SUMAR BTR. NR.

2
1. Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare (I.B.U.) – indic. CD 16/2000 . Instrucţiuni te!nice pentru determinarea stării te!nice a drumurilor moderne – indic. CD 155/2001 ". Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice – indic. PD 189/2000 #. $istă – Reglementări tehni e !entr" #$meni"l r"tier %. &ro'ramul de lucru al (omitetului )e!nic de *tandardi+are () 1,./rumuri0 pentru anul 111

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful