You are on page 1of 120

PREZINTĂ Dr. psih. pr.

Cristian DOBRE
E-mail: cristi_dobre@yahoo.com Mobil: 0722557270

NOTĂ: acest curs este protejat de legislația în vigoare privind drepturile de autor

SCOPUL COLOCVIULUI

Este de a realiza familiarizarea cursanților cu noțiuni de bază ale psihologiei diplomatice, pe care să le utilizeze, în mod practic și pragmatic în activitatea curentă.

OBIECTIVELE PE CARE ȘI LE PROPUNE COLOCVIUL “ASPECTE PRACTICE ALE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE”
1. Înțelegerea locului și rolului psihologiei diplomatice în ansamblul psihologiei; 2. Deprinderea unor mijloace și procedee psihologice de creștere a potențialului profesional; 3. Familiarizarea cu aspectele specifice ale inteligenței emoționale; 4. Introducerea unor noțiuni referitoare la limbajul non-verbal; 5. Fixarea și evaluarea elementelor predate.

STRUCTURA COLOCVIULUI

1. De ce psihologie diplomatică? 2. Cui se adresează psihologia diplomatică?

3. Ce reprezintă psihologia diplomatică?
4. Cum ajută psihologia diplomatică la dezvoltarea potențialului profesional? 5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? 6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? 7. Concluzii, discuții, bibliografie.

1. De ce psihologie diplomatică? - Pentru că înainte de toate suntem OAMENI...și orice om are nevoie de psihologie, pentru a se înțelege pe sine și pe semenii săi, dar și mediul unde își desfășoară activitatea. -Pentru că, prin utilizarea unor procedee psihologice, persoanele care practică diplomația pot să-și îmbunătățească performanțele; -Pentru că diplomația are nevoie de o perspectivă psihologică, iar psihologia are posibilitatea să ajute diplomația... -Pentru că o astfel de relaționare, între psihologie și diplomație este în premieră în România și foarte nouă în lume, ca și demers științific...

2. Cui se adresează psihologia diplomatică?
-Cursanților la Institutul Diplomatic Român;
-Diplomaților civili și militari; -Politicienilor, care își reprezintă țara;

-Personalului din administrația publică;
-Candidaților pentru un post diplomatic; -Personalului care lucrează în doeniul relațiilor internaționale; - Psihologilor; - Studenților și cursanților din instituțiile de relații internaționale; -Personalului din unele structuri departamentale; -Publicului larg.

Ce reprezintă psihologia diplomatică? .3.

3. Psihologia diplomatică realizează studiul psihologic al omului din următoarele perspective: . Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3.a diplomatului însuşi. DEFINIREA PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE Psihologia diplomatică se defineşte ca fiind o ramura aplicativă a psihologiei generale. adică a acelor persoane. care este pus în dubla postură de a se înţelege pe sine însuşi. care urmează să interacţioneze cu diplomatul. . .1. dar şi de a-şi înţelege potenţialii interlocutori. destinată să studieze dezvoltarea proceselor şi însuşirilor psihice ale personalităţii umane implicate în activitatea diplomatică. care îl supune pe OM cercetării teoretico-ştiinţifice intervenției practic-aplicative.a specialistului în psihologie.a terţilor. .

în parte . OBIECTIVELE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE: Obiective teoretice Obiective practic-aplicative Obiective operaționale Sunt conectate cu zona de cercetare-dezvoltare Sunt conectate cu psihologii practicieni Sunt conectate cu fiecare persoană.3. Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3.2.

-explicarea ştiinţifică a fenomenelor şi proceselor psihologice specifice mediului diplomatic.2.identificarea particularităţilor proceselor psihologice ale actorilor umani ai mediului diplomatic. Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3. -validarea unor teorii. OBIECTIVELE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE: Obiectivele teoretice -dezvoltarea cadrului conceptual de operare.3. metode şi procedee conceptuale cu privire la derularea unor procese psihologice specifice mediului diplomatic. . .

a unor legităţi cu privire la manifestarea psihologiei în mediul diplomatic.organizarea şi diversificarea aparatului psiho-metodologic propriu de cercetare. Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3.2. OBIECTIVELE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE: Obiectivele practic-aplicative: . . prin cercetări concrete. . în mediul diplomatic. . . înainte de plecarea în misiune.dezvoltarea unor sisteme de evaluare psihologică mai adecvate pentru candidaţii destinaţi să ocupe o funcţie diplomatică sau de suport. . .promovarea unor programe de asistenţă psihologică pentru diplomaţi.dezvăluirea complexităţii psihologice a mediului diplomatic. . .eficientizarea procesului de adaptare a personalului diplomatic la mediul în care îşi desfăşoară activitatea. .dezvoltarea programelor psihologice specifice de îmbunătăţire a capacităţilor intelectualcognitive şi emoţionale ale diplomaţilor. punerea în evidenţă.prognozarea evoluţiei psiho-comportamentale a diplomatului la post.îmbunătăţirea programelor de pregătire psihologică a diplomaţilor. .3.prevenirea unor comportamente deviante.anticiparea solicitărilor de natură psihologică ce îi pot afecta diplomatului capacitatea de lucru.

cu scopul creşterii eficienţei sale profesionale. -dezvoltarea tehnicilor de întocmire a profilului psihologic de la distanţă al potenţialilor interlocutori. -dezvoltarea tehnicilor de recuperare psihologică şi de potenţare a psihicului diplomatului.3. OBIECTIVELE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE: Obiectivele operaţionale -punerea la dispoziţia diplomatului a unor modalităţi specifice de autocunoaştere şi autoreglare adaptativă în timp real. -perfecţionarea unor modalităţi psihologice de creştere a puterii persuasive a diplomatului. . . -creşterea eficienţei actului de negociere.decelarea influenţelor multiculturale asupra personalităţii. -identificarea mijloacelor de stimulare a înţelegerii multiculturalităţii de către diplomat. -punerea la dispoziţia diplomatului a unor mijloace psihologice de identificare a formelor de agresiune psihologică şi de apărare împotriva acestora.2. în relaţia sa cu terţi. Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3.

RAPORTURILE INTERDISCIPLINARE ALE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE Psihologie diplomatică Figura nr. Zlate. Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3.3.3. M. (1994) . 1 – Ramurile aplicative ale psihologiei.

3.3. RAPORTURILE INTERDISCIPLINARE ALE PSIHOLOGIEI DIPLOMATICE PSIHOLOGIA SOCIALĂ ETNOPSIHOLOGIA PSIHOLOGIA RELIGIEI PSIHOLOGIA DIPLOMATICĂ PSIHOLOGIA MILITARĂ PSIHOLOGIA POLITICĂ PSIHOFIZIOLOGIA PSIHOLOGIA ORGANIZAȚIONALĂ . Ce reprezintă psihologia diplomatică? 3.

4. Cum ajută psihologia diplomatică la dezvoltarea potențialului profesional? .

4. Cum ajută psihologia diplomatică la dezvoltarea potențialului profesional? „un om informat este un om puternic” „un om care se cunoaşte pe sine este un om puternic” „un om care îi cunoaște pe ceilalți este un om și mai puternic” .

Cum ajută psihologia diplomatică la dezvoltarea potențialului profesional? Înțelegerea cerințelor psihologice ale mediului diplomatic Evaluarea și prevenirea riscului Dezvoltarea capacității de a negocia Gestionarea crizelor Dezvoltarea capacității de a înțelege limbajul non-verbal Dezvoltarea abilităților de comunicare Dezvoltarea memoriei Dezvoltarea gândirii Dezvoltarea atenției Dezvoltarea capacității de înțelegere a altora Dezvoltarea capacității de auto-înțelegere Dezvoltarea Identificarea inteligenței caracteristicilor academice/ psihologice emoționale ale diplomatului Dezvoltarea capacității de a face față mai bine factorilor stresanți Dezvoltarea inteligenței culturale Dezvoltarea capacității de a recunoaște agresiunea psihologică Dezvoltarea abilităților de conducere .4.

Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? .5.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA – Elemente generale Inteligenţa este o „formă de exprimare a capacităţii de a înţelege şi rezolva probleme şi situaţii noi pe baza experienţei acumulate anterior“ .

Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA – Elemente generale Inteligență spațială Inteligență lingvistică Inteligență kinestezică Inteligență emoțională Inteligenă academică Inteligență artistică Inteligență socială Inteligență muzicală .5.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA – Raportul dintre inteligența academică și cea emoțională ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI Abilitatea de a rezolva probleme Probleme bazate pe un suport socio-emoțional Probleme bazate pe un suport logico-matematic .

. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA – Locul și rolul gândirii Gândirea este procesul psihic superior.5. cu ajutorul căruia este reflectată realitatea şi sunt rezolvate probleme.

înţelegerea. .Definire Inteligența academică se referă la identificarea. integrarea şi folosirea operațiilor logico-matematice în procesele rezolutive. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ .5.

-categorizarea se referă la gruparea obiectelor şi fenomenelor după anumite criterii. -particularizarea este procesul de gândire invers celui de generalizare şi presupune atribuirea aceloraşi caracteristici ale categoriei elementelor individuale ale acesteia. . prin care se ajunge de la abstract la concret. despre care subiectul cunoaşte unele elemente.5. eveniment etc.ierarhizarea presupune stabilirea unei ordini între obiecte şi fenomene. în părţile sale componente. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ – Operațiile gândirii: -analiza presupune descompunerea unui obiect. concept. -. în clase. subclase şi aşa mai departe. -abstractizarea presupune izolarea mentală a relaţiilor esenţiale ce există între obiecte şi fenomene concrete. în vederea creării unui tot. . eveniment etc. pe baza unui criteriu obiectiv sau subiectiv. din părţile sale componente. -sinteza este procesul mental opus analizei. -generalizarea se manifestă prin atribuirea unor caracteristici ale unor obiecte sau fenomene tuturor obiectelor şi fenomenelor ce aparţin respectivei categorii. -concretizarea reprezintă procesul de gândire invers celui de abstractizare.comparaţia constă în stabilirea asemănărilor şi a deosebirilor dintre obiecte sau fenomene concrete sau abstracte. concept. ce constă în recompunerea unui obiect.

reducerea la absurd.5.Strategii de rezolvare a problemelor: .simularea pe computer. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ . .reducerea diferenţelor dintre enunţul iniţial al problemei şi enunţul obiectivului de atins.aplicarea unor algoritmi de rezolvare a problemei. . . . .implicarea unui număr cât mai mare de operaţii ale gândirii şi procese ale imaginaţiei. unde este plasată soluţia. . -planificarea ”înainte” a rezolvării problemei (când se pleacă de la ceea ce există).planificarea ”înapoi” a rezolvării problemei (când se pleacă de la ceea ce se cere). .descompunerea problemei de bază în sub-probleme. . desprinşi din experienţe anterioare.reprezentarea grafică/vizuală a problemei. care necesită rezolvări relativ mai simple.

Fiecare dintre directorii U și V au în subordine câte 44 de lideri locali.. Citiți cu atenție textul de mai jos și încercați să răspundeți la întrebarea prezentată la finalul acestuia. Acesta are un vicepreședinte și trei directori în subordine – A. iar. care este controlat în deciziile pe care le ia de un consiliu format din 22 de membri.. Domeniile de activitate ale persoanelor enumerate sunt relativ asemănătoare. TEXT Organizația X este condusă de domnul Q. Directorul A are și el în subordine pe directorii M și N. Organizația Y îl are ca lider pe domnul T. Timp de lucru... in timp ce directorul C îi are ca subordonați pe directorii S și K. În subordinea lui T se află directorii U și V. Directorul V are ca locțiitor pe domnul H.5. Care este numele acestuia (litera care îl desemnează)? . Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ (IQ) LUCRAREA PRACTICĂ nr.. B și C.. directorul B îi are în subordine pe directorii O și P. 1 Vă rog să constituiți două grupuri de lucru. Directorul M trebuie să-l întâlnească pe omologul său din organizația Y.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ (IQ) LUCRAREA PRACTICĂ nr. 1 – o variantă de rezolvare a problemei propuse Organizația X Organizația Y Consiliu 22 P Q Nivelul 1 T A B C Nivelul 2 Nivelul 3-4 Nivelul 3-4 U V H M N O P R 44 LL 44 LL .

5. Aranjand literele RABVEI intr-o anumita ordine. răspundeți la întrebările de mai jos: 1. Alegeti dintre cele cinci figuri de mai jos pe aceea care se potriveste urmatoarei reguli: Vă mulțumesc! . veti obtine? O tara O mare Un judet Un oras O viețuitoare VRABIE 3. Care dintre cele cinci animale de mai jos face nota discordanta cu celelalta? URS SARPE VACA CAINE TIGRU 2. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ (IQ) LUCRAREA PRACTICĂ nr. 2 – În 45 de sec.

. Statistic. .120-140 – inteligenţă peste media superioară . pe o scală „de la sub 70“.peste 140 – inteligenţă genială.Evaluare Valoarea IQ-ului ierarhizează subiecţii testaţi în funcţie de numărul de puncte obţinute la testul de inteligenţă. până la „peste 140“. astfel: -sub 70 – deficienţe mentale. . aproximativ 95% dintre indivizii unei populaţii vor avea valori cuprinse între 70-130 (potrivit distribuţiei gaussiene). .90-110 – inteligenţă medie. . .110-119 – inteligenţă superioară.5.80-89 – inteligenţă sub medie.70-79 – inteligenţă slabă. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA ACADEMICĂ .

se referă la identificarea. .5.Definire Inteligenţa emoţională. reglarea şi folosirea emoţiilor în relaţiile cu sine şi cu alţii. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ . înţelegerea.

Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Factori (după Goleman) 1. recunoaşterea emoţiilor la alţii 5.5. managementul relaţiilor interpersonale . auto-conştientizarea emoţiilor 2. motivarea 4. managementul emoţiilor 3.

5. conştientizarea efectelor emoţiilor proprii asupra asupra altora. - conştientizarea efectelor emoţiilor proprii asupra propriei persoane. auto-conştientizarea emoţiilor determinarea punctelor forte/slabe ale propriei emoţionalităţi. - - capacitatea introspectivă comportament. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Factori (după Goleman) 1. de autoevaluare a propriului .

managementul emoţiilor - capacitatea de adaptare a persoanei la mediu. . flexibilitatea persoanei la o situaţie dată. capacitatea de gestionare a stresului. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Factori (după Goleman) 2.5.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată?
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Factori (după Goleman)

3. motivarea

-

nivelul de încredere în forţele proprii, capacitatea de motivare prin factori interni, ca element energizant pentru nevoia realizării de sine;

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată?
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Factori (după Goleman)

4. recunoaşterea emoţiilor la alţii (empatia)

- abilitatea de a citi şi înţelege emoţiile altor persoane („ce simt alţii“);

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată?
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Factori (după Goleman)

5. managementul relaţiilor interpersonale

-

capacitatea de a asculta pe altcineva, asertivitatea, gestionarea conflictelor,

-

prevenirea efectelor negative ale unor emoţii.

-Persoane capabile să înțeleagă ușor alte persoane. -Persoane care interacționează bine cu alți oameni. -Persoane care gestionează bine situațiile tensionate. -Persoane care identifică și întrețin ușor emoțiile pozitive. . -Persoanele calme în situații limită. -Persoanele care au capacitatea de a-și cenzura primul impuls. -Persoane care pot îmțelege ușor funcționarea grupurilor umane. -Persoane care inspiră și mobilizează alți oameni. -etc. -Persoanele care descoperă rapid bucuriile vieții.5. -Persoane care nu se lasă copleșite de greutățile vieții zilnice. -Persoane care au încredere în forțele proprii. -Persoane care pot elimina rapid emoțiile negative. vesele. -Persoanele joviale. -Persoane care privesc cu optimism situațiile dificile. funcție de situație. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Cum arată o persoană cu EQ mare -Persoane care se adaptează ușor la un mediu nou.

5. mişcări disting? Cum sunt aşezaţi oamenii din încăpere? Cum interacţionează persoanele între ele? Ce emoţii se pot citi pe faţa fiecărei persoane? Ce mimică doresc/trebuie să abordez eu? Ceilalţi menţin sau evită contactul vizual cu mine? Dar între ei? Este corelată gestica. mirosuri. 3 – Să evaluăm. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) LUCRAREA PRACTICĂ nr. răspunsurile pe care le-ați dat Ce simt eu acum? Am încredere în forţele proprii? Ce obstacole şi facilităţi se manifestă acum? Sunt motivat(ă) suficient? Ce mai am de făcut în această direcţie? Ce se întâmplă în jurul meu. împreună. cu mimica abordată de fiecare? Care este sursa emoţiilor lor? Cine catalizează majoritatea emoţiilor? Care sunt vulnerabilităţile emoţionale ale grupului? Dar punctele forte ale grupului? Ce strategie emoţional-acţională voi adopta eu față de ceilalți membrii ai grupului? . sunete. din punct de vedere emoţional-relaţional? Ce imagini.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Modalități de auto-educare Dezvoltarea limbajului pozitiv .

„mulţumesc întegii echipe pentru efortul…“) -transmiterea hotărârii („vreau să…“. „vă voi confirma întâlnirea de îndată. „sugestia dumneavoastră va fi foarte apreciată de…“. „ideea dumneavoastră este promiţătoare…“ -încurajarea cooperării ( „soluţia depinde de noi…“. deopotrivă.. .5. „sunt onorat să…“. „mă voi ocupa personal de această chestiune…“. „pot să “. „vă pot ajuta imediat…“. „dispun“.. şi al echipei care a contribuit la…“. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Forța limbajului pozitiv Folosirea limbajului pozitiv permite: -proiectarea unor aşteptări pozitive („îmi face plăcere să…“. „mâine la ora…“. „am decis să…“. „ordon…“. “. „în cel mai scurt timp…“. „meritul este. „voi finaliza lucrarea mâine dimineaţă…“). „să căutăm împreună rezolvarea la…“.

dar este o adevărată provocare pentru mine…“. „să semnăm…“) -menţinerea unui climat suportiv sau chiar auto-suportiv. ( „pot să depăşesc acest obstacol…“. „să facem…“.5. „te poţi baza pe mine…“„mă străduiesc să…“. „eu consider că este de dorit să…“. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Forța limbajului pozitiv Folosirea limbajului pozitiv permite: -stimularea demersurilor acţionale („hai să…“. „acest moment reprezintă un nou început pentru…“) – motivarea („ceea ce îmi ceri nu este simplu. „noi apreciem că cel mai potrivit demers este să…“. „vă recomand să…“. „sunt mândru de voi pentru…“) . „să discutăm despre…“. „sunt alături de tine…“.

„este bine să mai explic odată situaţia…“) -reducerea tensiunilor. -(„nu este nci o problemă…“.asumarea responsabilităţii („este datoria mea să…“. „am văzut situaţii mai dificile ca aceasta. „acesta nu este cel mai rău lucru care se putea întâmpla…“. „întotdeauna există o soluţie…“ . Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Forța limbajului pozitiv Folosirea limbajului pozitiv permite: . „putem depăşi această situaţie…“. „soluţia depinde de noi…“) -stimularea optimismului -(„mâine va fi mai bine… “. hai să…“.5. „este responsabilitatea asociaţiei să…“.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată?
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Forța limbajului pozitiv Folosirea limbajului pozitiv permite: schimbarea deciziei. („sugestia ta este interesantă. Te-ai gândit şi la… “, „Apreciez ideea ta. Pot să-ţi sugerez să studiezi şi această opţiune…“, „te-ai gândit şi la acest punct de vedere…“) -afirmarea negaţiei. ( „nu pot participa la...Am confirmat deja altă activitate. Mulţumesc mult pentru invitaţie… “, „nu pot să … Apreciez că te-ai gândit la mine… “) -sugerarea unei conduite reverenţioase. ( „aş putea să…“, „îmi permiteţi să mă prezint…“, „doresc să vă transmit regretele mele în privinţa…“, „sunt deosebit de încântat să vă mulţumesc pentru …“, „imi face o deosebită plăcere să îl prezint pe ES Domnul Ambasador…“, „aş dori să…“, „vă transmit şi pe această cale felicitările noastre pentru…“, „apreciez profesionalisuml…“); -evitarea unor situaţii jenante. („mă bucur să te revăd. Eu sunt… “, „îmi pare rău că…“ ) etc.

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată?
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii

Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite:

-Încurajarea afirmării de sine
Orice spunem și facem este legat de afirmarea de sine, inclusiv dialogul cu noi înșine. Orice gând produce o atitudine, mai slabă sau mai puternică, în funcție de cât de puternic este gândul respectiv. Orice atitudine produce o schimbare comportamentală, mai puternică sau mai slabă, în funcție de cât de puternică este respectiva atitudine. Orice schimbare comportamentală produce o modificare a relațiilor noastre cu mediul (cu alte persoane și nu numai), mai puternică sau mai slabă, în funcție de cât de puternică este schimbarea noastră comportamentală. Gând Atitudine
Comportament Modificarea relațiilor cu mediul

5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată?
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii

Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Promovarea gândirii pozitive Este de dorit să formulăm „dorințele“ în termeni pozitivi și nicidecum negativi. De exemplu, gândesc „vreau să ajung la timp la întâlnire“, în loc de „nu vreau să întârzii“ sau „vreau să iau acest examen“, în loc de „...să nu pic examenul“.

Gând pozitiv

Atitudine pozitivă

Comportament pozitiv

Relaționare pozitivă cu mediul

iar persoana să lucreze în această direcție.5. Se recomandă ca odată cu momentul conștientizării unui aspect negativ să se instaureze și dorința de schimbare a respectivului aspect. Menținerea neschimbată a aspectelor care provoacă disconfort va îngreuna consolidarea încrederii în forțele proprii. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Conștientizarea puterii de schimbare a propriei persoane Oamenii sunt parțial mulțumiți. unele persoane se mulțumesc să constate că „ sunt fricoase“ „nu au idei“ „sunt timide“„nu pot rezolva un anumit tip de problemă“ „sunt desconsiderate de alții“ etc. De exemplu. Conștientizarea unui aspect negativ Atitudine de schimbare Relaționare transformativă cu mediul Comportament de schimbare . parțial nemulțumiți de anumite aspecte ale felului lor de a fi.

Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Abordarea acțional-afirmativă a problemelor Gândurile trebuie exprimate în propoziții afirmative De exemplu. Abordare acțional afirmativă Atitudine acțional afirmativă Comportament acțional afirmativ Relaționare acțional-pozitivă cu mediul . Formularea negativă va adânci și mai mult neîncrederea în forțele proprii. pot spune „ sunt sigur că voi găsi o soluție la această problemă“.5. în timp ce cea pozitivă o va dezvolta. în loc să spun „ urăsc/nu vreau această slujbă“ ar fi de dorit să zic „vreau să schimb această slujbă“ sau în loc să zic „ nu sunt în stare să rezolv această problemă“.

5. Puneți-vă următoarele întrebări: „Pe ce calități mă bazez în situațiile dificile? “„De ce sunt plăcut(ă) de alții? “ „Ce calitate a mea am folosit atunci când am rezolvat ultima problemă de viață? “ „Care a fost ultimul compliment pe care l-am primit de la altă persoană?“ Conștientizare puncte forte Atitudine pozitivă Comportament pozitiv Relaționare pozitivă cu mediul . Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Căutarea punctelor forte ale fiecăruia Fiecare persoană are puncte forte sau pozitive ale felului său de a fi.. V-ați gândit vreodată care sunt acestea? De exemplu. gândiți-vă și enumerați trei dintre trăsăturile dumneavoastră pozitive...

5. De exemplu. de exemplu. șmecheri . are un efect de întărire a încrederii în forțele proprii mai puternic decât atunci când cineva ar gândi... „majoritatea oamenilor sunt răi. iar eu sunt asemeni lor“. conștient sau inconștient la un set de repere valorice. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Raportarea la repere morale pozitive Fiecare persoană se raportează. raportarea la valori pozitive. cum ar fi „majoritatea oamenilor sunt buni... hoți. cinstiți.“ Valori pozitive Atitudine pozitivă Comportament pozitiv Relaționare pozitivă cu mediul . Când acestea sunt preponderent pozitive. încrederea sa în forțele proprii devine mai mare.. onești.

frică. Pot și eu“. neîncredere. generate de cauzele cele mai diverse. vinovăție etc. Atunci când trăirile negative asociate acestor dificultăți sunt absolutizate și atribuite numai propriei persoane este extrem de nociv.5. mulți oameni au trecut prin asta și au fost în măsură să depășească momenul. tristețe.. furie. persoana să gândească astfel „ceea ce mi se întâmplă mie în acest moment este normal. De exemplu. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Conștientizarea „ normalității negative “ Fiecare persoană se confruntă.).. Relaționare optimă cu mediul Temeri/trăiri negative Atitudine de normalitate Comportament echilibrat . trăiri de genul. Se recomandă ca în asemenea situații. în viață cu dificultăți.

unii oameni continuă să se raporteze la întâmplarea neplăcută din trecut și să gândească prezentul și chiar viitorul în lumina ei.5. Comportament prezent optimist Relaționare corespunzătoare cu mediul . Pentru cei ce doresc să-și dezvolte încrederea în forțele proprii este de dorit ca fluxul gândurilor din prezent să se concentreze spre momentul de referință al prezentului și spre viitor. indiferent de ce vom face sau gândi. frustrări. Acest fapt dă puterea spre o abordare mai plină de încredere a prezentului și viitorului. Atunci când are loc un eveniment negativ. Gândurile viitoare pot pune între paranteze evenimentul negativ. pornind de la ideea că trecutul (negativ) nu se mai poate schimba. pentru a nu se mai repeta în prezent ori viitor. Acest fapt crează resentimente. Gând negativ din trecut blocat Atitudine prezentă liberă de constr. furie și alte sentimente de acest gen. îl pot ignora sau îl pot doar menține ca pe o „lecție învățată“. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Orientarea gândirii spre viitor În viața fiecărei persoane se întâmplă permanent ceva. regrete.

Așadar. când cineva are o problemă de un anumit tip în prezent. am fost în măsură să depășim respectivul moment. Când în prezent se întâmplă un lucru negativ. astfel. se poate gândi că a mai avut o problemă asemănătoare și în trecut. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Raportarea la evenimente trecute de succes (întărirea succeselor trecute) În viața fiecărei persoane se întâmplă permanent ceva. De exemplu. eventual. mult mai repede și mai bine ca în trecut. dar. ne putem gândi că și în trecut s-a mai întâmplat ceva asemănător.5. Gând pozitiv din trecut reactivat Atitudine prezentă încrezătoare Comportament prezent optimist Relaționare corespunzătoare cu mediul . întărind. și problema curentă va fi rezolvată. încrederea în forțele proprii. dar pe care a depășit-o cu succes. DAR. O astfel de abordare pozitivă ajută la depășirea momentului greu din prezent și la recuperarea sa facilă în viitorul apropiat.

inventariați-le și realizați cât de multe reușite ați avut în fiecare zi. nu pot avea loc în fiecare zi. Conștientizarea micilor succese zilnice Atitudine pozitivă. căsătoria. Intrarea la facultate. un „mulțumesc“ de la un necunoscut etc. o mărire de salariu. de emulație Comportament pozitiv angajant Relaționare pozitivă cu mediul . în timp ce altele – cele mai multe – sunt micile succese/bucurii ale momentului. pentru că sunteți încrezător(re) în forțele proprii. Acestea sunt marile succese. o promovare. care construiesc starea de bine cotidiană. care. reprezintă exemple de succese cotidiene. o lucrare curentă finalizată.5. Un zâmbet obținut de la o persoană dragă. dintre care unele sunt reale succese pentru toată viața. în viața curentă se întâmplă o mulțime de lucruri. în mare măsură vi se datorează. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Conștientizarea succesului din prezent În mod frecvent. dobândirea unei poziții sociale importante etc. un „da“ apreciativ de la un șef. Conștientizați-le.

dar. Relaționare pozitivă cu mediul Gând creativ Atitudine creativă Comportament creativ . în viitor. care au propriul lor procent de inovație. Conștientizarea procentului de noutate ori. iar altele sunt ușoare adaptări ale unor idei deja existente. altele sunt noi doar pentru persoana care le aplică.5. într-un fel sau altul. Unele dintre aceste idei sunt de noutate absolută. la școală. fiecare persoană participă cu idei proprii la rezolvarea unor situații. altfel spus a propriei contribuții la rezolvarea unei probleme este menită să încurajeze dezvoltarea încrederii în forțele proprii. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Dezvoltarea creativității Indiferent că se află la muncă. prin adăugarea unei contribuții personale și mai mari la rezolvarea unor probleme viitoare. la distracție ori acasă.

. o locuință. Acum gândiți-vă cum puteți să vă dezvoltați în viitor.. Puneți accentul pe acele oportunități de care beneficiați și vă ajută să vă deosebiți de alții. fiecare persoană poate beneficia doar de câteva.. un salariu de. la acest moment. care nu le au.. în urmă cu 200 de ani.5. sau care sunt aceste oportunități într-un stat african nedezvoltat ori în alte medii și încercați să vă imaginați dacă oamenii erau/sunt fericiți în asemenea circumstanțe. o poziție socială. pornind de la ce dețineți în prezent.lei. un copil. dar. o familie. Gând diferențial pozitiv Atitudine diferențială pozitivă Comportament optimist Relaționare pozitivă cu mediul . Exercițiu: Încercați să vă imaginați care erau oportunitățile în lume. un grup de prieteni. Este imposibil să beneficieze de tot. Acum faceți un inventar a ceea ce aveți dumneavoastră. sunt fabulos de multe. dintre acestea. o stare de sănătate mai bună ca a multora etc.o mașină.. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Acceptarea propriilor limite Oportunitățile existente în lume..

. cât și pentru nivelul de încredere al subiectului supus provocării. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: -Dezvoltarea simțului umorului Abordarea unei provocări de viață într-o manieră exclusiv serioasă nu va face ca aceasta să dispară mai repede și fără consecințe negative. situațiile dificile sunt depășite mai ușor.5. în mod automat. atunci când se face „ haz de necaz “. cu simțul umorului a unei asemenea provocări.. Acest gen de abordare este pozitiv atât pentru rezolvarea problemei. De exemplu. Relaționare relaxată cu mediul Gând hazliu Atitudine relaxată Comportament relaxat . în forțele sale (persoana este mult mai detensionată și aptă să găsească cele mai potrivite soluții). În unele situații se recomandă abordarea.

Consolidarea unui fel de a fi optimist (firea optimist[) Fiecare zi trebuie începută cu un gând optimist și fiecare activitate trebuie să aibă șansa de a fi privită și dintr-o perspectivă pozitivă.“ Afirmație optimistă Atitudine optimistă Comportament optimist Relaționare pozitivă cu mediul . Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – Dezvoltarea încrederii în forțele proprii Dezvoltarea încrederii în forțele proprii permite: ..5. fiecare dimineață poate să înceapă cu un gând sau chiar cu o afirmație sonoră.. de tipul „ azi va fi o zi grozavă“ sau „am învățat ceva bun și din această critică. De exemplu.

să depăşim obstacole şi să reuşim. să ne adaptăm la un nou mediu de viaţă. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? COMPLEMENTARITATEA DINTRE INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI CEA ACADEMICĂ Inteligenţa emoţională (EQ) ne ajută să ne înţelegem pe noi şi pe alţii şi să ne motivăm. este mai rapidă decât cea academică şi este perfectibilă. în timp. Se apreciază că această inteligenţă acţionează în orice situaţie de viaţă. să conducem. să efectuăm calcule matematice. să gestionăm stările emoţionale negative. să procesăm informaţii. să fim creativi. ca şi nivel de performanţă. să rezolvăm probleme tehnico-ştiinţifice. să construim relaţii interpersonale şi să realizăm o bună comunicare cu interlocutorii. Inteligenţa academică (IQ) ne ajută să descoperim logica lucrurilor şi fenomenelor abstracte. . să reuşim în mediul tehnic.5. Se apreciază că această inteligenţă funcţionează mai încet decât cea emoţională. fapt ce-i conferă un potenţial de dezvoltare mai limitat. în timp. să luăm decizii. este eficientă în contextul unui echilibru de confort psiho-fizic şi este relativ mai stabilă. să rezolvăm conflicte interumane.

dacă vi s-ar întâmpla așa ceva. După ce răspundeți. 4 Să rezolvăm un test de autoevaluare a EQ-ului Vă rog să pregătiți o foaie de hârtie. cu ajutorul instrucțiunilor pe care le veți primi. Citiți cu atenție fiecare situație dată și încercați să răspundeți ce ați face dumneavoastră. veți calcula scorurile și le veți interpreta. Testul ce va urma este destinat autoevaluării nivelului de TACT DIPLOMATIC.5. Sunteți gata? Începem! . pe care să notați. Răspunsurile pe care le veți da le veți cunoaște numai dumneavoastră. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) LUCRAREA PRACTICĂ nr. pe verticală cifrele de la 1 la 15. reprezentând răspunsurile dumneavoastră la întrebările ce vor urma.

. o să le spuneți părinților lor. dar. vorbiți direct cu copiii si le spuneți că dacă nu vor da muzica mai incet.5.. RĂSPUNS.... Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . vorbiți cu părinții lor.. a.. Cum gestionați această situație? 1. notate cu a. Copiii vecinului dumneavoastră obișnuiesc să dea muzica foarte tare de fiecare dată când rămân singuri acasă.. acestia să nu mai dea muzica tare. c. . 4 TACTUL DIPLOMATIC Răspundeți la fiecare situație dată. prin alegerea uneia dintre cele trei opțiuni. b. in funcție de ce vi se potriveste cel mai bine. ca să le atragă atenția copiilor ca atunci când rămân singuri acasă. cel mai probabil nu voi face nimic..LUCRAREA PRACTICĂ nr.. b sau c. in cele mai multe situații. dacă mă simt foarte deranjat o să bat un apropo atunci când mă intâlnesc cu părinții lor..

Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . Ce veți face? a. foarte aranjată.LUCRAREA PRACTICĂ nr.. nu spun nimic vecinului cu privire la respectiva situație neplăcută si mă mulțumesc să fac ordine in grădina mea. RĂSPUNS. s-ar invecina cu grădina plină de bălării si neîngrijită a vecinului dumneavoastră. Unele bălării au pătruns prin gard la dumneavoastră. eventual.. ii spun vecinului despre situația care imi displace si il intreb dacă pot să fac ceva in acest sens. c. . la dumneavoastră în grădină.. astept până când vecinul pleacă o perioadă mai mare de acasă si mă apuc să curăț ambele grădini de bălării...5... constant.. 2. iar semințele de la celelalte bălării se răspândesc. să rup bălăriile care au pătruns in curtea mea... să o rezolvăm impreună. b. 4 Să presupunem că grădina dumneavoastră de flori..

. iar. 4 Vă aflați intr-un restaurant. c. ii solicit chelnerului.5. Cum veți proceda? a. să mă mute la altă masă. RĂSPUNS.. ... 3.LUCRAREA PRACTICĂ nr. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . mă adresez direct tinerilor gălăgiosi si le spun că imi strică seara si ar face bine sa inceteze. tinerii de la masa alăturată sunt gălăgiosi și spun glume grosolane.... delicat.. b... voi cauta să îi ignor..

când. impreună cu un prieten de familie apropiat. acesta suferă un infarct. RĂSPUNS. 4 Vă aflați la o activitate publică. .. il rog pe medicul care a intervenit și a încercat să-l salveze să-i anunțe familia. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . pentru ca aceasta să anunțe familia. 4.LUCRAREA PRACTICĂ nr... c.. Cum ii anunțați familia? a.. ofer toate datele de contact poliției.. ii anunț familia personal. b...5....

delicat. Cum procedați pentru a ieși din această situație neplăcută? a.. potrivit cătreia trebuie să-i spuneți ceva unei persoane din altă parte a încăperii. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) .. incercați să schimbați subiectul conversației. care va vorbește despre un subiect plictisitor. fabricați o scuză...LUCRAREA PRACTICĂ nr. RĂSPUNS..5. din intâmplare. în altă parte. c. b. începeți să vă arătați plictisit. .. 4 Vă aflați la o recepție si sunteți. în prezența unei persoane neinteresante. 5. pentru ca respectiva persoană să își dea seama de situație și să vă lase în pace.. privind.... dar.. eventual. ascultați politicos ce vi se spune.

<Imi pare rău vecine! Sper că nimeni nu a fost rănit!> 6... . nu ai văzut schimbarea culorii la semafor?> c.. Ce comentariu preferați să ii adresați? a. nu spuneți nimic.5.... <Oh.. până când vecinul nu deschide discuția despre respectiva situație. RĂSPUNS. 4 Vă aflați in zona unde se parchează autovehiculele si il vedeți pe vecinul dumneavoastră că tocmai isi parchează masina lovită.. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) ..LUCRAREA PRACTICĂ nr... vecine. b.

.. 4 Cum procedați dacă remarcați că unul dintre colegii dumneavoastră de muncă poartă sosete desperecheate (diferite ca model. ii atrageți atenția in mod discret... b. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) .. RĂSPUNS.. desi au culori asemănătoare)? a.5. de genul < Colega.. când il prindeți relativ izolat pe colegul cu sosetele. mai ai acasă o pereche de sosete asemănătoare?>. faceți un comentariu. 7. spuneți altui coleg ce ați observat.. .LUCRAREA PRACTICĂ nr.... c.

.. nu spuneți nimic. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) .5.. haina asta este chiar specială!>. b.. RĂSPUNS.LUCRAREA PRACTICĂ nr.. Ce remarcă veți face? a. usor amuzanta... < Oau.. 8.. .. < Ai primit haina asta de pomană ori ai câstigat-o la bâlci?> c.. 4 Un coleg de-al dumneavoastră vine intr-o zi cu o haină sport.

. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) .. 9.. pentru unele situații. este corect. b. . RĂSPUNS.LUCRAREA PRACTICĂ nr.. c.... 4 Cum ati aprecia dacă alți oameni v-ar descrie ca pe o fire generoasă? a..5.. probabil ar fi fals.. intotdeauna. probabil că ar fi adevărat..

ii spuneți celui care a interpretat melodia respectivă că a fost oribil.. Cum veți proceda? a.. . comentați cu ceilalți prieteni despre cât de oribilă a fost interpretarea. RĂSPUNS. iar unul dintre acestia incearcă să interpreteze un cantec cunoscut si la modă. nu spuneți nimic in legătură cu acest fapt.5.LUCRAREA PRACTICĂ nr.... Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . c.... 4 Vă aflați la o petrecere cu mai mulți prieteni. 10. nu reuseste să o facă bine.. b. dar...

b.5. niciodată. 4 Obisnuiți să deranjați oamenii? a.... foarte rar.. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . câteodată... .LUCRAREA PRACTICĂ nr. c..... RĂSPUNS.. 11.

nu fac și nu spun nimic. .. nu faceți nimic. Ce veți face? 12. b. pe moment... c. a. care locuieste impreuna cu respectivul.. dar. anunt personalul magazinului despre ce am văzut.. RĂSPUNS. 4 Să presupunem că vă aflați la un magazin si vedeți unul dintre vecinii dumneavoastră mai in vârstă..5..... dar pe care nu il cunoasteți bine.. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . când aveți ocazia vorbiți cu fiul său. punând in cos niste conserve si părăsind magazinul fără să plătească.LUCRAREA PRACTICĂ nr.

conduceți conversația în respective direcție. 4 Auziți că un fost coleg de serviciu are o problemă medicală foarte gravă. nu aduceți vorba despre boală imediat... La scurt timp vă întâlniți cu el și cu soția sa..... întâmplător.5. cel mai probabil? a. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . dar. b. pentru a-I spune că ați auyit despre boală și vă pare rău. până ce el sau soția sa nu vor aduce vorba..LUCRAREA PRACTICĂ nr.... nu veți menționa nimic despre boală.. Cum veți reacționa. . aduceți vorba imediat despre teribila boală despre care ați auzit și spuneți ce rău vă pare. RĂSPUNS. întrun loc public. c. 13.

răspundeți imediat < Ar trebui să vă cunosc de undeva?>. vine la dumneavoastră și vă transmite salutări ca și când ar fi un fost coleg de școală. .. trebuie să recunosc că nu vă mai recunosc și nu pot sa-mi amintesc numele dumneavoastră. răspundeți ceva de felul următor < Îmi pare nespus de rău.5. Cum procedați ? a.. dar. pe care nu îl recunoașteți foarte bine.. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) ....LUCRAREA PRACTICĂ nr. 4 Vă aflați într-un loc public și cineva.>. RĂSPUNS. 14..... nu lăsați să se înțeleagă faptul că nu îl recunoașteți pe respectivul și încercați să deduceți din discuțiile ce o să urmeze de unde îl știți. b.. c...

