You are on page 1of 1

Zato Srbe niko ne voli? 1. Narod koji je ratovao sa svim svojim susedima 2.

Narod koji je izazvao ratove sa svim svojim susedima 3. Pretvorio sve svoje vojne poraze u pobede 4. Slavi svoj najtei poraz u istoriji (Kosovsku bitku) kao nacionalni praznik 5. Narod koji je beaniju svoju vojske na Krf (grko ostrvo) u I Svetskom ratu, ispred austrijske i nemake vojske oznaio u istoriji kao taktiki manevar 6. Koji je pobio, izdao ili proterao sve svoje voe 7. ija epika (narodne pesme) je zasnovana na pozivu na osvetu i mrnju 8. iji je predsednik proglaen ratnim zloincem, a oni ga ponovo iz zatvora kandiduju za predsednika 9. Kada se sretnu u radosnom ushienju jedan drugom psuju majku, sestru, dete, hleb i sunce 10. Narod koji je u doba komunizma ruio i zaputao svoje bogomolje 11. iji nacionalni instrument gusle ima samo jednu icu i to napravljenu od konjske repne dlake 12. Narod koji dri za srpskog pisca oveka iji roman poinje sa Bismillahi rahmanir rahim (Dervi i smrt) 13. iji reformator jezika, Vuk Karadi, je nosio fes, tursku tradicionalnu kapu 14. Narod koji je svu svoju hajduiju, pljaku i otimainu opevao u junakim pesmama 15. Narod kome je je uspelo da po prvi put u istoriji uini da ih napadne vojni savez hrianskih zemalja i zaustavi genocid koji su oni poinili nad muslimanima 16. Narod koji svoje zloince proglaava svecima