Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian Tema 2: Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar Sektor Pertanian

1.0. Konsep/Jenis Petanian 1.1. Pertanian Kebun Kecil -diusahakan secara kecil-kecilan, peralatan tradisional dan sedikit moden, keluasan kurang dari 100 ekar (40 hektar), millik sendiri/keluarga, jenis tanaman : getah, kelapa sawit dan buah-buahan. 1.2. Pertanian Perladangan Ekstensif – Secara besar-besaran, Luas lebih daripada 100 ekar, teknologi moden, monokultur,milik syarikat tempatan (cth: tabung Haji) atau pelabur asing (cth : Guthrie, Sime Darby dan Dunlop), Pengurusan secara korporat dan sistematik, untuk pasaran tempatan dan ekspot. 1.3. Pertanian pindah –sejenis pertanian sara diri (konsep pindah tapak), di usahakan di kws pedalaman Sabah, Sarawak, Phg, Prk, Kltn., keluasan ½- 1 hektar, mengunakan kaedah tradisional(kapak, cangkul, kuku kambing dan binatang), di usahakan secara bersama, bergantung kepada persekitaran dan cuaca, tanaman jangka pendek (keledek, jagung, ubi kayu dan ternakan). 1.4. Pertanian sara diri Intensif - giat setempat, keperluan keluarga, tanaman utama padi sawah, keluasan 1- 1.5 hektar, mengunakan teknologi moden dan tradisional , bersifat intensif buruh 2.0. Faktor yang menggalakkan kegiatan pertanian 2.1. Bentuk muka bumi – tanah pamah, tanah beralun- Delta, lembangan sungai. 2.2. Jenis tanih – Aluvium (padi), Laterit (getah, kelapa sawit, teh dll), Berpasir (kelapa), Gambut (nenas), Beris (Tembakau) 2.3. Iklim - Suhu yang tinggi sepanjang tahun (min Suhu tahunan 27ºc) - hujan tahunan kira-kira 2500mm - Cahaya matahari yang mencukupi menggalakkan pertumbuhan tanaman / tempoh tanaman lebih panjang 2.4. Saliran – terdapat saliran yang baik sebagai punca air kepada kawasan tanaman 2.5. Modal – kemudahan kredit ( Bank Pertanian), Pelabur tempatan/asing 2.6. Pasaran – permintaan tinggi – domestik dan ekspot ke Eropah, AS , Jepun, Korea dsb. 2.7. Buruh – ramai, mahir, murah – buruh asing dari Indonesia/Bangladesh 2.8. Infrastruktur – jalan raya cekap (membawa masuk input dan memasarkan output), pusat-pusat pemprosesan ( menjaga kesegaran hasil), sistem pengairan cekap 2.9. Teknologi moden – bajak, mesin penyembur racun, mesin menabur benih

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian 2.10.Dasar Kerajaan – subsidi, khidmat nasihat, pemasaran – MARDI, PORIM, FAMA, RISDA, FELCRA 2.11.Pembangunan Wilayah – FELDA, KEJORA, KETENGAH,JENGKA 3.0. Kepentingan / sumbangan pertanian 3.1. Pendapatan Negara – eksport, KDNK meningkat 3.2. Peluang pekerjaan – mengurangkan kadar pengangguran, taraf hidup meningkat, mengatasi masalah kemiskinan 3.3. Sumber makanan penduduk – padi, buah-buahan – mengurangkan import makanan 3.4. Memajukan industri sokongan /berkaitan – kilang baja/racun, industri eksport-import, bank pertanian dsb 3.5. Memajukan industri hiliran/membekalkan bahan mentah kepada industri hiliran; kilang sabun, kilang kasut, kilang minyak masak dsb 3.6. Meningkatkan keupayaan modal dalam Negara – pelabur asing 3.7. Memajukan infrastruktur/pembangunan bandar baru – jalan raya, petempatan terancang, kemudahan air, elektrik dsb 3.8. Mewujudkan Bandar-bandar baru – Muazam Shah, Jengka, 3.9. Menggalakan Penyelidikan dan pembangunan inovasi pertanian- biji benih, baka bermutu, jentera, kaedah dan teknik pertanian moden 4.0. Ciri-ciri Pertanian Kebun Kecil dan Perladangan Ekstensif Bil 1 2 3 4 5 6 7 Ciri-ciri Saiz Kawasan tanaman Hak milik Jenis tanaman Teknologi Modal Intensif buruh/modal Pasaran Kebun kecil < 100 ekar (40 hektar) Persendirian/ keluarga Campur- getah, kelapa sawit, durian, rambutan, duku dsb Konvensional/sedikit moden Kecil Buruh Tempatan Perladangan ekstensif > 100 ekar (40 hektar) Syarikat tempatan /pelabor asing Monokultur – kelapa sawit, getah Moden Besar Modal Ekspot

5.0. Kesan Aktiviti Pertanian terhadap Alam sekitar fizikal i. ii. Kepupusan flora dan fauna – kesan pembukaan ladang Kemusnahan habitat/kemusnahan ekosistem – perpindahan hidupan liar

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian iii. iv. v. vi. vii. viii. Hakisan tanah/tanah runtuh – pertanian tanah tinggi/ tanaman pada lerenglereng bukit Pencemaran air – kesan racun/baja yang mengalir ke dalam sungai Pencemaran tanih – racun dan baja kimia meningkatkan keasidan tanih, mikroorganisma pupus, tanih hilang kesuburan Pencemaran bau – racun, sisa pertanian seperti getah/kelapa sawit Pencemaran udara – pembakaran hutan utk ladang, jerami padi.. Pemanasan suhu setempat- kekurangan tumbuhan hutan

5.1 Kesan Aktiviti pertanian ke atas sosio-ekonomi a. Perubahan landskap budaya – pembangunan tanah, perumahan, pengangkutan, pengairan dsb b. Wujud petempatan kelompok di ladang – rumah pekerja, kilang, pejabat, hospital c. Perubahan jenis tanaman – pelbagai ke monokultur d. Kawasan hutan menjadi ladang e. Pertambahan penduduk/kepadatan semakin meningkat f. Kemasukan buruh asing- masyarakat majmuk ; India, Bangladesh, Indonesia dan Filipina g. Wujud Bandar Baru – Bandar Jengka, Bandar Muktafibillah h. Wujud peluang pekerjaan 6.0. Langkah Mengatasi Kesan Pertanian Terhadap alam Sekitar fizikal 6.1. Langkah perundangan - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 - Denda; kompaun; tarik lesen operasi dsb - Pemantauan; pengawalan; kerap rondaan 6.2. Langkah pengurusan Menutup permukaan bumi yang terdedah – sungkupan plastik;menanam tanaman tutup bumi; bina benteng untuk stabilkan cerun Penanaman berteres/kontur di kawasan bercerun, contoh teh,getah dan kelapa sawit; bina saluran air hujan/perparitan yang cekap pada cerun-cerun Menggantikan kaedah tebang bakar kepada tebang reput Mengamalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir, tanaman selingan dan tanaman luar musim; untuk tujuan keseimbangan nutrien; merehatkan tanah Menggunakan kaedah biotik dan tidak terlalu bergantung kepada racun serangga; penggunaan baja organik/kompos bagi menggantikan baja kimia Meningkatkan penggunaan bioteknologi dan menjalankan R&D mencari kaedah yang lebih mesra alam; contoh: kaedah hidroponik

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian

6.3. Kempen dan pendidikan 7.0 Kempen kesedaran- saluran media cetak, media elektronik; nama kempen Pendidikan – ceramah, forum, sesi dialog; merentas kurikulum dalam mata pelajaran Geografi, Sains, Kajian Tempatan dsb Gotong royong

