PENGENALAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

1.1 SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR * Stockholm (1974) * Tblisi (1977) * Malta (1991) * Laporan Kabinet (1979)
1.2 MATLAMAT PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

1.3 OBJEKTIF PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

PERSIDANGAN STOCKHOLM CADANGAN 96 (1974)

@ Penubuhan Program Pendidikan Alam Sekitar Antarabangsa (IEEP) Tahun 1975 @ Tujuan utama; ♥♥ Peningkatan dalam pertukaran maklumat dan pengalaman ♥♥ Kajian dan Eksperimen ♥♥ Latihan personel ♥♥ Pembangunan Kurikulum dan bahan ♥♥ Kerjasama antarabangsa dalam Pendidikan Alam Sekitar.

PERSIDANGAN TBILISI 1977 Telah menggariskan matlamat Pendidikan Alam Sekitar: Untuk membentuk masyarakat dan individu memperolehi ♥♥ Kesedaran ♥♥ Pengetahuan ♥♥ Sikap ♥♥ Kemahiran ♥♥ Penyertaan .

Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) . and Thirty-six countries and the European Community signed the new Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the UNECE Convention on Access to Information.PERSIDANGAN MALTA 1991 During the Conference. three protocols to conventions of the United Nations Economic Commission for Europe were adopted and opened for signature: Thirty-five countries and the European Community signed the new Protocol on Strategic Environmental Assessment to the UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) Twenty-two countries signed the new Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters to the UNECE Conventions on the Transboundary Effects of Industrial Accidents and on the Protection and Use of Transboundary Waters and International Lakes.

HASIL LAPORAN KABINET (1979) ♥♥ Pengenalan Kurikulum baru (KBSR dan KBSM) ♥♥ KBSR – mula dengan subjek Alam dan Manusia .Tahun 4-6 . Sivik dan Kesihatan ♥♥ KBSM – melalui kurikulum bersepadu .Tingkatkan kefahaman dan penghargaan alam sekitar .Melalui 5 subjek.melalui subjek Geografi dan Sains . Sains . Geografi. sejarah.

.MATLAMAT PENDIDIKAN ALAM SEKITAR • MEMBANTU MASYARAKAT SARWAJAGAT MENYEDARI DAN MEMAHAMI ISU-ISU ALAM SEKITAR • MENGUASAI KEMAHIRAN DAN KESUNGGUHAN DALAM MEMBANTU MENGATASI ISU ALAM SEKITAR • MEMBENTUK MASYARAKAT YANG LEBIH PEKA DAN PRIHATIN TERHADAP ISU ALAM SEKITAR.

OBJEKTIF PENDIDIKAN ALAM SEKITAR • Mendapat pengalaman. . peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya. • Lebih sedar. memupuk sikap yang positif. pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalah-masalahnya. • Memperolehi nilai. cintai alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

• Berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar.) • Memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber semulajadi yang ada secara terancang • Menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenalpasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya. .OBJEKTIF PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (samb..

Tugasan 1 KONSEP EKOLOGI KOMPONEN-KOMPONEN ALAM SEKITAR • Komponen Semulajadi • Komponen Buatan Manusia • Komponen Sosio.Budaya BIOSFERA DAN EKOLOGI • Konsep Biosfera • Konsep Ekologi .

Tugasan 2 EKOSISTEM • Definisi ekosistem biotik dan abiotik • Konsep nic • Pindahan tenaga dalam rantai makanan dan jaringan makanan • Keseimbangan ekosistem • Kitar Karbon. . kitar nitrogen dan kitar hidrologi.

mineral dan bahanapi Pemendapan Asid pada permukaan bumi . udara. bunyi dan tanah Penipisan lapisan ozon Pemanasan sejagat Pengurangan sumber air.TUGASAN 3 ISU-ISU ALAM SEKITAR • • • • • • • • • • Pertumbuhan Populasi Kepupusan Flora dan Fauna Pengurangan Paya Pembesaran Gurun Hakisan tanah Pencemaran air.

TUGASAN 4 PUNCA ISU ALAM SEKITAR • • • • • • Pertumbuhan Populasi Penggunaan Teknologi Bencana Alam (Semulajadi) Politik dan Peperangan Kebudayaan dan Etnik Penguatkuasaan undang-undang .

TUGASAN 5 AKIBAT DARI ISU ALAM SEKITAR • • • • Kepupusan Flora dan Fauna Kualiti hidup yang rendah Kemerosotan Bumi dan sumber bumi Politik dan hubungan antarabangsa yang negatif .

. undang-undang dan penguatkuasaan • Keperihatinan dan keturutsertaan individu • Keperihatinan dan keturutsertaan komuniti.TUGASAN 6 MENANGANI ISU ALAM SEKITAR • Akta Alam Sekeliling.

.TUGASAN 7 KONSEP PEMBANGUNAN MAPAN • Keseimbangan antara pembangunan dan kualiti alam sekeliling • Pembangunan yang mengambilkira kebajikan generasi masa depan • Pengurusan sumber semulajadi yang berkesan.

TUGASAN 7 SAMBUNGAN TUJUAN PEMBANGUNAN MAPAN • Penerusan Keharmonian hidup di atas muka bumi • Meningkatkan kualiti kehidupan .

Rethink) • Pemakaian sumber-sumber alternatif yang diperbaharui spt solar. Repair. angin dan ombak. Reuse.TUGASAN 7 SAMBUNGAN STRATEGI PEMBANGUNAN MAPAN • Konsep 5 R (Recycle. Reduce. • Pembangunan ekonomi mapan • Pengurusan Kempen Cintai Alam Sekitar. . • Akta alam sekitar dan konvensyen antarabangsa.

ORGANISASI KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN DAN BADAN KORPORAT DALAM MEMBANTU POLISI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR .

HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA • JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN • JAB.TUGASAN 8 ORGANISASI KERAJAAN • • • • JABATAN ALAM SEKITAR KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PERHUTANAN FRIM (INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA) • JAB. PERIKANAN DAN TAMAN LAUT .

TUGASAN 9 ORGANISASI BUKAN KERAJAAN • • • • WORLD WIDEFUND FOR MSIA (WWF) MSIA NATURE SOCIETY (MNS) SAHABAT ALAM MSIA (SAM) EMSEARCH (Environmental Management and Research Association of Malaysia) • Environment Protection Society of malaysia (EPSM) • Business Council for Sustainable Development in msia (BCSDM) • Treat Every Environment Special (TrEES) .

TUGASAN 10 BADAN KORPORAT • • • • • • • • • Alam flora Indah water Golden Hope Sime Darby Hongkong bank UMW Bata Malaysia Shell Malaysia Syarikat Alam Malaysia (Toxic Waste Disposal) .

TUGASAN 11 WARGA ALAM SEKITAR • GAYA HIDUP MAPAN – Praktis 5R dalam kehidupan – Elak beli dan guna keluaran dari spesies terancam dan keluaran yang mencemarkan alam sekitar .

TUGASAN 11 SAMBUNGAN WARGA ALAM SEKITAR – sam PENGLIBATAN INDIVIDU DALAM PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR • Penyertaan kempen alam sekitar • Penyertaan kempen Kitar Semula • Menyertai komuniti dalam aktiviti gotong royong pembersihan di kolej. organisasi dan sungai • Menyokong dan menjadi ahli organisasi yang berkaitan alam sekitar • Membentuk masyarakat alam sekitar di sekolah dan kolej. .

Dalam alam sekitar .Kurikulum .Komuniti Sekolah • Pendekatan Korikulum .Ko.Pengurusan Sekolah .untuk alam sekitar .Kurikulum .Tentang alam sekitar .TUGASAN 12 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERINTASI KORIKULUM • Pendekatan Sekolah secara keseluruhan .

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERINTASI KORIKULUM samb.badan uniform .sukan dan permainan . .Kelab dan persatuan • Audit Hijau di Kolej – spt kumpul data • Program Penghijauan spt pusat kitar semula. tapak kompos..TUGASAN 12 SAMBUNGAN • Integrasi Pendidikan alam sekitar dalam proses Pengajaran Pembelajaran • Pendekatan Ko Korikulum . penanaman pokok dan Pusat sumber pendidikan alam sekitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful