You are on page 1of 3

Kim Smith: Không thể không ngắm

nhìn!
Trẻ trung và quyến rũ, đôi mắt cuốn hút
và một thân hình gợi cảm, bạn sẽ không
thể bước đi khi bắt gặp hình ảnh của
Kim ở bất kỳ nơi đâu.
Đức: GQ.

Nam Phi: Ấn phẩm áo tắm của Sports Illustrated năm 2005.

Tây Ban Nha: DT số tháng 5/2002.

Anh: Maxim số tháng 2/2000, Arena số tháng 01/2002.