.. b.. RĂSPUNS. testul s-a finalizat! 15..LUCRAREA PRACTICĂ nr.. 4 Să prespupunem că trebuie să lucrați cu un coleg. Cum veți rezolva situația aceasta? a.5. c.. Vă mulțumesc.. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . încercați să-l ignorați cât de mult puteți. îi veți spune persoanei în cauză. pentru ca acesta să găsească o soluție optimă de armonizare. în modul cel mai direct să-și revizuie comportamentul.. care are un comportament grosolan și necenzurat. veți discuta problema cu șeful dumneavoastră.... .

Calculați suma punctelor obținute. .5.LUCRAREA PRACTICĂ nr. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . 4 EVALUAREA RĂSPUNSURILOR: Acordați câte 2 puncte pentru fiecare răspuns “c”. Acordați câte 0 puncte pentru fiecare răspuns “b”. Acordați câte 1 punct pentru fiecare răspuns “a”.

Scorul total cuprins între sub 7 puncte – sunteți o persoană cu un tact foarte redus.18 puncte – sunteți o persoană cu un tact mediu.30 puncte – sunteți o persoană cu un tact foarte mare. 4 INTERPRETAREA REZULTATELOR: Scorul total cuprins între 25 . Scorul total cuprins între 13 .5. .24 puncte – sunteți o persoană cu un tact mare. Scorul total cuprins între 19 . Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) . Scorul total cuprins între 08 – 12 puncte – sunteți o persoană cu un tact redus.LUCRAREA PRACTICĂ nr.

astfel încât să mențină o bună relație cu alte persoane. colegi și cunoscuți. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ (EQ) .5. . Tactul este una dintre abilitățile care se pot educa. care nu va aduce ofense interlocutorului. fiind vecină cu apatia și nepăsarea. în orice situație și că există și căi alternative de a exprima aceeași idee. în anumite situații poate fi interpretată negativ de șefi. Persoanele cu un scor scăzut trebuie să învețe că nu este recomandat să spui direct și tranșant ceea ce simți.LUCRAREA PRACTICĂ nr. deoarece puteți fi deseori ignorat și desconsiderat. dar într-un mod mai discret . 4 CONSIDERAȚII DESPRE TACT: Tactul este una dintre dimensiunile ce constituie INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. prin antrenament. O astfel de atitudine nu vă poate ajuta. Persoanele care au obținut scoruri foarte ridicate trebuie să realizeze că lipsa totală de reacție. chiar și în situații frustrante și să nu declanșeze sau să întrețină conflicte. Tactul se referă la abilitatea unei persoane de a reacționa emoțional și comportamental echilibrat la anumite situații cotidiene.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? .6.

de cele mai multe ori. inconştient. tristeţea). interlocutorului. care sunt identice în orice cultură (furia. de postură. dar şi de un complex de microgesturi. atitudini ale subiectului de referinţă sau întăresc limbajul verbal. după cum există unele gesturi. bucuria. care pot fi diferite de la cultură la cultură . teama. dezgustul.6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LIMBAJUL NON-VERBAL este reprezentat de totalitatea gesturilor mimice. care comunică. Studiile au arătat că există un set de gesturi. surpriza.

. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LIMBAJUL NON-VERBAL POATE FI UTILIZAT PENTRU: . . .identificarea atitudinii interlocutorului.anticiparea unor comportamente ale interlocutorului. atunci când acesta comunică un mesaj. .evaluarea valorii de adevăr a celor afirmate de interlocutor (depistarea comportamentului simulat).exprimarea reacţiilor empatice.6. . .manipularea interlocutorului.crearea imaginii publice dorite.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? GENERALITĂȚI PRIMA IMPRESIE ESTE INFLUENTATA DE: 7% 38% Limbaj Tonul vocii Limbaj nonverbal .6.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI 15-46cm 0.2m 1.46-1.6 m Spaţiu personal DISTANŢELE PERSONALE Atenție! Aceste distanțe pot diferi de la un mediu cultural la altul Spaţiu social Spaţiu intim Spaţiu public .6.2-3.6 m peste 3.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Poziţia palmelor Arată deschidere Arată autoritate .6.

Clinton are avantajul mâinii autoritare asupra lui Blair . Kenedy îl pune pe Nixon într-o poziție de inferioritate Stând în partea stângă. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Strângerea de mână Preluarea controlului Oferă controlul O strângere de mână neutră Utilizând avantajul mâinii superioare.6.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Strângerea de mână Strângere de mână dominant-agresivă Strângere de mână tip mânuşă (politicieni. diplomaţi) Strângere de mână tip “peşte mort” .6.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Mişcarea braţelor Frecarea palmelor – nerăbdare Mâna la falcă – plictiseală Mâinile încrucişate – Frustrare sau aşteptare .6.

încredere în sine O altă variantă încredere Potrivirea degetelor jos – ascultare . Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Mişcarea braţelor Potrivirea degetelor sus – Exprimarea de idei.6.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Mişcarea braţelor Degetul mare. ridicat – Dominanţă. autoritate .6.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Mişcarea braţelor Atitudine negativa – încrucişarea braţelor Atitudine de opoziţie – încrucişarea braţelor Atitudine ostilă – încrucişarea braţelor .6.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Mişcarea braţelor Semi-barieră cu bratul/geanta Lipsa de încredere Jocuri cu butoniiNervozitate. timiditate .6.

6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Faţa Acoperirea gurii ori a nasului sau a ochiului – minciună .

6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Capul Capul drept – atitudine neutră Capul înclinat lateral – interes Capul înclinat în jos – dezacord .

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Faţa-gâtul Atingerea urechii – Nu mai poate asculta. nu e .. Atingerea gâtului – Deşi spune că e de acord..6.

frustrare Micşorarea gâtului – Vrea să nu ofenseze pe cineva . Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Faţa-gâtul Largirea gulerului – Tensiune.6.

privire peste – Atitudine de intimidare Degetul în gură – presiune psihologică mare .6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Faţa-gâtul Ochelarii pe nas.

incertitudine Atitudine deschisă Glezne încrucişate – Atitudine defensivă .6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Atitudine închisă.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Gata de acţiune.6. dominanţă Atitudine agresivă .

6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Dominanţă Gata de acţiune .

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Atitudine de acceptare Atitudine de neacceptare Atitudine de excludere .6.

6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Atitudine “în oglindă” – marchează acordul .

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Braţele şi corpul şi Braţele şi corpul – Braţele şi corpul – Autoritate picioarele – Încredere în sine. Onestitate și autocontrol superioritate .6.

” Aranjatul părului – Gest curtenitor Braţe şi picioare Gest defensiv . Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul “Sunt interesată de tine.6...

6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? EXEMPLIFICĂRI: GESTURI Corpul Trist. îngândurat Preocupat Teatral .

5 Cum poate fi interpretat limbajul non-verbal al persoanelor din fotografiile de mai jos? Exercițiu pentru grupul nr. 1 Exercițiu pentru grupul nr. 2 .6. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LUCRAREA PRACTICĂ nr.

Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LUCRAREA PRACTICĂ nr.6. 2 Exercițiu pentru grupul nr. 1 . 6 – Cum poate fi interpretat limbajul non-verbal al persoanelor din fotografiile de mai jos? Exercițiu pentru grupul nr.

Cum poate fi interpretat limbajul non-verbal al acestora? Exercițiu pentru ambele grupuri . iar persoanele din fotografie reprezintă echipa de negociatori din tabara adversă.6. 7 – Vă aflați la o negociere. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LUCRAREA PRACTICĂ nr.

8 – Vă aflați la o negociere. iar persoanele din fotografie reprezintă echipa de negociatori din tabara adversă. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LUCRAREA PRACTICĂ nr.6. Cum poate fi interpretat limbajul non-verbal al acestora? Exercițiu pentru ambele grupuri .

6. 9 – Care dintre cele două persoane este șeful? Exercițiu pentru grupul nr. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? LUCRAREA PRACTICĂ nr. 1 Exercițiu pentru grupul nr. 2 .

De ce psihologie diplomatică? 2. Ce reprezintă psihologia diplomatică? 4. Cum ajută psihologia diplomatică la dezvoltarea potențialului profesional? 5. Ce este inteligența (emoțională/cognitivă) și cum poate fi ea valorificată? 6.Elemente recapitulative 1. Cui se adresează psihologia diplomatică? 3. Ce reprezintă limbajul non-verbal și cum se poate învăța? .

ÎN LOC DE CONCLUZIE: Prin prezentul colocviu ați pătruns în lumea psihologiei diplomatice. în viitor. pe care vă încurajez să o aprofundați. în beneficiul dumneavoastră și al organizației pentru care lucrați. .

PREZENTAREA CĂRȚII (bibliografie) .

.Prezintă implicațiile psihologice ale exercitării actului diplomatic asupra diplomației.certificatul de naștere.. în care dimensiunea psiho-socială este predominantă. .CE ADUCE NOU ACEASTĂ CARTE ? . pentru un nou domeniu al psihologiei practice – psihologia diplomatică. despre acest domeniu. atât ca OM. . ca meserie și asupra diplomatului.Abordează diplomația și diplomatul dintr-o perspectivă multidisciplinară și comprehensivă.Este prima lucrare de acest tip din România și printre puținele din străinătate. cât și ca profesionist. .Reprezintă ..

„Care sunt raporturile sale cu alte ştiinţe ?“ -„Ce elemente deontologice o caracterizează ?“ .„Care este obiectul de studiu al psihologiei diplomatice ?“ .„Ce metode de cercetare foloseşte psihologia diplomatică ?“ .„Obiectul psihologiei diplomatice“ încearcă să răspundă la întrebări precum: .CUM SE PREZINTĂ LUCRAREA? -Partea I .„Cum se defineşte psihologia diplomaţiei ?“ .

CUM SE PREZINTĂ LUCRAREA? -Partea a II-a .“Abordarea geo-politică a diplomaţiei” încearcă să răspundă la întrebări precum: .Ce înseamnă diplomaţia internaţională? .Care sunt imperativele actuale ale diplomaţiei? .Ce este diplomaţia ? .

Ce trebuie să ştie un diplomat.“Abordarea psihologică a diplomaţiei” încearcă să răspundă la întrebări precum: Ce caracteristici are mediul diplomatic? . dezinformarea. din punct de vedere psihologic. șantajul.Care este profilul optim de personalitate al unui diplomat? .Care sunt principalele solicitări de natură psihologică ale diplomaţiei? -Cum se pot dezvolta abilitățile de comunicare? . pentru a avea şanse să se dezvolte în carieră? . subversiunea psihologică și altele asemenea? .CUM SE PREZINTĂ LUCRAREA? -Partea a III-a .Care sunt vulnerabilităţile psihologice cele mai pregnante legate de cariera diplomatică? -Cum se manifestă manipularea. persuasiunea.

Cum trebuie să se pregătească o persoană.Cum pot fi mărite performanțele intelectuale individuale? .Care este rolul inteligenței emoționale în relaționarea cu alte persoane? .Cum ne putem cunoaște mai bine? La ce ne folosește? . atunci când urmează să părăsească țara? .Cum înțelegem. interpretăm și folosim limbajul nonverbal? -Ce trebuie să facem pentru ai cunoaște pe alții mai bine? -Cum se gestionează riscul din punct de vedre psihologic? -Cum putem să prevenim și să intervenim atunci când suntem afectați psihologic? .“Abordarea psihologică a diplomaţiei” încearcă să răspundă la întrebări precum: .CUM SE PREZINTĂ LUCRAREA? -Partea a III-a .

Simpla citire a cărții ajută la îmbunătățirea performanțelor și înțelegerii.UNELE CONSIDERAȚII.Lucrarea deschide o nouă perspectivă de abordare a diplomației și relațiilor internaționale. . . . prin ea însăși o invitație pentru lectură.Lucrarea reprezintă. . .Lucrarea nu își propune să epuizeze subiectul. ci să-l deschidă cunoașterii. în viitor. . pentru toate persoanele ce doresc să-și îmbogățească universul de cunoaștere.Lucrarea reprezintă o invitație pentru experți de a scrie pe această temă.Lucrarea are o natură practic-aplicativă.. ..

comandanților. să experimenteze și să creeze.Dascălilor.În mod deosebit. care l-au ajutat și stimulat pe autor să citească. să cunoască. . . colegilor și prietenilor.În mod special. șefilor. atunci când el lucra la carte.regretatului profesor univ. . care a prefațat lucrarea. ES Domnul Ambasador Viorel ISTICIOAIA. îndrumătorul autorului la doctorat.Fiecăruia dintre Dumneavoastră. pentru că ați contribuit direct ori indirect la decizia ca această lucrare să fie scrisă și ați ajutat la organizarea și redactarea sa. Dr. . care l-a sprijinit și înțeles.MULȚUMIRI Mulțumirile autorului se adresează: . . Mielu ZLATE.Familiei autorului.

INVITAȚIE LECTURĂ PLĂCUTĂ ! Cartea este la dispoziția Dumneavoastră. pentru a fi achiziționată .

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE ȘI VĂ DORESC SĂRBĂTORI FERICITE ! .