Masalah dihadapi sektor pertanian a- Ancaman fizikal – bencana alam- kemarau, banjir, letupan gunung dan serangan serangga perosak, penyakit tanaman b- Kekurangan tenaga buruh- beralih ke perindustrian, upah buruh tempatan yang mahal c- Masalah Kekurangan Modal – bergantung kepada org tengah. d- Masalah tanah – saiz yang tak ekonomik, tanah terbiar, pemilikan, hilang kesuburan, pengambilan tanah untuk guna tanah lain, e- Ketidakstabilan harga- ancaman barangan tiruan. Kempen memburukan produk pertanian f- Teknologi yang rendah

8.0

Langkah_langkah Memajukan Sektor Pertanian Negara 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Mewujudkan program Pembangunan Wilayah secara khusus Menjalankan system pertanian secara berkelompok – gabungkan saiz tanah yang tidak ekonomik Menyediakan kemudahan infrastruktur yang cekap – jalan raya, rancangan pengairan, pusat pengumpulan dan penyimpanan dsb Kemudahan kredit/dana disediakan kepada petani – Bank Pertanian (Skim Kredit Mikro) Lembaga pertumbuhan Peladang, koperasi Subsidi- biji benih, baja kimia, racun Menubuhkan Jabatan Pertanian – khidmat nasihat, latihan Mewujudkan system pemasaran hasil pertanian – FAMA, MARDEC dan BERNAS Menjalankan R&D – MARDI, RRIM, MPOB – menghasilkan baka bermutu, tahan penyakit, tempoh matang yang singkat Promosi /mencari pasaran baru luar Negara – China, Negara Timur Tengah, Negara Ocenia

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian Sektor Perikanan _______________________________________________________________________ _ 1.0 Konsep 1.1 Perikanan pinggir pantai – jarak < 32km, kedalaman < 180 m, teknologi tradisional, tangkapan berskala kecil . Cth kaw: Laut China Selatan, Selat Melaka,Laut Sulu , Selat tebrau. 1.2 Perikanan Laut Dalam – Kawasan perairan antarabangsa, > 32 km, > 180m , tekno dan peralatan moden spt radar, sistem komunikasi, pukat tunda, dingin beku, memproses ikan di laut – di laut > seminggu, skala tangkapan besar. Cth kaw: L. Pasifik, L. Atlantik, L. Hindi. 1.3 Perikanan Akuakultur – banyak di jalankan di kawasan tasik, kolam, sungai, paya dan sawah padi, jenis ternakan termasuklah ikan patin, karp, kelah, kaloi udang galah dsb, mengunakan keadah moden seperti kolam buatan, ternakan dalam sangkar, makanan tambahan, pengurusan sistematik, serta mengasingkan ikan mengikut saiz dan umur, melibatkan modal yang besar dan dibiaya oleh pihak swasta, skala pengeluaran pula untuk pasaran tempatan dan luar negara..

2.0 Faktor Mempengaruhi Sektor Perikanan 2.1 Faktor fizikal – M’sia dikelilingi laut (LCS & SM), kaya plankton, pantai berteluk utk pel perikanan. Cth : Kuala Rompin, Kuala Pahang, Tok Bali. Byk kaw bekas lombong, paya dan muara sungai. 2.2 Faktor ekonomi – permintaan dlm dan luar Negara tinggi, menjana industri hiliran, pelaburan pihak swasta & kerajaan. 2.3 Faktor sosial – Budaya pemakanan masyarakat, sumber protein, ada kelangkapan asas perikanan dan pengangkutan . 2.4 Faktor governan – LKIM sediakan pelbagai kelengkapan( kom pendaratan, dingin beku, kilang ais, pasaran , R&D. Cth : Batu Maung, P. Pinang. 2.5 Faktor Teknologi – PPPIL jalankan penyelidikan, kapal besar, sonar, memproses ikan, dingin beku.

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian

3.0 Sumbangan/Kepentingan Sektor Perikanan 3.1 Sumber protein – budaya pemakanan masyarakat, tampung bekalan makanan 3.2 Menyumbang pendapatan Negara – eksport ke Jepun, Taiwan , Singapura, tukaran m.wang asing 3.3 Peluang pekerjaan kpd penduduk setempat – nelayan, pekerja kilang, penyelidik, penternak ikan, pasaran, tingat taraf hidup 3.4 Perkembangan industri hiliran – pengetinan sardine, ikan kering, keropok, pem buatan bot & alat tangkapan ikan. 3.5 Meningkatkan kegiatan akuapelancongan – Pulau Aman P. Pinang, Bagan Lalang, Sepang. 3.6 Meningkatkan teknologi – awet beku, radar, komunikasi, R&D. Cth : Batu Maung P.P, Tanjung Demong , T’ganu. 3.7 Meningkatkan kerjasama antarabangsa – melalui urusan import-eksport, kerjasama antara Negara (Mal, Indo, Thai) 4.0 Masalah Sektor Perikanan 4.1 Kekurangan modal – nelayan pinggir pantai miskin, guna kaedah tradisional. 4.2 Gangguan orang tengah – beli hasil tangkapan dengan harga rendah 4.3 Kekurangan teknologi – nelayan p. pantai tidak mampu guna kaedah moden pendapatan rendah. 4.4 Kekurangan buruh – tenaga muda tidak minat, migrasi ke bandar, guna tenaga asing 4.5 Keselamatan nelayan – ancaman lanun, pencerobohan 4.6 Politik Perairan antara bangsa – pertindihan kawasan perairan dan sempadan 4.7 Kepupusan sumber perikanan – akibat penggunaan pukat tunda/harimau, pencemaran, sisa toksid 5.0 Kesan Negatif Terhadap Alam sekitar 5.1 Kepupusan sumber perikanan – tangkapan berlebihan guna pukat tunda-ikan kecil mati 5.2 Kemusnahan batu karang dan habitat – gangguan kapal, tumpahan minyak, sisa toksik 5.3 Kemusnahan hutan paya bakau – ditebang utk akuakultur

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian 5.4 Pencemaran air laut – tumpahan minyak, hidupan akuatik mati

6.0 Langkah Mengatasi 6.1 Langkah perundangan – JAS, denda/kompaun, kawal perairan negara, polis marin ronda, kawal tumpahan minyak, sis toksid, kumbahan dr kaw pelancongan 6.2 Pengurusan strategic – warta taman laut. Cth : P. Payar, P. Sipadan, P. Ligitan 6.3 Tukun Tiruan – tayar terpakai ditenggelamkan 6.4 Pembersihan lautan – tumpahan minyak, sisa kilang 6.5 Kurangkan penebangan paya bakau utk pembangunan di pinggir pantai, hotel, akuakultur 6.6 Meningkatkan usaha R & D- benih ikan, pasaran 6.7 Kerjasama antara Negara jiran – Malaysia, Indo, Thai 7.0 Usaha Kerajaan untuk memajukan sector perikanan 7.1 Tubuhkan LKIM- adakan kemudahan fizikal , kom. pendaratan ikan, kilang air batu. Cth: Tok Bali, Kuala Sedili) 7.2 Tubuhkan KPN – di Besut, Mersing, Manjung, Kuala Kedah. Khidmat nasihat, pasaran 7.3 Memperdalamkan muara sungai – cth, Kuala Besut, Kuala Kemaman. 7.4 Memberi kemudahan kredit/modal kepada nelayan – sub diesel, usahakan akuakultur 7.5 R&D – PPPIL usahakan penyelidikan, pembiakan dan penetasan . Cth: Teluk Demong 7.6 Mengawal perairan Negara- Polis marin, TLDM

Kegiatan Akuakultur 8.0 Konsep Dua jenis-air tawar ( tasik, kolam, paya, sawah padi)….. patin, tilapia,karp, kelah -marinkultur( paya nipah, pinggir pantai, teluk)….. kerapu, ketam, udang

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian

Kaedah moden spt kolam buatan, ternakan dalam sangkar, benih kacukan. Dieksport ke Jepun, Taiwan, Korea, Singapura Cth kaw: Ternakan udang harimau di Rompin, Pahang

9.0 Kepentingan Kegiatan Akuakultur 9.1 Pendapatan Negara- melalui eksport ke Jepun, Hong Kong dan Singapura 9.2 Peluang pekerjaan – pekerjaan sampingan terutama musim tengkujuh, tingkatkan pendapatan nelayan, pengusaha besar-besaran datangkan keuntungan 9.3 Meningkatkan arus teknologi- R&D, pembiakan ikan, pengawetan , pembungkusan. 9.4 Mengembangkan rantaian ekonomi hiliran – akua pelancongan, perkhidmatan, industri desa. 9.5. Menampung kekurangan sumber protin marin - permintaan penduduk, hotel 9.6. Mengatasi masalah kepupusan sumber marin

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian

Sektor perhutanan 1.0. Ciri-ciri Sektor Perhutanan 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. taburan—pedalaman sabah,Sarawak skala- besar-besaran terutama di sabah dan Sarawak orientasi pengeluaran—kegunaan dalam Negara dan eksport penggunaan modal- tinggi buruh- tempatan,hampir 100000 orang teknologi -- tinggi jentera/helicopter

2.0. Kepentingan Hutan 2.1. Kestabilan ekosistem- membekal O2, serap CO2, wap air, mencegah hakisan/tanah runtuh 2.2. Tadahan hujan- sumber air besih 2.3. Mengekalkan flora dan fauna 2.4. Habitat fauna 2.5. Sumber ekonomi - balak, rotan, cerucuk 2.6. Rekreasi—ekopelancongan 2.7. Kediaman orang asli 2.8. Bahan mentah perindustrian—rotan, atap, makanan buah-buahan, ubat ubatan 3.0. Faktor-faktor penyahutanan 3.1. Faktor semulajadi – kemarau/el-Nino - kebakaran hutan, gempa bumi, gunung berapi 3.2. Pembinaan empangan hidro-elektrik – kawasan hutan tenggelam 3.3. Pembalakan tidak terkawal 3.4. Aktiviti pertanian pindah, perladangan 3.5. Pembinaan infrastruktur – lebuh raya 3.6. Pembinaan kawasan petempatan , kawasan perindustrian 4.0. Kesan Penyahutanan Alam Sekitar Fizikal 1. Suhu meningkat dan kelembapan udara menurun 2. Hakisan, tanah runtuh, aliran lumpur 3. Mengganggu keseimbangan kitaran Alam Sekitar Manusia 1. Memusnahkan kawasan tadahan hujan 2. Memusnahkan kayu balak untuk industri 3. Memusnahkan sumber

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/2 Sektor Pertanian hidrologi 4. Mengganggu habitat flora dan fauna 5. Mengganggu keseimbangan oksigen dan karbon dioksida perubatan tradisional dan makanan

5.0.

Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. 5.1. Langkah Perundangan - Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 - Penguatkuasaan undang-undang – penjara denda,pemantauan - Pengwartaan hutan simpan dan taman Negara Langkah Pengurusan Sistem penebangan terpilik – Sistem Sebaya Malaya (MUS), Sistem Pengurusan Tebangan Memilih (SMS) - Ladang hutan - Menanam semula - Rawatan Silvilkultur - R&D – baka bermutu

5.2.

5.3. Kempen dan Pendidikan 1. Kempen kesedaran – Cintailah Hutan Kita 2. Pendidikan – IPT, sekolah (merentas kurikulum/ melalui mata pelajaran)

NSNJ 2009© - Kajang High Scool Terbilang 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful