
62,2

64,4
62,2

60,7
57,7

60,5
58,5

62,2
59,3

74,6
73,0

60,3

63,1

58,6

60,5

58,1

58,5

68,5

75,4

60,9

60,8

62,5

60,8

59,6

60,8

70,0

70,6

62,2

67,3

58,1

61,9

60,3

58,8

64,8

70,4

63,6

66,0

59,7

65,6

61,2

61,5

66,8

71,1

59,6

60,3

59,2

58,6

61,1

54,1

62,8

71,5

58,8

65,0

58,0

53,1

61,9

52,2

59,3

65,5

50,0

47,5

58,5

44,4

54,3

46,3

55,0

62,8

55,2

55,6

54,3

56,0

54,3

51,7

54,3

58,5

53,0

55,7

52,2

50,4

54,8

48,2

54,8

56,1

48,0

47,7

51,8

43,7

52,3

44,1

50,9

51,4

46,8
47,2

48,3
46,2

49,1
48,1

43,0
47,2

49,1
47,7

41,7
45,3

50,0
50,0

50,4
53,7

49,6

47,2

48,1

51,9

50,0

50,5

56,5

56,5

53,5

56,3

50,0

54,3

51,9

50,5

54,9

62,1

54,4

57,7

50,5

55,9

51,4

55,0

54,1

62,7

51,2

50,5

51,4

51,4

51,4

51,4

53,7

60,6

50,5

52,7

50,9

48,2

51,4

47,7

53,6

60,8

52,3

55,4

51,4

51,4

50,9

48,6

52,3

56,8

51,2

51,0

52,0

50,5

52,0

50,0

50,0

56,5

52,4

57,1

48,8

55,0

45,8

53,3

50,4

55,0

48,5

49,2

47,5

48,3

49,2

49,6

51,2

52,1

49,4

49,6

46,9

50,0

50,4

43,8

51,3

52,2

43,8

42,6

44,9

42,7

46,3

39,4

46,3

45,4

45,3

44,4

48,1

45,4

43,5

41,7

46,8

52,3

48,2

49,5

47,7

50,0

43,9

49,5

51,9

53,8

54,8

56,9

49,5

58,4

51,0

52,0

55,0

58,9

48,8

51,0

47,4

49,5

46,4

43,8

51,0

53,1

51,1

52,2

48,4

53,2

48,9

47,8

48,9

52,1

51,1

54,9

49,5

49,5

46,7

48,4

48,9

55,4

49,1

50,5

50,5

48,4

47,3

48,9

48,4

56,0

54,1

54,1

54,7

54,7

52,3

52,4

50,6

63,4

55,7

58,6

55,4

54,3

54,8

53,8

51,6

61,8

55,0

58,3

50,6

56,0

53,0

53,6

51,8

61,9

53,0

55,1

52,9

53,4

50,0

49,4

52,9

60,9

54,9

55,6

53,4

57,3

51,1

50,0

49,4

63,5

7 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende november månad 2013, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex för tjänster
– mål och metodik
Historik

Silf och Swedbank AB, publ gör den första gemensamma –
interna – beräkningen av ”Inköpschefsindex för den privata
tjänstesektorn” för de fyra ingående komponenterna under
2005. I december 2010 offentliggjordes indextalet för första
gången. Förebild var det amerikanska inköpschefsindexet för
övriga näringslivet, Non-Manufacturing Index, och det svenska
PMI som för första gången publicerades i november 1994.

Deltagare

Över 200 inköpschefer i den privata tjänstesektorn.

Publicering

Tredje vardagen i varje månad, kl 08.30.

Undersökningsperiod

Jämförelse med föregående månad.

Sammansättning
av PMI – tjänster (%)

Orderingång (i det egna företaget)
Affärsvolym (i det egna företaget)
Sysselsättning (i det egna företaget)
Leverantörernas leveranstider

35
25
20
20

Övriga nyckeltal
(ingår ej i PMI – tjänster) Orderstock
Leverantörernas insatsvarupriser
Planerad affärsvolym närmaste halvåret
Mål

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och lätt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp

Beräkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma
fram till totalindex. Inköpschefsindex för tjänster anger inga
aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av konjunkturen
i tjänstesektorn. De säsongrensade siffrorna redovisas i första
hand.

”Break even”

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i konjunkturen bland
tjänsteföretagen har – i linje med amerikansk praxis –
fastställts till 50. Någon överdriven exakt tillämpning av denna
gräns eller ”neutral tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller
50,3 ger inte särskilt olikartade konjunktursignaler utifrån
totalindexet för PMI – tjänster.

Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex för privata tjänsteföretag (PMI – tjänster) tror vi oss
ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera
analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i
grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat
underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust
eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inköpschefsindex.
8 (8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful