ZNANSTVENE OSNOVE GENETSKE RAVNOTEŽE U POPULACIJI TE RAZLOZI I MOGUĆNOSTI ZA NJEZINO MIJENJANJE

Predavanje Prof.dr.sc. Velimir Sušić

ZNANSTVENE OSNOVE GENETSKE RAVNOTEŽE U POPULACIJI TE RAZLOZI I MOGUĆNOSTI ZA NJEZINO MIJENJANJE

jednadžba fenotipa zakon o ravnoteži unutar genetičke populacije (Hardy – Weinbergov zakon) čimbenici koji mogu narušiti ravnotežu unutar genetičke populacije

Selekcija i uzgoj
Odabiranje i sparivanje roditelja koji imaju poželjne gene za neko(a) svojstvo(a) !

Pronalaženje poželjnih gena
Molekularna genetika – svojstva određuju pojedinačni geni s “značajnim” utjecajem (vrijedi za kvalitativna ali i za kvantitativna svojstva) Populacijska (kvantitativna) genetika – svojstva su određena s većim brojem gena od koji svaki ima relativno mali doprinos svojstvu (vrijedi za kvantitativna – proizvodna svojstva)

Pronalaženje poželjnih gena
Molekularna

genetika – analiza pojedinačne životinje (kvantitativna) genetika – analiza “mnoštva” životinja

Populacijska

POPULACIJSKA GENETIKA
ČIMBENICI USPJEHA SELEKCIJE

varijabilnost svojstva heritabilitet povezanost svojstva selekcijski diferencijal intenzitet selekcije generacijski interval

veliki broj negenetskih čimbenika (hranidba, uvjeti držanja...)

POPULACIJSKA GENETIKA
Cilj: povećati učestalost (frekvenciju) poželjnih gena

UČESTALOST (FREKVENCIJA) GENA U POPULACIJI

iz generacije u generaciju održava relativno ustaljene odnose – ravnotežu (Hardy – Weinberg) narušavanje ravnoteže – prirodnim načinom – umjetnim načinom

ZAKON O RAVNOTEŽI UNUTAR GENETIČKE POPULACIJE (HARDY – WEINBERGOV ZAKON) I NJEGOVO ZNAČENJE ZA UZGOJ

U genetičkoj populaciji održava se stalan odnos gena i genotipova iz pokoljenja u pokoljenje ako se životinja unutar jednog pokoljenja pare nasumično, nije došlo do promjene jedinica nasljeđa, do isključivanja gena te nije bilo provedeno odabiranje (selekcija).

geni: u populaciji: genotipovi: učestalost genotipova: sustav parenja: P (roditelji) gamete oplodnja A1 A2 A1 A1 A1 A1

A1 A 2 p + q = 1 A1 A1 A1 A2 A2 A2

P + H + Q = 1 A1 A2 A1 A1
p q p

A2 A2 A2 A2
q

A2

A2

A1A1 pp A1A2 pq A1A2 pq A2A2 qq

F1 potomci
zigote u oplodnji učestalost genotipova iskazana učestalošću gena učestalost gena A1 iskazana učestalošću genotipova učestalost gena A2 iskazana učestalošću genotipova

A1 A1 pxp

A1 A2 pxq pxq

A2 A2 qxq = 1

p2 + 2 pq + q2

p=P+½H= = p2 + ½ 2 pxq = = p2 + pxq = p (p + q) = p x 1 = p q=Q+½H= = q2 + ½ 2 pxq = = q2 + pxq = q (p + q) = q x 1 = q

UVJETI KOJI MORAJU POSTOJATI DA NE DOLAZI DO PROMJENA GENA U POPULACIJI

1. 2. 3. 4. 5.

velika populacija slučajno (nasumično) parenje nema selekcije nema mutacije nema migracije

Primjer: Frekvencija gena i genotipova za hemoglobin

+

dužina putovanja molekula ovisi o njihovoj veličini (manje molekule putuju dalje i brže od velikih!)

AA

AB

BB

PRMJER: PROVJERA NAČELA HARDY-WEINBERGOVA ZAKONA U POPULACIJI OVACA S OBZIROM NA GEN ZA MOLEKULU HEMOGLOBINA

Hb GENOTIP AA AB BB Ukupno

Broj ovaca 11 67 332 410

Broj gena A 22 67 0 89

Broj gena B 0 67 664 731

89 / 820 (ukupni broj gena 410 x 2) = 0,109 frek.gena A 731 / 820 = 0,891 frek.gena B 1,000

? ?

A (0,109) B (0,891)

A (0,109) AA (0,012) AB (0,097)

B (0,891) AB (0,097) BB (0,794)

Hb GENOTIP AA AB BB

OPAŽENE FREK. 11 (0,027) 67 (0,163) 332 (0,810)

OČEKIVANE Hi FREK. kvadrat 5 (0,012) 5,530 p<0,063 79 (0,194) 326 (0,794)

POGAČNIK I SURADNICI (1990.)
FREKVENCIJA HEMOGLOBIN GENA A B 0,88 0,12 0,90 0,10 0,58 0,42 0,23 0,76 0,86 0,77 0,24 0,14

PASMINA jezersko – solčavska bovška frizijska teksel bovška x frizijska jez.solč. x romanovska

Gametes in the population gene pool…

…unite at random…

…with the resulting genotype frequencies in the progeny:

A
a A a A a A A a a A a A a a A
Change frequency of the a-gene : 0,50

a
0,50

Frequency of genes: A
: 0,50

0,50

A

0,50

AA
0,25 2 freq: p

Aa
0,5 freq: pq

a

0,50

Aa
0,5 freq: pq

aa
0,25 freq: q
2

Assumption: Genotypes AA, Aa and aa occur in frequencies P, Q and R, respectively. Frequency of mating P 2PQ 2PR Q R
2 2

Next

What happens to the genotype frequencies ?

Back

Matings in population AA x AA AA x Aa AA x aa Aa x Aa Aa x aa aa x aa

Frequency of progeny AA Aa aa 1 1/2 0 1/4 0 0 P' 0 1/2 1 1/2 1/2 0 Q' 0 0 0 1/4 1/2 1 R'

2QR
2

Total in next generation: Therefore:
2 2 2 2

P' = P + 2PQ/2 + Q /4 = (P + Q/2) = p 2 Q' = 2PQ/2 + 2PR + Q /2 + 2QR/2 = 2(P + Q/2)(R + Q/2) = 2pq R' = Q /4 + 2QR/2 + R = (R + Q/2) = q
2 2 2 2

Back

y
Genotypes: Genotype frequencies: No of genotypes: AA 2 p 20480 Aa 2pq

y
aa 2 q Pop.size 50.000

gp

p

Proportion of Proportion of heterozygotes heterozygotes in population to rec.homozygote 0,4608 3,6

23040 6480

The figure below and the simulation-graph to the right illustrate the following 1 dynamic characteristics of 0,9 the model: 0,8 1) 0,7 0,6 Optimum frequency for 0,5 hetero-zygotes occur at 0,4 intermediate gene0,3 frequencies. 0,2 0,1 2) 0 Maximum ratio of heterozygotes to homozygotes is q 0,36 attained at the tails of the gene frequency distribution 1
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0
Freq. AA (p ) Freq. Aa (2pq)
2

Freq. of a (q)

Proportion heteroz. in pop.

Ratio heterozygotes to rare homozygotes
200

150

0,36

0,46 0,54
100

50

4

q

0

Ratio
Change frequency of the a-gene

Freq. aa (q )
2

Back

0,5

0,99

(freq. of q)

http://www.sgen.slu.se/SimProg/

POPULACIJSKA GENETIKA
ČIMBENICI USPJEHA SELEKCIJE

varijabilnost svojstva heritabilitet povezanost svojstva selekcijski diferencijal intenzitet selekcije generacijski interval

veliki broj negenetskih čimbenika (hranidba, uvjeti držanja...)

VARIJABILNOST (SVOJSTVA)

temeljni uvjet za selekciju (ako nema varijabilnosti nema mogućnosti za selekciju) izmjeritelj: varijanca varijanca: prosječno (kvadrirano) odstupanje od srednje vrijednosti - prosjeka

HERITABILITET (h2) – varijanca u jednadžbi fenotipa

jednadžba fenotipa: F = G +

O

PROIZVODNJA = GENOTIP + OKOLIŠNI UVJETI

varijabilnost varijanca (S2; σ2) S2F = S2G + S2O S2F = S2F S2F 0 ≤ h2 ≤ 1 S2G + S2F S2O

HERITABILITET (h2)

do kojeg je stupnja ukupna varijabilnost rezultat nasljeđa? heritabilitet = stupanj genetske (nasljedne) varijabilnosti

jednadžba fenotipa
A (aditivno djelovanje gena)

G
P

D (dominantno djelovanje gena) E (epistatičko djelovanje gena)

O

S2G = S2A + S2D + S2E S2F = S2A + S2D + S2E + S2O S2G

S2F = S2A + S2D + S2E + S2O S2G S2G h2 = S2F S2A h2 = S2F
h2 u užem smislu

S2A + S2D + S2E = S2F
h2 u širem smislu

Metode za utvrđivanje h2:
– metoda po polubraći – metoda regresije potomci – roditelji

Heritabilitet (h2) određenih svojstava u ovaca
HERITABILITET SVOJSTVO Plodnost Porodna masa Tjelesna masa pri odbiću Dnevni prirast Sadržaj masti u trupu Mliječnost Kakvoća mlijeka Nastrig neoprane vune Prinos čiste vune Dužina pramenova Finoća vune Vijugavost vlakna Boja neoprane vune Boja oprane vune Obraslost glave vunom Sržnost vlakna srednji 0,20 0,30 0,25 0,40 0,40 0,15 0,40 0,30 0,35 0,45 0,55 0,45 0,30 0,15 0,50 0,60 minimum 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25 0,10 0,30 0,25 0,20 0,30 0,40 0,20 0,20 0,10 0,40 0,50 maksimum 0,30 0,60 0,40 0,80 0,50 0,20 0,50 0,35 0,50 0,60 0,70 0,70 0,40 0,20 0,60 0,70

heritabilitet nije statička kategorija – genetska struktura populacije – uvjeti okoline heritabilitet moramo računati za svaku populaciju posebno u specifičnim uvjetima sredine

Značenje heritabiliteta
predviđanje

selekcijskog učinka SU = Sd x h2

visoki

h2 = visoki aditivni učinak gena pa parenje “najboljih očeva” s “najboljim majkama” daje dobre rezultate

Primjer: količina pomuzenog mlijeka u ovaca

n = 1000 X = 100,00 kg h2 = 0,30 od razlike među ovcama u određenom stadu s obzirom na proizvodnju mlijeka, 30 % može se pripisati nasljeđu, a 70 % okolišnim uvjetima

KOEFICIJENT PONOVLJIVOSTI (REPEATABILITY)

STUPANJ POSTOJANOSTI NEKOG SVOJSTVA TIJEKOM VREMENA KORELACIJA IZMEĐU SVOJSTAVA KOJE SE PONAVLJAJU TIJEKOM ŽIVOTA (porodna masa

potomstva, mliječnost, masa runa ovce)

GENETSKI PARAMETRI POPULACIJE

korelacija i regresija svojstava heritabilitet (h2) koeficijent ponovljivosti

REGRESIJA I KORELACIJA

REGRESIJA ∑XY b= ∑X2 KORELACIJA osobine -1 ≤ r ≤ 1

odnos između dvije osobine

smjer i jačina odnosa dvije

fenotipska korelacija (r) genetska korelacija (r2) ∑XY r=

√ ∑X2 x ∑Y2
covo r=

√ σ2o(x) x σ2o(y)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful